Znalecký posudek č. 15/04/79

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 15/04/79"

Transkript

1 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Objednatel psudku: Účel psudku: Vypracval: Mgr. Alan Havlice sudní exekutr, Exekutrský úřad Jeseník Otakara Březiny 229/ Jeseník IČ: DIČ: CZ Určení bvyklé ceny nemvitých věcí ke stanvení nejnižšíh pdání. Iv Trsťan Sadvá 882/ Jeseník Psudek bsahuje 14 stran a 32 stran přílh. Objednateli se předává ve 2 vyhtveních a 1 vyhtvení je ulžen v archívu znalce. V Jeseníku, dne

2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkl Dle usnesení, ze dne vydané Exekutrským úřadem Jeseník, Mgr. Alan Havlice, č.j. 197 EX 4907/06-53, byla pvěřena ZNALECKÁ KANCELÁŘ BeST s.r.., IČ: , se sídlem Sadvá 882/2, Jeseník, dpvědná sba: sudní znalec Iv Trsťan, jmenvaný Krajským sudem v Ostravě dne , č.j. Spr. 2134/88, k cenění těcht nemvitých věcí: A) - pzemek parcelní čísl 3873/2, výměře m 2, druh: rná půda zapsaný v katastru nemvitstí vedeném Katastrálním úřadem pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, pr bec Krnv, katastrální území Krnv-Hrní Předměstí, kres Bruntál, na listu vlastnictví č B) - pzemek parcelní čísl 770/1, výměře 205 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 770/2, výměře 365 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 770/3, výměře 302 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 774/1, výměře 324 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 2119, výměře 118 m 2, druh: statní plcha vše zapsané v katastru nemvitstí vedeném Katastrálním úřadem pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, pr bec Brantice, katastrální území Radim u Brantic, kres Bruntál, na listu vlastnictví č Úklem znalce je stanvit bvyklu cenu výše uvedených nemvitých věcí, jejich sučástí a příslušenství. 2. Infrmace nemvitsti A) Jedná se pzemek p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda se nachází v jihzápadní, částečně zastavěné části města Krnv, při kmunikaci na silničním tahu ulice Brantická. Dle infrmací ČSÚ má měst Krnv byvatel, z hlediska bčanské vybavensti se ve městě Krnv nachází pšta, škla, zdravtní zařízení a plicie. B) Jedná se pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha se nachází v severzápadní, zastavěné části bce Radim, knkrétně za rdinným dmem č.p. 76. Dle infrmací ČSÚ má Psudek byl vytvřen v prgramu Delta-NEM firmy Ditima, s.r.., tel.: , stránka č. 2

3 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 bec Brantice byvatel, z hlediska bčanské vybavensti se v bci Brantice nachází pšta, škla a zdravtní zařízení. 3. Prhlídka a zaměření nemvitsti Prhlídka a zaměření nemvitých věcí byl prveden dne za přítmnsti sudníh znalce pana Iv Trsťana a jeh asistenta. 4. Pdklady pr vypracvání psudku - Usnesení č.j. 197 EX 4907/06-53, ze dne Výpis z katastru nemvitstí č. 6274, vyhtvený bjednavatelem dne Výpis z katastru nemvitstí č. 203, vyhtvený bjednavatelem dne Dva náhledy kpie katastrální mapy, vyhtvené znalcem dne Dvě mapy širších vztahů I a II. - Náhled České splečnsti certifikvaných dhadců majetku (ČSCOM), získaný prstřednictvím webvých stránek - Náhled platnéh územníh plánu města Krnv, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města. - Náhled platnéh územníh plánu bce Brantice, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města Krnv. - Infrmace d splupracujících znalců v krese Bruntál. - Pdklady z místníh šetření (ftdkumentace, infrmace a výměry) ze dne Vlastnické a evidenční údaje Níže uvedené vlastnické a evidenční údaje jsu převzaty z veřejně přístupné databáze Českéh úřadu zeměměřičskéh a katastrálníh: A) Nemvité věci dle LV č Kraj: Mravskslezský Okres: Bruntál Krnv Katastrální území: Krnv-Hrní Předměstí (674737) List vlastnictví čísl: 6274 Vlastník: Neumann Mirslav Hlavní náměstí 96/1, Pd Bezručvým vrchem, Krnv B) Nemvité věci dle LV č. 203 Kraj: Mravskslezský Okres: Bruntál Brantice Katastrální území: Radim u Brantic (609498) List vlastnictví čísl: 203 Vlastník: stránka č. 3

