ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 1984-2014"

Transkript

1 Almanach ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice

2

3 Učitelství jest těžký, robotný úřad vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu. Děti, přicházející do školy, jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém procentu úžasně neschopné. Vracím se po pěti hodinách vyučování fysicky i duševně vysílen, disgustován, umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý. Pouze noc jest vyhrazena mé duševní práci, a i tu nedostavuje se vždy disposice, vstřebaná celodenním rozechvíváním nervového systému a stálým krvácením intelektuálním. básník Otokar Březina v dopise Anně Pammrové, 8. října 1892 Být učitelem je i radostná, hezká a tvořivá práce, která naplňuje duši, posiluje fantazii a nabíjí člověka novou energií. Snažíme se, aby žáci vycházející z naší školy byli zdravé, vzdělané, cílevědomé, slušně vychované, nezhýčkané, přátelské a životaschopné osobnosti. Po pěti hodinách každodenního vyučování se cítíme nejen unaveni, ale i naplněni dobrým pocitem z předaných dovedností, prožitých zážitků, posilněni tím, co se povedlo a těšíme se na to, co dalšího s našimi žáky ještě zažijeme ředitel školy Martin Maňas, 20. dubna 2014

4 Úvodní slova Almanach školy vychází u příležitosti 30. výročí zahájení vyučování v nové školní budově, které proběhlo v březnu Cílem publikace není (a ani být nemůže) podat podrobný popis všech událostí, které se za uplynulých 30 let ve škole staly. Snaží se pouze sesbírat a utřídit důležité informace, které by měly zůstat pro budoucí generace, ať už se jedná o významné události spojené s touto školní budovou, její zaměstnance či absolventy školy. Při psaní publikace jsme vycházeli především ze tří svazků školních kronik ( , a ) a z rozhovorů s bývalými či současnými zaměstnanci školy. Rozsah publikace nám nedovolil citovat všechny oslovené pamětníky nebo současné zaměstnance. Velké poděkování patří tedy všem, kteří mi rádi a ochotně poskytli cenné informace i fotografie, bez kterých by byl tento almanach suchým výčtem faktů a dat. Největší zásluhu za dochování informací přisuzuji tehdejšímu řediteli školy Mgr. Františku Jelínkovi, který o stavbě školy podrobně psal do školní kroniky a který mi při psaní Almanachu osobně poskytl další cenné a užitečné postřehy z doby výstavby nové školy. Na mé časté dotazy týkající se historie školy a učitelského sboru mi ochotně odpovídala paní učitelka Jarmila Baladová. Spoustu mravenčí práce odvedly při skenování materiálů a kompletaci jmenných seznamů absolventů a zaměstnanců školy ekonomky Jarmila Křížová a Ludmila Janečková. Zástupkyni ředitele Mgr. Miroslavě Zmrzlíkové děkuji za archivaci školních akcí v elektronické i tištěné podobě od roku Na vydání Almanachu se podíleli i další zaměstnanci školy, kterým touto cestou rovněž děkuji. Mé poděkování patří zřizovateli školy, obci Dolní Bojanovice, jež vydání Almanachu podpořila a finančně zajistila. Tiskárně Lelka děkuji za typografické zpracování a tisk publikace. Za případné nedostatky formálního popřípadě věcného charakteru, které publikace může neúmyslně obsahovat, se omlouváme a budeme rádi, když nás na ně upozorníte, abychom je mohli ve školních kronikách opravit. Věříme, že vás Almanach potěší a jeho prolistováním nebo četbou u něj strávíte příjemné chvíle a připomenete si zajímavé skutečnosti či momenty z třicetileté historie naší školní budovy. Mgr. Martin Maňas ředitel školy 4

5 Na léta malin nezralých vzpomínáme s nostalgií, byť je řeka času pohltila Moudrosti se však naučit jen tak nedá, a tak se nás v dospělosti ujal pan profesor Život. A ten nás vede dál právě i uvědoměním si vlastních kořenů, abychom vodu života čerpat správně uměli Děkuji všem, kteří se do knihy života naší nové školy zapsali, a vzpomeňme i na časy staré školy a lidi s ní spojené. A také nezapomeňme našich učitelů, kteří jsou již na druhém břehu života Budova ZŠ a MŠ v Dolních Bojanovicích je viditelněji stále dotvořenější stavbou. Ale teprve neviditelná nadstavba účel, ke kterému slouží, je tím podstatným. Neboť správně vidíme pouze srdcem Mgr. Vlastimil Jansa starosta obce 5

