Elektrárna Temelín power plant

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrárna Temelín power plant"

Transkript

1 Únor/February 2014 EDUCAnet České Budějovice Elektrárna Temelín power plant Uvnitř tohoto vydání: Exkurze do Temelína Hry: Kingdom come Visit of Temelín Games: Kingdom... Rozhovory s učiteli: Miroslav Talíř Japonské kulturní dny Natsumi s Life Jap. Culture Days Fun with English Lesk a bída ČRo Slovo šéfredaktora Word from editor Po vydání posledního čísla školních novin jsem se bál, že do prvního čísla Modrých koulí už žádný materiál nebude. Jako vždy, i tentokrát jsem se velmi ošklivě zmýlil a nakonec jsem byl nucen vypustit některé reportáže. Mezi padlé počítám reportáže o prezentaci na téma, recenzi nového elektrobusu, který se nám proháněl po Budějovicích a další díl (Ne)obyčejného románu. Na druhou stranu zde ale zůstalo jen to opravdu nejlepší a tak vám s hrdostí dávám do ruky naše první Modrý koule. A nehledejte žádné dvojsmysly! Lukáš Navara 27. ledna Jako dárek k pololetnímu vysvědčení se mohla celá škola zcela zdarma vydat do Jaderné elektrárny Temelín, což je jedna z nejkonzervativnějších staveb v okolí. Naštěstí jsme sem nejeli traktory blokovat silnice, nebo se přivazovat k plotu, ale navštívit návštěvnické centrum, kde jsme se o továrně dozvěděli vše nejdůležitější. Je dopoledne, chladno a naše škola vyráží směr Mariánské náměstí, kde se posadíme do postaršího autobusu a přidáme se tak k exkurzi třídy ze základní školy. Ačkoliv by člověk očekával, že mladší ročníky budou hlučnější Více na straně 2. Rozhovory s učiteli: Miroslav Talíř 30. ledna naší školu opustil jeden z našich učitelů pan Miroslav Talíř. Těsně před jeho odchodem jsme s ním udělali rozhovor. January, 27th As a gift for a midyear report, the whole school visited Nuclear power plant Temelín for free! Temelín is one of the most controversal buildings in Southern Bohemia. Luckily, we didn t go here with tractors to block the road or to bind ourselves to the fence, but we visited visitor s centre, where we listened to the most important information about the power plant. It s noon, cold and our school goes to Marianské náměstí to get onto an old bus and to join elementary school class. Even you can guess that younger classes will be nosier More at page 3. Everything about Natsumi written by Natsumi Let s have a look at everyday life and thoughs of Natsumi. You ll see that she is very interesting! Více na straně 4. More at page 5. Legenda/legend: Článek pouze v češtině/article is in Czech only. Článek pouze anglicky/article in in English only.

