( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce, v závislosti na nastavené zeměpisné poloze. Pracuje s typem spínání 1B a je určený pro použití v prostředí jako jsou domácnosti a podobné se normálním stupněm znečištění a kategorií přepětí III. Bezpečnostní upozornění 1) Přístroj musí být instalován pouze kompetentní osobou 2) Přístroj musí být instalován do takového obvodu rozvaděče, který zaručí nepřístupnost ke svorkám po instalaci 3) Zapojte přístroj dle výše uvedených schémat 4) Před připojením na svorky se ujistěte, že vodiče jsou odpojeny od napětí 5) Nepřipojujte a nezapojujte přístroj, pokud je nějaká z jeho části poškozená Poznámka: výrobek je dodáván ve vypnutém stavu, aby se zamezilo vybití baterie. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko. Kód Model Popis VE AST one Astronomické spínací hodiny TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V AC (-10% ± +15%), 50/60Hz Příkon: 8VA (2W) Výstup: 1 relé 16(10)A / 250V AC Zátěž kontaktů: - žárovky / halogenové žárovky 1500W 240V AC - zářivky 600W 240V AC Roční hodiny s kalendářem: až do přesnost hodin: ±1 s za den - přesnost výpočtu východu/západu: ±1 minuta - rozlišení programování: 1 minuta - záloha chodu (lithiová baterie): asi 4 roky (nepřipojena k síti) Displej: LCD podsvícený Automatické přepnutí letního/zimního času: s možností nastavitelné změny Snadné programování ve dvou jazycích: - italsky: dle hlavního města provincie - anglicky: dle šířky, délky a časového pásma Počítání hodin provozu: max h Aktualizace údajů východu/západu: denní Ruční ovládání výstupu: dočasné a trvalé Pouzdro: 2 DIN Provozní teplota: ºC

2 Relativní vlhkost: 10% 90% nekondenzovaná Skladovací teplota: ºC Stupeň krytí: IP20 na svorkách, IP41 ze předu Izolace: zesílená mezi živými částmi a přístupnými částmi a mezi napájecími a výstupními svorkami NASTAVENÍ ASTRONOMICKÝCH PARAMETRŮ Poznámka: aby přístroj fungoval správně, je nezbytné zadat několik informací (astronomických parametrů), které umožní přístroji určit zeměpisnou polohu, kde se nachází. Tato operace je důležitá, protože doba východu a západu slunce počítaná AST one závisí nejen na datu, které zadáte, ale také na zeměpisné poloze místa instalace. Pro tuto operaci existují dva různé postupy dle toho, zda se provádí instalace přístroje v Itálii nebo mimo Itálii. Pro Itálii je postup zjednodušený, protože je dostatečné zadat pouze kód, který označuje italskou provincii (viz Tabulka Kód / Hlavní město provincie v originále návodu), zatímco pro mimo italské uživatele je potřeba znát zeměpisné údaje (šířku a délku). POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ (výběr jazyka a místa instalace) Stiskněte tlačítko pak tlačítko po dobu 3 vteřin. Zobrazí se pohyblivý nápis SELECT YOUR COUNTRY ( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Tlačítky a vyberte mezi ITALIA a OTHER COUNTRY ( ITÁLIE a JINÁ ZEMĚ ) Tlačítkem potvrďte a automaticky přejděte do menu astronomických parametrů. Dle tohoto výběru se objeví menu programování pro Itálii nebo pro mimo italské státy. NASTAVENÍ ASTRONOMICKÝCH PARAMTERŮ PRO ITÁLII Když jste v předchozím bodě vybrali instalaci v Itálii, objeví se pohyblivý nápis SELEZIONARE CAPOLUOGO ITALIANO ( VYBERTE HLAVNÍ MĚSTO ITALSKÉ PROVINCIE ). Pro odpovídající výběr hlavního města provincie použijte tabulku Kód / Hlavní město provincie v originále návodu. - Stiskněte tlačítko nebo pro zvýšení nebo snížení hodnoty pole nastavení. - Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na následující programování (nastavitelné hodnoty jsou 0 103) Objeví se pohyblivý nápis CORREZIONE ORARIO TRAMONTO ( ÚPRAVA ČASU ZÁPADU ). Dle charakteristiky místa (výšiny, okolní hory, atd.) může být čas východu a západu slunce odlišný od vypočteného. Tento parametr představuje úpravu v minutách vzhledem k času západu. - Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na následující programování (hodnoty tohoto parametru jsou od +120 min do -120 min). Objeví se pohyblivý nápis CORREZIONE ORARIO ALBA ( ÚPRAVA ČASU VÝCHODU ) (tento parametr představuje úpravu v minutách vzhledem k času východu). - Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na následující programování (hodnoty tohoto parametru jsou od +120 min do -120 min). ZOBRAZENÍ / VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA PROVOZU HODIN VÝSTUPNÍHO RELÉ Je zobrazen počet hodin sepnutí (ON) relé (zobrazeno jako CH1). Vynulování počítadla hodin může být provedeno stiskem tlačítka po dobu alespoň 3 s. Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. - Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na programování denního provozu (hodnoty tohoto parametru jsou h). Objeví se pohyblivý nápis SET PASS PER BLOCCO ( ZADEJTE HESLO PRO BLOKOVÁNÍ ). Tento parametr představuje heslo, po jehož zadání dojde k zablokování klávesnice. Defaultní hodnota je Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na NORMÁLNÍ provoz (rozsah tohoto parametru je ) NASTAVENÍ ASTRONOMICKÝCH PARAMTERŮ PRO MIMOITALSKÉ ZEMĚ Nastavení spočívá v zadání stupňů zeměpisné šířky a délky daného místa. Tyto údaje můžete získat z jakéhokoli geografického atlasu. Pokud jste v POČÁTEČNÍM NASTAVENÍ (výběr jazyka a místa instalace) vybrali OTHER COUNTRY ( JINÁ ZEMĚ ), objeví se pohyblivý nápis LATITUDE NORTH = PLUS SIGN ( SEVERNÍ ŠÍŘKA = ZNAMENKO PLUS ). - Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na následující programování (rozsah tohoto parametru je -60º +64º). Poznámka: stupně délky NORTH mají kladné znaménko Objeví se pohyblivý nápis LONGITUDE EAST = PLUS SIGN (VÝCHODNÍ DÉLKA = ZNAMÉNKO PLUS ).

