Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1."

Transkript

1 Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Autor: Dušan Kopecký

2 Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle Server Základní server byl zřízen ve virtuálním prostředí. Strategie Univerzity Pardubice v rámci informačních technologií je virtualizovat. Virtualizace přináší mnoho výhod např. úspora energie, a tím i peněz, za sloučení několika fyzických serverů v jeden, jednodušší hardwarová údržba, snadná zálohovatelnost instalovaného systému, jednoduchá migrace, možnost snadné úpravy hardwarových potřeb pro konkrétní virtuální stroj atd. Jako operační systém pro běh LMS byl vybrán linux, přesněji linuxová distribuce CentOS 6. Důvodem pro výběr linuxu je cena, bezproblémová podpora ze strany informačního centra univerzity (spravují všechny linuxové servery univerzity) a nastavených pravidel pro nasazování nových serverů podobného účelu. Typ distribuce byl vybrán na základě konzultace, pravidel a znalostí tohoto systému pracovníky IC (výhody při potřebě konzultací). Verze 6 byla v době nasazování systému nejaktuálnější. Po základní instalaci bylo nastaveno SSH (Secure Shell)- program pro zabezpečenou komunikace mezi dvěma počítači. Je potřeba vygenerovat klíče chráněné heslem pro ověření přistupujícího klienta na server. Dále v nastavení serveru je potřeba zkontrolovat, případně upravit iptables program sloužící k nastavení pravidel komunikace (firewall), tedy kontrolu příchozích, odchozích a procházejících paketů. Týká se povolení ssh, http, https. Pro běh LMS jsou nutné tyto komponenty běžící na serveru: Webový server PHP Databázový systém Webový server Standartní instalace webového serveru Apache verze proběhla běžnou instalací z oficiálních repositářů. Nutnost nastavení secure protocol tedy https nadstavba nad běžným http umožňující zabezpečenou komunikaci webového prohlížeče a serveru, tato komunikace je šifrována a běží na standartním portu 443. Pro funkčnost https je nutné mít funkční webserver a je potřeba vygenerovat certifikáty ověřené nadřazenou autoritou. Tyto umístit na patřičné místo webserveru a v konfiguračním souboru nastavit cesty k certifikátu.

3 Pro zvýšení bezpečnosti byl upraven přístup na server a to povolením komunikace jen na portu https tedy na 443. Standartní port webového serveru - port 80 je zakázán. V nastavení Apache byly ponechány defaultní volby i cesty ke všem komponentům a uložištím. Webový server je určen pro jeden web, a proto není nutno nastavovat virtual host. Dále byly upraveny jen důležité identifikační údaje jako jméno webového serveru, kontakt na administrátora. Je potřeba provést kontrolu zda se služba bude automaticky spouštět se startem serveru. Databázový systém Pro běh LMS Moodle je postačujícím databázovým systémem systém MySql. Jednak je doporučován, je multiplaformní, zdarma a dostatečně uspokojí požadavky kladené systémem pro komfortní běh LMS Moodle. Instalace byla provedena instalačním skriptem z oficiálních repositářů. Byla naistalována verze Po instalaci byl nastaven účet správce databáze, tedy jméno a heslo. Je potřeba provést kontrolu zda se služba bude automaticky spouštět se startem serveru. PHP Tento skriptovací programovací jazyk používaný na vytváření dynamických internetových stránek je použit pro LMS Moodle. Instalace na server probíhá obdobně jako Apache a MySql. Byl použit instalační skript se zdrojem z oficiálních repositářů. Momentálně je naistalována verze Po instalaci není nutné provádět úpravy nastavení. Tyto změny vyplynou až na základě požadavků LMS Moodle při jeho samotné instalaci, resp. při přípravě k instalaci a případném rozšiřování funkcionalit LMS Moodle pomocí přídavných modulů. Je potřeba provést kontrolu, zda se služba bude automaticky spouštět se startem serveru. Instalace LMS Moodle Před samotnou instalací je potřeba stáhnout určitou verzi. Je na výběr několik variant. Byla vybrána nejnovější stabilní verze tedy Nejprve je potřeba rozbalit stažený balíček s instalací Moodle do předem připraveného místa webového serveru, nastavit práva pro zápis 2. Založit novou databázi tj. nastavit dbhost jméno databázového serveru (v našem případě localost), dbname jméno zakládané databáze, dbuser uživatelské jméno s plným přístupem do této databáze, dbpass heslo uživatele přistupujícího do databáze 3. Založit pracovní adresář pro Moodle, standartně moodledata. Je potřeba tento adresář zabezpečit proti nežádoucímu nabourání. Ideálně mimo www prostor na serveru a nastavit patřičná práva na vstup a manipulaci ze strany webserveru.

