Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č. 2: VHP a THZ, technický popis

2 I Výchozí dokumenty Výherní hrací přístroje (dále jen VHP ) a technické herní zařízení (dále jen THZ ) na vnitřním trhu České republiky upravují zejména tyto právní předpisy a jiné dokumenty: Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOL ) Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů, vydaná Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/42852/2009 ze dne Metodická příručka Systém kumulované výhry JACKPOT a kumulovaná výhra JACKPOT. vydaná Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/55668/200 ze dne Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály, vydaný Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/106819/2008 ze dne (poslední změna ke dni ) Standard technického zařízení Elektromechanické rulety, vydaný Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/106823/2008 ze dne (poslední změna ke dni ) II Definice loterií a jiných podobných her podle ZOL Loteriemi a jinými podobnými hrami na vnitřním trhu ČR jsou zejména hry taxativně vyjmenované v ust. 2 odst. 1 písmena a) až k) ZOL. Provozování některých z nich je podrobněji upraveno v Části první Loterie a tomboly, Části druhé Výherní hrací přístroje, Části třetí Kursové sázky a Části čtvrté Sázkové hry v kasinu. Ministerstvo financí České republiky (dále jen MF ČR ) může podle zmocňovacího ustanovení 50 odst. 3 ZOL povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. III Výherní hrací přístroje (VHP) VHP jsou definovány jednak v ust. 2 odst. 1 písm. e) ZOL: sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje") a jednak v Části druhé Výherní hrací přístroje v ZOL: Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům, je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti, vydaném podle 19 odst. 2 písm. c) jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.

3 VHP mohou být umístěny v pohostinstvích, hernách a kasinech. Povolení k provozování vydává na dobu maximálně 1 roku v definovaných případech buď obec, krajský úřad nebo MF ČR. VHP má ZOL limitovány parametry nejvyšší vsazené částky na jednu hru, nejvyšší výhry z jedné hry, výherního podílu, nejvyšší hodinové prohry a stáří přístroje. VHP mohou být v hernách a kasinech propojeny se zařízením kumulované výhry JACKPOT. Stálé umístění VHP má dále omezení upravená v ZOL a obce mají navíc právo stálé umístění VHP regulovat formou obecně závazných vyhlášek (podle ust. 17 odst. 11 nebo 50 odst. 4 ZOL). VHP lze rozdělit do dvou skupin: 3 válcové VHP (jednoúčelový přístroj s jedinou elektronicko-mechanickou hrou), video VHP (jednoúčelový přístroj s výběrem více nainstalovaných elektronických her). Objektově je VHP nábytkový kabinet, vybavený počítačovým hardwarem a softwarem, mechanickým zařízením s otočnými válci s herními symboly (válcové VHP) nebo CRT obrazovkou (video VHP) či dotykovým displejem (video VHP), akceptorem mincí či bankovek nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher a ovládacími tlačítky. Vnitřní vybavení se skládá z boxů na bankovky a válců na mince, zdvojených počítadel IN/OUT vložených a vyplacených finančních prostředků a servisním rozhraním. VHP se připojuje jen do elektrické sítě a případně k zařízení kumulované výhry JACKPOT. V ČR bylo v roce 2009 povoleno ks VHP 1. Příklady válcových VHP 2 Válcové VHP SYNOT 4th Dimensions SYNOT Black Magic 2 SYNOT Lucky Stars 1 Ministerstvo financí České republiky. Žádost o poskytnutí informace. Dopis č.j. 34/43980/2010. Praha : [vl.n.], s. 2 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Produkty >> Výherní hrací přístroje (VHP). Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/vyherni-hraci-pristroje-vhp>.

