Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti"

Transkript

1 Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti

2 Přihlášení na portál zakázky zakazky.technickamapa.cz/portal/

3 ŽIVOTNÍ CYKLUS aktualizační zakázka (zakázka s výdejem dat pro aktualizaci) Příprava žádosti Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené GEODET Založení zakázky Vymezení území SPRÁVCE DS Výdej dat Vložení do zakázkového systému GEODET Zpracování dat Vložení do zakázkového systému SPRÁVCE DS Kontrola dat Zapracování do datového skladu Akceptační protokol Předání dat lokálnímu správci DTM Zrušeno Zrušeno Vráceno Zrušení zakázky na žádost geodeta Zrušení zakázky na žádost geodeta GEODET Oprava chyb Vložení do zakázkového systému

4 Příprava žádosti Příprava žádosti se skládá ze dvou částí: Založení zakázky Vymezení území zakázky Založení zakázky 1. Stiskem ikony v horní liště systému založíte novou zakázku 2. Z menu vyberete možnost aktualizační DGN 3. Vyplňte pole: a) Majitel/správce (povinné) výběr z číselníku (např. ČEZ Distribuce, RWE DS, s.r.o. apod.) b) Popis (povinné) uveďte co nejpřesnější popis c) Interní číslo majitele/správce (povinné dle podmínek daných majiteli dat) bez udání čísla nebude možné zakázku založit d) Stavebník jméno stavebníka/investora e) Ověřil výběr z číselníku f) Geo. číslo evidenční číslo geodeta g) Datum měření h) Datum zpracování Pokračování: Příprava žádosti (pokr. 2) Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené Vráceno Zrušeno

5 Příprava žádosti Založení zakázky - pokračování 4. Potvrďte prohlášení o využívání dat 5. V záložce Umístění zakázky vyberte lokalitu zakázky (výběr z číselníku) pro potvrzení vybrané lokality stiskněte červený pruh. Možno zadávat více lokalit. 6. Stiskem tlačítka ZALOŽIT založíte zakázku 7. Zakázka je ve fázi Nakreslete ohradu a nadále se nachází v oddíle zakázkového systému Příprava žádosti Pokračování: Příprava žádosti (pokr. 3) Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené Vráceno Zrušeno

6 Příprava žádosti Vložení obrysu žádosti 8. Stiskem ikony v horní liště systému otevřete okno kreslení obrysu Mapové okno bude lokalizováno dle zadané lokality v bodě 5. Založení zakázky 9. Mapové okno zvětšete pomocí ovládací prvků (kolečkem myši, výřezem nebo lokalizací) na požadované území 10. Klikáním do mapy nakreslete požadované území Nakreslený obrys je možné upravovat třemi způsoby úprava vrcholu (zachycení bodu vrcholu), posun celého území (posun křížku uprostřed obrysu), odebrání vrcholu (kliknutí pravým tlačítkem myši na daném vrcholu). 11. Nakreslený obrys potvrďte stiskem tlačítka Uložit K žádosti můžete připojit více obrysů po zakreslení každého z nich je nutné stisknout tlačítko Uložit 12. Pořizování obrysů zakázky ukončete stiskem tlačítka DOKONČIT OBJEDNÁVKU 13. Zakázka je ve fázi Zažádané a nachází se v oddíle zakázkového systému Zažádané Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené Vráceno Zrušeno

7 Zažádané Výdej dat správcem DS 1. Správce datového skladu zkontroluje podanou žádost o výdej dat 2. Připraví data pro výdej a aktualizaci (do 2 pracovních dnů od podání žádosti) 3. Vloží data do zakázkového systému 4. Zakázka je ve fázi Vydané a nachází se v oddíle zakázkového systému Vydané 5. Geodet je o vložení dat do zakázkového systému informován em Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené Vráceno Zrušeno

8 Vydané Aktualizace dat geodetem 1. Geodet má možnost, na základě obdržení informativního u, si stáhnout data dvěma způsoby: Přihlášením do zakázkového systému, vyhledáním zakázky v oddíle Vydané a stiskem ikony stáhnout požadovaná data Kliknutím na přímý odkaz ke stažení v u a zadáním kontrolního klíče 2. Geodet provede aktualizaci dat dle směrnic správců TI resp. Provozních dokumentací technických map obcí 3. Geodet aktualizuje v zakázkovém systému záznam zakázky vyplněním polí (bez vyplnění povinných položek není možné odeslat aktualizovaná data ke kontrole) ikona : a) Popis v případě potřeby zaktualizuje b) Stavebník v případě potřeby zaktualizuje nebo doplní c) Ověřil (povinné) d) Geo. číslo v případě potřeby zaktualizuje nebo doplní e) Datum měření (povinné) v případě potřeby zaktualizuje nebo doplní f) Datum zpracování (povinné) v případě potřeby zaktualizuje nebo doplní g) Informace o případném zjištění prostoru systematické chyby zatržení volby Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané (pokr.) K zapracování Uzavřené Vráceno Zrušeno

