STRUČNÁ HISTORIE EUROBANKOVEK A MINCÍ JAK SE EURO STALO NAŠÍ MĚNOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUČNÁ HISTORIE EUROBANKOVEK A MINCÍ JAK SE EURO STALO NAŠÍ MĚNOU"

Transkript

1 STRUČNÁ HISTORIE EUROBANKOVEK A MINCÍ JAK SE EURO STALO NAŠÍ MĚNOU

2 JAK SE EURO STALO NAŠÍ MĚNOU STRUČNÁ HISTORIE EUROBANKOVEK A MINCÍ

3 2/3 PŘEDMLUVA 6 KAPITOLA 1 DESETILETÍ PŘÍPRAV 10 Vydávání eurobankovek a mincí 11 Název měny a vznik symbolu 11 Stanovení nominálních hodnot 13 Harmonogram zavedení nové měny 13 KAPITOLA 2 NÁVRH BANKOVEK 18 Výběr témat pro bankovky 19 Vytvoření bankovek vhodných pro všechny uživatele 23 Hodnocení návrhů 23 Průzkum veřejného mínění a přijetí konečného rozhodnutí 25 Návrh euromincí 29 Příprava konečných návrhů 31 Zadání pro návrh série eurobankovek 33 Dodatek: Výňatek ze zadání pro návrh eurobankovek 34 KAPITOLA 3 VÝROBA 36 Tisk prototypů bankovek 37 Zkušební bankovky 37 Výroba tiskových desek 38 Nultá výrobní série 39 Zavedení systému řízení jakosti 41 Dodavatelé a právní a bezpečnostní opatření 42 Výroba papíru 43 Tisk 45 Řízení výroby eurobankovek ve velkých objemech 49 Ochrana zdraví 50

4 KAPITOLA 4 ZAVEDENÍ EURA DO HOTOVOSTNÍHO OBĚHU 52 Odhad potřebného množství bankovek k tisku 53 Oběh bankovek a jejich zásoba 55 Řízení zásob pro přechod na novou měnu 56 Včasná distribuce bankovek a mincí 57 Předzásobení a druhotné předzásobení 60 Usnadnění přechodu na hotovostní euro pro obchodníky 61 Uvedení eura do hotovostního oběhu 61 Stažení národních bankovek a mincí z oběhu 63 Úprava bankomatů a peněžních automatů 65 Bezplatná výměna národních bankovek 67 KAPITOLA 5 KOMUNIKACE 69 Příprava veřejnosti na výměnu platidel 70 Informační kampaň euro Program spolupráce partnership programme 73 Komunikace na národní úrovni 74 Kontrola účinnosti kampaně 76 Internetová stránka kampaně 78 Spolupráce s novináři a veřejností 79 Kampaň ve sdělovacích prostředcích 80 KAPITOLA 6 OCHRANNÉ PRVKY EUROBANKOVEK 83 Identifikace hmatem 84 Nastavení proti světlu 85 Identifikace nakloněním 86 Kontrola pod ultrafialovou lampou 87 Kontrola lupou 87 Užitečné informace 87 KAPITOLA 7 SOUČASNÝ A BUDOUCÍ VÝVOJ 89

5

6 JAK SE EURO STALO NAŠÍ MĚNOU PŘEDMLUVA

7 6/7

8 Jednotná měna Evropy euro vznikla 1. ledna 1999, ale ještě další tři roky byla jen virtuální měnou, kterou používaly především banky a finanční trhy. Pro většinu lidí se euro stalo skutečnou, tedy viditelnou a hmatatelnou měnou, až 1. ledna 2002, kdy byly poprvé zavedeny eurobankovky a mince. Nyní jsou součástí každodenního života více než 300 milionů obyvatel Evropy. Zavedení nového platidla ve 12 zemích Evropy bylo, stejně jako samotné zavedení měny, historickou událostí, které předcházela léta pečlivého plánování a příprav. Publikace Jak se euro stalo naší měnou popisuje, co vše se muselo odehrát, než se euro dostalo od designérů do tiskáren a z centrální banky až do peněženek obyvatel. V tomto procesu musela Evropská centrální banka (ECB), národní centrální banky, vlády zemí eurozóny, Evropská komise, tiskárny, mincovny i lidé v řadě dalších oblastí, zejména banky a obchody, překonat řadu obtíží a čelit mnoha rizikům. Logistická příprava na zavedení bankovek a mincí začala už v roce 1992, kdy ještě nikdo netušil, jak budou bankovky a mince vypadat, a kdy nová měna neměla ani definitivní název. O tom, jaký vzhled budou bankovky mít, rozhodl v roce 1996 předchůdce ECB, Evropský měnový institut, který na základě výběrového řízení vybral konečné návrhy bankovek. V roce 1998 byl zahájen pilotní tiskárenský projekt a hotovost byla dodána do bank a obchodů čtyři měsíce před 1. ledem 2002 Dnem. Během tohoto období byly v eurozóně upraveny miliony bankomatů a prodejních automatů. Důležitou součástí příprav bylo také informování veřejnosti. Všichni se museli seznámit s podobou eura i s tím, jak si vyměnit původní platidla za nové peníze. Informace byly poskytovány všemi možnými způsoby prostřednictvím televize, tištěných materiálů, internetu i jinak. Zásadní úlohu měla informační kampaň Euro 2002, kterou vedla ECB a 12 národních centrálních bank zemí eurozóny. Na šíření informací úzce spolupracovaly také vlády, veřejné instituce i obchodní a dobrovolné organizace. Přechod na novou hotovost proběhl hladce a nové bankovky a mince se staly nedílnou součástí našeho života doma i za hranicemi. Věřím, že si publikaci o tom, jak se euro stalo naší měnou, se zájmem přečtete. Jean-Claude Trichet, prezident Evropské centrální banky

9

10 KAPITOLA 1 DESETILETÍ PŘÍPRAV Budova limburské vlády v Maastrichtu, v níž se sešla Rada guvernérů ECB při příležitosti desátého výročí Maastrichtské smlouvy, která byla podepsána v roce 1992.

