Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS"

Transkript

1 Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a veškerý výkon se používá pro pohon pomocného náhonu. Pomocný náhon je umístěn mezi převodovkou a zadní nápravou. Poznámka: Pomocné náhony s dělenou hřídelí mohou být ovládány pouze řídicí jednotkou BWS. Tímto způsobem přijímají ostatní řídicí jednotky ve vozidle informace o zařazení pomocného náhonu. To je nezbytné například pro správnou regulaci otáček motoru. Provoz během jízdy a během stání Běžně se tato funkce používá během stání, pokud je přenos výkonu na poloosy vyřazen. Provoz během jízdy vozidla je možný, například u vozidel určených pro čištění měst. V případě jiného zdroje výkonu, než je normální motor, musí být k poloosám připojen například hydraulický náhon. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 1 (18)

2 Všeobecné informace o funkci Přímý záběr Je důležité, aby byl v hlavní převodovce použit přímý záběr pro minimalizaci vytváření tepla v převodovce během provozu pomocného náhonu. Přímý záběr znamená, že převodový stupeň zařazený v převodovce má převodový poměr 1:1. Pro převodovky s rychloběhem (GRSO) musí být použit druhý nejvyšší rychlostní stupeň. Pro převodovky bez rychloběhu (GR, GRS) musí být použit nejvyšší rychlostní stupeň. U převodovek Allison je 4. rychlostní stupeň přímý záběr. Pokud je pomocný náhon zařazen podle pokynů uvedených v tomto manuálu, řídicí jednotka Opticruise nebo Allison zařadí přímý záběr automaticky, pokud budou splněny následující podmínky: Řídicí jednotka přijala potvrzovací signál: Řadíc páka byla přesunuta do polohy D a automatické polohy (Opticruise) nebo do polohy pro jízdu (Allison). Byl sešlápnut spojkový pedál (neplatí pro plně automatický systém Opticruise). Poznámka: Tato aktivace znamená, že řidič nemusí při každé aktivaci pomocného náhonu řadit přímý záběr. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 2 (18)

3 Všeobecné informace o funkci Potvrzovací signál Informace, že je pomocný náhon aktivován je také zobrazena v panelu přístrojů. Pokud byl aktivován pomocný náhon a poloosy byly odpojeny, musí být vždy odeslán potvrzovací signál do řídicí jednotky BWS. Potvrzovací signál je vždy signál uzemnění. Řídicí jednotka informuje ostatní systémy ve vozidle. Stav pomocného náhonu je požadován pro přerušení regulace otáček motoru, pokud je rychlostní stupeň vyřazen a je aktivována parkovací brzda, například při provozu během stání vozidla. Potvrzení pro aktivaci pomocného náhonu u novějšího panelu přístrojů Stav pomocného náhonu je požadován pro přerušení ovládání otáček motoru, pokud jsou použity kolové brzdy, když je vozidlo v pohybu a je zařazen rychlostní stupeň. To se objeví, pokud je vozidlo poháněno pomocí pomocného náhonu, například pokud jsou vozidla pro čištění měst poháněna hydraulicky. Informace o stavu pomocného náhonu musí získávat několik ovládacích jednotek, aby nebyly generovány kódy závad z důvodu rozdílů ve výpočtech rychlosti založených na otáčkách kol a otáčkách spojovací hřídele. Rozdíly se objeví, pokud je pomocný náhon používán, protože otáčky kol jsou 0, zatímco spojovací hřídel se otáčí. Potvrzení pro aktivaci pomocného náhonu u staršího panelu přístrojů :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 3 (18)

