ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 1984-2014"

Transkript

1 Almanach ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice

2

3 Učitelství jest těžký, robotný úřad vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu. Děti, přicházející do školy, jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém procentu úžasně neschopné. Vracím se po pěti hodinách vyučování fysicky i duševně vysílen, disgustován, umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý. Pouze noc jest vyhrazena mé duševní práci, a i tu nedostavuje se vždy disposice, vstřebaná celodenním rozechvíváním nervového systému a stálým krvácením intelektuálním. básník Otokar Březina v dopise Anně Pammrové, 8. října 1892 Být učitelem je i radostná, hezká a tvořivá práce, která naplňuje duši, posiluje fantazii a nabíjí člověka novou energií. Snažíme se, aby žáci vycházející z naší školy byli zdravé, vzdělané, cílevědomé, slušně vychované, nezhýčkané, přátelské a životaschopné osobnosti. Po pěti hodinách každodenního vyučování se cítíme nejen unaveni, ale i naplněni dobrým pocitem z předaných dovedností, prožitých zážitků, posilněni tím, co se povedlo a těšíme se na to, co dalšího s našimi žáky ještě zažijeme ředitel školy Martin Maňas, 20. dubna 2014

4 Úvodní slova Almanach školy vychází u příležitosti 30. výročí zahájení vyučování v nové školní budově, které proběhlo v březnu Cílem publikace není (a ani být nemůže) podat podrobný popis všech událostí, které se za uplynulých 30 let ve škole staly. Snaží se pouze sesbírat a utřídit důležité informace, které by měly zůstat pro budoucí generace, ať už se jedná o významné události spojené s touto školní budovou, její zaměstnance či absolventy školy. Při psaní publikace jsme vycházeli především ze tří svazků školních kronik ( , a ) a z rozhovorů s bývalými či současnými zaměstnanci školy. Rozsah publikace nám nedovolil citovat všechny oslovené pamětníky nebo současné zaměstnance. Velké poděkování patří tedy všem, kteří mi rádi a ochotně poskytli cenné informace i fotografie, bez kterých by byl tento almanach suchým výčtem faktů a dat. Největší zásluhu za dochování informací přisuzuji tehdejšímu řediteli školy Mgr. Františku Jelínkovi, který o stavbě školy podrobně psal do školní kroniky a který mi při psaní Almanachu osobně poskytl další cenné a užitečné postřehy z doby výstavby nové školy. Na mé časté dotazy týkající se historie školy a učitelského sboru mi ochotně odpovídala paní učitelka Jarmila Baladová. Spoustu mravenčí práce odvedly při skenování materiálů a kompletaci jmenných seznamů absolventů a zaměstnanců školy ekonomky Jarmila Křížová a Ludmila Janečková. Zástupkyni ředitele Mgr. Miroslavě Zmrzlíkové děkuji za archivaci školních akcí v elektronické i tištěné podobě od roku Na vydání Almanachu se podíleli i další zaměstnanci školy, kterým touto cestou rovněž děkuji. Mé poděkování patří zřizovateli školy, obci Dolní Bojanovice, jež vydání Almanachu podpořila a finančně zajistila. Tiskárně Lelka děkuji za typografické zpracování a tisk publikace. Za případné nedostatky formálního popřípadě věcného charakteru, které publikace může neúmyslně obsahovat, se omlouváme a budeme rádi, když nás na ně upozorníte, abychom je mohli ve školních kronikách opravit. Věříme, že vás Almanach potěší a jeho prolistováním nebo četbou u něj strávíte příjemné chvíle a připomenete si zajímavé skutečnosti či momenty z třicetileté historie naší školní budovy. Mgr. Martin Maňas ředitel školy 4

5 Na léta malin nezralých vzpomínáme s nostalgií, byť je řeka času pohltila Moudrosti se však naučit jen tak nedá, a tak se nás v dospělosti ujal pan profesor Život. A ten nás vede dál právě i uvědoměním si vlastních kořenů, abychom vodu života čerpat správně uměli Děkuji všem, kteří se do knihy života naší nové školy zapsali, a vzpomeňme i na časy staré školy a lidi s ní spojené. A také nezapomeňme našich učitelů, kteří jsou již na druhém břehu života Budova ZŠ a MŠ v Dolních Bojanovicích je viditelněji stále dotvořenější stavbou. Ale teprve neviditelná nadstavba účel, ke kterému slouží, je tím podstatným. Neboť správně vidíme pouze srdcem Mgr. Vlastimil Jansa starosta obce 5

