Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Český Krumlov"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Český Krumlov Hodnotící zpráva 2012/2013

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Adresa 1): Linecká 67, Český Krumlov Právní forma: Příspěvková organizace IZO: IČO: Bankovní spojení: /0300 BÚ /0300 FKSP /0300 DČ Ředitel: Jakub Pich, Mgr. Telefon: ředitel Telefon: jednotlivá odborná oddělení Telefon, fax: ředitel Média: Adresa 2): Dům dětí a mládeže Český Krumlov - pobočka Kaplice Omlenická Kaplice Telefon: Média: Forma organizace: Příspěvková organizace s právní subjektivitou Pracoviště: DDM ČK, Linecká 67, Český Krumlov DDM ČK, pobočka Kaplice, Omlenická 436, Kaplice Turistická základna Zátoň, Větřní Turistická základna Slavkov, Větřní Areál zahrady - Prokešova zahrada na území katastru Český Krumlov Zřizovatel Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově, Linecká 67 s právní subjektivitou byl zřízen Jihočeským krajem se sídlem v Českých Budějovicích schválením usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č. 55/2001/ZK ve znění dalších dodatků a podle 1 odst. 1 a 2 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Zřizovatel, dle platných právních předpisů a norem, schválil zřizovací listinu organizace a zabezpečil její zápis do školského rejstříku.

3 Předmět činnosti Organizace vykonává činnost Domu dětí a mládeže (dále jen DDM). Činnost organizace je určena pro děti, žáky, studenty, popřípadě i další zájemce, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. DDM poskytuje vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, ale jehož prvotním posláním je zájmové vzdělávání, naplňování zájmu a potřeb dětí, žáků, studentů a dalších zájemců v jejich volném čase. Základní účel organizace Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro děti, žáky, studenty popřípadě i další zájemce, včetně otevřené nabídky příležitostných a spontánních činností. DDM se podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty. Ve spolupráci se školami i dalšími školskými zařízeními a institucemi se DDM rovněž podílí na organizaci soutěží nejen MŠMT, přehlídek dětí a mládeže a dalších. Zájmové vzdělávání dětí a mládeže se v DDM realizuje v těchto oblastech: jazykovědní, výtvarné, přírodovědné, technické, estetické, dramatické, v oblasti tělovýchovy a sportu. Vzdělávání je určeno pro děti, žáky, studenty, popřípadě i další zájemce, dospělé, seniory i veřejnost. Zájmové vzdělávání je realizováno ve všech oblastech činností formou pravidelných, příležitostných či spontánních aktivit, víkendových i prázdninových odborných akcí a metodických činností. Zájmové vzdělávání je určeno všem zájemcům na území města Český Krumlov, města Kaplice a přilehlého okolí. Pracoviště Pracoviště, na kterých je realizována zájmová činnost DDM, jsou rozdělena: a)pracoviště DDM Český Krumlov, Linecká 67, Český Krumlov b)pracoviště DDM Český Krumlov - pobočka Kaplice, Omlenická 436, Kaplice DDM ČK vykonává svoji činnost na dvou pracovištích. Centrálním pracovištěm je DDM ČK, Linecká 67, Český Krumlov. Odloučeným pracovištěm je DDM ČK pobočka Kaplice. Ke sloučení organizací do jednoho právního subjektu došlo k včetně přechodu práv a povinností subjektů. Další změnu prodělala již sloučená organizace DDM k na pozici řízení DDM. Na základě těchto rychlých změn docházelo následně v průběhu školního roku 2012/2013 ke sjednocování předpisů, personálního obsazení, hospodářské agendy atd. Pracoviště DDM ČK pobočka Kaplice prošlo kompletní generační a pedagogickou výměnou. Pracoviště bylo z hlediska personálního kvalitně obsazeno, byl jmenován nový vedoucí pracovník pobočky a pracovníkům, kteří nesplňovali pedagogické vzdělání, bylo stanoveno doplňující studium. Dále byly pracovníkům sjednoceny a naplněny jejich pracovní úvazky na nejvýše možné limity. V oblasti pracovně právní byly vyjasněny práva a povinnosti jak s pracovníky DDM, tak i s obcí Kaplice. Změny byly uvedeny v nově zpracovaném organizačním řádu DDM. Pracoviště DDM ČK pobočka Kaplice je samostatné, nachází se v pronajatých prostorách ZŠ a Praktické školy Kaplice. V letošním roce se podařilo prostory konsolidovat a vyčlenit je podle charakteru prováděných zájmových činností. Pracoviště je postupně materiálně dovybavováno a v současné době je stabilní. Pracoviště DDM ČK nedoznalo zásadních změn. V tomto školním roce bylo a je nadále velice stabilní. V tomto školním roce zde probíhalo několik projektů