4 Všeobecné informace o funkci Ovládání otáček motoru Pokud je pomocný náhon s dělenou hřídelí zařazen podle pokynů vtomto dokumentu, některé podmínky běžně používané k ochraně pohonného řetězce neplatí. To je nezbytné, aby bylo možné ovládat otáčky motoru pro tuto aplikaci 1. Scania doporučuje použití Dálkové ovládání otáček motoru, jako alternativu regulace otáček motoru, pokud je aktivován pomocný náhon. Více informací o ovládání otáček motoru naleznete v dokumentu Otáčky motoru. Pokud je použita jiná volba regulace otáček motoru, například Ruční plyn nebo Omezený ruční plyn, může se objevit následující: Pokud je očekávaná rychlost vozidla vyšší než 20 km/h, ovládací jednotka motoru namísto řízení otáček motoru ovládá rychlost vozidla. To se stane, když nedojde kpřesunutí snímače rychlosti. Viz další část. Sešlápnutím spojkového nebo brzdového pedálu odpojíte regulaci otáček motoru. 1. Standardní bezpečnostní podmínky, které obvykle snižují otáčky motoru na volnoběh, aby se předešlo protichůdné činnosti motoru a brzd, jsou: a) provozní nebo parkovací brzda se použije, když je zařazen rychlostní stupeň a není sešlápnut spojkový pedál; b) provozní nebo parkovací brzda se použije u vozidel s měničem točivého momentu, když je aktivováno mechanické uzamčení měniče. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 4 (18)

5 Všeobecné informace o funkci Přesun snímač rychlosti Snímač rychlosti musí být umístěn na spojovací hřídel za pomocným náhonem s dělenou hřídelí, z následujících důvodů. Snímač rychlosti bude indikovat správnou rychlost během provozu pomocného náhonu. Tachograf bude registrovat správnou rychlost vozidla. Nedojde ke generování dočasných kódů závad v řídicí jednotce brzd a převodovky. Tyto kódy neovlivní provoz, ale mohou ztížit identifikaci skutečných závad. Pokud jsou otáčky motoru ovládány funkcí Ruční plyn nebo Omezený ruční plyn a snímač rychlosti zaregistruje rychlost nad 20 km/h, regulátor motoru se přepne do režimu tempomatu. Tyto volby regulace otáček motoru nepoužívejte během provozu pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Opticruise umožňuje řidiči řadit, dokud nejsou zaregistrovány otáčky spojovací hřídele. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 5 (18)

6 Všeobecné informace o funkci Podmínky aktivace a odpojení Logika aktivace a odpojení pomocného náhonu s dělenou hřídelí je normálně zahrnuta ve výbavě vybrané pro nástavbu. Navíc mohou být v řídicí jednotce BWS nastaveny dodatečné podmínky. Příklad: Další informace o ovládání otáček motoru naleznete v dokumentu Celkový přehled ovládání otáček motoru. Stav parkovací brzdy Podmínky polohy neutrálu Horní limit otáček motoru pro aktivaci Spodní limit otáček motoru pro aktivaci Horní limit rychlosti vozidla pro aktivaci Spodní limit rychlosti vozidla pro aktivaci Odpojení plynového pedálu Doporučení: Pro aktivaci a odpojení vždy používejte podmínky pro parkovací brzdu. Použití odpojení pomocí plynového pedálu, pokud je vozidlo vybaveno pumpou na beton s velkým rozsahem, zvedací plošinou nebo něčím podobným. Platí pro režim ovládání otáček motoru 1, 3 a 4. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 6 (18)

7 Všeobecné informace o funkci Plně automatický systém Opticruise U vozidel s plně automatickým systémem Opticruise ovládá spojku plynový pedál. Pro ovládání spojky platí následující: Spojka se uzavře, pokud je sešlápnut plynový pedál. Uzavírání spojky je závislé na tom, jak je sešlápnut plynový pedál. Čím více je plynový pedál stlačen, tím rychleji se uzavírá. Spojka se rozpojí, pokud je plynový pedál plně uvolněn před plným uzavřením spojky. Nastavte volič režimu jízdy do polohy N (neutrál) pro odpojení pomocného náhonu. Poznámka: Hodnota parametru Brzdění při provozu pomocného náhonu s dělenou hřídelí ovládá, zda má být spojka rozpojena, když je použit brzdový pedál, nebo zda má zůstat uzavřena. Základní hodnota je rozpojená spojka. Logika ochrany pro odpojení Pokud je pomocný náhon odpojen a hnací náprava je opětovně zapojena, musí být snížen točivý moment a otáčky spojovací hřídele z hlavní převodovky, na úroveň dostatečně nízkou pro vyřazení a zařazení. Běžně je nutné před vypnutím spínače pomocného náhonu zařadit v hlavní převodovce neutrál. Poznámka: Společnost Scania doporučuje zapojení ochranného okruhu, který chrání vozidlo proti chybě obsluhy, které by mohlo způsobit mechanické poškození. Účelem ochranného okruhu je udržet zařazený pomocí náhon, dokud nejsou výstupní otáčky dostatečně nízké. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 7 (18)

