Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č. 2: VHP a THZ, technický popis

2 I Výchozí dokumenty Výherní hrací přístroje (dále jen VHP ) a technické herní zařízení (dále jen THZ ) na vnitřním trhu České republiky upravují zejména tyto právní předpisy a jiné dokumenty: Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOL ) Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů, vydaná Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/42852/2009 ze dne Metodická příručka Systém kumulované výhry JACKPOT a kumulovaná výhra JACKPOT. vydaná Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/55668/200 ze dne Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály, vydaný Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/106819/2008 ze dne (poslední změna ke dni ) Standard technického zařízení Elektromechanické rulety, vydaný Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/106823/2008 ze dne (poslední změna ke dni ) II Definice loterií a jiných podobných her podle ZOL Loteriemi a jinými podobnými hrami na vnitřním trhu ČR jsou zejména hry taxativně vyjmenované v ust. 2 odst. 1 písmena a) až k) ZOL. Provozování některých z nich je podrobněji upraveno v Části první Loterie a tomboly, Části druhé Výherní hrací přístroje, Části třetí Kursové sázky a Části čtvrté Sázkové hry v kasinu. Ministerstvo financí České republiky (dále jen MF ČR ) může podle zmocňovacího ustanovení 50 odst. 3 ZOL povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. III Výherní hrací přístroje (VHP) VHP jsou definovány jednak v ust. 2 odst. 1 písm. e) ZOL: sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje") a jednak v Části druhé Výherní hrací přístroje v ZOL: Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům, je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti, vydaném podle 19 odst. 2 písm. c) jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.

3 VHP mohou být umístěny v pohostinstvích, hernách a kasinech. Povolení k provozování vydává na dobu maximálně 1 roku v definovaných případech buď obec, krajský úřad nebo MF ČR. VHP má ZOL limitovány parametry nejvyšší vsazené částky na jednu hru, nejvyšší výhry z jedné hry, výherního podílu, nejvyšší hodinové prohry a stáří přístroje. VHP mohou být v hernách a kasinech propojeny se zařízením kumulované výhry JACKPOT. Stálé umístění VHP má dále omezení upravená v ZOL a obce mají navíc právo stálé umístění VHP regulovat formou obecně závazných vyhlášek (podle ust. 17 odst. 11 nebo 50 odst. 4 ZOL). VHP lze rozdělit do dvou skupin: 3 válcové VHP (jednoúčelový přístroj s jedinou elektronicko-mechanickou hrou), video VHP (jednoúčelový přístroj s výběrem více nainstalovaných elektronických her). Objektově je VHP nábytkový kabinet, vybavený počítačovým hardwarem a softwarem, mechanickým zařízením s otočnými válci s herními symboly (válcové VHP) nebo CRT obrazovkou (video VHP) či dotykovým displejem (video VHP), akceptorem mincí či bankovek nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher a ovládacími tlačítky. Vnitřní vybavení se skládá z boxů na bankovky a válců na mince, zdvojených počítadel IN/OUT vložených a vyplacených finančních prostředků a servisním rozhraním. VHP se připojuje jen do elektrické sítě a případně k zařízení kumulované výhry JACKPOT. V ČR bylo v roce 2009 povoleno ks VHP 1. Příklady válcových VHP 2 Válcové VHP SYNOT 4th Dimensions SYNOT Black Magic 2 SYNOT Lucky Stars 1 Ministerstvo financí České republiky. Žádost o poskytnutí informace. Dopis č.j. 34/43980/2010. Praha : [vl.n.], s. 2 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Produkty >> Výherní hrací přístroje (VHP). Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/vyherni-hraci-pristroje-vhp>.

4 Příklady video VHP a jejich her 3 Video VHP SYNOT Explosive Games KAJOT Joker Games 2 4 SYNOT Games Unlimited Příklady her na video VHP Joker 27 Joker 81 Simply Gold Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky přes akceptor mincí nebo bankovek lze zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru. U válcových VHP lze hrát pouze jednu hru, u video VHP lze vybrat jednu z více nainstalovaných elektronických her. U video VHP si může hráč dále zvolit případně další nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro spuštění každé jedné hry musí hráč jen zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u některých VHP možno dále násobit částku výhry (např. tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ, PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat stisknutím tlačítka VÝPLATA nebo prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě ZOL stanoveným výherním podílem, nižším než 100 %, ovlivnění výhry hráčem je nemožné. IV Technické herní zařízení (THZ) THZ jsou povolovány podle zmocňovacího ustanovení 50 odst. 3 ZOL. V praxi není stálé umístění THZ nijak omezováno. THZ jsou povolovány i do míst, do kterých je zakázáno povolovat VHP (Část druhá Výherní hrací přístroje, ust. 17 odst. 11 ZOL), včetně veřejných míst regulovaných obecně závaznými vyhláškami, vydávanými obcemi v samostatné působnosti podle ust. 17 odst. 11 nebo ust. 50 odst. 4 ZOL. Povolení k provozování THZ se vydává až na dobu 10 let. Správním orgánem povolovacího procesu je výhradně jen MF ČR. Obce či kraje nejsou účastníky těchto správních řízení a nemají na povolovací proces THZ žádný vliv. 3 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Produkty >> Video VHP. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/video-vhp>. 4 Kajot [online]. c2010 [cit ]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/vyherni-hracipristroje/joker-games-2-double-tronic>.

