Znalecký posudek č. 15/04/79

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 15/04/79"

Transkript

1 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Objednatel psudku: Účel psudku: Vypracval: Mgr. Alan Havlice sudní exekutr, Exekutrský úřad Jeseník Otakara Březiny 229/ Jeseník IČ: DIČ: CZ Určení bvyklé ceny nemvitých věcí ke stanvení nejnižšíh pdání. Iv Trsťan Sadvá 882/ Jeseník Psudek bsahuje 14 stran a 32 stran přílh. Objednateli se předává ve 2 vyhtveních a 1 vyhtvení je ulžen v archívu znalce. V Jeseníku, dne

2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkl Dle usnesení, ze dne vydané Exekutrským úřadem Jeseník, Mgr. Alan Havlice, č.j. 197 EX 4907/06-53, byla pvěřena ZNALECKÁ KANCELÁŘ BeST s.r.., IČ: , se sídlem Sadvá 882/2, Jeseník, dpvědná sba: sudní znalec Iv Trsťan, jmenvaný Krajským sudem v Ostravě dne , č.j. Spr. 2134/88, k cenění těcht nemvitých věcí: A) - pzemek parcelní čísl 3873/2, výměře m 2, druh: rná půda zapsaný v katastru nemvitstí vedeném Katastrálním úřadem pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, pr bec Krnv, katastrální území Krnv-Hrní Předměstí, kres Bruntál, na listu vlastnictví č B) - pzemek parcelní čísl 770/1, výměře 205 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 770/2, výměře 365 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 770/3, výměře 302 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 774/1, výměře 324 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 2119, výměře 118 m 2, druh: statní plcha vše zapsané v katastru nemvitstí vedeném Katastrálním úřadem pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, pr bec Brantice, katastrální území Radim u Brantic, kres Bruntál, na listu vlastnictví č Úklem znalce je stanvit bvyklu cenu výše uvedených nemvitých věcí, jejich sučástí a příslušenství. 2. Infrmace nemvitsti A) Jedná se pzemek p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda se nachází v jihzápadní, částečně zastavěné části města Krnv, při kmunikaci na silničním tahu ulice Brantická. Dle infrmací ČSÚ má měst Krnv byvatel, z hlediska bčanské vybavensti se ve městě Krnv nachází pšta, škla, zdravtní zařízení a plicie. B) Jedná se pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha se nachází v severzápadní, zastavěné části bce Radim, knkrétně za rdinným dmem č.p. 76. Dle infrmací ČSÚ má Psudek byl vytvřen v prgramu Delta-NEM firmy Ditima, s.r.., tel.: , stránka č. 2

3 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 bec Brantice byvatel, z hlediska bčanské vybavensti se v bci Brantice nachází pšta, škla a zdravtní zařízení. 3. Prhlídka a zaměření nemvitsti Prhlídka a zaměření nemvitých věcí byl prveden dne za přítmnsti sudníh znalce pana Iv Trsťana a jeh asistenta. 4. Pdklady pr vypracvání psudku - Usnesení č.j. 197 EX 4907/06-53, ze dne Výpis z katastru nemvitstí č. 6274, vyhtvený bjednavatelem dne Výpis z katastru nemvitstí č. 203, vyhtvený bjednavatelem dne Dva náhledy kpie katastrální mapy, vyhtvené znalcem dne Dvě mapy širších vztahů I a II. - Náhled České splečnsti certifikvaných dhadců majetku (ČSCOM), získaný prstřednictvím webvých stránek - Náhled platnéh územníh plánu města Krnv, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města. - Náhled platnéh územníh plánu bce Brantice, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města Krnv. - Infrmace d splupracujících znalců v krese Bruntál. - Pdklady z místníh šetření (ftdkumentace, infrmace a výměry) ze dne Vlastnické a evidenční údaje Níže uvedené vlastnické a evidenční údaje jsu převzaty z veřejně přístupné databáze Českéh úřadu zeměměřičskéh a katastrálníh: A) Nemvité věci dle LV č Kraj: Mravskslezský Okres: Bruntál Krnv Katastrální území: Krnv-Hrní Předměstí (674737) List vlastnictví čísl: 6274 Vlastník: Neumann Mirslav Hlavní náměstí 96/1, Pd Bezručvým vrchem, Krnv B) Nemvité věci dle LV č. 203 Kraj: Mravskslezský Okres: Bruntál Brantice Katastrální území: Radim u Brantic (609498) List vlastnictví čísl: 203 Vlastník: stránka č. 3