8 Podmínky pro podvozek Podmínky pro podvozek Všeobecné informace Tato funkce může být zapojena na vozidlech se sériovými čísly podvozku uvedených v souhrnu této části. Pokud je požadován specifický provoz pro vozidla s nižšími sériovými čísly podvozku, než je uvedeno, kontaktujte autorizovaný servis Scania o více informací. Poznámka: Všimněte si rozdílu v sérii sériových čísel podvozku pro vozidla určená pro provoz s vozidlem v pohybu a u stojícího vozidla. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 8 (18)

9 Podmínky pro podvozek Vozidla pro provoz během stání vozidla Vozidla s manuální převodovkou, s nebo bez Opticruise: Vozidla s automatickou převodovkou: Období výroby vozidla Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers Vozidla pro provoz u jedoucího vozidla Vozidla s motory Euro 3: Vozidla s motory Euro 4, Euro 5 a Euro 6: Období výroby vozidla Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 9 (18)

10 Podmínky pro podvozek Povinné volby pro všechny alternativy převodovek Příprava z výrobního závodu Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty BWS S 3319A Elektrická příprava pro pomocný náhon s dělenou hřídelí S 3545A Poznámka: Zákaznická volba 3545A zahrnuje pouze elektrickou přípravu. Výrobce nástavby musí namontovat spínače, kontrolky, elektromagnetický ventil, pomocný náhon a potvrzovací spínač. Obrázek poskytuje celkový přehled zákaznických voleb 3319A a 3545A. V152 a C231 se nacházejí uvnitř levé příčky rámu. C231 má zakončení bez konektoru. C A 3319 A 3545 A :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 10 (18)

11 Pokyny pro zapojení Pokyny pro zapojení Alternativa 1: Manuální převodovka s nebo bez Opticruise Všeobecné informace o zapojení Snímač rychlosti je přesunut na spojovací hřídel za pomocným náhonem s dělenou hřídelí. Pro Opticruise: Opticruise automaticky vybírá přímý záběr, pokud je aktivován potvrzovací signál. Rychlostní stupeň je aktivován při sešlápnutí spojkového pedálu. Opticruise vždy aktivuje manuální režim během provozu pomocného náhonu. Pokud není navržen přímý záběr, řidič jej musí manuálně zařadit při každé aktivaci pomocného náhonu. Snímač rychlosti Společnost Scania doporučuje použít stejný počet zubů, jako mělo původní pulzní kolo, pokud byl snímač rychlosti přesunut na výstupní spojovací hřídel. Pokud se počet zubů (pulzů za otáčku) změní, musí být aktualizován SOPS soubor pomocí SDP3 (Scania Diagnos a Programmer 3). K dispozici jsou následující varianty: Volitelné vybavení Pulzy za otáčku Kód varianty Konstanta otáček pro snímače A rychlosti D Kód varianty 1541B pro rozdělovací převodovku není v tabulce uveden, protože společnost Scania nedoporučuje kombinaci rozdělovací převodovky a pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Příklad: Čerpadlo na beton :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 11 (18)

