kalendář akcí duben 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí duben 2015"

Transkript

1

2 kalendář akcí duben 2015 od - do hod. více v rubr St PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Malování na chodníku Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Velikonoční prázdniny - Ze života školy Pá PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH Knihovna Šachový oddíl Velikonoční prázdniny - Ze života školy So Knihovna otevřená Knihovna VELIKONOČNÍ TURNAJ ve FLORBALU 9.00 Z činnosti Ne Neděle velikonoční ŠKWOR v Čenkově Zprávy z Čenkova Velikonoční zábava v Ohrazenici Zprávy z Ohraz Po Pondělí velikonoční VELIKONOČNÍ MINITURNAJ v šachu Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Schůzka učitelů - důchodců Kult. středisko Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Městys Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Zájezd na muzikál FANTOM OPERY Kult. středisko PŘEDNÁŠKA KAMILY POLÁKOVÉ MC Jinečáček Pá Šachový oddíl Uzávěrka výtvarné soutěže - Knihovna So Výlet Sokola do Nového Knína 8.00 Z činnosti Ne Po I. JARNÍ BAZÁREK MC od 8.30 MC Jinečáček Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út I. JARNÍ BAZÁREK MC od 8.30 MC Jinečáček Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček 2

3 St I. JARNÍ BAZÁREK MC od 8.30 MC Jinečáček Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt I. JARNÍ BAZÁREK MC od 8.30 MC Jinečáček Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá Šachový oddíl VYHODNOCENÍ výtvarné soutěže Knihovna Uzávěrka Jineckého zpravodaje na květen So UKLIĎME ČESKO 8.00 SMJ, Z činnosti JINECKÝ PĚŠEC v PDA 9.00 Pionýr Ne Po HRÁTKY S PAMĚTÍ (2. Pexesománie) Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Jince Ze života školy Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St DEN ZEMĚ - MC, ZŠ Jince Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá Šachový oddíl So OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HASIČŮ Z činnosti Ne SLAVÍKOVY JINCE Kult. středisko Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček PÁLENÍ ČARODĚJNIC Z činnosti KVĚTEN 2015 více v příštím čísle JZ St Schůzka učitelů - důchodců Kult. středisko Čt Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Út Den matek Kult. středisko Čt Diakonie - Z činnosti 3

4 přehled duben 2015 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Služby městyse Jince strana 11 Kulturní středisko strana 28 Knihovna strana 32 Mateřské centrum Jinečáček strana 37 Z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací strana 39 Pionýrská skupina Jince strana 52 Ze života školy strana 55 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 62 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 65 Sport strana 66 Zprávy z Čenkova strana 68 Zprávy z Ohrazenice strana 73 Zprávy z Křešína strana 74 Kultura v Hořovicích strana 76 Kultura v Příbrami strana 78 Inzerce strana 79 4

5 společenská kronika duben 2015 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Kadeřábek Antonín 93 let Fryč František 75 let Štěrbová Jana 70 let Kubíček Jaroslav 85 let Helclová Blažena 88 let Hlaváčková Růžena 89 let Vejsadová Marie 75 let Ružbacký Ladislav 80 let Šindar Vojtěch 75 let Branišová Miroslava 86 let V dubnu oslaví narozeniny naši přátelé a kamarádi Vojtěch (75 let) a Máša (72 let) Šindarovi. Hodně zdraví do dalších let, spoustu elánu, radosti a spokojenosti přejí Lidka a Tonda. Rozloučili jsme se Váňová Růžena Tyllová Zdeňka Štochl Pavel 5

6 VZPOMÍNKY Dne 4. března 2015 uplynulo 5 let od chvíle, co nás navždy opustila manželka, maminka a babička paní Růžena Škrabalová. S láskou a úctou vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami, vnoučata Martínek, Andrejka, Davídek, Kubíček a Dominik. Kytičku na hrob Ti jen můžeme dát, tiše postát a vzpomínat Dne 6. dubna 2015 uplyne rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička a praprababička, paní Milena Endrštová z Jinec. S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami. Dne 16. dubna 2015 uplynou dva roky, co nás navždy opustila manželka, matka a babička paní Jana Beránková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 6

