SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK"

Transkript

1 SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK Systém finanční podpory je jedním z hlavních nástrojů města, kterým podporuje rozvoj sportu a tělovýchovy na svém území. Hlavním zdrojem je rozpočet města, který zajišťuje dlouhodobou udržitelnost a stabilitu činnosti sportovních organizací ve městě. Formy jsou voleny tak, aby obsáhly především běžnou činnost zajišťovanou sportovními organizacemi, zajistily financování tradičních významných sportovních akcí na území města a napomáhaly většímu zapojení škol do sportovních aktivit. Vyhlašované granty budou směřovány především do rozvoje sportovní infrastruktury a na aktivity místních sportovců nad rámec běžné výkonnosti. Zdroje Rozpočet města Mělníka finanční rámec podpory sportu. Jiné zdroje účelové či neúčelové sponzorské dary či příjmy. Formy finanční podpory 1. Podpora sportovních organizací 2. Dotace na sportovní akce 3. Podpora škol 4. Dotace vyhlašované na základě schváleného objemu finančních prostředků (granty) Proces podání a vyřízení žádosti a. Formuláře žádostí o dotaci jsou k dispozici na odboru školství a kultury a dále na webu města a dotace/ Oblast sportu b. Žadatel podá žádost v předepsaném termínu; žádost musí být opatřena podpisem žadatele a doručena v písemné formě nebo elektronicky na Městský úřad Mělník, odbor školství a kultury. ). c. Žádost je projednána ve sportovní komisi, která připraví návrh pro radu města případně dotací nad Kč pro zastupitelstvo města; komise je oprávněna navrhnout v odůvodněných případech dotaci i mimo schválená kritéria systému. d. Na základě usnesení rady nebo zastupitelstva města připraví odbor školství a kultury veřejnoprávní smlouvu, která se uzavírá s žadatelem. V případě, že žádosti nebylo vyhověno, oznámí odbor školství a kultury tuto skutečnost žadateli včetně zdůvodnění. Pro nové žadatele Podává-li organizace žádost o finanční podporu od města Mělník poprvé, je nutné k žádosti přiložit také kopii statutu organizace. Podává-li organizace žádost o finanční podporu na opravu nebo investice do vlastního sportoviště od města Mělník poprvé, je nutné k žádosti přiložit také kopii výpisu z katastru nemovitostí (doklad o vlastnictví sportoviště). V případě sportoviště v nájmu přikládá nájemní smlouvu a souhlas majitele se záměrem.

2 1. PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ DOTACE NA MLÁDEŽ DO 18 LET OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL Sportovní organizace ve formě právnické osoby, která sídlí a provozuje pravidelnou celoroční sportovní výkonnostní nebo zájmovou činnost v katastru města Mělník. Doložené členské příspěvky za uplynulý rok (kopie příjmových dokladů nebo výpisů z účtů) + seznam členů do 18 let (včetně roku narození) k 1.1. daného roku, ve kterém se žádost podává. Organizace, která nesídlí nebo provozuje činnost mimo katastr města, dodá seznam členů s trvalým bydlištěm v Mělníku. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ TERMÍN SCHVÁLENÍ KRITERIA HODNOCENÍ a) pokud organizace doloží výběr členských příspěvků Kč nebo více ročně = dotace se rovná částce 1500 na 1 člena b) pokud organizace doloží výběr členských příspěvků méně než Kč ročně = dotace se rovná vybrané částce DOTACE NA KVALIFIKACI TRENÉRŮ činnost v katastru města Mělník, jejíž trenér/ři má/mají platnou trenérskou licenci. Žádost + potvrzení o platné licenci k 1.1. daného roku. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ TERMÍN SCHVÁLENÍ KRITERIA HODNOCENÍ Dotace se poskytuje paušální částkou max Kč /1 trenér/rok.

3 DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL Sportovní organizace ve formě právnické osoby, která sídlí a provozuje pravidelnou celoroční sportovní výkonnostní nebo zájmovou činnost v katastru města Mělník. Organizace není zařazena do systému podpory mládeže do 18 let. Žádost o dotaci. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ TERMÍN SCHVÁLENÍ KRITERIA HODNOCENÍ Dotace se poskytuje do max. výše Kč, spoluúčast organizace činí min. 50% z poskytnuté dotace.