2 Modrý koule Plán celé elektrárny hezky z vrchu. Plan of the Power Plant nicely from top. Napište nám! Návštěva Temelína pokračování atmosféru nakonec zpříjemnili žáci EDUCAnetu zpěvem a smíchem. Co bylo příjemné v autobusu, nebylo už příliš žádoucí během promítání krátkého 3D filmu, které nás čekalo v návštěvnickém centru jako první. Studenty však kromě filmu čekalo i nepříjemné zjištění do elektrárny jako takové se nešlo. I tak jsme nebyli příliš ochuzeni, protože film a vnitřní výstavy nejrůznějších zařízení nám všechno víceméně nahradil. Mezi nejzajímavější bychom mohli určitě zařadit mlžnou komoru zařízení, které pomocí generované páry zobrazuje přirozené radiační záření, které je všude kolem nás. A když byl člověk opravdu trpělivý, mohl zahlédnout dokonce záření z kosmu a to už je přinejmenším zapamatování hodné. Výstavy, po kterých se studenti mohli volně procházet, nám předvedly vše, co potřebujeme vědět o jaderné energii. Mezi nimi byla například cesta uranu z dolu přes reaktor až po sklad použitého paliva, nejrůznější mašinky, vzdělávací videa a konec konců i podrobné rozebrání štěpné reakce. Mezi studenty však byla nejpopulárnější simulace kontrolního panelu samotné elektrárny. Naneštěstí však citlivost dotykových obrazovek byla horší než citlivost mrtvého koně a když už jste něco se štěstím stiskli, většinou to nefungovalo. K tomuto selhání snad jen dodejme, že jsme velice rádi, že návštěvnické centrum dělala jiná firma, než která stavěla elektrárnu samotnou. Na závěr už jen přihodíme pár zajímavostí, které nám sdělila naše ochotná průvodkyně Jitka Lhotská a propagační letáky společnosti ČEZ: - Jedna peleta uranu vážící 5 gramů dokáže nahradit až 880 tun uhlí či 560 litrů benzínu! - Podíl jaderné energie v ČR je celých 40%. - Jedna chladící věž váží celých tun! (To je víc, než vážil Titanic.) - ČR má nejpřísnější pravidla pro jadernou energii na světě. - JET má výkon 2120 MW. - 1 blok stojí 250 miliard Kč. - Uvažuje se o dostavbě dalších dvou bloků elektrárny. Místo čtyř chladících věží se tak můžeme těšit až na osm. Nový název, nový design! Natsumi je tu poslední měsíc, tak se podle toho chovejme a užijme si jí, dokud jí tu máme! Letos se doslova roztrhl pytel s nejrůznějšími soutěžemi školních časopisů a abychom tedy neudělali ostudu, obměnili jsme název a grafiku školních novin (jak už jste si asi všimli). Nový název vybírali studenti v anketě na Facebooku, přičemž název Modrý koule drtivě zvítězil nad druhým EDUCAnet News a všechny ostatní nechal daleko za sebou. Jak samozřejmě všichni víme, nový název krásně vystihuje naše stylové logo a tím se náš časopis hrdě hlásí k naší škole. Kromě těchto potěšujících změn nás možná čeká rozšíření časopisu o další dvě strany, nebo začátek vydávání školního magazínu. Ale to je ještě otázkou budoucnosti. Hry: Nová česká hra Kingdom Come Hra využívá engine Crytek, díky čemuž je grafika vskutku oslnivá. Nová, svěží, originální, realistická, nádherná a hlavně česká. To jsou přívlastky, které můžeme přisoudit nejnovější hře od českého nezávislého studia Warhorse Kingdom Come: Deliverance. Děj se odehrává v zemích Koruny České v roce 1403, ve zlaté éře středověku. Hráč hraje za mladého kováře, který se pokusí o téměř nemožný úkol zachránit království od války a starého krále před novým. Anebo to udělat přesně naopak. Ve hře tedy máte velké množství svobody a svým stylem připomíná slavnou sérii The Elder Scrolls. Na rozdíl od ní však tvůrci kladou obrovský důraz na realismus. Proto budou ve hře kopie českých hradů, zbraní i kultury. Veškeré vaše akce ovlivňují politiku, ekonomiku a mnoho dalších aspektů středověkého soužití. Naopak zde nenalezneme kouzla či draky. Důvod? Ve středověku nic takového neexistovalo. Hra právě shání peníze na svůj vývoj na Kickstarteru. Potřebuje alespoň 10 milionů, aby studio přesvědčilo svého investora, že je o hru skutečný zájem. Naštěstí se požadovaná částka vybrala už po dvou dnech a v době psaní tohoto článku je tam již dvojnásobek. Tvůrci říkají, že čím více peněz nyní vyberou navíc, o tolik bude hra lepší. Proto přispějte i vy alespoň 500 korun a dostanete nejen kopii hry, ale i přístup do bety. A pokud jste opravdu milionáři, tak za cca korun dostanete super luxusní edici s vlastním mečem. 2

