kalendář akcí duben 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí duben 2015"

Transkript

1

2 kalendář akcí duben 2015 od - do hod. více v rubr St PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Malování na chodníku Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Velikonoční prázdniny - Ze života školy Pá PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Šachový oddíl Velikonoční prázdniny - Ze života školy So Knihovna otevřená Knihovna VELIKONOČNÍ TURNAJ ve FLORBALU 9.00 Z činnosti Ne Neděle velikonoční ŠKWOR v Čenkově Zprávy z Čenkova Velikonoční zábava v Ohrazenici Zprávy z Ohraz Po Pondělí velikonoční VELIKONOČNÍ MINITURNAJ v šachu Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Schůzka učitelů - důchodců Kult. středisko Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Městys Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Zájezd na muzikál FANTOM OPERY Kult. středisko PŘEDNÁŠKA KAMILY POLÁKOVÉ MC Jinečáček Pá Šachový oddíl Uzávěrka výtvarné soutěže - Knihovna So Výlet Sokola do Nového Knína 8.00 Z činnosti Ne Po I. JARNÍ BAZÁREK MC od 8.30 MC Jinečáček Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út I. JARNÍ BAZÁREK MC od 8.30 MC Jinečáček Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček 2

3 St I. JARNÍ BAZÁREK MC od 8.30 MC Jinečáček Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt I. JARNÍ BAZÁREK MC od 8.30 MC Jinečáček Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá Šachový oddíl VYHODNOCENÍ výtvarné soutěže Knihovna Uzávěrka Jineckého zpravodaje na květen So UKLIĎME ČESKO 8.00 SMJ, Z činnosti JINECKÝ PĚŠEC v PDA 9.00 Pionýr Ne Po HRÁTKY S PAMĚTÍ (2. Pexesománie) Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Jince Ze života školy Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St DEN ZEMĚ - MC, ZŠ Jince Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá Šachový oddíl So OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HASIČŮ Z činnosti Ne SLAVÍKOVY JINCE Kult. středisko Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček PÁLENÍ ČARODĚJNIC Z činnosti KVĚTEN 2015 více v příštím čísle JZ St Schůzka učitelů - důchodců Kult. středisko Čt Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Út Den matek Kult. středisko Čt Diakonie - Z činnosti 3

4 přehled duben 2015 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Služby městyse Jince strana 11 Kulturní středisko strana 28 Knihovna strana 32 Mateřské centrum Jinečáček strana 37 Z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací strana 39 Pionýrská skupina Jince strana 52 Ze života školy strana 55 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 62 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 65 Sport strana 66 Zprávy z Čenkova strana 68 Zprávy z Ohrazenice strana 73 Zprávy z Křešína strana 74 Kultura v Hořovicích strana 76 Kultura v Příbrami strana 78 Inzerce strana 79 4

5 společenská kronika duben 2015 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Kadeřábek Antonín 93 let Fryč František 75 let Štěrbová Jana 70 let Kubíček Jaroslav 85 let Helclová Blažena 88 let Hlaváčková Růžena 89 let Vejsadová Marie 75 let Ružbacký Ladislav 80 let Šindar Vojtěch 75 let Branišová Miroslava 86 let V dubnu oslaví narozeniny naši přátelé a kamarádi Vojtěch (75 let) a Máša (72 let) Šindarovi. Hodně zdraví do dalších let, spoustu elánu, radosti a spokojenosti přejí Lidka a Tonda. Rozloučili jsme se Váňová Růžena Tyllová Zdeňka Štochl Pavel 5

6 VZPOMÍNKY Dne 4. března 2015 uplynulo 5 let od chvíle, co nás navždy opustila manželka, maminka a babička paní Růžena Škrabalová. S láskou a úctou vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami, vnoučata Martínek, Andrejka, Davídek, Kubíček a Dominik. Kytičku na hrob Ti jen můžeme dát, tiše postát a vzpomínat Dne 6. dubna 2015 uplyne rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička a praprababička, paní Milena Endrštová z Jinec. S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami. Dne 16. dubna 2015 uplynou dva roky, co nás navždy opustila manželka, matka a babička paní Jana Beránková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 6