3 - Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na následující programování (rozsah tohoto parametru je ±180º). Poznámka: stupně délky EAST mají kladné znaménko Objeví se pohyblivý nápis TIME ZONE EAST = PLUS SIGN (ČASOVÁ ZÓNA VÝCHOD = ZNAMÉNKO PLUS ). Tento parametr představuje časový posun od nultého poledníku v Greenwichi. Na základě dříve zadaných zeměpisných šířek a délek je navržena hodnota pro toto pole nastavení. Pokud je nezbytné, je možné jej změnit následujícím způsobem: - Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na následující programování (rozsah tohoto parametru je ±14 h po 30 minutách). Poznámka: kladné znaménko odpovídá délce EAST Pro nastavení dalších parametrů (jako jsou úprava času západu/východu slunce, výběr denního režimu provozu, změna hesla a zobrazení/vynulování počítadla hodin) použijte instrukce uvedené v kapitole NASTAVENÍ ASTRONOMICKÝCH PARAMTERŮ PRO ITÁLII. Poznámka: není možné vstoupit do menu NASTAVENÍ ASTRONOMICKÝCH PARAMETRŮ ve dvou režimech: - v počátečním nastavení po nastavení zóny instalace a jazyka - za druhé, stisknutím tlačítka NASTAVENÍ ČASU / DATA Stisknutím tlačítka vstoupíte do nastavení vteřin. - Tlačítkem se vteřiny vynulují a minuty zvýší o jednu. - Tlačítkem se vteřiny vynulují a minuty zůstanou beze změn. (blikají vteřiny v poli měsíce se symbolem a zmizí den v týdnu) Stisknutím tlačítka ukončíte nastavení vteřin a přejdete na nastavení minut. - Tlačítko zvyšuje minuty. - Tlačítko snižuje minuty. (zmizí vteřiny a objeví se RRRR.MM.DD a minuty blikají) Stisknutím tlačítka ukončíte nastavení minut a přejdete na nastavení hodin. Postupujte stejným způsobem, abyste nastavili hodiny, rok, měsíc a den. Na konci stiskněte tlačítko pro návrat do normálního provozu s automatickou aktualizací dne v týdnu a symbolu ( nebo ) letního nebo zimního času a stavu relé. Přístroj se také navrátí do normálního provozu, když po dobu 30 s nebude stisknuto žádné tlačítko. AUTOMATICKÁ ZMĚNA LETNÍHO/ZIMNÍHO ČASU Umožňuje povolit/zakázat automatickou změnu letního/zimního času. Kromě toho definuje způsoby změny času. Defaultně je změna času povolena s režimem pro Itálii: zimní letní letni zimní v Itálii ve Velké Británii v Severní Americe poslední neděle v poslední neděle v první neděle v březnu březnu dubnu poslední neděle v poslední neděle v čtvrtá neděle v říjnu říjnu říjnu stiskněte tlačítko na dobu alespoň 3 s, aby se objevil pohyblivý nápis CAMBIO ORARIO ( ZMĚNA ČASU ) a symboly nebo, tlačítky nebo vyberte ON nebo OFF. - Tlačítkem potvrďte údaj a přejděte na následující programování. Jestliže je předchozí parametr OFF, programování se ukončí, jestliže e ON, zobrazí se způsoby změny času. Pro jejich nastavení stiskněte, jsou na výběr následující možnosti: 1) na stanovené datum měsíce a dne (každý rok) 2) na stejný den posledního týdne stanoveného měsíce 3) na stejný den 1., 2., 3., 4. týden stanoveného měsíce NASTAVENÍ LETNÍHO/ZIMNÍHO ČASU Během nastavení způsobu změny pro zimní čas zůstane rozsvícený symbol, zatímco během nastavení způsobu změny pro letní čas zůstane rozsvícený symbol.

