Instalace...12 Připojení projektoru...12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace...12 Připojení projektoru...12"

Transkript

1 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní panel... 8 Vstupní / výstupní připojení... 9 Dálkové ovládání Instalace...12 Připojení projektoru...12 Připojit k počítači/notebooku Připojit k zásuvkám video signálu Zapnutí/vypnutí projektoru...15 Zapnutí projektoru Vypnutí projektoru Varovné indikátory Nastavení promítaného obrazu...17 Nastavení výšky projektoru Nastavení zoomu / zaostření projektoru Nastavení velikosti promítaného obrazu Nastavení polohy promítaného obrazu pomocí funkce PureShift Ovládání...21 Kontrolní panel & dálkové ovládání...21 Kontrolní panel Dálkové ovládání Používání dálkového ovládání Používání tlačítka VSTUP/ NÁPOVĚDA Nabídky na obrazovce...27 Jak obsluhovat Strom nabídek Zaobrazení Obrázek Nastavení Možnosti Dodatky...52 Odstranění problémů...52 Problémy s obrazem Jiné problémy Indikace stavu projektoru Problémy s dálkovým ovládáním Výměna lampy...57 Kompatibilní režimy...59 Příkazy RS Závěsná montáž...63 Globální zastoupení OPTOMA...64 Předpisy a bezpečnostní oznámení...66 Bezdrát...68 Čeština

2 Upozornění Bezpečnostní informace Kontrolka označená symbolem blesku s šipkou v rovnostranné trojúhelníku má za úkol varovat uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v skřínce přístroje, které je dostatečně vysoké pro vyvolání úrazu elektrickým proudem u osob. Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele, že v příručkách dodávaných s produktem jsou uvedeny pokyny důležité pro provoz a údržbu (servis). VAROVÁNÍ: ABY SE OMEZILO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ DEŠTI ANI VLHKOSTI. VE SKŘÍŇCE PŘÍSTROJE SE NACHÁZÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇKU NEOTVÍREJTE. SERVISNÍ PRÁCE PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM. Emisní limity třídy B Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních způsobujících vysokofrekvenční rušení. Důležité bezpečnostní instrukce 1. Neblokujte větrací otvory. Aby projektor správně fungoval a nepřehříval se, doporučujeme jej umístit na takové místo, na kterém nebude omezeno větrání. Neumísťujte projektor na zarovnaný konferenční stolek, sedačku, postel atd. Neumísťujte projektor do uzavřených prostor, například do knihovny nebo do skříňky s omezeným prouděním vzduchu. 2. Projektor nepoužívejte v blízkosti vody nebo vlhkosti. Aby se omezilo nebezpečí požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte projektor dešti ani vlhkosti. 3. Neumísťujte projektor v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, ohřívače, kamen nebo jiných spotřebičů, jako například zesilovačů, které vyzařují teplo. 4. Čistěte pouze suchým hadříkem. 5. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem. 6. Pokud došlo k fyzickému poškození nebo nesprávnému použití projektoru, nepoužívejte jej. Mezi příklady fyzického poškození /nesprávného použití patří (ale bez omezení): Došlo k pádu projektoru. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky. Došlo k potřísnění projektoru tekutinou. Projektor byl vystaven dešti nebo vlhkosti. Do projektoru spadl cizí předmět nebo se něco uvolnilo uvnitř projektoru. Nepokoušejte se opravit tento přístroj vlastními silami. Po otevření skříňky nebo odložení krytu budete vystavení nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Před odesláním přístroje na opravu kontaktujte společnost Optoma. 7. Zabraňte vniknutí předmětů nebo tekutin do projektoru. Mohou se dostat do kontaktu s částmi o vysokém napětí a způsobit zkrat, který by mohl mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 8. Prohlédněte všechny bezpečnostní symboly na skřínce přístroje. 9. Tento přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Čeština 2