12 Pokyny pro zapojení Typ signálu a aktivace funkce Typ signálu Směr signálu Poznámky Připojení kostry na C260-4 a Vstup Elektromagnetický ventil aktivuje pomocný náhon Připojení kostry na C260-3 Vstup Signál potvrzení pro aktivovaný pomocný náhon b a. Případně lze použít C260-5 (aktivace napětím +24 V) nebo C nebo C (vnější CAN). Nastavitelné pomocí SDP3. b. Musí oznamovat zařazení pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Až potom bude povoleno např. ovládání otáček motoru. Parametry, které mohou být nastaveny pomocí programu SDP3 Poznámka: Scania doporučuje dodržovat návrhy uvedené v tabulce, zvláště v následujících parametrech: Potvrzení z dalšího vybavení Podmínky pro použití parkovací brzdy (ostatní výbava) Parametr Možná hodnota Z výrobního závodu Pro toto zapojení Systém Výběr vstupního signálu pro signál aktivace Aktivní nízký Aktivní nízký Aktivní nízký pomocného náhonu 3 nebo ostatní výbavy Aktivní vysoký CAN Potvrzení od pomocného náhonu 3 nebo ostatní S S S výbavy Bez Světelná signalizace (kontrolka) pro pomocný S Bez S BWS náhon 3 Bez Bez Typ aktivace (pomocný náhon 3 nebo ostatní Manuální Manuální Manuální výbava) Automatická Automatická Poloha jízda Poloha jízda 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 12 (18)

13 Pokyny pro zapojení Parametr Možná hodnota Z výrobního závodu Pro toto zapojení Systém Podmínky pro použití parkovací brzdy Jedna Žádná Jedna (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) Dvě Dvě Žádná Podmínky pro polohu neutrálu (pomocný Jedna a Žádná Jedna a BWS náhon 3 nebo ostatní výbava) Dvě a Dvě a Žádná Brzdění v provozu s pomocným náhonem Rozpojená spojka Rozpojená spojka Rozpojená spojka GMS sdělenou hřídelí b Udržujte spojku uzavřenou Udržujte spojku uzavřenou Spodní mez pro odpojení, otáčky motoru Bez spodního limitu Bez spodního limitu Bez spodního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) ot./min ot./min. Horní mez pro odpojení, otáčky motoru Bez horního limitu Bez horního limitu Bez horního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) ot./min ot./min. Spodní mez pro odpojení, rychlost vozidla Bez spodního limitu Bez spodního limitu Bez spodního limitu BWS (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) km/h km/h Horní mez pro odpojení, rychlost vozidla Bez horního limitu Bez horního limitu Bez horního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) km/h km/h Vyvážení chodu válců Aktivní Aktivní Aktivní EMS Neaktivní Neaktivní a. Na vozidlech vybavených manuální převodovkou tyto podmínky vyžadují samostatný snímač polohy neutrálu namontovaný na převodovce. b. Tento parametr byl zaveden 23. října :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 13 (18)

14 Pokyny pro zapojení Informace o dílech a pozici zapojení 1 Spínač Uzavírací Namontováno výrobcem nástavby 2 Potvrzovací snímač Namontováno výrobcem nástavby 3 Elektromagnetický ventil Namontováno výrobcem nástavby S171 S171 Průřez kabelu musí být alespoň 1,5 mm 2. Uzemnění a konektory jsou namontovány ve výrobním závodě. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. C C260 1 C493 C V152 S231 2 S231 V :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 14 (18)

15 Pokyny pro zapojení Alternativa 2: Automatická převodovka Všeobecné informace o zapojení Přesunutí snímače rychlosti, viz volba 1. Podmínky ovládání aktivace a odpojení pomocného náhonu jsou nastaveny v řídicí jednotce BWS (viz obrázek níže) pomocí programu SPD3. Souhrn parametrů, které lze nastavit naleznete ve volbě 1. Mechanická aktivace pomocného náhonu se provádí pomocí elektromagnetického ventilu. Potvrzovací snímač indikuje odpojení hnacích náprav a aktivaci pomocného náhonu, kontrolka 2 informuje řidiče o změnách. Relé A zkratuje obvod mezi pinem 6 konektoru C449 a pinem 4 konektoru C449. Tento zkrat indikuje ovládací jednotce převodovky odpojení hnaných náprav a zařazení pomocného náhonu. Relé B zkratuje okruh od konektoru C260 pin 3 na uzemnění, aby indikovalo změny do ostatních řídicích jednotek na vozidle. Relé C se aktivuje, když konektor C449 pin 5 indikuje uzamčení převodovky na čtvrtém rychlostním stupni (funkce Lock-up 4th gear převodovky Allison). Výstup, který aktivuje relé je aktivní nízký (uzemnění). Kontrolka 3 indikuje zařazení přímého záběru v převodovce a povolení pro zvýšení otáček motoru a točivého momentu motoru. Příklad: Požární vozidla s vodním čerpadlem :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 15 (18)