5 THZ nemají v ZOL nijak upraveny parametry nejvyšší vsazené částky na jednu hru, nejvyšší výhry z jedné hry, výherního podílu, nejvyšší hodinové prohry, životnosti přístroje, etc. THZ lze rozdělit do sedmi základních skupin: 5 Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými vyškoleným personálem Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými hráčem Elektromechanické rulety Elektromechanické kostky Elektronický poker Lokální loterijní systém, resp. jiná vícemístná herní zařízení Internetové kursové sázky V ČR bylo v roce 2009 povoleno následující množství THZ: Druh hry Počet (ks) Interaktivní videoloterijní terminály Elektromechanické rulety Elektromechanické kostky 480 Ostatní podle 50 odst. 3 *) *) vícemístná technická zařízení, lokální systémy atd. IV.1 Centrální loterijní systém s interaktivní videoloterijními terminály, obsluhovanými vyškoleným personálem Jedná se o první druh THZ, povolený podle ust. 50 odst. 3 ZOL. Systém provozuje výhradně jen společnost SAZKA, a.s. Prostřednictvím tohoto systému lze přijímat a zpracovávat tikety her SPORTKA, EUROMILIONY, Šťastných 10, KENO, etc., lze dobíjet kredit pro volání do sítí mobilních operátorů, uhradit účty za odběr elektrické energie, etc. Centrální loterní systém (dále jen "CLS") je elektronický systém, který sestává z centrální řídící jednotky (dále "CJ"), místní kontrolní jednotky (dále "MJ") a početně neomezených koncových zařízení - interaktivních videoloterijních terminálů (dále jen "IVT") a tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. U tohoto druhu THZ obsluhuje IVT vyškolený personál. Tento druh THZ má stálé umístění zejména na pobočkách Česká pošta, s.p., čerpacích stanicích pohonných hmot, novinových stáncích, kioscích na nádražích ČD, a.s., i jiných místech. Pro povolovací proces tohoto druhu THZ vydalo MF ČR Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály, vydaný Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/106819/2008 ze dne (poslední změna ke dni ) 5. Tento systém jako jediný z uvedených systémů nekonkuruje svým provozem fakticky VHP. 5 Ministerstvo financí České republiky. Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály. č.j. 34/106819/2009. Praha : [vl.n.], s. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44776.html>.

6 IV.2 Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými hráči Povolování tohoto druhu THZ bylo zahájeno až následně po zavedení povolovacího procesu a vydání Ověření o provozuschopnosti, Inspekční zprávy a Inspekčního certifikátu pověřenou autorizované osoby (Elektrotechnický zkušební ústav, Institut testování a certifikace, a.s.) u druhu THZ popsaného v článku IV.1. Centrální loterní systém (dále jen "CLS") je elektronický systém, který sestává z centrální řídící jednotky (dále "CJ"), místní kontrolní jednotky (dále "MJ") a početně neomezených koncových zařízení - interaktivních videoloterijních terminálů (dále jen "IVT") a tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. U tohoto druhu THZ obsluhuje IVT samostatně přímo hráč. Terminál IVT je nábytkový kabinet, vybavený počítačovým hardwarem a softwarem, CRT nebo dotykovým displejem, akceptorem mincí či bankovek nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher a ovládacími tlačítky. CLS s IVT obsahuje softwarový vnitřní systém kumulované výhry JACKPOT. Jednotlivé hry jsou totožné či obdobné jako u video VHP, rovněž uživatelské rozhraní je naprosto shodné s video VHP. Standard 6 omezuje nejvyšší sázku na jednu hru na Kč nebo 100 EUR (sic!). V ČR bylo v roce 2009 povoleno ks koncových zařízení IVT (srov ks VHP) Schéma CLS s IVT 7 Servery CLS Schéma CLS s IVT 6 Ministerstvo financí České republiky. Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály. č.j. 34/106819/2009. Praha : [vl.n.], s. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44776.html>. 7 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Centrální loterijní systém. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/centralni-loterijni-system>.

7 7 Příklady CLS s IVT a jejich her 8 CLS s IVT KAJOT MG Double Tronic 9 SYNOT Marius SYNOT - Titan Příklady her na CLS s IVT SYNOT Hells Bells SYNOT Twin Win SYNOT Miners Luck SYNOT Black Jack SYNOT ruleta Race Track SYNOT Poker Jacks or Better Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché a zcela totožné jako u video VHP. Po vložení finanční částky např. přes akceptor mincí nebo bankovek si hráč může vybrat jednu z více nainstalovaných elektronických her, zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru a případně další nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro spuštění každé jedné hry musí hráč jen zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u většiny her možno dále násobit výhru (např. tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ, PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než 100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné. 8 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Produkty >> Centrální loterijní systém. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/centralni-loterijni-system>. 9 Kajot [online]. c2010 [cit ]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ videoloterniterminaly/kajot-vlt-mg-double-tronic>.