4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Neumann Mirslav Hlavní náměstí 96/1, Pd Bezručvým vrchem, Krnv 6. Dkumentace a skutečnst - Předlžené pdklady suhlasí se skutečnstí. - Nabývací tituly nebyly předlženy. - Ke dni zpracvání znaleckéh psudku nebyla zjištěna nájemní smluva, či jiná smluva, která by upravvala ceňvané nemvité věci k užívání třetí sbu. 7. Celkvý ppis nemvitsti A) Nemvité věci dle LV č Jedná se cenění nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda se nachází v jihzápadní, částečně zastavěné části města Krnv, při kmunikaci na silničním tahu ulice Brantická. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda je situván v rvinném terénu a je přístupný p veřejné, zpevněné kmunikaci, na pzemku p.č. 5784/1 - statní plcha, který je ve vlastnictví: Mravskslezský kraj, 28. října 2771/117, Mravská Ostrava, Ostrava. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda je zemědělsky bhspdařván. Dle platnéh územníh plánu města Krnv je ceňvaný pzemek p.č. 3873/2 - rná půda zahrnut v plchách - PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ - Z - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ. Tat skutečnst byla zjištěna náhledem platnéh územníh plánu města Krnv, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města. Ocenění je prveden dle skutečnéh, zjištěnéh stavu. Mvité věci, které by tvřily příslušenství k ceňvaným nemvitým věcem, nejsu a nebyly zjištěny při místním šetření zpracvatele. B) Nemvité věci dle LV č. 203 Jedná se cenění nemvitých věcí - pzemků p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha se nachází v severzápadní, zastavěné části bce Radim, knkrétně za rdinným dmem č.p. 76, v rvinném terénu, tvří funkční celek a jsu přístupné p veřejné nezpevněné kmunikaci, na pzemku p.č, statní plcha, který je ve vlastnictví: Obec Brantice, č.p. 121, Brantice. Dle platnéh územníh plánu bce Brantice jsu ceňvané pzemky zahrnuty v plchách - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ. Tyt skutečnsti byly zjištěny náhled platnéh územníh plánu bce Brantice, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města Krnv. Sučástí ceňvaných nemvitých věcí jsu přípjky inženýrských sítí a trvalé prsty. stránka č. 4

5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Všechny tyt sučástí ceňvaných nemvitých věcí jsu zhledněny ve výsledné bvyklé hdntě. Dle infrmací ČSÚ je v bci Brantice mžné napjení na tyt inženýrské sítě: elektr, becní vdvd a plynvé vedení. Příslušenství ceňvaných nemvitých věcí jsu venkvní úpravy. Všechny tyt příslušenství ceňvaných nemvitých věcí jsu zhledněny ve výsledné bvyklé hdntě. Při místním šetření byly zjištěny tyt venkvní úpravy (plcení - celvé pletiv v celvých slupcích, plcení - dřevěné laťvé a zpevněné plchy). Ocenění je prveden dle zjištěnéh, skutečnéh stavu. Mvité věci, které by tvřily příslušenství k ceňvaným nemvitým věcem, nejsu a nebyly zjištěny při místním šetření zpracvatele. 8. Obsah psudku A) Nemvité věci dle LV č a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 6274 B) Nemvité věci dle LV č. 203 a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 203 stránka č. 5

