ZNALECKÝ POSUDEK. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku: Účel znaleckéh psudku: Exekutrský úřad Praha 10 (č.j. 167 EX 2783/09-99) dříve (033 EX), JUDr. Igr Ivank Na Zátrce 590/12, Praha 6 Zjištění bvyklé ceny nemvitsti, pzemku parc.č. 846, se stavbu garáže na tmt pzemku, U Trjice, k.ú. Svítkv, Pardubice (č.j. 167 EX 2783/09-99) dříve 033 EX Dle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., pdle stavu ke dni znalecký psudek vypracval: Znalecký a expertní institut Praha, s.r.. Jan Čech Na Vlastním 2316/7 Českbrdská Praha 3 Žižkv Praha 9 Pčet stran: 10 včetně titulníh listu a 9 stran přílh. Objednavateli se předává v 1 vyhtvení. V Praze

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkl Znaleckým úklem je : I. Zjištění bvyklé ceny nemvitstí zapsaných na LV č. 1468, Katastrální úřad pr Pardubický kraj, katastrální pracviště Pardubice, kres Pardubice, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, pzemku parc.č. 846, se stavbu garáže na tmt pzemku, U Trjice, (č.j. 167 EX 2783/09-99) dříve 033 EX II. Ocenit jedntlivá a práva a závady s uvedenými nemvitými věcmi spjené Obvyklá cena ( 2, dst. 1 zák.č.151/97 Sb.) se rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppř. bdbnéh majetku, neb při pskytvání stejné neb bdbné služby, v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh ani kupujícíh, ani vlivy sbní bliby. 2. Základní infrmace Název předmětu cenění: pzemek parc.č. 846 s garáží bez č.p. Adresa předmětu cenění: U Trjice Pardubice Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice Katastrální území: Svítkv Pčet byvatel: Základní cena stavebníh pzemku vyjmenvané bce ZCv = 1 400,00 Kč/m 2 3. Prhlídka a zaměření Prhlídka se zaměřením byla prvedena dne za přítmnsti znalce. 4. Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku Pdklady ddané bjednatelem, Přílhy : -Usnesení sudníh exekutra JUDr. Igra Ivanka, č.j. 167 EX 2783/09-99 (dříve 033 EX) -Výpis z KN LV č. 1468, kres Pardubice, bec Pardubice, k.ú Svítkv /7 stran přílhy/ Pdklady patřené z veřejných zdrjů znalcem : -Zákn č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 288/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. -Kpie katastrální mapy a další mapvé pdklady, mapa blasti /1 strana přílhy/ -Ftdkumentace /1 strana přílhy/ -Databáze realizvaných cenění nemvitstí -Údaje specializvaných realitních serverů (prvnání bdbných typů nemvitstí), např. S.reality, Reality.cz, RealityMix, RealCity - Odbrná literatura (Znalec, časpis Kmry sudních znalců ČR, Terie ceňvání nemvitstí, Zjišťvání stavební hdnty budv a bchdní hdnty nemvitstí, a další) - 2 -

