V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D M n i c h o v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v"

Transkript

1 POMOCNÉ POHONY

2 V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D M n i c h o v Fax: + 49 (0) Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme MAN užitková vozidla akciová společnost Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN užitková vozidla a. s. schváleno. Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje. Trucknology a MANTED je zaregistrovaná značka MAN užitková vozidla a.s. Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení ( ) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.

3 7. Pomocné pohony 7.1. Všeobecné zásady Výpočet výkonu a točivého momentu Připojení kloubového hřídele k pomocnému pohonu 7.2. Regulace počtu otáček motoru Regulace pomocí tempomatu Regulace počtu otáček pomocí rozhraní ZDR Startování a zastavování motoru vně kabiny Blokování řazení převodů 7.3. Technický popis pomocných pohonů Pomocné pohony MAN Klínová řemenice Pomocný pohon na vzduchovém kompresoru Pohon vačkovým hřídelem (SSNA) Pomocný pohon na redukční převodovce Pomocný pohon na převodovce Rozlišování Pomocné pohony závislé na spojce Pomocné pohony závislé na motoru Pomocné pohony na převodovce s řadicí spojkou měniče Pomocné pohony na automatické převodovce ZF HP Pomocné pohony a intardér Pomocný pohon na převodovce ZF Pomocný pohon na převodovce EATON Pomocné pohony I

4 7. Pomocné pohony 7.1. Všeobecné zásady Pomocné pohony mohou být namontovány na následujících místech, z části současně: Na motoru - Na přední straně motoru - Přední pohon klikovým hřídelem s 2-drážkovou klínovou řemenicí - Přímá montáž čerpadla na vzduchovém kompresoru - Na zadní straně motoru (např. pohon vačkovým hřídelem) Na převodovce Na redukční převodovce Při volbě pomocného pohonu musíte brát v úvahu následující aspekty: Přípustné točivé momenty Směr otáčení Rázové činitele Životnost Kritický počet otáček Maximální délka kloubového hřídele Úhel kloubového hřídele Převod Chlazení (žádné hromadění tepla v prostoru pomocného pohonu) Montáž a přístupnost Montáž čerpadla Pokyny výrobců pomocných pohonů Pokyny výrobců čerpadel Pokyny výrobců kloubových hřídelů Výrobci pomocných pohonů vydávají vlastní publikace, které poskytují podrobné informace o: správné volbě pomocného pohonu; správném používání; bránění vibracím a jejich odstraňování. Maximální točivý moment povolený pro pomocný pohon se dá využívat jedině tehdy, když provoz probíhá naprosto bez rázů a vibrací. To je zřídkakdy možné, a proto je v praxi nutné brát při výběru pomocného pohonu v úvahu rázové činitele. Tabulka 1 obsahuje klasifikaci točivých momentů a rázových činitelů pro některé běžné možnosti použití. Dimenzování se musí řídit podle největšího vznikajícího točivého momentu včetně rázového činitele. Pomocné pohony 1

5 Tabulka 1: Točivé momenty a rázové činitele v pomocném pohonu M[Nm] Vozidla s míchačkou betonové směsi Hasičská čerpadla Rotační čerpadla Vysokotlaká vyplachovací zařízení Fekální vozidla Vysokotlaká čerpadla Rotační kompresory 300 Čerpadla sklápěčů Hydraulické navijáky Mechanické navijáky Malé chladicí kompresory Malé hydrostatické pohony 1 2 Popelářské vozy Zametací vozidla Vozidla pro přepravu sypkých materiálů Čerpadla betonové směsi Rotační kompresory Vysokotlaká pístová čerpadla Rázový činitel = M max M min Pomocné pohony musí být chráněny před tepelným přetěžováním. V případě potřeby musí výrobce nástavby namontovat větrákové kolo. Nesmí docházet k hromadění tepla. Nedostatečné odvádění tepla vede k poškození. Upozornění na teplotu převodového oleje: Teplota oleje v převodovce a pomocném pohonu nesmí během provozu pomocného pohonu překročit 110 C. Nejdéle 30 minut jsou ještě přípustné špičkové teploty max. do 130 C. Jestliže kontrola teploty oleje odhalí vyšší hodnoty, je zapotřebí použít cizí chlazení (např. větrákové kolo). Pokud potřebujete kvůli montáži pomocných pohonů odstranit součásti kapotáže motoru, musíte je nahradit odpovídajícími vlastními díly a zajistit, aby při tom nedošlo k nepřípustnému zvýšení hladiny vydávaného hluku. Rovněž musíte dodržovat pokyny v sešitě Úpravy podvozků (v sešitech příslušných typových řad), kapitola Úpravy na motoru. Pomocné pohony nejsou určeny pro radiální zatěžování ložisek řetězovými nebo klínovými řemenovými pohony. Proto nesmí být řetězová kola nebo klínové řemenice namontovány přímo na pomocném pohonu. Přední výrobci kloubových hřídelů poskytují ve svých podkladech informace o předpokládaném zkrácení životnosti a vyšších axiálních a radiálních silách v místech uložení. Při dimenzování pohonu je pak nutné brát v úvahu tato fakta a počítat s menším přenosem výkonu. Jsou-li poháněny agregáty, u nichž hrozí nebezpečí přetížení pomocného pohonu, je nutné namontovat pojistku proti přetížení. To platí i v případě, že pouze ojedinělé špičky točivého momentu přesahují přípustnou úroveň. U vozidel TGA je možné v dílně MAN parametrizovat na sériovém rozhraní omezení počtu otáček, resp. točivého momentu. Všechny údaje o směru otáčení se rozumějí, jak je ve strojírenství obvyklé, při pohledu na čep, tedy na výstupní místo. Nepřípustné jsou: Otáčky motoru < 800 ot./min při zapnutém a zatíženém pomocném pohonu Celočíselné převodové poměry jako např. 1:1, 1:2 atd., protože při nich mohou vznikat rezonanční vibrace í na teplotu převodového oleje. Pomocné pohony 2

