ICT plán Gymnázia Teplice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán Gymnázia Teplice"

Transkript

1 ICT plán Gymnázia Teplice Prosinec 2004 Aktualizace: 12/ / / / / / / / /2012 6/2013 Zdeněk Bergman

2 1 Stávající stav červen Celkový počet žáků ve škole Na Gymnáziu Teplice studovalo k 30. červnu žáků v denním studiu a 11 ve studiu externím. 1.2 Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole, z toho proškolených na úrovni Z, P a S Na úrovni Z zůstávali neproškoleni pouze někteří důchodci a učitelé mající jen malý úvazek. Školení úrovně P je dlouhodobou záležitostí, neboť je třeba projít třemi kurzy. Prvním školením P0 prošlo 42 učitelů. Kurz P1 absolvovalo 22 učitelů a 17 jich dokončilo i třetí specializovaný kurz. Dosáhli jsme tak úrovně proškolenosti 25 %. Kromě toho disponujeme lektory, kteří jsou oprávněni školit učitele. Lektor Věra Minaříková Zdeněk Bergman Monika Krausová Otakar Reich Jiří Řehák Modul P0 ICT ve výuce zeměpisu ICT ve výuce biologie ICT ve výuce českého jazyka ICT ve výuce dějepisu Tento systém školení již není dále ze strany MŠMT podporován, a proto nyní organizujeme školení tak, jak vyplývá z našich vnitřních potřeb. Jde hlavně o pravidelná srpnová školení všech učitelů v práci s programovým balíkem Bakaláři: zapisování známek, možnosti elektronické třídní knihy, elektronická komunikace s rodiči. Pro vybrané skupiny učitelů to jsou pak specializovaná školení vedená převážně našimi vlastními lektory.

3 1.3 Počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných učeben a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech a ředitelně Učebny Počet Dataprojektory tabule Interaktivní Počet stanic přípojek 1 Nj Šj Šj Z Aj CELKEM v učebnách

4 Počet přípojek Počet stanic Dataprojektory tabule Interaktivní V učebnách (převod) Kabinety AABCDFFGHJJJK MMMNO 24 5 RTUVWXYYZ 24 9 Ředitelství ředitel, zástupci 6 4 Ostatní pro studenty studovna vestibul 6 1 CELKEM PRO VÝUKU Pro provoz správce sítě 1 1 sekretariát 2 2 účetní 1 1 knihovna 1 1 prodejna knih 1 1 občerstvení 1 1 skleník 1 1 školníci 3 2 strážnice 1 1 Servery CELKEM Popis standardního pracovního prostředí žáka a pedagogického pracovníka, včetně dostupného programového vybavení a výukových informačních zdrojů Žáci kromě hodin informatiky či programování a vyučovacích hodin s podporou výuky počítačovými technologiemi mohou pracovat na počítači ve studovně a ve vestibulu B. Všichni učitelé mají počítač přístupný ve svém kabinetu. Někde jsou však až tři na jeden PC. Programové vybavení standardně obsahuje kancelářský balík MS Office, MSIE, MS Outlook a veliké množství výukových programů. 1.5 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy (kabeláž počítačové sítě, bezdrátová síť, ) Všechny tři budovy školy jsou propojeny počítačovou sítí. Páteřní kabelová trasa má rychlost 1 Gb/s. Většina zbývající sítě je 10/100 Mb/s. Pro učebny v budově C je ve zkušebním provozu bezdrátová wifi síť. Máme zatím 6 přijímačů. 1.6 Rychlost a způsob připojení školy do internetu Kabel UPC 110/10 Mb/s 1.7 Zajišťované serverové služby Učitelé mají rezervován diskový prostor na serveru Dana pro uložení svých dat (privát).

