PROSECOM. Professional Secure Communications. Instalač ní př í řuč ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSECOM. Professional Secure Communications. Instalač ní př í řuč ka"

Transkript

1 PROSECOM Professional Secure Communications Instalač ní př í řuč ka

2 Obsah Úvod... 3 Hlavní přínosy... 3 Vlastnosti řešení... 4 Technologie... 4 Popis řešení... 5 Integrace na platformě CISCO... 6 Mobilní pracoviště... 6 Centrální pracoviště... 7 Installation Procedures... 8 Serverová část... 8 Gatekeeper... 8 Keymaster Server Klientská část... 15

3 Úvod Systém profesionální mobilní data umožňuje realizaci vysokorychlostních datových přenosů při současném zachování bezpečnosti na úrovni sítě Tetrapol. Systém umožňuje realizaci datových přenosů, nejvyšší dostupnou rychlostí při součastném zachování vysokých bezpečnostních standardů a požadavků na utajení v bezpečných sítích. Hlavní přínosy Technologie profesionální mobilní data přináší oproti stávajícímu stavu následující výhody: Možnost zavedení nových mobilních datových služeb vyžadující větší objemy dat Možnost plnohodnotného vzdáleného přístupu do sítí Intranet Výrazné zrychlení odezvy systému při dotazech do databází Výrazné zvýšení celkové kapacity v systému mobilních datových služeb Optimalizace a snížení zatížení datového provozu v síti Tetrapol Výrazné zvýšení propustnosti celého systému (zvýšení rychlosti) Výrazné zkrácení reakčních časů (doby čekání na odpověď) Spolehlivá zpětná vazba (jasná diagnostika přenosu přijetí a zpracování dotazu a přenosu jeho výsledku) Systém, je založen na technologii, která je předmětem ochrany duševního vlastnictví (patent PÚV) umožňuje realizaci systémů vzdáleného přístupu k datům, které doposud nebylo možno realizovat žádným jiným způsobem. Mezi tyto aplikace patří například: Aplikace přenosu rozsáhlých taktických informací, jako například map, situačních plánů, fotografií, popisů událostí, atd. Průběžné monitorování aktivity terminálů včetně jejich provozního stavu, datových přenosů a polohy Koordinace a hromadná distribuce informací rozsáhlým týmům Přímý vzdálený přístup do intranetu

4 Vlastnosti řešení Mezi základní vlastnosti našeho řešení profesionálních mobilních služeb patří: Zabezpečení dat odpovídající bezpečnosti sítě Tetrapol Přenosová rychlost odpovídající maximální komerčně dostupné přenosové rychlosti pro mobilní data Plná kompatibilita s platformami Windows, WCE, Windows Mobile, Linux, Android Technologie je plně kompatibilní s novým standardem MDT společnosti Cassidian, cílové řešení tedy může být bez problémů validováno Technologie je ověřena se všemi typy terminálů sítě Tetrapol Technologie Použitá chráněná technologie kombinuje bezpečné a širokopásmové komunikační kanály takovým způsobem, aby měl uživatel pocit, že má k dispozici jediný širokopásmový bezpečný komunikační prostředek. Systém vytváří bezpečnou virtuální privátní síť v prostředí vysokorychlostní sítě Veškeré informace související se sestavením bezpečného spojení tedy zejména s klíči a certifikáty pro přístup do VPN jsou přenášeny sítí Tetrapol Systém je rovněž zabezpečen proti případnému výpadku vysokorychlostní sítě (například z důvodu přírodní katastrofy, výstupu z pokrytí, atd.). V takovém případě systém buďto přenese veškerá data prostřednictvím bezpečné sítě anebo umožní uživateli zpřesnit dotaz a omezit tak přenášený objem dat. Intranet Data Intranet Data VPN

