Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS"

Transkript

1 Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a veškerý výkon se používá pro pohon pomocného náhonu. Pomocný náhon je umístěn mezi převodovkou a zadní nápravou. Poznámka: Pomocné náhony s dělenou hřídelí mohou být ovládány pouze řídicí jednotkou BWS. Tímto způsobem přijímají ostatní řídicí jednotky ve vozidle informace o zařazení pomocného náhonu. To je nezbytné například pro správnou regulaci otáček motoru. Provoz během jízdy a během stání Běžně se tato funkce používá během stání, pokud je přenos výkonu na poloosy vyřazen. Provoz během jízdy vozidla je možný, například u vozidel určených pro čištění měst. V případě jiného zdroje výkonu, než je normální motor, musí být k poloosám připojen například hydraulický náhon. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 1 (18)

2 Všeobecné informace o funkci Přímý záběr Je důležité, aby byl v hlavní převodovce použit přímý záběr pro minimalizaci vytváření tepla v převodovce během provozu pomocného náhonu. Přímý záběr znamená, že převodový stupeň zařazený v převodovce má převodový poměr 1:1. Pro převodovky s rychloběhem (GRSO) musí být použit druhý nejvyšší rychlostní stupeň. Pro převodovky bez rychloběhu (GR, GRS) musí být použit nejvyšší rychlostní stupeň. U převodovek Allison je 4. rychlostní stupeň přímý záběr. Pokud je pomocný náhon zařazen podle pokynů uvedených v tomto manuálu, řídicí jednotka Opticruise nebo Allison zařadí přímý záběr automaticky, pokud budou splněny následující podmínky: Řídicí jednotka přijala potvrzovací signál: Řadíc páka byla přesunuta do polohy D a automatické polohy (Opticruise) nebo do polohy pro jízdu (Allison). Byl sešlápnut spojkový pedál (neplatí pro plně automatický systém Opticruise). Poznámka: Tato aktivace znamená, že řidič nemusí při každé aktivaci pomocného náhonu řadit přímý záběr. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 2 (18)

3 Všeobecné informace o funkci Potvrzovací signál Informace, že je pomocný náhon aktivován je také zobrazena v panelu přístrojů. Pokud byl aktivován pomocný náhon a poloosy byly odpojeny, musí být vždy odeslán potvrzovací signál do řídicí jednotky BWS. Potvrzovací signál je vždy signál uzemnění. Řídicí jednotka informuje ostatní systémy ve vozidle. Stav pomocného náhonu je požadován pro přerušení regulace otáček motoru, pokud je rychlostní stupeň vyřazen a je aktivována parkovací brzda, například při provozu během stání vozidla. Potvrzení pro aktivaci pomocného náhonu u novějšího panelu přístrojů Stav pomocného náhonu je požadován pro přerušení ovládání otáček motoru, pokud jsou použity kolové brzdy, když je vozidlo v pohybu a je zařazen rychlostní stupeň. To se objeví, pokud je vozidlo poháněno pomocí pomocného náhonu, například pokud jsou vozidla pro čištění měst poháněna hydraulicky. Informace o stavu pomocného náhonu musí získávat několik ovládacích jednotek, aby nebyly generovány kódy závad z důvodu rozdílů ve výpočtech rychlosti založených na otáčkách kol a otáčkách spojovací hřídele. Rozdíly se objeví, pokud je pomocný náhon používán, protože otáčky kol jsou 0, zatímco spojovací hřídel se otáčí. Potvrzení pro aktivaci pomocného náhonu u staršího panelu přístrojů :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 3 (18)

4 Všeobecné informace o funkci Ovládání otáček motoru Pokud je pomocný náhon s dělenou hřídelí zařazen podle pokynů vtomto dokumentu, některé podmínky běžně používané k ochraně pohonného řetězce neplatí. To je nezbytné, aby bylo možné ovládat otáčky motoru pro tuto aplikaci 1. Scania doporučuje použití Dálkové ovládání otáček motoru, jako alternativu regulace otáček motoru, pokud je aktivován pomocný náhon. Více informací o ovládání otáček motoru naleznete v dokumentu Otáčky motoru. Pokud je použita jiná volba regulace otáček motoru, například Ruční plyn nebo Omezený ruční plyn, může se objevit následující: Pokud je očekávaná rychlost vozidla vyšší než 20 km/h, ovládací jednotka motoru namísto řízení otáček motoru ovládá rychlost vozidla. To se stane, když nedojde kpřesunutí snímače rychlosti. Viz další část. Sešlápnutím spojkového nebo brzdového pedálu odpojíte regulaci otáček motoru. 1. Standardní bezpečnostní podmínky, které obvykle snižují otáčky motoru na volnoběh, aby se předešlo protichůdné činnosti motoru a brzd, jsou: a) provozní nebo parkovací brzda se použije, když je zařazen rychlostní stupeň a není sešlápnut spojkový pedál; b) provozní nebo parkovací brzda se použije u vozidel s měničem točivého momentu, když je aktivováno mechanické uzamčení měniče. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 4 (18)