6 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 B. ZNALECKÝ POSUDEK Ppis a umístění bjektů, výměra, hdncení a cenění A) Nemvité věci dle LV č Ppisy bjektů a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 6274 B) Nemvité věci dle LV č. 203 Ppisy bjektů a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 203 Ocenění A) Nemvité věci dle LV č a) Pzemky a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Pzemky na LV čísl Zemědělské pzemky Keficient pr úpravu základní ceny zemědělských pzemků dle přílhy č. 5: Obce s tisíci byvateli vlastní území % Úprava celkem: % 2,200 Zákl. cena [Kč/m 2 ] Parc. č. Název BPEJ Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] 3873/2 rná půda ,13 13, ,82 Pzemky na LV čísl 6274 určená cena: ,82 Kč stránka č. 6

7 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 B) Nemvité věci dle LV č. 203 a) Pzemky a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Pzemky na LV čísl Základní cena stavebníh pzemku neuvedenéh v cenvé mapě dle 3 Název bce: Brantice Název kresu: Bruntál Keficienty úpravy výchzí základní ceny dle přílhy č. 2, tabulky č. 2: Ppis znaku Hdncení znaku O i 1 Velikst bce III byvatel 0,75 2 Hspdářsk-správní význam IV. Ostatní bce 0,60 bce 3 Plha bce V. Ostatní případy 0,80 4 Technická infrastruktura v bci II. Elektřina, vdvd a kanalizace, neb 0,85 kanalizace a plyn, neb vdvd a plyn 5 Dpravní bslužnst bce II. Železniční zastávka a autbusvá 0,95 zastávka 6 Občanská vybavenst v bci II. Rzšířená vybavenst (bchd, služby, 0,98 zdravtní středisk, škla a pšta, neb bankvní (peněžní) služby, neb sprtvní neb kulturní zařízení Základní cena výchzí: ZC v = 665, Kč/m 2 Základní cena pzemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 189,45 Kč/m 2 Index trhu dle přílhy č. 3, tabulky č. 1: Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Nabídka dpvídá pptávce 0,00 trhu s nemvitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pzemek, neb pzemek, 0,00 jehž sučástí je stavba (stejný vlastník), neb jedntka, neb jedntka se spluvlastnickým pdílem na pzemku 3 Změny v klí II. Bez vlivu neb stabilizvaná území 0,00 4 Vliv právních vztahů na II. Bez vlivu 0,00 prdejnst (např. prdej pdílu, prnájem, práv stavby) 5 Ostatní neuvedené (např. nvý II. Bez dalších vlivů 0,00 investiční záměr, energetická úsprnst, vyská eknmická návratnst) 6 Pvdňvé rizik III. Zóna s nízkým rizikem pvdně (území tzv. 100-leté vdy) 0,95 Index trhu:i T = P 6 (1 + P i) = 0,950 i = 1 5 Index mezujících vlivů pzemku dle přílhy č. 3, tabulky č. 2: stránka č. 7

