V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D M n i c h o v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v"

Transkript

1 POMOCNÉ POHONY

2 V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D M n i c h o v Fax: + 49 (0) Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme MAN užitková vozidla akciová společnost Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN užitková vozidla a. s. schváleno. Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje. Trucknology a MANTED je zaregistrovaná značka MAN užitková vozidla a.s. Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení ( ) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.

3 7. Pomocné pohony 7.1. Všeobecné zásady Výpočet výkonu a točivého momentu Připojení kloubového hřídele k pomocnému pohonu 7.2. Regulace počtu otáček motoru Regulace pomocí tempomatu Regulace počtu otáček pomocí rozhraní ZDR Startování a zastavování motoru vně kabiny Blokování řazení převodů 7.3. Technický popis pomocných pohonů Pomocné pohony MAN Klínová řemenice Pomocný pohon na vzduchovém kompresoru Pohon vačkovým hřídelem (SSNA) Pomocný pohon na redukční převodovce Pomocný pohon na převodovce Rozlišování Pomocné pohony závislé na spojce Pomocné pohony závislé na motoru Pomocné pohony na převodovce s řadicí spojkou měniče Pomocné pohony na automatické převodovce ZF HP Pomocné pohony a intardér Pomocný pohon na převodovce ZF Pomocný pohon na převodovce EATON Pomocné pohony I

4 7. Pomocné pohony 7.1. Všeobecné zásady Pomocné pohony mohou být namontovány na následujících místech, z části současně: Na motoru - Na přední straně motoru - Přední pohon klikovým hřídelem s 2-drážkovou klínovou řemenicí - Přímá montáž čerpadla na vzduchovém kompresoru - Na zadní straně motoru (např. pohon vačkovým hřídelem) Na převodovce Na redukční převodovce Při volbě pomocného pohonu musíte brát v úvahu následující aspekty: Přípustné točivé momenty Směr otáčení Rázové činitele Životnost Kritický počet otáček Maximální délka kloubového hřídele Úhel kloubového hřídele Převod Chlazení (žádné hromadění tepla v prostoru pomocného pohonu) Montáž a přístupnost Montáž čerpadla Pokyny výrobců pomocných pohonů Pokyny výrobců čerpadel Pokyny výrobců kloubových hřídelů Výrobci pomocných pohonů vydávají vlastní publikace, které poskytují podrobné informace o: správné volbě pomocného pohonu; správném používání; bránění vibracím a jejich odstraňování. Maximální točivý moment povolený pro pomocný pohon se dá využívat jedině tehdy, když provoz probíhá naprosto bez rázů a vibrací. To je zřídkakdy možné, a proto je v praxi nutné brát při výběru pomocného pohonu v úvahu rázové činitele. Tabulka 1 obsahuje klasifikaci točivých momentů a rázových činitelů pro některé běžné možnosti použití. Dimenzování se musí řídit podle největšího vznikajícího točivého momentu včetně rázového činitele. Pomocné pohony 1

5 Tabulka 1: Točivé momenty a rázové činitele v pomocném pohonu M[Nm] Vozidla s míchačkou betonové směsi Hasičská čerpadla Rotační čerpadla Vysokotlaká vyplachovací zařízení Fekální vozidla Vysokotlaká čerpadla Rotační kompresory 300 Čerpadla sklápěčů Hydraulické navijáky Mechanické navijáky Malé chladicí kompresory Malé hydrostatické pohony 1 2 Popelářské vozy Zametací vozidla Vozidla pro přepravu sypkých materiálů Čerpadla betonové směsi Rotační kompresory Vysokotlaká pístová čerpadla Rázový činitel = M max M min Pomocné pohony musí být chráněny před tepelným přetěžováním. V případě potřeby musí výrobce nástavby namontovat větrákové kolo. Nesmí docházet k hromadění tepla. Nedostatečné odvádění tepla vede k poškození. Upozornění na teplotu převodového oleje: Teplota oleje v převodovce a pomocném pohonu nesmí během provozu pomocného pohonu překročit 110 C. Nejdéle 30 minut jsou ještě přípustné špičkové teploty max. do 130 C. Jestliže kontrola teploty oleje odhalí vyšší hodnoty, je zapotřebí použít cizí chlazení (např. větrákové kolo). Pokud potřebujete kvůli montáži pomocných pohonů odstranit součásti kapotáže motoru, musíte je nahradit odpovídajícími vlastními díly a zajistit, aby při tom nedošlo k nepřípustnému zvýšení hladiny vydávaného hluku. Rovněž musíte dodržovat pokyny v sešitě Úpravy podvozků (v sešitech příslušných typových řad), kapitola Úpravy na motoru. Pomocné pohony nejsou určeny pro radiální zatěžování ložisek řetězovými nebo klínovými řemenovými pohony. Proto nesmí být řetězová kola nebo klínové řemenice namontovány přímo na pomocném pohonu. Přední výrobci kloubových hřídelů poskytují ve svých podkladech informace o předpokládaném zkrácení životnosti a vyšších axiálních a radiálních silách v místech uložení. Při dimenzování pohonu je pak nutné brát v úvahu tato fakta a počítat s menším přenosem výkonu. Jsou-li poháněny agregáty, u nichž hrozí nebezpečí přetížení pomocného pohonu, je nutné namontovat pojistku proti přetížení. To platí i v případě, že pouze ojedinělé špičky točivého momentu přesahují přípustnou úroveň. U vozidel TGA je možné v dílně MAN parametrizovat na sériovém rozhraní omezení počtu otáček, resp. točivého momentu. Všechny údaje o směru otáčení se rozumějí, jak je ve strojírenství obvyklé, při pohledu na čep, tedy na výstupní místo. Nepřípustné jsou: Otáčky motoru < 800 ot./min při zapnutém a zatíženém pomocném pohonu Celočíselné převodové poměry jako např. 1:1, 1:2 atd., protože při nich mohou vznikat rezonanční vibrace í na teplotu převodového oleje. Pomocné pohony 2