6 Historie školství v Dolních Bojanovicích před rokem 1984 Nejstarší údaje o bojanovské škole uvádí místní školní kronika. Bojanovský rektor dostal údajně v roce 1637 na Květnou neděli vyplaceno 15 grošů za zpívání pašijí. Školní budova stávala podle ústního podání v místě, na kterém byla v roce 1754 postavena fara kostela sv. Václava. Předtím se vyučovalo v chalupě č. 183 u mostu potoka Řešice (dnes Prušánka). V roce 1782, za vlády císaře Josefa II., byla v Dolních Bojanovicích postavenaprvní škola. Ta se v roce 1802 zřítila a po její opravě v roce 1807 vyhořela. V roce 1853 byla škola opět postavena jako jednotřídní škola. Teprve v roce 1879 byla povýšena na trojtřídní, později čtyřtřídní školu. Roku 1911 byla postavena 2. část obecné školy v Prostřední ulici, v roce 1946 zde byla zřízena škola měšťanská. Až do tohoto roku docházely děti z Dolních Bojanovic, Starého Poddvorova a Josefova do měšťanské školy v Hodoníně. Docházka byla dobrovolná, mnoho dětí do měšťanské školy nechodilo a vyšlo jen obecnou školu. Nejstarší dochovaná kronika školy je z roku 1946, kterou založil tehdejší ředitel měšťanské školy Bohumil Fochler. S vývojem školství se po 2. světové válce měnilo i označení dolnobojanovské školy: z Újezdní měšťanské školy na Střední školu (1948), Osmiletou střední školu (1953), Základní devítiletou školu (1961) a Základní školu (1984). Stará obecná a měšťanská škola v Prostřední ulici. 6

7 Názvy školy Obecná škola ( ) Újezdní měšťanská škola ( ) Střední škola ( ) Osmiletá střední škola ( ) Základní devítiletá škola ( ) Základní škola ( ) Základní škola a mateřská škola (2003 dosud) Ukázka z kroniky školy... V roce 1961 měla škola 570 žáků, a protože kapacita budovy nestačila (k dispozici bylo pouze 9 učeben na 18 tříd), bylo zavedeno dvojsměnné vyučování: ranní vyučování začínalo v 7:15, druhá směna končila výuku v 18:20. Již v těchto dobách byly opakovaně vznášeny požadavky na stavbu nové, kapacitně vyhovující školy. Původní mateřská škola byla v Dolních Bojanovicích otevřena a zprovozněna 7. ledna 1964 s kapacitou 90 dětí. Svépomocí ji zbudovali místní občané. První ředitelkou školky byla Alena Zlámalová. 7

8 Přehled počtu žáků a tříd Školní rok Celkový počet žáků Počet tříd Počet žáků v 1. třídě 1946/1947* nezjištěno 1956/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / *údaje pouze z měšťanské školy, údaje z obecné školy nenalezeny 8

9 Nejstarší dochovaná školní fotografie v kronice školy ze školního roku 1954/1955, uprostřed ředitel školy Vlastimír Klimeš. popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska popiska 9

10 Řídící učitelé, nadučitelé a ředitelé školy do roku 1984 Ondřej František Pinuch počátkem 18. století Václav Weinlich Tomáš Wilhelm František Lačnák Jan Wilsdorf František Mikulica Jan Havlíček Jan Mainzl Jan Vodička Josef Kapica Josef Tuhela Fabián Škrobák František Kůrečka Bohumil Fochler Vítězslav Ryba Jarmila Mráková Vlastimír Klimeš Stanislav Cháb Rostislav Hovorka Josef Pitlach Mgr. František Jelínek (ve funkci pokračoval i v nové budově) František Kůrečka Stanislav Cháb Jarmila Mráková Rostislav Hovorka Josef Pitlach 10

11 Ředitelé školy nové budovy Mgr. František Jelínek (* 1935 v Chropyni) absolvent Pedagogické fakulty UP Olomouc, obor F - základy techniky na naší škole působil od 1958 do 1998 ředitelem školy od roku 1998 v důchodu Mgr. Pavel Maděryč (*1934 v Prušánkách) absolvent Pedagogické fakulty UP Olomouc, obor M - F + pracovní výchova na naší škole působil od 1990 do 1994 ředitelem školy od roku 1994 v důchodu PaedDr. Zdeněk Mlýnek (*1942 v Holešově 2008) absolvent Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Brně, obor Čj - Tv na naší škole působil od 1990 do 2004 ředitelem školy Mgr. Jan Hanáček (* 1960 v Krnově) absolvent Pedagogické fakulty UP Olomouc, obor učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči + Čj na naší škole působil od do ředitelem školy od do v letech uvolněn pro výkon veřejné funkce na Úřadu vlády ČR ředitelem ZŠ Moravská Nová Ves od dubna 2014 ředitelem Domova Horizont v Kyjově Mgr. Bc. Martin Maňas (* 1974 v Olomouci) absolvent Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor Čj - Tv absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor žurnalistika na škole působí od ředitelem školy od

