Instalace...12 Připojení projektoru...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace...12 Připojení projektoru...12"

Transkript

1 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní panel... 8 Vstupní / výstupní připojení... 9 Dálkové ovládání Instalace...12 Připojení projektoru...12 Připojit k počítači/notebooku Připojit k zásuvkám video signálu Zapnutí/vypnutí projektoru...15 Zapnutí projektoru Vypnutí projektoru Varovné indikátory Nastavení promítaného obrazu...17 Nastavení výšky projektoru Nastavení zoomu / zaostření projektoru Nastavení velikosti promítaného obrazu Nastavení polohy promítaného obrazu pomocí funkce PureShift Ovládání...21 Kontrolní panel & dálkové ovládání...21 Kontrolní panel Dálkové ovládání Používání dálkového ovládání Používání tlačítka VSTUP/ NÁPOVĚDA Nabídky na obrazovce...27 Jak obsluhovat Strom nabídek Zaobrazení Obrázek Nastavení Možnosti Dodatky...52 Odstranění problémů...52 Problémy s obrazem Jiné problémy Indikace stavu projektoru Problémy s dálkovým ovládáním Výměna lampy...57 Kompatibilní režimy...59 Příkazy RS Závěsná montáž...63 Globální zastoupení OPTOMA...64 Předpisy a bezpečnostní oznámení...66 Bezdrát...68 Čeština

2 Upozornění Bezpečnostní informace Kontrolka označená symbolem blesku s šipkou v rovnostranné trojúhelníku má za úkol varovat uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v skřínce přístroje, které je dostatečně vysoké pro vyvolání úrazu elektrickým proudem u osob. Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele, že v příručkách dodávaných s produktem jsou uvedeny pokyny důležité pro provoz a údržbu (servis). VAROVÁNÍ: ABY SE OMEZILO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ DEŠTI ANI VLHKOSTI. VE SKŘÍŇCE PŘÍSTROJE SE NACHÁZÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇKU NEOTVÍREJTE. SERVISNÍ PRÁCE PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM. Emisní limity třídy B Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních způsobujících vysokofrekvenční rušení. Důležité bezpečnostní instrukce 1. Neblokujte větrací otvory. Aby projektor správně fungoval a nepřehříval se, doporučujeme jej umístit na takové místo, na kterém nebude omezeno větrání. Neumísťujte projektor na zarovnaný konferenční stolek, sedačku, postel atd. Neumísťujte projektor do uzavřených prostor, například do knihovny nebo do skříňky s omezeným prouděním vzduchu. 2. Projektor nepoužívejte v blízkosti vody nebo vlhkosti. Aby se omezilo nebezpečí požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte projektor dešti ani vlhkosti. 3. Neumísťujte projektor v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, ohřívače, kamen nebo jiných spotřebičů, jako například zesilovačů, které vyzařují teplo. 4. Čistěte pouze suchým hadříkem. 5. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem. 6. Pokud došlo k fyzickému poškození nebo nesprávnému použití projektoru, nepoužívejte jej. Mezi příklady fyzického poškození /nesprávného použití patří (ale bez omezení): Došlo k pádu projektoru. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky. Došlo k potřísnění projektoru tekutinou. Projektor byl vystaven dešti nebo vlhkosti. Do projektoru spadl cizí předmět nebo se něco uvolnilo uvnitř projektoru. Nepokoušejte se opravit tento přístroj vlastními silami. Po otevření skříňky nebo odložení krytu budete vystavení nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Před odesláním přístroje na opravu kontaktujte společnost Optoma. 7. Zabraňte vniknutí předmětů nebo tekutin do projektoru. Mohou se dostat do kontaktu s částmi o vysokém napětí a způsobit zkrat, který by mohl mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 8. Prohlédněte všechny bezpečnostní symboly na skřínce přístroje. 9. Tento přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Čeština 2