7 Městys Jince duben 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Jince se koná ve středu 8. dubna 2015 od 18 hod. v sále Společenského centra Josefa Slavíka. Všichni občané jsou srdečně zváni. Projekt Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince byl slavnostně ukončen 24. března 2015 za přítomnosti zástupců Městyse Jince, Základní školy a Mateřské školy Jince a dalších hostů. Slavnostní akt zahájil starosta městyse Jince Josef Hála. 7

8 Delegace ze Středočeského kraje předala dětem novou třídu Dne byl slavnostně ukončen projekt Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince. Celá rekonstrukce MŠ, jejího okolí a samotná přístavba stála přes 14 milionů korun. Za tyto finanční prostředky byl ve stávajících čtyřech třídách vyměněn nábytek a podlahová krytina, bylo zrekonstruováno dětské hřiště, kde přibyla i nová herní stěna, zastínění pískoviš a lavičky. V areálu MŠ byly vybudovány nové parkovací plochy. Za 3 miliony korun byla zrekonstruována a rozšířena školní kuchyně MŠ. Pro rozšíření kapacity školy se postavila nová třída, díky které přibylo 24 míst pro děti. Na tuto náročnou akci získal městys Jince 10 milionů korun formou nevratné dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Stavbu realizovala firma Invessales s. r. o. Praha. Stuhu za asistence dětí přestřihli Zdeněk Štefek, Václav Chytil a Jiřina Fialová. 8

9 Děti předaly vlastnoručně vyrobené dárky i panu Zdeňku Štefkovi, krajskému radnímu pro kulturu. Slavnostního otevření se kromě vedení městyse Jince zúčastnila řada hostů. Delegaci Středočeského kraje vedla paní Jiřina Fialová, radní pro oblast zdravotnictví, dále byl přítomen krajský radní pro kulturu pan Zdeněk Štefek a ředitel úřadu regionální rady Ing. Václav Chytil ti společně s dětmi slavnostně přestřihli stuhu. Nechyběli zástupci obecních úřadů z okolí, 13. dělostřeleckého pluku Jince, společenských a zájmových organizací, sdělovacích prostředků a jinečtí občané. Po úvodních projevech členů delegace SČ kraje, starosty Jinec Josefa Hály a zástupkyně ředitele pro MŠ Ivany Šebkové následovala prohlídka nové třídy Žabiček, kde děti převzaly od hostů nové hračky a naopak je obdarovaly vlastnoručně vyrobenými dárečky. Ung. Fotoalbum: Rozsireni_kapacity_Materske_skoly_Jince/ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy. Rekonstrukcí vzniklo v MŠ pro děti 25 nových míst. 9

10 Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě Počínaje zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné průkazy OZP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady. Platnost všech těchto průkazů končí k V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. Stejně jako při každých úředních jednáních je nutné prokázat svou totožnost občanským průkazem. Od mají klienti nově možnost zvolit si, zda se přejí na průkazu uvést symbol zdravotního postižení, tedy označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidové (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitostí na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa). Rozsah výhod se liší dle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů OZP TP, ZTP a ZTP/P). Poznámka: Před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do , musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP ČR klientům průkaz OZP v nové podobě vydat. zdroj: 10

11 Služby městyse Jince duben 2015 V období od 1. do 11. dubna jsou prováděny ODEČTY VODOMĚRŮ za 1. čtvrtletí roku V případě, že nebudete v daném termínu přítomni, je potřeba si včas domluvit dobu odečtu na tel. číslech nebo Ukli me Česko je celostátní dobrovolnická úklidová akce - letošní úklid se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015 Do celostátní akce Ukli me Česko se v Jincích kromě základní a mateřské školy zapojili také členové Sboru dobrovolných hasičů, kteří pravidelně dvakrát ročně pořádají sběr železného šrotu v obci. Jarní železná sobota se letos koná právě 18. dubna. SRAZ dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit do úklidu v Jincích, je v 8.00 hod. u sběrného dvora v ul. Pod Váhou. Dobrovolné účastníky žádáme, aby se zaregistrovali na (odkaz Mapa), kde najdou podrobné informace, včetně interaktivní mapy úklidů, seznamu dobrovolníků. Akce probíhá pod záštitou ministra životního prostředí. 11

