DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily"

Transkript

1 J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry politologie a humanitních studií od 1. září 2010 odborný asistent na katedře politologie a humanitních studií (vyučované kurzy: Volební systémy, Volební analýza, Politika volebních reforem ve střední Evropě, Metody výzkumu výstupů volební soutěže, Kvantitativní metody volební analýzy, Politické strany a stranické systémy, Metody výzkumu v politické vědě, Politická kultura v ČR, Český politický systém, Současná komparativní politologie, Přechody k demokracii ve střední Evropě v teorii a praxi, Politologie, Politický marketing, Média a politika) předseda Disciplinární komise Metropolitní univerzity Praha Od 2013 Ústav politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ČR od 1. října 2013 externí vyučující (vyučované kurzy: Politika volebních reforem ve střední Evropě; Média a politika) Ústav politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ČR od 1. října 2011 (vyučované kurzy v rámci doktorského studia: Politika volebních reforem ve střední Evropě, Analýza výstupů volební soutěže) s. r. o., Praha, ČR lektor kurzu politologie, spolupráce na přípravě studijních materiálů odborná spolupráce na politologické části testů Národních srovnávacích zkoušek Střední odborná škola a střední odborné učiliště Weilova, Praha, ČR výuka anglického jazyka (září až říjen 2009 a dále pak únor až červen 2010)

2 ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH INSTITUCÍCH Od 2014 Communication and Media Research Center člen vědecké rady VZDĚLÁNÍ Ústav politologie, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR (titul Ph.D.) doktorské studium, obor Politologie Název disertační práce: Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem v České republice, ; školitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D Ústav politologie, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR (titul Mgr.) navazující magisterské studium, obor Politické teorie a soudobé dějiny Název diplomové práce: Jak reformovat český sněmovní volební systém? Analýza stávajícího systému a možnosti jeho reformy; vedoucí diplomové práce: PhDr. Jan Bureš, Ph.D Ústav politologie, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR Bakalářské studium, obor Politologie Název bakalářské práce: Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Bureš, Ph.D FCE Certificate Tutor, Praha, ČR Pomaturitní studium anglického jazyka OCENĚNÍ 2009 Cena Josefa Luxe speciální cena poroty téma soutěže: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti Název předložené práce: Jaký volební systém pro nové demokracie? Diskuse o nastavení volebního systému v Československu na přelomu let 1989 a 1990 speciální cena poroty za pozoruhodný příspěvek k teorii volebních systémů, který dokázal autor tvořivým způsobem využít pro hodnocení diskusí o volební reformě, jež probíhala v Občanském fóru na počátku 90. let

3 ZAHRANIČNÍ STÁŽE (KRÁTKODOBÉ) 21. až Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Litva přednášky v rámci Erasmus Teaching Programme na téma: 2010 Parliamentary Elections in the Central Europe a Party System and Party Politics in the Czech Republic after až Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica, Slovenská republika přednášky v rámci Erasmus Teaching Programme na témata: Proporcionalita volebních výsledků: problémy, měření, vlivy a Dvacet let politiky volebních reforem v České republice GRANTY A SPOLUPRÁCE NA GRANTECH 2013 hlavní řešitel grantového projektu v rámci Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha Prezidentská volba 2013 grant řešen na Metropolitní univerzitě Praha hlavní řešitel grantového projektu u Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze č Dvacet let politiky volebních reforem ( ) grant řešen na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2011 spolupráce na řešení grantového projektu u Grantové agentury České republiky č. 407/09/1023 Budování české demokracie v letech hlavní řešitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D.; grant řešen na Metropolitní univerzitě Praha v letech

