SMSender. Příručka ke službě Řešení problémů. Licenční ujednání. Verze: Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMSender. Příručka ke službě Řešení problémů. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena."

Transkript

1 úvod SMSender Příručka ke službě Řešení problémů Verze: Licenční ujednání Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. Centrála společnosti: V Parku 2335/ Praha 4 Česká republika tel.: fax: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti Ness Logos a.s. a společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému ani žádným způsobem přenášena, včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

2 Obsah Úvod... 3 Informace o příručce... 4 Používané typy písma... 4 Používané ikony... 5 Systémové požadavky... 6 Podpora systémů... 6 Podpora Microsoft Outlook... 6 Podpora Internetových prohlížečů... 6 Další požadavky na SW... 6 FAQ... 8 Jak si mohu aktivovat službu O2 SMSender... 8 Jak mám nastavit klienta... 8 Nemohu odeslat SMS, MMS (Chybné telefonní číslo nebo heslo)... 9 Co mám dělat, když jsem zapomněl heslo... 9 Odpověď na odeslanou zprávu mi chodí do klienta a ne na můj mobilní telefon... 9 Jak si mohu nastavit limity počtu SMS a MMS Jak mohu zavřít Klienta pro Internet Explorer Co znamená složka Nezdařená odeslání (Sent Failures) Při smazání ové adresy u kontaktu mi aplikace hlásí chybu Jak velkou MMS mohu odeslat? Jak importovat kontakty do adresáře Jak mohu aktualizovat aplikaci SMSender Apendix Použitá terminologie / 16

3 Úvod O2 SMSender je velmi jednoduchá a intuitivní aplikace pro všechny zákazníky, kteří mají stolní počítač nebo notebook. Umožní jim jednoduše a komfortně posílat SMS a MMS zprávy z počítače přímo na mobilní telefon a zpět. Zároveň zákazníci mohou využít následujících funkčností: využít odesílání zpráv na vlastní předdefinované skupiny kontaktů využití již existujících adresářů, seznamů a jiných nástrojů na PC možnost jednoduchého využití multimediálních vstupů (zvuk, video, obrázky) z PC do formátu MMS Účtování bude na standardní faktuře za mobilní služby spolu s ostatními službami, pro zákazníky předplacených služeb bude strháváno z jejich kreditu. 3 / 16

4 Informace o příručce Tato příručka je určena zákazníkům využívající službu O2 SMSender. Příručka Vás názorně provede jejím nastavením a používáním. Při čtení příručky narazíte na různá označení, ikony a na text odlišený rozdílnými druhy písma a barvy. Informace o jejich významu naleznete v následujících kapitolách. Tip: Aktuální verzi příručky ke všem podporovaným zařízením, včetně aktuálních informací o službě O2 SMSender, lze nalézt na webu společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. nebo přímo na internetových stránkách Používané typy písma V příručce je pro odlišení a zvýraznění informací používáno několik typů písma. Jejich význam je vysvětlen v následující tabulce. Normální text Zvýrazněný text Upravit OK, Zpět Hypertextový odkaz Tučná kurzíva v textu Text psaný kurzívou Hotovo, OK, Zrušit Typ písma používaný běžně v textech odstavců. Tučný text písma zvýrazňuje podstatnou informaci obsaženou v textu odstavce nebo popisu obrázku. Zvýrazněného textu (zpravidla v kombinaci s hypertextovým odkazem) bývá použito také v případě odkazu na odpovídající kapitolu. Texty napsané tučným písmem odkazují též na povel zadávaný z nabídky; v tomto případě jde o povel Upravit. Odkaz na odpovídající povelové tlačítko na formuláři nebo dialogu. Hypertextový odkaz na jinou kapitolu příručky, jiné místo dokumentace (uvnitř některé kapitoly), odkaz na jiné místo téže stránky nebo odkaz na internetovou stránku. Hypertextový odkaz je od ostatního textu odlišen modrou barvou a podtrženým písmem. Text psaný tučnou kurzívou obvykle odkazuje na konkrétní část nastavení nebo informace, o kterých se v dalším textu pojednává. Kurzívou psaný text obvykle odkazuje na název (titulek) okna formuláře nebo dialogu, o kterém se v dalším textu pojednává. Texty napsané tímto typem písma odkazují na stisk naznačené klávesy, resp. kombinace kláves na klávesnici. Účet (Account) Anglicky psané texty v závorkách odkazují na tutéž možnost jako český výraz psaný před závorkami. Anglické texty jsou použity v anglické mutaci. 4 / 16