6 7.1.1 Výpočet výkonu a točivého momentu Pro správnou volbu pomocného pohonu jsou zapotřebí následující údaje o poháněném agregátu: Potřeba výkonu, točivý moment Životnost Směr otáčení Počet otáček Rázové činitele Točivý moment se dá vypočítat podle vzorců uvedených v kapitole 9 Výpočty (v sešitech příslušných typových řad). Tamtéž naleznete také příklady Připojení kloubového hřídele k pomocnému pohonu Pro připojení kloubového hřídele platí zásady stanovené v kapitole Kloubové hřídele sešitu Úpravy podvozků. (v sešitech příslušných typových řad). Pro úhel kloubového hřídele platí následující podmínky: Úhel kloubového hřídele 7, přípustná tolerance je +1 Absolutní rozdíl úhlů jednoho hřídele 1, je nutné snažit se co možná nejvíc přiblížit k 0 Uvedené hodnoty platí jak pro rovinný tak i pro prostorový systém kloubových hřídelů. U prostorového systému kloubových hřídelů je rozhodující výsledný prostorový úhel. Výjimky z uvedených hodnot musí být výslovně povoleny firmou MAN, oddělení ESC Kloubové hřídele v provozních prostorech či na místech, kde pracují lidé, musí být opláštěné nebo zakryté Regulace počtu otáček motoru Výkon požadovaný od motoru není obecně konstantní a to platí jak při jízdě, tak během provozu agregátů. Kolísající potřeba výkonu při konstantním pracovním počtu otáček musí být vyrovnávána změnami množství vstřikovaného paliva. Při konstantních otáčkách tedy platí: Nižší výkon - méně paliva Vyšší výkon - více paliva V závislosti na nástavbě a účelu použití vozidla jsou od pomocného pohonu a tedy i od motoru požadovány minimální, konstantní nebo maximální otáčky. Většinou musí být splněno několik požadavků zároveň. Všechny dieselové motory MAN regulují počet otáček a zatížení pomocí EDC (= Electronic Diesel Control ). Zásahy výrobce nástavby se provádějí přes rozhraní ZDR (ZDR = Zwischendrehzahlregelung; regulace meziotáček). Poloautomatický doraz meziotáček chrání agregáty před příliš vysokými otáčkami, přičemž nemohou být překročeny nastavené meziotáčky. Jeho použití má smysl pouze v kombinaci s ručním plynem pro nastavení meziotáček (viz výše) Regulace pomocí tempomatu Nákladní automobily a návěsové tahače MAN jsou vybaveny páčkou tempomatu pro regulaci rychlosti jízdy. Při rychlostech <= 20 km/h je tak možné regulovat počet otáček motoru i bez zásahu do rozhraní ZDR. Tlačítko Memory (2 vlevo) umožňuje nastavit konstantní počet otáček. Vychýlením páčky ve směru + nebo - se nastavují pracovní otáčky mezi horní a dolní mezí a až do stisknutí tlačítka Off (2 vpravo) nebo splnění jiné vypínací podmínky (např. sešlápnutí brzdového pedálu) jsou udržovány na konstantní hodnotě. Pomocné pohony 3

7 Hodnota počtu otáček může být pomocí tlačítka Memory trvale uložena do paměti (stiskněte tlačítko 2 vlevo na 2 sekundy). Po zastavení motoru nebo po jízdě bez regulace se pak dá vyvolat krátkým stisknutím tlačítka Memory (2 vlevo). Obr. 1: Uspořádání a funkce páčky tempomatu ESC Regulace počtu otáček pomocí rozhraní ZDR EDC se dá naprogramovat pro individuální přizpůsobení regulace motoru při používání pomocných pohonů. Je možné nastavovat: Rychlosti (např. snížení nejvyšší rychlosti během používání pomocného pohonu) Meziotáčky Meze otáček při použití regulace meziotáček (např. pro ochranu agregátů) Regulační chování a charakteristika regulace Spínací podmínky Zásahy z řídicí jednotky nástavby (např. spínací příkaz pro najetí na meziotáčky) a zaznamenávání provozních stavů nástavby (např. parkovací brzda, neutrální poloha převodovky, vypínač pomocného pohonu) se provádějí pomocí rozhraní ZDR. Aby bylo možné využívat naprogramované možnosti, je zapotřebí následujících informací: Rozhraní ZDR (konstrukční řady L2000, M2000 a F/E2000) Rozhraní pro regulaci meziotáček na řídicím počítači vozidla (ZDR na FFR) (sériová výbava všech vozidel konstrukčních řad TG) Zákaznický řídicí modul KSM (doplněk, resp. sériová výbava vozidel konstrukčních řad TG) Podrobný popis rozhraní FFR a KSM s příklady použití a aktuální dokumentací stavu hardwaru a softwaru naleznete v sešitě Rozhraní TG. Pomocné pohony 4

