Instalace...12 Připojení projektoru...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace...12 Připojení projektoru...12"

Transkript

1 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní panel... 8 Vstupní / výstupní připojení... 9 Dálkové ovládání Instalace...12 Připojení projektoru...12 Připojit k počítači/notebooku Připojit k zásuvkám video signálu Zapnutí/vypnutí projektoru...15 Zapnutí projektoru Vypnutí projektoru Varovné indikátory Nastavení promítaného obrazu...17 Nastavení výšky projektoru Nastavení zoomu / zaostření projektoru Nastavení velikosti promítaného obrazu Nastavení polohy promítaného obrazu pomocí funkce PureShift Ovládání...21 Kontrolní panel & dálkové ovládání...21 Kontrolní panel Dálkové ovládání Používání dálkového ovládání Používání tlačítka VSTUP/ NÁPOVĚDA Nabídky na obrazovce...27 Jak obsluhovat Strom nabídek Zaobrazení Obrázek Nastavení Možnosti Dodatky...52 Odstranění problémů...52 Problémy s obrazem Jiné problémy Indikace stavu projektoru Problémy s dálkovým ovládáním Výměna lampy...57 Kompatibilní režimy...59 Příkazy RS Závěsná montáž...63 Globální zastoupení OPTOMA...64 Předpisy a bezpečnostní oznámení...66 Bezdrát...68 Čeština

2 Upozornění Bezpečnostní informace Kontrolka označená symbolem blesku s šipkou v rovnostranné trojúhelníku má za úkol varovat uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v skřínce přístroje, které je dostatečně vysoké pro vyvolání úrazu elektrickým proudem u osob. Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele, že v příručkách dodávaných s produktem jsou uvedeny pokyny důležité pro provoz a údržbu (servis). VAROVÁNÍ: ABY SE OMEZILO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ DEŠTI ANI VLHKOSTI. VE SKŘÍŇCE PŘÍSTROJE SE NACHÁZÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇKU NEOTVÍREJTE. SERVISNÍ PRÁCE PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM. Emisní limity třídy B Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních způsobujících vysokofrekvenční rušení. Důležité bezpečnostní instrukce 1. Neblokujte větrací otvory. Aby projektor správně fungoval a nepřehříval se, doporučujeme jej umístit na takové místo, na kterém nebude omezeno větrání. Neumísťujte projektor na zarovnaný konferenční stolek, sedačku, postel atd. Neumísťujte projektor do uzavřených prostor, například do knihovny nebo do skříňky s omezeným prouděním vzduchu. 2. Projektor nepoužívejte v blízkosti vody nebo vlhkosti. Aby se omezilo nebezpečí požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte projektor dešti ani vlhkosti. 3. Neumísťujte projektor v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, ohřívače, kamen nebo jiných spotřebičů, jako například zesilovačů, které vyzařují teplo. 4. Čistěte pouze suchým hadříkem. 5. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem. 6. Pokud došlo k fyzickému poškození nebo nesprávnému použití projektoru, nepoužívejte jej. Mezi příklady fyzického poškození /nesprávného použití patří (ale bez omezení): Došlo k pádu projektoru. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky. Došlo k potřísnění projektoru tekutinou. Projektor byl vystaven dešti nebo vlhkosti. Do projektoru spadl cizí předmět nebo se něco uvolnilo uvnitř projektoru. Nepokoušejte se opravit tento přístroj vlastními silami. Po otevření skříňky nebo odložení krytu budete vystavení nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Před odesláním přístroje na opravu kontaktujte společnost Optoma. 7. Zabraňte vniknutí předmětů nebo tekutin do projektoru. Mohou se dostat do kontaktu s částmi o vysokém napětí a způsobit zkrat, který by mohl mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 8. Prohlédněte všechny bezpečnostní symboly na skřínce přístroje. 9. Tento přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Čeština 2

3 Upozornění Opatření Řiďte se prosím všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu. Varování - Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit zrak. Varování - K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti. Varování - Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem. Varování - Před výměnou lampy nechte přístroj vychladnout. Dodržujte pokyny uvedené na stranách Varování - Tento projektor je schopen samostatně zjistit věk lampy. Jakmile se začnou zobrazovat varovné zprávy, lampu vyměňte. Varování - Po výměně modulu lampy (viz strana 51) resetujte funkci Vynulování lampy v nabídce OSD Možnosti Nastavení lampy. Když lampa dosáhne konec své životnosti, projektor se nedá zapnout, nebyl-li vyměněn lampový modul. Při výměně lampy se řiďte postupem, který je popsán a stranách kapitoly Výměna lampy. Varování - Po vypnutí projektoru nechte dokončit chladící cyklus větráku, než přístroj odpojíte od sítě. Ochlazení projektoru zabere až 90 sekund. Varování - Během provozu projektoru nenasazujte víčko na objektiv. Varování - Ke konci životnosti lampy se na obrazovce zobrazí zpráva Výměna doporučená!. S výměnou lampy se obraťte co možná nejdříve na místního prodejce nebo servisní středisko. Varování - Riziko poškození zraku snížíte, nebudete-li dívat přímo do světla laseru dálkového ovládání, ani jím nebudete jiným osobám svítit do očí. Toto dálkové ovládání je vybaveno laserovým zařízením třídy II, které je zdrojem záření. 3 Čeština

