Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS"

Transkript

1 Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS Jan Kvapil a Jan Gazda Abstrakt: Cílem tohoto dokumentu je popsat a ukázat možnosti CBAC a ZBFW na praktických příkladech. Klíčová slova: CBAC, Firewall, ZBFW, Zone-Based Firewall, Cisco 1 Teoretický úvod Context-Based Access Control (CBAC) Zone-Based Firewall Praktická konfigurace Základní konfigurace Konfigurace CBAC Konfigurace ZBFW Ověření konfigurace Závěr Použitá literatura... 7 A Základní konfigurace... 8 B Screenshoty konfigurace... 9 C Running configuration duben /17

2 1 Teoretický úvod S rozrůstající se propojeností počítačů po světě, se zvětšujícími se šítěmi a zvyšováním počtu uživatelů a dat v sítí přibyla také nutnost ochrany těchto dat před zákeřnými útoky. Jednou z prvních ochran proti škodlivému síťovému provozu byly tzv. paketové filtry. Ty pracují nejčastěji na prvních třech vrstvách OSI modelu. Nahlížejí do paketů hlavně na zdrojovou/cílovou adresu nebo na zdrojový/cílový port. A podle předem definovaných pravidel, buď paket pustí dále do sítě, nebo ho zahodí. Nevýhodou tohoto řešení je fakt, že se nikde neuchovává záznam o probíhajících spojeních procházejícíh skrz firewall. Typických zástupcem tohoto druhu firewallů jsou např. ACL (Access-control lists). Druhým vývojovým stuňěm firewallů byly tzv. stavové firewally Stateful Firewall. Na Cisco zařízeních byla tato funkce nazvána jako Context-Based Access Control (CBAC). 1.1 Context-Based Access Control (CBAC) [4] Funkce CBAC CBAC poskytuje čtyři hlavní funkce: Filtrování provozu Kontrola provozu Detekce průniku Upozornění a audity Filtrování provozu Hlavní funkcí CBAC je inteligentní filtrování komunikace, hlavně pro TCP a UDP spojení. Na rozdíl od rozšířených ACL, které můžou filtrovat pouze na 3. a 4. vrstvě a RACLs, které můžete filtrovat na 5. vrstvě (relační), CBAC podporuje kontrolu aplikací, což znamená, že při filtrování může zkoumat obsah určitých druhů paketů. Například, to může zkoumat příkazy SMTP v SMTP spojení. Také mám možnost kontorolvat správy probíhajícího připojení za účelem zjištění jeho stavu. Kupříkladu FTP používá dva typy spojení, řídící a datové. Průzkumem řídícího spojení CBAC určí, že se právě vytváří datové připojení, a přidá si jej do tabulky stavů. CBAC podporuje i multimédia, jakožto i další aplikace, které mají tyto funkce. Může zkoumat Java applety a jejich HTTP spojení. Kontrola provozu Jak již bylo zmíněno CBAC má možnost nahlížet i do informací v aplikační vrstvě a použít je pro funkci stavového firewallu, to vše je možné i pro aplikace, které mají otevřené více spojení nebo pro spojení využívající PAT. Nejen, že tento proces dovoluje návrat paketů zpět do sítě, ale dává také možnost předcházet TCP SYN flood útokům. A to díky možnosti měření rychlosti vytváření nových spojení, kdy při překročení určité hranice toto spojení zakáže. Lze zajistit aby rozah seqvenčních čísel v TCP spojení spadal jen do vymezené hranice a ostatní podezdřelé pakety jsou zahozeny. Detekce průniku CBAC je schopen detekovat v provozu napříhlad známkz DoS útoku. Dále poskytuje ochranu před SMTP útoky, omezením příkazů které mohou být posláný na vnitřní ové servery. Veškeré tyto informace o útoku mohou být logovány nebo může být spojení resetováno, případně lze zahazovat škodlivé pakety Upozornění a audity Další schopností CBAC je generování real-time upozornění a detekce útoků a dále možnost poskytnutí detailjního auditu pro daná spojení. Lze logovat všechna spojení včetně adres zdorjů a cílů, použitých portů, množství odeslaných bajtů, a čas uzavření a ukončení spojení. duben /17