5 Server SRV-TS01 slouží jako terminálový server k provozu výukových programů. 1.8 Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, žáků a pedagogických pracovníků Všichni učitelé mají přidělenu ovou adresu na kterou mohou přes internetové rozhraní přistupovat odkudkoliv. Všichni žáci mají přidělenou ovou adresu Všichni učitelé i žáci dostávají na požádání přidělen prostor pro vystavení svých webových stránek v rámci školního webu. Účty se označují podle vzoru BERGMAN Zdeněk. 1.9 Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Škola používá licencovaný software nebo freeware. V případě, že se na školním počítači objeví nelegální software, je úkolem správce sítě okamžitě ho mazat Označování serverů Servery jsou rozděleny takto: 1.11 Označování stanic Stanice v kabinetech se označují Kabinet A (případně Kabinet C2 druhý PC v kabinetu C). Stanice v učebnách se označují Učebna (první PC v učebně č. 1) nebo Učebna (šestnáctý počítač v učebně č. 17) Stanice vedení školy se označují Vedení Bergman, Vedení Fišer, Vedení Ševčíková. Stanice pro administrativu se označují Správa Hyklová, Správa Dědičová, Správa Švecová, Správa Berg, Správa Herain, Správa Jakeš, Správa Másilková, Správa Trägnerová, Správa Lebrová, Správa Strážnice, Správa Hrdlička. Stanice ve studovně se označují Studovna 01, stanice ve vestibulu B Vestibul B 01

6 1.12 Označování síťových disků Síťové disky se na všech stanicích namapují takto: G: Adela/Programy I: Dana/InetPub J: Adela/Administrativa K: Adela/Učitelé L: Adela/Install N: Dana/Výuka P: Dana/Priváty T: Adela/Studenti X: místní CD nebo DVD 1.13 Označování tiskáren Tiskárny se označují takto: počítač-typ tiskárny. Tedy např. Správa-Másilková Océ VarioPrint 1055 PCL6 nebo Adéla HP Color LaserJet 2600n Konstatování zda stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele. Ano.

7 2 Cílový stav 2.1 Celkový počet žáků ve škole Předpokládáme stabilní počet na úrovni těsně přes 800 žáků. 2.2 Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole, z toho proškolených na úrovni Z, P a S Vzhledem k tomu, že program SIPVZ skončil, nebudeme nadále rozlišovat kvalifikaci učitelů podle v nadpisu uvedených skupin. 70 učitelů GT musí plně ovládat školní informační systém na uživatelské úrovni. Všichni učitelé budou schopni funkčně a efektivně využívat ICT technologií na podporu výuky. 2.3 Počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně Pořadí vybavování učeben dataprojektory: 10, 52, Popis standardního pracovního prostředí žáka a pedagogického pracovníka, včetně dostupného programové vybavení a výukových informačních zdrojů Žáci kromě hodin informatiky či programování a vyučovacích hodin s podporou výuky počítačovými technologiemi mohou pracovat na počítači v odpoledních hodinách v učebně č. 24, která je přístupná do 17 hodin. Neustále jsou jim k dispozici počítače ve studovně a ve vestibulu B. Všichni učitelé mají počítač přístupný ve svém kabinetu. Někde jsou však až tři na jeden PC. Programové vybavení standardně obsahuje kancelářský balík MS Office, MSIE, MS Outlook a veliké množství výukových programů. Po nákupu 34 ks tabletů plánujeme využívat je pro výuku Čj, Aj a Ov v primě. Každý žák primy bude mít svůj tablet. 2.5 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy (kabeláž počítačové sítě, bezdrátová síť, ) Všechny tři budovy školy jsou propojeny počítačovou sítí. Páteřní kabelová trasa má rychlost 2 Gb/s. Většina zbývající sítě je 100 Mb/s. Pro učebny v budově C je v provozu bezdrátová wifi síť. Wifi je rovněž v aule a v učebně č. 17. Chybí nám dosud možnost řídit wifi připojení z pohledu připojování do domény. Plánujeme wi-fi pro tablety ve třech učebnách na budově C.

