Paralelní společnosti neologismus, který se vymkl z rukou. William Hiscott

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paralelní společnosti neologismus, který se vymkl z rukou. William Hiscott"

Transkript

1 Multikulturní centrum Praha, červenec 2005 Paralelní společnosti neologismus, který se vymkl z rukou (zkrácená verze) William Hiscott Shrnutí Tento krátký článek se zabývá užíváním sociologického neologismu paralelní společnosti v německém prostředí. Autor vyzývá k odmítnutí tohoto termínu, a to především proto, že je snadno zneužitelný k vytváření nebezpečných scénářů a dichotomie přítel versus nepřítel, kdy se proti sobě terminologicky vzato staví většinová společnost a přistěhovalecké komunity a zcela je přehlížena faktická kulturní pluralita ve společnosti. William Hiscott je politický publicista a redaktor působící v Berlině. Magisterský titul z filosofie, politologie a gender studies získal na Humboldtově univerzitě v Berlíně a bakalářský titul z politologie a německých studií na Dickinson College v americkém Carlisle. V současnosti je doktorandem na Postupimské univerzitě. *** Autorem německého neologismu Parallelgesellschaften ( paralelní společnosti ) je respektovaný sociolog Wilhelm Heitmeyer, který jej v roce 1996 použil k označení údajně segregovaných přistěhovaleckých komunit, především islámských nebo tureckých. Podle běžné definice jsou paralelní společnosti tvořeny kulturními nebo náboženskými skupinami, které praktikují určitou formu dobrovolné segregace, nejsou ochotné integrovat se do německé společnosti, a představují nebezpečí pro liberálně-demokratické základy německého státu 1. V souvislosti s těmito skupinami v Německu a jejich vztahem k většinové společnosti jsou často zmiňovány nebezpečné scénáře 2 a dichotomie přítel versus nepřítel 3. Mnoho sociologů, politiků a důležitých lidí ať už se pohybují v mainstreamu nebo na krajní pravici přišlo na to, že tento neologismus skvěle zapadá do jejich argumentace proti otevřené imigrační a integrační politice. Nejvýznamnější osobnosti dnešní německé politiky včetně sociálnědemokratického kancléře Gerharda Schrödera, 4 vůdkyně křesťanských demokratů Angely Merkel 5 a dalších prominentních osobností mainstreamu německé politiky 1 Meyer, Thomas. Parallelgesellschaft und Demokratie. s. l., Heitmeyer, Wilhelm. Für türkische Jugendliche in Deutschland spielt der Islam eine wichtige Rolle. In: Die Zeit, Nr. 35, dne Luft, Stefan. Droht die Gefahr islamisch geprägter Parallelgesellschaften in deutschen Städten? In: Meier- Walser, Reinhard et al. (ed.). Die islamische Herausforderung Illusionen und Realitäten. München 2002, s Viz: Telegraph.co.uk, wger22.xml&ssheet=/news/2004/11/22/ixworld.html, dne Merkel, Angela. Unvereinbarkeit mit den Grundüberzeugungen der Union. Brief der CDU-Bundesvorsitzenden Angela Merkel an Partei und Bundestagsfraktion vom 14. November In:

2 používá daný termín k tomu, aby si připravili půdu pro své argumenty dotýkající se přistěhovalecké a integrační politiky 6. Důležité osobnosti politického mainstreamu nejsou v používání termínu paralelní společnosti v debatách o nebezpečnosti přistěhovaleckých komunit v Německu osamocené: největší fašistická strana v Německu, Národní demokratická strana (NPD), jej uzpůsobila tak, aby byl použitelný i pro účely stranické kampaně proti přistěhovalectví. Tisková zpráva strany z nedávné doby uvádí, že paralelní společnosti jsou etnicky a sociálně strukturované skupiny a rodinné jednotky či klanové struktury s nepřímými vazbami na organizovaný zločin. Vylučují se z německých zákonů a řeší vnitřní spory prostřednictvím islámských kazatelů nebo násilností Vyzýváme k ukončení imigrace odpadu a spravedlivému návratu těch osob, které nepřispívají ke společnému blahobytu, do jejich domoviny 7. Jak je patrné, užívání termínu paralelní společnosti se na politickém kolbišti v Německu dostalo do všech koutů mainstreamu i do krajně pravicové politiky. A ve většině případů byly ruku v ruce s tímto termínem propagovány i nebezpečné scénáře a dichotomie přítel versus nepřítel. Heitmeyerem vytvořený sociologický termín se tedy proměnil v monstrum. S tím, jak se používání termínu paralelní společnosti epidemicky rozšířilo po vraždě holandského režiséra Thea van Gogha, došlo i k zesílení jeho kritiky. Jeden novinář například kritizoval fetišizaci tohoto termínu jako sloganu, který slouží k vnucování německé vůdčí kultury (deutsche Leitkultur) přistěhovalcům v průběhu procesu integrace. Tento termín, píše novinář, zní dobře, je očividně neutrální a má kolem sebe auru vědeckosti. Pokud do nás bude dostatečně často vtloukán, stane se z něj součástí sociální reality, protože změní postoje obyvatel. Právě tento vliv činí daný termín nebezpečným 8. Podobně hovoří i Klaus Bade, respektovaný odborník na migraci: pokud bude tato jednoduchá a nebezpečná debata o paralelních společnostech pokračovat, situace se jen zhorší. Takové řeči nejsou součástí řešení, ale spíš součástí problému 9. Další novinář hovoří o tom, jak se podobné slogany nebo to, čemu říká bojové termíny dostávají do popředí debaty a pak jsou zdánlivě silou vůle měněny s cílem vystupňovat konflikt v rámci veřejné debaty. Dále poznamenává, že termín paralelní společnosti byl svým užíváním pozměněn tak, že již znamená antagonistické online.de/artikel.php?pr=1713, dne ; Viz též stránky Angely Merkel: 6 Stoiber viz: Das Parlament, No. 49, /49/Dokumentation/001.html; Bosnách viz stránky CDU: 1/ subsection 6/id 2951/Meldungen.aspx; Schily viz: Die Welt, /18/ html, dne NPD (ed.). Parallelgesellschaften Feind hört mit! Meldung der NPD, npd_info/meldungen/2005/m html, dne Tageszeitung, Der Spiegel,

3 společnosti 10. Toto terminologické stupňování od paralelních k antagonistickým společnostem funguje jako sebenaplňující se proroctví s tím, že podobné řeči vedou jen k větší polarizaci a nenávisti mezi jednotlivými komunitami 11. Jedna z nejpropracovanějších sociálněvědních kritik termínu paralelní společnosti byla publikována v době okolo 11. září 2001, kdy se užívání termínu pro politické účely začalo šířit. Berouce v úvahu zjednodušené používání termínu jako politického sloganu Gaitanides tvrdí, že dlouhodobá sociálněvědní debata o fenoménu soustřeďování přistěhovalců v některých regionálních oblastech a o zachování částí jejich kulturních identit je ve stávající debatě vědomě opomíjena. Podle Gaitanidese je pro konzervativní opozici typický znak politické kampaně nebo zinscenované debaty debaty, v níž jde opozici méně o racionální diskurs týkající se politických výzev, které představuje multikulturní přistěhovalecká společnost, a více o mobilizaci hlasů na základě politiky symbolů. Při inscenování této debaty opozice vytváří menetekel odcizených paralelních společností, které jsou neslučitelné s naší vůdčí kulturou 12. Namísto užívání podobně nebezpečných neologismů volá Gaitanides po znovuobjevení starších, důkladnějších sociologických diskusí o procesech individualizace v přistěhovalecké komunitě, o budování subkulturní komunity a podobně, které společenských vědám v minulosti sloužily ke zkoumání transformace přistěhovaleckých komunit v Německu. Namísto fetišizovaných sloganů, nebezpečných scénářů a dichotomií přítel versus nepřítel hledá možná řešení existujících problémů kladoucí důraz na integrační aspekty spolupráce a přisuzující patřičnou vážnost procesům, které jsou součástí daného fenoménu 13. Takový přístup dává v moderní společnosti smysl, protože procesy individualizace a kulturní pluralita zde přispěly ke vzniku situace, která má ze všeho nejblíže k mnohosti 14. Skutečně se zdá, že Gaitanides je na správné cestě, když vyzývá k odmítnutí užívání takových neologismů ve veřejné debatě a k návratu k informovanějším diskusím o přistěhovaleckých komunitách a kulturních menšinách. S cílem nalézt způsob definování a řešení fenoménu migrace v Německu se dívá za hranice německé sociologie. Odvolává se na etiku diskursu Seyly Benhabib jako na způsob vytváření veřejného diskursu, v jehož rámci mohou zástupci 10 Lucke, Albrecht von. Diskursiver Dammbruch. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, No. 1, viz: Focus, Tamtéž. Von Lucke jmenuje několik novinářů, kteří tyto termíny využili k propagaci hlediska přítel versus nepřítel. 12 Gaitanides, Stefan. Die Legende der Bildung von Parallelgesellschaften. Einwanderer zwischen Individualisierung, subkultureller Vergemeinschaftung und liberal-demokratischer Leitkultur. In: iza Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit, No. 3-4, Tamtéž. 14 Viz: Hardt, Michael a Negri, Antonio. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York,