4 Prvotní instalace probíhá přes webové rozhraní. Po zvolení jazyka je instalace jednoduchá. Stačí postupovat podle pokynů na obrazovce. Během této instalace probíhá kontrola jednotlivých součástí webového serveru. Ve většině případů je potřeba zasáhnout do nastavení PHP. V defaultním nastavení nejsou povoleny všechny extense. Některé z nich Moodle potřebuje pro svůj běh. Tyto konkrétní vypíše na obrazovce. Po povolení těchto extensí (soubor php.ini) a obnově stránky, instalace doběhne bez problémů. Během této instalace se vyplňují informace důležité pro pozdější chod LMS : Jazyková sada primárně používaná pro Moodle na administrátora LMS Cesta k pracovnímu adresáři Moodle Případné nastavení proxy serveru Časovou zónu Pokud náhodou nastane potíž s vygenerováním a uložením konfiguračních informací do souboru config.php (nejspíš díky jinak nastaveným právům pro přístup do lokace www na serveru), je potřeba patřičné informace, které jsou zobrazeny na obrazovce, uložit ručně do souboru a ten následně nakopírovat do místa instalace LMS. Provoz LMS Moodle Po dokončení instalace je nutnost odzkoušet funkčnost celého systému. Tedy základních funkcionalit LMS Moodle. 1. Uživatelé vytvoření uživatelského účtu, jméno, příjmení, uživatelské jméno, heslo, , město, stát, přiřazení rolí. Odzkoušet přihlášení do systému novým účtem. 2. Komunikace v návaznosti na nově vytvořeného uživatele proběhne ověřovací ová komunikace systému s tímto uživatelem a tím kontrola funkčnosti komunikačního spojení LMS, potažmo serveru jako takového. A zároveň kontrola ověřování uživatelů a jejich autorizace. 3. Cron nastavení démona, který automatizovaně spouští předdefinované funkce povětšinou zálohování kurzů, zálohování uživatelů, kontrola aktualizace LMS a jeho komponent, kontrola uživatelských účtů a jiných pravidel nadefinovaných správcem systému, potřebných pro bezpečný chod LMS. 4. Bezpečnost kontrola nastavení bezpečnostní úrovně na straně serveru (aktualizace systému, bezpečná komunikace, nastavení firewallu), nastavení úrovně složitosti hesel uživatelů, kontrola správně nadefinovaných cest pro ukládání logů, a to jak informací o problémech, tak o jednotlivých akcích spuštěných na serveru, jednak serverem a jednak samotným LMS Moodlem. Tyto logy jsou velmi důležité pro ladění potíží s LMS a pro kontrolu celkového dění na serveru a možnosti odhalení případného útoku na celý systém a zdiskreditování serveru.