5 Popis řešení 1. Klientský vzdálený počítač je připojen k bráně standardním síťovým rozhraním. 2. Při prvním požadavku klientské aplikace na přístup do adresového prostoru intranetu vyšle brána prostřednictvím sítě Tetrapol žádost o otevření spojení a přidělení přístupových certifikátů. 3. Komplementární brána umístěná v prostoru intranetu přijme požadavek ze sítě Tetrapol a vygeneruje jednorázové klíče pro VPN připojení. 4. Klíče spolu s příslušnými certifikáty jsou přeneseny prostřednictvím sítě Tetrapol a předány vzdálené bráně. 5. Vzdálená brána otevře VPN spojení 6. Klientská aplikace má plný přístup k intranetu Platnost jednorázových klíčů je časově omezená, po vypršení platnosti klíče jsou automaticky aktualizovány prostřednictvím sítě Tetrapol. Při delší neaktivitě spojení z kterékoli strany je VPN síť automaticky uzavřena a platnost klíčů zrušena. Tato architektura využívající pro přenos klíčů a zprávu klíčového hospodářství oddělenou, bezpečnou komunikační síť, zcela znemožňuje prolomení bezpečnosti útokem na klíčové hospodářství. Úroveň samotné šifry pak zcela vyhoví požadavkům na military grade security. Intranet Data Gatekeeper Broadband Network 5. VPN Tunnel Mobile Gatekeeper Keymaster 1. Connection request 3. Keys and certificates Tetrapol 4. Keys and certificates 2. Connection request

6 Integrace na platformě CISCO Integrace technologie PMD na platformě CISCO přináší následující výhody: Plná integrace technologie v CISCO routeru Přímé propojení Routeru a radiového terminálu Tetrapol kabelem bez dalších prvků Všechny bezpečnostní prvky (klíče, certifikáty i nastavení) jsou přeneseny sítí Tetrapol Šifrování a správa VPN na úrovni hardwarového zařízení Možnost využití vestavěné GPS v routeru CISCO pro aplikace AVL prostřednictvím Tetrapolu bez dalšího hardware Možnost využití několika operátorů a to jak alternativně tak souběžně Možnost využití satelitního spojení (při doplnění o příslušný hardware) Možnost využití datových funkcí Tetrapol pro záložní spojení Snadná instalace a nastavení Centrální správa zařízení Centrální správa oprávnění Mobilní pracoviště Mobilní pracoviště se skládá z následujících prvků: 1. CISCO 819 Mobilní router vybavený GSM modemy, GPS a PMD aplikací 2. Radiostanice Tetrapol 3. Propojovací kabel Antennas for GSM & GPS CISCO 819 mobile router with PMD application User PC with full access to Intranet. Tetrapol car terminal Direct connection Secured connection.

7 Centrální pracoviště Centrální pracoviště se skládá z následujících prvků: 1. CISCO Router (např. 2911) 2. Server (1U) pro údržbu databází oprávnění, zařízení a správu konfigurací Dále je třeba zajistit následující připojení: 1. Do infrastruktury Tetrapol (MSW) alespoň 10 Mbit/s 2. Do intranetu který má být zpřístupněn mobilním klientům 3. Do sítí používaných mobilních operátorů, ideálně formou VPN Pokud bude využívána i aplikace AVL prostřednictvím sítě Tetrapol je třeba zajistit i připojení AVL serveru. Toto připojení ale není nijak závislé na technologii CISCO a je předmětem standardního řešení. Intranet CISCO 2911 MSW Tetrapol Tetrapol Data Broadband Networks Management Server

8 Installation Procedures Serverová část Tato část dokumentace popisuje základní konfiguraci serverové části PMDN. Pro detailnější konfiguraci gatekeeperu je třeba znalost CISCO routeru a IOS příkazů. Ve výchozím nastavení je adresový prostor VPN /16 a adresový prostor serverové části VPN je /24. Gatekeeper 1. Zapojte router do sítě 2. Připojte se ke konzoli routeru (port CON) a spusťte program PMDN Gatekeeper installer.

9 3. Po spuštění programu prosím vyberte v menu Connection seriový port, do kterého je připojena konzole routeru Vyberte seriový port, do kterého je připojen konzolový kabel routeru. 4. Po zvolení portu budete vyzváni k zadání jména a hesla pro uživatele root routeru.