8 Programování specifických parametrů může být provedeno již od výrobce, pokud výrobce nástavby včas sdělí požadované hodnoty prodejci MAN. Dodatečné změny se provádějí za poplatek pomocí diagnostického systému MAN-cats Startování a zastavování motoru vně kabiny Některé nástavby vyžadují, aby bylo možné startovat nebo vypínat motor vozidla také vně kabiny. Nezávisle na regulaci meziotáček (viz výše) nabízí MAN přípravu na startovací a zastavovací zařízení pro motor na konci rámu. S montáží tohoto balíčku jsou zásadně spojeny následující prvky: Spínač neutrální polohy převodovky - motor se dá nastartovat, pouze když není zařazen žádný rychlostní stupeň Detekce signálu parkovací brzdy - motor se dá nastartovat, pouze když je zatažena parkovací brzda Relé pro blokování startování - již běžící motor se nedá znovu nastartovat Dodatečná montáž rozhraní je možná, ale vyžaduje detailní znalost elektrického a elektronického systému a palubní sítě MAN. Proto doporučujeme objednávku přímo od výrobce. Zapojení se provádí podle obr. 2 (konstrukční řady 2000), resp. podle popisu rozhraní v sešitě Rozhraní TG (konstrukční řady TG). Připojovací kabel je svinutý na konci rámu. Jestliže se vozidlo během provozu nesmí pohybovat, doporučujeme ho navíc vybavit blokováním řazení převodů (viz další kapitola). Obr. 2: Připojení k přípravě na startovací/zastavovací zařízení ESC S202 A START S203 A STOPP / Blokování řazení převodů U některých vozidel či typů nástaveb musí být zaručeno, že je možné zapnout pomocný pohon, jedině když není zařazený žádný rychlostní stupeň. Blokování řazení převodů pokrývá i opačný případ, tedy brání zařazení rychlostního stupně, pokud je již zapnutý pomocný pohon. Blokování řazení převodů MAN působí jako vylučovací funkce NEBO, tzn. může být buď zařazený rychlostní stupeň, nebo zapnutý pomocný pohon, ale ne oboje současně. Blokování řazení převodů se doporučuje používat v případě, že se musí regulace otáček, resp. startování motoru provádět vně kabiny a vozidlo se nemůže nebo nesmí pohybovat. Pomocné pohony 5

9 7.3. Technický popis pomocných pohonů Allgemeiner Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die in den Aufbaurichtlinien beschriebenen NA-Varianten eventuell nicht ab Werk zur Verfügung stehen. Die serienmäßig zu beziehenden Nebenabtriebe sind unseren jeweils gültigen Verkaufsunterlagen zu entnehmen Pomocné pohony MAN Firma MAN vyrábí sama následující pomocné pohony: Klínová řemenice, závislá na motoru, popis viz kapitola Pomocný pohon na dvouválcovém vzduchovém kompresoru, závislý na motoru, popis viz kapitola Pohon vačkovým hřídelem, závislý na motoru, popis viz kapitola Pomocný pohon na redukční převodovce podle polohy řazení, závislý na motoru, na převodovce nebo na ujeté dráze, popis viz kapitola Klínová řemenice Na předním konci klikového hřídele je u motoru D08 možná zástavba 2-drážkové klínové řemenice s účinným průměrem d w = Ø 242mm. Tato řemenice bude z výroby ve spojení s hydraulickým čerpadlem (viz tab.2) montována vpravo ve směru jízdy. U vozidel s klimatizací se na klikové hřídeli nalézá Poly-V řemenice s d w = Ø 224,8mm pro pohon kompresoru klimatizace. L2000/M2000: TGL/TGM: Při vybavení klimatizací je toto výstupní místo obsazeno kompresorem klimatizační jednotky. Jako přenosový člen se používají úzké klínové řemeny DIN 7753 (kompresor klimatizace), resp. mezinárodně ISO Při provádění výpočtu výkonu je třeba postupovat podle DIN 7753 část 2 nebo podle pokynů výrobce řemenů. MAN dodává různé agregáty poháněné klínovými řemeny, například Poly-V řemeny. Jedná se přitom především o kompresory chladicího média a hydraulická čerpadla. Informace o prodejním programu v příslušné zemi poskytuje autorizované zastoupení. Kompresory chladicího média nebo hydraulická čerpadla se dodávají namontované přímo od výrobce. Na této olejové vaně jsou upevněny agregáty. Mohou zde být upevněny ještě další agregáty, pokud se výrobce nástavby postará o vhodný držák. Hmotnost agregátu nesmí být větší než 11kg. Pomocné pohony 6

10 Pomocný pohon na vzduchovém kompresoru U motorů konstrukční řady D28 existuje možnost přímo připevnit k přednímu konci vzduchového kompresoru hydraulická čerpadla pomocí příruby, viz obr. 3 a obr. 4. Obr. 3: Obr. 4: Výstupní místo na předním konci dvouválcového vzduchového kompresoru u motoru D28 Euro 3 ESC-164 Příklady hydraulických čerpadel na předním konci dvouválcového vzduchového kompresoru u motoru D28 Euro 3 ESC-165 Generátor Obr. 3 Obr. 4 Výstup na dvouválcovém vzduchovém kompresoru Čerpadlo pro hydraulický posilovač řízení (namontováno od fi rmy MAN) Kompresor chladicího média pro klimatizaci kabiny Tandemové čerpadlo pro zimní službu, sestávající z , Čerpadlo pro hydraulický posilovač řízení (namontováno od fi rmy MAN) Pomocné pohony 7