8 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Gemetrický tvar pzemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikst pzemku 2 Svažitst pzemku a expzice IV. Svažitst terénu pzemku d 15% včetně; 0,00 statní rientace 3 Ztížené základvé pdmínky III. Neztížené základvé pdmínky 0,00 4 Chráněná území a chranná I. Mim chráněné území a chranné pásm 0,00 pásma 5 Omezení užívání pzemku I. Bez mezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index mezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index plhy dle přílhy č. 3, tabulky č. 3 neb 4: Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jedntném 1,01 funkčním celku 2 Převažující zástavba v klí I. Rezidenční zástavba 0,03 pzemku a živtní prstředí 3 Plha pzemku v bci IV. Části bce nesrstlé s bcí (mim samt) 0,02 4 Mžnst napjení pzemku na II. Pzemek lze napjit puze na některé sítě 0,10 inženýrské sítě, které jsu v bci v bci 5 Občanská vybavenst v klí II. V klí nemvité věci je částečně 0,02 pzemku dstupná bčanská vybavenst bce 6 Dpravní dstupnst k IV. Příjezd p nezpevněné kmunikaci, dbré 0,03 pzemku parkvací mžnsti 7 Osbní hrmadná dprava II. Zastávka d 201 d 1000, MHD špatná 0,06 dstupnst centra bce 8 Plha pzemku neb stavby z II. Bez mžnsti kmerčníh využití stavby 0,00 hlediska kmerční využitelnsti na pzemku 9 Obyvatelstv II. Bezprblémvé klí 0,00 10 Nezaměstnanst II. Průměrná nezaměstnanst 0,00 11 Vlivy statní neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index plhy: I P = P 1 (1 + P i) = 0,808 i = 2 Index cenvéh prvnání dle 4: I = I T I O I P = 0,768 4 dst. 2 Stavební pzemky určené k zastavění Základní cena upravená: ZCU = ZC I 0,80 = 116,3981 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 770/1 zahrada ,61 770/2 zahrada ,31 770/3 zahrada ,23 774/1 zahrada , statní plcha - jiná plcha ,98 Sučet: ,11 Pzemky na LV čísl 203 určená cena: ,11 Kč stránka č. 8

9 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 C. REKAPITULACE V sučasné dbě se v ČR cena stanví dhdu neb ceněním pdle zvláštníh předpisu, jak plyne z ustanvení zákna č. 526/1990 Sb., cenách, ve znění zákna č. 135/1994 Sb. a č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku. Cena a hdnta ve vztahu k určení bvyklé tržní hdnty ceňvaných nemvitých věcí: - pr vyhtvení tht znaleckéh psudku byly pužity níže uvedené metdy a přístupy Cena zjištěná - (též administrativní, úřední ) - je cena pdle cenvéh předpisu, v sučasné dbě dle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku, v aktuálním znění a prváděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. (ceňvací vyhláška). Základním předpisem je zákn cenách č. 526/1990 Sb., jenž stanví, že cena je peněžní částka, sjednaná při nákupu a prdeji zbží neb zjištěná pdle zvláštníh předpisu k jiným účelům než k prdeji (např. vyvlastnění staveb, pzemků, prstů a práv k nim). Prvnávací, srvnávací, též kmparativní metda - je zalžena na tržním principu srvnání hdnty ceňvané nemvité věci s cenami bdbných nemvitých věcí srvnatelných svým charakterem, které byly v nedávné dbě nabízeny či realizvány na trhu realit. Prvnávací hdnta se rvná ceně pdbné nemvité věci dsažené na vlném trhu se zhledněním dlišnstí a časvéh psunu. Prvnání ceňvaných nemvitých věcí se tedy uskutečňuje na základě průzkumu trhu realit, přičemž je nutné brát v úvahu, naklik jsu prvnávané nemvité věci pdbné a jejich dlišnst pté vyjádřit v ceně. Obvyklá cena (becná, tržní) - Obvyklu cenu se pdle zákna č. 151/1997 Sb., rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku vyplývajících z sbníh vztahu k nim. Vztah administrativní a bvyklé ceny Stanvení ceny dle legislativníh předpisu a ceny zalžené na tržních principech je v některých aspektech shdné a v jiných diametrálně dlišné. Shdná je skutečnst, že se znalec zabývá stejnými bjekty zkumání. Odlišnst je však ve způsbu zkumání ceňvané nemvité věci. Při určení administrativní ceny je třeba, aby znalec aplikval legislativní předpis pr účel, který je předem stanven. Jiná situace všem nastává v případě stanvení bvyklé ceny bjektu, kdy není znalec vázán žádným právním předpisem, má v pdstatě vlnu půsbnst v rámci definice bvyklé ceny. Vychází především ze svých zkušenstí, znalstí a jedná na základě svéh nejlepšíh svědmí. Neměla by nastat situace, že hdnta indikvaná na tržních principech bude shdná s cenu administrativní, a t hlavně prt, že cenvý předpis nezhledňuje všechny centvrné faktry a situaci na trhu nemvitých věcí. stránka č. 9