3 Prhlídka nemvitsti byla prvedena dne , bez přítmnsti vlastníků. Paní Šárka Beranvá nereagvala na písemnu výzvu zaslanu pštu, aby v čase prhlídky zpřístupnila nemvitst. Prhlídka byla prvedena vně nemvitsti. Byl zjištěn že jde druhu garáž zprava, v bjektu 5-ti řadvých garáží na knci ulice U Trjice v krajvé části Pardubic. 5. Vlastnické a evidenční údaje Výpis z KN LV č : Obec: Pardubice, Katastrální území: Svítkv pzemky druhu : zastavěná plcha a nádvří, 34 m 2, parc.č. 846 Vlastnické práv, Beranvá Šárka, Havlíčkv nám. 700/9, Žižkv Praha 3 Práva a závady s nemvitými věcmi spjené Věcná břemena, výměnky, nájemní, pachtvní a předkupní práva, než ta která jsu uvedena na LV č ze dne , nebyla zajištěna, ani nebyla dlžena. Zápisy v části C LV - Omezení vlastnickéh práva, zástavní práva smluvní a exekuční příkaz k prdeji nemvitsti a nařízení exekuce, se nepvažují za závadu v tm smyslu aby měly výrazný vliv na výslednu hdntu nemvitsti. Vliv závad na hdntu nemvitéh majetku Zápisy v části C LV se nepvažují za závadu vzhledem k účelu psudku (pr exekuční řízení) a nejsu ve znaleckém psudku prmítnuta. 6. Dkumentace a skutečnst Základní předpklady a mezující pdmínky při vypracvání znaleckéh psudku Prhlášení: Znalec nemá žádný majetkvý prspěch, neb jiný zájem suvisející s předmětem cenění, ani není majetkvě, ani persnálně prpjen s bjednatelem. Předpklady: Veškeré infrmace předmětu cenění byly převzaty d bjednatele. Znalec neprváděl žádná další šetření směřující k věření pravsti, správnsti a úplnsti pskytnutých pdkladů. Za přesnst pskytnutých údajů a infrmací, ze kterých znalec vycházel se nepřebírá dpvědnst a předpkládá se jejich pravdivst a úplnst. Věcná mezení: Obvyklu cenu nelze přesně zjistit, je puze mžné se jí výpčtem, více či méně, přiblížit. Výsledná hdnta v tmt cenění je kalkulvána pr účel uvedený v zadání znaleckéh úklu. V případě pužití výsledné hdnty pr jiné účely než uvedené, nepřebírá znalec dpvědnst z th plynucí. Skutečná cena zaplacená při transakci týkající se předmětu cenění se může lišit d výsledné hdnty zjištěné tímt ceněním díky takvým faktrům, jak jsu mtivace smluvních stran, zkušensti smluvních stran s vyjednáváním, struktury transakce (např.způsb financvání, atd.), neb jiným faktrům, které jsu pr danu transakci jedinečné. Časvé mezení: Za skutečnsti, neb jiné pdmínky, které se vyskytnu p datu zpracvání tht znaleckéh psudku, neb změnu v tržních pdmínkách, nelze převzít dpvědnst. 7. Celkvý ppis nemvité věci Infrmace nemvitsti Zjištění bvyklé ceny nemvitstí zapsaných na LV č. 1468, Katastrální úřad pr Pardubický kraj, katastrální pracviště Pardubice, kres Pardubice, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, pzemku parc.č

4 846, se stavbu garáže na tmt pzemku, U Trjice Nemvitst, pzemek se stavbu řadvé garáže, se nachází na knci ulice U Trjice v Pardubicích, v krajvé části tht krajskéh města. 8. Obsah znaleckéh psudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Garáž 2. Ocenění pzemků 2.1. Pzemek B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňvací předpis Ocenění je prveden pdle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemvitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemvitými věcmi - Nabídka dpvídá II 0,00 pptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pzemek neb pzemek, jehž V 0,00 sučástí je stavba (stejný vlastník) neb jedntka neb jedntka se spluvl. pdílem na pzemku - spluvlastnictví 3. Změny v klí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prdejnst - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Pvdňvé rizik - Zóna s nízkým rizikem pvdně (území tzv. 100-leté vdy) III 0,95 Index trhu IT = P6 * (1 + Pi) = 0,950 i = 1 Index plhy 5 Typ staveb na pzemku pr stanvení indexu plhy: Rezidenční stavby v statních bcích nad 2000 byvatel Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jedntném funkčním I 1,00 celku 2. Převažující zástavba v klí pzemku a živtní prstředí - Bez zástavby - kraj města, IV -0,03-4 -