6 7.1.1 Výpočet výkonu a točivého momentu Pro správnou volbu pomocného pohonu jsou zapotřebí následující údaje o poháněném agregátu: Potřeba výkonu, točivý moment Životnost Směr otáčení Počet otáček Rázové činitele Točivý moment se dá vypočítat podle vzorců uvedených v kapitole 9 Výpočty (v sešitech příslušných typových řad). Tamtéž naleznete také příklady Připojení kloubového hřídele k pomocnému pohonu Pro připojení kloubového hřídele platí zásady stanovené v kapitole Kloubové hřídele sešitu Úpravy podvozků. (v sešitech příslušných typových řad). Pro úhel kloubového hřídele platí následující podmínky: Úhel kloubového hřídele 7, přípustná tolerance je +1 Absolutní rozdíl úhlů jednoho hřídele 1, je nutné snažit se co možná nejvíc přiblížit k 0 Uvedené hodnoty platí jak pro rovinný tak i pro prostorový systém kloubových hřídelů. U prostorového systému kloubových hřídelů je rozhodující výsledný prostorový úhel. Výjimky z uvedených hodnot musí být výslovně povoleny firmou MAN, oddělení ESC Kloubové hřídele v provozních prostorech či na místech, kde pracují lidé, musí být opláštěné nebo zakryté Regulace počtu otáček motoru Výkon požadovaný od motoru není obecně konstantní a to platí jak při jízdě, tak během provozu agregátů. Kolísající potřeba výkonu při konstantním pracovním počtu otáček musí být vyrovnávána změnami množství vstřikovaného paliva. Při konstantních otáčkách tedy platí: Nižší výkon - méně paliva Vyšší výkon - více paliva V závislosti na nástavbě a účelu použití vozidla jsou od pomocného pohonu a tedy i od motoru požadovány minimální, konstantní nebo maximální otáčky. Většinou musí být splněno několik požadavků zároveň. Všechny dieselové motory MAN regulují počet otáček a zatížení pomocí EDC (= Electronic Diesel Control ). Zásahy výrobce nástavby se provádějí přes rozhraní ZDR (ZDR = Zwischendrehzahlregelung; regulace meziotáček). Poloautomatický doraz meziotáček chrání agregáty před příliš vysokými otáčkami, přičemž nemohou být překročeny nastavené meziotáčky. Jeho použití má smysl pouze v kombinaci s ručním plynem pro nastavení meziotáček (viz výše) Regulace pomocí tempomatu Nákladní automobily a návěsové tahače MAN jsou vybaveny páčkou tempomatu pro regulaci rychlosti jízdy. Při rychlostech <= 20 km/h je tak možné regulovat počet otáček motoru i bez zásahu do rozhraní ZDR. Tlačítko Memory (2 vlevo) umožňuje nastavit konstantní počet otáček. Vychýlením páčky ve směru + nebo - se nastavují pracovní otáčky mezi horní a dolní mezí a až do stisknutí tlačítka Off (2 vpravo) nebo splnění jiné vypínací podmínky (např. sešlápnutí brzdového pedálu) jsou udržovány na konstantní hodnotě. Pomocné pohony 3

