Znalecký posudek č. 15/04/79

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 15/04/79"

Transkript

1 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Objednatel psudku: Účel psudku: Vypracval: Mgr. Alan Havlice sudní exekutr, Exekutrský úřad Jeseník Otakara Březiny 229/ Jeseník IČ: DIČ: CZ Určení bvyklé ceny nemvitých věcí ke stanvení nejnižšíh pdání. Iv Trsťan Sadvá 882/ Jeseník Psudek bsahuje 14 stran a 32 stran přílh. Objednateli se předává ve 2 vyhtveních a 1 vyhtvení je ulžen v archívu znalce. V Jeseníku, dne

2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkl Dle usnesení, ze dne vydané Exekutrským úřadem Jeseník, Mgr. Alan Havlice, č.j. 197 EX 4907/06-53, byla pvěřena ZNALECKÁ KANCELÁŘ BeST s.r.., IČ: , se sídlem Sadvá 882/2, Jeseník, dpvědná sba: sudní znalec Iv Trsťan, jmenvaný Krajským sudem v Ostravě dne , č.j. Spr. 2134/88, k cenění těcht nemvitých věcí: A) - pzemek parcelní čísl 3873/2, výměře m 2, druh: rná půda zapsaný v katastru nemvitstí vedeném Katastrálním úřadem pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, pr bec Krnv, katastrální území Krnv-Hrní Předměstí, kres Bruntál, na listu vlastnictví č B) - pzemek parcelní čísl 770/1, výměře 205 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 770/2, výměře 365 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 770/3, výměře 302 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 774/1, výměře 324 m 2, druh: zahrada - pzemek parcelní čísl 2119, výměře 118 m 2, druh: statní plcha vše zapsané v katastru nemvitstí vedeném Katastrálním úřadem pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, pr bec Brantice, katastrální území Radim u Brantic, kres Bruntál, na listu vlastnictví č Úklem znalce je stanvit bvyklu cenu výše uvedených nemvitých věcí, jejich sučástí a příslušenství. 2. Infrmace nemvitsti A) Jedná se pzemek p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda se nachází v jihzápadní, částečně zastavěné části města Krnv, při kmunikaci na silničním tahu ulice Brantická. Dle infrmací ČSÚ má měst Krnv byvatel, z hlediska bčanské vybavensti se ve městě Krnv nachází pšta, škla, zdravtní zařízení a plicie. B) Jedná se pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha se nachází v severzápadní, zastavěné části bce Radim, knkrétně za rdinným dmem č.p. 76. Dle infrmací ČSÚ má Psudek byl vytvřen v prgramu Delta-NEM firmy Ditima, s.r.., tel.: , stránka č. 2

3 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 bec Brantice byvatel, z hlediska bčanské vybavensti se v bci Brantice nachází pšta, škla a zdravtní zařízení. 3. Prhlídka a zaměření nemvitsti Prhlídka a zaměření nemvitých věcí byl prveden dne za přítmnsti sudníh znalce pana Iv Trsťana a jeh asistenta. 4. Pdklady pr vypracvání psudku - Usnesení č.j. 197 EX 4907/06-53, ze dne Výpis z katastru nemvitstí č. 6274, vyhtvený bjednavatelem dne Výpis z katastru nemvitstí č. 203, vyhtvený bjednavatelem dne Dva náhledy kpie katastrální mapy, vyhtvené znalcem dne Dvě mapy širších vztahů I a II. - Náhled České splečnsti certifikvaných dhadců majetku (ČSCOM), získaný prstřednictvím webvých stránek - Náhled platnéh územníh plánu města Krnv, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města. - Náhled platnéh územníh plánu bce Brantice, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města Krnv. - Infrmace d splupracujících znalců v krese Bruntál. - Pdklady z místníh šetření (ftdkumentace, infrmace a výměry) ze dne Vlastnické a evidenční údaje Níže uvedené vlastnické a evidenční údaje jsu převzaty z veřejně přístupné databáze Českéh úřadu zeměměřičskéh a katastrálníh: A) Nemvité věci dle LV č Kraj: Mravskslezský Okres: Bruntál Krnv Katastrální území: Krnv-Hrní Předměstí (674737) List vlastnictví čísl: 6274 Vlastník: Neumann Mirslav Hlavní náměstí 96/1, Pd Bezručvým vrchem, Krnv B) Nemvité věci dle LV č. 203 Kraj: Mravskslezský Okres: Bruntál Brantice Katastrální území: Radim u Brantic (609498) List vlastnictví čísl: 203 Vlastník: stránka č. 3