7 Městys Jince duben 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Jince se koná ve středu 8. dubna 2015 od 18 hod. v sále Společenského centra Josefa Slavíka. Všichni občané jsou srdečně zváni. Projekt Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince byl slavnostně ukončen 24. března 2015 za přítomnosti zástupců Městyse Jince, Základní školy a Mateřské školy Jince a dalších hostů. Slavnostní akt zahájil starosta městyse Jince Josef Hála. 7

8 Delegace ze Středočeského kraje předala dětem novou třídu Dne byl slavnostně ukončen projekt Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince. Celá rekonstrukce MŠ, jejího okolí a samotná přístavba stála přes 14 milionů korun. Za tyto finanční prostředky byl ve stávajících čtyřech třídách vyměněn nábytek a podlahová krytina, bylo zrekonstruováno dětské hřiště, kde přibyla i nová herní stěna, zastínění pískoviš a lavičky. V areálu MŠ byly vybudovány nové parkovací plochy. Za 3 miliony korun byla zrekonstruována a rozšířena školní kuchyně MŠ. Pro rozšíření kapacity školy se postavila nová třída, díky které přibylo 24 míst pro děti. Na tuto náročnou akci získal městys Jince 10 milionů korun formou nevratné dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Stavbu realizovala firma Invessales s. r. o. Praha. Stuhu za asistence dětí přestřihli Zdeněk Štefek, Václav Chytil a Jiřina Fialová. 8

9 Děti předaly vlastnoručně vyrobené dárky i panu Zdeňku Štefkovi, krajskému radnímu pro kulturu. Slavnostního otevření se kromě vedení městyse Jince zúčastnila řada hostů. Delegaci Středočeského kraje vedla paní Jiřina Fialová, radní pro oblast zdravotnictví, dále byl přítomen krajský radní pro kulturu pan Zdeněk Štefek a ředitel úřadu regionální rady Ing. Václav Chytil ti společně s dětmi slavnostně přestřihli stuhu. Nechyběli zástupci obecních úřadů z okolí, 13. dělostřeleckého pluku Jince, společenských a zájmových organizací, sdělovacích prostředků a jinečtí občané. Po úvodních projevech členů delegace SČ kraje, starosty Jinec Josefa Hály a zástupkyně ředitele pro MŠ Ivany Šebkové následovala prohlídka nové třídy Žabiček, kde děti převzaly od hostů nové hračky a naopak je obdarovaly vlastnoručně vyrobenými dárečky. Ung. Fotoalbum: Rozsireni_kapacity_Materske_skoly_Jince/ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy. Rekonstrukcí vzniklo v MŠ pro děti 25 nových míst. 9

10 Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě Počínaje zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné průkazy OZP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady. Platnost všech těchto průkazů končí k V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. Stejně jako při každých úředních jednáních je nutné prokázat svou totožnost občanským průkazem. Od mají klienti nově možnost zvolit si, zda se přejí na průkazu uvést symbol zdravotního postižení, tedy označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidové (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitostí na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa). Rozsah výhod se liší dle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů OZP TP, ZTP a ZTP/P). Poznámka: Před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do , musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP ČR klientům průkaz OZP v nové podobě vydat. zdroj: 10