7 Hodnota počtu otáček může být pomocí tlačítka Memory trvale uložena do paměti (stiskněte tlačítko 2 vlevo na 2 sekundy). Po zastavení motoru nebo po jízdě bez regulace se pak dá vyvolat krátkým stisknutím tlačítka Memory (2 vlevo). Obr. 1: Uspořádání a funkce páčky tempomatu ESC Regulace počtu otáček pomocí rozhraní ZDR EDC se dá naprogramovat pro individuální přizpůsobení regulace motoru při používání pomocných pohonů. Je možné nastavovat: Rychlosti (např. snížení nejvyšší rychlosti během používání pomocného pohonu) Meziotáčky Meze otáček při použití regulace meziotáček (např. pro ochranu agregátů) Regulační chování a charakteristika regulace Spínací podmínky Zásahy z řídicí jednotky nástavby (např. spínací příkaz pro najetí na meziotáčky) a zaznamenávání provozních stavů nástavby (např. parkovací brzda, neutrální poloha převodovky, vypínač pomocného pohonu) se provádějí pomocí rozhraní ZDR. Aby bylo možné využívat naprogramované možnosti, je zapotřebí následujících informací: Rozhraní ZDR (konstrukční řady L2000, M2000 a F/E2000) Rozhraní pro regulaci meziotáček na řídicím počítači vozidla (ZDR na FFR) (sériová výbava všech vozidel konstrukčních řad TG) Zákaznický řídicí modul KSM (doplněk, resp. sériová výbava vozidel konstrukčních řad TG) Podrobný popis rozhraní FFR a KSM s příklady použití a aktuální dokumentací stavu hardwaru a softwaru naleznete v sešitě Rozhraní TG. Pomocné pohony 4

8 Programování specifických parametrů může být provedeno již od výrobce, pokud výrobce nástavby včas sdělí požadované hodnoty prodejci MAN. Dodatečné změny se provádějí za poplatek pomocí diagnostického systému MAN-cats Startování a zastavování motoru vně kabiny Některé nástavby vyžadují, aby bylo možné startovat nebo vypínat motor vozidla také vně kabiny. Nezávisle na regulaci meziotáček (viz výše) nabízí MAN přípravu na startovací a zastavovací zařízení pro motor na konci rámu. S montáží tohoto balíčku jsou zásadně spojeny následující prvky: Spínač neutrální polohy převodovky - motor se dá nastartovat, pouze když není zařazen žádný rychlostní stupeň Detekce signálu parkovací brzdy - motor se dá nastartovat, pouze když je zatažena parkovací brzda Relé pro blokování startování - již běžící motor se nedá znovu nastartovat Dodatečná montáž rozhraní je možná, ale vyžaduje detailní znalost elektrického a elektronického systému a palubní sítě MAN. Proto doporučujeme objednávku přímo od výrobce. Zapojení se provádí podle obr. 2 (konstrukční řady 2000), resp. podle popisu rozhraní v sešitě Rozhraní TG (konstrukční řady TG). Připojovací kabel je svinutý na konci rámu. Jestliže se vozidlo během provozu nesmí pohybovat, doporučujeme ho navíc vybavit blokováním řazení převodů (viz další kapitola). Obr. 2: Připojení k přípravě na startovací/zastavovací zařízení ESC S202 A START S203 A STOPP / Blokování řazení převodů U některých vozidel či typů nástaveb musí být zaručeno, že je možné zapnout pomocný pohon, jedině když není zařazený žádný rychlostní stupeň. Blokování řazení převodů pokrývá i opačný případ, tedy brání zařazení rychlostního stupně, pokud je již zapnutý pomocný pohon. Blokování řazení převodů MAN působí jako vylučovací funkce NEBO, tzn. může být buď zařazený rychlostní stupeň, nebo zapnutý pomocný pohon, ale ne oboje současně. Blokování řazení převodů se doporučuje používat v případě, že se musí regulace otáček, resp. startování motoru provádět vně kabiny a vozidlo se nemůže nebo nesmí pohybovat. Pomocné pohony 5

