Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS"

Transkript

1 Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS Jan Kvapil a Jan Gazda Abstrakt: Cílem tohoto dokumentu je popsat a ukázat možnosti CBAC a ZBFW na praktických příkladech. Klíčová slova: CBAC, Firewall, ZBFW, Zone-Based Firewall, Cisco 1 Teoretický úvod Context-Based Access Control (CBAC) Zone-Based Firewall Praktická konfigurace Základní konfigurace Konfigurace CBAC Konfigurace ZBFW Ověření konfigurace Závěr Použitá literatura... 7 A Základní konfigurace... 8 B Screenshoty konfigurace... 9 C Running configuration duben /17

2 1 Teoretický úvod S rozrůstající se propojeností počítačů po světě, se zvětšujícími se šítěmi a zvyšováním počtu uživatelů a dat v sítí přibyla také nutnost ochrany těchto dat před zákeřnými útoky. Jednou z prvních ochran proti škodlivému síťovému provozu byly tzv. paketové filtry. Ty pracují nejčastěji na prvních třech vrstvách OSI modelu. Nahlížejí do paketů hlavně na zdrojovou/cílovou adresu nebo na zdrojový/cílový port. A podle předem definovaných pravidel, buď paket pustí dále do sítě, nebo ho zahodí. Nevýhodou tohoto řešení je fakt, že se nikde neuchovává záznam o probíhajících spojeních procházejícíh skrz firewall. Typických zástupcem tohoto druhu firewallů jsou např. ACL (Access-control lists). Druhým vývojovým stuňěm firewallů byly tzv. stavové firewally Stateful Firewall. Na Cisco zařízeních byla tato funkce nazvána jako Context-Based Access Control (CBAC). 1.1 Context-Based Access Control (CBAC) [4] Funkce CBAC CBAC poskytuje čtyři hlavní funkce: Filtrování provozu Kontrola provozu Detekce průniku Upozornění a audity Filtrování provozu Hlavní funkcí CBAC je inteligentní filtrování komunikace, hlavně pro TCP a UDP spojení. Na rozdíl od rozšířených ACL, které můžou filtrovat pouze na 3. a 4. vrstvě a RACLs, které můžete filtrovat na 5. vrstvě (relační), CBAC podporuje kontrolu aplikací, což znamená, že při filtrování může zkoumat obsah určitých druhů paketů. Například, to může zkoumat příkazy SMTP v SMTP spojení. Také mám možnost kontorolvat správy probíhajícího připojení za účelem zjištění jeho stavu. Kupříkladu FTP používá dva typy spojení, řídící a datové. Průzkumem řídícího spojení CBAC určí, že se právě vytváří datové připojení, a přidá si jej do tabulky stavů. CBAC podporuje i multimédia, jakožto i další aplikace, které mají tyto funkce. Může zkoumat Java applety a jejich HTTP spojení. Kontrola provozu Jak již bylo zmíněno CBAC má možnost nahlížet i do informací v aplikační vrstvě a použít je pro funkci stavového firewallu, to vše je možné i pro aplikace, které mají otevřené více spojení nebo pro spojení využívající PAT. Nejen, že tento proces dovoluje návrat paketů zpět do sítě, ale dává také možnost předcházet TCP SYN flood útokům. A to díky možnosti měření rychlosti vytváření nových spojení, kdy při překročení určité hranice toto spojení zakáže. Lze zajistit aby rozah seqvenčních čísel v TCP spojení spadal jen do vymezené hranice a ostatní podezdřelé pakety jsou zahozeny. Detekce průniku CBAC je schopen detekovat v provozu napříhlad známkz DoS útoku. Dále poskytuje ochranu před SMTP útoky, omezením příkazů které mohou být posláný na vnitřní ové servery. Veškeré tyto informace o útoku mohou být logovány nebo může být spojení resetováno, případně lze zahazovat škodlivé pakety Upozornění a audity Další schopností CBAC je generování real-time upozornění a detekce útoků a dále možnost poskytnutí detailjního auditu pro daná spojení. Lze logovat všechna spojení včetně adres zdorjů a cílů, použitých portů, množství odeslaných bajtů, a čas uzavření a ukončení spojení. duben /17