4 zaměřených na zkvalitnění prostorových podmínek DDM. Byly předloženy a zhodnoceny doposud vytvořené projekty. Na základě odborných posudků, finančních možností DDM i zřizovatele bylo rozhodnuto od těchto projektů odstoupit. Přesto pracoviště DDM ČK prošlo v tomto roce stavebními úpravami, které směřují k dlouhodobému cíli opravě současného stavu a celkové rekonstrukci budovy DDM, s výhledem na bezpečnostní zajištění a zkvalitnění poskytovaného zájmového vzdělávání. Stavební úpravy v tomto školním roce byly provedeny v přízemí a prvním patře budovy (drenáž a izolace DDM). Dále bylo pracoviště v Českém Krumlově zařazeno do projektu OPŽP v rámci rekonstrukce celého objektu (zateplení, obnova fasády budovy, výměna oken) s možnou realizací ve školním roce V souvislosti s touto žádostí byl též zpracován projekt na výměnu střešní krytiny budovy. Zároveň byly odstraněny nevyhovující dřeviny, které poškozovaly budovu DDM. Výše zmíněné činnosti, včetně provozního chodu a příprav DDM, narušily v měsíci červnu povodně, které značně ztížily naši činnost. I přes tyto události se podařilo veškerý harmonogram dodržet a realizovat díky vynaloženému úsilí všech pracovníků DDM. Povodňové opravy a další náležitosti (ty, které již nebyly realizovány) budou provedeny ve školním roce 2013/2014. Budova DDM byla také vykradena. Byla zcizena pokladní hotovost a poškozen majetek DDM. Škoda byla řádně nahlášena a podáno trestní oznámení. Tuto událost se již podařilo vyřešit jak v oblasti trestního řízení, tak i v oblasti náhrady škody. Z pohledu materiálního zabezpečení a vybavení je pracoviště DDM ČK průběžně dovybavováno a v současné době je stabilní. Zájmová činnost DDM ČK dále probíhá ve spolupráci s obcemi, ve kterých jsou na základě smluvních vztahů vytvořeny podmínky pro realizaci zájmové činnosti mimo základní pracoviště. Těmito jsou následující obce: c) Chvalšiny, Kájov, Vyšší Brod, Holubov, Benešov nad Černou, Omlenička Další pracoviště DDM, na kterých provozujeme zájmové činnosti v dalších formách zájmového vzdělávání, jsou: Turistická základna Zátoň č. p. 11 Všesměry - Zátoň Turistická základna Slavkov, č. p. 33, Bohdalovice - Slavkov Prokešova zahrada na území města Český Krumlov Základny a pracoviště pro zájmovou činnost V oblasti táborové a příležitostné činnosti využíváme turistické základny TZ Zátoň, TZ Slavkov a areál Prokešovy zahrady. Základny slouží především k účelu využití DDM. V nevyužitém čase jsou základny poskytovány dalším školským zařízením, organizacím, klubům atd., k možnosti využití pro potřeby víkendových pobytů, soustředění, kurzů, zážitkové pedagogiky, letních táborů a dalších. Základny jsou využívány i ke komerečním čelům. Obě základny mají k sobě přidělen pozemek pro další využití. Ve školním roce 2012/2013 se podařilo zkvalitnit TZ Zátoň formou rekonstrukce výstavby sociální zázemí (formou projektu - Modernizace sociálního zázemí TZ Zátoň), vybavit základnu do výše průměrného standartu ubytování (vybavit základnu moderními antialergickými lůžkovinami, povlečením atd.), minimalizovat ztráty (výběrové řízení na vývoz odpadních vod, úprava krovu základny, střešního okapového systému) a základnu stabilizovat. Byly tíž projednány další postupy k revitalizaci TZ Zátoň. Pro svoji vyšší kapacitu, polohu, logistickou

5 dostupnost, modernější vybavení a přilehlé zázemí, je v současné době TZ Zátoň více preferována. Základna je materiálně i finančně nezávislá. TZ Slavkov poskytuje méně standartní ubytování s horší dopravní dostupností. Vyniká naopak svojí polohou, která je ideální pro turistické výlety, kresbu i malbu fotografii, cyklistiku a další. Základna byla částečně materiálně dovybavena, byly provedeny technické průzkumy a zaměření TZ Slavkov, včetně přilehlých budov. V současné době se TZ Slavkov nachází ve fázi přípravy k dalšímu využití. Základna je využita jen částečně, v celkovém zhodnocení není postradatelná. Základna není v současné době materiálně i finančně nezávislá. Areál Prokešovi zahrady je rozlehlý zahradní prostor parkánového charakteru a nebyl v posledních třech letech prakticky využíván. Jedná se rozsáhlý pozemek na parkánové úrovni s výskytem vzácných dřev, rostlin a brouků. Značnou část pozemku tvoří parkánová zeď, která je na hranici svojí životnosti. Revitalizace zahrady by byla vysoce finančně náročná, snad i z tohoto důvodu se až doposud nepřistoupilo k žádným úpravám. V průběhu tohoto roku byly učiněny základní přípravy k revitalizaci pozemku. Bohužel díky povodním byla tato činnost přerušena. Pozemek se v dlouhodobém záměru musí jak stavebně stabilizovat, tak i zapojit do dlouhodobého záměru využívání v zájmovém vzdělávání. V současnosti je areál částečně využíván žáky ZŠ Český Krumlov k přírodovědným a ekologickým účelům. Dopravní hřiště DDM spadá do oblasti dopravní výchovy, ke které náleží ve spolupráci s Městem Český Krumlov, dopravní hřiště (dále jen DDH). Ve školním roce 2012/2013 se podařilo na DDH revitalizovat vozový park za pomoci grantového systému, proběhly technické úpravy hřiště a DDH a je v současné době připraveno na zvýšený zájem o jeho využíti ze strany základních škol (změna RVP, povinná dopravní výchova na ZŠ). Formy vzdělávání DDM realizuje tyto formy vzdělávání: Zájmová činnost pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová. Zájmová činnost příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, dále příměstské tábory, rekreační pobyty a soustředění. Odborná a osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky, studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Spontánní aktivity a činnosti dle otevřené nabídky. Soutěže organizace soutěží vyhlášených MŠMT. Ostatní aktivity nezařazené do předchozích forem vzdělávání. Odborná oddělení Pracoviště Český Krumlov: Oddělení jazykové Oddělení hudebně - taneční Oddělení techniky přírodovědy Oddělení tělovýchovy a sportu Oddělení výtvarné a společenskovědní