4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Neumann Mirslav Hlavní náměstí 96/1, Pd Bezručvým vrchem, Krnv 6. Dkumentace a skutečnst - Předlžené pdklady suhlasí se skutečnstí. - Nabývací tituly nebyly předlženy. - Ke dni zpracvání znaleckéh psudku nebyla zjištěna nájemní smluva, či jiná smluva, která by upravvala ceňvané nemvité věci k užívání třetí sbu. 7. Celkvý ppis nemvitsti A) Nemvité věci dle LV č Jedná se cenění nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda se nachází v jihzápadní, částečně zastavěné části města Krnv, při kmunikaci na silničním tahu ulice Brantická. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda je situván v rvinném terénu a je přístupný p veřejné, zpevněné kmunikaci, na pzemku p.č. 5784/1 - statní plcha, který je ve vlastnictví: Mravskslezský kraj, 28. října 2771/117, Mravská Ostrava, Ostrava. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda je zemědělsky bhspdařván. Dle platnéh územníh plánu města Krnv je ceňvaný pzemek p.č. 3873/2 - rná půda zahrnut v plchách - PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ - Z - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ. Tat skutečnst byla zjištěna náhledem platnéh územníh plánu města Krnv, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města. Ocenění je prveden dle skutečnéh, zjištěnéh stavu. Mvité věci, které by tvřily příslušenství k ceňvaným nemvitým věcem, nejsu a nebyly zjištěny při místním šetření zpracvatele. B) Nemvité věci dle LV č. 203 Jedná se cenění nemvitých věcí - pzemků p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha se nachází v severzápadní, zastavěné části bce Radim, knkrétně za rdinným dmem č.p. 76, v rvinném terénu, tvří funkční celek a jsu přístupné p veřejné nezpevněné kmunikaci, na pzemku p.č, statní plcha, který je ve vlastnictví: Obec Brantice, č.p. 121, Brantice. Dle platnéh územníh plánu bce Brantice jsu ceňvané pzemky zahrnuty v plchách - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ. Tyt skutečnsti byly zjištěny náhled platnéh územníh plánu bce Brantice, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města Krnv. Sučástí ceňvaných nemvitých věcí jsu přípjky inženýrských sítí a trvalé prsty. stránka č. 4

5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Všechny tyt sučástí ceňvaných nemvitých věcí jsu zhledněny ve výsledné bvyklé hdntě. Dle infrmací ČSÚ je v bci Brantice mžné napjení na tyt inženýrské sítě: elektr, becní vdvd a plynvé vedení. Příslušenství ceňvaných nemvitých věcí jsu venkvní úpravy. Všechny tyt příslušenství ceňvaných nemvitých věcí jsu zhledněny ve výsledné bvyklé hdntě. Při místním šetření byly zjištěny tyt venkvní úpravy (plcení - celvé pletiv v celvých slupcích, plcení - dřevěné laťvé a zpevněné plchy). Ocenění je prveden dle zjištěnéh, skutečnéh stavu. Mvité věci, které by tvřily příslušenství k ceňvaným nemvitým věcem, nejsu a nebyly zjištěny při místním šetření zpracvatele. 8. Obsah psudku A) Nemvité věci dle LV č a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 6274 B) Nemvité věci dle LV č. 203 a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 203 stránka č. 5

6 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 B. ZNALECKÝ POSUDEK Ppis a umístění bjektů, výměra, hdncení a cenění A) Nemvité věci dle LV č Ppisy bjektů a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 6274 B) Nemvité věci dle LV č. 203 Ppisy bjektů a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 203 Ocenění A) Nemvité věci dle LV č a) Pzemky a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Pzemky na LV čísl Zemědělské pzemky Keficient pr úpravu základní ceny zemědělských pzemků dle přílhy č. 5: Obce s tisíci byvateli vlastní území % Úprava celkem: % 2,200 Zákl. cena [Kč/m 2 ] Parc. č. Název BPEJ Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] 3873/2 rná půda ,13 13, ,82 Pzemky na LV čísl 6274 určená cena: ,82 Kč stránka č. 6