12 Hospodaření s deš ovou vodou v obcích Hospodaření s deš ovou vodou (HDV) v obcích doznává v posledních letech velkých změn. V současné době se naše společnost vyvíjí takovým způsobem, že musí starý systém kanalizace deš ových vod přehodnotit. Tak jako jsme vybudovali čističky na odpadní vodu, abychom nepouštěli do řeky splašky, tak nyní musíme změnit i způsob odvádění deš ové vody, abychom nepřetěžovali řeky velkými nárazovými průtoky srážkových vod. Kanalizování deš ové vody má velké ekonomické i ekologické důsledky. Časté povodně v posledních letech, výkyvy počasí v dlouhodobém měřítku a dlouhá období sucha jsou přímým důsledkem naší činnosti a našeho způsobu nakládání s vodou. Proto je důležité, aby ke změně došlo globálně, v celém regionu. Česká republika má již od roku 2009 zavedena pravidla pro správné nakládání s deš ovou vodou. Morálka jejich dodržování je však relativně slabá. Nový systém odvodnění přitom přinese užitek jen tehdy, pokud bude správně pochopen a bude respektován. Praxe posledních let ukazuje, že v problematice hospodaření s vodou stále není dostatečná osvěta. Co vlastně dělá voda v krajině? Zdravá krajina je krajina zavodněná. Kapka deště, která spadne v přírodě, se zachytí na listu nebo jehličí, klesá k zemi a přitom se jí velká část vypaří do vzduchu. Po dopadu na zem se velká část deš ové vody vsákne a jen zbytek, který země nepojala, odtéká po povrchu. Vsáklá voda pak pomalu a postupně napájí potůčky, přesouvá se podzemními prameny a vegetací je vytahována zpět, aby se vypařila do vzduchu. Voda se nejvíc vypařuje v době slunečního svitu a odebírá z krajiny teplo pro svoji skupenskou přeměnu. Odevzdává ho zpět v noci a v chladných místech, kde kondenzuje (padá rosa) a vyrovnává tak teploty v prostorovém i časovém měřítku. Voda, která se vypařila, ale nespadne jen v podobě rosy, vytváří oblačnost a znovu zásobuje krajinu deš ovou vodou. Voda je stabilizátorem počasí. Kanalizováním vody vytváříme celé rozsáhlé oblasti, z nichž vodu odvádíme, a tak je vysušujeme. Městská krajina je náchylná k přehřívání slunečním teplem, nemajíc vodu, která by ji svým vypařováním chladila. A protože jsme takto odvodnili obrovské množství ploch, voda v krajině již začíná 12