4 2. DOTACE NA SPORTOVNÍ AKCE DOTACE NA AKCE OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL Pořadatel, který organizuje významnou sportovní akci v katastru města Mělník (především akce nadregionálního či celostátního charakteru nebo akce s mezinárodní účastí). Nejvýznamnější akce jsou zařazeny přímo do rozpočtu města. Žádost o dotaci + vyčíslení předpokládaných nákladů a výnosů akce. Po akci vyúčtování nákladů a příjmů. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ TERMÍN SCHVÁLENÍ rozpočet města KRITERIA HODNOCENÍ Dotace se poskytuje ve formě zálohy a doplatku (po vyúčtování ). Dotace činí max. 50 % z předpokládaných nákladů, celková výše dotace max Kč. Záloha činí max. 80% z celkové dotace. 3. PODPORA ŠKOL PODPORA ŠKOL OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL Škola zřizovaná městem Mělník nebo škola jiného zřizovatele se sídlem v katastru města Mělník. Pořadatel, který organizuje akci pro školní mládež. Žádost o dotaci. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ TERMÍN SCHVÁLENÍ KRITERIA HODNOCENÍ Jednorázová akce pro žáky min. dvou mělnických škol dotace se poskytuje zpětně dle počtu zapojených dětí. Dotace na žáka činí Kč, max. dotace na akci činí Kč. Pravidelná akce v průběhu školního roku (typu školní ligy) s účastí min. 3 mělnických škol, min. 1x za měsíc po dobu min. 6 měsíců šk. roku. Max. dotace činí Kč.

5 4. DOTACE VYHLAŠOVANÉ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÉHO OBJEMU FIANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTY) DOTACE NA INVESTICE A OPRAVY SPORTOVIŠŤ činnost v katastru města Mělník, která spravuje sportoviště ve svém vlastnictví nebo na základě nájemní smlouvy. Žádost o dotaci + rozpočet zamýšlené opravy či investice. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ dle výzvy TERMÍN SCHVÁLENÍ dle výzvy KRITERIA HODNOCENÍ I. kategorie nad 500 tis. Kč město max. 90% spoluúčast vlastník (včetně cizích zdrojů) min. 10% II. kategorie tis. Kč město max. 70% spoluúčast vlastník (včetně cizích zdrojů) min. 30% III. kategorie do 200 tis. Kč město max. 80% spoluúčast vlastník (včetně cizích zdrojů) min. 20% DOTACE NA REPREZENTACI činnost v katastru města Mělník nebo sportovec - fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Mělníku. Žadatel se účastní mistrovství ČR nebo jiné nejvyšší soutěže v ČR; případně zahraniční sportovní soutěže nebo závodu. Žádost o dotaci + vyčíslení nákladů na reprezentaci. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ dle výzvy TERMÍN SCHVÁLENÍ dle výzvy KRITERIA HODNOCENÍ Dotace na přípravu a účast na akci, max. ve výši 30% rozdílu plánovaných příjmů a výdajů. Celková výše dotace max Kč. Účastník dokládá spoluúčast min. 30%.

SPORTOVNÍ KOMISE RADY MĚSTA

SPORTOVNÍ KOMISE RADY MĚSTA Město Turnov Antonína Dvořáka 335 MĚSTO TURNOV KONCEPCE SPORTU ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA SPORTOVNÍ KOMISE RADY MĚSTA platná od 1.1.2014 V návaznosti na schválenou Koncepci sportu v Turnově se stanovují následující

Více

Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015

Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015 Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015 Cíle programu Grantový program podporuje činnost a chod sportovních,kulturních a ostatních

Více

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací městské části Praha 5 (dále

Více

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 4. Základní informace Jedná se o uložení inženýrských sítí v souvislosti

Více

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 DOTAČNÍ STATUT MĚSTA TURNOV

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 DOTAČNÍ STATUT MĚSTA TURNOV MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 DOTAČNÍ STATUT MĚSTA TURNOV 1. Preambule 1.1 Dotační statut města Turnov (dále jen dotační statut) upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOLÁCH NA ROK 2010 Č. j.: 24 525/2009-61 V Praze dne 17. prosince