4 ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST MONOGRAFIE Charvát, Jakub Politika volebních reforem v ČR po roce Praha : Grada. KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE Charvát, Jakub Just, Petr (a kol.) První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha : MUP Press. Bureš, Jan Charvát, Jakub Just, Petr Štefek, Martin Česká demokracie po roce Institucionální základy českého politického systému. Praha : Grada. Bureš, Jan Charvát, Jakub Just, Petr (a kol.) Levice v České republice a na Slovensku Praha : Aleš Čeněk. ODBORNÉ STUDIE A ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH Charvát, Jakub The Czech Party System Change since 2010: From Fragile Stability to Stable Fragility. Revista de Stiinte Politice/Revue des Sciences politiques, iss. 41, pp Charvát, Jakub Analýza procesu zavádění přímé volby prezidenta v ČR. Evropská volební studia, roč. 8, č. 2, s , on-line text (http://ispo.fss.muni.cz/uploads/evs/016/evs_8_2_4.pdf). Charvát, Jakub Judikatura Ústavního soudu ČR v otázce voleb do Parlamentu ČR. Politologická revue, roč. 19, č. 2, s Charvát, Jakub Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem v ČR, Politics in Central Europe, vol. 8, no. 2, pp Charvát, Jakub Teorie společenské volby a volební design 1989 až Aplikace filozoficko-teoretického konceptu v politické praxi. Slovenská politologická revue, roč. 11, č. 4, s Charvát, Jakub Malapportionment, hodnota hlasu a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Politologický časopis, roč. 18, č. 4, s Charvát, Jakub Mechanismus volebního bonusu a řecká varianta volební reformy optikou výsledků českých sněmovních voleb. Politologický časopis, roč. 18, č. 1, s Charvát, Jakub Re/konstrukce volebních systémů v procesu postkomunistické demokratické tranzice: obecný rámec pro analýzu III. vlny volebních reforem v Polsku, Maďarsku a Československu, Člověk, č. 23, on-line text (http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku= ). Charvát, Jakub Proporcionalita volebních systémů: měření, problémy, vlivy. Slovenská politologická revue, roč. 10, č. 1, s Charvát, Jakub Štefek, Martin Kořeny československé volební reformy připravované v druhé polovině osmdesátých let dvacátého století. Politologický časopis, roč. 17, č. 1, s

5 Charvát, Jakub Recenzní stať ke knize Volební systémy (R. Chytilek, J. Šedo, T. Lebeda, D. Čaloud). Člověk, č. 17, on-line text (http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku= ). Charvát, Jakub Irácké parlamentní volby Úvahy nad iráckým volebním systémem. Slovenská politologická revue, roč. 9, č. 4, s Charvát, Jakub O původu maďarského volebního systému. Člověk, č. 16, on-line text (http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku= ). Charvát, Jakub Řecká varianta a reforma sněmovního volebního systému. Evropská volební studia, roč. 4, č. 1, s , on-line text (http://ispo.fss.muni.cz/uploads/evs/007/evs_4_1_5.pdf). Charvát, Jakub Úvahy nad otázkou platnosti Duvergerových hypotéz. Slovenská politologická revue, roč. 9, č. 2, s Charvát, Jakub Arend Lijphart jako teoretik volebních systémů. Slovenská politologická revue, roč. 9, č. 1, s Charvát, Jakub Několik poznámek ke třem variantám návrhu reformy volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z roku Člověk, č. 14, on-line text (http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku= ). KAPITOLY V KOLEKTIVNÍCH MONOGRAFIÍCH A VE SBORNÍCÍCH Charvát, Jakub Analýza procesu zavádění přímé volby prezidenta v ČR. In Charvát, Jakub Just, Petr (a kol.) První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha : MUP Press. Brunnerová, Olga Charvát, Jakub Přímá volba prezidenta a její legislativní vývoj. In Charvát, Jakub Just, Petr (a kol.) První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha : MUP Press. Charvát, Jakub Brunnerová, Olga Petřík, Martin Diskuse o zavedení přímé volby prezidenta v ČR: argumenty pro a proti přímé volbě. In Charvát, Jakub Just, Petr (a kol.) První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha : MUP Press. Charvát, Jakub Volební reformy v ČR po roce 1989: analýza reformních procesů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2013 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Ročník IV. Hradec Králové : Magnanimitas, s Charvát, Jakub Vývoj hlavních politických stran a stranického systému v České republice. In Bureš, Jan Charvát, Jakub Just, Petr Štefek, Martin. Česká demokracie po roce Praha : Grada, s Charvát, Jakub Volby a volební systémy v České republice. In Bureš, Jan Charvát, Jakub Just, Petr Štefek, Martin. Česká demokracie po roce Praha : Grada, s Charvát, Jakub Spin doctoring jako forma propagandy v demokratických režimech?. In Kouba, Miroslav Říha, Ivo (a kol.). Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě. Pardubice : Vydavatelství Univerzity Pardubice, s