4 Upozornění Proveďte: Před čištěním přístroj vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. K očištění krytu použijte měkký suchý hadřík mírně navlhčený čistícím prostředkem. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Čeho se vyvarovat: Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na přístroji. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách: - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí. Zajistěte, aby se okolní pokojová teplota nacházela v rozsahu 5-35 C. Relativní vlhkost je 5-35 C, 80% (max.), bez kondenzace. - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot. - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole. - Místo na přímém slunečním světle. Čeština 4

5 Upozornění Varování pro ochranu očí Nikdy se nedívejte/nebuďte tváří otočeni přímo do světelného paprsku z objektivu. Pokud možno zůstaňte k paprsku otočeni zády. Je-li projektor používán ve vyučovací místnosti, studenty při promítacím plátně vhodně instruujte. Aby se minimalizoval výkon lampy, snižte úroveň okolního světla zatemněním místnosti. Funkce zařízení XGA (1024x768) / WXGA (1280x800) Nativní rozlišení Velký rozsah zoomu Ruční ovládání posunu objektivu Bezdrátová místní síť LAN (pouze bezdrátový model) 5 Čeština

6 ? ENTER HELP / / POWER STANDBY / RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP MENU SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 LASER RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI VIDEO Úvod Obsah krabice Rozbalte a zkontrolujte obsah krabice a zkontrolujte, zda krabice obsahuje veškeré níže uvedené položky. Pokud některá část chybí, kontaktujte nejbližší středisko služeb pro zákazníky. Projektor s krytkou objektivu Napájecí kabel 3,0m VGA kabel 1,8m LEFT RIGHT? Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. USB kabel 1,8m Dokumentace: Uživatelská příručka Záruční list Karta pro rychlé spuštění Karta WEEE (pouze oblast EMEA) Kabel RS232 1,8 m Infračervené dálkové ovládání 2 baterie AAA Čeština 6

7 USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART MENU VGA2-IN RE-SYNC VGA-OUT / / /? SOURCE MENU / / /? ENTER HELP Úvod Popis produktu Hlavní Jednotka POWER STANDBY LAMP TEMP 3 RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP ENTER HELP POWER STANDBY 8 AUDIO1 AUDIO2 L AUDIO3 R S - VIDEO VIDEO AUDIO - OUT +12V RS RJ ovládací panel 2. Kroužek ostření 3. Zaostřovací kroužek 4. Zoom objektiv 5. Infračervené přijímače 6. Stavěcí nohy projektoru 7. Seřízení posunu objektivu 8. Vstupní/výstupní připojení 9. Napájecí zásuvka 7 Čeština

8 Úvod Ovládací panel MENU SOURCE RE-SYNC /? ENTER / HELP 2 1 POWER / STANDBY LAMP TEMP Napájení/pohotovostní režim a indikátor napájení 2. Vstup/nápověda 3. Re-Sync 4. Korekce lichoběžníkového zkreslení 5. Zdroj 6. MENU 7. Čtyři směrové klávesy výběru 8. Indikátor selhání lampy 9. Indikátor LED teploty 10. přijímač IR signálu Čeština 8

9 Úvod Vstupní/výstupní připojení USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO VIDEO RS RJ - 45 AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 R +12V USB konektor (připojení k PC jako vzdálená myš) 2. Konektor HDMI 3. Konektor vstupu DVI-D (PC Digital (HDCP)) 4. Konektor vstupu VGA1/SCART (analogový PC signál/vstup komponentního videa/hdtv/ SCART) 5. Konektor vstupu VGA2 (analogový PC signál/vstup komponentního videa/hdtv) 6. Konektor výstupu VGA (smyčkový výstup monitoru) 7. S-video vstupní konektor 8. Konektor vstupu komponentního videa 9. Konektor RS-232 (3kolíkový) 10. Síťový konektor RJ Napájecí zásuvka 12. Port zámku Kensington TM 13. Vstup zvuku 1 (3,5 mm mini jack) (výchozí pro DVI-D) 14. Vstup zvuku 2 (3,5 mm mini jack) (výchozí pro VGA) 15. Konektor výstupu zvuku (3,5 mm mini jack) 16. Výstup zvuku 3 (L/R RCA) (výchozí pro S-video a kompozitní signál) 17. Konektor spouštěcího relé 12V 9 Čeština