11 Služby městyse Jince duben 2015 V období od 1. do 11. dubna jsou prováděny ODEČTY VODOMĚRŮ za 1. čtvrtletí roku V případě, že nebudete v daném termínu přítomni, je potřeba si včas domluvit dobu odečtu na tel. číslech nebo Ukli me Česko je celostátní dobrovolnická úklidová akce - letošní úklid se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015 Do celostátní akce Ukli me Česko se v Jincích kromě základní a mateřské školy zapojili také členové Sboru dobrovolných hasičů, kteří pravidelně dvakrát ročně pořádají sběr železného šrotu v obci. Jarní železná sobota se letos koná právě 18. dubna. SRAZ dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit do úklidu v Jincích, je v 8.00 hod. u sběrného dvora v ul. Pod Váhou. Dobrovolné účastníky žádáme, aby se zaregistrovali na (odkaz Mapa), kde najdou podrobné informace, včetně interaktivní mapy úklidů, seznamu dobrovolníků. Akce probíhá pod záštitou ministra životního prostředí. 11

12 Hospodaření s deš ovou vodou v obcích Hospodaření s deš ovou vodou (HDV) v obcích doznává v posledních letech velkých změn. V současné době se naše společnost vyvíjí takovým způsobem, že musí starý systém kanalizace deš ových vod přehodnotit. Tak jako jsme vybudovali čističky na odpadní vodu, abychom nepouštěli do řeky splašky, tak nyní musíme změnit i způsob odvádění deš ové vody, abychom nepřetěžovali řeky velkými nárazovými průtoky srážkových vod. Kanalizování deš ové vody má velké ekonomické i ekologické důsledky. Časté povodně v posledních letech, výkyvy počasí v dlouhodobém měřítku a dlouhá období sucha jsou přímým důsledkem naší činnosti a našeho způsobu nakládání s vodou. Proto je důležité, aby ke změně došlo globálně, v celém regionu. Česká republika má již od roku 2009 zavedena pravidla pro správné nakládání s deš ovou vodou. Morálka jejich dodržování je však relativně slabá. Nový systém odvodnění přitom přinese užitek jen tehdy, pokud bude správně pochopen a bude respektován. Praxe posledních let ukazuje, že v problematice hospodaření s vodou stále není dostatečná osvěta. Co vlastně dělá voda v krajině? Zdravá krajina je krajina zavodněná. Kapka deště, která spadne v přírodě, se zachytí na listu nebo jehličí, klesá k zemi a přitom se jí velká část vypaří do vzduchu. Po dopadu na zem se velká část deš ové vody vsákne a jen zbytek, který země nepojala, odtéká po povrchu. Vsáklá voda pak pomalu a postupně napájí potůčky, přesouvá se podzemními prameny a vegetací je vytahována zpět, aby se vypařila do vzduchu. Voda se nejvíc vypařuje v době slunečního svitu a odebírá z krajiny teplo pro svoji skupenskou přeměnu. Odevzdává ho zpět v noci a v chladných místech, kde kondenzuje (padá rosa) a vyrovnává tak teploty v prostorovém i časovém měřítku. Voda, která se vypařila, ale nespadne jen v podobě rosy, vytváří oblačnost a znovu zásobuje krajinu deš ovou vodou. Voda je stabilizátorem počasí. Kanalizováním vody vytváříme celé rozsáhlé oblasti, z nichž vodu odvádíme, a tak je vysušujeme. Městská krajina je náchylná k přehřívání slunečním teplem, nemajíc vodu, která by ji svým vypařováním chladila. A protože jsme takto odvodnili obrovské množství ploch, voda v krajině již začíná 12

