přístroje do každé laboratoře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přístroje do každé laboratoře"

Transkript

1 přístroje do každé laboratoře

2

3 Úvod Společnost Chromservis s.r.o. je spolehlivým partnerem při řešení analytických problémů v laboratořích a v průmyslových aplikacích. Dodáváme širokou škálu laboratorních přístrojů pro přípravu a analýzu vzorků. V tomto katalogu naleznete informace o spektrofotometrech, sušárnách a inkubátorech, centrifugách, míchadlech a třepačkách, vodních lázních, ph-metrech, konduktometrech, teploměrech, systémech pro dávkování kapalin, filtraci a laboratorních váhách. V naší nabídce jsou také další laboratorní přístroje např. plynové a kapalinové chromatografy, speciální analyzátory, poloautomatické dávkovací systémy a čerpadla. Umíme pro Vás připravit jednoduché rozvody plynu a doplnit je detekční ochrannou technikou. Samozřejmě nabízíme široký sortiment spotřebního materiálu od chromatografických kolon, SPE kolonek, spojovacího materiálu, mikrostříkaček, ventilů, filtračního materiálu, až po široký sortiment elektrod pro různé aplikace. V neposlední řadě jsme schopni pro Vás dodat různé typy chemikálií od referenčních materiálů, přes rozpouštědla a pufry až po standardy na míru. Během posledních let zaznamenala naše společnost výrazný rozvoj a zaměřila se na zvýšení aplikační podpory zákazníků a řešení analytických problémů na klíč. V současné době Chromservis s.r.o. působí v České republice, Slovenské republice a Bulharsku. Mimo to má i obchodní aktivity v mnoha dalších zemích. Již 4 roky jsme držitelem certifikátu ISO9001. To nás zavazuje dodržovat politiku kvality na nejvyšší úrovni. Proto se snažíme pro naše zákazníky vybírat spolehlivé produkty a nabízet k nim komplexní služby.

4

5 Obsah Spektrofotometry 6 Sušárny a inkubátory 16 Úprava vzorků Centrifugy 26 Třepačky 34 Hřídelová míchadla 36 Magnetické míchačky 38 Vortex 40 Vodní lázně 41 Měření fyzikálních veličin Testry 42 Přístroje pro měření ph 46 Přístroje pro měření vodivosti 56 Kombinované přístroje 66 Elektrody 75 Pufry 90 Refraktometry 92 Teploměry 93 Dávkování kapalin 102 Filtrace 108 Váhy 112 5

6 Spektrofotometry Spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti Studium záření v UV a viditelné oblasti světla a absorpční intenzity látek umožňuje využívat absorpční spektrofotometrii k rychlým a přesným kvalitativním a kvantitativním analýzám. Jelikož má každá látka svou absorpční charakteristiku, může být její spektrum použito k její identifikaci buď přímým srovnáním se známou sloučeninou, nebo se spektrální databází. Tím lze i velmi dobře sledovat čistotu analyzované látky. Spektrofotometry využívají monochromátor zajišťující úzký paprsek o definované vlnové délce, který prochází kyvetovým prostorem se vzorkem a je směřován k detektoru. Pro kvantitativní stanovení se využívá závislosti intenzity absorbance světelného paprsku na koncentraci analyzované látky, známé jako Lambert-Beerův zákon. Kvalita přístroje je určena dvěma důležitými parametry: spektrální šířkou a rozlišením. Spektrální šířka Spektrální šířka charakterizuje světlo vycházející z monochromátoru. Je definována jako rozsah vlnových délek vycházející z monochromátoru s intenzitou vyšší než 50 % celkové intenzity přicházejícího paprsku z monochromátoru a vyjadřuje se v nanometrech. S klesající spektrální šířkou klesá intenzita světla dopadajícího na detektor a proto je měření delší (aby bylo dosaženo stejného poměru signál/šum). Rozlišení Rozlišení ve spektrometrii je definováno jako schopnost monochromátoru od sebe oddělit různé vlnové délky. U specifikace rozlišení se využívá jako rozlišení minimální vzdálenost mezi dvěma vlnovými délkami, které jsou odděleny na úrovni 80 % intenzity paprsku nebo nižší. Certifikace Všechny přístroje jsou výrobcem testovány a ověřeny pomocí referenčního materiálu a jsou dodávány s certifikátem s návazností na referenční materiál DKD: číslo testu 934, v návaznosti na DKD Model: UV-30 SCAN s/n: UEG Referenční materiál: SRM 930D Vlnová délka (nm), Max. spektrální š. (nm) Certifikovaná hodnota Číslo filtru Identifikace testu Naměřená hodnota Certifikovaná hodnota Naměřená hodnota Certifikovaná hodnota Naměřená hodnota 440,0 (2,2) 1,0344 ±0,0024 1,035 0,7173 ±0,0023 0,717 0,5358 ±0,0023 0, ,0 (2,7) 0,9589 ±0,0024 0,960 0,6660 ±0,0023 0,666 0,4980 ±0,0023 0, ,1 (6,5) 0,9879 ±0,0024 0,987 0,6845 ±0,0023 0,683 0,5258 ±0,0023 0, ,0 (5,4) 1,0329 ±0,0024 1,031 0,7142 ±0,0023 0,713 0,5623 ±0,0023 0, ,0 (6,0) 0,9842 ±0,0024 0,983 0,6808 ±0,0023 0,679 0,5571 ±0,0023 0,559 6

7 Spektrofotometry Optické uspořádání Spektrofotometry V-10, UV-20 a UV-30 Scan využívající mřížkový monochromátor s čarami/mm. Přednastavená wolframová a deuteriová lampa Monochromátor s mřížkou Celá optická soustava obsahuje tyto části: přednastavená wolframová/deuteriová lampa soustava čoček vstupní štěrbina mřížka s čarami/mm zaostřovací soustava výstupní štěrbina Uspořádání optiky spektrofotometrů Kyvety Pro fotometrická měření se používají kyvety skleněné a plastové (pro viditelnou oblast spektra) nebo křemenné pro měření v ultrafialové oblasti. Tloušťka kyvety bývá obvykle 1 cm (při manuálním měření, analyzátory s fotometrickou detekcí používají kyvety menších rozměrů), běžné je i používání průtokových kyvet a cel. Charakteristika ultrafialových (UV) a viditelných (VIS) spekter Vlnová délka [nm] Oblast Barva absorbovaného světla <380 ultrafialová neviditelná 380 až 440 viditelná fialová 440 až 500 viditelná modrá 500 až 580 viditelná zelená 580 až 600 viditelná žlutá 600 až 620 viditelná oranžová 620 až 750 viditelná červená 750 až 2000 blízká IČ neviditelná Automatická detekce píků usnadňuje identifikaci Monochromátor s mřížkou 7

8 Spektrofotometry Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus Model V-10 Plus je jednoduchý VIS spektofotometr pro rutinní měření v klinických, veterinárních a školních laboratořích. Spektrofotometr má digitální nastavení vlnové délky, přičemž umožňuje přesné a spolehlivé měření. Důležité vlastnosti automatické nulování a odečítání slepého pokusu zobrazení odečtu na displeji měření absorbance, transmitance a koncentrace kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu jednoduchý SW umožňuje aplikace využívající kalibrační křivku a kinetická měření kvalitní silikonová fotodioda s mřížkou čar/mm zajišťuje vysokou přesnost a správnost měření velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelným držákem) velký LCD displej ( pixelů) USB port pro připojení k PC design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD

9 Spektrofotometry Technické parametry Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus Rozsah vlnové délky 325 až nm Spektrální šířka 4 nm Optický systém Jednopaprskový, mřížka čar/mm Přesnost vlnové délky ±2 nm Opakovatelnost vlnové délky ±1 nm Rozlišení 0,5 nm Fotometrický rozsah 0 až 200 % T, 0,3 až 3 A, 0 až konc. Fotometrická přesnost ±0,5 % T nebo ±0,004 Abs Fotometrická opakovatelnost ±0,3 % T Stabilita ±0,004 nm Displej Grafický, LCD ( pixelů) Fotometrický mód % T, Abs, koncentrace, faktor Detektor Silikonová fotodioda Standardní držák kyvet 4pozicový pro kyvety s optickou dráhou 10 mm včetně kyvet Zdroj světla Wolframová lampa Výstup USB Napájení 85 V až 265 VAC, 50/60 Hz Rozměry (š v h) mm Hmotnost 8 kg Katalogové číslo Popis Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus včetně držáku kyvet, SW a 4 skleněných kyvet s optickou délkou 10 mm Příslušenství Držák na 4 kyvety, max. optická délka 50 mm Držák na 4 kyvety, max. optická délka 100 mm Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 10 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 20 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 30 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 50 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 100 mm, 4 ks