13 chybět ve velkém. Tato skutečnost vede k dlouhým obdobím sucha, přehřívání kontinentu a následným přívalovým srážkám z oceánu, které vyplaví povodí řek a odtečou zpět do moře. Zdravá krajina má časté a málo vydatné srážky. Ačkoli by se mohlo zdát, že problém velkého množství odvodněných ploch se týká jen větších měst, opak je pravdou. Tento problém se týká téměř každé obce. Odvodněná plocha totiž není jen střecha domu, ale i chodníky, betonové dvorky, nepropustně vyasfaltované náměstí, v obrovské míře i obilná pole, z nichž voda rychle odtéká a téměř se zde nezadržuje. Problém hospodaření s vodou se zdaleka netýká jen měst, ale i rozvojových oblastí a zemědělských obcí. Přímé kanalizování deš ové vody přináší i další, zcela lokální problémy. Města se dnes rozvíjejí rychleji, než se dříve očekávalo, a v mnoha městech přestává stačit kapacita deš ové kanalizace. Mnohá města a obce vybudovala kanalizaci například před patnácti lety (je tedy relativně nová), ale stále se připojují nové pozemky na okrajích obce a přestává stačit kapacita páteřních stok. Ty pak již nedokáží dost rychle odvést všechnu vodu. V důsledku přetížení deš ovou vodou z okraje města může za deště docházet k přehlcení kanalizace a vyplavení centra sídla. Jak se problém řeší? Smyslem nového způsobu odvodnění urbanizovaných území je eliminovat prudký odtok z lokality tak, aby odvodnění staveb bylo bezpečné a nedocházelo k zaplavování obce a aby se voda pokud možno dostala zpět do malého vodního koloběhu, nikoli do řeky. Pravidla, která jsou v České republice již několik let v platnosti, určují povinnosti v nakládání s deš ovou vodou. Povinností stavebníka je řešit problém s deš ovou vodou v maximální možné míře na svém pozemku deš ovou vodu ze střechy a odvodňovaných ploch zachycovat a zadržovat na pozemku tak, aby neodtékala najednou. Stavebníkova povinnost je nechat ji pokud možno vsáknout. Jaká opatření se dají uplatnit, aby se problém nakládání s deš ovou vodou minimalizoval? Základem je úhel pohledu není výhodné na deš ovou vodu nazírat jako na problém, ale naopak, dívat se na ni jako na cennou surovinu. Již ve fázi projektu stavby můžeme ovlivnit, kolik deš ové vody budeme odvádět z pozemku. Pokud zajistíme, aby se voda v maximální míře vypařovala zpět do ovzduší, a zadržíme ji v dosahu povětrnosti, zlepšíme tím klima v obci a ušetříme náklady na zadržování vody. 13

14 Pasivní opatření Propustné povrchy jsou základním pasivním opatřením. Nezastavujme plochu, kde to není nutné. Příjezdová cesta může být asfaltová s obrubníkem (pak z ní musíme odvádět vodu), ale můžeme také vydláždit jen úzké koleje pro kola vozu a zbytek ponechat zatravněný. Voda bude stékat do trávy a vsakovat se a ušetříme desítky čtverečních metrů odvodňované plochy. Zadržování deš ové vody v místě spadu Zadržování a zasakování jsou základním způsobem nakládání s deš ovou vodou. Zasakování má přednost, ne vždy je však možné. Nejčastější příčinou je nedostatečná vsakovací kapacita (jíly), jsou však i případy, kdy nelze zasakovat z bezpečnostních či ekologických důvodů (blízkost skládky odpadů, možnost podmáčení). Proto je druhým řešením vodu akumulovat a řízeně a postupně vypouštět do kanalizace. Vsakovací průleh s podzemní vsakovací rýhou je základním nástrojem decentralizovaného systému odvodnění. Deš ová voda přitéká po trávníku nebo potrubím volně do průlehu, odkud se vsakuje do štěrkové rýhy pod terénem. Rýha je zásobníkem vody, odkud se deš ová voda postupně vsakuje do rostlé zeminy. Není-li vsakování do rostlého terénu možné, nebo je-li příliš pomalé, uplatňuje se akumulace vody a její regulovaný odtok. Akumulační schopnost může rovněž plnit zasakovací průleh, plastová nebo betonová jímka, podzemní plastové bloky, vsakovací tunely aj. Vodní plochy jsou zajímavým řešením pro akumulaci vody ve veřejném prostoru i na zahradě. Deš ová voda ze střechy rodinného domu je často dostatečný zdroj pro napájení zahradního jezírka s přelivem do vsaku nebo řízeného odtoku. Využití v nemovitostech V okamžiku, kdy je nutné deš ovou vodu zadržovat, se přímo nabízí otázka, zda ji nepřeměnit z odpadu na surovinu. Zvláště v situaci, kdy jsme si zvykli například splachovat toalety složitě získávanou a náročně upravovanou a z hlediska kvality kontrolovanou pitnou vodou. Není přitom pochyb o tom, že voda v toaletě nemusí být pitná. Všeobecně se předpokládá, že je možné nahradit užitkovou vodou přibližně 50 % naší spotřeby vody, která se běžně hradí vodou pitnou (viz graf). 14