4 Příklady video VHP a jejich her 3 Video VHP SYNOT Explosive Games KAJOT Joker Games 2 4 SYNOT Games Unlimited Příklady her na video VHP Joker 27 Joker 81 Simply Gold Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky přes akceptor mincí nebo bankovek lze zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru. U válcových VHP lze hrát pouze jednu hru, u video VHP lze vybrat jednu z více nainstalovaných elektronických her. U video VHP si může hráč dále zvolit případně další nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro spuštění každé jedné hry musí hráč jen zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u některých VHP možno dále násobit částku výhry (např. tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ, PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat stisknutím tlačítka VÝPLATA nebo prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě ZOL stanoveným výherním podílem, nižším než 100 %, ovlivnění výhry hráčem je nemožné. IV Technické herní zařízení (THZ) THZ jsou povolovány podle zmocňovacího ustanovení 50 odst. 3 ZOL. V praxi není stálé umístění THZ nijak omezováno. THZ jsou povolovány i do míst, do kterých je zakázáno povolovat VHP (Část druhá Výherní hrací přístroje, ust. 17 odst. 11 ZOL), včetně veřejných míst regulovaných obecně závaznými vyhláškami, vydávanými obcemi v samostatné působnosti podle ust. 17 odst. 11 nebo ust. 50 odst. 4 ZOL. Povolení k provozování THZ se vydává až na dobu 10 let. Správním orgánem povolovacího procesu je výhradně jen MF ČR. Obce či kraje nejsou účastníky těchto správních řízení a nemají na povolovací proces THZ žádný vliv. 3 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Produkty >> Video VHP. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/video-vhp>. 4 Kajot [online]. c2010 [cit ]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/vyherni-hracipristroje/joker-games-2-double-tronic>.

5 THZ nemají v ZOL nijak upraveny parametry nejvyšší vsazené částky na jednu hru, nejvyšší výhry z jedné hry, výherního podílu, nejvyšší hodinové prohry, životnosti přístroje, etc. THZ lze rozdělit do sedmi základních skupin: 5 Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými vyškoleným personálem Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými hráčem Elektromechanické rulety Elektromechanické kostky Elektronický poker Lokální loterijní systém, resp. jiná vícemístná herní zařízení Internetové kursové sázky V ČR bylo v roce 2009 povoleno následující množství THZ: Druh hry Počet (ks) Interaktivní videoloterijní terminály Elektromechanické rulety Elektromechanické kostky 480 Ostatní podle 50 odst. 3 *) *) vícemístná technická zařízení, lokální systémy atd. IV.1 Centrální loterijní systém s interaktivní videoloterijními terminály, obsluhovanými vyškoleným personálem Jedná se o první druh THZ, povolený podle ust. 50 odst. 3 ZOL. Systém provozuje výhradně jen společnost SAZKA, a.s. Prostřednictvím tohoto systému lze přijímat a zpracovávat tikety her SPORTKA, EUROMILIONY, Šťastných 10, KENO, etc., lze dobíjet kredit pro volání do sítí mobilních operátorů, uhradit účty za odběr elektrické energie, etc. Centrální loterní systém (dále jen "CLS") je elektronický systém, který sestává z centrální řídící jednotky (dále "CJ"), místní kontrolní jednotky (dále "MJ") a početně neomezených koncových zařízení - interaktivních videoloterijních terminálů (dále jen "IVT") a tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. U tohoto druhu THZ obsluhuje IVT vyškolený personál. Tento druh THZ má stálé umístění zejména na pobočkách Česká pošta, s.p., čerpacích stanicích pohonných hmot, novinových stáncích, kioscích na nádražích ČD, a.s., i jiných místech. Pro povolovací proces tohoto druhu THZ vydalo MF ČR Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály, vydaný Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/106819/2008 ze dne (poslední změna ke dni ) 5. Tento systém jako jediný z uvedených systémů nekonkuruje svým provozem fakticky VHP. 5 Ministerstvo financí České republiky. Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály. č.j. 34/106819/2009. Praha : [vl.n.], s. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44776.html>.

