7. prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem 2006"

Transkript

1 katalog_ :32 Str prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem th december 2006 Palace Žofín Signed with the Heart 2006

2 10597 KOKO Ag Praha A4 print :34 Stránka 1 Krásná krajina, krásné počasí. Ale už se těším domů. Užívejte si tepla domova. Své starosti můžete nechat nám.

3 katalog_ :33 Str. 3 Vážené dámy a pánové, milí přátelé, při hledání tématu a okruhu dárců pro 12. ročník Podepsáno srdcem 2006 mne vedla úvaha, že právě architektura je uměním, mapujícím cestu lidstva časem a formujícím krajinu, lidská sídla i celou Zemi. Za společenství dávno zmizelá vypovídá pracovní nářadí i zbraně sloužící smrti. Touha člověka věci zkrášlovat, dávat jim nejen tvar užitku, ale i zdobnost potěšení vypovídá o stavu kultury, umění, společnosti a životě našich předků a jednou bude vypovídat i o nás samotných. Díla postižených autorů vzbudila vloni nevídaný zájem a ohlas, proto i letos jejich díla doplní dary es světové architektury a designu. Projekt tak nabízí unikátní sběratelská díla, spolu s díly umělecky kvalitními se silným emociálním nábojem. Dary handicapovaných tvůrců letos věnovaly ateliéry z holandského Utrechtu, dánské Sofieskolen, českého ÚSP Mačkov i anglického Care v Prestonu. Celý koncert bude jako obvykle tlumočen přímo v sále do znakové řeči pro v sále přítomné neslyšící diváky. Scházíme se opět u příležitosti projektu, který nám připomene, že handicapovaní nejsou v roli prosebníků. Potřebují naši pomoc, ale to hlavní, co potřebují, je úcta k nim, jejich práci či dílu, jejich životu a poděkování za to, co dávají oni nám. Ono poselství síly a vůle, která nám mnohdy ve chvílích problémů zcela marginálních chybí. Projekt Podepsáno srdcem nám již dvanáctý rok dává příležitost, abychom si to uvědomili a pomáhali jim s pocitem vděku a dluhu, který vůči nim za to máme. Vy jste se i letos této příležitosti chopili. Děkuji vám. Vladimír Mertlík Agency Prague Cherry, spol. s r. o. Ladies and gentlemen, dear friends: When looking for a theme and a group of benefactors for the 12th year of Signed by Heart in 2006, I was inspired by the idea that architecture is an art charting the voyage of humankind over time and shaping landscapes, human settlements and the Earth as a whole. Societies that vanished a long time ago speak to us through tools and lethal weaponry. The human desire to enhance objects not just for every day use but also to be pleasing to behold reflects the state of culture, art, society and lives of our ancestors and thus will one day speak about us. Last year the works of disabled artists were received with unprecedented interest and it is for this reason that these again will accompany gifts from the world s leading architects and designers to be auctioned this year. Our project offers unique collectibles together with high-quality, emotionally-charged works. This year, gifts from disabled artists come from Utrecht in the Netherlands, Sofieskolen in Denmark, the Mačkov residence for people with disabilities in the Czech Republic and the Care association from Preston in the UK. As always, the entire concert will be simultaneously translated with sign language for those hard of hearing. We are meeting again as part of a project which should remind us us that people with disabilities are not asking for charity. Though they need our help, what they also deserve is our respect for them, for their work, for their life and acknowledgement for their contribution to us. Theirs is a message of strength and will which we ourselves often lack when faced with quite marginal problems. For twelve years, Signed by Heart has been an opportunity for us to realize this and so lend a helping hand together with feelings of gratitude and debt that we have towards the disabled. You have once again this year taken the opportunity to participate and I thank you for it. Vážení přátelé, za velmi krátký čas, v únoru 2007, tomu bude již 16 let, kdy Centrum dobré vůle začalo pracovat ve prospěch cílů, které si vytýčilo. Výsledky naší práce jsou uvedeny v dalších materiálech, chci proto na tomto místě hlavně poděkovat všem spolupracovníkům a čestným členům CDV za vše, co pro sdružení a jeho klienty učinili. Chci také poděkovat vám všem, jejichž jména neznám a možná nikdy znát nebudu, kteří pomáháte každoročně svou ochotou přispět na to, abychom naše myšlenky, jak pomoci slabým, mohli realizovat. Věřte, že tak činíme s největším úsilím, abychom si vaši důvěru zasloužili. Naše společné úsilí mne přivedlo k vyjádření hlavního motta naší práce, protože i díky vám totiž vím, že: Každý problém má své řešení stačí mít dostatek dobré vůle. Dear Friends, In February 2007 it will be 16 years ago that the foundation of the Good Will Centre was formed and ever since has worked to fulfill the aims it is aspiring to. The result of our efforts so far is described in the relevant material you have received. Here and now I want to thank all my colleagues and honorary members of the Good Will Centre for the work they are doing for the organization and its clients. I also wish to thank all of you whose names I do not know and probably never will you who help us year by year with financial contributions and gifts to enable us to ease the life of those less fortunate. Please believe me when I say that we do our utmost to deserve your trust. Our joint effort has inspired me to coin a phrase which could now become our motto which, thanks to you, says Every problem has a solution all one needs is enough Good Will. Hana Růžičková ředitelka humanitárního sdružení Centrum dobré vůle 3

4 N a d č a s o v ý d e s i g n, o r i g i n á l n í a r c h i t e k t u r a... w w w. v i n v e s t. c z... n e t r a d i č n í p r v k y a m y š l e n k y vinvest_a4.indd 1 11/3/06 2:31:38 PM

5 katalog_ :33 Str. 5 Podepsáno srdcem 2006 Signed with the Heart 2006

6 ŽIJETE TAK JAK SPÍTE...