7 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 B) Nemvité věci dle LV č. 203 a) Pzemky a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Pzemky na LV čísl Základní cena stavebníh pzemku neuvedenéh v cenvé mapě dle 3 Název bce: Brantice Název kresu: Bruntál Keficienty úpravy výchzí základní ceny dle přílhy č. 2, tabulky č. 2: Ppis znaku Hdncení znaku O i 1 Velikst bce III byvatel 0,75 2 Hspdářsk-správní význam IV. Ostatní bce 0,60 bce 3 Plha bce V. Ostatní případy 0,80 4 Technická infrastruktura v bci II. Elektřina, vdvd a kanalizace, neb 0,85 kanalizace a plyn, neb vdvd a plyn 5 Dpravní bslužnst bce II. Železniční zastávka a autbusvá 0,95 zastávka 6 Občanská vybavenst v bci II. Rzšířená vybavenst (bchd, služby, 0,98 zdravtní středisk, škla a pšta, neb bankvní (peněžní) služby, neb sprtvní neb kulturní zařízení Základní cena výchzí: ZC v = 665, Kč/m 2 Základní cena pzemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 189,45 Kč/m 2 Index trhu dle přílhy č. 3, tabulky č. 1: Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Nabídka dpvídá pptávce 0,00 trhu s nemvitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pzemek, neb pzemek, 0,00 jehž sučástí je stavba (stejný vlastník), neb jedntka, neb jedntka se spluvlastnickým pdílem na pzemku 3 Změny v klí II. Bez vlivu neb stabilizvaná území 0,00 4 Vliv právních vztahů na II. Bez vlivu 0,00 prdejnst (např. prdej pdílu, prnájem, práv stavby) 5 Ostatní neuvedené (např. nvý II. Bez dalších vlivů 0,00 investiční záměr, energetická úsprnst, vyská eknmická návratnst) 6 Pvdňvé rizik III. Zóna s nízkým rizikem pvdně (území tzv. 100-leté vdy) 0,95 Index trhu:i T = P 6 (1 + P i) = 0,950 i = 1 5 Index mezujících vlivů pzemku dle přílhy č. 3, tabulky č. 2: stránka č. 7

8 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Gemetrický tvar pzemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikst pzemku 2 Svažitst pzemku a expzice IV. Svažitst terénu pzemku d 15% včetně; 0,00 statní rientace 3 Ztížené základvé pdmínky III. Neztížené základvé pdmínky 0,00 4 Chráněná území a chranná I. Mim chráněné území a chranné pásm 0,00 pásma 5 Omezení užívání pzemku I. Bez mezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index mezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index plhy dle přílhy č. 3, tabulky č. 3 neb 4: Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jedntném 1,01 funkčním celku 2 Převažující zástavba v klí I. Rezidenční zástavba 0,03 pzemku a živtní prstředí 3 Plha pzemku v bci IV. Části bce nesrstlé s bcí (mim samt) 0,02 4 Mžnst napjení pzemku na II. Pzemek lze napjit puze na některé sítě 0,10 inženýrské sítě, které jsu v bci v bci 5 Občanská vybavenst v klí II. V klí nemvité věci je částečně 0,02 pzemku dstupná bčanská vybavenst bce 6 Dpravní dstupnst k IV. Příjezd p nezpevněné kmunikaci, dbré 0,03 pzemku parkvací mžnsti 7 Osbní hrmadná dprava II. Zastávka d 201 d 1000, MHD špatná 0,06 dstupnst centra bce 8 Plha pzemku neb stavby z II. Bez mžnsti kmerčníh využití stavby 0,00 hlediska kmerční využitelnsti na pzemku 9 Obyvatelstv II. Bezprblémvé klí 0,00 10 Nezaměstnanst II. Průměrná nezaměstnanst 0,00 11 Vlivy statní neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index plhy: I P = P 1 (1 + P i) = 0,808 i = 2 Index cenvéh prvnání dle 4: I = I T I O I P = 0,768 4 dst. 2 Stavební pzemky určené k zastavění Základní cena upravená: ZCU = ZC I 0,80 = 116,3981 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 770/1 zahrada ,61 770/2 zahrada ,31 770/3 zahrada ,23 774/1 zahrada , statní plcha - jiná plcha ,98 Sučet: ,11 Pzemky na LV čísl 203 určená cena: ,11 Kč stránka č. 8

