chata Velký Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chata Velký Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory 3. - 6. 3. 2011"

Transkript

1 Winter Summit 2011, chata Velký Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Přítomní: Členové výkonného výboru: Martin Konečný Radek Špok Jan Tomíček Členové klubu: Martin Šícha Vladimír Lacko Zuzana Kšírová Lukáš Hryzbil Andrea Pešlová Hynek Pášma Pavel Klocek Vítek Verner Šárka Vondrová Richard Salač Jana Doubravová Jirka Maršál Alena Kaňáková Jan Čapek Eliška Ebelová Martin Ebel Agneta Anderson Robert Kosáček Jitka Kordošová Jožo Borčín Klára Hejnová Petra Stachová Jako host Emma Kordošová Richard Veselý

2 Den první Úvod schůze 2. Přehled sezóny a soutěž o trička (Martin Konečný) 3. Přehled hospodaření klubu (Radek Špok) 4. Zpráva kontrolora (Alena Kaňáková) 5. Hlasování o změně časů tréninků (Martin Šícha) 6. Strategický plán aktualizace (Radek Špok) 7. Technika pádlování (Richard Veselý) Projednávání jednotlivých bodů: 1) Úvod schůze Členové vedení klubu slavnostně zahájili valnou hromadu PDBC. Přivítali na ní všechny přítomné členy a konstatovali, že vzhledem k počtu přítomných draků a počtu delegovaných hlasů jsme usnášení schopní. 2) Přehled sezóny a soutěž o trička (Martin Konečný) Martin Konečný představil všem drakům přehled sezóny, který přehledně mapuje vše, co se za uplynulý rok událo. Z tohoto přehledu (příloha č. 1) je vidět, že činnost našeho klubu se rozšiřuje po všech stránkách. Roste počet TB akcí, roste počet akcí pro veřejnost, roste počet akcí dračího tance a to vše při zachování počtu závodů, kterých se účastníme Z důležitých událostí v loňské sezóně Martin zmínil zejména povedené TB akce pro nové klienty na Slovensku, čímž se z nás stal mezinárodní dodavatel služeb dračích lodí, ale i další úspěšné TB akce. Z akcí pro veřejnost zmínil vysokou účast na novoroční vyjížďce a to i přes fakt, že ohňostroj nebyl. Dále velmi úspěšnou akci Dračí kolečko a náhradní akci Tomášův mlýn které se nad očekávání vydařily a určily nový možný směr pořádání akcí. Ze zahraničních bylo nutné zmínit Vogalongu, která ač organizačně náročná a ne zcela bez problému technického rázu byla bez pochyby důležitým milníkem v historii klubu. Do italských Benátek totiž dorazily naše indonéské lodě, se kterými jsme budili zaslouženou pozornost. Vzhledem k tomu, že se navíc po loňském ročníku Pražského dračího podzimu podařilo vyslat do Tanjung-Pinangu další soutěžní posádku (tým Pres-Li) tak se nám výše uvedenými akcemi podařilo dokončit, co jsme při darování lodí slíbili, a sice že budeme propagovat Indonésii, tamní lodě a festival. Pražský dračí podzim byl vyhodnocen jako úspěšná akce, která nenaplnila snad jen jediné očekávání, a sice větší množství posádek. Programu a formátu akce to však neubralo a nadšené reakce posádek nám to podtrhují. Jako zvláštní bod ve výčtu sezóny je nutné zmínit vystoupení dračího tance v Káhiře pod pyramidami, které bylo zatím vrcholným zážitkem pro dračí tanečníky a možná také příslibem do budoucna. V souvislosti tímto bodem Martin a Radek zmínil, že co se plánování akcí týká, tak už jsme se stali vyhledávaným partnerem pro TB akce a závody a že máme již

