ve školní nebo zdravotnické laboratoři?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve školní nebo zdravotnické laboratoři?"

Transkript

1 Praktická cvičení z klinické biochemie ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Jiří Kukačka a kol. Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol

2 Předměty garantované ústavem Magisterské studium-všeobecné lékařství Patobiochemie Klinická biochemie Bakalářské studium zdravotní laborant Patobiochemie Bioanalytická chemie Klinická biochemie Cvičení z klinické biochemie Stanovení analytů v medicíně Laboratoř ze stanovení analytů v medicíně Správná laboratorní praxe Toxikologie a radiační ochrana Odborná praxe Bakalářská práce (12)

3 Školní nebo zdravotnická laboratoř? Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách 45 odst.1: Bakalářský ký studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky SPECIÁLNÍ Laboratoř z klinické biochemie Laboratoř ze stanovení analytů v medicíně ě Jen metody, technologie, přístroje používané v KB? Metody, technologie, přístroje používané v laboratorní medicíně a v analýze biologických materiálů? OBECNÉ Vše používané v chemické analýze?

4 Východisko pro náplň cvičení = rutinně používané metody na ÚKBP 15 kategorií dle analytického procesu, charakteru měřeného signálu, přístrojové techniky aj. Velká komplexní biochemická laboratoř úseky automatických analyzátorů a statimových biochem. metod, imunochemie, farmakologie a TDM, chromatografických metod, radioizotopových metod, AAS a speciálních metod, ABR, POCT, analýza moče a moč.konkrementů, klin. toxikologie, mol.-genetických metod radioimunoanalytické metody (RIA, IRMA) 3% biosenzory 2% osmometrie 1% mikroskopické metody 2% ostatní 2% spektrometrické metody v UV/VIS nekinetické 20% spektrometrické metody v UV/VIS kinetické 5% luminoimunoanalýza 29% fluoroimunoanalytické metody (FPIA) 10% potenciometrie (ISE) 4% infračervená č spektrometrie t 1% AAS 5% elektroforetické metody 4% enzymoimunoanalýza (EMIT, ELISA) 5% chromatografické metody (HPLC) 7%

5 81 % metod v zamýšlené ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘI je prováděno na automatických analyzátorech!!!

6 Některé přístroje nebo technologie používané v laboratorní medicíně v naší zamýšlené ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘI nejsou dostupné! Hmotnostní spektrometrie Plynová chromatografie TLC Polarografické a voltametrické techniky Kapilární elektroforéza Ultracentrifugace NMR

7 Některé přístroje, techniky nebo anal. postupy ve zdravotnické laboratoři nezmizely, pouze se zmenšily a automatizovaly.

8 Z didaktického hlediska je nutné se seznámit i s postupem p nebo metodou v KB nepoužívanou (nebo v původní konfiguraci již nepoužívanou). Ideálně se během jednoho cvičení seznámit s historií (školní lab.) a realitou (zdravotnickou lab.)

9 A další důvody pro zřízení školní laboratoře e současným využitím zdravotnické laboratoře.

10 Automatické analyzátory simulace a skutečný provoz Výukový automatický biochemický analyzátor ve školní laboratoři Práce studentů s analyzátorem v běžném provozu během letní prázdninové praxe.

11 Stručné obsahové zaměření laboratorních cvičení 1. ročník 2. ročník Základní operace v bioanalytické laboratoři Příprava a úprava roztoků, biologického materiálu Izolace a charakterizace biologicky aktivních látek Gravimetrie Volumetrie základní Volumetrie pokročilá Potenciometrie Fotometrie UV-VIS Fluorimetrie TLC Kolonová chromatografie Elektroforetické metody Plamenová AAS ELISA Analýza proteinů Analýza sacharidů Analýza enzymů Analýza lipidů Analýza moči a moč. sedimentu Analýza iontů a anorganických látek HPLC IČ a analýza moč. konkrementů MS Blotovací a imunofixační techniky RIA Toxikologické analýzy TDM ET-AAS Práce s bioch.analyzátorem

12 Děkuji za pozornost.

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

Sekce chemie na PřF UK

Sekce chemie na PřF UK Sekce chemie na PřF UK Laboratoř elektrochemických analytických metod (Katedra analytické chemie) Vývoj nových metod stanovení stopových koncentrací zejména biologicky aktivních organických látek významných

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Žádost o prodloužení platnosti akreditace

Žádost o prodloužení platnosti akreditace Žádost o prodloužení platnosti akreditace V souladu s 79 a 80 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a s Vyhláškou č. 42 MŠMT ze dne 10.

