Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t"

Transkript

1 Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ ) ) 4) ) ) Náklady v tis.kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu , Potraviny - knedle, cizí strávníci Materiál ke kávovaru Materiál k automatu na nápoje Ostatní materiál Čistící, desinfekční a úklid,prostř Nádobí, kuchyňské do 800 Kč ,0 Kancelářské potřeby ,0 Knihy, noviny a časopisy ,6 Materiál klienti (ošacení, obuv) do 18ti let ,0 Propagační materiál ,0 Prádlo ,3 Materiál na úklid, hygienu, drogerie ze skladu ,6 Materiál na úklid, hygienu, drogerie do spotřeby ,4 Nafta Octavie ,0 Nafta Mercedes ,0 Pohonné látky ostatní (traktor, agregát..) ,9 Benzín - ostatní (pila, křovinořez..) ,0 Benzín - Fabia ,0 Benzín - Ford Focus Materiál na údržbu ,6 Materiál na údržbu prádla ,0 Materiál pro ergotzerapii, pomůcky - klienti ,5 Potraviny ,8 Potraviny - stolní voda ,9 Materiál ke kávovaru ,0 Materiál k nápojovému automatu BONO ,0 Zdravotní materiál ,0 Posypový materiál ,0 DHM do 800 Kč ,5 Krmivo pro slepice ,0 Materiál do zahrady ,9 Materiál ostatní ,4 Spotřeba energie , Spotřeba elektrické energie Spotřeba elektrické energie ,9 Spotřeba plynu ,5 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek , Spotřeba tepla v tis. Kč 4)

2 SÚ ) ) 4) ) ) Spotřeba vody Spotřeba vody ,0 Spotřeba tepla ,6 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku , Aktivace DM vlastní výroby ,0 Aktivace DM vlastní výroby ,0 Aktivace oběžného majetku 507 Změna stavu zásob vlastní výroby Výrobky z dílen Služby Opravy a udržování , Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení Opravy budov ,3 Opravy budov - Tomešova ,0 Opravy a údržba dopravních prostředků ,6 Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení ,7 Údržba zahrady, areálu ,0 Údržba zahrady, areálu - Tomešova ,0 Revize a kontroly ,8 Oprava po zatečení v HB - bazén Oprava provozních prostor VI.odd.-účel.dotace JMK Oprava závěs.zařízení - kazety - účel.dotace JMK ,8 Oprava koupelen - účel.dotace JMK ,7 Oprava podlah - účel.dotace JMK ,5 Oprava okapů a svodů - účel.dotace JMK ,5 Cestovné , Cestovné - tuzemsko ,9 Cestovné - doprovod ,3 Cestovné - zahraniční ,0 Náklady na reprezentaci , ,7 Aktivace vnitroorganizačních služeb , ,7 Ostatní služby , Likvidace komunálního odpadu Poplatky KB - provozní účet ,0 Poplatky KB - účet Investičního fondu ,0 Poplatky KB - účet Rezervního fondu ,0 Poplatky KB - účet FKSP ,0 SW práce ,7 Služby svěřencům ,0 Služby ostatní (sociální program) ,1 Telefon ,0 Telefon - platby mobilním operátorům ,0 4)

3 SÚ ) ) 4) ) ) Internet ,0 Poštovné ,0 Poplatky za rozhlas a televizi ,0 Tiskové a knihařské služby ,5 Školení a seminář ,2 Revize BOZP ,4 Stočné - Tomešova ,5 Nájemné ,0 Měření emisí, STK ,0 Likvidace komunálního odpadu ,2 Likvidace nebezpečného odpadu ,6 Poradenské a právní služby ,7 Ostatní služby ,0 DDNM do dolní hranice ,5 Deratizace, desinfekce, desinsekce ,2 Energetické štítky - NP,HP ,0 4) Osobní náklady Mzdové náklady , Hrubé mzdy ,7 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Ostatní osobní náklady - DPČ ,2 Zákonné sociální pojištění , Zdravotní pojištění (9%) ,8 Sociální pojištění (25%) ,7 Jiné sociální pojištění , Náklady na povinné úrazo.pojištění zaměst ,0 Zákonné sociální náklady , Zákon.soc.nákl. - 1% FKSP ,0 Lékařské prohlídky ,0 Materiál OOPP - na sklad ,8 Materiál OOPP -do spotřeby ,0 Jiné sociální náklady 528 Daně a polatky Daň silniční Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí - RD Jaroměřice - dědictví Jiné daně a poplatky , Mýtné Správní poplatky ,2 Soudní poplatky Kolky ,0 Ostatní náklady

4 SÚ ) ) 4) ) ) Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 Jiné pokuty a penále , Pokuta od ČIŽP ,0 Penále Dary 543 Prodaný materiál 544 Manka a škody , Škoda na služ.autu OCTAVIA - havárie ,0 Tvorba fondů 548 Ostatní náklady z činnosti , Pojištění - povinné ručení - FABIA ,0 Pojištění - havarijní - FABIA ,0 Pojištění majetku, platební karty Neuznané výkony z kontrly VZP Pojištění majetku - TRB - živelné škody ,0 Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku , Odpisy staveb Odpisy staveb ,9 Odpisy DHM Odpisy samostat.mv a souborů SMV ,8 Odpisy trvalé porostty ,0 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 Prodané pozemky 554 Tvorba a zúčtování rezerv 555 Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , DDHM Kč ,1 DDHM Kč ,3 4) Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly 561 Úroky 562

5 SÚ ) ) 4) ) ) Kurzové ztráty ,0 Kurzové rozdíly ,0 Náklady z přecenení reálnou hodnotou 564 Ostatní finanční náklady Ztráta fin.hotos z pokladny - vloupání Daň z příjmů Daň z příjmů Srážková daň z úroků - provozní účet Srážková daň z úroků - účet Investičního fondu Srážková daň z úroků - účet Rezervního fondu Srážková daň z úroků - účet FKSP Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4) Náklady celkem: , Zpracoval dne: Jméno: Oldřiška Mášová Poznámky: Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů. 1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá. 2) Rok, za který se tato příloha předkládá. 3) Pokud organizace provedla změnu, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený. 4)Pokud nebyla povedena žádná změna. Uvede se plnění sestaveného.

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem ÚO byla zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 14.5.2014 12:43:09 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Obec Jarpice je rozpočtová organizace.

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více