9 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 C. REKAPITULACE V sučasné dbě se v ČR cena stanví dhdu neb ceněním pdle zvláštníh předpisu, jak plyne z ustanvení zákna č. 526/1990 Sb., cenách, ve znění zákna č. 135/1994 Sb. a č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku. Cena a hdnta ve vztahu k určení bvyklé tržní hdnty ceňvaných nemvitých věcí: - pr vyhtvení tht znaleckéh psudku byly pužity níže uvedené metdy a přístupy Cena zjištěná - (též administrativní, úřední ) - je cena pdle cenvéh předpisu, v sučasné dbě dle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku, v aktuálním znění a prváděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. (ceňvací vyhláška). Základním předpisem je zákn cenách č. 526/1990 Sb., jenž stanví, že cena je peněžní částka, sjednaná při nákupu a prdeji zbží neb zjištěná pdle zvláštníh předpisu k jiným účelům než k prdeji (např. vyvlastnění staveb, pzemků, prstů a práv k nim). Prvnávací, srvnávací, též kmparativní metda - je zalžena na tržním principu srvnání hdnty ceňvané nemvité věci s cenami bdbných nemvitých věcí srvnatelných svým charakterem, které byly v nedávné dbě nabízeny či realizvány na trhu realit. Prvnávací hdnta se rvná ceně pdbné nemvité věci dsažené na vlném trhu se zhledněním dlišnstí a časvéh psunu. Prvnání ceňvaných nemvitých věcí se tedy uskutečňuje na základě průzkumu trhu realit, přičemž je nutné brát v úvahu, naklik jsu prvnávané nemvité věci pdbné a jejich dlišnst pté vyjádřit v ceně. Obvyklá cena (becná, tržní) - Obvyklu cenu se pdle zákna č. 151/1997 Sb., rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku vyplývajících z sbníh vztahu k nim. Vztah administrativní a bvyklé ceny Stanvení ceny dle legislativníh předpisu a ceny zalžené na tržních principech je v některých aspektech shdné a v jiných diametrálně dlišné. Shdná je skutečnst, že se znalec zabývá stejnými bjekty zkumání. Odlišnst je však ve způsbu zkumání ceňvané nemvité věci. Při určení administrativní ceny je třeba, aby znalec aplikval legislativní předpis pr účel, který je předem stanven. Jiná situace všem nastává v případě stanvení bvyklé ceny bjektu, kdy není znalec vázán žádným právním předpisem, má v pdstatě vlnu půsbnst v rámci definice bvyklé ceny. Vychází především ze svých zkušenstí, znalstí a jedná na základě svéh nejlepšíh svědmí. Neměla by nastat situace, že hdnta indikvaná na tržních principech bude shdná s cenu administrativní, a t hlavně prt, že cenvý předpis nezhledňuje všechny centvrné faktry a situaci na trhu nemvitých věcí. stránka č. 9

10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Kladné stránky ceňvaných nemvitých věcí: - pzemek p.č. 3873/2 je přístupný p zpevněné kmunikaci - pzemek p.č. 3873/2 je situván v blízksti zastavěné části města Krnv - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č jsu dle ÚP stavební - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č tvří funkční celek Záprné stránky ceňvaných nemvitých věcí: - pzemek p.č. 3873/2 je využitelný puze pr zemědělské účely - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č jsu přístupné p nezpevněné kmunikaci - v části bce Radim je bčanská vybavenst na špatné úrvni a není mžnst napjení na kmpletní IS - draz eknmické krize ve světle realitníh trhu Z hlediska segmentu trhu k datu cenění je becně pptávka p bdbných nemvitých věcech srvnatelná s nabídku. Četnst realizvaných bchdů je na průměrné úrvni. V bdbných lkalitách je na trhu pměrně širká nabídka bdbných nemvitých věcí. Z hlediska lukrativnsti plhy se jedná plhu průměrnu. Z hlediska bchdvatelnsti v níže uvedených cenvých relacích lze předmět cenění pvažvat za průměrně bchdvatelný. A) Nemvité věci dle LV č Na základě databáze uskutečněných prdejů, infrmací d znalců a realitních kanceláří půsbících v reginu, infrmací vlastníků susedních nemvitých věcí se v sučasné dbě srvnatelné nemvité věci (zemědělské pzemky) prdávají za ceny v rzmezí d 15,- Kč d 25,- Kč/m 2. S hledem na výše uvedené skutečnsti, dhadujeme bvyklu hdntu ceňvaných nemvitých věcí při střední hranici uvedenéh rzpětí, a t ve výši 20,- Kč/m 2. Celkvá hdnta předmětu cenění p zakruhlení činí ,- Kč. B) Nemvité věci dle LV č. 203 Na základě databáze uskutečněných prdejů, infrmací d znalců a realitních kanceláří půsbících v reginu, infrmací vlastníků susedních nemvitých věcí se v sučasné dbě srvnatelné nemvité věci (stavební pzemky) prdávají za ceny v rzmezí d 170,- Kč d 270,- Kč/m 2. S hledem na výše uvedené skutečnsti, dhadujeme bvyklu hdntu ceňvaných nemvitých věcí při nižší hranici uvedenéh rzpětí, a t ve výši 170,- Kč/m 2. Celkvá hdnta předmětu cenění p zakruhlení činí ,- Kč. Celkvá bvyklá hdnta předmětu cenění činí: , ,- = ,- Kč stránka č. 10

