přístroje do každé laboratoře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přístroje do každé laboratoře"

Transkript

1 přístroje do každé laboratoře

2

3 Úvod Společnost Chromservis s.r.o. je spolehlivým partnerem při řešení analytických problémů v laboratořích a v průmyslových aplikacích. Dodáváme širokou škálu laboratorních přístrojů pro přípravu a analýzu vzorků. V tomto katalogu naleznete informace o spektrofotometrech, sušárnách a inkubátorech, centrifugách, míchadlech a třepačkách, vodních lázních, ph-metrech, konduktometrech, teploměrech, systémech pro dávkování kapalin, filtraci a laboratorních váhách. V naší nabídce jsou také další laboratorní přístroje např. plynové a kapalinové chromatografy, speciální analyzátory, poloautomatické dávkovací systémy a čerpadla. Umíme pro Vás připravit jednoduché rozvody plynu a doplnit je detekční ochrannou technikou. Samozřejmě nabízíme široký sortiment spotřebního materiálu od chromatografických kolon, SPE kolonek, spojovacího materiálu, mikrostříkaček, ventilů, filtračního materiálu, až po široký sortiment elektrod pro různé aplikace. V neposlední řadě jsme schopni pro Vás dodat různé typy chemikálií od referenčních materiálů, přes rozpouštědla a pufry až po standardy na míru. Během posledních let zaznamenala naše společnost výrazný rozvoj a zaměřila se na zvýšení aplikační podpory zákazníků a řešení analytických problémů na klíč. V současné době Chromservis s.r.o. působí v České republice, Slovenské republice a Bulharsku. Mimo to má i obchodní aktivity v mnoha dalších zemích. Již 4 roky jsme držitelem certifikátu ISO9001. To nás zavazuje dodržovat politiku kvality na nejvyšší úrovni. Proto se snažíme pro naše zákazníky vybírat spolehlivé produkty a nabízet k nim komplexní služby.

4

5 Obsah Spektrofotometry 6 Sušárny a inkubátory 16 Úprava vzorků Centrifugy 26 Třepačky 34 Hřídelová míchadla 36 Magnetické míchačky 38 Vortex 40 Vodní lázně 41 Měření fyzikálních veličin Testry 42 Přístroje pro měření ph 46 Přístroje pro měření vodivosti 56 Kombinované přístroje 66 Elektrody 75 Pufry 90 Refraktometry 92 Teploměry 93 Dávkování kapalin 102 Filtrace 108 Váhy 112 5

6 Spektrofotometry Spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti Studium záření v UV a viditelné oblasti světla a absorpční intenzity látek umožňuje využívat absorpční spektrofotometrii k rychlým a přesným kvalitativním a kvantitativním analýzám. Jelikož má každá látka svou absorpční charakteristiku, může být její spektrum použito k její identifikaci buď přímým srovnáním se známou sloučeninou, nebo se spektrální databází. Tím lze i velmi dobře sledovat čistotu analyzované látky. Spektrofotometry využívají monochromátor zajišťující úzký paprsek o definované vlnové délce, který prochází kyvetovým prostorem se vzorkem a je směřován k detektoru. Pro kvantitativní stanovení se využívá závislosti intenzity absorbance světelného paprsku na koncentraci analyzované látky, známé jako Lambert-Beerův zákon. Kvalita přístroje je určena dvěma důležitými parametry: spektrální šířkou a rozlišením. Spektrální šířka Spektrální šířka charakterizuje světlo vycházející z monochromátoru. Je definována jako rozsah vlnových délek vycházející z monochromátoru s intenzitou vyšší než 50 % celkové intenzity přicházejícího paprsku z monochromátoru a vyjadřuje se v nanometrech. S klesající spektrální šířkou klesá intenzita světla dopadajícího na detektor a proto je měření delší (aby bylo dosaženo stejného poměru signál/šum). Rozlišení Rozlišení ve spektrometrii je definováno jako schopnost monochromátoru od sebe oddělit různé vlnové délky. U specifikace rozlišení se využívá jako rozlišení minimální vzdálenost mezi dvěma vlnovými délkami, které jsou odděleny na úrovni 80 % intenzity paprsku nebo nižší. Certifikace Všechny přístroje jsou výrobcem testovány a ověřeny pomocí referenčního materiálu a jsou dodávány s certifikátem s návazností na referenční materiál DKD: číslo testu 934, v návaznosti na DKD Model: UV-30 SCAN s/n: UEG Referenční materiál: SRM 930D Vlnová délka (nm), Max. spektrální š. (nm) Certifikovaná hodnota Číslo filtru Identifikace testu Naměřená hodnota Certifikovaná hodnota Naměřená hodnota Certifikovaná hodnota Naměřená hodnota 440,0 (2,2) 1,0344 ±0,0024 1,035 0,7173 ±0,0023 0,717 0,5358 ±0,0023 0, ,0 (2,7) 0,9589 ±0,0024 0,960 0,6660 ±0,0023 0,666 0,4980 ±0,0023 0, ,1 (6,5) 0,9879 ±0,0024 0,987 0,6845 ±0,0023 0,683 0,5258 ±0,0023 0, ,0 (5,4) 1,0329 ±0,0024 1,031 0,7142 ±0,0023 0,713 0,5623 ±0,0023 0, ,0 (6,0) 0,9842 ±0,0024 0,983 0,6808 ±0,0023 0,679 0,5571 ±0,0023 0,559 6

7 Spektrofotometry Optické uspořádání Spektrofotometry V-10, UV-20 a UV-30 Scan využívající mřížkový monochromátor s čarami/mm. Přednastavená wolframová a deuteriová lampa Monochromátor s mřížkou Celá optická soustava obsahuje tyto části: přednastavená wolframová/deuteriová lampa soustava čoček vstupní štěrbina mřížka s čarami/mm zaostřovací soustava výstupní štěrbina Uspořádání optiky spektrofotometrů Kyvety Pro fotometrická měření se používají kyvety skleněné a plastové (pro viditelnou oblast spektra) nebo křemenné pro měření v ultrafialové oblasti. Tloušťka kyvety bývá obvykle 1 cm (při manuálním měření, analyzátory s fotometrickou detekcí používají kyvety menších rozměrů), běžné je i používání průtokových kyvet a cel. Charakteristika ultrafialových (UV) a viditelných (VIS) spekter Vlnová délka [nm] Oblast Barva absorbovaného světla <380 ultrafialová neviditelná 380 až 440 viditelná fialová 440 až 500 viditelná modrá 500 až 580 viditelná zelená 580 až 600 viditelná žlutá 600 až 620 viditelná oranžová 620 až 750 viditelná červená 750 až 2000 blízká IČ neviditelná Automatická detekce píků usnadňuje identifikaci Monochromátor s mřížkou 7

8 Spektrofotometry Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus Model V-10 Plus je jednoduchý VIS spektofotometr pro rutinní měření v klinických, veterinárních a školních laboratořích. Spektrofotometr má digitální nastavení vlnové délky, přičemž umožňuje přesné a spolehlivé měření. Důležité vlastnosti automatické nulování a odečítání slepého pokusu zobrazení odečtu na displeji měření absorbance, transmitance a koncentrace kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu jednoduchý SW umožňuje aplikace využívající kalibrační křivku a kinetická měření kvalitní silikonová fotodioda s mřížkou čar/mm zajišťuje vysokou přesnost a správnost měření velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelným držákem) velký LCD displej ( pixelů) USB port pro připojení k PC design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD

9 Spektrofotometry Technické parametry Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus Rozsah vlnové délky 325 až nm Spektrální šířka 4 nm Optický systém Jednopaprskový, mřížka čar/mm Přesnost vlnové délky ±2 nm Opakovatelnost vlnové délky ±1 nm Rozlišení 0,5 nm Fotometrický rozsah 0 až 200 % T, 0,3 až 3 A, 0 až konc. Fotometrická přesnost ±0,5 % T nebo ±0,004 Abs Fotometrická opakovatelnost ±0,3 % T Stabilita ±0,004 nm Displej Grafický, LCD ( pixelů) Fotometrický mód % T, Abs, koncentrace, faktor Detektor Silikonová fotodioda Standardní držák kyvet 4pozicový pro kyvety s optickou dráhou 10 mm včetně kyvet Zdroj světla Wolframová lampa Výstup USB Napájení 85 V až 265 VAC, 50/60 Hz Rozměry (š v h) mm Hmotnost 8 kg Katalogové číslo Popis Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus včetně držáku kyvet, SW a 4 skleněných kyvet s optickou délkou 10 mm Příslušenství Držák na 4 kyvety, max. optická délka 50 mm Držák na 4 kyvety, max. optická délka 100 mm Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 10 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 20 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 30 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 50 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 100 mm, 4 ks

