7-8. Slavkovský. zpravodaj. Ocenění nejlepších žáků základních škol strana 5. Hasiči získali nové vybavení proti povodním strana 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8. Slavkovský. zpravodaj. Ocenění nejlepších žáků základních škol strana 5. Hasiči získali nové vybavení proti povodním strana 3"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Hasiči získali nové vybavení proti povodním strana 3 Ocenění nejlepších žáků základních škol strana 5 ZŠ Nádražní získala peníze z EU na modernizaci strana 6

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami dvojčísla prázdninového zpravodaje. Ráda bych vás informovala o založení svazku obcí a aktuálně připravovaných projektech města. Naše město v rámci snahy o rozvoj regionu a spolupráce obcí soustředěných v okolí měst Horní Slavkov a Krásno pro možnost společného čerpání finančních prostředků z dotačních titulů navrhlo založení Svazku obcí,,hornoslavkovsko. Prvním společným projektem svazku je podání žádosti o dotaci u MAS Sokolovsko na získání minibusu pro rozvoj veřejné dopravy občanů obcí ve svazku a pro jeho využití na individuální akce jednotlivých měst. Dalším podaným projektem o poskytnutí dotace je projekt Muzejní expozice v Pluhově domě. Projekt bude spočívat ve vytvoření nové muzejní expozice v prostorách historického domu č. p. 497 (Pluhův dům).to zahrnuje dokončení rekonstrukce 1.NP přízemí objektu, navržení libreta a scénáře muzejní expozice (např. s námětem historie železniční trati Krásný Jez Horní Slavkov-Loket nad Ohří ) a vybavení expozice s důrazem na využití moderních technologií. Třetím projektem je revitalizace vnitrobloku Dlouhá Záměr se dotýká parcel, které se nacházejí ve vnitrobloku za tzv. teletníkem, v prostoru bývalého minigolfu. Zde by mělo vzniknout zelené místo pro odpočinek a trávení volného času zejména dětí a mládeže. Prostor by měl být osazen herními prvky např. pískovištěm, kreslící tabulí, houpačkami, prolézačkami, skluzavkami, trampolínami s okolním bezpečným povrchem na bázi polyuretanu. Pro starší bude k dispozici venkovní fitness, lanové prvky, balvan na lezení. Prostor bude doplněn mobiliářem lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola. Místo bude osázeno vhodnou zelení. Vzhledem k rozlehlosti plochy a jejího stavu bude nutné celý projekt realizovat po etapách dle finančních možností. Vyjmenované projekty jsme odevzdali 15. června na MAS Sokolovsko a do konce června bychom měli znát výsledek. V případě úspěchu jednotlivých žádostí budou realizace probíhat v příštím roce. O prázdninách dojde k realizaci projektu zateplení Základní školy ve Školní ulici, zateplení Mateřské školy ve Sportovní ulici a k revitalizaci náměstí Republiky. Snažíme se také postupně opravovat naše silnice a chodníky. Přeji si, aby se nám vše vydařilo a naše podané projekty byly schváleny a ty realizované, aby se vydařily k naší spokojenosti. Přeji vám všem pohodové prožití letních prázdnin a mnoho krásných zážitků, ať už u nás nebo v zahraničí. Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města aktuálně Den se starostkou Dne a se od 15. do 17. hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady. Bezplatná doprava občanů na hřbitov Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu občanů na místní hřbitov - tam i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin. Odjezd ze hřbitova zpět je dle dohody s řidičem. Další úsporné opatření MěÚ v oblasti výplat sociálních dávek Městský úřad od února vyplácí sociální dávky (dávky hmotné nouze) občanům města nově pouze bankovním převodem nebo na pokladně. Dosavadní převažující způsob výplaty soc. dávek formou složenek byl již zcela zrušen. Město tímto opatřením uspoří z každé zrušené složenky Kč (dle výše poskytnuté dávky) cca Kč/měsíc, ročně tedy až 42 tis. Kč. Zároveň tímto opatřením došlo k získání času pro samotné zpracování dávek o tři dny a umožnil a zefektivnil se způsob úhrad pohledávek vůči městu příjemci sociálních dávek. Příjemce může uhradit svou pohledávku vůči městu přímo při výplatě dávky na pokladně MěÚ. Tímto způsobem od února bylo již uhrazeno na dluzích vůči městu příjemci sociálních dávek téměř Kč. Částky se mohou zdát nízké, ale je potřeba si uvědomit, že město nemuselo vynaložit žádné náklady (finanční ani personální) na vymáhání (exekuce) dlužných finančních prostředků a dlužník se díky exekucím a s ní spojeným nákladem řízení nedostává do dluhové pasti. tajemník MěÚ Projekt Hnízdo Po dobu prázdnin bude na budově Městského kulturního střediska Horní Slavkov instalován projekt občana města, jehož cílem je získat podklady pro zhotovení studentské práce. Město provedlo