Písemná zpráva zadavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zpráva zadavatele"

Transkript

1 Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry Druh veřejné zakázky: dodávky Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení Výzva odeslána dne: čtvrtek, Zadavatel Název: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 : zastoupený: prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem a Název: Univerzita Karlova v Praze Sídlo: Ovocný trh 3/5, Praha 1 : zastoupený: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem Tato zpráva je vypracována v souladu s 85 ZVZ. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kompaktního stolního UV/vis spektrofotometru, 2 kusů multiúčelového a modulárního UV-Vis mikroobjemového spektrofotometru, 1 kus spektrofotometru (UV-vis diode array spektrofotometr), 1 kusu spektrofotometru UV/VIS spektrofotometru s vysokou stabilitou a přesností a 1 kus UV/vis spektrofotometru, to vše pro vědecké laboratoře partnerů projektu BIOCEV. Přístroje jsou blíže specifikované v zadávací dokumentaci a představují část přístrojového vybavení projektu BIOCEV. V souladu s ustanovením 98 ZVZ je veřejná zakázka rozdělena na pět níže uvedených částí. Uchazeči o veřejnou zakázku mohli předložit nabídku na jednu, několik či všech pět částí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže uvedených přístrojů: 1. část veřejné zakázky: Kompaktní stolní UV/vis spektrofotometr 2. část veřejné zakázky: Multiúčelové a modulární UV-Vis mikroobjemové spektrofotometry 3. část veřejné zakázky: Spektrofotometr (UV-vis diode array spektrofotometr) 1/8

2 4. část veřejné zakázky: Spektrofotometr UV/VIS spektrofotometru s vysokou stabilitou a přesností 5. část veřejné zakázky: UV/vis spektrofotometr 1. část veřejné zakázky: Kompaktní stolní UV/vis spektrofotometr Požadované technické a jiné parametry: Kompaktní stolní UV/vis spektrofotometr k měření koncentrace DNA, proteinů, metabolitů UV/vis rozsah alespoň nm Přesnost vln. délek min. ± 2.0 nm Kompatibilní s kyvetami s optickou délkou 10 mm Předprogramované metody zahrnující metody pro měření koncentrace proteinů a DNA Možnost uložení uživatelských nastav ení Bez nutnosti ovládat přes PC Podsvícený nebo LCD displej Interní paměť, možnost přenosu dat přes USB a/nebo integrovaná tiskárna Cena sjednaná ve smlouvě: , 00. Identifikační údaje vybraného uchazeče: SHIMADZU Handels GmBH, Laaer Strasse 7-9, A-2100 Korneuburg/Wien, Rakousko prostřednictvím své organizační složky SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka, Praha 5 Stodůlky, K Hájům 2, PSČ , : Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: 1 Eppendorf Czech & Slovakia Voděradská 2552/16, Říčany u Prahy 2 Pragolab Praha 9, Nad Krocínkou 285/55, PSČ , 00 Kč , 00 Kč

3 00 3 O.K.SERVIS BioPro, Praha 9, Odlehlá čp. 817 č.or.37, PSČ SHIMADZU Handels GmbH prostřednictvím SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Praha 5 Stodůlky, K Hájům 2, PSČ CHROMSPEC spol. s r. o. Praha 5, Jindřicha Plachty 28 6 KRD obchodní společnost Praha 5 Jinonice, Pekařská 603/12, PSČ: organizační složka , 00 Kč , 00 Kč , 00 Kč , 00 Kč. 2. část veřejné zakázky: Multiúčelové a modulární UV-Vis mikroobjemové spektrofotometry Jedná se o tento typ přístroje: Mikroobjemový spektrofotometr 2 ks Požadované technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Minimální objem měřeného vzorku 0.5 ul Minimální rozsah vlnových délek nm Délka optické dráhy 1 mm přesnost vlnové délky 1 nm spektrální rozlišení 1.8 nm Detekční limit 2 ng/µl Koncentrační maximum ng/µl přesnost absorbance 0.002(1 mm path) absorbance range (10 mm equivalent)