16 Pokyny pro zapojení Přeprogramování převodovky Allison Ovládací jednotka převodovky Allison musí být přeprogramována pro balíček Novation package navržený pro tento účel, který zahrnuje Pump Mode Program. Přeprogramování se provádí u dealerů značky Allison nebo u autorizovaných dealerů. Tento příklad je založen na Balíčku vlastností Allison 124, Požární a záchranná vozidla. Výhodou je například, že všechny potřebné kabely a piny jsou přístupné pomocí konektoru C449. Ostatní možnosti vyžaduje přepojení pinů. Vždy se řiďte pokyny pro zapojení převodovky Allison pro příslušný balíček Vocation Package. Poznámka: Program SDP3 rozpozná pouze Balíček vlastností, který nebyl naprogramován společností Scania. Důvodem je neplatné číslo dílu. Kódy závad mohou být odečteny, ale není k nim připojen vysvětlující text. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 16 (18)

17 Pokyny pro zapojení Informace o dílech a pozici zapojení 1 Spínač Uzavírací Namontováno výrobcem nástavby 2 Kontrolka 1 Namontováno výrobcem nástavby 3 BWS Povinné volby Namontováno společností Scania 4 Elektromagnetický ventil Namontováno výrobcem nástavby 5 Potvrzovací snímač Namontováno výrobcem nástavby 6 Kontrolka 2 Namontováno výrobcem nástavby 7 Relé A Namontováno výrobcem nástavby 8 Relé B Namontováno výrobcem nástavby 9 Relé C Namontováno výrobcem nástavby 10 Kontrolka 3 Namontováno výrobcem nástavby +24V 1 C BWS C C V C GMS Allison:143 Allison:117 Allison:103 Allison: Šedá pole na obrázku ukazují, že byla připravena pro Scania. Bílá pole ukazují zapojení, které musí provést výrobce nástavby. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 17 (18)

18 Pokyny pro zapojení Příklad odpojení logiky ochrany Tlustá čára na obrázku vpravo ukazuje zapojení logiky ochrany pro pomocný náhon s dělenou hřídelí ve spojení s převodovkou Allison. Tento příklad je založen na Balíčku vlastností Allison 124, Požární a záchranná vozidla. Logika ochrany zabraňuje provedení odpojení předtím, než jsou otáčky převodovky dostatečně nízké. Relé aktivuje vstup na konektor C493 pin 3 (uzemnění) po dobu kdy C449 pin 10 indikuje vyšší otáčky výstupní hřídele převodovky, než jsou nastavené otáčky. Úroveň otáček může být nastavena u dealerů nebo servisů společnosti Allison. Logické podmínky pro aktivaci a odpojení výstupu konektoru C493 pin 14 se nastavují v řídicí jednotce BWS pomocí programu SDP3. Vstup na konektoru C493 pin 3 a výstup na konektoru C493 pin 14 jsou nazývány Pomocný náhon 1 (ostatní výbava) v SDP3 a musí být nastaven na parametr Ostatní výbava Diody zabraňují zpětnému proudu na výstupech z řídicí jednotky BWS. 1 Relé Namontováno výrobcem nástavby 2 BWS Povinné volby Namontováno společností Scania 3 Diody Namontováno výrobcem nástavby Průřez kabelu musí být alespoň 1,5 mm 2. Kabely jsou namontovány výrobcem nástavby. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. +24V C BWS 3 C C V +24V Logika ochrany odpojení s převodovkou Allison Více informací naleznete v dokumentu Bezpečnostní opatření. GMS C449 8 Allison:143 6 Allison:117 4 Allison:103 5 Allison: Allison: :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 18 (18)