11 10/11 VYDÁVÁNÍ EUROBANKOVEK A MINCÍ Eurobankovky a mince byly uvedeny do oběhu v roce 2002, ale plánování a příprava na jejich zavedení začala už na začátku 90. let. Dne 7. února 1992 byla v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii. Smlouva popisuje mimo jiné pravomoci, které se týkají vydávání eurobankovek a mincí a které byly svěřeny Evropské centrální bance (ECB) a vládám a centrálním bankám 12 zemí eurozóny. Podle této smlouvy má ECB výlučné právo schvalovat vydávání bankovek v eurozóně, ale vydávat je mohou kromě ECB také národní centrální banky. ECB se však žádných pokladních operací neúčastní a uvádění bankovek do oběhu a jejich stahování z oběhu, zpracování a zásobování bankovkami provádějí tedy národní centrální banky. Bankovky v oběhu se vykazují v rozvahách ECB a národních centrálních bank podle pevného klíče bez ohledu na to, v jaké zemi zrovna obíhají. Ve skutečnosti již nelze počet bankovek v oběhu v dané zemi zjistit, neboť se pohyb bankovek přes hranice uvnitř eurozóny (např. v důsledku cestovního ruchu) neeviduje. Odpovědnost za euromince mají vlády jednotlivých států a koordinaci provádí Evropská komise v Bruselu. Zákonnými emitenty euromincí jsou vlády zemí eurozóny, které také odpovídají za jejich design, technické vlastnosti a ražbu. ECB však každoročně schvaluje objem mincí k emisi a také nezávisle hodnotí kvalitu vyražených mincí. NÁZEV MĚNY A VZNIK SYMBOLU Na zasedání Evropské rady v Madridu v prosinci 1995 se představitelé zemí Evropy dohodli, že název nové měny bude euro. Ostatní návrhy třeba dukát, ecu, florin, franken nebo názvy dosavadních měn s předponou euro, např. euromarka byly zamítnuty z důvodu národních konotací. Zástupci zemí se dohodli, že název by měl být shodný ve všech úředních jazycích Evropské unie (EU), s přihlédnutím k různým abecedám, a měl by být snadno vyslovitelný. Především však měl být název jednoduchý a měl vyjadřovat Evropu. Měna rovněž potřebovala svůj symbol. Podobně jako její název měl být i symbol jednoznačně spojen s Evropou, snadno zapsatelný a líbivý. Seznam třiceti možností, které navrhli pracovníci Evropské komise, byl omezen na deset. Ty se staly součástí průzkumu veřejného mínění. V užším výběru zůstaly dva možné symboly. Konečné rozhodnutí učinil předseda Komise Jacques Santer a Yves- Thibault de Silguy, komisař v té době odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti. Symbol eura vychází z písmene epsylon řecké abecedy, a připomíná tak kořeny evropské civilizace. Písmeno E je také počáteční písmeno slova Evropa. Dvě rovnoběžné vodorovné linky mají symbolizovat stabilitu měny. Úřední zkratka eura, EUR, je zapsána u Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO).

12 Evropské společenství Symbol eura podle norem ISO. Dvě rovnoběžné linky mají zdůrazňovat stabilitu měny.

13 12/13 STANOVENÍ NOMINÁLNÍCH HODNOT Rada Evropského měnového institutu (EMI), předchůdce ECB, rozhodla v listopadu 1994 o posloupnosti 1:2:5 pro sedm nominálních hodnot eurobankovek: 10 a 100, 20 a 200 a 5, 50 a 500. Tato posloupnost je v souladu s běžným dělením nominálních hodnot většiny světových měn a rovněž odpovídá posloupnosti euromincí: 1 cent, 10 centů a 1, 2 centy, 20 centů a 2 a 5 centů a 50 centů. Posloupnost schválila Rada ministrů financí a hospodářství EU (Ecofin). Rozhodnutí o bankovce vysoké nominální hodnoty 500 bylo přijato po pečlivém vyhodnocení. Před přechodem na hotovostní euro mělo šest zemí eurozóny (Belgie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko a Rakousko) národní bankovky v hodnotách mezi 200 a 500 a potřeba se dále zvyšovala. Například v roce 2000 byla poptávka po bankovkách 1000 DEM (odpovídá 511 ) patnáctkrát vyšší než v roce 1975 a představovala 34 % celkové hodnoty bankovek německé marky v oběhu. Navíc v zemích mimo eurozónu s relativně nestabilními měnovými režimy, v nichž panuje vysoká inflace nebo důvěra v bankovní systém je malá, drží lidé peníze měny s nízkou inflací jako uchovatel hodnoty. Před zavedením eurobankovek tak byly v držení bankovky vysokých hodnot, jako je 1000 DEM. Tři členské státy EU Itálie, Rakousko a Řecko používaly před přechodem na hotovostní euro bankovky velmi nízkých hodnot (pod 2 ). Emise bankovek velmi vysokých a velmi nízkých nominálních hodnot by však vytvořila sérii bankovek s příliš vysokým počtem nominálních hodnot. Bankovky by také byly méně praktické pro uživatele a manipulace s nimi i jejich uschování by byly složitější. Z tohoto důvodu byla vybrána mince 2 jako mince nejvyšší hodnoty a bankovka 5 jako bankovka nejnižší hodnoty. HARMONOGRAM ZAVEDENÍ NOVÉ MĚNY Hlavy států nebo předsedové vlád se na zasedání Evropské rady v Madridu dohodli, že eurobankovky a mince začnou obíhat souběžně s národními měnami nejpozději do 1. ledna Přesné datum v období mezi 1. lednem 1999 a 1. lednem 2002 nebylo stanoveno, aby se zohlednily rozdílné potřeby různých uživatelů hotovosti i delší lhůty pro tisk bankovek a ražbu mincí. Datum 1. ledna 2002 mělo své výhody i nevýhody. Frekvence užívání bankovek vrcholí na konci roku: jejich oběh je v porovnání s průměrem o zhruba 10 % vyšší, neboť je vánoční sezóna a během prvních několika dní v lednu probíhá výprodej a inventarizace zboží. Zvažovaly se i jiné termíny, ale nakonec bylo dohodnuto, že nejvhodnější datum bude 1. leden 2002, neboť znamená začátek kalendářního roku a toto datum očekávaly také orgány státní zprávy jednotlivých zemí. Evropská rada na zasedání v Madridu také rozhodla, že euro by mělo obíhat souběžně s národními měnami po dobu maximálně šesti měsíců, i když s tím spojené výhody a nevýhody se následně zvažovaly. Kratší období by snížilo náklady bank, obchodníků i veřejnosti na manipulaci se dvěma měnami, delší období by usnadnilo úpravu prodejních automatů. Nakonec bylo dosaženo kompromisu a bylo rozhodnuto, že přechodné období bude kratší. V listopadu 1999 Rada Ecofin rozhodla, že období dvojího oběhu bude trvat od čtyřech týdnů do dvou měsíců. Banky by po tomto období nadále vyměňovaly národní měny za euro, ale tyto měny by již nebyly zákonným platidlem.