11 Tento pomocný pohon nutně předpokládá montáž dvouválcového vzduchového kompresoru a nabízí oproti pohonu řemenem následující výhody: Klimatizace kabiny a pomocný pohon na motoru pro agregáty nástavby mohou být používány zároveň Přímý pohon ze vzduchového kompresoru, závislý na motoru; není třeba používat řemenový pohon plánovaný výrobcem nástavby MAN dodává různá hydraulická čerpadla namontovaná na předním konci vzduchového kompresoru, příklady jsou uvedeny v tabulce 2. Informace o prodejním programu v příslušné zemi poskytuje autorizované zastoupení. Výkresy jsou k dostání v oddělení ESC Upozorňujeme, že vedlejší pohony uváděné ve Směrnicích nemusí být v nabídce výrobního závodu. Přehled seriově dodávaných vedlejších pohonů lze získat v aktuálních prodejních podkladech. Tabulka 2: Technické údaje: Hydraulická čerpadla k montáži na Vzduchový kompresor, Převodovku a výstup od klikové hřídele Motortyp Převod Hydraulické čerpadlo Objem na otáčku v cm 2 Tlak v barech D08 1,175 Hydraulické čerpadlo Tandemové čerpadlo , D28 1,15 Hydraulické čerpadlo Tandemové čerpadlo D20 1,194 Hydraulické čerpadlo , Tandemové čerpadlo 22, , Pohon vačkovým hřídelem (SSNA) Výstupní místo se nachází na konci motoru, ale ne na vačkovém hřídeli. Tento pomocný pohon se nedá zapínat a vypínat. Dodává se pro motory s označením D28 (tedy pro F2000, E2000 a TGA). Vedlejší pohon od kola setrvačníku je dodáván pro motory D20/D26 (výrobní řada TGA, TGS/TGX) a šestiválcový motor D08 (výrobní řada TGL a TGM). Parametry pomocného pohonu pro motor D28 (s. Obr. 5): Příruba Ø děr 8mm Počet otáček = 1,075 počet otáček motoru Směr otáčení jako směr otáčení motoru, ve směru jízdy při pohledu vlevo Počet otáček motoru 800 ot./min při zatíženém pohonu vačkovým hřídelem Maximální jmenovitý točivý moment 600 Nm v dlouhodobém provozu Maximální špičkový točivý moment 720 Nm v krátkodobém provozu (krátkodobý provoz je definován s 1 % doby používání) Při radiálním odběru výkonu (např. klínový řemen nebo řetěz) navíc platí: Přípustný ohybový moment M bzul 250Nm Přípustná radiální síla F R 2.500N. Pomocné pohony 8

12 Obr. 5: Pohon od vačkové hřídele pro motor D28 ESC-828 D28 motoru zadní stěna bloku motoru 0,5 (Dichtung) kryt setrvačníku stěna klikové skříně , střed klikové hřídele ke středu klikové hřídele = 329,5 Technické parametry vedlejšího pohonu od setrvačníku motoru D20 a D26 (Obr. 6): 95.6 příruba pro převodovku ( zadní stěna obalu setrvačníku) Příruba Ø děr 8mm Otáčky = 1,233 otáčky motoru smysl otáčení jako otáčení motoru, umístění vlevo ve směru jízdy Otáčky motoru 800 1/min při zatíženém vedlejším pohonu od vačkového hřídele maximální jmenovitý moment 650 Nm při dlouhodobém odběru maximální špičkový moment 720 Nm při krátkodobém odběru (krátkodobý odběr je definován jako 1% doby použití). Při radiálním odběru výkonu (např. klínový řemen, či řetěz) platí součastně: dovolený ohybový moment M bzul 250Nm dovolená radiální síla F R 2.500N. Obr. 6: Vedlejší pohon od setrvačníku motoru D20 ESC-820 D20 motoru 60 A kryt setrvačníku stěna klikové skříně A-A ke středu klikové hřídele = 336 Ø84 ±0.1 střed klikové hřídele A 78.7 Ø (6x) příruba pro převodovku ( zadní stěna obalu setrvačníku) Pomocné pohony 9

13 Technické parametry vedlejšího pohonu od setrvačníku 6-válcového motoru D08 (Obr. 7): Příroba Ø děr 8mm Otáčky = 1,195 otáčky motoru smysl otáčení jako otáčení motoru, umístění vlevo ve směru jízdy maximalní jmenovitý moment 350 Nm při trvalém odběru Obr. 7: vedlejší pohon od setrvačníku 6-válcového motoru D08 ESC-830 D08 motoru vedlejší pohon ±0.15 Ø 8.1 (6x) 0 střed klikové hřídele ke středu klikové hřídele = 330 Ø 84 ± Ø 57h8 příruba pro převodovku ( zadní stěna obalu setrvačníku) Příroba Ø děr 8mm Otáčky = 1,195 otáčky motoru smysl otáčení jako otáčení motoru, umístění vlevo ve směru jízdy maximalní jmenovitý moment 350 Nm při trvalém odběru Pomocné pohony 10