6 IV.2 Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými hráči Povolování tohoto druhu THZ bylo zahájeno až následně po zavedení povolovacího procesu a vydání Ověření o provozuschopnosti, Inspekční zprávy a Inspekčního certifikátu pověřenou autorizované osoby (Elektrotechnický zkušební ústav, Institut testování a certifikace, a.s.) u druhu THZ popsaného v článku IV.1. Centrální loterní systém (dále jen "CLS") je elektronický systém, který sestává z centrální řídící jednotky (dále "CJ"), místní kontrolní jednotky (dále "MJ") a početně neomezených koncových zařízení - interaktivních videoloterijních terminálů (dále jen "IVT") a tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. U tohoto druhu THZ obsluhuje IVT samostatně přímo hráč. Terminál IVT je nábytkový kabinet, vybavený počítačovým hardwarem a softwarem, CRT nebo dotykovým displejem, akceptorem mincí či bankovek nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher a ovládacími tlačítky. CLS s IVT obsahuje softwarový vnitřní systém kumulované výhry JACKPOT. Jednotlivé hry jsou totožné či obdobné jako u video VHP, rovněž uživatelské rozhraní je naprosto shodné s video VHP. Standard 6 omezuje nejvyšší sázku na jednu hru na Kč nebo 100 EUR (sic!). V ČR bylo v roce 2009 povoleno ks koncových zařízení IVT (srov ks VHP) Schéma CLS s IVT 7 Servery CLS Schéma CLS s IVT 6 Ministerstvo financí České republiky. Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály. č.j. 34/106819/2009. Praha : [vl.n.], s. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44776.html>. 7 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Centrální loterijní systém. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/centralni-loterijni-system>.

7 7 Příklady CLS s IVT a jejich her 8 CLS s IVT KAJOT MG Double Tronic 9 SYNOT Marius SYNOT - Titan Příklady her na CLS s IVT SYNOT Hells Bells SYNOT Twin Win SYNOT Miners Luck SYNOT Black Jack SYNOT ruleta Race Track SYNOT Poker Jacks or Better Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché a zcela totožné jako u video VHP. Po vložení finanční částky např. přes akceptor mincí nebo bankovek si hráč může vybrat jednu z více nainstalovaných elektronických her, zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru a případně další nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro spuštění každé jedné hry musí hráč jen zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u většiny her možno dále násobit výhru (např. tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ, PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než 100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné. 8 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Produkty >> Centrální loterijní systém. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/centralni-loterijni-system>. 9 Kajot [online]. c2010 [cit ]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ videoloterniterminaly/kajot-vlt-mg-double-tronic>.

8 IV.3 Elektromechanické rulety Elektromechanická ruleta je programově elektronicky řízené herní zařízení vybavené mechanickým ruletovým kolem provozované jako vícemístná elektromechanická ruleta (dále TZ ). Za TZ se považuje i hybridní systém využívající mechanické, elektromechanické nebo elektronicky zobrazované ruletové kolo, jejichž činnost je dálkově přenášena a využívána více herními místy v jednom objektu. TZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále CPV ), které zajišťuje provozování hry. TZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. Standard 10 omezuje nejvyšší sázku na různé sázkové kombinace nebo na konkrétní číslo každého účastníka hry na Kč nebo 50 EUR nebo na jednu celkem Kč nebo EUR (sic!). Příklad elektromechanické rulety 11 Příklad staršího typu 8místné rulety Příklad moderní 8místné rulety Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky např. přes akceptor bankovek si hráč může ze svého místa (jednoho z více míst THZ) na svém dotykovém displeji zvolit vlastní nebo přednastavené kombinace čísel na virtuálním plátně nebo jiné sázkové příležitosti (červená/černá, sudách/lichá, etc.) a výši sázky na kombinaci nebo konkrétní čísla či jinou sázkovou příležitost. V automatizované časové periodě se roztočí centrální ruletové kolo a elektronicko-mechanický systém vypustí kuličku na roztočené kolo. Výherním číslem je pak číslo, na kterém kulička zůstane, až se ruletové kolo zastaví. Případná výhra se následně připíše do kreditu hráče. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než 100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné. IV.4 Elektromechanické kostky Elektromechanické kostky jsou programově elektronicky řízené herní zařízení vybavené mechanickým zařízením pro losování 3 kostek s čísly 1 6, provozované jako vícemístné elektromechanické kostky (dále TZ ). Jedná se o hybridní systém využívající mechanické či elektromechanické zařízení pro losování 3 kostek, jehož činnost je dálkově přenášena a využívána více herními místy v jednom objektu. 10 Ministerstvo financí České republiky. Standard technického zařízení Elektromechanické rulety. č.j. 34/106823/2009. Praha : [vl.n.], s. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44778.html>. 11 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Rulety. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/rulety>.

