Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Český Krumlov"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Český Krumlov Hodnotící zpráva 2012/2013

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Adresa 1): Linecká 67, Český Krumlov Právní forma: Příspěvková organizace IZO: IČO: Bankovní spojení: /0300 BÚ /0300 FKSP /0300 DČ Ředitel: Jakub Pich, Mgr. Telefon: ředitel Telefon: jednotlivá odborná oddělení Telefon, fax: ředitel Média: Adresa 2): Dům dětí a mládeže Český Krumlov - pobočka Kaplice Omlenická Kaplice Telefon: Média: Forma organizace: Příspěvková organizace s právní subjektivitou Pracoviště: DDM ČK, Linecká 67, Český Krumlov DDM ČK, pobočka Kaplice, Omlenická 436, Kaplice Turistická základna Zátoň, Větřní Turistická základna Slavkov, Větřní Areál zahrady - Prokešova zahrada na území katastru Český Krumlov Zřizovatel Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově, Linecká 67 s právní subjektivitou byl zřízen Jihočeským krajem se sídlem v Českých Budějovicích schválením usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č. 55/2001/ZK ve znění dalších dodatků a podle 1 odst. 1 a 2 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Zřizovatel, dle platných právních předpisů a norem, schválil zřizovací listinu organizace a zabezpečil její zápis do školského rejstříku.

3 Předmět činnosti Organizace vykonává činnost Domu dětí a mládeže (dále jen DDM). Činnost organizace je určena pro děti, žáky, studenty, popřípadě i další zájemce, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. DDM poskytuje vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, ale jehož prvotním posláním je zájmové vzdělávání, naplňování zájmu a potřeb dětí, žáků, studentů a dalších zájemců v jejich volném čase. Základní účel organizace Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro děti, žáky, studenty popřípadě i další zájemce, včetně otevřené nabídky příležitostných a spontánních činností. DDM se podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty. Ve spolupráci se školami i dalšími školskými zařízeními a institucemi se DDM rovněž podílí na organizaci soutěží nejen MŠMT, přehlídek dětí a mládeže a dalších. Zájmové vzdělávání dětí a mládeže se v DDM realizuje v těchto oblastech: jazykovědní, výtvarné, přírodovědné, technické, estetické, dramatické, v oblasti tělovýchovy a sportu. Vzdělávání je určeno pro děti, žáky, studenty, popřípadě i další zájemce, dospělé, seniory i veřejnost. Zájmové vzdělávání je realizováno ve všech oblastech činností formou pravidelných, příležitostných či spontánních aktivit, víkendových i prázdninových odborných akcí a metodických činností. Zájmové vzdělávání je určeno všem zájemcům na území města Český Krumlov, města Kaplice a přilehlého okolí. Pracoviště Pracoviště, na kterých je realizována zájmová činnost DDM, jsou rozdělena: a)pracoviště DDM Český Krumlov, Linecká 67, Český Krumlov b)pracoviště DDM Český Krumlov - pobočka Kaplice, Omlenická 436, Kaplice DDM ČK vykonává svoji činnost na dvou pracovištích. Centrálním pracovištěm je DDM ČK, Linecká 67, Český Krumlov. Odloučeným pracovištěm je DDM ČK pobočka Kaplice. Ke sloučení organizací do jednoho právního subjektu došlo k včetně přechodu práv a povinností subjektů. Další změnu prodělala již sloučená organizace DDM k na pozici řízení DDM. Na základě těchto rychlých změn docházelo následně v průběhu školního roku 2012/2013 ke sjednocování předpisů, personálního obsazení, hospodářské agendy atd. Pracoviště DDM ČK pobočka Kaplice prošlo kompletní generační a pedagogickou výměnou. Pracoviště bylo z hlediska personálního kvalitně obsazeno, byl jmenován nový vedoucí pracovník pobočky a pracovníkům, kteří nesplňovali pedagogické vzdělání, bylo stanoveno doplňující studium. Dále byly pracovníkům sjednoceny a naplněny jejich pracovní úvazky na nejvýše možné limity. V oblasti pracovně právní byly vyjasněny práva a povinnosti jak s pracovníky DDM, tak i s obcí Kaplice. Změny byly uvedeny v nově zpracovaném organizačním řádu DDM. Pracoviště DDM ČK pobočka Kaplice je samostatné, nachází se v pronajatých prostorách ZŠ a Praktické školy Kaplice. V letošním roce se podařilo prostory konsolidovat a vyčlenit je podle charakteru prováděných zájmových činností. Pracoviště je postupně materiálně dovybavováno a v současné době je stabilní. Pracoviště DDM ČK nedoznalo zásadních změn. V tomto školním roce bylo a je nadále velice stabilní. V tomto školním roce zde probíhalo několik projektů

