7-8. Slavkovský. zpravodaj. Ocenění nejlepších žáků základních škol strana 5. Hasiči získali nové vybavení proti povodním strana 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8. Slavkovský. zpravodaj. Ocenění nejlepších žáků základních škol strana 5. Hasiči získali nové vybavení proti povodním strana 3"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Hasiči získali nové vybavení proti povodním strana 3 Ocenění nejlepších žáků základních škol strana 5 ZŠ Nádražní získala peníze z EU na modernizaci strana 6

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami dvojčísla prázdninového zpravodaje. Ráda bych vás informovala o založení svazku obcí a aktuálně připravovaných projektech města. Naše město v rámci snahy o rozvoj regionu a spolupráce obcí soustředěných v okolí měst Horní Slavkov a Krásno pro možnost společného čerpání finančních prostředků z dotačních titulů navrhlo založení Svazku obcí,,hornoslavkovsko. Prvním společným projektem svazku je podání žádosti o dotaci u MAS Sokolovsko na získání minibusu pro rozvoj veřejné dopravy občanů obcí ve svazku a pro jeho využití na individuální akce jednotlivých měst. Dalším podaným projektem o poskytnutí dotace je projekt Muzejní expozice v Pluhově domě. Projekt bude spočívat ve vytvoření nové muzejní expozice v prostorách historického domu č. p. 497 (Pluhův dům).to zahrnuje dokončení rekonstrukce 1.NP přízemí objektu, navržení libreta a scénáře muzejní expozice (např. s námětem historie železniční trati Krásný Jez Horní Slavkov-Loket nad Ohří ) a vybavení expozice s důrazem na využití moderních technologií. Třetím projektem je revitalizace vnitrobloku Dlouhá Záměr se dotýká parcel, které se nacházejí ve vnitrobloku za tzv. teletníkem, v prostoru bývalého minigolfu. Zde by mělo vzniknout zelené místo pro odpočinek a trávení volného času zejména dětí a mládeže. Prostor by měl být osazen herními prvky např. pískovištěm, kreslící tabulí, houpačkami, prolézačkami, skluzavkami, trampolínami s okolním bezpečným povrchem na bázi polyuretanu. Pro starší bude k dispozici venkovní fitness, lanové prvky, balvan na lezení. Prostor bude doplněn mobiliářem lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola. Místo bude osázeno vhodnou zelení. Vzhledem k rozlehlosti plochy a jejího stavu bude nutné celý projekt realizovat po etapách dle finančních možností. Vyjmenované projekty jsme odevzdali 15. června na MAS Sokolovsko a do konce června bychom měli znát výsledek. V případě úspěchu jednotlivých žádostí budou realizace probíhat v příštím roce. O prázdninách dojde k realizaci projektu zateplení Základní školy ve Školní ulici, zateplení Mateřské školy ve Sportovní ulici a k revitalizaci náměstí Republiky. Snažíme se také postupně opravovat naše silnice a chodníky. Přeji si, aby se nám vše vydařilo a naše podané projekty byly schváleny a ty realizované, aby se vydařily k naší spokojenosti. Přeji vám všem pohodové prožití letních prázdnin a mnoho krásných zážitků, ať už u nás nebo v zahraničí. Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města aktuálně Den se starostkou Dne a se od 15. do 17. hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady. Bezplatná doprava občanů na hřbitov Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu občanů na místní hřbitov - tam i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin. Odjezd ze hřbitova zpět je dle dohody s řidičem. Další úsporné opatření MěÚ v oblasti výplat sociálních dávek Městský úřad od února vyplácí sociální dávky (dávky hmotné nouze) občanům města nově pouze bankovním převodem nebo na pokladně. Dosavadní převažující způsob výplaty soc. dávek formou složenek byl již zcela zrušen. Město tímto opatřením uspoří z každé zrušené složenky Kč (dle výše poskytnuté dávky) cca Kč/měsíc, ročně tedy až 42 tis. Kč. Zároveň tímto opatřením došlo k získání času pro samotné zpracování dávek o tři dny a umožnil a zefektivnil se způsob úhrad pohledávek vůči městu příjemci sociálních dávek. Příjemce může uhradit svou pohledávku vůči městu přímo při výplatě dávky na pokladně MěÚ. Tímto způsobem od února bylo již uhrazeno na dluzích vůči městu příjemci sociálních dávek téměř Kč. Částky se mohou zdát nízké, ale je potřeba si uvědomit, že město nemuselo vynaložit žádné náklady (finanční ani personální) na vymáhání (exekuce) dlužných finančních prostředků a dlužník se díky exekucím a s ní spojeným nákladem řízení nedostává do dluhové pasti. tajemník MěÚ Projekt Hnízdo Po dobu prázdnin bude na budově Městského kulturního střediska Horní Slavkov instalován projekt občana města, jehož cílem je získat podklady pro zhotovení studentské práce. Město provedlo první centralizovaný nákup služeb Město ve snaze snížit běžné provozní výdaje započalo s centrálním nákupem služeb. Prvním nákupem, který již proběhl, byl nákup mobilních telekomunikačních služeb. Na základě předložených nabídek telefonních operátorů uzavřelo Město smlouvu na poskytování mobilních telefonních služeb se spol. Telefonica O2. S ohledem na významnou úsporu nákladů u samotného MěÚ a po srovnání nákladů příspěvkových organizací na telekomunikační služby bylo rozhodnuto radou města o připojení příspěvkových organizací (základní školy, mateřské školy, technické služby, pečovatelské služby, městského kulturního střediska, domu dětí a mládeže a školní družiny) pod jednu centrální smlouvu. Tímto, nejen že došlo k úsporám v dosud používaných měsíčních tarifech, ale všechny zařazené organizace jsou zapojeny do tzv. vnitropodnikové sítě. Volání v této vnitropodnikové síti města probíhá bez ohledu na délku hovoru zcela zdarma přičemž se ani volné minuty v tarifech