6 Historie školství v Dolních Bojanovicích před rokem 1984 Nejstarší údaje o bojanovské škole uvádí místní školní kronika. Bojanovský rektor dostal údajně v roce 1637 na Květnou neděli vyplaceno 15 grošů za zpívání pašijí. Školní budova stávala podle ústního podání v místě, na kterém byla v roce 1754 postavena fara kostela sv. Václava. Předtím se vyučovalo v chalupě č. 183 u mostu potoka Řešice (dnes Prušánka). V roce 1782, za vlády císaře Josefa II., byla v Dolních Bojanovicích postavenaprvní škola. Ta se v roce 1802 zřítila a po její opravě v roce 1807 vyhořela. V roce 1853 byla škola opět postavena jako jednotřídní škola. Teprve v roce 1879 byla povýšena na trojtřídní, později čtyřtřídní školu. Roku 1911 byla postavena 2. část obecné školy v Prostřední ulici, v roce 1946 zde byla zřízena škola měšťanská. Až do tohoto roku docházely děti z Dolních Bojanovic, Starého Poddvorova a Josefova do měšťanské školy v Hodoníně. Docházka byla dobrovolná, mnoho dětí do měšťanské školy nechodilo a vyšlo jen obecnou školu. Nejstarší dochovaná kronika školy je z roku 1946, kterou založil tehdejší ředitel měšťanské školy Bohumil Fochler. S vývojem školství se po 2. světové válce měnilo i označení dolnobojanovské školy: z Újezdní měšťanské školy na Střední školu (1948), Osmiletou střední školu (1953), Základní devítiletou školu (1961) a Základní školu (1984). Stará obecná a měšťanská škola v Prostřední ulici. 6

7 Názvy školy Obecná škola ( ) Újezdní měšťanská škola ( ) Střední škola ( ) Osmiletá střední škola ( ) Základní devítiletá škola ( ) Základní škola ( ) Základní škola a mateřská škola (2003 dosud) Ukázka z kroniky školy... V roce 1961 měla škola 570 žáků, a protože kapacita budovy nestačila (k dispozici bylo pouze 9 učeben na 18 tříd), bylo zavedeno dvojsměnné vyučování: ranní vyučování začínalo v 7:15, druhá směna končila výuku v 18:20. Již v těchto dobách byly opakovaně vznášeny požadavky na stavbu nové, kapacitně vyhovující školy. Původní mateřská škola byla v Dolních Bojanovicích otevřena a zprovozněna 7. ledna 1964 s kapacitou 90 dětí. Svépomocí ji zbudovali místní občané. První ředitelkou školky byla Alena Zlámalová. 7

8 Přehled počtu žáků a tříd Školní rok Celkový počet žáků Počet tříd Počet žáků v 1. třídě 1946/1947* nezjištěno 1956/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / *údaje pouze z měšťanské školy, údaje z obecné školy nenalezeny 8

9 Nejstarší dochovaná školní fotografie v kronice školy ze školního roku 1954/1955, uprostřed ředitel školy Vlastimír Klimeš. popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska 9

10 Řídící učitelé, nadučitelé a ředitelé školy do roku 1984 Ondřej František Pinuch počátkem 18. století Václav Weinlich Tomáš Wilhelm František Lačnák Jan Wilsdorf František Mikulica Jan Havlíček Jan Mainzl Jan Vodička Josef Kapica Josef Tuhela Fabián Škrobák František Kůrečka Bohumil Fochler Vítězslav Ryba Jarmila Mráková Vlastimír Klimeš Stanislav Cháb Rostislav Hovorka Josef Pitlach Mgr. František Jelínek (ve funkci pokračoval i v nové budově) František Kůrečka Stanislav Cháb Jarmila Mráková Rostislav Hovorka Josef Pitlach 10

11 Ředitelé školy nové budovy Mgr. František Jelínek (* 1935 v Chropyni) absolvent Pedagogické fakulty UP Olomouc, obor F - základy techniky na naší škole působil od 1958 do 1998 ředitelem školy od roku 1998 v důchodu Mgr. Pavel Maděryč (*1934 v Prušánkách) absolvent Pedagogické fakulty UP Olomouc, obor M - F + pracovní výchova na naší škole působil od 1990 do 1994 ředitelem školy od roku 1994 v důchodu PaedDr. Zdeněk Mlýnek (*1942 v Holešově 2008) absolvent Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Brně, obor Čj - Tv na naší škole působil od 1990 do 2004 ředitelem školy Mgr. Jan Hanáček (* 1960 v Krnově) absolvent Pedagogické fakulty UP Olomouc, obor učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči + Čj na naší škole působil od do ředitelem školy od do v letech uvolněn pro výkon veřejné funkce na Úřadu vlády ČR ředitelem ZŠ Moravská Nová Ves od dubna 2014 ředitelem Domova Horizont v Kyjově Mgr. Bc. Martin Maňas (* 1974 v Olomouci) absolvent Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor Čj - Tv absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor žurnalistika na škole působí od ředitelem školy od