7 katalog_ :34 Str. 7 PROGRAM KONCERTU PODEPSÁNO SRDCEM 2006 SVĚTOVÍ ARCHITEKTI A DESIGNÉŘI THE PROGRAM OF THE CONCERT SIGNED BY HEART 2005 WORLD ARCHITECTS AND DESIGNERS Český národní symfonický orchestr (ČNSO), dirigent Paul Freeman (USA) The Czech National Symphony Orchestra (ČNSO), chief conductor Paul Freeman (USA) Wolfgang Amadeus Mozart Figarova svatba, předehra k opeře ČNSO Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni, Árie Zerliny z I. dějství Zdena Kloubová, ČNSO Wolfgang Amadeus Mozart Figarova svatba, Árie Zuzanky ze IV. dějství Zdena Kloubová, ČNSO Wolfgang Amadeus Mozart Cosi fan tutte, Árie Fiordiligini z I. dějství Zdena Kloubová, ČNSO Antonín Dvořák Česká suita, Finale, Furiant ČNSO Gilbert Bécaud Země, odkud přicházím ČNSO Giorgio Bontempelli Bože můj, já chci zpět Hana Hegerová, ČNSO J. Kosma, J. Prévert / Pavel Žák Co mi dáš Hana Hegerová, ČNSO G. Mousaki / Pavel Kopta Mapa lásky Hana Hegerová, ČNSO Hlavní partneři projektu: Partneři projektu: Mediální partneři projektu: 7

8

9 katalog_ :34 Str. 9 Paul Freeman Narozený v Richmondu ve státě Virginia, je pokládán za jednoho z předních amerických dirigentů. V roce 1987 se stal zakládajícím šéfdirigentem proslulého Malého chicagského symfonického orchestru (Chicago Sinfonietta). V letech pracoval jako šéfdirigent kanadského symfonického orchestru Victoria, šest let vykonával funkci šéfdirigenta Rochesterské opery v New Yorku. Dirigoval více než 100 orchestrů ve 28 zemích. Dr. Freeman získal titul na Eastmanské hudební škole a na základě udělení amerického stipendia Fulbright studoval na berlínské Hochschule für Musik. Získal četná ocenění, včetně ceny v Mitropouloské mezinárodní dirigentské soutěži a několika nominací na televizní ceny Emmy. V polovině sedmdesátých let si značnou pozornost získala jeho série devíti LP, která sleduje historii černých symfonických skladatelů od roku 1750 do dnešní doby. Všestrannost Paula Freemana dokazuje série osmi CD, nazvaná Aspects of Broadway (Aspekty Broadwaye), kde se objevují výňatky ze 40. Broadwayských muzikálů. Jako osobnost v oblasti sdělovacích prostředků byl zapojen do více než tuctu televizních orchestrálních produkcí pro CBS, ABC, PBS, WGN, CBC a ČT2. S Českým národním symfonickým orchestrem spolupracuje Paul Freeman dvanáctou sezónu a od roku 1996 jako šéfdirigent. Paul was born in Richmond, Virginia. He is considered to be one of the leading U.S. conductors. In 1987, he helped to found and acted as the first principal conductor of the famous Chicago Sinfonietta. In , Paul was the principal conductor of the Canadian Victoria Symphony Orchestra; he has also worked with the Rochester Opera in New York for six years as its principal conductor. All in all, Paul has conducted more than 100 orchestras in 28 countries. Dr. Freeman obtained his degree from the Eastman School of Music and, as a Fulbright student, spent a time at the Hochschule für Musik in Berlin. Paul won a number of awards, including the Grand Prix from the Dimitri Mitropoulos International Conductors Competition, and several Emmy nominations. In midseventies, his series of nine LPs tracking the history of black composers of symphonies from 1750 to this day attracted much attention. Paul Freeman s versatility is confirmed by a series of eight CDs entitled The Aspects of Broadway and containing extracts from 40 Broadway musicals. As a mass communication media figure, he was involved in more than a dozen of television orchestra productions for CBS, ABC, PBS, WGN, CBC, and ČT2. This is the tenth season that Paul Freeman has cooperated with the Czech National Symphony Orchestra, since 1996 as its chief conductor. Český národní symfonický orchestr Byl založen v roce 1993 trumpetistou Janem Hasenöhrlem. Těleso se skládá z osmi desítek zkušených hudebníků, kteří zde nalézají jedinečný prostor k širokému interpretačnímu uplatnění. Křestním otcem, který stál u kolébky ČNSO, byl legendární dirigent Zdeněk Košler. Orchestr podpořil svými uměleckými zkušenostmi a natočil s ním několik CD. V roce 1996 převzal šéfdirigentskou taktovku Američan Paul Freeman, který je zároveň uměleckým ředitelem. Ambiciózní projekt tohoto symfonického tělesa je i jeho velkým úspěchem na poli české i světové hudební scény. Nahrávky souboru se prodávají v USA i Japonsku, úspěšná byla turné po Velké Británii a Irsku (1997, 2000, 2001, 2004 a 2005), Francii (2000 a 2004), Španělsku (2006), Japonsku (2001, 2004, 2005 a 2006) a Mexiku (2003). Zázemím orchestru je vlastní nahrávací studio v Praze Hostivaři a chloubou několik zlatých CD za prodej více než nosičů, dále Cena Gustava Mahlera za interpretaci jeho děl a zejména prestižní smlouva s agenturou IMG Artists London o celosvětovém zastoupení. Dalším významným počinem je dlouhodobý nahrávací projekt ve spolupráci s tokijským vydavatelstvím Victor Entertainment, z něhož doposud vzešlo 16 CD a 4x video DVD. Český národní symfonický orchestr, pod taktovkou dirigenta Marcella Roty, v posledních letech doprovázel italského tenora Andreu Bocelliho na jeho turné již ve 30 hlavních městech a hudebních centrech Evropy. Stále žhavou novinkou ze života orchestru je letní Mezinárodní hudební festival Prague Proms, jehož třetí ročník (červenec 2007) agentura ČNSO připravuje. Hlavním dirigentem festivalu je Libor Pešek. The Czech National Symphony Orchestra was founded in 1993 by trumpet player Jan Hasenöhrl and now the exeptionally wide repertoir of this orchestra is performed by eighty professional musicians. It was the legendary Czech conductor Zdeněk Košler who gave the Orchestra his blessing when he chose to support the musicians with his artistic expertise, recording with them several CDs. In 1996, the American Conductor Paul Freeman took over the principal conductor s baton, becoming at the same time it s artistic director. The ambitious project of the symphony orchestra, under the auspices of the company ICN Polyart Prague v. o. s., also represents one of his great successes achieved on the Czech as well as global music scene. Recordings made by the orchestra are being sold in the United States and in Japan; The Orchestra has staged successful tours of the United Kingdom and Ireland, France, and Japan. The Orchestra owns it s own recording studio in the Prague quarter of Hostivař and boasts of several golden CDs for the sale of more than discs. Ithas been awarded the Gustav Mahler Prize for the interpretation of his works, and is very proud of its prestigious global representation contract with IMG Artists London. 9