10 Úvod USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO VIDEO RS RJ - 45 RESET AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 R 12V - RELAY Položky uvedené níže platí pro modely s bezdrátovou funkcí: 18. Anténa 19. Stavový indikátor LED 20. Resetovací tlačítko Čeština 10

11 Úvod Dálkový ovladač 1 1. Indikátor LED 2. Tlačítko zap/vyp 3. Laserové ukazovátko 4. O stránku nahoru 5. Klepnutí pravým tlačítkem myši 6. Čtyři směrové klávesy výběru 7. Re-Sync 8. O stránku dolů 9. Hlasitost +/- 10. Lupa 11. HDMI 12. Video 13. VGA VGA S-Video 16. DVI-D 17. Zatlumení zvuku 18. MENU 19. Defor. obrazu +/- 20. Zdroj 21. Vstup/nápověda 22. Levé klepnutí myší Ovládání pohybu PC myši 24. Numerická klávesnice (pro zadávání hesla) LEFT SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 RIGHT LASER RE-SYNC 20? LEFT SOURCE KEYSTONE 14 POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- RIGHT? 13 VOLUME LASER ZOOM HDMI VIDEO RE-SYNC VOLUME Tlačítko bezdrátového přenosu (pouze pro bezdrátový model) AV MUTE DVI-D S-VIDEO MENU VGA-1 VGA-2 HDMI VIDEO Čeština

12 MOLEX m o l e x USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 L AUDIO3 VIDEO R RS RJ - 45 Instalace Připojení projektoru Připojení k počítači/notebooku Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. 1 E62405SP R AUDIO - OUT +12V 9 (*) Volitelné příslušenství Výstup +12 V 1...Napájecí kabel 2... Kabel USB 3... Kabel VGA 4... *Kabel DVI 5... Kabel RS *Kabel vstupu zvuku 7... *Síťový kabel 8... *Kabel výstupu VGA 9... *Kabel výstupu zvuku Čeština 12

13 USB HDMI E62405SP DVI-D R VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 VIDEO R RS V - RELAY RJ - 45 Instalace Připojení k zásuvkám Video/VGA1-IN/SCART/ HDMI DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Výstup S-Video Výstup +12 V Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. (*) Volitelné příslušenství 6 DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Napájecí kabel 2... Kabel VGA 3... *Adaptér SCART/VGA 4... *Zvukový kabel jack/rca 5... *Kabel S-Video 6...*Kabel HDMI 13 Čeština

14 USB E62405SP R HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 VIDEO R RS V - RELAY RJ - 45 Instalace Připojení k zásuvkám Video/VGA1-IN/SCART/ HDMI DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Výstup kompozitního videa Výstup +12 V 3 1 Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. (*) Volitelné příslušenství DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Napájecí kabel 2... *3x kabel komponentního videa/rca 3... *Adaptér 15 kolíků na 3 RCA komponentní/hdtv 4... *Zvukový kabel jack/rca 5... *Kabel kompozitního videa 6... Kabel DVI-HDMI Čeština 14

15 RE-SYNC SOURCE MENU LAMP TEMP / POWER STANDBY / /? ENTER HELP zapnutí projektoru Instalace Zapnutí/vypnutí projektoru 1. Sejměte kryt objektivu. 2. Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Po připojení svítí indikátor LED napájení červeně. 3. Zapněte lampu stisknutím tlačítka na horním krytu projektoru nebo na dálkovém ovládání. Indikátor LED napájení nyní bliká modře. Asi za 10 sekund se na plátně objeví startovací obrazovka. Při prvním zapnutí projektoru můžete po vstupní obrazovce z rychlého menu zvolit preferovaný jazyk. 4. Zapněte a připojte zdroj, který chcete promítat (počítač, notebook, přehrávač videa atd.). Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko nabídky a přejděte do části MOŽNOSTI. Zkontrolujte, zda je položka Zámek zdroje nastavena na Vyp.. Jestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko ZDROJ na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu. ENTER / HELP POWER / STANDBY 2 Napájení/ pohotovostní režim Indikátor LED napájení Nejprve zapněte projektor a poté zdroje signálu zdroj. 1 Víčko objektivu 15 Čeština