13 chybět ve velkém. Tato skutečnost vede k dlouhým obdobím sucha, přehřívání kontinentu a následným přívalovým srážkám z oceánu, které vyplaví povodí řek a odtečou zpět do moře. Zdravá krajina má časté a málo vydatné srážky. Ačkoli by se mohlo zdát, že problém velkého množství odvodněných ploch se týká jen větších měst, opak je pravdou. Tento problém se týká téměř každé obce. Odvodněná plocha totiž není jen střecha domu, ale i chodníky, betonové dvorky, nepropustně vyasfaltované náměstí, v obrovské míře i obilná pole, z nichž voda rychle odtéká a téměř se zde nezadržuje. Problém hospodaření s vodou se zdaleka netýká jen měst, ale i rozvojových oblastí a zemědělských obcí. Přímé kanalizování deš ové vody přináší i další, zcela lokální problémy. Města se dnes rozvíjejí rychleji, než se dříve očekávalo, a v mnoha městech přestává stačit kapacita deš ové kanalizace. Mnohá města a obce vybudovala kanalizaci například před patnácti lety (je tedy relativně nová), ale stále se připojují nové pozemky na okrajích obce a přestává stačit kapacita páteřních stok. Ty pak již nedokáží dost rychle odvést všechnu vodu. V důsledku přetížení deš ovou vodou z okraje města může za deště docházet k přehlcení kanalizace a vyplavení centra sídla. Jak se problém řeší? Smyslem nového způsobu odvodnění urbanizovaných území je eliminovat prudký odtok z lokality tak, aby odvodnění staveb bylo bezpečné a nedocházelo k zaplavování obce a aby se voda pokud možno dostala zpět do malého vodního koloběhu, nikoli do řeky. Pravidla, která jsou v České republice již několik let v platnosti, určují povinnosti v nakládání s deš ovou vodou. Povinností stavebníka je řešit problém s deš ovou vodou v maximální možné míře na svém pozemku deš ovou vodu ze střechy a odvodňovaných ploch zachycovat a zadržovat na pozemku tak, aby neodtékala najednou. Stavebníkova povinnost je nechat ji pokud možno vsáknout. Jaká opatření se dají uplatnit, aby se problém nakládání s deš ovou vodou minimalizoval? Základem je úhel pohledu není výhodné na deš ovou vodu nazírat jako na problém, ale naopak, dívat se na ni jako na cennou surovinu. Již ve fázi projektu stavby můžeme ovlivnit, kolik deš ové vody budeme odvádět z pozemku. Pokud zajistíme, aby se voda v maximální míře vypařovala zpět do ovzduší, a zadržíme ji v dosahu povětrnosti, zlepšíme tím klima v obci a ušetříme náklady na zadržování vody. 13

14 Pasivní opatření Propustné povrchy jsou základním pasivním opatřením. Nezastavujme plochu, kde to není nutné. Příjezdová cesta může být asfaltová s obrubníkem (pak z ní musíme odvádět vodu), ale můžeme také vydláždit jen úzké koleje pro kola vozu a zbytek ponechat zatravněný. Voda bude stékat do trávy a vsakovat se a ušetříme desítky čtverečních metrů odvodňované plochy. Zadržování deš ové vody v místě spadu Zadržování a zasakování jsou základním způsobem nakládání s deš ovou vodou. Zasakování má přednost, ne vždy je však možné. Nejčastější příčinou je nedostatečná vsakovací kapacita (jíly), jsou však i případy, kdy nelze zasakovat z bezpečnostních či ekologických důvodů (blízkost skládky odpadů, možnost podmáčení). Proto je druhým řešením vodu akumulovat a řízeně a postupně vypouštět do kanalizace. Vsakovací průleh s podzemní vsakovací rýhou je základním nástrojem decentralizovaného systému odvodnění. Deš ová voda přitéká po trávníku nebo potrubím volně do průlehu, odkud se vsakuje do štěrkové rýhy pod terénem. Rýha je zásobníkem vody, odkud se deš ová voda postupně vsakuje do rostlé zeminy. Není-li vsakování do rostlého terénu možné, nebo je-li příliš pomalé, uplatňuje se akumulace vody a její regulovaný odtok. Akumulační schopnost může rovněž plnit zasakovací průleh, plastová nebo betonová jímka, podzemní plastové bloky, vsakovací tunely aj. Vodní plochy jsou zajímavým řešením pro akumulaci vody ve veřejném prostoru i na zahradě. Deš ová voda ze střechy rodinného domu je často dostatečný zdroj pro napájení zahradního jezírka s přelivem do vsaku nebo řízeného odtoku. Využití v nemovitostech V okamžiku, kdy je nutné deš ovou vodu zadržovat, se přímo nabízí otázka, zda ji nepřeměnit z odpadu na surovinu. Zvláště v situaci, kdy jsme si zvykli například splachovat toalety složitě získávanou a náročně upravovanou a z hlediska kvality kontrolovanou pitnou vodou. Není přitom pochyb o tom, že voda v toaletě nemusí být pitná. Všeobecně se předpokládá, že je možné nahradit užitkovou vodou přibližně 50 % naší spotřeby vody, která se běžně hradí vodou pitnou (viz graf). 14