3 Upozornění Opatření Řiďte se prosím všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu. Varování - Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit zrak. Varování - K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti. Varování - Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem. Varování - Před výměnou lampy nechte přístroj vychladnout. Dodržujte pokyny uvedené na stranách Varování - Tento projektor je schopen samostatně zjistit věk lampy. Jakmile se začnou zobrazovat varovné zprávy, lampu vyměňte. Varování - Po výměně modulu lampy (viz strana 51) resetujte funkci Vynulování lampy v nabídce OSD Možnosti Nastavení lampy. Když lampa dosáhne konec své životnosti, projektor se nedá zapnout, nebyl-li vyměněn lampový modul. Při výměně lampy se řiďte postupem, který je popsán a stranách kapitoly Výměna lampy. Varování - Po vypnutí projektoru nechte dokončit chladící cyklus větráku, než přístroj odpojíte od sítě. Ochlazení projektoru zabere až 90 sekund. Varování - Během provozu projektoru nenasazujte víčko na objektiv. Varování - Ke konci životnosti lampy se na obrazovce zobrazí zpráva Výměna doporučená!. S výměnou lampy se obraťte co možná nejdříve na místního prodejce nebo servisní středisko. Varování - Riziko poškození zraku snížíte, nebudete-li dívat přímo do světla laseru dálkového ovládání, ani jím nebudete jiným osobám svítit do očí. Toto dálkové ovládání je vybaveno laserovým zařízením třídy II, které je zdrojem záření. 3 Čeština

4 Upozornění Proveďte: Před čištěním přístroj vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. K očištění krytu použijte měkký suchý hadřík mírně navlhčený čistícím prostředkem. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Čeho se vyvarovat: Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na přístroji. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách: - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí. Zajistěte, aby se okolní pokojová teplota nacházela v rozsahu 5-35 C. Relativní vlhkost je 5-35 C, 80% (max.), bez kondenzace. - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot. - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole. - Místo na přímém slunečním světle. Čeština 4

5 Upozornění Varování pro ochranu očí Nikdy se nedívejte/nebuďte tváří otočeni přímo do světelného paprsku z objektivu. Pokud možno zůstaňte k paprsku otočeni zády. Je-li projektor používán ve vyučovací místnosti, studenty při promítacím plátně vhodně instruujte. Aby se minimalizoval výkon lampy, snižte úroveň okolního světla zatemněním místnosti. Funkce zařízení XGA (1024x768) / WXGA (1280x800) Nativní rozlišení Velký rozsah zoomu Ruční ovládání posunu objektivu Bezdrátová místní síť LAN (pouze bezdrátový model) 5 Čeština

6 ? ENTER HELP / / POWER STANDBY / RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP MENU SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 LASER RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI VIDEO Úvod Obsah krabice Rozbalte a zkontrolujte obsah krabice a zkontrolujte, zda krabice obsahuje veškeré níže uvedené položky. Pokud některá část chybí, kontaktujte nejbližší středisko služeb pro zákazníky. Projektor s krytkou objektivu Napájecí kabel 3,0m VGA kabel 1,8m LEFT RIGHT? Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. USB kabel 1,8m Dokumentace: Uživatelská příručka Záruční list Karta pro rychlé spuštění Karta WEEE (pouze oblast EMEA) Kabel RS232 1,8 m Infračervené dálkové ovládání 2 baterie AAA Čeština 6

7 USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART MENU VGA2-IN RE-SYNC VGA-OUT / / /? SOURCE MENU / / /? ENTER HELP Úvod Popis produktu Hlavní Jednotka POWER STANDBY LAMP TEMP 3 RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP ENTER HELP POWER STANDBY 8 AUDIO1 AUDIO2 L AUDIO3 R S - VIDEO VIDEO AUDIO - OUT +12V RS RJ ovládací panel 2. Kroužek ostření 3. Zaostřovací kroužek 4. Zoom objektiv 5. Infračervené přijímače 6. Stavěcí nohy projektoru 7. Seřízení posunu objektivu 8. Vstupní/výstupní připojení 9. Napájecí zásuvka 7 Čeština

8 Úvod Ovládací panel MENU SOURCE RE-SYNC /? ENTER / HELP 2 1 POWER / STANDBY LAMP TEMP Napájení/pohotovostní režim a indikátor napájení 2. Vstup/nápověda 3. Re-Sync 4. Korekce lichoběžníkového zkreslení 5. Zdroj 6. MENU 7. Čtyři směrové klávesy výběru 8. Indikátor selhání lampy 9. Indikátor LED teploty 10. přijímač IR signálu Čeština 8

