Renesanční architektura v Českých zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Renesanční architektura v Českých zemích"

Transkript

1 Renesanční architektura v Českých zemích Renesance přichází do českých zemí jako importovaný styl, což má rozhodující vliv na její vývoj u nás. Poměrně dlouho, až do začátku 16.století, působí v duchu typické setrvačnosti pozdní gotika, v jejímž rámci se objevují renesanční detaily jako okna a portály. Zámek v Litomyšli Starý královský palác na Pražském hradě, severní okna Vladislavského sálu, po 1493, B. Ried Starý královský palác na Pražském hradě, jižní průčelí, B. Ried, kol.1500 Portál Staré sněmovny na Pražském hradě, B. Ried, kol Kde načerpal Ried znalost renesančního tvarosloví, je dodnes otázkou. Nejspíše se tak mohlo stát v Uhrách, kam do hlavního města Budy v roce 1490 přesídlil král Vladislav II. Jagellonský. V tomto městě tehdy pracovala celá řada italských renesančních umělců. Starý královský palác Pražského hradu, vnitřní portál jezdeckého schodiště, B. Ried, kol Starý královský palác Pražského hradu, vnější portál jezdeckého schodiště, B. Ried, kol Jižní boční portál kostela sv. Jiří na Pražském hradě, B. Ried, před 1511 Riedovy portály na Pražském hradě jsou příkladem zcela zvláštního prolnutí pozdní gotiky a renesance. Týká se to i záměrného deformování klasických článků. Ludvíkovo křídlo Starého královského paláce, B. Ried, do 1509 Portály Ludvíkova křídla: vlevo vnější portál v přízemí, vpravo portál tzv. České kanceláře. Zámek Tovačov, hlavní portál, 1492 Další vývoj je spojen s nástupem Ferdinanda I. na český trůn v roce Ferdinand I. dokonce do událostí v roce 1547 plánoval, že přesídlí do Prahy. Za něho začínají rozsáhlé stavební práce na Pražském hradě. Renesance se tehdy u nás projevuje jako systém. V roce 1534 Ferdinand I. založil Královskou zahradu. Po roce 1537 postavil Paolo della Stella přízemí Letohrádku královny Anny (Belveder), patro v letech Bonifác Wolmut Letohrádek královny Anny, Belveder, přízemí Paolo della Stella, patro Bonifác Wolmut Varhanní kruchta katedrály sv. Víta, B. Wolmut, po 1556, vlevo původní umístění při západní stěně v presbytáři katedrály, vpravo dnešní umístění v severním rameni transeptu

2 Stará sněmovna ve Starém královském paláci Pražského hradu, B. Wolmut, Letohrádek Hvězda ve stejnojmenné oboře, ideální návrh arcivévoda Ferdinand (později Ferdinand Tyrolský), stavební realizace G. M. Aostalli a G. Lucchese, Vlevo současný stav, vpravo model původního stavu. Letohrádek Hvězda, interiéry. Vlevo ústřední sál v přízemí, vpravo jedna z bočních místností na půdorysu protaženého kosočtverce. Ochoz a báň katedrály sv. Víta, B. Wolmut, , vlevo veduta J. Kozla a M. Petrleho z r.1562 s původním stavem završení velké věže katedrály, vpravo dnešní stav s bání od N. Pacassiho Velká míčovna v Královské zahradě Pražského hradu, B. Wolmut, projekt 1567 Wolmut, ač podceňovaný, se v Praze projevil jako tvůrčí architekt. Zcela novátorsky završil Belveder novým typem střechy, jeho varhanní kruchta je prakticky manýristická, velice zajímavé je i gotizující pojetí Staré sněmovny, jeho pojetí Velké míčovny, vycházející z palladianismu, vyniká monumentalitou a originalitou tvarosloví. V této době dochází k zásadní změně v pojetí staveb šlechtických sídel. Souvisí to se změnami ve způsobu života a nároků na pohodlí. Tato změna se netýká pouze městských paláců, ale zejména venkovských sídel zámků. Ty se staví nejenom jako novostavby, většinou s arkádovým nádvořím, ale současně se v duchu nových požadavků přestavují i středověké hrady. Ustaluje se typ arkádového zámku, který se později vyvíjí hlavně na Moravě. Důležitou roli sehrála i účast českých a moravských šlechticů v poselstvu, které doprovázelo v roce 1551 arcivévodu Maxmiliána do Janova, kde přivítal svoji nastávající Marii Habsburskou. Byla to důležitá lekce z italské renesanční kultury. Zámek Kaceřov, B. Wolmut, (1.etapa), (2.etapa za účasti Wolmuta) Zámek Nelahozeves, dvorní arkády, do 1553 Paolo della Stella, B. Wolmut Zámek Kostelec nad Černými lesy, mezi stavěli Hans Tirol a Ulrico a Giovanni Aostalliové.