15 Graf: Možnosti nahrazení pitné vody vodou užitkovou 50 % Zdroj: Zalévání zahrad je poměrně velkým konzumentem vody. V oblastech s nízkou kvalitou zdrojů pitné vody je často pitná voda v řadu chemicky upravována, a pro zalévání je potom vlastně nevhodná. Deš ová voda je přirozená a zdarma. Krom toho, pokud není voda pro zalévání odděleně měřena, platíme za pitnou vodu zbytečně vodné i stočné. Deš ová voda pro zalévání jde mimo tento systém, a nejsou s ní v tomto ohledu žádné potíže. Technicky je zalévání deš ovou vodou jednoduché, protože lze spojit spínání čerpadla s odběrem vody. Splachování toalet již bylo zmíněno. Objem potřebné vody je u splachování toalet podstatně větší než u zalévání zahrady. Vzhledem k nákladům na vybudování akumulační nádrže je vhodné využívat vody více. Využití pro splachování je ale o něco složitější. Jednak je nutné zajistit čerpání vody a udržování dostatečného tlaku ve vodovodu, a jednak zajistit aby voda tekla v každém případě, a to i v případě vyčerpání nádrže. Oba problémy se řeší někdy odděleně čerpání a udržování tlaku malou vodárnou, a případný nedostatek vody hlídáním hladiny v nádrži na deš ovou vodu, a doplňováním této nádrže vodou. Existují také speciální vodárny, které dokáží systém zálohovat pitnou vodou bez doplňování vody do nádrže. Vždy je nutné zajistit, aby nedošlo ke kontaktu vodovodu pitné vody s užitkovou vodou, a to ani ve společné výtokové armatuře (společná výtoková armatura nesmí existovat). Také je nutné měřit objem deš ové vody dodané do objektu pro splachování (případně další účely), aby bylo možné z ní vyměřit stočné. V opačném případě by se stavebník dopouštěl podvodu na stočném. Praní prádla je další z velmi výhodných možností využití pro deš ovou vodu. Pokud je dostatečná kvalita deš ové vody (není znečištěna listím, apod.), je deš ová voda vhodnější než voda z vodovodu. Celá řada sídel 15

16 v ČR je zásobována tvrdou hlubinnou vodou z vrtů nebo studní. V tvrdé vodě se špatně rozpouštějí jak prací prostředky, tak nečistota a vlastně pro praní není vhodná. Deš ová voda nenese v sobě rozpuštěné látky a při jejím používání stačí výrazně méně pracího prostředku pro dosažení stejné kvality praní. Ačkoli to celé vypadá na první pohled složitě, všechny uvedené možnosti jsou jen nápady a návody, jak využívat deš ovou vodu a profitovat z ní, místo toho abychom ji chápali jako problém. Jak kdo naloží s vodou, která padá na jeho pozemek a je jeho, je na každém stavebníkovi a je jeho úkolem zacházet s deš ovou vodou bezpečně, tak aby jejím rychlým vypouštěním z pozemku nezpůsobil problémy jinde. Miroslava Tichá ředitelka SMJ INFORMACE ZE SBĚRNÉHO DVORA Jak nakládat s biologicky rozložitelnými odpady Vážení spoluobčané, podle stávající legislativy upravující podmínky pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady se obcím stanovuje povinnost zajistit místa pro oddělené soustře ování biologických odpadů rostlinného původu minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Tato povinnost je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. V našem případě se jedná o kompostárnu, provozovanou v rámci sběrného dvora. Zde mohou občané našeho městyse odevzdávat biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) v rámci sběrných dnů, a to celoročně. Cíl těchto opatření je zcela zřejmý snížení množství odpadů ukládaného na skládku. Naše kompostárna má plánovanou kapacitu 320 tun BRKO za rok. V roce 2014 bylo na kompostárnu přijato cca 526 tun BRKO, který zde byl zpracován na kompost uzavřenou technologií ve vacích. Z toho pouhých cca 5 % BRKO bylo vybráno přímo od občanů. Ostatních 95 % BRKO vzniklo při údržbě zeleně v obci. 16