12 Situace před otevřením nové školy aneb Jak to všechno začalo Předchůdkyní naší školní budovy je budova nynější základní umělecké školy v Prostřední ulici. První část této budovy byla postavena v roce 1853, její druhá část v roce Stáří budovy, její stav a počet žáků již velmi dlouho volal po výstavbě nové školy. ONV, školský odbor i MNV se snažilo prosadit výstavbu nové školy do plánu 7. pětiletky. Po osobní účasti ministra financí, kterou zorganizoval předseda ONV Ing. František Řehánek, se podařilo stavbu v posledním roce pětiletky prosadit. Zahájení se však zdrželo pro ložiska lignitu v této lokalitě. Situaci a podmínky ve staré škole popisuje tehdejší ředitel školy, Mgr. František Jelínek: Podmínky ve staré škole byly neúnosné. Do školy chodilo žáků, učilo se na směny, ve třídách se topilo v kamnech. Novou školu však kromě Bojanovic potřebovaly i nedaleké Čejkovice a Prušánky, které dostaly přednost. Mož- ná v tom sehrála roli i velká religiozita Dolních Bojanovic. Dlouhou dobu se čekalo, až jedné ze spousty našich žádostí bude vyhověno. Na starou budovu vzpomíná i Josef Pitlach (ředitel školy v letech ), který se v březnu 2014 dožil 83 let. Z roku 1955 pamatuje suché záchody, směnné vyučování, topení v kamnech. Na nové škole byl ještě 17 let knihovníkem ( ) v obecní knihovně, která se nacházela naproti tělocvičny. Bojanovice byla škola, kam chodili učitelé z trestu, souviselo to s politickou situací a komunismem. I mě v souvislosti s mou funkcí komunisté nutili do strany, ale nevstoupil jsem. Vzpomínám na pana školníka Topenčíka, který byl hluchoněmý, a na paní uklízečku Marii Turkovou, kterou jsme oslovovali tetičko, ne soudružko. Stará škola v Prostřední ulici, pohled od potoka. 12

13 Školní hřiště za starou školou v létě. Školní hřiště za starou školou v zimě. 13

14 1977/1978 Dne 9. března si ve večerních hodinách prohlédl nevyhovující školní budovu náměstek ministra školství soudruh Josef Podroužek v doprovodu místopředsedy KNV Brno soudruha Jakšíka a předsedy a místopředsedy ONV. Soudruh náměstek konstatoval, že současný stav je nevyhovující a výstavba nové budovy, o které se hovoří 30 let, je naprosto nutná. Na základě dalšího jednání s představiteli obce byl dán příslib, že se nová škola v nejbližší době začne stavět. Zatím však MNV dostal příslib financí pouze na nejnutnější vybavení lavice, židle, podlahy. 1978/1979 O jednáních či stavbě nové školní budovy není v tomto školním roce ve školní kronice žádná zmínka. 1979/1980 V jarních měsících byla provedena na určeném staveništi skrývka ornice, byla provedena přeložka elektrického vedení a koncem května nastoupily na staveniště Vodohospodářské stavby (2 4 pracovníci). Byly vybudovány 2 studny jako zdroj vody pro školu. 1980/1981 Během tohoto školního roku bylo na stavbě nové školní budovy uděláno velmi málo. Stavební podnik Pozemní stavby Gottwaldov práce nezačal, přestože termín zahájení prací byl původně v březnu, posléze v červnu. Během roku byla dokončena jen přeložka elektrického vedení a položeno plynové vedení. Vodohospodářské stavby své práce přes sliby a přísliby protahovaly. Část šachet zůstala nedodělána, celá stavba se protahuje, nový závazný termín pro Pozemní stavby je září V roce 1981 proběhlo oficiální položení základního kamene. 1981/1982 Práce na výstavbě pavilonů konečně začaly postupovat. Na stavbě pracovalo v jarních měsících i 32 pracovníků, z toho Základy nové školy. 14

15 Položení základního kamene nové školy. S kladívkem František Figura, dále zleva: František Esterka, Miloš Kučera, Josef Pospíšil, Květoslav Bravenec a František Jelínek. Pohled na pravé křídlo budovy (dnešní 2. stupeň ZŠ) 15