neodečítají. Samotná úspora se jen např. na MěÚ pohybuje v částce až 48 tis. Kč/ rok a např. u ZŠ v Nádražní ul. 6 tis. Kč/rok. Město nyní připravuje centralizovaný nákup služeb v oblasti pevných linek a v nákupu elektrické energie. tajemník MěÚ Jaké jsou výsledky kontroly při plnění povinností držitelů psů? Ve zpravodaji č. 4/2011 jsme vás, s ohledem na neutěšený stav plnění povinností držitelů psů, informovali o plánovaných kontrolách zaměřených na plnění základních povinností držitele psa. V průběhu března až května bylo namátkově prověřeno 50 občanů, kteří na veřejnosti venčili psy. Z tohoto počtu bylo odhaleno 8 držitelů, kteří nezaregistrovali svého psa do příslušné evidence MěÚ a tedy ani neplatili příslušný poplatek za psa. Povinností majitele psa je oznámit držení psa do 15 dnů od nabytí psa do svého držení na finančním odboru Městského úřadu (2. patro, č. dveří 309) a platit za něj příslušnou výši poplatku, odklízet exkrementy. Dále bylo vedeno s několika držiteli přestupkové řízení za neprovedení úklidu exkrementu po vykonané potřebě psa. Tyto kontroly budou pokračovat i v následujících měsících. odbor majetku a investic MěÚ SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 z radnice Hasiči získali nové vybavení na protipovodňovou ochranu Na jaře letošního roku zasahovali slavkovští hasiči u několika událostí, kdy přibývající voda ohrožovala domy obyvatel Slavkova. Bylo nutné postavit hráze z pytlů s pískem. Tyto Pro rok 2011 získalo město příspěvek ve výši korun od nadace Georgia Agricoly - region Slavkovský les. Ten bude využit převážně na dokončení speciální protipovodňové zábrany se plní pískem pomocí plničky, kterou si hasiči museli půjčovat z centrálního skladu Hasičského záchranného sboru v Karlových Varech. Nyní ale topení a podlah a doplnění chybějících výplní otvorů, na které se podařilo také získat dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč. už nemusí, plničky pytlů s pískem mají nově ve svém vybavení. Zapůjčení plniček je sice kdykoliv možné, když ale v celém kraji hrozí velká voda, tak jako tomu bylo právě letos na jaře, měli slavkovští hasiči zapůjčenou plničku jen na nezbytně nutnou dobu a poté ji museli urychleně převézt další hasičům, kteří ji potřebovali zase někde jinde. I proto se město rozhodlo jedno toto zařízení na plnění pytlů s pískem svým hasičům pořídit. Po důkladném nafocení plničky přislíbili učitelé z odborného učiliště z Kounice, že společně s učni dokážou toto zařízení vyrobit. To se jim také podařilo a navíc k objednanému jednomu kusu plničky vyrobili pro hasiče ještě jeden kus zcela zdarma. Přejeme hasičům, aby jim tyto výrobky co nejlépe sloužili. A zároveň jim přejeme, aby je museli používat co nejméně, uvedl během předání nového vybavení ředitel odborného učiliště Petr Čavojský. hasiči Horní Slavkov V Pluhově domě bude proinvestována dotace ve výši jednoho milionu korun V roce 2010 byla provedena oprava venkovní fasády Pluhova domu za Kč. odbor majetku a investic MěÚ Znovuobjevená kašna bude stát opět na náměstí Republiky v Horním Slavkově Náměstí Republiky v Horním Slavkově prošlo v posledních šedesáti letech několika radikálními proměnami negativního charakteru, které setřely původní hodnotnou podobu historického jádra města, chráněného jako Městská památková zóna Horní Slavkov. Jednou ze škod je i zmizení historicky cenné kašny vystavěné na počátku 18. století na dnešním náměstí Republiky, tato byla na počátku 2. poloviny 20. století demontována a následně uložená neznámo kde. V nedávné době byla kašna znovu objevena při stavebních pracích ve sklepení zbořeného objektu bývalé radnice č. p. 1. Záměrem Města je vyzdvižení deponované kašny a v budoucnu ji znovu osadit na náměstí Republiky. Na samotné vyzdvižení získalo město Horní Slavkov z rozpočtu Karlovarského kraje dotaci ve výši Kč, k této dotaci bude z rozpočtu Města placena spoluúčast ve výši min Kč. odbor majetku a investic MěÚ Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro odbor kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Alena Urbánková pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města 1. patro Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití využijte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 aktuality Vandalismus jednoho stojí peníze nás všechny Jako vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví. Pachateli nepřináší žádné materiální obohacení a pachatel pro své jednání zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Takto asi zhruba zní definice vandalismu. Pro naše město má však tato definice i jiné dopady. Kromě estetické stránky je tu bohužel i ta finanční. A tato rozhodně není zanedbatelná. Jen za poslední rok bylo s pojišťovnou řešeno kolem patnácti případů škod vzniklých v důsledku vandalismu. Ke každému vyplacenému pojistnému plnění je třeba přičíst spoluúčast ve výši Kč, která jde z prostředků města. Namátkou jmenuji rozbitá okna a vstupní dveře v Základní škole v ul. Školní, odcizené hasičské přístroje na kostele sv. Jiří, spreji postříkané lampy veřejného osvětlení v lesoparku a nově opravená hřbitovní zeď, rozbité lampy u vodotrysku, rozbitá okna u výměníkové stanice v ul. U Lesoparku, odcizené kanálové vpusti u Základní školy v ul. Nádražní, rozbitá výloha MěÚ a v neposlední řadě třeba také rozbitý dřevěný altán u Domu s pečovatelskou službou tato škoda má naštěstí svého viníka a vzhledem k její výši se řeší soudně. Dále tu máme škody, a není jich málo, jejichž výše nepřesáhne hranici spoluúčasti a jejich odstranění tedy plně hradí město. K takovýmto škodám patří neustále zničené lavičky, uražené nebo zohýbané dopravní