9 Úvod Vstupní/výstupní připojení USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO VIDEO RS RJ - 45 AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 R +12V USB konektor (připojení k PC jako vzdálená myš) 2. Konektor HDMI 3. Konektor vstupu DVI-D (PC Digital (HDCP)) 4. Konektor vstupu VGA1/SCART (analogový PC signál/vstup komponentního videa/hdtv/ SCART) 5. Konektor vstupu VGA2 (analogový PC signál/vstup komponentního videa/hdtv) 6. Konektor výstupu VGA (smyčkový výstup monitoru) 7. S-video vstupní konektor 8. Konektor vstupu komponentního videa 9. Konektor RS-232 (3kolíkový) 10. Síťový konektor RJ Napájecí zásuvka 12. Port zámku Kensington TM 13. Vstup zvuku 1 (3,5 mm mini jack) (výchozí pro DVI-D) 14. Vstup zvuku 2 (3,5 mm mini jack) (výchozí pro VGA) 15. Konektor výstupu zvuku (3,5 mm mini jack) 16. Výstup zvuku 3 (L/R RCA) (výchozí pro S-video a kompozitní signál) 17. Konektor spouštěcího relé 12V 9 Čeština

10 Úvod USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO VIDEO RS RJ - 45 RESET AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 R 12V - RELAY Položky uvedené níže platí pro modely s bezdrátovou funkcí: 18. Anténa 19. Stavový indikátor LED 20. Resetovací tlačítko Čeština 10

11 Úvod Dálkový ovladač 1 1. Indikátor LED 2. Tlačítko zap/vyp 3. Laserové ukazovátko 4. O stránku nahoru 5. Klepnutí pravým tlačítkem myši 6. Čtyři směrové klávesy výběru 7. Re-Sync 8. O stránku dolů 9. Hlasitost +/- 10. Lupa 11. HDMI 12. Video 13. VGA VGA S-Video 16. DVI-D 17. Zatlumení zvuku 18. MENU 19. Defor. obrazu +/- 20. Zdroj 21. Vstup/nápověda 22. Levé klepnutí myší Ovládání pohybu PC myši 24. Numerická klávesnice (pro zadávání hesla) LEFT SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 RIGHT LASER RE-SYNC 20? LEFT SOURCE KEYSTONE 14 POWER UP DOWN PAGE+ PAGE- RIGHT? 13 VOLUME LASER ZOOM HDMI VIDEO RE-SYNC VOLUME Tlačítko bezdrátového přenosu (pouze pro bezdrátový model) AV MUTE DVI-D S-VIDEO MENU VGA-1 VGA-2 HDMI VIDEO Čeština

12 MOLEX m o l e x USB HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 L AUDIO3 VIDEO R RS RJ - 45 Instalace Připojení projektoru Připojení k počítači/notebooku Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. 1 E62405SP R AUDIO - OUT +12V 9 (*) Volitelné příslušenství Výstup +12 V 1...Napájecí kabel 2... Kabel USB 3... Kabel VGA 4... *Kabel DVI 5... Kabel RS *Kabel vstupu zvuku 7... *Síťový kabel 8... *Kabel výstupu VGA 9... *Kabel výstupu zvuku Čeština 12

13 USB HDMI E62405SP DVI-D R VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 VIDEO R RS V - RELAY RJ - 45 Instalace Připojení k zásuvkám Video/VGA1-IN/SCART/ HDMI DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Výstup S-Video Výstup +12 V Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. (*) Volitelné příslušenství 6 DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Napájecí kabel 2... Kabel VGA 3... *Adaptér SCART/VGA 4... *Zvukový kabel jack/rca 5... *Kabel S-Video 6...*Kabel HDMI 13 Čeština

14 USB E62405SP R HDMI DVI-D VGA1-IN/SCART VGA2-IN VGA-OUT S - VIDEO AUDIO1 AUDIO2 AUDIO - OUT L AUDIO3 VIDEO R RS V - RELAY RJ - 45 Instalace Připojení k zásuvkám Video/VGA1-IN/SCART/ HDMI DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Výstup kompozitního videa Výstup +12 V 3 1 Vzhledem k odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství. (*) Volitelné příslušenství DVD přehrávač, Set-top Box, přijímač HDTV Napájecí kabel 2... *3x kabel komponentního videa/rca 3... *Adaptér 15 kolíků na 3 RCA komponentní/hdtv 4... *Zvukový kabel jack/rca 5... *Kabel kompozitního videa 6... Kabel DVI-HDMI Čeština 14