10 Spektrofotometry Jednopaprskový spektrofotometr UV-20 Model UV-20 je UV/VIS spektofotometr určený především pro laboratoře kontroly kvality (QC) v průmyslových výrobách a ve školství. Spektrofotometr je hodně využíván v potravinářském průmyslu, k analýze vody, na středních školách a na univerzitách. Důležité vlastnosti automatické nastavení vlnové délky wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp) měření absorbance, transmitance a koncentrace kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu zobrazení standardní křivky a jejího vzorce displej zobrazuje 50 souborů dat (200 souborů a 200 křivek) obnova dat při výpadku proudu velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelný držák) velký LCD displej ( pixelů) USB port pro připojení k PC design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD / / / /

11 Spektrofotometry Technické parametry Jednopaprskový spektrofotometr UV-20 Rozsah vlnové délky Spektrální šířka Optický systém Přesnost vlnové délky Opakovatelnost vlnové délky Rozlišení Fotometrický rozsah Fotometrická přesnost Fotometrická opakovatelnost Rozptyl světla (paprsku) Stabilita Displej Fotometrický mód Detektor Standardní držák kyvet Zdroj světla Výstup Napájení Rozměry (š v h) Hmotnost 200 až nm 4 nm Jednopaprskový, mřížka čar/mm ±1 nm ±0,5 nm 0,1 nm 0 až 200 % T, 0,3 až 3 A, 0 až koncentrace ±0,5 % T nebo ±0,004 Abs ±0,3 % T 0,2 % T ±0,002 nm Grafický, LCD ( pixelů) % T, Abs, energie Silikonová fotodioda 4pozicový pro kyvety s optickou délkou 10 mm včetně kyvet Wolframová a deuteriová lampa USB 85 V až 265 VAC, 50/60 Hz mm 14 kg Katalogové číslo Popis Jednopaprskový spektrofotometr UV-20 včetně držáku kyvet, SW, 4 skleněných a 2 křemenných kyvet s optickou dráhou 10 mm Příslušenství Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 50 mm Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 100 mm Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 10 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 20 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 30 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 50 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 100 mm, 4 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 10 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 20 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 30 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 50 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 100 mm, 2 ks IQ/OQ manuál Optické sklo Křemenné sklo Kyvetový prostor

12 Spektrofotometry Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN Model UV-30 SCAN je skenující UV/VIS spektofotometr s automatickým odečítáním pozadí. Spektrofotometr umožňuje skenování v celém rozsahu vlnových délek. Je vhodný pro širokou řadu aplikací vyžadujících kvalitativní i kvantitativní analýzu, např. pro potravinářství, farmaceutický průmysl, vodárenství, vinařství a výzkumné laboratoře. Důležité vlastnosti automatické nastavení vlnové délky wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp) funkce: kvantitativní analýza, kinetika, skenování, DNA/proteinové testy, měření při více vlnových délkách kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu ukládání dat (celkem 200 souborů a 200 křivek) obnova dat při výpadku proudu profesionální verze softwaru pro ovládání spektrofotometru, spektrální analýzu, automatickou detekci píků a export dat velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelný držák) velký LCD displej ( pixelů) USB port pro připojení k PC design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD Technické parametry Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN Rozsah vlnové délky 190 až nm Spektrální šířka 2 nm Optický systém Jednopaprskový, mřížka čar/mm Přesnost vlnové délky ±0,5 nm Opakovatelnost vlnové délky ±0,3 nm Rozlišení 0,1 nm Fotometrický rozsah 0 až 200 % T, 0,3 až 3 A, 0 až koncentrace Fotometrická přesnost ±0,3 % T Fotometrická opakovatelnost ±0,2 % T 12

13 Spektrofotometry Rozptyl světla (paprsku) Stabilita Displej Fotometrický mód Detektor Standardní držák kyvet Zdroj světla Výstup Napájení Rozměry (š v h) Hmotnost 0,05 % 320,360 nm ±0,002 nm Grafický, LCD ( pixelů) % T, Abs, energie Silikonová fotodioda 4pozicový pro kyvety optické délky 10 mm včetně kyvet Wolframová a deuteriová lampa USB 110 VAC až 230 VAC, 50/60 Hz mm 14 kg Katalogové číslo Popis Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN včetně držáku kyvet, SW, 4 skleněných a 2 křemenných kyvet s optickolu dráhou 10 mm Příslušenství Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 50 mm Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 100 mm Držák na mikrokyvety* Posuvný držák na 8 kyvet optické dráhy 10 mm Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 10 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 20 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 30 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 50 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 100 mm, 4 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 10 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 20 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 30 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 50 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 100 mm, 2 ks Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 100 μl Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 200 μl Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 500 μl Průtočná kyveta, optické sklo, optická dráha 10 mm* Průtočná kyveta, křemenná, optická dráha 10 mm* A-101 Sipper držák na kyvety* A-102 Peltier držák na kyvety, konstantní teplota* (+15 C až +40 C) A-100 Peltier/Sipper držák na kyvety* IQ/OQ manuál * Paprsek prochází průtočnými kyvetami ve výšce 15 mm. Optické sklo Křemenné sklo

14 Spektrofotometry UV/VIS spektrofotometr NanoGenius NanoGenius je UV/VIS spektrofotometr určený pro všechny laboratoře pracující s extrémně nízkými objemy vzorků (0,2 až 2,0 µl). Spektrofotometr je vybavený speciálním držákem umožňujícím práci s malými objemy vzorků DNA a proteinů. Jeho obsluha je velmi jednoduchá po nanesení kapky vzorku se cela uzavře a lze okamžitě měřit v rozsahu 190 až 1100 nm. Speciální konstrukce cely zabraňuje ztrátám světla a zajišťuje tak velmi přesné měření. Údržba cely je velmi jednoduchá. Díky tomu, že je plochá, lze ji snadno čistit papírovými tampóny. Důležité vlastnosti Měření velmi malých objemů 0,2 až 2,0 µl Rychlé měření Ekonomický provoz Vícefunkční měření SW v ceně přístroje Technické parametry UV/VIS spektrofotometr NanoGenius Parametry vzorku Délka optické dráhy 0,2 mm Minimální objem vzorku 0,2 až 2,0 µl Koncentrační rozsah 2,5 až 7500 ng/µl (dsdna) Dolní detekční limit 10 ng/µl Maximální koncentrace 5000 ng/µl (dsdna) Opakovatelnost pro DNA <1,0 % (1000 ng/µl dsdna) Parametry přístroje Rozsah vlnové délky 190 až nm Spektrální šířka 4 nm Optický systém Jednopaprskový, mřížka čar/mm Přesnost vlnové délky ±0,5 nm Opakovatelnost vlnové délky 0,3 nm Max. rychlost skenování 3000 nm/min. Fotometrický rozsah 0 až 200 %T, 0,3 až 3 A, 0 až koncentrace 14

15 Spektrofotometry Fotometrická přesnost Rozptyl světla (paprsku) Stabilita Displej Stabilita základní linie Zdroj světla Výstup Napájení Rozměry (š v h) Hmotnost ±0,5 %T (200 až 340 nm) 0,05 % 220,340 nm ±0,0008 nm 5 LCD ( pixelů) ±0,002 A Wolframová a deuteriová lampa USB A pro připojení paměťového média USB B pro připojení k PC Paralelní port pro termotiskárnu 110 VAC až 230 VAC, 50/60 Hz mm 14 kg Katalogové číslo Popis Spektrofotometr NanoGenius, včetně 4GB USB paměti, SW PC Analyst, včetně certifikátu s návazností na standard DKD Speciální cela pro malé objemy vzorku 15