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989

Více

Povinné přílohy předkládané spolu s Žádostí o dotaci

Povinné přílohy předkládané spolu s Žádostí o dotaci Místní akční skupina ORLICKO M A S Divišova 669, 564 01 Žamberk Povinné přílohy předkládané spolu s Žádostí o dotaci Fiche č. 5 Moderní zemědělské podnikání Č. Příloha Forma Kontrola Povinné přílohy 1.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NOVÉ SEDLO

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NOVÉ SEDLO Vnitřní směrnice č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NOVÉ SEDLO Článek I. Program pro poskytování dotací 1. Programem pro poskytování dotací se rozumí souhrn věcných, časových a finančních

Více

Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989

Více

TJ-Harrachov-Reko základny lyžování

TJ-Harrachov-Reko základny lyžování ISPROFIN Identifikační údaje a systém řízení akce S 05 110 Vstupní data: lhůta k vyřízení žádosti (dnů) Vstupní data ISPROFIN zaslána účastníkem programu (žadatelem o dotaci) e-mailem správci programu

Více

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte Žádost o dofinancování sociální služby pro r. 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. podprogram 117 513

Ministerstvo pro místní rozvoj. podprogram 117 513 Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 513 Podpora výstavby technické infrastruktury Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 1. Dotační programy schváleno usnesením Zastupitelstva města Kroměříže na XIII. zasedání dne 17. 12. 2015 usnesení č. VII. Dotační program na

Více

Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů. Společná pro všechny aktivity. Proveditelnost Účelnost

Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů. Společná pro všechny aktivity. Proveditelnost Účelnost Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV. CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 26. 10. 2015 Mgr.

Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV. CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 26. 10. 2015 Mgr. Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 26. 10. 2015 Mgr. Zuzana Slimáková Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Metodický

Více

Příspěvkové programy SFDI. Městská mobilita: Trendy a financování Semily, 16. září 2014 Ing. Karel Havlíček

Příspěvkové programy SFDI. Městská mobilita: Trendy a financování Semily, 16. září 2014 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy SFDI Městská mobilita: Trendy a financování Semily, 16. září 2014 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na výstavbu a údržbu

Více

Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016. MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016

Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016. MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016 Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016 NÁZEV: PŘEDKLÁDÁ: ZPRACOVALA: OBSAH: Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě na

Více

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2008 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE Tento dotační program vychází z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec, schválenými zastupitelstvem

Více

Obec Přepeře, IČO 00276014

Obec Přepeře, IČO 00276014 Obec Přepeře, IČO 00276014 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 ( zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o obci Adresa Obec Přepeře, Přepeře

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Výprachtice Stavební úřad PSČ, obec: Výprachtice č.p.3, 561 34 Výprachtice Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustvení

Více

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Na základě usnesení zastupitelstva obce Čáslavsko

Více

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování podle 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 23.3.2016

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 23.3.2016 Číslo jednání: JedNR3-36/2016 Datum jednání: 23.03.2016 Program jednání (USN-R3-806/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Zasedací místnost MAS, Žamberk 11. 11. 2010, od 10:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing.

Více

Administrace propagačních opatření pro zemědělské produkty v novém režimu. Ing. Michal Barbuš - SZIF

Administrace propagačních opatření pro zemědělské produkty v novém režimu. Ing. Michal Barbuš - SZIF Administrace propagačních opatření pro zemědělské produkty v novém režimu Ing. Michal Barbuš - SZIF Obsah 1. Reforma propagační politiky hlavní změny 2. Reforma propagační politiky produkty povolené k

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 OBECNÉ PODMÍNKY PRO 1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRVNÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Veškeré informace jsou zveřejněny na webových

Více

1. Přehled formulářů pro evidenci akce(projektu) v informačním systému

1. Přehled formulářů pro evidenci akce(projektu) v informačním systému 1. Přehled formulářů pro evidenci akce(projektu) v informačním systému Formuláře pro EDS/ISPROFIN S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu) S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace

Více

Uznávání rovnocennosti zahraničních vysvědčení v ČR

Uznávání rovnocennosti zahraničních vysvědčení v ČR Uznávání rovnocennosti zahraničních vysvědčení v ČR Uznávání rovnocennosti zahraničních vysvědčení v ČR Uznávání rovnocennosti zahraničního vysokoškolské vzdělání (uznává příslušná veřejnoprávní vysoká

Více

Věc: Výzva k zaslání podkladů pro sestavení Investičního programu ČSTV na rok 2009