14 Některé z národních bankovek nahrazených eurem

15 Evropské společenství Představitelé vlád na zasedání Evropské rady v Madridu prosince /15

16 Evropské společenství Zasedání Evropské rady v Madridu, Felipe González (vlevo), tehdejší předseda španělské vlády a úřadující předseda Rady, a Jacques Santer, tehdejší předseda Evropské komise

17

18 KAPITOLA 2 NÁVRH BANKOVEK Koláž návrhů eurobankovek přihlášených do výběrového řízení na návrh eurobankovek

19 VÝBĚR TÉMAT PRO BANKOVKY 18/19 Nejvýznamnějším faktorem při navrhování bankovky je její odolnost proti padělání. Bankovka, a zejména série bankovek určená k používání ve velké skupině zemí, by měla být také zajímavá. Bylo třeba, aby eurobankovky byly přijatelné pro všechny v eurozóně, ale také v dalších zemích. Bankovky budou obíhat přes hranice v řadě kultur, a nemohou tedy připomínat žádný konkrétní národ nebo pohlaví. Tento neutrální postoj byl zohledněn při výběru výtvarného tématu. Bankovky by rovněž měly umožňovat použití esteticky vhodných výtvarných prvků. V listopadu 1994 požádala Rada Evropského měnového institutu Pracovní skupinu pro bankovky, aby předložila návrhy na výtvarná témata pro sérii eurobankovek. Skupina tvořená převážně odborníky z oddělení bankovek národních centrálních bank, kteří odpovídají za jejich vydávání, a řediteli tiskáren, které spadají pod národní centrální banky, úzce spolupracovala s externím poradcem poradní skupinou pro výběr témat. Skupina se skládala z odborníků v oblasti historie, umění, psychologie, všeobecného designu a designu bankovek. Nejprve byla poradní skupina požádána, aby navrhla témata, která by vytvářela myšlenku jednoty nebo podobu rodiny bankovek sedmi nominálních hodnot, a dále aby vybrala tři nejlepší témata a sestavila jejich pořadí. Vzhledem k tomu, že bankovky je třeba rychle a snadno rozpoznávat jako evropské platidlo jak v Evropské unii, tak i mimo ni, bylo rozhodnuto, že by měly zobrazovat vlajku a případně hvězdy EU. Tyto symboly stále více používají různé země s vlastní historií, které jako partneři sdílejí stejný kontinent. Nejprve bylo vybráno 18 témat, ale řada z nich různou měrou odrážela národní motiv nebo zájem. Nakonec poradní skupina navrhla tato tři témata: Evropské epochy a umělecké slohy Historický odkaz Evropy Abstraktní téma a bezpečnost Cíle a ideály Evropské unie Společná paměť Evropy a její kulturní dědictví Fauna, flóra a životní prostředí Velké evropské postavy spojované s jedním oborem Aspekty Evropy (nezbytné pro existenci spojené Evropy, např. komunikace) Velké evropské eposy a příběhy Několik portrétů na obou stranách bankovek jednotlivých nominálních hodnot Krajiny Města, která sehrála významnou úlohu v evropských dějinách, např. univerzitní města Pamětihodnosti Báje a legendy (skandinávské, germánské, řecké, římské a keltské) Evropské písemnosti Mapy Evropy v historických epochách Zakladatelé Evropské unie Kosmologie Evropské epochy a umělecké slohy : jedna strana bankovky by zobrazovala postavy běžných lidí převzaté z evropských maleb a kreseb z různých epoch, druhá by znázorňovala architektonické slohy. Smyslem bylo zvolit téma, které by zdůrazňovalo společný historický odkaz evropských národů a zároveň by pro ostatní svět jednoznačně vyjadřovalo evropský charakter. Nejslavnější pamětihodnosti v Evropě jsou ostatně známější než její státníci nebo panovníci.

20 Historický odkaz Evropy : jedna strana bankovek by vyobrazovala slavné osobnosti z evropských dějin, druhá by znázorňovala mimořádné výsledky v oborech, jako jsou hudba, malířství, věda, architektura, literatura, lékařství a vzdělání. Všech sedm bankovek by na pozadí znázorňovalo mapu Evropy bez hranic jako jeden z prvků, který by byl společný pro podobu celé série. Toto téma bylo širší než evropské epochy a umělecké slohy, neboť umožňovalo zobrazit sedm různých oborů. Bylo však zřejmé, že nalézt proporční zastoupení mezi zeměmi a také mezi osobnostmi obou pohlaví bude obtížné. Abstraktní téma a bezpečnost, později přejmenované na abstraktní / moderní design, znamenalo použití geometrických tvarů a nefigurativních návrhových prvků. Téma umožňovalo vysokou míru flexibility návrhu a usnadňovalo i použití množství ochranných prvků, jako jsou hologramy a opticky proměnlivé barvy. Umožňovalo také uplatnit různé přístupy, díky nimž by bylo celkem snadné nalézt neutrální grafickou úpravu. V červnu 1995 schválila Rada EMI dva ze tří návrhů: evropské epochy a umělecké slohy a abstraktní / moderní design. Rada také souhlasila s tím, že jediná slova uvedená na bankovkách by sestávala z názvu měny a iniciál ECB v příslušných jazycích. Určením epoch a souvisejících architektonických slohů pro téma evropské epochy a umělecké slohy byla pověřena Poradní skupina pro výběr témat: Epocha Sloh 8. století př. n. l. až 4. století n. l. Antika (Řecko a Řím) 11. a 12. století Románský sloh 13. a 14. století Gotika 15. a 16. století Renesance 1600 až 1750 Baroko a rokoko 1850 až 1914 Věk skla a oceli Od 30. let 20. století Architektura 20. století

