ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ SPOŘITELNA a.s."

Transkript

1 ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Praha, ROZVOJ OBCHODU

2 PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EU Program business / region TOP PODNIK - Podpora při rozvoji podniku TOP Energy program - Úspory energie Programy Evropské investiční banky PŘÍPADOVÉ STUDIE REALIZOVANÉ OBCHODY 2

3 FINANČNÍ SKUPINA ERSTE BANK Klienti: 5,3m; #1 Vklady obyvatel: 33% Pobočky: 637 Klienti: 2,5m; #1 Vklady obyvatel: 32% Pobočky:271 Klienti: 0,6m; # 2 Vklady obyvatel (zahrnuje SBs): 21% Pobočky: - Vlastní :142 - Ostatní: 134 Klienti: 2,2m Pobočky: 708 Klienti: 0,9m; #2 Vklady obyvatel: 6% Pobočky: 182 Bank Prestige Založena v prosinci 2005 Klienti: 3,5m; #1 Vklady obyvatel: 32% Pobočky: 473 Klienti: 0,6m; #3 Vklady obyvatel: 11% Pobočky: 112 Klienti: 0,9m; ~#9 Vklady obyvatel: 2% Pobočky: 60 Poznámka: tržní podíly jsou založeny na počtu klientů a objemu vkladů obyvatel Pramen: místní centrální banky, Erste Bank a její dceřiné společnosti 3

4 ČESK ESKÁ SPOŘITELNA EVROPSK EVROPSKÁ BANKA Největší banka v České republice - měřeno počtem klientů více než 5 milionu klientů V oblasti komerčního bankovnictví obsluhuje více než 50 % firem z Czech Top 100 Největší síť obchodních míst v ČR více než 600 poboček, 15 komerčních center Česká spořitelna pokrývá veškeré finanční potřeby klientů spolu se specializovanými dceřinými společnostmi

5 FINANČNÍ SKUPINA ČESK ESKÉ SPOŘITELNY logo_raven_eua_r GB.gif (7 kb)

6 SEGMENTACE PODNIKATELŮ A FIREM V ČS RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ Regionální síť Roční obrat klienta < CZK 30 mil. Malé podniky (Microsmall) CZK 30 mil. KOMERČNÍ CENTRA Regionální síť 15 KC Roční obrat klienta > CZK 30 mil. Malé a středně velké podniky (SME) CZK 1 mld KORPORÁTN TNÍ BANKOVNICTVÍ Ústředí Roční obrat klienta > CZK 1 mld Korporátní a nadnárodní společnosti 6

7 Fondy EU aneb jak pomůžeme se získáním dotace z fondů EU

8 EU Program business / region Síla kombinace se speciálními programy ČS pro malé a střední podniky Financování projektů do výše 100% pro veřejný a neziskový sektor Komplex produktů a služeb pro podnikatele/ obce, města, kraje Měsíčník aktualit z EU (Kancelář České spořitelny pro EU) Nabízí podporu při získávání dotací z veřejných zdrojů Identifikace vhodného dotačního programu Příprava projektu a žádosti o podporu prostřednictvím specializované dceřiné společnosti České spořitelny Zaměřen především pro kofinancování projektů ze strukturálních fondů EU Nejžádanější programy: Program TOP Podnik TOP Energy program (FINESA) Podpora komunální infrastruktury (EIB)

9 EU PROGRAM BUSINESS ZPROSTŘEDKOVANÉ GRANTY VYHODNOCENÍ PRVNÍHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ PROJEKTY FINANCOVANÉ ČS A PODPOŘENÉ EU DOTACÍ VÝŠE EU DOTACÍ SME MUNICIPALITY CELKEM SCHVÁLENÉ PŘÍPADY (počet) INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTŮ (CZK mld) 4,2 2,4 6,6 ÚVĚRY ČS (CZK mld) 2,45 2,2 4,65 VÝŠE DOTACÍ (CZK mld) 1,7 1,7 3,4 9

10 Investice a modernizace = základ úspěchu aneb jak pomůžeme s rozvojem Vaší firmy

11 TOP PODNIK PODPORA ČS FORMOU ÚROKOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ INVESTIČNÍHO ÚVĚRU Pro vybrané investiční záměry Zvýhodněná fixní úroková sazba po dobu splácení Určen pro financování malých a středních podniků: - s ročním obratem mil. Kč - působících v průmyslu, obchodu, službách nebo ve výrobě a zpracování zemědělských produktů Vhodný pro: - investice do budov a staveb - investice do movitého majetku, zejm. jednotlivých strojů nebo technologických celků 11