10 Spektrofotometry Jednopaprskový spektrofotometr UV-20 Model UV-20 je UV/VIS spektofotometr určený především pro laboratoře kontroly kvality (QC) v průmyslových výrobách a ve školství. Spektrofotometr je hodně využíván v potravinářském průmyslu, k analýze vody, na středních školách a na univerzitách. Důležité vlastnosti automatické nastavení vlnové délky wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp) měření absorbance, transmitance a koncentrace kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu zobrazení standardní křivky a jejího vzorce displej zobrazuje 50 souborů dat (200 souborů a 200 křivek) obnova dat při výpadku proudu velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelný držák) velký LCD displej ( pixelů) USB port pro připojení k PC design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD / / / /

11 Spektrofotometry Technické parametry Jednopaprskový spektrofotometr UV-20 Rozsah vlnové délky Spektrální šířka Optický systém Přesnost vlnové délky Opakovatelnost vlnové délky Rozlišení Fotometrický rozsah Fotometrická přesnost Fotometrická opakovatelnost Rozptyl světla (paprsku) Stabilita Displej Fotometrický mód Detektor Standardní držák kyvet Zdroj světla Výstup Napájení Rozměry (š v h) Hmotnost 200 až nm 4 nm Jednopaprskový, mřížka čar/mm ±1 nm ±0,5 nm 0,1 nm 0 až 200 % T, 0,3 až 3 A, 0 až koncentrace ±0,5 % T nebo ±0,004 Abs ±0,3 % T 0,2 % T ±0,002 nm Grafický, LCD ( pixelů) % T, Abs, energie Silikonová fotodioda 4pozicový pro kyvety s optickou délkou 10 mm včetně kyvet Wolframová a deuteriová lampa USB 85 V až 265 VAC, 50/60 Hz mm 14 kg Katalogové číslo Popis Jednopaprskový spektrofotometr UV-20 včetně držáku kyvet, SW, 4 skleněných a 2 křemenných kyvet s optickou dráhou 10 mm Příslušenství Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 50 mm Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 100 mm Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 10 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 20 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 30 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 50 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 100 mm, 4 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 10 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 20 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 30 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 50 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 100 mm, 2 ks IQ/OQ manuál Optické sklo Křemenné sklo Kyvetový prostor

12 Spektrofotometry Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN Model UV-30 SCAN je skenující UV/VIS spektofotometr s automatickým odečítáním pozadí. Spektrofotometr umožňuje skenování v celém rozsahu vlnových délek. Je vhodný pro širokou řadu aplikací vyžadujících kvalitativní i kvantitativní analýzu, např. pro potravinářství, farmaceutický průmysl, vodárenství, vinařství a výzkumné laboratoře. Důležité vlastnosti automatické nastavení vlnové délky wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp) funkce: kvantitativní analýza, kinetika, skenování, DNA/proteinové testy, měření při více vlnových délkách kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu ukládání dat (celkem 200 souborů a 200 křivek) obnova dat při výpadku proudu profesionální verze softwaru pro ovládání spektrofotometru, spektrální analýzu, automatickou detekci píků a export dat velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelný držák) velký LCD displej ( pixelů) USB port pro připojení k PC design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD Technické parametry Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN Rozsah vlnové délky 190 až nm Spektrální šířka 2 nm Optický systém Jednopaprskový, mřížka čar/mm Přesnost vlnové délky ±0,5 nm Opakovatelnost vlnové délky ±0,3 nm Rozlišení 0,1 nm Fotometrický rozsah 0 až 200 % T, 0,3 až 3 A, 0 až koncentrace Fotometrická přesnost ±0,3 % T Fotometrická opakovatelnost ±0,2 % T 12

13 Spektrofotometry Rozptyl světla (paprsku) Stabilita Displej Fotometrický mód Detektor Standardní držák kyvet Zdroj světla Výstup Napájení Rozměry (š v h) Hmotnost 0,05 % 320,360 nm ±0,002 nm Grafický, LCD ( pixelů) % T, Abs, energie Silikonová fotodioda 4pozicový pro kyvety optické délky 10 mm včetně kyvet Wolframová a deuteriová lampa USB 110 VAC až 230 VAC, 50/60 Hz mm 14 kg Katalogové číslo Popis Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN včetně držáku kyvet, SW, 4 skleněných a 2 křemenných kyvet s optickolu dráhou 10 mm Příslušenství Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 50 mm Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 100 mm Držák na mikrokyvety* Posuvný držák na 8 kyvet optické dráhy 10 mm Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 10 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 20 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 30 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 50 mm, 4 ks Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 100 mm, 4 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 10 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 20 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 30 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 50 mm, 2 ks Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 100 mm, 2 ks Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 100 μl Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 200 μl Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 500 μl Průtočná kyveta, optické sklo, optická dráha 10 mm* Průtočná kyveta, křemenná, optická dráha 10 mm* A-101 Sipper držák na kyvety* A-102 Peltier držák na kyvety, konstantní teplota* (+15 C až +40 C) A-100 Peltier/Sipper držák na kyvety* IQ/OQ manuál * Paprsek prochází průtočnými kyvetami ve výšce 15 mm. Optické sklo Křemenné sklo

14 Spektrofotometry UV/VIS spektrofotometr NanoGenius NanoGenius je UV/VIS spektrofotometr určený pro všechny laboratoře pracující s extrémně nízkými objemy vzorků (0,2 až 2,0 µl). Spektrofotometr je vybavený speciálním držákem umožňujícím práci s malými objemy vzorků DNA a proteinů. Jeho obsluha je velmi jednoduchá po nanesení kapky vzorku se cela uzavře a lze okamžitě měřit v rozsahu 190 až 1100 nm. Speciální konstrukce cely zabraňuje ztrátám světla a zajišťuje tak velmi přesné měření. Údržba cely je velmi jednoduchá. Díky tomu, že je plochá, lze ji snadno čistit papírovými tampóny. Důležité vlastnosti Měření velmi malých objemů 0,2 až 2,0 µl Rychlé měření Ekonomický provoz Vícefunkční měření SW v ceně přístroje Technické parametry UV/VIS spektrofotometr NanoGenius Parametry vzorku Délka optické dráhy 0,2 mm Minimální objem vzorku 0,2 až 2,0 µl Koncentrační rozsah 2,5 až 7500 ng/µl (dsdna) Dolní detekční limit 10 ng/µl Maximální koncentrace 5000 ng/µl (dsdna) Opakovatelnost pro DNA <1,0 % (1000 ng/µl dsdna) Parametry přístroje Rozsah vlnové délky 190 až nm Spektrální šířka 4 nm Optický systém Jednopaprskový, mřížka čar/mm Přesnost vlnové délky ±0,5 nm Opakovatelnost vlnové délky 0,3 nm Max. rychlost skenování 3000 nm/min. Fotometrický rozsah 0 až 200 %T, 0,3 až 3 A, 0 až koncentrace 14

15 Spektrofotometry Fotometrická přesnost Rozptyl světla (paprsku) Stabilita Displej Stabilita základní linie Zdroj světla Výstup Napájení Rozměry (š v h) Hmotnost ±0,5 %T (200 až 340 nm) 0,05 % 220,340 nm ±0,0008 nm 5 LCD ( pixelů) ±0,002 A Wolframová a deuteriová lampa USB A pro připojení paměťového média USB B pro připojení k PC Paralelní port pro termotiskárnu 110 VAC až 230 VAC, 50/60 Hz mm 14 kg Katalogové číslo Popis Spektrofotometr NanoGenius, včetně 4GB USB paměti, SW PC Analyst, včetně certifikátu s návazností na standard DKD Speciální cela pro malé objemy vzorku 15

16 Sušárny a inkubátory Laboratorní přístroje s řízením teploty Nová řada laboratorních přístrojů, které využívají řízení teploty, byla designována tak, aby splnila očekávání všech pracovníků v laboratořích: Jednoduchá obsluha Vysoká odolnost Nízká spotřeba energie Pro tuto novou řadu laboratorních přístrojů (sušárny, inkubátory, třepané a chlazené inkubátory, vodní lázně) byl vyvinutý nový kontrolér, díky němuž se nabízí pro některé přístroje modely BASIC a PROFESSIONAL. BASIC velký podsvětlený LCD displej přehledné ikony časovač světelný a zvukový alarm kontrola rychlosti ventilátoru opožděný start bezpečnostní limit teploty pro ochranu vzorků PROFESSIONAL 7 programů po 10 krocích velký podsvětlený LCD displej přehledné ikony časovač světelný a zvukový alarm kontrola rychlosti ventilátoru opakování programu opožděný start bezpečnostní limit teploty pro ochranu vzorků 16