9 7.3. Technický popis pomocných pohonů Allgemeiner Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die in den Aufbaurichtlinien beschriebenen NA-Varianten eventuell nicht ab Werk zur Verfügung stehen. Die serienmäßig zu beziehenden Nebenabtriebe sind unseren jeweils gültigen Verkaufsunterlagen zu entnehmen Pomocné pohony MAN Firma MAN vyrábí sama následující pomocné pohony: Klínová řemenice, závislá na motoru, popis viz kapitola Pomocný pohon na dvouválcovém vzduchovém kompresoru, závislý na motoru, popis viz kapitola Pohon vačkovým hřídelem, závislý na motoru, popis viz kapitola Pomocný pohon na redukční převodovce podle polohy řazení, závislý na motoru, na převodovce nebo na ujeté dráze, popis viz kapitola Klínová řemenice Na předním konci klikového hřídele je u motoru D08 možná zástavba 2-drážkové klínové řemenice s účinným průměrem d w = Ø 242mm. Tato řemenice bude z výroby ve spojení s hydraulickým čerpadlem (viz tab.2) montována vpravo ve směru jízdy. U vozidel s klimatizací se na klikové hřídeli nalézá Poly-V řemenice s d w = Ø 224,8mm pro pohon kompresoru klimatizace. L2000/M2000: TGL/TGM: Při vybavení klimatizací je toto výstupní místo obsazeno kompresorem klimatizační jednotky. Jako přenosový člen se používají úzké klínové řemeny DIN 7753 (kompresor klimatizace), resp. mezinárodně ISO Při provádění výpočtu výkonu je třeba postupovat podle DIN 7753 část 2 nebo podle pokynů výrobce řemenů. MAN dodává různé agregáty poháněné klínovými řemeny, například Poly-V řemeny. Jedná se přitom především o kompresory chladicího média a hydraulická čerpadla. Informace o prodejním programu v příslušné zemi poskytuje autorizované zastoupení. Kompresory chladicího média nebo hydraulická čerpadla se dodávají namontované přímo od výrobce. Na této olejové vaně jsou upevněny agregáty. Mohou zde být upevněny ještě další agregáty, pokud se výrobce nástavby postará o vhodný držák. Hmotnost agregátu nesmí být větší než 11kg. Pomocné pohony 6

10 Pomocný pohon na vzduchovém kompresoru U motorů konstrukční řady D28 existuje možnost přímo připevnit k přednímu konci vzduchového kompresoru hydraulická čerpadla pomocí příruby, viz obr. 3 a obr. 4. Obr. 3: Obr. 4: Výstupní místo na předním konci dvouválcového vzduchového kompresoru u motoru D28 Euro 3 ESC-164 Příklady hydraulických čerpadel na předním konci dvouválcového vzduchového kompresoru u motoru D28 Euro 3 ESC-165 Generátor Obr. 3 Obr. 4 Výstup na dvouválcovém vzduchovém kompresoru Čerpadlo pro hydraulický posilovač řízení (namontováno od fi rmy MAN) Kompresor chladicího média pro klimatizaci kabiny Tandemové čerpadlo pro zimní službu, sestávající z , Čerpadlo pro hydraulický posilovač řízení (namontováno od fi rmy MAN) Pomocné pohony 7

11 Tento pomocný pohon nutně předpokládá montáž dvouválcového vzduchového kompresoru a nabízí oproti pohonu řemenem následující výhody: Klimatizace kabiny a pomocný pohon na motoru pro agregáty nástavby mohou být používány zároveň Přímý pohon ze vzduchového kompresoru, závislý na motoru; není třeba používat řemenový pohon plánovaný výrobcem nástavby MAN dodává různá hydraulická čerpadla namontovaná na předním konci vzduchového kompresoru, příklady jsou uvedeny v tabulce 2. Informace o prodejním programu v příslušné zemi poskytuje autorizované zastoupení. Výkresy jsou k dostání v oddělení ESC Upozorňujeme, že vedlejší pohony uváděné ve Směrnicích nemusí být v nabídce výrobního závodu. Přehled seriově dodávaných vedlejších pohonů lze získat v aktuálních prodejních podkladech. Tabulka 2: Technické údaje: Hydraulická čerpadla k montáži na Vzduchový kompresor, Převodovku a výstup od klikové hřídele Motortyp Převod Hydraulické čerpadlo Objem na otáčku v cm 2 Tlak v barech D08 1,175 Hydraulické čerpadlo Tandemové čerpadlo , D28 1,15 Hydraulické čerpadlo Tandemové čerpadlo D20 1,194 Hydraulické čerpadlo , Tandemové čerpadlo 22, , Pohon vačkovým hřídelem (SSNA) Výstupní místo se nachází na konci motoru, ale ne na vačkovém hřídeli. Tento pomocný pohon se nedá zapínat a vypínat. Dodává se pro motory s označením D28 (tedy pro F2000, E2000 a TGA). Vedlejší pohon od kola setrvačníku je dodáván pro motory D20/D26 (výrobní řada TGA, TGS/TGX) a šestiválcový motor D08 (výrobní řada TGL a TGM). Parametry pomocného pohonu pro motor D28 (s. Obr. 5): Příruba Ø děr 8mm Počet otáček = 1,075 počet otáček motoru Směr otáčení jako směr otáčení motoru, ve směru jízdy při pohledu vlevo Počet otáček motoru 800 ot./min při zatíženém pohonu vačkovým hřídelem Maximální jmenovitý točivý moment 600 Nm v dlouhodobém provozu Maximální špičkový točivý moment 720 Nm v krátkodobém provozu (krátkodobý provoz je definován s 1 % doby používání) Při radiálním odběru výkonu (např. klínový řemen nebo řetěz) navíc platí: Přípustný ohybový moment M bzul 250Nm Přípustná radiální síla F R 2.500N. Pomocné pohony 8