12 Situace před otevřením nové školy aneb Jak to všechno začalo Předchůdkyní naší školní budovy je budova nynější základní umělecké školy v Prostřední ulici. První část této budovy byla postavena v roce 1853, její druhá část v roce Stáří budovy, její stav a počet žáků již velmi dlouho volal po výstavbě nové školy. ONV, školský odbor i MNV se snažilo prosadit výstavbu nové školy do plánu 7. pětiletky. Po osobní účasti ministra financí, kterou zorganizoval předseda ONV Ing. František Řehánek, se podařilo stavbu v posledním roce pětiletky prosadit. Zahájení se však zdrželo pro ložiska lignitu v této lokalitě. Situaci a podmínky ve staré škole popisuje tehdejší ředitel školy, Mgr. František Jelínek: Podmínky ve staré škole byly neúnosné. Do školy chodilo žáků, učilo se na směny, ve třídách se topilo v kamnech. Novou školu však kromě Bojanovic potřebovaly i nedaleké Čejkovice a Prušánky, které dostaly přednost. Mož- ná v tom sehrála roli i velká religiozita Dolních Bojanovic. Dlouhou dobu se čekalo, až jedné ze spousty našich žádostí bude vyhověno. Na starou budovu vzpomíná i Josef Pitlach (ředitel školy v letech ), který se v březnu 2014 dožil 83 let. Z roku 1955 pamatuje suché záchody, směnné vyučování, topení v kamnech. Na nové škole byl ještě 17 let knihovníkem ( ) v obecní knihovně, která se nacházela naproti tělocvičny. Bojanovice byla škola, kam chodili učitelé z trestu, souviselo to s politickou situací a komunismem. I mě v souvislosti s mou funkcí komunisté nutili do strany, ale nevstoupil jsem. Vzpomínám na pana školníka Topenčíka, který byl hluchoněmý, a na paní uklízečku Marii Turkovou, kterou jsme oslovovali tetičko, ne soudružko. Stará škola v Prostřední ulici, pohled od potoka. 12

13 Školní hřiště za starou školou v létě. Školní hřiště za starou školou v zimě. 13

14 1977/1978 Dne 9. března si ve večerních hodinách prohlédl nevyhovující školní budovu náměstek ministra školství soudruh Josef Podroužek v doprovodu místopředsedy KNV Brno soudruha Jakšíka a předsedy a místopředsedy ONV. Soudruh náměstek konstatoval, že současný stav je nevyhovující a výstavba nové budovy, o které se hovoří 30 let, je naprosto nutná. Na základě dalšího jednání s představiteli obce byl dán příslib, že se nová škola v nejbližší době začne stavět. Zatím však MNV dostal příslib financí pouze na nejnutnější vybavení lavice, židle, podlahy. 1978/1979 O jednáních či stavbě nové školní budovy není v tomto školním roce ve školní kronice žádná zmínka. 1979/1980 V jarních měsících byla provedena na určeném staveništi skrývka ornice, byla provedena přeložka elektrického vedení a koncem května nastoupily na staveniště Vodohospodářské stavby (2 4 pracovníci). Byly vybudovány 2 studny jako zdroj vody pro školu. 1980/1981 Během tohoto školního roku bylo na stavbě nové školní budovy uděláno velmi málo. Stavební podnik Pozemní stavby Gottwaldov práce nezačal, přestože termín zahájení prací byl původně v březnu, posléze v červnu. Během roku byla dokončena jen přeložka elektrického vedení a položeno plynové vedení. Vodohospodářské stavby své práce přes sliby a přísliby protahovaly. Část šachet zůstala nedodělána, celá stavba se protahuje, nový závazný termín pro Pozemní stavby je září V roce 1981 proběhlo oficiální položení základního kamene. 1981/1982 Práce na výstavbě pavilonů konečně začaly postupovat. Na stavbě pracovalo v jarních měsících i 32 pracovníků, z toho Základy nové školy. 14

15 Položení základního kamene nové školy. S kladívkem František Figura, dále zleva: František Esterka, Miloš Kučera, Josef Pospíšil, Květoslav Bravenec a František Jelínek. Pohled na pravé křídlo budovy (dnešní 2. stupeň ZŠ) 15