3 1.2 Zone-Based Firewall [1] Další evolucí vznikl tzv. Zone-Based Firewall (ZBFW). Základní myšlenkou ZBFW je rozdělení sítě na zóny a definování vztahů mezi zónami. Příkladem může být rozdělení sítě na vnitřní zónu Trusted (firemní síť) a vnější zónu Untrusted (internet) (Obrázek 1). Obrázek 1- Příklad ZBFW Tento model má za úkol zjednodušit, zpřehlednit a zvýšit flexibilitu řešní zabezpečení. Jednotlivá rozhraní směrovaů jsou přiřazená do tzv. "bezpečnostních zón", na které je potom aplikována politika pro kontrolu probíhajícího provozu. Implicitní nastavení zakazuje vešekerému provozu opustit svou bezpečnostní zónu dokud to není povoleno a nastaveno. Pravidla se nastavují pomocí jazyka Class-Based Policy Language (CPL). Vnitrozónové pravidla nabízí poměrnou flexibilitu díky níž mohou být inspekční pravidla aplikovány na jednolivá koncová zařízení, skupiny zařízení nebo podsítě připojené na konkrétní rozhraní. Jedno rozhraní může bžt členem pouze jedné bezpečnostní zóny, ale zóna může obsahovat více rozhraní. Jakmile se zařízení stane členem zóny, je všechen jeho provoz omezn pouze na ni, dokud to není explicitně nastaveno jinak. Pravidla jsou definována do tříd, podle provoz na který mají mít vliv, např.: prozkoumej, propusť, zahoď. Další parametry mohou být použity na jednotlivé druhy spojení: filtrování URL v HTTP provozu. Policy-maps jsou spojeny s dvojicemi zón a uplatněny na jeden směr provozu, z jedné zóny do druhé. duben /17

4 2 Praktická konfigurace V následujících kapitolách jsou uvedeny praktické konfigurace CBAC i ZBFW, oboje pro stejnou topologii (Obrázek 2). V příkladech je povolen protokol telnet a http/https. 2.1 Základní konfigurace Obrázek 2 - topologie Základní konfigurace pro všechny směrovače v topologii je v příloze A na konci tohoto dokumentu. 2.2 Konfigurace CBAC Vytvoříme Acces list, který zakáže veškerý příchozí provoz: R2(config)# ip access-list 101 deny ip any any R2(config)# int s0/0/1 R2(config-if)# ip access-group 101 in Pomocí příkazu ip inspect definujeme, které protokoly chceme prověřit a případně povolit provoz. Nyní povolíme telnet: R2(config)# ip inspect name CBAC telnet A následně vytvořené pravidlo přiřadíme na rozhraní: R2(config)# int s0/0/1 R2(config-if)# ip inspect CBAC out Nyní chceme povolit http/https provoz mezi DMZ a internetem: R2(config)# ip inspect name CBACDMZ http R2(config)# ip inspect name CBACDMZ https A abychom nepřepsali naše předchozí pravidlo, definujeme toto nové jako inbound na rozhraní s0/1/0: R2(config-if)# int s0/1/0 R2(config-if)# ip inspect CBACDMZ in Touto konfigurací jsme dosáhli toho, že z internetu do naší sítě se nedostane žádný provoz, kromě toho, který patří už k navázaným spojením. To znamená, že jestliže počítač se bude chtít pomocí telnetu připojit na router R3, komunikace bude povolena. Avšak jestliže někdo z internetu se bude chtít připojit telnetem k R1, provoz bude zakázán. Druhé dvě pravidla nám dovolí se z DMZ připojit pomocí protokolů http/https do internetu. Všechen ostatní provoz je zakázán. duben /17

5 2.3 Konfigurace ZBFW V této kapitole provedeme obdobnou konfiguraci, ale za pomocí zone-based firwealu. Nejprve class-mapy, které nám později pomohou určit, co se kterým protokolem se má udělat zahodit, prověřit,...: R2(config)#class-map type inspect match-any ICMP R2(config-cmap)#match protocol icmp R2(config)#class-map type inspect match-any TELNET R2(config-cmap)#match protocol telnet R2(config-cmap)#class-map type inspect match-any HTTP R2(config-cmap)#match protocol https R2(config-cmap)#match protocol http Dále vytvoříme policy-mapy. Tady využijeme naše class-mapy a buď povolíme nebo zakážeme jednotlivé protokoly: R2(config)#policy-map type inspect INSIDE_OUT R2(config-pmap)#class ICMP R2(config-pmap-c)#drop R2(config-pmap)#class TELNET R2(config-pmap-c)#inspect R2(config-pmap)#class HTTP R2(config-pmap-c)#drop R2(config)#policy-map type inspect OUTSIDE_IN R2(config-pmap)#class TELNET R2(config-pmap-c)#drop R2(config-pmap-c)#class ICMP R2(config-pmap-c)#drop R2(config-pmap)#class HTTP R2(config-pmap-c)#inspect R2(config)#policy-map type inspect DMZ_OUTSIDE R2(config-pmap)#class ICMP R2(config-pmap-c)#inspect R2(config-pmap-c)#class TELNET R2(config-pmap-c)#drop R2(config-pmap-c)#class HTTP R2(config-pmap-c)#inspect Také musíme vytvořit jednotlivé zóny a přiřadit je k jednotlivým rozhraním: R2(config)#zone security INSIDE R2(config)#zone security OUTSIDE R2(config)#zone security DMZ R2(config)#int s0/0/0 R2(config-if)#zone-member security INSIDE R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#zone-member security OUTSIDE R2(config)#int s0/1/0 R2(config-if)#zone-member security DMZ A v poslední fázy je nutné vytvořit páry zón a k těm poté přiřadit policy-mapy: duben /17