12 Obr. 5: Pohon od vačkové hřídele pro motor D28 ESC-828 D28 motoru zadní stěna bloku motoru 0,5 (Dichtung) kryt setrvačníku stěna klikové skříně , střed klikové hřídele ke středu klikové hřídele = 329,5 Technické parametry vedlejšího pohonu od setrvačníku motoru D20 a D26 (Obr. 6): 95.6 příruba pro převodovku ( zadní stěna obalu setrvačníku) Příruba Ø děr 8mm Otáčky = 1,233 otáčky motoru smysl otáčení jako otáčení motoru, umístění vlevo ve směru jízdy Otáčky motoru 800 1/min při zatíženém vedlejším pohonu od vačkového hřídele maximální jmenovitý moment 650 Nm při dlouhodobém odběru maximální špičkový moment 720 Nm při krátkodobém odběru (krátkodobý odběr je definován jako 1% doby použití). Při radiálním odběru výkonu (např. klínový řemen, či řetěz) platí součastně: dovolený ohybový moment M bzul 250Nm dovolená radiální síla F R 2.500N. Obr. 6: Vedlejší pohon od setrvačníku motoru D20 ESC-820 D20 motoru 60 A kryt setrvačníku stěna klikové skříně A-A ke středu klikové hřídele = 336 Ø84 ±0.1 střed klikové hřídele A 78.7 Ø (6x) příruba pro převodovku ( zadní stěna obalu setrvačníku) Pomocné pohony 9

13 Technické parametry vedlejšího pohonu od setrvačníku 6-válcového motoru D08 (Obr. 7): Příroba Ø děr 8mm Otáčky = 1,195 otáčky motoru smysl otáčení jako otáčení motoru, umístění vlevo ve směru jízdy maximalní jmenovitý moment 350 Nm při trvalém odběru Obr. 7: vedlejší pohon od setrvačníku 6-válcového motoru D08 ESC-830 D08 motoru vedlejší pohon ±0.15 Ø 8.1 (6x) 0 střed klikové hřídele ke středu klikové hřídele = 330 Ø 84 ± Ø 57h8 příruba pro převodovku ( zadní stěna obalu setrvačníku) Příroba Ø děr 8mm Otáčky = 1,195 otáčky motoru smysl otáčení jako otáčení motoru, umístění vlevo ve směru jízdy maximalní jmenovitý moment 350 Nm při trvalém odběru Pomocné pohony 10

14 Je nezbytně nutné dodržovat maximální přípustný úhel mezi kloubovými hřídeli 7 (viz též kapitola Připojení kloubového hřídele k pomocnému pohonu ) a zajistit provoz s co možná nejmenšími rázy a vibracemi. Jako doplněk se dodává elastická spojka s dvojitou přírubou Ta je bezpodmínečně nutná při pohonu agregátů s vysokým rázovým činitelem M max / M min 2 (viz též tabulka 1). Pro omezení hluku a rezonancí stejně jako pro ochranu proti přetížení se doporučuje i u všech ostatních nástaveb. Dvojitá příruba je mezi vedlejším pohonem a poháněným agregátem Pomocný pohon na redukční převodovce U dvouchodého provedení redukční převodovky (s možností přepnutí na terénní převod) je možné kromě výstupních míst pro přední a zadní nápravy namontovat přírubu pro pomocný pohon. Výstupní místo je na zadní straně redukční převodovky (viz obr. 5). Pomocný pohon se zapíná a vypíná nezávisle na řazení rychlostních stupňů a na přídavném terénním převodu v redukční převodovce. Pomocný pohon na redukční převodovce se dá používat i při stojícím vozidle. Přitom musí být zařazen rychlostní stupeň a na redukční převodovce musí být zvolena neutrální poloha. Nezávisle na způsobu použití platí: Pomocný pohon se otáčí, pouze když je zařazený rychlostní stupeň Směr otáčení pomocného pohonu závisí na zařazeném rychlostním stupni: Chod vpřed = směr otáčení doleva Chod vzad = směr otáčení doprava, vždy při pohledu ve směru jízdy. Tabulka 3: Pomocný pohon na redukční převodovce, technické údaje Redukční převodovka Konstrukční řada G L2000, M2000L/M G G173 G G253 F2000, E2000 / TGA F2000, E2000 / TGA Montážní výkres redukční převodovky Převod Silniční Převod Terénní Přípustný točivý moment pomocného pohonu [Nm] Průměr příruby Ø [mm] ,061 1, Střídavé zuby Ø ,007 1,652 0,981 1,583 4 otvory M12x1, 5x45 Pomocné pohony 11