16 6 zedníků z JZD Prušánky a 8 10 brigádníků z řad důchodců obce. Během prázdnin se postup prací zpomalil. 1982/1983 V přípravném týdnu se učitelé dobrovolně účastnili brigády na stavbě nové školní budovy. Byla dokončena hrubá stavba kromě tělocvičny. Stavba je však zpožděna, plánované termíny nebyly plněny. V zimě mělo dojít k předání kotelny, ale termín nebyl opět dodržen. Od března začíná přicházet do školy objednaný nábytek pro novou školu, rozpočet na vnitřní vybavení činí 2 miliony Kčs. Nový nábytek byl uskladňován v uzavřeném místním kině, část se skladovala ve mlýně. Od září 1983 se již má v nové škole učit, ale jak doslova zmiňuje ředitel školy Jelínek ve školní kronice, tomu může uvěřit jen naprostý idealista. 1983/1984 Ve staré škole je 15 tříd a 375 žáků. Ředitelem školy je Mgr. František Jelínek. Školní rok začal na staré budově, přestože se počítalo s tím, že nový školní rok začne již v nové školní budově. Z důvodu vysokého počtu žáků a tříd bylo stále směnné vyučování (provoz školy 7:15 18:00). Na začátku roku věřilo jen málo optimistů, že během roku se začne vyučovat v nové škole. Ani s blížící se zimou tomu postup prací nenasvědčoval. Až s nástupem mrazů byla do provozu uvedena kotelna pro potřeby stavby. Od ledna se začalo intenzivně pracovat uvnitř budovy. Bylo rozhodnuto, že dodavatel stavby bude předávat uživateli jednotlivé pavilony postupně. Nejprve byl dokončen pavilon 1. stupně. V předaných místnostech se instaloval školní nábytek, který po odpolednech či víkendech přenášeli brigádníci. Brigád se účastnilo denně osob z řad rodičů, členů místních organizací a učitelů. 25. února 1984 byla zorganizována úklidová brigáda. Přes 100 brigádníků čistilo, zametalo, umývalo, stěhovalo nábytek. Práce pokračovaly i v neděli 26. února. Je těžké vyjmenovat všechny, kteří se do prací zapojili, ale tehdejší ředitel Jelínek zmiňuje nejvíce pana školníka Jiřího Baladu, předsedu MNV Květoslava Bravence a tajemníka MNV Miloše Kučeru. Úřední kolaudace budovy se uskutečnila v pondělí 27. února. Do jednoho týdne se musely odstranit všechny závady Učitelka Eva Jelínková se svou třídou 1. A ve školním roce 1982/1983. Učitelka Růžena Hromková se svou třídou 2. A ve školním roce 1982/

17 Zahájení vyučování v nové škole Učitelka Alena Zemanová se svou třídou 4. A ve školním roce 1983/1984. či nedodělky. Ze staré školy bylo nutno přestěhovat všechny potřebné věci. Akademický malíř Jan Pospíšil, bývalý žák školy v letech , věnoval do nové školy 20 svých obrazů. Většina z nich visí na stěnách dodnes. Vzpomínám na pana učitele Hasila, který mě v první třídě rákoskou přeučil z leváka na praváka. A na zvučný hlas paní učitelky Tikalové. Bylo rozhodnuto, že 5. března se do nové školy přesunou žáci a učitelé ročníku, o týden později pak ročník. Z Karviné, odkud pocházím, jsem byla zvyklá na školy pavilonového typu, a tak největším šokem pro mě bylo to, že jsme ve staré škole učili na směny a ve třídách si topili uhlím. (Slova paní učitelky Aleny Zemanové, která v roce 1983 nastoupila do staré školy jako čerstvá absolventka a učí na naší škole dodnes.) Pondělí 5. března 1984 se stalo vpravdě historickým pro Dolní Bojanovice, bojanovskou školu, její učitele i žáky. Žáci ročníku přešli slavnostním průvodem od staré školy do školy nové, kde je přivítal ředitel školy Mgr. František Jelínek s vedením obce. Chodila jsem tenkrát do druhé třídy. Naší paní učitelce Jelínkové jsme pomáhali převážet pomůcky na káře. Vzpomínám si, jak jsme se těšili, že půjdeme do nového a že už nebudeme muset chodit na odpolední vyučování. Vzpomínky tehdejší žákyně Aleny Sládkové (nyní Tlachové), která dnes ve škole vyučuje český jazyk na 2. stupni. V pondělí 12. března přešli průvodem ze staré školy do nové žáci a učitelé ročníku. Začalo vyučování v nové škole. Do konce školního roku však nebylo uživateli předáno: pracovna specifické přípravy dívek, pracovna fyziky a chemie, byt školníka. Nebyly dokončeny terénní práce před školou. Na tělocvičně a dílnách se stále pracovalo. Při dokončování prací se objevují nové a nové problémy, termíny dokončování prací nejsou dodržovány. 12. března 1984: první žáci vstupují do nové školy. U dveří zástupce ředitele Jaroslav Hromek, v pozadí lešení ještě nedodělané tělocvičny. 17