10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Kladné stránky ceňvaných nemvitých věcí: - pzemek p.č. 3873/2 je přístupný p zpevněné kmunikaci - pzemek p.č. 3873/2 je situván v blízksti zastavěné části města Krnv - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č jsu dle ÚP stavební - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č tvří funkční celek Záprné stránky ceňvaných nemvitých věcí: - pzemek p.č. 3873/2 je využitelný puze pr zemědělské účely - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č jsu přístupné p nezpevněné kmunikaci - v části bce Radim je bčanská vybavenst na špatné úrvni a není mžnst napjení na kmpletní IS - draz eknmické krize ve světle realitníh trhu Z hlediska segmentu trhu k datu cenění je becně pptávka p bdbných nemvitých věcech srvnatelná s nabídku. Četnst realizvaných bchdů je na průměrné úrvni. V bdbných lkalitách je na trhu pměrně širká nabídka bdbných nemvitých věcí. Z hlediska lukrativnsti plhy se jedná plhu průměrnu. Z hlediska bchdvatelnsti v níže uvedených cenvých relacích lze předmět cenění pvažvat za průměrně bchdvatelný. A) Nemvité věci dle LV č Na základě databáze uskutečněných prdejů, infrmací d znalců a realitních kanceláří půsbících v reginu, infrmací vlastníků susedních nemvitých věcí se v sučasné dbě srvnatelné nemvité věci (zemědělské pzemky) prdávají za ceny v rzmezí d 15,- Kč d 25,- Kč/m 2. S hledem na výše uvedené skutečnsti, dhadujeme bvyklu hdntu ceňvaných nemvitých věcí při střední hranici uvedenéh rzpětí, a t ve výši 20,- Kč/m 2. Celkvá hdnta předmětu cenění p zakruhlení činí ,- Kč. B) Nemvité věci dle LV č. 203 Na základě databáze uskutečněných prdejů, infrmací d znalců a realitních kanceláří půsbících v reginu, infrmací vlastníků susedních nemvitých věcí se v sučasné dbě srvnatelné nemvité věci (stavební pzemky) prdávají za ceny v rzmezí d 170,- Kč d 270,- Kč/m 2. S hledem na výše uvedené skutečnsti, dhadujeme bvyklu hdntu ceňvaných nemvitých věcí při nižší hranici uvedenéh rzpětí, a t ve výši 170,- Kč/m 2. Celkvá hdnta předmětu cenění p zakruhlení činí ,- Kč. Celkvá bvyklá hdnta předmětu cenění činí: , ,- = ,- Kč stránka č. 10

11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Cena jedntlivých práv a závad s nemvitými věcmi spjených (se Zástavním právem z rzhdnutí správníh rgánu, se Zástavními pravy exekutrskými a se Zástavními právy sudcvskými, se v cenění neuvažuje, zpracvatel nezná jejich aktuální hdntu, stejně tak se neuvažuje i s exekucemi) Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtvní či předkupní práva, které v dražbě prdejem nezaniknu (znalci nejsu známy žádné takvé závady) 0,- Kč 0,- Kč Cena pzemků pdle cenvéh předpisu Cena zjištěná prvnávacím způsbem (A) Cena zjištěná prvnávacím způsbem (B) Cena zjištěná prvnávacím způsbem (celkem) Ostatní mvité věci , Kč , Kč , Kč , Kč 0, Kč Obvyklá (becná, tržní) cena předmětu cenění činí: , Kč Cena slvy: třistatisíc Kč stránka č. 11

12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Znalecký psudek vyhtvil: Iv Trsťan Jarslav Suchánek Mgr. Ing. Michalis Becis Odpvědná sba: Iv Trsťan, sudní znalec V Jeseníku, dne Odpvědná sba: Iv Trsťan, sudní znalec stránka č. 12