5 Používané ikony Vysvětlení významu ikon použitých v kontextu příručky naleznete v následující části. Ikony pro upozornění, poznámku, tip a příklad Upozornění Text upozornění je od ostatního textu odlišen červenou barvou a upozorňuje na důležitá fakta nebo informace, které by uživatel neměl přehlédnout. Poznámka Text poznámky je od ostatního textu odlišen šedou barvou a informuje uživatele o dalších možnostech provedení popisované akce nebo poskytuje rozšiřující informace k předešlému textu. Tip Text tipu je od ostatního textu odlišen šedou barvou a poskytuje uživateli informaci o dostupnosti dalších informací k zmíněnému textu nebo k provedení operace, jež je v textu popisována. Příklad Text příkladu je od ostatního textu odlišen šedou barvou a poskytuje uživateli názornou ukázku nastavení nebo konkrétní příklad konfigurace. Ikona odkazu na příbuzné téma Ikona před odkazem na kapitolu příbuzného nebo doporučeného tématu. Odkaz zpravidla obsahuje celou cestu k příslušné kapitole. Odkazy na kapitoly souvisejících témat se nacházejí většinou přímo v textu a jsou bez označení touto ikonou (nabízejí však též celou cestu ke kapitole). 5 / 16

6 Systémové požadavky Podpora systémů Desktop klient, klient pro Microsoft Internet Explorer jsou podporovány na následujících operačních systémech: Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows Millenium Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Upozornění: Všechny podporované operační systémy musí být aktualizovány nejnovějšími uvolněnými updaty a upgrady společnosti Microsoft. Podpora Microsoft Outlook Klient pro Microsoft Outlook je podporován v následujících verzích: Outlook 2000 Outlook XP Outlook 2003 Outlook 2007 Upozornění: Klient pro Microsoft Outlook je podporován pouze na operačních systémech Windows 2000 a Windows XP: Podpora Internetových prohlížečů Klient pro internetový prohlížeč je podporován v následujících verzí prohlížečů: Microsoft Internet Explorer 6.0 Microsoft Internet Explorer 7.0 Mozilla Firefox Upozornění: Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 je podporován pouze na operačních systémech Microsoft Windows 98 Second Edition. Podpora poštovních klientů Klient pro poštovní klienty je podporován v následujících verzí: Microsoft Outlook Express 6.0 Mozilla Thunderbird Další požadavky na SW Jednotliví Klienti (aplikace instalované na Vaše PC) vyžadují taktéž následující SW komponenty: MDAC 2.8 Microsoft.NET Framework 2 (v ) 6 / 16

7 Microsoft Windows Installer 2 (Windows 98, ME) Microsoft Windows Installer 3 (Windows 2000, XP) Windows Media Player (v.9, nebo vyšší) Všechny uvedené komponenty jsou součástí nejnovějších updatů Vašeho operačního systému, případně jsou součástí samotné instalace. HW požadavky Požadavky na HW korespondují s požadavky na zvolený operační systém a.net Framework 2.0. Doporučená konfigurace pro O2 SMSender: Pentium 4 1,8 GHz HDD 20 GB (pro samotnou aplikaci vyžadováno 50 MB bez.net Framework) 512 MB RAM Internetová konektivita 7 / 16