3 teď poptávky velmi dopředu, které budeme chtít zajistit. Jako extremní byly uvedeny poptávky na TB září 2012 a dračí tanec květen Během tohoto bodu probíhala také znalostní soutěž, ve které draci odpovídali na otázky, které se týkaly sezóny, jednotlivých akcí a zážitků z nich. Cenami v této soutěži byla klubová a další trička. 3) Přehled hospodaření klubu (Radek Špok) Radek Špok prezentoval přítomným drakům přehled výsledků hospodaření klubu (příloha č. 2). Výsledky za uplynulý rok 2010 (které Radek prezentoval v roce 2011) Radek hodnotí jako pozitivní po všech stránkách a rok 2010 jako úspěšný. Za zmínku stojí zejména fakt, že jsme opět dosáhli zvýšení obratu našeho klubu. Vzhledem k tomuto faktu také Radek oznámil změnu v účetnictví klubu, kdy se klub od stane plátcem DPH. Důvodem je předpoklad překročení limitů obratu a nákupů ze zahraničí, které nám umožňují něco na DPH ušetřit roce Na chod klubu tato změna nebude mít vliv. Změní se účetnictví, které bude muset být vedeno jinak, a budeme nově podávat daňové přiznání. Přinese to zvýšení nákladů na účetnictví o cca 3000,- Kč. Motivační program, do kterého vloni šlo 110 tisíc korun, je ve větší míře využíván všemi draky. U většiny slouží minimálně k úhradě členského příspěvku. Z tohoto důvodu došlo k poklesu u příjmu za členské příspěvky a to i přes fakt, že máme v tuto chvíli 60 členů klubu. Radek zde představil své nové heslo pro zpřísnění podmínek členství v klubu: Kdo neplatí, není drak hop,hop, hop podle kterého hodlá postupovat v nové sezóně. Radek informoval draky o výsledku akce Nákup lodí Buk kterou vedení klubu realizovalo během zimního období. Výsledkem této akce, při které náš klub do ČR přivezl dvě lodě značky Buk určené k dalšímu prodeji, jsou dvě spokojené posádky, které se již těší ze svých nových lodí a čistý zisk klubu ve výši cca 40000,- Kč 4) Zpráva kontrolora (Alena Kaňáková) Alena seznámila přítomné draky se svou závěrečnou zprávou. V ní konstatovala, že veškerá činnost klubu a jejího vedení je v pořádku a je plně v souladu se stanovami klubu a že jí nejsou známá ani žádná pochybení ve výkonu funkce vedení klubu. Dále Alena představila své sledování a vyhodnocení docházky (příloha č. 3) a vyhlásila nejlepší draky v následujících kategoriích: Nejlepší zimní drak (nejvíce účastí na zimních trénincích) je Radek Špok, nejlepší celoroční drak (nejvíce účastí na všech trénincích v roce) je Martin Grep Šícha. 5) Hlasování o čtvrtečním tréninku (Martin Šícha) Protože bod č. 5 bezprostředně souvisel s docházkou a tedy s tréninky, dokončili jsme projednávání možné změny počátku čtvrtečního tréninku, které bylo zahájeno na webu. Vzhledem k výsledku ankety a rovněž převažujícímu názoru přítomných členů PDBC na Winter summitu bylo rozhodnuto zachovat začátek čtvrtečního tréninku v 18:00 hodin. Martin zároveň doplnil hodnocení docházky a jako

4 nejoblíbenějšího nečlena (nejvíce činností pro klub jako nečlen) ocenil Emmu Hermionu Kordošovou. 6) Strategický plán aktualizace (Radek Špok) V tomto bodě Radek seznámil draky s naplněním a také změnami ve strategickém plánu našeho klubu (příloha č. 4). Bod č. 1 Klubovna a zázemí klubu Stav zůstává beze změn, zůstáváme na loděnici Čechie, kde přidáme ke stávajícím pronajmutím plochám další, neboť už teď našim požadavkům pronajaté plochy nepostačují. Hledání jiných možností klubovny je nadále úkol pro členy vedení. Bod č. 2 Materiální rozvoj klubu (Martin K.) Martin seznámil členy se změnami v lodním parku. Loď Moby Dick darujeme klubu Bazoš draci do Olomouce s perspektivou vzniku nové stálé a aktivní posádky. Dragabundus, který je nejstarší lodí se stane záložní lodí. Abychom mohli dostát požadavkům na kvalitu a stejnost lodí koupí náš klub jednu novou loď. Martin seznámil členy klubu s tím, jak jsme se postupně dostali od Bena Pela (obchodníka s loděmi) až přímo k výrobci (Tedi sport) který vyrábí trupy lodí a rovněž i dřevené vybavení lodi ve stejném tvaru a stylu jako Carmina. Vzhledem k tomu, že máme ověřeny lepší vlastnosti Carminy oproti novým lodím Plastex a vzhledem k tomu, že nákupem přímo od výrobce (bez obchodníků) dosáhneme na lepší cenu, bylo rozhodnuto o nákupu lodě od tohoto dodavatele s realizací v nejbližší době (dle dodacího termínu firmy Tedi sport) Součástí strategického plánu byl i nákup vozíku pro 4 lodě. Vozík je objednaný s termínem dodání duben-květen. Bod č. 3 Klub a vztah vůči jiným týmům Zůstává beze změn - stále usilujeme o aktivní spolupráci se všemi kluby, kterým nabízíme i zázemí, tréninkové kapacity a organizační schopnosti. Jedním z plánů je ČLDL (Česká liga dračích lodí) Bod č. 4 Festival Zůstává beze změn. Festival jako stěžejní akci klubu a závěrečnou akci ČLDL chceme stále udržet na vysoké úrovni. Bod č. 5 Dračí tanec a kulturní aktivity viz Druhý den 3) Bod č. 6 Spolupráce s dalšími subjekty Martin představil drakům Českou ligu dračích lodí (ČLDL). ČLDL je sérií závodů pro posádky, které chtějí závodit více než jednou, chtějí se utkat s konkurencí, a zároveň hledají alternativu ke GP ČP. Základním principem této ligy je že zachovává organizaci a tak i originalitu jednotlivých závodů na jejich organizátorech. Martin představil také webové stránky ligy liga.praguedragons.cz - a vyzval draky k aktivní účasti na jejich vytváření.