4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Neumann Mirslav Hlavní náměstí 96/1, Pd Bezručvým vrchem, Krnv 6. Dkumentace a skutečnst - Předlžené pdklady suhlasí se skutečnstí. - Nabývací tituly nebyly předlženy. - Ke dni zpracvání znaleckéh psudku nebyla zjištěna nájemní smluva, či jiná smluva, která by upravvala ceňvané nemvité věci k užívání třetí sbu. 7. Celkvý ppis nemvitsti A) Nemvité věci dle LV č Jedná se cenění nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda se nachází v jihzápadní, částečně zastavěné části města Krnv, při kmunikaci na silničním tahu ulice Brantická. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda je situván v rvinném terénu a je přístupný p veřejné, zpevněné kmunikaci, na pzemku p.č. 5784/1 - statní plcha, který je ve vlastnictví: Mravskslezský kraj, 28. října 2771/117, Mravská Ostrava, Ostrava. Pzemek p.č. 3873/2 - rná půda je zemědělsky bhspdařván. Dle platnéh územníh plánu města Krnv je ceňvaný pzemek p.č. 3873/2 - rná půda zahrnut v plchách - PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ - Z - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ. Tat skutečnst byla zjištěna náhledem platnéh územníh plánu města Krnv, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města. Ocenění je prveden dle skutečnéh, zjištěnéh stavu. Mvité věci, které by tvřily příslušenství k ceňvaným nemvitým věcem, nejsu a nebyly zjištěny při místním šetření zpracvatele. B) Nemvité věci dle LV č. 203 Jedná se cenění nemvitých věcí - pzemků p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 203, pr k.ú. Radim u Brantic, bec Brantice, kres Bruntál. Pzemky p.č. 770/1 - zahrada, p.č. 770/2 - zahrada, p.č. 770/3 - zahrada, p.č. 774/1 - zahrada a p.č statní plcha se nachází v severzápadní, zastavěné části bce Radim, knkrétně za rdinným dmem č.p. 76, v rvinném terénu, tvří funkční celek a jsu přístupné p veřejné nezpevněné kmunikaci, na pzemku p.č, statní plcha, který je ve vlastnictví: Obec Brantice, č.p. 121, Brantice. Dle platnéh územníh plánu bce Brantice jsu ceňvané pzemky zahrnuty v plchách - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ. Tyt skutečnsti byly zjištěny náhled platnéh územníh plánu bce Brantice, získaný prstřednictvím ficiálních webvých stránek města Krnv. Sučástí ceňvaných nemvitých věcí jsu přípjky inženýrských sítí a trvalé prsty. stránka č. 4

5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Všechny tyt sučástí ceňvaných nemvitých věcí jsu zhledněny ve výsledné bvyklé hdntě. Dle infrmací ČSÚ je v bci Brantice mžné napjení na tyt inženýrské sítě: elektr, becní vdvd a plynvé vedení. Příslušenství ceňvaných nemvitých věcí jsu venkvní úpravy. Všechny tyt příslušenství ceňvaných nemvitých věcí jsu zhledněny ve výsledné bvyklé hdntě. Při místním šetření byly zjištěny tyt venkvní úpravy (plcení - celvé pletiv v celvých slupcích, plcení - dřevěné laťvé a zpevněné plchy). Ocenění je prveden dle zjištěnéh, skutečnéh stavu. Mvité věci, které by tvřily příslušenství k ceňvaným nemvitým věcem, nejsu a nebyly zjištěny při místním šetření zpracvatele. 8. Obsah psudku A) Nemvité věci dle LV č a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 6274 B) Nemvité věci dle LV č. 203 a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 203 stránka č. 5

6 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 B. ZNALECKÝ POSUDEK Ppis a umístění bjektů, výměra, hdncení a cenění A) Nemvité věci dle LV č Ppisy bjektů a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 6274 B) Nemvité věci dle LV č. 203 Ppisy bjektů a) Pzemky 1) Pzemky na LV čísl 203 Ocenění A) Nemvité věci dle LV č a) Pzemky a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Pzemky na LV čísl Zemědělské pzemky Keficient pr úpravu základní ceny zemědělských pzemků dle přílhy č. 5: Obce s tisíci byvateli vlastní území % Úprava celkem: % 2,200 Zákl. cena [Kč/m 2 ] Parc. č. Název BPEJ Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] 3873/2 rná půda ,13 13, ,82 Pzemky na LV čísl 6274 určená cena: ,82 Kč stránka č. 6