6 R2(config)#zone-pair security INSIDE_TO_OUT source INSIDE destination OUTSIDE R2(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect INSIDE_OUT R2(config)#zone-pair security OUTSIDE_TO_IN source OUTSIDE destination INSIDE R2(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect OUTSIDE_IN R2(config)#zone-pair security DMZ_TO_OUTSIDE source DMZ destination OUTSIDE R2(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect DMZ_OUTSIDE 3 Ověření konfigurace Po nastavení všech šíťových prvků jsme přikročili k ověřování konfogurace, kdy jsme pomocí programu Wireshark zachytili provoz mezi prdnotlivými směrovači. Obrázek 3 Wireshark: ping R1 -> R3 Obrázek 4 Wireshark: Telnet R1 -> R3 Obrázek 5 Konsole: R1 -> R3: ping + telnet Obrázky 3 a 4 ukazují ověření konfigurace zone-based firewallu. Síťový provoz byl zachysen pomocí programu Wireshark na rozhraní s0/0/0 směrovače R2. Lze vidět, že při odeslání pingu na R3 sice projde Ping Echo Request, ale zpátky se již nevrátí žádná zpráva Ping Echo Reply (Obrízek 3). Na druhou stranu pokus o telnet spojení byl úspěšný (Obrázek 4). Na obrázku 5 lze pak vidět konsoli směrovače R1 při pokusech o odeslání pingu a telnetu. duben /17

7 4 Závěr Cílem projektu bylo porovnat možnosti CBAC a ZBFW a ukázat jejich možnosti. Obě technologie spadají pod stavové firewally a tudíž jsou schopné inspekce paketů a také uchování záznamů o provozu v síti. V praktické konfiguraci jsme si ukázali, jak pomocí obou mechanismů zakázat a povolit určitý provoz (určité protokoly). U CBAC je konfigurace poměrně jednoduchá a rychlá. Ale bohužel může dojít ke komplikacím v případě, že je nutné přidat další pravidla pro další částí sítě. Na druhou stranu Zone-Based Firewally nabízí o něco zdlouhavější konfiguraci, ale o dost přehlednější. Pozdější úpravy nebo přidávání dalších bezpečnostních pravidel je daleko více pohodlnější, než právě u CBACu. Je to dáno tím, že u ZBFW je síť rozdělena na zóny a bezpečnostní pravidla se vytváří přímo mezi dvojicemi zón. U Context-Based Access Control se určuje přímo na určitém rozhraní, zda ten či onen protokol bude povolen v určitém směru. Celý projekt byl realizován na Vysoké škole Báňské Technické univerzitě Ostrava v laboratoři počítačových sítí N211. Použité zařízení byly směrovače od společnosti Cisco modelové řad Na směrovači R2 byla verze systému12.4(22)t, která podporuje jak CBAC, tak i ZBFW. Na ostatních směrovačích byla starší verze systému, které zmíněné funkce sice nepodporuje, avšak to ani nebylo třeba. 5 Použitá literatura [1] WATKINS, Michael a Kevin WALLACE. CCNA security official exam certification guide. Indianapolis, IN: Cisco Press, c2008, xxxv, 637 p. ISBN [2] Traffic security. Ccie4all [online] [cit ]. Dostupné z: https://ccie4all.wordpress.com/2013/05/05/traffic-security-aclcbaczbf/ [3] Stateful Firewall. Wikipedia [online] [cit ]. Dostupné z: [4] CBAC Functions. [online] [cit ]. Dostupné z: +Technologies/Chapter+9.+Context-Based+Access+Control/CBAC+Functions/ duben /17

