Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu"

Transkript

1 Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007

2 Projekty podpořené v období Program eko-energie Požadavky a uznatelné náklady Hodnocení projektů

3 Energetické projekty podpořené ze strukturálních fondů Žádosti o podporu 169 OZE 49 úspory energie Podpořené projekty 69 OZE 35 úspory energie Malé vodní elektrárny Rekonstrukce malých vodních elektráren Větrné elektrárny Biomasa Bioplyn zemědělský Bioplyn z TKO Fotovoltaika Tepelné čerpadlo Úspory energie

4 Projekty obnovitelné zdroje Otrokovice Bioplynová stanice pro zpracování odpadních kalů s kogenerační jednotkou Písek bioplyn VE Strážný vrch 1,5 MW Vytápění výrobních hal tepelnými čerpadly tepelná čerpadla voda MVE 380kW Trutnov - Šestidomí Olomouc biomasa Zplyňovací zařízení na výrobu dřevoplynu s kogenerační jednotkou 2007 Ministry of Industry and Trade, Department Energy Kotelna na spalování balíkové slámy k vytápění skleníkových objektů

5 Projekty Úspory energie Kotelna a vyvíječe páry ve výrobně společnosti SPAK VSD - Austria Modernizace tavící pece a spalinového výměníku Moravské sklárny Květná Rekonstrukce tepelného hospodářství Hydraulika International s.r.o. Spalinové výměníky na využití odpadního tepla v pekárně LAPEK a.s.

6 Výsledky období Zájem o podporu značně převýšil finanční možnosti v žádostech 2 mld Kč k dispozici pouze 800 mil Podpořeno 69 projektů Malé vodní elektrárny 5MW nové 13 MW rekonstrukce Bioplynové stanice 16 MW Větrné elektrárny 12 MW Využití biomasy 7 MW Rekonstrukce kotelen a rozvodů tepla 35 projektů Pro transparentní a jednoznačně fungující systém dotací je nutno rozdělit projekty podle priorit

7 Jaké projekty budeme podporovat? nejlevnější spolehlivé vysoké využití 1 Úspory energie a využití a druhotné zdrojů 2 Elektřina z OZE 1. Malé vodní elektrárny 2. Biomasa 3. Bioplyn 4. Fotovoltaika hodnocení projektů najednou mezi sebou 3 Výroba tepla z obnovitelných zdrojů

8 Jak moc budeme podporovat výše podpory 500tis - 100mil Kč Malé vodní elektrárny Biomasa výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem Fotovoltaika Bioplyn výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem Elektřina geotermální Výstavba zařízení na výrobu pelety a brikety z obnovitelných a druhotných zdrojů Teplo z OZE Úspory energie a využití druhotných zdrojů energie 35% 30% 30% 30% 20% 15% 30% 40% dotace nebo zvýhodněný úvěr (v 1. výzvě pouze dotace) podporovány budou pouze investice do nových zařízení uznatelné náklady nákup zařízení neuznatelné finanční náklady

9 Proces příjmu a hodnocení projektů Vyhlášení výzvy pro podání žádostí Příjem žádostí Hodnocení projektů Realizace projektů Neúspěšné projekty projekty budou hodnoceny současně (datum podání žádosti nemá vliv na hodnocení projektu) elektronický systém e-account (Czechinvest Czechinvest) registrační žádost datem potvrzení přijetí žádosti mohou vznikat uznatelné náklady Seřazení projektů do skupin podle priorit 1. Úspory energie, druhotné zdroje 2. Elektřina z obnovitelných zdrojů 3. Teplo z obnovitelných zdrojů 4. Výroba briket a pelet z OZE Seřazení projektů uvnitř skupin podle dosaženého bodového hodnocení v multikriteriálním hodnocení Pořadí projektů podpora až do vyčerpání prostředků určených pro danou výzvu