9 TZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále CPV ), které zajišťuje provozování hry. TZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný metodický standard pro tento druh THZ! Příklad elektromechanických kostek 12 9 SYNOT elektromechanické kostky Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky např. přes akceptor bankovek si hráč může ze svého místa (jednoho z více míst THZ) na svém dotykovém displeji nebo desce zvolit vlastní nebo přednastavené kombinace na virtuálním plátně a výši sázky na konkrétní definovanou sázkovou příležitost. V automatizované časové periodě elektronicko-mechanický systém vhodí do centrálního prostoru 3 kostky s čísly 1-6. Výherní kombinací jsou pak čísla na kostkách obrácená vzhůru. Případná výhra se následně připíše do kreditu hráče. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než 100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné. IV.5 Elektronický poker Tento druh THZ začal být povolován od roku Elektronický poker je programově elektronicky řízené herní zařízení. THZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále CPV ), které zajišťuje provozování hry. THZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný metodický standard pro tento druh THZ! 12 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Kostky. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/kostky>.

10 Příklad elektronického pokeru 13 INCOME Drive Poker (přístroj) INCOME Drive Poker (centrální display) IV.6 Lokální loterijní systém, resp. jiná vícemístná herní zařízení Lokální loterijní systém (dále jen LLS ) je vícemístné herní zařízení. Objektově je LLS 3 nábytkové kabinety, zapojené sériově. Každý kabinet je samostatně vybavený počítačovým hardwarem a softwarem, a dále je napojen na společné centrální programové vybavení. Každý kabinet je zcela shodně jako válcové VHP nebo video VHP vybaven mechanickým zařízením s otočnými válci s herními symboly (analog válcových VHP) nebo CRT displejem (analog video VHP), akceptorem mincí či bankovek nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher a ovládacími tlačítky. Vnitřní vybavení se skládá z boxů na bankovky a válců na mince, zdvojených počítadel IN/OUT vložených a vyplacených finančních prostředků a servisním rozhraním. LLS obsahuje softwarový vnitřní systém kumulované výhry JACKPOT, společný pro všechny kabinety nebo pro každý zvlášť. LLS se připojuje jen do elektrické sítě. Jednotlivé hry jsou totožné jako u válcových VHP či video VHP (podle druhu kabinetu LLS), rovněž uživatelské rozhraní je naprosto shodné s válcovými nebo video VHP. Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný technický standard pro tento druh THZ. Příklady lokálních loterijních systémů a jejich her 14 Lokální loterijní systém SYNOT Max Power (válcový) SYNOT Max Power (válcový) KAJOT Video Multiplexx Drive Poker - Elektronický poker stůl - INCOME spol. s r.o. [online]. c2006 [cit ]. Drive Poker - Elektronický poker stůl - INCOME spol. s r.o.. Dostupné z WWW: < 14 Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit ]. Produkty >> Lokální systém. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/lokalni-system>. 15 Kajot [online]. c2010 [cit ]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ vicemistna-technickazarizeni/multiplexx>.