3 Upozornění Opatření Řiďte se prosím všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu. Varování - Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit zrak. Varování - K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti. Varování - Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem. Varování - Před výměnou lampy nechte přístroj vychladnout. Dodržujte pokyny uvedené na stranách Varování - Tento projektor je schopen samostatně zjistit věk lampy. Jakmile se začnou zobrazovat varovné zprávy, lampu vyměňte. Varování - Po výměně modulu lampy (viz strana 51) resetujte funkci Vynulování lampy v nabídce OSD Možnosti Nastavení lampy. Když lampa dosáhne konec své životnosti, projektor se nedá zapnout, nebyl-li vyměněn lampový modul. Při výměně lampy se řiďte postupem, který je popsán a stranách kapitoly Výměna lampy. Varování - Po vypnutí projektoru nechte dokončit chladící cyklus větráku, než přístroj odpojíte od sítě. Ochlazení projektoru zabere až 90 sekund. Varování - Během provozu projektoru nenasazujte víčko na objektiv. Varování - Ke konci životnosti lampy se na obrazovce zobrazí zpráva Výměna doporučená!. S výměnou lampy se obraťte co možná nejdříve na místního prodejce nebo servisní středisko. Varování - Riziko poškození zraku snížíte, nebudete-li dívat přímo do světla laseru dálkového ovládání, ani jím nebudete jiným osobám svítit do očí. Toto dálkové ovládání je vybaveno laserovým zařízením třídy II, které je zdrojem záření. 3 Čeština

4 Upozornění Proveďte: Před čištěním přístroj vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. K očištění krytu použijte měkký suchý hadřík mírně navlhčený čistícím prostředkem. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Čeho se vyvarovat: Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na přístroji. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách: - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí. Zajistěte, aby se okolní pokojová teplota nacházela v rozsahu 5-35 C. Relativní vlhkost je 5-35 C, 80% (max.), bez kondenzace. - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot. - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole. - Místo na přímém slunečním světle. Čeština 4

5 Upozornění Varování pro ochranu očí Nikdy se nedívejte/nebuďte tváří otočeni přímo do světelného paprsku z objektivu. Pokud možno zůstaňte k paprsku otočeni zády. Je-li projektor používán ve vyučovací místnosti, studenty při promítacím plátně vhodně instruujte. Aby se minimalizoval výkon lampy, snižte úroveň okolního světla zatemněním místnosti. Funkce zařízení XGA (1024x768) / WXGA (1280x800) Nativní rozlišení Velký rozsah zoomu Ruční ovládání posunu objektivu Bezdrátová místní síť LAN (pouze bezdrátový model) 5 Čeština

6 ? ENTER HELP / / POWER STANDBY / RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP MENU SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 LASER RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI VIDEO Úvod Obsah krabice Rozbalte a zkontrolujte obsah krabice a zkontrolujte, zda krabice obsahuje veškeré níže uvedené položky. Pokud některá část chybí, kontaktujte nejbližší středisko služeb pro zákazníky. Projektor s krytkou objektivu Napájecí kabel 3,0m VGA kabel 1,8m LEFT RIGHT? Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. USB kabel 1,8m Dokumentace: Uživatelská příručka Záruční list Karta pro rychlé spuštění Karta WEEE (pouze oblast EMEA) Kabel RS232 1,8 m Infračervené dálkové ovládání 2 baterie AAA Čeština 6

7 USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART MENU VGA2-IN RE-SYNC VGA-OUT / / /? SOURCE MENU / / /? ENTER HELP Úvod Popis produktu Hlavní Jednotka POWER STANDBY LAMP TEMP 3 RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP ENTER HELP POWER STANDBY 8 AUDIO1 AUDIO2 L AUDIO3 R S - VIDEO VIDEO AUDIO - OUT +12V RS RJ ovládací panel 2. Kroužek ostření 3. Zaostřovací kroužek 4. Zoom objektiv 5. Infračervené přijímače 6. Stavěcí nohy projektoru 7. Seřízení posunu objektivu 8. Vstupní/výstupní připojení 9. Napájecí zásuvka 7 Čeština

8 Úvod Ovládací panel MENU SOURCE RE-SYNC /? ENTER / HELP 2 1 POWER / STANDBY LAMP TEMP Napájení/pohotovostní režim a indikátor napájení 2. Vstup/nápověda 3. Re-Sync 4. Korekce lichoběžníkového zkreslení 5. Zdroj 6. MENU 7. Čtyři směrové klávesy výběru 8. Indikátor selhání lampy 9. Indikátor LED teploty 10. přijímač IR signálu Čeština 8