16 Sušárny a inkubátory Laboratorní přístroje s řízením teploty Nová řada laboratorních přístrojů, které využívají řízení teploty, byla designována tak, aby splnila očekávání všech pracovníků v laboratořích: Jednoduchá obsluha Vysoká odolnost Nízká spotřeba energie Pro tuto novou řadu laboratorních přístrojů (sušárny, inkubátory, třepané a chlazené inkubátory, vodní lázně) byl vyvinutý nový kontrolér, díky němuž se nabízí pro některé přístroje modely BASIC a PROFESSIONAL. BASIC velký podsvětlený LCD displej přehledné ikony časovač světelný a zvukový alarm kontrola rychlosti ventilátoru opožděný start bezpečnostní limit teploty pro ochranu vzorků PROFESSIONAL 7 programů po 10 krocích velký podsvětlený LCD displej přehledné ikony časovač světelný a zvukový alarm kontrola rychlosti ventilátoru opakování programu opožděný start bezpečnostní limit teploty pro ochranu vzorků 16

17 Sušárny a inkubátory Číslo kroku Časovač Číslo programu Aktuální teplota Indikátor rychlosti větráku Nastavená teplota Chlazení zapnuto Vizuální alarm Program zapnutý Zvukový alarm vypnutý Topení zapnuto Ochrana proti přehřátí Sušárny TCN a TCF mají teplotní třídu 3.1 podle DIN Jedná se o dvojitou ochranu proti přehřátí, kterou uvádí obrázek níže. Překročí-li teplota maximální nastavitelnou hodnotu, dojde k přepnutí primárního okruhu na sekundární, který začne regulovat teplotu. Tento okruh se tedy spouští, dojde-li k poruše prvního okruhu ochrany. Sekundární okruh může pracovat při nepatrně vyšší teplotě a jeho horní limit je kontrolován vypínačem s expanzní kapalinou. T [ C] Maximální teplotní limit vypínače s expanzní kapalinou 2 Maximálně nastavitelná teplota 3 Maximálně nastavitelná pracovní teplota (v menu přístroje) 4 Nastavená teplota 5 Bezpečnostní rozsah (+10 C) 6 Aktuální teplota 17

18 Sušárny a inkubátory Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu Basic a Professional Laboratorní sušárny Basic a Professional série TCN jsou jednoduché ekonomické sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu, které najdou uplatnění v každé laboratoři. Nový digitální regulátor s podsvíceným LCD displejem umožňuje nastavení teploty od 5 C nad okolní teplotu až do 300 C s minimální fluktuací. Sušárny jsou vybaveny časovačem umožňujícím automatické vypnutí. Model Professional je vybavený navíc programováním (až 7 programů s 10 kroky) a možností opakování pracovních cyklů. Standardně jsou sušárny dodávány se dvěma policemi, ale je možné do nich umístit více polic. Vhodně navržený systém vytápění, perfektní těsnění a izolace zaručují velmi nízkou spotřebu elektrické energie. TCN 30 TCN 50 TCN 115 TCN 200 Police sušárny zajištěné proti převrácení Snadné čištění díky odnímatelným držákům polic Kvalitní těsnění dveří zajišťuje minimální ztráty tepla 18

19 Sušárny a inkubátory Technické parametry Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu TCN 30 TCN 50 TCN 115 TCN 200 Užitný objem 30 l 50 l 115 l 200 l Max. teplota/rozlišení 200/0,1 C 300/0,1 C 300/0,1 C 300/0,1 C Kolísání teploty při 150 C ±0,5 C ±0,5 C ±0,5 C ±0,7 C Homogenita teploty ±3,5 C ±3,5 C ±3,5 C ±4,0 C v prostoru při 150 C Doba dosažení teploty 150 C 14 min. 16 min. 18 min. 20 min. Časovač* Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Počet polic (std./max.) 2/4 2/5 2/6 2/9 Max. zatížení polic 10 kg 15 kg 20 kg 20 kg Vzdálenost mezi policemi 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Napájení/příkon 230 VAC/700 W 230 VAC/1 000 W 230 VAC/1 900 W 230 VAC/2 100 W Bezpečnostní třída 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) Vnější rozměry (š v h) mm mm mm mm Vnitřní rozměry (š v h) mm mm mm mm Hmotnost 40 kg 53 kg 74 kg 103 kg * Možný trvalý provoz. Katalogové číslo Model Popis BASIC Laboratorní sušárna TCN 30, objem 30 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCN 50, objem 50 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCN 50, objem 50 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCN 115, objem 115 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCN 115, objem 115 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCN 200, objem 200 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCN 200, objem 200 litrů Příslušenství Drátěná police pro TCN Drátěná police pro TCN 50/TCF Drátěná police pro TCN 115/TCF Drátěná police pro TCN 200/TCF Děrovaná police pro TCN 30 (k umístění na odpovídající drátěnou polici) Děrovaná police pro TCN 50/TCF 50 (k umístění na odpovídající drátěnou polici) Děrovaná police pro TCN 115/TCF 120 (k umístění na odpovídající drátěnou polici) Děrovaná police pro TCN 200/TCF 200 (k umístění na odpovídající drátěnou polici) Děrovaná police pro TCF 400 Police pro sušárny 19

20 Sušárny a inkubátory Sušárny s nuceným oběhem Basic a Professional Laboratorní sušárny Basic a Professional série TCF jsou jednoduché ekonomické sušárny s nucenou cirkulací vzduchu a najdou uplatnění v každé laboratoři. Digitální ovládání umožňuje nastavení teploty od 10 C nad okolní teplotu až do 300 C s minimální fluktuací (stabilita teploty činí ±0,3 C pro jedno teplotní čidlo). Sušárny jsou vybaveny časovačem umožňujícím automatické vypnutí. Standardně jsou sušárny vybaveny dvěma policemi, ale je možné do nich umístit více polic viz technické parametry. TCF 50 TCF 200 Kvalitní těsnění dveří zabraňuje úniku tepla 20

21 Sušárny a inkubátory Technické parametry Sušárna s nuceným oběhem TCF 50 TCF 120 TCF 200 TCF 400 Užitný objem 50 l 120 l 200 l 400 l Max. teplota/rozlišení 300 C/0,1 C 300 C/0,1 C 300 C/0,1 C 300 C/0,1 C Kolísání teploty při 150 C* ±0,3 C ±0,3 C ±0,4 C ±0,5 C Homogenita teploty ±2,0 % ±2,0 % ±2,0 % ±2,0 % v prostoru** Doba dosažení teploty 20 min. 24 min. 30 min. 50 min. 150 C*** Časovač # Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Počet polic (std./max.) 2/5 2/7 2/9 2/10 Max. zatížení polic 15 kg 20 kg 20 kg 20 kg Vzdálenost mezi policemi 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Bezpečnostní třída 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) Napájení/příkon 230 VAC/980 W 230 VAC/1900 W 230 VAC/2400 W 230 VAC/3200 W Vnější rozměry (š v h) mm mm mm mm Vnitřní rozměry (š v h) mm mm mm mm Hmotnost 54 kg 74 kg 103 kg 160 kg * Testováno jedním teplotním senzorem uprostřed komory. ** Homogenita testována při 150 C 3 senzory v horizontálním uspořádání, každý umístěný po 1/3 šířky komory. *** 98 % z nastavené hodnoty. # Možný i trvalý provoz. Pozn.: Doporučená minimální vzdálenost od stěny (ze zadu i z boku) je 100 mm pro oba modely. Katalogové číslo Model Popis BASIC Laboratorní sušárna TCF 50, objem 50 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCF 50, objem 50 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCF 120, objem 120 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCF 120, objem 120 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCF 200, objem 200 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCF 200, objem 200 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCF 400, objem 400 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCF 400, objem 400 litrů Příslušenství viz str. 19. Zavěšení police Průchodka pro teplotní čidlo 21

22 Sušárny a inkubátory Biologické inkubátory Basic a Professional Přístroje Basic a Professional jsou biologické inkubátory s přirozenou cirkulací vzduchu a s nízkou spotřebou energie. Teplotu inkubátoru lze nastavit v rozmezí od 5 C nad okolní teplotou až do 70 C. Nový digitální regulátor s podsvíceným LCD displejem umožňuje rychlé nastavení požadované teploty. Teplotu je možné kontrolovat externím teploměrem, který zasunete průchodkou do vnitřního prostoru přístroje. Do inkubátoru lze umístit více polic (součástí dodávky jsou dvě police). Časový program je nastavitelný od 0 do 99:59 (hh:mm) a taktéž umožňuje trvalý provoz. Inkubátory najdou využití v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. ICN 16 ICN 120 Přístroje ICN 55, ICN 120 a ICN 200 jsou biologické inkubátory větších rozměrů, které zajišťují vysokou homogenitu a stabilitu teploty v průběhu kultivace vzorků. Na rozdíl od modelů s menšími objemy mají vetší inkubátory dvojité dveře vnitřní skleněné, vnější pevné. Po otevření pevných dveří můžete snadno pozorovat vzorky přes skleněné dveře bez ztráty tepla. Vnitřní skleněné dveře u větších inkubátorů 22