6 Pracoviště Kaplice: Oddělení estetické výchovy Oddělení hudebně-dramatické Oddělení tělovýchovy a sportu Odborná oddělení na obou pracovištích pracují v souladu s vyhláškou č. 109/2011, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nabídka zájmových útvarů (dále jen ZÚ) oddělení je každý rok aktualizována a sestavována na základě zkušeností z předchozího školního roku, zájmu i požadavků dětí, žáků, studentů, dalších zájemců a veřejnosti. Nabídka ZÚ je dále závislá na materiálních, prostorových, finančních možnostech i podmínkách DDM a odvíjí se též od možností spolupráce s externími pedagogickými pracovníky i dalšími organizacemi a školskými zařízeními pracujícími s dětmi. Mimo odborná oddělení, která jsou ustanovena na pracovištích DDM v obcích Český Krumlov a Kaplice, spolupracujeme též na rozšíření nabídky ZÚ DDM v pravidelné zájmové činnosti, i do širšího okolí Českého Krumlova i Kaplice. Ve školním roce 2012/2013 jsme spolupracovali v oblasti s těmito obcemi: Chvalšiny, Kájov, Vyšší Brod, Holubov, Benešov nad Černou, Omlenička a chtěli bychom tuto spolupráci nadále rozšiřovat. S výše uvedenými obcemi jsme navázali uspokojivé pracovní vztahy, pracujeme a podílíme se na dlouhodobé spolupráci, kterou se nám podařilo díky vstřícnosti představitelů jednotlivých obcí získat. Provoz Provozní doba DDM obecně je rozvržena na všední dny do časového rozmezí od do hod. Provozní doba DDM se řídí pracovní dobou pedagogických pracovníků, rozvrhu ZÚ, externích pedagogických pracovníků a dle aktuální potřeby spontánních činností, přehlídek, akcí apod. Pro nepravidelnou činnost je vyhrazen termín všedního dne a to pátek. Prostor DDM je využíván po celý rok nejen ZÚ DDM, ale i dalšími kluby či organizacemi, př. úřadem práce, tanečními kurzy, výukovými programy ZŠ atd. Ostatním zájemcům je budova komerečně pronajímána. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Pedagogický sbor na pracovišti v Českém Krumlově je stabilní, zajišťuje jej pět pedagogických, dva administrativní, dva provozní pracovníci a ředitel DDM. V pedagogické oblasti jsou zastoupeni a splňují veškeré požadavky na pozici Pedagog volného času všichni pracovníci. Oddělení jsou kvalitně personálně i odbornostně zabezpečena dle charakteru činnosti oddělení. Administrativní a provozní pracovníci jsou po stránce odbornostní i personální též kvalitně obsazeni. Věková struktura pracovníků je vyhovující. Převažují zde pracovníci s delší dobou výchovně vzdělávací a odbornostní praxe. Pedagogický sbor na pracovišti v Českém Krumlově pobočka Kaplice je také stabilní. V současné situaci jej zajišťují vedoucí pracoviště, dva pedagogičtí a dva provozní pracovníci. Pracoviště v Českém Krumlově pobočka Kaplice prošlo k provozním, materiálním, ekonomickým i personálním sloučením (původně samostatné DDM Kaplice) s DDM Český Krumlov. Další změnou pracoviště prošlo v období (změna ředitele DDM). V důsledku těchto změn, po sobě rychle jdoucích, došlo v průběhu školního roku 2012/2013 k provozním, materiálním, ekonomickým, interpersonálním, spisovým změnám a personálním změnám

7 na pozicích pedagogických pracovníků, a to takovým způsobem, aby byl zajištěn chod DDM jako jedné organizace. Změny v organizaci se projevily v organizačním řádu DDM. Personální změny souvisely převážně s generační obměnou sboru. V pedagogické oblasti jsou zastoupeni a splňují veškeré požadavky na pozici Pedagog volného času všichni pracovníci. Všichni pedagogičtí pracovníci DDM Český Krumlov pobočka Kaplice však nemají předepsané pedagogické vzdělání. Doplňující pedagogické studium zahájila MgA. Alena Voglová, která po stránce odbornostní svoji pozici vysoce převyšuje. Všechna oddělení jsou kvalitně personálně i odbornostně zabezpečena dle charakteru činnosti oddělení. Provozní pracovníci jsou po stránce odbornostní i personální též kvalitně obsazeni. Věková struktura pracovníků je vyhovující. Převažují zde však pracovníci s kratší dobou výchovně vzdělávací a odbornostní praxe. V současné době je personální situace na pracovišti stabilizována a pobočka Kaplice kvalitně spolupracuje. Všichni pedagogičtí pracovníci se již podíleli na tvorbě ŠVP. Pedagogický sbor na tomto pracovišti se bude v následujících letech ještě utvářet. Celkově zajišťuje chod DDM Český Krumlov osm pedagogických, dva administrativní, čtyři provozní pracovníci a ředitel DDM. Zkrácené pracovní úvazky mají pouze provozní a administrativní pracovníci. Pracovníci zařazení, kontakty Pracoviště DDM Český Krumlov Ředitel: Mgr. Jakub Pich, , , Zástupce ředitele, vedoucí výtvarného oddělení: Bc. Alena Marvanová, , Vedoucí jazykového oddělení: Mgr. Eliška Rolníková, , Vedoucí estetického oddělení: Mgr. Marie Smeykalová, , Vedoucí přírodovědy a techniky: Denisa Sedláčková, , Vedoucí tělovýchovného oddělení: Hana Havlíčková, , Ekonom účetní: Naděžda Pižemová, , Správce: Jiří Němeček, tel.: Uklízečka: Jana Tomášková, zkrácený úvazek Pokladní: Jana Talířová, zkrácený úvazek