18 Údaje o stavbě nové školy Generální dodavatel stavby: Pozemní stavby Gottwaldov, závod Hodonín Projektant: Stavoprojekt Gottwaldov Investorství organizace: Stavoinvesta Brno, závod Hodonín Investor: ONV Hodonín Počátek zemních prací: 1979 Počátek stavebních prací: 1980 Předání učeben: Zahájení provozu školní jídelny: Osoby zastupující organizace: KNV: Ing. Stoklásek ONV: Ing. František Řehánek Odbor školství: PhDr. Josef Vondra Stavební technik: Vojtěch Doležal Stavoinvesta: Zdeněk Doupovec Stavoprojekt: Jiří Koláč MNV: Vojtěch Koliba, Josef Lelka (před zahájením) Květoslav Bravenec, Miloslav Kučera, Ing. Jan Suchánek Pozemní stavby Gottwaldov: Ing. Bělohlávek, ředitel Pozemní stavby Hodonín: p. Svoboda, ředitel Stavomontáže Hodonín: p. Pavlík Stavbyvedoucí: Ing. Staněk, Ing. Foltýn, p. Strýček Vybavování interiéru: Tereza Helešicová JZD Prušánky: Ing. Hřebačka, předseda ZŠ Dolní Bojanovice: Mgr. František Jelínek, ředitel Jiří Balada, školník Školní roky v nové budově školy 1983/1984 Od přestěhování v březnu 1984 do konce školního roku nebylo škole předáno: pracovna specifické přípravy dívek, pracovna fyziky a chemie, byt školníka. Nebyly dokončeny terénní práce před školou. Na tělocvičně a dílnách se stále pracovalo. Vedlo se několik jednání ohledně dokončování stavby a odstranění objevených závad. Vyskytly se problémy Učitelka Růžena Tikalová se svou třídou 7. B ve školním roce 1983/1984. s dlažbami na chodbách a s předáním školního bytu. Na kontrolním dnu v červenci 1984 bylo rozhodnuto, že slavnostní otevření školy se uskuteční až po dokončení stavby, ale definitivní termín ještě nebyl stanoven. Stavba byla typizovaná, stejné budovy byly postaveny ve Šlapanicích a na Jižních svazích ve Zlíně. Rád vzpomínám na to, že při finální úpravě a úklidu stavby přišlo až 70 rodičů na výpomoc. Brigády pro rodiče se organizovaly po třídách. Velmi jsem oceňoval dobrou spolupráci s vedením obce, především předsedou MNV Květoslavem Bravencem a tajemníkem MNV Milošem Kučerou. Obrovský kus práce pro školu odvedl pan školník Jiří Balada. (Slova tehdejšího ředitele školy Mgr. Františka Jelínka, který působil na škole neuvěřitelných 40 let.) 1984/1985 Slavnostní otevření nové školy proběhlo , u příležitosti 40. výročí osvobození obce. Přítomen byl ministr školství ČSR, ministr financí ČSSR, zástupci OV KSČ, ONV, MNV, školní inspekce, členové BSP, JZD. Při otevření bylo předáno 18

19 Ředitel Jelínek (vpravo) přihlíží zasazení lípy před školou při slavnostním otevření školy. U zasazené lípy před školou trubači s recitátorkami, za nimi učitel Vladimír Polínek. 19

