Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D."

Transkript

1 Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: - problematika stresu, zátěže a jejího zvládání (osobnost, motivace, coping) - pozitivní psychologie (smysl života, kvalita života, životní spokojenost) - školní zralost a připravenost - problematika úzkosti a agresivity, psychodynamické konflikty, psychosomatika - dětské kresba - psychologické poradenství (Asociace vysokoškolských poraden) PUBLIKAČNÍ ČINNOST: NOVOTNÝ, J. S., KŘEMÉNKOVÁ, L. (2007) Změny kognitivních, emočních, motorických a sociálních procesů u jedinců s FASD. Journal of FASD, 1 (1) ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2008) Příspěvek k percepci neverbálních projevů úzkostných žáků. In. Sborník z mezinárodní konference: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2008) Závěrečné mezinárodní srovnání realizovaného výzkumu. In. Sborník z mezinárodní konference: Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2008) Znalost a dodržování tradic a zvyků u žáků mladšího školního věku. In. Sborník z mezinárodní konference: Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s ISBN

2 KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Aspekty motivace v rámci výuky českého jazyka. In. Sborník z mezinárodní konference: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Pracovní spokojenost učitelů českého jazyka a související aspekty. In. Sborník z mezinárodní konference: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní a střední škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Tajemství paměti. In. Distanční texty: Žák sekundární školy 2. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Autoregulace zátěže v rámci učitelské profese. In. Distanční texty: Vybrané kapitoly z psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Strategie zvládání zátěže učitelů českého jazyka. In. Sborník z mezinárodní konference: Čeština jazyk slovanský. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s ISBN PLEVOVÁ, I., KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Obecná psychologie. In. Distanční texty: Vybrané kapitoly z psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Problematika spánku. In. Distanční texty: Význam psychologie v životě člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Vnitřní zdraví. In. Tvůrčí aktivita studentů : Výchova ke zdravému životnímu stylu na 1. a 2. stupni základní školy. Olomouc : Votobia, s. KŘEMÉNKOVÁ, L., TICHÁ, I. (2009) Přehledová studie problematiky resilience a možných rizikových faktorů u dětí a dospívajících v rodinném prostředí. In. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Olomouc : Univerzita Palackého, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Pracovní spokojenost pedagogických pracovníků. In. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Olomouc : Votobia, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Přehledová studie životní spokojenosti v kontextech praktické aplikace vybraných východních filosofických a náboženských systémů. In. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. Olomouc : Univerzita Palackého, s ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2009) Pohled na problematiku pracovní spokojenosti učitelů. In. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. Ostrava : Universitas Ostraviensis, ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2010) Pohled na motivaci učitele. In. Psychologické aspekty v práci učitele. Ostrava : Universita Ostraviensis, s ISBN ed. Šimíčková-Čížková, J. (celk.poč.s. 118) vyd. 1. KŘEMÉNKOVÁ, L., LABAJOVÁ, M. (2010) Míra stresu a zvládání ve školním prostředí. In. Zdravá škola. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateje Bela, s ISBN

3 KŘEMÉNKOVÁ, L., NOVOTNÝ, J. S. (2010). Profil motivační struktury učitele. In MORAVCOVÁ, I., VETEŠKA, J. A KOL. (eds.), Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI. Pardubice: Univerzita Pardubice, ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. (2011) Psychologické kontexty smyslu života. In. Žiak v kontexte psychologie a pedagogiky. Banská Bystrica, UMB, s , ISBN PETROVÁ, A., PLEVOVÁ, I., DAŘÍLEK, P., PUGNEROVÁ, M., KŘEMÉNKOVÁ, L. (2011) Psychologické aspekty školní připravenosti. In. Žiak v kontexte psychologie a pedagogiky. Banská Bystrica, UMB, s , ISBN Recenze publikací: KŘEMÉNKOVÁ, L. (rec.): KANTOROVÁ, J. a kol. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Olomouc: Hanex, 2008, 246 s., ISBN In. e Pedagogium, 2008, č. 4, s ISSN ). KŘEMÉNKOVÁ, L. (rec.): YOVELL, Y. Láska a jiné nemoci. Praha : Portál, 2007, 275 s., ISBN In. e Pedagogium, 2009, č. 2, s ISSN ). Ediční činnost: KŘEMÉNKOVÁ, L., HOLOUŠOVÁ, D. (ed.). Sborník z mezinárodní konference: Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 99. ISBN KONFERENCE: Olomouc Hlavní referát na mezinárodní studentské vědecko-pedagogické konferenci PdF UP Olomouc (Využití regionálních prvků na 1. stupni ZŠ). Olomouc Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole, mezinárodní konference. (Aspekty motivace v rámci výuky českého jazyka.). Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, VI. ročník mezinárodní vědecké konference. (Pracovní spokojenost pedagogických pracovníků.) Olomouc Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole, mezinárodní konference. (Pracovní spokojenost učitelů českého jazyka a související aspekty.) Ostrava Čeština jazyk slovanský, mezinárodní vědecká konference. (Strategie zvládání zátěže učitelů českého jazyka.) Opole Zdrowy styl życia, mezinárodní vědecká konference. (Vnitřní zdraví.)

4 Olomouc Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, VII. ročník mezinárodní vědecké konference. (Pracovní spokojenost pedagogických pracovníků.) Ostrava Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. (Pohled na problematiku pracovní spokojenosti učitelů.) Olomouc Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu. (Přehledová studie životní spokojenosti v kontextech praktické aplikace vybraných východních filosofických a náboženských systémů.) Katowice (PL) The International Science Konference - Theoretical and Practical Aspects of Distance learning (School stress specification on Distance learning) GRANTOVÁ ČINNOST: Název projektu: Připravenost dětí k zahájení školní povinné docházky pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích EU. Název projektu anglicky: Children s rediness for starting compulsory schoul attendance within the koncept of current curriculum and in term sof comparison with selected EU. Registrační číslo: 406/09/0206; Grantová agentura České republiky - GAČR Hlavní řešitel: doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta UP, Olomouc. Spoluředitel: Katedra psychologie a patopsychologie - Alena Petrová, Irena Plevová, Pavel Dařílek, Michaela Pugnerová, Lucie Křeménková - členové Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP, Olomouc Členka řešitelského týmu projektu: Podpora internacionální spolupráce na UP v Olomouci. Hlavní řešitel: doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. Podpora inovace programů CŽV pro oblast průběžného vzdělávání (2012) projekt Práce se skupinou společně s Mgr. et Mgr. Ivetou Tichou Podpora inovace programů CŽV pro oblast průběžného vzdělávání (2012) projekt Umění relaxace a zvládání stresu společně s Mgr. et Mgr. Ivetou Tichou. ABSOLVOVANÉ KURZY A VÝCVIKY: Kurz primární prevence manželů Janíkových, školitel PPP Olomouc. Seminář Grantové projekty

5 Redaktorka Internetové poradny Spolupráce s Journal of FASD (The official journal of the Czech Society for FASD Studies) - Dlouhodobější spolupráce s Hospicovým hnutím (Hospic) na Svatém Kopečku. Výcvik v psychodynamické diagnostice a rozhovoru, akreditovaný výcvik IKP. VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Základy psychologie, Úvod do psychologie, Psychologie stresu a duševní hygiena, Duševní hygiena učitele, Vybrané kapitoly z psychologie, Význam psychologie v životě člověka, Žák sekundární školy 2.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika)

Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika) Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika) Petra Šobáňová metodika přednášky Metodika č. 1 Úvod do problematiky 1. Seminář bude zahájen

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 200 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Zpracovali: Mgr. Radim Šlachta, Ph.D. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více