8 Pracoviště DDM Český Krumlov pobočka Kaplice Vedoucí pracoviště a sportovního oddělení DDM Kaplice: Bc. Jitka Sládková, , , (Vedoucí pracoviště Mgr. Lenka Menšíková rozvázala pracovní poměr k ) Vedoucí estetického oddělení DDM Kaplice: MgA. Alena Voglová, , , (Petra Hromková na mateřské dovolené do ) Vedoucí hudebně - dramatické oddělení: Petr Špatný dipl. um., , , (Vedoucí pracoviště a hudebně - dramatického oddělení Mgr. Lenka Menšíková odešla k ) Uklízečka: Marie Skypalová, zkrácený úvazek Školník: Josef Vaniš, zkrácený úvazek Řízení pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků DDM Struktura organizace určuje její jednotlivé útvary, rozsah kompetencí, řízení a pracovní samostatnosti. Práce DDM je řízena prostřednictvím rámcového plánu práce, organizačních a individuálních porad a schůzí. Organizační porady svolává ředitel. Zúčastňují se jich všichni vedoucí i pedagogičtí pracovníci, dle potřeby i administrativní a provozní pracovníci. V případě potřeby jsou s administrativními a provozními pracovníky projednávány záležitosti administrace a provozu průběžně, na žádost ředitele či dle upozornění pracovníka. Externí pracovníky na organizační, pracovní porady a školení svolává ředitel DDM, zpravidla 2x ročně. Individuální porady ředitele s ostatními pracovníky se konají na požádání pracovníků DDM nebo je ředitel svolává dle aktuální potřeby. Práci pracovníků organizace řídí, stanovuje, organizuje, ukládá pracovní úkoly, kontroluje jejich práci, dává pracovníkům k tomuto účelu závazné pokyny a hodnotí je ředitel DDM. Vedoucí pracovníci ukládají, organizují, řídí pracovní úkoly a kontrolují práci pedagogických a externích pracovníků a dávají jim k tomuto účelu závazné pokyny. Pedagogičtí pracovníci ukládají, organizují, řídí pracovní úkoly a kontrolují práci externích pracovníků a dávají jim k tomuto účelu závazné pokyny. Pedagogičtí pracovníci vykonávají výchovnou činnost v souladu s Vyhláškou č. 74 /2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Na týdenních organizačních poradách upřesňují konkrétní příležitostné akce, průběžně je posuzován stav plnění úkolů, upřesňován je plán práce na nejbližší časové období a řeší se aktuální otázky zařízení (pedagogický dozor apod.). Administrativní a provozní pracovníky řídí ředitel DDM. Provozní pracovníky DDM ČK pobočka Kaplice, řídí vedoucí pracoviště. Každé pracovní pondělí v průběhu školního roku (pokud to podmínky dovolí) probíhá provozní porada pedagogických pracovníků. Na poradě jsou pravidelně řešeny následující body: Kontrola úkolů a hodnocení akcí, které proběhly Úkoly, soutěže a akce dalšího období, jejich zajištění i propagace

9 Zprávy ředitele DDM Informace vedoucích oddělení jejich náměty, připomínky, dotazy, požadavky apod. V případě nenadálých situací je porada svolána operativně. Pracovníci s aktuálními podněty přicházejí průběžně, řízení provozních zaměstnanců probíhá dle provozního chodu DDM. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci vzdělávali formou samostudia, studiem propozic vyhlášených soutěží MŠMT, nových předpisů a zákonů dle podkladů ředitele, dále se zúčastňovali zájmového vzdělávání v rámci DDM Jihočeského kraje a metodickými návštěvami na jiných DDM. Další oblastí vzdělávání v oblasti seminářů Klíče pro život již ukončili. V rámci profesního vzdělávání proběhlo školení externích pedagogických zaměstnanců v rámci DVPP projektu K2. Tímto způsobem prošlo první fází školení 24 externích pedagogických zaměstnanců. Dále se pracovníci účastnili kurzů první pomoci a školení referentů motorových vozidel. Celkem se pracovníci zúčastnili 15-ti seminářů. SPOLUPRÁCE S EXTERNISTY V průběhu školního roku jsou externí pedagogičtí pracovníci svolávání vždy 2x ročně, a to na začátku školního roku a na konci školního roku. Zahajovací schůzka řeší hlavně organizaci školního roku, způsob vyplňování Deníků ZÚ, zápisné úplatu za zájmovou činnost, rozvrhy, BOZP, PP PO, novinky v oblasti zájmového vzdělávání, uzavírání smluvních podmínek v DPP atd. Závěrečná schůzka řeší ukončení činnosti, výběr deníků zájmových útvarů, bilanci jednotlivých oddělení, poděkování za dosavadní spolupráci atd. Po celý školní rok si externí pedagogické pracovníky řídí jednotliví vedoucí oddělení. Vedoucí jsou s těmito pracovníky v neustálém kontaktu, řeší jejich požadavky, připomínky a náměty, koordinují, zadávají a kontrolují jejich práci. Probíhající hospitace v jednotlivých ZÚ jsou předem hlášeny. Hospitace jsou vedeny spíše formou návštěvy. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Majetek, užívání a nakládání s majetkem, jakožto i práva o povinnosti z tohoto vztahu vyplývající, který je spravován organizací DDM Český Krumlov, je ustanoven zřizovací listinou ze dne příspěvkové organizace a jejími dodatky. Vlastníkem majetku je zřizovatel - Jihočeský kraj. DDM Český Krumlov má právo hospodaření k hlavní budově v Českém Krumlov, dále ke dvěma turistickým základnám TZ Zátoň a TZ Slavkov a areálu Prokešovi zahrady. Všechny tři budovy a zahrada jsou majetkem Jihočeského kraje. Prostory hlavní budovy DDM ČK jsou dostačující pro klubovou činnost. Velkou výhodou je společenský sál, ve kterém se odehrává asi % činnosti DDM. Velkou nevýhodou je absence prostoru, který by odpovídal tělocvičně. Z pohledu vysoké vytíženosti sportovního oddělení není DDM schopné pokrýt prostory pro tuto činnost a musí si za značné finanční prostředky pronajímat prostory tělocvičen od místních školských zařízení. Ve školním roce 2012/2013 se podařilo upravit a materiálně i technicky přestavět, doplnit a dovybavit prostory zázemí pedagogického sboru a herny na budově DDM. Vybavení jednotlivých dalších prostor probíhalo a