3 Únor/February 2014 Visit of Temelín Continuation New Name, New Design! This year is literally filled with all kinds of competitions of school newspapers. To stand out and be the best of the very best we changed the name and design of our school newspaper. (Maybe you've already noticed), The new name was chosen by atmosphere was made by students of EDUCAnet by singing and laughing. What was nice on the bus, wasn t so good during watching a short 3D movie, which was showed in the visitor s centre as the first point of interest. However, there was a big disappointment too when students found out, that we won t visit the power plant itself. Fortunately, it wasn t so bad because the movie and a lot of exhibitions made it up for us. One of the most interesting things was for sure a fog chamber. There you can watch natural X-Rays that are crossing the whole universe. And if you are patient enough, you can see cosmic radiation and that s really interesting! Exhibitions, which were freely accessible, showed us everything we need to know about nuclear energy. For example the path of Uranium from the mines through the enrichment companies and reactor to the nuclear waste storage facility. Or all kinds of different machines, education movies and even nuclear fusion in detail. Nevertheless, the attraction most popular with our students was the simulation of control room of the power plant itself. Unluckily, the sensitivity of touch screens was worse than the sensitivity of a dead horse and even if you were lucky enough to push something, it usually didn t work anyway. To this fatal failure we can say just one thing we are glad, that visitor s centre was built by different company than the one that built the nuclear power plant. The visit, unfortunately, wasn t so good for our exchange student Natsumi. Everything was in Czech only and surprisingly our teacher doesn t have a dictionary for nuclear power plant processes and functions. :) Lastly we'd like to tell you some interesting facts about Temelín and nuclear energy itself: - Share of nuclear power in Czech Republic is more than 40% of the total production of electricity. - One cooling tower weighs tons! - The Czech Republic has the most uncharitable rules for nuclear power plants from the whole Europe! - TPP has power 2120 MW. the students via the Facebook. The name Blue Balls won against EDUCAnet News with a huge margine. As we already know, the new name beautifully expresses school's stylish brand logo, so our newspaper is a proud member of EDUCAnet merchandise. Besides these changes we will maybe expand the newspaper by other two pages OR we will start printing a new school magazine. But that s all the question of the future. Nejpopulárnější sekcí bylo jednoznačně multimediální centrum. The most popular section was multimedial centre. Write us! Natsumi s here for the last month, so treat her well and enjoy her stay until she leaves! Games: New Czech Game Kingdom Come New, fresh, original, realistic and the most important is Czech. That s adjectives of the newest game from Czech independent game studio Warhorse Kingdom Come: Deliverance. The set is placed in the lands of Czech Kingdom in the year 1403 in the golden era of Middle Ages. The player takes the role of a young blacksmith, who tries to reach the impossible save the kingdom from war and old king from a new one. Or you can do the exact opposite. So in the game itself you have a big amount of choices, so it can look a little bit like famous game series The Elder Scrolls from Bethesda Game Studios. The big difference is that Warhorse focuses mostly on realistic methods. That s why in the game there are copies of Czech castles, weapons and culture. Everything you do has an impact on politics, economy and on a lot of other aspects of medieval life. We also don t find any magic or dragons here. Why? In the medieval times none of them existed. The game tries to raise the money on Kickstarter to convince investor about people s interest in the game. Luckily, the demanded money was raised after two days from the beginning and now there is more than twice as much money. Authors say that the more money they will get, the better game will be done. So if you give at least 500 CZK or 2500 JPY, you ll get one copy of the game and early access to beta version. And if you re super rich, you can buy a luxury edition with a sword for CZK. The game uses engine Crytek for the best possible graphics. 3