15 RE-SYNC SOURCE MENU LAMP TEMP / POWER STANDBY / /? ENTER HELP zapnutí projektoru Instalace Zapnutí/vypnutí projektoru 1. Sejměte kryt objektivu. 2. Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Po připojení svítí indikátor LED napájení červeně. 3. Zapněte lampu stisknutím tlačítka na horním krytu projektoru nebo na dálkovém ovládání. Indikátor LED napájení nyní bliká modře. Asi za 10 sekund se na plátně objeví startovací obrazovka. Při prvním zapnutí projektoru můžete po vstupní obrazovce z rychlého menu zvolit preferovaný jazyk. 4. Zapněte a připojte zdroj, který chcete promítat (počítač, notebook, přehrávač videa atd.). Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko nabídky a přejděte do části MOŽNOSTI. Zkontrolujte, zda je položka Zámek zdroje nastavena na Vyp.. Jestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko ZDROJ na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu. ENTER / HELP POWER / STANDBY 2 Napájení/ pohotovostní režim Indikátor LED napájení Nejprve zapněte projektor a poté zdroje signálu zdroj. 1 Víčko objektivu 15 Čeština

16 Instalace Vypnutí projektoru 1. Stisknutím tlačítka vypněte lampu projektoru. Na obrazovce se zobrazí následující zpráva. Dalším stisknutím tlačítka potvrďte vypnutí. Pokud toto tlačítko nestisknete, zpráva po 5 sekundách zmizí. 2. Větrák chladícího systému běží ještě asi 10 sekund po vypnutí. Jakmile indikátor LED napájení začne svítit červeně, projektor vstoupil do pohotovostního režimu. Jestliže si přejete projektor opět zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladící cyklus a nenastal pohotovostní režim. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko. 3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru. 4. Projektor nezapínejte okamžitě po ukončené proceduře vypnutí. Pokud se u projektoru projevují tyto příznaky, obraťte se na nejbližší servisní středisko. Další informace viz strany Varovné indikátory Když indikátor LAMPA svítí červeně, projektor se automaticky vypne. Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko. Když indikátor TEPLOTA svítí červeně, znamená to, že projektor je přehřátý. Projektor se automaticky vypne. Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout,poté co vychladne. Když indikátor TEPLOTA bliká červeně, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru. Čeština 16

17 Instalace Nastavení promítaného obrazu Nastavení světlé výšky projektoru Tento projektor je vybaven výsuvnou opěrou pro nastavení výšky obrazu. 1. Na spodní straně projektoru vyhledejte stavěcí nohu, kterou chcete upravit. 2. Otáčením nastavitelným kroužkem proti směru hodin se projektor pohybuje nahoru; otáčením po směru hodin se projektor pohybuje dolů. Podle potřeby zopakujte u ostatních nohou. Stavěcí nohy projektoru Stavěcí kroužek projektoru 17 Čeština