10 probíhá průběžně. Prostory se dále vybavovaly elektronickým zařízením, učebními pomůckami pro činnost zájmových útvarů atd. Celkově přinesly vnitřní úpravy zvýšení komfortu pro pobyt zájemcům zájmového vzdělávání. Zaměřili jsme se také na technické vybavení. Materiální vybavení pro ZÚ je dostačující. Prostorem, který je na hraně možností DDM je prostor šaten a není úplně dostatečný. Tento prostor byl v letošním školním roce revitalizován v projektu izolace a drenáže zadní části budovy DDM. V této souvislosti má DDM rezervy v oblasti sociálního zázemí. V rámci celkového průzkumu budovy DDM byly podniknuty kroky k realizaci opravy DDM v projektu OPŽP. Ve fázi přípravy k tomuto projektu byly realizovány tyto přípravy: Odstranění dřevin v okolí DDM Drenáž a izolace DDM (směrem od Židovské synagogy) Oprava přístupového schodiště DDM Pracoviště DDM Český Krumlov pobočka Kaplice se nachází v nájemních prostorách. V současném stavu je pracoviště vyhovující. Dále DDM Český Krumlov hospodaří v dalších dvou budovách, které slouží jako turistické základny. Obě základny mají celoroční provoz a jsou využívány nejenom kolektivy z našeho DDM, ale i dalších DDM, základními školami, veřejností, kluby, organizacemi atd.. Pobyt na těchto základnách je prováděn za úplatu. Obě základny jsou funkční, TZ Zátoň je více využívána. TZ Slavkov byla pozastavena v rámci příprav na školní rok 2013/2014. Obě základny mají nyní dobré hygienické zázemí, rezervy v oblasti vybavení a poskytování další zájmové a spontánní činnosti. Tento školní rok byl realizován projekt rekonstrukce sociálního zázemí TZ Zátoň, navazující na předchozí stavební etapy. Základna byla též vybavena novou ložní výbavou. V současné době a v důsledku předchozích stavebních etap, které neřešily základní stavební postupy, probíhá projekt izolace a drenáže TZ Zátoň takovým způsobem, aby předchozí stavební etapy nebyly znehodnoceny. Materiální vybavení TZ Zátoň se postupně zkvalitňuje novým nábytkem a vybavením. Kapacita základen: 1) Zátoň 44 lůžek 2) Slavkov 25 lůžek EKONOMICKÉ PODMÍNKY Zřizovatelem Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově je Krajský úřad Jihočeský kraj, který zařízení poskytuje příspěvek na provoz. Dále jsou finanční příjmy, které zabezpečují provoz zařízení, tvořeny složkami ze zdrojů financování, kterými jsou: Přímé finanční prostředky - poskytuje KÚ Jihočeského kraje Finanční prostředky na provoz zařízení - poskytuje KÚ Jihočeského kraje Vlastní příjmy za poskytované služby (úplata, turistické základny, příležitostné akce, dary) Zapojení do grantové politiky KÚ Jč kraje, MÚ Český Krumlov, MK ČR Doplňková činnost (Živnostenský list nákup a prodej drobné občerstvení)

11 Hospodaření v školním roce 2012/2013 Přímé prostředky Příspěvek na provoz Reprodukce majetku Vlastní příjmy Získané příspěvky, granty Doplňková činnost Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Prostředky poskytované na platy a mzdy pracovníků a OON jsou prozatím dostačující. V souvislosti s rozšířením zájmových útvarů a tím i navýšením prostředků na platy externích pracovníků je stav vyrovnaný. V případě nutné potřeby DDM může organizace čerpat finanční prostředky z Fondu odměn, který má vytvořený. Prostředky na provoz jsou také prozatím dostačující, jestliže použijeme na provoz vlastní výnosy. V dalších letech by měly být tyto položky díky opravě a zateplení DDM také dostačující. Prostředky na reprodukci majetku, jejich výše, je daná nadřízeným orgánem. Provoz doplňkové činnosti zkvalitňuje služby, které svým zájemcům a klientům v zájmovém vzdělávání DDM poskytuje. Interní pedagogičtí pracovníci zpracovávali a předkládali řediteli příspěvky a granty. Celkové čerpání v grantovém systému dosáhlo v tomto roce částky přiznané částky 367 tisíc korun. Přehled činnosti ve školním roce 2012/2013 PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Pravidelná zájmová činnost byla uskutečňována na pracovišti DDM ČK v pěti odborných odděleních: jazykové, estetické, oddělení techniky a přírodovědy, tělovýchovy a sportu, v oddělení výtvarném a společenskovědním. Oddělení Počet ZÚ Počet účastníků Počet externistů Jazykové oddělení Oddělení estetické Oddělení techniky a přírodovědy Oddělení tělovýchovy a sportu Oddělení výtvarné a společenskovědní Pravidelná zájmová činnost byla uskutečňována na pracovišti DDM ČK pobočka Kaplice ve třech odborných odděleních: oddělení estetické výchovy, hudebně-dramatické, oddělení tělovýchovy a sportu.