4 Modrý koule Rozhovory s učiteli: Miroslav Talíř Kdy jste se narodil, co jste vystudoval a kde jste pracoval a pracujete? Narodil jsem se před 55lety v Českých Budějovicích a po absolvování Střední průmyslové školy se zaměřením na výpočetní techniku jsem vystudoval VŠSE Plzeň, obor technická kybernetika. Po několika letech jsem si dále rozšířil své znalosti postgraduálním studiem na ČVUT v Praze v oblasti mikroprocesorové techniky a počítačů. Pracoval jsem jako konstruktér a vývojový pracovník v českobudějovické Tesle a podílel jsem se na vývoji elektronických a počítačových přístrojů. V roce 1993 jsem si založil vlastní formu na prodej a servis osobních počítačů a tuto firmu mám dodnes. Jak jste se dostal k EDUCAnetu? Celkem jednoduše, zhruba před 6-ti lety mě oslovila paní ředitelka s nabídkou jít učit na moderní školu, kde každý student bude mít svůj notebook a protože mě tato myšlenka zaujala, nabídku jsem přijal. Co si myslíte o vizi EDUCAnetu a síti škol jako takové? Vize EDUCAnetu je jistě krásná, ale cesta pro její naplnění je složitá a náročná. Kdybyste ve škole mohl změnit jakoukoliv věc, která by to byla? Rád bych, aby internet více sloužil výuce a ne proti ní tj. zpřístupnit vhodné stránky v čase, kdy je studenti potřebují. Je to jako s učebnicí, při češtině určitě nebude chtít vyučující, aby studenti listovali v učebnici matematiky. Internet má studentům při výuce pomáhat a ne je od výuky odvádět. Japonské kulturní dny Máte rádi jednu z následujících věcí? Anime, manga, sushi, kimono, Subaru, geisha, origami Ano? No tak přesně pro vás byly Japonské kulturní dny, jejichž hlavním pořadatelem byla jazyková škola AKAI KIKU, která spolupracuje s naší školou. Ostatně i díky ní je Natsumi tady s námi. A jelikož nestačí mít tady je Japonsku jako takovou, musíme uspořádat i víkend, kde se lidé dozví prakticky všechno možné o Japonsku i jeho kultuře. Kromě nejrůznějších přednášek jste měli možnost nechat si udělat pravý japonský účes, obléci si kimono, naučit se velice Krátce k Vašemu odchodu- mohl byste nám shrnout, proč odcházíte a co vás k tomu vedlo? Odcházím ze školy, protože po více než 5- ti letech potřebuji změnu a učitelské povolání je velice náročné a vyčerpávající. Neodcházíte kvůli novému učitelskému zákonu, podle kterého mohou vyučovat jen speciálně kvalifikovaní učitelé? Ne, ale připomnělo mi to, že jsem se v úvodu zapomněl zmínit o tom, že jsem v minulých letech ještě studoval a řádně dokončil svá vysokoškolská pedagogická studia. Bude se Vám po nás stýskat? Stýskat se mi bude po většině kolegů, některých absolventech a studentech ale svět není tak velký abych se s nimi občas neviděl a nesešel. Pokud by měl některý ze studentů zájem se s Vámi spojit, mohl by a jak? Jak jsem již zmínil, mám počítačovou firmu a předpokládám, že student střední školy, který má IT znalosti, dokáže na internetu bez větších problémů najít nejen sídlo firmy, telefon a další kontakty na mě. Co si myslíte o státních maturitách? Státní maturity jsou jistě velkým přínosem pro porovnání znalostí maturantů všech typů středních škol, jak státních, tak soukromých. Bohužel logistika státních maturit za dobou informační společnosti velmi pokulhává. zajímavou šátkovou techniku a nakonec i ochutnat nefalšovaný japonský čaj. Nejpopulárnější však byl workshop se sushi, který byl beznadějně zarezervovaný celé dny dopředu. Náš redaktor se tam však promáčknul a dokonce se mu podařilo ukořistit sushi samotné učitelky, které vidíte na obrázku. Bylo to nejlepší sushi, jaké jsem kdy v životě měl. Sushi jsem jedl dvakrát, jednou v RegioJetu a jednou od takzvaného největšího sushi mistra v Česku. Kdo by kdy čekal, že ho převálcuje nenápadná Japonka z Českých Budějovic. Jak sami můžete vyčíst, pokud jste sem Apple, Microsoft nebo Google, kterou značku preferujete a proč? Oblíbená značka v oblasti IT jsou HP, Intel a mnohé další firmy, které posunují technologie a využívání prostředků ICT dále a daří se jim to mnoho desítek let. Jaké máte koníčky? Mým koníčkem jsou počítače a to jak moderní, tak i historické. V průběhu května letošního roku připravuji otevření počítačového muzea, kde bude k vidění vývoj počítačů od šedesátých let až po téměř po současnost. Co byste studentům na rozloučenou vzkázal? Využijte všech možností studovat na této velice vstřícné škole, kde máte možnosti, o kterých se studentům na mnohých jiných školách ani nesní. nepřišli, přišli jste o hodně. Proto vám můžeme maximálně doporučit, aby jste stejnou fatální chybu neudělali dvakrát a přišli sem příští rok. 4

