ios Cvičení RSS čtečka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ios Cvičení RSS čtečka"

Transkript

1 strana 1 ios Cvičení RSS čtečka Jiří Kamínek

2 strana 2 Vytvoření nového projektu v XCode Název RSSLesson Navigation-based Application use Core Data for storage nezaškrtávat

3 strana 3 Vytvoření modelu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <rss version="2.0"> <channel> <title>živě.cz</title> <link>http://www.zive.cz/default.aspx</link> <description> </description> <language>cs</language> <pubdate>mon, 7 Mar :00:00 GMT</pubDate> <image> <title>živě.cz</title> <url>http://www.zive.cz/client.images/logos/logo-zive-rss.gif</url> <link>http://www.zive.cz/default.aspx</link> </image> <item> <title>western Digital zaplatí 4,3 miliardy dolarů za výrobu disků Hitachi</title> <link>http://www.zive.cz/bleskovky/western-digital-zaplati-43-miliardy-dolaru-za-vyrobu-disku-hitachi/sc-4-a /default.aspx</link> <guid>http://www.zive.cz/default.aspx?article=156126</guid> <description> Mezi výrobci pevných disků dojde k důležitému spojení sil. Světová dvojka Western Digital koupí divizi pevných disků společnosti Hitachi, uvedl to Western Digital v dnešní tiskové zprávě. Koupě vyjde na 4,3 miliardy dolarů a měla by z Western Digital udělat největšího výrobce pevných disků a...</description> <pubdate>mon, 7 Mar :01:00 GMT</pubDate> </item> </chanel> </rss>

4 strana 4 Vytvoření modelu <item> <title>western Digital zaplatí 4,3 miliardy dolarů za výrobu disků Hitachi</title> <link>http://www.zive.cz/bleskovky/western-digital-zaplati-43- miliardy-dolaru-za-vyrobu-disku-hitachi/sc-4-a /default.aspx</ link> <description> Mezi výrobci pevných disků dojde k důležitému spojení sil. Světová dvojka Western Digital koupí divizi pevných disků společnosti Hitachi, uvedl to Western Digital v dnešní tiskové zprávě. Koupě vyjde na 4,3 miliardy dolarů a měla by z Western Digital udělat největšího výrobce pevných disků a...</description> <pubdate>mon, 7 Mar :01:00 GMT</pubDate> </item>

5 strana 5 XML parser SAX Simple API for XML DOM Document Object Model

6 strana 6 RSSProcessor.h Protokol <NSXMLParserDelegate> - (void) parserssfeedaturl:(nsstring*)urladdress;

7 strana 7 RSSProcessor.h id delegate; NSXMLParser * rssparser; NSMutableArray * stories; NSMutableDictionary * item; NSString * currentelement; NSMutableString * currenttitle, * currentdate, * currentsummary, * currentlink;

8 strana 8 RSSProcessor.m - (id) init { } if (self = [super init]) { stories = [[NSMutableArray alloc] init]; } return self;

9 strana 9 RSSProcessor.m - (void)dealloc { } [stories release]; [super dealloc];

10 strana 10 RSSProcessor.m - (void) parserssfeedaturl:(nsstring*)urladdress; { //you must then convert the path to a proper NSURL or it won't work NSURL *xmlurl = [NSURL URLWithString:urlAddress]; rssparser = [[NSXMLParser alloc] initwithcontentsofurl:xmlurl]; // Set self as the delegate of the parser so that it will receive the parser delegate methods callbacks. [rssparser setdelegate:self]; } [rssparser parse];

11 strana 11 RSSProcessor.m - (void)parser:(nsxmlparser *)parser parseerroroccurred: (NSError *)parseerror { } parsing XML");

12 strana 12 RSSProcessor.m - (void)parser:(nsxmlparser *)parser didstartelement:(nsstring *)elementname namespaceuri:(nsstring *)namespaceuri qualifiedname:(nsstring *) qname attributes:(nsdictionary *)attributedict{ currentelement = [elementname copy]; } if ([elementname { } // clear out our story item caches... item = [[NSMutableDictionary alloc] init]; currenttitle = [[NSMutableString alloc] init]; currentdate = [[NSMutableString alloc] init]; currentsummary = [[NSMutableString alloc] init]; currentlink = [[NSMutableString alloc] init];

