Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS"

Transkript

1 Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a veškerý výkon se používá pro pohon pomocného náhonu. Pomocný náhon je umístěn mezi převodovkou a zadní nápravou. Poznámka: Pomocné náhony s dělenou hřídelí mohou být ovládány pouze řídicí jednotkou BWS. Tímto způsobem přijímají ostatní řídicí jednotky ve vozidle informace o zařazení pomocného náhonu. To je nezbytné například pro správnou regulaci otáček motoru. Provoz během jízdy a během stání Běžně se tato funkce používá během stání, pokud je přenos výkonu na poloosy vyřazen. Provoz během jízdy vozidla je možný, například u vozidel určených pro čištění měst. V případě jiného zdroje výkonu, než je normální motor, musí být k poloosám připojen například hydraulický náhon. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 1 (18)

2 Všeobecné informace o funkci Přímý záběr Je důležité, aby byl v hlavní převodovce použit přímý záběr pro minimalizaci vytváření tepla v převodovce během provozu pomocného náhonu. Přímý záběr znamená, že převodový stupeň zařazený v převodovce má převodový poměr 1:1. Pro převodovky s rychloběhem (GRSO) musí být použit druhý nejvyšší rychlostní stupeň. Pro převodovky bez rychloběhu (GR, GRS) musí být použit nejvyšší rychlostní stupeň. U převodovek Allison je 4. rychlostní stupeň přímý záběr. Pokud je pomocný náhon zařazen podle pokynů uvedených v tomto manuálu, řídicí jednotka Opticruise nebo Allison zařadí přímý záběr automaticky, pokud budou splněny následující podmínky: Řídicí jednotka přijala potvrzovací signál: Řadíc páka byla přesunuta do polohy D a automatické polohy (Opticruise) nebo do polohy pro jízdu (Allison). Byl sešlápnut spojkový pedál (neplatí pro plně automatický systém Opticruise). Poznámka: Tato aktivace znamená, že řidič nemusí při každé aktivaci pomocného náhonu řadit přímý záběr. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 2 (18)

3 Všeobecné informace o funkci Potvrzovací signál Informace, že je pomocný náhon aktivován je také zobrazena v panelu přístrojů. Pokud byl aktivován pomocný náhon a poloosy byly odpojeny, musí být vždy odeslán potvrzovací signál do řídicí jednotky BWS. Potvrzovací signál je vždy signál uzemnění. Řídicí jednotka informuje ostatní systémy ve vozidle. Stav pomocného náhonu je požadován pro přerušení regulace otáček motoru, pokud je rychlostní stupeň vyřazen a je aktivována parkovací brzda, například při provozu během stání vozidla. Potvrzení pro aktivaci pomocného náhonu u novějšího panelu přístrojů Stav pomocného náhonu je požadován pro přerušení ovládání otáček motoru, pokud jsou použity kolové brzdy, když je vozidlo v pohybu a je zařazen rychlostní stupeň. To se objeví, pokud je vozidlo poháněno pomocí pomocného náhonu, například pokud jsou vozidla pro čištění měst poháněna hydraulicky. Informace o stavu pomocného náhonu musí získávat několik ovládacích jednotek, aby nebyly generovány kódy závad z důvodu rozdílů ve výpočtech rychlosti založených na otáčkách kol a otáčkách spojovací hřídele. Rozdíly se objeví, pokud je pomocný náhon používán, protože otáčky kol jsou 0, zatímco spojovací hřídel se otáčí. Potvrzení pro aktivaci pomocného náhonu u staršího panelu přístrojů :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 3 (18)