značení či rozbité odpadkové koše. Na likvidaci těchto škod město každoročně vynaloží prostředky v řádu desetitisíců korun. Podtrženo sečteno, škody způsobené vandalismem jsou nejenom zbytečné, ale také velmi nákladné. Je třeba, aby si každý uvědomil, že vandalismus odčerpává z rozpočtu města finanční prostředky nás všech, které by bylo možno využít v jiných oblastech rozvoje města. OMI JIŘÍ LAUBENDORF: JAK TO VIDÍM (Výstava fotografií) SLAVKOVSKÁ DRÁHA Historie hornoslavkovské dráhy. Doplněno modelovou železnicí SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 nejlepší žák Ocenění nejlepších žáků základních škol Již potřetí rada města vyhlásila soutěž o Nejlepší žáky základních škol v našem městě. Žáci si svá ocenění převzali června v krásných renesančních prostorách Pluhova domu. Získat titul Nejlepší žák, žákyně roku 2010/2011 bylo možné nejen za znamenité výsledky ve škole, ale také za skvělou reprezentaci ve sportu, uměleckých či dovednostních soutěžích či za příkladné jednání. Každý oceněný žák byl ošerpován, získal pamětní list a poukázku ve výši 500 Kč na nákup sportovního vybavení. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do dalších let. Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov Eliška Slavíková - 9.ročník - za reprezentaci na školních akcích pěveckých i kulturních, za ochotu a aktivitu při přípravě školních akcí, za ocenění nejkrásnějšího vánočního zvonku v muzeu, za svědomitý přístup a plnění úkolů nad rámec svých povinností po celou školní docházku, Lucie Gažiová - 9.ročník - za reprezentaci školy v okresním kole soutěže dvoučlenných družstev Praktická dívka, kde získala 2. místo, za reprezentaci školy na pěveckých vystoupeních ve městě, za účast v soutěžích výtvarných a ručních prací, za ochotu, aktivitu a pěkný přístup ke školním povinnostem, Dominik Novák - 9.ročník - za reprezentaci školy v okresním kole soutěže dvoučlenných družstev Zručný chlapec, za účast při pořádání Tříkrálové sbírky 2011, která vynesla Kč, za účast na pěveckých vystoupeních ve městě, za účast v krajských soutěžích Běh 17. listopadu a Schodoběh a za ochotu, aktivitu a pěkný přístup ke školním povinnostem, Jan Port - 9.ročník - za reprezentaci školy na okresních a krajských kolech soutěže Zručný chlapec, kde získal 1. a 2. místo, za aktivní účast ve výtvarných soutěžích a za účast v krajské soutěži Běh 17. listopadu. Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov Filip Lanc - 2.ročník - výborné výsledky ve škole, ochota a pracovitost, Eliška Jirátková 3.ročník - aktivita, píle, výborný prospěch, Štěpánka Maděrová 4.ročník - velké zlepšení, ochota a slušné chování, Karel Bernard 5.ročník - slušné chování, píle, aktivita, Diana Pištová 6.ročník - příprava na vyučování, kvalitní školní práce, Jakub Škopek 7.ročník - reprezentace školy ve sportovních a vědomostních soutěžích, příprava na vyučování, Le Duc Thinh - 7.ročník - 2. místo v okresním kole matematické olympiády, Alžběta Pištová 8.ročník - vzorný přístup k práci, výborné výsledky, příkladné chování. Základní škola, Školní ul. 786, Horní Slavkov Andrea Hamerská - 2.ročník - za velmi úspěšnou reprezentaci školy a města v plaveckých závodech a za vynikající výsledky v tomto sportu na republikové úrovni, Adéla Kudláčková 4.ročník - za vzorný prospěch, práci v žákovském parlamentu, aktivní práci pro třídu, výbornou reprezentaci školy na kulturních akcích města, Barbora Rezková 4.ročník - za vzorný prospěch, práci v žákovském parlamentu, aktivní práci pro třídu, výbornou reprezentaci školy na kulturních akcích města, Vítězslav Vondry 5.ročník - za svědomitý přístup k plnění školních povinností a dobré studijní výsledky, za výbornou reprezentaci školy a města ve sportovních soutěžích, zejména v kopané, Dominika Homolová 5.ročník - za svědomitý a aktivní přístup k plnění školních povinností, za reprezentaci školy na sportovních a kulturních akcích, za výbornou práci v tanečním kroužku, Eliška Šmídková 5.ročník - za výborné školní výsledky, píli a snaživost a za ochotu a vstřícnost, se kterou pomáhá svým spolužákům, Dominik Novák 6.ročník - za příkladné plnění školních povinností, vzornou domácí přípravu a práci pro třídní kolektiv, Radka Halířová 7.ročník - za dobré studijní výsledky, za velmi úspěšnou reprezentaci školy v okresních kolech vědomostních soutěží v biologii, anglickém jazyce a zeměpise, zvláště pak za výsledky v okresním Nejlepší žáci ZŠ Nádražní Nejlepší žáci ZŠ Školní Nejlepší žáci ZŠ Praktická a speciální a krajském kole recitační soutěže, Kristýna Štinglová 8.ročník - za výbornou práci pro třídu a sportovní reprezentaci školy, za vynikající práci v žákovském parlamentu a výrazný podíl na organizaci humanitárních akcí Stonožka a Pomoc obětem zemětřesení v Japonsku, Lukáš Pennert 9.ročník - za aktivní přístup k plnění školních povinností, za práci pro kolektiv třídy a pro školu, za organizaci humanitárních akcí Stonožka a Pomoc obětem zemětřesení v Japonsku, za prezentaci práce parlamentu v regionálním tisku, Kateřina Váchová 9.ročník - za opakovanou úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, Jakub Petříček 9.ročník - za sportovní reprezentaci školy, za aktivní práci v žákovském parlamentu a za organizaci humanitárních akcí Stonožka a Pomoc obětem zemětřesení v Japonsku, Markéta Kovářová 9.ročník - za dobrý prospěch, za práci pro třídní kolektiv, za aktivní práci v žákovském parlamentu, Jana Klokočková 9.ročník - za odpovědný přístup k plnění školních povinností během školní docházky, příkladné chování a aktivní práci pro kolektiv třídy. odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Horní Slavkov 5