4 možnost nastavení vlastních metod ANO Měření vzorků bez kyvety ANO Ovládání pomocí softwaru nainstalovaným na laptopu ANO Program pro měření a zpracování výsledků kompatibilní s Windows ANO Maximální rozměry podstavy přístroje 20x25 cm napojení na zásuvku elektro 220 V Cena sjednaná ve smlouvě: , 00. Identifikační údaje vybraného uchazeče: M.G.P. spol. s r. o., Zlín, Kvítková 1575, PSČ , : Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: 1 M.G.P. spol. s r. o. Zlín, Kvítková 1575, PSČ , 00 Kč 2 Pragolab Praha 9, Nad Krocínkou 285/55, PSČ , 00 Kč. 3. část veřejné zakázky: Spektrofotometr (UV-vis diode array spektrofotometr) 1. rozsah vlnových délek min nm 2. automatická korekce rozptýleného světla 3. diode array detektor, minimálně 1000 elementů 4. akvizice komplexních spekter 100 ms a méně 5. přesnost vlnových délek <+ 0.5 nm, baseline flatness < 0.001A

5 6. Peltierovým článkem temperovaný kyvetový prostor na minimálně 4 kyvety s 1 cm optickou dráhou, magnetické míchání obsahu měřené kyvety 7. obecný řídící software 8. specializovaný software na biochemické aplikace (enzymové kinetiky, teplotní denaturace) 9. řídící PC o technických parametrech zajišťující práci s dodávaným software a ovládání spektrofotometru 10. napětí 230V/50 Hz Cena sjednaná ve smlouvě: , 60 Kč. Identifikační údaje vybraného uchazeče: CHROMSPEC spol. s r. o., Praha 5, Jindřicha Plachty 28, : Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: 1 SCHOELLER INSTRUMENTS, Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1398/124, PSČ CHROMSPEC spol. s r. o. Praha 5, Jindřicha Plachty , 00 Kč , 60 Kč.

6 4. část veřejné zakázky: Spektrofotometr UV/VIS spektrofotometru s vysokou stabilitou a přesností UV/VIS spektrofotometr ve dvou paprskovém nebo "split-beam" uspořádání sloužící k přesnému určení absorbance/transmitance vzorku včetně měření silně rozptylujících vzorků (např. husté suspenze buněk) 1. rozsah vlnových délek minimálně nm 2. šířka štěrbiny menší než2 nm 3. přesnost vlnových délek <+/- 0.1 nm, opakovatelnost <+/ nm 4. fotometrická přesnost +/- 0,003A (při 1A) 5. fotometrický šum <0.0001A při 0A 6. fotometrická opakovatelnost +/- 0,0005 při 1A 7. fotometrický rozsah alespoň +/- 3A 8. stabilita <0.0005A / 1h 9. možnost volby velmi krátké integrační doby (~ 1 ms) pro měření rychlých kinetik 10. standardní držák pro kyvety s optickou dráhou do 50 mm, s možností měření v (jednorázových) semi-micro a micro kyvetách 11. speciální pozice pro silně rozptylující vzorky v blízkosti detektoru 12. optika s asférickými prvky pro optimální a přesné vedení paprsku vzorkem 13. možnost rozšíření o vícemístné karusely, teplotní kontrolu kyvetového prostoru a držák pro pevné vzorky, 14. integrovaný holmiový filtr pro možnost automatické kontroly a případné kalibrace vlnových délek bez účasti obsluhy a tedy s vyloučením kontaminace referenčního materiálu možnými chyby operátora 15. možnost nezávislého vypínání lamp 16. ovládání pomocí touch-screenu s možností připojení k PC přes USB port 17. součástí dodávky musí být software pro ovládání spektrofotometru z externího PC pro měření absorbance, absorbčních spekter, časových závislostí, biologických aplikací (minimálně: analýza bílkovin, nukleových kyselin, enzymatických kinetik), koncentrací s automatickou konstrukcí kalibračních křivek, s možností programování vlastních maker, dále s možností matematických operací se spektry a dalšího zpracování naměřených dat Cena sjednaná ve smlouvě: , 20. Identifikační údaje vybraného uchazeče: CHROMSPEC spol. s r. o., Praha 5, Jindřicha Plachty 28, :