4 Všeobecné informace o funkci Ovládání otáček motoru Pokud je pomocný náhon s dělenou hřídelí zařazen podle pokynů vtomto dokumentu, některé podmínky běžně používané k ochraně pohonného řetězce neplatí. To je nezbytné, aby bylo možné ovládat otáčky motoru pro tuto aplikaci 1. Scania doporučuje použití Dálkové ovládání otáček motoru, jako alternativu regulace otáček motoru, pokud je aktivován pomocný náhon. Více informací o ovládání otáček motoru naleznete v dokumentu Otáčky motoru. Pokud je použita jiná volba regulace otáček motoru, například Ruční plyn nebo Omezený ruční plyn, může se objevit následující: Pokud je očekávaná rychlost vozidla vyšší než 20 km/h, ovládací jednotka motoru namísto řízení otáček motoru ovládá rychlost vozidla. To se stane, když nedojde kpřesunutí snímače rychlosti. Viz další část. Sešlápnutím spojkového nebo brzdového pedálu odpojíte regulaci otáček motoru. 1. Standardní bezpečnostní podmínky, které obvykle snižují otáčky motoru na volnoběh, aby se předešlo protichůdné činnosti motoru a brzd, jsou: a) provozní nebo parkovací brzda se použije, když je zařazen rychlostní stupeň a není sešlápnut spojkový pedál; b) provozní nebo parkovací brzda se použije u vozidel s měničem točivého momentu, když je aktivováno mechanické uzamčení měniče. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 4 (18)

5 Všeobecné informace o funkci Přesun snímač rychlosti Snímač rychlosti musí být umístěn na spojovací hřídel za pomocným náhonem s dělenou hřídelí, z následujících důvodů. Snímač rychlosti bude indikovat správnou rychlost během provozu pomocného náhonu. Tachograf bude registrovat správnou rychlost vozidla. Nedojde ke generování dočasných kódů závad v řídicí jednotce brzd a převodovky. Tyto kódy neovlivní provoz, ale mohou ztížit identifikaci skutečných závad. Pokud jsou otáčky motoru ovládány funkcí Ruční plyn nebo Omezený ruční plyn a snímač rychlosti zaregistruje rychlost nad 20 km/h, regulátor motoru se přepne do režimu tempomatu. Tyto volby regulace otáček motoru nepoužívejte během provozu pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Opticruise umožňuje řidiči řadit, dokud nejsou zaregistrovány otáčky spojovací hřídele. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 5 (18)

6 Všeobecné informace o funkci Podmínky aktivace a odpojení Logika aktivace a odpojení pomocného náhonu s dělenou hřídelí je normálně zahrnuta ve výbavě vybrané pro nástavbu. Navíc mohou být v řídicí jednotce BWS nastaveny dodatečné podmínky. Příklad: Další informace o ovládání otáček motoru naleznete v dokumentu Celkový přehled ovládání otáček motoru. Stav parkovací brzdy Podmínky polohy neutrálu Horní limit otáček motoru pro aktivaci Spodní limit otáček motoru pro aktivaci Horní limit rychlosti vozidla pro aktivaci Spodní limit rychlosti vozidla pro aktivaci Odpojení plynového pedálu Doporučení: Pro aktivaci a odpojení vždy používejte podmínky pro parkovací brzdu. Použití odpojení pomocí plynového pedálu, pokud je vozidlo vybaveno pumpou na beton s velkým rozsahem, zvedací plošinou nebo něčím podobným. Platí pro režim ovládání otáček motoru 1, 3 a 4. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 6 (18)

7 Všeobecné informace o funkci Plně automatický systém Opticruise U vozidel s plně automatickým systémem Opticruise ovládá spojku plynový pedál. Pro ovládání spojky platí následující: Spojka se uzavře, pokud je sešlápnut plynový pedál. Uzavírání spojky je závislé na tom, jak je sešlápnut plynový pedál. Čím více je plynový pedál stlačen, tím rychleji se uzavírá. Spojka se rozpojí, pokud je plynový pedál plně uvolněn před plným uzavřením spojky. Nastavte volič režimu jízdy do polohy N (neutrál) pro odpojení pomocného náhonu. Poznámka: Hodnota parametru Brzdění při provozu pomocného náhonu s dělenou hřídelí ovládá, zda má být spojka rozpojena, když je použit brzdový pedál, nebo zda má zůstat uzavřena. Základní hodnota je rozpojená spojka. Logika ochrany pro odpojení Pokud je pomocný náhon odpojen a hnací náprava je opětovně zapojena, musí být snížen točivý moment a otáčky spojovací hřídele z hlavní převodovky, na úroveň dostatečně nízkou pro vyřazení a zařazení. Běžně je nutné před vypnutím spínače pomocného náhonu zařadit v hlavní převodovce neutrál. Poznámka: Společnost Scania doporučuje zapojení ochranného okruhu, který chrání vozidlo proti chybě obsluhy, které by mohlo způsobit mechanické poškození. Účelem ochranného okruhu je udržet zařazený pomocí náhon, dokud nejsou výstupní otáčky dostatečně nízké. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 7 (18)