8 2.6 Rychlost a způsob připojení školy do internetu ADSL 110/305 Mb/s 2.7 Zajišťované serverové služby Učitelé mají rezervován diskový prostor na serveru Dana pro uložení svých dat (privát). Úložiště dat potřebujeme navýšit na kapacitu 4 TB. Plánujeme pronájem diskového pole. 2.8 Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, žáků a pedagogických pracovníků Všichni učitelé a na požádání i žáci mají přidělenu ovou adresu na kterou mohou přes internetové rozhraní přistupovat odkudkoliv. Všichni učitelé i žáci dostávají na požádání přidělen prostor pro vystavení svých webových stránek v rámci školního webu. 2.9 Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Škola používá licencovaný software nebo freeware. V případě, že se na školním počítači objeví nelegální software, je úkolem správce sítě okamžitě ho mazat Konstatování zda stav plánovaný na rok 2013 naplňuje standardem požadované ukazatele. Ano. Standard ICT služeb ve škole Počet žáků: 842 Vybavení počítačových učeben standard: 7,50 stanic na 100 žáků G Teplice: 49,00 stanic na 842 žáků tj.: 5,82 stanic na 100 žáků Vybavení ostatních učeben standard: 2,00 stanic na 100 žáků G Teplice: 50,00 stanic na 842 žáků tj.: 5,94 stanic na 100 žáků Vybavení kabinetů standard: 6,00 stanic na 100 žáků G Teplice: 37,00 stanic na 842 žáků tj.: 4,39 stanic na 100 žáků Vybavení pro výuku celkem standard: 15,50 stanic na 100 žáků G Teplice: 136,00 stanic na 842 žáků tj.: 16,15 stanic na 100 žáků

9 3 Způsob a harmonogram dosažení cílového stavu 3.1 Celkový počet žáků ve škole Na obzoru není žádná překážka bránící naplnění plánu. 3.2 Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole Jsme certifikovaným školicím střediskem pro několik školení o využití počítač ve výuce. Většinu školení zvládneme vlastními silami. 3.3 Počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně Vybavování dalších učeben bude postupovat dle finančních možností a rovněž dle iniciativy správců jednotlivých učeben. 3.4 Popis standardního pracovního prostředí žáka a pedagogického pracovníka, včetně dostupného programové vybavení a výukových informačních zdrojů Průběžně bude aktualizován software tak, aby dostačoval potřebám výuky. Hardware bude udržován v takovém stavu, aby umožnil hladký běh potřebného software. 3.5 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy (kabeláž počítačové sítě, bezdrátová síť, ) Páteřní kabelová trasa o rychlosti 2 Gb/s bude rozšířena do studovny a do vestibulu B. Většina zbývající sítě přejde na 100 Mb/s. Pro notebooky bude provozována wifi síť. 3.6 Rychlost a způsob připojení školy do internetu ADSL 110/10 Mb/s Připojení přes kabelovou společnost UPC. 3.7 Zajišťované serverové služby Žáci i učitelé mají rezervován diskový prostor na serverech pro uložení svých dat (privát). Splněno. 3.8 Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, žáků a pedagogických pracovníků Všichni učitelé žáci mají přidělenu ovou adresu na kterou mohou přes internetové rozhraní přistupovat odkudkoliv. Všichni žáci mají přidělenu e-

10 mailovou adresu Všichni učitelé i žáci dostávají na požádání přidělen prostor pro vystavení svých webových stránek v rámci školního webu. Splněno. 3.9 Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Průběžná kontrola nainstalovaného software a dokupování licencí a upgrade. V Teplicích 20. června 2013 RNDr. Zdeněk Bergman

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán školy na školní rok 2013/2014

ICT plán školy na školní rok 2013/2014 Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm,,Sluníčková škola pro radostné učení ICT plán školy na školní rok 2013/2014 I. Stávající stav 1. Celkový počet žáků ve škole Základní školu Koryčanské

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 (Zpracováno dle pokynu MŠMT č. j. 30 799/2005-551 Metodický pokyn - ICT standard a ICT plán školy) 1 I) celkový počet žáků ve škole VÝCHOZÍ STAV Celkem žáků denního

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2006-30.6.2007 Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka Datum schválení: 5. 1. 2015 2015 Plán ICT ZŠMŠ Křižanov v1 Strana 1 z 9 Obsah: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více