VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO IZO Bankovní spojení /0600 Tel Identifikátor RED-IZO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 / 2005 /účetní rok 2004/ Pardubice, Mgr. Jaroslav Karcol ředitel školy Podle 10 zákon č. 561/2004 sb., zpracováváme výroční zprávu o činnosti školy.

2 Obsah a/ Základní údaje o škole 1 b/ Přehled oborů vzdělání 1 c/ Přehled pracovníků školy 2 d/ Údaje o zápisu 3 e/ Údaje o výsledcích vzdělávání 3 f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 4 g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 4 h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti 5 Přílohy: i/ Základní údaje o hospodaření školy j/ Zpráva o činnosti MŠ k/ Dodatek k výroční zprávě tabulková část

3 -1- a/ Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO: IZO: Bankovní spojení: /0600 Tel: Identifikátor: RED-IZO Stránky školy: Zřizovatel: Statutární město Pardubice Součásti školy: základní škola, školní družina, školní jídelna,mateřská škola, školní výdejna Školská rada: bude zřízena v listopadu 2005 Právní subjekt od Příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Jaroslav Karcol Jedná se o dvě školská zařízení zastřešená jedním ředitelstvím. 1/Základní škola Pardubičky, úplná ZŠ, 1.stupeň, /1.-5.ročník/, 5 samostatných tříd, postavená v roce 1882, 107 žáků Celkem: 5 tříd + 2 odd. školní družiny 2 oddělení školní družiny s 50 žáky. Součástí školy je i školní jídelna, stravovalo se v ní 99 žáků naší školy 2/Mateřská škola Černá za Bory, jednotřídka s 24 žáky, obědy na odloučené pracoviště/24/ byly do školní výdejny dováženy služebním autem. MŠ Černá za Bory je moderní nově zrekonstruovaná školka. /od / Obě školy jsou umístěny v pěkném prostředí. Podmínky pro výuku žáků jsou dobré. b/ Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce probíhala výuka na ZŠ podle osnov schválených MŠMT ze dne č.j /96-2, Základní škola včetně schválených dodatků č.j / Na škole probíhala výuka angličtiny.mateřská škola pracovala podle vlastního ŠVP se zaměřením na estetickou výchovu důrazem na hudebně dramatickou výchovu.

4 c/ Přehled pracovníků školy K měla škola fyzicky 19 zaměstnanců. 15 v ZŠ a 4 v MŠ. Přepočteno na úvazky 14,4 zaměstnance z toho 9,2 učitele./z toho 1,89 MŠ/ ZŠ MŠ 7 učitelů /včetně ředitele/ 2 vychovatelky ŠD 2 provozní zaměstnanci 3 zaměstnanci školní jídelna 1 THP 2 učitelky 1 provozní zaměstnanec 1 zaměstnanec školní výdejny Příjmení a jméno praxe zařazení A: Pedagogičtí Mgr. Karcol Jaroslav Eliášová Radka Honzátková Hana Hýsková Zuzana Mgr. Jiskrová Monika Mgr. Macháčková Lenka Papíková Leona Pešková Lenka Šverclová Tereza Mlejnková Eva Kučerová Renata B: Provozní Bošinová Hana Formánková Hana Netková Jana Nováková Milena Jánová Jana Langšádlová Marta Pytlíková Renata Pištorová Eva ředitel zástupce ředitele AJ vedoucí vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vedoucí MŠ MŠ THP hlavní kuchařka kuchařka vedoucí ŠJ školnice uklízečka domovnice MŠ pracovnice výdejny stravy MŠ

5 -3- d/ Údaje o zápisu Do prvního ročníku základní školy nastoupilo 24 žáků.bylo schváleno a potvrzeno 6 odkladů školní zralosti. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání Statistika vzdělávacího procesu Ročník počet prospělo neprospělo žák od 2. pol. do zvl. školy celkem zhoršený stupeň z chování 2 Učební plány plněny na 100 %. Ve školním roce 2004/2005 vycházelo ze školy 10 žáků. Z toho 3 přijati na víceleté gymnázium. /100 % úspěšnost/. 2 žáci opakují pátý ročník. Škola úzce spolupracuje s PPP v Pardubicích. Na škole pracuje vyškolená dyslektická asistentka, která se stará o děti s VPU. U těžce zdravotně postiženého dítěte byla mamince umožněna každodenní účast ve škole.

6 -4- f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci pravidelně navštěvují výstavy učebnic a školních pomůcek. Byla zakoupena odborná literatura pro další vzdělávání učitelů. Učitelé především navštívili školení, která byla zaměřena na zdokonalování cizích jazyků a práce s počítačem, na školení zaměřená pro učitele 1. stupně. Ředitel školy se účastnil školení pro vedoucí pracovníky. Akce byly hrazeny z rozpočtu školy /DVPP/. Všichni pedagogičtí pracovníci se v rámci SIVPZ prošli školením úrovně Z a někteří pokračovali v úrovni P./1.modul + 2.modul// g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zřízení webových stránek školy ZŠ kroužek anglického jazyka pohybové hry hra na flétnu kroužek pracovní výchovy dramatická výchova pořádání představení pro mateřské školky soutěže - zpěv, recitace, výtvarné vystoupení pro rodiče v divadle EXIL výlety - výstavy vánoční besídky pro rodiče a MŠ ekologická výchova - péče o zeleň okolo školy sběr kaštanů aerobik estetický kroužek sběr léčivých bylin plavecký výcvik 1. až 5. ročník beseda s městskými policistkami - dopravní výchova ozdravné pobyty návštěvy divadla sběr PET lahví 1.místo v regionu zimní a jarní škola v přírodě pořádání turnaje - Floorball pro málotřídní školy spolupráce s EKO centrem Pardubice kopaná Mc Donald liga škol v orientačním běhu MŠ hudební vystoupení pro ostatní MŠ, ZŠ a veřejnost /spolupráce s LŠU Havlíčkova ulice pan učitel Línek/

7 -5- h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti Česká školní inspekce navštívila naši školu ve dnech Předmět a výsledek kontroly inspekce v ZŠ a MŠ: Personální podmínky vzdělávání: Materiálně-technické podmínky: Průběh a výsledky vzdělávání: velmi dobré, velmi dobré velmi dobré, vynikající dobrá a velmi dobrá úroveň i/ Základní údaje o hospodaření školy /viz. příloha 1/ j/ Zpráva o činnosti MŠ Černá za Bory /viz. příloha 2/ k/ Tabulková část výroční zprávy /viz. příloha 3/ V Pardubicích Mgr. Jaroslav Karcol ředitel školy