10 katalog_ :35 Str. 10

11 katalog_ :35 Str. 11 Zdena Kloubová Patří k předním českým pěvkyním. Nastudovala více než dvě desítky stěžejních rolí koloraturního a lyrickokoloraturního oboru. Pravidelně hostuje na zahraničních operních a koncertních pódiích (Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, USA). Spolupracuje s významnými dirigenty (Mackerras, Baudo, Delogu, Masur, Bělohlávek) a hudebními tělesy (Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK, Pražská komorní filharmonie, Liverpool Philharmonic Orchestra, MDR Orchester Leipzig, BBC Orchestra London). Repertoár Zdeny Kloubové je velmi široký, od písní po kantáty a oratoria. Pro nahrávací společnosti Supraphon, Unicorn, Decca a jiné natočila více než 20 CD. Zdena Kloubová je zvána na domácí i zahraniční hudební festivaly, například v Praze, Brně, Milánu, Edinburgu, Villachu, Meranu i jinde. V roce 2004 debutovala na prestižním festivalu BBC Proms Concert v londýnské Royal Albert Hall (Glagolská mše, dirigent Kurt Masur). Od roku 1996 vystupuje pravidelně v Japonsku, kde ji posluchači znají jako Susannu a Donu Elviru v Mozartových operách, ale také jako sólistku Pražské komorní filharmonie a vánočních koncertů s varhanami. Odborná kritika vyzdvihuje u Zdeny Kloubové především její muzikálnost, temperament, přirozený projev a oceňuje její pěveckou techniku i výrazný herecký talent. S Českým národním symfonickým orchestrem natočila v roce 1994 CD s Bachovou Velkou mších moll (dirigent Zdeněk Košler). Soprano Zdena Kloubová graduated from the Academy of Performing Arts in Prague in While still a student she won honors in the Robert Schumann International Song Competition in Zwickau. She became a regular soloist with the Prague State Opera in 1992, and a year later with Prague S National Theater. Her repertoire includes more than twenty lead coloratura and lyrical roles in operas, of Which we might name Mozart s Susanna in The Marriage of Figaro, Fiordiligi in Cosi fan tutte, and Donna Elvira and Zerlina in Don Giovanni, Verdi s Gilda in Rigoletto and Violatta in La Traviatta, Rossini s Rosina in The Barber of Sevilla, Smetana s in The Kiss and Karolina in The Two Widows and the title role in Janáček s The Cunning Little Vixen, in addition to songs and oratorio literature. She has collaborated with such prominent orchestras as Prague Symphony Orchestra and Czech Radio Symphony Orchestra, Czech Philharmonic, Liverpool symphony Orchestra and Chicago Sinfonietta, and has performed in many countries including Japan, USA, France, Germany, Italy and England under such renowned conductors as Aldo Ceccato, Gaetano Delogu, Jiří Bělohlávek, Martin Turnovský and Sir Charles Mackerras. Her recordings include more than twenty compact discs of which we might highlight Dvořák s opera Rusalka(in the role of Turnspit) with the Czech Philharmonic under Sir Charles Mackerras for Decca and Erotikon (love songs by Dvořák, Foerster and Novák) for Bonton, two albums of well-known sacred peaces titled Ave Maria andalleluja, Dvořák s oratorio The Spectres Bride (Svatební koši1e) with the Czech Radio Symphony Orchestra under Vladimir Válek, Bach s Mass in B Minor with the Czech Philharmonic under Zdeněk Košler and Carl Orff s Carmina Burana with the Prague Symphony under Gaetano Delogu for Supraphon. Jan Vala Narodil se 14. září Jeho hvězda se rozzářila nejvíce v době populárního Televizního klubu mladých, kde patřil k prominentním moderátorům. Uváděl stovky významných projektů a je proslulý umírněným a elegantním projevem. Jeho pohotovost a vzdělanost mu vždy dávala možnost vést s jakoukoliv naší či světovou osobností skvělé rozhovory. V posledních letech na sebe výrazně upozornil televizním autorským seriálem Putování za vínem, ve kterém diváky, skvěle odborně připraven, v roli laskavého průvodce zavedl na vinice celé Evropy a zemí Středního východu. Jan Vala was born on 14th September His star was at the brightest at the time of the popular Television Youth Club project where he ranked among the most prominent hosts. He acted as the MC at a number of outstanding projects where he became known for his moderate and smart conduct. His quick-wittedness and culture allowed him to conduct outstanding interviews with any of both local and international personalities where he never strived to overcome his guests, rather, to underline their personal qualities. Lately, he won again significant viewers acclaim by producing and hosting his own TV series Wine Routes whereby, based on an excellent preparation, kindly guided the interested viewers in vineyards all over Europe and in the Middle East. Hana Hegerová Narodila se v roce 1931 jako Carmen Farkašová, od svých šesti do jedenácti let navštěvovala baletní školu při Národním divadle v Bratislavě. Po maturitě pracovala jako úřednice a učitelka, v roce 1953 se stala členkou divadla v Žilině. O rok později se proslavila titulní rolí ve filmu Frona, v dalších letech vystupovala v Alhambra Revue v Praze, kde ji objevil pro pařížskou Olympii ředitel Bruno Coquatrix. Od roku 1961 byla členkou legendárního divadla Semafor, získala cenu kritiky na festivalu v Sopotech, hrála v dalších filmech Naděje a Kdyby tisíc klarinetů. Od roku 1962 vystupovala úspěšně po celé Evropě, získala cenu ministra Hanse-Dietricha Genschera Goldene Europe a francouzská akademie jí udělila Chevalier de l Ordre le Mérité de l Education Atristique. V roce 1977 ji komunistická vláda vydává zákaz vystupování v zahraničí. Po převratu v roce 1989 se plně vrací na zahraniční i domácí pódia a sklízí desítky ocenění. Vrcholem je Medaile Za zásluhy z rukou prezidenta Václava Havla. V posledních letech opakovaně vyprodává beznadějně Národní divadlo v Praze a potvrzuje svoji pozici v Síni slávy české populární scény a evropsky nejvýznamnější české interpretky populární hudební scény České republiky. Born in 1931 as Carmen Farkašová, she began from the age of 6 until the age of 11 attending the ballet School attached to the National Theatre in Bratislava. After completing her secondary education, she began working as an office administrator and later as a teacher. In 1953 Hana became a member of the theatre in Žilina, Slovakia. A year later she starred in the film Frona and later performed in the Alhambra Revue in Prague where she was discovered by Bruno Coquatrix, director of Paris Olympia. In 1960 she joined the legendary Semafor Theatre, won the Critic s Choice at the Sopoty Festival and appeared in the films Naděje (Hope) and Kdyby tisíc klarinetů (A Thousand Clarinets). From 1962 she has successfully performed all over Europe, she was awarded the Guldene Europe Prize, bestowed by Hans-Dietrich Genscher, the German Foreign Secretary and the French Academy awarded her Chevalier de l Ordre le Mérité de l Education Atristique. In 1977 the communist regime banned her from performing abroad so she filmed and performed in clubs. After 1989 she returned to the international stage and has since won dozens of awards both at home and abroad. The highest award is the Medal of Merit presented to her personally by President Václav Havel. In recent years her performances at the National Theatre in Prague have repeatedly sold out thus confirming her position in the Hall of Fame of Czech popular music and as one of the most significant Czech singers of popular Czech music in Europe. 11