5 Únor/February 2014 Everything about Natsumi written by Natsumi I usually get up at 7 AM. Then I have breakfast with my brother. My grandmother cooks for us. Everyday I eat rice made by my grandfather. It s soooo good. I love it. Then I watch TV news for a short time. I check the weather forecast everyday. For me it s very important, because I m a baseball manager!! We usually practice outside. I m not happy, when it s a rainy day. Then I change my clothes. Japanese high schools have school uniforms and we have to wear them. Every single day. But I like it. It s cute and has a nice colour. At 8:15 I go to school by bicycle in summer. Now it s winter so I go to by my grandmother's car. Our class starts at 8:45. We have 6 classes everyday. In the morning we have 4 classes. After it we can have time to eat some lunch. But sometimes I can t because I have to cook for baseball players. Our baseball playground is far from my classroom. Maybe 200 meters?! I spend 77 míst Japonska Ježíšův hrob Mám pro vás špatnou zprávu. Vše co jste věděli o křesťanství je asi tak blízko pravdě jako Šifra Mistra Leonarda dobrému počtení (takže vůbec, kdyby to nebylo jasné). Zatímco konspirační teorie o Ježíšově životu zabalená do průhledné detektivky dobývala svět, Japonci se jen potutelně usmívali. Oni totiž pravdu znají. Kdo by ostatně měl znát fakta o spasitelově životě lépe, než jeho poslední žijící potomci, že ano? Japanese Culture Days Do you like one of the following things? Anime, manga, sushi, kimono, Subaru, geisha, origami Yes? So Japanese Culture Days could be ideal for you. This year the main organizer was a language school AKAI KIKU, which coworks with our school. Well it s mainly their fault, that Natsumi s here with us. :) And because a Japanese exchange student is just not enough, we have to make a special weekend, when people learn everything about Japan and its culture. Besides all kinds of presentations you have an opportunity to get original Japanese haircut, dress up into kimono, learn about very interesting scarf techniques and lastly a lot of time going to it. But I go there with another baseball manager KAEDE. She is interesting and funny, so the time has become good. After it, we have to take 2 more classes. I am so sleepy at the time!! Then we have cleaning time for 10 minutes. Everyone has to clean school. It is an important time. At 3:30 PM I go to club activities! This time is the best for me!! First I make rice balls. Sometimes I make 70 rice balls! It is so hard. But I am happy when baseball players say Thank you to us. Second I clean the coach room. Third I make a drink for them and prepare something. After a practice I go back home at 8 pm. Sometimes even later. And I eat dinner. I like this time because I can talk with my family. After it I take a bath. From 9:30 to 10:00 I study. But I m so sleepy. My father make cocoa for me. I can study just because of it! At midnight I go to bed. Now I have a lot of free time in the Czech Republic. I would like to do a lot of things, so I want to change myself. Tak už tedy přestanu napínat. Na kříží nezemřel Ježíš, ale jeho mladší bratr Isukiri a mesiáš mezitím utekl na Sibiř aby eventuálně dorazil až do Japonska (kde ostatně již dříve studoval místní zvyky). Usadil se ve vesnici Hachinohe, za choť pojal farmářovu dceru Miyuko a s ní zplodil tří děti. Zemřel skoro plešatý ve věku 106 let. Že to přeci nemůže být pravda? Cedule směřující k místu mesiášova posledního taste original Japanese tea. But the most popular was the workshop with sushi, which was hopelessly reserved for days before the event. But our journalist squeezed in and even managed to grab sushi from the teacher herself. You can see it in the photo. It was the best sushi I have ever had in my whole life. I ve eaten sushi twice once in RegioJet train company and once it was from the so-called best sushi maker of the Czech Republic. Who would have ever expected, that he coudl be crushed by an unshowy Japanese woman living for years in České Budějovice. As you can see, you maybe missed a lot, if The reason why I came here is that I want to find my dream. I know well, it s difficult thing. I could come here. I will try it!!! Lastly I want to thank everyone. My parents, grandparents, brother, friends, teachers Really, thank you. And my Czech life is sooo fun!! :) Every explain (??) is good for me. Thank you from now on. Natsumi odpočinku už z dálnice a detailní turistická brožura se přeci nemůžou mýlit! A co na to přímý Ježíšův potomek, sedmdesátiletý pán Junichiro Sawaguchi? Prý se nikdy za mesiášova syna nepovažoval a jeho rodina jsou budhisté a nikoliv křesťané. Dobře to nebylo moc nápomocné, ale! Prý také ví Zbytek naleznete na výborných stránkách se vším o Japonsku. you didn t go there. So please don t do the same fatal mistake twice and come here next year. 5