12 TOP PODNIK Investiční úvěr se splatností dle povahy investice (obecné rozdělení): 5 let investice do strojů a zařízení 7,5 roku kombinovaná investice 10 let stavební investice Realizace projektu v časovém rámci 1,5 roku Fixní sazba po celou dobu splácení úvěru Možnost odkladu splácení úvěru: 12 měsíců u úvěru na 10 let 6 měsíců u úvěru na 7,5 roku Bez odkladu u úvěru na 5 let

13 TOP PODNIK Hodnocení produktu TOP PODNIK ROK 2006 OD POČÁTKU Y01 Objem poskytnutých úvěrů CZK 2,1 mld CZK 9,4 mld Dotace pro klienty CZK 259 mil. CZK 1,1 mld Počet poskytnutých úvěrů

14 (Úspory energie a výroba energie z OZE) aneb jak financujeme energeticky úsporné projekty

15 Co je to? TOP Energy program České spořitelny je soubor komplexních služeb a produktů poskytovaných skupinou České spořitelny, podporující přípravu a realizaci inovativních energetických projektů v oblasti úspory energie a její výroby z obnovitelných zdrojů, a to od poskytnutí prvotní informace přes poradenství, financování až po projektové řízení. TOP Energy program navazuje na dlouholeté zkušenosti ČS s financováním energetických projektů a mezinárodní spolupráci se společností IFC a je určen: Velkým společnostem a firmám Malým a středním podnikatelům s ročním obratem od 30 mil. Kč Klientům z veřejného a neziskového sektoru např.: Obcím, městům a krajům Bytovým družstvům, společenstvím vlastníků Zdravotnickým a školským zařízením Podnikům veřejných služeb Společným podnikům soukromého a veřejného sektoru 15

16 - podporované typy projektů Obnovitelné zdroje energie Vítr Slunce Spalování biomasy Bioplynové stanice Malé vodní elektrárny Geotermální energie Tepelná čerpadla Fotovolt. Elektr. Pevné a tekuté odpady Ohřev vody/ Pára Energeticky úsporné projekty Zvýšení efektivnosti výroby a spotřeby energie Modernizace energetického hospodářství Účinnější kotel, kogenerační jednotka Nové rozvody tepla Tepelné izolace budov, výměna oken atd. Projekty na bázi EPC 16

17 Řešení ČS S využitím finanční skupiny České spořitelny nabízíme klientům komplexní řešení v oblasti energetických projektů, která zahrnují např : Osvědčené i inovativní modely financování - kombinace vhodných finančních nástrojů a speciálních produktů banky s dostupnými dotačními tituly FINESA Dlouhodobý investiční úvěr šitý na míru projektům z oblasti OZE Hypotéční úvěr TOP PODNIK Záruční programy (ČMZRB, PGRLF) Kombinace výše uvedených produktů včetně návaznosti na dotační tituly Zpracování: Podnikatelského záměru Energetického auditu Studie proveditelnosti Pomoc s přípravou výběrového řízení Návrh optimální struktury financování Přípravu projektu a komplexní zpracování žádosti o dotace Dotační management Je připraven pro financování programů ze strukturálních fondů: např.: OPPI program Eko-energie 17

18 FINESA FINancování Energeticky Spořících Aplikací PRODUKT URČENÝ K FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA ÚSPORY ENERGIE NEBO VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Podpora pro klienty České spořitelny ve spolupráci s IFC (International Finance Corporation) Investiční úvěr s částečnou garancí IFC do 50 % hodnoty úvěru Balíček kompletního finančního a technického servisu zdarma v ceně financování Podpora pro klienty České spořitelny v oblasti dotačních titulů pro energetické projekty 18

19 PROGRAM FINESA FINancování Energeticky Spořících Aplikací Proč investovat do úspor energie či do obnovitelných zdrojů a E úsporných projektů? Podpora ze strany dotačních titulů Operační program podnikání a inovace EKO ENERGIE Zdá se vám, že je vaše výroba příliš drahá a chcete snížit její energetické nároky? Nebo chcete víc využívat obnovitelné a druhotné zdroje? Anebo obojí? Program Eko-energie vám pomůže. Ceny za energie již budou zřejmě jen vyšší Garantované ceny energie z obnovitelných zdrojů Úspory provozních nákladů (spotřeba energie a tepla) 19