10 Hodnocení projektů na výrobu elektřiny z OZE měrné investiční náklady využití instalovaného výkonu Pro každý typ projektu je stanoven interval odpovídající obvykle dosahovaným projektovým hodnotám nižší investiční náklady a vyšší využití výkonu = vyšší počet bodů Výsledné bodové hodnocení je dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých kriteriích připravenost projektu 0 10 územní rozhodnutí = 5 bodů stavební povolení = 10 bodů Minimální počet bodů pro podporu projektu je 50 bonus za KVET bodů jako bonus v případě, že min. 30% výkonu je využito ve formě tepla Hodnocení umožňuje porovnání různých typů projektů mezi sebou

11 Hodnocení projektů úspor energie * Mezi jednotlivými mezními hodnotami výše HDP v kraji k průměru EU25 se provádí lineární interpolace uvedená podle příslušné metodiky (horní hranice 50%, dolní 75) ** Kraje Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký a Zlínský *** Mezi jednotlivými mezními hodnotami úrovně nezaměstnanosti se provádí lineární interpolace uvedená podle příslušné metodiky (horní hranice 10%, dolní 2,5%) **** Získá-li projekt za plnění cílů programu více než 25 bodů, započte se 25 bodů. Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie Kategorie kritérií Podpora regionálního rozvoje Plnění cílů programu Eko-energie**** Kritéria Velikost HDP na obyvatele v příslušném kraji* v porovnání EU=25 Realizace projektu v ekologicky zatížených regionech** Míra nezaměstnanosti v příslušném kraji*** Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla, případně chladu Snížení ztrát energie modernizací zařízení k výrobě nebo rozvodu a nebo k transformaci energetických médií Dílčí bodové ohodnocení nebo nebo 20 0 nebo 10 Využití druhotných zdrojů energie 0 nebo 10 Zlepšování tepelně technických vlastností budov 0 nebo 5 Ekonomická efektivnost projektu Ekonomická návratnost 0-25 Ekologické přínosy projektu Měrné náklady na snížení emisí Kč/kg CO 2 ekv. ročně 0 25

12 Hodnocení projektů na výrobu tepla z OZE Teplo z OZE * Mezi jednotlivými mezními hodnotami výše HDP v kraji k průměru EU25 se provádí lineární interpolace uvedená podle příslušné metodiky (horní hranice 50%, dolní 75) ** Kraje Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký a Zlínský Kategorie kritérií Podpora regionálního rozvoje Plnění cílů programu Eko-energie Kritéria Velikost HDP na obyvatele v příslušném kraji* v porovnání EU=25 Realizace projektu v ekologicky zatížených regionech** Míra nezaměstnanosti v příslušném kraji*** Solární systémy ( hod/r) Ostatní teplo (biomasa, tepelná čerpadla) ( hod/r) Dílčí bodové ohodnocení nebo *** Mezi jednotlivými mezními hodnotami úrovně nezaměstnanosti se provádí lineární interpolace uvedená podle příslušné metodiky (horní hranice 10%, dolní 2,5%) Ekonomická efektivnost projektu Ekologické přínosy projektu Ekonomická návratnost (0 20%) Měrné náklady na snížení emisí Kč/kg CO 2 ekv. ročně

13 Každý projekt musí projít ratingovým hodnocením Posuzuje schopnost realizovat a udržet fungující projekt. Vyjadřuje stupeň věřitelského rizika podle zjištěné bonity hodnoceného subjektu. krátkodobá likvidita dlouhodobá solventnost rentabilita hodnoceného projektu nefinanční bonita (další informace o firmě) Výsledkem je tzv. ratingový stupeň na sedmistupňové škále (A; B+; B; B-; C+; C; C-), doplněný komentářem významných skutečností, ovlivňujících finanční stabilitu subjektu. Projekt musí dosáhnout minimálně ratingového hodnocení C+

14 Shrnutí 1. Výzva bude vyhlášena , lhůta pro podání žádostí do Celkový objem prostředků 850 mil. Kč Výzva pouze pro malé a střední podniky Podpora pouze formou dotací Minimální požadavky na projekty vyloučené obory (zejména zemědělství a hutnictví) vlastnická práva k nemovitostem zahájení projektu až po potvrzení žádosti energetický audit zajištěno financování

15 Děkuji za pozornost Ladislav Pazdera ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstvo průmyslu a

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE Identifikace výzvy: EKO-ENERGIE I. Prioritní osa 3 - Efektivní energie Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více