3 1.2 Zone-Based Firewall [1] Další evolucí vznikl tzv. Zone-Based Firewall (ZBFW). Základní myšlenkou ZBFW je rozdělení sítě na zóny a definování vztahů mezi zónami. Příkladem může být rozdělení sítě na vnitřní zónu Trusted (firemní síť) a vnější zónu Untrusted (internet) (Obrázek 1). Obrázek 1- Příklad ZBFW Tento model má za úkol zjednodušit, zpřehlednit a zvýšit flexibilitu řešní zabezpečení. Jednotlivá rozhraní směrovaů jsou přiřazená do tzv. "bezpečnostních zón", na které je potom aplikována politika pro kontrolu probíhajícího provozu. Implicitní nastavení zakazuje vešekerému provozu opustit svou bezpečnostní zónu dokud to není povoleno a nastaveno. Pravidla se nastavují pomocí jazyka Class-Based Policy Language (CPL). Vnitrozónové pravidla nabízí poměrnou flexibilitu díky níž mohou být inspekční pravidla aplikovány na jednolivá koncová zařízení, skupiny zařízení nebo podsítě připojené na konkrétní rozhraní. Jedno rozhraní může bžt členem pouze jedné bezpečnostní zóny, ale zóna může obsahovat více rozhraní. Jakmile se zařízení stane členem zóny, je všechen jeho provoz omezn pouze na ni, dokud to není explicitně nastaveno jinak. Pravidla jsou definována do tříd, podle provoz na který mají mít vliv, např.: prozkoumej, propusť, zahoď. Další parametry mohou být použity na jednotlivé druhy spojení: filtrování URL v HTTP provozu. Policy-maps jsou spojeny s dvojicemi zón a uplatněny na jeden směr provozu, z jedné zóny do druhé. duben /17

4 2 Praktická konfigurace V následujících kapitolách jsou uvedeny praktické konfigurace CBAC i ZBFW, oboje pro stejnou topologii (Obrázek 2). V příkladech je povolen protokol telnet a http/https. 2.1 Základní konfigurace Obrázek 2 - topologie Základní konfigurace pro všechny směrovače v topologii je v příloze A na konci tohoto dokumentu. 2.2 Konfigurace CBAC Vytvoříme Acces list, který zakáže veškerý příchozí provoz: R2(config)# ip access-list 101 deny ip any any R2(config)# int s0/0/1 R2(config-if)# ip access-group 101 in Pomocí příkazu ip inspect definujeme, které protokoly chceme prověřit a případně povolit provoz. Nyní povolíme telnet: R2(config)# ip inspect name CBAC telnet A následně vytvořené pravidlo přiřadíme na rozhraní: R2(config)# int s0/0/1 R2(config-if)# ip inspect CBAC out Nyní chceme povolit http/https provoz mezi DMZ a internetem: R2(config)# ip inspect name CBACDMZ http R2(config)# ip inspect name CBACDMZ https A abychom nepřepsali naše předchozí pravidlo, definujeme toto nové jako inbound na rozhraní s0/1/0: R2(config-if)# int s0/1/0 R2(config-if)# ip inspect CBACDMZ in Touto konfigurací jsme dosáhli toho, že z internetu do naší sítě se nedostane žádný provoz, kromě toho, který patří už k navázaným spojením. To znamená, že jestliže počítač se bude chtít pomocí telnetu připojit na router R3, komunikace bude povolena. Avšak jestliže někdo z internetu se bude chtít připojit telnetem k R1, provoz bude zakázán. Druhé dvě pravidla nám dovolí se z DMZ připojit pomocí protokolů http/https do internetu. Všechen ostatní provoz je zakázán. duben /17