10 5. Po zadání správných přihlašovacích údajů je načtena a zobrazena aktuální konfigurace routeru. Načtená aktuální konfigurace 6. V programu vyplňte požadovaná pole (hostname, ip adresu gatekeeperu ve vaší síti, adresu výchozí brány) a klikněte na Nahraj konfiguraci. Tímto způsobem se provede inicializace routeru pro potřeby. Pole pro vyplnění

11 7. Po provedení změn je aplikujete na aktivní konfiguraci stiskem tlačítka Apply. Tlačítko pro aplikaci změn konfigurace 8. Provedené změny je pak třeba nahrát zpět do routeru, v tomto kroku jsou automaticky provedeny a uloženy všechna potřebná nastavení. Tlačítko pro uložení konfigurace do routeru 9. Po nahrátí konfigurace je možné odpojit PC od portu CON, router se automaticky rebootuje a všechna nastavení budou od tohoto okamžiku platná. 10. Do konektoru s popiskem GE0/0 zapojte kabel s připojením do internetu 11. Do konektoru s popiskem GE0/1 zapojte zařízení, které má být v síti VPN. Na tomto portu je nastaven DHCP server, který klientským zařízením automaticky přidělí IP adresu v rozsahu Pokud vám toto nastavení nevyhovje je možné jej později změnit přímo v konfiguraci routeru. 12. Do portu s popiskem GE0/2 zapojte kabel vedoucí ke Keymaster serveru. 13. Cílová konfigurace bude vypadat přibližně takto: version 15.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption

12 hostname centrum boot-start-marker boot-end-marker enable secret 0 XXXXXXXXXXXXX aaa new-model aaa authentication login default local enable aaa authorization exec default local if-authenticated aaa session-id common clock timezone CET 1 0 clock summer-time CEST recurring no ipv6 cef ip auth-proxy max-login-attempts 5 ip admission max-login-attempts 5 ip dhcp excluded-address ip dhcp pool local-lan network default-router ip cef multilink bundle-name authenticated crypto pki token default removal timeout 0 license udi pid CISCO2911/K9 sn FCZ license boot module c2900 technology-package uck9 username admin privilege 15 password 0 xxxxxxx redundancy crypto isakmp policy 10 encr aes authentication pre-share group 2 crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set myset match address crypto-acl crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap

13 interface Loopback0 ip address interface Embedded-Service-Engine0/0 no ip address shutdown interface GigabitEthernet0/0 ip address ip nat outside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto interface GigabitEthernet0/1 ip address ip nat inside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto interface GigabitEthernet0/2 no ip address shutdown duplex auto speed auto ip forward-protocol nd no ip http server no ip http secure-server ip nat inside source route-map nat2cell interface GigabitEthernet0/0 overload ip route GigabitEthernet0/0 ip access-list extended crypto-acl permit ip control-plane line con 0 line aux 0 line 2 no activation-character no exec transport preferred none transport input all transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh stopbits 1 line vty 0 4 password c transport input all line vty 5 15 password c transport input all scheduler allocate ntp server end

14 Keymaster Server 1. Připojte server do sítě 2. Do portu LAN0 zapojte linku k MSW sítě a v systému ji nakonfigurujte příslušnou adresu 3. Do portu LAN1 zapojte linku ke Gatekeeper routeru. Na rozhraní nakonfigurujte IP adresu Spusťte instalační soubor PMDN Keymaster Server.exe a postupujte podle pokynů na obrazovce. Bude nainstalována systémová služba PMDN Keymaster. Tato služba se spouští automaticky se startem systému. 5. Spusťte konzoli Keymaster servderu a nastavte do pole Peer IP veřejnou adresu Gatekeeperu 6. Ve výchozím nastavení je server nakonfigurován tak, že přijímá požadavky na vytvoření VPN od všech RT v síti, toto nastavení můžete změnit přidáním povolených RT do tabulky. Tabulka umožňuje použití wildcard znaků v RFSI, takže je možné povolit např. všechny terminály regionu zadáním 001* do pole RFSI 7. Po nastavení je třeba kliknout v konzoli Keymaster serveru na Uložit

15 Klientská část Router 1. Připojte router CISCO 819 k napájení a zapněte jej. 2. Připojte se ke konzoli routeru (port CON)