první centralizovaný nákup služeb Město ve snaze snížit běžné provozní výdaje započalo s centrálním nákupem služeb. Prvním nákupem, který již proběhl, byl nákup mobilních telekomunikačních služeb. Na základě předložených nabídek telefonních operátorů uzavřelo Město smlouvu na poskytování mobilních telefonních služeb se spol. Telefonica O2. S ohledem na významnou úsporu nákladů u samotného MěÚ a po srovnání nákladů příspěvkových organizací na telekomunikační služby bylo rozhodnuto radou města o připojení příspěvkových organizací (základní školy, mateřské školy, technické služby, pečovatelské služby, městského kulturního střediska, domu dětí a mládeže a školní družiny) pod jednu centrální smlouvu. Tímto, nejen že došlo k úsporám v dosud používaných měsíčních tarifech, ale všechny zařazené organizace jsou zapojeny do tzv. vnitropodnikové sítě. Volání v této vnitropodnikové síti města probíhá bez ohledu na délku hovoru zcela zdarma přičemž se ani volné minuty v tarifech neodečítají. Samotná úspora se jen např. na MěÚ pohybuje v částce až 48 tis. Kč/ rok a např. u ZŠ v Nádražní ul. 6 tis. Kč/rok. Město nyní připravuje centralizovaný nákup služeb v oblasti pevných linek a v nákupu elektrické energie. tajemník MěÚ Jaké jsou výsledky kontroly při plnění povinností držitelů psů? Ve zpravodaji č. 4/2011 jsme vás, s ohledem na neutěšený stav plnění povinností držitelů psů, informovali o plánovaných kontrolách zaměřených na plnění základních povinností držitele psa. V průběhu března až května bylo namátkově prověřeno 50 občanů, kteří na veřejnosti venčili psy. Z tohoto počtu bylo odhaleno 8 držitelů, kteří nezaregistrovali svého psa do příslušné evidence MěÚ a tedy ani neplatili příslušný poplatek za psa. Povinností majitele psa je oznámit držení psa do 15 dnů od nabytí psa do svého držení na finančním odboru Městského úřadu (2. patro, č. dveří 309) a platit za něj příslušnou výši poplatku, odklízet exkrementy. Dále bylo vedeno s několika držiteli přestupkové řízení za neprovedení úklidu exkrementu po vykonané potřebě psa. Tyto kontroly budou pokračovat i v následujících měsících. odbor majetku a investic MěÚ SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 z radnice Hasiči získali nové vybavení na protipovodňovou ochranu Na jaře letošního roku zasahovali slavkovští hasiči u několika událostí, kdy přibývající voda ohrožovala domy obyvatel Slavkova. Bylo nutné postavit hráze z pytlů s pískem. Tyto Pro rok 2011 získalo město příspěvek ve výši korun od nadace Georgia Agricoly - region Slavkovský les. Ten bude využit převážně na dokončení speciální protipovodňové zábrany se plní pískem pomocí plničky, kterou si hasiči museli půjčovat z centrálního skladu Hasičského záchranného sboru v Karlových Varech. Nyní ale topení a podlah a doplnění chybějících výplní otvorů, na které se podařilo také získat dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč. už nemusí, plničky pytlů s pískem mají nově ve svém vybavení. Zapůjčení plniček je sice kdykoliv možné, když ale v celém kraji hrozí velká voda, tak jako tomu bylo právě letos na jaře, měli slavkovští hasiči zapůjčenou plničku jen na nezbytně nutnou dobu a poté ji museli urychleně převézt další hasičům, kteří ji potřebovali zase někde jinde. I proto se město rozhodlo jedno toto zařízení na plnění pytlů s pískem svým hasičům pořídit. Po důkladném nafocení plničky přislíbili učitelé z odborného učiliště z Kounice, že společně s učni dokážou toto zařízení vyrobit. To se jim také podařilo a navíc k objednanému jednomu kusu plničky vyrobili pro hasiče ještě jeden kus zcela zdarma. Přejeme hasičům, aby jim tyto výrobky co nejlépe sloužili. A zároveň jim přejeme, aby je museli používat co nejméně, uvedl během předání nového vybavení ředitel odborného učiliště Petr Čavojský. hasiči Horní Slavkov V Pluhově domě bude proinvestována dotace ve výši jednoho milionu korun V roce 2010 byla provedena oprava venkovní fasády Pluhova domu za Kč. odbor majetku a investic MěÚ Znovuobjevená kašna bude stát opět na náměstí Republiky v Horním Slavkově Náměstí Republiky v Horním Slavkově prošlo v posledních šedesáti letech několika radikálními proměnami negativního charakteru, které setřely původní hodnotnou podobu historického jádra města, chráněného jako Městská památková zóna Horní Slavkov. Jednou ze škod je i zmizení historicky cenné kašny vystavěné na počátku 18. století na dnešním náměstí Republiky, tato byla na počátku 2. poloviny 20. století demontována a následně uložená neznámo kde. V nedávné době byla kašna znovu objevena při stavebních pracích ve sklepení zbořeného objektu bývalé radnice č. p. 1. Záměrem Města je