Věc: Výzva k zaslání podkladů pro sestavení Investičního programu ČSTV na rok 2009 adresa: Zátopkova 100/2, PO Box 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov odbor vnitřní ekonomiky tel: 233 017 340, fax: 296 118 370, e-mail: janous@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548, Registrace

Více

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Obec Vacenovice si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Název zakázky: Název: Dotační management projektu Stavební úpravy

Více

Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě. v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě. v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2016. II. Vyhlašovatel programu a poskytovatel dotace Vyhlašovatelem

Více

Adresa příslušného úřadu. V... dne... podle ustanovení 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Adresa příslušného úřadu. V... dne... podle ustanovení 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Toužim Ulice: Sídliště 428 PSČ, obec: 364 01 Toužim V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORTU) STAVBY podle ustanovení 125 odst.

Více

Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled:

Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled: Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled: PORODNÉ Jednorázová dávka, která činí 13 000 Kč na každé narozené dítě. Nárok

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Finanční nástroje MSK zaměřené na podporu podnikání

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Finanční nástroje MSK zaměřené na podporu podnikání Finanční nástroje MSK zaměřené na podporu podnikání Ostrava, 11. března 2013 1) Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček Moravskoslezský

Více

2.4 Podpora podnikání

2.4 Podpora podnikání Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2.4 Podpora podnikání Podmínky výzvy č. 21/2010 Bc. Hana Mikulová pověřená vedením odboru řízení projektů Zlín 1. září 2010 Olomouc 2. září

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 OBEC SULKOVEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sulkovec se

Více

Odbor dopravy ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Odbor dopravy ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor dopravy Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Telefon: +420 381 486 111 Fax: +420 381 486 100 E-mail: posta@mu.tabor.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 520 ze dne 15.07.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 520 ze dne 15.07.2015 č.j.: 551/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 520 ze dne 15.07.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 3606/6 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Co je to Grundtvig? Kde najít informace?

Co je to Grundtvig? Kde najít informace? Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010 (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2010 Počáteční stav na bankovním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 742/2015 Pořadové číslo: 11 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o o umístění stavby nebo zařízení o o změně stavby a o změně

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Strašnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Strašnov se

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

MĚSTO TŘEMOŠNICE IČO 00271071

MĚSTO TŘEMOŠNICE IČO 00271071 MĚSTO TŘEMOŠNICE IČO 00271071 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 BĚŽNÝ ROZPOČET 2014 v tis.kč třída rozpočet schval rozpočet upravený skutečnost % UR PŘÍJMY 39 762,64 47 653,93 56 731,87 119,00 VÝDAJE 41 508,42

Více

Financování dopravní infrastruktury v České republice. Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Financování dopravní infrastruktury v České republice. Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury v České republice Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld. Kč / cca 97 % (Ve srovnání

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 22. dubna 2016

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 22. dubna 2016 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2016 Číslo: 2 V Praze dne 22. dubna 2016 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA ADMINISTRACE PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA ADMINISTRACE PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA ADMINISTRACE PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1 2008 STRUKTURA PREZENTACE Předkládání

Více

Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin

Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2015 Schváleno Radou města Hodonína dne 22.4.2015 Zásady nabyly účinnosti dnem schválení

Více

OBEC TVRDONICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC TVRDONICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC TVRDONICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Tvrdonice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 718/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 660 ze dne 27.08.2014 Sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a změna zřizovací

Více

Zásady podpory škol a školských zařízení. grantových dotací na období 2015-2017

Zásady podpory škol a školských zařízení. grantových dotací na období 2015-2017 Zásady podpory škol a školských zařízení zřizovaných městem Třebíč při získávání grantových dotací na období 2015-2017 Dokument upravující poskytování finančních příspěvků školám a školským zařízením zřizovaným

Více

SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní směrnice: SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU

Více

Pravidla pro poskytování dotací města Třince

Pravidla pro poskytování dotací města Třince MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Pravidla pro poskytování dotací města Třince Strana 1 (celkem 7) Obsah Strana 2 (celkem 7) 4.4. Obecné informace 6 4.1. Dotace poskytnuté na základě dotačních

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Podle 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2016

Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1477/42/R/2015 Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2016 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 následující dotační programy podpory sportu a volného času: - Program

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví V Písku dne: 04.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na poskytnutí finančních příspěvků na sociální účely

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221. Účinnost od: 1.10.2015 Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221. Účinnost od: 1.10.2015 Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr.Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA PODPORU SPORTU

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA PODPORU SPORTU DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA PODPORU SPORTU Tento dotační program vychází z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec, schválenými zastupitelstvem města dne 25. 11.