5 Všeobecné informace o funkci Přesun snímač rychlosti Snímač rychlosti musí být umístěn na spojovací hřídel za pomocným náhonem s dělenou hřídelí, z následujících důvodů. Snímač rychlosti bude indikovat správnou rychlost během provozu pomocného náhonu. Tachograf bude registrovat správnou rychlost vozidla. Nedojde ke generování dočasných kódů závad v řídicí jednotce brzd a převodovky. Tyto kódy neovlivní provoz, ale mohou ztížit identifikaci skutečných závad. Pokud jsou otáčky motoru ovládány funkcí Ruční plyn nebo Omezený ruční plyn a snímač rychlosti zaregistruje rychlost nad 20 km/h, regulátor motoru se přepne do režimu tempomatu. Tyto volby regulace otáček motoru nepoužívejte během provozu pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Opticruise umožňuje řidiči řadit, dokud nejsou zaregistrovány otáčky spojovací hřídele. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 5 (18)

6 Všeobecné informace o funkci Podmínky aktivace a odpojení Logika aktivace a odpojení pomocného náhonu s dělenou hřídelí je normálně zahrnuta ve výbavě vybrané pro nástavbu. Navíc mohou být v řídicí jednotce BWS nastaveny dodatečné podmínky. Příklad: Další informace o ovládání otáček motoru naleznete v dokumentu Celkový přehled ovládání otáček motoru. Stav parkovací brzdy Podmínky polohy neutrálu Horní limit otáček motoru pro aktivaci Spodní limit otáček motoru pro aktivaci Horní limit rychlosti vozidla pro aktivaci Spodní limit rychlosti vozidla pro aktivaci Odpojení plynového pedálu Doporučení: Pro aktivaci a odpojení vždy používejte podmínky pro parkovací brzdu. Použití odpojení pomocí plynového pedálu, pokud je vozidlo vybaveno pumpou na beton s velkým rozsahem, zvedací plošinou nebo něčím podobným. Platí pro režim ovládání otáček motoru 1, 3 a 4. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 6 (18)

7 Všeobecné informace o funkci Plně automatický systém Opticruise U vozidel s plně automatickým systémem Opticruise ovládá spojku plynový pedál. Pro ovládání spojky platí následující: Spojka se uzavře, pokud je sešlápnut plynový pedál. Uzavírání spojky je závislé na tom, jak je sešlápnut plynový pedál. Čím více je plynový pedál stlačen, tím rychleji se uzavírá. Spojka se rozpojí, pokud je plynový pedál plně uvolněn před plným uzavřením spojky. Nastavte volič režimu jízdy do polohy N (neutrál) pro odpojení pomocného náhonu. Poznámka: Hodnota parametru Brzdění při provozu pomocného náhonu s dělenou hřídelí ovládá, zda má být spojka rozpojena, když je použit brzdový pedál, nebo zda má zůstat uzavřena. Základní hodnota je rozpojená spojka. Logika ochrany pro odpojení Pokud je pomocný náhon odpojen a hnací náprava je opětovně zapojena, musí být snížen točivý moment a otáčky spojovací hřídele z hlavní převodovky, na úroveň dostatečně nízkou pro vyřazení a zařazení. Běžně je nutné před vypnutím spínače pomocného náhonu zařadit v hlavní převodovce neutrál. Poznámka: Společnost Scania doporučuje zapojení ochranného okruhu, který chrání vozidlo proti chybě obsluhy, které by mohlo způsobit mechanické poškození. Účelem ochranného okruhu je udržet zařazený pomocí náhon, dokud nejsou výstupní otáčky dostatečně nízké. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 7 (18)

8 Podmínky pro podvozek Podmínky pro podvozek Všeobecné informace Tato funkce může být zapojena na vozidlech se sériovými čísly podvozku uvedených v souhrnu této části. Pokud je požadován specifický provoz pro vozidla s nižšími sériovými čísly podvozku, než je uvedeno, kontaktujte autorizovaný servis Scania o více informací. Poznámka: Všimněte si rozdílu v sérii sériových čísel podvozku pro vozidla určená pro provoz s vozidlem v pohybu a u stojícího vozidla. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 8 (18)