13 strana 13 RSSProcessor.m - (void)parser:(nsxmlparser *)parser didendelement:(nsstring *)elementname namespaceuri:(nsstring *)namespaceuri qualifiedname:(nsstring *) qname{ if ([elementname { // save values to an item, then store that item into the array... [item setobject:currenttitle [item setobject:currentlink [item setobject:currentsummary [item setobject:currentdate } } [stories addobject:[item copy]]; story: currenttitle);

14 strana 14 RSSProcessor.m - (void)parser:(nsxmlparser *)parser foundcharacters:(nsstring *)string{ // save the characters for the current item... } if ([currentelement { [currenttitle appendstring:string]; } else if ([currentelement { [currentlink appendstring:string]; } else if ([currentelement { [currentsummary appendstring:string]; } else if ([currentelement { } [currentdate appendstring:string];

15 strana 15 RSSProcessor.m - (void)parserdidenddocument:(nsxmlparser *) parser { done!"); } [delegate setitems:stories]; [[_delegate tableview] reloaddata];

16 strana 16 Zobrazení výsledku

17 strana 17 MainWindow.xib Nadpis RSS Lesson

18 strana 18 RootViewController.xib UITableView

19 strana 19 RootViewController.h NSArray (nonatomic, copy) NSArray *items;

20 strana 20 items;

21 strana 21 RootViewController.m - (NSInteger)tableView:(UITableView *) tableview numberofrowsinsection: (NSInteger)section return [items count];

22 strana 22 RootViewController.m - (UITableViewCell *)tableview:(uitableview *) tableview cellforrowatindexpath:(nsindexpath *) indexpath [cell.textlabel settext:[[items objectatindex:indexpath.row]

23 strana 23 RootViewController.m - (void)viewdidload items = nil; RSSProcessor *rssprocessor = [[[RSSProcessor alloc] initwithdelegate:self] autorelease]; [rssprocessor //#import "RSSPRocessor.h"

24 strana 24 Protokol Lepší řešení Model musí mít znalost controlleru

25 strana 25 ItemProtocol - (void)

26 strana 26 RSSProcessor.h #import "ItemProtocol.h" id <ItemProtocol> (retain) id <ItemProtocol> delegate;

27 strana 27 RootViewController.h #import RootViewController : UITableViewController <ItemProtocol>

28 strana 28 RSSProcessor.m - (void)parserdidenddocument:(nsxmlparser *) parser { done!"); } [delegate updateitemsource:stories];

29 strana 29 RootViewController - (void) updateitemsource:(nsarray*)itemarray { } [self setitems:itemarray]; [[self tableview] reloaddata];

30 strana 30 Zobrazení detailu? Přejdeme na web

31 strana 31 Přidáme nový View Classes -> Add -> New file Cocoa Touch Class With XIB for user interface WebController.h

32 strana 32 WebController.h Protokol <UIWebViewDelegate> IBOutlet UIWebView *_webview; NSString (nonatomic, copy) NSString *urladdress;

33 strana 33 urladdress;

34 strana 34 WebController.m - (void)viewdidload self.title

35 strana 35 WebController.m - (void)viewwillappear:(bool)animated{ NSURL *url = [NSURL URLWithString:[urlAddress " NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestwithurl:url]; [_webview loadrequest:request]; } [_webview setdelegate:self]; [_webview loadrequest:request];

36 strana 36 WebController.m - (void)viewwilldisappear:(bool)animated{ NSURL *url = [NSURL } NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestwithurl:url]; [_webview loadrequest:request];

37 strana 37 Zobrazený web

38 strana 38 RootViewController.m: - (void)tableview:(uitableview *)tableview didselectrowatindexpath:(nsindexpath *)indexpath WebController *detailviewcontroller = [[WebController alloc] bundle:[nsbundle mainbundle]]; [detailviewcontroller seturladdress:[[items objectatindex:indexpath.row] [self.navigationcontroller pushviewcontroller:detailviewcontroller animated:yes]; [detailviewcontroller release];

39 strana 39 Web na celou obrazovku [_webview setscalespagetofit:yes];

40 strana 40 StatusBar indikátor načítání

41 strana 41 WebController.m - (void)webviewdidstartload:(uiwebview *)webview { } UIApplication* app = [UIApplication sharedapplication]; app.networkactivityindicatorvisible = YES;

42 strana 42 WebController.m - (void)webviewdidfinishload:(uiwebview *)webview { UIApplication* app = [UIApplication sharedapplication]; app.networkactivityindicatorvisible = NO; } - (void)webview:(uiwebview *)webview didfailloadwitherror: (NSError *)error { } UIApplication* app = [UIApplication sharedapplication]; app.networkactivityindicatorvisible = NO;