7 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 B) Nemvité věci dle LV č. 203 a) Pzemky a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Pzemky na LV čísl Základní cena stavebníh pzemku neuvedenéh v cenvé mapě dle 3 Název bce: Brantice Název kresu: Bruntál Keficienty úpravy výchzí základní ceny dle přílhy č. 2, tabulky č. 2: Ppis znaku Hdncení znaku O i 1 Velikst bce III byvatel 0,75 2 Hspdářsk-správní význam IV. Ostatní bce 0,60 bce 3 Plha bce V. Ostatní případy 0,80 4 Technická infrastruktura v bci II. Elektřina, vdvd a kanalizace, neb 0,85 kanalizace a plyn, neb vdvd a plyn 5 Dpravní bslužnst bce II. Železniční zastávka a autbusvá 0,95 zastávka 6 Občanská vybavenst v bci II. Rzšířená vybavenst (bchd, služby, 0,98 zdravtní středisk, škla a pšta, neb bankvní (peněžní) služby, neb sprtvní neb kulturní zařízení Základní cena výchzí: ZC v = 665, Kč/m 2 Základní cena pzemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 189,45 Kč/m 2 Index trhu dle přílhy č. 3, tabulky č. 1: Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Nabídka dpvídá pptávce 0,00 trhu s nemvitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pzemek, neb pzemek, 0,00 jehž sučástí je stavba (stejný vlastník), neb jedntka, neb jedntka se spluvlastnickým pdílem na pzemku 3 Změny v klí II. Bez vlivu neb stabilizvaná území 0,00 4 Vliv právních vztahů na II. Bez vlivu 0,00 prdejnst (např. prdej pdílu, prnájem, práv stavby) 5 Ostatní neuvedené (např. nvý II. Bez dalších vlivů 0,00 investiční záměr, energetická úsprnst, vyská eknmická návratnst) 6 Pvdňvé rizik III. Zóna s nízkým rizikem pvdně (území tzv. 100-leté vdy) 0,95 Index trhu:i T = P 6 (1 + P i) = 0,950 i = 1 5 Index mezujících vlivů pzemku dle přílhy č. 3, tabulky č. 2: stránka č. 7

8 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Gemetrický tvar pzemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikst pzemku 2 Svažitst pzemku a expzice IV. Svažitst terénu pzemku d 15% včetně; 0,00 statní rientace 3 Ztížené základvé pdmínky III. Neztížené základvé pdmínky 0,00 4 Chráněná území a chranná I. Mim chráněné území a chranné pásm 0,00 pásma 5 Omezení užívání pzemku I. Bez mezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index mezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index plhy dle přílhy č. 3, tabulky č. 3 neb 4: Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jedntném 1,01 funkčním celku 2 Převažující zástavba v klí I. Rezidenční zástavba 0,03 pzemku a živtní prstředí 3 Plha pzemku v bci IV. Části bce nesrstlé s bcí (mim samt) 0,02 4 Mžnst napjení pzemku na II. Pzemek lze napjit puze na některé sítě 0,10 inženýrské sítě, které jsu v bci v bci 5 Občanská vybavenst v klí II. V klí nemvité věci je částečně 0,02 pzemku dstupná bčanská vybavenst bce 6 Dpravní dstupnst k IV. Příjezd p nezpevněné kmunikaci, dbré 0,03 pzemku parkvací mžnsti 7 Osbní hrmadná dprava II. Zastávka d 201 d 1000, MHD špatná 0,06 dstupnst centra bce 8 Plha pzemku neb stavby z II. Bez mžnsti kmerčníh využití stavby 0,00 hlediska kmerční využitelnsti na pzemku 9 Obyvatelstv II. Bezprblémvé klí 0,00 10 Nezaměstnanst II. Průměrná nezaměstnanst 0,00 11 Vlivy statní neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index plhy: I P = P 1 (1 + P i) = 0,808 i = 2 Index cenvéh prvnání dle 4: I = I T I O I P = 0,768 4 dst. 2 Stavební pzemky určené k zastavění Základní cena upravená: ZCU = ZC I 0,80 = 116,3981 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 770/1 zahrada ,61 770/2 zahrada ,31 770/3 zahrada ,23 774/1 zahrada , statní plcha - jiná plcha ,98 Sučet: ,11 Pzemky na LV čísl 203 určená cena: ,11 Kč stránka č. 8