17 Sušárny a inkubátory Číslo kroku Časovač Číslo programu Aktuální teplota Indikátor rychlosti větráku Nastavená teplota Chlazení zapnuto Vizuální alarm Program zapnutý Zvukový alarm vypnutý Topení zapnuto Ochrana proti přehřátí Sušárny TCN a TCF mají teplotní třídu 3.1 podle DIN Jedná se o dvojitou ochranu proti přehřátí, kterou uvádí obrázek níže. Překročí-li teplota maximální nastavitelnou hodnotu, dojde k přepnutí primárního okruhu na sekundární, který začne regulovat teplotu. Tento okruh se tedy spouští, dojde-li k poruše prvního okruhu ochrany. Sekundární okruh může pracovat při nepatrně vyšší teplotě a jeho horní limit je kontrolován vypínačem s expanzní kapalinou. T [ C] Maximální teplotní limit vypínače s expanzní kapalinou 2 Maximálně nastavitelná teplota 3 Maximálně nastavitelná pracovní teplota (v menu přístroje) 4 Nastavená teplota 5 Bezpečnostní rozsah (+10 C) 6 Aktuální teplota 17

18 Sušárny a inkubátory Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu Basic a Professional Laboratorní sušárny Basic a Professional série TCN jsou jednoduché ekonomické sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu, které najdou uplatnění v každé laboratoři. Nový digitální regulátor s podsvíceným LCD displejem umožňuje nastavení teploty od 5 C nad okolní teplotu až do 300 C s minimální fluktuací. Sušárny jsou vybaveny časovačem umožňujícím automatické vypnutí. Model Professional je vybavený navíc programováním (až 7 programů s 10 kroky) a možností opakování pracovních cyklů. Standardně jsou sušárny dodávány se dvěma policemi, ale je možné do nich umístit více polic. Vhodně navržený systém vytápění, perfektní těsnění a izolace zaručují velmi nízkou spotřebu elektrické energie. TCN 30 TCN 50 TCN 115 TCN 200 Police sušárny zajištěné proti převrácení Snadné čištění díky odnímatelným držákům polic Kvalitní těsnění dveří zajišťuje minimální ztráty tepla 18

19 Sušárny a inkubátory Technické parametry Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu TCN 30 TCN 50 TCN 115 TCN 200 Užitný objem 30 l 50 l 115 l 200 l Max. teplota/rozlišení 200/0,1 C 300/0,1 C 300/0,1 C 300/0,1 C Kolísání teploty při 150 C ±0,5 C ±0,5 C ±0,5 C ±0,7 C Homogenita teploty ±3,5 C ±3,5 C ±3,5 C ±4,0 C v prostoru při 150 C Doba dosažení teploty 150 C 14 min. 16 min. 18 min. 20 min. Časovač* Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Počet polic (std./max.) 2/4 2/5 2/6 2/9 Max. zatížení polic 10 kg 15 kg 20 kg 20 kg Vzdálenost mezi policemi 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Napájení/příkon 230 VAC/700 W 230 VAC/1 000 W 230 VAC/1 900 W 230 VAC/2 100 W Bezpečnostní třída 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) Vnější rozměry (š v h) mm mm mm mm Vnitřní rozměry (š v h) mm mm mm mm Hmotnost 40 kg 53 kg 74 kg 103 kg * Možný trvalý provoz. Katalogové číslo Model Popis BASIC Laboratorní sušárna TCN 30, objem 30 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCN 50, objem 50 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCN 50, objem 50 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCN 115, objem 115 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCN 115, objem 115 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCN 200, objem 200 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCN 200, objem 200 litrů Příslušenství Drátěná police pro TCN Drátěná police pro TCN 50/TCF Drátěná police pro TCN 115/TCF Drátěná police pro TCN 200/TCF Děrovaná police pro TCN 30 (k umístění na odpovídající drátěnou polici) Děrovaná police pro TCN 50/TCF 50 (k umístění na odpovídající drátěnou polici) Děrovaná police pro TCN 115/TCF 120 (k umístění na odpovídající drátěnou polici) Děrovaná police pro TCN 200/TCF 200 (k umístění na odpovídající drátěnou polici) Děrovaná police pro TCF 400 Police pro sušárny 19

20 Sušárny a inkubátory Sušárny s nuceným oběhem Basic a Professional Laboratorní sušárny Basic a Professional série TCF jsou jednoduché ekonomické sušárny s nucenou cirkulací vzduchu a najdou uplatnění v každé laboratoři. Digitální ovládání umožňuje nastavení teploty od 10 C nad okolní teplotu až do 300 C s minimální fluktuací (stabilita teploty činí ±0,3 C pro jedno teplotní čidlo). Sušárny jsou vybaveny časovačem umožňujícím automatické vypnutí. Standardně jsou sušárny vybaveny dvěma policemi, ale je možné do nich umístit více polic viz technické parametry. TCF 50 TCF 200 Kvalitní těsnění dveří zabraňuje úniku tepla 20

21 Sušárny a inkubátory Technické parametry Sušárna s nuceným oběhem TCF 50 TCF 120 TCF 200 TCF 400 Užitný objem 50 l 120 l 200 l 400 l Max. teplota/rozlišení 300 C/0,1 C 300 C/0,1 C 300 C/0,1 C 300 C/0,1 C Kolísání teploty při 150 C* ±0,3 C ±0,3 C ±0,4 C ±0,5 C Homogenita teploty ±2,0 % ±2,0 % ±2,0 % ±2,0 % v prostoru** Doba dosažení teploty 20 min. 24 min. 30 min. 50 min. 150 C*** Časovač # Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Počet polic (std./max.) 2/5 2/7 2/9 2/10 Max. zatížení polic 15 kg 20 kg 20 kg 20 kg Vzdálenost mezi policemi 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Bezpečnostní třída 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) 3.1 (DIN 12880) Napájení/příkon 230 VAC/980 W 230 VAC/1900 W 230 VAC/2400 W 230 VAC/3200 W Vnější rozměry (š v h) mm mm mm mm Vnitřní rozměry (š v h) mm mm mm mm Hmotnost 54 kg 74 kg 103 kg 160 kg * Testováno jedním teplotním senzorem uprostřed komory. ** Homogenita testována při 150 C 3 senzory v horizontálním uspořádání, každý umístěný po 1/3 šířky komory. *** 98 % z nastavené hodnoty. # Možný i trvalý provoz. Pozn.: Doporučená minimální vzdálenost od stěny (ze zadu i z boku) je 100 mm pro oba modely. Katalogové číslo Model Popis BASIC Laboratorní sušárna TCF 50, objem 50 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCF 50, objem 50 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCF 120, objem 120 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCF 120, objem 120 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCF 200, objem 200 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCF 200, objem 200 litrů BASIC Laboratorní sušárna TCF 400, objem 400 litrů PROFESSIONAL Laboratorní sušárna TCF 400, objem 400 litrů Příslušenství viz str. 19. Zavěšení police Průchodka pro teplotní čidlo 21

22 Sušárny a inkubátory Biologické inkubátory Basic a Professional Přístroje Basic a Professional jsou biologické inkubátory s přirozenou cirkulací vzduchu a s nízkou spotřebou energie. Teplotu inkubátoru lze nastavit v rozmezí od 5 C nad okolní teplotou až do 70 C. Nový digitální regulátor s podsvíceným LCD displejem umožňuje rychlé nastavení požadované teploty. Teplotu je možné kontrolovat externím teploměrem, který zasunete průchodkou do vnitřního prostoru přístroje. Do inkubátoru lze umístit více polic (součástí dodávky jsou dvě police). Časový program je nastavitelný od 0 do 99:59 (hh:mm) a taktéž umožňuje trvalý provoz. Inkubátory najdou využití v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. ICN 16 ICN 120 Přístroje ICN 55, ICN 120 a ICN 200 jsou biologické inkubátory větších rozměrů, které zajišťují vysokou homogenitu a stabilitu teploty v průběhu kultivace vzorků. Na rozdíl od modelů s menšími objemy mají vetší inkubátory dvojité dveře vnitřní skleněné, vnější pevné. Po otevření pevných dveří můžete snadno pozorovat vzorky přes skleněné dveře bez ztráty tepla. Vnitřní skleněné dveře u větších inkubátorů 22