16 Instalace Vypnutí projektoru 1. Stisknutím tlačítka vypněte lampu projektoru. Na obrazovce se zobrazí následující zpráva. Dalším stisknutím tlačítka potvrďte vypnutí. Pokud toto tlačítko nestisknete, zpráva po 5 sekundách zmizí. 2. Větrák chladícího systému běží ještě asi 10 sekund po vypnutí. Jakmile indikátor LED napájení začne svítit červeně, projektor vstoupil do pohotovostního režimu. Jestliže si přejete projektor opět zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladící cyklus a nenastal pohotovostní režim. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko. 3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru. 4. Projektor nezapínejte okamžitě po ukončené proceduře vypnutí. Pokud se u projektoru projevují tyto příznaky, obraťte se na nejbližší servisní středisko. Další informace viz strany Varovné indikátory Když indikátor LAMPA svítí červeně, projektor se automaticky vypne. Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko. Když indikátor TEPLOTA svítí červeně, znamená to, že projektor je přehřátý. Projektor se automaticky vypne. Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout,poté co vychladne. Když indikátor TEPLOTA bliká červeně, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru. Čeština 16

17 Instalace Nastavení promítaného obrazu Nastavení světlé výšky projektoru Tento projektor je vybaven výsuvnou opěrou pro nastavení výšky obrazu. 1. Na spodní straně projektoru vyhledejte stavěcí nohu, kterou chcete upravit. 2. Otáčením nastavitelným kroužkem proti směru hodin se projektor pohybuje nahoru; otáčením po směru hodin se projektor pohybuje dolů. Podle potřeby zopakujte u ostatních nohou. Stavěcí nohy projektoru Stavěcí kroužek projektoru 17 Čeština

18 MENU / / /? Instalace Nastavení zoomu / zaostření projektoru K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet kroužkem objektivu. Abyste zaostřili obraz, točte zaostřovacím kroužkem tak dlouho, dokud obraz nebude čistý. Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,28 až 32,81 stop (1,0 až 10,0 metrů). ENTER HELP POWER STANDBY RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP Kroužek ostření Zaostřovací kroužek Čeština 18 Nastavení velikosti promítaného obrazu Model WXGA Diagonální pás úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 16:10 Velikost obrazu Š X V (16:10) Promítací vzdálenost (D) Posun (Hd) (m) (stopy) (m) (stopy) Šířka Výška Šířka Výška Široký Teleobjektivový obraz Tabulka je určena jen pro orientaci uživatele. Široký Teleobjektivový obraz (m) (stopy) 30 0,65 0,40 2,12 1,32 0,97 1,47 3,17 4,83 0,10 0, ,86 0,54 2,83 2,77 1,29 1,96 4,22 6,44 0,13 0, ,08 0,67 3,53 2,21 1,61 2,54 5,28 8,05 0,17 0, ,29 0,81 4,24 2,65 1,93 2,95 6,33 9,66 0,20 0, ,51 1,94 4,95 3,09 2,25 3,44 7,39 11,27 0,24 0, ,72 1,08 5,65 3,53 2,57 3,93 8,45 12,88 0,27 0, ,94 1,21 6,36 3,97 2,90 4,42 9,50 14,49 0,30 0, ,15 1,35 7,07 4,42 3,22 4,91 10,56 16,10 0,34 1, ,37 1,48 7,77 4,86 3,54 5,40 11,61 17,72 0,37 1, ,80 1,75 9,19 5,74 4,18 6,38 13,72 20,94 0,44 1, ,23 2,02 10,60 6,62 4,83 7,36 15,84 24,16 0,50 1, ,88 2,42 12,72 7,95 5,79 8,84 19,00 28,99 0,61 1, ,31 2,69 14,13 8,83 6,44 9,82 21,12 32,21 0,67 2, ,38 3,37 17,67 11,04 8,04 12,27 26,39 40,26 0,84 2, ,46 4,04 20,20 13,25 9,65-31,67-1,01 3,31 Model XGA Diagonální pás úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 4:3 Velikost obrazu Š X V (4:3) Promítací vzdálenost (D) Posun (Hd) (m) (stopy) (m) (stopy) Šířka Výška Šířka Výška Široký Teleobjektivový obraz Široký Teleobjektivový obraz (m) (stopy)