9 Podmínky pro podvozek Vozidla pro provoz během stání vozidla Vozidla s manuální převodovkou, s nebo bez Opticruise: Vozidla s automatickou převodovkou: Období výroby vozidla Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers Vozidla pro provoz u jedoucího vozidla Vozidla s motory Euro 3: Vozidla s motory Euro 4, Euro 5 a Euro 6: Období výroby vozidla Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 9 (18)

10 Podmínky pro podvozek Povinné volby pro všechny alternativy převodovek Příprava z výrobního závodu Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty BWS S 3319A Elektrická příprava pro pomocný náhon s dělenou hřídelí S 3545A Poznámka: Zákaznická volba 3545A zahrnuje pouze elektrickou přípravu. Výrobce nástavby musí namontovat spínače, kontrolky, elektromagnetický ventil, pomocný náhon a potvrzovací spínač. Obrázek poskytuje celkový přehled zákaznických voleb 3319A a 3545A. V152 a C231 se nacházejí uvnitř levé příčky rámu. C231 má zakončení bez konektoru. C A 3319 A 3545 A :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 10 (18)

11 Pokyny pro zapojení Pokyny pro zapojení Alternativa 1: Manuální převodovka s nebo bez Opticruise Všeobecné informace o zapojení Snímač rychlosti je přesunut na spojovací hřídel za pomocným náhonem s dělenou hřídelí. Pro Opticruise: Opticruise automaticky vybírá přímý záběr, pokud je aktivován potvrzovací signál. Rychlostní stupeň je aktivován při sešlápnutí spojkového pedálu. Opticruise vždy aktivuje manuální režim během provozu pomocného náhonu. Pokud není navržen přímý záběr, řidič jej musí manuálně zařadit při každé aktivaci pomocného náhonu. Snímač rychlosti Společnost Scania doporučuje použít stejný počet zubů, jako mělo původní pulzní kolo, pokud byl snímač rychlosti přesunut na výstupní spojovací hřídel. Pokud se počet zubů (pulzů za otáčku) změní, musí být aktualizován SOPS soubor pomocí SDP3 (Scania Diagnos a Programmer 3). K dispozici jsou následující varianty: Volitelné vybavení Pulzy za otáčku Kód varianty Konstanta otáček pro snímače A rychlosti D Kód varianty 1541B pro rozdělovací převodovku není v tabulce uveden, protože společnost Scania nedoporučuje kombinaci rozdělovací převodovky a pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Příklad: Čerpadlo na beton :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 11 (18)

12 Pokyny pro zapojení Typ signálu a aktivace funkce Typ signálu Směr signálu Poznámky Připojení kostry na C260-4 a Vstup Elektromagnetický ventil aktivuje pomocný náhon Připojení kostry na C260-3 Vstup Signál potvrzení pro aktivovaný pomocný náhon b a. Případně lze použít C260-5 (aktivace napětím +24 V) nebo C nebo C (vnější CAN). Nastavitelné pomocí SDP3. b. Musí oznamovat zařazení pomocného náhonu s dělenou hřídelí. Až potom bude povoleno např. ovládání otáček motoru. Parametry, které mohou být nastaveny pomocí programu SDP3 Poznámka: Scania doporučuje dodržovat návrhy uvedené v tabulce, zvláště v následujících parametrech: Potvrzení z dalšího vybavení Podmínky pro použití parkovací brzdy (ostatní výbava) Parametr Možná hodnota Z výrobního závodu Pro toto zapojení Systém Výběr vstupního signálu pro signál aktivace Aktivní nízký Aktivní nízký Aktivní nízký pomocného náhonu 3 nebo ostatní výbavy Aktivní vysoký CAN Potvrzení od pomocného náhonu 3 nebo ostatní S S S výbavy Bez Světelná signalizace (kontrolka) pro pomocný S Bez S BWS náhon 3 Bez Bez Typ aktivace (pomocný náhon 3 nebo ostatní Manuální Manuální Manuální výbava) Automatická Automatická Poloha jízda Poloha jízda 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 12 (18)