17 Cílem do budoucna je podstatným způsobem zvýšit podíl vybraného BRKO přímo od občanů, a to tříděním BRKO v domácnostech tak, aby tento odpad nebyl ukládán do kontejnerů a popelnic společně s ostatním komunálním odpadem, který je v současné době skládkován. Městys má možnost požádat o dotace na projekty ke zkvalitnění nakládání s BRKO, a to na pořízení vhodných nádob (popelnic) na třídění tohoto odpadu. V lednovém čísle Jineckého zpravodaje byla zveřejněna výzva k možnosti získat nádobu na BRKO. Zájem občanů je však minimální a za celou dobu platnosti výzvy se přihlásilo jen 5 občanů. I přesto byla na SFŽP v rámci rozšíření systému separace BRKO podána žádost o poskytnutí dotace na nákup 12 ks plastových kontejnerů na bioodpad o objemu 1100 l, které budou v případě získání dotace rozmístěny po obci. Novelou zákona o odpadech stát zakázal počínaje rokem 2024 ukládání odpadů na skládky. Odpad, který je v současné době na skládky ukládán, bude zřejmě spalován, čímž dojde k významnému zdražení likvidace těchto odpadů. Zejména se bude jednat o náklady spojené s jeho přepravou do spaloven. Zvýšení nákladů se promítne do peněženek každého z nás. Proto je v zájmu každého občana odpady třídit, a to takovým způsobem, aby k jeho likvidaci spalováním docházelo v co nejmenší míře. Čím větší množství vytříděného odpadu, tím nižší náklady na jeho likvidaci. Kovy Od 1. března 2015 přestaly sběrny kovového odpadu vykupovat kovy od občanů za hotové peníze. Platby budou zasílány převodem na účet občana nebo budou peníze zasílány složenkou do místa bydliště. Ve sběrném dvoře je v rámci provozní doby možné celoročně odevzdávat kovový odpad včetně drobného kovového odpadu, jako jsou plechovky od nápojů, kovová víčka, kovové fólie apod. Někteří občané tak skutečně činí. Následujte jejich příkladu. I v rámci rozšíření systému separace kovů byla podána na SFŽP žádost o poskytnutí dotace na nákup 20 ks speciálních zabezpečených kontejnerů na drobný kovový odpad o objemu 2,5 m3, které budou v případě získání dotace rozmístěny na sběrných místech v obci. Elektroodpad Další významná změna, kterou přináší novela zákona o odpadech, se týká elektrozařízení. Novela stanovuje, že do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstra- 17