20 Dechová hudba před školou. Krojovaná chasa v tělocvičně 20

21 40 čestných uznání za podíl na výstavbě školy, vzácným hostům pak upomínkové dárky (taška se třemi lahvemi bojanovského vína). V tělocvičně byl připraven kulturně-společenský program, kde vystoupili žáci ZŠ, žáci kurzu hudební výchovy, místní slovácký kroužek, pěvecké sbory, cimbálová muzika, dechové hudby Bojané a Šohajka. Toto vystoupení zhlédlo cca 500 diváků. Během tohoto dne prošlo školou přes 2 tisíce lidí. Již v prvním roce provozu se objevily závady: ze střechy tělocvičny kapala voda na parkety, nebyla dokončena učebna fyziky, na některých místech opadává omítka. Bylo zřízeno zájmové vzdělávání ve školní družině, o které byl velký zájem. O Vánocích nastaly tuhé mrazy (až -32), které způsobily zamrznutí vody v čerpadlech školní kotelny. Vlivem těchto mrazů popraskalo ve škole 30 ks radiátorů. Ve třídách byla teplota 7 stupňů, žáci byli posláni domů. Škola v tomto roce nacvičovala 5 žákovských skladeb na Spartakiádu, přestože v nové tělocvičně mohli cvičit až koncem dubna V tomto školním roce byl přijat nejvyšší počet prvňáčků během celých 30 let existence budovy, a to 62. Vzpomínám na ruční obsluhu plynové kotelny, která byla v místě současné hasičské zbrojnice. V roce 1985 při velkých Marta Makuderová (druhá zleva) s provozními pracovnicemi školy a školníkem Baladou. mrazech vypli dopoledne v obci proud, v kotelně zamrzla čerpadla a popraskaly články topení, vzpomíná Jiří Balada, který vykonával práci školníka v letech Společně se žáky vysadil v polovině 80. let školní vinohrad, o který se stará dodnes. 1985/1986 Na školu nastupuje vychovatelka školní družiny Vladimíra Piškulová (nyní Pavková), která zde působí dodnes. Do provozu byla uvedena tělocvična. Poslední kontrolní den stavby(6. září) byla řešena problematika nekvalitních dlažeb. V jarních měsících se projevilo zatékání, opravu provedl pan školník Balada, Pozemní stavby dodaly jen tmel. V říjnu se v tělocvičně lakovaly parkety, tělocvična byla provozuschopná 18. října. Atrium mezi budovami není stále dokončeno, v srpnu se provádí oprava fasády, není stále předána pracovna chemie a fyziky. Vinohrad v areálu školy zasazený školníkem Baladou. S nostalgií vzpomínám, jak jsme s kolegyněmi z úklidu pečovaly o školní zahradu a sad. Velmi se za tu dobu 30 let zlepšily 21

22 podmínky školy: přivítali jsme například rekonstrukci záchodů v roce Staré plechové kabinky jsme musely drhnout kartáči, musely se natírat barvou, o rozdílu hygieny a estetiky ani nemluvím. Ve školní jídelně je rovněž mnohem hezčí a kulturnější prostředí. V letošním roce došlo k výměně zářivek. V šatnách a u tělocvičny je nová dlažba, která se mnohem lépe udržuje. Na každém podlaží už máme teplou vodu. Nová plastová okna a venkovní dveře se mnohem lépe umývají. Lidí, na které moc ráda vzpomínám, je spousta: paní učitelky Baladová, Hanousková, Hromková, Jelínková či ředitelé Jelínek, Maděryč, Mlýnek. Nejvíce ale určitě na našeho šéfa pana školníka Baladu, který byl vedoucím našeho úseku. Nejenom že byl na nás přísný, ale užily jsme si s ním i spousty legrace. Vzpomínky uklízečky Marty Makuderové, která ve škole pracuje od roku 1985 dodnes. Velmi ráda vzpomínám na tehdejší kolektiv pracovníků, a to nejen učitelů. Byli jsme všichni jedna velká parta. V nové budově jsme se po odstranění počátečních problémů cítili velmi dobře, nové učebny, pomůcky i kabinety nám dodávaly elán a energii. S úsměvem si vybavuji, že z počátku byla v nové škole spousta myší. (Slova paní učitelky Jarmily Baladové, která na škole učila v letech ). 1986/1987 Na náklady školy musela být zasklena 4 okna, která nezjištění vandalové prorazili v průčelí školy. Vandaly byla povalena i část zídky u kotelny. SRPŠ zavedlo vydávání svačinek ve školní jídelně (pro 240 žáků, cena 2,- Kč, zajišťovaly 3 pracovnice). Vařily jsme tenkrát i pro 1. stupeň hodonínské ZŠ Gottwaldovo náměstí (dnešní obchodní dům IRO), výdej byl v družině na ZŠ Fučíkova (dnešní Štefánikova ulice). Rekonstrukce školní jídelny v roce 2006 nám velmi pomohla, i když začátky s novou kuchyňskou technikou nebyly jednoduché, vybavuje si Irena Šindarová, od roku 1988 až doposud vedoucí školní jídelny. Začátky v nové škole byly dost těžké. Všechno zboží jsme vozily samy z obchodu (bývalá Jednota) na káře mléko, mouku, pečivo. Pro cizí strávníky jsme začaly vařit po listopadu 89, ze začátku to bylo jen cca 10 lidí. Postupně se přidávaly i firmy: Silnice Hodonín, střediska MND, z Bojanovic pak stolárna, tiskárna, truhlářství. Žáci měli papírové stravenky, které si na každý den stříhali a podepisovali, vzpomíná hlavní kuchařka Jiřina Vaculíková, která ve školní jídelně pracovala od prvopočátku v roce 1984 až do konce roku 2012, kdy odešla do důchodu. Učitelka Jarmila Baladová se svou třídou 4. B ve školním roce 1985/1986. Pracovnice školní jídelny, foto ze školního roku 1989/