6 EDUCAnet České Budějovice Fun with English Napoleonic wars were really about toilets. Napoleon was a staunch believer in privies, but the Duke of Wellington gave his all for the water loo! Punny jokes 2 My friend was fired from his job at the road department for stealing. I have to say I saw it coming. The last time I was at his house all the signs were there. Crossword I like European food so I decided to Russia over there because I was Hungary. After Czeching the menu I ordered Turkey. When I was Finnished I told the waiter 'Spain good but there is Norway I could eat another bite'. If you step onto a plane and recognize a friend of yours named Jack don't yell out Hi Jack! Cartoonist found dead in home. Details are sketchy. Alcohol and calculus don't mix so don't drink and derive. I've been to the dentist several times so I know the drill. I decided that becoming a vegetarian was a missed steak. The frustrated cannibal threw up his hands. My wife tells me I'm a sceptic - but I don't believe a word she says. Snail! By Dan Černý Hello, Franta! It s cold these days, isn t it? Hello? Are you listening? Názor: Lesk a bída Českého rozhlasu? Interesting Fact: Víte, že nová generace fúzních lithiových reaktorů dokáže pokrýt celosvětovou spotřebu energie na celých 2,5 milionů let dopředu? Did you know, that the new generation of lithium reactors could cover worlwide need of energy for 2.5 millions years? Toto je osobní názor napsaný za účelem pobavení. Nevyjadřuje oficiální stanovisko školy či redakce. Děkujeme za pochopení. Všichni žijeme v zemi, kde platíte za to, že dýcháte. No, ne doslova, ale tím, že dýcháte, se nevyhnete poslechu hudby ať už z rádia, MP3, mobilu či počítače. Za tuto hudbu se platí. Že by to bylo tvůrcům? Kdepak, přátelé, to byste se ošklivě sekli. Platí se především vydavatelským společnostem, které jsou v Česku příhodně zastoupeny pouze dvěmi monopolními organizacemi OSA a Intergram. No budiž, je fér za hudbu platit. A ačkoliv se způsobem platby lze nesouhlasit, je tady instituce, která tyto poplatky zvedla na úplně jinou úroveň. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil Český rozhlas. Tomu musíte měsíčně 6 platit za to, že vlastníte rádio. Ano, slyšíte dobře! Vůbec nezáleží na tom, jestli ČRo posloucháte, nebo jestli vůbec zapnete rádio jako takové. Pravda, tohle už je velmi známá a stará křivda. V našem státě najdeme i horší. Ale přesto proč? Dejme si dohromady seznam všech stanic Českého Rozhlasu Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus, D-dur, Jazz, Junior a dalších 13 regionálních. Každá z nich potřebuje vyplnit 100% vysílacího času, každá potřebuje své technické zázemí a každá musí pokrývat celou republiku. Čest výjimkám, ale ruku na srdce, většina stanic ČRo se nedá poslouchat. Především tedy ty regionální. Ale hádejte co? Vy za to stejně platíte rozhlasový poplatek! Bang! Ruka je v rukávu, peníze tečou kohoutky a jediný, kdo je zase o něco chudší, je obyčejný člověk. Dobře, můžete říct ale obsah a náplň rádií bude mít alespoň dobrou úroveň a profesionalitu. Vy naivní blázni! To přece vůbec není pravda. Stačí se podívat na ten paskvil, který vzešel z profesionálního rozhovoru s Natsumi. A ačkoliv redaktor působil příjemně, kladl dobré otázky a koneckonců byl prostě profík každým coulem, výstup v podobě internetového článku je horší, než reportáž napsaná páťákem. Špatná stavba vět, gramatické chyby, podivné formulace, opakování slov Prostě bída ještě větší, než je tento článek. Ale to stejně nevadí, protože vy si za to stejně zaplatíte, ať už je kvalita jakákoliv. Šéfredaktor: Lukáš Navara Revize a tisk: Mgr. Jaroslova Dědková Web: Mgr. Petr Kuba Speciální poděkování Mgr. Radku Holceplovi za opravu chyb v angličtině a Natsumi za krásný text. V publikaci se mohou vyskytovat gramatické chyby.