6 školství, aktuality ZŠ Nádražní: EU peníze školám Naše škola se úspěšně zapojila do projektu EU peníze školám. Po rok a půl trvajících průzkumech, školeních, výpočtech a jiných aktivitách jsme podali žádost na MŠMT. Ta byla MŠMT akceptována, škole byly přiděleny finance a podle rozhodnutí jsme se zapojili do šablon IT ve škole (III/2) a Individualizace výuky, konkrétně v matematice. Znamená to, že jsme část peněz vybrali na zmodernizování IT, nákup nových PC, interaktivních tabulí, přestavění školní sítě, celkovému propojení všech PC do školní sítě a také na nákup notebooků pro učitele. Druhou částí byla vybrána individualizace výuky, v tomto případě matematiky. Po obdržení akceptace MŠMT bylo vyhlášeno řádné výběrové řízení na dodavatele IT a po dodržení všech zákonných norem ukončeno a byl vyhlášen vítěz. Stala se jím firma Boxed s.r.o. Po realizaci dodávky se teď na škole nachází 23 nových PC s OS Windows 7 Pro, 12 starých PC s OS Windows XP, 7 interaktivních tabulí s projektory, dálkovými ovladači a interaktivními pery a pracovním programem přímo pro naše tabule QDraw, 14 notebooků s OS Windows 7 Pro a máme dva servery. Ten náš původní jsme repasovali a v současné době má 4 GB RAM a tři externí disky 500 GB (2+1 zrcadlově) a nový server má 8 GB RAM a tři 1000 GB externí disky (taktéž zrcadlově 2+1), což je nadstandardní zajištění chodu školní sítě. O chod celé techniky a sítě se stará Mgr. Lenka Nováková, správu serverů má na starosti firma Boxed s.r.o. Spolupráce s touto firmou je na vynikající úrovni, dodávky bleskurychlé, služby výborné. Navíc máme s nimi nasmlouvanou odbornou pomoc v případě problémů, kdy stačí zvednout telefon. Dále firma Boxed s.r.o. poskytla administrátorce sítě 2 školení zaměřená na správu sítě a dále celému učitelskému sboru školení na ovládání a co nejefektivnější práci s interaktivními tabulemi. Samozřejmě, že toto vše nemá škola zadarmo. Naší povinností je vypracovat 420 tzv. DUM (digitální učební materiály), ty odpilotovat, zveřejnit a zaslat na MŠMT a do Bruselu. Tyto dvě instance budou provádět kontrolu plnění závazků z naší strany. Zároveň jsme povinni zasílat na MŠMT monitorovací zprávy o průběhu a plnění projektu. Doba trvání projektu je 30 měsíců od zahájení, což bylo V těchto zprávách musíme zmínit i naši druhou část práce, a to je individualizace výuky. My jsme si vybrali matematiku. Ta bude řešena tak, že jedna třída na 1. stupni a jedna třída na 2. stupni budou půleny, čímž se sníží počet žáků, zlepší práce učitele, který se menšímu počtu bude moci lépe věnovat. Vybrány budou třídy s větším počtem dětí a s problémy v předmětu. Toto bude zahájeno ve školním roce 2011/2012 a znamená to odučit navíc 2 x 72 hodin matematiky. Zapojením do projektu EU peníze školám a dovybavením školy jsme se stali plnohodnotnou součástí sítě moderních škol 21. století v ČR. Mgr. Lenka Nováková, koordinátorka projektu Založení Svazku obcí Hornoslavkovsko Zastupitelstva měst Horní Slavkov a Krásno v rámci snahy o prohlubování vzájemné spolupráce, rozvoje nejbližšího regionu za účelem ochrany a prosazování společných zájmů a pro možnost společného čerpání finančních prostředků z dotačních titulů rozhodla o založení Svazku obcí Hornoslavkovsko. Kromě uvedených cílů je předmětem tohoto svazku zejména: zabezpečení spolupráce obcí a měst v úsilí o dosažení optimálního rozvoje regionu, zabezpečení ochrany a prosazování společných zájmů, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území i akcí lokálního významu, zabezpečování finančních prostředků při těchto aktivitách, zabezpečování společných zájmů v oblasti informatiky, vytváření podmínek pro rozvoj školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, vytváření podmínek pro rozvoj požární ochrany, zavádění, rozšiřování a zdokonalování systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti, prosazování ekonomických zájmu obcí a měst ve sdružení Prvním projektem tohoto svazku je podání žádosti o dotaci u MAS Sokolovsko, o.p.s. na získání minibusu pro rozvoj veřejné i neveřejné osobní dopravy občanů svazku a jeho využití pro individuální akce jednotlivých měst. tajemník MěÚ SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 školství ZŠ Školní informuje Školní rok ve Školní končí Než vás budu informovat o závěru školního roku 2010/2011, dovolte mi vrátit se o pár týdnů dříve. Jak jste si zajisté všimli, naši žáci sbírají různá sportovní ocenění po celý rok. Ale ne vždy při tom překonají rekord školy. V krajském kole Poháru rozhlasu, což je lehkoatletická soutěž staršího žactva, se tento husarský kousek povedl žákům J. Čadovi, R. Polívkovi, M. Homolovi a J. Studničkovi ve štafetě na 4 x 60 m. Časem 31,09 s překonali své starší spolužáky. I v jiných disciplínách se zářilo. M. Homola získal 2. místo v běhu na metrů. Tutéž příčku, ale ve vrhu koulí a svým osobním rekordem získal J. Čečák, za 4. místo ve skoku dalekém a také v osobním rekordu se v krajské konkurenci nemusí stydět ani J. Čada. J. Šramko a O. Veselý také nezaháleli. Suma sumárum, naše družstvo obsadilo 3. místo v kraji! Gratulujeme. Dařilo se také sportovcům z 1. stupně. Na Mc Donald s Cupu, okresním turnaji v kopané, oba týmy vybojovaly shodně 4. místo. Den dětí jsme oslavili kulturním představením a zatímco si mladší spolužáci poté zahráli a zasoutěžili, 2. stupeň již pracoval na projektu Evropská unie. Vím, že jste velmi zvědavi, jak se projektový den vydařil, ale musíte si počkat na prázdninový Zpravodaj, kam chystáme obsáhlejší materiál. Nesmím opomenout exkurze, se kterými se na přelomu května a června roztrhl pytel. Ale není nad to vidět vše na vlastní oči, tomu se ani sebelepší záběr z internetu nevyrovná. Naši žáci obdivovali faunu v Zoo Praha, žasli nad sbírkami Národního muzea, navštívili Technické muzeum, Petřínskou rozhlednu i pražské planetárium, účastnili se závěrečného jednání Okresního soudu v Sokolově atd. a se svými třídními absolvovali výlety. Vzhledem k tomu, že od 1. června již započaly práce na nové fasádě školy, byl závěr roku náročnější pro pedagogy i žáky. Ministerstvo školství naštěstí povolilo ukončení školního roku o čtyři dny dříve. Přes náročnost soužití s lešením jsme to zvládli a 23. června se slavnostně rozloučili s devítkami a 24. června si žáci odnesli vysvědčení. Tak deváťáci, šťastnou cestu a vy ostatní, hezké prázdniny. MŠ Duhová kulička Letní olympijské hry v mateřské škole Duhová kulička V dopoledních hodinách dne proběhly v MŠ Duhová kulička Letní olympijské hry za podpory města, od kterého jsme na tuto akci získali grant 2000 Kč. Zúčastnilo se 80 dětí, všechny učitelky spolu s ředitelkou MŠ a paní uklízečkou. Dvě kamery a několik fotoaparátů pořídily krásnou fotodokumentaci, na kterou se můžete podívat na našich webových stránkách: Děti závodily na školním hřišti při 2. ZŠ. Závodilo se v běhu na 20m, 40m, 60m, skoku do dálky a v hodu míčkem. Všichni, kdo se zúčastnili, vyhráli sladkou odměnu a diplom. Medaile získali jen ti nejlepší. Počasí nám přálo a po celé dopoledne svítilo krásně sluníčko. Letní olympijské hry se všem líbily a ukončili jsme je pokřikem: Sportu zdar. Jaro v přípravné třídě Letošní jaro přineslo dětem z přípravného ročníku kromě učení i spoustu nevšedních zážitků. Vše začalo tím, že jsme se všichni převlékli do masopustních kostýmů a vyprovodili Paní zimu. Potom následoval velký čarodějnický rej s létáním na koštěti. Dne jsme reprezentovali naší školu i město na krajské taneční přehlídce v Karlových Varech. O týden později jsme vyrazili za zvířátky na Ležnici k Bartoňům na farmu se naše děti jako družičky zúčastnily svatebního obřadu pořádaného paní starostkou. MDD jsme si zpříjemnili hledáním pokladu a opékáním buřtů. Na závěr školního roku na nás ještě čeká výlet do krásenského muzea a plzeňského ZOO a dinoparku. Toto vše se nám podařilo uskutečnit i díky finančním darům od p. Mgr M. Čerňavské a od p.oty Kubíka, za což jim patří náš velký dík. V. Svobodová Měsíc plný výletů mateřské školy Duhová kulička Červen měsíc třešní, jahod, ale také poslední měsíc ve školním roce. Děti se těší na prázdniny, na překvapení, na zážitky. Takový zážitek připravily a vymyslely paní učitelky z MŠ Duhové kuličky Výlet na Andělskou Horu. Odjezd byl plánovaný na osmou hodinu. Jako tradičně při takové akci se čekalo na opozdilce. Konečně paní učitelky zavelely: Odjezd. Počasí nám přálo, sluníčko se smálo, cesta proběhla v klidu a za necelou hodinu jsme viděli tyčit se v dálce cíl naší cesty. První zastávka byla u kostelíka, kde děti zhlédly pohádku: O perníkovém dědkovi a bábě, spíše muzikálovou formou si děti připomněly příběh z lesa. Následoval dlouhý krkolomný výstup, kde si děti vyslechly zajímavý příběh z Albionu. Sestup z Andělské Hory byl pohodový stejně jako návrat do mateřské školy. 7