4 Stiskněte tlačítko nebo pro výběr způsobu změny času (LAST, 1st, 2nd, 3rd, 4th, DATE): Displej zobrazí: LAST Když změna času má být stanovený den posledního týdne zvoleného měsíce 1st 2nd 3nd 4th DATE Když změna času má být stanovený den prvního týdne zvoleného měsíce Když změna času má být stanovený den druhého týdne zvoleného měsíce Když změna času má být stanovený den třetího týdne zvoleného měsíce Když změna času má být stanovený den čtvrtého týdne zvoleného měsíce Když změna času má být v přesně stanovené datum (měsíc, den) Tlačítkem potvrďte výběr. - Pro způsoby změny LAST, 1st, 2nd, 3rd, 4th je potřeba nastavit měsíc, den v týdnu, hodiny a minuty (nastavovaný parametr bliká v příslušném poli). Stiskněte nebo pro výběr, pro potvrzení. - Pro způsob DATE je potřeba nastavit měsíc, pořadí dne v týdnu, hodinu a minuty (nastavovaný parametr bliká v příslušném poli). Stiskněte nebo pro výběr, pro potvrzení. Opětovným stisknutím tlačítka přejdete do nastavení zimního času. POKROČILÉ NASTAVENÍ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ Z normálního režimu provozu je možné změnit stav výstupu stisknutím tlačítka. Ovládání výstupu je dočasné, tzn., že zůstane až do následující naprogramované události (k návratu do správného stavu dojde také při příští půlnoci nebo při změně naprogramovaných parametrů), poté výstup přijme stav daný programem. Je možné ovládat výstup trvalým způsobem, když stisknete tlačítko na dobu delší než 3 s. V tomto režimu programování neovlivňuje stav výstupu. Zobrazení stavu výstupu je zobrazeno na displeji: - dočasné ovládání je zobrazeno blikáním nápisu běžného stavu relé, zatímco trvalé ovládání je zobrazeno nápisem LOCK VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE Stisknutím tlačítka následované tlačítkem se na displeji objeví nápis AST OFF, po té se přístroj celkově vypne (tato funkce se použije, aby nedocházelo k vybíjení baterie při delší nečinnosti přístroje). Přístroj znovu zapnete stisknutím tlačítka. Poznámka: počítadlo hodin výstupu relé není zrušeno. ZABLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE Abyste zablokovali klávesnici stiskněte současně tlačítka a po dobu alespoň 3 vteřin (na displeji se objeví nápis BLOC ). Se zapnutým blokováním klávesnice není možné vstoupit do žádné funkce přístroje (pouze tlačítko RESET zůstává funkční). Za těchto podmínek stisknutí jakéhokoli tlačítka má za následek zobrazení nápisu BLOC na displeji. Abyste odblokovali klávesnici a uvedli přístroj do normálního provozu, stiskněte znovu tlačítka a na dobu alespoň 3 vteřin (na displeji se zobrazí symbol 000 ), zadejte heslo tlačítky nebo a potvrďte tlačítkem. Poznámka: Pro návrat k původnímu heslu ( 123 ) stiskněte tlačítko. ZOBRAZENÍ ČASŮ VÝCHODU A ZÁPADU SLUNCE Je možné ověřit si časy východu a západu slunce pro dnešní den stisknutím tlačítka. Údaj se zobrazí asi na 2 vteřiny, poté se přístroj vrátí do normálního provozu. Poznámka: zobrazené časy berou v úvahu případné korekce časů východu a západu slunce. SOUVISEJÍCÍ NORMY Přístroj je v souladu s následujícími směrnicemi EU: 2006/95/CEE (Nízké napětí) 89/336/CEE upravená 92/31/CEE a 93/68CEE (E.M.C.) je deklarována s odkazy na následující normy: Bezpečnost: CEI EN Elektromagnetická kompatibilita: CEI EN / CEI EN