16 6 zedníků z JZD Prušánky a 8 10 brigádníků z řad důchodců obce. Během prázdnin se postup prací zpomalil. 1982/1983 V přípravném týdnu se učitelé dobrovolně účastnili brigády na stavbě nové školní budovy. Byla dokončena hrubá stavba kromě tělocvičny. Stavba je však zpožděna, plánované termíny nebyly plněny. V zimě mělo dojít k předání kotelny, ale termín nebyl opět dodržen. Od března začíná přicházet do školy objednaný nábytek pro novou školu, rozpočet na vnitřní vybavení činí 2 miliony Kčs. Nový nábytek byl uskladňován v uzavřeném místním kině, část se skladovala ve mlýně. Od září 1983 se již má v nové škole učit, ale jak doslova zmiňuje ředitel školy Jelínek ve školní kronice, tomu může uvěřit jen naprostý idealista. 1983/1984 Ve staré škole je 15 tříd a 375 žáků. Ředitelem školy je Mgr. František Jelínek. Školní rok začal na staré budově, přestože se počítalo s tím, že nový školní rok začne již v nové školní budově. Z důvodu vysokého počtu žáků a tříd bylo stále směnné vyučování (provoz školy 7:15 18:00). Na začátku roku věřilo jen málo optimistů, že během roku se začne vyučovat v nové škole. Ani s blížící se zimou tomu postup prací nenasvědčoval. Až s nástupem mrazů byla do provozu uvedena kotelna pro potřeby stavby. Od ledna se začalo intenzivně pracovat uvnitř budovy. Bylo rozhodnuto, že dodavatel stavby bude předávat uživateli jednotlivé pavilony postupně. Nejprve byl dokončen pavilon 1. stupně. V předaných místnostech se instaloval školní nábytek, který po odpolednech či víkendech přenášeli brigádníci. Brigád se účastnilo denně osob z řad rodičů, členů místních organizací a učitelů. 25. února 1984 byla zorganizována úklidová brigáda. Přes 100 brigádníků čistilo, zametalo, umývalo, stěhovalo nábytek. Práce pokračovaly i v neděli 26. února. Je těžké vyjmenovat všechny, kteří se do prací zapojili, ale tehdejší ředitel Jelínek zmiňuje nejvíce pana školníka Jiřího Baladu, předsedu MNV Květoslava Bravence a tajemníka MNV Miloše Kučeru. Úřední kolaudace budovy se uskutečnila v pondělí 27. února. Do jednoho týdne se musely odstranit všechny závady Učitelka Eva Jelínková se svou třídou 1. A ve školním roce 1982/1983. Učitelka Růžena Hromková se svou třídou 2. A ve školním roce 1982/

17 Zahájení vyučování v nové škole Učitelka Alena Zemanová se svou třídou 4. A ve školním roce 1983/1984. či nedodělky. Ze staré školy bylo nutno přestěhovat všechny potřebné věci. Akademický malíř Jan Pospíšil, bývalý žák školy v letech , věnoval do nové školy 20 svých obrazů. Většina z nich visí na stěnách dodnes. Vzpomínám na pana učitele Hasila, který mě v první třídě rákoskou přeučil z leváka na praváka. A na zvučný hlas paní učitelky Tikalové. Bylo rozhodnuto, že 5. března se do nové školy přesunou žáci a učitelé ročníku, o týden později pak ročník. Z Karviné, odkud pocházím, jsem byla zvyklá na školy pavilonového typu, a tak největším šokem pro mě bylo to, že jsme ve staré škole učili na směny a ve třídách si topili uhlím. (Slova paní učitelky Aleny Zemanové, která v roce 1983 nastoupila do staré školy jako čerstvá absolventka a učí na naší škole dodnes.) Pondělí 5. března 1984 se stalo vpravdě historickým pro Dolní Bojanovice, bojanovskou školu, její učitele i žáky. Žáci ročníku přešli slavnostním průvodem od staré školy do školy nové, kde je přivítal ředitel školy Mgr. František Jelínek s vedením obce. Chodila jsem tenkrát do druhé třídy. Naší paní učitelce Jelínkové jsme pomáhali převážet pomůcky na káře. Vzpomínám si, jak jsme se těšili, že půjdeme do nového a že už nebudeme muset chodit na odpolední vyučování. Vzpomínky tehdejší žákyně Aleny Sládkové (nyní Tlachové), která dnes ve škole vyučuje český jazyk na 2. stupni. V pondělí 12. března přešli průvodem ze staré školy do nové žáci a učitelé ročníku. Začalo vyučování v nové škole. Do konce školního roku však nebylo uživateli předáno: pracovna specifické přípravy dívek, pracovna fyziky a chemie, byt školníka. Nebyly dokončeny terénní práce před školou. Na tělocvičně a dílnách se stále pracovalo. Při dokončování prací se objevují nové a nové problémy, termíny dokončování prací nejsou dodržovány. 12. března 1984: první žáci vstupují do nové školy. U dveří zástupce ředitele Jaroslav Hromek, v pozadí lešení ještě nedodělané tělocvičny. 17