15 Obr. 8: Pomocný pohon na redukční převodovce ESC-166 Spínač pomocného pohonu (pomocný pohon zapnutý, kontakt uzavřený) (zapínací kontakt) Spínač neutrální polohy (při neutrální poloze kontakt uzavřený) (zapínací kontakt) Spínač terénního chodu (v terénním chodu kontakt otevřený) (rozpínací kontakt) Přípojka stlačeného vzduchu IV M12x1.5/16 hluboká Čerpadlo posilovače řízení AN NA Pomocný pohon VA HA Přípojka tachometru Spojka s bajonetovým uzávěrem Plnicí a kontrolní otvor oleje SW 22 Vypouštěcí otvor oleje SW 22 Pomocný pohon MAN na redukční převodovce je: závislý na převodovce; závislý na dráze; závislý na redukční převodovce 1. Použití závislé na převodovce: Je-li pomocný pohon na redukční převodovce zapotřebí při stojícím vozidle, je nutné nastavit redukční převodovku do neutrální polohy. Převodový poměr při stojícím vozidle je dán zařazením libovolného rychlostního stupně v mechanické převodovce. Tak odpovídá převodový poměr pomocného pohonu při stojícím vozidle příslušnému převodovému poměru mechanické převodovky. Pomocné pohony 12

16 2. Použití závislé na ujeté dráze: Zařízení nástavby, která potřebují určitý počet otáček v závislosti na ujeté dráze, musí být poháněna pomocným pohonem závislým na ujeté dráze. Protože redukční převodovka určuje rovněž skupiny silničních nebo terénních převodů, lze s pomocným pohonem závislým na ujeté dráze zvolit dva různé převodové poměry. V provozu závislém na ujeté dráze je pomocný pohon závislý na těchto parametrech: Převodový poměr redukční převodovky Stálý převod hnacích náprav Velikost pneumatik Mírou převodového poměru je hodnota počtu otáček pomocného pohonu na metr ujeté dráhy, resp. jako převrácená hodnota ujetá dráha v metrech na otáčku pomocného pohonu. Rychlostní stupeň mechanické převodovky nebo počet otáček motoru nejsou při provozu závislém na ujeté dráze v žádné příčinné souvislosti s převodovým poměrem pomocného pohonu. 3. Použití závislé na redukční převodovce: Použití závislé na redukční převodovce je podobné jako použití závislé na ujeté dráze. Rozdíl spočívá v tom, že pomocí redukční převodovky lze zvolit silniční nebo terénní skupinu převodů, a proto jsou možné dva různé převodové poměry pomocného pohonu. Příklad výpočtu převodového poměru pomocného pohonu na redukční převodovce je uveden v kapitole 9 Výpočty (v sešitech příslušných typových řad) Pomocný pohon na převodovce Rozlišování Pomocné pohony můžeme rozlišovat podle následujících aspektů: Doba provozu Tabulka 4: Pomocné pohony ZF a doba provozu Doba provozu Krátkodobý provoz < 60min Dlouhodobý provoz 60min Závislost na toku paliva - Pomocný pohon závislý na motoru - Pomocný pohon závislý na spojce Pomocné pohony 13

17 Tabulka 5: Přiřazení označení pomocných pohonů ZF podle doby provozu a toku paliva Krátkodobý provoz < 60min závislé na motoru závislé na spojce ZF ZF EATON N../4b, c N36/5b, c NM AS/10b, c Dlouhodobý provoz 60min NMV N../1b, c N../10b, c NM AS/10b, c s ventilátorem 81Z x (+500x) Pomocné pohony závislé na spojce Hlavní hřídel (i vstupní hřídel převodovky) pohání při běžícím motoru a zapnuté spojce dvojici kol převodovky. Díky tomu se otáčí také předlohový hřídel. Při sešlápnutí spojkového pedálu zůstane předlohový hřídel v důsledku vnitřních odporů v převodovce stát. V tomto provozním stavu je možné zapnout pomocný pohon. Převodový poměr mezi motorem a převodovkou je dán převodovým poměrem dvojice kol hlavního hřídele k předlohovému hřídeli. Pokud jsou namontovány konstrukčně stejné pomocné pohony na různých převodovkách, mají kvůli různým základním převodovým poměrům těchto převodovek různé faktory otáček (f). Obr. 9: Schéma převodovky pomocného pohonu ZF závislého na spojce ESC-070 motor Ovládání spínání: spojka převodovka pomocný pohon Ovládání pomocných pohonů probíhá pneumaticky pomocí ventilu a jednostranně zatěžovaného pneumatického válce, který je integrován ve skříni pomocného pohonu. Provoz: Provoz pomocných pohonů je možný při stojícím i jedoucím vozidle. Zapnutí a vypnutí se musí provádět při stojícím vozidle. Jsou-li pomocné pohony ZF závislé na spojce v provozu během jízdy, nesmí se provádět žádné řazení. Musíte dodržovat následující bezpečnostní pokyny: Pomocný pohon se smí zapínat a vypínat pouze při vypnuté spojce! Pomocné pohony 14