8 Podmínky pro podvozek Podmínky pro podvozek Všeobecné informace Tato funkce může být zapojena na vozidlech se sériovými čísly podvozku uvedených v souhrnu této části. Pokud je požadován specifický provoz pro vozidla s nižšími sériovými čísly podvozku, než je uvedeno, kontaktujte autorizovaný servis Scania o více informací. Poznámka: Všimněte si rozdílu v sérii sériových čísel podvozku pro vozidla určená pro provoz s vozidlem v pohybu a u stojícího vozidla. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 8 (18)

9 Podmínky pro podvozek Vozidla pro provoz během stání vozidla Vozidla s manuální převodovkou, s nebo bez Opticruise: Vozidla s automatickou převodovkou: Období výroby vozidla Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers Vozidla pro provoz u jedoucího vozidla Vozidla s motory Euro 3: Vozidla s motory Euro 4, Euro 5 a Euro 6: Období výroby vozidla Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 9 (18)

10 Podmínky pro podvozek Povinné volby pro všechny alternativy převodovek Příprava z výrobního závodu Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty BWS S 3319A Elektrická příprava pro pomocný náhon s dělenou hřídelí S 3545A Poznámka: Zákaznická volba 3545A zahrnuje pouze elektrickou přípravu. Výrobce nástavby musí namontovat spínače, kontrolky, elektromagnetický ventil, pomocný náhon a potvrzovací spínač. Obrázek poskytuje celkový přehled zákaznických voleb 3319A a 3545A. V152 a C231 se nacházejí uvnitř levé příčky rámu. C231 má zakončení bez konektoru. C A 3319 A 3545 A :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 10 (18)

11 Pokyny pro zapojení Pokyny pro zapojení Alternativa 1: Manuální převodovka s nebo bez Opticruise Všeobecné informace o zapojení Snímač rychlosti je přesunut na spojovací hřídel za pomocným náhonem s dělenou hřídelí. Pro Opticruise: Opticruise automaticky vybírá přímý záběr, pokud je aktivován potvrzovací signál. Rychlostní stupeň je aktivován při sešlápnutí spojkového pedálu. Opticruise vždy aktivuje manuální režim během provozu pomocného náhonu. Pokud není navržen přímý záběr, řidič jej musí manuálně zařadit při každé aktivaci pomocného náhonu. Snímač rychlosti Společnost Scania doporučuje použít stejný počet zubů, jako mělo původní pulzní kolo, pokud byl snímač rychlosti přesunut na výstupní spojovací hřídel. Pokud se počet zubů (pulzů za otáčku) změní, musí být aktualizován SOPS soubor pomocí SDP3 (Scania Diagnos a Programmer 3). K dispozici jsou následující varianty: Volitelné vybavení Pulzy za otáčku Kód varianty Konstanta otáček pro snímače A rychlosti D Kód varianty 1541B pro rozdělovací převodovku není v tabulce uveden, protože společnost Scania nedoporučuje kombinaci rozdělovací převodovky a pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Příklad: Čerpadlo na beton :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 11 (18)