12 katalog_ :35 Str. 12 figury * dárky * design exkluzivní zastoupení v České republice:, s. r. o., Líšnice 103, Mníšek pod Brdy

13 katalog_ :22 Str. 13 CARE Stanley Grange CARE je registrovaná charitativní organizace, která byla založena v roce V současné době má v Anglii osm komunit a několik domovů. Ve spolupráci s vládními a jinými institucemi poskytuje CARE tu nejlepší pomoc ušitou na míru potřebám každého jedince. Prvořadým cílem je poskytnout osobám s poruchami učení bezpečné a chápající prostředí, v němž se mohou vyjadřovat a rozvíjet své schopnosti a sebejistotu, což je nezbytné, aby mohli činit rozhodnutí, která přímo ovlivňují jejich životy. Studio se věnuje široké škále lidí s komplikovanými potřebami a schopnostmi, od Downova syndromu po autismus. Studentům je věnována spousta času a trpělivosti, aby tak zlepšovali své dovednosti, což u řady z nich vede k růstu sebedůvěry a stávají se z nich vlastní zásluhou zruční umělci. Velká Británie United Kingdom CARE is a registered Charity founded in We now have eight Communities and several group homes throughout England. In Partnership with statutory and other agencies, CARE provides the best support tailored to each individual s needs. The overriding aim is to offer people with learning disabilities a safe and supportive environment in which they can express themselves and develop the skills and the confidence required in order for them to make decisions and choices that directly affect their own lives. The Studio accommodates a wide range of people with complex needs and abilities from Downs Syndrome to Autism. Much time and patience has been spent with the students to improve their skill level, resulting in many of the students growing in confidence and becoming skilled artists in their own right. Sofieskolen Sofieskolen je instituce, která kombinuje ubytování, mateřskou školku, školu a mimoškolní činnost pro děti a mladé lidi trpící autismem. Hlavním cílem školy je poskytnout dětem ty nejlepší možnosti růstu a rozvoje tím, že nabízí každému dítěti vysokou úroveň stability a kontinuity v každodenním životě. Bezpečného a přátelského prostředí, které je tak důležité, je dosaženo úzkou spoluprací mezi rodiči a speciálně školeným personálem Sofieskolen. Informace o jednotlivých odděleních Sofieskolen: mateřská školka 10 dětí ve věku 2/3 7 let, škola 38 žáků ve věku 7 18 let, mimoškolní činnost 25 žáků ve věku 7 18 let, internátní oddělení Granvej 12 členů ve věku 7 18 let, internátní oddělení Damsager 8 členů ve věku 7 18 let. De Wijde Doelen De Wijde Doelen je součástí Reinaerde. Reinaerde poskytuje služby lidem s mentálním handicapem. Služby jsou sladěny s poptávkou klientů. Bydlí, pracují a rekreují se způsobem, který jim vyhovuje. De Wijde Doelen se nenachází v centru města bezdůvodně: umožňuje tak umělcům navázat kontakt se světem kolem nich a stát se jeho součástí. V ateliérech pracují dospělí s (mentálním) postižením za odborné výtvarného dozoru dobrovolníků. Produkty, které se v grafickém ateliéru vyrábějí, se pohybují od linorytů, sítotisků a hlubotisků až po olejové pastely, kresby a malby. V keramickém ateliéru umělci vyrábějí jak sériové produkty, tak volnou výtvarnou keramiku. Škála produktů zahrnuje mimo jiné vázy, mísy, soupravy a objekty. Péče o mentálně postižené je samozřejmě na prvním místě, snahou je vytvořit co nejoptimálnější pracovní prostředí a klienty rozvíjet a podporovat jako plnohodnotné umělce. ÚSP Mačkov ÚSP vznikl v roce Na jeho zvelebení vynaložil stát velké finanční prostředky. V domcích s chráněným bydlením a na pavilonu pro imobilní obyvatele žije celkem 120 klientů. K tomu ještě samostatně žijí, bydlí a pracují dvě dívky v chráněných bytech v pomocné škole v Blatné, kde získaly nový domov a trvalé zaměstnání. Vedení ústavu spolu se zaměstnanci, pedagogickými pracovníky a ve spolupráci s renomovanými odborníky se snaží rozvíjet schopnosti svěřených klientů především formou vzdělávání, výchovy a rehabilitace každého jedince s ohledem na hloubku a druh jeho postižení. Cílem veškerého úsilí je snaha vytvořit klientům v moderním prostředí co nejlepší podmínky k jejich smysluplnému a spokojenému životu. Dánsko Denmark Sofieskolen is an institution which combines housing, kindergarden, school and after school activities for children and young people with autism. The Sofieskolen kindergarden was established in 1968 and the pupils at all units of Sofieskolen kindergarden, school, and boarding are between 2 18 years old. The school s primary goal is to provide the children with the best possibilities to evolve and grow by providing the individual child with a high level of stability and continuity in everyday life. The important safe and friendly environment for the child is achieved through close cooperation between parents and the specially trained staff at Sofieskolen. Nizozemsko Netherlands De Wijde Doelen is part of Reinaerde. Reinaerde provides care of the mentally handicapped and tries to the best of it s ability to provide for the clients best interest. Therefore the personal development of their clients is optimal and the clients live, work and rest in an environment best suited to their needs. The central location of De Wijde Doelen is not just a coincidence: it allows the artists working in the ateliers to integrate with the world around them. Adults with mental disabilities work in the studios professionally guided by volunteers. The assisting volunteers are graduates from art schools, they provide internal tuition to their clients and also assist the artists, who are already graduates in their chosen field. However care for the mentally disabled has priority and the aim is to provide the best working environment possible, and help the clients to develop into a self supporting artist. Česká republika Czech Republic 120 clients live in houses with sheltered accommodation and a home for for immobile inhabitants. In addition to that, two girls live alone in sheltered apartments in an auxiliary school in Blatná, where they have gained a new home and permanent employment. Leadership of the Institute, together with the employees, teachers and in co-operation with renowned experts try to develop the abilities of the resident clients through education and rehabilitation of each individual, taking into account of the severity of his or her handicap. The goal of overall endeavor is to create in a modern environment the best possible conditions a meaningful and satisfied life for their clients. 13