3 Po tomto prvním období se začíná formovat ustálený typ arkádového zámku s nádvořím na mírně obdélném půdoryse, které je, většinou ze tří stran, obklopeno obvykle třemi podlažími arkád uspořádanými podle gradace hmot, třetí křídlo má plnou obvodovou stěnu. Vnějšek takového zámku býval členěn velice střídmě, většinou pouze okny a sgrafity, s fasádami završenými lunetovou římsou a atikou s pečlivě tektonicky pročleněnými vysokými štíty. Zámek v Litomyšli, G. Fontana, U. Aostalli, Zámek Litomyšl, nalevo detail arkád na nádvoří, napravo detail členění vnějších fasád. V pozdějších dobách se stupňuje manýristický charakter zámků. Projevuje se to na příklad nápadným odhmotněním arkád nádvoří, což často kontrastuje s vnějškem zámku, který mívá až pevnostní charakter. Zámek Moravský Krumlov, Leone Garovo, po Nalevo pohled k vyhlídkové věži s ochozem, vpravo pohled směrem k menšímu nádvoří se schodištěm. Zámek Opočno, Zámek Bučovice, J. Strada, Zámek Bučovice, interiér Císařského pokoje, patrně Hans Mont Zámek Velké Losiny, do Manýrismus se projevuje také přepásáním rustiky v arkádách. Předdvoří zámku v Moravské Třebové, G. Motalla, po 1611

4 Pražský hrad renesanční F. Hoogenberghe, Pražský hrad v roce 1595 Půdorys Pražského hradu před pozdně barokní přestavbou Pražský hrad je typickým příkladem evolučního přístupu k přestavbě staršího opevněného sídla. Konkrétně se jednalo o modernizaci Starého královského paláce, poté o stavbu nového paláce mezi dnešním druhým a třetím nádvořím a přístavbu příčného křídla k románské hradbě mezi těmito nádvořími ( za Ferdinanda I. a Maxmiliána II.). Za Rudolfa II. byly na jihu na druhém nádvoří přistavěny nové letní pokoje a na severu tzv. Španělské stavení. Podobně přistupovali k přestavbě svého rodového sídla, Českého Krumlova, Rožmberkové a ještě předtím Pernštejnové, kteří na zámek přestavěli svůj hrad v Pardubicích. Po vzoru Rožmberků postupovali i Páni z Hradce na svých sídlech Jindřichův Hradec a Telč, podobně přestavovali Lobkovicové Horšovský Týn. Zámek v Pardubicích, začátek přestavby za Viléma z Pernštejna ( ), poté za Vojtěcha a Jana (do 1529), po 1560 zde stavěl U. Aostalli arkády západního křídla a přestavěl vstupní křídlo Zámek Pardubice, nalevo nahoře pohled na zámek z jihu, napravo nahoře hlavní portál s podtesávaným severským (saským) dekorem, nalevo dole detail dvorního portálu jižního křídla. Zámek Pardubice letecký pohled. Dobře patrné je opevnění zámku pomocí půdorysně kruhových bastionů v kombinaci s vodním příkopem. Systém vodního opevnění mělo i samotné město. Zámek v Českém Krumlově, začátek přestavby v letech (předhradí), v letech zde stavěl B. Maggi Zámek Český Krumlov, nahoře vlevo předhradí, dole půdorys vnitřního hradu, vpravo nádvoří vnitřního hradu s malbami od G. de Blonde Zámek Český Krumlov letecké pohledy, nalevo nahoře celek, dole jádro bývalého hradu s dvěma nádvořími, napravo předhradí s velkou věží. Český Krumlov, vlevo pohled na horní (vnitřní) hrad z údolí Vltavy, vpravo dolní hrad (předhradí) s hlavní věží, která byla v letech přestavěna architektem B. Maggim.