11 11 Příklady her na lokálních loterijních systémech SYNOT Max Power (válcový) SYNOT Max Power (válcový) KAJOT Tropical 7 16 Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky přes akceptor mincí nebo bankovek lze zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru. U válcových VHP lze hrát pouze jednu hru, u video VHP lze vybrat jednu z více nainstalovaných elektronických her. U video VHP si může hráč dále zvolit případně další nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro spuštění každé jedné hry musí hráč jen zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u některých VHP možno dále násobit částku výhry (např. tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ, PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat stisknutím tlačítka VÝPLATA nebo prostřednictvím obsluhy provozovny. Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě ZOL stanoveným výherním podílem, nižším než 100 %, ovlivnění výhry hráčem je nemožné. 16 Kajot [online]. c2010 [cit ]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ vicemistna-technickazarizeni/multiplexx>.

12 V Porovnání podmínek provozování loterií a jiných podobných her, upravených v části první až čtvrté ZOL s podmínkami provozování jejich analogů, povolovaných podle 50 odst. 3 ZOL V následujícím bloku je provedeno srovnání loterií a jiných podobných her, upravených v 2 odst. 1 a části první až čtvrté ZOL s jejich elektronicko-mechanickými nebo elektronickými analogy, povolovanými MF ČR: Srovnání loterií a jiných podobných her upravených v části první až čtvrté ZOL s jejich analogy, povolovanými podle 50 odst. 3 ZOL Loterie a jiná podobná hra upravená v ust. 2 písmeno e) a i) a části první až čtvrté ZOL VHP, druh video VHP (část druhá ZOL) VHP, druh válcové VHP (část druhá ZOL) Mechanická rulety v kasinu (část čtvrtá ZOL) Hra Craps (kostky) v kasinu (část čtvrtá ZOL) Karetní hra Black Jack v kasinu (část čtvrtá ZOL) Karetní hra Poker v kasinu (část čtvrtá ZOL) Loterie Bingo (část první ZOL) Kursové sázky (část třetí ZOL) Loterie a jiné podobné hry povolované podle ust. 50 odst. 3 ZOL CLS s IVT obsluhovanými hráčem Lokální loterijní systém, resp. vícemístné herní zařízení Elektromechanická ruleta CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na displeji) Elektromechanické kostky CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na displeji) Elektronický poker CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na displeji) CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na displeji) Internetové kursové sázky Ukázky důsledků této situace (paralelní existence totožných systémů podléhajících různým právním režimům): Výchozí problém Stálé umístění VHP a THZ na veřejných místech Správní orgán povolovacího procesu Odvody části výtěžků sázkových her a loterií na veřejně prospěšné účely důsledku paralelních systémů VHP nesmí být povoleny do taxativně vyjmenovaných druhů chráněných budov a jejich sousedství, obce mohou vydat obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu VHP kolem chráněných budov a dále v konkrétních místech a čase ve svém správním obvodu THZ je povolováno do jakýchkoliv nebytových prostor, i do těch, na které se vztahují regulativy VHP VHP povolují ve svých správních obvodech orgány územní samosprávy obcí a měst, pokud je provozovatelem obec, je správním orgánem kraj THZ povolují do správních obvodů obcí a měst MF ČR přesto, že se ve většině případů jedná pouze o analogy VHP (desítky tisíc kusů přístrojů) VHP příjemcem je zejména obec, v jejímž správní obvodu jsou VHP provozovány THZ dochází k významnému obcházení odvodních povinností (viz Výroční zpráva BIS za rok 2009)