14 Je nezbytně nutné dodržovat maximální přípustný úhel mezi kloubovými hřídeli 7 (viz též kapitola Připojení kloubového hřídele k pomocnému pohonu ) a zajistit provoz s co možná nejmenšími rázy a vibracemi. Jako doplněk se dodává elastická spojka s dvojitou přírubou Ta je bezpodmínečně nutná při pohonu agregátů s vysokým rázovým činitelem M max / M min 2 (viz též tabulka 1). Pro omezení hluku a rezonancí stejně jako pro ochranu proti přetížení se doporučuje i u všech ostatních nástaveb. Dvojitá příruba je mezi vedlejším pohonem a poháněným agregátem Pomocný pohon na redukční převodovce U dvouchodého provedení redukční převodovky (s možností přepnutí na terénní převod) je možné kromě výstupních míst pro přední a zadní nápravy namontovat přírubu pro pomocný pohon. Výstupní místo je na zadní straně redukční převodovky (viz obr. 5). Pomocný pohon se zapíná a vypíná nezávisle na řazení rychlostních stupňů a na přídavném terénním převodu v redukční převodovce. Pomocný pohon na redukční převodovce se dá používat i při stojícím vozidle. Přitom musí být zařazen rychlostní stupeň a na redukční převodovce musí být zvolena neutrální poloha. Nezávisle na způsobu použití platí: Pomocný pohon se otáčí, pouze když je zařazený rychlostní stupeň Směr otáčení pomocného pohonu závisí na zařazeném rychlostním stupni: Chod vpřed = směr otáčení doleva Chod vzad = směr otáčení doprava, vždy při pohledu ve směru jízdy. Tabulka 3: Pomocný pohon na redukční převodovce, technické údaje Redukční převodovka Konstrukční řada G L2000, M2000L/M G G173 G G253 F2000, E2000 / TGA F2000, E2000 / TGA Montážní výkres redukční převodovky Převod Silniční Převod Terénní Přípustný točivý moment pomocného pohonu [Nm] Průměr příruby Ø [mm] ,061 1, Střídavé zuby Ø ,007 1,652 0,981 1,583 4 otvory M12x1, 5x45 Pomocné pohony 11

15 Obr. 8: Pomocný pohon na redukční převodovce ESC-166 Spínač pomocného pohonu (pomocný pohon zapnutý, kontakt uzavřený) (zapínací kontakt) Spínač neutrální polohy (při neutrální poloze kontakt uzavřený) (zapínací kontakt) Spínač terénního chodu (v terénním chodu kontakt otevřený) (rozpínací kontakt) Přípojka stlačeného vzduchu IV M12x1.5/16 hluboká Čerpadlo posilovače řízení AN NA Pomocný pohon VA HA Přípojka tachometru Spojka s bajonetovým uzávěrem Plnicí a kontrolní otvor oleje SW 22 Vypouštěcí otvor oleje SW 22 Pomocný pohon MAN na redukční převodovce je: závislý na převodovce; závislý na dráze; závislý na redukční převodovce 1. Použití závislé na převodovce: Je-li pomocný pohon na redukční převodovce zapotřebí při stojícím vozidle, je nutné nastavit redukční převodovku do neutrální polohy. Převodový poměr při stojícím vozidle je dán zařazením libovolného rychlostního stupně v mechanické převodovce. Tak odpovídá převodový poměr pomocného pohonu při stojícím vozidle příslušnému převodovému poměru mechanické převodovky. Pomocné pohony 12

16 2. Použití závislé na ujeté dráze: Zařízení nástavby, která potřebují určitý počet otáček v závislosti na ujeté dráze, musí být poháněna pomocným pohonem závislým na ujeté dráze. Protože redukční převodovka určuje rovněž skupiny silničních nebo terénních převodů, lze s pomocným pohonem závislým na ujeté dráze zvolit dva různé převodové poměry. V provozu závislém na ujeté dráze je pomocný pohon závislý na těchto parametrech: Převodový poměr redukční převodovky Stálý převod hnacích náprav Velikost pneumatik Mírou převodového poměru je hodnota počtu otáček pomocného pohonu na metr ujeté dráhy, resp. jako převrácená hodnota ujetá dráha v metrech na otáčku pomocného pohonu. Rychlostní stupeň mechanické převodovky nebo počet otáček motoru nejsou při provozu závislém na ujeté dráze v žádné příčinné souvislosti s převodovým poměrem pomocného pohonu. 3. Použití závislé na redukční převodovce: Použití závislé na redukční převodovce je podobné jako použití závislé na ujeté dráze. Rozdíl spočívá v tom, že pomocí redukční převodovky lze zvolit silniční nebo terénní skupinu převodů, a proto jsou možné dva různé převodové poměry pomocného pohonu. Příklad výpočtu převodového poměru pomocného pohonu na redukční převodovce je uveden v kapitole 9 Výpočty (v sešitech příslušných typových řad) Pomocný pohon na převodovce Rozlišování Pomocné pohony můžeme rozlišovat podle následujících aspektů: Doba provozu Tabulka 4: Pomocné pohony ZF a doba provozu Doba provozu Krátkodobý provoz < 60min Dlouhodobý provoz 60min Závislost na toku paliva - Pomocný pohon závislý na motoru - Pomocný pohon závislý na spojce Pomocné pohony 13