8 FAQ Jak si mohu aktivovat službu O2 SMSender Q: Jak si mohu aktivovat služba O2 SMSender? A: Službu O2 SMSender si můžete zdarma aktivovat vyplněním údajů na formuláři, který je dostupný na adrese https://smsender.cz.o2.com/register. Upozornění: Heslo ke službě si pečlivě uschovejte. Budete jej potřebovat pro případné další konfigurace O2SMSender a k přístupu k webovému rozhraní, kde můžete sledovat statistiky a reporty vámi odeslaných a přijatých zpráv. Jak mám nastavit klienta Q: Co a jak musím nastavit v klientovi SMSenderu, abych mohla odesílat zprávy? A: Po nainstalování SMSenderu, budete při prvním spuštění vyzváni k zadáni vašich údajů, které jste získali v průběhu aktivace služby. Jestliže se Vám dialog pro zadání registračních údajů nenabídne automaticky, vyvolejte jej z menu Nástroje -> Možnosti. V rámci daného dialogu (viz. obr) musíte vyplnit: Telefonní číslo ve tvaru s předvolbou +420 Heslo vaše heslo, které jste získali při aktivaci služby. Případně heslo, které jste si změnili skrze internetové uživatelské rozhraní https://smsender.cz.o2.com/web. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko Test, čímž ověříte, zda dané údaje jsou zadány správně. Zároveň se zkontroluje vaše připojení k internetu. Je-li vše v pořádku, je Vám zobrazena zpráva Úspěšné připojení ke vzdálenému serveru. Obrázek 1 - Vyplnění identifikačních údajů - registrace klienta 8 / 16

9 Nemohu odeslat SMS, MMS (Chybné telefonní číslo nebo heslo) Q: Nemohu odeslat žádnou zprávu. Pokus o odeslání končí hláškou Chybné telefonní číslo nebo heslo. Telefonní číslo a heslo mám dle mého názoru zadáno správně. Co mám dělat? A: V první řadě ještě jednou zkontrolujte, případně znovu zadejte vaše telefonní číslo a heslo. Vyvolejte dialog (viz. obr) z menu Nástroje -> Možnosti. Překontrolujte, zda telefonní číslo je zadáno korektně v mezinárodním formátu tj. včetně předvolby Dále znovu zadejte heslo. Správnost údajů ověřte kliknutím na tlačítko Test. V případě, že se Vám stále objevuje stejné chybové hlášení, zkuste se přihlásit na uživatelské web rozhraní služby, které je dostupné https://smsender.cz.o2.com/web. Zde zadejte vaše telefonní číslo a heslo. V případě, že Vám systém odmítne přístup kvůli nekorektnímu heslu, musíte si vygenerovat heslo nové. Nové heslo si můžete vygenerovat na adrese https://smsender.cz.o2.com/generate/. Zde postupujte dle pokynů. Nové heslo Vám bude doručeno na váš telefon. Obrázek 2 - Registrace O2 SMSender Co mám dělat, když jsem zapomněl heslo Q: Zapomněl jsem heslo ke službě SMSender. Kde ho mohu získat. A: Nové heslo si můžete vygenerovat na adrese https://smsender.cz.o2.com/generate/. Zde postupujte dle pokynů. Nové heslo Vám bude doručeno na váš telefon. Odpověď na odeslanou zprávu mi chodí do klienta a ne na můj mobilní telefon Q: Odpovědi na zprávy, které jsem odeslal prostřednictvím SMSenderu mi chodí zpět do klienta SMSenderu. Co mám udělat, aby mi odpovědi byly doručovány na mobilní telefon. 9 / 16