5 3. Plha pzemku v bci - Okrajvé části bce III -0,05 4. Mžnst napjení pzemku na inženýrské sítě, které má bec - II -0,10 Pzemek lze napjit puze na některé sítě v bci 5. Občanská vybavenst v klí pzemku - V klí nemvité věci není III -0,02 dstupná žádná bčanská vybavenst v bci 6. Dpravní dstupnst k pzemku - Příjezd p zpevněné kmunikaci, VI 0,00 dbré parkvací mžnsti 7. Osbní hrmadná dprava - Zastávka d 201 d 1000, MHD II -0,01 špatná dstupnst centra bce 8. Plha pzemku z hlediska kmerční využitelnsti - Nevýhdná pr I -0,01 účel užití realizvané stavby 9. Obyvatelstv - Bezprblémvé klí II 0, Nezaměstnanst - Průměrná nezaměstnanst II 0, Vlivy statní neuvedené - Vlivy snižující cenu - mál bydlen, prázdné dmy I -0,05 Index plhy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,730 i = 2 Keficient pp = IT * IP = 0, Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Garáž Garáž na pzemku parc.č. 846 je řadvu garáží zděné nsné knstr., s plchu střechu a kvvými vraty. Vnitřní vybavení nebyl mžné prhlédnut, předpkládá se betnvá pdlaha, bez elektrinstalace, bez kna. Odhadvané stáří je cca 50 rků, údržba je zřejmě prváděna. Zatřídění pr ptřeby cenění Typ bjektu: Garáž 37 prvnávací metda Plha bjektu: Pardubický kraj, bec nad byvatel Stáří stavby: 50 let Základní cena ZC (přílha č. 26): 1 408,- Kč/m 3 Zastavěné plchy a výšky pdlaží zastavěná plcha: = 34,00 m 2 Název pdlaží Zastavěná plcha Knstrukční výška zastavěná plcha: 34,00 m 2 2,50 m Obestavěný prstr bestavěný prstr: 34*2,83 = 96,22 m 3 Obestavěný prstr - celkem: = 96,22 m 3-5 -

6 Výpčet indexu cenvéh prvnání Index vybavení Název znaku č. Vi 0. Typ stavby - svislé knstrukce zděné neb železbetnvé s plchu II typ B střechu neb krvem neumžňující zřízení pdkrví 1. Druh stavby - řadvá I -0,01 2. Knstrukce - bvdvé zdiv neb stěny tl cm II 0,00 3. Technické vybavení - bez vybavení I -0,05 4. Příslušenství - venkvní úpravy - bez příslušenství II -0,01 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6. Stavebně - technický stav - stavba v dbrém stavu s pravidelnu II 1,00 údržbu Keficient pr stáří 50 let: s = 1-0,005 * 50 = 0,750 Index vybavení IV = (1 + Vi) * V6 * 0,750 = 0,698 i = 1 Index trhu s nemvitými věcmi IT = 0,950 Index plhy pzemku IP = 0,730 5 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 408,- Kč/m 3 * 0,698 = 982,78 Kč/m 3 CSP = OP * ZCU * IT * IP = 96,22 m 3 * 982,78 Kč/m 3 * 0,950 * 0,730= ,50 Kč Cena stanvená prvnávacím způsbem = ,50 Kč 2. Ocenění pzemků 2.1. Pzemek Parcel.č. 846, zastavěná plcha a nádvří, 34 m 2, k.ú. Svítkv Ocenění Výpčet indexu cenvéh prvnání Index mezujících vlivů pzemku Název znaku č. Pi 1. Gemetrický tvar a velikst pzemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitst pzemku a expzice - Svažitst terénu pzemku d 15% IV 0,00 včetně; statní rientace 3. Ztížené základvé pdmínky - Neztížené základvé pdmínky III 0,00 4. Chráněná území a chranná pásma - Mim chráněné území a I 0,00 chranné pásm 5. Omezení užívání pzemku - Bez mezení užívání I 0,00 I -0,05-6 -

7 6. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - přístup přes pzemek jinéh vlastníka Index mezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,950 i = 1 Index trhu s nemvitstmi IT = 0,950 Index plhy pzemku IP = 0,730 Celkvý index I = IT * IO * IP = 0,950 * 0,950 * 0,730 = 0,659 6 Stavební pzemek zastavěné plchy a nádvří ceněný dle 4 dst. 1 a pzemky d tét ceny dvzené Přehled pužitých jedntkvých cen stavebních pzemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Kef. ] [Kč/m 2 ] 4 dst. 1 - stavební pzemek - zastavěná plcha a nádvří 4 dst ,- 0, ,60 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena čísl [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 dst. 1 zastavěná plcha a ,00 922, ,40 nádvří Stavební pzemek - celkem 34,00 m ,40 Pzemek - zjištěná cena = ,40 Kč C. REKAPITULACE Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Garáž ,50 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,50 Kč - 7 -