9 Úvod Vstupní/výstupní připojení USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO VIDEO RS RJ - 45 AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 R +12V USB konektor (připojení k PC jako vzdálená myš) 2. Konektor HDMI 3. Konektor vstupu DVI-D (PC Digital (HDCP)) 4. Konektor vstupu VGA1/SCART (analogový PC signál/vstup komponentního videa/hdtv/ SCART) 5. Konektor vstupu VGA2 (analogový PC signál/vstup komponentního videa/hdtv) 6. Konektor výstupu VGA (smyčkový výstup monitoru) 7. S-video vstupní konektor 8. Konektor vstupu komponentního videa 9. Konektor RS-232 (3kolíkový) 10. Síťový konektor RJ Napájecí zásuvka 12. Port zámku Kensington TM 13. Vstup zvuku 1 (3,5 mm mini jack) (výchozí pro DVI-D) 14. Vstup zvuku 2 (3,5 mm mini jack) (výchozí pro VGA) 15. Konektor výstupu zvuku (3,5 mm mini jack) 16. Výstup zvuku 3 (L/R RCA) (výchozí pro S-video a kompozitní signál) 17. Konektor spouštěcího relé 12V 9 Čeština

10 Úvod USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO VIDEO RS RJ - 45 RESET AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 R 12V - RELAY Položky uvedené níže platí pro modely s bezdrátovou funkcí: 18. Anténa 19. Stavový indikátor LED 20. Resetovací tlačítko Čeština 10

11 Úvod Dálkový ovladač 1 1. Indikátor LED 2. Tlačítko zap/vyp 3. Laserové ukazovátko 4. O stránku nahoru 5. Klepnutí pravým tlačítkem myši 6. Čtyři směrové klávesy výběru 7. Re-Sync 8. O stránku dolů 9. Hlasitost +/- 10. Lupa 11. HDMI 12. Video 13. VGA VGA S-Video 16. DVI-D 17. Zatlumení zvuku 18. MENU 19. Defor. obrazu +/- 20. Zdroj 21. Vstup/nápověda 22. Levé klepnutí myší Ovládání pohybu PC myši 24. Numerická klávesnice (pro zadávání hesla) LEFT SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 RIGHT LASER RE-SYNC 20? LEFT SOURCE KEYSTONE 14 POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- RIGHT? 13 VOLUME LASER ZOOM HDMI VIDEO RE-SYNC VOLUME Tlačítko bezdrátového přenosu (pouze pro bezdrátový model) AV MUTE DVI-D S-VIDEO MENU VGA-1 VGA-2 HDMI VIDEO Čeština

12 MOLEX m o l e x USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 L AUDIO3 VIDEO R RS RJ - 45 Instalace Připojení projektoru Připojení k počítači/notebooku Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. 1 E62405SP R AUDIO - OUT +12V 9 (*) Volitelné příslušenství Výstup +12 V 1...Napájecí kabel 2... Kabel USB 3... Kabel VGA 4... *Kabel DVI 5... Kabel RS *Kabel vstupu zvuku 7... *Síťový kabel 8... *Kabel výstupu VGA 9... *Kabel výstupu zvuku Čeština 12

13 USB HDMI E62405SP DVI-D R VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 VIDEO R RS V - RELAY RJ - 45 Instalace Připojení k zásuvkám Video/VGA1-IN/SCART/ HDMI DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Výstup S-Video Výstup +12 V Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. (*) Volitelné příslušenství 6 DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Napájecí kabel 2... Kabel VGA 3... *Adaptér SCART/VGA 4... *Zvukový kabel jack/rca 5... *Kabel S-Video 6...*Kabel HDMI 13 Čeština

14 USB E62405SP R HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 VIDEO R RS V - RELAY RJ - 45 Instalace Připojení k zásuvkám Video/VGA1-IN/SCART/ HDMI DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Výstup kompozitního videa Výstup +12 V 3 1 Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. (*) Volitelné příslušenství DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Napájecí kabel 2... *3x kabel komponentního videa/rca 3... *Adaptér 15 kolíků na 3 RCA komponentní/hdtv 4... *Zvukový kabel jack/rca 5... *Kabel kompozitního videa 6... Kabel DVI-HDMI Čeština 14

