Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet k uprav.rozp. Tř.1 Daňové příjmy 10829, , ,45 106,13 Tř.2 Nedaňové příjmy 93,00 93,00 124,44 133,81 Tř.3 Kapitálové příjmy Tř.4 Přijaté transfery 617, , ,66 100,00 Tř.4 Převody z rozpočtovýh účtů 1700,00 Příjmy celkem 11540, , ,56 Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci celkem 11540, , ,56 104,55 Tř.5 Běžné výdaje 9980, , ,22 101,38 Tř. 6 Kapitálové výdaje 5910, , ,15 80,93 Tř.5 Převody vlastním rozp.účtům 1700,00 Výdaje celkem 15890, , ,36 Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci celkem 15890, , ,36 85,84 Saldo příjmy-výdaje , ,60-897,60 Tř.8 - Financování Přijaté úvěry kontokorentní Splátka úvěrů krátkodobých Přijaté úvěry dlouhodobé

2 Splátka úvěrů dlouhodobých , , ,39 Pol ,04 Pol , , ,15 Financování celkem 4 350, ,60 897,80 Úvěry Obec v roce 2014 nečerpala nový úvěr. Obec splatila v roce 2014 přijaté úvěry. Dlouhodobé úvěry k celkem činí 0 Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN Výnosy a náklady z hlavní činnosti jsou k nahlédnutí ve výkazu zisku a ztráty k Výsledek hlavní činnosti po zdanění k činí ,66 Kč a bude převeden na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let. V průběhu roku byly schváleny rozpočtové změny a schválený rozpočet byl upraven. Hospodaření obce za rok 2014 bylo projednáno v zastupitelstvu na veřejném zasedání Hospodářská činnost obce Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady - Provoz vodovodu - Provoz ČOV, kanalizace - Kopírování pro občany - Hřbitov- nájemné hrobová místa - Pohostinství nájemné - Byty nájemné - Nebytové prostory nájemné - Údržba vchodu - Pronájem pozemků - Půjčovné - Prodej zboží, pozemků, nemovitostí, vyřazeného majetku - Likvidace směsného domovního odpadu pro podnikatele

3 - Výsledek hospodářské činnosti po zdanění k činí ,48 Kč a bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let. Výnosy a náklady z hospodářské činnosti jsou k nahlédnutí ve výkazu zisku a ztráty k Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na OÚ. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku. 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Převedení zlepšeného hospodářského výsledku PO MŠ Výsledek hospodaření 78195,25 Kč, schváleno ZO č. 24 ZŠ výsledek hospodaření 38499,32 Kč, schváleno ZO č. 22 Roční účetní závěrky PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání Poskytovatel účel UZ položkarozpočet čerpáno KÚPK Výkon státní správy Úřad práce aktiv.pol.zam.-vpp Úřad práce aktiv.pol.zam. VPP MF ČR volby do EP MF ČR volby OZ KÚPK neinv.dotace od krajů MŽP ČR Svážíme bioodpad SF MŽP ČR Svážíme bioodpad , ,80 MŽP ČR Snížení imisí , ,99 MŽP ČR Snížení imisí , ,65

4 Obec Čenkovice transfer Dotace celkem , ,44 Převody z vlastních fondů HČ 0 0 Převody z rozpočtových účtů Celkem , ,44 Přijaté transfery do rozpočtu činily v roce 2014 celkem ,44, investiční ,44, neinvestiční ,00, neinvestiční přijatý transfer od obce Čenkovice činil 500,-. Dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. Poskytnuté transfery z rozpočtu obce za rok 2014 Příjemce účel položkaposkytnuto ZŠ Výprachtice neinv.transfer PO , na provoz, na mzdové výdaje investiční transfer PO ,00 MŠ Výprachtice neinv.transfer PO , na provoz,5 000,- na mzdové výdaje DSO Lanškrounsko členský příspěvek ,- DSO Lanškrounsko drobná architektura Lanškr ,- Mikroregion Severo-Lanškr. příspěvek na činnost ,- Mikroregion Severo-Lanškr. nakládání s bioodpady ,- Město Štíty Setkání na Pomezí Čech a Mor ,- Město Lanškroun přestupky v roce ,- Jan Merta činnost dechové hudby ,- Jan Merta koncert dech.orchestru ,- Irena Skalická setkání důchodců ,- Pavel Kubíček výstavba splaškové kanalizace ,- SDH Výprachtice akce pro děti ,-

5 SDH Výprachtice dětský karneval ,- SDH Koburk dětský karneval ,- TJ SOKOL Výprachtice Memoriál V.Chládka ,- TJ SOKOL Výprachtice podpora činnosti ,- MS Výprachtice činnost MS Výprachtice ,- Konet Gastro s.r.o. pouťové odpoledne ,- PO ZUŠ Jablonné n.orl. na provoz ZUŠ ,- F.V.Hek Letohrad koncert Doležalovo kvarteto ,- Svaz tělesně postižených podpora činnosti ,- Římskokatolická církev oprava varhan ,- Římskokatolická církev pouť ve Valteřicích ,- Římskokatolická církev osvětlení kostela ,- Celkem ,- 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky oddělení přezkumu Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech a Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě. 7. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni Zastupitelstvo obce Výprachtice schválilo dne usn. Č. 31 podle vyhl. Č. 220/2013 Sb.

6 účetní závěrku obce Výprachtice za rok 2014 k rozvahovému dni Přílohy 1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok Výkaz FIN Výkaz zisku a ztrát 4. Rozvaha Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a dává souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. Vyvěšeno: Sejmuto: Luděk Skalický,DiS. starosta Schváleno OZ :

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více