vyzdvižení deponované kašny a v budoucnu ji znovu osadit na náměstí Republiky. Na samotné vyzdvižení získalo město Horní Slavkov z rozpočtu Karlovarského kraje dotaci ve výši Kč, k této dotaci bude z rozpočtu Města placena spoluúčast ve výši min Kč. odbor majetku a investic MěÚ Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro odbor kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Alena Urbánková pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města 1. patro Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití využijte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 aktuality Vandalismus jednoho stojí peníze nás všechny Jako vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví. Pachateli nepřináší žádné materiální obohacení a pachatel pro své jednání zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Takto asi zhruba zní definice vandalismu. Pro naše město má však tato definice i jiné dopady. Kromě estetické stránky je tu bohužel i ta finanční. A tato rozhodně není zanedbatelná. Jen za poslední rok bylo s pojišťovnou řešeno kolem patnácti případů škod vzniklých v důsledku vandalismu. Ke každému vyplacenému pojistnému plnění je třeba přičíst spoluúčast ve výši Kč, která jde z prostředků města. Namátkou jmenuji rozbitá okna a vstupní dveře v Základní škole v ul. Školní, odcizené hasičské přístroje na kostele sv. Jiří, spreji postříkané lampy veřejného osvětlení v lesoparku a nově opravená hřbitovní zeď, rozbité lampy u vodotrysku, rozbitá okna u výměníkové stanice v ul. U Lesoparku, odcizené kanálové vpusti u Základní školy v ul. Nádražní, rozbitá výloha MěÚ a v neposlední řadě třeba také rozbitý dřevěný altán u Domu s pečovatelskou službou tato škoda má naštěstí svého viníka a vzhledem k její výši se řeší soudně. Dále tu máme škody, a není jich málo, jejichž výše nepřesáhne hranici spoluúčasti a jejich odstranění tedy plně hradí město. K takovýmto škodám patří neustále zničené lavičky, uražené nebo zohýbané dopravní značení či rozbité odpadkové koše. Na likvidaci těchto škod město každoročně vynaloží prostředky v řádu desetitisíců korun. Podtrženo sečteno, škody způsobené vandalismem jsou nejenom zbytečné, ale také velmi nákladné. Je třeba, aby si každý uvědomil, že vandalismus odčerpává z rozpočtu města finanční prostředky nás všech, které by bylo možno využít v jiných oblastech rozvoje města. OMI JIŘÍ LAUBENDORF: JAK TO VIDÍM (Výstava fotografií) SLAVKOVSKÁ DRÁHA Historie hornoslavkovské dráhy. Doplněno modelovou železnicí SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 nejlepší žák Ocenění nejlepších žáků základních škol Již potřetí rada města vyhlásila soutěž o Nejlepší žáky základních škol v našem městě. Žáci si svá ocenění převzali června v krásných renesančních prostorách Pluhova domu. Získat titul Nejlepší žák, žákyně roku 2010/2011 bylo možné nejen za znamenité výsledky ve škole, ale také za skvělou reprezentaci ve sportu, uměleckých či dovednostních soutěžích či za příkladné jednání. Každý oceněný žák byl ošerpován, získal pamětní list a poukázku ve výši 500 Kč na nákup sportovního vybavení. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do dalších let. Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov Eliška Slavíková - 9.ročník - za reprezentaci na školních akcích pěveckých i kulturních, za ochotu a aktivitu při přípravě školních akcí, za ocenění nejkrásnějšího vánočního zvonku v muzeu, za svědomitý přístup a plnění úkolů nad rámec svých povinností po celou školní docházku, Lucie Gažiová - 9.ročník - za reprezentaci školy v okresním kole soutěže dvoučlenných družstev Praktická dívka, kde získala 2. místo, za reprezentaci školy na pěveckých vystoupeních ve městě, za účast v soutěžích výtvarných a ručních prací, za ochotu, aktivitu a pěkný přístup ke školním povinnostem, Dominik Novák - 9.ročník - za reprezentaci školy v okresním kole soutěže dvoučlenných družstev Zručný chlapec, za účast při pořádání Tříkrálové sbírky 2011, která vynesla Kč, za účast na pěveckých vystoupeních ve městě, za účast v krajských soutěžích Běh 17. listopadu a Schodoběh a za ochotu, aktivitu a pěkný přístup ke školním povinnostem, Jan Port - 9.ročník - za reprezentaci školy na okresních a krajských kolech soutěže Zručný chlapec, kde získal 1. a 2. místo, za aktivní účast ve výtvarných soutěžích a za účast v krajské soutěži Běh 17. listopadu. Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov Filip Lanc - 2.ročník - výborné výsledky ve škole, ochota a pracovitost, Eliška Jirátková 3.ročník - aktivita, píle, výborný prospěch, Štěpánka Maděrová 4.ročník - velké zlepšení, ochota a slušné chování, Karel Bernard 5.ročník - slušné chování, píle, aktivita, Diana Pištová 6.ročník - příprava na vyučování, kvalitní školní práce, Jakub Škopek 7.ročník - reprezentace školy ve sportovních a vědomostních soutěžích, příprava na vyučování, Le Duc Thinh - 7.ročník - 2. místo v okresním kole matematické olympiády, Alžběta Pištová 8.ročník - vzorný přístup k práci, výborné výsledky, příkladné chování. Základní škola, Školní ul. 786, Horní Slavkov Andrea Hamerská - 2.ročník - za velmi úspěšnou reprezentaci školy a města v plaveckých závodech a za vynikající výsledky v tomto sportu na republikové úrovni, Adéla Kudláčková 4.ročník - za vzorný prospěch, práci v žákovském parlamentu, aktivní práci pro třídu, výbornou reprezentaci školy na kulturních akcích města, Barbora Rezková 4.ročník - za vzorný prospěch, práci v žákovském parlamentu, aktivní práci pro třídu, výbornou reprezentaci školy na kulturních akcích města, Vítězslav Vondry 5.ročník - za svědomitý přístup k plnění školních povinností a dobré studijní výsledky, za výbornou reprezentaci školy a města ve sportovních soutěžích, zejména v kopané, Dominika Homolová 5.ročník - za svědomitý a aktivní přístup k plnění školních povinností, za reprezentaci školy na sportovních a kulturních akcích, za výbornou práci v tanečním kroužku, Eliška Šmídková 5.ročník - za výborné školní výsledky, píli a snaživost a za ochotu a vstřícnost, se kterou pomáhá svým spolužákům, Dominik Novák 6.ročník - za příkladné plnění školních povinností, vzornou domácí přípravu a práci pro třídní kolektiv, Radka Halířová 7.ročník - za dobré studijní výsledky, za velmi úspěšnou reprezentaci školy v okresních kolech vědomostních soutěží v biologii, anglickém jazyce a zeměpise, zvláště pak za výsledky v okresním Nejlepší žáci ZŠ Nádražní Nejlepší žáci ZŠ Školní Nejlepší žáci ZŠ Praktická a speciální a krajském kole recitační soutěže, Kristýna Štinglová 8.ročník - za výbornou práci pro třídu a sportovní reprezentaci školy, za vynikající práci v žákovském parlamentu a výrazný podíl na organizaci humanitárních akcí Stonožka a Pomoc obětem zemětřesení v Japonsku, Lukáš Pennert 9.ročník - za aktivní přístup k plnění školních povinností, za práci pro kolektiv třídy a pro školu, za organizaci humanitárních akcí Stonožka a Pomoc obětem zemětřesení v Japonsku, za prezentaci práce parlamentu v regionálním tisku, Kateřina Váchová 9.ročník - za opakovanou úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, Jakub Petříček 9.ročník - za sportovní reprezentaci školy, za aktivní práci v žákovském parlamentu a za organizaci humanitárních akcí Stonožka a Pomoc obětem zemětřesení v Japonsku, Markéta Kovářová 9.ročník - za dobrý prospěch, za práci pro třídní kolektiv, za aktivní práci v žákovském parlamentu, Jana Klokočková 9.ročník - za odpovědný přístup k plnění školních povinností během školní docházky, příkladné chování a aktivní práci pro kolektiv třídy. odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Horní Slavkov 5

6 školství, aktuality ZŠ Nádražní: EU peníze školám Naše škola se úspěšně zapojila do projektu EU peníze školám. Po rok a půl trvajících průzkumech, školeních, výpočtech a jiných aktivitách jsme podali žádost na MŠMT. Ta byla MŠMT akceptována, škole byly přiděleny finance a podle rozhodnutí jsme se zapojili do šablon IT ve škole (III/2) a Individualizace výuky, konkrétně v matematice. Znamená to, že jsme část peněz vybrali na zmodernizování IT, nákup nových PC, interaktivních tabulí, přestavění školní sítě, celkovému propojení všech PC do školní sítě a také na nákup notebooků pro učitele. Druhou částí byla vybrána individualizace výuky, v tomto případě matematiky. Po obdržení akceptace MŠMT bylo vyhlášeno řádné výběrové řízení na dodavatele IT a po dodržení všech zákonných norem ukončeno a byl vyhlášen vítěz. Stala se jím firma Boxed s.r.o. Po realizaci dodávky se teď na škole nachází 23 nových PC s OS Windows 7 Pro, 12 starých PC s OS Windows XP, 7 interaktivních tabulí s projektory, dálkovými ovladači a interaktivními pery a pracovním programem přímo pro naše tabule QDraw, 14 notebooků s OS Windows 7 Pro a máme dva servery. Ten náš původní jsme repasovali a v současné době má 4 GB RAM a tři externí disky 500 GB (2+1 zrcadlově) a nový server má 8 GB RAM a tři 1000 GB externí disky (taktéž zrcadlově 2+1), což je nadstandardní zajištění chodu školní sítě. O chod celé techniky a sítě se stará Mgr. Lenka Nováková, správu serverů má na starosti firma Boxed s.r.o. Spolupráce s touto firmou je na vynikající úrovni, dodávky bleskurychlé, služby výborné. Navíc máme s nimi nasmlouvanou odbornou pomoc v případě problémů, kdy stačí zvednout telefon. Dále