15 RE-SYNC SOURCE MENU LAMP TEMP / POWER STANDBY / /? ENTER HELP zapnutí projektoru Instalace Zapnutí/vypnutí projektoru 1. Sejměte kryt objektivu. 2. Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Po připojení svítí indikátor LED napájení červeně. 3. Zapněte lampu stisknutím tlačítka na horním krytu projektoru nebo na dálkovém ovládání. Indikátor LED napájení nyní bliká modře. Asi za 10 sekund se na plátně objeví startovací obrazovka. Při prvním zapnutí projektoru můžete po vstupní obrazovce z rychlého menu zvolit preferovaný jazyk. 4. Zapněte a připojte zdroj, který chcete promítat (počítač, notebook, přehrávač videa atd.). Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko nabídky a přejděte do části MOŽNOSTI. Zkontrolujte, zda je položka Zámek zdroje nastavena na Vyp.. Jestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko ZDROJ na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu. ENTER / HELP POWER / STANDBY 2 Napájení/ pohotovostní režim Indikátor LED napájení Nejprve zapněte projektor a poté zdroje signálu zdroj. 1 Víčko objektivu 15 Čeština

16 Instalace Vypnutí projektoru 1. Stisknutím tlačítka vypněte lampu projektoru. Na obrazovce se zobrazí následující zpráva. Dalším stisknutím tlačítka potvrďte vypnutí. Pokud toto tlačítko nestisknete, zpráva po 5 sekundách zmizí. 2. Větrák chladícího systému běží ještě asi 10 sekund po vypnutí. Jakmile indikátor LED napájení začne svítit červeně, projektor vstoupil do pohotovostního režimu. Jestliže si přejete projektor opět zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladící cyklus a nenastal pohotovostní režim. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko. 3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru. 4. Projektor nezapínejte okamžitě po ukončené proceduře vypnutí. Pokud se u projektoru projevují tyto příznaky, obraťte se na nejbližší servisní středisko. Další informace viz strany Varovné indikátory Když indikátor LAMPA svítí červeně, projektor se automaticky vypne. Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko. Když indikátor TEPLOTA svítí červeně, znamená to, že projektor je přehřátý. Projektor se automaticky vypne. Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout,poté co vychladne. Když indikátor TEPLOTA bliká červeně, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru. Čeština 16

17 Instalace Nastavení promítaného obrazu Nastavení světlé výšky projektoru Tento projektor je vybaven výsuvnou opěrou pro nastavení výšky obrazu. 1. Na spodní straně projektoru vyhledejte stavěcí nohu, kterou chcete upravit. 2. Otáčením nastavitelným kroužkem proti směru hodin se projektor pohybuje nahoru; otáčením po směru hodin se projektor pohybuje dolů. Podle potřeby zopakujte u ostatních nohou. Stavěcí nohy projektoru Stavěcí kroužek projektoru 17 Čeština