9 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 C. REKAPITULACE V sučasné dbě se v ČR cena stanví dhdu neb ceněním pdle zvláštníh předpisu, jak plyne z ustanvení zákna č. 526/1990 Sb., cenách, ve znění zákna č. 135/1994 Sb. a č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku. Cena a hdnta ve vztahu k určení bvyklé tržní hdnty ceňvaných nemvitých věcí: - pr vyhtvení tht znaleckéh psudku byly pužity níže uvedené metdy a přístupy Cena zjištěná - (též administrativní, úřední ) - je cena pdle cenvéh předpisu, v sučasné dbě dle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku, v aktuálním znění a prváděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. (ceňvací vyhláška). Základním předpisem je zákn cenách č. 526/1990 Sb., jenž stanví, že cena je peněžní částka, sjednaná při nákupu a prdeji zbží neb zjištěná pdle zvláštníh předpisu k jiným účelům než k prdeji (např. vyvlastnění staveb, pzemků, prstů a práv k nim). Prvnávací, srvnávací, též kmparativní metda - je zalžena na tržním principu srvnání hdnty ceňvané nemvité věci s cenami bdbných nemvitých věcí srvnatelných svým charakterem, které byly v nedávné dbě nabízeny či realizvány na trhu realit. Prvnávací hdnta se rvná ceně pdbné nemvité věci dsažené na vlném trhu se zhledněním dlišnstí a časvéh psunu. Prvnání ceňvaných nemvitých věcí se tedy uskutečňuje na základě průzkumu trhu realit, přičemž je nutné brát v úvahu, naklik jsu prvnávané nemvité věci pdbné a jejich dlišnst pté vyjádřit v ceně. Obvyklá cena (becná, tržní) - Obvyklu cenu se pdle zákna č. 151/1997 Sb., rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku vyplývajících z sbníh vztahu k nim. Vztah administrativní a bvyklé ceny Stanvení ceny dle legislativníh předpisu a ceny zalžené na tržních principech je v některých aspektech shdné a v jiných diametrálně dlišné. Shdná je skutečnst, že se znalec zabývá stejnými bjekty zkumání. Odlišnst je však ve způsbu zkumání ceňvané nemvité věci. Při určení administrativní ceny je třeba, aby znalec aplikval legislativní předpis pr účel, který je předem stanven. Jiná situace všem nastává v případě stanvení bvyklé ceny bjektu, kdy není znalec vázán žádným právním předpisem, má v pdstatě vlnu půsbnst v rámci definice bvyklé ceny. Vychází především ze svých zkušenstí, znalstí a jedná na základě svéh nejlepšíh svědmí. Neměla by nastat situace, že hdnta indikvaná na tržních principech bude shdná s cenu administrativní, a t hlavně prt, že cenvý předpis nezhledňuje všechny centvrné faktry a situaci na trhu nemvitých věcí. stránka č. 9

10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Kladné stránky ceňvaných nemvitých věcí: - pzemek p.č. 3873/2 je přístupný p zpevněné kmunikaci - pzemek p.č. 3873/2 je situván v blízksti zastavěné části města Krnv - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č jsu dle ÚP stavební - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č tvří funkční celek Záprné stránky ceňvaných nemvitých věcí: - pzemek p.č. 3873/2 je využitelný puze pr zemědělské účely - pzemky p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č jsu přístupné p nezpevněné kmunikaci - v části bce Radim je bčanská vybavenst na špatné úrvni a není mžnst napjení na kmpletní IS - draz eknmické krize ve světle realitníh trhu Z hlediska segmentu trhu k datu cenění je becně pptávka p bdbných nemvitých věcech srvnatelná s nabídku. Četnst realizvaných bchdů je na průměrné úrvni. V bdbných lkalitách je na trhu pměrně širká nabídka bdbných nemvitých věcí. Z hlediska lukrativnsti plhy se jedná plhu průměrnu. Z hlediska bchdvatelnsti v níže uvedených cenvých relacích lze předmět cenění pvažvat za průměrně bchdvatelný. A) Nemvité věci dle LV č Na základě databáze uskutečněných prdejů, infrmací d znalců a realitních kanceláří půsbících v reginu, infrmací vlastníků susedních nemvitých věcí se v sučasné dbě srvnatelné nemvité věci (zemědělské pzemky) prdávají za ceny v rzmezí d 15,- Kč d 25,- Kč/m 2. S hledem na výše uvedené skutečnsti, dhadujeme bvyklu hdntu ceňvaných nemvitých věcí při střední hranici uvedenéh rzpětí, a t ve výši 20,- Kč/m 2. Celkvá hdnta předmětu cenění p zakruhlení činí ,- Kč. B) Nemvité věci dle LV č. 203 Na základě databáze uskutečněných prdejů, infrmací d znalců a realitních kanceláří půsbících v reginu, infrmací vlastníků susedních nemvitých věcí se v sučasné dbě srvnatelné nemvité věci (stavební pzemky) prdávají za ceny v rzmezí d 170,- Kč d 270,- Kč/m 2. S hledem na výše uvedené skutečnsti, dhadujeme bvyklu hdntu ceňvaných nemvitých věcí při nižší hranici uvedenéh rzpětí, a t ve výši 170,- Kč/m 2. Celkvá hdnta předmětu cenění p zakruhlení činí ,- Kč. Celkvá bvyklá hdnta předmětu cenění činí: , ,- = ,- Kč stránka č. 10