8 IV.3 Elektromechanické rulety Elektromechanická ruleta je programově elektronicky řízené herní zařízení vybavené mechanickým ruletovým kolem provozované jako vícemístná elektromechanická ruleta (dále TZ ). Za TZ se považuje i hybridní systém využívající mechanické, elektromechanické nebo elektronicky zobrazované ruletové kolo, jejichž činnost je dálkově přenášena a využívána více herními místy v jednom objektu. TZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále CPV ), které zajišťuje provozování hry. TZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. Standard 10 omezuje nejvyšší sázku na různé sázkové kombinace nebo na konkrétní číslo každého účastníka hry na Kč nebo 50 EUR nebo na jednu celkem Kč nebo EUR (sic!). Příklad elektromechanické rulety 11 Příklad staršího typu 8místné rulety Příklad moderní 8místné rulety Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky např. přes akceptor bankovek si hráč může ze svého místa (jednoho z více míst THZ) na svém dotykovém displeji zvolit vlastní nebo přednastavené kombinace čísel na virtuálním plátně nebo jiné sázkové příležitosti (červená/černá, sudách/lichá, etc.) a výši sázky na kombinaci nebo konkrétní čísla či jinou sázkovou příležitost. V automatizované časové periodě se roztočí centrální ruletové kolo a elektronicko-mechanický systém vypustí kuličku na roztočené kolo. Výherním číslem je pak číslo, na kterém kulička zůstane, až se ruletové kolo zastaví. Případná výhra se následně připíše do kreditu hráče. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než 100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné. IV.4 Elektromechanické kostky Elektromechanické kostky jsou programově elektronicky řízené herní zařízení vybavené mechanickým zařízením pro losování 3 kostek s čísly 1 6, provozované jako vícemístné elektromechanické kostky (dále TZ ). Jedná se o hybridní systém využívající mechanické či elektromechanické zařízení pro losování 3 kostek, jehož činnost je dálkově přenášena a využívána více herními místy v jednom objektu. 10 Ministerstvo financí České republiky. Standard technického zařízení Elektromechanické rulety. č.j. 34/106823/2009. Praha : [vl.n.], s. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44778.html>. 11 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Rulety. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/rulety>.

9 TZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále CPV ), které zajišťuje provozování hry. TZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný metodický standard pro tento druh THZ! Příklad elektromechanických kostek 12 9 SYNOT elektromechanické kostky Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky např. přes akceptor bankovek si hráč může ze svého místa (jednoho z více míst THZ) na svém dotykovém displeji nebo desce zvolit vlastní nebo přednastavené kombinace na virtuálním plátně a výši sázky na konkrétní definovanou sázkovou příležitost. V automatizované časové periodě elektronicko-mechanický systém vhodí do centrálního prostoru 3 kostky s čísly 1-6. Výherní kombinací jsou pak čísla na kostkách obrácená vzhůru. Případná výhra se následně připíše do kreditu hráče. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než 100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné. IV.5 Elektronický poker Tento druh THZ začal být povolován od roku Elektronický poker je programově elektronicky řízené herní zařízení. THZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále CPV ), které zajišťuje provozování hry. THZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný metodický standard pro tento druh THZ! 12 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Kostky. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/kostky>.

10 Příklad elektronického pokeru 13 INCOME Drive Poker (přístroj) INCOME Drive Poker (centrální display) IV.6 Lokální loterijní systém, resp. jiná vícemístná herní zařízení Lokální loterijní systém (dále jen LLS ) je vícemístné herní zařízení. Objektově je LLS 3 nábytkové kabinety, zapojené sériově. Každý kabinet je samostatně vybavený počítačovým hardwarem a softwarem, a dále je napojen na společné centrální programové vybavení. Každý kabinet je zcela shodně jako válcové VHP nebo video VHP vybaven mechanickým zařízením s otočnými válci s herními symboly (analog válcových VHP) nebo CRT displejem (analog video VHP), akceptorem mincí či bankovek nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher a ovládacími tlačítky. Vnitřní vybavení se skládá z boxů na bankovky a válců na mince, zdvojených počítadel IN/OUT vložených a vyplacených finančních prostředků a servisním rozhraním. LLS obsahuje softwarový vnitřní systém kumulované výhry JACKPOT, společný pro všechny kabinety nebo pro každý zvlášť. LLS se připojuje jen do elektrické sítě. Jednotlivé hry jsou totožné jako u válcových VHP či video VHP (podle druhu kabinetu LLS), rovněž uživatelské rozhraní je naprosto shodné s válcovými nebo video VHP. Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný technický standard pro tento druh THZ. Příklady lokálních loterijních systémů a jejich her 14 Lokální loterijní systém SYNOT Max Power (válcový) SYNOT Max Power (válcový) KAJOT Video Multiplexx Drive Poker - Elektronický poker stůl - INCOME spol. s r.o. [online]. c2006 [cit ]. Drive Poker - Elektronický poker stůl - INCOME spol. s r.o.. Dostupné z WWW: < 14 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Produkty >> Lokální systém. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/lokalni-system>. 15 Kajot [online]. c2010 [cit ]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ vicemistna-technickazarizeni/multiplexx>.

11 11 Příklady her na lokálních loterijních systémech SYNOT Max Power (válcový) SYNOT Max Power (válcový) KAJOT Tropical 7 16 Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky přes akceptor mincí nebo bankovek lze zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru. U válcových VHP lze hrát pouze jednu hru, u video VHP lze vybrat jednu z více nainstalovaných elektronických her. U video VHP si může hráč dále zvolit případně další nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro spuštění každé jedné hry musí hráč jen zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u některých VHP možno dále násobit částku výhry (např. tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ, PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat stisknutím tlačítka VÝPLATA nebo prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě ZOL stanoveným výherním podílem, nižším než 100 %, ovlivnění výhry hráčem je nemožné. 16 Kajot [online]. c2010 [cit ]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ vicemistna-technickazarizeni/multiplexx>.