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

C489 Konektor pro standardní funkce C489

C489 Konektor pro standardní funkce C489 Konektor je 21pinový konektor, poskytuje přístup k obecným funkcím vozidla. Konektor je hnědý a je umístěn na vnitřní části držáku nástavby. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493 C259 C494

Více

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace Všeobecné informace Všeobecné informace Ovládání pomocných náhonů se provádí pomocí ovládací jednotky BCI (Bodywork Communication Interface) vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno pomocným náhonem, bude namontována

Více

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky Funkce Funkce Účelem této funkce je aktivace pomocného náhonu z prostoru řidiče a z prostoru mimo kabinu. Pomocný náhon řídí ovládací jednotka BCI. Podmínkou správné činnosti ovládání pomocného náhonu

Více

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494 C494 C494 C494 je konektor s 21 piny, který poskytuje výrobci nástavby několik signálů a funkcí, v závislosti na specifikaci vozidla. Konektor také poskytuje možnost přizpůsobit vozidlo pomocí přemostění

Více

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace Popis Popis Boční osvětlení může být zapojeno různými způsoby podle toho, zda bylo z výrobního závodu dodáno s přípravou: Všechna vozidla mohou být doplněna o boční osvětlení pomocí připojení třícestné

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Ujetá vzdálenost. Popis

Ujetá vzdálenost. Popis Popis Popis Pokud má vozidlo tachograf, existuje možnost zapojit dodatečný displej pro zobrazení ujeté vzdálenosti. Ten je zapojen přes pin 6 na konektoru C7 v konzoly nástavby. Na vozidlech vyrobených

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Vysoko montované světlomety. Obecné informace o vysoko montovaných hlavních světlometech. Možnosti zapojení

Vysoko montované světlomety. Obecné informace o vysoko montovaných hlavních světlometech. Možnosti zapojení Obecné informace o vysoko montovaných hlavních světlometech Obecné informace o vysoko montovaných hlavních světlometech Funkce vysoko montovaných hlavních světlometů nahrazuje normální světlomety a kontrolky

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

OPER:03. Otázky ke službě Provozní Analýza. cs-cz. Vydání 2. Scania CV AB 2014, Sweden

OPER:03. Otázky ke službě Provozní Analýza. cs-cz. Vydání 2. Scania CV AB 2014, Sweden OPER:03 Vydání 2 cs-cz Otázky ke službě Provozní Analýza FQ Scania CV AB 2014, Sweden Úvod Úvod Tento dokument má za cíl zjednodušit řešení problémů s portálem Provozní analýza 1 Byl vytvořen na pomoc

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU Snížení tlaku v pneumatickém okruhu Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku. POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi. Snížení tlaku v pneumatickém

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750 Všeobecné informace Všeobecné informace Tyto informace platí pro nákladní vozidla s pomocným náhonem EK730, EK740 nebo EK750, kde je pomocný náhon používán s trvalým výkonem až 250 kw. Vzduchový chladič

Více

C449 Konektor pro automatickou převodovku a připojení přívěsu

C449 Konektor pro automatickou převodovku a připojení přívěsu Konektor pro automatickou převodovku a Úvodní informace ke konektoru Úvodní informace ke konektoru Konektor je 18pinový konektor, poskytuje přístup k funkcím pro automatické převodovky a. Další informace

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel:

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Další informace získáte od prodejce Scania. Kompletní kompaktní 7dílné koncové světlo LED světlo

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady : Čtení závad Závady inteligentní jednotky (BSI) Závada činnosti stropního světla (vpředu/vzadu) Závada činnosti směrového světla vzadu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 31 Haldex

Více

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ!

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ! Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Okruh brzdového systému nesmí být použit pro připojení přídavných vzduchojemů. Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování

Více

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence Základní principy Základní principy Zhoršení komfortu je subjektivní a obtížně měřitelné. Přestože k tomu dochází velmi často, neexistuje žádné standardní řešení pro odstranění problému. Pro identifikaci

Více

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka je umístěna na straně spolujezdce, pod úložným prostorem v přístrojové desce. Otevřete ji následujícím způsobem: 1. Otevřete kryt úložného prostoru v přístrojové desce. Kryt je umístěn před sedadlem spolujezdce.