14 katalog_ :36 Str. 14 TOP CLASS Vám přináší zcela ojedinělou nabídku luxusních a originálních produktů a zážitků, provází Vás unikátními destinacemi celého světa, nabídne Vám pohled na špičkové bydlení a v neposlední řadě i poradí, jak si svoje peníze náležitě užít. TOP CLASS, to jsou každé dva měsíce rozhovory se zajímavými osobnostmi, V.I.P. profily, novinky ze světa byznysu, nové trendy v bydlení, životním stylu, noblesní módě a v kosmetice, tipy na výjimečné dovolené, přehlídky luxusních automobilů, motocyklů, jachet, lodí a mnoho dalšího. TOP CLASS je Vaší vstupenkou mezi opravdu úspěšné, kteří se za svůj úspěch nestydí a dovedou si ho užívat. S magazínem TOP CLASS jste v té nejlepší společnosti

15 katalog_ :37 Str. 15 SEZNAM DÁRCŮ A UMĚLECKÝCH DĚL PRO DRAŽBU PODEPSÁNO SRDCEM 2006 LIST OF DONATORS AND GIFTS FOR AUKCION SIGNED BY HEART J Tadao Ando Kostel světla, Osaka / The Church of the Light, Osaka 40 x 54 cm NL Keesjan Biljardt Africký kostel / Church in Afrika keramika / ceramic 19 GB Ron Arad Paper Work an Void / Paper Work an Void 46 x 64 cm CZ Anna Křížová Renesanční dům / Renaissance House 50 x 70 cm 20 LV Nikolajs Drozdovskis Lotyšský lidový tanec / Latvian Folk Dance 135 x 47 cm LV Anna Křížová Ulice / A Street 64 x 56 cm 21 CZ John Eisler Janáčkovo kulturní centrum, Brno / Janacek Cultural Centre, Brno 70 x 51 cm CZ Anna Křížová Staré náměstí / Old Town Square 69 x 45 cm 23 GB Lord Norman Foster Chesa Futura, Švýcarsko / Chesa Futura, Swiss 46 x 57 cm NL Riemke Langera Africké domy / Houses in Africa 2 ks keramika / ceramic 24 GB Tony Fretton Warsaw Embassy Fasade / Warsaw Embassy Fasade 38 x 28 cm CZ Anna Křížová Náves / Village Green 120 x 54 cm 25 USA Frank Owen Gehry Horse Head 4 / Horse Head 4 59 x 41 cm DK Lukas Ravn Bonnet Datel + U školy / Woodpecker + By the School 36 x 44 cm, 48 x 46 cm 26 GB Nicolas Grimshaw Waterloo International Terminal / Waterloo International Terminal 168 x 60 cm NL Rudie Heiwegen Větrný mlýn / Windmill keramika / ceramic 27 CZ Eva Jiřičná Oranžerie na Hradě + monografie / Castle Orangerie + Monography 61 x 46 cm DK Jens Erik Olsen Malý princ / Little Prince 35 x 35 cm 30 S Mats Jonasson Face to Face / Face to Face sklo / glass DK Arif Sahebzadeh Červený autobus / Red Bus 90 x 65 cm 31 THA Sumet Jumsai Naomi / Naomi 91 x 80 cm DK Arif Sahebzadeh Na houpačce + Pták / On the Swing + Bird 53 x 40 cm, 37 x 45 cm 32 CZ Jan Kaplan Poslední foto Bohumila Hrabala / The Last Photograph of Bohumil Hrabal 40 x 50 cm NL Co van Haren Dům / House keramika / ceramic 33 CZ Jiří Kaplický Maseratti Museum, 2004 / Maseratti Museum, x 50 cm CZ Anna Křížová Město / Town 64 x 43 cm 35 DK KHR arkitekter Nuuk Swimming Center, Grónsko / Nuuk Swimming Center, Gronland 150 x 150 cm CZ Anna Křížová Orloj / Horologe 68 x 47 cm 36 NL Rem Koolhaas Collection du FRAC Centre, Orleáns / Collection du FRAC Centre, Orleans 140 x 117 cm GB Mark Pattinson Průmyslové město: džbán, váza, velká váza / Industrial Town: jug, vase, large vase keramika / ceramic 37 DK Britt Kornum Skica stínidla lampy Norm 3 / Sketch of Light from Norm 3 28 x 38 cm Stínidlo lampy / Lamp Shade papír a plast / paper and plastic GB Philippa Williamson Pippa s Family, vázy / Pippa s Family Vase 2 ks keramika / ceramic 38 CZ Ladislav Lábus Vila v Podbabě / Vila in Podbaba 78 x 74 cm Langhans galerie / Langhans Gallery 70 x 70 cm Vstupní hala Národní galerie / Entry Hall National Gallery 54 x 40 cm GB Gary Yates Dalmatin: váza, pes váza, máselnice / Dalmatin: vase, dog vase, butterchurn keramika / ceramic 