21 Skupina rovněž vybrala výtvarné motivy, které jsou pro každý ze slohů typické a které autoři návrhů mohli volně použít. Většina členů skupiny dospěla k závěru, že je prakticky nemožné nalézt zcela anonymní prvky, které by v případě portrétů nebo podobizen byly zajímavé a současně neutrální z hlediska země a pohlaví. Z tohoto důvodu byly v řadě návrhů použity motivy soch, jako je hlava sochy atleta (antika, předpokládané použití na bankovce 5 ) nebo sochařské ztvárnění hlavy od Benedetta Antelamiho umístěné v parmské katedrále (románský sloh, bankovka 10 ). 20/21 Během těchto jednání byly stále jednou z možností i konkrétní národní prvky, které by identifikovaly zemi, která bankovky vydala. Národní prvek, například podobizna panovníka, by pokrýval až jednu pětinu rubové strany bankovky. Zbytek plochy všech bankovek by byl shodný. Pro autory návrhů bylo připraveno zadání s kritérii. Vedle působivosti, snadné rozpoznatelnosti a obtížnosti pro padělatele měly bankovky obsahovat na určitých místech ochranné prvky, konkrétní barvy a jasně odlišitelná hodnotová čísla. Toto třicetistránkové zadání se zabývalo především technickým popisem ochranných prvků. Některé úryvky ze zadání na téma evropské epochy a umělecké slohy jsou přetištěny na straně 32 a 33. Několik autorů návrhů použilo jako jeden z motivů eurobankovek řeckou antickou sochu s názvem Mladík z Antikythéry.

22 Návrhy eurobankovek vycházejí z tématu evropské epochy a umělecké slohy.

23 22/23 VYTVOŘENÍ BANKOVEK VHODNÝCH PRO VŠECHNY UŽIVATELE Změna tak významné součásti každodenního života, jako jsou bankovky a mince, se dotkne každého. Zvláštní skupinou jsou pak slabozrací a nevidomí, kterých žije v eurozóně více než sedm milionů. Při navrhování podob i velikostí bankovek spolupracoval Evropský měnový institut s Evropskou unií nevidomých již od roku Bylo samozřejmé, aby i tato skupina obyvatel mohla s bankovkami snadno zacházet. Osoby se zbytky zraku nebo nevidomí museli mít možnost každou bankovku ať v hodnotě 5, nebo 500 snadno rozpoznat. Například rozdíly ve výšce bankovek nižších nominálních hodnot, které jsou běžnější, byly zřetelné. Bankovky v hodnotách 100, 200 a 500 byly navrženy se stejnou výškou, která usnadňuje automatizované zpracování, ale bankovky 200 a 500 byly opatřeny opakujícími se vzory s plastickým efektem, díky nimž lze bankovky rozlišit. V celé sérii bankovek byly na obou stranách umístěny na běžném místě hodnotová čísla provedená velkým a zvýrazněným písmem. Současně byly použity i jasně kontrastní barvy, které vycházely z tzv. barevného kruhu švýcarského malíře a učitele výtvarného umění Johannese Ittena ( ). Barvy vybrané pro po sobě jdoucí nominální hodnoty jsou z opačných segmentů barevného kruhu, a jsou tedy vzájemně kontrastní. Stejný postup byl zvolen pro nominální hodnoty, které mají společné číslice, například červená bankovka 10 a zelená 100. HODNOCENÍ NÁVRHŮ Autory návrhů doporučily všechny centrální banky členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), přičemž každá z nich mohla jmenovat celkem tři. Všichni oslovení měli zkušenost s navrhováním bankovek a byli obeznámeni s požadavkem, aby se zajímavé návrhy spojily s účinnými ochrannými prvky. Jejich úkolem bylo do sedmi měsíců předložit návrh úplné série bankovek s jedním nebo s oběma tématy. Jednotlivé návrhy v barevném provedení měly být předloženy Radě EMI, ale nebyl určen způsob jejich výroby. Někteří autoři tak předložili výkresy nebo návrhy malované ručně, jiní zase použili k přípravě počítačovou grafiku. Celkem se výběrového řízení zúčastnilo 29 autorů nebo návrhových týmů, kteří do uzávěrky 13. září 1996 předložili 27 návrhů s tradičním a 17 s moderním tématem. Jednotlivým sériím bylo namátkově přiděleno třímístné číslo, které zaručovalo anonymitu. Návrhy pak byly odeslány EMI. Ve všech etapách výběru byly návrhy identifikovatelné jen podle přiděleného čísla. Smyslem bylo zajistit, aby Rada EMI a poradní orgány hodnotily návrhy objektivně, aniž by je země nebo původ mohly ovlivnit. Na konci měsíce zasedla porota nezávislých odborníků na marketing, design a dějiny umění, které předsedal EMI. Jejím úkolem bylo vybrat pro jednotlivá témata pět nejlepších návrhů. Porota posuzovala návrhy především na základě tvůrčí originality, estetického působení, stylu, funkčnosti a pravděpodobného vnímání i přijetí návrhů veřejností.