18 Vypnutí se musí provádět při volnoběžných otáčkách motoru. Pomocný pohon zapněte až poté, co se zastaví předlohový hřídel. Pokud předlohový hřídel není úplně zastavený, vede to k rachocení během zapínání pomocného pohonu. Doba doběhu závisí na provozním stavu a dá se zkrátit krátkou asynchronizací, nejlépe 1. rychlostního stupně. Pozor: Při odstaveném vozidle klesá tlak vzduchu v systému. Následkem toho se vypne zubová spojka působením tlačné pružiny namontované ve spínacím válci. Jakmile tlak vzduchu po nastartování motoru znovu vzroste, proběhne opět automatické zapnutí spojky. To má při běžícím motoru za následek poškození ozubení a může to vést k závadě pomocného pohonu. Proto musíte při delším odstavení vozidla (např. přes noc) vypnout pomocný pohon. Označení pomocných pohonů: Poslední znak v označení pomocného pohonu, tedy písmeno b nebo c, určuje typ pohonu. Rozlišujeme: Provedení "b" Základní provedení pro pohon kloubovým hřídelem, příruba podle DIN ISO Provedení "c" Nejjednodušší a nejpoužívanější typ pro přímou montáž čerpadel. Před montáží čerpadla se na hnací hřídel čerpadla nasazuje řadicí objímka, resp. hnané kolo. Připojení čerpadla se provádí podle ISO 7653, resp. BNA NF, R (např. axiální vícepístové čerpadlo Meiller). Z provedení b je možné odvodit variantu c. Provedení c může být změněno na provedení b. Obr. 10: Varianty zapojení pomocných pohonů ESC-071 b c Při přímé montáži čerpadel se musí nástavbář postarat o to, aby byl dodržen maximální dovolený hmotnostní moment přímo namontovaného čerpadla s montážními díly (např. hadicemi): Pomocné pohony 15

19 Tabulka 6: Přípustné hmotnostní momenty na pomocném pohonu Přípustný hmotnostní moment Pomocný pohon závislý na převodovce ZF EATON 30 Nm NL/ 1c, NL/ 4c, N36/ 5c, N850/ 10c x 50 Nm NH/ 1c, NH/ 4c, N221/ 10c, NAS/ 10c, NMAS/ 10c 81Z2 Obr. 11: Maximální hmotnostní moment čerpadel při přímé montáži ESC-082 a [m] F G [N] Vzorec 1: Maximální hmotnostní moment na pomocném pohonu M G = a F G Přitom znamená: M G = maximální hmotnostní moment při přímé montáži čerpadla podle tabulky 6 v [Nm] a = vzdálenost těžiště čerpadla od plochy příruby čerpadla v [m] F G = hmotnost čerpadla včetně všech armatur, které jsou na něm namontovány, v [N] Pomocné pohony závislé na motoru Na motoru jsou závislé pomocné pohony s typovým označením NMV. Tyto pomocné pohony jsou přímo spojeny s klikovým hřídelem motoru a obcházejí pojezdovou spojku, viz obr. 12. Jsou určeny pro dlouhodobý provoz a vysoký výkon. Spínání se provádí s použitím vestavěné, hydraulicky ovládané lamelové spojky. Díky tomu je možné zapínat a vypínat výstupní místo pomocného pohonu NMV pod zatížením. Pomocné pohony 16