6 Charvát, Jakub Možnosti bonifikace vítěze volební soutěže v rámci volebního inženýrství. In Interpolis 11. Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra Eds. Šulík, Rudolf Kováčová, Simona Rakonczay, Tomáš. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, s Charvát, Jakub Česká sněmovní volební reforma a její kritika. In Kohoutek, Jiří (a kol.). Proměny politických stran ve střední Evropě. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, s Charvát, Jakub Volby a komunistické Československo (v komparativní perspektivě). In Kocian, Jiří Pažout, Jaroslav Rákosník, Jakub (a kol.). Bolševismus, komunismus a radiální socialismus v Československu. Svazek VII. Praha : Dokořán a ÚSD AV ČR, s Charvát, Jakub. Malé (sněmovní) politické strany a česká politická scéna. In Proměny politických stran ve střední Evropě (připraveno k publikaci). Charvát, Jakub Jaký volební systém pro novou demokracii? Československý volební systém v re/konstrukci na počátku roku In Krákora, Pavel (a kol.). Svobodné volby v Československu 1990 Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Praha : Nakladatelství Epocha, s PŘÍSPĚVKY NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství na téma Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?, Olomouc, 17. až 20. srpna 2014 letní škola pořádaná Katedrou společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; příspěvek: Hlídací pes na vodítku, aneb média v éře spin doktorů konference After Communism. East and West Under Scrutiny, Craiova, Rumunsko, 4. až 5. dubna 2014 mezinárodní vědecká konference pořádaná The Center of Post-Communist Political Studies, příspěvek: The Czech Party System Change since 2010: From Fragile Stability to Stable Fragility elektronická konference Mezinárodní Masarykova konference 2013, 9. až 13. prosince 2013 mezinárodní vědecká konference pořádaná akademickým sdružením Magnanimitas; příspěvek: Volební reformy v ČR po roce 1989: analýza reformních procesů konference Česká republika a Slovensko 1993 až 2013: Politické a společenské aspekty vývoje v posledních dvaceti letech, Praha, 22. listopadu 2013 mezinárodní vědecká konference pořádaná Katedrou politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha; příspěvek: Český stranický systém po roce 1989 konference Interpolis 13, Banská Bystrica, SR, 15. listopadu 2013 X. vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí pořádaná Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Béla; příspěvek: Zavedení přímé volby prezidenta v ČR: analýza reformního

7 procesu Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství na téma Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnávání s minulostí v kontextu výchovy k občanství, Olomouc, 19. až 21. srpna 2013 letní škola pořádaná Katedrou společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; příspěvek: Otázka zákazu KSČ(M) po listopadu 1989 konference Volby a političtí aktéři ve střední Evropě, Plzeň, 25. listopadu 2011 vědecká konference pořádaná Metropolitní univerzitou Praha; příspěvek: Dvacet let politiky (sněmovních) volebních reforem v ČR, konference Kontexty propagandy, Pardubice, 24. listopadu 2011 mezioborová vědecká konference pořádaná Katedrou literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice; příspěvek: Spin doctoring jako forma propagandy v demokratických režimech? konference Interpolis 11, Banská Bystrica, SR, 10. listopadu 2011 VIII. vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí pořádaná Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Béla; příspěvek: Možnosti bonifikace vítěze volební soutěže v rámci volebního inženýrství kulatý stůl Transitions to Democracy and Party Politics in the Czech Republic and Lithuania, Vilnius, Litva, 26. září 2011 mezinárodní vědecký kulatý stůl pořádaný Mykolo Romerio Universitetas ve Vilniusu; příspěvek: Political Parties and Party System in the Czech Republic after 1989 konference Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR v letech , Kolín, 9. prosince 2010 mezinárodní vědecká konference pořádaná Academia Rerum Civlium Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně ve spolupráci s Vysokou školou Ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislavě; příspěvek: Česká sněmovní volební reforma a její kritika konference Proměny politických stran ve střední Evropě, Kolín, 4. listopadu 2010 mezinárodní vědecký seminář pořádaný Academia Rerum Civlium Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně; příspěvek: Malé (sněmovní) politické strany a česká politická scéna konference Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu, Olomouc, 18. až 19. května 2010 mezinárodní vědecká konference pořádaná Katedrou společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci; příspěvek: Jaký volební systém pro novou demokracii? Československý volební systém v re/konstrukci na počátku roku