8 2. Ocenění pzemků 2.1. Pzemek ,40 Kč 2. Ocenění pzemků celkem ,40 Kč Celkem ,90 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,90 Kč Výsledná cena p zakruhlení dle 50: ,- Kč slvy: Devadesátšesttisícdevětsetpadesát Kč Zjištění bvyklé ceny nemvitsti Metdika, Rekapitulace zjištěných cen Zjištění bvyklé ceny nemvitsti je becně stanvena na základě hdnt zjištěných Nákladvu (reprdukční), výnsvu a prvnávací metdu. Nákladvá cena nemvitsti, resp. staveb, vychází z aktuálníh ceňvacíh předpisu, vyhlášky MF ČR, kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., v platném znění, ceňvání majetku. Takt zjištěná cena všem reprezentuje zejména stavební hdntu nemvitsti, sníženu přiměřené ptřebení a zpravidla nemusí drážet skutečnu bchdvatelnu cenu. Výnsvá cena je sučet výnsvé ceny stavby a pzemku. Vyjadřuje buducí výns z jejíh prnájmu, d kteréh se dečtu náklady na údržbu a správu a čistý výns je kapitalizván na sučasnu hdntu. Prvnávací cena nemvitsti se zjistí prvnáním aktuálně nabízených srvnatelných typů nemvitstí na trhu, v daném místě, ke dni cenění. Prvnávací cena bývá nejvhdnější pr zjištění bvyklé ceny nemvitstí. Reálná OBVYKLÁ CENA, (tržní), nemvitsti bývá zjištěna jak průměr, případně vážený průměr, takt zjištěných cen, neb je za bvyklu cenu zvlena jen jedna z těcht cen, v závislsti na typu, neb druhu, ceňvané nemvitsti, s patřičným zdůvdněním

9 Nález Zjištění bvyklé ceny nemvitstí zapsaných na LV č. 1468, Katastrální úřad pr Pardubický kraj, katastrální pracviště Pardubice, kres Pardubice, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, pzemku parc.č. 846, se stavbu garáže na tmt pzemku v ulici U Trjice, v krajvé části města. Hdncení Starší typ zděné garáže, spíše v dlehlé blasti, bez předpkladu velkéh zájmu mžný prnájem. Zjištění bvyklé ceny nemvitsti - pužitá metda Pr zjištění bvyklé ceny nemvitsti bývá jak nejvhdnější pužita cena prvnávací. Pr prvnání byly dhledány v městské části Svítkv 3 garáže plchy, 18 m 2, 19 m 2 a 17 m 2, s cenami ,- Kč, ,- Kč a ,- Kč. %A1%20%C4%8D%C3%A1st%20Sv%C3%ADtkv&regin-id=8085&regin-typ=ward Jak prvnávací cena byla zvlena cena garáže ve výši ,- Kč Zjištění bvyklé ceny nemvitsti, které byl prveden v úrvní prvnávací ceny nemvitsti, činí ,- Kč Zjištěná bvyklá cena nemvitsti, s přihlédnutím ke všem zjištěným a uvedeným klnstem, činí ,- Kč slvy: Devadesát tisíc Kč - 9 -

10 Závěr : Obvyklá cena nemvitsti byla zjištěna ve výši ,- Kč slvy: Devadesát tisíc Kč V Praze Jan Čech Českbrdská Praha 9 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek jsem pdal jak znalec jmenvaný rzhdnutím Městskéh sudu v Praze ze dne pd č.j. Spr. 1151/92 pr základní br eknmika, dvětví ceny a dhady se zvl. specializací ceňvání nemvitstí. Znalecký psudek byl zapsán pd př. č znaleckéh deníku. E. SEZNAM PŘÍLOH pčet stran A4 v přílze: Ft 1 Mapy 1 Výpis z KN