5 2.3 Konfigurace ZBFW V této kapitole provedeme obdobnou konfiguraci, ale za pomocí zone-based firwealu. Nejprve class-mapy, které nám později pomohou určit, co se kterým protokolem se má udělat zahodit, prověřit,...: R2(config)#class-map type inspect match-any ICMP R2(config-cmap)#match protocol icmp R2(config)#class-map type inspect match-any TELNET R2(config-cmap)#match protocol telnet R2(config-cmap)#class-map type inspect match-any HTTP R2(config-cmap)#match protocol https R2(config-cmap)#match protocol http Dále vytvoříme policy-mapy. Tady využijeme naše class-mapy a buď povolíme nebo zakážeme jednotlivé protokoly: R2(config)#policy-map type inspect INSIDE_OUT R2(config-pmap)#class ICMP R2(config-pmap-c)#drop R2(config-pmap)#class TELNET R2(config-pmap-c)#inspect R2(config-pmap)#class HTTP R2(config-pmap-c)#drop R2(config)#policy-map type inspect OUTSIDE_IN R2(config-pmap)#class TELNET R2(config-pmap-c)#drop R2(config-pmap-c)#class ICMP R2(config-pmap-c)#drop R2(config-pmap)#class HTTP R2(config-pmap-c)#inspect R2(config)#policy-map type inspect DMZ_OUTSIDE R2(config-pmap)#class ICMP R2(config-pmap-c)#inspect R2(config-pmap-c)#class TELNET R2(config-pmap-c)#drop R2(config-pmap-c)#class HTTP R2(config-pmap-c)#inspect Také musíme vytvořit jednotlivé zóny a přiřadit je k jednotlivým rozhraním: R2(config)#zone security INSIDE R2(config)#zone security OUTSIDE R2(config)#zone security DMZ R2(config)#int s0/0/0 R2(config-if)#zone-member security INSIDE R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#zone-member security OUTSIDE R2(config)#int s0/1/0 R2(config-if)#zone-member security DMZ A v poslední fázy je nutné vytvořit páry zón a k těm poté přiřadit policy-mapy: duben /17

6 R2(config)#zone-pair security INSIDE_TO_OUT source INSIDE destination OUTSIDE R2(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect INSIDE_OUT R2(config)#zone-pair security OUTSIDE_TO_IN source OUTSIDE destination INSIDE R2(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect OUTSIDE_IN R2(config)#zone-pair security DMZ_TO_OUTSIDE source DMZ destination OUTSIDE R2(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect DMZ_OUTSIDE 3 Ověření konfigurace Po nastavení všech šíťových prvků jsme přikročili k ověřování konfogurace, kdy jsme pomocí programu Wireshark zachytili provoz mezi prdnotlivými směrovači. Obrázek 3 Wireshark: ping R1 -> R3 Obrázek 4 Wireshark: Telnet R1 -> R3 Obrázek 5 Konsole: R1 -> R3: ping + telnet Obrázky 3 a 4 ukazují ověření konfigurace zone-based firewallu. Síťový provoz byl zachysen pomocí programu Wireshark na rozhraní s0/0/0 směrovače R2. Lze vidět, že při odeslání pingu na R3 sice projde Ping Echo Request, ale zpátky se již nevrátí žádná zpráva Ping Echo Reply (Obrízek 3). Na druhou stranu pokus o telnet spojení byl úspěšný (Obrázek 4). Na obrázku 5 lze pak vidět konsoli směrovače R1 při pokusech o odeslání pingu a telnetu. duben /17

7 4 Závěr Cílem projektu bylo porovnat možnosti CBAC a ZBFW a ukázat jejich možnosti. Obě technologie spadají pod stavové firewally a tudíž jsou schopné inspekce paketů a také uchování záznamů o provozu v síti. V praktické konfiguraci jsme si ukázali, jak pomocí obou mechanismů zakázat a povolit určitý provoz (určité protokoly). U CBAC je konfigurace poměrně jednoduchá a rychlá. Ale bohužel může dojít ke komplikacím v případě, že je nutné přidat další pravidla pro další částí sítě. Na druhou stranu Zone-Based Firewally nabízí o něco zdlouhavější konfiguraci, ale o dost přehlednější. Pozdější úpravy nebo přidávání dalších bezpečnostních pravidel je daleko více pohodlnější, než právě u CBACu. Je to dáno tím, že u ZBFW je síť rozdělena na zóny a bezpečnostní pravidla se vytváří přímo mezi dvojicemi zón. U Context-Based Access Control se určuje přímo na určitém rozhraní, zda ten či onen protokol bude povolen v určitém směru. Celý projekt byl realizován na Vysoké škole Báňské Technické univerzitě Ostrava v laboratoři počítačových sítí N211. Použité zařízení byly směrovače od společnosti Cisco modelové řad Na směrovači R2 byla verze systému12.4(22)t, která podporuje jak CBAC, tak i ZBFW. Na ostatních směrovačích byla starší verze systému, které zmíněné funkce sice nepodporuje, avšak to ani nebylo třeba. 5 Použitá literatura [1] WATKINS, Michael a Kevin WALLACE. CCNA security official exam certification guide. Indianapolis, IN: Cisco Press, c2008, xxxv, 637 p. ISBN [2] Traffic security. Ccie4all [online] [cit ]. Dostupné z: https://ccie4all.wordpress.com/2013/05/05/traffic-security-aclcbaczbf/ [3] Stateful Firewall. Wikipedia [online] [cit ]. Dostupné z: [4] CBAC Functions. [online] [cit ]. Dostupné z: +Technologies/Chapter+9.+Context-Based+Access+Control/CBAC+Functions/ duben /17