18 Údaje o stavbě nové školy Generální dodavatel stavby: Pozemní stavby Gottwaldov, závod Hodonín Projektant: Stavoprojekt Gottwaldov Investorství organizace: Stavoinvesta Brno, závod Hodonín Investor: ONV Hodonín Počátek zemních prací: 1979 Počátek stavebních prací: 1980 Předání učeben: Zahájení provozu školní jídelny: Osoby zastupující organizace: KNV: Ing. Stoklásek ONV: Ing. František Řehánek Odbor školství: PhDr. Josef Vondra Stavební technik: Vojtěch Doležal Stavoinvesta: Zdeněk Doupovec Stavoprojekt: Jiří Koláč MNV: Vojtěch Koliba, Josef Lelka (před zahájením) Květoslav Bravenec, Miloslav Kučera, Ing. Jan Suchánek Pozemní stavby Gottwaldov: Ing. Bělohlávek, ředitel Pozemní stavby Hodonín: p. Svoboda, ředitel Stavomontáže Hodonín: p. Pavlík Stavbyvedoucí: Ing. Staněk, Ing. Foltýn, p. Strýček Vybavování interiéru: Tereza Helešicová JZD Prušánky: Ing. Hřebačka, předseda ZŠ Dolní Bojanovice: Mgr. František Jelínek, ředitel Jiří Balada, školník Školní roky v nové budově školy 1983/1984 Od přestěhování v březnu 1984 do konce školního roku nebylo škole předáno: pracovna specifické přípravy dívek, pracovna fyziky a chemie, byt školníka. Nebyly dokončeny terénní práce před školou. Na tělocvičně a dílnách se stále pracovalo. Vedlo se několik jednání ohledně dokončování stavby a odstranění objevených závad. Vyskytly se problémy Učitelka Růžena Tikalová se svou třídou 7. B ve školním roce 1983/1984. s dlažbami na chodbách a s předáním školního bytu. Na kontrolním dnu v červenci 1984 bylo rozhodnuto, že slavnostní otevření školy se uskuteční až po dokončení stavby, ale definitivní termín ještě nebyl stanoven. Stavba byla typizovaná, stejné budovy byly postaveny ve Šlapanicích a na Jižních svazích ve Zlíně. Rád vzpomínám na to, že při finální úpravě a úklidu stavby přišlo až 70 rodičů na výpomoc. Brigády pro rodiče se organizovaly po třídách. Velmi jsem oceňoval dobrou spolupráci s vedením obce, především předsedou MNV Květoslavem Bravencem a tajemníkem MNV Milošem Kučerou. Obrovský kus práce pro školu odvedl pan školník Jiří Balada. (Slova tehdejšího ředitele školy Mgr. Františka Jelínka, který působil na škole neuvěřitelných 40 let.) 1984/1985 Slavnostní otevření nové školy proběhlo , u příležitosti 40. výročí osvobození obce. Přítomen byl ministr školství ČSR, ministr financí ČSSR, zástupci OV KSČ, ONV, MNV, školní inspekce, členové BSP, JZD. Při otevření bylo předáno 18

19 Ředitel Jelínek (vpravo) přihlíží zasazení lípy před školou při slavnostním otevření školy. U zasazené lípy před školou trubači s recitátorkami, za nimi učitel Vladimír Polínek. 19

20 Dechová hudba před školou. Krojovaná chasa v tělocvičně 20

21 40 čestných uznání za podíl na výstavbě školy, vzácným hostům pak upomínkové dárky (taška se třemi lahvemi bojanovského vína). V tělocvičně byl připraven kulturně-společenský program, kde vystoupili žáci ZŠ, žáci kurzu hudební výchovy, místní slovácký kroužek, pěvecké sbory, cimbálová muzika, dechové hudby Bojané a Šohajka. Toto vystoupení zhlédlo cca 500 diváků. Během tohoto dne prošlo školou přes 2 tisíce lidí. Již v prvním roce provozu se objevily závady: ze střechy tělocvičny kapala voda na parkety, nebyla dokončena učebna fyziky, na některých místech opadává omítka. Bylo zřízeno zájmové vzdělávání ve školní družině, o které byl velký zájem. O Vánocích nastaly tuhé mrazy (až -32), které způsobily zamrznutí vody v čerpadlech školní kotelny. Vlivem těchto mrazů popraskalo ve škole 30 ks radiátorů. Ve třídách byla teplota 7 stupňů, žáci byli posláni domů. Škola v tomto roce nacvičovala 5 žákovských skladeb na Spartakiádu, přestože v nové tělocvičně mohli cvičit až koncem dubna V tomto školním roce byl přijat nejvyšší počet prvňáčků během celých 30 let existence budovy, a to 62. Vzpomínám na ruční obsluhu plynové kotelny, která byla v místě současné hasičské zbrojnice. V roce 1985 při velkých Marta Makuderová (druhá zleva) s provozními pracovnicemi školy a školníkem Baladou. mrazech vypli dopoledne v obci proud, v kotelně zamrzla čerpadla a popraskaly články topení, vzpomíná Jiří Balada, který vykonával práci školníka v letech Společně se žáky vysadil v polovině 80. let školní vinohrad, o který se stará dodnes. 1985/1986 Na školu nastupuje vychovatelka školní družiny Vladimíra Piškulová (nyní Pavková), která zde působí dodnes. Do provozu byla uvedena tělocvična. Poslední kontrolní den stavby(6. září) byla řešena problematika nekvalitních dlažeb. V jarních měsících se projevilo zatékání, opravu provedl pan školník Balada, Pozemní stavby dodaly jen tmel. V říjnu se v tělocvičně lakovaly parkety, tělocvična byla provozuschopná 18. října. Atrium mezi budovami není stále dokončeno, v srpnu se provádí oprava fasády, není stále předána pracovna chemie a fyziky. Vinohrad v areálu školy zasazený školníkem Baladou. S nostalgií vzpomínám, jak jsme s kolegyněmi z úklidu pečovaly o školní zahradu a sad. Velmi se za tu dobu 30 let zlepšily 21