8 školství, volný čas ZUŠ Horní Slavkov oznamuje, že pro školní rok 2011/2012 přijímá žáky do oborů hudební - hra na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, klavír, housle, klasickou i elektrickou kytaru, keyboard, bicí nástroje, sborový a sólový zpěv taneční - moderní, scénický tanec výtvarný - plošná i prostorová tvorba, malba, grafika, kresba, plastika, textilní tvorba, modelování, objektová a akční tvorba, studijní kresba a mnoho dalších, výroba keramiky včetně výroby na hrnčířském kruhu přípravné estetické výchovy - propojení hudebního, tanečního a výtvarného oboru v součinnosti a návaznosti, jejím úkolem a náplní je působit na dítě všemi výrazovými a uměleckými prostředky vycházejícími z daných oborů Přijímací řízení bude probíhat: v ZUŠ Horní Slavkov - Školní náměstí 214, ve dnech 1. a od 5. do 8. září 2011, vždy v době od do hod., zájemci o studium se mohou hlásit v kanceláři školy, příp. v učebně č. 4. v ZUŠ Loket Sportovní 562 ( areál MŠ ), ve dnech od 1. do 9. září 2011, vždy v době od do hod., zájemci o studium se mohou hlásit v učebně vedoucího pobočky v 1. patře. Informace : telefon Horní Slavkov ,telefon Loket Vyučujeme děti od 5-ti do 18-ti let i dospělé. Těšíme se na vás. Co se děje v základní umělecké škole... Bezesporu největším úspěchem pedagogů i žáků základní umělecké školy je založení školního orchestru, který čítá cca 35 žáků. Orchestr má za sebou velice úspěšné a hojně navštívené koncerty, např. Velikonoční koncert v kostele sv.václava v Lokti, Závěrečné koncerty ZUŠ v Lokti a H. Slavkově, zahájení Loketského kulturního léta nebo kolonádní koncert v Karlových Varech, konaný u příležitosti zahájení 46. Mezinárodního filmového festivalu. Z dalších aktivit lze uvést Den s hudbou, pastelkou a tancem. Navštívilo jej přes 90 dětí z obou mateřských škol, které se účastnily hudebně výtvarného a pohybového průzkumu. Přijímací řízení do všech oborů ZUŠ proběhne na začátku měsíce září. Těšíme se na nové žáčky a přejeme všem klidné, ničím nerušené léto. střípky z družiny Koncem dubna v měsíci bezpečnosti silničního provozu dětem velmi zajímavě vysvětlil problémy policie pan Pavel Nový. Připomněl důležité informace o správném a bezpečném chování dětí v dopravním provozu, o šikaně, rasismu a vzájemných vztazích mezi lidmi. Na téma dopravní výchova se uskutečnila soutěž mezi všemi dětmi. Připravené testy zaujaly otázkami o situacích na křižovatkách, o přecházení přechodů, o dopravních značkách. Další soutěží byla pěvecká soutěž X FAKTOR. Na prvním místě se umístila Zuzanka Plánková, druhá Nikolka Nagyová a třetí místo získala Lenička TRAN NGO QUXNH, mezi chlapci byli nejlepší Daniel Hašek, Marek Mihok a Jiří Martinček. Na třetím oddělení proběhla soutěž Missák dívkám se nejvíce líbilo vystoupení Jiřího Brátky, Michala Beneše a Jakuba Vaněčka. 5. května se v městském kulturním středisku konala veliká oslava Dne matek. Spousta dětí popřála maminkám vše hezké mezi nimi i děti ze třetího oddělení družiny. Do DPS přišly popřát děti z družiny s pásmem písní a básní, babičkám předaly přáníčka a zápichy do květináče. Koncem května děti navštívily truhlárnu pana Kubíka. Měly možnost prohlédnout si renovovaný starožitný nábytek a výrobu předmětů z různých druhů dřeva. Přivítali jsme milou návštěvu myslivce pana Jedličku, který umí zajímavě vyprávět o životě zvěře ve Slavkovskem lese. Děti měly spoustu otázek a odpovědi pana Jedličky byly srozumitelné a poučné jsme oslavili Den dětí. Paní vychovatelky připravily spoustu sportovních soutěží za sladké odměny. Děti si nafoukly barevné balonky a ozdobily s nimi celou zahradu. Výzdobu tvořily i barevné obrázky. Nechyběla tombola s drobnými hračkami a sladkostmi. DDM a školní družina děkuje Městu Horní Slavkov za finanční dar na tuto milou akci. V červnu jsme uspořádali soutěž v určování názvu jarních květin a vyzdobili jsme si chodbu usušenými rostlinami. Ke konci června nás čeká každoroční ukázka výcviku služebních psů s hledáním psychotropních látek, kterou nám předvedou zaměstnanci VS ČR Věznice Horní Slavkov. Poslední akci v tomto školním roce bude dětmi velmi oblíbená ukázka požární techniky s přednáškou pana Bokora profesionálního hasiče. A potom už hurá na prázdniny. Krásné prožití léta přejí všechny děti a zaměstnanci družiny a domu dětí a mládeže. Vych. ŠD E. Činčurová Hrátky s batolátky Jak se již stalo tradicí, i v letošním školním roce se v rámci pracoviště mimoškolního vzdělávání uskutečnil kurz pro rodiče a jejich malé děti Hrátky s batolátky. Letos se ho zúčastnilo šest maminek s osmi dětmi. Děti se v průběhu kurzu učily říkanky a hry pro nejmenší, věnovaly se různým jednoduchým manuálním činnostem, tancovaly, cvičily v naší cvičebně, využívaly relaxační bazének se skluzavkou i velké relaxační míče. Ke konci každé schůzky si děti něco