12 V Porovnání podmínek provozování loterií a jiných podobných her, upravených v části první až čtvrté ZOL s podmínkami provozování jejich analogů, povolovaných podle 50 odst. 3 ZOL V následujícím bloku je provedeno srovnání loterií a jiných podobných her, upravených v 2 odst. 1 a části první až čtvrté ZOL s jejich elektronicko-mechanickými nebo elektronickými analogy, povolovanými MF ČR: Srovnání loterií a jiných podobných her upravených v části první až čtvrté ZOL s jejich analogy, povolovanými podle 50 odst. 3 ZOL Loterie a jiná podobná hra upravená v ust. 2 písmeno e) a i) a části první až čtvrté ZOL VHP, druh video VHP (část druhá ZOL) VHP, druh válcové VHP (část druhá ZOL) Mechanická rulety v kasinu (část čtvrtá ZOL) Hra Craps (kostky) v kasinu (část čtvrtá ZOL) Karetní hra Black Jack v kasinu (část čtvrtá ZOL) Karetní hra Poker v kasinu (část čtvrtá ZOL) Loterie Bingo (část první ZOL) Kursové sázky (část třetí ZOL) Loterie a jiné podobné hry povolované podle ust. 50 odst. 3 ZOL CLS s IVT obsluhovanými hráčem Lokální loterijní systém, resp. vícemístné herní zařízení Elektromechanická ruleta CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na displeji) Elektromechanické kostky CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na displeji) Elektronický poker CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na displeji) CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na displeji) Internetové kursové sázky Ukázky důsledků této situace (paralelní existence totožných systémů podléhajících různým právním režimům): Výchozí problém Stálé umístění VHP a THZ na veřejných místech Správní orgán povolovacího procesu Odvody části výtěžků sázkových her a loterií na veřejně prospěšné účely důsledku paralelních systémů VHP nesmí být povoleny do taxativně vyjmenovaných druhů chráněných budov a jejich sousedství, obce mohou vydat obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu VHP kolem chráněných budov a dále v konkrétních místech a čase ve svém správním obvodu THZ je povolováno do jakýchkoliv nebytových prostor, i do těch, na které se vztahují regulativy VHP VHP povolují ve svých správních obvodech orgány územní samosprávy obcí a měst, pokud je provozovatelem obec, je správním orgánem kraj THZ povolují do správních obvodů obcí a měst MF ČR přesto, že se ve většině případů jedná pouze o analogy VHP (desítky tisíc kusů přístrojů) VHP příjemcem je zejména obec, v jejímž správní obvodu jsou VHP provozovány THZ dochází k významnému obcházení odvodních povinností (viz Výroční zpráva BIS za rok 2009)

13 Omezení stáří sázkových přístrojů Dohled a dozor nad zákazem hry osob mladších 18 let a zákazem vstupu osob mladších 18 let do prostoru s VHP Nastavení parametrů her Výkon státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi 13 VHP nesmí být provozován starší než 5 let THZ povolení jsou vydávána na dobu 10 let u VHP umístěných v pohostinství je vyžadován zvláštní provozní režim v souvislosti se zákazem vstupu osob mladších 18 let do prostoru s VHP u VHP umístěných v hernách musí být po celou dobu provozu přítomna osoba dozoru nad zákazem vstupu a hry osob mladších 18 let v prostorách s THZ není nijak limitován pohyb osob mladších 18 let a není ani vyžadována přítomnost osoby dozoru nad zákazem hry osob mladších 18 let na THZ VHP nejvyšší sázky na jednu hru, resp. nejvyšší výhry z jedné hry, jsou omezeny podle stálého umístění VHP na 2, 5 a 50 Kč, resp. 300, 750 a Kč VHP mají zákonem stanovený časový limit nejvyšší hodinové prohry VHP mají upraveno nastavení výherního podílu THZ nejvyšší sázky na jednu hry a nejvyšší výhry z jedné hry jsou stanoveny výše, než u VHP umístěných v kasinech, tedy nejvyšší sázka na jednu hru Kč a nejvyšší výhra Kč THZ nemají limit prohry THZ nemají upraveno nastavení výherního podílu VHP kontrolují orgány obce, které vydávají povolení k provozování THZ kontroluje MF ČR prostřednictvím FŘ a FÚ, u CLS s IVT v praxi ne fyzicky, ale jen prostřednictvím pasivního přístupu do CLS Názorným příkladem je srovnání VHP (druh video VHP) s CLS s IVT obsluhovanými hráčem v Tab. 11. Jedná se o zcela totožné sázkové hry, jak po stránce uživatelského rozhraní hráče, tak i po stránce grafiky samotných zobrazovaných her. Tab. 11: Srovnání přístrojů a her: VHP (video VHP) a CLS s IVT obsluhovanými hráčem video VHP (přístroje) CLS s IVT obsluhovanými hráči (přístroje) KAJOT Joker Games 2 Double Tronic KAJOT PG Double Tronic SYNOT Explosive Games SYNOT IVT 2

14 SYNOT Games Unlimited SYNOT - Marius Video VHP (příklady her) CLS s IVT obsluhovanými hráči (příklady her) Tvrzení navrhovatelů stran shody VHP a THZ CLS s IVT obsluhovanými hráči z hlediska ZOL se opírá mj. také o Znalecký posudek č. 182/10 ze dne vyhotovený pro objednatele Statutární město Brno Doc. Ing. Václavem Jirovským, CSc. soudním znalcem v oboru Elektronika se specializací elektronické součástky, Kybernetika, odvětví výpočetní technika a Ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací elektronika a výpočetní technika. VI Stálé umístění VHP a THZ VHP mají podmínky stálého umístění definované v ZOL a mohou být povolovány výhradně jen do pohostinství, heren a kasin. VHP nesmí být povoleny podle 17 odst. 11 ZOL ve školách a školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví a jejich sousedství. Metodická příručka MF ČR k VHP 17 hovoří o doporučení správnímu orgánu nepovolit VHP do nebytových prostor označených reklamou kasino, casino či jiných odvozenin pro porušení 4 a 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 17 Ministerstvo financí České republiky. Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů. č.j. 34/42852/2009. Praha : [vl.n.], Posouzení návrhu na stálé umístění VHP, s Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/podminky_povolovani_48556.html>.