22 podmínky školy: přivítali jsme například rekonstrukci záchodů v roce Staré plechové kabinky jsme musely drhnout kartáči, musely se natírat barvou, o rozdílu hygieny a estetiky ani nemluvím. Ve školní jídelně je rovněž mnohem hezčí a kulturnější prostředí. V letošním roce došlo k výměně zářivek. V šatnách a u tělocvičny je nová dlažba, která se mnohem lépe udržuje. Na každém podlaží už máme teplou vodu. Nová plastová okna a venkovní dveře se mnohem lépe umývají. Lidí, na které moc ráda vzpomínám, je spousta: paní učitelky Baladová, Hanousková, Hromková, Jelínková či ředitelé Jelínek, Maděryč, Mlýnek. Nejvíce ale určitě na našeho šéfa pana školníka Baladu, který byl vedoucím našeho úseku. Nejenom že byl na nás přísný, ale užily jsme si s ním i spousty legrace. Vzpomínky uklízečky Marty Makuderové, která ve škole pracuje od roku 1985 dodnes. Velmi ráda vzpomínám na tehdejší kolektiv pracovníků, a to nejen učitelů. Byli jsme všichni jedna velká parta. V nové budově jsme se po odstranění počátečních problémů cítili velmi dobře, nové učebny, pomůcky i kabinety nám dodávaly elán a energii. S úsměvem si vybavuji, že z počátku byla v nové škole spousta myší. (Slova paní učitelky Jarmily Baladové, která na škole učila v letech ). 1986/1987 Na náklady školy musela být zasklena 4 okna, která nezjištění vandalové prorazili v průčelí školy. Vandaly byla povalena i část zídky u kotelny. SRPŠ zavedlo vydávání svačinek ve školní jídelně (pro 240 žáků, cena 2,- Kč, zajišťovaly 3 pracovnice). Vařily jsme tenkrát i pro 1. stupeň hodonínské ZŠ Gottwaldovo náměstí (dnešní obchodní dům IRO), výdej byl v družině na ZŠ Fučíkova (dnešní Štefánikova ulice). Rekonstrukce školní jídelny v roce 2006 nám velmi pomohla, i když začátky s novou kuchyňskou technikou nebyly jednoduché, vybavuje si Irena Šindarová, od roku 1988 až doposud vedoucí školní jídelny. Začátky v nové škole byly dost těžké. Všechno zboží jsme vozily samy z obchodu (bývalá Jednota) na káře mléko, mouku, pečivo. Pro cizí strávníky jsme začaly vařit po listopadu 89, ze začátku to bylo jen cca 10 lidí. Postupně se přidávaly i firmy: Silnice Hodonín, střediska MND, z Bojanovic pak stolárna, tiskárna, truhlářství. Žáci měli papírové stravenky, které si na každý den stříhali a podepisovali, vzpomíná hlavní kuchařka Jiřina Vaculíková, která ve školní jídelně pracovala od prvopočátku v roce 1984 až do konce roku 2012, kdy odešla do důchodu. Učitelka Jarmila Baladová se svou třídou 4. B ve školním roce 1985/1986. Pracovnice školní jídelny, foto ze školního roku 1989/

23 1987/1988 Ve škole je nejvyšší počet žáků za celých 30 let, celkem 439. Do školy nastupuje Božena Bolfíková, vnučka bývalého řídícího učitele Kůrečky, která je ve škole po dlouhých letech první učitelkou pocházející z Bojanovic (působila tu až do roku 2012). Během roku byly vysazeny další keře a ovocné stromy v areálu školy. Od dalšího školního roku se o areál místo pracovní skupiny MNV bude starat škola. Byly dokončeny práce na venkovním sportovním areálu, 19. června se uskutečnilo slavnostní otevření sportovního areálu s následujícím programem: průvod obcí (od zdravotního střediska na školní hřiště) slavnostní projevy ředitele školy a předsedy MNV Kučery vystoupení žáků přebory školy v atletice míčové hry: volejbal, vybíjená, házená, kopaná vyhlášení výsledků soutěží a přeborníků školy Slavnostní průvod obcí v roce