20 Obr. 12: Schéma převodovky pomocného pohonu ZF závislého na motoru NMV ESC-072 pomocný pohon motor Spojka převodovka Pomocný pohon NMV může být v provozu při stojícím i jedoucím vozidle. Jestliže běží motor, je pomocný pohon NMV připravený k provozu. Přenos síly do pomocného pohonu je naprosto nezávislý na pojezdové spojce. Existují dva základní typy - NMV130E u převodovek ZF-Ecomid 16S109 (M2000L/M) a NMV221 u převodovek ZF-Ecosplit >= 16S15 Oba se dodávají alternativně ve dvou odlišných převodových poměrech.: Faktor otáček f = 0,98 n mot, přitom max. točivý moment 2.000Nm Faktor otáček f = 1,55 n mot, přitom max. točivý moment 1.300Nm Důležité upozornění k minimálním otáčkám během provozu: Provozní otáčky 800 ot./min až ot./min vyžadují rotující hmotu agregátu (hmotnostní moment setrvačnosti) na pomocném pohonu > 0,4 kgm 2. Pokud výrobce nástavby nezná rotující hmotu, resp. hmotnostní moment setrvačnosti svého agregátu, musí být na pomocném pohonu zvoleny provozní otáčky > ot./min, tedy vyšší než rezonanční otáčky (viz obr. 13). Ideální je provoz v oblasti, resp. nad mezí rozpojení podle obr. 13. Pomocné pohony 17

21 Obr. 13: Pomocný pohon ZF závislý na motoru (NMV), vliv rotující hmoty agregátu na rezonanční otáčky ESC-216_ N = 0,98 x N mot Otáčky [ 1/min ] Rezonanční... J > 0,3 kgm 2, standardy rotující hmota agregátu [ kgm 2 ] N = 1,55 x N mot Otáčky [ 1/min ] Rezonanční... J > 0,3 kgm 2, standardy rotující hmota agregátu [ kgm 2 ] Rezonanční... Mez rozpojení Pomocné pohony 18

22 Obr. 14: Pomocné pohony ZF závislé na motoru (NMV), zapínací otáčky v závislosti na hmotnostním momentu setrvačnosti na hnané přírubě ESC-167 NMV 130E Maximální přípustná práce cca 28000Nm Přípustné zapínací otáčky při max. 3 sepnutích za minutu NMV 221 Maximální přípustná práce cca 60000Nm Přípustné zapínací otáčky při max. 3 sepnutích za minutu max max Přípustné otáčky motoru [ ot./ min -1 ] n Ab = 1,45 n Ab = 1, n Ab = 1,03 Přípustné otáčky motoru [ ot./ min -1 ] n Ab = 0, max Hmot. moment setrvačnosti J [kg m 2 Hmot. moment setrvačnosti na hnané přírubě ] na hnané přírubě J [kg m 2 ] Pomocné pohony na převodovce s řadicí spojkou měniče Pomocné pohony pro převodovky s WSK (= Wandler-Schalt-Kupplung; řadicí spojka měniče) se montují stejným způsobem jako pomocné pohony na ostatních převodovkách ZF. Ve fungování a provozu pomocného pohonu NMV namontovaného na řadicí spojce měniče není žádný rozdíl ve srovnání s pomocnými pohony NMV na normálních mechanických převodovkách. Fungování a provoz pomocných pohonů s WSK závislých na spojce jsou však naprosto odlišné. Je-li na převodovce s řadicí spojkou měniče namontován pomocný pohon závislý na spojce, je nezbytně nutné brát v úvahu, že je ne vždy dán konstantní převodový poměr. Kvůli funkci hydrodynamického měniče točivého momentu mohou navzdory stejnoměrnému počtu otáček motoru silně kolísat odebírané otáčky pomocného pohonu v důsledku prokluzu měniče. Počet otáček pomocného pohonu může dokonce teoreticky klesnout na nulu, je-li prokluz měniče následkem zatížení pomocného pohonu tak velký, že již není možné přenášet žádný výkon. Tomuto efektu se dá zabránit s použitím tzv. přemosťovacího obvodu. Ten po zapnutí pomocného pohonu automaticky zapíná blokovací spojku měniče. Tím se vytváří mechanické spojení mezi motorem a pomocným pohonem a zajišťuje konstantní převodový poměr. Přemosťovací obvod může být namontován, pouze když je k dispozici rovněž blokování řazení převodů, které brání neúmyslnému zařazení rychlostního stupně při zapnutém pomocném pohonu. Pomocné pohony 19

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA)

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) Edice 2011 překlad 1.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení ESC Engineering Services Consultation Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail:

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Statická změna zatížení

Statická změna zatížení Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Jinými slovy: Při změně zatížení zůstane vozidlo v nastavené výšce, zatímco u konvenčního vzduchového pérování musí být výška doregulována ručně. Pomocí signálu rychlosti

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - Provozní návod C 52027271 11.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace k MF 6400/7400 160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK Nedostižný

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

Pantera Pantera Pantera

Pantera Pantera Pantera Pantera 1 Inteligentní technika Díky samochodu Pantera jste schopni splnit jakékoliv požadavky kladené na postřikování polních kultur. Tento samochodný postřikovač představuje spojení nejmodernějších technologií

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více