4 zaměřených na zkvalitnění prostorových podmínek DDM. Byly předloženy a zhodnoceny doposud vytvořené projekty. Na základě odborných posudků, finančních možností DDM i zřizovatele bylo rozhodnuto od těchto projektů odstoupit. Přesto pracoviště DDM ČK prošlo v tomto roce stavebními úpravami, které směřují k dlouhodobému cíli opravě současného stavu a celkové rekonstrukci budovy DDM, s výhledem na bezpečnostní zajištění a zkvalitnění poskytovaného zájmového vzdělávání. Stavební úpravy v tomto školním roce byly provedeny v přízemí a prvním patře budovy (drenáž a izolace DDM). Dále bylo pracoviště v Českém Krumlově zařazeno do projektu OPŽP v rámci rekonstrukce celého objektu (zateplení, obnova fasády budovy, výměna oken) s možnou realizací ve školním roce V souvislosti s touto žádostí byl též zpracován projekt na výměnu střešní krytiny budovy. Zároveň byly odstraněny nevyhovující dřeviny, které poškozovaly budovu DDM. Výše zmíněné činnosti, včetně provozního chodu a příprav DDM, narušily v měsíci červnu povodně, které značně ztížily naši činnost. I přes tyto události se podařilo veškerý harmonogram dodržet a realizovat díky vynaloženému úsilí všech pracovníků DDM. Povodňové opravy a další náležitosti (ty, které již nebyly realizovány) budou provedeny ve školním roce 2013/2014. Budova DDM byla také vykradena. Byla zcizena pokladní hotovost a poškozen majetek DDM. Škoda byla řádně nahlášena a podáno trestní oznámení. Tuto událost se již podařilo vyřešit jak v oblasti trestního řízení, tak i v oblasti náhrady škody. Z pohledu materiálního zabezpečení a vybavení je pracoviště DDM ČK průběžně dovybavováno a v současné době je stabilní. Zájmová činnost DDM ČK dále probíhá ve spolupráci s obcemi, ve kterých jsou na základě smluvních vztahů vytvořeny podmínky pro realizaci zájmové činnosti mimo základní pracoviště. Těmito jsou následující obce: c) Chvalšiny, Kájov, Vyšší Brod, Holubov, Benešov nad Černou, Omlenička Další pracoviště DDM, na kterých provozujeme zájmové činnosti v dalších formách zájmového vzdělávání, jsou: Turistická základna Zátoň č. p. 11 Všesměry - Zátoň Turistická základna Slavkov, č. p. 33, Bohdalovice - Slavkov Prokešova zahrada na území města Český Krumlov Základny a pracoviště pro zájmovou činnost V oblasti táborové a příležitostné činnosti využíváme turistické základny TZ Zátoň, TZ Slavkov a areál Prokešovy zahrady. Základny slouží především k účelu využití DDM. V nevyužitém čase jsou základny poskytovány dalším školským zařízením, organizacím, klubům atd., k možnosti využití pro potřeby víkendových pobytů, soustředění, kurzů, zážitkové pedagogiky, letních táborů a dalších. Základny jsou využívány i ke komerečním čelům. Obě základny mají k sobě přidělen pozemek pro další využití. Ve školním roce 2012/2013 se podařilo zkvalitnit TZ Zátoň formou rekonstrukce výstavby sociální zázemí (formou projektu - Modernizace sociálního zázemí TZ Zátoň), vybavit základnu do výše průměrného standartu ubytování (vybavit základnu moderními antialergickými lůžkovinami, povlečením atd.), minimalizovat ztráty (výběrové řízení na vývoz odpadních vod, úprava krovu základny, střešního okapového systému) a základnu stabilizovat. Byly tíž projednány další postupy k revitalizaci TZ Zátoň. Pro svoji vyšší kapacitu, polohu, logistickou

5 dostupnost, modernější vybavení a přilehlé zázemí, je v současné době TZ Zátoň více preferována. Základna je materiálně i finančně nezávislá. TZ Slavkov poskytuje méně standartní ubytování s horší dopravní dostupností. Vyniká naopak svojí polohou, která je ideální pro turistické výlety, kresbu i malbu fotografii, cyklistiku a další. Základna byla částečně materiálně dovybavena, byly provedeny technické průzkumy a zaměření TZ Slavkov, včetně přilehlých budov. V současné době se TZ Slavkov nachází ve fázi přípravy k dalšímu využití. Základna je využita jen částečně, v celkovém zhodnocení není postradatelná. Základna není v současné době materiálně i finančně nezávislá. Areál Prokešovi zahrady je rozlehlý zahradní prostor parkánového charakteru a nebyl v posledních třech letech prakticky využíván. Jedná se rozsáhlý pozemek na parkánové úrovni s výskytem vzácných dřev, rostlin a brouků. Značnou část pozemku tvoří parkánová zeď, která je na hranici svojí životnosti. Revitalizace zahrady by byla vysoce finančně náročná, snad i z tohoto důvodu se až doposud nepřistoupilo k žádným úpravám. V průběhu tohoto roku byly učiněny základní přípravy k revitalizaci pozemku. Bohužel díky povodním byla tato činnost přerušena. Pozemek se v dlouhodobém záměru musí jak stavebně stabilizovat, tak i zapojit do dlouhodobého záměru využívání v zájmovém vzdělávání. V současnosti je areál částečně využíván žáky ZŠ Český Krumlov k přírodovědným a ekologickým účelům. Dopravní hřiště DDM spadá do oblasti dopravní výchovy, ke které náleží ve spolupráci s Městem Český Krumlov, dopravní hřiště (dále jen DDH). Ve školním roce 2012/2013 se podařilo na DDH revitalizovat vozový park za pomoci grantového systému, proběhly technické úpravy hřiště a DDH a je v současné době připraveno na zvýšený zájem o jeho využíti ze strany základních škol (změna RVP, povinná dopravní výchova na ZŠ). Formy vzdělávání DDM realizuje tyto formy vzdělávání: Zájmová činnost pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová. Zájmová činnost příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, dále příměstské tábory, rekreační pobyty a soustředění. Odborná a osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky, studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Spontánní aktivity a činnosti dle otevřené nabídky. Soutěže organizace soutěží vyhlášených MŠMT. Ostatní aktivity nezařazené do předchozích forem vzdělávání. Odborná oddělení Pracoviště Český Krumlov: Oddělení jazykové Oddělení hudebně - taneční Oddělení techniky přírodovědy Oddělení tělovýchovy a sportu Oddělení výtvarné a společenskovědní