8 POPULARIZAČNÍ STUDIE, ČLÁNKY, STATI A KOMENTÁŘE Charvát, Jakub Klamy a záludnosti obecních voleb. Listy, roč. 44, č. 4, s Charvát, Jakub Bohumínské usnesení co to je, k čemu bylo a je. Listy, roč. 43, č. 6. Charvát, Jakub Proč více proporční volební systém pro Českou republiku?. Revue Politika, roč. 11, č. 7 8, on-line verze (http://revuepolitika.cz/clanky/1886/procvice-proporcni-snemovni-volebni-system-pro-ceskou-republiku). Charvát, Jakub Vzestupy a pády Strany zelených. Listy, roč. 41, č. 5, on-line verze (http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=115&clanek=051109). Charvát, Jakub Komunální volby v Praze a otázka ústavnosti. Revue Politika, roč. 9, č. 3, on-line text (http://www.revuepolitika.cz/clanky/1432/komunalni-volby-v-praze-a-otazka- ustavnosti). Charvát, Jakub Taktická hra, nebo porážka ODS?. Listy, roč. 40, č. 4, s , on-line verze (http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=104&clanek=041007). Charvát, Jakub Jak jsme chystali první postkomunistické volby. Listy, roč. 40, č. 3, s , on-line verze (http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=103&clanek=031021). Charvát, Jakub Volební manuál (nejen) pro prvovoliče. Listy, roč. 40, č. 2, s. 8 14, on-line verze (http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=102&clanek=021002). Charvát, Jakub Od sedmi k pěti a zpět. Peripetie změn mechanismu preferenčního hlasování. Revue Politika, roč. 8, č. 1, on-line text (http://www.revuepolitika.cz/clanky/1232/od-sedmi-k-peti-a-zpet). Charvát, Jakub Hranatý maďarský stůl. Nejkomplexnější volební systém jako kompromisní řešení. Listy, roč. 39, č. 5, s , on-line text (http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=095&clanek=050913). Charvát, Jakub Devadesát let od obecních voleb Listy, roč. 39, č. 4, s , on-line verze (http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=094&clanek=040905). Charvát, Jakub Polský kulatý stůl: jak se (ne)jednalo o volebním systému. Listy, roč. 39, č. 2, s , on-line verze (http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=092&clanek=020915). Charvát, Jakub Volební reforma a spravedlnost. Revue Politika, roč. 7, č. 4, on-line text (http://www.revuepolitika.cz/clanky/83/volebni-reforma-a-spravedlnost). Charvát, Jakub Reforma volebního systému malým stranám nepomáhá. Revue Politika, roč. 7, č. 3, on-line text (http://www.revuepolitika.cz/clanky/61/reformavolebniho-systemu-malym-stranam-nepomaha). JAZYKOVÉ ZNALOSTI Anglický jazyk Německý jazyk V Praze, dne 1. září

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Přechod k demokracii v Československu

Přechod k demokracii v Československu Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt jan.bures@ff.cuni.cz www.janbures.cz Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003

PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003 PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003 1. Ing. Olga Homolová 9. Mgr. Martin Mužík 2. PhDr. Jiří Jílek 10. Ing. Zbyněk Noha 3. Ing.

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Stalo se na UHK 24. května 2007 navštívil Univerzitu Hradec Králové předseda vlády České republiky Ing. Mirek Topolánek.

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více