firma Boxed s.r.o. poskytla administrátorce sítě 2 školení zaměřená na správu sítě a dále celému učitelskému sboru školení na ovládání a co nejefektivnější práci s interaktivními tabulemi. Samozřejmě, že toto vše nemá škola zadarmo. Naší povinností je vypracovat 420 tzv. DUM (digitální učební materiály), ty odpilotovat, zveřejnit a zaslat na MŠMT a do Bruselu. Tyto dvě instance budou provádět kontrolu plnění závazků z naší strany. Zároveň jsme povinni zasílat na MŠMT monitorovací zprávy o průběhu a plnění projektu. Doba trvání projektu je 30 měsíců od zahájení, což bylo V těchto zprávách musíme zmínit i naši druhou část práce, a to je individualizace výuky. My jsme si vybrali matematiku. Ta bude řešena tak, že jedna třída na 1. stupni a jedna třída na 2. stupni budou půleny, čímž se sníží počet žáků, zlepší práce učitele, který se menšímu počtu bude moci lépe věnovat. Vybrány budou třídy s větším počtem dětí a s problémy v předmětu. Toto bude zahájeno ve školním roce 2011/2012 a znamená to odučit navíc 2 x 72 hodin matematiky. Zapojením do projektu EU peníze školám a dovybavením školy jsme se stali plnohodnotnou součástí sítě moderních škol 21. století v ČR. Mgr. Lenka Nováková, koordinátorka projektu Založení Svazku obcí Hornoslavkovsko Zastupitelstva měst Horní Slavkov a Krásno v rámci snahy o prohlubování vzájemné spolupráce, rozvoje nejbližšího regionu za účelem ochrany a prosazování společných zájmů a pro možnost společného čerpání finančních prostředků z dotačních titulů rozhodla o založení Svazku obcí Hornoslavkovsko. Kromě uvedených cílů je předmětem tohoto svazku zejména: zabezpečení spolupráce obcí a měst v úsilí o dosažení optimálního rozvoje regionu, zabezpečení ochrany a prosazování společných zájmů, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území i akcí lokálního významu, zabezpečování finančních prostředků při těchto aktivitách, zabezpečování společných zájmů v oblasti informatiky, vytváření podmínek pro rozvoj školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, vytváření podmínek pro rozvoj požární ochrany, zavádění, rozšiřování a zdokonalování systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti, prosazování ekonomických zájmu obcí a měst ve sdružení Prvním projektem tohoto svazku je podání žádosti o dotaci u MAS Sokolovsko, o.p.s. na získání minibusu pro rozvoj veřejné i neveřejné osobní dopravy občanů svazku a jeho využití pro individuální akce jednotlivých měst. tajemník MěÚ SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 školství ZŠ Školní informuje Školní rok ve Školní končí Než vás budu informovat o závěru školního roku 2010/2011, dovolte mi vrátit se o pár týdnů dříve. Jak jste si zajisté všimli, naši žáci sbírají různá sportovní ocenění po celý rok. Ale ne vždy při tom překonají rekord školy. V krajském kole Poháru rozhlasu, což je lehkoatletická soutěž staršího žactva, se tento husarský kousek povedl žákům J. Čadovi, R. Polívkovi, M. Homolovi a J. Studničkovi ve štafetě na 4 x 60 m. Časem 31,09 s překonali své starší spolužáky. I v jiných disciplínách se zářilo. M. Homola získal 2. místo v běhu na metrů. Tutéž příčku, ale ve vrhu koulí a svým osobním rekordem získal J. Čečák, za 4. místo ve skoku dalekém a také v osobním rekordu se v krajské konkurenci nemusí stydět ani J. Čada. J. Šramko a O. Veselý také nezaháleli. Suma sumárum, naše družstvo obsadilo 3. místo v kraji! Gratulujeme. Dařilo se také sportovcům z 1. stupně. Na Mc Donald s Cupu, okresním turnaji v kopané, oba týmy vybojovaly shodně 4. místo. Den dětí jsme oslavili kulturním představením a zatímco si mladší spolužáci poté zahráli a zasoutěžili, 2. stupeň již pracoval na projektu Evropská unie. Vím, že jste velmi zvědavi, jak se projektový den vydařil, ale musíte si počkat na prázdninový Zpravodaj, kam chystáme obsáhlejší materiál. Nesmím opomenout exkurze, se kterými se na přelomu května a června roztrhl pytel. Ale není nad to vidět vše na vlastní oči, tomu se ani sebelepší záběr z internetu nevyrovná. Naši žáci obdivovali faunu v Zoo Praha, žasli nad sbírkami Národního muzea, navštívili Technické muzeum, Petřínskou rozhlednu i pražské planetárium, účastnili se závěrečného jednání Okresního soudu v Sokolově atd. a se svými třídními absolvovali výlety. Vzhledem k tomu, že od 1. června již započaly práce na nové fasádě školy, byl závěr roku náročnější pro pedagogy i žáky. Ministerstvo školství naštěstí povolilo ukončení školního roku o čtyři dny dříve. Přes náročnost soužití s lešením jsme to zvládli a 23. června se slavnostně rozloučili s devítkami a 24. června si žáci odnesli vysvědčení. Tak deváťáci, šťastnou cestu a vy