43 strana 43 Rychlé zobrazení detailu

44 strana 44 Rychlé zobrazení detailu Classes -> Add -> New file Cocoa Touch Class With XIB for user interface DetailViewController.h

45 strana 45 DetailViewController.h IBOutlet UILabel *titlelabel; IBOutlet UILabel *timelabel; IBOutlet UITextView *textview; NSString (nonatomic, retain) IBOutlet UILabel (nonatomic, retain) IBOutlet UILabel (nonatomic, retain) IBOutlet UITextView (nonatomic, retain) NSString *url;

46 strana 46 titlelabel, timelabel, textview, url;

47 strana 47 DetailViewController.m - (void)viewdidload self.title Detail";

48 strana 48 DetailViewController.h IBOutlet UILabel *titlelabel; IBOutlet UILabel *timelabel; IBOutlet UITextView *textview; NSString (nonatomic, retain) IBOutlet UILabel (nonatomic, retain) IBOutlet UILabel (nonatomic, retain) IBOutlet UITextView (nonatomic, retain) NSString *url;

49 strana 49 DetailViewController.m //pridat do (.h) //- (IBAction) showweb - (IBAction) showweb { } WebController *detailviewcontroller = [[WebController alloc] bundle:[nsbundle mainbundle]]; [detailviewcontroller seturladdress:url]; [self.navigationcontroller pushviewcontroller:detailviewcontroller animated:yes]; [detailviewcontroller release];

50 strana 50 Rychlé zobrazení detailu

51 strana 51 DetailViewController.m DetailViewController *detailviewcontroller = [[DetailViewController alloc] bundle:[nsbundle mainbundle]]; [self.navigationcontroller pushviewcontroller:detailviewcontroller animated:yes]; NSString *l = [[items objectatindex:indexpath.row] [detailviewcontroller seturl:l]; NSString *t = [[items objectatindex:indexpath.row] [[detailviewcontroller titlelabel] settext:t]; NSString *s = [[items objectatindex:indexpath.row] [[detailviewcontroller textview] settext:s]; NSString *d = [[items objectatindex:indexpath.row] [[detailviewcontroller timelabel] settext:d]; [detailviewcontroller release];

52 strana 52 Více RSS zdrojů? RootViewController.m RSSProcessor *secondrssprocessor = [[[RSSProcessor alloc] initwithdelegate:self] autorelease]; [secondrssprocessor

53 strana 53 Více RSS zdrojů? - (void)parserdidenddocument:(nsxmlparser *)parser { done!"); NSMutableArray *tmparray = [[[NSMutableArray alloc] init] autorelease]; [tmparray addobjectsfromarray:[_delegate items]]; [tmparray addobjectsfromarray:stories]; } [_delegate setitems:tmparray];

54 strana 54 Děkuji za pozornost!

2. Mashup [MI-W20 Web 2.0] https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-w20/tutorials/02/start

2. Mashup [MI-W20 Web 2.0] https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-w20/tutorials/02/start 2. Mashup Google Apps Script Základní zdroje http://code.google.com/googleapps/appsscript/ [http://code.google.com/googleapps/appsscript/] http://code.google.com/intl/cs/googleapps/appsscript/articles.html

Více

ZEND produkty pro System i

ZEND produkty pro System i ZEND produkty pro System i Václav Matoušek vaclav_matousek@cz.ibm.com Agenda Vytváření nových aplikací pro i/os pomocí PHP Tvorba GUI pro tradiční 5250 aplikace pomocí Zend 5250 Bridge MySQL v DB2 datastore

Více

armádní firewall pro 21století

armádní firewall pro 21století Armáda je bezpečí, McAfee Sidewinder je jistota armádní firewall pro 21století Ing. Jan Dymáček COMGUARD a.s. komunikační bezpečnost O společnosti COMGUARD Specialista na bezpečnosti IT. Komplexní portfolio

Více

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ. Ing. Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ. Ing. Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Ing. Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň OBSAH Mobilní zařízení základní pojmy bezpečnostní aspekty běžné platformy Platforma Google Android základní koncepce uživatelské rozhraní databáze

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007,

Více

Diplomová práce. Rozvrh hodin pro

Diplomová práce. Rozvrh hodin pro Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Rozvrh hodin pro mobilní zařízení Plzeň, 2012 Veronika Dudová Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Kupka Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky

Více

Vývoj aplikací pro Windows Phone Mango

Vývoj aplikací pro Windows Phone Mango Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Vývoj aplikací pro Windows Phone Mango Vypracoval: Zdeněk Valdauf, DiS. Vedoucí práce: PaedDr. Petr

Více

Další nutný soubor je wordlist.js, ve kterém je uložena databáze slov a procedure s texty nápovědy.