13 Pokyny pro zapojení Parametr Možná hodnota Z výrobního závodu Pro toto zapojení Systém Podmínky pro použití parkovací brzdy Jedna Žádná Jedna (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) Dvě Dvě Žádná Podmínky pro polohu neutrálu (pomocný Jedna a Žádná Jedna a BWS náhon 3 nebo ostatní výbava) Dvě a Dvě a Žádná Brzdění v provozu s pomocným náhonem Rozpojená spojka Rozpojená spojka Rozpojená spojka GMS sdělenou hřídelí b Udržujte spojku uzavřenou Udržujte spojku uzavřenou Spodní mez pro odpojení, otáčky motoru Bez spodního limitu Bez spodního limitu Bez spodního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) ot./min ot./min. Horní mez pro odpojení, otáčky motoru Bez horního limitu Bez horního limitu Bez horního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) ot./min ot./min. Spodní mez pro odpojení, rychlost vozidla Bez spodního limitu Bez spodního limitu Bez spodního limitu BWS (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) km/h km/h Horní mez pro odpojení, rychlost vozidla Bez horního limitu Bez horního limitu Bez horního limitu (pomocný náhon 3 nebo ostatní výbava) km/h km/h Vyvážení chodu válců Aktivní Aktivní Aktivní EMS Neaktivní Neaktivní a. Na vozidlech vybavených manuální převodovkou tyto podmínky vyžadují samostatný snímač polohy neutrálu namontovaný na převodovce. b. Tento parametr byl zaveden 23. října :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 13 (18)

14 Pokyny pro zapojení Informace o dílech a pozici zapojení 1 Spínač Uzavírací Namontováno výrobcem nástavby 2 Potvrzovací snímač Namontováno výrobcem nástavby 3 Elektromagnetický ventil Namontováno výrobcem nástavby S171 S171 Průřez kabelu musí být alespoň 1,5 mm 2. Uzemnění a konektory jsou namontovány ve výrobním závodě. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. C C260 1 C493 C V152 S231 2 S231 V :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 14 (18)

15 Pokyny pro zapojení Alternativa 2: Automatická převodovka Všeobecné informace o zapojení Přesunutí snímače rychlosti, viz volba 1. Podmínky ovládání aktivace a odpojení pomocného náhonu jsou nastaveny v řídicí jednotce BWS (viz obrázek níže) pomocí programu SPD3. Souhrn parametrů, které lze nastavit naleznete ve volbě 1. Mechanická aktivace pomocného náhonu se provádí pomocí elektromagnetického ventilu. Potvrzovací snímač indikuje odpojení hnacích náprav a aktivaci pomocného náhonu, kontrolka 2 informuje řidiče o změnách. Relé A zkratuje obvod mezi pinem 6 konektoru C449 a pinem 4 konektoru C449. Tento zkrat indikuje ovládací jednotce převodovky odpojení hnaných náprav a zařazení pomocného náhonu. Relé B zkratuje okruh od konektoru C260 pin 3 na uzemnění, aby indikovalo změny do ostatních řídicích jednotek na vozidle. Relé C se aktivuje, když konektor C449 pin 5 indikuje uzamčení převodovky na čtvrtém rychlostním stupni (funkce Lock-up 4th gear převodovky Allison). Výstup, který aktivuje relé je aktivní nízký (uzemnění). Kontrolka 3 indikuje zařazení přímého záběru v převodovce a povolení pro zvýšení otáček motoru a točivého momentu motoru. Příklad: Požární vozidla s vodním čerpadlem :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 15 (18)

16 Pokyny pro zapojení Přeprogramování převodovky Allison Ovládací jednotka převodovky Allison musí být přeprogramována pro balíček Novation package navržený pro tento účel, který zahrnuje Pump Mode Program. Přeprogramování se provádí u dealerů značky Allison nebo u autorizovaných dealerů. Tento příklad je založen na Balíčku vlastností Allison 124, Požární a záchranná vozidla. Výhodou je například, že všechny potřebné kabely a piny jsou přístupné pomocí konektoru C449. Ostatní možnosti vyžaduje přepojení pinů. Vždy se řiďte pokyny pro zapojení převodovky Allison pro příslušný balíček Vocation Package. Poznámka: Program SDP3 rozpozná pouze Balíček vlastností, který nebyl naprogramován společností Scania. Důvodem je neplatné číslo dílu. Kódy závad mohou být odečteny, ale není k nim připojen vysvětlující text. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 16 (18)

17 Pokyny pro zapojení Informace o dílech a pozici zapojení 1 Spínač Uzavírací Namontováno výrobcem nástavby 2 Kontrolka 1 Namontováno výrobcem nástavby 3 BWS Povinné volby Namontováno společností Scania 4 Elektromagnetický ventil Namontováno výrobcem nástavby 5 Potvrzovací snímač Namontováno výrobcem nástavby 6 Kontrolka 2 Namontováno výrobcem nástavby 7 Relé A Namontováno výrobcem nástavby 8 Relé B Namontováno výrobcem nástavby 9 Relé C Namontováno výrobcem nástavby 10 Kontrolka 3 Namontováno výrobcem nástavby +24V 1 C BWS C C V C GMS Allison:143 Allison:117 Allison:103 Allison: Šedá pole na obrázku ukazují, že byla připravena pro Scania. Bílá pole ukazují zapojení, které musí provést výrobce nástavby. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. 11:60-06/09 Vydání 8 cs-cz 17 (18)