18 MENU / / /? Instalace Nastavení zoomu / zaostření projektoru K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet kroužkem objektivu. Abyste zaostřili obraz, točte zaostřovacím kroužkem tak dlouho, dokud obraz nebude čistý. Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,28 až 32,81 stop (1,0 až 10,0 metrů). ENTER HELP POWER STANDBY RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP Kroužek ostření Zaostřovací kroužek Čeština 18 Nastavení velikosti promítaného obrazu Model WXGA Diagonální pás úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 16:10 Velikost obrazu Š X V (16:10) Promítací vzdálenost (D) Posun (Hd) (m) (stopy) (m) (stopy) Šířka Výška Šířka Výška Široký Teleobjektivový obraz Tabulka je určena jen pro orientaci uživatele. Široký Teleobjektivový obraz (m) (stopy) 30 0,65 0,40 2,12 1,32 0,97 1,47 3,17 4,83 0,10 0, ,86 0,54 2,83 2,77 1,29 1,96 4,22 6,44 0,13 0, ,08 0,67 3,53 2,21 1,61 2,54 5,28 8,05 0,17 0, ,29 0,81 4,24 2,65 1,93 2,95 6,33 9,66 0,20 0, ,51 1,94 4,95 3,09 2,25 3,44 7,39 11,27 0,24 0, ,72 1,08 5,65 3,53 2,57 3,93 8,45 12,88 0,27 0, ,94 1,21 6,36 3,97 2,90 4,42 9,50 14,49 0,30 0, ,15 1,35 7,07 4,42 3,22 4,91 10,56 16,10 0,34 1, ,37 1,48 7,77 4,86 3,54 5,40 11,61 17,72 0,37 1, ,80 1,75 9,19 5,74 4,18 6,38 13,72 20,94 0,44 1, ,23 2,02 10,60 6,62 4,83 7,36 15,84 24,16 0,50 1, ,88 2,42 12,72 7,95 5,79 8,84 19,00 28,99 0,61 1, ,31 2,69 14,13 8,83 6,44 9,82 21,12 32,21 0,67 2, ,38 3,37 17,67 11,04 8,04 12,27 26,39 40,26 0,84 2, ,46 4,04 20,20 13,25 9,65-31,67-1,01 3,31 Model XGA Diagonální pás úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 4:3 Velikost obrazu Š X V (4:3) Promítací vzdálenost (D) Posun (Hd) (m) (stopy) (m) (stopy) Šířka Výška Šířka Výška Široký Teleobjektivový obraz Široký Teleobjektivový obraz (m) (stopy)

19 Instalace Nastavení polohy promítaného obrazu pomocí funkce PureShift Páčka svislého posunu objektivu Páčka vodorovného posunu objektivu Funkce PureShift umožňuje provádět posun objektivu, což lze použít k nastavení polohy promítaného obrazu vodorovně nebo svisle v níže uvedeném rozsahu. PureShift je jedinečný systém, který umožňuje posouvat objektiv a zároveň zachovat mnohem vyšší kontrastní poměr ANSI, než běžné systémy posunu objektivu. Rozsah svislého a vodorovného nastavení je omezen (viz tabulka Rozsah nastavení PureShift). Nastavení polohy obrazu Obraz lze posunout maximálně o 30 % své šířky vlevo nebo vpravo od středu, což znamená rozsah nastavení 60 %. Svislý posun lze nastavit mezi 105 % % výšky obrazu, což znamená rozsah nastavení 25 %. 130%(V), -5%(H) 130%(V), 0%(H) 130%(V), 5%(H) -30%(H) 105%(V) 30%(H) 19 Čeština

20 MENU LAMP TEMP? ENTER / HELP POWER / STANDBY / Instalace Plátno Výška obrazovky (V) 100% 5% Maximální posuv 30% Vzdálenost (L) 25% Šířka obrazovky (Š) SOURCE RE-SYNC Levá strana Pravá strana 30%W 30%W Čeština 20

21 ovládací panel Ovládací prvky Kontrolní panel & dálkové ovládání Zde jsou dva způsoby, jak můžete ovládat funkce: Dálkové ovládání a ovládací panel. MENU SOURCE RE-SYNC /? ENTER / HELP POWER / STANDBY LAMP TEMP Používání ovládacího panelu NAPÁJENÍ/ POHOTOVOST Indikátor LED napájení /? VSTUP / NÁPOVĚDA Odkaz na kapitolu Zapnutí/vypnutí projektoru na stranách Ukazuje stav projektoru. Potvrďte výběr položky. Menu Nápověda (viz stránka 24). MENU RE-SYNC ZDROJ Čtyři směrové klávesy výběru Sbíhavost Indikátor lampy Indikátor LED teploty Stisknutím tlačítka MENU se na ploše zobrazí (OSD) menu. K ukončení OSD, stiskněte znovu tlačítko MENU. Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Stlačením tlačítka ZDROJ zvolte vstupní signál. Tlačítka slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru. Pomocí lze upravit lichoběžníkové zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru. (±16 stupňů Ukazuje stav lampy projektoru. Ukazuje stav teploty projektoru. 21 Čeština