23 Sušárny a inkubátory Technické parametry Biologický inkubátor ICN 16 ICN 35 ICN 55 ICN 120 ICN 200 Užitný objem 16 l 35 l 55 l 120 l 200 l Max. teplota/rozlišení 70 C/0,1 C 70 C/0,1 C 70 C/0,1 C 70 C/0,1 C 70 C/0,1 C Homogenita teploty při 37 C ±0,4 C ±0,4 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C Kolísání teploty při 37 C ±0,3 C ±0,3 C ±0,3 C ±0,3 C ±0,3 C Doba ustálení na teplotu 37 C 18 min. 22 min. 25 min. 30 min. 35 min. Časovač ** Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Bezpečnostní třída Počet polic (std./max.) 2/6 2/6 2/5 2/7 2/9 Max. zatížení polic 5 kg 7,5 kg 10 kg 10 kg 10 kg Vzdálenost mezi policemi 25 mm 30 mm 50 mm 50 mm 50 mm Napájení/příkon 230 VAC/85 W 230 VAC/125 W 230 VAC/250 W 230 VAC/350 W 230 VAC/600 W Vnější rozměry (š v h) mm mm mm mm mm Vnitřní rozměry (š v h) mm mm mm mm mm Hmotnost 23 kg 33 kg 42 kg 61 kg 77 kg * Po 30 s otevření. ** Možný i trvalý provoz. Katalogové číslo Model Popis BASIC Biologický inkubátor s objemem 16 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 16 litrů a přirozenou cirkulací BASIC Biologický inkubátor s objemem 35 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 35 litrů a přirozenou cirkulací BASIC Biologický inkubátor s objemem 55 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 55 litrů a přirozenou cirkulací BASIC Biologický inkubátor s objemem 120 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 120 litrů a přirozenou cirkulací BASIC Biologický inkubátor s objemem 200 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 200 litrů a přirozenou cirkulací Příslušenství Drátěná police pro ICN Drátěná police pro ICN Drátěná police pro ICN Drátěná police pro ICN

24 Sušárny a inkubátory Chlazený inkubátor IC 150-R Přístroj IC 150-R je chlazený inkubátor vhodný pro mnoho aplikací v mikrobiologických laboratořích. Široký rozsah teplot umožňuje kultivaci mikroorganismů v různých podmínkách. Vnitřní prostor z nerezové oceli má zaoblené rohy a vyjímatelné police, což umožňuje jednoduchou a dokonalou sanitaci. PID ovládání zajišťuje přesnou regulaci teploty a malý počet ovládacích tlačítek nabízí uživateli jednoduchou obsluhu. Inkubátor IC 150-R je vybavený otvorem o průměru 25 mm pro instalaci jednoho nebo i více teplotních senzorů uvnitř přístroje. Vnitřní osvětlení je součástí standardní výbavy. Technické parametry Chlazený inkubátor IC 150-R Užitný objem 150 L Rozsah teploty 0 až +60 C Rozlišení 0,1 C Homogenita teploty při 25 C ±0,5 C Kolísání teploty při 25 C ±0,1 C Doba ustálení na teplotu 25 C 4 min. Časovač Až 99:59 (hh:mm) nebo trvalý provoz Ochrana proti přehřátí * 3.1 Displej podsvětlený LCD Počet polic (std./max.) 3/11 Vzdálenost mezi policemi 45 mm Napájení/příkon 230 VAC/700 W Vnější rozměry (š v h) mm Vnitřní rozměry (š v h) mm Hmotnost 100 kg * Třída bezpečnosti. Katalogové číslo Model Popis BASIC Chlazený inkubátor IC 150-R s objemem 150 litrů PROFESSIONAL Chlazený inkubátor IC 150-R s objemem 150 litrů Vnitřní prostor inkubátoru Displej 24

25 Sušárny a inkubátory Inkubátor s třepačkou SKI-4 Inkubátor SKI-4 se zabudovanou třepačkou je vhodný pro třepání vzorků při různých teplotách. Třepací mechanismus nezpůsobuje nežádoucí vibrace ani nežádoucí hluk. Proudění vzduchu je nucené. Nahoru vyklápěné víko umožňuje snadné vkládání a manipulaci se vzorkem. Inkubátor je vybaven alarmem oznamujícím překročení nastavené teploty a kontrolou otevření víka. Časovačem nastavíte dobu třepání vhodnou pro váš vzorek. Technické parametry Inkubátor s třepačkou SKI-4 Rozsah teploty/rozlišení od 5 C nad okolní teplotu do 60 C/0,1 C Homogenita teploty při 37 C ±0,5 C Kolísání teploty při 37 C ±0,1 C Cirkulace vzduchu nucená Časovač* Až 99:59 (hh:mm) Rychlost třepání 40 až 300 ot/min. Amplituda třepání 20 mm Velikost třepací plochy mm Kapacita 7 láhví 500 ml/4 láhve 1000 ml Tloušťka plexiskla víka 8 mm Kontrola otevření krytu Ano Kontrola překročení teploty Ano Napájení/příkon 230 V (±10 %)/500 W Vnější rozměry (š v h) mm Hmotnost 40 kg * Možný i trvalý provoz Katalogové číslo Popis Inkubátor SKI-4 s třepačkou s nucenou cirkulací Příslušenství Max. počet držáků Základní deska pro připevnění držáku baněk Držák pro připevnění baňky 100 ml Držák pro připevnění baňky 200/250 ml Držák pro připevnění baňky 500 ml Držák pro připevnění baňky ml Držák pro připevnění baňky ml Displej s ovládacím panelem 25

26 Úprava vzorků Centrifuga R-8D Jednoduchá stolní laboratorní centrifuga je vhodná pro menší hematologické, biochemické, potravinářské a jiné laboratoře. Důležité vlastnosti úhlový nebo výkyvný rotor nerezová centrifugační vana digitální displej intuitivní ovládání programovatelný časovač elektronické jištění víka ochrana proti nevyvážení rychlý náběh otáček, rychlé zastavení indukční bezuhlíkový motor vyrobeno v souladu s: EN 60950, EN 60825, EMC EN třída B, EN : EN (IEC 801-2), (IEC 801-3), (IEC 801-4) směrnice pro nízké napětí (72/23/EHS), EMC směrnice (89/336/EEC). Katalogové číslo Popis Centrifuga R-8D Centrifuga R-10M Programovatelnou stolní centrifugu využijete v mnoha typech laboratoří. Je řízená mikroprocesorem a můžete si nastavit a uložit 10 pracovních programů při zachování jednoduchého a intuitivního ovládání.. Důležité vlastnosti úhlový nebo výkyvný rotor barevný LCD displej, zobrazení otáček na displeji digitální nastavení zrychlení a zpomalení nerezová centrifugační vana programovatelný časovač (10 programů) elektronické jištění víka a možnost otevření víka, když nejde proud ochrana proti nevyvážení s přerušením pracovního cyklu rychlý náběh otáček, rychlé zastavení indukční bezuhlíkový motor vyrobeno v souladu s: EN 60950, EN 60825, EMC EN třída B, EN : EN (IEC 801-2), (IEC 801-3), (IEC 801-4) směrnice pro nízké napětí (72/23/EHS) EMC(89/336/EEC) Katalogové číslo Popis Centrifuga R-10M Úhlový rotor Výkyvný rotor 26