18 Pokyny pro zapojení Příklad odpojení logiky ochrany Tlustá čára na obrázku vpravo ukazuje zapojení logiky ochrany pro pomocný náhon s dělenou hřídelí ve spojení s převodovkou Allison. Tento příklad je založen na Balíčku vlastností Allison 124, Požární a záchranná vozidla. Logika ochrany zabraňuje provedení odpojení předtím, než jsou otáčky převodovky dostatečně nízké. Relé aktivuje vstup na konektor C493 pin 3 (uzemnění) po dobu kdy C449 pin 10 indikuje vyšší otáčky výstupní hřídele převodovky, než jsou nastavené otáčky. Úroveň otáček může být nastavena u dealerů nebo servisů společnosti Allison. Logické podmínky pro aktivaci a odpojení výstupu konektoru C493 pin 14 se nastavují v řídicí jednotce BWS pomocí programu SDP3. Vstup na konektoru C493 pin 3 a výstup na konektoru C493 pin 14 jsou nazývány Pomocný náhon 1 (ostatní výbava) v SDP3 a musí být nastaven na parametr Ostatní výbava Diody zabraňují zpětnému proudu na výstupech z řídicí jednotky BWS. 1 Relé Namontováno výrobcem nástavby 2 BWS Povinné volby Namontováno společností Scania 3 Diody Namontováno výrobcem nástavby Průřez kabelu musí být alespoň 1,5 mm 2. Kabely jsou namontovány výrobcem nástavby. Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. +24V C BWS 3 C C V +24V Logika ochrany odpojení s převodovkou Allison Více informací naleznete v dokumentu Bezpečnostní opatření. GMS C449 8 Allison:143 6 Allison:117 4 Allison:103 5 Allison: Allison: :60-06/09 Vydání 8 cs-cz 18 (18)

Funkce pro omezení rychlosti vozidla. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Funkce pro omezení rychlosti vozidla. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí tři funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1 Popis Popis Všeobecně Funkce omezení točivého momentu se používá pro aktivaci omezení točivého momentu motoru podle předem definovaného nastavení. Žádné specifické podmínky nemusí být dodrženy pro aktivaci

Více

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování Funkce Funkce Zvýšení volnoběžných otáček motoru je vhodné například k zahřátí motoru nebo k plnění pneumatického systému vozidla. Funkce může být použita, pokud hrozí, že nebude výkon nebo normální volnoběžné

Více

C489 Konektor pro standardní funkce C489

C489 Konektor pro standardní funkce C489 Konektor je 21pinový konektor, poskytuje přístup k obecným funkcím vozidla. Konektor je hnědý a je umístěn na vnitřní části držáku nástavby. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493 C259 C494

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace Všeobecné informace Všeobecné informace Ovládání pomocných náhonů se provádí pomocí ovládací jednotky BCI (Bodywork Communication Interface) vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno pomocným náhonem, bude namontována

Více

Funkce dálkové aktivace viditelnosti a osvětlení. Funkce. Chování. Výstražná světla. Dálkový světlomet

Funkce dálkové aktivace viditelnosti a osvětlení. Funkce. Chování. Výstražná světla. Dálkový světlomet Funkce Funkce Následující funkce viditelnosti a osvětlení lze aktivovat dálkově: Další informace o osvětlení naleznete v dokumentech Odpojení hlavních světlometů a Přerušované blikání dálkových světel.

Více

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí 4 funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface) Popis Popis Rozhraní pro nástavbu Elektrický systém ve vozidlech Scania je založen na několika ovládacích jednotkách, které spolu komunikují prostřednictvím společné sítě. Aby bylo možné využívat stávající

Více

Snižování podvozku. Všeobecně

Snižování podvozku. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Pokud například ovládáte jeřáb nebo sklápění, vzduchové měchy musí být vyprázdněny po doraz vzduchového pérování, aby bylo vozidlo stabilnější. Funkci vyprázdnění vzduchových měchů

Více

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky Funkce Funkce Účelem této funkce je aktivace pomocného náhonu z prostoru řidiče a z prostoru mimo kabinu. Pomocný náhon řídí ovládací jednotka BCI. Podmínkou správné činnosti ovládání pomocného náhonu

Více

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace Popis Popis Boční osvětlení může být zapojeno různými způsoby podle toho, zda bylo z výrobního závodu dodáno s přípravou: Všechna vozidla mohou být doplněna o boční osvětlení pomocí připojení třícestné

Více

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494 C494 C494 C494 je konektor s 21 piny, který poskytuje výrobci nástavby několik signálů a funkcí, v závislosti na specifikaci vozidla. Konektor také poskytuje možnost přizpůsobit vozidlo pomocí přemostění

Více

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky Všechny přípojky do elektrického systému vozidla musí být provedeny v centrální elektrické jednotce a na konzoly nástavby. Konzole nástavby je umístěna uvnitř spodní části panelu na straně spolujezdce

Více

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VÝSTRAHA: Nejezděte po silnicích, nebo vysokou rychlostí kdekoli, se zapnutou uzávěrkou diferenciálu.