5 Zámek Jindřichův Hradec, přestavby od let , poté na počátku 16.st., v letech , nové stavení Jáchyma a poté Adama II ( ), Velké arkády (Melani nebo Cometa ), Malé arkády (A. Cometa ), Rondel (B. Maggi ) Zámek Jindřichův Hradec, Velké arkády, Melani nebo Cometa Zámek Jindřichův Hradec, Malé arkády, A. Cometa, Zámek Jindřichův Hradec, Rondel, B. Maggi Zámek Jindřichův Hradec Zámek Telč, přestavba z malé tvrze za Zachariáše z Hradce od 1553, v letech B. Maggi Zámek Telč. Jeho místo v urbanismu města. Zámek Telč, nahoře tzv. Zlatý sál, dole klenotnice Zámek Telč, zámecká kaple Zámek Telč, Rytířský sál Zámek Bechyně, přestavba B. Maggi

6 Zámek Bechyně, vlevo malby na nádvoří G. De Blonde, vpravo nahoře Svatební sál P. Voka, vpravo dole jeho ložnice. Zámek Horšovský Týn, původně biskupský hrad ze třetí čtvrtiny 13.st., po požáru v roce 1547 renesančně přestavěn, po r A. Galli, postavil při hradbě nový renesanční palác Zámek Kratochvíle, B. Maggi. Tímto zámkem se k nám dostává pro naše prostředí neobvyklý typ renesanční vily. Městské šlechtické paláce se vyznačují stylově shodnými řešeními jako zámky, pouze kvůli nedostatku prostoru jsou téměř všude vynechávána arkádová nádvoří, která jsou občas suplována jednoduchými arkádovými galeriemi. Na Moravě se u šlechtických paláců uplatňuje náročnější kamenická práce. Zámek Kratochvíle, jednotlivé objekty. Lobkovický palác v Praze na Hradčanském náměstí, A. Galli, po 1545 Palác Pánů z Hradce v Praze na Malé Straně, , Palác Václava Edlmana v Olomouci, Martinický palác v Praze na Hradčanech byl postaven ve dvou fázích, a to po polovině 16.st. a ve dvacátých letech 17.st. za Jaroslava Bořity z Chlumu a Martinic. Palác Granovských ve staroměstském Ungeltu, do Příklad paláce s arkádovou lodžií. Sgrafita jsou na fasádách nahrazena freskou typu chiaroscura.

7 Radnice, které jsou nejnápadnějším zhmotněním sebevědomí měšťanského stavu v období renesance, však nevytvářejí nový stavební typ, ale pouze opakují běžné typy renesančních paláců. Palác Hauenschildů v Olomouci, kol. 1570, barokně přestavěno. Nalevo nárožní arkýř s bohatou sochařskou výzdobou, napravo hlavní portál. Schwanzůvdům v Brně, kol Odleva fasáda, arkádové nádvoří, hlavní portál. Radnice v Plzni, , G. de Stazio. Sgrafita novodobá. Radnice města Litoměřic, mistr Pavel z Pardubic Radnice v Prachaticích z let ve zjednodušené formě napodobuje radnici v Plzni. Renesanční věžice z průčelí byla snesena z bezpečnostních důvodů v roce Příklady renesančních radnic nalevo ve Volyni z let s motivem obloučkové atiky, napravo v Jáchymově z let ve stylu severské renesance. Radnice Malé Strany, , patrně G. M. Filippi Renesance je u nás spojena s velkým rozvojem měst. V 16.století v městech stavěných ještě středověkým způsobem s horními patry domů s dřevěnými konstrukcemi docházelo k častým požárům a následné nové výstavbě, která většinou respektovala gotickou parcelaci. Domy tak dostávaly štíty členěné buď v duchu renesanční tektoniky nebo ryze dekorativně. Některá z těchto renesančních založení se v překvapivě čisté podobě dochovala do dneška. Jednotlivé měšťanské domy poměrně často napodobovaly šlechtické paláce, a to především v užívání arkádových galerií na nádvořích nebo fasádách. Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči vzniklé aktivitou Pánů z Hradce po požáru města v roce 1530, přičemž k největší stavební aktivitě došlo za Zachariáše z Hradce po polovině 16.st. Některé domy zbarokizovány.