15 15 THZ naproti tomu jsou povolovány kamkoliv, tedy i do míst, kde podle ZOL nesmí být povoleny ( 17 odst. 11 ZOL), včetně veřejných míst, na které se vztahují obecně závazné vyhlášky obcí a měst o zákazu provozování VHP. THZ tak lze najít téměř na všech myslitelných veřejných místech s velkým pohybem osob. Vznikají tzv. kvazi-kasina s analogy sázkových her v kasinu a analogy VHP, která jsou běžně označena názvem casino či jinou odvozeninou tohoto slova. V tzv. kvazi-kasinech lze tak hrát elektronicko-mechanické a elektronické analogy VHP (video VHP), loterií (Bingo) a kasinových her (ruleta, kostky, karetní hry). Počet takových kvazi-kasin je ve stovkách násobků vyšší, než je počet řádných kasin v ČR. Při posouzení stálého umístění THZ Ministerstvo financí až do nijak přiměřeně nepoužívalo ustanovení Části první až čtvrté (zejména Části druhé Výherní hrací přístroje). Veřejná místa s VHP a THZ, navíc označená reklamou ve formě světelných panelů systému kumulované výhry JACKPOT či jejich napodobenin se staly v České republice součástí urbánního prostředí. Takto se bez jakéhokoliv omezení staly veřejnosti přístupné téměř kdekoliv (kvazi-kasina) přístupné i hazardní hry (jinak podléhající řadě kontrolních a regulačních procesů), u kterých lze velmi rychle přijít o celý majetek, onemocnět patologickým hráčstvím, či být obětí souvisejících sociálně patologických jevů a specifické kriminality. 18 Ministerstvo financí České republiky. Ministerstvo financí ČR [online] [cit ]. Ministerstvo financí České republiky : Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí upravuje postup při posuzování žádostí o povolení provozování sázkových her podle ustanovení 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - od Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_56947.html>.

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi HODONÍN 18.6.2015 Co se rozumí loterií a jinou podobnou hrou a kdo

Více

WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Technická hra Definice technické hry Technické hry s živým prvkem Sázky, výhry a

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Olomouc 9. dubna 2015 Obecně závazné vyhlášky Současná právní úprava zmocnění

Více

ŠKOLENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU

ŠKOLENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU ŠKOLENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU Téma: Obecně závazné vyhlášky ÚSC Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Body tematického okruhu Vývoj účastenství obcí v povolovacím řízení Kritéria

Více

Stránka č. 1 z 10 Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky - 2010 rok 2010 Tabulky Grafy Komentář k Přehledu výsledků za rok 2010 TABULKY rok 2010 Tabulka č. 1 - Přehled výsledků

Více

Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled

Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Hazardní

Více

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: SIMPLY GOLD THE FROG KING CASINO POKER SIMPLY THE BEST JOKER MANIA II RING OF FIRE XL MOKO MANIA KAJOT CARD HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Verze:

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazným vyhláškám regulujícím provozování výherních hracích přístrojů na území obce V oblasti provozování loterií

Více

Emotion 750. 1. Technická charakteristika

Emotion 750. 1. Technická charakteristika 1. Technická charakteristika Výherní hrací přístroj je elektronicky řízené zařízení umožňující sázky do interaktivních her (dále jen VHP). VHP je přímo obsluhováno sázejícím. Okolnost, jež určuje výhru,

Více

HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES

HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES Specifikace a společné funkční vlastnosti herního terminálu v herním systému ROYAL GAMES (dále jen HS-RG) 1. Jedná se soubor technických a programových zařízení,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku datum nabytí účinnosti: 12. 2. 2014 Magistrát města Brna,

Více

KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: SIMPLY GOLD THE FROG KING CASINO POKER SIMPLY THE BEST JOKER MANIA II RING OF FIRE XL MOKO MANIA KAJOT CARD CASINO ROULETTE SUPER

Více

K možnosti provozování tzv. LIVE DEALER GAMES

K možnosti provozování tzv. LIVE DEALER GAMES K možnosti provozování tzv. LIVE DEALER GAMES Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 5. října 2016 Živá hra provozovaná prostřednictvím internetu 57 ZHH Při živé hře hrají

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA REGULACE HAZARDU

PRÁVNÍ ÚPRAVA REGULACE HAZARDU PRÁVNÍ ÚPRAVA REGULACE HAZARDU od 1. 1. 2017 se zaměřením na povolovací proces Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 25. října 2016 Osnova Obecně k novinkám dle zákona o hazardních

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

BLUE GAMES 300 MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

BLUE GAMES 300 MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí: 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 2 Kč (2 kredity) max. výhra: 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře výherní podíl:

Více

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Zadávání kreditů : S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá mince v hodnotě 5, 10 a 20 Kč. Akceptor bankovek přijímá bankovky dle nastavení provozovatele v hodnotách : 50,100, 200, 500, 1000 a 2000

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

BLUE GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

BLUE GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 88

Více

WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016

WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 Body tematického okruhu úvod novinky v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních

Více

Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby

Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby Ministerstva vnitra Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace hazardních her Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách Zveřejněn ve Sbírce zákonů

Více

GOLD GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

GOLD GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

HERNÍ PLÁN. Případné reklamace hráče budou řešeny provozovatelem.