20 Další informace Další informace lze získat na internetových stránkách České spořitelny 20

21 Programy Evropské investiční banky

22 PROGRAMY FINANCOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S EIB FUNKCE EIB Zaměření na poskytování dlouhodobých investičních úvěrů Poskytuje v rámci EU úvěry na projekty, které splňují definovaná kritéria Přísné vyhodnocení každého investičního projektu (konzistentnost projektu s politikou EU, hospodářské a ekologické zdůvodnění a jeho finanční a technická realizovatelnost) Ročním objemem úvěrů 26 miliard EUR je největší mezinárodní úvěrovou institucí na světě 22

23 PROGRAMY FINANCOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S EIB ČS je největším poskytovatelem úvěrů EIB - V roce 2006 byla dokončena alokace: - Globálního úvěru EUR 100 mil. - MIF grantů (Municipal Infrastructure Facility) EUR 2 mil. - Díky úspěšné alokaci byly vyjednány dodatečné prostředky pro zvýhodněné úvěry našim SME klientům: - pro Globální úvěr EUR 50 mil. - pro MIF granty EUR 1 mil. VÝSLEDKY 2006 SME MUNICIPALITY Objem poskytnutých EUR 82 mil. / 110 případů Globálních úvěrů EUR 26 mil. / 47 případů 23

24 PROGRAMY FINANCOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S EIB GLOBÁLNÍ ÚVĚR Úvěr poskytovaný ČS za zvýhodněných podmínek pro projekty předem definované velikosti (EUR 40 tis. EUR 25 mil.) Určen pro financování: - Malých a středních podniků (dle určené definice velikosti subjektu) nebo - Projektů směřujících do oblasti - Municipálních projektů MIF GRANTY (Municipal Infrastructure Facility) - životní prostředí - infrastruktura - rozvoj znalostní ekonomiky - zdravotnictví - racionální využití energie - vzdělávání - granty poskytované SME a Municipalitám na podporu komunální infrastruktury ve vybraných krajích ČR 24

25 PROGRAMY FINANCOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S EIB Základní podmínky GLOBÁLNÍ ÚVĚR Velikost projektu mil. EUR Z globálního úvěru lze financovat pouze 50% nákladů na projekt Dokončení projektu do 5 let Pouze nové, rozvojové a inovativní projekty včetně modernizací a rozšíření, nikoliv opravy nebo údržba Možné zažádat o několik úvěrů na jeden rozsáhlý projekt s různými fázemi realizace Pozn.: Žádné speciální žádosti vyplňované klienty Zprostředkování podpory nad rámec vyjednaných finančních zdrojů pro ČR z EU 25

26 PROGRAMY FINANCOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S EIB Malý a střední podnik - kritéria: 1. Rozvaha: čistá fixní aktiva ne vyšší než 75 mil. EUR 2. Počet zaměstnanců: maximálně Nezávislost: podnik nesmí být vlastněn více než z 1/3 firmou, která nesplňuje definici SME (nesleduje se vždy) 26

27 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ V PRAXI PŘÍPADOVÉ STUDIE REALIZOVANÉ OBCHODY

28 Případová studie 1 TOP Podnik + dotace z EU Financování projektu na rozšíření výrobních kapacit INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROJEKT Cílem rozšíření výrobních kapacit v důsledku získání nových zakázek Nákup 2 CNC obráběcích strojů Celkové náklady cca 11 mil. Kč INVESTOR Výrobní firma kabelové konektory, obrábění součástí, dodávky pro automobilový průmysl 28

29 Případová studie 1 TOP Podnik + dotace z EU Lokalita: Roční obrat firmy: Liberecký kraj mil. Kč Počet zaměstnanců v kategorii tj. tzv. malý podnik Produkty a služby poskytnuté bankou 1. Bankovní úvěr ke krytí dotovaného projektu Program TOP Podnik Investiční úvěr 2. Identifikace dostupného dotačního programu a informační servis 29