5 Do ČLDL se organizačně zapojují i týmy, které samy nemají lodě a spoléhají na výpůjčky a externí zajištění. Pro některé tyto týmy bude externím dodavatelem PDBC. Martin Šícha namítnul, že ČLDL je prezentována jako závody, ale jedná se hlavně o TB. Martin Konečný uvedl na pravou míru, že dvě akce, které náš klub takto zajišťuje lze brát jako TB akce, na kterých musíme pokrýt organizaci, ale zároveň se šancí závodit, budeme-li mít dost členů. Primární je ovšem org. zajištění. Ostatní akce ČLDL jsou pro nás primárně závodní. 7) Technika pádlování (Richard Veselý) Trenér klubu ukázal přítomným drakům prezentaci věnovanou správné technické pádlování a nácviku a seznámil draky s posledními trendy ve vývoji pádel. Zároveň představil svou představu o tréninku v dalším roce (příloha č. 5) Vzhledem k pokročilé době byly další body odloženy na další den. Den druhý Uvedení programu (Radek Špok) 2. Termínovka klubu pro rok 2011 (Martin K.) 3. PDBC Dětem (Laco) 4. Dračí tanec (Jan Tomíček) 5. Zvláštní bod svatební oznámení (Lukáš Hryzbil) 6. Dresy a další klubový textil (Vítek Verner) 7. Sponzorský dar Kintari a dobročinnost jako aktivita klubu (Jan Tomíček) 8. Změny stanov a finanční řízení (Radek Špok) 9. Motivační program (Radek Špok) 10. Ostatní volná diskuze 1) Uvedení programu (Radek Špok) Radek Špok zahájil druhý den valné hromady a konstatoval, že jsme usnášeníschopní. 2) Termínovka klubu pro rok 2011 (Martin K.) Martin K. představil drakům termínovku závodů. Vzhledem k tomu, že obsahuje velké množství položek a bylo by těžké o účasti na nich hlasovat jednotlivě, rozhodl se Martin, že ve společné diskusi na WS určíme kandidáty, o kterých pak budeme hlasovat. (Příloha č. 6) Důležité akce: Dračí zívání Laco představil tuto akci drakům, informace jsou již na webu. Laco vyzval k účasti na akci, přihlásilo se 14 draků. Richard vyslovil obavy, zda skutečně bude akce realizována, když jí pomáhají organizovat Tragédky a Kubas. Laco jej ujistil, že Kubas bere akci zodpovědně a za náš klub jí pomáhá spoluorganizovat on a na konání akce dohlíží. Pro zamezení problémů bylo navrhnuto zapracovat do podmínek pořádání platbu za účast předem a také deadline pro posílání přihlášek.