HERNÍ PLÁN. Případné reklamace hráče budou řešeny provozovatelem. HERNÍ PLÁN 1. Max. sázka na jednu hru: 5 Kč (50 kreditů.) 2. Max. výhra z jedné hry: 750 Kč(750 kreditů.) 3. Výherní podíl je minimálně 90%. 4. Přístroj přijímá bankovky v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Channel 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku datum nabytí účinnosti: 12. 2. 2014 Magistrát města Brna,

Více

HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750

HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750 HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750 Technická specifikace výherního hracího přístroje, dále jen VHP : jedno alternativně dvou monitorový LCD s možností připojení touchscreenu možná konfigurace varianty

Více

Školení pro místní samosprávu

Školení pro místní samosprávu Školení pro místní samosprávu Téma: Dozor Poskytování informací orgánu dozoru, Ministerstvu financí a správci daně Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Výkon dozoru Současná

Více

HERNÍ PLÁN WIN AND RACE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN WIN AND RACE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN WIN AND RACE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 30. 10. 2008 1.0 První naplnění Karel Kyovský 31. 07. 2015 1.1 Změna obsahu-riziko Radoslav Hrčka 23.

Více

INTERACTIVE GAMES 750 CZK

INTERACTIVE GAMES 750 CZK POPIS HRY INTERACTIVE GAMES II 750 je mincový výherní hrací přístroj, jehož náhodný herní průběh je řízen mikroprocesorem. Hra je opticky znázorněna na obrazovce, která je umístěna na hlavní desce přístroje.

Více

Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby

Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby Ministerstva vnitra Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace hazardních her Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách Zveřejněn ve Sbírce zákonů

Více

Loterie a jiné podobné hry

Loterie a jiné podobné hry MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Loterie a jiné podobné hry Učební texty ke zkušebním otázkám ke zvláštní části úřednické zkoušky Praha 2015 OBSAH 1. Smysl a účel zákona

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se

Více

Herní plán BREAK THE BANK

Herní plán BREAK THE BANK Herní plán BREAK THE BANK Break The Bank 1. Úvod Break The Bank je hra se třemi válci a 5 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů-včetně bonusového symbolu. 2. Pravidla hry a její

Více

Herní plán. Twin Win

Herní plán. Twin Win Herní plán Twin Win 1. Úvod Twin Win je hra se čtyřmi válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Počet linií ve hře Twin Win je po celou dobu hry neměnný.

Více

HERNÍ PLÁN GOLDEN TREASURE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN GOLDEN TREASURE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN GOLDEN TREASURE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 27. 05. 2008 1.0 První naplnění Karel Kyovský 17. 06. 2008 1.1 Doplnění statistik a tabulek výher

Více

Stanovisko odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Stanovisko odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Mgr. Karel Blaha ředitel odboru 34 Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 1, 110 00 Sekretariát tel.:

Více

WORKSHOP I. Téma: Povolovací řízení a ohlášení Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27.

WORKSHOP I. Téma: Povolovací řízení a ohlášení Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27. WORKSHOP I. Téma: Povolovací řízení a ohlášení Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27. července 2016 Body tematického okruhu Obecně k novému povolovacímu procesu 1)

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, 310 8. funkční období 310 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů

Více

Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozování loterií a jiných podobných her podle č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doporučený přehled náležitostí a příloh směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu č. 202/1990 Sb.,

Více

Herní plán DOUBLE FORTUNE

Herní plán DOUBLE FORTUNE Herní plán DOUBLE FORTUNE Double Fortune 1. Úvod Double Fortune je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých ů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Double Fortune může hráč nastavit

Více

KAJOT Planet Games V.CZ-kat.3

KAJOT Planet Games V.CZ-kat.3 KAJOT Planet Games V.CZ-kat.3 ČESKÁ REPUBLIKA MŮŽE OBSAHOVAT VŠECHNY NEBO JEN NĚKTERÉ NÍŽE UVEDENÉ HRY DLE NASTAVENÍ VÝROBCE: CRAZY FRUITS DYNAMITE 27 HALLOWEEN KING HOTLINES 34 JOKER AREA JOKER 27 JOKER

Více

HERNÍ PLÁN BONUS JOKER II APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s.

HERNÍ PLÁN BONUS JOKER II APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s. HERNÍ PLÁN BONUS JOKER II APOLLO GAMES HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 10.7.2014 1.0 První naplnění Miroslav Lazarek 20.4.2015 1.1 Úprava textu Miroslav Lazarek 20.10.2015 1:2 Doplnění

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 4. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

HERNÍ PLÁN MULTIFRUITS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MULTIFRUITS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MULTIFRUITS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 24. 1. 2011 1.0 První naplnění Karel Kyovský 2 OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

Herní plán QUICK PAY JACKPOTS

Herní plán QUICK PAY JACKPOTS Herní plán QUICK PAY JACKPOTS Quick Pay Jackpots 1. Úvod Quick Pay Jackpots je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Quick Pay Jackpots

Více

Zdanění provozovatelů hazardních her

Zdanění provozovatelů hazardních her Zdanění provozovatelů hazardních her Mezinárodní konference Hazardní hry v České republice a jejich nová regulace Praha 9. října 2014 Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí doc. JUDr. Radim

Více

Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry)

Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry) Admiral Super V+ Gaminator 54 CZ obsahuje 14 různých her (Průběh hry viz popis hry) American Colors Book of Ra deluxe Buffalo Thunder Dolphins Pearl deluxe Lord of the Ocean Lucky Lady s Charm deluxe Mariella

Více

KAJOT Planet Games V.CZ-750

KAJOT Planet Games V.CZ-750 KAJOT Planet Games V.CZ-750 ČESKÁ REPUBLIKA MŮŽE OBSAHOVAT NĚKTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH HER: CARIBBEAN NIGHTS CRAZY FRUITS DYNAMITE 27 HALLOWEEN KING HOTLINES 34 JOKER AREA JOKER 27 JOKER 81 JOKER 243 JOKER

Více

PBF GAMES. Popis hry. - při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připíše na kredit 50 až 5000 bodů.