22 Ovládání Dálkový ovladač LEFT SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+? PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 RIGHT LASER RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI VIDEO Používání dálkového ovladače NAPÁJENÍ LASER Ovládání pohybu PC myši Klepnutí levým tlačítkem myši Klepnutí pravým tlačítkem myši STRANA + STRANA - /? Vstup/nápověda ZDROJ RE-SYNC Čtyři směrové klávesy výběru SBÍHAVOST +/- HLASITOST +/- JAS Odkaz na kapitolu Zapnutí/vypnutí projektoru na stranách Chcete-li aktivovat laserové ukazovátko, nasměrujte dálkový ovladač na promítací plochu a stiskněte a podržte toto tlačítko. Ovládaní PC/myši umožňuje pohybovat kurzorem na ploše. Funkce myší je aktivována, jsou-li projektor a PC propojeny USB kabelem. Levé klepnutí myší. Pravé klepnutí myší. Použijte toto tlačítko k posunu o stránku nahoru. Použijte toto tlačítko k posunu o stránku dolů. Potvrďte výběr položky. Menu Nápověda (viz stránka 24). Stlačením tlačítka ZDROJ zvolte vstupní signál. Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Tlačítka slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru. Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru. Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti. Slouží k nastavení jasu obrazu. Čeština 22

23 Ovládací prvky Dálkový ovladač Používání dálkového ovladače LEFT PAGE+ SOURCE LEFT POWER LASER UP DOWN UP DOWN RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI LASER VIDEO RIGHT PAGE+ SOURCE RE-SYNC? KEYSTONE VOLUME PAGE- KEYSTONE PAGE- AV MUTE MENU POWER DVI-D VGA-1 S-VIDEO VGA-2? RIGHT MENU ZOOM DVI-D VGA-1 ZTLUMIT AV S-Video VGA-2 VIDEO Bezdrát Stisknutím tlačítka MENU se na ploše zobrazí (OSD) menu. Chcete-li zavřít nabídku obrazovky, stiskněte znovu tlačítko MENU. Slouží k přiblížení obrazu. Stisknutím tlačítek upravte přiblížení. (U bezdrátového modelu má toto tlačítko jinou funkci.) Stlačením tlačítka DVI-D zvolte zdroj DVI- D signálu. Stlačením tlačítka VGA-1 zvolte mezi vstupním konektorem VGA1-IN/SCART. Okamžitě vypíná/zapíná audio a video. Stlačením tlačítka S-VIDEO zvolte zdroj S-Video. Stlačením tlačítka VGA-2 zvolte vstup z konektoru VGA2-In. Stlačte tlačítka VIDEO zvolte zdroj kompozitního videa. Stisknutím tlačítek zvolte bezdrátové zařízení. (U modelu, který není bezdrátový, má toto tlačítko jinou funkci.) AV MUTE MENU DVI-D VGA-1 HDMI S-VIDEO VGA-2 VIDEO 23 Čeština

24 RE-SYNC SOURCE MENU LAMP TEMP / POWER STANDBY / /? ENTER HELP Ovládání Používání dálkového ovládání myši USB Dálkové ovládání lze použít jako dálkové ovládání myši připojením projektoru k počítači kabelem USB. K portu USB Kabel USB K portu USB USB Používání tlačítka VSTUP/ NÁPOVĚDA Stisknutím tlačítka /? na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání otevřete Menu Nápověda. 1 Vstup/nápověda /? ENTER / HELP Čeština 24

25 Ovládací prvky Není-li rozpoznán žádný vstupní zdroj a je stisknuto tlačítko Nápověda: Není-li rozpoznán žádný vstupní zdroj a je stisknuto tlačítko Nápověda, zobrazí se následující stránky, které pomohou diagnostikovat případné problémy. 25 Čeština

26 Ovládání Čeština 26

27 Ovládací prvky Nabídky na ploše Projektor je vybaven vícejazyčnou nabídkou OSD, která umožňuje provádět úpravy obrazu a celou řadu nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Jak obsluhovat 1. Chcete-li otevřít nabídku na ploše, stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu. 2 Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek. Při volbě na dané stránce se stlačením submenu. nebo tlačítka Tlačítko potvrzení dostanete do 3. Pomocí tlačítek vyberte požadovanou položku a upravte nastavení pomocí tlačítka 4. Vyberte další položku, kterou chcete nastavit v podmenu a proveďte nastavení šipkami tak, jak bylo uvedeno v bodě Volbu potvrďte tlačítkem Vstup a vraťte se na hlavní menu plochy. 6. K ukončení OSD, stiskněte znovu MENU. Nabídka OSD se zavře a projektor automaticky uloží nová nastavení. Hlavní nabídka Podnabídka Nastavení 27 Čeština