12 Pokyny pro zapojení Typ signálu a aktivace funkce Typ signálu Směr signálu Poznámky Připojení kostry na C260-4 a Vstup Elektromagnetický ventil aktivuje pomocný náhon Připojení kostry na C260-3 Vstup Signál potvrzení pro aktivovaný pomocný náhon b a. Případně lze použít C260-5 (aktivace napětím +24 V) nebo C nebo C (vnější CAN). Nastavitelné pomocí SDP3. b. Musí oznamovat zařazení pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Až potom bude povoleno např. ovládání otáček motoru. Parametry, které mohou být nastaveny pomocí programu SDP3 Poznámka: Scania doporučuje dodržovat návrhy uvedené v tabulce, zvláště v následujících parametrech: Potvrzení z dalšího vybavení Podmínky pro použití parkovací brzdy (ostatní výbava) Parametr Možná hodnota Z výrobního závodu Pro toto zapojení Systém Výběr vstupního signálu pro signál aktivace Aktivní nízký Aktivní nízký Aktivní nízký pomocného náhonu 3 nebo ostatní výbavy Aktivní vysoký CAN Potvrzení od pomocného náhonu 3 nebo ostatní S S S výbavy Bez Světelná signalizace (kontrolka) pro pomocný S Bez S BWS náhon 3 Bez Bez Typ aktivace (pomocný náhon 3 nebo ostatní Manuální Manuální Manuální výbava) Automatická Automatická Poloha jízda Poloha jízda 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 12 (18)

13 Pokyny pro zapojení Parametr Možná hodnota Z výrobního závodu Pro toto zapojení Systém Podmínky pro použití parkovací brzdy Jedna Žádná Jedna (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) Dvě Dvě Žádná Podmínky pro polohu neutrálu (pomocný Jedna a Žádná Jedna a BWS náhon 3 nebo ostatní výbava) Dvě a Dvě a Žádná Brzdění v provozu s pomocným náhonem Rozpojená spojka Rozpojená spojka Rozpojená spojka GMS sdělenou hřídelí b Udržujte spojku uzavřenou Udržujte spojku uzavřenou Spodní mez pro odpojení, otáčky motoru Bez spodního limitu Bez spodního limitu Bez spodního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) ot./min ot./min. Horní mez pro odpojení, otáčky motoru Bez horního limitu Bez horního limitu Bez horního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) ot./min ot./min. Spodní mez pro odpojení, rychlost vozidla Bez spodního limitu Bez spodního limitu Bez spodního limitu BWS (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) km/h km/h Horní mez pro odpojení, rychlost vozidla Bez horního limitu Bez horního limitu Bez horního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) km/h km/h Vyvážení chodu válců Aktivní Aktivní Aktivní EMS Neaktivní Neaktivní a. Na vozidlech vybavených manuální převodovkou tyto podmínky vyžadují samostatný snímač polohy neutrálu namontovaný na převodovce. b. Tento parametr byl zaveden 23. října :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 13 (18)

14 Pokyny pro zapojení Informace o dílech a pozici zapojení 1 Spínač Uzavírací Namontováno výrobcem nástavby 2 Potvrzovací snímač Namontováno výrobcem nástavby 3 Elektromagnetický ventil Namontováno výrobcem nástavby S171 S171 Průřez kabelu musí být alespoň 1,5 mm 2. Uzemnění a konektory jsou namontovány ve výrobním závodě. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. C C260 1 C493 C V152 S231 2 S231 V :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 14 (18)

15 Pokyny pro zapojení Alternativa 2: Automatická převodovka Všeobecné informace o zapojení Přesunutí snímače rychlosti, viz volba 1. Podmínky ovládání aktivace a odpojení pomocného náhonu jsou nastaveny v řídicí jednotce BWS (viz obrázek níže) pomocí programu SPD3. Souhrn parametrů, které lze nastavit naleznete ve volbě 1. Mechanická aktivace pomocného náhonu se provádí pomocí elektromagnetického ventilu. Potvrzovací snímač indikuje odpojení hnacích náprav a aktivaci pomocného náhonu, kontrolka 2 informuje řidiče o změnách. Relé A zkratuje obvod mezi pinem 6 konektoru C449 a pinem 4 konektoru C449. Tento zkrat indikuje ovládací jednotce převodovky odpojení hnaných náprav a zařazení pomocného náhonu. Relé B zkratuje okruh od konektoru C260 pin 3 na uzemnění, aby indikovalo změny do ostatních řídicích jednotek na vozidle. Relé C se aktivuje, když konektor C449 pin 5 indikuje uzamčení převodovky na čtvrtém rychlostním stupni (funkce Lock-up 4th gear převodovky Allison). Výstup, který aktivuje relé je aktivní nízký (uzemnění). Kontrolka 3 indikuje zařazení přímého záběru v převodovce a povolení pro zvýšení otáček motoru a točivého momentu motoru. Příklad: Požární vozidla s vodním čerpadlem :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 15 (18)