24 Porota se shodla, že zásadní význam bude mít evropský vzhled bankovek. Tento přístup také vysvětluje, proč v návrzích, které porota vybrala, nebyly ve větším množství zastoupeny portréty nebo podobizny i náznak podobnosti se skutečnou osobou by se mohl vykládat jako ztráta nestrannosti. Pokud byla série celkově kladně hodnocena, ale vyžadovala úpravy, byla během výběru porota vyzvána, aby k jednotlivým detailům vyjádřila připomínky. Hodnocení probíhalo ve třech krocích. Návrhy, které nepodpořil minimální počet členů poroty, byly vyřazeny. Jako druhý v kategorii evropské epochy a umělecké slohy byl vyhodnocen návrh autora Roberta Kaliny, který Rada EMI vybrala o dva měsíce později. Porota konstatovala, že jednoznačně reprezentuje evropskou měnu. I když je návrh založen pouze na jedné hlavní designové myšlence, vyniká díky zajímavé a smysluplné volbě architektonických prvků. Velmi jasného rozlišení mezi nominálními hodnotami je dosaženo umným použitím barev a výrazných hodnotových čísel. Původně byla série návrhu vybrána díky svému pojetí a nikoli estetičnosti. Když se však vedle hodnocení poroty přihlédlo také k názoru veřejnosti, byl Kalinův návrh hodnocen jako nejlepší. Porota sestavila tento užší výběr uchazečů: Abstraktní / moderní téma 1. Klaus Michel a Sanne Jüngerová 2 Roger Pfund 3. Robert Kalina (Oesterreichische Nationalbank) 4. Maryke Degryseová (Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België) 5. Terry Thorn (Harrisons & Sons) Evropské epochy a umělecké slohy 1. Yves Zimmermann 2. Robert Kalina (Oesterreichische Nationalbank) 3. Ernst a Lorli Jüngerovi 4. Inge Madlé (Joh. Enschedé) 5. Daniel a Johanna Bruunovi

25 24/25 PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A PŘIJETÍ KONEČNÉHO ROZHODNUTÍ Všech deset sérií návrhů vybraných porotou bylo v říjnu 1996 představeno vzorku veřejnosti v zemích, o nichž se předpokládalo, že zavedou euro. Společnost zabývající se průzkumem trhu se během jednoho týdne dotázala v anketě 1896 osob na jejich názor na návrhy bankovek. Věk respondentů se pohyboval od 15 do 86, průměr činil 43 let. 787 z nich uvedlo, že v běžném pracovním životě zachází s větším množstvím bankovek. Vyšší podíl účastníků ankety (35 %) upřednostňoval návrhy s abstraktními / moderními tématy autorky Maryke Degryseové před tradičními návrhy Roberta Kaliny (23 %). Podle většiny z nich 76 % však návrhy Roberta Kaliny lépe vyjadřovaly myšlenku Evropy a pouze několika z nich připomínaly konkrétní oblast nebo zemi. 60 % vyjádřilo názor, že tradiční série vyvolává důvěru. Zajímavá jsou také další zjištění. Z výsledků studií totiž vyplývá, že čím více se lidem bankovka zalíbí hned, tím větší důvěru v nich vyvolává. Účastníci průzkumu odpovídali na zhruba 30 otázek uspořádaných podle těchto kategorií: vnímání, emocionální odezva, přijetí. Na první pohled vnímali respondenti všechny návrhy jako bankovky. Výjimkou byla série Rogera Pfunda a moderní série Ernsta a Lorli Jüngerových. Tyto dvě série a také série Terry Thorna jim připomínaly spíše umělecká díla než platební prostředky. Anketa ukázala, že v návrhu Roberta Kaliny: pozornost přitahují především architektonické motivy, ale lidé rychle rozpoznali, že hlavním prvkem je Evropa a znázornění evropské identity je mnohostranné, jedinečné a dynamické a spojuje historii kontinentu s jeho budoucností. Vedle tohoto průzkumu veřejného mínění hodnotila návrhy pracovní skupina EMI pro bankovky, a to podle těchto kritérií: výroba, např. zda by návrh způsoboval obtíže při výrobě, a vedl tak k vyššímu množství zkažených tisků nebo odpadu či k výraznému růstu výrobních nákladů, ochrana, např. zda návrh vhodně začleňuje ochranné prvky a zda by s ním byly kompatibilní, a přijetí veřejností, např. zda mohou lidé včetně zrakově postižených jednotlivé nominální hodnoty snadno rozlišit. První návrhy bankovek se zpravidla upravují, aby odpovídaly požadavkům tisku. Konečné návrhy se tak liší od dřívějších verzí. Pracovní skupina pro bankovky dospěla k závěru, že všechny návrhy zařazené do užšího výběru by po určitých úpravách mohly být pro tisk bankovek použity. V prosinci 1996 bylo všech 44 návrhů v podobě anonymizovaných barevných kopií umístěných na tmavém pozadí předloženo Radě EMI. Rada měla k dispozici hodnocení poroty, výsledky průzkumu veřejného mínění i technické připomínky pracovní skupiny pro bankovky. Členové rady schválili tradiční sérii Roberta Kaliny rychle myšlenka obsažená v návrhu jim připadala natolik přesvědčivá, že většina z nich ji zařadila na první místo. Rozhodnutí bylo oznámeno 16. prosince 1996 na dvou tiskových konferencích, které probíhaly současně: jednu uspořádal v EMI ve Frankfurtu prezident EMI Alexandre Lamfalussy, druhou v Evropské radě v Dublinu guvernér nizozemské centrální banky Willem F. Duisenberg (který byl jmenován nástupcem Lamfalussyho v EMI a později prvním prezidentem ECB).

26 Odborná porota vyhodnotila v roce 1996 všech 44 návrhů a sestavila jejich pořadí.

27 26/27 Některé z vybraných návrhů na abstraktní / moderní téma, které byly zařazeny do užšího výběru: 5 Klaus Michel a Sanne Jüngerová, 10 Roger Pfund, 20 Robert Kalina, 50 Maryke Degryseová, 100 Terry Thorn, 200 Klaus Michel a Sanne Jüngerová, 500 Terry Thorn.

28 Některé z vybraných návrhů na téma evropské epochy a umělecké slohy : 5 Yves Zimmermann, 10 Robert Kalina, 20 Ernst a Lorli Jüngerovi, 50 Inge Madlé, 100 Daniel a Johanna Bruunovi, 200 Ernst a Lorli Jüngerovi, 500 Inge Madlé.