19 Instalace Nastavení polohy promítaného obrazu pomocí funkce PureShift Páčka svislého posunu objektivu Páčka vodorovného posunu objektivu Funkce PureShift umožňuje provádět posun objektivu, což lze použít k nastavení polohy promítaného obrazu vodorovně nebo svisle v níže uvedeném rozsahu. PureShift je jedinečný systém, který umožňuje posouvat objektiv a zároveň zachovat mnohem vyšší kontrastní poměr ANSI, než běžné systémy posunu objektivu. Rozsah svislého a vodorovného nastavení je omezen (viz tabulka Rozsah nastavení PureShift). Nastavení polohy obrazu Obraz lze posunout maximálně o 30 % své šířky vlevo nebo vpravo od středu, což znamená rozsah nastavení 60 %. Svislý posun lze nastavit mezi 105 % % výšky obrazu, což znamená rozsah nastavení 25 %. 130%(V), -5%(H) 130%(V), 0%(H) 130%(V), 5%(H) -30%(H) 105%(V) 30%(H) 19 Čeština

20 MENU LAMP TEMP? ENTER / HELP POWER / STANDBY / Instalace Plátno Výška obrazovky (V) 100% 5% Maximální posuv 30% Vzdálenost (L) 25% Šířka obrazovky (Š) SOURCE RE-SYNC Levá strana Pravá strana 30%W 30%W Čeština 20

21 ovládací panel Ovládací prvky Kontrolní panel & dálkové ovládání Zde jsou dva způsoby, jak můžete ovládat funkce: Dálkové ovládání a ovládací panel. MENU SOURCE RE-SYNC /? ENTER / HELP POWER / STANDBY LAMP TEMP Používání ovládacího panelu NAPÁJENÍ/ POHOTOVOST Indikátor LED napájení /? VSTUP / NÁPOVĚDA Odkaz na kapitolu Zapnutí/vypnutí projektoru na stranách Ukazuje stav projektoru. Potvrďte výběr položky. Menu Nápověda (viz stránka 24). MENU RE-SYNC ZDROJ Čtyři směrové klávesy výběru Sbíhavost Indikátor lampy Indikátor LED teploty Stisknutím tlačítka MENU se na ploše zobrazí (OSD) menu. K ukončení OSD, stiskněte znovu tlačítko MENU. Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Stlačením tlačítka ZDROJ zvolte vstupní signál. Tlačítka slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru. Pomocí lze upravit lichoběžníkové zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru. (±16 stupňů Ukazuje stav lampy projektoru. Ukazuje stav teploty projektoru. 21 Čeština

22 Ovládání Dálkový ovladač LEFT SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+? PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 RIGHT LASER RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI VIDEO Používání dálkového ovladače NAPÁJENÍ LASER Ovládání pohybu PC myši Klepnutí levým tlačítkem myši Klepnutí pravým tlačítkem myši STRANA + STRANA - /? Vstup/nápověda ZDROJ RE-SYNC Čtyři směrové klávesy výběru SBÍHAVOST +/- HLASITOST +/- JAS Odkaz na kapitolu Zapnutí/vypnutí projektoru na stranách Chcete-li aktivovat laserové ukazovátko, nasměrujte dálkový ovladač na promítací plochu a stiskněte a podržte toto tlačítko. Ovládaní PC/myši umožňuje pohybovat kurzorem na ploše. Funkce myší je aktivována, jsou-li projektor a PC propojeny USB kabelem. Levé klepnutí myší. Pravé klepnutí myší. Použijte toto tlačítko k posunu o stránku nahoru. Použijte toto tlačítko k posunu o stránku dolů. Potvrďte výběr položky. Menu Nápověda (viz stránka 24). Stlačením tlačítka ZDROJ zvolte vstupní signál. Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Tlačítka slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru. Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru. Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti. Slouží k nastavení jasu obrazu. Čeština 22

23 Ovládací prvky Dálkový ovladač Používání dálkového ovladače LEFT PAGE+ SOURCE LEFT POWER LASER UP DOWN UP DOWN RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI LASER VIDEO RIGHT PAGE+ SOURCE RE-SYNC? KEYSTONE VOLUME PAGE- KEYSTONE PAGE- AV MUTE MENU POWER DVI-D VGA-1 S-VIDEO VGA-2? RIGHT MENU ZOOM DVI-D VGA-1 ZTLUMIT AV S-Video VGA-2 VIDEO Bezdrát Stisknutím tlačítka MENU se na ploše zobrazí (OSD) menu. Chcete-li zavřít nabídku obrazovky, stiskněte znovu tlačítko MENU. Slouží k přiblížení obrazu. Stisknutím tlačítek upravte přiblížení. (U bezdrátového modelu má toto tlačítko jinou funkci.) Stlačením tlačítka DVI-D zvolte zdroj DVI- D signálu. Stlačením tlačítka VGA-1 zvolte mezi vstupním konektorem VGA1-IN/SCART. Okamžitě vypíná/zapíná audio a video. Stlačením tlačítka S-VIDEO zvolte zdroj S-Video. Stlačením tlačítka VGA-2 zvolte vstup z konektoru VGA2-In. Stlačte tlačítka VIDEO zvolte zdroj kompozitního videa. Stisknutím tlačítek zvolte bezdrátové zařízení. (U modelu, který není bezdrátový, má toto tlačítko jinou funkci.) AV MUTE MENU DVI-D VGA-1 HDMI S-VIDEO VGA-2 VIDEO 23 Čeština