23 1987/1988 Ve škole je nejvyšší počet žáků za celých 30 let, celkem 439. Do školy nastupuje Božena Bolfíková, vnučka bývalého řídícího učitele Kůrečky, která je ve škole po dlouhých letech první učitelkou pocházející z Bojanovic (působila tu až do roku 2012). Během roku byly vysazeny další keře a ovocné stromy v areálu školy. Od dalšího školního roku se o areál místo pracovní skupiny MNV bude starat škola. Byly dokončeny práce na venkovním sportovním areálu, 19. června se uskutečnilo slavnostní otevření sportovního areálu s následujícím programem: průvod obcí (od zdravotního střediska na školní hřiště) slavnostní projevy ředitele školy a předsedy MNV Kučery vystoupení žáků přebory školy v atletice míčové hry: volejbal, vybíjená, házená, kopaná vyhlášení výsledků soutěží a přeborníků školy Slavnostní průvod obcí v roce

24 Učitelka Mgr. Božena Bolfíková se svou třídou 8. B, ředitelem Jelínkem a jeho zástupcem Hromkem ve školním roce 1987/1988. Učitelský sbor ve školním roce 1988/ /1989 Ve škole pracují tyto organizace: ROH, KSČ, PO SSM a SRPŠ. Žáci mají na výběr kroužek házené, volejbalu, kopané, tenisu, stolního tenisu, střelecký, pěvecký, národopisný, včelařský, recitační a kulturní. 1989/1990 Pět družstev začalo s nácvikem na Spartakiádu 1990, nácvik dokončovali žáci dobrovolně. Po listopadových událostech vzniklo na škole Občanské fórum. Pracovníci školy se připojili k manifestační generální stávce. Při hlasování pracovníků školy dostal velkou většinou hlasů důvěru současný ředitel Jelínek, který však na jaře požádal o uvolnění z funkce. Rozhodnutím ONV byli k odvoláni všichni ředitelé základních škols ročníkem. Bylo vyhlášeno konkurzní řízení na místo ředitele školy, nikdo však nebyl vybrán. V novém konkurzním řízení byl jmenován ředitelem školy Mgr. Pavel Maděryč z Dubňan. Učitel Vladimír Polínek se svou třídou 7. A ve školním roce 1989/

25 1990/1991 Mgr. Pavel Maděryč se ujímá funkce ředitele školy. Byl obnoven nepovinný předmět Náboženství. Poprvé od otevření školy se ve škole malovalo. Provedly se opravy ústředního topení a utěsnění oken kovotěsem. Již v tomto roce je zmínka o nutnosti opravy střechy, neboť do školy zatéká: Jednou při velkém lijáku zateklo do školy, voda protekla až do přízemí. Nakonec se zjistilo, že příčinou byl míčem ucpaný dešťový odpad ve střeše. Jsem velmi mile překvapen, jak se škola za těch 19 let, co jsem tu nebyl, proměnila, řekl nám při návštěvě školy na podzim 2013 tehdejší ředitel Maděryč. Na 2. stupeň přichází učitel Mgr. Vítězslav Navrátil, jako vychovatelka školní družiny nastupuje do školy Blanka Kouřilová, která na škole působí dodnes. první počítač s tiskárnou za ,- Kčs. V září přijelo na 6 týdnů do školy 16 dětí z Běloruska. Byl to pro ně zdravotní pobyt po atomové havárii v Černobylu v roce Pro jejich výuku byla vyhrazena jedna třída. V důsledku častého vandalismua krádeží v areálu školy či samotné škole byla ustanovena funkce domovníka, kterou vykonával pan učitel Hanousek bydlící ve školním bytě. Učitel Libor Hanousek se svou třídou 3. A ve školním roce 1991/1992. Učitel Vítězslav Navrátil se svou třídou 6. A ve školním roce 1990/ /1992 Starosta obce Stanislav Fatěna s ředitelem školy jednali na Ministerstvu školství o finančních prostředcích na opravu střechy. Z požadované částky ,- Kčs škola obdržela ,- Kčs, a tak do konce listopadu proběhla alespoň oprava nejvíce poškozených částí střechy.do školy je pořízen 1992/1993 Poprvé byla otevřena 9. třída, a to pro žáky, kteří se nedostali na střední školu z osmé třídy. Na jeden rok byla ve škole zřízena jedna třída MŠ s vlastním vchodem, šatnou i sociálním zařízením. Kvůli občanské válce v bývalé Jugoslávii umožnila škola pobyt a výuku 16 dětí z Chorvatska. V září byla na škole ustanovena funkce hospodářky školy, kterou se stala Ludmila Janečková, jež tuto práci vykonává velmi svědomitě a obětavě dodnes: Většina písemností se tehdy psala na psacím stroji značky Consul, ke zhotovení kopií se používaly tzv. kopíráky, od kterých měli všichni ušpiněné ruce J. Do školy nastupuje učitelka Marie Dvořáková (později s titulem Mgr.): Když mi pan Jelínek při mém nástupu do školy řekl, 25