27 Úprava vzorků Technické parametry Centrifuga R-8D R-10M Max. kapacita (pro oba rotory) ml ml Max. rychlost (výkyvný rotor) ot/min ot/min. Max. rychlost (úhlový rotor) ot/min ot/min. Max. přetížení (výkyvný rotor) g g Max. přetížení (úhlový rotor) g g Otáčky 200 až ot/min. 200 až ot/min. Časovač Až 99 min. Až 99 min. nebo trvalý Volba intenzity zpomalení Pomalé nebo rychlé Pomalé, střední, rychlé Volba intenzity zrychlení Pouze standardní Pomalé, střední, rychlé Programování Ne Ano (až 10 programů) Ochrana proti nevyvážení Ano Ano Max. hlučnost 53 db 53 db Napájení 230 VAC, 50 Hz 230 VAC, 50 Hz Příkon 325 W 325 W Vnější rozměry zavřené/otevřené víko (š v h) / mm / mm Hmotnost (bez rotoru) 28 kg 28 kg Jak správně objednat centrifugu? centrifuga rotor držáky se zkumavkami Kat. číslo Kat. číslo Kat. číslo Vyberte centrifugu, podle Vaší aplikace zvolte požadovaný rotor a podle typu rotoru vyberte adaptéry se zkumavkami. Adaptérů potřebujete právě tolik, kolik je otvorů ve zvoleném rotoru. Zkumavky jsou součástí adaptérů. Rotor R-84 má 6 otvorů, proto je potřeba 6 adaptérů se zkumavkami. V úhlovém rotoru jsou zkumavky nasazeny pod fixním úhlem. Úhel se po celou dobu centrifugace nemění. Tento rotor vyžaduje vyšší otáčky při centrifugaci. Ve výkyvném rotoru zkumavky s adaptérem během centrifugace mění úhel. Při centrifugaci jsou ve vodorovné poloze. Sediment se usazuje uprostřed zkumavky. Tento rotor se používá pro centrifugaci většího množství vzorku při nižších rychlostech. 27

28 Úprava vzorků Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky 15 ml Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť. R-83 Úhlový rotor max. přetížení g, max. otáčky ot/min., 16 otvorů na zkumavky, Katalogové číslo R-89 Úhlový rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 24 otvorů na zkumavky, Katalogové číslo R-81 Výkyvný rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 16 otvorů na zkumavky,* Katalogové číslo Adaptéry jsou již včetně zkumavek 15 ml Katalogové číslo * Typ zkumavek Falcon mm skleněné mm plastové mm Model držáku 15-F ( ) 15-V ( ) 15-P ( ) Tvar dna konické konické kulaté * Hlava rotoru umožňuje použití 12 zkumavek Falcon na místo Redukce na menší zkumavky 4 ml a 6 ml Vacuette, Vacutainer, Monovette Katalogové číslo Rozměry mm, 4 ml mm, 6 ml Typ RA-155 RA-156 Tvar dna kulaté kulaté

29 Úprava vzorků Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky 50 ml Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť. R-84 Úhlový rotor max. přetížení g, max. otáčky ot/min., 6 otvorů na zkumavky, Katalogové číslo Adaptéry pro R-84 jsou již včetně zkumavek 50 ml Katalogové číslo Typ zkumavek Falcon mm skleněné mm plastové mm Model držáku 50-XF ( ) 50-XV ( ) 50-XP ( ) Tvar dna konické kulaté kulaté Redukce na menší zkumavky 15 ml Katalogové číslo Rozměry plastové mm mm, 15 ml Falcon Typ RA-501 RA-501 F Tvar dna kulaté konické R-82 Výkyvný rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 6 otvorů na zkumavky, Katalogové číslo Adaptéry pro R-82 jsou již včetně zkumavek 50 ml Katalogové číslo Typ zkumavek Falcon mm skleněné mm plastové mm Model držáku 50-F ( ) 50-V ( ) 50-P ( ) Tvar dna konické kulaté kulaté Redukce na menší zkumavky 15 ml Katalogové číslo Rozměry mm, 15 ml mm, 15 ml Falcon Typ RA-501 RA-501 F Tvar dna kulaté konické

30 Úprava vzorků Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky 100 ml Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť R-90 Výkyvný rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 4 otvory na zkumavky, autoklávovatelný, 121 C, 20 min. Katalogové číslo Adaptéry pro R-90 jsou již včetně zkumavek 100 ml Katalogové číslo Typ zkumavek skleněné mm plastové mm Model držáku 100-V Bio (L ) 100-P Bio (L ) Tvar dna kulaté kulaté Redukce na menší zkumavky 50 ml a 15 ml, autoklávovatelné, 121 C, 20 min. Katalogové číslo Rozměry mm, 50 ml mm, 15 ml Typ RA-157 Bio RA-159 Bio Tvar dna kulaté kulaté R-88 Úhlový rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 4 otvory na zkumavky, Katalogové číslo Adaptéry pro R-88 jsou již včetně zkumavek 100 ml Katalogové číslo Typ zkumavek skleněné mm plastové mm Model držáku 100-V ( ) 100-P ( ) Tvar dna kulaté kulaté Redukce na menší zkumavky 50 ml Katalogové číslo Rozměry mm, 50 ml mm, 50 ml Falcon Typ RA-161 RA-161 F Tvar dna kulaté konické

31 Úprava vzorků Centrifuga R-8D Centrifuga R-10M Náhradní zkumavky a víčko pro Bio aplikace Katalogové číslo Popis Rozměry ml skleněné mm ml plastové mm ml skleněné mm ml plastové mm ml skleněné mm ml plastové mm * Víčko pro Bio aplikace K adaptérům 100-V a 100-P * Vyměnitelná víčka u adaptérů 100 jsou šroubovací, vhodná pro nebezpečné vzorky aerosolová těsnost nepropouští při správném zašroubování aerosoly Víčko s adaptérem Centrifuga R-5S Basic Jednoduchá stolní centrifuga, která je vhodná pro školní a provozní laboratoře a všude tam, kde se provádějí rutinní analýzy. Důležité vlastnosti vyrobeno v souladu s: EN EN 60825, EMC EN 55022, Class B, EN , con: EN (IEC 801-2), EN (IEC 801-3), EN (IEC 801-4) směrnice: 89/336/EEC Technické parametry Centrifuga R-5S Basic Max. kapacita ml Max. rychlost (úhlový rotor) ot/min. Max. přetížení (úhlový rotor) g Časovač Až 60 min. nebo trvalý provoz Volba intenzity zpomalení Pomalé nebo rychlé Programování Ne Ochrana proti nevyvážení Ano Max. hlučnost 53 db Napájení 230 VAC, 50 Hz Vnější rozměry zavřené víko mm (š v h) Hmotnost (bez rotoru) 24 kg Katalogové číslo Popis Centrifuga R-55 Basic včetně úhlového rotoru a 12 kovovými adaptéry s 15 ml plastových zkumavek Příslušenství Kovové adaptéry I5-P včetně plastových zkumavek 15 ml Úhlový rotor R-83A včetně adaptérů a plastových zkumavek Úhlový rotor 31

32 Úprava vzorků Mikrocentrifugy Mikrocentrifugy Scilogex vynikají svojí univerzálností, výkonem a praktickým použitím. Jedná se o velmi kompaktní zařízení s vysokou bezpečností. Mikrocentrifugy se nabízejí ve verzi s ventilací a s chlazením. Všechny modely jsou vhodné pro rutinní práci při přípravě vzorků v laboratoři a jsou využitelné v celé řadě aplikací, včetně čištění nukleových kyselin, PCR, purifikaci proteinů, ve forenzní medicíně a vědeckém výzkumu. Důležité vlastnosti velká odstředivá síla ( g) kompaktní design, zabírá minimální prostor velký podsvětlený LCD displej bezúdržbový motor (neobsahuje uhlíkové kartáčky) robustní a autoklávovatelná hlava rotoru vyrobená z hliníkové slitiny vysoká rychlost, nízká hlučnost automatické otevírání víka, dvojitý zámek víka pro vyšší bezpečnost funkce rychlého odstřeďování Short-spin zvuková signalizace na konci odstřeďování volitelné adaptéry pro mikrozkumavky 0,2 ml a 0,5 ml detekce překročení teploty a rychlostí, autodiagnostika D2012 Technické parametry D3024 D3024R Mikrocentrifuga D2012 D3024 D3024R Max. rychlost ot/min ot/min ot/min. Rozlišení 100 ot/min. 10 ot/min. 10 ot/min. Max. přetížení g g g Rozlišení 100 g 10 g 10 g Chlazení Ne Ne 20 C až 40 C Chladící médium Ne Ne HFC134a Časovač 30 s až 99 min. nebo trvalý 30 s až 99 min. nebo trvalý 30 s až 99 min. nebo trvalý Hlučnost <56 db <56 db <56 db Napájení 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz Příkon 120 W 240 W 450 W Rozměry (š v h) mm mm mm Hmotnost 4,6 kg 13 kg 30 kg Příslušenství v základní výbavě Rotor A12-2 víčko pro Bio aplikace upevňovací šroub O-kroužek Rotor AS24-2 víčko pro Bio aplikace upevňovací šroub O-kroužek Rotor AS24-2 víčko pro Bio aplikace upevňovací šroub O-kroužek 32