7 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: 1 SCHOELLER INSTRUMENTS, Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1398/124, PSČ CHROMSPEC spol. s r. o. Praha 5, Jindřicha Plachty , 00 Kč , 20 Kč. 5. část veřejné zakázky: UV/vis spektrofotometr Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka spektrofotometru v oblasti ultrafialové a viditelné oblasti elektromagnetického spektra (dále UV/vis spektrometr) dle technické specifikace uvedené níže. Požadované technické a jiné parametry: Požadovaný spektrometr musí umožňovat měření alespoň v rozsahu nm; Spektrometr musí mít fotometrický rozsah alespoň 3.0 A; Opakovatelnost (repeteability) nastavení vlnové délky musí být alespoň 0.2 nm; Spektrometr musí umožňovat měření vzorků v objemech menších než 1 mikrolitr; Držák kyvet spektrometru musí umožňovat termostatizaci vzorku Peltierovým článkem v rozmezí teplot ºC; Požadovaný spektrometr musí umožňovat režimy sběru dat při jedné vlnové délce, více vlnových délkách (volba alespoň 1-5 vlnových délek), proměření celého spektra či kinetická měření; Spektrometr musí dosahovat skenovací rychlosti alespoň nm/min bez posunu vlnových délek; Spektrometr musí umožňovat sběr alespoň 100 datových bodů za sekundu (100 Hz) pro měření v kinetickém režimu při jedné vlnové délce; Spektrometr musí umožňovat snadnou přenositelnost dat a připojení k PC pomocí USB konektoru; Spektrometr musí být ovládán pomocí počítače nebo zabudovaného zařízení, které bude součástí dodávky.

8 Cena sjednaná ve smlouvě: , 70 Kč. Identifikační údaje vybraného uchazeče: CHROMSPEC spol. s r. o., Praha 5, Jindřicha Plachty 28, : Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: 1 SCHOELLER INSTRUMENTS, Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1398/124, PSČ CHROMSPEC spol. s r. o. Praha 5, Jindřicha Plachty , 00 Kč , 70 Kč. V Praze dne Za zadavatele Mgr. Markéta Nováčková na základě plné moci

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 146 151. Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Štern P. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Katedra klinické biochemie

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Metrologická návaznost a kalibrace Vladimír Kocourek Praha, 2015 Historie metrologie Metrický systém pozdější jednotky SI: Míry a váhy začaly vznikat v 4.-3.

Více

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 Zákazník: K laskavé pozornosti: AGRICO Rybářská 671 379 01 Třeboň pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka Vážení pánové, Navazujeme na naše jednání a děkujeme

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pokrok díky technologii

Pokrok díky technologii Pokrok díky technologii Měření tloušťky vrstvy MiniTest 7400 Přesné měřidlo tloušťky vrstvy pro nedestruktivní měření na všech kovových podkladech vysokým komfort obsluhy díky velkému grafickému displeji

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU Systémy zpracování obrazu SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU PRC 1170 Přesnost a kvalita řádně zaostřená: QUICK IMAGE, QUICK SCOPE a QUICK VISION. QUICK IMAGE, QUICK SCOPE a QUICK VISION: Zaměřené na to podstatné.

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK,

k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK, k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK, dovolujeme si Vás oslovit s dalším vydáním newsletteru s tématem věnovaným problematice veřejných zakázek. Toto téma jsme zvolili především proto, abychom

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Veřejná zakázka: Název projektu: Reg. č. projektu: Masarykova

Více