8 Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, nahoře pohled směrem na jižní stranu náměstí, dole na jeho severní stranu. Dolní náměstí v jihočeských Slavonicích, které vzniklo spolu s Horním náměstím taktéž v době Zachariáše z Hradce. Příklady jednotlivých objektů z Telče vlevo renesanční měšťanský dům na náměstí s motivem tzv.vlaštovčích ocasů, vpravo radnice s motivem dekorativně pojatého cimbuří. Vlevo Svinenská brána z Třeboně z let , příklad dekorativně pojatého štítu s obloučkovými motivy, vpravo dům č.p. 97 U Bílého koníčka z roku 1544 taktéž z Třeboně s motivem dekorativně zpracovaného cimbuří. Nové Město nad Metují, severní strana náměstí, po Příklad kompromisu mezi jednotně pojatým renesančním průčelím a individualizací jednotlivých objektů pomocí štítů s motivy tzv. vlaštovčích ocasů. V jihočeské oblasti se vytvořil zcela specifický typ měšťanského domu s ryze dekorativně pojatým členěním štítu v duchu pozdní gotiky. Příkladem jsou dva domy z hlavního náměstí v Táboře. Radnice Českého Krumlova. Vznikla na počátku 17.st. spojením dvou starších gotických domů. Atika až z konce 18.st. Interiéry většinou renesanční. Český Krumlov, dům čp.54, kol Dům svojí výstavností a freskovou výzdobou na fasádě nápadně připomíná paláce krumlovského zámku. Český Krumlov, nalevo dům čp.39 Na Latránu s freskou rožmberského jezdce, napravo čp.150 v Horní ulici se zajímavým štítem.

9 Budova českokrumlovské jezuitské koleje, dnes hotel Růže. Postavil mezi lety za Viléma z Rožmberka Baldassare Maggi. Český Krumlov, Budějovická brána, v letech nákladem Petra Voka postavil Benedetto Cometta. Pernštýnské náměstí v Pardubicích. Po velkém požáru města v roce 1507 se na jeho nové výstavbě podílel mistr Pavel, žák B. Rieda. Po dalším požáru v roce 1538 za Jana z Pernštejna vedl obnovu města mistr Jiřík z Olomouce. Příklad tří typických pardubických měšťanských domů s obloučkovou atikou benátského typu a často dochovaným okenním ostěním z pálené hlíny. Na Mydlářovském domě v Chrudimi je patrná snaha napodobit šlechtický palác, a to pomocí několikapatrové arkádové lodžie s bohatou sochařskou výzdobou směrem do ulice a vysoké vyhlídkové věže na straně k údolí řeky Chrudimky. Vlevo je arkádové nádvoří domu U dvou zlatých medvědů, č.p. 475 I, vpravo domu Teuflova, č.p. 463 I, oba na Starém Městě pražském. Novostavby renesančních kostelů jsou u nás ve srovnání s gotikou a barokem poměrně řídké. Dokonce lze konstatovat, že se u nás, snad kromě několika centrál, ani nevytvořil specificky renesanční typ kostela, neboť se objevují vazby jak na gotický typ kostela, tak na počátku 17.st. na raně barokní typ kongregačního kostela. Krásným příkladem měšťanského domu, který svojí výstavností se má přiblížit šlechtickému paláci je dům U minuty, č.p.3 I, na Staroměstském náměstí. Tento dům z let těsně po 1564 upoutává svojí bohatou sgrafitovou výzdobou a vytříbeným architektonickým řešením. Asi nejzajímavějším příkladem měšťanské renesance v Praze je fasáda Týnské školy z doby kol.1550 Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích, B. Wolmut,

10 Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích, B. Wolmut Poměrně vzácným příkladem stylové jednoty v duchu renesance jsou kostely v Pardubicích. Kostel sv. Bartoloměje je z let , tribuna vestavěna v roce 1539, patrně mistr Pavel. Předsíň novodobá. Vlevo kostel sv. Jana Křtitele v Pardubicích z let 1510 (oprava gotického presbytáře) a (loď a klenby), vpravo kostel Zvěstování P. Marie z let Sbor českých bratří v Mladé Boleslavi, Kostel Všech Svatých na Pražském hradě. Po požáru v roce 1541, kdy byl zničen gotický kostel od Petra Parléře, došlo k jeho renesanční rekonstrukci, kterou vedl nejspíše dvorský stavitel Ulrico Aostalli. Byla to v podstatě vestavba do značně poškozeného gotického obvodového zdiva a současně byl kostel stavbou nové lodi přímo napojen na královský palác. K vysvěcení rekonstruovaného kostela došlo v roce Kostel sv. Salvátora v Klementinu, M. Fontana, , rek. renesančního stavu arch. Michal Brix Kostel P. Marie Andělské při klášteře kapucínů na Hradčanech, Průčelí všech kapucínských kostelů programově napodobují průčelí kostela sv. Františka v Assisi. Kostel sv. Salvátora na Starém Městě Pražském, postaven jako německý evangelický sbor v letech Od r součástí paulánského kláštera. Tehdy dostal dvojvěžové západní průčelí, přičemž po dalším požáru v r se dochovala věž jediná. V roce 1863 kostel předán českým evangelíkům. Kostel sv. Rocha v klášteře premonstrátů na Strahově, , dokončován ještě během třicetileté války.