33 Úprava vzorků Mikrocentrifugy Model rotoru Maximální otáčky ot/min Maximální přetížení g Kapacita (zkumavky) Bio-safe Bio aplikace Dostupné/ dodávané adaptéry Model centrifugy A ml ano 0,2 až 0,5 ml D2012 AS ml ano 0,2 až 0,5 ml AS ,5 ml ano 0,2 ml D3024 D3024R AS4-PCR PCR8 ano Katalogové číslo Popis Mikrocentrifuga model D2012 včetně příslušenství v základní výbavě* Mikrocentrifuga model D3024 včetně příslušenství v základní výbavě* Mikrocentrifuga model D3024R včetně příslušenství v základní výbavě* * Viz tabulka s technickými parametry. Vhodné rotory pro centrifugy D3024 a D3024R Katalogové číslo Popis Typ zkumavek Rotor AS36-05 (včetně víčka pro Bio aplikace) na 36 mikrozkumavek o objemu 0,5 ml s maximálním přetížením g a maximálními otáčkami ot/min., možnost adaptérů na mikrozkumavky o objemu 0,5 ml Rotor AS4-PCR8 (včetně víčka pro Bio aplikace) na 4 pásky po 8 PCR zkumavkách s maximálním přetížením g a maximálními otáčkami ot/min. Vhodné adaptéry pro centrifugy D3024 a D3024R Mikrozkumavky 0,5 ml Mikrozkumavky PCR Katalogové číslo Popis Pro typ rotoru Adaptér RI02-24 na mikrozkumavky o objemu 0,2 ml vhodný k rotoru AS24-2, sada 24 ks Adaptér RI05-24 na mikrozkumavky o objemu 0,5 ml vhodný k rotoru AS24-2, sada 24 ks Adaptér RI02-36 na mikrozkumavky o objemu 0,2 ml vhodný k rotoru AS36-05, sada 36 ks AS24-2 AS24-2 AS36-05 Displej modelu D2012 Displej modelu D

34 Úprava vzorků Třepačka SKO-D XL s kruhovým a přímočarým pohybem Třepačky s horizontálním kruhovým nebo přímočarým pohybem jsou vhodným pomocníkem pro rutinní laboratorní činnost ve všech oborech. Využití najdou v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratorích. Model SKO-D XL je středně velká třepačka, kterou je možné objednat s horizontálním kruhovým nebo přímočarým pohybem. Přístroj má duální LCD displej: první displej zobrazuje rychlost třepání a druhý displej nastavený čas třepání. Třepačka je vybavena komunikačním rozhraním RS232. Časový spínač umožňuje buď trvalý chod, nebo vypnutí po uplynutí nastaveného intervalu. Cena zahrnuje pouze vlastní přístroj, třepací nástavce se objednávají samostatně, podle požadavku zákazníka. Technické parametry Třepačka SKO-D XL s kruhovým pohybem SKO-D XL s přímočarým pohybem Rychlost třepání 100 až 500 ot/min. 100 až 350 kyvů/min. Amplituda kmitu 10 mm 10 mm Max. zatížení 7,5 kg 7,5 kg Časovač 1 min. až 20 hod. nebo trvalý chod 1 min. až 20 hod. nebo trvalý chod Displej LCD zobrazení času a rychlosti LCD zobrazení času a rychlosti Rozlišení displeje 1 ot/min. 1 ot/min. Komunikační rozhraní RS232* RS232* Krytí podle DIN IP21 IP21 Napájení 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz Výkon 30 W 30 W Rozměry desky mm mm Rozměry (š v h) mm mm Hmotnost 13,5 kg 13,5 kg * Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván. 34

35 Úprava vzorků Katalogové číslo Příslušenství popis produktu nástavce a svorky SKO-D XL s kruhovým pohybem SKO-D XL s přímočarým pohybem Příslušenství Max. počet svorek Nástavec plochý se zvýšeným okrajem Deska s otvory pro uchycení svorek na baňky Nástavec univerzální s posuvnými vzpěrami Svorka pro baňku 25 ml Svorka pro baňku 50 ml Svorka pro baňku 100 ml Svorka pro baňku 200/250 ml Svorka pro baňku 500 ml

36 Úprava vzorků Hřídelová míchadla AM20-D, AM40-D PRO Hřídelová míchadla jsou vhodným pomocníkem pro míchání kapalin s viskozitou až mpa s. Hřídel má přímý pohon, což umožňuje vysokou rychlost míchání. Rychlost je možné plynule regulovat. Míchadla najdou využití v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Technické parametry AM20-D AM40-D-PRO Hřídelové míchadlo AM20-D AM40-D PRO Rozsah otáček 50 až ot/min. 50 až ot/min. Přesnost rychlosti otáček 3 ot/min. 3 ot/min. Max. míchatelný objem (H 2 O) 20 l 40 l Max. viskozita mpa s mpa s Výkon na hřídeli 70 W 130 W Upínací rozsah míchadla 0,5 až 9 mm 0,5 až 9 mm Max. kroutící moment 40 Ncm 60 Ncm Mikroprocesorová regulace nastavených otáček Ne Ano v případě změny viskozity Ochrana proti přehřátí motorku Ano Ano Displej LED LCD Rozlišení displeje 1 ot/min. 1 ot/min. Komunikační rozhraní RS232* RS232* Provozní teplota 5 až 40 C 5 až 40 C Provozní vlhkost 80 % RH 80 % RH Napájení 100 až 240 VAC, 50/60 Hz 100 až 240 VAC, 50/60 Hz Krytí IP42 IP42 Rozměry (š v h) mm mm Hmotnost 2,4 kg 2,4 kg * Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván. 36

37 Úprava vzorků Katalogové číslo Popis AM20-D jednoduché hřídelové míchadlo na míchání až 20 litrů kapaliny s maximální viskozitou mpa s, číslicový displej a ochrana přehřátí motorku AM40-D PRO robustní hřídelové míchadlo na míchání až 40 litrů kapaliny s maximální viskozitou mpa s, LCD displej, ochrana přehřátí motorku a kontrola nastavených otáček (umožňuje dodržet nastavené otáčky i v případě změny viskozity kapaliny) Příslušenství Stojan univerzální, mm, včetně podstavce a upínací svorky Míchadlo lopatkové, mm, 2 lopatky pohyblivé Míchadlo přímé, mm, 2 lopatky pevné rovné Míchadlo vrtulové, mm, 4 lopatky Míchadlo ploché, mm, 3 otvory

38 Úprava vzorků Magnetické míchačky M2-A, M2-D Pro, M3-D Magnetické míchačky s ohřevem jsou vhodným pomocníkem pro rutinní laboratorní činnost ve všech oborech. Využití najdou v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Díky stejnoměrnému míchání a regulaci skutečné teploty míchaného vzorku dosáhnete požadované teploty s dobrou přesností v každém místě nádoby. M2-A M2-D Pro M3-D Technické parametry Magnetická míchačka M2-A M2-D Pro M3-D Napájení 200 až 240 VAC, 50/60 Hz 200 až 240 VAC, 50/60 Hz 200 až 240 VAC, 50/60 Hz Výkon 530 W 550 W W Rozsah otáček 0 až ot/min. 0 až ot/min. 0 až ot/min. Max. míchatelný objem (H 2 O) 20 l 20 l 10 l Materiál desky Nerezová ocel Nerezová ocel Keramika Rozměr desky Průměr 135 mm Průměr 135 mm mm Výkon topení 500 W 500 W W Rychlost ohřevu (1L H2O) 6 C/min. 6 C/min. 6 C/min. Max. teplota 340 C 340 C 550 C Displej LCD LED Rozlišení displeje 1 ot/min. Rozlišení displeje teploty 0,1 C 0,1 C Krok nastavení teploty 1 C 5 C Teplotní senzor Pt1000 Pt1000 Přesnost teplotního senzoru 0,2 C 0,2 C Komunikační rozhraní RS232* Krytí IP42 IP42 IP42 Rozměry (š v h) mm mm mm Hmotnost 2,8 kg 2,8 kg 4,5 kg * Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván. 38