17 Tabulka 5: Přiřazení označení pomocných pohonů ZF podle doby provozu a toku paliva Krátkodobý provoz < 60min závislé na motoru závislé na spojce ZF ZF EATON N../4b, c N36/5b, c NM AS/10b, c Dlouhodobý provoz 60min NMV N../1b, c N../10b, c NM AS/10b, c s ventilátorem 81Z x (+500x) Pomocné pohony závislé na spojce Hlavní hřídel (i vstupní hřídel převodovky) pohání při běžícím motoru a zapnuté spojce dvojici kol převodovky. Díky tomu se otáčí také předlohový hřídel. Při sešlápnutí spojkového pedálu zůstane předlohový hřídel v důsledku vnitřních odporů v převodovce stát. V tomto provozním stavu je možné zapnout pomocný pohon. Převodový poměr mezi motorem a převodovkou je dán převodovým poměrem dvojice kol hlavního hřídele k předlohovému hřídeli. Pokud jsou namontovány konstrukčně stejné pomocné pohony na různých převodovkách, mají kvůli různým základním převodovým poměrům těchto převodovek různé faktory otáček (f). Obr. 9: Schéma převodovky pomocného pohonu ZF závislého na spojce ESC-070 motor Ovládání spínání: spojka převodovka pomocný pohon Ovládání pomocných pohonů probíhá pneumaticky pomocí ventilu a jednostranně zatěžovaného pneumatického válce, který je integrován ve skříni pomocného pohonu. Provoz: Provoz pomocných pohonů je možný při stojícím i jedoucím vozidle. Zapnutí a vypnutí se musí provádět při stojícím vozidle. Jsou-li pomocné pohony ZF závislé na spojce v provozu během jízdy, nesmí se provádět žádné řazení. Musíte dodržovat následující bezpečnostní pokyny: Pomocný pohon se smí zapínat a vypínat pouze při vypnuté spojce! Pomocné pohony 14

18 Vypnutí se musí provádět při volnoběžných otáčkách motoru. Pomocný pohon zapněte až poté, co se zastaví předlohový hřídel. Pokud předlohový hřídel není úplně zastavený, vede to k rachocení během zapínání pomocného pohonu. Doba doběhu závisí na provozním stavu a dá se zkrátit krátkou asynchronizací, nejlépe 1. rychlostního stupně. Pozor: Při odstaveném vozidle klesá tlak vzduchu v systému. Následkem toho se vypne zubová spojka působením tlačné pružiny namontované ve spínacím válci. Jakmile tlak vzduchu po nastartování motoru znovu vzroste, proběhne opět automatické zapnutí spojky. To má při běžícím motoru za následek poškození ozubení a může to vést k závadě pomocného pohonu. Proto musíte při delším odstavení vozidla (např. přes noc) vypnout pomocný pohon. Označení pomocných pohonů: Poslední znak v označení pomocného pohonu, tedy písmeno b nebo c, určuje typ pohonu. Rozlišujeme: Provedení "b" Základní provedení pro pohon kloubovým hřídelem, příruba podle DIN ISO Provedení "c" Nejjednodušší a nejpoužívanější typ pro přímou montáž čerpadel. Před montáží čerpadla se na hnací hřídel čerpadla nasazuje řadicí objímka, resp. hnané kolo. Připojení čerpadla se provádí podle ISO 7653, resp. BNA NF, R (např. axiální vícepístové čerpadlo Meiller). Z provedení b je možné odvodit variantu c. Provedení c může být změněno na provedení b. Obr. 10: Varianty zapojení pomocných pohonů ESC-071 b c Při přímé montáži čerpadel se musí nástavbář postarat o to, aby byl dodržen maximální dovolený hmotnostní moment přímo namontovaného čerpadla s montážními díly (např. hadicemi): Pomocné pohony 15

19 Tabulka 6: Přípustné hmotnostní momenty na pomocném pohonu Přípustný hmotnostní moment Pomocný pohon závislý na převodovce ZF EATON 30 Nm NL/ 1c, NL/ 4c, N36/ 5c, N850/ 10c x 50 Nm NH/ 1c, NH/ 4c, N221/ 10c, NAS/ 10c, NMAS/ 10c 81Z2 Obr. 11: Maximální hmotnostní moment čerpadel při přímé montáži ESC-082 a [m] F G [N] Vzorec 1: Maximální hmotnostní moment na pomocném pohonu M G = a F G Přitom znamená: M G = maximální hmotnostní moment při přímé montáži čerpadla podle tabulky 6 v [Nm] a = vzdálenost těžiště čerpadla od plochy příruby čerpadla v [m] F G = hmotnost čerpadla včetně všech armatur, které jsou na něm namontovány, v [N] Pomocné pohony závislé na motoru Na motoru jsou závislé pomocné pohony s typovým označením NMV. Tyto pomocné pohony jsou přímo spojeny s klikovým hřídelem motoru a obcházejí pojezdovou spojku, viz obr. 12. Jsou určeny pro dlouhodobý provoz a vysoký výkon. Spínání se provádí s použitím vestavěné, hydraulicky ovládané lamelové spojky. Díky tomu je možné zapínat a vypínat výstupní místo pomocného pohonu NMV pod zatížením. Pomocné pohony 16