10 A: Při odesílání zprávy a to jak SMS, tak i MMS máte možnost volit, zda odpověď na tuto zprávu chcete doručit na mobilní telefon či do klienta MMSenderu. Jestliže chcete, aby zpráva byla doručena na mobilní telefon musí být v dialogu pro vytváření nové zprávy (viz. obr) zobrazena ikona klienta SMSenderu, musí být zobrazena ikona.. Chcete-li, aby odpověď byla doručena zpět do Obrázek 3 - Dialog pro novou zprávu Jak si mohu nastavit limity počtu SMS a MMS Q: Při pokusu o odeslání SMS mi SMSender klient vrací hlášku, že jsem překročil limit SMS. Co to znamená? Mohu si daný limit měnit? A: Služba SMSender standardně nabízí možnost nastavení počtu odeslaných SMS a MMS za den. Tento počet je při aktivaci služby nastaven na 50 SMS/den a 50 MMS/den. Toto nastavení si samozřejmě můžete změnit, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní, které je dostupné na https://smsender.cz.o2.com/web. Jak mohu zavřít Klienta pro Internet Explorer Q: Jak mohu zavřít toolbar SMSenderu v Internet Exploreru A1: Zobrazování SMSender Klienta pro Microsoft Internet Explorer můžete zakázat následujícím způsobem: Klikněte kdekoliv v toolbaru pravým tlačítkem myši Vyberte volbu SMSender a klikněte na ni -> volba se odoznačí 10 / 16

11 Prvky pro odesílání SMS/MMS se již nebudou zobrazovat A2: Další možností je úplné deaktivování s možností pozdější aktivace. Deaktivaci lze provést následujícím postupem: V menu Tools vyberte Manage Add-ons a posléze Enable or Disable addons.. V zobrazeném dialogu vyberte postupně SMSender a SMSender.E.ToolbarsHelper (v obrázku označeno červeně) a překlikněte na Disable (v obrázku označeno zeleně). 11 / 16

12 Pak klikněte na OK. Co znamená složka Nezdařená odeslání (Sent Failures) Q: K čemu je složka Nezdařená odeslání? A: Složka Nezdařená odeslání je součástí Desktop Klienta a Klienta pro Microsoft Outlook. Do složky jsou umisťována zprávy, které nebylo možno z nějaké důvody odeslat. Klient se standardně zprávu pokusí pětkrát odeslat. Jestliže se odeslání nezdaří, je zpráva (SMS či MMS) automaticky přemístěna právě do složky Nezdařená odeslání. Při smazání ové adresy u kontaktu mi aplikace hlásí chybu Q: Proč mi klient při pokusu o uložení kontaktu po odmazání ové adresy aplikace hlásí chybu? A: K této situaci dochází v případě, že se snažíte smazat ovou adresu, která byla zadána skrze rozhraní pro Windows Address Book (WAB). Navíc musí jít o defaultní ovou adresu. Danou adresu můžete smazat skrze standardní rozhraní pro WAB (např. skrze nabídka START -> Programs -> Accessories -> Address Book. 12 / 16

13 Jak velkou MMS mohu odeslat? Q: Jak velkou MMS-ku mohu odeslat? A: Velikost MMS je nastavena na 300kB. Tato velikost však může být s ohledem na vytížení MMS centra a další parametry měněna. Aktuální povolenou velikost MMS můžete zjistit na záložce Předvolby (viz. obr) dialogu Možnosti (menu Nástroje -> Možnosti). Obrázek 4 -Zjištění aktuálně povolené max. velikosti MMS Jak importovat kontakty do adresáře Q: Jak mohu importovat kontakty do aplikace SMSender? A: pro import kontaktů do SMSender můžete využít následující postupy: 1) import souboru VFC (Vizitky, VCard - z aplikace SMSender) Pro import kontaktu lze využít soubor VFC. Zvolte Soubor(File)->Import, najděte soubor, který chcete importovat a zvolte Otevřít(Open). Tímto postupem naimportujete kontakty uložené v souboru VFC. 13 / 16