8 A Základní konfogurace R1: R1(config)# int s0/0/0 R1(config-if)# ip add R1(config-if)# no shut R1(config)# ip router ospf 1 R1(config-router)#network area 0 R1(config-router)#network area 0 R4: R4(config)# int fa0/0 R4(config-if)# ip add R4(config-if)# no shut R4(config)# int s0/0/0 R4(config-if)# ip add R4(config-if)# no shut R4(config)# ip router ospf 1 R4(config-router)#network area 0 R4(config-router)#network area 0 R3: R3(config)# int s0/0/0 R3(config-if)# ip add R3(config-if)# no shut R2: R2(config)#ip route R2(config)# int s0/0/0 R2(config-if)# ip add R2(config-if)# clockrate R2(config-if)# no shut R2(config)# int s0/0/1 R2(config-if)# ip add R2(config-if)# clockrate R2(config-if)# no shut R2(config)# int s0/1/0 R2(config-if)# ip add R2(config-if)# clockrate R2(config-if)# no shut R2(config)# ip router ospf 1 R2(config-router)#network area 0 R2(config-router)#network area 0 R2(config-router)#default-info originate duben /17

9 B Screenshoty konfigurace Obrázek 6 ukázka konfigurace CBAC Obrázek 7 ověření CBAC z R1 Obrázek 8 ověření konfiguracecbac z R3 duben /17

10 Obrázek 9 konfigurace ZBFW na R2 definované dvojice zón Obrázek 10 konfigurace ZBFW na R2 Policy-Mapy Obrázek 11 konfigurace ZBFW na R2 rozhraní přiřazené k zónám duben /17

11 Obrázek 12 Zahození icmp paketu na R2 Obrázek 13 výpis show version na R2 duben /17

12 C Running configuration a. R2 - CBAC Current configuration : 1318 bytes version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R2 boot-start-marker boot-end-marker no aaa new-model resource policy mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 ip subnet-zero ip cef no ip dhcp use vrf connected no ip domain lookup ip inspect name CBAC telnet ip inspect name CBACDMZ http ip inspect name CBACDMZ https no ip ips deny-action ips-interface interface FastEthernet0/0 shutdown duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 ip address ip access-group 101 in ip inspect CBAC out duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 ip address no fair-queue interface Serial0/1/1 ip address ip inspect CBACDMZ in router ospf 1 log-adjacency-changes network area 0 network area 0 default-information originate ip classless ip route ip http server no ip http secure-server access-list 101 deny ip any any duben /17

13 control-plane line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login end b. R2 ZBFW: Current configuration : 2519 bytes version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R2 boot-start-marker boot system flash c2801-advipservicesk9-mz t.bin boot-end-marker logging message-counter syslog no aaa new-model dot11 syslog ip source-route ip cef no ip domain lookup ip inspect log drop-pkt no ipv6 cef multilink bundle-name authenticated parameter-map type inspect global voice-card 0 archive log config hidekeys class-map type inspect match-any TELNET match protocol telnet class-map type inspect match-any ICMP match protocol icmp class-map type inspect match-any HTTP match protocol http match protocol https policy-map type inspect INSIDE_OUT class type inspect ICMP drop log class type inspect TELNET class type inspect HTTP drop class class-default drop policy-map type inspect OUTSIDE_IN class type inspect TELNET drop class type inspect ICMP duben /17