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Inovace výuky studijních veterinárních programů v oblasti bezpečnosti potravin CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Inovace výuky studijních veterinárních programů v oblasti bezpečnosti potravin CZ.1.07/2.2.00/15.0063 Inovace výuky studijních veterinárních programů v oblasti bezpečnosti potravin CZ.1.07/2.2.00/15.0063 1.1.2011 31.12.2013 Příprava, zavedení a realizace nových laboratorních metod Příprava, zavedení, odzkoušení

Více

JAK JSEM PROŽÍVAL 50 LET V OBORU KLINICKÉ BIOCHEMIE

JAK JSEM PROŽÍVAL 50 LET V OBORU KLINICKÉ BIOCHEMIE JAK JSEM PROŽÍVAL 50 LET V OBORU KLINICKÉ BIOCHEMIE Jaroslav Masopust Do oboru klinické biochemie jsem vstoupil právě před padesáti lety, tedy v roce 1957, kdy jsem složil atestaci, tehdy s názvem laboratorní

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník 46. celostátního sjezdu biochemických laborantů České společnosti klinické biochemie ČLS JEP BIOLAB 2012 13. 5. 15. 5. 2012 Písek Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37 DISKRÉTNÍ MATEMATIKA Studijní program: B1101 Matematika Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 15 Počet uchazečů 08/09: 7 Počet přijatých 08/09: 7 Absolvent studia bude vybaven základy matematických

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Chemie a chemické technologie bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě Studijní o obory: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví MZ v období

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví MZ v období Věstník Ročník 0 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 3. ČERVENCE 0 Cena: 0 Kč OBSAH:. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví MZ v období duben červen

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Přehled nabídky témat stáží studentů SŠ na VŠ pro školní rok 2009-2010

Přehled nabídky témat stáží studentů SŠ na VŠ pro školní rok 2009-2010 - Instituce Vedoucí stáže Téma Anotace 1 AV ČR ÚŽFG Buchtová Marcela, RNDr., 2 AV ČR + VFU +MOU ÚŽFG Matalová Eva, doc. RNDr., 3 MU FI Lexa Matej,, PhD. Vývoj obličeje a příčiny vzniku jeho poruch Využití

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

3110/F1LK1 Lékárenství

3110/F1LK1 Lékárenství 3110/F1LK1 Lékárenství Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s pravidly pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Cílem další části předmětu je získání základních znalostí nejdůležitějších

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

CHEMIE POTRAVIN A CHEMICKÉ LABORATORNÍ METODY OBECNÉ KAPITOLY

CHEMIE POTRAVIN A CHEMICKÉ LABORATORNÍ METODY OBECNÉ KAPITOLY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka CHEMIE POTRAVIN A CHEMICKÉ LABORATORNÍ METODY OBECNÉ KAPITOLY Prof. MVDr. Lenka Vorlová,

Více

Základy analytické chemie

Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy analytické chemie Sylvie Kříženecká Václav Synek Ústí nad Labem 014 Název: Autoři: Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kříženecká,

Více

Příloha 2 Indikátory Aktualizace dlouhodobého záměru a Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice na rok 2014 29. Použité zkratky 35

Příloha 2 Indikátory Aktualizace dlouhodobého záměru a Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice na rok 2014 29. Použité zkratky 35 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2014 Obsah Úvod 5 Priority a cíle 9 A. Kvalita a rozsah

Více

Opory pro kombinované studium jednooborové biologie. Bioanalytické metody. Mgr. Jan Malý, Ph.D. Katedra biologie PřF UJEP

Opory pro kombinované studium jednooborové biologie. Bioanalytické metody. Mgr. Jan Malý, Ph.D. Katedra biologie PřF UJEP Opory pro kombinované studium jednooborové biologie Bioanalytické metody Mgr. Jan Malý, Ph.D. Katedra biologie PřF UJEP Předmluva Tyto opory jsou určeny pro studenty magisterského stupně kombinovaného

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Dozorčí radou projednáno dne: 13. května 2011 Radou pracoviště schválena

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

A Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace magisterského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace magisterského studijního programu Vysoká škola A Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace magisterského studijního programu Vysoká škola Mendelova univerzita v Brně Součást vysoké školy Agronomická fakulta STUDPROG st. doba titul Název studijního

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více