4 všech možných skupin diskutovat o svých problémech, rozdílech atd. Takový způsob pro něj představuje šanci na smysluplné projednání a řešení konfliktů namísto jejich vytrubování do světa a stupňování 15. V takových souvislostech by termín jako je paralelní společnosti jednoduše neměl co dělat. Samozřejmě bychom se neměli nechat příliš unést představou zrození politické kultury spočívající na etickém diskursu, rovnosti a respektu. Ústředním problémem liberálního republikanismu vždy byla jeho neschopnost zajistit politickou atmosféru podobného druhu berouce v úvahu moc, která je ukryta v agresivním vytváření názorů. Co lze tedy učinit? Odmítnout termín paralelní společnosti jako ideologický slogan spočívající ve vytváření nebezpečného scénáře a dichotomie přítel versus nepřítel. Vrátit se zpět k rozvážnému, na výsledky orientovanému sociologickému výzkumu fenoménu migrace a k politické propagaci koncepce fungující deliberativní demokracie v současné kulturně pluralitní společnosti. Bibliografie Benhabib, Seyla. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton, Gaitanides, Stefan. Die Legende der Bildung von Parallelgesellschaften. Einwanderer zwischen Individualisierung, subkultureller Vergemeinschaftung und liberal-demokratischer Leitkultur. In: iza Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit, 3-4, Hardt, Michael and Negri, Antonio. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York, Heitmeyer, Wilhelm. Für türkische Jugendliche in Deutschland spielt der Islam eine wichtige Rolle. In: Die Zeit, Nr. 35, xml, dne Lucke, Albrecht von. Diskursiver Dammbruch. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, No. 1, dne Luft, Stefan. Droht die Gefahr islamisch geprägter Parallelgesellschaften in deutschen Städten? In: Meier-Walser, Reinhard et al. (ed.). Die islamische Herausforderung Illusionen und Realitäten. München 2002, s Viz: Benhabib, Seyla. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton,

5 . Die Dynamik der Desintegration. Zum Stand der Ausländerintegration in deutschen Großstädten. Hans-Seidel-Stiftung, München refdb_pdf_openshow.php?rid=452&pid=345, dne Meyer, Thomas. Parallelgesellschaft und Demokratie. s.l., dne , s. 1.. Politische Kultur. s.l., Meyer_%20Politische%20Kultur.pdf, dne

VÝVOJ A STRUKTURA NĚMECKÝCH ZELENÝCH

VÝVOJ A STRUKTURA NĚMECKÝCH ZELENÝCH VÝVOJ A STRUKTURA NĚMECKÝCH ZELENÝCH Tomáš Lindner student 5. ročníku politologie na FSV Praha, mr.lindner@centrum.cz 1. Úvod Západoevropské stranické systémy se zdály být ještě v 60. letech minulého století

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Rodiny přistěhovalců I. Olga Nešporová

Rodiny přistěhovalců I. Olga Nešporová Rodiny přistěhovalců I. Olga Nešporová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 62 Tisk: VÚPSV,

Více

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU Čižinský Pavel, Čech Valentová Eva Hradečná Pavla, Holíková Klára, Jelínková Marie Rozumek Martin, Rozumková Pavla Sdružení pro integraci

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd CIVILIA Odborná revude pro didaktiku společenských věd Historický vývoj občanství: diferencované občanství Tomáš Jarmara Globalizace a regionalismus z evropského a českého pohledu David Hampl Adult education

Více

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA CIVILIA IV EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2008 Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za formální

Více

Aktuální otázky islámu

Aktuální otázky islámu Aktuální otázky islámu texty určené ke kritickému čtení a úkolům při výuce mediální výchovy [online]. [cit. 2013-09-05]. Dostupné z: http://muslimove.cz/category/aktualni-otazky/ Cesty muslimů do Evropské