20 Obr. 12: Schéma převodovky pomocného pohonu ZF závislého na motoru NMV ESC-072 pomocný pohon motor Spojka převodovka Pomocný pohon NMV může být v provozu při stojícím i jedoucím vozidle. Jestliže běží motor, je pomocný pohon NMV připravený k provozu. Přenos síly do pomocného pohonu je naprosto nezávislý na pojezdové spojce. Existují dva základní typy - NMV130E u převodovek ZF-Ecomid 16S109 (M2000L/M) a NMV221 u převodovek ZF-Ecosplit >= 16S15 Oba se dodávají alternativně ve dvou odlišných převodových poměrech.: Faktor otáček f = 0,98 n mot, přitom max. točivý moment 2.000Nm Faktor otáček f = 1,55 n mot, přitom max. točivý moment 1.300Nm Důležité upozornění k minimálním otáčkám během provozu: Provozní otáčky 800 ot./min až ot./min vyžadují rotující hmotu agregátu (hmotnostní moment setrvačnosti) na pomocném pohonu > 0,4 kgm 2. Pokud výrobce nástavby nezná rotující hmotu, resp. hmotnostní moment setrvačnosti svého agregátu, musí být na pomocném pohonu zvoleny provozní otáčky > ot./min, tedy vyšší než rezonanční otáčky (viz obr. 13). Ideální je provoz v oblasti, resp. nad mezí rozpojení podle obr. 13. Pomocné pohony 17

21 Obr. 13: Pomocný pohon ZF závislý na motoru (NMV), vliv rotující hmoty agregátu na rezonanční otáčky ESC-216_ N = 0,98 x N mot Otáčky [ 1/min ] Rezonanční... J > 0,3 kgm 2, standardy rotující hmota agregátu [ kgm 2 ] N = 1,55 x N mot Otáčky [ 1/min ] Rezonanční... J > 0,3 kgm 2, standardy rotující hmota agregátu [ kgm 2 ] Rezonanční... Mez rozpojení Pomocné pohony 18

22 Obr. 14: Pomocné pohony ZF závislé na motoru (NMV), zapínací otáčky v závislosti na hmotnostním momentu setrvačnosti na hnané přírubě ESC-167 NMV 130E Maximální přípustná práce cca 28000Nm Přípustné zapínací otáčky při max. 3 sepnutích za minutu NMV 221 Maximální přípustná práce cca 60000Nm Přípustné zapínací otáčky při max. 3 sepnutích za minutu max max Přípustné otáčky motoru [ ot./ min -1 ] n Ab = 1,45 n Ab = 1, n Ab = 1,03 Přípustné otáčky motoru [ ot./ min -1 ] n Ab = 0, max Hmot. moment setrvačnosti J [kg m 2 Hmot. moment setrvačnosti na hnané přírubě ] na hnané přírubě J [kg m 2 ] Pomocné pohony na převodovce s řadicí spojkou měniče Pomocné pohony pro převodovky s WSK (= Wandler-Schalt-Kupplung; řadicí spojka měniče) se montují stejným způsobem jako pomocné pohony na ostatních převodovkách ZF. Ve fungování a provozu pomocného pohonu NMV namontovaného na řadicí spojce měniče není žádný rozdíl ve srovnání s pomocnými pohony NMV na normálních mechanických převodovkách. Fungování a provoz pomocných pohonů s WSK závislých na spojce jsou však naprosto odlišné. Je-li na převodovce s řadicí spojkou měniče namontován pomocný pohon závislý na spojce, je nezbytně nutné brát v úvahu, že je ne vždy dán konstantní převodový poměr. Kvůli funkci hydrodynamického měniče točivého momentu mohou navzdory stejnoměrnému počtu otáček motoru silně kolísat odebírané otáčky pomocného pohonu v důsledku prokluzu měniče. Počet otáček pomocného pohonu může dokonce teoreticky klesnout na nulu, je-li prokluz měniče následkem zatížení pomocného pohonu tak velký, že již není možné přenášet žádný výkon. Tomuto efektu se dá zabránit s použitím tzv. přemosťovacího obvodu. Ten po zapnutí pomocného pohonu automaticky zapíná blokovací spojku měniče. Tím se vytváří mechanické spojení mezi motorem a pomocným pohonem a zajišťuje konstantní převodový poměr. Přemosťovací obvod může být namontován, pouze když je k dispozici rovněž blokování řazení převodů, které brání neúmyslnému zařazení rychlostního stupně při zapnutém pomocném pohonu. Pomocné pohony 19

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396) DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR 1 Parametr Jednotka Agrotron M 610 Agrotron M 620 2 Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové) - 4k4 4k4 3 Motor 4 Výrobce/model - DEUTZ / TCD 2012 L6 DEUTZ / TCD 2012 L6 5 Počet válců;

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0)

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Z bagru... na dálnici

Z bagru... na dálnici Z bagru... na dálnici Přídavný pohon Mikro pojezd Hydraulický startér Radiální hydromotor v konstrukci silničních vozidel Je velmi kompaktním a účinným zdrojem kroutícího momentu Je často používán se k

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Nabídka pro ty, co chtějí víc!