14 drop class type inspect HTTP drop class class-default drop policy-map type inspect DMZ_OUTSIDE class type inspect ICMP inspect class type inspect HTTP inspect class type inspect TELNET drop class class-default drop zone security INSIDE zone security OUTSIDE zone security DMZ zone-pair security INSIDE_TO_OUT source INSIDE destination OUTSIDE service-policy type inspect INSIDE_OUT zone-pair security OUTSIDE_TO_IN source OUTSIDE destination INSIDE service-policy type inspect OUTSIDE_IN zone-pair security DMZ_TO_OUTSIDE source DMZ destination OUTSIDE service-policy type inspect DMZ_OUTSIDE interface FastEthernet0/0 ip address zone-member security INSIDE duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 ip address zone-member security OUTSIDE duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 no fair-queue clock rate interface Serial0/1/1 ip address zone-member security DMZ router ospf 1 log-adjacency-changes network area 0 network area 0 default-information originate ip forward-protocol nd ip route ip http server no ip http secure-server control-plane ccm-manager fax protocol cisco mgcp fax t38 ecm line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login scheduler allocate end duben /17

15 c. R3: Current configuration : 1070 bytes version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R3 boot-start-marker boot-end-marker no aaa new-model resource policy mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 ip subnet-zero ip cef no ip dhcp use vrf connected no ip domain lookup no ip ips deny-action ips-interface interface FastEthernet0/0 shutdown duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 ip address duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 shutdown no fair-queue clock rate interface Serial0/1/1 shutdown clock rate router ospf 1 log-adjacency-changes ip classless ip route ip http server no ip http secure-server control-plane line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 password cisco duben /17

16 login transport input telnet end d. R4: Current configuration : 1459 bytes version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R4 boot-start-marker boot system flash:c2801-advipservicesk9-mz t.bin boot-end-marker logging message-counter syslog no aaa new-model dot11 syslog ip source-route ip cef no ip domain lookup no ipv6 cef multilink bundle-name authenticated voice-card 0 archive log config hidekeys interface Loopback0 ip address ip ospf network point-to-point interface FastEthernet0/0 shutdown duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 shutdown duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 ip address no fair-queue clock rate interface Serial0/1/1 shutdown clock rate interface Serial0/2/0 shutdown clock rate interface Serial0/2/1 duben /17

17 shutdown clock rate router ospf 1 log-adjacency-changes network area 0 network area 0 ip forward-protocol nd ip http server no ip http secure-server control-plane ccm-manager fax protocol cisco mgcp fax t38 ecm line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login scheduler allocate end duben /17

Access Control Lists (ACL)

Access Control Lists (ACL) Access Control Lists (ACL) Počítačové sítě 11. cvičení ACL Pravidla pro filtrování paketů (bezestavová) Na základě hlaviček (2.,) 3. a 4. vrstvy Průchod pravidly od 1. k poslednímu Při nalezení odpovídajícího

Více

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Aleš Kaluža KAL330 Jiří Vojkovský VOJ194 Abstrakt: Zjištění podpory kvality služby na zařízení DSLAM IP Expres IES 1000 od firmy Zyxel Klíčová slova: DSLAM,

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Technologie počítačových sítí Grafické open source rozhraní pro management sítě s přepínači a směrovači na bázi

Více

Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů

Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů Josef Kaderka Universita obrany, Brno Verse 17 Inspirace Boson Příkazy jsou uváděny v základním tvaru, bez kontextu (tj. aktuálního módu), předpokládá

Více

PROSECOM. Professional Secure Communications. Instalač ní př í řuč ka

PROSECOM. Professional Secure Communications. Instalač ní př í řuč ka PROSECOM Professional Secure Communications Instalač ní př í řuč ka Obsah Úvod... 3 Hlavní přínosy... 3 Vlastnosti řešení... 4 Technologie... 4 Popis řešení... 5 Integrace na platformě CISCO... 6 Mobilní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Realizace firemního firewallu s použitím Cisco technologií

Realizace firemního firewallu s použitím Cisco technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Realizace firemního firewallu s použitím Cisco technologií Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin Pokorný, PhD. Vypracoval: Milan Filla Brno