24 RE-SYNC SOURCE MENU LAMP TEMP / POWER STANDBY / /? ENTER HELP Ovládání Používání dálkového ovládání myši USB Dálkové ovládání lze použít jako dálkové ovládání myši připojením projektoru k počítači kabelem USB. K portu USB Kabel USB K portu USB USB Používání tlačítka VSTUP/ NÁPOVĚDA Stisknutím tlačítka /? na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání otevřete Menu Nápověda. 1 Vstup/nápověda /? ENTER / HELP Čeština 24

25 Ovládací prvky Není-li rozpoznán žádný vstupní zdroj a je stisknuto tlačítko Nápověda: Není-li rozpoznán žádný vstupní zdroj a je stisknuto tlačítko Nápověda, zobrazí se následující stránky, které pomohou diagnostikovat případné problémy. 25 Čeština

26 Ovládání Čeština 26

27 Ovládací prvky Nabídky na ploše Projektor je vybaven vícejazyčnou nabídkou OSD, která umožňuje provádět úpravy obrazu a celou řadu nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Jak obsluhovat 1. Chcete-li otevřít nabídku na ploše, stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu. 2 Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek. Při volbě na dané stránce se stlačením submenu. nebo tlačítka Tlačítko potvrzení dostanete do 3. Pomocí tlačítek vyberte požadovanou položku a upravte nastavení pomocí tlačítka 4. Vyberte další položku, kterou chcete nastavit v podmenu a proveďte nastavení šipkami tak, jak bylo uvedeno v bodě Volbu potvrďte tlačítkem Vstup a vraťte se na hlavní menu plochy. 6. K ukončení OSD, stiskněte znovu MENU. Nabídka OSD se zavře a projektor automaticky uloží nová nastavení. Hlavní nabídka Podnabídka Nastavení 27 Čeština

28 Ovládání Strom nabídek * ** (WXGA) (XGA) # (*) Podporováno pouze u modelu WXGA. (**) Podporováno pouze u modelu XGA. (#) Typ zobrazení je podporováno pouze u modelu WXGA. (##) Signál je podporováno pouze v analogovém VGA (RGB) signálu. (###) Funkce Bezdrát je funkční pouze s volitelným bezdrátovým modelem. ## ### Čeština 28

29 Ovládací prvky ZOBRAZENÍ Režim zobrazení K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu. Prezentace: Dobrá barva a jas ze vstupu PC. Jasný: Maximální jas z PC vstupu. Film: Pro domácí kino. srgb: Standardizované přesné barvy. Uživatel1: Uživatelská nastavení. Uživatel 2: Výchozí nastavení tohoto režimu je Film. Veškerá ostatní nastavení uživatele v Uživatel 2 budou v tomto režimu uložena pro budoucí použití. Jas Slouží k nastavení jasu obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Kontrast ztmavíte obraz. zesvětlíte obraz. Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavější částí obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Ostrost snížíte kontrast. zvýšíte kontrast. Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka snížíte ostrost. zvýšíte ostrost. 29 Čeština

30 Ovládání ZOBRAZENÍ Barva Barva Tato nastavení umožňují provádět pokročilé úpravy barev Červená, Zelená, Modrá, Azurová, Purpurová a Žlutá. Vynulovat (Reset) Volbou Ano obnovíte výchozí tovární nastavení barev. Odstín Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Sytost barev zvýšíte množství zelené v obrazu. zvýšíte množství červené v obrazu. Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Úroveň snížíte množství sytosti v obrazu. zvýšíte množství sytosti v obrazu. Pomocí tlačítka nebo upravte jas (Zesílení) barev Červená, Zelená, Modrá, Modrozelená, Purpurová a Žlutá. Čeština 30