11 - 11 -

12 pzemky Rybná nad zdbnicí rtftmapa kpie katastrální mapy

13 A Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Vlastník, jiný právněný Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St zastavěná plcha a nádvří Sučástí je stavba: bez čp/če, garáž Stavba stjí na pzemku p.č.: St. 846 B1 C V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Vlastnické práv Praha 3 Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr - Bez zápisu Pvinnst k /3314 Pdíl Zástavní práv exekutrské phledávka ve výši 4.132,-- Kč s příslušenstvím ČEZ Prdej, s.r.., Duhvá 425/1, V-9189/ Michle, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Prstějv 018 EX-00451/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-9189/ Přadí k :06 Zástavní práv exekutrské phledávka ve výši 2.090,-- Kč Český inkasní kapitál, a.s., V-323/ Václavské náměstí 808/66, Nvé Měst, Praha 1, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha - výchd 081 EX-24642/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-323/ Přadí k :41 Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 8.259,- Kč a nákladů sudníh řízení ve výši ,- Kč k č.j. 12 Nc 21128/ ČEZ Prdej, s.r.., Duhvá 425/1, Z-9756/ Michle, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha Ex-2783/ ze dne Z-9756/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 1

14 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 3.290,-- Kč s příslušenstvím a náklady sudníh řízení k č.j. 16 EXE 26351/ ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II Z-6080/ /4, Pdlí, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Tachv 141EX-328/ ze dne Z-7594/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši ,65 Kč s příslušenstvím a náklady sudníh řízení k č.j. 35 EXE 2395/ O2 Czech Republic a.s., Za Z-12463/ Brumlvku 266/2, Michle, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha EX-20676/ ze dne Právní mc ke dni Z-12463/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské K zajištění phledávky ve výši ,39 Kč s příslušenstvím a nákladů sudníh nalézacíh řízení. k čj. 16 EXE 26924/ Kmerční banka, a.s., Na příkpě Z-245/ /33, Staré Měst, Praha 1, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Chmutv 135 EX-2093/ ze dne Právní mc ke dni Z-245/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské K zajištění phledávky s příslušenstvím a nákladů právněnéh 5.400,- Kč. k č.j. 16 EXE 1583/ Výchdčeská plynárenská, a.s., Z-23483/ Limuzská 3135/12, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Šumperk 065 EX-02582/ ze dne Právní mc ke dni Z-23483/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské K zajištění phledávek pdle vyknatelných výkazů nedplatků: - č.j. 4773/08 ve výši ,- Kč Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 2

15 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) - č.j. 5591/08 ve výši ,- Kč. Žalbní návrh ze dne Okresní správa sciálníh Z-22518/ zabezpečení Pardubice, U Stadinu 2729, Zelené Předměstí, Pardubice Listina Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Pardubicích 12 E-209/ ze dne Právní mc ke dni Z-16045/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské pdle vyknatelnéh platebníh výměru : č. 726/2009 ze dne k zajištění phledávky právněné ve výši ,00 Kč č. 10/2011 ze dne k zajištění phledávky právněné ve výši ,00 Kč žalbní návrh pdán dne Okresní správa sciálníh Z-22518/ zabezpečení Pardubice, U Stadinu 2729, Zelené Předměstí, Pardubice Listina Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Pardubicích 16 E-82/ ze dne Právní mc ke dni Z-12155/ Listina Usnesení sudu Okresní sud v Pardubicích 16 E-92/ (pravné) ze dne Právní mc ke dni Z-12155/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 5004,- Kč s příslušenstvím k 16 EXE 27063/ EDERA Grup a.s., Arnšta z Z-21155/ Pardubic 2789, Zelené Předměstí, Pardubice, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha EX-5933/ ze dne Právní mc ke dni Z-21155/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr Mgr. Lenka Černškvá, Dlní 71 Prstějv, Prstějv Z-6619/ Listina Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce Exekutrský úřad Prstějv 018 Ex / ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-6619/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 3