28 Ovládání Strom nabídek * ** (WXGA) (XGA) # (*) Podporováno pouze u modelu WXGA. (**) Podporováno pouze u modelu XGA. (#) Typ zobrazení je podporováno pouze u modelu WXGA. (##) Signál je podporováno pouze v analogovém VGA (RGB) signálu. (###) Funkce Bezdrát je funkční pouze s volitelným bezdrátovým modelem. ## ### Čeština 28

29 Ovládací prvky ZOBRAZENÍ Režim zobrazení K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu. Prezentace: Dobrá barva a jas ze vstupu PC. Jasný: Maximální jas z PC vstupu. Film: Pro domácí kino. srgb: Standardizované přesné barvy. Uživatel1: Uživatelská nastavení. Uživatel 2: Výchozí nastavení tohoto režimu je Film. Veškerá ostatní nastavení uživatele v Uživatel 2 budou v tomto režimu uložena pro budoucí použití. Jas Slouží k nastavení jasu obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Kontrast ztmavíte obraz. zesvětlíte obraz. Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavější částí obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Ostrost snížíte kontrast. zvýšíte kontrast. Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka snížíte ostrost. zvýšíte ostrost. 29 Čeština

30 Ovládání ZOBRAZENÍ Barva Barva Tato nastavení umožňují provádět pokročilé úpravy barev Červená, Zelená, Modrá, Azurová, Purpurová a Žlutá. Vynulovat (Reset) Volbou Ano obnovíte výchozí tovární nastavení barev. Odstín Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Sytost barev zvýšíte množství zelené v obrazu. zvýšíte množství červené v obrazu. Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Úroveň snížíte množství sytosti v obrazu. zvýšíte množství sytosti v obrazu. Pomocí tlačítka nebo upravte jas (Zesílení) barev Červená, Zelená, Modrá, Modrozelená, Purpurová a Žlutá. Čeština 30

31 Ovládací prvky ZOBRAZENÍ POKROČILÉ Korekce gamma Umožňuje zvolit degamma tabulku optimalizovanou pro nejlepší kvalitu obrazu pro daný vstupní signál. Film: pro domácí kino. Video: Pro video nebo TV signál. Grafika: pro zdroje obrazů. PC: pro zdroje z PC nebo počítačů. BrilliantColor Tato nastavitelná položka používá nový barvu zpracovávající algoritmus a vylepšení na systémové úrovni, která umožňují vyšší jas a zároveň poskytují věrné, živější barvy obrazu. Rozsah je od 0 do 10. Jestliže preferujete výraznější obraz, nastavte na hodnotu poblíž maxima. Pro hladký a přirozenější obraz nastavte na hodnotu poblíž minima. Teplota barev Při nastavení na studenou teplotu obraz vypadá modřejší. (studený obraz) Při nastavení na teplou teplotu obraz vypadá červenější. (teplý obraz) Barevný prostor Zvolte vhodnou barevnou matici z možností AUTO, RGB nebo YUV. 31 Čeština

32 Ovládání OBRÁZEK 16:9 and LBX jsou funkční pouze u modelu WXGA. 16:9-I a 16:9-II jsou funkční pouze u modelu XGA. Model WXGA: Jsou podporovány dva typy zobrazení 16:9 a 16:10. Pro typ 16:9 jsou k dispozici formáty Auto, 4:3, 16:9, LBX a Nativní. Pro typ 16:10 jsou k dispozici formáty Auto, 4:3, 16:10, Obálka a Nativní. (Viz strana 36) Formát Tato funkce slouží k výběru požadovaného poměru stran. AUTO: Automaticky vybírá vhodný formát zobrazení. 4:3: Tento formát je pro zdroje vstupu 4x3. 16:9: Tento formát je pro zdroje vstupu :10: Tento formát je pro zdroje vstupu :9-I: Tento formát je určen pro signály ve formátu 16 9, jako HDTV a DVD signály pro širokoúhlou TV. (576i/p) 16:9-II: Tento formát je určen pro signály ve formátu 16 9, jako HDTV a DVD signály pro širokoúhlou TV. (480i/p) Obálka: Tento formát je určen pro zdroje formátu pohlednice s poměrem stran jiným, než 16 9, a pro uživatele, kteří používají externí objektiv 16 9 k zobrazení poměru stran 2,35:1 při plném rozlišení. Nativní: Tento formát zobrazuje původní obraz bez jakékoli změny měřítka. Čeština 32