31 Ovládací prvky ZOBRAZENÍ POKROČILÉ Korekce gamma Umožňuje zvolit degamma tabulku optimalizovanou pro nejlepší kvalitu obrazu pro daný vstupní signál. Film: pro domácí kino. Video: Pro video nebo TV signál. Grafika: pro zdroje obrazů. PC: pro zdroje z PC nebo počítačů. BrilliantColor Tato nastavitelná položka používá nový barvu zpracovávající algoritmus a vylepšení na systémové úrovni, která umožňují vyšší jas a zároveň poskytují věrné, živější barvy obrazu. Rozsah je od 0 do 10. Jestliže preferujete výraznější obraz, nastavte na hodnotu poblíž maxima. Pro hladký a přirozenější obraz nastavte na hodnotu poblíž minima. Teplota barev Při nastavení na studenou teplotu obraz vypadá modřejší. (studený obraz) Při nastavení na teplou teplotu obraz vypadá červenější. (teplý obraz) Barevný prostor Zvolte vhodnou barevnou matici z možností AUTO, RGB nebo YUV. 31 Čeština

32 Ovládání OBRÁZEK 16:9 and LBX jsou funkční pouze u modelu WXGA. 16:9-I a 16:9-II jsou funkční pouze u modelu XGA. Model WXGA: Jsou podporovány dva typy zobrazení 16:9 a 16:10. Pro typ 16:9 jsou k dispozici formáty Auto, 4:3, 16:9, LBX a Nativní. Pro typ 16:10 jsou k dispozici formáty Auto, 4:3, 16:10, Obálka a Nativní. (Viz strana 36) Formát Tato funkce slouží k výběru požadovaného poměru stran. AUTO: Automaticky vybírá vhodný formát zobrazení. 4:3: Tento formát je pro zdroje vstupu 4x3. 16:9: Tento formát je pro zdroje vstupu :10: Tento formát je pro zdroje vstupu :9-I: Tento formát je určen pro signály ve formátu 16 9, jako HDTV a DVD signály pro širokoúhlou TV. (576i/p) 16:9-II: Tento formát je určen pro signály ve formátu 16 9, jako HDTV a DVD signály pro širokoúhlou TV. (480i/p) Obálka: Tento formát je určen pro zdroje formátu pohlednice s poměrem stran jiným, než 16 9, a pro uživatele, kteří používají externí objektiv 16 9 k zobrazení poměru stran 2,35:1 při plném rozlišení. Nativní: Tento formát zobrazuje původní obraz bez jakékoli změny měřítka. Čeština 32

33 Ovládací prvky Podrobnosti o režimu LBX: 1) Některé disky DVD formátu pohlednice nejsou optimalizovány pro televizory 16x9. V takovém případě nebude obraz promítaný v režimu 16:9 vypadat správně. V tomto případě zkuste disk DVD zobrazit v režimu 4:3. Pokud obsah není ve formátu 4:3, budou okolo obrazu na obrazovce 16:9 zobrazeny černé pruhy. Pro tento typ obsahu můžete použít režim LBX, v kterém bude obraz vyplněn na obrazovku 16:9. 2) Používáte-li externí anamorfní objektiv, umožňuje tento režim LBX sledovat obsah 2,35:1 bez černých pruhů v horní a dolní části obrazu. Tím je plně využit výkon lampy a rozlišení. Plocha zobrazení Obrazová plocha Vstupní signál Zobrazení na obrazovce Formát 4 : 3 nebo Formát 16 : 9 nebo Formát 16 : 10 Formát LBX 33 Čeština

34 Ovládání Model WXGA: Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 (1280 x 800) Typ zobrazení: (změna velikosti na střed) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:10 Změna velikosti na střed LBX Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Typ zobrazení: 16 9 ( ) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:9 Změna velikosti na střed LBX Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Model XGA: ( ) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:9-l Změna velikosti na střed 16:9-ll Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Čeština 34

35 Ovládací prvky OBRÁZEK Přeskenování Použijte funkci Přeskenování pro odstranění šumu zavedeného dekódováním na okraji obrazu. Zoom Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Vert. posun obrazu zmenšíte velikost obrazu. zvětšíte obraz na promítací ploše. Posouvá promítaný obraz ve vertikální rovině. Vertikální sbíhavost Stisknutím tlačítka nebo upravíte lichoběžníkové zkreslení obrazu. Pokud obraz vypadá lichoběžníkově, může tato možnost pomoci učinit obraz pravoúhlý. 35 Čeština

36 Ovládání OBRÁZEK Typ zobrazení je funkční pouze u modelu WXGA. Při nastavení položky Typ zobrazení na 16:9 bude k dispozici výchozí formát 4:3, 16:9, LBX, Nativní, AUTO, který nahradí původní formát 4:3, 16:10, LBX, Nativní, AUTO. (Viz strana 32) Typ zobrazení Zvolte typ zobrazení 16:10 (1280 x 800) nebo 16:9 (1280 x 720). Zobrazení 16:10 Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač Automaticky Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 (1280 x 800). 4:3 Upravte měřítko na :10 Upravte měřítko na LBX Nativní Obraz 16:9 Vystředěné mapování 1:1 Upravte měřítko na a potom získáte zobrazení Vystředěné Zobrazení 1280 x 800 s vystředěným mapováním 1:1 1:1 vystředěné mapování Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 Automaticky (1280 x 800). 4:3 Upravte měřítko na :9 Upravte měřítko na LBX Nativní Vystředěné mapování 1:1 Upravte měřítko na a potom získáte zobrazení Vystředěné Zobrazení 1280 x 720 s vystředěným mapováním 1:1 1:1 vystředěné mapování Čeština 36

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...49. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...49. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...47. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...47. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací Panel...