15 Graf: Možnosti nahrazení pitné vody vodou užitkovou 50 % Zdroj: Zalévání zahrad je poměrně velkým konzumentem vody. V oblastech s nízkou kvalitou zdrojů pitné vody je často pitná voda v řadu chemicky upravována, a pro zalévání je potom vlastně nevhodná. Deš ová voda je přirozená a zdarma. Krom toho, pokud není voda pro zalévání odděleně měřena, platíme za pitnou vodu zbytečně vodné i stočné. Deš ová voda pro zalévání jde mimo tento systém, a nejsou s ní v tomto ohledu žádné potíže. Technicky je zalévání deš ovou vodou jednoduché, protože lze spojit spínání čerpadla s odběrem vody. Splachování toalet již bylo zmíněno. Objem potřebné vody je u splachování toalet podstatně větší než u zalévání zahrady. Vzhledem k nákladům na vybudování akumulační nádrže je vhodné využívat vody více. Využití pro splachování je ale o něco složitější. Jednak je nutné zajistit čerpání vody a udržování dostatečného tlaku ve vodovodu, a jednak zajistit aby voda tekla v každém případě, a to i v případě vyčerpání nádrže. Oba problémy se řeší někdy odděleně čerpání a udržování tlaku malou vodárnou, a případný nedostatek vody hlídáním hladiny v nádrži na deš ovou vodu, a doplňováním této nádrže vodou. Existují také speciální vodárny, které dokáží systém zálohovat pitnou vodou bez doplňování vody do nádrže. Vždy je nutné zajistit, aby nedošlo ke kontaktu vodovodu pitné vody s užitkovou vodou, a to ani ve společné výtokové armatuře (společná výtoková armatura nesmí existovat). Také je nutné měřit objem deš ové vody dodané do objektu pro splachování (případně další účely), aby bylo možné z ní vyměřit stočné. V opačném případě by se stavebník dopouštěl podvodu na stočném. Praní prádla je další z velmi výhodných možností využití pro deš ovou vodu. Pokud je dostatečná kvalita deš ové vody (není znečištěna listím, apod.), je deš ová voda vhodnější než voda z vodovodu. Celá řada sídel 15

16 v ČR je zásobována tvrdou hlubinnou vodou z vrtů nebo studní. V tvrdé vodě se špatně rozpouštějí jak prací prostředky, tak nečistota a vlastně pro praní není vhodná. Deš ová voda nenese v sobě rozpuštěné látky a při jejím používání stačí výrazně méně pracího prostředku pro dosažení stejné kvality praní. Ačkoli to celé vypadá na první pohled složitě, všechny uvedené možnosti jsou jen nápady a návody, jak využívat deš ovou vodu a profitovat z ní, místo toho abychom ji chápali jako problém. Jak kdo naloží s vodou, která padá na jeho pozemek a je jeho, je na každém stavebníkovi a je jeho úkolem zacházet s deš ovou vodou bezpečně, tak aby jejím rychlým vypouštěním z pozemku nezpůsobil problémy jinde. Miroslava Tichá ředitelka SMJ INFORMACE ZE SBĚRNÉHO DVORA Jak nakládat s biologicky rozložitelnými odpady Vážení spoluobčané, podle stávající legislativy upravující podmínky pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady se obcím stanovuje povinnost zajistit místa pro oddělené soustře ování biologických odpadů rostlinného původu minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Tato povinnost je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. V našem případě se jedná o kompostárnu, provozovanou v rámci sběrného dvora. Zde mohou občané našeho městyse odevzdávat biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) v rámci sběrných dnů, a to celoročně. Cíl těchto opatření je zcela zřejmý snížení množství odpadů ukládaného na skládku. Naše kompostárna má plánovanou kapacitu 320 tun BRKO za rok. V roce 2014 bylo na kompostárnu přijato cca 526 tun BRKO, který zde byl zpracován na kompost uzavřenou technologií ve vacích. Z toho pouhých cca 5 % BRKO bylo vybráno přímo od občanů. Ostatních 95 % BRKO vzniklo při údržbě zeleně v obci. 16