Studentka z Japonska Student from Japan

Studentka z Japonska Student from Japan Leden/January 2014 Uvnitř tohoto vydání: EDUCAnet České Budějovice Školní noviny School Newspaper Studentka z Japonska Student from Japan Rozhovor s Natsumi 2 Interview with Natsumi (Ne)obyčejný román:

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Alena Kuzmová. Anglická gramatika. s cvičebními texty a klíčem

Alena Kuzmová. Anglická gramatika. s cvičebními texty a klíčem Alena Kuzmová Anglická gramatika s cvičebními texty a klíčem Edika Brno 2013 Anglická gramatika s cvičebními texty a klíčem Alena Kuzmová Odborná korektura: Alex Packer, Milan Šudoma Obálka: Martin Sodomka

Více

ODCHÁZÍME. Odcházíme: pohledem čtvrtých ročníků. Úžasná zeměplocha: Tak co je to svět, zapněte své představy... Ghoul: bojíte se rádi?

ODCHÁZÍME. Odcházíme: pohledem čtvrtých ročníků. Úžasná zeměplocha: Tak co je to svět, zapněte své představy... Ghoul: bojíte se rádi? ŠKOLNÍ ČASOPIS Květen 2015 Úžasná zeměplocha: Tak co je to svět, zapněte své představy... Ghoul: bojíte se rádi? Odcházíme: pohledem čtvrtých ročníků Vojna: začne opět platit branná povinnost? ODCHÁZÍME

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁ ÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

magazine for bringing students together fall 2011 Interviews Austria report Foreign studens view Quick news inside E S N V S E P r a h a

magazine for bringing students together fall 2011 Interviews Austria report Foreign studens view Quick news inside E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2011 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews Austria report Foreign studens view Quick news Teší ma, Buddy System Vitajte, práve ste otvorili

Více

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Číslo 27 / Issue 27 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62010 Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai Family Day se

Více

Premiéra nové generace Hyundai i30 kombi Premiere of the new-generation Hyundai i30 wagon

Premiéra nové generace Hyundai i30 kombi Premiere of the new-generation Hyundai i30 wagon Číslo 46 / Issue 46 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32012 Premiéra nové generace Hyundai i30 kombi Premiere of the new-generation Hyundai i30 wagon Hyundai na Ženevském autosalonu 2012

Více

Ruby Royalty. Rozhovor s doktorem Mrázem. Vědecká sekce: Antioxidanty. The origin of high heels. Objevte Botswanu! Summertime: A summer in Croatia

Ruby Royalty. Rozhovor s doktorem Mrázem. Vědecká sekce: Antioxidanty. The origin of high heels. Objevte Botswanu! Summertime: A summer in Croatia Ruby Royalty Objevte Botswanu! The origin of high heels Rozhovor s doktorem Mrázem Vědecká sekce: Antioxidanty Summertime: A summer in Croatia TABLE OF CONTENTS Words from the editorial board Page 2 Interview

