Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová"

Transkript

1 Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

2 Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin- Kultura, civilizace, Národnost, menšina, problematika interkulturního soužití, kulturní auto a heterostereotypy Sociologie náboženství Sociologie stáří, stárnutí a umírání (gerontosociologie). Životní cyklus. Sociologie medicíny a zdravotnictví- vybrané otázky (sociální aspekt zdraví a nemoci, nemoc a sociální postavení, nemoc a gender, role lékaře a pacienta, medicinalizace moderní společnosti) Neziskový sektor a občanská společnost Stárnutí jako společenský problém - Ageizmus, péče jako sociologický jev (Familizace, defamilizace). Sociální dokument Vybrané otázky politické sociologie: Moc, autorita a panství ve společnosti

3 Způsob zakončení v LS Zkouška: Písemný test z celé látky a obhajoba skupinové práce/prezentace k analýze vybraného sociálního jevu či problému Omezený počet prezentací (cca 6) bude přednesen během výuky a (namísto ústní zkoušky, pokud splní kritéria)

4 Co a jak? Okruhy a témata pro Vaši inspiraci-můžete formulovat i své vlastní téma Rodina a výchova dětí. Životní cyklus. (Single rodičovství, netradiční rodičovství - Netypické rodiny- formy rodinného soužití v moderní společnosti. Stárnutí. Intergenerační soužití. ) (dr. Náboženství (Nové formy náboženského prožívání, Křesťanské pojetí společnosti- společnost podle křesťanského ideálu, Formy duchovního prožívání moderního člověka. Sociologický pohled na církevní restituce. Co znamená náboženská komunita a jaké jsou její sociální funkce? (dr. Eva Virtuální realita (Vliv médií na náš život, Hraní počítačových her ze sociologického pohledu, Gamblerství, Reality show, Facebookové přátelství. Mají sociální sítě vliv na mezilidské sociální vztahy?) (mgr. Petra My a oni (Cizinci v ČR. Kulturně, zdravotně, národnostně odlišní jedinci a skupiny. Integrace, segregace, apod.) (mgr. Petra Sociální vyloučení (Bezdomovectví, Závislosti, Nezaměstnanost. Uvěznění. Hospitalizovaní) (dr. Jaroslava Kultura (Masová společnost a masová kultura, Kulturní stereotypy. Snobství a elitářství. Sociální a kulturní kapitál dobrovolnictví jako příklad. Alternativní životní styly. Alternativní medicína, Fenomén VIP. Alternativní bydlení (squatty). Sociální motivy v grafitti. Tetování a piercing jako kulturní a sociální fenomény. Socio-kulturní kontext anorexie a poruch příjmu potravy. Společenské rituály) (dr. Společenské násilí a konflikty (Extremismus. Rasová nesnášenlivost. Davové chování. Antiglobalizační hnutí. Sociální hnutí (Occupy NY, Occupy Kampa ). Nové formy sociální kontroly. Globální moc. Macdonaldizace společnosti (dr. Eva Komunita (Sousedství, komunitní akce, komunitní život). (dr. Jaroslava Štastná: A tak podobně- MŮŽETE MÍT VLASTNÍ SOCIOLOGICKÝ JEV ČI PROBLÉM

5 Jak? samostatné týmové zpracování problému k budou všichni připsáni ke skupině a tématu- uděláme na výuce, ale musíte být již domluveni předem Požadavky na prezentaci: Rozsah (10-15 slidů, viz dále) Obsah (jasně pojmenovaná otázka/problém, zasazení do sociologického kontextu, přiměřené zpracování otázky s použitím min. 3 odborných zdrojů Odevzdání elektronicky příslušným učitelům (nejpozději do , ale lépe v průběhu LS) Prezentace a pro vybrané skupiny (2 x 3 skupiny) Zájemci o tuto prezentaci ve výuce se mailem nebo osobně na výuce domluví nejpozději do kontaktní osoby dr. Křížová a mgr. Klvačová nebo můžete mailovat oběma současně, případně i na výuce dr. Janečková)

6 Rozsah, obsah a kvalita prezentace napodobí rozsah cca minut a 5 minut na diskuzi min max. 15 slidů (=obrázků) v powerpointové prezentaci včetně úvodního slidu (alespoň 8 textových/věcných, další mohou být obrazové a jiné) Kvalita: pro zhodnocení kvality platí následující kritéria: problém či otázka je jasně pojmenovaná přiměřeně, přesně, ale i originálně definované zaměření skupiny na problém či jeho dílčí část (specifikovat otázku či problém- nezůstat u obecné formulace). Jaká je otázka, kterou si klademe? Dostatečné zasazení problému do kontextu, souvislostí, mapy - schopnost vidět jevy a procesy, které s problémem souvisejí a jak. Dostatečná analýza problému ( dostatečná znamená, že nic podstatného nechybí a nic podstatného není významně zkresleno) Vyhodnocení na základě faktů a analýzy- schopnost zaujmout postoj, mít názor na daný problém a argumenty na jeho zdůvodnění- jako skupina se nemusíte shodnout, ale měli byste prokázat, že jste o tom diskutovali, konsensus hledali a zda byl či nebyl dosažen. Odkaz na nejméně 3 odborné zdroje (tištěná literatura, elektronické zdroje jsou povolené, pokud jsou spolehlivé a garantují kvalitu informací)

7 Struktura a formát (detaily) slidů, ne méně, ne více, min. 8 věcných Úvodní slide s představením tématu- zde uvést i celá jména týmu - (1 obrázek) Definice používaných pojmů (cca 2 obrázky). Jaká je otázka, kterou si při prezentaci klademe a na niž chceme odpovědět? Zařazení problému do souvislostí a mapa problému Zde je možno použít i různá dostupná data (názory veřejnosti, výskyt problému, statistické údaje, apod.) (cca 3-6 obrázků) Vyhodnocení a závěry (cca 2-3 obrázky) Odborná literatura a zdroje: zde uvedete nejméně 3 spolehlivé zdroje, jež jste použili při odborném zpracování Vašeho problému (1 obrázek) V omezeném množství lze použít fotografické materiály či krátké video pro ilustraci a dokumentaci.

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova Doporučené očekávané výstupy Multikulturní výchova v gymnáziích METODICKÁ PODPORA Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy.

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy. Obsah JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015... 3 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace... 3 NABÍDKA PROGRAMŮ... 4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!... 4 Tematické

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Souhrnný projekt Uč se, mysli, poznávej

Souhrnný projekt Uč se, mysli, poznávej Souhrnný projekt Uč se, mysli, poznávej 1) Hlavní a dílčí cíle projektu V návaznosti na specifické cíle oblasti podpory je obecným cílem projektu zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Práce ve stravování 65-51-E/02 RVP: 65-51-E/02 Práce ve stravování Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je nový název oboru Ředitel školy:

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Klinika adiktologie

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

63 51 J/01 Obchodní škola

63 51 J/01 Obchodní škola MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63 51 J/01 Obchodní škola 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

AUTOMECHANIK 23-68-H/01

AUTOMECHANIK 23-68-H/01 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy Tel.: 583 4 057, Fax: 583 45 5 E-mail: sekretarka@spsa-za.cz, www.spsa-za.cz MŠMT ČR s účinností od.9.008 zapisuje do školského rejstříku

Více

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Aplikovaná chemie Kód a název oboru: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí chemická

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více