23 Sušárny a inkubátory Technické parametry Biologický inkubátor ICN 16 ICN 35 ICN 55 ICN 120 ICN 200 Užitný objem 16 l 35 l 55 l 120 l 200 l Max. teplota/rozlišení 70 C/0,1 C 70 C/0,1 C 70 C/0,1 C 70 C/0,1 C 70 C/0,1 C Homogenita teploty při 37 C ±0,4 C ±0,4 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C Kolísání teploty při 37 C ±0,3 C ±0,3 C ±0,3 C ±0,3 C ±0,3 C Doba ustálení na teplotu 37 C 18 min. 22 min. 25 min. 30 min. 35 min. Časovač ** Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Až 99:59 (hh:mm) Bezpečnostní třída Počet polic (std./max.) 2/6 2/6 2/5 2/7 2/9 Max. zatížení polic 5 kg 7,5 kg 10 kg 10 kg 10 kg Vzdálenost mezi policemi 25 mm 30 mm 50 mm 50 mm 50 mm Napájení/příkon 230 VAC/85 W 230 VAC/125 W 230 VAC/250 W 230 VAC/350 W 230 VAC/600 W Vnější rozměry (š v h) mm mm mm mm mm Vnitřní rozměry (š v h) mm mm mm mm mm Hmotnost 23 kg 33 kg 42 kg 61 kg 77 kg * Po 30 s otevření. ** Možný i trvalý provoz. Katalogové číslo Model Popis BASIC Biologický inkubátor s objemem 16 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 16 litrů a přirozenou cirkulací BASIC Biologický inkubátor s objemem 35 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 35 litrů a přirozenou cirkulací BASIC Biologický inkubátor s objemem 55 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 55 litrů a přirozenou cirkulací BASIC Biologický inkubátor s objemem 120 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 120 litrů a přirozenou cirkulací BASIC Biologický inkubátor s objemem 200 litrů a přirozenou cirkulací PROFESSIONAL Biologický inkubátor s objemem 200 litrů a přirozenou cirkulací Příslušenství Drátěná police pro ICN Drátěná police pro ICN Drátěná police pro ICN Drátěná police pro ICN

24 Sušárny a inkubátory Chlazený inkubátor IC 150-R Přístroj IC 150-R je chlazený inkubátor vhodný pro mnoho aplikací v mikrobiologických laboratořích. Široký rozsah teplot umožňuje kultivaci mikroorganismů v různých podmínkách. Vnitřní prostor z nerezové oceli má zaoblené rohy a vyjímatelné police, což umožňuje jednoduchou a dokonalou sanitaci. PID ovládání zajišťuje přesnou regulaci teploty a malý počet ovládacích tlačítek nabízí uživateli jednoduchou obsluhu. Inkubátor IC 150-R je vybavený otvorem o průměru 25 mm pro instalaci jednoho nebo i více teplotních senzorů uvnitř přístroje. Vnitřní osvětlení je součástí standardní výbavy. Technické parametry Chlazený inkubátor IC 150-R Užitný objem 150 L Rozsah teploty 0 až +60 C Rozlišení 0,1 C Homogenita teploty při 25 C ±0,5 C Kolísání teploty při 25 C ±0,1 C Doba ustálení na teplotu 25 C 4 min. Časovač Až 99:59 (hh:mm) nebo trvalý provoz Ochrana proti přehřátí * 3.1 Displej podsvětlený LCD Počet polic (std./max.) 3/11 Vzdálenost mezi policemi 45 mm Napájení/příkon 230 VAC/700 W Vnější rozměry (š v h) mm Vnitřní rozměry (š v h) mm Hmotnost 100 kg * Třída bezpečnosti. Katalogové číslo Model Popis BASIC Chlazený inkubátor IC 150-R s objemem 150 litrů PROFESSIONAL Chlazený inkubátor IC 150-R s objemem 150 litrů Vnitřní prostor inkubátoru Displej 24

25 Sušárny a inkubátory Inkubátor s třepačkou SKI-4 Inkubátor SKI-4 se zabudovanou třepačkou je vhodný pro třepání vzorků při různých teplotách. Třepací mechanismus nezpůsobuje nežádoucí vibrace ani nežádoucí hluk. Proudění vzduchu je nucené. Nahoru vyklápěné víko umožňuje snadné vkládání a manipulaci se vzorkem. Inkubátor je vybaven alarmem oznamujícím překročení nastavené teploty a kontrolou otevření víka. Časovačem nastavíte dobu třepání vhodnou pro váš vzorek. Technické parametry Inkubátor s třepačkou SKI-4 Rozsah teploty/rozlišení od 5 C nad okolní teplotu do 60 C/0,1 C Homogenita teploty při 37 C ±0,5 C Kolísání teploty při 37 C ±0,1 C Cirkulace vzduchu nucená Časovač* Až 99:59 (hh:mm) Rychlost třepání 40 až 300 ot/min. Amplituda třepání 20 mm Velikost třepací plochy mm Kapacita 7 láhví 500 ml/4 láhve 1000 ml Tloušťka plexiskla víka 8 mm Kontrola otevření krytu Ano Kontrola překročení teploty Ano Napájení/příkon 230 V (±10 %)/500 W Vnější rozměry (š v h) mm Hmotnost 40 kg * Možný i trvalý provoz Katalogové číslo Popis Inkubátor SKI-4 s třepačkou s nucenou cirkulací Příslušenství Max. počet držáků Základní deska pro připevnění držáku baněk Držák pro připevnění baňky 100 ml Držák pro připevnění baňky 200/250 ml Držák pro připevnění baňky 500 ml Držák pro připevnění baňky ml Držák pro připevnění baňky ml Displej s ovládacím panelem 25

26 Úprava vzorků Centrifuga R-8D Jednoduchá stolní laboratorní centrifuga je vhodná pro menší hematologické, biochemické, potravinářské a jiné laboratoře. Důležité vlastnosti úhlový nebo výkyvný rotor nerezová centrifugační vana digitální displej intuitivní ovládání programovatelný časovač elektronické jištění víka ochrana proti nevyvážení rychlý náběh otáček, rychlé zastavení indukční bezuhlíkový motor vyrobeno v souladu s: EN 60950, EN 60825, EMC EN třída B, EN : EN (IEC 801-2), (IEC 801-3), (IEC 801-4) směrnice pro nízké napětí (72/23/EHS), EMC směrnice (89/336/EEC). Katalogové číslo Popis Centrifuga R-8D Centrifuga R-10M Programovatelnou stolní centrifugu využijete v mnoha typech laboratoří. Je řízená mikroprocesorem a můžete si nastavit a uložit 10 pracovních programů při zachování jednoduchého a intuitivního ovládání.. Důležité vlastnosti úhlový nebo výkyvný rotor barevný LCD displej, zobrazení otáček na displeji digitální nastavení zrychlení a zpomalení nerezová centrifugační vana programovatelný časovač (10 programů) elektronické jištění víka a možnost otevření víka, když nejde proud ochrana proti nevyvážení s přerušením pracovního cyklu rychlý náběh otáček, rychlé zastavení indukční bezuhlíkový motor vyrobeno v souladu s: EN 60950, EN 60825, EMC EN třída B, EN : EN (IEC 801-2), (IEC 801-3), (IEC 801-4) směrnice pro nízké napětí (72/23/EHS) EMC(89/336/EEC) Katalogové číslo Popis Centrifuga R-10M Úhlový rotor Výkyvný rotor 26

27 Úprava vzorků Technické parametry Centrifuga R-8D R-10M Max. kapacita (pro oba rotory) ml ml Max. rychlost (výkyvný rotor) ot/min ot/min. Max. rychlost (úhlový rotor) ot/min ot/min. Max. přetížení (výkyvný rotor) g g Max. přetížení (úhlový rotor) g g Otáčky 200 až ot/min. 200 až ot/min. Časovač Až 99 min. Až 99 min. nebo trvalý Volba intenzity zpomalení Pomalé nebo rychlé Pomalé, střední, rychlé Volba intenzity zrychlení Pouze standardní Pomalé, střední, rychlé Programování Ne Ano (až 10 programů) Ochrana proti nevyvážení Ano Ano Max. hlučnost 53 db 53 db Napájení 230 VAC, 50 Hz 230 VAC, 50 Hz Příkon 325 W 325 W Vnější rozměry zavřené/otevřené víko (š v h) / mm / mm Hmotnost (bez rotoru) 28 kg 28 kg Jak správně objednat centrifugu? centrifuga rotor držáky se zkumavkami Kat. číslo Kat. číslo Kat. číslo Vyberte centrifugu, podle Vaší aplikace zvolte požadovaný rotor a podle typu rotoru vyberte adaptéry se zkumavkami. Adaptérů potřebujete právě tolik, kolik je otvorů ve zvoleném rotoru. Zkumavky jsou součástí adaptérů. Rotor R-84 má 6 otvorů, proto je potřeba 6 adaptérů se zkumavkami. V úhlovém rotoru jsou zkumavky nasazeny pod fixním úhlem. Úhel se po celou dobu centrifugace nemění. Tento rotor vyžaduje vyšší otáčky při centrifugaci. Ve výkyvném rotoru zkumavky s adaptérem během centrifugace mění úhel. Při centrifugaci jsou ve vodorovné poloze. Sediment se usazuje uprostřed zkumavky. Tento rotor se používá pro centrifugaci většího množství vzorku při nižších rychlostech. 27