13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek jsem pdal jak znalec jmenvaný rzhdnutím Krajskéh sudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr.2143/88, pr základní br eknmika, pr dvětví ceny a dhady nemvitstí. Znalecký psudek byl zapsán pd př. č. 15/04/79 znaleckéh deníku.... Iv Trsťan, sudní znalec stránka č. 13

14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 E. SEZNAM PŘÍLOH - ftdkumentace - výpis z katastru nemvitstí LV č kpie katastrální mapy p.č. 3873/2 - mapy širších vztahů I a II p.č. 3873/2 - výpis z katastru nemvitstí LV č kpie katastrální mapy p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č mapy širších vztahů I a II p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č stránka č. 14

15 Ftdkumentace Pzemek p.č. 3873/2, dle LV č Pzemek p.č. 3873/2, dle LV č Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203

16 A B Okres: prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv vrchem, Krnv Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: 6274 P Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 197EX 4907/06 pr Sudní exekutr Havlice Alan, Mgr Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr /4859 Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 3873/ rná půda zemědělský půdní fnd Pdíl P = právní vztahy jsu dtčeny změnu B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnickéh práva Oprávnění pr Pvinnst k Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu phledávka: ,- Kč včetně příslušenství Česká republika, RČ/IČO: Parcela: 3873/2 V-683/ , vyknává: Okresní správa sciálníh zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Rzhdnutí kresní správy sciálníh zabezpečení zřízení zástavníh práva ( 104i zákna č. 582/1991 Sb.) Okresní správa sciálníh zabezpečení Bruntál č.j /8030/ /lj-1 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-683/ Přadí k :47 Zástavní práv exekutrské phledávka: 1 000,- Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Měst Krnv, Hlavní náměstí 96/1, Parcela: 3873/2 V-86/ Pd Bezručvým vrchem, Krnv, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-1089/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-86/ Vyrzumění sudníh exekutra nabytí právní mci usnesení č.j. 032 Ex 1089/ Právní mc ke dni Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne Z-577/ Přadí k :48 Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Bháč Zdeněk, Skřivančí 1499/143a, Parcela: 3873/2 Z-1653/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 1

17 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Kuty, Kravaře, RČ/IČO: /5434 Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Ostrava, Mgr. Pavel Ender 162 EX-58/ ze dne Z-1653/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení EXCELFIN s.r.., Leginářská Parcela: 3873/2 Z-7716/ /10, Nvá Ulice, Olmuc, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103 Ex-46294/ ze dne Právní mc ke dni Z-7716/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Cestvní kancelář FISCHER, a.s., Na Parcela: 3873/2 Z-7716/ strži 1702/65, Nusle, Praha 4, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželvá 046 EX-27/ ze dne Z-1499/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: 4 585,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Kperativa pjišťvna, a.s., Parcela: 3873/2 Z-7648/ Vienna Insurance Grup, Pbřežní 665/21, Karlín, Praha 8, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Jičín, Mgr. Jarmír Franc 023 EX-00717/ ze dne Právní mc ke dni Z-7648/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: ,87 Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Raiffeisenbank a.s., Hvězdva Parcela: 3873/2 1716/2b, Nusle, Praha 4, Z-7268/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 2

18 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Klatvy, JUDr. Dalimil Mika 120 EX-35267/ ze dne Právní mc ke dni Z-7268/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Měst Krnv, Hlavní náměstí 96/1, Parcela: 3873/2 Z-5282/ Pd Bezručvým vrchem, Krnv, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-138/ ze dne Právní mc ke dni Z-5282/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: 3 670,50 Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Vdafne Czech Republic a.s., Parcela: 3873/2 Z-2139/ náměstí Junkvých 2808/2, Stdůlky, Praha 5, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 003 EX-11956/ ze dne Právní mc ke dni Z-2139/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Šimek Maxmilián, Cihelní 128/27, Parcela: 3873/2 Z-6074/ Mravská Ostrava, Ostrava, RČ/IČO: /0046 Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 2, Mgr. Ivana Pýchvá 082 EX-64/ ze dne Právní mc ke dni Z-6074/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik zástavníh práva dne phledávka: ,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 3