ostatní, hezké prázdniny. MŠ Duhová kulička Letní olympijské hry v mateřské škole Duhová kulička V dopoledních hodinách dne proběhly v MŠ Duhová kulička Letní olympijské hry za podpory města, od kterého jsme na tuto akci získali grant 2000 Kč. Zúčastnilo se 80 dětí, všechny učitelky spolu s ředitelkou MŠ a paní uklízečkou. Dvě kamery a několik fotoaparátů pořídily krásnou fotodokumentaci, na kterou se můžete podívat na našich webových stránkách: Děti závodily na školním hřišti při 2. ZŠ. Závodilo se v běhu na 20m, 40m, 60m, skoku do dálky a v hodu míčkem. Všichni, kdo se zúčastnili, vyhráli sladkou odměnu a diplom. Medaile získali jen ti nejlepší. Počasí nám přálo a po celé dopoledne svítilo krásně sluníčko. Letní olympijské hry se všem líbily a ukončili jsme je pokřikem: Sportu zdar. Jaro v přípravné třídě Letošní jaro přineslo dětem z přípravného ročníku kromě učení i spoustu nevšedních zážitků. Vše začalo tím, že jsme se všichni převlékli do masopustních kostýmů a vyprovodili Paní zimu. Potom následoval velký čarodějnický rej s létáním na koštěti. Dne jsme reprezentovali naší školu i město na krajské taneční přehlídce v Karlových Varech. O týden později jsme vyrazili za zvířátky na Ležnici k Bartoňům na farmu se naše děti jako družičky zúčastnily svatebního obřadu pořádaného paní starostkou. MDD jsme si zpříjemnili hledáním pokladu a opékáním buřtů. Na závěr školního roku na nás ještě čeká výlet do krásenského muzea a plzeňského ZOO a dinoparku. Toto vše se nám podařilo uskutečnit i díky finančním darům od p. Mgr M. Čerňavské a od p.oty Kubíka, za což jim patří náš velký dík. V. Svobodová Měsíc plný výletů mateřské školy Duhová kulička Červen měsíc třešní, jahod, ale také poslední měsíc ve školním roce. Děti se těší na prázdniny, na překvapení, na zážitky. Takový zážitek připravily a vymyslely paní učitelky z MŠ Duhové kuličky Výlet na Andělskou Horu. Odjezd byl plánovaný na osmou hodinu. Jako tradičně při takové akci se čekalo na opozdilce. Konečně paní učitelky zavelely: Odjezd. Počasí nám přálo, sluníčko se smálo, cesta proběhla v klidu a za necelou hodinu jsme viděli tyčit se v dálce cíl naší cesty. První zastávka byla u kostelíka, kde děti zhlédly pohádku: O perníkovém dědkovi a bábě, spíše muzikálovou formou si děti připomněly příběh z lesa. Následoval dlouhý krkolomný výstup, kde si děti vyslechly zajímavý příběh z Albionu. Sestup z Andělské Hory byl pohodový stejně jako návrat do mateřské školy. 7

8 školství, volný čas ZUŠ Horní Slavkov oznamuje, že pro školní rok 2011/2012 přijímá žáky do oborů hudební - hra na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, klavír, housle, klasickou i elektrickou kytaru, keyboard, bicí nástroje, sborový a sólový zpěv taneční - moderní, scénický tanec výtvarný - plošná i prostorová tvorba, malba, grafika, kresba, plastika, textilní tvorba, modelování, objektová a akční tvorba, studijní kresba a mnoho dalších, výroba keramiky včetně výroby na hrnčířském kruhu přípravné estetické výchovy - propojení hudebního, tanečního a výtvarného oboru v součinnosti a návaznosti, jejím úkolem a náplní je působit na dítě všemi výrazovými a uměleckými prostředky vycházejícími z daných oborů Přijímací řízení bude probíhat: v ZUŠ Horní Slavkov - Školní náměstí 214, ve dnech 1. a od 5. do 8. září 2011, vždy v době od do hod., zájemci o studium se mohou hlásit v kanceláři školy, příp. v učebně č. 4. v ZUŠ Loket Sportovní 562 ( areál MŠ ), ve dnech od 1. do 9. září 2011, vždy v době od do hod., zájemci o studium se mohou hlásit v učebně vedoucího pobočky v 1. patře. Informace : telefon Horní Slavkov ,telefon Loket Vyučujeme děti od 5-ti do 18-ti let i dospělé. Těšíme se na vás. Co se děje v základní umělecké škole... Bezesporu největším úspěchem pedagogů i žáků základní umělecké školy je založení školního orchestru, který čítá cca 35 žáků. Orchestr má za sebou velice úspěšné a hojně navštívené koncerty, např. Velikonoční koncert v kostele sv.václava v Lokti, Závěrečné koncerty ZUŠ v Lokti a H. Slavkově, zahájení Loketského kulturního léta nebo kolonádní koncert v Karlových Varech, konaný u příležitosti zahájení 46. Mezinárodního filmového festivalu. Z dalších aktivit lze uvést Den s hudbou, pastelkou a tancem. Navštívilo jej přes 90 dětí z obou mateřských škol, které se účastnily hudebně výtvarného a pohybového průzkumu. Přijímací řízení do všech oborů ZUŠ proběhne na začátku měsíce září. Těšíme se na nové žáčky a přejeme všem klidné, ničím nerušené léto. střípky z družiny Koncem dubna v měsíci bezpečnosti silničního provozu dětem velmi zajímavě vysvětlil problémy policie pan Pavel Nový. Připomněl důležité informace o správném a bezpečném chování dětí v dopravním provozu, o šikaně, rasismu a vzájemných vztazích mezi lidmi. Na téma dopravní výchova se uskutečnila soutěž mezi všemi dětmi. Připravené testy zaujaly otázkami o situacích na křižovatkách, o přecházení přechodů, o dopravních značkách. Další soutěží byla pěvecká soutěž X FAKTOR. Na prvním místě se umístila Zuzanka Plánková, druhá Nikolka Nagyová a třetí místo získala Lenička TRAN NGO QUXNH, mezi chlapci byli nejlepší Daniel Hašek, Marek Mihok a Jiří Martinček. Na třetím oddělení proběhla soutěž Missák dívkám se nejvíce líbilo vystoupení Jiřího Brátky, Michala Beneše a Jakuba Vaněčka. 