16 Pokyny pro zapojení Přeprogramování převodovky Allison Ovládací jednotka převodovky Allison musí být přeprogramována pro balíček Novation package navržený pro tento účel, který zahrnuje Pump Mode Program. Přeprogramování se provádí u dealerů značky Allison nebo u autorizovaných dealerů. Tento příklad je založen na Balíčku vlastností Allison 124, Požární a záchranná vozidla. Výhodou je například, že všechny potřebné kabely a piny jsou přístupné pomocí konektoru C449. Ostatní možnosti vyžaduje přepojení pinů. Vždy se řiďte pokyny pro zapojení převodovky Allison pro příslušný balíček Vocation Package. Poznámka: Program SDP3 rozpozná pouze Balíček vlastností, který nebyl naprogramován společností Scania. Důvodem je neplatné číslo dílu. Kódy závad mohou být odečteny, ale není k nim připojen vysvětlující text. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 16 (18)

17 Pokyny pro zapojení Informace o dílech a pozici zapojení 1 Spínač Uzavírací Namontováno výrobcem nástavby 2 Kontrolka 1 Namontováno výrobcem nástavby 3 BWS Povinné volby Namontováno společností Scania 4 Elektromagnetický ventil Namontováno výrobcem nástavby 5 Potvrzovací snímač Namontováno výrobcem nástavby 6 Kontrolka 2 Namontováno výrobcem nástavby 7 Relé A Namontováno výrobcem nástavby 8 Relé B Namontováno výrobcem nástavby 9 Relé C Namontováno výrobcem nástavby 10 Kontrolka 3 Namontováno výrobcem nástavby +24V 1 C BWS C C V C GMS Allison:143 Allison:117 Allison:103 Allison: Šedá pole na obrázku ukazují, že byla připravena pro Scania. Bílá pole ukazují zapojení, které musí provést výrobce nástavby. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 17 (18)

18 Pokyny pro zapojení Příklad odpojení logiky ochrany Tlustá čára na obrázku vpravo ukazuje zapojení logiky ochrany pro pomocný náhon s dělenou hřídelí ve spojení s převodovkou Allison. Tento příklad je založen na Balíčku vlastností Allison 124, Požární a záchranná vozidla. Logika ochrany zabraňuje provedení odpojení předtím, než jsou otáčky převodovky dostatečně nízké. Relé aktivuje vstup na konektor C493 pin 3 (uzemnění) po dobu kdy C449 pin 10 indikuje vyšší otáčky výstupní hřídele převodovky, než jsou nastavené otáčky. Úroveň otáček může být nastavena u dealerů nebo servisů společnosti Allison. Logické podmínky pro aktivaci a odpojení výstupu konektoru C493 pin 14 se nastavují v řídicí jednotce BWS pomocí programu SDP3. Vstup na konektoru C493 pin 3 a výstup na konektoru C493 pin 14 jsou nazývány Pomocný náhon 1 (ostatní výbava) v SDP3 a musí být nastaven na parametr Ostatní výbava Diody zabraňují zpětnému proudu na výstupech z řídicí jednotky BWS. 1 Relé Namontováno výrobcem nástavby 2 BWS Povinné volby Namontováno společností Scania 3 Diody Namontováno výrobcem nástavby Průřez kabelu musí být alespoň 1,5 mm 2. Kabely jsou namontovány výrobcem nástavby. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. +24V C BWS 3 C C V +24V Logika ochrany odpojení s převodovkou Allison Více informací naleznete v dokumentu Bezpečnostní opatření. GMS C449 8 Allison:143 6 Allison:117 4 Allison:103 5 Allison: Allison: :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 18 (18)

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

OPER:03. Otázky ke službě Provozní Analýza. cs-cz. Vydání 2. Scania CV AB 2014, Sweden

OPER:03. Otázky ke službě Provozní Analýza. cs-cz. Vydání 2. Scania CV AB 2014, Sweden OPER:03 Vydání 2 cs-cz Otázky ke službě Provozní Analýza FQ Scania CV AB 2014, Sweden Úvod Úvod Tento dokument má za cíl zjednodušit řešení problémů s portálem Provozní analýza 1 Byl vytvořen na pomoc