11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Cena jedntlivých práv a závad s nemvitými věcmi spjených (se Zástavním právem z rzhdnutí správníh rgánu, se Zástavními pravy exekutrskými a se Zástavními právy sudcvskými, se v cenění neuvažuje, zpracvatel nezná jejich aktuální hdntu, stejně tak se neuvažuje i s exekucemi) Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtvní či předkupní práva, které v dražbě prdejem nezaniknu (znalci nejsu známy žádné takvé závady) 0,- Kč 0,- Kč Cena pzemků pdle cenvéh předpisu Cena zjištěná prvnávacím způsbem (A) Cena zjištěná prvnávacím způsbem (B) Cena zjištěná prvnávacím způsbem (celkem) Ostatní mvité věci , Kč , Kč , Kč , Kč 0, Kč Obvyklá (becná, tržní) cena předmětu cenění činí: , Kč Cena slvy: třistatisíc Kč stránka č. 11

12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 Znalecký psudek vyhtvil: Iv Trsťan Jarslav Suchánek Mgr. Ing. Michalis Becis Odpvědná sba: Iv Trsťan, sudní znalec V Jeseníku, dne Odpvědná sba: Iv Trsťan, sudní znalec stránka č. 12

13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek jsem pdal jak znalec jmenvaný rzhdnutím Krajskéh sudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr.2143/88, pr základní br eknmika, pr dvětví ceny a dhady nemvitstí. Znalecký psudek byl zapsán pd př. č. 15/04/79 znaleckéh deníku.... Iv Trsťan, sudní znalec stránka č. 13

14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/04/79 E. SEZNAM PŘÍLOH - ftdkumentace - výpis z katastru nemvitstí LV č kpie katastrální mapy p.č. 3873/2 - mapy širších vztahů I a II p.č. 3873/2 - výpis z katastru nemvitstí LV č kpie katastrální mapy p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č mapy širších vztahů I a II p.č. 770/1, p.č. 770/2, p.č. 770/3, p.č. 774/1 a p.č stránka č. 14

15 Ftdkumentace Pzemek p.č. 3873/2, dle LV č Pzemek p.č. 3873/2, dle LV č Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203 Nemvité věci dle LV č. 203

16 A B Okres: prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv vrchem, Krnv Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: 6274 P Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 197EX 4907/06 pr Sudní exekutr Havlice Alan, Mgr Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr /4859 Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 3873/ rná půda zemědělský půdní fnd Pdíl P = právní vztahy jsu dtčeny změnu B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnickéh práva Oprávnění pr Pvinnst k Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu phledávka: ,- Kč včetně příslušenství Česká republika, RČ/IČO: Parcela: 3873/2 V-683/ , vyknává: Okresní správa sciálníh zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Rzhdnutí kresní správy sciálníh zabezpečení zřízení zástavníh práva ( 104i zákna č. 582/1991 Sb.) Okresní správa sciálníh zabezpečení Bruntál č.j /8030/ /lj-1 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-683/ Přadí k :47 Zástavní práv exekutrské phledávka: 1 000,- Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Měst Krnv, Hlavní náměstí 96/1, Parcela: 3873/2 V-86/ Pd Bezručvým vrchem, Krnv, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-1089/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-86/ Vyrzumění sudníh exekutra nabytí právní mci usnesení č.j. 032 Ex 1089/ Právní mc ke dni Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne Z-577/ Přadí k :48 Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Bháč Zdeněk, Skřivančí 1499/143a, Parcela: 3873/2 Z-1653/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 1