24 Učitelka Mgr. Božena Bolfíková se svou třídou 8. B, ředitelem Jelínkem a jeho zástupcem Hromkem ve školním roce 1987/1988. Učitelský sbor ve školním roce 1988/ /1989 Ve škole pracují tyto organizace: ROH, KSČ, PO SSM a SRPŠ. Žáci mají na výběr kroužek házené, volejbalu, kopané, tenisu, stolního tenisu, střelecký, pěvecký, národopisný, včelařský, recitační a kulturní. 1989/1990 Pět družstev začalo s nácvikem na Spartakiádu 1990, nácvik dokončovali žáci dobrovolně. Po listopadových událostech vzniklo na škole Občanské fórum. Pracovníci školy se připojili k manifestační generální stávce. Při hlasování pracovníků školy dostal velkou většinou hlasů důvěru současný ředitel Jelínek, který však na jaře požádal o uvolnění z funkce. Rozhodnutím ONV byli k odvoláni všichni ředitelé základních škols ročníkem. Bylo vyhlášeno konkurzní řízení na místo ředitele školy, nikdo však nebyl vybrán. V novém konkurzním řízení byl jmenován ředitelem školy Mgr. Pavel Maděryč z Dubňan. Učitel Vladimír Polínek se svou třídou 7. A ve školním roce 1989/

25 1990/1991 Mgr. Pavel Maděryč se ujímá funkce ředitele školy. Byl obnoven nepovinný předmět Náboženství. Poprvé od otevření školy se ve škole malovalo. Provedly se opravy ústředního topení a utěsnění oken kovotěsem. Již v tomto roce je zmínka o nutnosti opravy střechy, neboť do školy zatéká: Jednou při velkém lijáku zateklo do školy, voda protekla až do přízemí. Nakonec se zjistilo, že příčinou byl míčem ucpaný dešťový odpad ve střeše. Jsem velmi mile překvapen, jak se škola za těch 19 let, co jsem tu nebyl, proměnila, řekl nám při návštěvě školy na podzim 2013 tehdejší ředitel Maděryč. Na 2. stupeň přichází učitel Mgr. Vítězslav Navrátil, jako vychovatelka školní družiny nastupuje do školy Blanka Kouřilová, která na škole působí dodnes. první počítač s tiskárnou za ,- Kčs. V září přijelo na 6 týdnů do školy 16 dětí z Běloruska. Byl to pro ně zdravotní pobyt po atomové havárii v Černobylu v roce Pro jejich výuku byla vyhrazena jedna třída. V důsledku častého vandalismua krádeží v areálu školy či samotné škole byla ustanovena funkce domovníka, kterou vykonával pan učitel Hanousek bydlící ve školním bytě. Učitel Libor Hanousek se svou třídou 3. A ve školním roce 1991/1992. Učitel Vítězslav Navrátil se svou třídou 6. A ve školním roce 1990/ /1992 Starosta obce Stanislav Fatěna s ředitelem školy jednali na Ministerstvu školství o finančních prostředcích na opravu střechy. Z požadované částky ,- Kčs škola obdržela ,- Kčs, a tak do konce listopadu proběhla alespoň oprava nejvíce poškozených částí střechy.do školy je pořízen 1992/1993 Poprvé byla otevřena 9. třída, a to pro žáky, kteří se nedostali na střední školu z osmé třídy. Na jeden rok byla ve škole zřízena jedna třída MŠ s vlastním vchodem, šatnou i sociálním zařízením. Kvůli občanské válce v bývalé Jugoslávii umožnila škola pobyt a výuku 16 dětí z Chorvatska. V září byla na škole ustanovena funkce hospodářky školy, kterou se stala Ludmila Janečková, jež tuto práci vykonává velmi svědomitě a obětavě dodnes: Většina písemností se tehdy psala na psacím stroji značky Consul, ke zhotovení kopií se používaly tzv. kopíráky, od kterých měli všichni ušpiněné ruce J. Do školy nastupuje učitelka Marie Dvořáková (později s titulem Mgr.): Když mi pan Jelínek při mém nástupu do školy řekl, 25