18 MENU / / /? Instalace Nastavení zoomu / zaostření projektoru K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet kroužkem objektivu. Abyste zaostřili obraz, točte zaostřovacím kroužkem tak dlouho, dokud obraz nebude čistý. Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,28 až 32,81 stop (1,0 až 10,0 metrů). ENTER HELP POWER STANDBY RE-SYNC SOURCE LAMP TEMP Kroužek ostření Zaostřovací kroužek Čeština 18 Nastavení velikosti promítaného obrazu Model WXGA Diagonální pás úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 16:10 Velikost obrazu Š X V (16:10) Promítací vzdálenost (D) Posun (Hd) (m) (stopy) (m) (stopy) Šířka Výška Šířka Výška Široký Teleobjektivový obraz Tabulka je určena jen pro orientaci uživatele. Široký Teleobjektivový obraz (m) (stopy) 30 0,65 0,40 2,12 1,32 0,97 1,47 3,17 4,83 0,10 0, ,86 0,54 2,83 2,77 1,29 1,96 4,22 6,44 0,13 0, ,08 0,67 3,53 2,21 1,61 2,54 5,28 8,05 0,17 0, ,29 0,81 4,24 2,65 1,93 2,95 6,33 9,66 0,20 0, ,51 1,94 4,95 3,09 2,25 3,44 7,39 11,27 0,24 0, ,72 1,08 5,65 3,53 2,57 3,93 8,45 12,88 0,27 0, ,94 1,21 6,36 3,97 2,90 4,42 9,50 14,49 0,30 0, ,15 1,35 7,07 4,42 3,22 4,91 10,56 16,10 0,34 1, ,37 1,48 7,77 4,86 3,54 5,40 11,61 17,72 0,37 1, ,80 1,75 9,19 5,74 4,18 6,38 13,72 20,94 0,44 1, ,23 2,02 10,60 6,62 4,83 7,36 15,84 24,16 0,50 1, ,88 2,42 12,72 7,95 5,79 8,84 19,00 28,99 0,61 1, ,31 2,69 14,13 8,83 6,44 9,82 21,12 32,21 0,67 2, ,38 3,37 17,67 11,04 8,04 12,27 26,39 40,26 0,84 2, ,46 4,04 20,20 13,25 9,65-31,67-1,01 3,31 Model XGA Diagonální pás úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 4:3 Velikost obrazu Š X V (4:3) Promítací vzdálenost (D) Posun (Hd) (m) (stopy) (m) (stopy) Šířka Výška Šířka Výška Široký Teleobjektivový obraz Široký Teleobjektivový obraz (m) (stopy)

19 Instalace Nastavení polohy promítaného obrazu pomocí funkce PureShift Páčka svislého posunu objektivu Páčka vodorovného posunu objektivu Funkce PureShift umožňuje provádět posun objektivu, což lze použít k nastavení polohy promítaného obrazu vodorovně nebo svisle v níže uvedeném rozsahu. PureShift je jedinečný systém, který umožňuje posouvat objektiv a zároveň zachovat mnohem vyšší kontrastní poměr ANSI, než běžné systémy posunu objektivu. Rozsah svislého a vodorovného nastavení je omezen (viz tabulka Rozsah nastavení PureShift). Nastavení polohy obrazu Obraz lze posunout maximálně o 30 % své šířky vlevo nebo vpravo od středu, což znamená rozsah nastavení 60 %. Svislý posun lze nastavit mezi 105 % % výšky obrazu, což znamená rozsah nastavení 25 %. 130%(V), -5%(H) 130%(V), 0%(H) 130%(V), 5%(H) -30%(H) 105%(V) 30%(H) 19 Čeština

20 MENU LAMP TEMP? ENTER / HELP POWER / STANDBY / Instalace Plátno Výška obrazovky (V) 100% 5% Maximální posuv 30% Vzdálenost (L) 25% Šířka obrazovky (Š) SOURCE RE-SYNC Levá strana Pravá strana 30%W 30%W Čeština 20

21 ovládací panel Ovládací prvky Kontrolní panel & dálkové ovládání Zde jsou dva způsoby, jak můžete ovládat funkce: Dálkové ovládání a ovládací panel. MENU SOURCE RE-SYNC /? ENTER / HELP POWER / STANDBY LAMP TEMP Používání ovládacího panelu NAPÁJENÍ/ POHOTOVOST Indikátor LED napájení /? VSTUP / NÁPOVĚDA Odkaz na kapitolu Zapnutí/vypnutí projektoru na stranách Ukazuje stav projektoru. Potvrďte výběr položky. Menu Nápověda (viz stránka 24). MENU RE-SYNC ZDROJ Čtyři směrové klávesy výběru Sbíhavost Indikátor lampy Indikátor LED teploty Stisknutím tlačítka MENU se na ploše zobrazí (OSD) menu. K ukončení OSD, stiskněte znovu tlačítko MENU. Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Stlačením tlačítka ZDROJ zvolte vstupní signál. Tlačítka slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru. Pomocí lze upravit lichoběžníkové zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru. (±16 stupňů Ukazuje stav lampy projektoru. Ukazuje stav teploty projektoru. 21 Čeština