17 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Kuty, Kravaře, RČ/IČO: /5434 Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Ostrava, Mgr. Pavel Ender 162 EX-58/ ze dne Z-1653/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení EXCELFIN s.r.., Leginářská Parcela: 3873/2 Z-7716/ /10, Nvá Ulice, Olmuc, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103 Ex-46294/ ze dne Právní mc ke dni Z-7716/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Cestvní kancelář FISCHER, a.s., Na Parcela: 3873/2 Z-7716/ strži 1702/65, Nusle, Praha 4, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželvá 046 EX-27/ ze dne Z-1499/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: 4 585,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Kperativa pjišťvna, a.s., Parcela: 3873/2 Z-7648/ Vienna Insurance Grup, Pbřežní 665/21, Karlín, Praha 8, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Jičín, Mgr. Jarmír Franc 023 EX-00717/ ze dne Právní mc ke dni Z-7648/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: ,87 Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Raiffeisenbank a.s., Hvězdva Parcela: 3873/2 1716/2b, Nusle, Praha 4, Z-7268/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 2

18 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Klatvy, JUDr. Dalimil Mika 120 EX-35267/ ze dne Právní mc ke dni Z-7268/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Měst Krnv, Hlavní náměstí 96/1, Parcela: 3873/2 Z-5282/ Pd Bezručvým vrchem, Krnv, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-138/ ze dne Právní mc ke dni Z-5282/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: 3 670,50 Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Vdafne Czech Republic a.s., Parcela: 3873/2 Z-2139/ náměstí Junkvých 2808/2, Stdůlky, Praha 5, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 003 EX-11956/ ze dne Právní mc ke dni Z-2139/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské dšl dne phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení Šimek Maxmilián, Cihelní 128/27, Parcela: 3873/2 Z-6074/ Mravská Ostrava, Ostrava, RČ/IČO: /0046 Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 2, Mgr. Ivana Pýchvá 082 EX-64/ ze dne Právní mc ke dni Z-6074/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik zástavníh práva dne phledávka: ,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 3

19 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-510/ ze dne Právní mc ke dni Z-4230/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik zástavníh práva dne phledávka: ,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-434/ ze dne Právní mc ke dni Z-6242/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské vznik práva dne phledávka: 2 282,- Kč Okresní správa sciálníh Parcela: 3873/2 Z-5761/ zabezpečení Bruntál, Rýmařvská 779/6, Bruntál Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Bruntále, pb. Krnv 32E-998/ ze dne Právní mc ke dni Z-5651/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: ,- Kč včetně úrků, příslušenství a nákladů sudníh řízení SIL a.s. v likvidaci, Ptašínskéh Parcela: 3873/2 Z-955/ /4, Pnava, Brn, RČ/IČO: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Bruntál, Mgr. Čeněk Bělasta 005 EX-848/ ze dne Právní mc ke dni Z-955/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské phledávka: 500,- Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení Statutární měst Olmuc, Hrní Parcela: 3873/2 náměstí 583, Olmuc, RČ/IČO: Z-271/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 4

20 Okres: Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Pvinnst k Kat.území: Krnv-Hrní Předměstí List vlastnictví: Krnv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Olmuc 057EX-3488/ ze dne Právní mc ke dni Z-271/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Tmáš Vrána, Kmenskéh 1294/38, Přerv Z-4732/ Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 103 Ex-09387/ pvěřený sudní exekutr: JUDr. Tmáš Vrána, Kmenskéh 1294/38, Přerv ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Přerv Z-4732/ Suvisející zápisy Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Parcela: 3873/2 Z-712/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103 Ex-09387/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Krnv Z-712/ Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Aleš Chvanec, Veleslavínva 371/19, , Opava Z-198/ Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 032 Ex-1089/ (19EXE 3462/2013) ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Opava Z-198/ Suvisející zápisy Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Parcela: 3873/2 Z-110/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Opava, JUDr. Aleš Chvanec 032 Ex-1089/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Krnv Z-110/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Krnv, kód: 831. strana 5

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 o ceně nemovité věci OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PLUS OIL, a.s. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Vlastník nemovitostí

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4 289 o ceně pozemku parcelní číslo 3364 v katastrálním území Nová Ves u Pohořelic, pozemků parcelní číslo 3163/468, 3163/469, 3163/470, 3163/471, 5173 v kat. území Mušov, pozemku

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více