namalovaly nebo vyrobily. Společně jsme se připravovali i na Velikonoce, naučili jsme se koledu, nabarvili vajíčka a upekli perníčky. Kurz jsme ukončili společným putováním za zvířátky, kde na děti čekalo mnoho nových zážitků. Za to, že nám toto umožnili, bych chtěla poděkovat manželům Bartoňovým. V. Svobodová PODĚKOVÁNÍ Dům dětí a mládeže touto cestou děkuje za celoroční práci všem vedoucím zájmových kroužků, dětem krásné prožití prázdnin a na další spolupráci v novém školním roce se těší kolektiv pracovníků DDM. Výlety do přírody V letošním školním roce chodily děti z MŠ, ŠD a ZŠ na výlety do Slavkovského lesa na Třídomí, Komáří rybník, Krásenskou rozhlednu a EKO farmu na Ležnici, kde jezdily na koních. Učily se chovat slušně v přírodě, plnily různé úkoly, stavěly Krakonošovou zahrádku a opékaly si vuřty. Hrály spoustu soutěží a nakonec vždy našly velký poklad, který jim nadělili lesní skřítkové. Výlety se líbily dětem i dospělým. Všichni si slíbili, že v dalším školním roce budou pokračovat. Vych. ŠD E. Šimečková SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 kino, sport v červenci a v srpnu kino promítá LETNÍ KINO pátek 8. července hod. JÁNOŠÍK Historický, 140 min, od 15let. Hrají: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner, Marián Labuda, Richard Krajčo a další. Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy. pátek 15. července hod. ROLLING STONES Dokument, 122 min.,dabing Hrají: Mick Jagger, Keith Richards a další Dokument Martina Scorseseho z koncertu slavné kapely Rolling Stones v Beacon Theatre. pátek 5. srpna hod. TOBRUK Drama, ČR, 102 min, od 15let HRAJÍ: Kryštof Rímský, Michal Novotný, Matěj Hádek, Jan Meduna a další. Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé světové války v severoafrickém Tobruku. Na základě skutečných událostí. pátek 12. srpna hod. BESTIÁŘ Komedie ČR, Romantický, 111min., od 12let Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoha, Kryštof Hádek Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává. Karolína se rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a naučit se na jiných mužích, jak přestat být submisivní.. Chce být tím, kdo udává tempo, chce změnu rolí. Bude se chovat tak, aby měla věci pod kontrolou, bude nezávislá, bude víc brát než dávat pátek 26. srpna hod. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU Horor, 98 min., dabing HRAJÍ: Jessica Biel (Erin), Eric Balfour (Kemper), Jonathan Tucker (Morgan), Erica Leerhsen (Pepper) Cestou Kemper se svou přítelkyní Erin a jejich kamarádi Pepper, Andy a Morgan narazí na zkrvavenou dívku, která když se ji snaží dopravit do nemocnice - před jejich očima spáchá sebevraždu. Vyděšení kamarádi se obrátí na místního šerifa Hoyta a když se u něj nedovolají pomoci, rozhodnou se zjistit, co se děje. Vstupné 30 Kč, grilování. Vstup do kina z kavárny MěKS. Městské kulturní středisko informuje: Od zahájila provoz v kavárně městského kulturního střediska sázková kancelář FORTUNA GAME a.s. Provozní doba : Po - Pá hod. So hod. Ne hod. Upozornění pro občany: Dovolená v MěKS Horní Slavkov od do (knihovna, kavárna) Vyhlídková věž kostel Sv. Jiří OD 10. ČERVNA DO 18. ZÁŘÍ 2011 VŽDY V SOBOTU A V NEDĚLI 13:00 16:30 hod. VSTUPNÉ : 1 osoba 10 Kč rodinné vstupné: 25 Kč (2 dospělí + 2 děti do 15 let) děti do 10 let zdarma Vstupné vybírá pokladník v horním patře vyhlídkové věže. Informace pro rodiče Nabízíme poslední volná místa na dětský tábor od ve středisku Butov na Hracholuské přehradě. Cena Kč. Cena obsahuje: stravu 5x denně, dopravu, ubytování v chatkách, pitný režim, program, kvalifikovaný pedag. a zdrav. dozor. V případě zájmu volejte za DDM Pikusová AUTOBachmann vždy šťastný návrat ČERVENEC / SRPEN 2011 V DOBĚ PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH VÁM NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ AKCE Při Prohlídka výměně Vašeho oleje / vozidla servisní prohlídce zaměřená vozu na podvozkové SLEVA 10 % prvky NA ZA VŠECHNY POUHÝCH FILTRY 179,- Kč Při výměně oleje / AKCE servisní prohlídce vozu SLEVA % NA VŠECHNY na FILTRY baterie VARTA AKCE SLEVA 10 % SLEVA na výfuky 20 % BOSAL na baterie Záruka NEJLEVNĚJŠÍCH VARTA PNEU! SLEVA DIAGNOSTIKA 10 % na výfuky řídící jednotky BOSAL pro naše Záruka registrované NEJLEVNĚJŠÍCH zákazníky ZA VÝHODNÝCH PNEU! 380,- Kč Výherci DIAGNOSTIKA soutěže pro naše registrované řídící zákazníky: 1. cena - Chvojka Josef, jednotky pro naše 2. cena - Honka Jiří, registrované 3. cena - Hudáková zákazníky Ivana. ZA Všem VÝHODNÝCH výhercům blahopřejeme. 380,- Kč NABÍZÍME V NAŠEM AUTOSERVISU Plnění, čištění a oprava klimatizací od července ZAVÁDĚCÍ CENA OD 800,- Kč Nástřik podlahy (kompletní) OD 800,- Kč Montáž - denní svícení Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020, tel , Mobil: internet: Otevřeno: Po-Pá hod., So hod. 9