39 CZ Vlado Milunič studie Tančícího domu / Dancing House Study 40 x 52 cm NL Ruth van der Neut Vodní příkop / Moat 96 x 80 cm 41 USA Richard Meier Getty centrum, Los Angeles / Getty Center, Los Angeles 65 x 80 cm CZ Anna Křížová Most / A Bridge 64 x 58 cm 42 I Alessandro Mendini Proust 2003 / Proust x 115 cm NL Jefke Dijstra Městská silueta / Silhouette of a Town 113 x 84 cm 43 CZ Petr Novotný Váza / Vase sklo / glass NL Jefke Dijstra Balkóny / Balconies 95 x 70 cm 44 GB John Pawson Nový dvůr / Novy Dvur 40 x 40 cm GB Wendy Booth Clarise Cliff Style, vázy / Clarise Cliff Style Vase 2 ks keramika / ceramic 45 F Dominique Perrault Mariinské divadlo, Sankt Petěrburg / The Mariinsky Theatre, Saint Petersburg 56 x 43 cm CZ Anna Křížová Ryby pod mostem / Fish under a Bridge 75 x 75 cm 46 CZ Josef Pleskot Pražský hrad, Rothmayerův sál / Prague Castle Rothmayer Hall 86 x 57 cm Pražský hrad, Lví dvůr / Prague Castle Lvi dvur 65 x 55 cm Pražský hrad, Jelení příkop / Prague Castle Jeleni Prikop 43 x 34 cm studie zástavby, Olomouc / Study of Housing, Olomouc 65 x 50 cm Studie domu U Hájků, Praha / House Study U Hajku, Prague 39 x 51 cm NL Rudie Heiwegen Statek / Farmhouse keramika / ceramic 47 GB Richard Rogers Centre Georges Pompidou, Paříž / Centre Georges Pompidou, Paris 90 x 60 cm CZ Anna Křížová Mrakodrapy / Skyscrapers 62 x 64 cm 49 GB Peter Shuttleworth Kostel Sv. Františka, Manchester / The Church of St. Francis, Manchester 53 x 53 cm GB Kathryn Bannister Miró Style, váza / Miró Style Vase keramika / ceramic 50 DK Morten Schmidt Dánská královská knihovna The Black Diamond / The Danish Royal Library The Black Diamond 3ks 42 x 30 cm LT Aušra Garunkšnytė Vlašťovka, textil / Swallow 25 x 35 cm 51 CZ Bořek Šípek Váza / Vase sklo / glass NL Rudie Heiwegen Krajina s větrným mlýnem / Landscape with Windmill keramika / ceramic 52 L Francois Valentiny Architektonická Fantazie / Architectural Fantasy 57 x 79 cm NL Jefke Dijstra Řecko / Greece 87 x 67 cm 53 B Čestmíra Veselá Série: Savonnerie Heymans, Brusel / Savonnerie Heymans, Brussels 6 ks studie / study Základní spojovací šrouby Atomia / Connecting Screws Atomium kov / metal 54 CZ Milan Vobruba Dravá ryba / Predator Fish sklo / glass LT Antanas Čebatariünas Váza / Vase dřevo / wood LT Eglė Jarmulavičiūtė Červíček / Small Worm textil, hračka / textil, toy 15

16 Åæåíåäåëüíèê íà ðóññêîì ÿçûêå ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÐßÄ ÂÀØÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß Íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ âû íàéäåòå: àíàëèòè åñêèå ñòàòüè, ïîñâÿùåííûå ïðîáëåìàì ïðîæèâàíèÿ èíîñòðàíöåâ â åõèè, îáîçðåíèå ñîáûòèé ïðîèñøåäøèõ çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ, ïðîãðàììó êóëüòóðíûõ ñîáûòèé â åõèè, èíôîðìàöèþ î òóðèñòè åñêèõ ìåñòàõ åõèè, áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ, ðåêëàìó è ñòðàíè êó äëÿ õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó èòü ïî òåëåôîíàì: , Èëè â îôèñå ïî àäðåñó: Václavské nám. 17, Praha 1, îôèñ 406  ðåäàêöèè ïî àäðåñó: Ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó. Ãàçåòó + ìîæíî êóïèòü íå òîëüêî â Ïðàãå, íî â äðóãèõ ãîðîäàõ åõèè è Ñëîâàêèè: Benešov Brno Cheb Èeské Budìjovice Èeský Krumlov Havlíèkùv Brod Hradec Králové Karlovy Vary Liberec Litomìøice Ústí nad Labem Pardubice Plzeò Pøíbram Rakovník Tábor Teplice Václavské nám 17, âû ìîæåòå Praha 1, îôèñ 406 îôîðìèòü ïîäïèñêó êóïèòü ñâåæèé íîìåð ïîäàòü îáúÿâëåíèå èëè ðåêëàìó îòïðàâèòü ïîñûëêó â ëþáóþ òî êó ÑÍà îòïðàâèòü äåíåæíûé ïåðåâîä Gazeta + A íîÿáðÿ 2006 ã. 10:52:02