Nabídka pro ty, co chtějí víc! Nabídka pro ty, co chtějí víc! Polní tahač s maximální výkonem motoru při 1800 ot/min, jmenovitými otáčkami 2000 ot/min, maximální krouticí moment při 1400 ot/min, 4 ventily na válec, vstřikování Common-Rail

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za

FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za MOTORY PNEUMATICKÉ Glentor s.r.o. má generální zastoupení pro Českou republiku na výrobky Spitznas Maschinenfabrik GmbH, který je výrobce zobrazených výrobků. FUNKCE 1. Konstrukční velikost udává výkon

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

úhel vyklápění cca 50, pneumaticky spouštěná mřížka na listí. Provedení s odváděním použitého vzduchu vrchem.

úhel vyklápění cca 50, pneumaticky spouštěná mřížka na listí. Provedení s odváděním použitého vzduchu vrchem. Společnost Trilety provozuje výrobu silničních čistících strojů už 50 let a kromě toho i speciálních čistících strojů do tunelů. Zametací stroje vyrábí s kapacitou od 1,5 do 10m³, které se upevňují na

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY âerven 2003 P ÍSLU ENSTVÍ ROZVODY STLAâENÉHO VZDUCHU SPOMKOVAâKY A H EBÍKOVAâE ST ÍKACÍ TECHNIKA PNEUMATICKÉ NÁ ADÍ ÚPRAVA VZDUCHU STACIONÁRNÍ KOMPRESORY Rozdûlení

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny Je možné objednat různé možnosti namontované vně kabiny. K dispozici jsou následující komponenty: Střešní kolejnice Střešní nosič Střešní spoiler Boční spoiler Vzduchový klakson Klimatizační systém Poznámka:

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v ROZHRANĺ TG V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580 42644

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Universální motorové pohony UM. pro vnitřní a venkovní spínací přístroje

Universální motorové pohony UM. pro vnitřní a venkovní spínací přístroje Universální motorové pohony UM pro vnitřní a venkovní spínací přístroje 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. Variabilnost

Více

Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis

Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis Maximální točivý moment motoru (tažná síla) je v otáčkovém rozsahu 1000 1600 1/min V uvedených otáčkách tak můžete bez obav provozovat motor při plném zatížení, tzn.

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Globoidní otočné stoly

Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly 43 Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly Naše nejmenší Kompaktní otočné stoly projektované pro maximální zatížení 50 až 2000 kg při extrémně krátkém pracovním taktu a vysoké

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL PM a PM-T (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku HAKL PM Elektrický průtokový ohřívač vody PM je výrobek vyvinutý a vyráběný

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA PRODUKTIVITA S nákladními vozidly TATRA budete produktivnější! Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bez žebřinového rámu mezi podvozkem a nástavbou

Více

Vysoce elastické spojky

Vysoce elastické spojky Strana Konstrukce a funkční princip 8.03.00 Pokyny k montáži 8.03.00 Druhy namáhání 8.04.00 Grafy statické deformace kroužku spojky 8.05.00 Určení velikosti spojky 8.07.00 Příklady kombinace a montáže

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M.

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. JOHN DEERE 6115M Základní technické ukazatele traktoru Veličina Jednotka

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Servis, za kterým stojí lidé KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD. www.pal.cz

KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Servis, za kterým stojí lidé KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD. www.pal.cz KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD Servis, za kterým stojí lidé www.pal.cz DK451/501/551 DK751 4WD Motor šetrný k životnímu prostředí Tiché motory s minimálními

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o. Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva 1 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů stavební průmysl půjčovny stavebních strojů zahradnictví a krajinářství komunální

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D Probírky ještě efektivněji - s harvestorem John Deere 770D Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru John Deere 770D předurčují jeho nasazení zejména

Více

R 900. Vysokotlaký čistící přívěs WWW.EUROM.CZ

R 900. Vysokotlaký čistící přívěs WWW.EUROM.CZ Vysokotlaký čistící přívěs 1 WWW.EUROM.CZ Design & Pohodlná obsuhluha vysokotlaký čistící přívěs. Vyniká svým provedením a nejlepšími uživatelskými vlastnostmi. Atraktivní design spojený s velkou nabídkou

Více

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list Automatické spínací zařízení Controlmatic E.2 Typový list Impressum Typový list Controlmatic E.2 KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ.

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Průlom do další dimenze. Nová řada C komunálních kloubových nosičů nářadí Holder vyniká vysokým výkonem a kompaktní konstrukcí.

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Stolička 3. Hřídel 8. Patka 4. Ložisková skříň 9. Chladící

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP EVROPA 70 MINI GP ŽÁCI Národní předpis (2009) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní

Více

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Použití: Těsně uzavírací kulový kohout nerezové oceli pro agresivní média, obvzláště pro chemický průmysl:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA Vybavení / funkce servopohonu Polohový a momentový spínač S použitím spínačů se mechanicky sejmuté veličiny dráha a kroutící moment převedou na signály použitelné pro ovládání pohonu. Spínače jsou umístěny

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému Určení Blok tlumení je součástí hydraulického systému tlumení a blokování točny kloubových autobusů. Zajišťuje tyto funkce: a) třístupňové škrcení průtoku kapaliny v závislosti na rychlosti vozidla mezi

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou HOLDER ŘADY C. SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace nosičů nářadí s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 5599-1

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 5599-1 Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, elektricky nebo pneumaticky ovládané ventily s vnitřním nebo vnějším přívodem řídicího tlaku návrat do koncové polohy pneumaticky nebo mechanicky Vybrané

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více