DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE"

Transkript

1 OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka) Zdvihadla a jeřáby Rozdělení a charakteristika zdvihadel Charakteristika jeřábů Dělení jeřábů Všeobecné strojní části jeřábů Prostředky k uchopení břemena Hnací ústrojí jeřábů Nosné konstrukce jeřábů Pohony jeřábů Výtahy Rozdělení výtahů Základní parametry výtahů Hlavní části výtahů Základní pojmy a vztahy Hydraulické výtahy Pohyblivé schody a chodníky Dopravníky Dopravníky s tažným elementem Dopravníky bez tažného elementu Ostatní manipulační prostředky a systémy Pneumatické a hydraulické dopravní systémy Pomocné prostředky při manipulaci Dopravní vozíky Přepravní prostředky Paletizace, kontejnerizace, stohování Silniční vozidla Charakteristika silničních vozidel Koncepce automobilů Motor Převodné ústrojí Podvozek Karoserie

2 2 PÍSTOVÉ STROJE (J. Barták) Pístová čerpadla Charakteristika pístových čerpadel Rozdělení pístových čerpadel Základní výpočty pístových čerpadel vztažené k činnostem Účinnosti pístového čerpadla Základní výpočet hlavních rozměrů čerpadel Konstrukce pístových čerpadel Membránová čerpadla Ostatní hydrostatická čerpadla Pístové kompresory Charakteristika pístových kompresorů Rozdělení pístových kompresorů Základní výpočty pístových kompresorů Několikastupňová komprese Rozvody pístových kompresorů Regulace pístových kompresorů Chlazení a mazání Pístové spalovací motory s přímočarým vratným pohybem Charakteristika pístových spalovacích motorů Rozdělení pístových spalovacích motorů Konstrukce zážehových pístových spalovacích motorů Rozvody spalovacích motorů Základní pojmy a výpočtové vztahy spalovacích motorů Zážehové motory princip činnosti Základní části zážehových motorů Vznětové motory Vstřikování paliva vznětového motoru Wankelův motor Mazání spalovacích motorů Chlazení spalovacích motorů Výfukový systém a katalyzátory spalovacích motorů Paliva spalovacích motorů Provoz a údržba spalovacích motorů LOPATKOVÉ STROJE (P. Milčák, P. Žitek) Hydrodynamická čerpadla Charakteristika hydrodynamických čerpadel Rozdělení hydrodynamických čerpadel Stavba a princip činnosti hydrodynamických čerpadel Základní pojmy a vztahy Regulace výkonu hydrodynamických čerpadel Ventilátory Charakteristika ventilátorů Rozdělení ventilátorů Stavba a princip činnosti ventilátorů Základní pojmy a vztahy Regulace ventilátorů Turbodmychadla a turbokompresory Charakteristika turbodmychadel a turbokompresorů Rozdělení turbodmychadel a turbokompresorů Stavba a princip činnosti turbodmychadel a turbokompresorů Základní pojmy a vztahy Regulace turbodmychadel a turbokompresorů Vodní turbíny Charakteristika vodních turbín Rozdělení vodních turbín Stavba a princip činnosti vodních turbín Základní pojmy a vztahy Parní turbíny Charakteristika parních turbín Rozdělení parních turbín Stavba a princip činnosti parních turbín Základní pojmy a vztahy Spalovací turbíny Charakteristika spalovacích turbín Rozdělení spalovacích turbín Stavba a princip činnosti spalovacích turbín Základní pojmy a vztahy Tryskové motory Charakteristika tryskových motorů Rozdělení tryskových motorů Stavba a princip činnosti tryskových motor Základní pojmy a vztahy ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ (P. Milčák, P. Žitek) Parní generátory (kotle) a jejich příslušenství Charakteristika kotlů Rozdělení kotlů Stavba a princip činnosti kotlů Hlavní části kotle a jeho příslušenství Základní pojmy a vztahy Palivo Charakteristika paliva