8 A Základní konfogurace R1: R1(config)# int s0/0/0 R1(config-if)# ip add R1(config-if)# no shut R1(config)# ip router ospf 1 R1(config-router)#network area 0 R1(config-router)#network area 0 R4: R4(config)# int fa0/0 R4(config-if)# ip add R4(config-if)# no shut R4(config)# int s0/0/0 R4(config-if)# ip add R4(config-if)# no shut R4(config)# ip router ospf 1 R4(config-router)#network area 0 R4(config-router)#network area 0 R3: R3(config)# int s0/0/0 R3(config-if)# ip add R3(config-if)# no shut R2: R2(config)#ip route R2(config)# int s0/0/0 R2(config-if)# ip add R2(config-if)# clockrate R2(config-if)# no shut R2(config)# int s0/0/1 R2(config-if)# ip add R2(config-if)# clockrate R2(config-if)# no shut R2(config)# int s0/1/0 R2(config-if)# ip add R2(config-if)# clockrate R2(config-if)# no shut R2(config)# ip router ospf 1 R2(config-router)#network area 0 R2(config-router)#network area 0 R2(config-router)#default-info originate duben /17

9 B Screenshoty konfigurace Obrázek 6 ukázka konfigurace CBAC Obrázek 7 ověření CBAC z R1 Obrázek 8 ověření konfiguracecbac z R3 duben /17

10 Obrázek 9 konfigurace ZBFW na R2 definované dvojice zón Obrázek 10 konfigurace ZBFW na R2 Policy-Mapy Obrázek 11 konfigurace ZBFW na R2 rozhraní přiřazené k zónám duben /17

11 Obrázek 12 Zahození icmp paketu na R2 Obrázek 13 výpis show version na R2 duben /17

12 C Running configuration a. R2 - CBAC Current configuration : 1318 bytes version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R2 boot-start-marker boot-end-marker no aaa new-model resource policy mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 ip subnet-zero ip cef no ip dhcp use vrf connected no ip domain lookup ip inspect name CBAC telnet ip inspect name CBACDMZ http ip inspect name CBACDMZ https no ip ips deny-action ips-interface interface FastEthernet0/0 shutdown duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 ip address ip access-group 101 in ip inspect CBAC out duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 ip address no fair-queue interface Serial0/1/1 ip address ip inspect CBACDMZ in router ospf 1 log-adjacency-changes network area 0 network area 0 default-information originate ip classless ip route ip http server no ip http secure-server access-list 101 deny ip any any duben /17

13 control-plane line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login end b. R2 ZBFW: Current configuration : 2519 bytes version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R2 boot-start-marker boot system flash c2801-advipservicesk9-mz t.bin boot-end-marker logging message-counter syslog no aaa new-model dot11 syslog ip source-route ip cef no ip domain lookup ip inspect log drop-pkt no ipv6 cef multilink bundle-name authenticated parameter-map type inspect global voice-card 0 archive log config hidekeys class-map type inspect match-any TELNET match protocol telnet class-map type inspect match-any ICMP match protocol icmp class-map type inspect match-any HTTP match protocol http match protocol https policy-map type inspect INSIDE_OUT class type inspect ICMP drop log class type inspect TELNET class type inspect HTTP drop class class-default drop policy-map type inspect OUTSIDE_IN class type inspect TELNET drop class type inspect ICMP duben /17

14 drop class type inspect HTTP drop class class-default drop policy-map type inspect DMZ_OUTSIDE class type inspect ICMP inspect class type inspect HTTP inspect class type inspect TELNET drop class class-default drop zone security INSIDE zone security OUTSIDE zone security DMZ zone-pair security INSIDE_TO_OUT source INSIDE destination OUTSIDE service-policy type inspect INSIDE_OUT zone-pair security OUTSIDE_TO_IN source OUTSIDE destination INSIDE service-policy type inspect OUTSIDE_IN zone-pair security DMZ_TO_OUTSIDE source DMZ destination OUTSIDE service-policy type inspect DMZ_OUTSIDE interface FastEthernet0/0 ip address zone-member security INSIDE duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 ip address zone-member security OUTSIDE duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 no fair-queue clock rate interface Serial0/1/1 ip address zone-member security DMZ router ospf 1 log-adjacency-changes network area 0 network area 0 default-information originate ip forward-protocol nd ip route ip http server no ip http secure-server control-plane ccm-manager fax protocol cisco mgcp fax t38 ecm line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login scheduler allocate end duben /17