28 Úprava vzorků Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky 15 ml Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť. R-83 Úhlový rotor max. přetížení g, max. otáčky ot/min., 16 otvorů na zkumavky, Katalogové číslo R-89 Úhlový rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 24 otvorů na zkumavky, Katalogové číslo R-81 Výkyvný rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 16 otvorů na zkumavky,* Katalogové číslo Adaptéry jsou již včetně zkumavek 15 ml Katalogové číslo * Typ zkumavek Falcon mm skleněné mm plastové mm Model držáku 15-F ( ) 15-V ( ) 15-P ( ) Tvar dna konické konické kulaté * Hlava rotoru umožňuje použití 12 zkumavek Falcon na místo Redukce na menší zkumavky 4 ml a 6 ml Vacuette, Vacutainer, Monovette Katalogové číslo Rozměry mm, 4 ml mm, 6 ml Typ RA-155 RA-156 Tvar dna kulaté kulaté

29 Úprava vzorků Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky 50 ml Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť. R-84 Úhlový rotor max. přetížení g, max. otáčky ot/min., 6 otvorů na zkumavky, Katalogové číslo Adaptéry pro R-84 jsou již včetně zkumavek 50 ml Katalogové číslo Typ zkumavek Falcon mm skleněné mm plastové mm Model držáku 50-XF ( ) 50-XV ( ) 50-XP ( ) Tvar dna konické kulaté kulaté Redukce na menší zkumavky 15 ml Katalogové číslo Rozměry plastové mm mm, 15 ml Falcon Typ RA-501 RA-501 F Tvar dna kulaté konické R-82 Výkyvný rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 6 otvorů na zkumavky, Katalogové číslo Adaptéry pro R-82 jsou již včetně zkumavek 50 ml Katalogové číslo Typ zkumavek Falcon mm skleněné mm plastové mm Model držáku 50-F ( ) 50-V ( ) 50-P ( ) Tvar dna konické kulaté kulaté Redukce na menší zkumavky 15 ml Katalogové číslo Rozměry mm, 15 ml mm, 15 ml Falcon Typ RA-501 RA-501 F Tvar dna kulaté konické

30 Úprava vzorků Rotory pro centrifugy R-8D a R-10M, pro zkumavky 100 ml Adaptéry a zkumavky nejsou součástí rotorů, objednávají se zvlášť R-90 Výkyvný rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 4 otvory na zkumavky, autoklávovatelný, 121 C, 20 min. Katalogové číslo Adaptéry pro R-90 jsou již včetně zkumavek 100 ml Katalogové číslo Typ zkumavek skleněné mm plastové mm Model držáku 100-V Bio (L ) 100-P Bio (L ) Tvar dna kulaté kulaté Redukce na menší zkumavky 50 ml a 15 ml, autoklávovatelné, 121 C, 20 min. Katalogové číslo Rozměry mm, 50 ml mm, 15 ml Typ RA-157 Bio RA-159 Bio Tvar dna kulaté kulaté R-88 Úhlový rotor max. přetížení g, max. rychlost ot/min., 4 otvory na zkumavky, Katalogové číslo Adaptéry pro R-88 jsou již včetně zkumavek 100 ml Katalogové číslo Typ zkumavek skleněné mm plastové mm Model držáku 100-V ( ) 100-P ( ) Tvar dna kulaté kulaté Redukce na menší zkumavky 50 ml Katalogové číslo Rozměry mm, 50 ml mm, 50 ml Falcon Typ RA-161 RA-161 F Tvar dna kulaté konické

31 Úprava vzorků Centrifuga R-8D Centrifuga R-10M Náhradní zkumavky a víčko pro Bio aplikace Katalogové číslo Popis Rozměry ml skleněné mm ml plastové mm ml skleněné mm ml plastové mm ml skleněné mm ml plastové mm * Víčko pro Bio aplikace K adaptérům 100-V a 100-P * Vyměnitelná víčka u adaptérů 100 jsou šroubovací, vhodná pro nebezpečné vzorky aerosolová těsnost nepropouští při správném zašroubování aerosoly Víčko s adaptérem Centrifuga R-5S Basic Jednoduchá stolní centrifuga, která je vhodná pro školní a provozní laboratoře a všude tam, kde se provádějí rutinní analýzy. Důležité vlastnosti vyrobeno v souladu s: EN EN 60825, EMC EN 55022, Class B, EN , con: EN (IEC 801-2), EN (IEC 801-3), EN (IEC 801-4) směrnice: 89/336/EEC Technické parametry Centrifuga R-5S Basic Max. kapacita ml Max. rychlost (úhlový rotor) ot/min. Max. přetížení (úhlový rotor) g Časovač Až 60 min. nebo trvalý provoz Volba intenzity zpomalení Pomalé nebo rychlé Programování Ne Ochrana proti nevyvážení Ano Max. hlučnost 53 db Napájení 230 VAC, 50 Hz Vnější rozměry zavřené víko mm (š v h) Hmotnost (bez rotoru) 24 kg Katalogové číslo Popis Centrifuga R-55 Basic včetně úhlového rotoru a 12 kovovými adaptéry s 15 ml plastových zkumavek Příslušenství Kovové adaptéry I5-P včetně plastových zkumavek 15 ml Úhlový rotor R-83A včetně adaptérů a plastových zkumavek Úhlový rotor 31

32 Úprava vzorků Mikrocentrifugy Mikrocentrifugy Scilogex vynikají svojí univerzálností, výkonem a praktickým použitím. Jedná se o velmi kompaktní zařízení s vysokou bezpečností. Mikrocentrifugy se nabízejí ve verzi s ventilací a s chlazením. Všechny modely jsou vhodné pro rutinní práci při přípravě vzorků v laboratoři a jsou využitelné v celé řadě aplikací, včetně čištění nukleových kyselin, PCR, purifikaci proteinů, ve forenzní medicíně a vědeckém výzkumu. Důležité vlastnosti velká odstředivá síla ( g) kompaktní design, zabírá minimální prostor velký podsvětlený LCD displej bezúdržbový motor (neobsahuje uhlíkové kartáčky) robustní a autoklávovatelná hlava rotoru vyrobená z hliníkové slitiny vysoká rychlost, nízká hlučnost automatické otevírání víka, dvojitý zámek víka pro vyšší bezpečnost funkce rychlého odstřeďování Short-spin zvuková signalizace na konci odstřeďování volitelné adaptéry pro mikrozkumavky 0,2 ml a 0,5 ml detekce překročení teploty a rychlostí, autodiagnostika D2012 Technické parametry D3024 D3024R Mikrocentrifuga D2012 D3024 D3024R Max. rychlost ot/min ot/min ot/min. Rozlišení 100 ot/min. 10 ot/min. 10 ot/min. Max. přetížení g g g Rozlišení 100 g 10 g 10 g Chlazení Ne Ne 20 C až 40 C Chladící médium Ne Ne HFC134a Časovač 30 s až 99 min. nebo trvalý 30 s až 99 min. nebo trvalý 30 s až 99 min. nebo trvalý Hlučnost <56 db <56 db <56 db Napájení 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz Příkon 120 W 240 W 450 W Rozměry (š v h) mm mm mm Hmotnost 4,6 kg 13 kg 30 kg Příslušenství v základní výbavě Rotor A12-2 víčko pro Bio aplikace upevňovací šroub O-kroužek Rotor AS24-2 víčko pro Bio aplikace upevňovací šroub O-kroužek Rotor AS24-2 víčko pro Bio aplikace upevňovací šroub O-kroužek 32

33 Úprava vzorků Mikrocentrifugy Model rotoru Maximální otáčky ot/min Maximální přetížení g Kapacita (zkumavky) Bio-safe Bio aplikace Dostupné/ dodávané adaptéry Model centrifugy A ml ano 0,2 až 0,5 ml D2012 AS ml ano 0,2 až 0,5 ml AS ,5 ml ano 0,2 ml D3024 D3024R AS4-PCR PCR8 ano Katalogové číslo Popis Mikrocentrifuga model D2012 včetně příslušenství v základní výbavě* Mikrocentrifuga model D3024 včetně příslušenství v základní výbavě* Mikrocentrifuga model D3024R včetně příslušenství v základní výbavě* * Viz tabulka s technickými parametry. Vhodné rotory pro centrifugy D3024 a D3024R Katalogové číslo Popis Typ zkumavek Rotor AS36-05 (včetně víčka pro Bio aplikace) na 36 mikrozkumavek o objemu 0,5 ml s maximálním přetížením g a maximálními otáčkami ot/min., možnost adaptérů na mikrozkumavky o objemu 0,5 ml Rotor AS4-PCR8 (včetně víčka pro Bio aplikace) na 4 pásky po 8 PCR zkumavkách s maximálním přetížením g a maximálními otáčkami ot/min. Vhodné adaptéry pro centrifugy D3024 a D3024R Mikrozkumavky 0,5 ml Mikrozkumavky PCR Katalogové číslo Popis Pro typ rotoru Adaptér RI02-24 na mikrozkumavky o objemu 0,2 ml vhodný k rotoru AS24-2, sada 24 ks Adaptér RI05-24 na mikrozkumavky o objemu 0,5 ml vhodný k rotoru AS24-2, sada 24 ks Adaptér RI02-36 na mikrozkumavky o objemu 0,2 ml vhodný k rotoru AS36-05, sada 36 ks AS24-2 AS24-2 AS36-05 Displej modelu D2012 Displej modelu D