18 nění. Čili nesmí být nijak rozebíráno na součástky. Při přebírání těchto odpadů do sběrného dvora se setkáváme zejména s tím, že u chladícího zařízení jsou odmontovávány kompresory, čímž je narušen celý chladicí systém a dochází tím i k úniku nebezpečných látek. U praček a jiných velkých spotřebičů se setkáváme s tím, že jsou odmontovávány elektromotory. Součástí novely zákona je taktéž ustanovení, které neumožňuje provozovatelům míst zpětného odběru takto rozebrané elektrozařízení převzít. Není tedy možné jej odevzdat do sběrného dvora. Náš městys má v současné době vytvořeny všechny základní předpoklady ke kvalitnímu třídění odpadů. Jde jen o to toho využít v zájmu vlastních peněženek. Co lze odevzdat do sběrného dvora a podmínky předávání odpadu Základní podmínky Fyzické osoby - občané s trvalým pobytem nebo občané, kteří vlastní nemovitost v k. ú. Jince, Rejkovice a Běřín, mohou využívat služby sběrného dvora zdarma a odevzdávat zde níže uvedené odpady. K ověření těchto skutečností je obsluha sběrného dvora oprávněna vyžadovat předložení dokladu totožnosti. Odpad bude do sběrného dvora přijat pouze za podmínky, že občan platí za svoz komunálního odpadu v obci (známku na popelnici), a to včetně občanů, kteří v k. ú. Jince, Rejkovice a Běřín vlastní nemovitosti, které nevyužívají k trvalému bydlení (rekreační objekty). Nebo doloží jiný způsob oficiální likvidace odpadů. Sběrný dvůr není veřejnou skládkou a není určen pro odevzdávání odpadů podnikatelskými subjekty. Při odevzdávání do sběrného dvora musejí být odpady již roztříděny podle jednotlivých druhů (např. sklo, plasty, papír, kovy, stavební su ). Z kapacitních a časových důvodů není možné tyto odpady ve sběrném dvoře dále třídit. V případě, že odpad nebude roztříděn, má právo obsluha sběrného dvora odpad nepřevzít. Neroztříděný odpad není odpad objemný. Také z provozních důvodu není možné na sběrném dvoře vyklízet (vymetat) přepravní prostředky (automobily, přívěsné vozíky). Objem odpadů musí být minimalizován již před jeho odevzdáním do sběrného dvora. Dle příslušných právních předpisů musí být při přebírání odpadů vedena příslušná evidence. Proto musejí být jednotlivé druhy odpadu odevzdávaného do sběrného dvora váženy. Na požádání vydá obsluha sběrného dvora občanovi potvrzení o druhu a množství odevzdaného odpadu. 18

19 Celý prostor sběrného dvora a kompostárny je nepřetržitě monitorován systémem průmyslových kamer se záznamem. Občané mohou do areálu sběrného dvora a kompostárny vstupovat jen na základě pokynů obsluhy a v areálu sběrného dvora se pak také pokyny obsluhy řídí. Nebezpečný odpad Občané mohou odevzdávat do sběrného dvora nebezpečný odpad, pokud možno v původních obalech. Pokud tento odpad není v původním obalu, musí být vhodným způsobem označeno, co je jeho obsahem. Do sběrného dvora lze odevzdat syntetické motorové, převodové a mazací oleje na bázi ropných produktů, brzdové kapaliny; absorpční činidla (např. sorbenty), filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými materiály; rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie; dřevo obsahující nebezpečné látky; pesticidy, přípravky na ošetřování rostlin a hubení škůdců (obaly znečištěné těmito látkami); zářivky, kompaktní zářivky, LED žárovky (žárovky s wolframovým vláknem a halogenové žárovky nejsou nebezpečným odpadem); barvy (i staré zaschlé), tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky; baterie a akumulátory (knoflíkové baterie, monočlánky, baterie do ručního akumulátorového nářadí, počítačů, mobilních telefonů, automobilové a motocyklové akumulátory kyselinové i gelové, apod.); prázdné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (obaly od barev, motorových olejů, chemických látek apod.); tonery, cartridge (náplně do tiskáren), použité obaly a části tiskáren obsahující barvy do tiskáren. Do sběrného dvora lze odevzdat odpad, který není označen jako nebezpečný: Objemný odpad Např. nábytek, sedací soupravy, koberce nebo jiné podlahové krytiny. Zde platí, že tento odpad musí být objemově minimalizován, např. skříně rozloženy na jednotlivé desky, bez skleněných výplní a zrcadel. Taktéž okna a dveře musejí být bez skleněných výplní. V prostorách sběrného 19