6 Pracoviště Kaplice: Oddělení estetické výchovy Oddělení hudebně-dramatické Oddělení tělovýchovy a sportu Odborná oddělení na obou pracovištích pracují v souladu s vyhláškou č. 109/2011, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nabídka zájmových útvarů (dále jen ZÚ) oddělení je každý rok aktualizována a sestavována na základě zkušeností z předchozího školního roku, zájmu i požadavků dětí, žáků, studentů, dalších zájemců a veřejnosti. Nabídka ZÚ je dále závislá na materiálních, prostorových, finančních možnostech i podmínkách DDM a odvíjí se též od možností spolupráce s externími pedagogickými pracovníky i dalšími organizacemi a školskými zařízeními pracujícími s dětmi. Mimo odborná oddělení, která jsou ustanovena na pracovištích DDM v obcích Český Krumlov a Kaplice, spolupracujeme též na rozšíření nabídky ZÚ DDM v pravidelné zájmové činnosti, i do širšího okolí Českého Krumlova i Kaplice. Ve školním roce 2012/2013 jsme spolupracovali v oblasti s těmito obcemi: Chvalšiny, Kájov, Vyšší Brod, Holubov, Benešov nad Černou, Omlenička a chtěli bychom tuto spolupráci nadále rozšiřovat. S výše uvedenými obcemi jsme navázali uspokojivé pracovní vztahy, pracujeme a podílíme se na dlouhodobé spolupráci, kterou se nám podařilo díky vstřícnosti představitelů jednotlivých obcí získat. Provoz Provozní doba DDM obecně je rozvržena na všední dny do časového rozmezí od do hod. Provozní doba DDM se řídí pracovní dobou pedagogických pracovníků, rozvrhu ZÚ, externích pedagogických pracovníků a dle aktuální potřeby spontánních činností, přehlídek, akcí apod. Pro nepravidelnou činnost je vyhrazen termín všedního dne a to pátek. Prostor DDM je využíván po celý rok nejen ZÚ DDM, ale i dalšími kluby či organizacemi, př. úřadem práce, tanečními kurzy, výukovými programy ZŠ atd. Ostatním zájemcům je budova komerečně pronajímána. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Pedagogický sbor na pracovišti v Českém Krumlově je stabilní, zajišťuje jej pět pedagogických, dva administrativní, dva provozní pracovníci a ředitel DDM. V pedagogické oblasti jsou zastoupeni a splňují veškeré požadavky na pozici Pedagog volného času všichni pracovníci. Oddělení jsou kvalitně personálně i odbornostně zabezpečena dle charakteru činnosti oddělení. Administrativní a provozní pracovníci jsou po stránce odbornostní i personální též kvalitně obsazeni. Věková struktura pracovníků je vyhovující. Převažují zde pracovníci s delší dobou výchovně vzdělávací a odbornostní praxe. Pedagogický sbor na pracovišti v Českém Krumlově pobočka Kaplice je také stabilní. V současné situaci jej zajišťují vedoucí pracoviště, dva pedagogičtí a dva provozní pracovníci. Pracoviště v Českém Krumlově pobočka Kaplice prošlo k provozním, materiálním, ekonomickým i personálním sloučením (původně samostatné DDM Kaplice) s DDM Český Krumlov. Další změnou pracoviště prošlo v období (změna ředitele DDM). V důsledku těchto změn, po sobě rychle jdoucích, došlo v průběhu školního roku 2012/2013 k provozním, materiálním, ekonomickým, interpersonálním, spisovým změnám a personálním změnám

7 na pozicích pedagogických pracovníků, a to takovým způsobem, aby byl zajištěn chod DDM jako jedné organizace. Změny v organizaci se projevily v organizačním řádu DDM. Personální změny souvisely převážně s generační obměnou sboru. V pedagogické oblasti jsou zastoupeni a splňují veškeré požadavky na pozici Pedagog volného času všichni pracovníci. Všichni pedagogičtí pracovníci DDM Český Krumlov pobočka Kaplice však nemají předepsané pedagogické vzdělání. Doplňující pedagogické studium zahájila MgA. Alena Voglová, která po stránce odbornostní svoji pozici vysoce převyšuje. Všechna oddělení jsou kvalitně personálně i odbornostně zabezpečena dle charakteru činnosti oddělení. Provozní pracovníci jsou po stránce odbornostní i personální též kvalitně obsazeni. Věková struktura pracovníků je vyhovující. Převažují zde však pracovníci s kratší dobou výchovně vzdělávací a odbornostní praxe. V současné době je personální situace na pracovišti stabilizována a pobočka Kaplice kvalitně spolupracuje. Všichni pedagogičtí pracovníci se již podíleli na tvorbě ŠVP. Pedagogický sbor na tomto pracovišti se bude v následujících letech ještě utvářet. Celkově zajišťuje chod DDM Český Krumlov osm pedagogických, dva administrativní, čtyři provozní pracovníci a ředitel DDM. Zkrácené pracovní úvazky mají pouze provozní a administrativní pracovníci. Pracovníci zařazení, kontakty Pracoviště DDM Český Krumlov Ředitel: Mgr. Jakub Pich, , , Zástupce ředitele, vedoucí výtvarného oddělení: Bc. Alena Marvanová, , Vedoucí jazykového oddělení: Mgr. Eliška Rolníková, , Vedoucí estetického oddělení: Mgr. Marie Smeykalová, , Vedoucí přírodovědy a techniky: Denisa Sedláčková, , Vedoucí tělovýchovného oddělení: Hana Havlíčková, , Ekonom účetní: Naděžda Pižemová, , Správce: Jiří Němeček, tel.: Uklízečka: Jana Tomášková, zkrácený úvazek Pokladní: Jana Talířová, zkrácený úvazek