13 Omezení stáří sázkových přístrojů Dohled a dozor nad zákazem hry osob mladších 18 let a zákazem vstupu osob mladších 18 let do prostoru s VHP Nastavení parametrů her Výkon státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi 13 VHP nesmí být provozován starší než 5 let THZ povolení jsou vydávána na dobu 10 let u VHP umístěných v pohostinství je vyžadován zvláštní provozní režim v souvislosti se zákazem vstupu osob mladších 18 let do prostoru s VHP u VHP umístěných v hernách musí být po celou dobu provozu přítomna osoba dozoru nad zákazem vstupu a hry osob mladších 18 let v prostorách s THZ není nijak limitován pohyb osob mladších 18 let a není ani vyžadována přítomnost osoby dozoru nad zákazem hry osob mladších 18 let na THZ VHP nejvyšší sázky na jednu hru, resp. nejvyšší výhry z jedné hry, jsou omezeny podle stálého umístění VHP na 2, 5 a 50 Kč, resp. 300, 750 a Kč VHP mají zákonem stanovený časový limit nejvyšší hodinové prohry VHP mají upraveno nastavení výherního podílu THZ nejvyšší sázky na jednu hry a nejvyšší výhry z jedné hry jsou stanoveny výše, než u VHP umístěných v kasinech, tedy nejvyšší sázka na jednu hru Kč a nejvyšší výhra Kč THZ nemají limit prohry THZ nemají upraveno nastavení výherního podílu VHP kontrolují orgány obce, které vydávají povolení k provozování THZ kontroluje MF ČR prostřednictvím FŘ a FÚ, u CLS s IVT v praxi ne fyzicky, ale jen prostřednictvím pasivního přístupu do CLS Názorným příkladem je srovnání VHP (druh video VHP) s CLS s IVT obsluhovanými hráčem v Tab. 11. Jedná se o zcela totožné sázkové hry, jak po stránce uživatelského rozhraní hráče, tak i po stránce grafiky samotných zobrazovaných her. Tab. 11: Srovnání přístrojů a her: VHP (video VHP) a CLS s IVT obsluhovanými hráčem video VHP (přístroje) CLS s IVT obsluhovanými hráči (přístroje) KAJOT Joker Games 2 Double Tronic KAJOT PG Double Tronic SYNOT Explosive Games SYNOT IVT 2

14 SYNOT Games Unlimited SYNOT - Marius Video VHP (příklady her) CLS s IVT obsluhovanými hráči (příklady her) Tvrzení navrhovatelů stran shody VHP a THZ CLS s IVT obsluhovanými hráči z hlediska ZOL se opírá mj. také o Znalecký posudek č. 182/10 ze dne vyhotovený pro objednatele Statutární město Brno Doc. Ing. Václavem Jirovským, CSc. soudním znalcem v oboru Elektronika se specializací elektronické součástky, Kybernetika, odvětví výpočetní technika a Ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací elektronika a výpočetní technika. VI Stálé umístění VHP a THZ VHP mají podmínky stálého umístění definované v ZOL a mohou být povolovány výhradně jen do pohostinství, heren a kasin. VHP nesmí být povoleny podle 17 odst. 11 ZOL ve školách a školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví a jejich sousedství. Metodická příručka MF ČR k VHP 17 hovoří o doporučení správnímu orgánu nepovolit VHP do nebytových prostor označených reklamou kasino, casino či jiných odvozenin pro porušení 4 a 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 17 Ministerstvo financí České republiky. Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů. č.j. 34/42852/2009. Praha : [vl.n.], Posouzení návrhu na stálé umístění VHP, s Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/podminky_povolovani_48556.html>.