22 Ovládání Dálkový ovladač LEFT SOURCE KEYSTONE AV MUTE DVI-D S-VIDEO POWER UP DOWN PAGE+? PAGE- MENU VGA-1 VGA-2 RIGHT LASER RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI VIDEO Používání dálkového ovladače NAPÁJENÍ LASER Ovládání pohybu PC myši Klepnutí levým tlačítkem myši Klepnutí pravým tlačítkem myši STRANA + STRANA - /? Vstup/nápověda ZDROJ RE-SYNC Čtyři směrové klávesy výběru SBÍHAVOST +/- HLASITOST +/- JAS Odkaz na kapitolu Zapnutí/vypnutí projektoru na stranách Chcete-li aktivovat laserové ukazovátko, nasměrujte dálkový ovladač na promítací plochu a stiskněte a podržte toto tlačítko. Ovládaní PC/myši umožňuje pohybovat kurzorem na ploše. Funkce myší je aktivována, jsou-li projektor a PC propojeny USB kabelem. Levé klepnutí myší. Pravé klepnutí myší. Použijte toto tlačítko k posunu o stránku nahoru. Použijte toto tlačítko k posunu o stránku dolů. Potvrďte výběr položky. Menu Nápověda (viz stránka 24). Stlačením tlačítka ZDROJ zvolte vstupní signál. Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Tlačítka slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru. Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru. Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti. Slouží k nastavení jasu obrazu. Čeština 22

23 Ovládací prvky Dálkový ovladač Používání dálkového ovladače LEFT PAGE+ SOURCE LEFT POWER LASER UP DOWN UP DOWN RE-SYNC VOLUME ZOOM HDMI LASER VIDEO RIGHT PAGE+ SOURCE RE-SYNC? KEYSTONE VOLUME PAGE- KEYSTONE PAGE- AV MUTE MENU POWER DVI-D VGA-1 S-VIDEO VGA-2? RIGHT MENU ZOOM DVI-D VGA-1 ZTLUMIT AV S-Video VGA-2 VIDEO Bezdrát Stisknutím tlačítka MENU se na ploše zobrazí (OSD) menu. Chcete-li zavřít nabídku obrazovky, stiskněte znovu tlačítko MENU. Slouží k přiblížení obrazu. Stisknutím tlačítek upravte přiblížení. (U bezdrátového modelu má toto tlačítko jinou funkci.) Stlačením tlačítka DVI-D zvolte zdroj DVI- D signálu. Stlačením tlačítka VGA-1 zvolte mezi vstupním konektorem VGA1-IN/SCART. Okamžitě vypíná/zapíná audio a video. Stlačením tlačítka S-VIDEO zvolte zdroj S-Video. Stlačením tlačítka VGA-2 zvolte vstup z konektoru VGA2-In. Stlačte tlačítka VIDEO zvolte zdroj kompozitního videa. Stisknutím tlačítek zvolte bezdrátové zařízení. (U modelu, který není bezdrátový, má toto tlačítko jinou funkci.) AV MUTE MENU DVI-D VGA-1 HDMI S-VIDEO VGA-2 VIDEO 23 Čeština

24 RE-SYNC SOURCE MENU LAMP TEMP / POWER STANDBY / /? ENTER HELP Ovládání Používání dálkového ovládání myši USB Dálkové ovládání lze použít jako dálkové ovládání myši připojením projektoru k počítači kabelem USB. K portu USB Kabel USB K portu USB USB Používání tlačítka VSTUP/ NÁPOVĚDA Stisknutím tlačítka /? na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání otevřete Menu Nápověda. 1 Vstup/nápověda /? ENTER / HELP Čeština 24

25 Ovládací prvky Není-li rozpoznán žádný vstupní zdroj a je stisknuto tlačítko Nápověda: Není-li rozpoznán žádný vstupní zdroj a je stisknuto tlačítko Nápověda, zobrazí se následující stránky, které pomohou diagnostikovat případné problémy. 25 Čeština

26 Ovládání Čeština 26

27 Ovládací prvky Nabídky na ploše Projektor je vybaven vícejazyčnou nabídkou OSD, která umožňuje provádět úpravy obrazu a celou řadu nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Jak obsluhovat 1. Chcete-li otevřít nabídku na ploše, stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu. 2 Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek. Při volbě na dané stránce se stlačením submenu. nebo tlačítka Tlačítko potvrzení dostanete do 3. Pomocí tlačítek vyberte požadovanou položku a upravte nastavení pomocí tlačítka 4. Vyberte další položku, kterou chcete nastavit v podmenu a proveďte nastavení šipkami tak, jak bylo uvedeno v bodě Volbu potvrďte tlačítkem Vstup a vraťte se na hlavní menu plochy. 6. K ukončení OSD, stiskněte znovu MENU. Nabídka OSD se zavře a projektor automaticky uloží nová nastavení. Hlavní nabídka Podnabídka Nastavení 27 Čeština