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 15. prosince 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název podací razítko b) Identifikační číslo / datum narození ČÁST A - PŘIHLÁŠKA

Více

Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010

Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010 Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010 Místo konání: Obecní úřad Markvartice č. p. 67 Zahájení zasedání dne 22. 1. 2010 v 17.30 hod Počet přítomných členů OZ: 9 Ing. Vlastimil Klusák, p. Stanislav

Více

Zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH Průzkum společnosti Deloitte. Březen 2016

Zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH Průzkum společnosti Deloitte. Březen 2016 Zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH Průzkum společnosti Deloitte Březen 2016 Obsah prezentace Představení průzkumu Průzkum reaguje na novinku daňového systému kontrolní hlášení Shrnuje zkušenosti respondentů

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2013

Komentář k hospodaření organizace v roce 2013 Komentář k hospodaření organizace v roce 2013 Příspěvková organizace Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003) a školní jídelnu

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ), UVEŘEJNĚNÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM DNE 19. 9. 2016 1) Oprávněné

Více

Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2012

Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2012 Město Český Krumlov Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2012 Věc: Výjimka z nejnižšího počtu žáků na Základní škole Český Krumlov, Linecká 43 na školní rok 2012/2013 Návrh na usnesení:

Více

Nové Hrady 27. dubna 2010

Nové Hrady 27. dubna 2010 Rekvalifikační kurzy nabízen zené úřady práce Nové Hrady 27. dubna 2010 Obsah prezentace obecná informace současná situace v oblasti rekvalifikací regionální individuální projekty Základní informace rekvalifikace

Více

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ PRO ROK 2017

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ PRO ROK 2017 VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ PRO ROK 2017 Do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje (dále jen

Více

(zahrnuje obory: 23-51-H/001 Zámečník, 23-51-H/003 Strojní mechanik stroje a zařízení)

(zahrnuje obory: 23-51-H/001 Zámečník, 23-51-H/003 Strojní mechanik stroje a zařízení) Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních ve školním roce 2011/2012

Více

Mikroregion Kutnohorsko

Mikroregion Kutnohorsko MIKROREGION KUTNOHORSKO Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 7 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2007 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko

Více

Stanovy zapsaného spolku Jetsurf club, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Jetsurf club, z.s. Stanovy zapsaného spolku Jetsurf club, z.s. Článek 1. Spolek Jetsurf club, z.s. (dále jen Jetsurf club nebo Spolek ) je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob a právnických osob, založeným k naplňování

Více

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 4

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 4 Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 4 Prioritní osa Oblast podpory 13.3. Cestovní ruch 13.3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Název projektu: Vybudování

Více

Stanovy svazku obcí. ,,Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí. I. Název a sídlo členů svazku obcí

Stanovy svazku obcí. ,,Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí. I. Název a sídlo členů svazku obcí ,,Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí Stanovy svazku obcí Obec Chelčice, Chelčice 123, 389 01 Vodňany Obec Lhenice, Školní 125, 384 02 Lhenice Obec Mičovice, Mičovice 23, 383 01 Prachatice Obec

Více

IS BENEFIT7 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU EX-ANTE ZÁLOŽKA ŽÁDOST O PLATBU

IS BENEFIT7 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU EX-ANTE ZÁLOŽKA ŽÁDOST O PLATBU IS BENEFIT7 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU EX-ANTE ZÁLOŽKA ŽÁDOST O PLATBU Vážení příjemci, upozorňujeme Vás na skutečnost, že v případě financování projektu v režimu ex-ante není možné

Více

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012 Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012 1. Schválení programu zasedání: Ing. Radko Rys předložil ke schválení program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Plnění rozpočtu

Více

OP PIK Inovační vouchery

OP PIK Inovační vouchery OP PIK Inovační vouchery Vyhlášení výzvy: 31.5.2016 Deadline pro podání žádostí: 31.5.2017 (možné dřívější ukončení výzvy při dosažení alokace) Alokace: 200 mil. Kč Žadatel: malá a střední firma (pro firmy

Více

Závěrečný účet 2015. Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2015 včetně účetních výkazů a příloh.