PBF GAMES. Popis hry. - při vkladu bankovek 50 až 5000 Kč se připíše na kredit 50 až 5000 bodů. PBF GAMES PBF GAMES je obrazovkový výherní hrací přístroj řízený mikroprocesorem. - hráč může volitelně získat nebo vyplatit kredit také prostřednictvím obsluhy pomocí klíče. - nejvyšší sázka na jednu

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : CLS GAMES SYSTEM Sada her : Apollo Games Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): 5 Kč Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): 1000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-96 %

Více

WORKSHOP III. Téma: Bonusy, hry nad rámec HP Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4.

WORKSHOP III. Téma: Bonusy, hry nad rámec HP Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. WORKSHOP III. Téma: Bonusy, hry nad rámec HP Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 Body tematického okruhu úvod novinky v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S313/2009/KS-15127/2009/840 V Brně dne 30. listopadu 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S313/2009/KS-15127/2009/840 V Brně dne 30. listopadu 2009 OT *uohsx001h5s9* UOHSX001H5S9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S313/2009/KS-15127/2009/840 V Brně dne 30. listopadu 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů.

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů. Admiral Ultimate 10 C obsahuje 10 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Xtra Hot Fruits n Royals Joker Fruits Plenty on Twenty Hot Roaring Forties American Colors Hot Chip Runner deluxe Sizzling Hot

Více

HERNÍ PLÁN HORUS EYE APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s.

HERNÍ PLÁN HORUS EYE APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s. HERNÍ PLÁN HORUS EYE APOLLO GAMES HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 08. 06. 2015 1.0 První naplnění Radoslav Hrčka 20. 06. 2015 1.1 Úprava v popisu Radoslav Hrčka 2 OBSAH Historie revizí...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014 *UOHSX006N18A* UOHSX006N18A ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

KAJOT Star Games V.CZ-kat.3

KAJOT Star Games V.CZ-kat.3 KAJOT Star Games V.CZ-kat.3 ČESKÁ REPUBLIKA MŮŽE OBSAHOVAT VŠECHNY NEBO JEN NĚKTERÉ NÍŽE UVEDENÉ HRY DLE NASTAVENÍ VÝROBCE: LUCKY FRUITS SEXY ESCORT LOST RELICS CASINO ROULETTE WILD BANK LUCKY BAR LONDON

Více

Herní plán MEGA GEMS - DIAMOND LINE DOUBLE MAX POWER

Herní plán MEGA GEMS - DIAMOND LINE DOUBLE MAX POWER Herní plán MEGA GEMS - DIAMOND LINE DOUBLE MAX POWER 1. Úvod MEGA GEMS je 4 válcová hra hraná na 9 liniích pro všechny sázky. Výhry jsou uděleny za 3 nebo 4 stejné symboly na výherní linii. 2. Pravidla

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

Poskytování služeb osvědčování VHP, technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her

Poskytování služeb osvědčování VHP, technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her Příručka pro klienty Poskytování služeb osvědčování VHP, technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her Institut pro testování a certifikaci, a.s. Česká republika 1. Úvod

Více

KAJOT PLANET GAME V.CZ-300

KAJOT PLANET GAME V.CZ-300 KAJOT PLANET GAME V.CZ-300 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: CRAZY FRUITS CARIBBEAN NIGHTS DYNAMITE 27 HALLOWEEN KING HOTLINES 34 JOKER 27 JOKER 81 JOKER STAR 81 JOKER AREA KAJOT LINES LUCKY DRAGON

Více

X-line. 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu.

X-line. 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu. Herní plán X-LINE X-line 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře X-line může hráč

Více

Admiral Lions CZK. Struktura:

Admiral Lions CZK. Struktura: Admiral Lions CZK Struktura: Všeobecně: Jedná se o výherní hrací přístroj, který opticky znázorňuje válcovou hru. Válcová hra zahrnuje 5 válců, přičemž z každého válce zobrazuje monitor vždy 3 symboly.

Více

REGULACE TRHU V OBLASTI HAZARDNÍCH HER

REGULACE TRHU V OBLASTI HAZARDNÍCH HER REGULACE TRHU V OBLASTI HAZARDNÍCH HER Zdeněk Makovský Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract: The article deals with conditions of the Czech lottery market. The revision of present

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Min. sázka na jednu hru: Max. sázka na jednu hru: Max. výhra z jedné hry: VLT VIDEO GAMES 1 Kč 1.000 Kč 1.000.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-96 % Vložení kreditu ( dle

Více

Herní plán REEL HORROR

Herní plán REEL HORROR Herní plán REEL HORROR Reel Horror 1. Úvod Reel Horror je hra s pěti válci a max. 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Reel Horror může hráč nastavit

Více

Herní plán EXTREME JOKER DELUXE

Herní plán EXTREME JOKER DELUXE Herní plán EXTREME JOKER DELUXE Extreme Joker Deluxe 1. Úvod Extreme Joker Deluxe je hra se 6 válci a 50 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Extreme

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 04. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský 23. 10. 2015 1.1 Změna v riziku Radoslav Hrčka 08. 01.