11 Vlevo kaple sv. Stanislava při kostele sv. Václava v Olomouci, , vpravo kaple Edlmanů při kostele sv. Mořice v Olomouci, 1572 Kaple sv. Vojtěcha na Pražském hradě, pohled a řez od J. Mockera. Kaple sv. Vojtěcha na Pražském hradě, postavena U. Aostallim v letech , patrně podle plánů B. Wolmuta, barokně upravena 1637 a Zbořena 1879.

Česká gotická architektura

Česká gotická architektura Česká gotická architektura Gotiku k nám přinášejí mnišské řády cisterciáci, minorité a klaristky. První gotické stavby jsou součástí starších klášterů. Cisterciáci přinesli svůj vlastní hotový styl (cistercko-burgundská

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55. Pražský hrad. Ročníková práce z dějepisu

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55. Pražský hrad. Ročníková práce z dějepisu Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Pražský hrad Ročníková práce z dějepisu Pražská Jana Únor 2013 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Název... 4 3 Vznik a vývoj... 5 3.1 Pravěké osídlení ostrožny Pražského hradu...

Více

Gotická architektura v Českých zemích

Gotická architektura v Českých zemích GOTICKÉ PAMÁTKY Gotická architektura v Českých zemích Gotická architektura se ve většině zemí pozvolna vyvíjela z architektury románské. Obzvláštní oblibu zaznamenává v zaalpských zemích, kde přetrval

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Blatná, náměstí Míru Mariánský sloup na náměstí Míru v Blatné 08.09.2007-16.09.2007 Jedná se o typický mariánský sloup, jehož základ tvoří čtyři vysoké

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chýnov Chýnovská jeskyně 13.09.2008-14.09.2008 9.00-15.30 hod. Chýnovská jeskyně byla první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní na našem území (v r.

Více

Architektura baroka v Českých zemích

Architektura baroka v Českých zemích Barokní památky Architektura baroka v Českých zemích V období 17. a 18. století byly hlavními stavebníky církev a šlechta. Města v době po bitvě na Bílé Hoře a po třicetileté válce zchudla a královský

Více

Baroko v Českých zemích

Baroko v Českých zemích Baroko v Českých zemích Přechodný styl Počátek baroku je u nás spojen s architekty na dvoře císaře Rudolfa II. a jejich stylem na pomezí renesance, manýrismu a baroka. Významný byl také příchod jezuitů

Více

Vývoj architektury 30

Vývoj architektury 30 Vývoj architektury 30 ( Seznam staveb s obrázky a přiměřeným popisem ) Zpracovala Evlin PŘEDROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Historické podmínky Po pádu západořímské říše (476 n.l.) nastává na jejím území období

Více

Česká románská architektura

Česká románská architektura Česká románská architektura Architektura Velké Moravy V 6. století přišli na naše území Slované, v 7.stol. vznikla Sámova říše obranný kmenový svaz, po vpádu a Avarů a jejich vyhnání Karlem Velikým vznikla

Více

PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU

PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU Architektura klasicismu, empiru, romantismu a historismu v Českých zemích V českých zemích trval barok neobyčejně dlouho. Po jeho vyčerpání sice nastupuje

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého náměstí - areál Kouřimské brány

A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého náměstí - areál Kouřimské brány 4) PŘEDPOKLÁDANÉ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK V PROGRAMU REGENERACE MPR MĚSTA KUTNÉ HORY PRO OBDOBÍ 2011-2016 A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

Dějiny umění 3. lekce Renesance v Čechách až současnost Obsah:

Dějiny umění 3. lekce Renesance v Čechách až současnost Obsah: Dějiny umění 3. lekce Renesance v Čechách až současnost Obsah: ČESKÁ RENESANCE... 3 Raná renesance (1492-1538)... 3 Vrcholná renesance (1538-1580)... 3 Sochařství... 5 Malířství... 5 MANÝRISMUS... 5 BAROKO...