9 Vydané Aktualizace dat geodetem 5. Geodet vloží aktualizovaná data (upravený aktualizační výkres, doměřené prvky, technickou zprávu a další náležitosti určené směrnicemi) do zakázkového systému. 6. Vložení dat do systému: Přihlášení do zakázkového systému Vyhledání zakázky v oddíle Vydané Výběr řádku zakázky (zakázka je vybrána kliknutím na řádek a zobrazením detailu zakázky v dolní části okna) Kliknutím na ikonu se otevře dialog pro nahrání souboru ve formátu ZIP! Soubor může mít libovolný popis. 7. Zakázka je ve fázi K zapracování a nachází se v oddíle zakázkového systému K zapracování Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané (úvod) K zapracování Uzavřené Vráceno Zrušeno

10 K zapracování Kontrola aktualizovaných dat 1. Správce datového skladu zkontroluje aktualizovaná data 2. Pracovník správce DS informuje geodeta o výsledku kontroly a) Správce DS zjistí chyby data jsou vrácena k dopracování Vráceno b) Správce předá data k zapracování lokálnímu správci DTM - Uzavřené c) Správce akceptuje předání viz bod Vloží data do zakázkového systému 4. Zakázka je ve fázi Uzavřeno a nachází se v oddíle zakázkového systému Uzavřené 5. Geodet je o akceptaci dat informován em Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené Vráceno Zrušeno

11 Uzavřené Uzavření zakázky - akceptace 1. Geodet má možnost, po obdržení informativního u o akceptaci, si stáhnout akceptační protokol a data zapracovaná do datového skladu (ve struktuře datového skladu) dvěma způsoby: Přihlášením do zakázkového systému, vyhledáním zakázky v oddíle Uzavřené a stiskem ikony stáhnout akceptovaná data resp. akceptační protokol Kliknutí na přímé odkazy ke stažení souborů v u a zadáním kontrolního klíče 2. V případě, že u zakázky je uvedena informace o existenci obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce, je nutné dále postupovat podle Provozních dokumentací přístupných v odkazu Provozní dokumentace TMO. 3. Životní cyklus zakázky je uzavřen. Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené (pokr.) Vráceno Zrušeno

12 Uzavřené Předání dat lokálnímu správci DTM 1. V případě, že u zakázky je uvedena informace o existenci lokální správy DTM jiným správcem než je správce DS budou data postoupena k akceptaci lokálnímu správci DTM. 2. Správce DS v tomto případě zašle informativní mail o postoupení dat. 3. V případě požadování akceptačního protokolu je nutné kontaktovat lokálního správce DTM. 4. Postoupením dat je životní cyklus zakázky v systému uzavřen. Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené (úvod) Vráceno Zrušeno

13 Vráceno Vrácení dat chyby ve zpracování 1. V případě, že správce DS zjistí ve zpracování dat jakékoliv chyby, budou data vrácena zpracovateli měření k dopracování. 2. Zakázka je ve fázi Vráceno k dopracování a nachází se v oddíle zakázkového systému Neakceptované/vrácené 3. Správce DS v tomto případě zašle informativní mail o vrácení dat. 4. Geodet má možnost, na základě obdržení informativního u, si stáhnout data dvěma způsoby: Přihlášením do zakázkového systému, vyhledáním zakázky v oddíle Vydané a stiskem ikony stáhnout reklamovaná data Kliknutím na přímý odkaz ke stažení v u a zadáním kontrolního klíče 4. Důvod reklamace bude popsán formou zprávy k zakázce v zakázkovém systému. 5. Po nápravě chyb postupuje geodet dále bodu 3 a dalších ve fázi Vydáno Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené (úvod) Vráceno Zrušeno

14 Zrušeno Zrušení zakázky 1. Je-li nutné z jakýchkoliv důvodů zrušit zakázku, musí o této skutečnosti geodet informovat správce DS formou zprávy k zakázce. 2. Zakázku je možné zrušit pouze ve fázi Zažádáno a Vydáno. 3. Správce DS po zrušení zakázky zašle informativní mail. 4. Zakázka je ve fázi Zrušeno, žadateli již nebude zobrazována. 5. Životní cyklus zakázky je ukončen. Pokračování: Příprava žádosti Zažádané Vydané K zapracování Uzavřené (úvod) Vráceno Zrušeno

15 zakazky.technickamapa.cz/portal/