Další nutný soubor je wordlist.js, ve kterém je uložena databáze slov a procedure s texty nápovědy. SHIP Hra Ship je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hráč hádá slovo, jehož počet písmen se zobrazuje pomocí prázdných znaků reprezentovaných podtržítkem. Hráč kliká myší na písmena

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

WEBEXPO, PRAHA 24. ZÁŘÍ 2011

WEBEXPO, PRAHA 24. ZÁŘÍ 2011 WEBEXPO, PRAHA 24. ZÁŘÍ 2011 BARTON STUDIO s.r.o. BARTON ADVERTISING www.bartonstudio.cz Pavel Campr pavel@campr.cz Obsah přednášky: 30 min 1 Éra nových PHP frameworků 2 Symfony2 úvod 3 Symfony2 výběr

Více

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vojtěch Bělovský Brno, podzim 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

APNVZ_7. Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy

APNVZ_7. Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy APNVZ_7 Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy 1 Konstrukční návrhové vzory Pro tvorbu nových objektů se obyčejně v Javě používají konstruktory. Konstruktory jsou užitečné pokud

Více

PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF. Jan Kubát

PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF. Jan Kubát České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Bakalářská práce PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF Jan Kubát Vedoucí práce: Ing. Radomír Polách Studijní

Více

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií O!PLAY MINI Uživatelská příručka CZ6072 První vydání Listopad 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta III je širokoúhlé víceúčelové navigační zařízení, které vyniká elegancí a kvalitním dílenským zpracováním.

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

ASP.NET MVC. Michal Horák 2008

ASP.NET MVC. Michal Horák 2008 Model View Controller ASP.NET MVC Michal Horák 2008 Základem ASP.NET MVC je návrhový vzor (někdy se také říká architektonický vzor, protože jde spíše o architekturu aplikace) Model View Controller. Tento

Více

CORBA. Ing. Jan Pečiva, peciva@fit.vutbr.cz Ústav počítačové grafiky a multimédií Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 00 Brno

CORBA. Ing. Jan Pečiva, peciva@fit.vutbr.cz Ústav počítačové grafiky a multimédií Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 00 Brno CORBA Ing. Jan Pečiva, peciva@fit.vutbr.cz Ústav počítačové grafiky a multimédií Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 00 Brno CORBA (Common Object Request Broker Architecture) je platformě

Více

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření ExtBrain Communicatoru o další komunikační protokoly Yun Ruan Vedoucí práce: Ing. Tomáš Novotný

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HMP5000 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Upozornění na ochrannou známku 5 Čeština 2 Zapojení a ovládání 7 3 Ovládání a přehrávání 12 4

Více

1. Jazyk XML a formát jeho dokumentů

1. Jazyk XML a formát jeho dokumentů 1 OOP_11 Java a XML Obsah 2 1. Jazyk XML a formát jeho dokumentů 2. Využití DTD (Document Type Definition) při tvorbě gramatiky dokumentu XML 3. Zpracování a ověření platnosti dokumentu XML objektového

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

Co je nového SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011

Co je nového SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Co je nového SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Obsah Právní ustanovení...iii Úvod...v 1 Enterprise PDM...6 Průzkumník souborů a doplňkový modul SolidWorks...6 Nabídky Enterprise PDM...6 Rozšířená funkce vyhledávání...9

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Agility at Scale. aneb RUP v agilním světě. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz. Business Development Manager IBM SW DNS a.s.

Agility at Scale. aneb RUP v agilním světě. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz. Business Development Manager IBM SW DNS a.s. Agility at Scale aneb RUP v agilním světě Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz Business Development Manager IBM SW DNS a.s. 13.10.2010 Agenda RUP agile Agility at scale Rational Team Concert, Rational Insight

Více

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka Řada RT-N12 Superspeed bezdrátový N směrovač CZ7901 První vydání Prosinec 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty Začátek Konec Název Přednášející 9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty 9:20 10:30Novinky ve Skype for Business - on-premise nasazení KPCS, Marian Henč 10:30 10:45přestávka

Více