17 Cílem do budoucna je podstatným způsobem zvýšit podíl vybraného BRKO přímo od občanů, a to tříděním BRKO v domácnostech tak, aby tento odpad nebyl ukládán do kontejnerů a popelnic společně s ostatním komunálním odpadem, který je v současné době skládkován. Městys má možnost požádat o dotace na projekty ke zkvalitnění nakládání s BRKO, a to na pořízení vhodných nádob (popelnic) na třídění tohoto odpadu. V lednovém čísle Jineckého zpravodaje byla zveřejněna výzva k možnosti získat nádobu na BRKO. Zájem občanů je však minimální a za celou dobu platnosti výzvy se přihlásilo jen 5 občanů. I přesto byla na SFŽP v rámci rozšíření systému separace BRKO podána žádost o poskytnutí dotace na nákup 12 ks plastových kontejnerů na bioodpad o objemu 1100 l, které budou v případě získání dotace rozmístěny po obci. Novelou zákona o odpadech stát zakázal počínaje rokem 2024 ukládání odpadů na skládky. Odpad, který je v současné době na skládky ukládán, bude zřejmě spalován, čímž dojde k významnému zdražení likvidace těchto odpadů. Zejména se bude jednat o náklady spojené s jeho přepravou do spaloven. Zvýšení nákladů se promítne do peněženek každého z nás. Proto je v zájmu každého občana odpady třídit, a to takovým způsobem, aby k jeho likvidaci spalováním docházelo v co nejmenší míře. Čím větší množství vytříděného odpadu, tím nižší náklady na jeho likvidaci. Kovy Od 1. března 2015 přestaly sběrny kovového odpadu vykupovat kovy od občanů za hotové peníze. Platby budou zasílány převodem na účet občana nebo budou peníze zasílány složenkou do místa bydliště. Ve sběrném dvoře je v rámci provozní doby možné celoročně odevzdávat kovový odpad včetně drobného kovového odpadu, jako jsou plechovky od nápojů, kovová víčka, kovové fólie apod. Někteří občané tak skutečně činí. Následujte jejich příkladu. I v rámci rozšíření systému separace kovů byla podána na SFŽP žádost o poskytnutí dotace na nákup 20 ks speciálních zabezpečených kontejnerů na drobný kovový odpad o objemu 2,5 m3, které budou v případě získání dotace rozmístěny na sběrných místech v obci. Elektroodpad Další významná změna, kterou přináší novela zákona o odpadech, se týká elektrozařízení. Novela stanovuje, že do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstra- 17