17 Nejhezèí chvíle se odehrávají na matracích TROPICO. - matrace - lamelové rošty - anatomické polštáøe Bez názvu :48:09

18 people_ :09 Str. 18 Japonsko Japan Tadao Ando Architekt Tadao Ando, proslulý čistým používáním materiálů a geometrických tvarů, se narodil v Osace roku Je v oboru autodidaktem, který se učil jak z japonských tradic, tak od velkých západních mistrů 20. století, a to z knih i na četných cestách. Od otevření své kanceláře v roce 1969 získal Ando mezinárodní reputaci a ocenění za řadu projektů: pozoruhodné obytné budovy, náboženské stavby a musea v Japonsku, v Evropě a ve Spojených státech. Ando přednáší o architektuře na mezinárodních konferencích a univerzitách. V současnosti je emeritním profesorem na tokijské univerzitě. Tadao Ando, je držitelem řady zlatých medailí a dalších nejvyšších ocenění na prestižních prezentacích a bienále. Přijal akademické tituly a profesury na univerzitách Yale University, Columbia University, Harvard University, The University of Tokyo, University of California, Berkeley, Mezi jeho nejprestižnější práce patří Pulitzer Foundation for the Arts, St. Louis, Palazzo Grassi, Venice, FABRICA (Benetton Communications Research Center), Treviso, Modern Art Museum of Fort Worth, Langen Foundation/Hombroich Museum, Neuss a několik desítek významných staveb v Japonsku. Patří mezi ně také Church of the Light, Ibaraki v Osace, jehož studie je součástí letošní dražby. Kostel světla, Osaka (40 x 54 cm) The Church of the Light, Osaka Tadao Ando, an architect best known for his pure use of materials and geometrical shapes, was born in 1941 in Osaka. He is an almost self taught learning from Japanese traditions and great European masters of the 20th century through books and frequent travels. Since opening his practice in 1969, Ando has won an international reputation and awards for a number of projects, from remarkable residential housing to sacred structures and museums in Japan, Europe and the United States. Ando lectures on architecture at universities and international conferences and is a Professor Emeritus at University of Tokyo. He has won a number of gold medals and other top prizes from prestigious competitions and the Biennale. He has been honored and received professorships from Yale, Columbia, Harvard, University of Tokyo and the University of California, Berkeley. His best achievements include the Pulitzer Foundation for the Arts, St. Louis, Palazzo Grassi, Venice, FABRICA (Benetton Communications Research Center), Treviso, Modern Art Museum of Fort Worth, Langen Foundation/Hombroich Museum, Neuss as well as dozens of large projects in Japan such as The Church of the Light in Ibaraki, Osaka the study of which was donated to this year s auction. Nizozemsko Netherlands Keesjan Biljardt Narozen Nazývá své dílo volným výrazem. Jeho auta, limuzíny a domy mají své charakteristické tvary. Auta jako by pocházela z amerických šedesátých let minulého století. V jeho domech se odráží silný africký vliv. Vyrábí též velmi žádané automobilové čajové servisy se sadami talířů zdobených auty, letadly, autobusy a kamiony, kde všechny tvary jsou zredukovány na minimum. I lidské postavy redukuje Keesjan na základní komponenty, přičemž se zaměřuje především na erotogenní zóny. Jeho postavy jsou prostou výpovědí o tom, co Keesjan považuje na lidské postavě za důležité. Do dražby daroval keramické dílo Africký kostel. Keesja was born in He calls his work free expression, the cars, limousines and houses he made have their own characteristic shapes. His cars look as if they were designed in the sixties and his houses have a strong african influence. He also makes breakfast sets of plates which are decorated with cars, airplanes, busses and trucks, their shapes reduced to absolute minimum. These are in great demand. When drawing the human figure Keesjan also reduces it to its basic components focusing mainly on the erogenous zones. His figures simply represent that which Keesjan thinks are the most important parts of. the human body. Has donated ceramic sculpture Church in Africa. 18 Africký kostel (výška 35 cm, šířka 18 cm) Church in Africa