6 Akce budou zveřejněny samostatné v doporučené termínovce (viz příloha č.6) a též samostatně na webu. O této termínovce bude hlasováno na schůzi členů klubu před zahájením sezóny. Zahraniční reprezentace: Vogalonga není zájem ze strany členů klubu o vlastní účast. O organizace akce pro jiné týmy nikdo neprojevil zájem. Londýn -. Není doporučená akce Armada Cup bude k hlasování na webu, při nedostatečné účasti se nejede. Jiná zahraniční cesta bude k hlasování na webu s přiměřeným předstihem, aby bylo jasné, zda se pojede. 3) PDBC Dětem (Laco) Laco seznámil draky s myšlenkou založit dětský, resp. spíše juniorský tým pro děti let a dále tak rozšířit působnost našeho klubu. Juniorská posádka by mohla přilákat více členů do našeho i dalších dračích klubů a zvýšit tak zájem veřejnosti o dračí lodě. Zároveň by nám tato aktivita mohla pomoci při hledání partnerů pro další rozvoj klubu a mohla by nám přiblížit i dotace. V následné diskuzi upozornili někteří členové klubu na bezpečnostní rizika a legislativní problémy s touto činností. Vedení klubu požádalo Lacíka, aby při plánování této aktivity vzal do úvahy všechna možná rizika a situace, které mohou nastat, a provedl náležitou přípravu. V případě dostatečného zajištění a zabezpečení vedení klubu tuto aktivitu podporuje. Laco se předběžně zeptal na podporu vzniku dětského týmu a na počet draků, kteří by byli ochotní přímo pomoci s touto činností. Přihlásilo se 6 draků (Jitka K. Honza Č., Eliška E., Vítek V., Laco) Tito vytvoří pracovní skupinu DĚTSKÝ TÝM. 4) Dračí tanec (Jan Tomíček) Jan Tomíček seznámil draky se stavem dračího tance. Dračí tanec má stálé místo jako kulturní a ekonomická aktivita v rámci klubu a dále se rozvíjí (více tanečníků, nová sestava) Pro další rozvoj je třeba zejména pokračovat v tréninku a obnovit vybavení. Z tohoto důvodu byl schválen již vloni nákup nového tanečního draka (dosud nerealizován z důvodů problémů s dodavatelem) který se uskuteční letos. Zároveň zde byl představen lví tanec (s názornou ukázkou JT-MK). Nákup tanečních kostýmů pro lví tanec byl schválen v poměru 24 pro, 0 proti a 2 se zdrželi hlasování. V této oblasti se budeme snažit o další rozvoj, oslovením dalších klubu v Evropě a uspořádáním společného vystoupení. Přestávka v jednání na výbornou brazilskou kávu

7 5) Zvláštní bod svatební oznámení (Lukáš Hryzbil a Zuzana Kšírová) Lukáš rozdal přítomným a posléze i velmi užaslým drakům svatební oznámení spojené s pozvánkou na svatbu. Vyjádření vedení klubu je, že tuto a podobné aktivity podporuje. Hlasování: Kdo o tom věděl? 5 ano (samé ženy) Kdo si to aspoň myslel? 3 hlasy Kdo nevěděl a nic si nemyslel? 18 hlasů 6) Dresy a další klubový textil (Vítek Verner a manekýn Radek) Vítek ukázal drakům svou prezentaci věnovanou dresům a dalšímu oblečení. Kromě dresů ukázal možnost nákupu softshellových bund, nepromokavých vest a také šátků. U většiny oblečení je možnost potisku sítotiskem, který je sice vícenákladem, ale ve větším množství se rozloží. Vzhledem k tomu, že dodavatelé nebyli schopni dodat včas vzorky, ukázal Vitek na Radkovi v reálu pouze malé množství z představovaných věcí. Následovala velmi živá diskuze, ve které padla celá řada návrhů a protinávrhů: - Markéta ukázala své návrhy na možné dresy klubu - Laco připomněl nesourodost v oblečení, pokud se každý rok objednává jiný model od jiného dodavatele a doporučil oslovit českého výrobce, kde je šance na zachování střihu a vizáže (fa. Pingu) - Dále upozornil na časté opakování kombinace černá-červená na dresech - Alena navrhla zařadit do objednávky i malá dračí trička dětská trička - Grep navrhnul možnost tato trička prodávat i mimo klub, mimo festival - Měli bychom odlišit oblečení organizátorů a účastníků PDA - Jožo navrhnul pořídit šátek HAD jako univerzální pokrývku hlavy, šátek a další. Vzhledem k velkému množství připomínek bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny DRESY, kterou povede Vítek Verner a do které se mohou draci hlásit. Tato pracovní skupina zpracuje návrhy a veškeré připomínky a představí novou koncepci odívání klubu. 7) Sponzorský dar Kintari a dobročinnost jako aktivita klubu (Jan Tomíček) V souvislosti s finanční zprávou přednesl Jan Tomíček svůj příspěvek, který se týkal naší spolupráce s Kintari Foundation a zejména finančního daru, který náš klub poskytl tomuto sdružení v loňském roce. V prezentaci (příloha č. 7) pak seznámil draky stručně s Kintari, jejich činností a zejména s okolnostmi, které vedly k darování peněz z klubové pokladny. Vzhledem k tomu, že klub je v takové finanční situaci, že může své peníze využít na podporu sbírek a dalších dobročinných projektů byla vyvolána diskuse a následně i hlasování o tom, zda má klub i v budoucnu přispívat. Závěrem diskuse bylo následující usnesení. Klub nebude aktivně vyhledávat možnost dobročinného příspěvku, ale každý ze členů má právo navrhnout a