8 Pracoviště DDM Český Krumlov pobočka Kaplice Vedoucí pracoviště a sportovního oddělení DDM Kaplice: Bc. Jitka Sládková, , , (Vedoucí pracoviště Mgr. Lenka Menšíková rozvázala pracovní poměr k ) Vedoucí estetického oddělení DDM Kaplice: MgA. Alena Voglová, , , (Petra Hromková na mateřské dovolené do ) Vedoucí hudebně - dramatické oddělení: Petr Špatný dipl. um., , , (Vedoucí pracoviště a hudebně - dramatického oddělení Mgr. Lenka Menšíková odešla k ) Uklízečka: Marie Skypalová, zkrácený úvazek Školník: Josef Vaniš, zkrácený úvazek Řízení pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků DDM Struktura organizace určuje její jednotlivé útvary, rozsah kompetencí, řízení a pracovní samostatnosti. Práce DDM je řízena prostřednictvím rámcového plánu práce, organizačních a individuálních porad a schůzí. Organizační porady svolává ředitel. Zúčastňují se jich všichni vedoucí i pedagogičtí pracovníci, dle potřeby i administrativní a provozní pracovníci. V případě potřeby jsou s administrativními a provozními pracovníky projednávány záležitosti administrace a provozu průběžně, na žádost ředitele či dle upozornění pracovníka. Externí pracovníky na organizační, pracovní porady a školení svolává ředitel DDM, zpravidla 2x ročně. Individuální porady ředitele s ostatními pracovníky se konají na požádání pracovníků DDM nebo je ředitel svolává dle aktuální potřeby. Práci pracovníků organizace řídí, stanovuje, organizuje, ukládá pracovní úkoly, kontroluje jejich práci, dává pracovníkům k tomuto účelu závazné pokyny a hodnotí je ředitel DDM. Vedoucí pracovníci ukládají, organizují, řídí pracovní úkoly a kontrolují práci pedagogických a externích pracovníků a dávají jim k tomuto účelu závazné pokyny. Pedagogičtí pracovníci ukládají, organizují, řídí pracovní úkoly a kontrolují práci externích pracovníků a dávají jim k tomuto účelu závazné pokyny. Pedagogičtí pracovníci vykonávají výchovnou činnost v souladu s Vyhláškou č. 74 /2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Na týdenních organizačních poradách upřesňují konkrétní příležitostné akce, průběžně je posuzován stav plnění úkolů, upřesňován je plán práce na nejbližší časové období a řeší se aktuální otázky zařízení (pedagogický dozor apod.). Administrativní a provozní pracovníky řídí ředitel DDM. Provozní pracovníky DDM ČK pobočka Kaplice, řídí vedoucí pracoviště. Každé pracovní pondělí v průběhu školního roku (pokud to podmínky dovolí) probíhá provozní porada pedagogických pracovníků. Na poradě jsou pravidelně řešeny následující body: Kontrola úkolů a hodnocení akcí, které proběhly Úkoly, soutěže a akce dalšího období, jejich zajištění i propagace

9 Zprávy ředitele DDM Informace vedoucích oddělení jejich náměty, připomínky, dotazy, požadavky apod. V případě nenadálých situací je porada svolána operativně. Pracovníci s aktuálními podněty přicházejí průběžně, řízení provozních zaměstnanců probíhá dle provozního chodu DDM. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci vzdělávali formou samostudia, studiem propozic vyhlášených soutěží MŠMT, nových předpisů a zákonů dle podkladů ředitele, dále se zúčastňovali zájmového vzdělávání v rámci DDM Jihočeského kraje a metodickými návštěvami na jiných DDM. Další oblastí vzdělávání v oblasti seminářů Klíče pro život již ukončili. V rámci profesního vzdělávání proběhlo školení externích pedagogických zaměstnanců v rámci DVPP projektu K2. Tímto způsobem prošlo první fází školení 24 externích pedagogických zaměstnanců. Dále se pracovníci účastnili kurzů první pomoci a školení referentů motorových vozidel. Celkem se pracovníci zúčastnili 15-ti seminářů. SPOLUPRÁCE S EXTERNISTY V průběhu školního roku jsou externí pedagogičtí pracovníci svolávání vždy 2x ročně, a to na začátku školního roku a na konci školního roku. Zahajovací schůzka řeší hlavně organizaci školního roku, způsob vyplňování Deníků ZÚ, zápisné úplatu za zájmovou činnost, rozvrhy, BOZP, PP PO, novinky v oblasti zájmového vzdělávání, uzavírání smluvních podmínek v DPP atd. Závěrečná schůzka řeší ukončení činnosti, výběr deníků zájmových útvarů, bilanci jednotlivých oddělení, poděkování za dosavadní spolupráci atd. Po celý školní rok si externí pedagogické pracovníky řídí jednotliví vedoucí oddělení. Vedoucí jsou s těmito pracovníky v neustálém kontaktu, řeší jejich požadavky, připomínky a náměty, koordinují, zadávají a kontrolují jejich práci. Probíhající hospitace v jednotlivých ZÚ jsou předem hlášeny. Hospitace jsou vedeny spíše formou návštěvy. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Majetek, užívání a nakládání s majetkem, jakožto i práva o povinnosti z tohoto vztahu vyplývající, který je spravován organizací DDM Český Krumlov, je ustanoven zřizovací listinou ze dne příspěvkové organizace a jejími dodatky. Vlastníkem majetku je zřizovatel - Jihočeský kraj. DDM Český Krumlov má právo hospodaření k hlavní budově v Českém Krumlov, dále ke dvěma turistickým základnám TZ Zátoň a TZ Slavkov a areálu Prokešovi zahrady. Všechny tři budovy a zahrada jsou majetkem Jihočeského kraje. Prostory hlavní budovy DDM ČK jsou dostačující pro klubovou činnost. Velkou výhodou je společenský sál, ve kterém se odehrává asi % činnosti DDM. Velkou nevýhodou je absence prostoru, který by odpovídal tělocvičně. Z pohledu vysoké vytíženosti sportovního oddělení není DDM schopné pokrýt prostory pro tuto činnost a musí si za značné finanční prostředky pronajímat prostory tělocvičen od místních školských zařízení. Ve školním roce 2012/2013 se podařilo upravit a materiálně i technicky přestavět, doplnit a dovybavit prostory zázemí pedagogického sboru a herny na budově DDM. Vybavení jednotlivých dalších prostor probíhalo a