19 people_ :10 Str. 19 Ron Arad Narodil se 1951, vystudoval na Jeruzalémské akademii umění a v roce 1973 se přestěhoval do Londýna, kde dokončil studium na Architectural Association u Petera Cooka a B. Tschumiho. V roce 1981 založil společně s Caroline Thorman firmu One Off Ltd. a o osm let později v Chalk Farm v Londýně ateliér pro architekturu a design Ron Arad Associates. V roce 1994 zakládá v Como studio, kde pokračuje a rozvíjí výrobu produktů, které se dříve vyráběly v londýnských dílnách. Je profesorem produktového designu na Hochschule für Angewandte Kunst ve Vídni, profesorem designu nábytku na Royal College of Art (RCA) v Londýně a v současné době je profesorem produktového designu na RCA i dalších světových univerzitách. Jeho studia produkují interiérové doplňky bytového designu v omezeném počtu ručně vyrobených kusů, které jsou většinou experimentální a bývají často předchůdcem verzí vyráběných průmyslově významným světovými výrobci. Mezi jeho architektonická díla patří například Elektrárna Battersea Power Station, Muzeum designu v Izrael, 2004, Obchod Y s v Tokiu, Hotel Puerta America v Madridu, Mrakodrap Vallarta Toner v Guadalajaře, Vila šejcha Saúda Al-Thániho v Qataru, Muzeum vědy, Londýn, Mercedes Benz AG, Birmingham, Kancelářská budova firmy Y v Soulu, Nová budova telavivské opery a řada dalších staveb, stejně jako jeho plastiky a díla na veřejných prostranstvích. Dlouhá řada desítek ocenění, vyznamenání, monografií či samostatných expozic z něj činí člena elitní skupiny tvůrců oboru. V dražbě je jím podepsaný plakát výstavy Paper Work an Void. Velká Británie United Kingdom Ron Arad was born in 1951 and after studying at the Jerusalem Academy of Arts and Design moved to London in 1973 to complete his education at the Architectural Association under the tutorship of Peter Cook and B. Tschumi. In 1981, he and Caroline Thorman founded One Off Ltd. Eight years later, Ron Arad Associates was founded in London s Chalk Farm. In 1994, he established a studio in Como to continue and further develop production of pieces previously manufactured in London workshops. He was the Professor of Design at Hochschule für Angewandte Kunst in Vienna and the Professor of Furniture Design at the Royal College of Art (RCA) in London. He is now the Professor of Design Products at RCA and other world universities. His studios produce limited series of hand-made interior design products which are for the most part experimental, often functioning as the precursors for mass production by some of the world s leading manufacturers. His works of architecture include the Battersea Power Station, Museum of Design in Israel, Y s store in Tokyo, Puerta America Hotel in Madrid, Vallarta Tower in Guadalajara, house of Sheikh Saud Al-Thani in Qatar, the Science Museum in London, Mercedes Benz AG building in Birmingham, Y office building in Seoul, the new Tel Aviv Opera and many other structures as well as sculptures and works in public spaces. Dozens of awards, prizes, honors, monographs and solo exhibitions make him a member of an elite group of artists. A poster for the Paper Work an Void exhibition signed by Arad will be auctioned. Paper Work an Void (46 x 64 cm) Paper Work an Void Anna Křížová Vzdělání získala ve speciální škole. Nyní žije společně s dalšími umělci v Mačkově, kde našla svůj trvalý domov. Přes těžké zrakové postižení, velikým úsilím a dlouhodobým zájmem o výtvarný projev se vypracovala v originálního umělce se zajímavým uměleckým vyjádřením. Její díla jsou prostá, barevně harmonická, vždy dopracovaná do nejmenšího detailu. Obrazy nejčastěji ztvárňují stromy, ptáky, květiny, kočky, nádoby a domy. Přes autorčiny velké životní komplikace vyjadřují díla niternou pohodu a vyrovnání s realitou. Ostatním poskytují potěšení, radost a dokáží navodit pohodu v duši. Tímto je přínos díla slečny Anny Křížové umocněn, neboť působí emocionálně na její přátelé a obdivovatele. Většinu obrazů vystavovala nejen v mnoha městech České republiky, ale i v zahraničí. Do dražby věnovala obraz Renesanční dům. Educated in a special needs school she now lives with other artists in Mačkov, now her permanent home. Her works are simple, harmonious in color and always executed in minute detail. Her paintings most often depict trees, birds, flowers, cats, vessels and houses. In spite of considerable life complications, her works give the feeling of internal contentment and tranquility, giving others pleasure, joy and peace of mind. This emotional impact of her works on friends and admirers further accentuates the contribution of Ms. Křížová s works. Most of her paintings have been exhibited in many cities of the Czech Republic as well as abroad. Her gift to the auction is a picture The Renaissance House. Renesanční dům (50 x 70 cm) The Renaissance House Česká republika Czech Republic 19

20 people_ :10 Str. 20 Lotyšsko Latvia Nikolajs Drozdovskis Narodil se 1939, absolvoval Rižskou školu užitého umění a Lotyšskou státní výtvarnou akademii, od roku 1969 se zúčastnil desítek samostatných i společných výstav doma i v zahraničí. Byla mu udělena cena Masarykovy akademie umění v Praze a cena Evropského svazu společenských věd za jeho uměleckou činnost. Jeho díla jsou ve sbírkách Ministerstva kultury Lotyšské republiky, Lotyšského uměleckého fondu, Muzea historie a umění a v soukromých sbírkách po celé Evropě a severoamerickém kontinentu. Spolu se svou manželkou považují Českou republiku za svou druhou vlast, která je inspirovala k mnoha výtvarným dílům a kde uspořádali četné výstavy. Hovoří česky. Do dražby věnoval obraz Lotyšské národní tance. Born in Graduated from the Riga School of Applied Arts and the Latvian State Academy of Arts. From 1969 has taken part in dozens of both solo and group exhibitions in his country and abroad. For his artistic activity he was granted the Prague Masaryk Academy of Arts Award and the Award of the European Association of Arts. His works are represented in the collections of the Latvian Ministry of Culture, the Latvian Art Fund, the Museum of History and Arts, as well as in private collections in Europe and North America. Nikolajs Drozdovskis and his wife consider the Czech Republic to be their second home, where they have found inspiration for many of their artistic works, and organised a number of exhibitions. For the Auction Mr. Drozdovskis who speaks Czech. Has donated a graphic called Latvian Folk Dance. Lotyšský národní tanec (135 x 47 cm) Latvian Folk Dance Česká republika Czech Republic Anna Křížová Info viz strana 19. Do dražby věnovala obraz Ulice. Info vide Part 19. She donated paiting A Street. 20 Ulice (64 x 56 cm) A Street

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY GRATIAS AGIT MMXIV GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SEZNAM LAUREÁTŮ LIST OF LAUREATES Karel ASTER Filipíny/The Philippines/USA Serge BAUDO Francie/France Edward J. DELLIN

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno in partnership with Leoš Janáček

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010 S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2010 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010 NATAŠA AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ / IRÁK ALFRED BADER / USA NATAŠA AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ / IRAQ ALFRED BADER / USA GIOVANNI KARDINÁL

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House 4 0 INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA 8ñ12 May, 2003 Municipal House 8.ñ12. kvïtna 2003 ObecnÌ d m Under the Patronage of Z ötitu p evzali Miroslava

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50 Sezona 2013/2014 32 84 104 120 Koncerty Zájezdy a koncerty pro jiné pořadatele Edukativní programy Praktické informace Concerts Tours and Concerts for Other Promoters Educational Programmes Useful Information

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

Gymnázium a Hudební škola

Gymnázium a Hudební škola III. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pořádá Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy The 3rd Annual International Josef Micka

Více