Více

Církevní a židovské památky

Církevní a židovské památky Církevní a židovské památky OBSAH Hradecko Hradec Králové... 3 Hradecko... 9 Krkonoše... 13 Podkrkonoší... 17 Kladské pomezí Kladské pomezí... 22 Broumovsko... 29 Orlické hory a Podorlicko... 35 Český

Více

âesk Krumlov v umûlecko-historické

âesk Krumlov v umûlecko-historické PrÛzkumY památek II/1999 âesk Krumlov v umûlecko-historické literatufie, bilance a perspektivy Jan Müller Obr. 1: Český Krumlov, celkový pohled od jihovýchodu (foto z archivu PÚSČ, 1998). Jen nemnoho měst

Více

Speciál. Památky 2012. Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré. ZDARMA. www.kampocesku.cz

Speciál. Památky 2012. Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré. ZDARMA. www.kampocesku.cz Turistický magazín ročník II., květen 2012 ročník V., vydání duben 2011 Speciál ZDARMA Památky 2012 Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré. www.kampocesku.cz Jan Werich Europa Jagellonica

Více

11.09.2010-12.09.2010 8.00-18.00 hod. 18.09.2010 9.00-17.00 hod. 18.09.2010 9.00-16.00 hod. 18.09.2010 9.00-16.00 hod. 18.09.2010 9.00-16.00 hod.

11.09.2010-12.09.2010 8.00-18.00 hod. 18.09.2010 9.00-17.00 hod. 18.09.2010 9.00-16.00 hod. 18.09.2010 9.00-16.00 hod. 18.09.2010 9.00-16.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V OLOMOUCKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Park v Bílé Lhotě byl založen kolem roku 1700 při renovaci zdejšího

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1. část je

Více

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah Část A PIVOVARNICTVÍ Obsah Úvod Kotevní bod trasy o PLZEŇ Klíčové lokality a navazující území Území Obec s významným pivovarem - klíčovou lokalitou 1 o Kostelec nad Černými Lesy o Kácov o o o o Humpolec

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

Kostel sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna v kontextu pozdně gotické sakrální architektury západních Čech

Kostel sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna v kontextu pozdně gotické sakrální architektury západních Čech Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Kostel sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna v kontextu pozdně gotické sakrální architektury západních Čech Kateřina Kruftová Plzeň 2014

Více

sích. Panství Lednice bylo přímo spojeno s panstvím Valtice. Když pak v roce 1638 Karel Eusebius z Lichtenšejna koupil ještě i panství břeclavské,

sích. Panství Lednice bylo přímo spojeno s panstvím Valtice. Když pak v roce 1638 Karel Eusebius z Lichtenšejna koupil ještě i panství břeclavské, obsah Lednice... 3 Valtice.... 6 Kulturní krajina Lednicko-valtický areál.... 9 Mikulov.... 12 Břeclav.... 15 Vranov u Brna.... 17 Slavkov u Brna.... 21 Černá Hora.... 23 Bučovice... 24 Boskovice.... 26

Více

Radnice v Plzni Stavební historie a rekonstrukce

Radnice v Plzni Stavební historie a rekonstrukce MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář dějin umění Bakalářská diplomová práce Radnice v Plzni Stavební historie a rekonstrukce Veronika Kůsová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. Brno

Více

Zachovalé náhrobky na židovském hřbitově v obci Podbřezí

Zachovalé náhrobky na židovském hřbitově v obci Podbřezí Arkády opočenského zámku obrazárna. Součástí zámeckého areálu je i park a obora. Kapucínský klášter s kostelem Narození Páně byl založen L. Colloredem z Wallsee roku 1673. Raně barokní stavba z let 1676-78

Více

Národní památkový ústav. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav výroční zpráva za rok 2012 Národní památkový ústav výroční zpráva za rok 2012 Fotografie na obálce (odshora dolů): Chrám nanebevzetí Panny Marie v Polné, barokní varhany. Hrad

Více

Seznam SHP odevzdan ch v roce 1997 v rámci grantu GA âr 103/97/0593 do SÚA

Seznam SHP odevzdan ch v roce 1997 v rámci grantu GA âr 103/97/0593 do SÚA PrÛzkumY památek I/1999 Seznam SHP odevzdan ch v roce 1997 v rámci grantu GA âr 103/97/0593 do SÚA V roce 1998 byl založen s podporou grantu GA ČR archiv stavebně historických průzkumů při Státním ústředním

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více