11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Cena jedntlivých práv a závad s nemvitými věcmi spjených (se Zástavním právem z rzhdnutí správníh rgánu, se Zástavními pravy exekutrskými a se Zástavními právy sudcvskými, se v cenění neuvažuje, zpracvatel nezná jejich aktuální hdntu, stejně tak se neuvažuje i s exekucemi) Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtvní či předkupní práva, které v dražbě prdejem nezaniknu (znalci nejsu známy žádné takvé závady) 0,- Kč 0,- Kč Cena pzemků pdle cenvéh předpisu Cena zjištěná prvnávacím způsbem (A) Cena zjištěná prvnávacím způsbem (B) Cena zjištěná prvnávacím způsbem (celkem) Ostatní mvité věci , Kč , Kč , Kč , Kč 0, Kč Obvyklá (becná, tržní) cena předmětu cenění činí: , Kč Cena slvy: třistatisíc Kč stránka č. 11

12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Znalecký psudek vyhtvil: Iv Trsťan Jarslav Suchánek Mgr. Ing. Michalis Becis Odpvědná sba: Iv Trsťan, sudní znalec V Jeseníku, dne Odpvědná sba: Iv Trsťan, sudní znalec stránka č. 12

13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek jsem pdal jak znalec jmenvaný rzhdnutím Krajskéh sudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr.2143/88, pr základní br eknmika, pr dvětví ceny a dhady nemvitstí. Znalecký psudek byl zapsán pd př. č. 15/04/79 znaleckéh deníku.... Iv Trsťan, sudní znalec stránka č. 13

14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 E. SEZNAM PŘÍLOH - ftdkumentace - výpis z katastru nemvitstí LV č kpie katastrální mapy p.č. 3873/2 - mapy širších vztahů I a II p.č. 3873/2 - výpis z katastru nemvitstí LV č kpie katastrální mapy p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č mapy širších vztahů I a II p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č stránka č. 14

15 Ftdkumentace Pzemek p.č. 3873/2, dle LV č Pzemek p.č. 3873/2, dle LV č Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203

16 A B Okres: prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv vrchem, Krnv Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: 6274 P Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 197EX 4907/06 pr Sudní exekutr Havlice Alan, Mgr Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr /4859 Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 3873/ rná půda zemědělský půdní fnd Pdíl P = právní vztahy jsu dtčeny změnu B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnickéh práva Oprávnění pr Pvinnst k Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu phledávka: ,- Kč včetně příslušenství Česká republika, RČ/IČO: Parcela: 3873/2 V-683/ , vyknává: Okresní správa sciálníh zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Rzhdnutí kresní správy sciálníh zabezpečení zřízení zástavníh práva ( 104i zákna č. 582/1991 Sb.) Okresní správa sciálníh zabezpečení Bruntál č.j /8030/ /lj-1 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-683/ Přadí k :47 Zástavní práv exekutrské phledávka: 1 000,- Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Měst Krnv, Hlavní náměstí 96/1, Parcela: 3873/2 V-86/ Pd Bezručvým vrchem, Krnv, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-1089/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-86/ Vyrzumění sudníh exekutra nabytí právní mci usnesení č.j. 032 Ex 1089/ Právní mc ke dni Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne Z-577/ Přadí k :48 Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Bháč Zdeněk, Skřivančí 1499/143a, Parcela: 3873/2 Z-1653/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 1

17 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Kuty, Kravaře, RČ/IČO: /5434 Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Ostrava, Mgr. Pavel Ender 162 EX-58/ ze dne Z-1653/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení EXCELFIN s.r.., Leginářská Parcela: 3873/2 Z-7716/ /10, Nvá Ulice, Olmuc, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103 Ex-46294/ ze dne Právní mc ke dni Z-7716/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Cestvní kancelář FISCHER, a.s., Na Parcela: 3873/2 Z-7716/ strži 1702/65, Nusle, Praha 4, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželvá 046 EX-27/ ze dne Z-1499/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: 4 585,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Kperativa pjišťvna, a.s., Parcela: 3873/2 Z-7648/ Vienna Insurance Grup, Pbřežní 665/21, Karlín, Praha 8, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Jičín, Mgr. Jarmír Franc 023 EX-00717/ ze dne Právní mc ke dni Z-7648/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: ,87 Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Raiffeisenbank a.s., Hvězdva Parcela: 3873/2 1716/2b, Nusle, Praha 4, Z-7268/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 2