12 Oddělení Počet ZÚ Počet Počet účastníků externistů Oddělení estetické Oddělení hudebně-dramatické Oddělení tělovýchovy a sportu Celkem v roce 2012/ Z tohoto celkového počtu 151 ZÚ vedli pedagogičtí interní pracovníci celkem 68 ZÚ. Ke konci školního roku pracovalo v DDM 151 zájmových útvarů, ve kterých bylo registrováno celkem 1627 účastníků, z toho navštěvovalo na konci školního roku 2012/2013 ZÚ DDM 1276 žáků. Z pohledu pracovní zátěže jsou jednotlivá oddělení zcela pracovně vytížena. Vývoj počtu účastníků Jazykové oddělení Stabilní stav. V důsledku dlouhodobého nezájmu žáků, studentů a veřejnosti o výuku cizích jazyků se počty zájemců, kteří navštěvují jazykové oddělení, nezvyšují. Velice populární je výuka Anglického jazyka, na které spolupracujeme s Mateřskými školami. Výuka je prezentována hravou formou a za pomoci pohybových, logických i zábavných her. Přesto že byla nabídka ZÚ jazykového oddělení aktualizována, rozšířena a začleněna do RVP a ŠVP, včetně druhého povinného jazyka na jak na ZŠ, tak i DDM, nedosáhla prozatím svého rozšíření v oblasti základního vzdělávání dětí a žáků. Stabilní stav je zaznamenáván zejména: Klesá počet zájemců z řad školních klientů (demograficky) Zájem projevují klienti, kteří zatím nedosahují školního věku Dlouhodobý nezájem o výuku německého jazyka a ostatních jazyků Oddělení techniky a přírodovědy Stabilní setrvávající stav. Oddělení techniky a přírodovědy přibližujeme žákům a dětem netradiční zábavnou formou, která navazuje na netradiční metody výuky, výukové programy, př. Hokusy pokusy aneb věda v akci. Zájemci projevují značný zájem vyzkoušet si příklady techniky a přírodovědy zejména v oblasti praxe. Bádání a zkoumání přenášíme do praxe. V oddělení vidíme dlouhodobý setrvávající stav zejména díky nezájmu o přírodovědní obory a z hlediska manuální a technické zdatnosti klientů. Oddělení estetické Zaznamenáváme vzrůstající tendence. Převažuje především zájem v oblasti hudebních těles, specifických nástrojů (flétny, kytary) činností na částečné profesionální úrovni, hudebních a tanečních skupin (Street dance, Hip Hop) a moderních trendů. V opozici vůči moderním trendům stojí široká základna i činnost oddělení v oblasti folklórního tance a zpěvu, díle netradičních tanců př. břišní tance apod. Veliký zájem veřejnosti a především předškolních zájemců je také projevován v oblasti esteticko pohybových aktivit, spojující pohyb, hudbu a odpočinek. Celkově převažují specifické typy činností.

13 Oddělení tělovýchovy a sportu Zaznamenáváme vzrůstající tendence. Převažuje především zájem v oblasti sportu, který se dá provozovat alespoň na částečné profesionální úrovni př. bojových sportů karate atd. V této oblasti dosahujeme velice kvalitních výsledků. V současné době však DDM nemůže konkurovat v oblasti materiálního zabezpečení a prostorových podmínek pro sportovní aktivity jiným organizacím. Přesto, díky spolupráci s dalšími školskými zařízeními a institucemi, se nám daří tuto oblast udržet, nikoliv však rozšiřovat. Zájem v oblasti tělovýchovy a sportu je též tradičně projevován v závislosti na módních trendech. Oddělení výtvarné a společenskovědní Vzrůstající tendence, která je prozatím omezována prostorovou kapacitou DDM. V nabité konkurenci těchto aktivit v Českém Krumlově je projevován zájem především o netradiční techniky př. smalt, šperk, grafiku, fotografii atd. Zájemci se formují v posledních letech, kromě dětí, žáků a studentů, především z řad dospělých a seniorů. Oddělení hudebně - dramatické Setrvávající stav. Důraz je kladen především na skupinovou výuku s přihlédnutím k rétorice, výrazu a projevu dětí, žáků a studentů. Celkové hodnocení Zájem o jednotlivá oddělení a ZÚ ze strany dětí, žáků, studentů a dalších zájemců je stabilní. Ve výtvarném, estetickém a sportovním oddělení zaznamenáváme veliký zájem především z řad předškolních zájemců, dospělé populace a veřejnosti. Jednotlivá oddělení a ZÚ však naráží na kapacitní možnosti DDM. Tradiční zájem se projevuje v módních trendech a novinkách. Obsazení jednotlivých oddělení je optimální. Jednotlivá oddělení disponují rozdílnou pracovní vytížeností dle počtu externích pracovníků i výkonů v tabulkových výkazech, ale tyto rozdíly jsou vyrovnávány rozdělením pracovních povinností, doplňováním a vedením jednotlivých ZÚ pracovníky, kteří jsou v rámci svého oddělení méně pracovně vytíženi, dále jsou zapojeni výukovými programy, dopravním hřištěm, spontánní činností, granty a soutěžemi. Celkem na DDM ve školním roce 2012/ 2013 pracovalo kromě interních pedagogických pracovníků, též dalších 63 externích pedagogických pracovníků. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Příležitostná zájmová činnost byla v letošním roce uskutečňována na všech pracovištích DDM ČK: Akce byly pořádány především pro členy, kteří navštěvovali ZÚ v DDM, dále pro rodiče s dětmi, seniory i širokou veřejnost a další zájemce. Tyto aktivity probíhaly mimo pravidelnou zájmovou činnost, ve dnech pracovního volna, svátcích, sobotách a nedělích. Cílem této činnosti bylo nabídnout a rozšířit paletu možnosti trávení volného času široké veřejnosti a všem zájemcům umožnit zúčastnit se tradičních, netradiční či jinak zábavných a zajímavých aktivit. Některé z těchto akcí byly pořádány v rámci okresní či dokonce regionální působností.