29 NÁVRH EUROMINCÍ 28/29 Výběr návrhů euromincí probíhal ve stejnou dobu jako výběr návrhů eurobankovek. Výběr koordinovala Evropská komise. Každá z mincí měla mít společnou evropskou stranu a národní stranu. Pro společnou evropskou stranu navrhoval každý z autorů úplnou sérii mincí vycházející z těchto tří témat: architektonický a dekorativní styl, cíle a ideály Evropské unie a evropské osobnosti. Evropská porota, jíž předsedal generální tajemník Evropské komise a která se skládala z nezávislých odborníků z několika oborů (např. umění, design, numismatika nebo zástupci spotřebitelů), vybrala v březnu 1997 z 36 přihlášených návrhů devět sérií. K možnostem ražby vybraných návrhů a k jejímu objemu se vyjadřovali ředitelé mincoven v Evropě. Na svém zasedání v Amsterodamu v červnu 1997 vybrala Evropská rada vítěznou sérii, jejímž autorem byl Luc Luycx z Belgické královské mincovny. Jeho návrh si získal také většinu (64 %) účastníků průzkumu veřejného mínění, který proběhl před konečným výběrem v celé Evropě. Návrhy společných stran mincí znázorňují Evropu v několika podobách, které mají symbolizovat jednotu Evropské unie. Ostrovní území jsou vyobrazena od velikosti km 2 v případě jednotlivých ostrovů a od km 2 v případě souostroví. Pro výběr návrhů národní strany si každá země určila svůj vlastní postup. Jedinými společnými prvky byla data ražby a 12 hvězd symbolizujících EU. Z historických a často také z institucionálních důvodu je na mincích zemí, které jsou monarchie, vyobrazen vládnoucí panovník. Naopak návrhy mincí zemí, které mají republikové uspořádání, vykazují častěji větší kontinuitu. Například v případě Irska byl motiv keltské harfy určen bez výběrového řízení. Tři nezávislé státy Monako, San Marino a Vatikánský městský stát nemají vlastní měnu a používají eurobankovky a mince. Na základě zvláštních dohod s Francií a Itálií, které při jednáních zastupovaly EU, mohou tyto tři státy razit a vydávat své vlastní euromince, které splňují jednotné specifikace.

30 Luc Luycx z Belgické královské mincovny, autor evropské strany euromincí, při práci v Bruselu. Evropské společenství Návrhy evropské strany mincí zařazené do užšího výběru

31 30/31 PŘÍPRAVA KONEČNÝCH NÁVRHŮ Pracovní skupina pro bankovky vypracovala analýzu zabývající se vhodností návrhů bankovek pro tisk. V ní navrhla některé změny, které byly z technických důvodů nezbytné a týkaly se především umístění ochranných prvků. Například ochranný proužek byl zapuštěn do papíru podél svislé středové osy bankovky, která zároveň tvoří hlavní linku jejího ohybu. Vzhledem k tomu, že místo, v němž je ochranný proužek zapuštěn, má o něco menší odolnost proti natržení, bylo třeba proužek přemístit, a omezit tak pravděpodobnost, že se bankovka ohýbáním poškodí. Vedle těchto technických úprav doporučila Pracovní skupina pro bankovky některé změny původního návrhu, jejichž cílem bylo posílit šance na přijetí u veřejnosti. Tyto změny se týkaly architektonických prvků, mapy Evropy a vlajky EU. Bylo třeba upravit především mosty, okna a portály tak, aby přímo nepřipomínaly skutečné objekty, neboť by tak mohly být národně příznakové. Zobrazené motivy však musely být typickými příklady příslušné epochy a musely také správně znázorňovat stavebně technickou stránku. Například most na bankovce, je-li převeden do skutečného světa, by měl být dostatečně pevný, aby unesl dopravní zátěž. Myšlenku vyobrazit na bankovkách mapu Evropy přijala Rada Evropského měnového institutu kladně. Její členové se však rozcházeli v názoru, jak tuto myšlenku realizovat a zejména jakou podobu mapy použít. Jednou z navrhovaných možností bylo použití map z různých historických epoch, avšak s rizikem, že takové znázornění Evropy může být někdy hůře rozpoznatelné. Navíc by někteří mohli tuto formu považovat za příliš zaměřenou na minulost Evropy a nikoli na její budoucnost. Bylo proto rozhodnuto, že se použijí vyobrazení vycházející ze satelitních snímků. Po určitých úpravách, jejichž účelem bylo zlepšit rozpoznatelnost map a usnadnit jejich tisk, se posuzovalo také přesné zeměpisné území a míra podrobnosti. Bylo přijato rozhodnutí použít zeměpisné znázornění Evropy, ale pouze těch oblastí nebo ostrovů, které byly větší než 400 km 2. Důvodem byla technika ofsetového tisku, která neumožňuje ve velkém měřítku konzistentní tisk hranic oblastí, které jsou menší než 400 km 2. A vzhledem k tomu, že eurobankovky měly obíhat na územích, které jsou blízko zeměpisné Evropy nebo mimo ni, bylo třeba mapu umístit tak, aby bylo možné začlenit i tato území. Pro znázornění španělských držav Ceuty, Melilly a Kanárských ostrovů je na nich zachycena např. Severní Afrika. Francouzské zámořské departamenty Francouzská Guyana, Guadalupe, Martinik a Réunion byly umístěny v malých rámečcích. V neposlední řadě musely návrhy správně vyobrazovat i vlajku EU v modré barvě se zlatými hvězdami, která je umístěna na lícní straně bankovek. V červenci 1997 byly zveřejněny upravené návrhy, ale bližší údaje o ochranných prvcích byly poskytnuty až ve druhé polovině srpna 2001, aby tyto cenné údaje nezískali s předstihem padělatelé, a nemohli tak připravit kopie ochranných prvků ještě před uvedením bankovek do oběhu. Z tohoto důvodu byly zveřejněny pouze napodobeniny návrhů, které obsahovaly několik ochranných a designových prvků ve zkreslené podobě. Například hologramy byly nahrazeny giloší (dekorativní vzor složený z kruhů nebo smyček) a vlajka EU byla vyobrazena na rubové straně v šedé a bílé. Národní motivy pro eurobankovky byly nakonec odmítnuty. V příslušných zemí by se sice bankovkám dostalo patrně lepšího přijetí, ale v ostatních by mohl být vliv opačný. Navíc jednotnost bankovek zvyšuje jejich bezpečnost, neboť je lze snáze porovnávat.