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Studijní texty pro pedagogy volného času České Budějovice 2011 2 Obsah Úvod... 3 1 Volný čas jako součást

Více

Acta Politologica 7, 1, 67-78. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 7, 1, 67-78. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2015 Vol. 7 No. 1 ISSN 1803 8220 RENNER, Tomáš (2015). Spolková republika Německo na přelomu tisíciletí: Erhardova formovaná společnost nebo výsledek Dutschkeho

Více

cizinců ze zemí mimo EU Nizozemí 4,5 % 18,7 % 4,2 Francie 8,8 % 25,1 % 2,9 Velká Británie 4,3 % 9,3 % 2,2

cizinců ze zemí mimo EU Nizozemí 4,5 % 18,7 % 4,2 Francie 8,8 % 25,1 % 2,9 Velká Británie 4,3 % 9,3 % 2,2 září 2009 Podporují povinné kurzy občanské integrace v západní Evropě opravdu integraci? Christian Joppke Abstrakt: Článek se zabývá vývojem a současnou podobou integračních politik v západoevropských

Více

Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity*

Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity* Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity* KAREL B. MÜLLER** Vysoká škola ekonomická, Praha Forming Positive Identities between the Past and the

Více

MÉDIA, NÁBOŽENSTVÍ A BLÍZKOVÝCHODNÍ KONFLIKT

MÉDIA, NÁBOŽENSTVÍ A BLÍZKOVÝCHODNÍ KONFLIKT MÉDIA, NÁBOŽENSTVÍ A BLÍZKOVÝCHODNÍ KONFLIKT Václav Nekvapil prosinec / 2007 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz Tato studie je

Více

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti studie Autorka: PhDr. Markéta Štěchová Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro

Více

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.)

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady Martin Kopecký Úvod Tato studie sleduje dva základní cíle. Zaprvé pojednává o aktivním občanství jako cíli pro vzdělávání

Více

Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Filosofie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní program: (kombinace) Humanitní studia se zaměřením na

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

Sociální kontrola a právo

Sociální kontrola a právo Sociální kontrola a právo Martina Urbanová 1 Právnická fakulta MU, Brno Social Control and the Law. The article deals with social control and law understood as a means of social control. Having defined

Více

Vzděláváním k demokracii

Vzděláváním k demokracii Rada Evropy Řada metodických materiálů pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům VDO/VLP Díl I Rolf Gollob, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger (eds.) Vzděláváním k demokracii Podklady pro učitele

Více

Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři

Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři Střízlivé proroctví Samuela Huntingtona Když v roce 1993 vyšel v nejprestižnějším

Více

Moderní přímá demokracie

Moderní přímá demokracie Moderní přímá demokracie Švýcarsko-český dialog Švýcarská cesta samostatné rozhodování o vlastní budoucnosti Jako země zastávající přední pozici v oblasti vědy, výzkumu a technologie spolupracuje Švýcarsko

Více

Metropole všech? Na koho zaměřit pražskou koncepci integrace cizinců. Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová, Tereza Kušniráková

Metropole všech? Na koho zaměřit pražskou koncepci integrace cizinců. Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová, Tereza Kušniráková Metropole všech? Na koho zaměřit pražskou koncepci integrace cizinců Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová, Tereza Kušniráková Druhým rokem běží proces tvorby Koncepce integrace cizinců města Prahy, kterou koordinuje

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu

Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu Tomáš Jarmara Katedra společenských věd, VŠB-TU Ostrava Evolutionary Approach to the Study of Political Parties: the Cartel Party. Among the

Více

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Téma:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Téma: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Téma: Sociálně patologické jevy spojené s migrací cizinců do ČR se zaměřením na uprchlíky

Více

Reflexe k tématu genderových studií na pozadí feministického rozvoje. P íklady z Masarykovy univerzity v Brn a Universität Wien (Univerzity Víde ) /

Reflexe k tématu genderových studií na pozadí feministického rozvoje. P íklady z Masarykovy univerzity v Brn a Universität Wien (Univerzity Víde ) / Reflexe k tématu genderových studií na pozadí feministického rozvoje. Příklady z Masarykovy univerzity v Brně a Universität Wien (Univerzity Vídeň) / Martina Kampichler Cílem článku je stručný souhrn kontextu

Více