3 4.2.2 Rozdělení paliv Jaderné reaktory štěpné Charakteristika štěpných jaderných reaktorů Rozdělení jaderných elektráren a reaktorů Stavba a princip činnosti štěpných jaderných reaktorů Základní pojmy a vztahy Jaderná elektrárna Temelín Jaderné reaktory fúzní Charakteristika fúzních jaderných reaktorů Stavba a princip činnosti fúzních jaderných raktorů TECHNICKÁ ÚPRAVA PROSTŘEDÍ (P. Milčák, P. Žitek) Vytápění Charakteristika otopné soustavy Rozdělení systémů vytápění Stavba a princip činnosti otopných soustav Základní pojmy a vztahy Klimatizace Charakteristika klimatizačních zařízení Rozdělení klimatizačních zařízení Strojní chlazení Charakteristika chladicí techniky Rozdělení chladicí techniky Stavba a princip činnosti chladicích zařízení Základní pojmy a vztahy LITERATURA

4 3.1.3 Stavba a princip činnosti hydrodynamických čerpadel Odstředivá (centrifugální) čerpadla dopravují kapalinu točivým pohybem činné části rotoru, kterým je oběžné kolo. Kapalina proudí oběžným kolem proti výtoku a pohybuje se odstředivě. Ukázka třístupňového radiálního odstředivého čerpadla je na obr Odstředivá čerpadla dělíme na čerpadla radiální a diagonální. V radiálních čerpadlech vstupuje kapalina do oběžného kola axiálně, tj. rovnoběžně s osou a vystupuje z oběžného kola kolmo k ose otáčení, tj. radiálně. U diagonálních (šikmotokých, šroubových) čerpadel vstupuje kapalina do oběžného kola také axiálně, ale vystupuje z oběžného kola úhlopříčně (diagonálně), tj. šikmo k ose otáčení. Podle konstrukčního provedení jsou odstředivá čerpadla jednostupňová s jednostranným nebo oboustranným vstupem a několikastupňová, zpravidla s jednoduchými oběžnými koly řazenými za sebou, určená pro velké měrné energie. Stupeň odstředivého čerpadla je tvořený oběžným kolem a lopatkovým převaděčem. U vícestupňových čerpadel je za lopatkovým převaděčem umístěn převáděcí prostor do následujícího stupně. V axiálních (vrtulových) čerpadlech kapalina vstupuje do oběžného kola a vystupuje z něho rovnoběžně s osou, tj. axiálně. Takovéto provedení čerpadla je na obr U obvodových (vířivých) čerpadel kapalina do oběžného kola vstupuje a vystupuje z něho nejčastěji jen na části obvodu. Do labyrintových čerpadel vstupuje a vystupuje kapalina ve směru mezery mezi rotorem a statorem, v níž se ve spirálových drážkách (labyrintech) zvyšuje její tlak. činná část rotoru výstupní hrdlo vstupní hrdlo Obr Axiální vrtulové čerpadlo oběžné kolo Kombinované čerpadlo, jak název napovídá, je kombinací čerpadel stejného nebo různého konstrukčního provedení, zapojených za sebou nebo vedle sebe Základní pojmy a vztahy sací hrdlo motor čerpadla Měrné otáčky nq se používají pro výběr vhodného typu hydrodynamického čerpadla (tab. 10). Tab. 10. Měrné otáčky pro některé druhy hydrodynamických čerpadel ventil výstupní hrdlo Typ čerpadla Měrné otáčky n q (min 1 ) radiální diagonální axiální Obr Třístupňové radiální odstředivé čerpadlo