34 Úprava vzorků Třepačka SKO-D XL s kruhovým a přímočarým pohybem Třepačky s horizontálním kruhovým nebo přímočarým pohybem jsou vhodným pomocníkem pro rutinní laboratorní činnost ve všech oborech. Využití najdou v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratorích. Model SKO-D XL je středně velká třepačka, kterou je možné objednat s horizontálním kruhovým nebo přímočarým pohybem. Přístroj má duální LCD displej: první displej zobrazuje rychlost třepání a druhý displej nastavený čas třepání. Třepačka je vybavena komunikačním rozhraním RS232. Časový spínač umožňuje buď trvalý chod, nebo vypnutí po uplynutí nastaveného intervalu. Cena zahrnuje pouze vlastní přístroj, třepací nástavce se objednávají samostatně, podle požadavku zákazníka. Technické parametry Třepačka SKO-D XL s kruhovým pohybem SKO-D XL s přímočarým pohybem Rychlost třepání 100 až 500 ot/min. 100 až 350 kyvů/min. Amplituda kmitu 10 mm 10 mm Max. zatížení 7,5 kg 7,5 kg Časovač 1 min. až 20 hod. nebo trvalý chod 1 min. až 20 hod. nebo trvalý chod Displej LCD zobrazení času a rychlosti LCD zobrazení času a rychlosti Rozlišení displeje 1 ot/min. 1 ot/min. Komunikační rozhraní RS232* RS232* Krytí podle DIN IP21 IP21 Napájení 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz Výkon 30 W 30 W Rozměry desky mm mm Rozměry (š v h) mm mm Hmotnost 13,5 kg 13,5 kg * Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván. 34

35 Úprava vzorků Katalogové číslo Příslušenství popis produktu nástavce a svorky SKO-D XL s kruhovým pohybem SKO-D XL s přímočarým pohybem Příslušenství Max. počet svorek Nástavec plochý se zvýšeným okrajem Deska s otvory pro uchycení svorek na baňky Nástavec univerzální s posuvnými vzpěrami Svorka pro baňku 25 ml Svorka pro baňku 50 ml Svorka pro baňku 100 ml Svorka pro baňku 200/250 ml Svorka pro baňku 500 ml

36 Úprava vzorků Hřídelová míchadla AM20-D, AM40-D PRO Hřídelová míchadla jsou vhodným pomocníkem pro míchání kapalin s viskozitou až mpa s. Hřídel má přímý pohon, což umožňuje vysokou rychlost míchání. Rychlost je možné plynule regulovat. Míchadla najdou využití v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Technické parametry AM20-D AM40-D-PRO Hřídelové míchadlo AM20-D AM40-D PRO Rozsah otáček 50 až ot/min. 50 až ot/min. Přesnost rychlosti otáček 3 ot/min. 3 ot/min. Max. míchatelný objem (H 2 O) 20 l 40 l Max. viskozita mpa s mpa s Výkon na hřídeli 70 W 130 W Upínací rozsah míchadla 0,5 až 9 mm 0,5 až 9 mm Max. kroutící moment 40 Ncm 60 Ncm Mikroprocesorová regulace nastavených otáček Ne Ano v případě změny viskozity Ochrana proti přehřátí motorku Ano Ano Displej LED LCD Rozlišení displeje 1 ot/min. 1 ot/min. Komunikační rozhraní RS232* RS232* Provozní teplota 5 až 40 C 5 až 40 C Provozní vlhkost 80 % RH 80 % RH Napájení 100 až 240 VAC, 50/60 Hz 100 až 240 VAC, 50/60 Hz Krytí IP42 IP42 Rozměry (š v h) mm mm Hmotnost 2,4 kg 2,4 kg * Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván. 36

37 Úprava vzorků Katalogové číslo Popis AM20-D jednoduché hřídelové míchadlo na míchání až 20 litrů kapaliny s maximální viskozitou mpa s, číslicový displej a ochrana přehřátí motorku AM40-D PRO robustní hřídelové míchadlo na míchání až 40 litrů kapaliny s maximální viskozitou mpa s, LCD displej, ochrana přehřátí motorku a kontrola nastavených otáček (umožňuje dodržet nastavené otáčky i v případě změny viskozity kapaliny) Příslušenství Stojan univerzální, mm, včetně podstavce a upínací svorky Míchadlo lopatkové, mm, 2 lopatky pohyblivé Míchadlo přímé, mm, 2 lopatky pevné rovné Míchadlo vrtulové, mm, 4 lopatky Míchadlo ploché, mm, 3 otvory

38 Úprava vzorků Magnetické míchačky M2-A, M2-D Pro, M3-D Magnetické míchačky s ohřevem jsou vhodným pomocníkem pro rutinní laboratorní činnost ve všech oborech. Využití najdou v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Díky stejnoměrnému míchání a regulaci skutečné teploty míchaného vzorku dosáhnete požadované teploty s dobrou přesností v každém místě nádoby. M2-A M2-D Pro M3-D Technické parametry Magnetická míchačka M2-A M2-D Pro M3-D Napájení 200 až 240 VAC, 50/60 Hz 200 až 240 VAC, 50/60 Hz 200 až 240 VAC, 50/60 Hz Výkon 530 W 550 W W Rozsah otáček 0 až ot/min. 0 až ot/min. 0 až ot/min. Max. míchatelný objem (H 2 O) 20 l 20 l 10 l Materiál desky Nerezová ocel Nerezová ocel Keramika Rozměr desky Průměr 135 mm Průměr 135 mm mm Výkon topení 500 W 500 W W Rychlost ohřevu (1L H2O) 6 C/min. 6 C/min. 6 C/min. Max. teplota 340 C 340 C 550 C Displej LCD LED Rozlišení displeje 1 ot/min. Rozlišení displeje teploty 0,1 C 0,1 C Krok nastavení teploty 1 C 5 C Teplotní senzor Pt1000 Pt1000 Přesnost teplotního senzoru 0,2 C 0,2 C Komunikační rozhraní RS232* Krytí IP42 IP42 IP42 Rozměry (š v h) mm mm mm Hmotnost 2,8 kg 2,8 kg 4,5 kg * Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván. 38

39 Úprava vzorků Katalogové číslo Popis M2-A jednoduchá magnetická míchačka s nerezovou pracovní deskou a s analogovým nastavením otáček a teploty, bez kontrolního displeje M2-D Pro digitální magnetická míchačka s nerezovou pracovní deskou, řízená mikroprocesorem, s kontrolním LCD displejem a komunikací RS232* M3-D digitální magnetická míchačka s chemicky odolnou keramickou pracovní deskou, řízená mikroprocesorem a s kontrolním LCD displejem* Příslušenství Zásobník na malé nádoby černý na 4 zkumavky 40 ml, průměr 28 mm, hloubka 43 mm Zásobník na malé nádoby modrý na 4 zkumavky 30 ml, průměr 28 mm, hloubka 30 mm Zásobník na malé nádoby fialový na 4 zkumavky 20 ml, průměr 28 mm, hloubka 24 mm Zásobník na malé nádoby žlutý na 4 zkumavky 16 ml, průměr 21,6 mm, hloubka 31,7 mm Zásobník na malé nádoby zelený na 6 zkumavek 8 ml, průměr 17,8 mm, hloubka 26 mm Zásobník na malé nádoby červený na 11 zkumavek 4 ml, průměr 15,2 mm, hloubka 20 mm Držák zásobníků Reakční blok pro kulatou baňku 50 ml Reakční blok pro kulatou baňku 10 ml Reakční blok pro kulatou baňku 250 ml Reakční blok pro kulatou baňku 500 ml Držák teplotního čidla Teplotní čidlo PT1000, délka 230 mm, pro M2-D Pro nebo M3-D Ochranný kryt pro M2-A nebo M2-D Pro * Pro přesnou regulaci teploty míchaného vzorku je možné k tomuto typu objednat externí teplotní čidlo Pt1000 a držák čidla