10 probíhá průběžně. Prostory se dále vybavovaly elektronickým zařízením, učebními pomůckami pro činnost zájmových útvarů atd. Celkově přinesly vnitřní úpravy zvýšení komfortu pro pobyt zájemcům zájmového vzdělávání. Zaměřili jsme se také na technické vybavení. Materiální vybavení pro ZÚ je dostačující. Prostorem, který je na hraně možností DDM je prostor šaten a není úplně dostatečný. Tento prostor byl v letošním školním roce revitalizován v projektu izolace a drenáže zadní části budovy DDM. V této souvislosti má DDM rezervy v oblasti sociálního zázemí. V rámci celkového průzkumu budovy DDM byly podniknuty kroky k realizaci opravy DDM v projektu OPŽP. Ve fázi přípravy k tomuto projektu byly realizovány tyto přípravy: Odstranění dřevin v okolí DDM Drenáž a izolace DDM (směrem od Židovské synagogy) Oprava přístupového schodiště DDM Pracoviště DDM Český Krumlov pobočka Kaplice se nachází v nájemních prostorách. V současném stavu je pracoviště vyhovující. Dále DDM Český Krumlov hospodaří v dalších dvou budovách, které slouží jako turistické základny. Obě základny mají celoroční provoz a jsou využívány nejenom kolektivy z našeho DDM, ale i dalších DDM, základními školami, veřejností, kluby, organizacemi atd.. Pobyt na těchto základnách je prováděn za úplatu. Obě základny jsou funkční, TZ Zátoň je více využívána. TZ Slavkov byla pozastavena v rámci příprav na školní rok 2013/2014. Obě základny mají nyní dobré hygienické zázemí, rezervy v oblasti vybavení a poskytování další zájmové a spontánní činnosti. Tento školní rok byl realizován projekt rekonstrukce sociálního zázemí TZ Zátoň, navazující na předchozí stavební etapy. Základna byla též vybavena novou ložní výbavou. V současné době a v důsledku předchozích stavebních etap, které neřešily základní stavební postupy, probíhá projekt izolace a drenáže TZ Zátoň takovým způsobem, aby předchozí stavební etapy nebyly znehodnoceny. Materiální vybavení TZ Zátoň se postupně zkvalitňuje novým nábytkem a vybavením. Kapacita základen: 1) Zátoň 44 lůžek 2) Slavkov 25 lůžek EKONOMICKÉ PODMÍNKY Zřizovatelem Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově je Krajský úřad Jihočeský kraj, který zařízení poskytuje příspěvek na provoz. Dále jsou finanční příjmy, které zabezpečují provoz zařízení, tvořeny složkami ze zdrojů financování, kterými jsou: Přímé finanční prostředky - poskytuje KÚ Jihočeského kraje Finanční prostředky na provoz zařízení - poskytuje KÚ Jihočeského kraje Vlastní příjmy za poskytované služby (úplata, turistické základny, příležitostné akce, dary) Zapojení do grantové politiky KÚ Jč kraje, MÚ Český Krumlov, MK ČR Doplňková činnost (Živnostenský list nákup a prodej drobné občerstvení)

11 Hospodaření v školním roce 2012/2013 Přímé prostředky Příspěvek na provoz Reprodukce majetku Vlastní příjmy Získané příspěvky, granty Doplňková činnost Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Prostředky poskytované na platy a mzdy pracovníků a OON jsou prozatím dostačující. V souvislosti s rozšířením zájmových útvarů a tím i navýšením prostředků na platy externích pracovníků je stav vyrovnaný. V případě nutné potřeby DDM může organizace čerpat finanční prostředky z Fondu odměn, který má vytvořený. Prostředky na provoz jsou také prozatím dostačující, jestliže použijeme na provoz vlastní výnosy. V dalších letech by měly být tyto položky díky opravě a zateplení DDM také dostačující. Prostředky na reprodukci majetku, jejich výše, je daná nadřízeným orgánem. Provoz doplňkové činnosti zkvalitňuje služby, které svým zájemcům a klientům v zájmovém vzdělávání DDM poskytuje. Interní pedagogičtí pracovníci zpracovávali a předkládali řediteli příspěvky a granty. Celkové čerpání v grantovém systému dosáhlo v tomto roce částky přiznané částky 367 tisíc korun. Přehled činnosti ve školním roce 2012/2013 PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Pravidelná zájmová činnost byla uskutečňována na pracovišti DDM ČK v pěti odborných odděleních: jazykové, estetické, oddělení techniky a přírodovědy, tělovýchovy a sportu, v oddělení výtvarném a společenskovědním. Oddělení Počet ZÚ Počet účastníků Počet externistů Jazykové oddělení Oddělení estetické Oddělení techniky a přírodovědy Oddělení tělovýchovy a sportu Oddělení výtvarné a společenskovědní Pravidelná zájmová činnost byla uskutečňována na pracovišti DDM ČK pobočka Kaplice ve třech odborných odděleních: oddělení estetické výchovy, hudebně-dramatické, oddělení tělovýchovy a sportu.