26 že tu budu až do důchodu, tak jsem se tomu zasmála. A vidíte, možná bude mít nakonec pravdu. Velmi ráda vzpomínám na lyžařské kurzy, kterých jsem se školou absolvovala 22. Na školu přichází i učitelka RNDr. Marie Braunsteinová (později Zálešáková): Za 17 let mého působení jsem toho ve škole zažila hodně, věci příjemné a veselé, i méně příjemnéa neveselé. Poznala jsem tu mnoho kolegů, kteří zanechali ve škole svoji nesmazatelnou stopu. Bohužel se dvěma z nich se již potkat nemohu a je mi to moc líto s Hankou Hanouskovou a Zdeňkem Mlýnkem. Marie Dvořáková a Zdeněk Mlýnek na lyžařském kurzu na Švýcárně. 26

27 Učitelský sbor ve školním roce 1992/1993 se školníkem Baladou. Učitelka Aneta Ištvánková se svou třídou 3. A ve školním roce 1993/ /1994 Na konci tohoto školního roku odchází ředitel školy Mgr. Maděryč do důchodu. Z MŠ přechází na základní školu učitelka Aneta Šimeková (nyní Mgr. Ištvánková), která na škole působí dodnes: V roce 1994 jsem nastoupila na dálkové studium učitelství 1. stupně, učila na základní škole a ještě jsem učila hře na klavír v lidové škole umění. Bylo to velmi hektické, ale vzpomínám na tu dobu velmi ráda. 1994/1995 Ředitelem školy se stává PaedDr. Zdeněk Mlýnek, dosavadní vedoucí učitel školy. Nebyla otevřena 9. třída, žáci 9. ročníku dojížděli do Hodonína na ZŠ Červené domky. Do školy nastupuje učitelka 1. stupně Ludmila Tomečková (dnes Mgr. Kiedroňová), která na naší škole působí dodnes: Jelikož jsem tehdy byla začínající učitelka, patří můj velký dík učitelkám Baladové, Jelínkové a Hromkové, které mi předaly mnoho pedagogických zkušeností. Pan ředitel Mlýnek zase dokázal svým nezaměnitelným humorem odlehčit náročnou práci učitele. Učitelka Ludmila Tomečková (nyní Mgr. Kiedroňová) se svou třídou 3. B ve školním roce 1994/

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy Učitelé působící na škole Jaroslav Brzák Helena Malátová Otilie Árpová Olga Hípová Josef Ležák Lidmila Popková Věra Polejová Marie Saidlová Ludmila Češková Eva Šlechtová Dobromila Kazdová Vladimír Konvalina

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

KUŽELKÁŘSKÁ SPORT LIGA RATÍŠKOVIC. Zpravodaj č. 12. 12.kolo 26. 1. + 2. 2. 2015

KUŽELKÁŘSKÁ SPORT LIGA RATÍŠKOVIC. Zpravodaj č. 12. 12.kolo 26. 1. + 2. 2. 2015 KUŽELKÁŘSKÁ SPORT LIGA RATÍŠKOVIC Zpravodaj č. 12 12.kolo 26. 1. + 2. 2. 2015 FAMILY plné doráž. stav plné doráž.junáci Čuřík Čuřík Pribiš Uhlík Kouřil Příkaský Radim Josef Petr David Přemysl David 75

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola Pomezí 1961-2011

Základní škola Pomezí 1961-2011 Základní škola Pomezí 1961-2011 Něco úvodem - Limberk /německy ve 13.století Lewendorf, ve 14.století Lauwendorf, Laubendorf a od roku 1950 Pomezí.. - V roce 1712 byla zřízena v obci první škola německá,

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:35 Denní vyhlášení výsledků: 11:50 Bc. Alžběta Mlčochová pr. - Hudební výchova 8:20 8:35 Mgr. Marie Haluzová / Mgr. Jiří Ocelka / pr.

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015 Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Třída: SC4 - Sociální činnost (rok nástupu 2011) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda:

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

70. LET KOPANÉ A SPORTU V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH

70. LET KOPANÉ A SPORTU V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH 70. LET KOPANÉ A SPORTU V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH 1932 2002 1 In memoriam S úctou vzpomínáme všechny členy a příznivce naší tělovýchovné jednoty, kteří se zasloužili o rozvoj kopané a sportu v Dolních Bojanovicích

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více