5 Pro jejich výpočet se používá buď vzorec: n q = n Q, 4 3 H H (m) H (Q) ηč (Q) η č kde n q jsou měrné otáčky (min 1 ), n provozní otáčky čerpadla (min 1 ), Q objemový průtok (m 3.s 1 ), H dopravní výška čerpadla (m), nebo také: kde Y je měrná energie (J.kg 1 ), n provozní otáčky čerpadla (s 1 ). n q = 333 n Q, 4 3 Y Příkon čerpadla P (W) se vypočítá ze vztahu: P = Q $ t $ g $ H h = č kde Q je objemový průtok (m 3.s 1 ), ρ hustota čerpané kapaliny (kg.m 3 ), m hmotnostní průtok (kg.s 1 ), H dopravní výška čerpadla (m), η č účinnost čerpadla. Dopravní výšku H (m) lze určit ze vztahu: H = h + om $ g $ H, hč p v - p s cv t cs 2 + Dh 2g z, kde h je rozdíl hladin, tzv. geodetická nebo statická výška (m), p v, p s tlak v sání, resp. na výtlaku (Pa), ρ hustota čerpané kapaliny (kg.m 3 ), c v, c s rychlost v sání, resp. na výtlaku (m.s 1 ), h z ztrátová výška (m), představuje ztráty v armaturách a ztráty třením v potrubí. Poznámka: Každý člen v rovnici má tvar (i rozměr) výšky zleva: statická, tlaková, rychlostní a ztrátová výška. Obr Charakteristika čerpadla Q (m 3 s 1 ) Charakteristiky čerpadel. Vyjadřují závislosti hlavních energetických parametrů (dopravní výšky H, měrné energie E, výkonu P nebo účinnosti η č ) na dopravovaném množství objemovém průtoku Q při určitých konstantních otáčkách. Dílčí charakteristiky se zpracovávají na základě experimentálního měření na zkušebním okruhu, jehož součástí je měřené čerpadlo jako prototyp nebo model. Na obr. 107 je znázorněna obecná charakteristika čerpadla závislost dopravní výšky a účinnosti čerpadla na objemovém průtoku. Ze závislosti je vidět, že při požadavku na vyšší objemový průtok klesá dopravní výška, a také to, že čerpadlo má nejvyšší účinnost při určitém dopravovaném množství (a také dopravní výšce). Při výběru čerpadla se tedy dbá na to, aby maximum účinnosti čerpadla bylo v oblasti jeho provozu Regulace výkonu hydrodynamických čerpadel Výkon čerpadla můžeme regulovat buď přímo na čerpadle (změnou otáček, natáčením oběžných lopatek, natáčením rozváděcích lopatek), nebo na celém systému čerpání (škrcením, obtokem). Regulace výkonu změnou otáček je provozně nejhospodárnější. Vyžaduje však regulovatelný pohon, např. elektromotor s měnitelnými otáčkami nebo parní turbínu. Regulace výkonu natáčením oběžných lopatek se používá hlavně u axiálních čerpadel. Při regulaci natáčením rozváděcích lopatek se mění směr vstupní rychlosti do oběžného kola, a tím průtok tekutiny

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP 2 1 V parní turbíně se přeměňuje energie

Více

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi: Motor Motor je hnací jednotka motorového vozidla, která spalováním paliva přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu na teplo, které koná mechanickou práci. Ta se přenáší na pojezdová kola motorového

Více

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE Mgr. Roman Mendrygal Ing. Rostislav Hegar I Ing. Václav Čížek PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování autorům informačního

Více

Motory Walter M05, M701a M602 Základní principy stavby a užití v České republice

Motory Walter M05, M701a M602 Základní principy stavby a užití v České republice TURBÍNOVÉ Proudové Motory Motory Walter M05, M701a M602 Základní principy stavby a užití v České republice Obsah Strana 1. Předmluva 3 2. Některé základní technické informace 4 3. Kompresory a turbíny

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika

Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika Ot. č. Otázka Odpovědi 1. Aerodynamická síla se vyjadřuje jako součin a) součinitele síly, kinetického tlaku a charakteristické

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Silniční doprava KONTROLA A OPRAVY VSTŘIKOVAÍCH ČERPADEL VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ročníková práce Radek Hlavsa

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. - 2 - O B S A H

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ

MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011/2012 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět KOM: 1. Měření strojních součástí 2. Zkoušky materiálů Předmět

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

Nové technologie a aplikace. tepelných čerpadel. rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR

Nové technologie a aplikace. tepelných čerpadel. rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR Nové technologie a aplikace tepelných čerpadel rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR 2014 UPLATNĚNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL 6 2 6 2 3a 6 1b 3b 5b 4a 1a 4c 3b 4b 5a EHPA 1 1a 1b 2 3 3a

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN ZEMĚDĚLSKÉ STROJE II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Začínáme s praxí již ve škole na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení,

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění hmotných částí jak ve

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více