18 nění. Čili nesmí být nijak rozebíráno na součástky. Při přebírání těchto odpadů do sběrného dvora se setkáváme zejména s tím, že u chladícího zařízení jsou odmontovávány kompresory, čímž je narušen celý chladicí systém a dochází tím i k úniku nebezpečných látek. U praček a jiných velkých spotřebičů se setkáváme s tím, že jsou odmontovávány elektromotory. Součástí novely zákona je taktéž ustanovení, které neumožňuje provozovatelům míst zpětného odběru takto rozebrané elektrozařízení převzít. Není tedy možné jej odevzdat do sběrného dvora. Náš městys má v současné době vytvořeny všechny základní předpoklady ke kvalitnímu třídění odpadů. Jde jen o to toho využít v zájmu vlastních peněženek. Co lze odevzdat do sběrného dvora a podmínky předávání odpadu Základní podmínky Fyzické osoby - občané s trvalým pobytem nebo občané, kteří vlastní nemovitost v k. ú. Jince, Rejkovice a Běřín, mohou využívat služby sběrného dvora zdarma a odevzdávat zde níže uvedené odpady. K ověření těchto skutečností je obsluha sběrného dvora oprávněna vyžadovat předložení dokladu totožnosti. Odpad bude do sběrného dvora přijat pouze za podmínky, že občan platí za svoz komunálního odpadu v obci (známku na popelnici), a to včetně občanů, kteří v k. ú. Jince, Rejkovice a Běřín vlastní nemovitosti, které nevyužívají k trvalému bydlení (rekreační objekty). Nebo doloží jiný způsob oficiální likvidace odpadů. Sběrný dvůr není veřejnou skládkou a není určen pro odevzdávání odpadů podnikatelskými subjekty. Při odevzdávání do sběrného dvora musejí být odpady již roztříděny podle jednotlivých druhů (např. sklo, plasty, papír, kovy, stavební su ). Z kapacitních a časových důvodů není možné tyto odpady ve sběrném dvoře dále třídit. V případě, že odpad nebude roztříděn, má právo obsluha sběrného dvora odpad nepřevzít. Neroztříděný odpad není odpad objemný. Také z provozních důvodu není možné na sběrném dvoře vyklízet (vymetat) přepravní prostředky (automobily, přívěsné vozíky). Objem odpadů musí být minimalizován již před jeho odevzdáním do sběrného dvora. Dle příslušných právních předpisů musí být při přebírání odpadů vedena příslušná evidence. Proto musejí být jednotlivé druhy odpadu odevzdávaného do sběrného dvora váženy. Na požádání vydá obsluha sběrného dvora občanovi potvrzení o druhu a množství odevzdaného odpadu. 18

19 Celý prostor sběrného dvora a kompostárny je nepřetržitě monitorován systémem průmyslových kamer se záznamem. Občané mohou do areálu sběrného dvora a kompostárny vstupovat jen na základě pokynů obsluhy a v areálu sběrného dvora se pak také pokyny obsluhy řídí. Nebezpečný odpad Občané mohou odevzdávat do sběrného dvora nebezpečný odpad, pokud možno v původních obalech. Pokud tento odpad není v původním obalu, musí být vhodným způsobem označeno, co je jeho obsahem. Do sběrného dvora lze odevzdat syntetické motorové, převodové a mazací oleje na bázi ropných produktů, brzdové kapaliny; absorpční činidla (např. sorbenty), filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými materiály; rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie; dřevo obsahující nebezpečné látky; pesticidy, přípravky na ošetřování rostlin a hubení škůdců (obaly znečištěné těmito látkami); zářivky, kompaktní zářivky, LED žárovky (žárovky s wolframovým vláknem a halogenové žárovky nejsou nebezpečným odpadem); barvy (i staré zaschlé), tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky; baterie a akumulátory (knoflíkové baterie, monočlánky, baterie do ručního akumulátorového nářadí, počítačů, mobilních telefonů, automobilové a motocyklové akumulátory kyselinové i gelové, apod.); prázdné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (obaly od barev, motorových olejů, chemických látek apod.); tonery, cartridge (náplně do tiskáren), použité obaly a části tiskáren obsahující barvy do tiskáren. Do sběrného dvora lze odevzdat odpad, který není označen jako nebezpečný: Objemný odpad Např. nábytek, sedací soupravy, koberce nebo jiné podlahové krytiny. Zde platí, že tento odpad musí být objemově minimalizován, např. skříně rozloženy na jednotlivé desky, bez skleněných výplní a zrcadel. Taktéž okna a dveře musejí být bez skleněných výplní. V prostorách sběrného 19