18 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Klatvy, JUDr. Dalimil Mika 120 EX-35267/ ze dne Právní mc ke dni Z-7268/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Měst Krnv, Hlavní náměstí 96/1, Parcela: 3873/2 Z-5282/ Pd Bezručvým vrchem, Krnv, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-138/ ze dne Právní mc ke dni Z-5282/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: 3 670,50 Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Vdafne Czech Republic a.s., Parcela: 3873/2 Z-2139/ náměstí Junkvých 2808/2, Stdůlky, Praha 5, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 003 EX-11956/ ze dne Právní mc ke dni Z-2139/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Šimek Maxmilián, Cihelní 128/27, Parcela: 3873/2 Z-6074/ Mravská Ostrava, Ostrava, RČ/IČO: /0046 Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 2, Mgr. Ivana Pýchvá 082 EX-64/ ze dne Právní mc ke dni Z-6074/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik zástavníh práva dne phledávka: ,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 3

19 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-510/ ze dne Právní mc ke dni Z-4230/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik zástavníh práva dne phledávka: ,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-434/ ze dne Právní mc ke dni Z-6242/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik práva dne phledávka: 2 282,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-998/ ze dne Právní mc ke dni Z-5651/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení SIL a.s. v likvidaci, Ptašínskéh Parcela: 3873/2 Z-955/ /4, Pnava, Brn, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Bruntál, Mgr. Čeněk Bělasta 005 EX-848/ ze dne Právní mc ke dni Z-955/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: 500,- Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Statutární měst Olmuc, Hrní Parcela: 3873/2 náměstí 583, Olmuc, RČ/IČO: Z-271/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 4

20 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Olmuc 057EX-3488/ ze dne Právní mc ke dni Z-271/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Tmáš Vrána, Kmenskéh 1294/38, Přerv Z-4732/ Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 103 Ex-09387/ pvěřený sudní exekutr: JUDr. Tmáš Vrána, Kmenskéh 1294/38, Přerv ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Přerv Z-4732/ Suvisející zápisy Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Parcela: 3873/2 Z-712/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103 Ex-09387/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Krnv Z-712/ Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Aleš Chvanec, Veleslavínva 371/19, , Opava Z-198/ Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 032 Ex-1089/ (19EXE 3462/2013) ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Opava Z-198/ Suvisející zápisy Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Parcela: 3873/2 Z-110/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-1089/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Krnv Z-110/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 5

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2014 09:18:00 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 611646 Řečkvice List vlastnictví: 740 582786 Brn Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 01.04.2016 08:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 704903 Nižní Lhty List vlastnictví: 211 552526 Nižní Lhty Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2015 11:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 686751 Lmnice nad Ppelku List vlastnictví: 2125 Vlastnické práv Jatky Lmnice a.s., Jsefa Kábrta 575, 51251

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 10:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB26INS22899/2014 pr Administrace inslvencí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.05.2015 08:55:02 CZ0423 Litměřice Vlastník, jiný právněný Kat.území: 724831 Phřany List vlastnictví: 97 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 27.11.2014 09:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 188 185 zastavěná plcha a

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:54

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:54 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.07.2014 13:40:54 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02 A B1 Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.04.2015 08:35:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv OKP

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 03.08.2016 08:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPL 56 INS 2600 / 2016 pr AS ZIZLAVSKY

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.10.2015 08:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 662640 Kamenický Šenv List vlastnictví: 83 561681 Kamenický Šenv Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: CZ0317 Tábr Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 10.06.2016 08:35:02 Kat.území: 751707 Sběslav List vlastnictví: 1051 553131 Sběslav Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.02.2014 20:55:02 CZ0647 Znjm Vlastník, jiný právněný Kat.území: 694398 Mikulvice u Znjma List vlastnictví: 430 594431 Mikulvice V kat. území jsu pzemky vedeny

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 18.11.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 310 155 zastavěná plcha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 28.11.2013 11:55:02 A B B1 C Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.11.2015 15:35:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 698407 Mrašice u Litmyšle List vlastnictví: 300 578428 Mrašice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B1 C Okres: CZ0424 Luny Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva prkazující stav evidvaný k datu 31.10.2016 16:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.04.2017 12:55:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 139 339 zastavěná plcha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.01.2016 09:15:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 384/1 23 zastavěná plcha a

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.10.2013 14:55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.10.2013 14:55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 18.10.2013 14:55:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Kat.území: 669661 Kryčany List vlastnictví: 1606 588601 Kryčany V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02 A B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.04.2014 08:35:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv STEF RECYCLING a.s., Sklská 1882/4, Nvé Měst, 12000 Praha Jiná práva Omezení vlastnickéh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: CZ0204 Klín Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 28.07.2015 09:15:02 Kat.území: 794953 Ždánice u Kuřimi List vlastnictví: 441 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2016 08:15:02 Obec: 564133 Jindřichvice pd Kat.území: 660515 Jindřichvice pd List vlastnictví: 154 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.11.2015 14:55:02 CZ0525 Trutnv Vlastník, jiný právněný Kat.území: 629022 Dlní Dvůr List vlastnictví: 336 579149 Dlní Dvůr V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 16.12.2014 14:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Bhumín Bažvá Renáta, Mírvá 1016, Nvý Bhumín, 73581 Bhumín V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 31.07.2014 17:15:02 CZ0524 Rychnv nad Kněžnu Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.: 761818 Synkv List