12 Oddělení Počet ZÚ Počet Počet účastníků externistů Oddělení estetické Oddělení hudebně-dramatické Oddělení tělovýchovy a sportu Celkem v roce 2012/ Z tohoto celkového počtu 151 ZÚ vedli pedagogičtí interní pracovníci celkem 68 ZÚ. Ke konci školního roku pracovalo v DDM 151 zájmových útvarů, ve kterých bylo registrováno celkem 1627 účastníků, z toho navštěvovalo na konci školního roku 2012/2013 ZÚ DDM 1276 žáků. Z pohledu pracovní zátěže jsou jednotlivá oddělení zcela pracovně vytížena. Vývoj počtu účastníků Jazykové oddělení Stabilní stav. V důsledku dlouhodobého nezájmu žáků, studentů a veřejnosti o výuku cizích jazyků se počty zájemců, kteří navštěvují jazykové oddělení, nezvyšují. Velice populární je výuka Anglického jazyka, na které spolupracujeme s Mateřskými školami. Výuka je prezentována hravou formou a za pomoci pohybových, logických i zábavných her. Přesto že byla nabídka ZÚ jazykového oddělení aktualizována, rozšířena a začleněna do RVP a ŠVP, včetně druhého povinného jazyka na jak na ZŠ, tak i DDM, nedosáhla prozatím svého rozšíření v oblasti základního vzdělávání dětí a žáků. Stabilní stav je zaznamenáván zejména: Klesá počet zájemců z řad školních klientů (demograficky) Zájem projevují klienti, kteří zatím nedosahují školního věku Dlouhodobý nezájem o výuku německého jazyka a ostatních jazyků Oddělení techniky a přírodovědy Stabilní setrvávající stav. Oddělení techniky a přírodovědy přibližujeme žákům a dětem netradiční zábavnou formou, která navazuje na netradiční metody výuky, výukové programy, př. Hokusy pokusy aneb věda v akci. Zájemci projevují značný zájem vyzkoušet si příklady techniky a přírodovědy zejména v oblasti praxe. Bádání a zkoumání přenášíme do praxe. V oddělení vidíme dlouhodobý setrvávající stav zejména díky nezájmu o přírodovědní obory a z hlediska manuální a technické zdatnosti klientů. Oddělení estetické Zaznamenáváme vzrůstající tendence. Převažuje především zájem v oblasti hudebních těles, specifických nástrojů (flétny, kytary) činností na částečné profesionální úrovni, hudebních a tanečních skupin (Street dance, Hip Hop) a moderních trendů. V opozici vůči moderním trendům stojí široká základna i činnost oddělení v oblasti folklórního tance a zpěvu, díle netradičních tanců př. břišní tance apod. Veliký zájem veřejnosti a především předškolních zájemců je také projevován v oblasti esteticko pohybových aktivit, spojující pohyb, hudbu a odpočinek. Celkově převažují specifické typy činností.

13 Oddělení tělovýchovy a sportu Zaznamenáváme vzrůstající tendence. Převažuje především zájem v oblasti sportu, který se dá provozovat alespoň na částečné profesionální úrovni př. bojových sportů karate atd. V této oblasti dosahujeme velice kvalitních výsledků. V současné době však DDM nemůže konkurovat v oblasti materiálního zabezpečení a prostorových podmínek pro sportovní aktivity jiným organizacím. Přesto, díky spolupráci s dalšími školskými zařízeními a institucemi, se nám daří tuto oblast udržet, nikoliv však rozšiřovat. Zájem v oblasti tělovýchovy a sportu je též tradičně projevován v závislosti na módních trendech. Oddělení výtvarné a společenskovědní Vzrůstající tendence, která je prozatím omezována prostorovou kapacitou DDM. V nabité konkurenci těchto aktivit v Českém Krumlově je projevován zájem především o netradiční techniky př. smalt, šperk, grafiku, fotografii atd. Zájemci se formují v posledních letech, kromě dětí, žáků a studentů, především z řad dospělých a seniorů. Oddělení hudebně - dramatické Setrvávající stav. Důraz je kladen především na skupinovou výuku s přihlédnutím k rétorice, výrazu a projevu dětí, žáků a studentů. Celkové hodnocení Zájem o jednotlivá oddělení a ZÚ ze strany dětí, žáků, studentů a dalších zájemců je stabilní. Ve výtvarném, estetickém a sportovním oddělení zaznamenáváme veliký zájem především z řad předškolních zájemců, dospělé populace a veřejnosti. Jednotlivá oddělení a ZÚ však naráží na kapacitní možnosti DDM. Tradiční zájem se projevuje v módních trendech a novinkách. Obsazení jednotlivých oddělení je optimální. Jednotlivá oddělení disponují rozdílnou pracovní vytížeností dle počtu externích pracovníků i výkonů v tabulkových výkazech, ale tyto rozdíly jsou vyrovnávány rozdělením pracovních povinností, doplňováním a vedením jednotlivých ZÚ pracovníky, kteří jsou v rámci svého oddělení méně pracovně vytíženi, dále jsou zapojeni výukovými programy, dopravním hřištěm, spontánní činností, granty a soutěžemi. Celkem na DDM ve školním roce 2012/ 2013 pracovalo kromě interních pedagogických pracovníků, též dalších 63 externích pedagogických pracovníků. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Příležitostná zájmová činnost byla v letošním roce uskutečňována na všech pracovištích DDM ČK: Akce byly pořádány především pro členy, kteří navštěvovali ZÚ v DDM, dále pro rodiče s dětmi, seniory i širokou veřejnost a další zájemce. Tyto aktivity probíhaly mimo pravidelnou zájmovou činnost, ve dnech pracovního volna, svátcích, sobotách a nedělích. Cílem této činnosti bylo nabídnout a rozšířit paletu možnosti trávení volného času široké veřejnosti a všem zájemcům umožnit zúčastnit se tradičních, netradiční či jinak zábavných a zajímavých aktivit. Některé z těchto akcí byly pořádány v rámci okresní či dokonce regionální působností.