20 dvora není z technického a časového hlediska možné nábytek rozkládat. Dále je nutné demontovat kovové části nábytku, např. židle s kovovými nožičkami. Kov a sklo jsou ukládány zvláš. Sklo Skleněné obaly, sklenice a lahve musejí být prázdné (bez uzávěrů), tabulové sklo bez kovových nebo plastových úchytů. Lze odevzdat i autoskla. Zrcadla jsou objemným odpadem a nepatří do skla. Drátěné sklo se ukládá do objemného odpadu. Sklo je sice možné odevzdat ve sběrném dvoře, ale pokud možno ve větším množství nebo rozměrnější tabule, které nelze uložit do sběrných zvonů. Jednotlivé lahve, sklenice a drobné sklo je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci. Plasty Plastové obaly musejí být prázdné (plastové obaly od nápojů, drogistického zboží, plastové tašky, sáčky, polystyrén, plastový zahradní nábytek, apod.). Jejich objem musí být minimalizován. Plasty je vhodné odevzdávat v plastových pytlích nebo i v jiných, ale vhodným způsobem svázaných. Drobné plastové obaly je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci. Papír Papírové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, reklamní letáky, papírová lepenka, kartony, papírové krabice (složené nebo rozřezané), knihy (zachovalé knihy je možno po předchozí domluvě odevzdat i v místní knihovně). Papír je v malém množství možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci. Kovy Musejí být bez podstatných příměsí, jako jsou např. plastové izolace, kamna a kotle musejí být bez keramických a šamotových výplní. Opět platí, že by měl být kovový odpad pokud možno objemově minimalizován (kovové konstrukce rozřezané na menší díly). Je zde možno odevzdávat i kovové obaly od nápojů (plechovky), kovová víčka, kovové fólie apod. Kompozitní obaly (Tetrapak) Např. obaly od mléka, džusů apod. Obaly v malém množství je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci. Dřevo Nelakované, nenapuštěné chemickými látkami, které není vhodné ke kompostování. 20

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická osoba Právní forma* 3 jiná

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Příloha č.5 ke smlouvě Sazebník příspěvků Pro skupinu 1 - Velké domácí spotřebiče ceny jsou uvedeny bez DPH

Příloha č.5 ke smlouvě Sazebník příspěvků Pro skupinu 1 - Velké domácí spotřebiče ceny jsou uvedeny bez DPH sazebník příspěvků platný pro rok 2008 Příloha č.5 ke smlouvě Pro skupinu 1 - Velké domácí spotřebiče Skupina elektrozařízení Kategorie/popis PNE/ks Pprofi/kg/PNE Chladničky,kombinace chladničky a mrazničky

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SHROMAŽDIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU. v areálu První jílovské a.s., Hostěradice čp. 17 OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ

PROVOZNÍ ŘÁD SHROMAŽDIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU. v areálu První jílovské a.s., Hostěradice čp. 17 OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ PROVOZNÍ ŘÁD SHROMAŽDIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU v areálu První jílovské a.s., Hostěradice čp. 17 OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ Tento provozní řád byl schválen Radou obce dne 11.3.2015 vydán v souladu se zákonem č. 185/2001

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy Závazné podmínky pro registrované poslední prodejce/servisy 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému provozovaného

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1].

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1]. MISE č. 1 a 2 Hlavním zaměřením těchto misí je odpad, proto je k těmto úkolům vhodné znát základní pojmy týkající se jeho třídění, a to jaký odpad vlastně třídit vůbec lze. Informace jsou přehledně shrnuté

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015. Část první Základní ustanovení

OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015. Část první Základní ustanovení OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015 k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI. PROČ, CO, JAK a KAM TŘÍDIT ODPAD

S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI. PROČ, CO, JAK a KAM TŘÍDIT ODPAD S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI PROČ, CO, JAK a KAM TŘÍDIT ODPAD V přírodě v podstatě žádné odpady neexistují. Odpady produkuje pouze člověk při svých činnostech od nepaměti. Od historie odpadů k jejich

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA TEPLICE NAD

Více

2.místo finanční odměna/věcná cena v hodnotě 4.000,- Kč, věcné ceny od partnerů

2.místo finanční odměna/věcná cena v hodnotě 4.000,- Kč, věcné ceny od partnerů SOUTĚŽ VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO ŽAMBERSKÉ ŠKOLY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pro školní rok 2014/2015 8. ročník

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č Příloha usnesení: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2012 O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC, VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více