EURO IDENTIFIKACE NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU HMATEM NAKLONĚNÍM. NAŠE měna

EURO IDENTIFIKACE NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU HMATEM NAKLONĚNÍM. NAŠE měna EURO NAŠE měna IDENTIFIKACE HMATEM NAKLONĚNÍM NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU IDENTIFIKACE BANKOVEK 1. HMATEM Papír Plastický tisk 2. NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU Vodoznak Soutisková značka Ochranný proužek Perforace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Ochranné prvky na bankovkách. Bc. Alena Kozubová

Ochranné prvky na bankovkách. Bc. Alena Kozubová Ochranné prvky na bankovkách Bc. Alena Kozubová Ochranné prvky Každá emisní banka chrání své bankovky proti padělání. Od prvního zavedení peněz se padělatelé snaží bankovky napodobit a uvést do oběhu.

Více

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel.

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel. Euro EUROZÓNA Eurozóna je označen ení pro ty státy ty Evropské unie, které přijaly společnou měnu m euro. V současn asné době používá euro nebo měnu, která je na něj n navázána, na, 44 států a 8 území

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY C 284/6 Úřední věstník Evropské unie 25.11.2009 STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 16. listopadu 2009 k návrhu nařízení Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny)

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny) semestrální práce Zdeněk Čumpelík Martin Čížek V Praze

Více

Informační materiály pro média k desátému výročí eurobankovek a mincí

Informační materiály pro média k desátému výročí eurobankovek a mincí Informační materiály pro média k desátému výročí eurobankovek a mincí XXX Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Příprava přechodu na hotovostní euro v roce 2002 5 Přechod na hotovostní euro podle zemí 6 Výroba eurobankovek,

Více

SEZNAMTE SE S NOVOU BANKOVKOU 50

SEZNAMTE SE S NOVOU BANKOVKOU 50 Více informací je k dispozici na stránkách /, 2016 : PŘÍPRAVA Více informací je k dispozici na stránkách /, 2016 : PŘÍPRAVA BANKOVKY 50 Porovnejme BANKOVKY 50 ZE CO JE NOVÉHO Zadní strana Nové eurobankovky

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím RADA EVROPSKÉ

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Den otevřených dveří ČNB Praha,12. června 21 Měnová politika Hlavní cíl 8 HLAVNÍ CÍL: 6 PÉČE O CENOVOU STABILITU Horizont měnové politiky 4 Inflační

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 266. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 40. schůze konané dne 24. ledna 2006 ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,

Více

Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONY VI/2 FINANČNÍ GRAMOTNOST č.

Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONY VI/2 FINANČNÍ GRAMOTNOST č. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONY VI/2 FINANČNÍ GRAMOTNOST č. materiálu: VY_62_INOVACE_0203 ANOTACE: Autor materiálu:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 17.9.2007 KOM(2007) 525 v konečném znění 2007/0192 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně

Více

Úloha. emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy. emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi

Úloha. emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy. emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi Úloha ČNB emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Slup

Více

BANKOVKA 2000 Kč VZOR 2007 SPECIMEN SPECIMEN

BANKOVKA 2000 Kč VZOR 2007 SPECIMEN SPECIMEN BANKOVKA 2000 Kč VZOR 2007 Dne 2. července 2007 vydává Česká národní banka do peněžního oběhu novou bankovku nominální hodnoty 2000 Kč vzoru 2007. Bankovky téže nominální hodnoty vzorů 1996 a 1999 zůstávají

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52)

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52) CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 27. března 2009 žádost České národní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 25.11.2009 Úřední věstník Evropské unie C 284/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 5. listopadu 2009 k doporučením pro

Více

NOVÁ BANKOVKA 20. www.nove-eurobankovky-cs.eu www.euro.ecb.europa.eu

NOVÁ BANKOVKA 20. www.nove-eurobankovky-cs.eu www.euro.ecb.europa.eu NOVÁ BANKOVKA www.nove-eurobankovky-cs.eu www.euro.ecb.europa.eu INOVATIVNÍ A BEZPEČNĚJŠÍ EUROBANKOVKY Nová bankovka je třetí bankovkou ze série Europa. Představuje průlom v technologii výroby bankovek,

Více

BANKOVKA 1000 Kč VZOR 2008

BANKOVKA 1000 Kč VZOR 2008 BANKOVKA 1000 Kč VZOR 2008 Dne 1. dubna 2008 vydává Česká národní banka do peněžního oběhu novou bankovku nominální hodnoty 1000 Kč vzoru 2008. Bankovka téže nominální hodnoty vzoru 1996 zůstává nadále

Více

Ochranné prvky japonské bankovky YEN vzor 2004: 40. Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků.

Ochranné prvky japonské bankovky YEN vzor 2004: 40. Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků. Přílohy Příloha č. 1 Ochranné prvky japonské bankovky 1.000 YEN vzor 2004: 40 Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků. Ochranný prvek číslo 5 v levém dolním rohu lícu bankovky. Detailní

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 28. srpna 2015. k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 28. srpna 2015. k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 28. srpna 2015 k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela žádost Ministerstva financí České

Více

banka = je právnická osoba, založená jako a.s. nebo jako státní peněžní ústava

banka = je právnická osoba, založená jako a.s. nebo jako státní peněžní ústava Otázka: Bankovní soustava a platební styk Předmět: Ekonomie Přidal(a): verunecka21 Bankovní soustava a platební styk 1. bankovní soustava čr. 2. úloha ČNB 3. platení styk 4. výhody a nevýhody forem plat.styku

Více

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků:

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: 1. Logo a název banky jedná se o firemní označení banky, která poskytuje

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh. (Kodifikované znění)

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh. (Kodifikované znění) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2010 KOM(2010) 691 v konečném znění 2010/0338 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (Kodifikované

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L 1997R1103 CS 01.01.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek 30.4.2013 Úřední věstník Evropské unie L 118/37 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (přepracované

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2014

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2014 PADĚLKY 2014 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2014 doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 16. 3. 2015 Padělky 2014 Počet padělků zadržených