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 09.06.2016 14:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 851/05 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 Vlastník,

Více

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 bvyklé ceně pzemku parc.č. 97/2 druhu rná půda výměře 4 841 m², pzemku parc.č. 436/6 druhu rná půda výměře 4 966 m² a pzemku parc.č. 436/7

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 12.08.2015 14:15:02 CZ0311 České Budějvice Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Salva Martin, Luční 273, 37312 Brvany Salvvá Jarslava, Luční 273, 37312 Brvany

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 03.06.2016 17:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 27 INS 33471 / 2013 pr Administrace inslvencí CITY TOWER,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 04.02.2014 14:55:02 CZ0646 Vyškv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Urbaník Radmil Ing. a Urbaníkvá Libuše, Laštůvkva 702/63,

Více

Způsob ochrany. zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k

Způsob ochrany. zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k prkazující stav evidvaný k datu 17.11.2015 07:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPL 65 INS 18823 / 2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2014 08:35:02 CZ020C Rakvník Vlastník, jiný právněný Kat.území: 739081 Rakvník List vlastnictví: 3019 541656 Rakvník Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:44

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:44 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2014 08:40:44 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 321 610 zastavěná plcha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 16.01.2014 09:15:02 CZ0311 České Budějvice Vlastník, jiný právněný 544256 České Budějvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 13:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 13:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Štěpánkvice 645705/1755 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 16 207 zastavěná plcha a nádvří Sučástí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.11.2015 09:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 793191 Zlaté Hry v Jeseníkách List vlastnictví: 778 597996 Zlaté Hry V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 18.04.2016 11:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 27 INS 33471 / 2013 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 12.07.2016 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003 EX 2189/11 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2014 12:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 4889/11 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.04.2016 11:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 25 INS 31414/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0311 České Budějvice Vlastník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8671-171/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8671-171/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.10.2014 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.10.2014 14:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.10.2014 14:55:02 CZ0422 Chmutv Vlastník, jiný právněný 563129 Klášterec nad Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 01.04.2014 08:35:02 CZ0645 Hdnín Vlastník, jiný právněný Kat.území: 606588 Bhuslavice u Kyjva List vlastnictví: 612 586307 Kyjv V kat. území jsu pzemky vedeny v

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.08.2016 21:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 655091 Županvice u Dešné List vlastnictví: 30 562424 Županvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 27.01.2015 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 2965/05 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 CZ0202 Berun

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: CZ0317 Tábr Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 25.01.2017 13:15:02 Kat.území: 784273 Vdice u Tábra List vlastnictví: 40 553328 Vdice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 30.04.2014 21:55:02 CZ0312 Český Krumlv Vlastník, jiný právněný Kat.území: 663140 Blansk u Kaplice List vlastnictví: 96 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 01.04.2014 16:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1465/10 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.01.2016 12:35:02 CZ0646 Vyškv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Ktulán Jan, Dukelská 628/3, Vyškv-Předměstí, 68201 Vyškv Kat.území: 788571 Vyškv List vlastnictví:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.05.2016 12:15:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr Vlastnické práv Čechánek Jakub, Husva 144, Dačice V,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.01.2015 10:35:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Kat.území: 699268 Mrkvice List vlastnictví: 1736 588768 Mrkvice- Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 09.06.2015 12:35:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 681377 Lhtka u České Třebvé List vlastnictví: 117 580031 Česká Třebvá Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 07:55:02 CZ0311 České Budějvice Vlastník, jiný právněný Kat.území: 766771 Těšínv List vlastnictví: 281 535699 Petříkv Identifikátr Vlastnické práv SJM

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 09:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 99 INS 27358/2014 pr Hlista & Pril v..s. CZ0100 Hlavní měst Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 01.11.2016 07:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: 0 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. CZ0412 Karlvy Vary Vlastník,

Více

Způsob ochrany. zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k

Způsob ochrany. zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k prkazující stav evidvaný k datu 24.01.2017 14:35:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 17877/11 pr Mgr. Richard

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.08.2015 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSHK 41 INS 27373 / 2013 pr Česká inslvenční, v..s. CZ0643 Brn-venkv Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 05.09.2016 13:15:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Buřinský Pavel Ing., 17. listpadu 3982/8, 76701 Krměříž