10 zdravotnictví, aktuality, inzerce Stačí jednou zavolat! 84O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce k03-93x64_cmyk.indd :12:10 Dovolená v lékárně Arnika Z důvodu dovolené bude ve dnech srpna 2011 uzavřena lékárna v Horním Slavkově. Lékařská služba 1. pomoci - zubní služba zajištěna v Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: , všední den hod. sobota, neděle, svátky hod. Lékařská služba první pomoci pro dospělé areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro tel. č.: všední den hod. sobota, neděle, svátky hod. Lékařská služba první pomoci pro děti areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro tel. č.: všední den hod. sobota, neděle, svátky 9.00 h hod. Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na tel. č. : Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku , na které je možné získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době Lékařské služby první pomoci. Stavba pavilonu akutní medicíny v Karlových Varech zdárně pokračuje SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce ODDLUŽENÍ Nestíháte splácet p j ky? Hrozí Vám exekuce? Máme pro Vás rychlé ešení! Volejte KONZULTACE ZDARMA Odborný dodavatel Zelená úsporám OKNA DVERE VRATA KUCHYNSKE LINKY Jasná pravidla Flexibilní způsob splácení Žádné skryté poplatky Malé věci dělají velký rozdíl Vyřešte půjčku jako my! Zavolejte nám a dozvíte se více _pf_inzerce_2Q_190x125_Slavkovsky_zpravodaj.indd :47:05 11