20 dvora není z technického a časového hlediska možné nábytek rozkládat. Dále je nutné demontovat kovové části nábytku, např. židle s kovovými nožičkami. Kov a sklo jsou ukládány zvláš. Sklo Skleněné obaly, sklenice a lahve musejí být prázdné (bez uzávěrů), tabulové sklo bez kovových nebo plastových úchytů. Lze odevzdat i autoskla. Zrcadla jsou objemným odpadem a nepatří do skla. Drátěné sklo se ukládá do objemného odpadu. Sklo je sice možné odevzdat ve sběrném dvoře, ale pokud možno ve větším množství nebo rozměrnější tabule, které nelze uložit do sběrných zvonů. Jednotlivé lahve, sklenice a drobné sklo je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci. Plasty Plastové obaly musejí být prázdné (plastové obaly od nápojů, drogistického zboží, plastové tašky, sáčky, polystyrén, plastový zahradní nábytek, apod.). Jejich objem musí být minimalizován. Plasty je vhodné odevzdávat v plastových pytlích nebo i v jiných, ale vhodným způsobem svázaných. Drobné plastové obaly je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci. Papír Papírové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, reklamní letáky, papírová lepenka, kartony, papírové krabice (složené nebo rozřezané), knihy (zachovalé knihy je možno po předchozí domluvě odevzdat i v místní knihovně). Papír je v malém množství možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci. Kovy Musejí být bez podstatných příměsí, jako jsou např. plastové izolace, kamna a kotle musejí být bez keramických a šamotových výplní. Opět platí, že by měl být kovový odpad pokud možno objemově minimalizován (kovové konstrukce rozřezané na menší díly). Je zde možno odevzdávat i kovové obaly od nápojů (plechovky), kovová víčka, kovové fólie apod. Kompozitní obaly (Tetrapak) Např. obaly od mléka, džusů apod. Obaly v malém množství je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci. Dřevo Nelakované, nenapuštěné chemickými látkami, které není vhodné ke kompostování. 20

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Slovo starosty. Pozvánka 19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU V PONDĚLÍ 30. ČERVNA 2014 V 17.00 HOD.

BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Slovo starosty. Pozvánka 19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU V PONDĚLÍ 30. ČERVNA 2014 V 17.00 HOD. BRAŠKOVSKÉ NOVINY Slovo starosty ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU červen 2014 Ročník: 24 Číslo: 2 Vážení spoluobčané, uteklo to jako voda, čtyři roky tohoto volebního období se chýlí k závěru a proto považuji

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič!

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič! Jílovská DUBEN 2015 Číslo 4 Ročník XXIV Vyšlo dne: 17. 4. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: RMJ str. 2 Informace pro návštěvníky hřbitova str. 4 Jak nakládat

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ŘÍJEN 2013 Z vernisáže výstavy Tomáše Vrány 2 0 1 4 Město Adamov vydá nový kalendář Město Adamov připravilo pro rok 2014 opět stolní kalendář, který tentokrát ponese tématiku

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 6 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Vydařené oslavy 300. Kopečkové pouti vyvrcholily koncertem Michala Davida. NIEMCZA DARUVAR

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 65 V sobotu 20. března jsme společnými silami probudili Urbanovu studánku v Dlouhoňovicích. O tom, proč studánku probouzíme a ne otevíráme,

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ÚNOR 2015 Číslo 2 Ročník XXIV Vyšlo dne: 20. 2. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: O čem jednala RMJ str. 2 Anketa str. 4 Statistiky za rok 2014 str.

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více

INFORMACE. PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA. Co čeká Suchdol v roce 2009

INFORMACE. PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA. Co čeká Suchdol v roce 2009 INFORMACE 12009 PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Czech POINT str. 4 Sběr nebezpečného odpadu str. 5 Sociální systém v roce 2009 str. 7 Souzvuky Vladimíra

Více