33 Ovládací prvky Podrobnosti o režimu LBX: 1) Některé disky DVD formátu pohlednice nejsou optimalizovány pro televizory 16x9. V takovém případě nebude obraz promítaný v režimu 16:9 vypadat správně. V tomto případě zkuste disk DVD zobrazit v režimu 4:3. Pokud obsah není ve formátu 4:3, budou okolo obrazu na obrazovce 16:9 zobrazeny černé pruhy. Pro tento typ obsahu můžete použít režim LBX, v kterém bude obraz vyplněn na obrazovku 16:9. 2) Používáte-li externí anamorfní objektiv, umožňuje tento režim LBX sledovat obsah 2,35:1 bez černých pruhů v horní a dolní části obrazu. Tím je plně využit výkon lampy a rozlišení. Plocha zobrazení Obrazová plocha Vstupní signál Zobrazení na obrazovce Formát 4 : 3 nebo Formát 16 : 9 nebo Formát 16 : 10 Formát LBX 33 Čeština

34 Ovládání Model WXGA: Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 (1280 x 800) Typ zobrazení: (změna velikosti na střed) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:10 Změna velikosti na střed LBX Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Typ zobrazení: 16 9 ( ) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:9 Změna velikosti na střed LBX Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Model XGA: ( ) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:9-l Změna velikosti na střed 16:9-ll Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Čeština 34

35 Ovládací prvky OBRÁZEK Přeskenování Použijte funkci Přeskenování pro odstranění šumu zavedeného dekódováním na okraji obrazu. Zoom Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Vert. posun obrazu zmenšíte velikost obrazu. zvětšíte obraz na promítací ploše. Posouvá promítaný obraz ve vertikální rovině. Vertikální sbíhavost Stisknutím tlačítka nebo upravíte lichoběžníkové zkreslení obrazu. Pokud obraz vypadá lichoběžníkově, může tato možnost pomoci učinit obraz pravoúhlý. 35 Čeština

36 Ovládání OBRÁZEK Typ zobrazení je funkční pouze u modelu WXGA. Při nastavení položky Typ zobrazení na 16:9 bude k dispozici výchozí formát 4:3, 16:9, LBX, Nativní, AUTO, který nahradí původní formát 4:3, 16:10, LBX, Nativní, AUTO. (Viz strana 32) Typ zobrazení Zvolte typ zobrazení 16:10 (1280 x 800) nebo 16:9 (1280 x 720). Zobrazení 16:10 Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač Automaticky Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 (1280 x 800). 4:3 Upravte měřítko na :10 Upravte měřítko na LBX Nativní Obraz 16:9 Vystředěné mapování 1:1 Upravte měřítko na a potom získáte zobrazení Vystředěné Zobrazení 1280 x 800 s vystředěným mapováním 1:1 1:1 vystředěné mapování Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 Automaticky (1280 x 800). 4:3 Upravte měřítko na :9 Upravte měřítko na LBX Nativní Vystředěné mapování 1:1 Upravte měřítko na a potom získáte zobrazení Vystředěné Zobrazení 1280 x 720 s vystředěným mapováním 1:1 1:1 vystředěné mapování Čeština 36

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

LCD monitor uživatelská příručka

LCD monitor uživatelská příručka LCD monitor uživatelská příručka U2868PQU s LED podsvícením 1 www.aoc.com 2014 AOC. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace...

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series LED projektor Uživatelská příručka P2 Series CZ9447 Leden 2015 Druhá edice Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka Kapesní počítač Acer n300 Uživatelská příručka Instrukce pro likvidaci Instrukce pro likvidaci Při likvidaci tohoto elektronického zařízení s ním nesmíte zacházet jako s běžným odpadem. V zájmu minimálního

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více