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013 9. května 2013 Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy Bezplatnou součástí inteligentního řídicího systému pohonné jednotky, která poskytuje úsporu paliva 4 až 5 procent, se

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

CAN rozhraní pro FMS. Úvod

CAN rozhraní pro FMS. Úvod Úvod CAN rozhraní pro FMS Tento dokument obsahuje informace o FMS standardu. FMS standard je otevřené rozhraní vyvinuté několika výrobci nákladních vozidel. FMS-Standard description version 03 je podporována.

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

5-stupňová automatická převodovka 09A/09B

5-stupňová automatická převodovka 09A/09B Service. Self-Study Program 232 5-stupňová automatická převodovka 09A/09B Design a funkce Nový 5-stupňová automatická převodovka Nová automatická převodovka je určena pro instalace na Volkswagen a Audi

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I.

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. První část naší cesty vede k traktorům řady T6000 Delta. Tyto modely traktorů nabízí zákazníkům sníženou výšku kabiny, kterou zejména ocení ti, kteří podnikají v živočišné

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND N E W H O L L A N D T 7 O O O OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM Ovládání elektrohydraulických okruhů dva okruhy hydrauliky ovládáte lehkým zmáčknutím tlačítka. Aktivace IntelliSteer TM zmáčknete tlačítko a automatický

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka H-STEP 1 Rejstřík Obsluha řadicí páky 3 Modelové řady a označení 5 Údržba 7 Nároky na kapalinu ATF 9 Kontrola

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Nepoužívané. úhlu natoč. kol ne (výchozí) Pomocí tlačítek "h" a "m" vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka "m" potvrďte.

Nepoužívané. úhlu natoč. kol ne (výchozí) Pomocí tlačítek h a m vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka m potvrďte. Rychlý průvodce H menu IA IB Přístrojový panel IA (Deluxe 12 tlačítek), IB (standard 6 tlačítek) H2 H3 Konfigurace Volba ano Pomocí tlačítek "h" a "m" vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU Již počátkem 90. let 20. století se začala zkoušet nová konstrukce pojezdu, která v rámci koncernu CNH znamenala vytvoření modelové řady CVX. Ta ve své konstrukci

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického AUTOEXPERT DUBEN 2007 PLANETOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY S HYDRODYNAMICKÝM MĚNIČEM V tomto vydání Praktické dílny navážeme na problematiku přenosu točivého momentu. V minulém vydání Praktické dílny jsme

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Představujeme nová terénní nákladní vozidla Scania

Představujeme nová terénní nákladní vozidla Scania Představujeme nová terénní nákladní vozidla Scania Určená pro těžkou práci. Ideální pro náročné podnikání. Pozvedněte své podnikání na novou úroveň. Nová terénní nákladní vozidla Scania jsou nejhouževnatější

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidla a autobusy Vozidla řady P, G, R a K, N, F. Vydání 2

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidla a autobusy Vozidla řady P, G, R a K, N, F. Vydání 2 00:01-06 Vydání 2 cs-cz Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla a autobusy Vozidla řady P, G, R a K, N, F 308 626 Scania CV AB 2014, Sweden Před prostudováním informací... 3 Otevření

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010

41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010 41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010 Požadavky VDO na stávající a nově vznikající střediska AMS (servis a ověření digitálních tachografů ) Oddělit termín servis (opravy, výměny) a ověření Na základě

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

ů k opník mezi crossovery, první model Subaru s m otorem Boxer Diesel, prv ní model s a utomatickou převodovkou Lineartronic s dieslem Poprv

ů k opník mezi crossovery, první model Subaru s m otorem Boxer Diesel, prv ní model s a utomatickou převodovkou Lineartronic s dieslem Poprv Průkopník mezi crossovery, první model Subaru s motorem Boxer Diesel, první model s automatickou převodovkou Lineartronic s dieslem 1) Outback stál u zrodu populární kategorie crossoverů. Model Outback

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v POMOCNÉ POHONY V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více