15 15 THZ naproti tomu jsou povolovány kamkoliv, tedy i do míst, kde podle ZOL nesmí být povoleny ( 17 odst. 11 ZOL), včetně veřejných míst, na které se vztahují obecně závazné vyhlášky obcí a měst o zákazu provozování VHP. THZ tak lze najít téměř na všech myslitelných veřejných místech s velkým pohybem osob. Vznikají tzv. kvazi-kasina s analogy sázkových her v kasinu a analogy VHP, která jsou běžně označena názvem casino či jinou odvozeninou tohoto slova. V tzv. kvazi-kasinech lze tak hrát elektronicko-mechanické a elektronické analogy VHP (video VHP), loterií (Bingo) a kasinových her (ruleta, kostky, karetní hry). Počet takových kvazi-kasin je ve stovkách násobků vyšší, než je počet řádných kasin v ČR. Při posouzení stálého umístění THZ Ministerstvo financí až do nijak přiměřeně nepoužívalo ustanovení Části první až čtvrté (zejména Části druhé Výherní hrací přístroje). Veřejná místa s VHP a THZ, navíc označená reklamou ve formě světelných panelů systému kumulované výhry JACKPOT či jejich napodobenin se staly v České republice součástí urbánního prostředí. Takto se bez jakéhokoliv omezení staly veřejnosti přístupné téměř kdekoliv (kvazi-kasina) přístupné i hazardní hry (jinak podléhající řadě kontrolních a regulačních procesů), u kterých lze velmi rychle přijít o celý majetek, onemocnět patologickým hráčstvím, či být obětí souvisejících sociálně patologických jevů a specifické kriminality. 18 Ministerstvo financí České republiky. Ministerstvo financí ČR [online] [cit ]. Ministerstvo financí České republiky : Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí upravuje postup při posuzování žádostí o povolení provozování sázkových her podle ustanovení 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - od Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_56947.html>.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014 *UOHSX006N18A* UOHSX006N18A ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S907/2014/KS-26206/2014/840/DVá Brno 10. 12. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Zastupitelstvo města Přerova Přerov 8.4.2012 Předloha pro 11. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 16.4.2012 Pořadové číslo: Předkladatel: Navrhovatel: Zpracovatel:. Marta Jandová,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 4. listopadu 2011 Sp. zn.: 2601/2010/VOP/BK Závěrečné stanovisko - návrh opatření k nápravě Šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při

Více

Geografická analýza v zájmovém území SO ORP Litoměřice

Geografická analýza v zájmovém území SO ORP Litoměřice UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Tereza STEHLÍKOVÁ Je hazard prospěšný obcím? Geografická analýza v zájmovém území SO ORP Litoměřice Diplomová práce Vedoucí

Více

NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50.

NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50. NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50. Studie nejvyššího hazardu v CZ se silnou závislostí povolovaného MF. ČR. výjimkami 50 kdekoliv i mimo kasina s mnohem vyšší hodinovou prohrou

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 23. března 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 23. března 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 2 V Praze dne 23. března 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Hazardní hraní v České republice a jeho dopady 2013 Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Viktor Mravčík, Jakub Černý, Zuzana Leštinová, Pavla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 32/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohuslav Matucha Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří Bakalářská

Více

REGULOVAT LOTERIE REGULOVAT LOTERIE. Jak správně STOP LŽÍM A NÁTLAKU AKTIVISTŮ. Jak správně REGULOVAT LOTERIE

REGULOVAT LOTERIE REGULOVAT LOTERIE. Jak správně STOP LŽÍM A NÁTLAKU AKTIVISTŮ. Jak správně REGULOVAT LOTERIE Jak správně Průvodce účinnou, zákonnou a transparentní regulací loterií a jiných podobných her prostřednictvím obecně závazných vyhlášek obcí a měst. STOP LŽÍM A NÁTLAKU AKTIVISTŮ NENALEŤTE AKTIVISTŮM

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I.1 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb.,

Více

MOD PLAY VLT. MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán

MOD PLAY VLT. MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán 1. Popis zařízení Videoloterní systém MOD PLAY VLT se skládá z centrální jednotky (serveru) a více než dvou koncových stanic (terminálů). Koncové stanice (terminály)

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, Herní plán Hlava I. Pravidla pro kursové sázky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,

Více

MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán

MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán MOD PLAY VLT - Všeobecný herní plán 1. Popis zařízení Videoloterní systém MOD PLAY VLT se skládá z centrální jednotky (serveru) a více než dvou koncových stanic (terminálů). Koncové stanice (terminály)

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

F63.0 (MKN 10): Patologické hráčství

F63.0 (MKN 10): Patologické hráčství F63.0 (MKN 10): Patologické hráčství Autor: PhDr. Petr Vejrosta a Petr Verosta Datum: 1.12.2010 Dostupné z WWW: http://www.obcaneprotizavislostem.cz/news/patologicke-hracstvi-dg-f63-0-mkn-10/ Účel: shrnutí

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy

Více

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více