Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu obce) ,00 Investiční přijaté dotace od krajů ,00 Přijaté dotace celkem ,00 Účelové dotace poskytnuto v čerpáno v vratka dotace při finančním Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti , ,00 0,00 Dotace z rozpočtu JMK poskytnutá pro jednotku sboru dobrovolných hasičů , ,00 0,00 Neinvestiční dotace celkem , ,00 0,00 Investiční dotace na akci "Kolumbárium - hřbitov Prosiměřice" , ,00 0,00 Investiční dotace celkem , ,00 0,00 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti poskytnuto v čerpáno v vratka dotace při finančním příjemce dotace - obec Prosiměřice , ,00 0,00 příjemce dotace - ZŠ Prosiměřice , ,00 0,00 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti celkem , ,00 0,00 Vyúčtování neinvestičních výdajů za rok 2003 skutečné náklady příspěvky od obcí finanční neinvestiční výdaje ZŠ Prosiměřice za rok nedoplatek od jedné obce , ,00 Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2003 celkem ,00 0, ,00 Vyúčtování neinvestičních výdajů za rok 2004 skutečné příspěvky od finanční náklady obcí neinv. výdaje - vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 214,00 214,00 0,00 vyúčtování neinv.výdajů MŠ Prosiměřice za rok , ,00 0,00 vyúčtování neinv. výdajů ZŠ Prosiměřice za rok , ,00 0,00 vyúčtování neinv. výdajů ŠJ Prosiměřice za rok , ,00 0,00 Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2004 celkem , ,00 0,00 Stránka 1 z 5

2 Vyúčtování neinvestičních výdajů za rok 2005 skutečné náklady příspěvky od obcí finanční vyúčtování neinvestičních výdajů MŠ Prosiměřice za rok ,00 0, ,00 vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ Prosiměřice za rok , , ,00 vyúčtování neinvestičních výdajů ŠJ Prosiměřice za rok ,00 0, ,00 Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2005 celkem , , ,00 Rozpočet obce na rok 2005 Zastupitelstvo obce Prosiměřice schválilo dne pro rok 2005 schodkový rozpočet, kdy schodek je financován z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne Do doby schválení rozpočtu na rok 2005 se obec Prosiměřice řídila rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem obce dne Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/ /2005. Rozpočtová opatření byla schválena v zastupitelstvu obce. Rozpočet a jeho plnění Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost tř. 1 - daňové příjmy , , ,12 tř. 2 - nedaňové příjmy , , ,33 tř. 3 - kapitálové příjmy , , ,00 tř. 4 - přijaté dotace , , ,00 konsolidace příjmů: převody z rozpočtových účtů do sociálního fondu 0, , ,00 Příjmy po konsolidaci celkem , , ,45 tř. 5 - běžné výdaje , , ,15 tř. 6 - kapitálové výdaje , , ,90 konsolidace výdajů: převody z rozpočtových účtů do sociálního fondu 0, , ,00 Výdaje po konsolidaci celkem , , ,05 Financování schodku z přebytku minulých let , , ,40 Výsledek hospodaření k Výsledek hospodaření k Výsledek hospodaření běžného roku (účet 217 mínus účet 218) , ,40 Celkový výsledek hospodaření k ,48 Zůstatky peněžních prostředků na účtech k ZBÚ u KB Znojmo ZBÚ u ČS Znojmo Běžný účet sociálního fondu ,89 457,59 0,00 Zůstatky peněžních prostředků na účtech k celkem ,48 Stránka 2 z 5