26 že tu budu až do důchodu, tak jsem se tomu zasmála. A vidíte, možná bude mít nakonec pravdu. Velmi ráda vzpomínám na lyžařské kurzy, kterých jsem se školou absolvovala 22. Na školu přichází i učitelka RNDr. Marie Braunsteinová (později Zálešáková): Za 17 let mého působení jsem toho ve škole zažila hodně, věci příjemné a veselé, i méně příjemnéa neveselé. Poznala jsem tu mnoho kolegů, kteří zanechali ve škole svoji nesmazatelnou stopu. Bohužel se dvěma z nich se již potkat nemohu a je mi to moc líto s Hankou Hanouskovou a Zdeňkem Mlýnkem. Marie Dvořáková a Zdeněk Mlýnek na lyžařském kurzu na Švýcárně. 26

27 Učitelský sbor ve školním roce 1992/1993 se školníkem Baladou. Učitelka Aneta Ištvánková se svou třídou 3. A ve školním roce 1993/ /1994 Na konci tohoto školního roku odchází ředitel školy Mgr. Maděryč do důchodu. Z MŠ přechází na základní školu učitelka Aneta Šimeková (nyní Mgr. Ištvánková), která na škole působí dodnes: V roce 1994 jsem nastoupila na dálkové studium učitelství 1. stupně, učila na základní škole a ještě jsem učila hře na klavír v lidové škole umění. Bylo to velmi hektické, ale vzpomínám na tu dobu velmi ráda. 1994/1995 Ředitelem školy se stává PaedDr. Zdeněk Mlýnek, dosavadní vedoucí učitel školy. Nebyla otevřena 9. třída, žáci 9. ročníku dojížděli do Hodonína na ZŠ Červené domky. Do školy nastupuje učitelka 1. stupně Ludmila Tomečková (dnes Mgr. Kiedroňová), která na naší škole působí dodnes: Jelikož jsem tehdy byla začínající učitelka, patří můj velký dík učitelkám Baladové, Jelínkové a Hromkové, které mi předaly mnoho pedagogických zkušeností. Pan ředitel Mlýnek zase dokázal svým nezaměnitelným humorem odlehčit náročnou práci učitele. Učitelka Ludmila Tomečková (nyní Mgr. Kiedroňová) se svou třídou 3. B ve školním roce 1994/

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Aš 2010 2014. (Základní statistická data k volebnímu období 2010-2014, zaměřená převážně na dokončené investiční akce)

Aš 2010 2014. (Základní statistická data k volebnímu období 2010-2014, zaměřená převážně na dokončené investiční akce) Aš 2010 2014 (Základní statistická data k volebnímu období 2010-2014, zaměřená převážně na dokončené investiční akce) Informace k titulní fotografii: Kašna se sochou J.W.Goetha byla, stejně jako stejnojmenné

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652 FAX 518

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

"Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! "

Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! My níže podepsání považujeme současnou podobu změn v jízdních řádech MHD za předčasnou a nedomyšlenou. V prvních zářijových dnech městu hrozí dopravní kolaps, proto po magistrátu požadujeme, aby: 1.) Odložil

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek 15,00-17,00 Sobota 8,00-10,00 Duranová Duranová Dvořák

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

okres Vsetín 355 let od první zmínky o založení školy v obci Lidečko

okres Vsetín 355 let od první zmínky o založení školy v obci Lidečko okres Vsetín 355 let od první zmínky o založení školy v obci Lidečko Motto: Mládež dobře vésti více je, nežli Tróje dobývati. J. A. Komenský Škola Lidečko dříve Každému se dnes vybaví budova s velkými

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana Kurz vaření Ing. Borýsková Jana Seminář a praktika z fyziky Mgr. Herberková Jana KVAR SPF Počet žáků: 15 Třída(y): (kvar) Počet žáků: 23 Třída(y): (spf) 1. Baný Michal 2. Čubíková Ludmila 3. Gazdíková

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: DS5 - Pedagogika pro asistenty (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 5. 9. 2011 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Hloušková Místopředseda: PhDr. Jiřina Čelechovská Třídní: Mgr. Blanka Broskevičová Drahomíra

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Praha 1 Praha 2 Praha 6 Praha 9 Praha 10 Praha 6 Praha 10 Praha 9 Praha 8 Praha 7 Praha 7 Praha 3 Praha 4 Praha 6 Praha 4.

Praha 1 Praha 2 Praha 6 Praha 9 Praha 10 Praha 6 Praha 10 Praha 9 Praha 8 Praha 7 Praha 7 Praha 3 Praha 4 Praha 6 Praha 4. Seznam zaměstnaců Rodné číslo Osobní číslopříjmení Jméno Titul Datum narození Pohlaví Stav Pracoviště Kancelář Platová třídaplatový stupeň Ulice Psc 3062205069 101 Veverková Alice Ing. 12/20/1985 Z O B

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600014398 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 402 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Datum narození. Klub/oddíl

Datum narození. Klub/oddíl Jarní běh - 5.ročník Název akce: Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje Místo a datum: Přerov, 28.3.2015 Pořadatel: SK Přerov Ředitel závodu: Bc. Jan Koňařík

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více