19 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-510/ ze dne Právní mc ke dni Z-4230/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik zástavníh práva dne phledávka: ,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-434/ ze dne Právní mc ke dni Z-6242/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik práva dne phledávka: 2 282,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-998/ ze dne Právní mc ke dni Z-5651/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení SIL a.s. v likvidaci, Ptašínskéh Parcela: 3873/2 Z-955/ /4, Pnava, Brn, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Bruntál, Mgr. Čeněk Bělasta 005 EX-848/ ze dne Právní mc ke dni Z-955/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: 500,- Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Statutární měst Olmuc, Hrní Parcela: 3873/2 náměstí 583, Olmuc, RČ/IČO: Z-271/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 4

20 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Olmuc 057EX-3488/ ze dne Právní mc ke dni Z-271/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Tmáš Vrána, Kmenskéh 1294/38, Přerv Z-4732/ Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 103 Ex-09387/ pvěřený sudní exekutr: JUDr. Tmáš Vrána, Kmenskéh 1294/38, Přerv ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Přerv Z-4732/ Suvisející zápisy Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Parcela: 3873/2 Z-712/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103 Ex-09387/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Krnv Z-712/ Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Aleš Chvanec, Veleslavínva 371/19, , Opava Z-198/ Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 032 Ex-1089/ (19EXE 3462/2013) ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Opava Z-198/ Suvisející zápisy Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Parcela: 3873/2 Z-110/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-1089/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Krnv Z-110/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 5

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/6663/2014 bvyklé ceně bytu (jedntky vymezené pdle zákna vlastnictví bytů) č. 1446/2 v bytvém dmě č.p. 1446, včetně

Více

Znalecký posudek číslo 1230-47/11

Znalecký posudek číslo 1230-47/11 Ing. Jsef CUPAL - znalecký psudek č. 1230-47/11 11. dubna 2011 Znalecký psudek čísl 1230-47/11 O ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na nemvitstech zapsaných na listu vlastnictví č. 3055 a na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2983 357 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek č. 3832/2012

Znalecký posudek č. 3832/2012 Znalecký posudek č. 3832/2012 o ceně obvyklé - 1/6 pozemku parc. č. 1754/2 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov, ve vlastnictví Bastlové Heleny RNDr. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek č. 2013/004

Znalecký posudek č. 2013/004 Znalecký posudek č. 2013/004 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaným na LV č. 193 pro katastrální území Horní Žukov, parcelám č. 433, 434, 435, 436/3, 436/5, 440/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741 133 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 Objednavatel: Exekutrský úřad Brn-venkv JUDr. Rbert Pazák, sudní exekutr Sídl: nám. Svbdy 15, 602 00 Brn IČ: 18764878 Zhtvitel: Odhadci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09 Kat.: 651974 Choceň List vlastnictví: 4469 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Praha 9, Vysočany, 190 00 Praha 9 B V kat. jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemovitosti

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 D / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 275/18 - orná půda, LV číslo 90, katastrální území Sobíšky, obec Sobíšky, okres Přerov a ocenění jednotlivých práv

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2300/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2300/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2300/2014 O ceně obvyklé pozemku č.par. 969/3 orná půda v obci Vranovice, okres Příbram, kat. území Vranovice pod Třemšínem, kraj Středočeský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek číslo 2341 156/11

Znalecký posudek číslo 2341 156/11 Znalecký posudek číslo 2341 156/11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav,

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4 289 o ceně pozemku parcelní číslo 3364 v katastrálním území Nová Ves u Pohořelic, pozemků parcelní číslo 3163/468, 3163/469, 3163/470, 3163/471, 5173 v kat. území Mušov, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více