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Ujetá vzdálenost. Popis

Ujetá vzdálenost. Popis Popis Popis Pokud má vozidlo tachograf, existuje možnost zapojit dodatečný displej pro zobrazení ujeté vzdálenosti. Ten je zapojen přes pin 6 na konektoru C7 v konzoly nástavby. Na vozidlech vyrobených

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu

Komponenty pro hydraulickou výbavu Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Vysoko montované světlomety. Obecné informace o vysoko montovaných hlavních světlometech. Možnosti zapojení

Vysoko montované světlomety. Obecné informace o vysoko montovaných hlavních světlometech. Možnosti zapojení Obecné informace o vysoko montovaných hlavních světlometech Obecné informace o vysoko montovaných hlavních světlometech Funkce vysoko montovaných hlavních světlometů nahrazuje normální světlomety a kontrolky

Více

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení Popis Popis Existují dvě různé možnosti zapojení v závislosti na tom, jakou ovládací jednotkou pro regulaci funkcí vidění a viditelnosti je vozidlo vybaveno. Nejnovější se v dokumentu nazývá CUV2, předchozí

Více

OPER:03. Otázky ke službě Provozní Analýza. cs-cz. Vydání 2. Scania CV AB 2014, Sweden

OPER:03. Otázky ke službě Provozní Analýza. cs-cz. Vydání 2. Scania CV AB 2014, Sweden OPER:03 Vydání 2 cs-cz Otázky ke službě Provozní Analýza FQ Scania CV AB 2014, Sweden Úvod Úvod Tento dokument má za cíl zjednodušit řešení problémů s portálem Provozní analýza 1 Byl vytvořen na pomoc

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

Centrální elektrické jednotky

Centrální elektrické jednotky Všeobecně Všeobecně Ve vozidle jsou čtyři centrální elektrické jednotky: Popis Označení Umístění Centrální elektrická jednotka Centrální elektrická jednotka nástavby Centrální elektrická jednotka podvozku

Více

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence Základní principy Základní principy Zhoršení komfortu je subjektivní a obtížně měřitelné. Přestože k tomu dochází velmi často, neexistuje žádné standardní řešení pro odstranění problému. Pro identifikaci

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

Parametry Viditelnost

Parametry Viditelnost Úvod Úvod Tento dokument popisuje parametry přiřazené k viditelnosti. Uvedeny jsou pouze parametry, jež jsou považovány za užitečné pro nástavbu. Parametry a nastavení, které jsou k dispozici pro konkrétní

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

ROZHRANÍ ZDR S ŘÍDICÍM POČÍTAČEM VOZIDLA PRO EXTERNÍ ŘÍZENÍ OTÁČEK U TRUCKNOLOGY GENERATION

ROZHRANÍ ZDR S ŘÍDICÍM POČÍTAČEM VOZIDLA PRO EXTERNÍ ŘÍZENÍ OTÁČEK U TRUCKNOLOGY GENERATION ROZHRANÍ ZDR S ŘÍDICÍM POČÍTAČEM VOZIDLA PRO EXTERNÍ ŘÍZENÍ OTÁČEK U TRUCKNOLOGY GENERATION 1. Oblast použití. Používané pojmy a zkratky. Platné směrnice a normy. Adresy a kompetence. Všeobecné pokyny

Více

C449 Konektor pro automatickou převodovku a připojení přívěsu

C449 Konektor pro automatickou převodovku a připojení přívěsu Konektor pro automatickou převodovku a Úvodní informace ke konektoru Úvodní informace ke konektoru Konektor je 18pinový konektor, poskytuje přístup k funkcím pro automatické převodovky a. Další informace

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU Snížení tlaku v pneumatickém okruhu Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku. POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi. Snížení tlaku v pneumatickém

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 31 Haldex

Více

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků Obecné informace o vyvažovací výbavě Obecné informace o vyvažovací výbavě Vyvažování nákladu vozidla lze provádět různými způsoby v závislosti (mimo jiné) na použití a typu nástavby nebo typu pérování.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Vstřikovací systém Common Rail

Vstřikovací systém Common Rail Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka je umístěna na straně spolujezdce, pod úložným prostorem v přístrojové desce. Otevřete ji následujícím způsobem: 1. Otevřete kryt úložného prostoru v přístrojové desce. Kryt je umístěn před sedadlem spolujezdce.