39 Úprava vzorků Katalogové číslo Popis M2-A jednoduchá magnetická míchačka s nerezovou pracovní deskou a s analogovým nastavením otáček a teploty, bez kontrolního displeje M2-D Pro digitální magnetická míchačka s nerezovou pracovní deskou, řízená mikroprocesorem, s kontrolním LCD displejem a komunikací RS232* M3-D digitální magnetická míchačka s chemicky odolnou keramickou pracovní deskou, řízená mikroprocesorem a s kontrolním LCD displejem* Příslušenství Zásobník na malé nádoby černý na 4 zkumavky 40 ml, průměr 28 mm, hloubka 43 mm Zásobník na malé nádoby modrý na 4 zkumavky 30 ml, průměr 28 mm, hloubka 30 mm Zásobník na malé nádoby fialový na 4 zkumavky 20 ml, průměr 28 mm, hloubka 24 mm Zásobník na malé nádoby žlutý na 4 zkumavky 16 ml, průměr 21,6 mm, hloubka 31,7 mm Zásobník na malé nádoby zelený na 6 zkumavek 8 ml, průměr 17,8 mm, hloubka 26 mm Zásobník na malé nádoby červený na 11 zkumavek 4 ml, průměr 15,2 mm, hloubka 20 mm Držák zásobníků Reakční blok pro kulatou baňku 50 ml Reakční blok pro kulatou baňku 10 ml Reakční blok pro kulatou baňku 250 ml Reakční blok pro kulatou baňku 500 ml Držák teplotního čidla Teplotní čidlo PT1000, délka 230 mm, pro M2-D Pro nebo M3-D Ochranný kryt pro M2-A nebo M2-D Pro * Pro přesnou regulaci teploty míchaného vzorku je možné k tomuto typu objednat externí teplotní čidlo Pt1000 a držák čidla

40 Vodní lázně Třepačka pro zkumavky CHS VORTEX CHS Vortex s kruhovým pohybem je malá třepačka určená k homogenizaci vzorků ve zkumavkách a jiných nádobách podobného průměru. Využití najde především v biochemických, zdravotnických nebo farmaceutických laboratořích. Třepačka CHS Vortex má robustní konstrukci s kruhovým pohybem a s nastavitelnými otáčkami. Spouštění je možné dotykem nebo lze nastavit trvalý provoz. Technické parametry Třepačka pro zkumavky CHS VORTEX Frekvence kmitů Amplituda kmitů Výkon Krytí Napájení Rozměry (š v h) Hmotnost Katalogové číslo 0 až min. 1 4 mm 60 W IP VAC, 50/60 Hz mm 3,5 kg Popis Vortex třepačka pro zkumavky Vodní lázně Vodní lázně série WB jsou vyrobeny z nerezové oceli a najdou uplatnění ve všech typech chemických, mikrobiologických nebo průmyslových laboratoří, kde je potřeba udržovat konstantní teplotu vzorku. Lázně se vyznačují rovnoměrným rozložením teploty s minimální teplotní odchylkou. Všechny modely jsou vybaveny regulací teploty, model 22P má navíc i oběhové čerpadlo. Součástí dodávky je víko, další příslušenství jako jsou držáky na zkumavky a držák na krevní sáčky lze objednat samostatně. WB 12 WB 22 40

41 Vodní lázně Technické parametry Vodní lázeň WB 12 WB 22 WB 22P Objem 12 l 22 l 22 l Teplotní rozsah/rozlišení Od 5 C nad okolní teplotu do 100 C/0,1 C Od 5 C nad okolní teplotu do 100 C/0,1 C Od 5 C nad okolní teplotu do 85 C/0,1 C Kolísání teploty při 37 C ±0,1 C ±0,1 C ±0,1 C Rozložení teploty při 37 C ±0,5 C ±0,5 C ±0,2 C Oběhové čerpadlo Ne Ne Ano Časovač Až 99:59 (hh:mm) nebo trvalý provoz Bezpečnostní třída Min. výška hladiny 150 mm 150 mm 150 mm Počet velikostních modulů Napájení/příkon 230 VAC/900 W 230 VAC/1 100 W 230 VAC/1 100 W Vnitřní rozměry dna (š h) mm mm mm Vnější rozměry (š v h) mm mm mm Hmotnost 12 kg 18 kg 19 kg Katalogové číslo Typ Vodní lázeň model WB Vodní lázeň model WB Vodní lázeň model WB 22P Příslušenství Počet velikostních modulů Stojan č. 1 na 20 ks zkumavek průměr 13 mm Stojan č. 2 na 20 ks zkumavek průměr 18 mm Stojan č. 3 na 5 ks zkumavek průměr 31 mm Stojan č. 4 na 8 ks zkumavek průměr 56 mm Stojan č. 5 na krevní sáčky 3 Pozn.: Každý stojan zaujímá svou šířkou určitý počet velikostních modulů (1 nebo 3). Podle toho lze určit, kolik jednotlivých stojanů lze do vodní lázně vložit. Např. do vodní lázně WB 12 se vejde 1 stojan č. 5 a jeden stojan č. 3. Stojan č. 1 Stojan č. 2 Stojan č. 3 Stojan č. 4 Stojan č. 5 41

přístroje do každé laboratoře

přístroje do každé laboratoře Úvod Společnost Chromservis s.r.o. je spolehlivým partnerem při řešení analytických problémů v laboratořích a v průmyslových aplikacích. Dodáváme širokou škálu laboratorních přístrojů pro přípravu a analýzu

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

Jednopaprskové spektrofotometry

Jednopaprskové spektrofotometry Jednopaprskové spektrofotometry Spektrofotometr V-5000 > Jednopaprskový VIS spektrofotometr s ručním nastavením > Tlačítko pro nastavení nuly a 100% T > LCD displej se zobrazením hodnoty transmitance,

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy

Více

Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II - opakované pro projekt UniCRE

Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II - opakované pro projekt UniCRE Příloha č. 1 Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II - opakované pro projekt UniCRE Laboratorní muflové pece Muflová pec, 1ks Identifikace:

Více

Technické specifikace přístrojů pro část B zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II pro projekt UniCRE

Technické specifikace přístrojů pro část B zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II pro projekt UniCRE Příloha č. 2 Technické specifikace přístrojů pro část B zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II pro projekt UniCRE Laboratorní muflové pece Muflová pec, 1ks Identifikace: LP-EF1 Použití:

Více

Odstředivky a příslušenství

Odstředivky a příslušenství Odstředivky a příslušenství Kompletní katalog 1 Obsah Profil společnosti strana 4 OBSAH Pomoc při výběru strana 5 Vlastnosti a funkce strana 6 Kompaktní odstředivka strana 7 Mikrolitrové odstředivky strana

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

Drobné laboratorní přístroje pro přípravu vzorků Demo tour 3. 11. 2015

Drobné laboratorní přístroje pro přípravu vzorků Demo tour 3. 11. 2015 Drobné laboratorní přístroje pro přípravu vzorků Demo tour 3. 11. 2015 RNDr. Jindřiška Dolinová, Ph.D. Drobné laboratorní přístroje Benchmark Scientific Inc. Dragon Laboratory Instruments Limited Hangzhou

Více

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Vyberte si kondenzační kotel Tiger Condens s vestavěným zásobníkem teplé vody

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Všechny tyto hodnoty včetně času jsou ukládány do paměti a mohou být získány později.