14 Celkem bylo uskutečněno 150 akcí, kterých se zúčastnilo 5913 aktivních účastníků a dalších účastníků jako posluchačů, diváků apod. Rok Počet Aktivní účastníci Návštěvnost akcí Celkem v roce 2012/ SPONTÁNNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST Tyto aktivity v oblasti spontánní zájmové činnosti byly realizovány především na dětském dopravním hřišti (DDH), které DDM spravuje a užívá k výuce dopravní výchovy a dalším akcím, ve spolupráci s městem Český Krumlov. Dětské dopravní hřiště bylo a je velmi často využíváno jak školami, tak při soutěžích, olympiádách, na akce př. Den dětí apod. Využití hřiště bude mít v následujících letech stoupající tendenci vzhledem k zařazení dopravní výchovy do RVP. Hřiště je také poměrně hodně využíváno širokou veřejností nejen ve všední dny, ale také o víkendech a svátcích. Dalšími aktivitami v zájmové spontánní činnosti byly nástěnkové soutěže ve společných prostorách DDM. Další akce byly konány v oblasti Kaplice a širokého okolí. Prostorové a materiální omezené možnosti Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově nedovolují větší rozsah spontánních aktivit. Celkový počet účastníků na výše uvedených akcích činil TÁBOROVÁ ČINNOST Celoroční činnost DDM je pravidelně ukončována letní činností ve formě letních táborů, příměstských táborů a jednodenních akcí. Letních táborů se pravidelně zúčastňují ve větší míře členové zájmových útvarů, ale také volně příchozí zájemci nejenom z Českého Krumlova, ale také z blízkého okolí. K letní činnosti využíváme našich turistických základen, případně dalších jiných objektů dle charakteru, obsahu, zaměření a tématu letního tábora. Táborová činnost je realizována na TZ Zátoň a TZ Slavkov. Rok Počet táborů Počet účastníků Letní tábory celkem v roce 2012/ Příměstské tábory 4 66 Na organizaci, přípravě a provozu letních i příměstských táborů se podíleli pedagogičtí pracovníci DDM na pozicích hlavních vedoucí. Podařilo se nám též navázat spolupráci se studenty a vedením Teologické fakulty v Českých Budějovicích. Studenti se tak účastní letních táborů v rámci své pedagogické praxe a zapojí se do organizace, provozu a praxe táborů. POBYTOVÉ AKCE Pobytové akce probíhají především na základnách DDM. Jedná se hlavně o soustředění kolektivů z pravidelné činnosti DDM, kytarová, folklórní soustředění, soustředění mažoretek, bojových sportů apod. Další neuváděná soustřední probíhala jako jednodenní.

15 Rok Počet pobytů Počet účastníků Celkem v roce 2012/ VÝUKOVÉ PROGRAMY Výukové programy jsou pravidelnou součástí aktivit DDM. Veliký zájem je projevován v oblasti výukových programů, především pro MŠ. Programy jsou zaměřeny hlavně na dopravní a hudební výchovu. Určeny jsou jak pro děti z MŠ, tak také pro děti ze ZŠ i celé oblasti Českého Krumlova či Kaplice. Témata výukových programů: 1) Tancujeme pro radost 2) Den Země Voda, voděnka 3) Dopravní výchova 4) Angličtina pro nejmenší Rok Počet výukových programů Počet účastníků Celkem v roce 2012/ OSTATNÍ ČINNOSTI Mezi ostatní činnosti počítáme takové aktivity, které nelze zařadit klasicky do některých forem naší činnosti. Členové našich zájmových útvarů vystupovali na různých akcích pořádanými různými subjekty (Město Český Krumlov, Maturitní plesy, vystoupení v rámci předvánoční atmosféry, vystoupení pro veřejnost, Domy seniorů, karnevaly, Bambiriáda). Na těchto vystoupeních se podílí hlavně folklórní soubor Jitřenka, Krumlovští pištci, Kytary, Flétny, Mažoretky. Rok Počet vystoupení Aktivní účastníci Návštěvnost Celkem v roce 2012/ STÍŽNOSTI Ve školním roce 2012/2013 byla zaznamenána jedna písemná stížnost, která byla řešena v rámci vnitřních předpisů DDM. Nebyl uplatněn žádný písemný dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ Během školního roku 2012/2013 bylo vydáno 10 správních rozhodnutí o poskytnutí slevy na základě přiznání dávky státní sociální podpory a 32 účastníků uplatnilo slevu na třetí navštěvovaný zájmový útvar DDM. KONTROLY DDM Český Krumlov prošel kontrolami v oblasti BOZP kontrola zřizovatele, a kontrolami KHS (celkem třikrát). Veškeré kontroly proběhly v pořádku a bez námitek ze strany kontrolních orgánů.

16 SOUTĚŽE MŠMT Nedílnou součástí aktivit DDM je také pořádání a organizace nejen okresních soutěží, které každý rok vyhlašuje MŠMT. Vzhledem k poloze našeho města v Jihočeském kraji krajská kola doposud neprobíhala. Ve školním roce 2012/2013 bylo uskutečněno první krajské kolo soutěže a počítáme s rozšířením těchto aktivit v následujících letech. Rok Počet uskutečněných soutěží Počet účastníků Celkem v roce 2012/ Soutěže organizují, zajišťují a provádí především interní pedagogičtí pracovníci DDM Český Krumlov ve spolupráci s pedagogy základních škol a s velice kvalitními, zkušenými a odbornými komisemi. Soutěže MŠMT jsou již tradičně pravidelně navštěvovány dětmi, žáky a studenty ze ZŠ a SŠ s různou mírou úspěchu. DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY DDM ČK 2012/2013 Celostátní soutěži mladých Debrujárů Koumes 2012 ČR 4. místo Krumlovská Dětská porta a 2. místo Jihočeský zvonek - populární zpěv 1., 2., 3. místo - kapela 1. místo Krumlovské tancování - Orientální tance 2 x 1. místo - One in group 1., 2., 3. místo - Roztleskávačky 2. místo - Mažoretky (s postupem do mezinárodního finále Praha) 1., 2., 3. místo Zpěváček 2013, účast na národním kole 3. místo Jihočeská liga starších žáků, postup na mistrovství republiky 1. místo Liga dorostenců II. divize 4. místo Krajská liga České Budějovice karate 2 x 3. místo Národní pohár Česká Lípa 3. místo Velká cena Nymburka 2 x 3. místo Úspěšná účast školy v mezinárodních soutěžích: 41. ročník mezinárodní soutěže Lidice získané nejvyšší ocenění Lidická růže 2 ocenění medailí, 1 čestné uznání. Organizace republikových a mezinárodních soutěží: 12. ročník Mezinárodního folklórního festivalu v Českém Krumlově Mezinárodní výtvarná soutěž EXLIBRIS Tábor 2013 Přijaté projekty, granty: Ve školním roce 2012/2013 byly vypracovány pracovníky DDM granty pro DDM v celkové nominální hodnotě půl milionu korun. V konečné fázi bylo podáno 15 grantů, z toho 15 úspěšných v dotační hodnotě 367 tisíc korun. Podklady pro grantový systém za jednotlivá oddělení a akce připravovali pedagogičtí pracovníci DDM.