14 Celkem bylo uskutečněno 150 akcí, kterých se zúčastnilo 5913 aktivních účastníků a dalších účastníků jako posluchačů, diváků apod. Rok Počet Aktivní účastníci Návštěvnost akcí Celkem v roce 2012/ SPONTÁNNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST Tyto aktivity v oblasti spontánní zájmové činnosti byly realizovány především na dětském dopravním hřišti (DDH), které DDM spravuje a užívá k výuce dopravní výchovy a dalším akcím, ve spolupráci s městem Český Krumlov. Dětské dopravní hřiště bylo a je velmi často využíváno jak školami, tak při soutěžích, olympiádách, na akce př. Den dětí apod. Využití hřiště bude mít v následujících letech stoupající tendenci vzhledem k zařazení dopravní výchovy do RVP. Hřiště je také poměrně hodně využíváno širokou veřejností nejen ve všední dny, ale také o víkendech a svátcích. Dalšími aktivitami v zájmové spontánní činnosti byly nástěnkové soutěže ve společných prostorách DDM. Další akce byly konány v oblasti Kaplice a širokého okolí. Prostorové a materiální omezené možnosti Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově nedovolují větší rozsah spontánních aktivit. Celkový počet účastníků na výše uvedených akcích činil TÁBOROVÁ ČINNOST Celoroční činnost DDM je pravidelně ukončována letní činností ve formě letních táborů, příměstských táborů a jednodenních akcí. Letních táborů se pravidelně zúčastňují ve větší míře členové zájmových útvarů, ale také volně příchozí zájemci nejenom z Českého Krumlova, ale také z blízkého okolí. K letní činnosti využíváme našich turistických základen, případně dalších jiných objektů dle charakteru, obsahu, zaměření a tématu letního tábora. Táborová činnost je realizována na TZ Zátoň a TZ Slavkov. Rok Počet táborů Počet účastníků Letní tábory celkem v roce 2012/ Příměstské tábory 4 66 Na organizaci, přípravě a provozu letních i příměstských táborů se podíleli pedagogičtí pracovníci DDM na pozicích hlavních vedoucí. Podařilo se nám též navázat spolupráci se studenty a vedením Teologické fakulty v Českých Budějovicích. Studenti se tak účastní letních táborů v rámci své pedagogické praxe a zapojí se do organizace, provozu a praxe táborů. POBYTOVÉ AKCE Pobytové akce probíhají především na základnách DDM. Jedná se hlavně o soustředění kolektivů z pravidelné činnosti DDM, kytarová, folklórní soustředění, soustředění mažoretek, bojových sportů apod. Další neuváděná soustřední probíhala jako jednodenní.

15 Rok Počet pobytů Počet účastníků Celkem v roce 2012/ VÝUKOVÉ PROGRAMY Výukové programy jsou pravidelnou součástí aktivit DDM. Veliký zájem je projevován v oblasti výukových programů, především pro MŠ. Programy jsou zaměřeny hlavně na dopravní a hudební výchovu. Určeny jsou jak pro děti z MŠ, tak také pro děti ze ZŠ i celé oblasti Českého Krumlova či Kaplice. Témata výukových programů: 1) Tancujeme pro radost 2) Den Země Voda, voděnka 3) Dopravní výchova 4) Angličtina pro nejmenší Rok Počet výukových programů Počet účastníků Celkem v roce 2012/ OSTATNÍ ČINNOSTI Mezi ostatní činnosti počítáme takové aktivity, které nelze zařadit klasicky do některých forem naší činnosti. Členové našich zájmových útvarů vystupovali na různých akcích pořádanými různými subjekty (Město Český Krumlov, Maturitní plesy, vystoupení v rámci předvánoční atmosféry, vystoupení pro veřejnost, Domy seniorů, karnevaly, Bambiriáda). Na těchto vystoupeních se podílí hlavně folklórní soubor Jitřenka, Krumlovští pištci, Kytary, Flétny, Mažoretky. Rok Počet vystoupení Aktivní účastníci Návštěvnost Celkem v roce 2012/ STÍŽNOSTI Ve školním roce 2012/2013 byla zaznamenána jedna písemná stížnost, která byla řešena v rámci vnitřních předpisů DDM. Nebyl uplatněn žádný písemný dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ Během školního roku 2012/2013 bylo vydáno 10 správních rozhodnutí o poskytnutí slevy na základě přiznání dávky státní sociální podpory a 32 účastníků uplatnilo slevu na třetí navštěvovaný zájmový útvar DDM. KONTROLY DDM Český Krumlov prošel kontrolami v oblasti BOZP kontrola zřizovatele, a kontrolami KHS (celkem třikrát). Veškeré kontroly proběhly v pořádku a bez námitek ze strany kontrolních orgánů.