12 inzerce ALGON PLUS AUTO, a.s. Stará Ovčárna 2146, Sokolov Tel.: Vydalo Město Horní Slavkov Vyšlo 1. července 2011, ročník II, číslo 7-8 Náklad ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, H. Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Bc. Julie Charvátová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel ,

Slavkovský 7-8. Nejlepší žáci města roku 2012/13. více na 4

Slavkovský 7-8. Nejlepší žáci města roku 2012/13. více na 4 Slavkovský 7-8 zpravodaj 2013 Nejlepší žáci města roku 2012/13 více na 4 z radnice Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás u letního dvojčísla zpravodaje. Asi více než v jiných letech je letošní

Více

Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5

Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5 Slavkovský zpravodaj 11 2010 Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží 4 Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily 5 Příjezd svatého Martina se blíží 8 Lyžařský vlek bude ještě letos zrekonstruován

Více

Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok

Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok Slavkovský 12 zpravodaj 2011 Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok všem občanům Horního Slavkova přejí starostka města, radní, zastupitelé a tajemník s pracovníky městského úřadu úvodem Slovo starostky Vážení

Více

Slavkovský. zpravodaj. Slavkovský masopust. více na straně 7

Slavkovský. zpravodaj. Slavkovský masopust. více na straně 7 Slavkovský 32013 zpravodaj Slavkovský masopust více na straně 7 z radnice Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami březnového zpravodaje města. V dnešním čísle bych Vás ráda seznámila

Více

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Slavkovský zpravodaj 1 2010 Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž

Více

Slavkovský 10. Slavkovské slavnosti se vydařily. strana 5

Slavkovský 10. Slavkovské slavnosti se vydařily. strana 5 Slavkovský 10 zpravodaj 2012 Slavkovské slavnosti se vydařily strana 5 z radnice Slovo starostky Vážení a milí spoluobčané, vítám Vás nad stránkami říjnového vydání zpravodaje. V těchto dnech uplyne polovina

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6)

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6) Slavkovský 22012 zpravodaj Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples (čtěte na straně 6) úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami únorového zpravodaje města. Vánoční

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

OKÉNKO STAROSTY. Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20.

OKÉNKO STAROSTY. Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20. MIMOŇSK 309 ČERVENEC / SRPEN 2013 Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20. Z obsahu Dopravní informace - humanizace

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Sedím na letní zahrádce v areálu místní sokolovny, kde pomalu doznívá další ročník Krucemburské stopy. Zbylí účastníci a pořadatelé si

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 8 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 8/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: FÁMY ZŘEJMĚ

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více