28 Ovládání Strom nabídek * ** (WXGA) (XGA) # (*) Podporováno pouze u modelu WXGA. (**) Podporováno pouze u modelu XGA. (#) Typ zobrazení je podporováno pouze u modelu WXGA. (##) Signál je podporováno pouze v analogovém VGA (RGB) signálu. (###) Funkce Bezdrát je funkční pouze s volitelným bezdrátovým modelem. ## ### Čeština 28

29 Ovládací prvky ZOBRAZENÍ Režim zobrazení K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu. Prezentace: Dobrá barva a jas ze vstupu PC. Jasný: Maximální jas z PC vstupu. Film: Pro domácí kino. srgb: Standardizované přesné barvy. Uživatel1: Uživatelská nastavení. Uživatel 2: Výchozí nastavení tohoto režimu je Film. Veškerá ostatní nastavení uživatele v Uživatel 2 budou v tomto režimu uložena pro budoucí použití. Jas Slouží k nastavení jasu obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Kontrast ztmavíte obraz. zesvětlíte obraz. Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavější částí obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Ostrost snížíte kontrast. zvýšíte kontrast. Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka snížíte ostrost. zvýšíte ostrost. 29 Čeština

30 Ovládání ZOBRAZENÍ Barva Barva Tato nastavení umožňují provádět pokročilé úpravy barev Červená, Zelená, Modrá, Azurová, Purpurová a Žlutá. Vynulovat (Reset) Volbou Ano obnovíte výchozí tovární nastavení barev. Odstín Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Sytost barev zvýšíte množství zelené v obrazu. zvýšíte množství červené v obrazu. Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Úroveň snížíte množství sytosti v obrazu. zvýšíte množství sytosti v obrazu. Pomocí tlačítka nebo upravte jas (Zesílení) barev Červená, Zelená, Modrá, Modrozelená, Purpurová a Žlutá. Čeština 30

31 Ovládací prvky ZOBRAZENÍ POKROČILÉ Korekce gamma Umožňuje zvolit degamma tabulku optimalizovanou pro nejlepší kvalitu obrazu pro daný vstupní signál. Film: pro domácí kino. Video: Pro video nebo TV signál. Grafika: pro zdroje obrazů. PC: pro zdroje z PC nebo počítačů. BrilliantColor Tato nastavitelná položka používá nový barvu zpracovávající algoritmus a vylepšení na systémové úrovni, která umožňují vyšší jas a zároveň poskytují věrné, živější barvy obrazu. Rozsah je od 0 do 10. Jestliže preferujete výraznější obraz, nastavte na hodnotu poblíž maxima. Pro hladký a přirozenější obraz nastavte na hodnotu poblíž minima. Teplota barev Při nastavení na studenou teplotu obraz vypadá modřejší. (studený obraz) Při nastavení na teplou teplotu obraz vypadá červenější. (teplý obraz) Barevný prostor Zvolte vhodnou barevnou matici z možností AUTO, RGB nebo YUV. 31 Čeština

32 Ovládání OBRÁZEK 16:9 and LBX jsou funkční pouze u modelu WXGA. 16:9-I a 16:9-II jsou funkční pouze u modelu XGA. Model WXGA: Jsou podporovány dva typy zobrazení 16:9 a 16:10. Pro typ 16:9 jsou k dispozici formáty Auto, 4:3, 16:9, LBX a Nativní. Pro typ 16:10 jsou k dispozici formáty Auto, 4:3, 16:10, Obálka a Nativní. (Viz strana 36) Formát Tato funkce slouží k výběru požadovaného poměru stran. AUTO: Automaticky vybírá vhodný formát zobrazení. 4:3: Tento formát je pro zdroje vstupu 4x3. 16:9: Tento formát je pro zdroje vstupu :10: Tento formát je pro zdroje vstupu :9-I: Tento formát je určen pro signály ve formátu 16 9, jako HDTV a DVD signály pro širokoúhlou TV. (576i/p) 16:9-II: Tento formát je určen pro signály ve formátu 16 9, jako HDTV a DVD signály pro širokoúhlou TV. (480i/p) Obálka: Tento formát je určen pro zdroje formátu pohlednice s poměrem stran jiným, než 16 9, a pro uživatele, kteří používají externí objektiv 16 9 k zobrazení poměru stran 2,35:1 při plném rozlišení. Nativní: Tento formát zobrazuje původní obraz bez jakékoli změny měřítka. Čeština 32