16 SOUTĚŽE MŠMT Nedílnou součástí aktivit DDM je také pořádání a organizace nejen okresních soutěží, které každý rok vyhlašuje MŠMT. Vzhledem k poloze našeho města v Jihočeském kraji krajská kola doposud neprobíhala. Ve školním roce 2012/2013 bylo uskutečněno první krajské kolo soutěže a počítáme s rozšířením těchto aktivit v následujících letech. Rok Počet uskutečněných soutěží Počet účastníků Celkem v roce 2012/ Soutěže organizují, zajišťují a provádí především interní pedagogičtí pracovníci DDM Český Krumlov ve spolupráci s pedagogy základních škol a s velice kvalitními, zkušenými a odbornými komisemi. Soutěže MŠMT jsou již tradičně pravidelně navštěvovány dětmi, žáky a studenty ze ZŠ a SŠ s různou mírou úspěchu. DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY DDM ČK 2012/2013 Celostátní soutěži mladých Debrujárů Koumes 2012 ČR 4. místo Krumlovská Dětská porta a 2. místo Jihočeský zvonek - populární zpěv 1., 2., 3. místo - kapela 1. místo Krumlovské tancování - Orientální tance 2 x 1. místo - One in group 1., 2., 3. místo - Roztleskávačky 2. místo - Mažoretky (s postupem do mezinárodního finále Praha) 1., 2., 3. místo Zpěváček 2013, účast na národním kole 3. místo Jihočeská liga starších žáků, postup na mistrovství republiky 1. místo Liga dorostenců II. divize 4. místo Krajská liga České Budějovice karate 2 x 3. místo Národní pohár Česká Lípa 3. místo Velká cena Nymburka 2 x 3. místo Úspěšná účast školy v mezinárodních soutěžích: 41. ročník mezinárodní soutěže Lidice získané nejvyšší ocenění Lidická růže 2 ocenění medailí, 1 čestné uznání. Organizace republikových a mezinárodních soutěží: 12. ročník Mezinárodního folklórního festivalu v Českém Krumlově Mezinárodní výtvarná soutěž EXLIBRIS Tábor 2013 Přijaté projekty, granty: Ve školním roce 2012/2013 byly vypracovány pracovníky DDM granty pro DDM v celkové nominální hodnotě půl milionu korun. V konečné fázi bylo podáno 15 grantů, z toho 15 úspěšných v dotační hodnotě 367 tisíc korun. Podklady pro grantový systém za jednotlivá oddělení a akce připravovali pedagogičtí pracovníci DDM.

17 Ostatní Ve školním roce 2012/2013 byl objekt DDM Český Krumlov vyloupen. Způsobená škoda byla řádně nahlášena a po jednání s centrální pojišťovnou a policií ve věci trestního řízení, byla způsobená škoda DDM nahrazena. Ke škodě na majetku došlo též díky povodním, které se negativně podepsaly na stavu přístupových částí DDM. V současné době došlo částečné nápravě vzniklého stavu a škoda na majetku je řešena s centrální pojišťovnou. SPOLUPRACOVNÍCI DDM ve školním roce 2012/2013 Město Český Krumlov kancelář místostarosty, odbor kultury, životního prostředí Českokrumlovský rozvojový fond Český Krumlov Základní škola Za Nádražím Český Krumlov ZŠ Kájov, ZŠ Větřní, ZŠ Holubov, ZŠ Plešivec Český Krumlov ZUŠ Český Krumlov SUPŠ Sv. Anežky Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov Studenti Gymnázia Český Krumlov - Gymnázium Český Krumlov Studenti SZŠ a SOU Tavírna Český Krumlov Skupina Nezmaři České Budějovice Prodejna KOH I NOOR Český Krumlov PRO-SPORT o.p.s. Český Krumlov Fotoklub Český Krumlov SEV Šípek Český Krumlov Volnočasové centrum Pepíno Rodinné centrum Krumlík KoCeRo komunitní centrum Romů Městská Policie Český Krumlov Policie ČR MO Rybářský svaz Sdružení dobrovolných hasičů Český Krumlov Vodní záchranná služba Český Krumlov Povodí Vltavy státní podnik Město Kaplice kancelář starosty ZŠ Fantova, Školní, Praktická Kaplice Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice Kulturní dům Kaplice Kino Kaplice Uvedení partneři s námi v tomto roce spolupracovali při pořádání soutěží, akcí, finančně se podíleli nebo poskytovali drobné odměny do soutěží. Výčet podporovatelů není úplný vzhledem k jejich množství.

18 ZÁVĚR Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově má tradici sahající přes 41 let a patří mezi největší a jediné zařízení tohoto druhu na území města. DDM velmi dobře spolupracuje se školami, mateřskými školami, organizacemi, kluby a dalšími subjekty v oblasti volnočasového a zájmového vzdělávání, v blízkém okolí měst Český Krumlov a Kaplice. DDM je vyhledávaným školským zařízením, snaží se dětem, žákům, studentům i široké veřejnosti poskytovat aktivity, které vedou k aktivní formě trávení volného času. Zároveň se DDM snaží přizpůsobovat současným trendům a zájmům dětí, žáků, studentů, mládeže a dalších zájemců o zájmové vzdělávání. Výše zmíněná práce vyhází z kvalitního personálního a materiálního obsazení DDM, které je založeno na vstřícných a zdravých interních vztazích jak s pedagogickými interními pracovníky, tak i s pedagogickými externími pracovníky a dalšími podporovateli DDM. DDM Český Krumlov se v následujících letech bude snažit i nadále vyhledávat nové aktivity, zkvalitňovat pedagogickou formu, prostorové a materiální zabezpečení organizace, které bude následně moci dětem, žákům, studentům, mládeži a dalším zájemcům nabídnout. V Českém Krumlově dne 30. října 2013 Zpracoval: Mgr. Jakub Pich ředitel DDM Český Krumlov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2014/2015

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2014/2015 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2013/2014

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2013/2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Český Krumlov. Adresa: Linecká 67, Český Krumlov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Český Krumlov. Adresa: Linecká 67, Český Krumlov. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa: Linecká 67, Český Krumlov Identifikátor: 600 028 119 Termín konání inspekce: 2. 4. květen 2005 Čj:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2015/2016

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2015/2016 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ve školním roce 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2. Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 č. 02/10 Strana 1 (celkem 8) Preambule

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 49 věc: Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. ze dne 3. 1.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 3. 1. 2012 č. 02/12 Preambule Rada Kraje Vysočina

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-779/10-P Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Všeruby, příspěvková organizace Sídlo: Všeruby 145, 330 16 IČO:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-510/ Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-510/ Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa: Bavorovská 1046, 389 01 Vodňany Identifikátor: 600008746 IČ: 60650818

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 č. j.: MSMT 33648/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rokycany Dukelská 195, 337 01 Rokycany Identifikátor školy: 600 028 755 Termín konání

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více