8 zdůvodnit kam a proč by měl klub přispět. O tomto návrhu pak bude hlasováno s využitím prostředků finančního řízení (viz dále) Toto usnesení bylo hlasováním schváleno. 8) Změny stanov a finanční řízení (Radek Špok) Radek postupně drakům ukázal již dříve ohlášené chystané změny ve stanovách klubu a také nově zavedený institut finančního řízení klubu. Účelem těchto změn je u stanov narovnání stavu, který už v mnoha případech panoval, ale nebyl zakotven ve stanovách, nebo také lepší vysvětlení stávajících bodů stanov. Např. dojde ke zrušení kategorie draků a vytvoření řádného a čestného členství. Tím bude zabráněno čestným členům, kteří nemají hlasovací právo ovlivňovat výsledky hlasování VH a webových anket. V případě finančního řízení se jedná o jednak lepší kontrolu hospodaření klubu a stanovení pravidel pro nakládání s prostředky klubu. Nově vznikne kontrolní komise rozšířený institut kontrolora který bude dohlížet na vedení klubu, dodržování strategického plánu a finančního řízení. I k tomuto bodu se strhla velmi bouřlivá diskuze. Mnoho členů klubu nabízelo vlastní řešení a formulace bodů stanov i finančního plánu. Dále byly navrženy některé změny ve formulaci bodů a také změny, které zajistí, aby dokumenty vyhovovaly českému právnímu řádu. Jako nová věc bylo členy klubu požadováno, aby vedení klubu kromě strategického plánu začalo vypracovávat také roční plán který kromě informací o tom co se bude nakupovat, bude obsahovat také informaci o předpokládaném horním limitu plnění. 9) Motivační program (Radek Špok) Motivační program zůstává zachován i pro rok Změnu představuje skutečnost, že jako První započítaná akce bude členovi na konci roku započtena akce s nejnižším výnosem. Členu klubu může být do motivačního programu započítána i jiná činnost než TB nebo brigáda. O tom zda je vykonaná činnost dostatečná pro započtení rozhoduje vedení klubu a její rozhodnutí podléhá kontrolní komisi. 10) Ostatní (volná diskuze) a) Richard Salač upozornil na problém s velkým množstvím barev klubu. Dres, web i vlajka mají rozdílné barvy a působí nesourodě. Navrhovaným řešení je vznik grafického manuálu klubu. Tento úkol si pro sebe vzal Jan Tomíček, který vytvoří pracovní skupinu GRAFICKÝ MANUÁL. b) Zuzka navrhnula přidat na jarní schůzi bod o vzniku paušálů pro členy vedení, které by jim aspoň částečně kompenzovaly náklady, které mají s činností vedení klubu a které dosud dělají z vlastních peněz (např. telefony) Bod bude projednán na jarním sletu.

9 Poděkování: Vedení klubu tímto děkuje Elišce Kaprasové, že ač se sama neúčastnila, tak zajistila místo k uspořádání Wintersummitu. Dále bych jménem vedení klubu rád poděkoval všem kuchařům Pavel Klocek, Hynek Pášma, Eliška Ebelová a Honza Čapek si zaslouží pochvalu za přípravu výborných společných večeří. Děkuji i všem ostatním, kdo pomáhali, nebo něco přivezli, nebo na místě něco uchystali a připravili nám tak všem velmi příjemné chvíle. Zapsal Jan Tomíček Velký Semerink dne

Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007

Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007 Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007 Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Přítomní: Členové výkonného výboru: Martin Konečný Členové klubu: Andrea Pešlová Helena Šilerová Hynek

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků

Více

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR,

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR, BULLETIN LAA ČR Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR 1 Dopis členům LAA ČR 2 Informace pro provozovatele motorů Rotax 912 a 914 2 Mimořádné události ZL 2 Mimořádné události PL 3 Zápis z jednání

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Školní rok: 2013/2014 Datum: 20.11.2014 Pavel Rous předseda sdružení Výroční zpráva SRPŠ

Více

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13.

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. listopadu 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 15 členů Omluveni:

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS ZÁLOŽNA CREDITAS PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo působí na finančním trhu již od roku 1996. Ze společnosti s regionální

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Vyrazili jsme na cestu, která vede k holdingu

Vyrazili jsme na cestu, která vede k holdingu Č í s l o 2 2 R o č n í k X I X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 8. l i s t o p a d u 2 0 1 2 C e n a 1 2 K č význam skupiny čd Podíl na trhu železniční osobní dopravy 99,1 %

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více