40 Vodní lázně Třepačka pro zkumavky CHS VORTEX CHS Vortex s kruhovým pohybem je malá třepačka určená k homogenizaci vzorků ve zkumavkách a jiných nádobách podobného průměru. Využití najde především v biochemických, zdravotnických nebo farmaceutických laboratořích. Třepačka CHS Vortex má robustní konstrukci s kruhovým pohybem a s nastavitelnými otáčkami. Spouštění je možné dotykem nebo lze nastavit trvalý provoz. Technické parametry Třepačka pro zkumavky CHS VORTEX Frekvence kmitů Amplituda kmitů Výkon Krytí Napájení Rozměry (š v h) Hmotnost Katalogové číslo 0 až min. 1 4 mm 60 W IP VAC, 50/60 Hz mm 3,5 kg Popis Vortex třepačka pro zkumavky Vodní lázně Vodní lázně série WB jsou vyrobeny z nerezové oceli a najdou uplatnění ve všech typech chemických, mikrobiologických nebo průmyslových laboratoří, kde je potřeba udržovat konstantní teplotu vzorku. Lázně se vyznačují rovnoměrným rozložením teploty s minimální teplotní odchylkou. Všechny modely jsou vybaveny regulací teploty, model 22P má navíc i oběhové čerpadlo. Součástí dodávky je víko, další příslušenství jako jsou držáky na zkumavky a držák na krevní sáčky lze objednat samostatně. WB 12 WB 22 40

41 Vodní lázně Technické parametry Vodní lázeň WB 12 WB 22 WB 22P Objem 12 l 22 l 22 l Teplotní rozsah/rozlišení Od 5 C nad okolní teplotu do 100 C/0,1 C Od 5 C nad okolní teplotu do 100 C/0,1 C Od 5 C nad okolní teplotu do 85 C/0,1 C Kolísání teploty při 37 C ±0,1 C ±0,1 C ±0,1 C Rozložení teploty při 37 C ±0,5 C ±0,5 C ±0,2 C Oběhové čerpadlo Ne Ne Ano Časovač Až 99:59 (hh:mm) nebo trvalý provoz Bezpečnostní třída Min. výška hladiny 150 mm 150 mm 150 mm Počet velikostních modulů Napájení/příkon 230 VAC/900 W 230 VAC/1 100 W 230 VAC/1 100 W Vnitřní rozměry dna (š h) mm mm mm Vnější rozměry (š v h) mm mm mm Hmotnost 12 kg 18 kg 19 kg Katalogové číslo Typ Vodní lázeň model WB Vodní lázeň model WB Vodní lázeň model WB 22P Příslušenství Počet velikostních modulů Stojan č. 1 na 20 ks zkumavek průměr 13 mm Stojan č. 2 na 20 ks zkumavek průměr 18 mm Stojan č. 3 na 5 ks zkumavek průměr 31 mm Stojan č. 4 na 8 ks zkumavek průměr 56 mm Stojan č. 5 na krevní sáčky 3 Pozn.: Každý stojan zaujímá svou šířkou určitý počet velikostních modulů (1 nebo 3). Podle toho lze určit, kolik jednotlivých stojanů lze do vodní lázně vložit. Např. do vodní lázně WB 12 se vejde 1 stojan č. 5 a jeden stojan č. 3. Stojan č. 1 Stojan č. 2 Stojan č. 3 Stojan č. 4 Stojan č. 5 41

přístroje do každé laboratoře

přístroje do každé laboratoře Úvod Společnost Chromservis s.r.o. je spolehlivým partnerem při řešení analytických problémů v laboratořích a v průmyslových aplikacích. Dodáváme širokou škálu laboratorních přístrojů pro přípravu a analýzu

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

Již více jak 21 let jsme tu pro Vás. > vybavení pro laboratoře. Naše tipy a novinky

Již více jak 21 let jsme tu pro Vás. > vybavení pro laboratoře. Naše tipy a novinky ZALOŽENO 1991 Již více jak 21 let jsme tu pro Vás > vybavení pro laboratoře Naše tipy a novinky 2012 2013 Unimed Praha, s.r.o. Váš obchodní a servisní partner I. Laboratorní centrifugy, chlazené i nechlazené

Více

Laboratorní technika. Váhy KERN s možností -20 % ověření za velmi příznivou cenu 1/2011. Eutech Instruments. Teplotní technika Memmert SLEVA 15%

Laboratorní technika. Váhy KERN s možností -20 % ověření za velmi příznivou cenu 1/2011. Eutech Instruments. Teplotní technika Memmert SLEVA 15% 1/2011 Laboratorní technika P.P. 50417/2003 530 02 Pardubice OP Váhy KERN s možností ověření za velmi příznivou cenu Tyto váhy nepatří mezi novinky tohoto roku, zmiňujeme je zde především kvůli jejich

Více

LABORATORNÍ TECHNIKA. Vyšel katalog Fisher Scientific 2013/2014 1/2013. Výrazné rozšíření nabídky produktů Thermo Scientific a Fisherbrand

LABORATORNÍ TECHNIKA. Vyšel katalog Fisher Scientific 2013/2014 1/2013. Výrazné rozšíření nabídky produktů Thermo Scientific a Fisherbrand 1/2013 LABORATORNÍ TECHNIKA P.P. 50417/2003 530 02 Pardubice OP Vyšel katalog Fisher Scientific 2013/2014 Nový katalog Fisher Scientific 2013/2014 je k dispozici! Přidáno 100 stran, mnoho změn, novinek

Více

LABORATORNÍ TECHNIKA 2/2015. Hřídelová míchadla Heidolph Hei-TORQUE

LABORATORNÍ TECHNIKA 2/2015. Hřídelová míchadla Heidolph Hei-TORQUE 2/2015 LABORATORNÍ TECHNIKA 2/2015 LABORATORNÍ TECHNIKA Podzimní promo akce Brand 6 10 Hřídelová míchadla Heidolph Hei-TORQUE 12 13 Plošná sleva na chromatorafické vialky V našem katalou, na stranách 252

Více

9. JINÉ PŘÍSTROJE PŘÍSTROJE NA PŘÍPRAVU LABORATORNÍ A TECHNICKÉ VODY PROCESEM REVERZNÍ OSMÓZY AQUA OSMOTIC

9. JINÉ PŘÍSTROJE PŘÍSTROJE NA PŘÍPRAVU LABORATORNÍ A TECHNICKÉ VODY PROCESEM REVERZNÍ OSMÓZY AQUA OSMOTIC PŘÍSTROJE NA PŘÍPRAVU LABORATORNÍ A TECHNICKÉ VODY PROCESEM REVERZNÍ OSMÓZY AQUA OSMOTIC Přístroje Aqua Osmotic jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní demineralizované vody, která je použitelná jak pro

Více

60 AKCÍ S NABÍDKAMI VÍCE NEŽ 433 VÝROBKŮ PRO VAŠI LABORATOŘ Platnost do

60 AKCÍ S NABÍDKAMI VÍCE NEŽ 433 VÝROBKŮ PRO VAŠI LABORATOŘ Platnost do Číslo 4 Listopad 2011 http://cz.vwr.com/hits Možnost platby i v Kč!!! 60 AKCÍ S NABÍDKAMI VÍCE NEŽ 433 VÝROBKŮ PRO VAŠI LABORATOŘ Platnost do V TOMTO ČÍSLE Vítáme Vás u zimního vydání H!TS. Užijte si skvělé

Více

Příprava vz va vz ků

Příprava vz va vz ků Testovací komory s vysokými teplotními rozsahy Váš distributor pro Českou republiku Mlýny GM 200 grindomix Pro velmi rychlé rozmělňování, homogenizaci a míchání potravinářských produktů, ovoce, zeleniny,

Více

72 akcí s nabídkami více než 470 výrobků pro vaši laboratoř. Kupte 10 balení stejných membrán a získejte filtrační nálevku zdarma. Kat. č.

72 akcí s nabídkami více než 470 výrobků pro vaši laboratoř. Kupte 10 balení stejných membrán a získejte filtrační nálevku zdarma. Kat. č. http://cz.vwr.com/hits V to m to č í s l e Čí s l o 2 Kv ě t e n 2010 72 akcí s nabídkami více než 470 výrobků pro vaši laboratoř Léto Akce Vítejte u letního vydání H!TS. Užívejte si letního sluníčka a

Více

Velké slevy na přístroje Thermo Scientific. Strana 10. Vyžádejte si aktuální katalog Fisher Scientific 2013/2014

Velké slevy na přístroje Thermo Scientific. Strana 10. Vyžádejte si aktuální katalog Fisher Scientific 2013/2014 2/2013 LABORATORNÍ TECHNIKA P.P. 50417/2003 530 02 Pardubice Speciální akce na chemikálie - GRATIS: 2 600,- Kč Strana 16 OP Výběr chemikálií Acros Organics s obrovskými slevami! Nepropásněte akci Best

Více

LABORATORNÍ TECHNIKA 3/2014. Akce Memmert a Kern. 8 11-12 Výprodej skladových zásob

LABORATORNÍ TECHNIKA 3/2014. Akce Memmert a Kern. 8 11-12 Výprodej skladových zásob 3/2014 LABORATORNÍ TECHNIKA 3/2014 LABORATORNÍ TECHNIKA Mikropipety Fisherbrand Elite Kvalitní a cenově velmi zajímavé mikropipety se širokou nabídkou špiček. Akce Memmert a Kern Sleva 15% 8 11-12 Výprodej

Více

Laboratorní technika. Nový katalog Fisher Scientific Fisherbrand právě vyšel! Nová verze e-shopu Fisher Scientific! www.thermofisher.