Více

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU 81 MAGIC CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.0.0 CZ 1 / 7 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie

Více

Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí

Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí 1 Doba nočního klidu doba nočního klidu je definována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů doba nočního klidu

Více

Herní plán sázkové hry BANK MANIA

Herní plán sázkové hry BANK MANIA Herní plán sázkové hry BANK MANIA Typ hry: je to tříválcová hra, v níž se sází na 3 shodné symboly na 5 výherních liniích Minimální sázka na 1 hru: Maximální sázka na 1 hru: Maximální výhra z jedné hry:

Více

WORKSHOP II. Téma: Implementace zákonných povinností provozovatelů hazardních her. Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

WORKSHOP II. Téma: Implementace zákonných povinností provozovatelů hazardních her. Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi WORKSHOP II. Téma: Implementace zákonných povinností provozovatelů hazardních her Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 1. srpna 2016 Režim povolení Povolení podle zákona

Více

Herní plán. Hot as Hell

Herní plán. Hot as Hell Herní plán Hot as Hell Hot as Hell 1. Úvod Hot as Hell je hra s pěti válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 7 různých symbolů, jeden divoký symbol Wild a bonusový symbol Pyramid of Joy. 2. Pravidla

Více

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál.

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. HERNÍ PLÁN Systém: MULTI LOTTO Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. Super Fruit Je to 3 -kotoučová hra s pěti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle

Více

KAJOT GG V.CZ-kat.3. Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY:

KAJOT GG V.CZ-kat.3. Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: KAJOT GG V.CZ-kat.3 Česká republika OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: AZTECS EMPIRE BIG APPLE GOLD MACHINE HAPPY FORTY JOKER DREAM JOKER STAR 81 LONDON PUB MACAU MAX WILD NITRO 81 RING OF FIRE XL SIMPLY THE BEST

Více

Herní plán IRON MACHINE

Herní plán IRON MACHINE Herní plán IRON MACHINE 1. Úvod Iron Machine Iron Machine je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Iron Machine může hráč nastavit

Více

HERNÍ PLÁN MULTIFRUITS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MULTIFRUITS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MULTIFRUITS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 24. 01. 2011 1.0 První naplnění Karel Kyovský 23. 10. 2015 1.1 Změna v riziku Radoslav Hrčka 08. 01.

Více

Herní plán AGE OF VIKINGS

Herní plán AGE OF VIKINGS Herní plán AGE OF VIKINGS AGE OF VIKINGS 1. Úvod Age of Vikings je hra s pěti válci a 9 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů včetně bunusového a divokého symbolu. 2. Pravidla hry

Více

Herní plán FREE PLAY MAX POWER

Herní plán FREE PLAY MAX POWER Herní plán FREE PLAY MAX POWER FREE PLAY MAX POWER 1. Úvod Free Play Max Power je 3 válcová hra s 5 liniemi. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře FREE PLAY MAX POWER může hráč nastavit sázky v následujících

Více

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU

CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Sizzling Money CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.0.0 CZ 1 / 7 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 27. 05. 2009 1.0 První naplnění Karel Kyovský 31. 07. 2015 1.1 Změna obsahu-riziko Radoslav Hrčka 23.

Více

REVOLUCE V REGULACI HAZARDU V PRAXI MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

REVOLUCE V REGULACI HAZARDU V PRAXI MINISTERSTVO FINANCÍ ČR REVOLUCE V REGULACI HAZARDU V PRAXI MINISTERSTVO FINANCÍ ČR 31. 1. 2017 ZHODNOCENÍ NOVÉ REGULACE HAZARDU ALARMUJÍCÍ DOSAVADNÍ STAV POSTUP MF DO 31.12. 2016 NOVÝ ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH ÚČINNÝ OD 1.1.2017

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka Kajot Double Matic 2 Obsah........................................................................3

Více

Herní plán EXTRA MAX POWER

Herní plán EXTRA MAX POWER Herní plán EXTRA MAX POWER EXTRA MAX POWER 1. Úvod Extra Max Power je 3 válcová hra s 5 liniemi. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře EXTRA MAX POWER může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2,

Více

POWER GAMES 750 CZK HERNÍ PLÁN

POWER GAMES 750 CZK HERNÍ PLÁN Obecně POWER GAMES 750 CZK HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá podle nastavení: - Mince v hodnotě 10 Kč - Bankovky v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč - Tiket s vytištěnou hodnotou - Obdržení

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Zastupitelstvo města Přerova Přerov 14.11.2011 Předloha pro 9. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 12.12.2011 Pořadové číslo: Předkladatel: Navrhovatel: Zpracovatel:. Anna Pospíšilová

Více

C A T E V L T S Y S T E M HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Multi Joker 16 CATE VLT. HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Multi Joker 16

C A T E V L T S Y S T E M HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Multi Joker 16 CATE VLT. HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Multi Joker 16 CATE VLT HERNÍ PLÁN - NÁVOD PRO HRU Multi Joker 16 CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.0.0 CZ 1 / 7 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah

Více

DEMON REELS DIAMOND LINE MAX POWER

DEMON REELS DIAMOND LINE MAX POWER 1. Úvod DEMON REELS DIAMOND LINE MAX POWER DEMON REELS je 5 válcová hra hraná na 5 linií pro všechny sázky. Výhry jsou vypláceny za 3, 4 a 5 stejných symbolů. Hra obsahuje expanzní divoké symboly a symboly

Více

Je zákon sám schopen snížit výskyt problémů spojených s hazardním hraním?

Je zákon sám schopen snížit výskyt problémů spojených s hazardním hraním? Je zákon sám schopen snížit výskyt problémů spojených s hazardním hraním? Mgr. Jindřich Vobořil národní protidrogový koordinátor Úřad vlády ČR 11. listopadu 2015 Praha Trendy Vývoj počtu problémových hráčů

Více