Více

Fotografická soutěž. Ročník I Číslo 3 Duben 2014 SZŠ 5. května 51

Fotografická soutěž. Ročník I Číslo 3 Duben 2014 SZŠ 5. května 51 Ročník I Číslo 3 Duben 2014 SZŠ 5. května 51 Milí čtenáři, nacházíme se na konci třetího čtvrtletí, takže zejména maturanty čeká nejnáročnější období studia, jak se můžete dočíst v Anketě (str. 12). Doufám,

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and have a great English Accent! Other Languages Available In Mr. Stan s English:

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

Proč jsem pro pokrok své dcery vybral jazykovku se srdcem? Rozhovor s Jakubem Královcem, tatínkem naší studentky Aničky

Proč jsem pro pokrok své dcery vybral jazykovku se srdcem? Rozhovor s Jakubem Královcem, tatínkem naší studentky Aničky Proč jsem pro pokrok své dcery vybral jazykovku se srdcem? Rozhovor s Jakubem Královcem, tatínkem naší studentky Aničky Dobrý den, pane Královec, můžete se nám prosím trošku představit? Jaké je Vaše práce,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Proč taky, když jsou vaření či pečení.

Proč taky, když jsou vaření či pečení. Brouků se ve SCIS nebojíme Proč taky, když jsou vaření či pečení. Někteří si při školním Halloweenu na exotické havěti z dílny šéfkuchařů Davida Švejnohy a Milana Václavíka dokonce pochutnávali. Méně odvážnější

Více

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít OBSAH ÚVODEM Říkejte mi Izmael 6 Jak tato kniha vznikla, vzdání se nároků a trocha domácího úklidu NALEZENÍ PROBLÉMŮ V POUŽITELNOSTI KAPITOLA 1 A vidíte snad nějaké slony? 16 Co to je vlastní testování,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘ Í Č Í ANGLIČ TINA III GRAMATIKA A KONVERZACE U Č EBNÍ TEXT PRO DISTANČ NÍ FORMU VZDĚ LÁVÁNÍ MGR. ALENA MOULEOVÁ RNDR. ANNA

Více

monolog nebo společné vyprávění

monolog nebo společné vyprávění v následujících kapitolách se vám pokusím zprostředkovat pohled na maltu běžné mluvené angličtiny, tedy zvuky a slova, která vám pomáhají získat čas sloužící k utřídění myšlenek (sort out your thoughts)

Více

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Číslo 38 / Issue 38 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62011 Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Nábor na třetí směnu Recruitment for the third shift Family Day 2011

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV TRIP TO PRAGUE. 10. číslo, leden 2014. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2

AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV TRIP TO PRAGUE. 10. číslo, leden 2014. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2 AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV It has been two months since we arrived in the Czech Republic and we have really enjoyed this time in this new different country. At the beginning

Více

INTERNATIONAL EXPRESS

INTERNATIONAL EXPRESS INTERNATIONAL EXPRESS Czech Companion Slovníček a přehled mluvnice v češtine WORKING TRAVELLING SOCIALIZING Intermediate Keith Harding and Liz Taylor 2 1 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp Oxford University

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více

English for authorities and offices

English for authorities and offices E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í S o ň a

Více

KOMENSKY in TANZANIA. REPORT 2011, s výhledem na 2012

KOMENSKY in TANZANIA. REPORT 2011, s výhledem na 2012 KOMENSKY in TANZANIA REPORT 2011, s výhledem na 2012 OBSAH: 1. Krátké shrnutí Slovo úvodem a závěrem 2. Vyhlídky a plány. Další roky jsou před námi 3. Účetnictví a Rozpočet 2011 / 2012 4. Quality education

Více

HMMC News. Hyundai i30 sport

HMMC News. Hyundai i30 sport 11 / 2009 číslo 20 // issue 20 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Hyundai i30 sport Rok výroby za námi One Year of Production over Vítězné fotografie ze soutěže Winning Pictures

Více