14 Obrázek 5 klient Desktop SMSender 2) import do adresáře Windows (WAB, vcard, csv) Tento způsob využijete při importu kontaktů z jiného PC, nebo ze zálohy v souboru. Import WAB importujete všechny kontakty uložené v souboru WAB, tedy všechny kontakty v adresáři Windows. Import vcard importujete pouze jeden kontakt z adresáře Windows. Import z CSV nejčastěji využívaný import ze souboru, kde jsou hodnoty oddělené středníkem. Soubor CSV umí vytvořit většina aplikací (např. MS Outlook, MS Excel atd.) Otevřete Adresář Windows zvolte Soubor(File)->Importovat(Import) a vyberte možnost, kterou chcete provést. Pokud budete importovat soubor CSV vybere volbu Jiný adresář. Vyberte Textový soubor(hodnoty oddělené středníkem) a následně zvolte importovat. Zvolte soubor, který chcete importovat a zvolte Další. Zaškrtněte všechny hodnoty, které chcete importovat (např.:jméno, příjmení, mobilní číslo ). Každé vybrané položce přiřaďte správné pole. Import dokončete volbou Dokončit. Obrázek 6 Adresář Windows 14 / 16

15 Obrázek 7 Adresář Windows, mapování polí 3) Přenos kontaktů z mobilního telefonu Další možností pro přenos kontaktů z mobilního telefonu je využití softwaru pro synchronizaci dat mobilního telefonu a osobního počítače (např. Nokia PC Suite) Proveďte synchronizaci mobilního telefonu a poštovního klienta Outlook Express, tím se přenesou kontakty z mobilního telefonu do adresáře Windows. Pozor na směr synchronizace. Jak mohu aktualizovat aplikaci SMSender Q: Jak mohu aktualizovat aplikaci SMSender na různých OS? A1: Windows XP, Windows Aktualizace klienta SMSender na PC probíhá automaticky. Jestliže je k dispozici nová verze jste o tom informováni a je Vám nabídnuta nová verze ke stažení. Po stažení spusťte instalaci, po jejímž dokončení budete moci využívat novou verzi. Původní nastavení (telefonní číslo, heslo, ) stejně jako původní zprávy Vám budou zachovány. A2: Windows 98, Windows Millenium U těchto operačních systémů není možné provést upgrade klienta na novou verzi automaticky. O nové verzi budete informováni, ale nebude Vám nabídnuta ke stažení a k upgradu. Pro korektní aktualizaci je nutno provést následující kroky: 1. Odinstalovat stávající verze SMSender standardní cestou přes Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy). 2. Stáhnout novou verzi klienta, který je dostupný na Po stažení spustit instalaci. Podrobnější popis postupu aktualizace O2 SMSender na operačních systémech Windows 98 a Windows Millenium naleznete 15 / 16

16 Apendix Použitá terminologie V příručce jsou použity pojmy, jejichž význam nemusí být znám. Objasnění použité terminologie naleznete níže v této části. Aktivace služby Aktivací služby O2 SMSender se rozumí získání údajů, které zákazníkovi TO2 umožní využívat služby O2 SMSender. Klient Klientem se rozumí aplikace, která je instalována na osobní počítač. Tato aplikace umožňuje odesílání SMS a MMS zpráv v rámci služby O2 SMSender. V rámci služby jsou dostupní následující Klienti: Desktop Klient Microsoft Outlook Klient Microsoft Outlook Express Klient Microsoft Internet Explorer Klient Mozilla Firefox Klient Mozilla Thunderbird Klient MS Office Klient (Microsoft Word, Microsoft Excel) Registrace Registrací se rozumí nastavení Klienta tak, aby byl schopen odesílat SMS a MMS zprávy. V rámci registrace musíte zadat vaše telefonní číslo (číslo na jehož účet jsou odesílané zprávy účtovány) a heslo, které jste zadali v rámci aktivace, případně které jste si změnili na web rozhraní služby O2 SMSender. 16 / 16

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

MS Outlook konektor do datové schránky

MS Outlook konektor do datové schránky AutoCont CZ a.s. MS Outlook konektor do datové schránky Návod k použití 29. 1. 2010 Verze 2.0 (doplněné informace a změny v manuálu jsou zvýrazněny žlutě) 1 ÚVOD O doplňku: Doplněk MS Outlook konektor

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF Server Edition - Uživatelský manuál 2 z 39 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 INSTALACE... 4 Věci, které je dobré vědět před instalací...

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009)

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) AVG 8.5 Anti-Virus Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více