33 Ovládací prvky Podrobnosti o režimu LBX: 1) Některé disky DVD formátu pohlednice nejsou optimalizovány pro televizory 16x9. V takovém případě nebude obraz promítaný v režimu 16:9 vypadat správně. V tomto případě zkuste disk DVD zobrazit v režimu 4:3. Pokud obsah není ve formátu 4:3, budou okolo obrazu na obrazovce 16:9 zobrazeny černé pruhy. Pro tento typ obsahu můžete použít režim LBX, v kterém bude obraz vyplněn na obrazovku 16:9. 2) Používáte-li externí anamorfní objektiv, umožňuje tento režim LBX sledovat obsah 2,35:1 bez černých pruhů v horní a dolní části obrazu. Tím je plně využit výkon lampy a rozlišení. Plocha zobrazení Obrazová plocha Vstupní signál Zobrazení na obrazovce Formát 4 : 3 nebo Formát 16 : 9 nebo Formát 16 : 10 Formát LBX 33 Čeština

34 Ovládání Model WXGA: Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 (1280 x 800) Typ zobrazení: (změna velikosti na střed) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:10 Změna velikosti na střed LBX Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Typ zobrazení: 16 9 ( ) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:9 Změna velikosti na střed LBX Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Model XGA: ( ) Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i Počítač 4:3 Změna velikosti na střed 16:9-l Změna velikosti na střed 16:9-ll Změna velikosti na střed Nativní Vystředěné mapování 1:1 Čeština 34

35 Ovládací prvky OBRÁZEK Přeskenování Použijte funkci Přeskenování pro odstranění šumu zavedeného dekódováním na okraji obrazu. Zoom Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Vert. posun obrazu zmenšíte velikost obrazu. zvětšíte obraz na promítací ploše. Posouvá promítaný obraz ve vertikální rovině. Vertikální sbíhavost Stisknutím tlačítka nebo upravíte lichoběžníkové zkreslení obrazu. Pokud obraz vypadá lichoběžníkově, může tato možnost pomoci učinit obraz pravoúhlý. 35 Čeština

36 Ovládání OBRÁZEK Typ zobrazení je funkční pouze u modelu WXGA. Při nastavení položky Typ zobrazení na 16:9 bude k dispozici výchozí formát 4:3, 16:9, LBX, Nativní, AUTO, který nahradí původní formát 4:3, 16:10, LBX, Nativní, AUTO. (Viz strana 32) Typ zobrazení Zvolte typ zobrazení 16:10 (1280 x 800) nebo 16:9 (1280 x 720). Zobrazení 16:10 Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač Automaticky Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 (1280 x 800). 4:3 Upravte měřítko na :10 Upravte měřítko na LBX Nativní Obraz 16:9 Vystředěné mapování 1:1 Upravte měřítko na a potom získáte zobrazení Vystředěné Zobrazení 1280 x 800 s vystředěným mapováním 1:1 1:1 vystředěné mapování Zdroj 480i/p 576i/p 720p 1080i/p Počítač Při výběru tohoto formátu se automaticky nastaví typ zobrazení 16:10 Automaticky (1280 x 800). 4:3 Upravte měřítko na :9 Upravte měřítko na LBX Nativní Vystředěné mapování 1:1 Upravte měřítko na a potom získáte zobrazení Vystředěné Zobrazení 1280 x 720 s vystředěným mapováním 1:1 1:1 vystředěné mapování Čeština 36

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...12. Ovládání...21. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...12. Ovládání...21. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...52. Instalace...11. Ovládání...20. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...52. Instalace...11. Ovládání...20. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...11. Ovládání...20. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...11. Ovládání...20. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...

Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace... Obsah Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...2 Opatření... Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...6 Funkce

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více