Laboratorní technika. Nový katalog Fisher Scientific Fisherbrand právě vyšel! Nová verze e-shopu Fisher Scientific! www.thermofisher. 1/2012 Laboratorní technika P.P. 50417/2003 530 02 Pardubice OP Nový katalog Fisher Scientific Fisherbrand právě vyšel! Vážení zákazníci, dovolujeme si upozornit na náš nový katalog, zaměřený na produkty,

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Odprodej skladových zásob. Deska upínací AS 501.4 k třepačce IKA 501 (15 kg) Vývěva membránová KNF N840.1.2FT.18/IP44, 3,6 m 3, 10 kpa

Odprodej skladových zásob. Deska upínací AS 501.4 k třepačce IKA 501 (15 kg) Vývěva membránová KNF N840.1.2FT.18/IP44, 3,6 m 3, 10 kpa 2/2011 Laboratorní technika P.P. 50417/2003 530 02 Pardubice OP Vážení zákazníci, v rámci inventury jsme vybrali zboží, které je v našich skladech bez pohybu a které tedy hodnotíme jako zboží se sníženou

Více

Podzimní akce. Ultra čistá voda při nízkých nákladech a bez kompromisů v kvalitě? Nový arium basic

Podzimní akce. Ultra čistá voda při nízkých nákladech a bez kompromisů v kvalitě? Nový arium basic Podzimní akce http://cz.vwr.com/hits V tomto čísle Vítáme vás na našich stránkách H!TS s novým vzhledem! Užijte si báječné nabídky na skvělé nové i oblíbené osvědčené produkty Chcete-li si projít všechny

Více

1. TOPNÝ PROGRAM, CHLAZENÍ. Teplotní technika BMT

1. TOPNÝ PROGRAM, CHLAZENÍ. Teplotní technika BMT Teplotní technika BMT Přístroje BMT jsou dodávány ve dvou řadách: BLUE LINE Standard a BLUE LINE Comfort Standardní linie s mikroprocesorovým řízením BLUE LINE 3 nastavitelné programy, rozhraní RS 232

Více

PŘÍSTROJE PRO MECHANICKÉ OPERACE

PŘÍSTROJE PRO MECHANICKÉ OPERACE PŘÍSTROJE PRO MECHANICKÉ OPERACE magnetická a hřídelová míchadla / třepačky / síta a mlýnky / ultrazvukové lázně / odstředivky / pumpy a vývěvy / speciální přístroje Magnetická míchadla bez ohřevu Fisherbrand

Více

MECHANICKÉ OPERACE. Magnetické míchadlo Heidolph Hei-Mix S. Magnetická míchadla bez ohřevu Ika-Squid. Magnetické míchadlo IKA lab disc

MECHANICKÉ OPERACE. Magnetické míchadlo Heidolph Hei-Mix S. Magnetická míchadla bez ohřevu Ika-Squid. Magnetické míchadlo IKA lab disc Magnetické míchadlo Heidolph Hei-Mix S Malé, ale výkonné magnetické míchadlo s rozsahem otáček od 0 do 2200 za minutu. Plotýnka je z odolného PVDF a má průměr 105. Maximální míchaný objem je 5 litrů vody.

Více

PŘEHLED PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ. I. etapa JVTP České Budějovice

PŘEHLED PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ. I. etapa JVTP České Budějovice PŘEHLED PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ I. etapa JVTP České Budějovice Přístrojové vybavení JAIP o.p.s. zahrnuje: - Zařízení na úpravu vody (deionizovaná voda) - Generátor nízkoteplotního plazmatu za atmosférického

Více

Chlazení a ohře Chlaz ení a ohře

Chlazení a ohře Chlaz ení a ohře S k a d i g r e e n l i n e H l u b o k o m r a z i c í 62 www.helago-cz.cz b o x y Chladničky LIEBHERR FKv chladnička Chladničky s možností osazení zásuvkami s plným výsuvem a vnitřním variabilním dělením

Více

49 000,- www.krd.cz. speciální nabídkou na vybrané přístroje. 15 years of solutions for life science

49 000,- www.krd.cz. speciální nabídkou na vybrané přístroje. 15 years of solutions for life science 15 years of solutions for life science 49 000,- PCR Cyklér LifeEco - 96 x 0,2 ml s gradientem a barevným dotykovým displejem Oslavte s námi let speciální nabídkou na vybrané přístroje www.krd.cz PRISM

Více

FRIOCELL EVO. Inkubátor s nuceným prouděním vzduchu a aktivním chlazením. Inovativní teplotní technika. chráníme zdraví lidí

FRIOCELL EVO. Inkubátor s nuceným prouděním vzduchu a aktivním chlazením. Inovativní teplotní technika. chráníme zdraví lidí FRIOCELL EVO Inkubátor s nuceným prouděním vzduchu a aktivním chlazením Inovativní teplotní technika chráníme zdraví lidí Tradice, kvalita, inovace Od svého založení v roce 1921 se firma BMT Medical Technology

Více

APARATURY. Skleněné reakční nádoby Lenz Laborglas. Kotlík reakční kulatý, bez výpusti. Kotlík reakční kulatý, s výpustí

APARATURY. Skleněné reakční nádoby Lenz Laborglas. Kotlík reakční kulatý, bez výpusti. Kotlík reakční kulatý, s výpustí skleněné aparatury / kotlíky / rotační vakuové odparky / destilační přístroje / termoreaktory pro úpravu vzorků / titrátory / zařízení pro úpravu vody / elektroforéza Skleněné reakční nádoby Lenz Laborglas

Více

Katalog vybraných produktů 2011/2012. Nabídka vybraných přístrojů, produktů molekulární biologie a plastů.

Katalog vybraných produktů 2011/2012. Nabídka vybraných přístrojů, produktů molekulární biologie a plastů. LAB MARK Katalog vybraných produktů 2011/2012 Nabídka vybraných přístrojů, produktů molekulární biologie a plastů. BIONEER ExiPrep 16 PLUS EPPENDORF Centrifuga 5430 a 5430 R ISOGEN Dokumentační systém

Více

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Obalové teploměry S kapilárou, připevněnou na ploché stupnici, a to celé zatavené v další skleněné trubici - obalu. Kapilára prismatická, neobložená. Rozsah měření Dělení Délka Náplň. Kč C C mm -80 +30

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE JIŽ 18 LET SPOLEHLIVÝCH DODÁVEK DIAGNOSTICKÝCH POTŘEB A LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ LABORATORNÍ PŘÍSTROJE TŘEPAČKY MÍCHAČKY LAMINÁRNÍ A PCR BOXY TEMPEROVANÉ TŘEPAČKY MIKROSKOPY PIPETY INKUBÁTORY STERILIZÁTORY

Více

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN MĚŘICÍ PŘÍSTROJE teploměry a hustoměry / elektronické váhy / PH-METRY / konduktometry a oximetry / spektrofotometry / kolorimetry / polarimetry a refraktometry / viskozimetry / mikroskopy Obalové teploměry

Více

APARATURY. Malé reakční nádoby se zabroušeným víkem. Kotlík reakční válcovitý, bez výpusti. Kotlík reakční válcovitý, s výpustí s ventilem typu L

APARATURY. Malé reakční nádoby se zabroušeným víkem. Kotlík reakční válcovitý, bez výpusti. Kotlík reakční válcovitý, s výpustí s ventilem typu L Malé reakční nádoby se zabroušeným víkem L Ze širokého sortimentu reakčních kotlíků se zabroušeným víkem, které se vyrábějí z borosilikátového skla v objemech od 100 ml do 15 l, beznebo s výpustěmi, s

Více

Technické vybavení katedry 637

Technické vybavení katedry 637 Technické vybavení katedry 637 Odporová pec CLASIC užitný průměr 10 50 mm užitná výška 2x 160 mm maximální teplota 1700 c maximální vakuum 10 mbar maximální přetlak 0,5 bar maximální rychlost ohřevu 50

Více