16 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Praha 4 Z-17117/ Listina Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 081 EX 24642/ k 36 EXE /2013 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Praha Z-17117/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k čj. 35EXE 2395/ Z-11076/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Praha EX / ze dne Z-11076/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k č.j. 16 EXE 26924/ Z-20912/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Chmutv 135 EX- 2093/ ze dne Z-20912/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti č.j. 12 EXE 21086/ Z-10382/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Šumperk 065 EX / ze dne Z-10382/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti č.j. 34 Nc 11089/ Z-1599/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Chrudim 129 EX-5434/ ze dne Z-1599/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k čj. 12 Nc 20661/ Z-18970/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 4

17 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Exekuční příkaz Exekutrský úřad Zlín 77Ex-3834/ ze dne Z-18970/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k 12 Nc 21128/ Z-17860/ Listina Exekuční příkaz Exekutrský úřad Praha EX-2783/ ze dne Z-17860/ Nařízení exekuce JUDr. Milslav Zwiefelhfer, Exekutrský úřad Praha 3 Z-45622/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce 35 EXE-2395/ OS P3 ze dne ; ulžen na prac. Praha Z-45622/ Nařízení exekuce Listina Z-19237/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 12 EXE-22663/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-19237/ Nařízení exekuce Listina Z-16013/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 16 EXE-26924/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-16013/ Nařízení exekuce Listina Z-12162/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 16 EXE-26351/ ze dne Právní mc ke dni ; ulžen na prac. Pardubice Z-12162/ Nařízení exekuce Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 5

18 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Z-17841/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 12 Nc-21128/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-17841/ Nařízení exekuce Listina Z-17724/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 12 Nc-20661/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-17724/ Nařízení exekuce Listina Z-14985/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 16 Nc-13872/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-14985/ D Jiné zápisy - Bez zápisu Plmby a upzrnění - Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Listina Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-6602/ Pr: Praha RČ/IČO: / F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 6

19 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven dálkvým přístupem Pdpis, razítk: Vyhtven: :14:36 Řízení PÚ:... Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 7

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/6663/2014 bvyklé ceně bytu (jedntky vymezené pdle zákna vlastnictví bytů) č. 1446/2 v bytvém dmě č.p. 1446, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

Znalecký posudek číslo 1230-47/11

Znalecký posudek číslo 1230-47/11 Ing. Jsef CUPAL - znalecký psudek č. 1230-47/11 11. dubna 2011 Znalecký psudek čísl 1230-47/11 O ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na nemvitstech zapsaných na listu vlastnictví č. 3055 a na listu

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2983 357 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741 133 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 Objednavatel: Exekutrský úřad Brn-venkv JUDr. Rbert Pazák, sudní exekutr Sídl: nám. Svbdy 15, 602 00 Brn IČ: 18764878 Zhtvitel: Odhadci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 D / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

XII. Rčník dbrné mezinárdní knference Real Estate Market > Autumn 2013 Praha 17. 10. 2013 4. diskusní panel Nvé trendy v kmerčním develpmentu -úvd d diskuse - COMMERCIAL GROUP s.r.. City Empiria, Na Strži

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09 Kat.: 651974 Choceň List vlastnictví: 4469 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Praha 9, Vysočany, 190 00 Praha 9 B V kat. jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemovitosti

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5780/ 119/2015 O ceně administrativní a ceně obvyklé nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu 613/44400 k pozemku p.č.st. 427 - bytové jednotky č. 1179/24 v bytovém domě č.p.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 5425-182/14

Znalecký posudek č. 5425-182/14 Znalecký posudek č. 5425-82/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 450, jehož součástí je stavba rekreační chaty č.e. 5, v obci Blížejov, katastrální území Chotiměř u Blížejova, zapsané u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16754315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16754315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16754315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na byt.jedn. č.637/7 včetně podílu 675/25728 na společných částech domu č.p.635, 636, 637 a pozemku st.1029 v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více