Všechny tyto hodnoty včetně času jsou ukládány do paměti a mohou být získány později. Každý nátěr je nutné nanášet za příznivých klimatických podmínek. Příliš vysoká teplota může způsobit špatné utváření filmu nebo retenci rozpouštědel, příliš nízká teplota zase lepivost, nedostatečné vytvrzení

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C OBSAH ZVOLTE VHODNÝ 76 77 Y 78 81 ŘADA 90K 82 8 75 PRŮVODCE ESBE ZVOLTE VHODNÝ ŘADY 90C Ekvitermní regulátory řady 90C jsou dostupné ve čtyřech verzích aby mohly regulovat široké spektrum aplikací. Výběr

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 ruční bezdotykový teploměr Teploměr testo 830-T4 je profesionálním řešením pro bezdotykové měření teploty

Více

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Spektrofotometr DR 6000 UV-VIS Kvalita spojená s úsporou nákladů Nový spektrofotometr DR 6000 UV-VIS nabízí špičkový výkon pro rutinní analýzy i pro

Více

Teplotní technika. Muflové pece. Laboratorní pece LE

Teplotní technika. Muflové pece. Laboratorní pece LE Muflové pece Laboratorní pece LE Pece jsou vhodné ke zkoušení technologií, kde je kladen důraz na přesnost rozložení teploty, její řízený náběh i pokles, případně řízené chlazení a kde je zároveň žádoucí,

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB je teplotní snímač, který se používá při měření špatně dostupných míst a při přemisťování břemen. Nastavitelný

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1 Kompaktní a spolehlivé řešení Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART MaR Jesco 1 Popis desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 2 Hydraulika desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 3 Měřené a regulované veličiny desky EASYPOOL

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Dávkovač přísad. Popis

Dávkovač přísad. Popis Dávkovač přísad Dávkovač přísad je určen pro přesné dávkovaní malého množství surovin nejen v průmyslové výrobě (např. při výrobě betonových směsí), ale i v potravinářském průmyslu. Kompaktní ověřené provedení

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

FASCINACE CHLAZENÍM FRYKA. Objem: 2 až 200 l Objem: až 35 l Objem: 100 l Teplota: až -80 C Teplota: až -85 C Teplota: až -80 C PŘEHLEDNÁ NABÍDKA

FASCINACE CHLAZENÍM FRYKA. Objem: 2 až 200 l Objem: až 35 l Objem: 100 l Teplota: až -80 C Teplota: až -85 C Teplota: až -80 C PŘEHLEDNÁ NABÍDKA FRYKA HLUBOKOMRAZICÍ TRUHLICOVÉ BOXY HLUBOKOMRAZICÍ BOXY HLUBOKOMRAZICÍ SKŘÍNĚ Objem: 2 až 200 l Objem: až 35 l Objem: 100 l Teplota: až -80 C Teplota: až -85 C Teplota: až -80 C PŘEHLEDNÁ NABÍDKA PRŮTOKOVÉ

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka Strany 168 až 176. ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka z uhlíkových vláken Strany 177 až 181

ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka Strany 168 až 176. ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka z uhlíkových vláken Strany 177 až 181 Posuvná měřítka ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka Strany 168 až 176 ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka z uhlíkových vláken Strany 177 až 181 Posuvná měřítka s noniusem Strany 182 až 186 Posuvná měřítka

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla LuminiGrow 200R1 Nejpokročilejší kultivační LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti: LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu Vzduchový termostat 1. Úvod do problematiky - motivace Jedním z největších problémů, s kterými je třeba se při přesných měření vypořádat, je vliv teploty na měřenou veličinu či měřený objekt, resp. vliv

Více

Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Nástroje pro montáž řemenů

Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Nástroje pro montáž řemenů Elektronický měřič napnutí řemene Sonic 308C Pro kontrolu napnutí řemene měřením frekvence Správné montážní napnutí pohonných řemenů je základem pro jejich optimální výkon a dlouhou životnost. Elektronický

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů Přední řešení systému pro buněčné zpracování Výhody - největší výběr cytocentrifug - největší výběr rotorů - rychloupínání pro rychlejší průběh manipulace - největší výběr spotřebního materiálu pro veškeré

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Návody pro laboratorní cvičení z technologie mléka 1/6 Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Popis zařízení LUMisizer je temperovaná odstředivka, která umožňuje

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

LuminiGrow Asta 120R1

LuminiGrow Asta 120R1 LuminiGrow Asta 120R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti Asta 120R1 je vhodné svítidlo pro všechny fáze růstu rostlin od sazenic až po květ. Skvěle se hodí do zimních zahrad,

Více

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Solarregler SOLO FS und DUO FS Schüco 5 Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Příslušenství Příslušenství sladěné speciálně na regulátor lze vybírat podle příslušné oblasti použití. Příslušenství

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv High-tec v závěsných kotlích VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Dokonalost udávající směr v hospodárnosti, kvalitě Komfortní a přesto jednoduché ovládání

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Protože myslí dopředu. Dokonalost

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Infračervený zářič. BTL-18 Infralampa

Infračervený zářič. BTL-18 Infralampa tepelná terapie Infračervený zářič BTL-18 Infralampa Infralampa BTL-18 je vybavena šesti lampami typu INFRA RUBIN 150 W, které je možné zapínat jednotlivě a výkon žárovek lze plynule regulovat. Tím je

Více

Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní sušárny, pece a vývěvy pro projekt UniCRE

Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní sušárny, pece a vývěvy pro projekt UniCRE Příloha č. 1 Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní sušárny, pece a vývěvy pro projekt UniCRE Sušárny Identifikace: LS-EF1 Použití: Rozehřívání a sušení

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily LubTec dávkovací ventily Všeobecně LubTec dávkovací ventily jsou objemově dávkující prvky, určené pro přesné dávkování nízko až vysokoviskozních materiálů jako jsou například tuky, oleje, lepidla, pasty,

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE NOVINKA! Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax:

Více

Maximální flexibilita

Maximální flexibilita LMI čerpadla Maximální flexibilita Elektromagnetická dávkovací čerpadla Kompaktní, inovační přesná, universální čerpadla LMI Již více než 25 let jsou dávkovací čerpadla LMI používány k přesnému dávkování

Více

Technická specifikace CDT MK II

Technická specifikace CDT MK II Technická specifikace CDT MK II Revision DD 280113-CZ CDT 30 Str. 2 CDT 30 S Str. 4 CDT 40 Str. 6 CDT 40 S Str. 8 CDT 60 Str. 10 CDT 90 Str. 12 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou Princip měření: Měření senzorů je založeno na principu optické triangulace. Paprsek laseru ze zdroje světla 1 je zaměřen přes optiku 2 na objekt 6. Po odrazu od objektu je paprsek fokusován přes objektiv

Více

Váhy pro výbušné EX prostředí

Váhy pro výbušné EX prostředí Váhy pro výbušné EX prostředí Název: váha pro výbušné prostředí 300 300 mm Váživost: 3; 6; 15; 30; 60 kg Dílek přesnost: 1; 2; 5; 10; 20 g Certifikace: pro obchodní vážení (10000 d), možné nastavení pro

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: Skla: teleskopický systém zvedání skel Hloubka: 1155 (ve dřevě 1179) mm, výstavní plocha nerez. 870 mm Rozsah vnitřních teplot: +2 C do +8 C (teplota okolí +25 C a vlhkosti do 60%) Chladivo: R 507 Chlazení:

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Polohovací systémy CMSX

Polohovací systémy CMSX hlavní údaje Funkce a použití Polohovací systém CMSX-P-S slouží k regualaci polohy dvojčinných pneumatických kyvných pohonů v systémech pro automatizaci procesní techniky. Určený je pro provoz s kyvnými

Více

Duální systém počítacích vah

Duální systém počítacích vah Průmyslové provedení Duální systém počítacích vah Typ : KPZ 2-08-2 Vnitřní dělení až 1/ 600.000 Rozlišení na displeji až 1/ 60.000 dílků Jednoduchá obsluha Příznivá cena Robustní provedení Nulování Vestavěný

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 830 rychlé, bezdotykové měření povrchové teploty Laserové označení místa měření a velká optika pro přesné měření i při větších vzdálenostech C Rychlé zjištění měřené hodnoty

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

Hlubokomrazicí boxy. -40 C a -86 C

Hlubokomrazicí boxy. -40 C a -86 C Hlubokomrazicí boxy -40 C a -86 C Série hlubokomrazicích boxů Hlubokomrazicí boxy ilshin jsou vyráběny ve dvou modelových řadách lišících se minimální teplotou: -40 C nebo -86 C. Vnitřní prostor boxu je

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. 2006

Více

Pohon pro posuvné brány do hmotnosti 350 kg

Pohon pro posuvné brány do hmotnosti 350 kg Robus 350 Pohon pro posuvné brány do hmotnosti 350 kg Odblokování pohonu ROBUS pomocí klíčku a odblokovací páky Pohon ROBUS lze zálohovat záložní baterií při výpadku elektr. proudu Pro posuvné a samonosné

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 1 - konfigurace 1

Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 1 - konfigurace 1 Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 1 - konfigurace 1 (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč

Více