16 3. a spusťte program PMDN client installer. 4. V programu vyplňte požadovaná pole (hostname, RFSI kemyasteru) a klikněte na Nahraj konfiguraci. Tímto způsobem se provede inicializace routeru pro potřeby. Po nahrátí konfigurace je možné odpojit PC od portu CON 5. Do portu s popiskem GE WAN 0 zapojte kabel s připojením do internetu. Na tomto portu je DHCP klient, pomocí kterého se nastaví směrovací tabulka a interface. 6. Do portu s popiskem SERIAL připojte CISCO smart port kabel s redukcí DB25 -> DB9. Tento kabel poté připojte k radiostanici ve vozidle. 7. Do portů FE0 až FE3 je možné zapojit zařízení, která mají být v síti VPN. Na těchto portech je DHCP server s rozsahem 10.0.x Cílová konfigurace bude vypadat přibližně takto: version 15.1 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption hostname auto1 boot-start-marker boot-end-marker enable secret 0 XXXXXXXXXXXXX aaa new-model aaa authentication login default local enable aaa authentication login lineauth none aaa authorization exec default local if-authenticated aaa session-id common clock timezone CET 1 0 clock summer-time CEST recurring crypto pki token default removal timeout 0 ip source-route ip cef ip dhcp excluded-address ip dhcp pool local-lan network default-router no ipv6 cef multilink bundle-name authenticated chat-script GPRS "" "ATDT*98*4#" TIMEOUT 60 CONNECT license udi pid C819G-U-K9 sn FCZ161292ZN username admin privilege 15 password 0 XXXXXXX

17 controller Cellular 0 gsm gps mode standalone crypto isakmp policy 10 encr aes authentication pre-share group 2 crypto isakmp keepalive 10 periodic crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac crypto map mymap 10 ipsec-isakmp set peer set transform-set myset match address crypto-acl interface Loopback0 ip address ip virtual-reassembly in interface Loopback1 description For PMDN agent ip address interface Cellular0 ip address negotiated ip virtual-reassembly in encapsulation ppp shutdown dialer in-band dialer pool-member 1 async mode interactive ppp chap refuse ppp ipcp dns request crypto map mymap interface FastEthernet0 no ip address interface FastEthernet1 no ip address interface FastEthernet2 no ip address interface FastEthernet3 no ip address interface GigabitEthernet0 ip address dhcp ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto crypto map mymap interface Serial0 physical-layer async no ip address encapsulation slip

18 interface Vlan1 ip address ip virtual-reassembly in interface Dialer1 ip address negotiated ip nat outside ip virtual-reassembly in encapsulation ppp shutdown dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer string GPRS dialer-group 1 ppp ipcp dns request crypto map mymap ip forward-protocol nd no ip http server no ip http secure-server ip dns server ip nat inside source route-map nat2cell interface GigabitEthernet0 overload ip route ip access-list extended crypto-acl permit ip dialer-list 1 protocol ip permit control-plane line con 0 line aux 0 line 3 script dialer GPRS no exec rxspeed txspeed line 7 session-timeout 5 no exec-banner no vacant-message login authentication lineauth no activation-character no exec transport input telnet stopbits 1 line vty 0 4 password length 0 transport input all scheduler allocate event manager environment PMDN_RTbaud 9600 event manager environment PMDN_gatekeeper event manager environment PMDN_timeout 60 event manager environment PMDN_keymaster event manager directory user policy "flash:/eem/policies" event manager directory user library "flash:/eem/lib" event manager policy pmdnagent.tcl

19 end

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikace pro profilování přístupových seznamů Matěj

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS

Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS Jan Kvapil a Jan Gazda Abstrakt: Cílem tohoto dokumentu je popsat a ukázat možnosti CBAC a ZBFW na praktických příkladech. Klíčová slova: CBAC, Firewall, ZBFW, Zone-Based

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více

Anatomie routerů CISCO

Anatomie routerů CISCO Anatomie routerů CISCO Vnitřní uspořádání routerů CISCO je velmi podobné uspořádání běžných univerzálních počítačů: monitor mini IOS IO konfigurační registr záloha konfigurace běžící IOS pracovní konfigurace

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560

Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560 Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560 Filip Zatloukal, Login: ZAT108 Pavel Kovář, Login: KOV452 Abstrakt: Tato práce popisuje možnosti Web-based autentizace na zařízení Cisco Catalyst 3560

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next). OBSAH Jak rychle začít... 2 Stav připojení... 5 Přístup k internetu... 7 LAN TCP/IP a DHCP... 12 NAT (Překlad síťové adresy)... 15 Firewall... 22 Příloha A... 31 Ochrana před útokem "Denial of Service"...

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více