Více

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ!

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ! Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Okruh brzdového systému nesmí být použit pro připojení přídavných vzduchojemů. Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování

Více

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel:

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Další informace získáte od prodejce Scania. Kompletní kompaktní 7dílné koncové světlo LED světlo

Více

Katalogový list WIA101

Katalogový list WIA101 Katalogový list WIA101 Vytvořeno: 8.10.2017 Verze dokumentu 2.1 Strana 1 Katalogový list WIA101 Větrná automatika Obsah: 1 Funkce... 2 2 Druhy provozu... 2 3 Montážní pokyny... 2 4 Uvedení do provozu...

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady : Čtení závad Závady inteligentní jednotky (BSI) Závada činnosti stropního světla (vpředu/vzadu) Závada činnosti směrového světla vzadu

Více

VIVOM201. Prvky systému

VIVOM201. Prvky systému VIVOM201 Prvky systému Obecné zapojení Pulzní vstup (plné otevření) Vnější fotobuňka Pulzní vstup (průchod pro pěší) Vnitřní fotobuňka DL2: příjem RSD rádiového signálu Připojení pohonného ramena A1 Připojení

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Elektrické rotační pohony AMB 162, AMB 182

Elektrické rotační pohony AMB 162, AMB 182 Datový list Elektrické rotační pohony AMB 162, AMB 182 Popis Technické údaje: Jmenovité napětí: 2 a 3polohový: 230 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz; modulační: V AC/DC; Výstupní točivý moment 5, 10 a Nm;

Více

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750 Všeobecné informace Všeobecné informace Tyto informace platí pro nákladní vozidla s pomocným náhonem EK730, EK740 nebo EK750, kde je pomocný náhon používán s trvalým výkonem až 250 kw. Vzduchový chladič

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST květen 2000 M6410/L, M7410 3polohový pohon malých lineárních ventilů KTLOGOVÝ LIST Hlavní rysy Malé rozměry dovolují instalovat pohon i v omezených prostorech Nízká spotřeba energie Dlouhodobě spolehlivý

Více

Konektory C162, C328, C364 a C365. Obecné informace o konektorech

Konektory C162, C328, C364 a C365. Obecné informace o konektorech Obecné informace o konektorech Obecné informace o konektorech Kromě konektorů, které jsou určeny výhradně k ovládání funkcí nástavby a které jsou seskupeny v konzole nástavby, existuje též celá řada konektorů,

Více

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2 Všeobecné informace Všeobecné informace Hlavní centrální elektrická jednotka je umístěna za ochranným krytem pod přístrojovou deskou před sedadlem spolujezdce, viz obrázek. Poznámka: Nepracujte s hlavní

Více

MANUÁL PRO KONFIGURACI PTO U STRALIS EURO VI

MANUÁL PRO KONFIGURACI PTO U STRALIS EURO VI MANUÁL PRO KONFIGURACI PTO U STRALIS EURO VI OBSAH 1 ÚVOD DO NOVÉ APLIKACE K PROGRAMOVÁNÍ PTO PŘES TELESERVICES.........3 1.1 KROKY PRO NOVOU APLIKACI PRO PTO PŘES TELESERVICES......4 1.2 POPIS STRUKTURY/FUNKCÍ

Více

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013 9. května 2013 Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy Bezplatnou součástí inteligentního řídicího systému pohonné jednotky, která poskytuje úsporu paliva 4 až 5 procent, se

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro pohonnou jednotku. i 60 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro pohonnou jednotku. i 60 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro pohonnou jednotku i 60 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516454774, 516453496 fax: +420 516452751 e-mail:

Více

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová 1 Zapojení 2 3 Technické parametry 1. Popis SIDONE je postranní motor pro rolovací vrata se zabudovanou bezpečnostní

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně PGRT

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně PGRT Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatický systém Opticruise (vozidla bez pedálu spojky) Pro zvýšení komfortu řidiče,

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia

Více

Rychlý průvodce pro report Basic. Strana 1(6)

Rychlý průvodce pro report Basic. Strana 1(6) Strana 1(6) Použití Report Basic umožňuje sledovat, jak byla vozidla ve vozovém parku provozována během daného období. Horní část reportu Basic indikuje, jak se změnila celková spotřeba paliva a emise

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Elektrický ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Ceník 2018_01 Platný od ledna 2018

Ceník 2018_01 Platný od ledna 2018 Ceník 218_1 Platný od ledna 218 NABÍDKA MULTIFUNKČNÍHO STROJE MA.TRA. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE: MALCOM CZ s.r.o. Jiráskovo předměstí 635/III 377 1 Jindřichův Hradec ZPRACOVÁNO PRO: Typ stroje Ma.Tra.