5 Po první kontrole byla zjištěna chyba v komunikaci. Moodle odesílá, ale samotný server nemá nastaveno odesílání ové komunikace. Je použit nainstalovaný poštovní software postfix. Na základě získaných informací od pracovníků informačního centra univerzity, byl postfix nastaven a odzkoušen. Po té komunikace jak serveru, tak samotného Moodlu probíhala bez potíží. V rámci podpory ze strany informačního centra, proběhla schůzka, na které bylo dohodnuto jakým způsobem, jakým rozsahem a v jakém čase bude probíhat zálohování celého serveru. A to pro případ snadné a rychlé obnovy celého systému z důvodu pádu serveru, nebo neúmyslného poškození funkčnosti LMS ze strany správce serveru nebo díky útoku na server. Zálohy budou probíhat každý den. Což bude jen přírůstková záloha. A jednou za týden kompletní nová záloha. Autorizace a autentizace Dalším krokem nastavení LMS Moodle bylo ověřování uživatelů systému. Z důvodu bezpečnosti serveru, potažmo univerzitní sítě, bylo rozhodnuto o nasazení Shibboleth Service Provider (SP). Tato nadstavba slouží k ověřování uživatelů vůči centrální databázi spravované organizací. Je to modul, který je zaimplementován do web serveru, v našem případě apache. Jelikož Univerzita Pardubice je zapojena do tohoto projektu a je IDP (Idnetity Providers), byla tato volba logickým krokem, který usnadní přístup uživatelů (akademických pracovníků, studentů) k systému LMS Moodle a zároveň další stupeň zabezpečení celého serveru. Pro běh je nutný vygenerovaný soubor metadat, který je generován na straně IDP. V něm jsou uloženy informace o SP a klíč pro komunikaci. Instalace proběhla pomocí instalačního skriptu z oficiálního repositáře. Po instalaci celého modulu, je bezpodmínečně nutné provést nastavení. V podstatě jsou tři místa : 1. Lokace Apache soubor conf.d ve kterém se definuje adresář, který je potřeba zabezpečit 2. Lokace Shibboleth soubor shibboleth2.xml, což je hlavní konfigurační soubor celého modulu. Zde se definují elementy jako identifikátor SP v rámci federace, parametry upřesňující jednotlivá sezení, způsob získávání federačních metadat, přístupy ke klíči a certifikátu 3. Lokace Shibboleth soubor atribute-map.xml ve kterém se definuje mapování příchozích atributů na lokální proměnné využívané nasazenou aplikací na webovém serveru Po pečlivém nastavení všech parametrů shibbolethu je potřeba provést kontrolu funkčnosti. Kontrola se provádí přístupem na webovou stránku LMS Moodle s parametrem volajícím handler pro status služby. Pokud bude vypsán OK, je potřeba odzkoušet chráněný adresář definovaný v lokaci apache. Pokud je vše v pořádku, nastane přesměrování na IDP, v našem případě na CAS, kde uživatel provede autorizaci. Následně po ověření uživatelského účtu, se zasílají informace o uživateli do

6 LMS Moodle, zároveň je prohlížeč přesměrován na úvodní stránku Moolu, a v něm již bude uživatel přihlášen. Toto byl poslední krok v prvotní implementaci systému Moodle. Období, následující po implementaci, je pro správce obdobím kontrol, aktualizací a celkové údržby systému LMS Moodle a serveru samotného.

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dávkové výkazy Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (Uživatelská dokumentace) Verze dokumentu: 1.4 (z 1.4.2014) Strana: 1/14 1. Obsah 1.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

MICROSOFT IMPLEMENTATION PROJECT. Microsoft Office 365, Microsoft Windows Azure, Microsoft SQL Azure

MICROSOFT IMPLEMENTATION PROJECT. Microsoft Office 365, Microsoft Windows Azure, Microsoft SQL Azure MICROSOFT IMPLEMENTATION PROJECT Microsoft Office 365, Microsoft Windows Azure, Microsoft SQL Azure 1 HISTORIE REVIZÍ 1.0 Jiří Havlíček 27. 2. 2013 2 OBSAH 3 Úvodní informace... 3 4 Ročník 2011/2012...

Více

Přechod z LAMP webhostingu na VPS + instalace Plone 4 a dalších sluţeb v doméně Jezisheck.cz

Přechod z LAMP webhostingu na VPS + instalace Plone 4 a dalších sluţeb v doméně Jezisheck.cz Přechod z LAMP webhostingu na VPS + instalace Plone 4 a dalších sluţeb v doméně Jezisheck.cz Jakub Kolář srpen 2011 Seminární práce v rámci studia předmětu Masarykovy univerzity PV219: Seminář webdesignu

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VÝUKOVÝ KURZ PRO INSTALACI A ADMINISTRACI OS LINUX DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Nový Učitelství pro základní školy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Odlehčený streamovací server pro domácí použití

Odlehčený streamovací server pro domácí použití Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Oskar Altman Odlehčený streamovací server pro domácí použití Bakalářská práce 2011 P r o

Více

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Sestavování a správa webových aplikací

Sestavování a správa webových aplikací KAPITOLA 4 Sestavování a správa webových aplikací V této kapitole: Architektura webové aplikace...134 Vytváření a rozšiřování webových aplikací...139 Správa webových aplikací...152 Mapování alternativních

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více