5 VYBRANÉ ZEMĚPISNÉ ÚDAJE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE: Brno 49 ; 16 České Budějovice 49 ; 14 Hodonín 49 ; 17 Hradec Králové 50 ; 15 Jihlava 49 ; 15 Karlovy Vary 50 ; 13 Liberec 50 ; 15 Olomouc 49 ; 17 Ostrava 49 ; 18 Plzeň 49 ; 13 Praha 50 ; 14 Šumperk 50 ; 17 Ústí n/l 50 ; 14 Zlín 49 ; 17 Distributor pro ČR a SR: E XIMUS C OMMERCIO s.r.o. Čapkova Blansko Tel./fax:

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po stisknutí libovolného tlačítka dojde k automatickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi stikovaný termostat, který je možné ovládat na dálku

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací v češtině 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ PRO UT 6 teplotních změn na den 1 TÝDENNÍ PROGRAM PRO TUV 3 teplotní změny na

Více

Centronic TimeControl TC445-II

Centronic TimeControl TC445-II Centronic TimeControl TC445-II cs Návod na montáž a obsluhu Spínací hodiny v ručním vysílači s displejem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám!

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT bpt30_v1005_cz:layout 1 5.10.2008 18:22 Page 1 BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Nová verze termostatu BPT30 s obousměrnou komunikací. Nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy.

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy. pt30_v1002_cz:pt30_06_cz.qxd 12.11.2007 17:14 Page 1 INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy. Popis displeje: (LCD) Indikace dne Aktuální nebo nastavený čas Zapnutí kotle

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

CUSTOM COMMAND. Uživatelská příručka ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŢOVACÍHO SYSTÉMU TORO CUSTOM COMMAND

CUSTOM COMMAND. Uživatelská příručka ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŢOVACÍHO SYSTÉMU TORO CUSTOM COMMAND ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŢOVACÍHO SYSTÉMU TORO CUSTOM COMMAND CUSTOM COMMAND Uživatelská příručka Děkujeme Vám, ţe jste si vybrali řídící jednotku pro zavlaţování řady Custom command. OBSAH Charakteristika

Více

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor Obsluha přístroje Ht200 programový regulátor Úvod 1 Úvod Ht200 je programový regulátor určený pro průmyslové aplikace. Návod na regulátor je rozdělen do kategorií popisujících instalaci a zapojení přístroje,

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

CUSTOM COMMAND ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU. Uživatelská příručka

CUSTOM COMMAND ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU. Uživatelská příručka CUSTOM COMMAND ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU Uživatelská příručka OBSAH Charakteristika 2 Popis jednotky 3 Všeobecné informace 3 Jak pracuje záložní systém 3 Jak pracuje elektronický vypínač okruhů

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

OCS4-10. základní technické údaje. OCS4-10 objednací číslo 2023 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OCS4-10. základní technické údaje. OCS4-10 objednací číslo 2023 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OCS4-10 řídící jednotka centrální regulace (systém CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátové centrální řízení elektrického topení až v 16 místnostech funkce programovatelného termostatu týdenní program s inteligentním

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 www.dozitplus.cz OBSAH Základní činnost...3 Bezpečnostní opatření...4 Programování: Z počítače (Notebooku).....13

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více