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Úvod...6

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Úvod...6 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní panel... 8 Vstupní / výstupní

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Vstupní /

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Obsah...1 Upozornění...3. Bezpečnostní informace...3 Opatření...4 Varování pro ochranu očí...6 Úvod...7

Obsah...1 Upozornění...3. Bezpečnostní informace...3 Opatření...4 Varování pro ochranu očí...6 Úvod...7 Obsah Obsah...1 Upozornění...3 Bezpečnostní informace...3 Opatření...4 Varování pro ochranu očí...6 Úvod...7 Obsah krabice...7 Standardní příslušenství... 7 Doplňkové příslušenství... 7 Popis produktu...8

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...12. Ovládání...21. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...12. Ovládání...21. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...44. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...44. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Úvod...6

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Úvod...6 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Úvod...6 Vlastnosti výrobku...6 Přehled balení...7 Přehled výrobku...8 Hlavní jednotka... 8 Kontrolní

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí Copyright 2011. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Projektor Acer C120 Series uživatelská příručka Původní vydání: 9/2011 Vyhrazujeme si právo změn informací v této publikaci bez povinnosti tyto

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...52. Instalace...11. Ovládání...19. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...52. Instalace...11. Ovládání...19. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation 2-188-141-E1 (1) Video Projektor Návod k obsluze VPL-HS50 2004 Sony Corporation CZ 2 VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC Návod na obsluhu monitoru 1. Bezpečnostní opatření 1. Před čištěním monitor vždy vypněte, používejte jemnou tkaninu a nepoužívejte žádné roztoky a spreje. 2. Nezakrývejte

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Instalace...11. Dodatky...85. Ovládání...23. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Instalace...11. Dodatky...85. Ovládání...23. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Zásady...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Obsah. 1... česky. Obsah...1 Upozornění...2. Úvod...4. Instalace... 10. Ovládání... 15. Dodatky... 27. Opatření... 2

Obsah. 1... česky. Obsah...1 Upozornění...2. Úvod...4. Instalace... 10. Ovládání... 15. Dodatky... 27. Opatření... 2 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření... 2 Úvod...4 Vlastnosti výrobku... 4 Přehled balení... 5 Přehled výrobku... 6 Hlavní jednotka... 6 Kontrolní panel... 7 Připojovací otvory... 8 Dálkové ovládání

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...52. Instalace...11. Ovládání...20. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...52. Instalace...11. Ovládání...20. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...49. Instalace...11. Ovládání...22. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...49. Instalace...11. Ovládání...22. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Zásady...3 Varování pro ochranu očí...6 Flexibilní nastavení úhlu...6 Úvod...7 Obsah krabice...7 Popis produktu...8 Hlavní jednotka... 8 Vstupní/výstupní

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...70. Instalace...12. Ovládání...20. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...70. Instalace...12. Ovládání...20. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Digitální projektor DX70i. Návod k obsluze. Důležité upozornění

Digitální projektor DX70i. Návod k obsluze. Důležité upozornění Digitální projektor DX70i 78-9236-7706-2 Návod k obsluze Důležité upozornění Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte Průvodce bezpečným používáním výrobku (Product Safety Guide) a další související

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

FOCUS. (Modely na krátkou vzdálenost) (Modely STD) Datový projektor Návod pro uživatele

FOCUS. (Modely na krátkou vzdálenost) (Modely STD) Datový projektor Návod pro uživatele FOCUS (Modely na krátkou vzdálenost) (Modely STD) Datový projektor Návod pro uživatele Obsah Upozornění...3 Bezpečnostní informace...3 Varování pro ochranu očí...4 Opatření...4 Funkce zařízení...6 Úvod...7

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Aputure V-Screen VS-1 7 LCD video monitor návod k použití (česky)

Aputure V-Screen VS-1 7 LCD video monitor návod k použití (česky) Aputure V-Screen VS-1 7 LCD video monitor návod k použití (česky) Popis zařízení Aputure V-Screen VS-1 je LCD video monitor je tzv. kamerový odkuk, který při natáčení kamerou či HDSLR umožňuje přesné sledování

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více