5. května se v městském kulturním středisku konala veliká oslava Dne matek. Spousta dětí popřála maminkám vše hezké mezi nimi i děti ze třetího oddělení družiny. Do DPS přišly popřát děti z družiny s pásmem písní a básní, babičkám předaly přáníčka a zápichy do květináče. Koncem května děti navštívily truhlárnu pana Kubíka. Měly možnost prohlédnout si renovovaný starožitný nábytek a výrobu předmětů z různých druhů dřeva. Přivítali jsme milou návštěvu myslivce pana Jedličku, který umí zajímavě vyprávět o životě zvěře ve Slavkovskem lese. Děti měly spoustu otázek a odpovědi pana Jedličky byly srozumitelné a poučné jsme oslavili Den dětí. Paní vychovatelky připravily spoustu sportovních soutěží za sladké odměny. Děti si nafoukly barevné balonky a ozdobily s nimi celou zahradu. Výzdobu tvořily i barevné obrázky. Nechyběla tombola s drobnými hračkami a sladkostmi. DDM a školní družina děkuje Městu Horní Slavkov za finanční dar na tuto milou akci. V červnu jsme uspořádali soutěž v určování názvu jarních květin a vyzdobili jsme si chodbu usušenými rostlinami. Ke konci června nás čeká každoroční ukázka výcviku služebních psů s hledáním psychotropních látek, kterou nám předvedou zaměstnanci VS ČR Věznice Horní Slavkov. Poslední akci v tomto školním roce bude dětmi velmi oblíbená ukázka požární techniky s přednáškou pana Bokora profesionálního hasiče. A potom už hurá na prázdniny. Krásné prožití léta přejí všechny děti a zaměstnanci družiny a domu dětí a mládeže. Vych. ŠD E. Činčurová Hrátky s batolátky Jak se již stalo tradicí, i v letošním školním roce se v rámci pracoviště mimoškolního vzdělávání uskutečnil kurz pro rodiče a jejich malé děti Hrátky s batolátky. Letos se ho zúčastnilo šest maminek s osmi dětmi. Děti se v průběhu kurzu učily říkanky a hry pro nejmenší, věnovaly se různým jednoduchým manuálním činnostem, tancovaly, cvičily v naší cvičebně, využívaly relaxační bazének se skluzavkou i velké relaxační míče. Ke konci každé schůzky si děti něco namalovaly nebo vyrobily. Společně jsme se připravovali i na Velikonoce, naučili jsme se koledu, nabarvili vajíčka a upekli perníčky. Kurz jsme ukončili společným putováním za zvířátky, kde na děti čekalo mnoho nových zážitků. Za to, že nám toto umožnili, bych chtěla poděkovat manželům Bartoňovým. V. Svobodová PODĚKOVÁNÍ Dům dětí a mládeže touto cestou děkuje za celoroční práci všem vedoucím zájmových kroužků, dětem krásné prožití prázdnin a na další spolupráci v novém školním roce se těší kolektiv pracovníků DDM. Výlety do přírody V letošním školním roce chodily děti z MŠ, ŠD a ZŠ na výlety do Slavkovského lesa na Třídomí, Komáří rybník, Krásenskou rozhlednu a EKO farmu na Ležnici, kde jezdily na koních. Učily se chovat slušně v přírodě, plnily různé úkoly, stavěly Krakonošovou zahrádku a opékaly si vuřty. Hrály spoustu soutěží a nakonec vždy našly velký poklad, který jim nadělili lesní skřítkové. Výlety se líbily dětem i dospělým. Všichni si slíbili, že v dalším školním roce budou pokračovat. Vych. ŠD E. Šimečková SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 kino, sport v červenci a v srpnu kino promítá LETNÍ KINO pátek 8. července hod. JÁNOŠÍK Historický, 140 min, od 15let. Hrají: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner, Marián Labuda, Richard Krajčo a další. Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy. pátek 15. července hod. ROLLING STONES Dokument, 122 min.,dabing Hrají: Mick Jagger, Keith Richards a další Dokument Martina Scorseseho z koncertu slavné kapely Rolling Stones v Beacon Theatre. pátek 5. srpna hod. TOBRUK Drama, ČR, 102 min, od 15let HRAJÍ: Kryštof Rímský, Michal Novotný, Matěj Hádek, Jan Meduna a další. Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé světové války v severoafrickém Tobruku. Na základě skutečných událostí. pátek 12. srpna hod. BESTIÁŘ Komedie ČR, Romantický, 111min., od 12let Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoha, Kryštof Hádek Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává. Karolína se rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a naučit se na jiných mužích, jak přestat být submisivní.. Chce být tím, kdo udává tempo, chce změnu rolí. Bude se chovat tak, aby měla věci pod kontrolou, bude nezávislá, bude víc brát než dávat pátek 26. srpna hod. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU Horor, 98 min., dabing HRAJÍ: Jessica Biel (Erin), Eric Balfour (Kemper), Jonathan Tucker (Morgan), Erica Leerhsen (Pepper) Cestou Kemper se svou přítelkyní Erin a jejich kamarádi Pepper, Andy a Morgan narazí na zkrvavenou dívku, která když se ji snaží dopravit do nemocnice - před jejich očima spáchá sebevraždu. Vyděšení kamarádi se obrátí na místního šerifa Hoyta a když se u něj nedovolají pomoci, rozhodnou se zjistit, co se děje. Vstupné 30 Kč, grilování. Vstup do kina z kavárny MěKS. Městské kulturní středisko informuje: Od zahájila provoz v kavárně městského kulturního střediska sázková kancelář FORTUNA GAME a.s. Provozní doba : Po - Pá hod. So hod. Ne hod. Upozornění pro občany: Dovolená v MěKS Horní Slavkov od do (knihovna, kavárna) Vyhlídková věž kostel Sv. Jiří OD 10. ČERVNA DO 18. ZÁŘÍ 2011 VŽDY V SOBOTU A V NEDĚLI 13:00 16:30 hod. VSTUPNÉ : 1 osoba 10 Kč rodinné vstupné: 25 Kč (2 dospělí + 2 děti do 15 let) děti do 10 let zdarma Vstupné vybírá pokladník v horním patře vyhlídkové věže. Informace pro rodiče Nabízíme poslední volná místa na dětský tábor od ve středisku Butov na Hracholuské přehradě. Cena Kč. Cena obsahuje: stravu 5x denně, dopravu, ubytování v chatkách, pitný režim, program, kvalifikovaný pedag. a zdrav. dozor. V případě zájmu volejte za DDM Pikusová AUTOBachmann vždy šťastný návrat ČERVENEC / SRPEN 2011 V DOBĚ PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH VÁM NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ AKCE Při Prohlídka výměně Vašeho oleje / vozidla servisní prohlídce zaměřená vozu na podvozkové SLEVA 10 % prvky NA ZA VŠECHNY POUHÝCH FILTRY 179,- Kč Při výměně oleje / AKCE servisní prohlídce vozu SLEVA % NA VŠECHNY na FILTRY baterie VARTA AKCE SLEVA 10 % SLEVA na výfuky 20 % BOSAL na baterie Záruka NEJLEVNĚJŠÍCH VARTA PNEU! SLEVA DIAGNOSTIKA 10 % na výfuky řídící jednotky BOSAL pro naše Záruka registrované NEJLEVNĚJŠÍCH zákazníky ZA VÝHODNÝCH PNEU! 380,- Kč Výherci DIAGNOSTIKA soutěže pro naše registrované řídící zákazníky: 1. cena - Chvojka Josef, jednotky pro naše 2. cena - Honka Jiří, registrované 3. cena - Hudáková zákazníky Ivana. ZA Všem VÝHODNÝCH výhercům blahopřejeme. 380,- Kč NABÍZÍME V NAŠEM AUTOSERVISU Plnění, čištění a oprava klimatizací od července ZAVÁDĚCÍ CENA OD 800,- Kč Nástřik podlahy (kompletní) OD 800,- Kč Montáž - denní svícení Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020, tel , Mobil: internet: Otevřeno: Po-Pá hod., So hod. 9

10 zdravotnictví, aktuality, inzerce Stačí jednou zavolat! 84O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce k03-93x64_cmyk.indd :12:10 Dovolená v lékárně Arnika Z důvodu dovolené bude ve dnech srpna 2011 uzavřena lékárna v Horním Slavkově. Lékařská služba 1. pomoci - zubní služba zajištěna v Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: , všední den hod. sobota, neděle, svátky hod. Lékařská služba první pomoci pro dospělé areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro tel. č.: všední den hod. sobota, neděle, svátky hod. Lékařská služba první pomoci pro děti areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro tel. č.: všední den hod. sobota, neděle, svátky 9.00 h hod. Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na tel. č. : Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku , na které je možné získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době Lékařské služby první pomoci. Stavba pavilonu akutní medicíny v Karlových Varech zdárně pokračuje SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce ODDLUŽENÍ Nestíháte splácet p j ky? Hrozí Vám exekuce? Máme pro Vás rychlé ešení! Volejte KONZULTACE ZDARMA Odborný dodavatel Zelená úsporám OKNA DVERE VRATA KUCHYNSKE LINKY Jasná pravidla Flexibilní způsob splácení Žádné skryté poplatky Malé věci dělají velký rozdíl Vyřešte půjčku jako my! Zavolejte nám a dozvíte se více _pf_inzerce_2Q_190x125_Slavkovsky_zpravodaj.indd :47:05 11

12 inzerce ALGON PLUS AUTO, a.s. Stará Ovčárna 2146, Sokolov Tel.: Vydalo Město Horní Slavkov Vyšlo 1. července 2011, ročník II, číslo 7-8 Náklad ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, H. Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Bc. Julie Charvátová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel ,

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více