17 Ostatní Ve školním roce 2012/2013 byl objekt DDM Český Krumlov vyloupen. Způsobená škoda byla řádně nahlášena a po jednání s centrální pojišťovnou a policií ve věci trestního řízení, byla způsobená škoda DDM nahrazena. Ke škodě na majetku došlo též díky povodním, které se negativně podepsaly na stavu přístupových částí DDM. V současné době došlo částečné nápravě vzniklého stavu a škoda na majetku je řešena s centrální pojišťovnou. SPOLUPRACOVNÍCI DDM ve školním roce 2012/2013 Město Český Krumlov kancelář místostarosty, odbor kultury, životního prostředí Českokrumlovský rozvojový fond Český Krumlov Základní škola Za Nádražím Český Krumlov ZŠ Kájov, ZŠ Větřní, ZŠ Holubov, ZŠ Plešivec Český Krumlov ZUŠ Český Krumlov SUPŠ Sv. Anežky Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov Studenti Gymnázia Český Krumlov - Gymnázium Český Krumlov Studenti SZŠ a SOU Tavírna Český Krumlov Skupina Nezmaři České Budějovice Prodejna KOH I NOOR Český Krumlov PRO-SPORT o.p.s. Český Krumlov Fotoklub Český Krumlov SEV Šípek Český Krumlov Volnočasové centrum Pepíno Rodinné centrum Krumlík KoCeRo komunitní centrum Romů Městská Policie Český Krumlov Policie ČR MO Rybářský svaz Sdružení dobrovolných hasičů Český Krumlov Vodní záchranná služba Český Krumlov Povodí Vltavy státní podnik Město Kaplice kancelář starosty ZŠ Fantova, Školní, Praktická Kaplice Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice Kulturní dům Kaplice Kino Kaplice Uvedení partneři s námi v tomto roce spolupracovali při pořádání soutěží, akcí, finančně se podíleli nebo poskytovali drobné odměny do soutěží. Výčet podporovatelů není úplný vzhledem k jejich množství.

18 ZÁVĚR Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově má tradici sahající přes 41 let a patří mezi největší a jediné zařízení tohoto druhu na území města. DDM velmi dobře spolupracuje se školami, mateřskými školami, organizacemi, kluby a dalšími subjekty v oblasti volnočasového a zájmového vzdělávání, v blízkém okolí měst Český Krumlov a Kaplice. DDM je vyhledávaným školským zařízením, snaží se dětem, žákům, studentům i široké veřejnosti poskytovat aktivity, které vedou k aktivní formě trávení volného času. Zároveň se DDM snaží přizpůsobovat současným trendům a zájmům dětí, žáků, studentů, mládeže a dalších zájemců o zájmové vzdělávání. Výše zmíněná práce vyhází z kvalitního personálního a materiálního obsazení DDM, které je založeno na vstřícných a zdravých interních vztazích jak s pedagogickými interními pracovníky, tak i s pedagogickými externími pracovníky a dalšími podporovateli DDM. DDM Český Krumlov se v následujících letech bude snažit i nadále vyhledávat nové aktivity, zkvalitňovat pedagogickou formu, prostorové a materiální zabezpečení organizace, které bude následně moci dětem, žákům, studentům, mládeži a dalším zájemcům nabídnout. V Českém Krumlově dne 30. října 2013 Zpracoval: Mgr. Jakub Pich ředitel DDM Český Krumlov

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2013/2014

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2013/2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace,

Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace, Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace, Pod Lipami 2, Bruntál 792 01 Vypracovala: Jana Franková ředitelka Pedagogickou radou projednáno: Vydáno dne: 01.09.2013 Účinnost od: 31.08.2016 Počet

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-32/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 Sídlo: Štefánikova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2 0 1 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1869/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1869/12-T -T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1869/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1473/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 416 277 Dům dětí a mládeže OSTROV, Slaný, Šultysova 518 Šultysova 518,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ, Komenského 748, Týn nad Vltavou VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH ROKŮ 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-179/11-H. Mgr. Danou Kašparovou - ředitelkou školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-179/11-H. Mgr. Danou Kašparovou - ředitelkou školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-179/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Brána, základní škola a mateřská škola Kollárova 456, 509

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-22/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-22/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-22/09-09 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Adresa: P. Jilemnického

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-43/11-H. Obec Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-43/11-H. Obec Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-43/11-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Stěžery, okres Hradec Králové Lipová 32, 503 21 Stěžery IČO: 70 986

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-276/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-276/14-H Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45, 517

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-726/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-726/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-726/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 Adresa: Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-80/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 22 Soběšovice 141 E-mail právnické osoby IČO 70 989 451 Identifikátor 600 134 156 Právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2136/13-T. Tyršova 913, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2136/13-T. Tyršova 913, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2136/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská

Více