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:48

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:48 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 03.02.2014 13:35:48 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 27.07.2016 13:15:02 CZ0323 Plzeň-měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722677 Dubravka List vlastnictví: 703 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.06.2016 15:15:02 CZ0312 Český Krumlv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Majthán Ondrej a Majthánvá Zdeňka, Na Hvízdalce 496, 38232 Velešín SJM = splečné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 prkazující stav evidvaný k datu 20.01.2015 11:15:02 Okres: CZ0633 Pelhřimv Obec: 561487 Střítež pd Kat.území: 757985 Střítež pd List vlastnictví: 123 A V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 28.05.2015 13:35:02 CZ0713 Prstějv Vlastník, jiný právněný Kat.území: 627364 Dbrmilice List vlastnictví: 715 Vlastnické práv SJM Kalandr Jarslav a Kalandrvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 03.07.2016 17:15:02 CZ0205 Kutná Hra Vlastník, jiný právněný Kat.území: 792080 Opatvice u Zbýšva List vlastnictví: 598 534625 Zbýšv Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 15.10.2012 14:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Suchánsky Milš a Suchánska Oľga, Kmňa 250, 687 71 Bjkvice SJM =

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: CZ0317 Tábr Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2016 21:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 41 INS 30514/2015 pr Inslvenční

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B B1 Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 08.08.2016 18:55:02 CZ0645 Hdnín Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lunga Pavel, Hlavní 1000/113, Svatbřice, 69604 Svatbřice-Mistřín

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 01.11.2016 11:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 28/13 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2016 12:55:02 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 1801 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr

Více

Způsob ochrany. na parcele St. 719/2, LV 1009 St. 719/2 zastavěná plocha a nádvoří 370m2. Povinnost k. Jednotka: 521/7

Způsob ochrany. na parcele St. 719/2, LV 1009 St. 719/2 zastavěná plocha a nádvoří 370m2. Povinnost k. Jednotka: 521/7 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1622/08 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 A Vlastník, jiný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.07.2016 17:15:02 CZ0525 Trutnv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jarlín Dušan JUDr., Hüttlva 868, Střední Předměstí, 54101 Trutnv Jiná práva Omezení

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.01.2015 11:15:54

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.01.2015 11:15:54 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv 15200 Praha 5 Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 prkazující stav evidvaný k datu 17.01.2017 11:15:02 CZ0714 Přerv Kat.území: 762946 Hranické Lučky List vlastnictví: 70 513768 Hustpeče nad Bečvu A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :27:31

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :27:31 prkazující stav evidvaný k datu 15.12.2010 08:27:31 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Zatlukal Ladislav a Zatlukalvá Anna Mgr., Rybí 127, 742 65 Rybí, 703 00 Ostrava 3 SJM = splečné jmění manželů

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 23.02.2016 14:55:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 22.11.2016 14:35:02 CZ0521 Hradec Králvé Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Kat.území: 737763

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 29.11.2016 11:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH 41 INS 7273 / 2012 pr Vladimír Szab, JUDr. CZ020C Rakvník Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.02.2015 11:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH68INS16760/2014 pr Helena Hrvá, JUDr. Ing. CZ0202 Berun Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.04.2016 08:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 753742 Hličky u Staré Hlíny List vlastnictví: 296 547336 Třebň Identifikátr Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:04

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:04 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 03.06.2015 11:35:04 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSHK 45 INS 1223/2015-A-10 pr Petra Hýskvá, Mgr. Ing. CZ0523 Náchd

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.04.2015 11:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.04.2015 11:35:02 A B Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.04.2015 11:35:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Agrječmínek s.r.., Pastvisk 840, 76811 Chrpyně Brňvjákvá Ludmila, č.p. 117, 76701 Pstupky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.10.2015 08:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: 1111 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. CZ0645 Hdnín Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.06.2016 13:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: 11 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. CZ0311 České Budějvice

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B1 C Okres: Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva prkazující stav evidvaný k datu 23.09.2014 08:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSUL

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.10.2016 12:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Česká republika SJM Měrunice Příslušnst hspdařit s majetkem státu Úřad pr zastupvání státu ve věcech

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 09.06.2016 14:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 27 INS 29684/2013 pr Inslvenční a správcvská v..s. Vlastník, jiný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Pancner Milslav a Pancnervá Milena, Vrapická 24, Vrapice, 27203 Kladn SJM = splečné jmění manželů B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.05.2013 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.05.2013 11:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Identifikátr Vlastnické práv 76803 Rštín 485911/237 1944 2398 2666 2728/36 2728/38 2728/41

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 prkazující stav evidvaný k datu 27.09.2016 15:15:02 CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 728616 Mdřany List vlastnictví: 12960 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Ziegelheim

Více