15 c. R3: Current configuration : 1070 bytes version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R3 boot-start-marker boot-end-marker no aaa new-model resource policy mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 ip subnet-zero ip cef no ip dhcp use vrf connected no ip domain lookup no ip ips deny-action ips-interface interface FastEthernet0/0 shutdown duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 ip address duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 shutdown no fair-queue clock rate interface Serial0/1/1 shutdown clock rate router ospf 1 log-adjacency-changes ip classless ip route ip http server no ip http secure-server control-plane line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 password cisco duben /17

16 login transport input telnet end d. R4: Current configuration : 1459 bytes version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R4 boot-start-marker boot system flash:c2801-advipservicesk9-mz t.bin boot-end-marker logging message-counter syslog no aaa new-model dot11 syslog ip source-route ip cef no ip domain lookup no ipv6 cef multilink bundle-name authenticated voice-card 0 archive log config hidekeys interface Loopback0 ip address ip ospf network point-to-point interface FastEthernet0/0 shutdown duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 shutdown duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 ip address no fair-queue clock rate interface Serial0/1/1 shutdown clock rate interface Serial0/2/0 shutdown clock rate interface Serial0/2/1 duben /17

17 shutdown clock rate router ospf 1 log-adjacency-changes network area 0 network area 0 ip forward-protocol nd ip http server no ip http secure-server control-plane ccm-manager fax protocol cisco mgcp fax t38 ecm line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login scheduler allocate end duben /17

Nasazení bezdiskových pracovních stanic

Nasazení bezdiskových pracovních stanic Nasazení bezdiskových pracovních stanic soslinuxvsítifaiutb Implementation of diskless workstations running OSLinuxinFAIUTBnetwork Petr Kohout Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE?

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? Josef Kaderka Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, katedra komunikačních a informačních systémů Kounicova 65, 662 10 Brno josef.kaderka@unob.cz

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Analýza dat. Bc. Filip Pávek

Analýza dat. Bc. Filip Pávek Tato inovace předmětu Analýza dat je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR, projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0014, Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí. Digitální

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 IPsec HOWTO Do českého jazyka přeložil: Ivan Daler, ivan.daler (at) autocont.cz, 3.4.2006 Historie revizí Revize 0.9.95 2005-09-03 Revidoval: RS Přidáno

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB Návod k obsluze Obsah Popis produktu... 3 Specifikace... 3 LED indikace stavu modemu... 4 Zadní strana modemu... 5 Příslušenství... 5 Zapojení modemu... 6 Konfigurace

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

Vytvoření virtuálních privátních sítí s OpenVPN napříč platformami

Vytvoření virtuálních privátních sítí s OpenVPN napříč platformami Kapitola 9 Vytvoření virtuálních privátních sítí s OpenVPN napříč platformami 9 Úvod Zajištění bezpečného a sledovaného přístupu do vaší firemní sítě pro zaměstnance na cestách nebo pracujících z domova

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Jak sdílet na KolejNetu

Jak sdílet na KolejNetu Jak sdílet na KolejNetu Průvodce od instalace až po registraci v Searchu Verze 1.03 [ Autor: Martin Dekar ] Kapitola 2 Vymezení pojmů 1. Úvod...2 2. Vymezení pojmů...2 3. Instalace...4 4. Nastavení FTP

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Správa dat a skupin dostupnosti databáze

Správa dat a skupin dostupnosti databáze KAPITOLA 9 Správa dat a skupin dostupnosti databáze Procházení úložiště informací................................ 311 Vytváření a správa skupin dostupnosti databáze................. 320 Indexování obsahu........................................

Více

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Holata Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting (Bakalářská

Více

KAPITOLA 18. Jak psát bezpečný kód.net

KAPITOLA 18. Jak psát bezpečný kód.net KAPITOLA 18 Tuto kapitolu musím zahájit menším příběhem. Když jsem si někdy v listopadu 2001 připravoval slajdy ke dvěma přednáškám o bezpečnosti softwaru na Microsoft Professional Developer s Conference,

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Bezpečnost Wi-Fi WEP, WPA a WPA2

Bezpečnost Wi-Fi WEP, WPA a WPA2 Bezpečnost Wi-Fi WEP, WPA a WPA2 Téma čisla Guillaume Lehembre stupeň obtížnosti Wi-Fi (Wireless Fidelity) je jednou z hlavních bezdrátových technologií současnosti. Podpora Wi-Fi se integruje do stále

Více

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT 1998 Computer Press Nejpodrobnější dokumentace operačního systému Linux v češtině Příručka správce operačního systému Linux Příručka správce sítě Průvodce jádrem operačního systému

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více