Více

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden 00:01-08 Vydání 1 cs-cz Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S Scania CV AB 2016, Sweden Před prostudováním informací... 3 Kapaliny ve vozidle... 4 Elektrický

Více

CAN rozhraní pro FMS. Úvod

CAN rozhraní pro FMS. Úvod Úvod CAN rozhraní pro FMS Tento dokument obsahuje informace o FMS standardu. FMS standard je otevřené rozhraní vyvinuté několika výrobci nákladních vozidel. FMS-Standard description version 03 je podporována.

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Elektrické rotační pohony AMB 162, AMB 182

Elektrické rotační pohony AMB 162, AMB 182 Datový list Elektrické rotační pohony AMB 162, AMB 182 Popis Technické údaje: Jmenovité napětí: 2 a 3polohový: 230 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz; modulační: V AC/DC; Výstupní točivý moment 5, 10 a Nm;

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

NOUZOVÉ A PORUCHOVÉ STAVY

NOUZOVÉ A PORUCHOVÉ STAVY NOUZOVÉ A PORUCHOVÉ STAVY Nouzové dobíjení baterie 24V Pokud dojde k vybití startovací baterie 24V a baterie 48V je plně nabita, lze z displeje strojvedoucího povolit dobíjení baterie 24V z baterie 48V

Více

Multifunkční zobrazovací jednotka. Uživatelský manuál

Multifunkční zobrazovací jednotka. Uživatelský manuál Multifunkční zobrazovací jednotka Uživatelský manuál Úvod Multifunkční zobrazovací jednotka InfoBoardDisplay (IBD) poskytuje řidičům přímo ve vozidle různé aktuální provozní informace. Údaje o přesném

Více

Příručka. MOVITRAC B Bezpečné odpojení aplikace. Vydání 06/ / CS

Příručka. MOVITRAC B Bezpečné odpojení aplikace. Vydání 06/ / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení aplikace Vydání 06/007 68769 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Důležitá

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Obecné informace o síti CAN. Obecné. Další informace o síti CAN naleznete v následujících dokumentech:

Obecné informace o síti CAN. Obecné. Další informace o síti CAN naleznete v následujících dokumentech: Obecné Řídicí jednotky si mezi sebou často potřebují vyměňovat informace. Jednotky, které mezi sebou potřebují komunikovat, jsou běžně navzájem propojeny. Proto pokud řídicí jednotka potřebuje informace,

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 Schéma hydraulického zapojení elektrohydraulického čerpadla Schéma elektrického zapojení elektrohydraulického čerpadla ELEKTROHYDRAULICKÉ

Více

PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A

PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A 55-65 - 75 KABINA Čtyř sloupková kabina traktoru Farmall A poskytuje vynikající výhled z traktoru a tím i přehled o přesné poloze nářadí. Pomáhá tak obsluze jednoduše

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Informace o množství oleje, chybové kódy a sledování stavu převodovek Allison řady 3000/4000

Informace o množství oleje, chybové kódy a sledování stavu převodovek Allison řady 3000/4000 VOLIČ ŘAZENÍ - OVLÁDÁNÍ A POPIS CHYBOVÝCH KÓDŮ Informace o množství oleje, chybové kódy a sledování stavu převodovek Allison řady 3000/4000 Výhody převodovek Allison Automatická převodovka Allison je plně

Více

Elektrický palivový ventil

Elektrický palivový ventil Předmluva pro uživatele tohoto manuálu Vyobrazení ukazuje pohon Jumo 004B-1 v Me 262. Provozní stavy jsou rozděleny do jednotlivých fází, takže obrázky zobrazují pohon od rozběhu po zastavení. Na levé

Více

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ!

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ! Proveďte všechna uzemnění nástavby v rámu podvozku v levé boční příčce rámu. Při uzemnění provedeném v pravé boční příčce rámu bude docházet ke ztrátám napětí, záporný pól akumulátoru je připojen k levé

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Kabeláž pro funkce nástavby

Kabeláž pro funkce nástavby Všeobecné informace Všeobecné informace V tomto dokumentu jsou popsány 2 druhy kabeláže pro funkce nástavby (znázorněné na obrázku). C486 C487 C488 C494. Kabeláž z kabiny na rám (kategorie varianty 24)

Více