Závěrečný účet 2015. Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2015 včetně účetních výkazů a příloh. Závěrečný účet 2015 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2015 včetně účetních výkazů a příloh. 1 Obsah: Identifikace... 3 Statutární orgán svazku...

Více

Město MILOVICE. Směrnice č. 7/2011. Časové rozlišení nákladů,příjmů, výdajů a výnosů

Město MILOVICE. Směrnice č. 7/2011. Časové rozlišení nákladů,příjmů, výdajů a výnosů Město MILOVICE Směrnice č. 7/0 Časové rozlišení nákladů,příjmů, výdajů a výnosů Tato směrnice řeší problematiku časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty. Je zpracována na základě zák. č. 56/99

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013 vydaný Zastupitelstvem obce Radslavice o používání fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Vnitřní předpis č. 1/2013 vydaný Zastupitelstvem obce Radslavice o používání fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu Vnitřní předpis č. 1/2013 vydaný Zastupitelstvem obce Radslavice o používání fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu Zastupitelstvo obce Radslavice vydává tento vnitřní předpis: čl. I (1)

Více

Bod č. 14. Ing. Blanka Sunkovská, OSM - vedoucí odboru správy majetku

Bod č. 14. Ing. Blanka Sunkovská, OSM - vedoucí odboru správy majetku MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 4/2015 str. 1 / 6 Do zastupitelstva města dne: 27.4.2015 Bod č. 14 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Předkládá: Zpracoval: Odkoupení podílů na pozemcích -

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se zapojilo do Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2012

Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2012 Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2012 Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mackovice návrh na závěrečný účet obce Mackovice za rok

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 06.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Využití pronájmu částí pozemků parc. č. 1592/10, č. 1593/28 a č. 1560/11

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 1 Základní škola a Mateřská škola Nová Říše Vnitřní předpis Úplata za předškolní vzdělávání Číslo dokumentu: 3 Účinnost: 1. 9. 2016 Spisový/Skartační znak: 1.1.3 / A10 Schválil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel

Více

Sportovní komise V Písku dne 14.10.2015

Sportovní komise V Písku dne 14.10.2015 Sportovní komise V Písku dne 14.10.2015 Z Á P I S č. 06/2015 z mimořádného jednání, které se konalo dne 13.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Více

Příloha č. 1: Vzor Ohlášení stavby

Příloha č. 1: Vzor Ohlášení stavby Příloha č. 1: Vzor Ohlášení stavby Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: PSČ, obec: V.... dne..... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až

Více

Poskytování osobní asistence na rok 2016 a 2017

Poskytování osobní asistence na rok 2016 a 2017 - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Poskytování osobní asistence na rok 2016 a 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Program s názvem Poskytování osobní asistence na rok 2016 a 2017 je vyhlášen Radou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MV ČR Vnitřní správa evidence obyvatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MV ČR Vnitřní správa evidence obyvatel Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_11_CZSŘ_4.11_ MV ČR Vnitřní správa evidence obyvatel Střední odborná škola a Střední

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. Příloha k usnesení vlády ze dne č.

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. Příloha k usnesení vlády ze dne č. V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Příloha k usnesení vlády ze dne č. ZÁSADY pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou

Více

Pravidla a podmínky pro poskytnutí účelové dotace pro rok 2014 určené poskytovatelům sociálních služeb působících na území městské části Praha 17

Pravidla a podmínky pro poskytnutí účelové dotace pro rok 2014 určené poskytovatelům sociálních služeb působících na území městské části Praha 17 Pravidla a podmínky pro poskytnutí účelové dotace pro rok 2014 určené poskytovatelům sociálních služeb působících na území městské části Praha 17 J 5 Podpora městských částí v sociální oblasti Grantové

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU (dále jen Zásady ) I. Základní ustanovení 1.

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008 I. Smluvní strany 1. Město Boskovice, IČO: 00279978, se sídlem Městský úřad Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice, okres Blansko a (jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice (dále též jako zasedání

Více

Čl. 2 Podmínky opravňující k podání žádosti o akreditaci

Čl. 2 Podmínky opravňující k podání žádosti o akreditaci Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Akreditace v oblasti dobrovolnické služby se uděluje na základě zákona č. 198/2002 Sb.,

Více