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 PADĚLKY 2012 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 26. února 2013 Padělky 2012 Počet padělků zadržených

Více

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek Technická specifikace druhů tabulek registračních značek 1. Druhy tabulek registračních značek: Tabulky registračních značek vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5 a 16 tohoto statutu,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5 a 16 tohoto statutu, L 173/102 30.6.2016 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1061 ze dne 26. května 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA C 273/2 Úřední věstník Evropské unie 16.9.2011 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 23. srpna 2011 k návrhu nařízení o vydávání

Více

32001R R1339

32001R R1339 ROZDÍLOVÁ TABULKA ZAPRACOVÁNÍ PŘEDPISŮ EU DO NÁVRHU ZÁKONA O OBĚHU BANKOVEK A MINCÍ A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 6/993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Navrhovaný předpis ČR Odpovídající

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území ČR v roce 2016

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území ČR v roce 2016 Padělky 2016 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území ČR v roce 2016 Vojtěch Benda člen bankovní rady 13.3.2017 Padělky 2016 Počet padělků zadržených v ČR v roce 2016 se snížil o 1 655 kusů.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Peněžní oběh v ČR Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB emisní den zlaté mince Národní kulturní památka důl Michal Ostrava Ostrava, 6. října 2010 Měnová politika Hlavní cíl 8 HLAVNÍ CÍL:

Více

PRŮVODCE PRO PRACOVNÍKY ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOTOVOST

PRŮVODCE PRO PRACOVNÍKY ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOTOVOST : PŘÍPRAVY : OCHRANNÉ PRVKY nové bankovky 10 let v pořadí jejich nominálních hodnot počínaje bankovkou v roce 01 a 10 od. září 01. První série zůstane zákonným platidlem a bude v oběhu společně Kaiserstrasse

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu Citace: 334/2013 Sb. Částka: 130/2013 Sb. Na straně

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_E18.02

Více

Krátký přehled. Ochranné prvky eurobankovek. www.euro.ecb.eu. Evropská centrální banka, 2010 ISBN 978-92-899-0143-7 ECB-CS

Krátký přehled. Ochranné prvky eurobankovek. www.euro.ecb.eu. Evropská centrální banka, 2010 ISBN 978-92-899-0143-7 ECB-CS Krátký přehled Ochranné prvky eurobankovek ECB-CS Evropská centrální banka, 2010 ISBN 978-92-899-0143-7 www.euro.ecb.eu ÚVOD Znáte ochranné prvky eurobankovek? Tato brožurka přináší přehled nejdůležitějších

Více

innost banky emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci Tábor 14. května 2008 Ing.

innost banky emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci Tábor 14. května 2008 Ing. Emisníčinnost innost České národní banky emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Tábor 14. května 2008

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

INTARNATIONAL CURRENCY EXCHANGE CZECH REPUBLIC (ICE) S.R.O.

INTARNATIONAL CURRENCY EXCHANGE CZECH REPUBLIC (ICE) S.R.O. INTARNATIONAL CURRENCY EXCHANGE CZECH REPUBLIC (ICE) S.R.O. KARTOTÉKA KOREA Obsah KARTOTÉKA KOREA... 1 1000 WON... 2 Bezpečnostní prvky... 2 5000 WON... 4 Bezpečnostní prvky... 4 10000 WON... 7 Bezpečnostní

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2013

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2013 PADĚLKY 2013 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2013 doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 5. 3. 2014 Padělky 2013 Počet padělků zadržených v

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. května 2008 na žádost České národní banky k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21)

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. května 2008 na žádost České národní banky k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21) CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. května 2008 na žádost České národní banky k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21) Úvod a právní základ Dne 6. března 2008 obdržela Evropská

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh. (přepracované znění)

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh. (přepracované znění) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.4.2013 COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ FOND SOUDRŽNOSTI 1 Pravidla propagace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení

Více

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě.

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě. Který typ vizuálního zabezpečení zabezpečení je pro provedení je karet pro vaší provedení organizace karet ten vaší organizace pravý? ten pravý? Průřez kartou Prů řez Zabezpečení zakomponované NA kartě...

Více

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali?

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? Pracovní list č. 1 1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? 2. Jaké vlastnosti by podle vás měli splňovat peníze? 3. Jak si představujete peníze dalšího věku? 4. Jaké ochranné prvky

Více

Fáze ekonomické integrace EU. Hospodářská a měnová unie. Michal Částek

Fáze ekonomické integrace EU. Hospodářská a měnová unie. Michal Částek Fáze ekonomické integrace EU Hospodářská a měnová unie Michal Částek Fáze ekonomické integrace Zóna volného obchodu (bezcelní obchod se zbožím) - ESVO, asociační dohody Celní unie - společný trh (EHS-1968,

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.7.2016 COM(2016) 438 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Evropská měnová integrace

Evropská měnová integrace Mezivládní konference 1990/91 - Maastrichtská smlouva Evropská měnová integrace Mezivládní konference V srpnu 1990 - Komise publikovala dokument s názvem Jeden trh, jedna měna - analýza výhod a nákladů

Více

NÁZEV/TÉMA: Česká měna

NÁZEV/TÉMA: Česká měna NÁZEV/TÉMA: Vyučovací předmět: Poštovní a finanční služby Škola: SŠ informatiky a spojů, Brno Učitel: Ing. Miluše Theimerová Časová jednotka: 45 min. Použité metody: Brainstorming, metoda Ano-Ne Uspořádání

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE Základy pokladní služby - organizace pokladní služby, dotace

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Finanční trh, cenné papíry praktické úlohy III/2 VY_32_INOVACE_22 2 Název školy Registrační

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Vzhled mincí a ochranné prvky bankovek

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Vzhled mincí a ochranné prvky bankovek Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Peníze Vzhled mincí a ochranné prvky bankovek Ročník 4. Anotace Prezentační

Více

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Jitka Klodnerová VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Úvod Euro (EUR) je měna Evropské měnové unie a po americkém dolaru (USD) je druhým nejdůležitějším reprezentantem

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY V Bruselu dne 16.10.2009 KOM(2009) 572 v konečném znění 2009/0159 (CNB) o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému

Více