3 Investiční příspěvek na rozhlasové přijímače BOR 3122 Příjmy z prodeje nebytových prostor - garáže 3112 Příjmy z prodeje dvou bytových jednotek 3112 Příjmy z prodeje nemovitosti (POPRO) 3112 Příjmy z prodeje pozemků 3111 Kapitálové příjmy celkem Kapitálové příjmy 2 200, , , , , ,00 Změna územního plánu 6119 Výstavba chodníku k Vítonicícm - ORG výstavba chodníku od hřbitova k Říhovým - ORG Autobusová zastávka u POPRA - ORG Prodloužení splaškové kanalizace - I. Etapa RD u motorestu - ORG Tlaková kanalizace - směr Vítonice - ORG Tlaková kanalizace - směr Kyjovice - ORG Veřejné osvětlení na náměstí - ORG Výstavba kolumbária - hřbitov Prosiměřice - ORG Plynovod - RD Suchý, Loger - ORG Hasičská zbrojnice - přístavba garáže - ORG Pořízení pozemků 6130 Investiční transfery - dotace na pořízení projektových dokumentací 6349 Investiční dotace poskytnutá ZŠ Prosiměřice na rekonstrukci školní jídelny a pořízení elektrického kotle 6351 Kapitálové výdaje celkem Kapitálové výdaje , , , , , , , , , , , , , , ,90 Opravy majetku dodavatelským způsobem Do oprav majetku dodavatelským způsobem obec vložila ,42 Poskytnutné neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím TJ SOKOL Prosiměřice 5229 Český svaz chovatelů Prosiměřice 5229 Svaz měst a obcí - členský příspěvek 5229 Energoregion členský příspěvek 5229 Poskytnutné neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem , , , , ,80 Stránka 3 z 5

4 tvorba sociálního fondu - příděl 4134 čerpání sociálního fondu - příspěvek na životní pojištění zaměstnanců 5499 Zůstatek sociálního fondu k Sociální fond obce , ,00 0,00 Inventarizace majetku Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty č. 2/2005 ze dne Inventarizace je podložena inventarizačními soupisy majetku. Byla provedena dokladová inventarizace účtů včetě soupisů pohledávek, závazků, rozestavěnosti a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav fyzický (skutečný) se stavem účetním. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Výsledky inventarizace byly projednány v zastupitelstvu obce dne Vedení účetnictví Obec účtovala v roce 2005 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Příspěvkové organizace zřízené obcí Obec Prosiměřice je zřizovatelem tří příspěvkových organizací. neinvestičního příspěvku od zřizovatele investičního příspěvku od zřizovatele poskytnutých dotací Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek příspěvkových organizací z hlavní činnosti z hospodářské činnosti celkem Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace zisk , , ,07 Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace zisk ,82 200, ,82 Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice zisk ,89 0, ,89 Bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů, průkaznosti účetnictví a správnosti vykázaného výsledku hospodaření. datum provedení závěr veřejnosprávní kontroly veřejnosprávní kontroly Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace byly zjistěny chyby a nedostatky Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice byly zjistěny chyby a nedostatky nebyly zjistěny chyby a nedostatky Stránka 4 z 5

5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno pověřenými pracovníky KÚ Jihomoravského kraje dne na základě žádosti obce Prosiměřice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěř při přezkoumání hospodaření obce Prosiměřice za rok nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 je nedílnou součástí závěrečného účtu - viz. Příloha č. 1 Výkazy FIN 2-12 o plnění rozpočtu ÚSC a Rozvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Prosiměřice denně po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Vyvěšeno dne: Sňato dne:... Jan Kuřitka starosta obce Prosiměřice Projednání a chválení závěrečného účtu v zastupitelstu obce Prosiměřice Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek občanů schválen zastupitelstvem obce dne usnesení č. 55/2006. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: souhlasu obecního zastupitelstva s celoročním hospodařením obce Prosiměřice za rok 2005, a to: bez výhrad.... Jan Kuřitka starosta obce Prosiměřice Stránka 5 z 5

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje

za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2014 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2012 s výsledkem hospodaření. Přílohy:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet. Obce Pravlov za rok 2012. Obsah: 1.Plnění rozpočtu. 2. Výsledek hospodaření. 3.Vyúčtování poskytnutých dotací

Závěrečný účet. Obce Pravlov za rok 2012. Obsah: 1.Plnění rozpočtu. 2. Výsledek hospodaření. 3.Vyúčtování poskytnutých dotací Závěrečný účet Obce Pravlov za rok 2012 Obsah: 1.Plnění rozpočtu 2. Výsledek hospodaření 3.Vyúčtování poskytnutých dotací 4.Hospodářská činnost obce 5.Hospodaření vlastní příspěvkové organizace 6.Přezkum

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013 Obec Bantice IČ: 00600113 Závěrečný účet obce za rok 2013 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 25. 06. 2014 Vypracovala: Žaneta Žiačková Starosta obce: Ing. Josef Šprencl Vyvěšeno: 06. 06. 2014 Zveřejněno

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Zpracovala:

Více

OBEC KŘEPICE. Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC KŘEPICE. Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC KŘEPICE Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Křepice návrh závěrečného účtu obce za rok 2007. 1) Plnění

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více