30 Případová studie 1 TOP Podnik + dotace z EU STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Bankovní úvěr ČS vítěz výběrového řízení Pokrývá celý projekt 11 mil. Kč (i předfinancování potenciální dotace) v následující struktuře: 50 % program TOP Podnik (5,5 mil. Kč, fixní sazba) 50 % investiční úvěr (5,5 mil. Kč, pohyblivá sazba) Žádost o dotaci ve výši 5 mil. Kč podána v OPPP, program Rozvoj Dotace přiznána a využita k financování dalších investičních záměrů 30

31 Případová studie 2 Úspory energie FINESA Financování projektu na rekonstrukci systému vytápění výrobní haly INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROJEKT Rekonstrukce vytápění výrobních hal Původní vytápění parou, nyní nahrazení systémem menších regulovaných lokálních kotelen Lokalizace Chrudim (Pardubický kraj) Celkové náklady cca 5 mil. Kč 31

32 Případová studie 2 Úspory energie FINESA INVESTOR Průmyslová firma podnikající ve slévárenství a opracování železa i neželezných kovů Dodavatel zejm. automobilového a strojírenského průmyslu Malý a střední podnik dle definice EU Produkty a služby poskytnuté bankou Bankovní úvěr FINESA 32

33 Případová studie 2 Úspory energie FINESA STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Bankovní úvěr FINESA ve výši max. 5 mil. Kč (100 % nákladů projektu) se splatností 7 let a pohyblivou úrokovou sazbou (3M PRIBOR) Zajištění úvěru: - Garance IFC na 50 % hodnoty úvěru (2,5 mil. Kč) - Zástava výrobního areálu firmy (společné zajištění s dalšími úvěry poskytnutými ČS) 33

34 Případová studie 3 Program FINESA + dotace z fondů EU Financování projektu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROJEKT Vybudování energetického bloku pro společnou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelného zdroje odpadního dřeva z truhlářské výroby Prodej elektrické energie do sítě rozvodného podniku a využití tepla k sušení dřeva a k vytápění Lokalizace v Jihomoravském kraji Celkové náklady cca 6,5 mil. Kč 34

35 Případová studie 3 Program FINESA + dotace z fondů EU 35

36 Případová studie 3 Program FINESA + dotace z fondů EU INVESTOR Dodavatelská firma v oblasti klasických inženýrských a energeticky úsporných celků Výrobce agregátu pro společnou výrobu elektrické energie a tepla Produkty a služby poskytnuté bankou 1. Bankovní úvěr FINESA k financování projektu 2. Informační servis v oblasti fondů EU 36

37 Případová studie 3 Program FINESA + dotace z fondů EU STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Bankovní úvěr FINESA ve výši 4,2 mil. Kč se splatností 7 let, fixní úrokovou sazbou a možností předčasné splátky očekávané dotace Vlastní zdroje žadatele 2,3 mil. Kč Na projekt získána dotace v programu OPPP, program Obnovitelné zdroje ve výši 1,74 mil. Kč 37

38 ZÁVĚR

39 VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI FINANCOVÁNÍ SVÝCH AKTIVIT Zvýhodněné úvěry Příspěvky na úroky z úvěrů Záruky investor Dotace, Granty Podpora Exportu Speciální produkty bank Zvýhodněné poradenství

40 KONTAKTNÍ ÚDAJE CENTRÁLA ČESKÉ SPOŘITELNY Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/ Praha 4 Informační linka ČS: ODBOR ROZVOJ OBCHODU

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Produkty pro malé a střední podniky ve spolupráci s EIB, EIF. Praha, 5.5.2014

Produkty pro malé a střední podniky ve spolupráci s EIB, EIF. Praha, 5.5.2014 Produkty pro malé a střední podniky ve spolupráci s EIB, EIF Praha, 5.5.2014 Obsah Úvod Česká spořitelna, a.s. I. Globální úvěry EIB II. Úspory energií III. Garance EIF Kontakt Historie České spořitelny

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby. Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008

ČSOB Municipální program. specializované služby. Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Komunální financování

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace Česká spořitelna Partner pro inovace Program TOP Inovace Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

IEE Projekt BiogasIN

IEE Projekt BiogasIN IEE Projekt BiogasIN Možnosti a nedostatky financování projektů na výrobu bioplynu v České Republice D.5.1., WP5 5/2011 This Project (Contract No.IEE/09/848) is supported by: Obsah 1 Úvod... 3 2 Veřejná

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více