Více

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia

Více

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013 9. května 2013 Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy Bezplatnou součástí inteligentního řídicího systému pohonné jednotky, která poskytuje úsporu paliva 4 až 5 procent, se

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

CAN rozhraní pro FMS. Úvod

CAN rozhraní pro FMS. Úvod Úvod CAN rozhraní pro FMS Tento dokument obsahuje informace o FMS standardu. FMS standard je otevřené rozhraní vyvinuté několika výrobci nákladních vozidel. FMS-Standard description version 03 je podporována.

Více

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ!

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ! Proveďte všechna uzemnění nástavby v rámu podvozku v levé boční příčce rámu. Při uzemnění provedeném v pravé boční příčce rámu bude docházet ke ztrátám napětí, záporný pól akumulátoru je připojen k levé

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 Schéma hydraulického zapojení elektrohydraulického čerpadla Schéma elektrického zapojení elektrohydraulického čerpadla ELEKTROHYDRAULICKÉ

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02

MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 POUŽITÍ Mazací systém OK - 02 je určen k mazání okolků lokomotiv převážně s obousměrným provozem. Je to moderní mazací systém, u kterého mazivo rozptýlené ve vzduchu je

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 4 Řídicí vstupy dveřního operátoru 4.1 Popis svorek VSTUPNÍ SIGNÁLY DVEŘNÍHO OPERÁTORU SRS Signál Svorky konektoru Typ kontaktu

Více

Multifunkční zobrazovací jednotka. Uživatelský manuál

Multifunkční zobrazovací jednotka. Uživatelský manuál Multifunkční zobrazovací jednotka Uživatelský manuál Úvod Multifunkční zobrazovací jednotka InfoBoardDisplay (IBD) poskytuje řidičům přímo ve vozidle různé aktuální provozní informace. Údaje o přesném

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

FASTRAC 3200 / 3230 XTRA

FASTRAC 3200 / 3230 XTRA KOMPLETNÍ ODPRUŽENÍ A KOTOUČOVÉ BRZDY S ABS NA VŠECH 4 KOLECH. JCB P-TRONIC - PŘEVODOVKA. TECHNICKÉ ÚDAJE Pneumatiky A Výška po štřechu kabiny B Výška po nástavbu na rámu C Rozvor kol D Rozchod kol 540/65

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor 1 Kompakt modely 2013 Série Kompakt sestává pro rok 2013 ze tří modelových řad Kompakt S Kompakt S 4055 Kompakt S 4065 Kompakt Kompakt 4065 Kompakt 4075 Kompakt ecotech Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor Všeobecné informace o tahačích Všeobecné informace o tahačích Tahače jsou určeny k tažení návěsů, a proto jsou vybaveny točnicí, která usnadňuje výměnu přívěsů. Pro optimální využití tahače a nenarušování

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 14597 (pružina dolů)

Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 14597 (pružina dolů) Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 14597 (pružina dolů) Popis AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Servopohony

Více

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Posuvné brány Elektroinstalace ( standard ) Obr.3 1) Pohon FAAC 2) Fotobuňky 3) Klíčový ovladač 4)

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Nový Scania Opticruise Průkopník přichází s rozšířenými funkcemi

Nový Scania Opticruise Průkopník přichází s rozšířenými funkcemi Tisková zpráva Nový Scania Opticruise Průkopník přichází s rozšířenými funkcemi 18. září 2009 - Nový převodový systém Scania Opticruise je nyní k dispozici také jako plně samočinný, tedy se samočinnou

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Technické závady vozu 14 T. Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze)

Technické závady vozu 14 T. Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze) Technické závady vozu 14 T Zpracovali: 1 Tomášek Tomáš 225023 Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze) Obsah: Seznam jističů 3 Manipulace s vozem 4 ČERVENÉ ZÁVADY Porucha pohonu (porucha tachografu)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více