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Lukáš Czakan (CZA0006) Marek Vašut (VAS0064) Abstrakt: Tato práce obsahuje praktické srovnání použití klasického NATu s NAT virtuálním rozhraním a jejich použití

Více

Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows

Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows Marek Pszczolka, PSZ006 Abstrakt: Cílem projektu je seznámení s protokolem LLDP a uvést jeho srovnání

Více

Případová studie datové sítě

Případová studie datové sítě ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Případová studie datové sítě X32KDS - Komunikace v datových sítích Skupina: Vypracovali: X32KDS PO 9.15h Daniel

Více

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Vicher M., Vojáček L. Abstrakt: Tento dokument popisuje ověření technologie podmíněné propagarace cest do BGP protokolu. Klíčová slova: bgp injection-map, BGP

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

Loop-Free Alternative (LFA)

Loop-Free Alternative (LFA) Loop-Free Alternative (LFA) Vojtěch Oczka OCZ0004 Abstrakt: Cílem této práce je nejdříve ověřit podporu Technologie Loop-Free Alternative ve virtualizačním prostředí IOS-XR. Následně provést implementaci

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

QoS na MPLS (Diffserv)

QoS na MPLS (Diffserv) QoS na MPLS (Diffserv) Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091 Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi nastavení a konfigurace kvality služby v IPv4 s využitím MPLS na základě smluvních podmínek

Více

Projekt. Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2. Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061

Projekt. Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2. Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061 Projekt Předmět: SPS Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2 Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061 Č HRABÁLEK David, HRA026 Datum odevzdání: 28. 6. 2007 1. Obsah 1. OBSAH...... 2 2. ÚVOD...... 3 3. POPIS VRF......

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Semestrální projekt (1) Semestrální projekt (2) Struktura projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN Směrování a NAT DNS server DHCP server

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS Vladimír Jarotek Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností DHCP serveru a relay agenta v CISCO IOS Klíčová slova: Cisco, IOS, DHCP server, relay

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA GRE tunel APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, ke kterým

Více

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS V této části se seznámíte s funkcemi a principy protokolů DHCP, ARP, ICMP a DNS. Síť je uspořádána dle následujícího schématu zapojení. Zahajte

Více

Lab 2.5.1: Basic PPP Configuration Lab

Lab 2.5.1: Basic PPP Configuration Lab Stáhněte si úlohu 4e_02_5_1_ppp.pdf z http://skola.bernkopf.cz Odkaz Předměty Cisco Materiály Úlohy Vypracujte podle připojených pokynů. Navíc do každého směrovače (router) a přepínače (switch) vložte

Více

Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů

Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů Josef Kaderka Verse 30 Inspirace Boson Příkazy jsou uváděny v základním tvaru, bez kontextu (tj. aktuálního módu), předpokládá se jeho znalost

Více

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Jan Kubr - Y36SPS 1 8/2007 Cíle ochrany data utajení integrita dostupnost zdroje zneužití výkonu útok na jiné systémy uložení závadného obsahu pověst poškození dobrého

Více

NAT-PT/DNS64/AFT. Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019)

NAT-PT/DNS64/AFT. Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019) NAT-PT/DNS64/AFT Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019) Abstrakt: Tato práce pojednává o Address Family Translation, které obecně shrnuje přechodu z IPv6 sítí do IPv4. Zde se hlavně řeší

Více

Firewall, mac filtering, address filtering, port forwarding, dmz. Ondřej Vojtíšek, Jakub Niedermertl

Firewall, mac filtering, address filtering, port forwarding, dmz. Ondřej Vojtíšek, Jakub Niedermertl Firewall, mac filtering, address filtering, port forwarding, dmz Ondřej Vojtíšek, Jakub Niedermertl Firewall obecně Síťový HW/SW prvek, který slouží k zabezpečení/omezení komunikace vedené mezi částmi

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

TCP Explicit Congestion Notification

TCP Explicit Congestion Notification TCP Explicit Congestion Notification Dziwisz(dzi033), Slivečka(sli167), Kolář(kol0067) Abstrakt: V tomto projektu máme za úkol teoreticky popsat TCP Explicit Congestion Notification. Jedná se o adaptivní

Více

Konfigurace směrovačů a přepínačů s Cisco IOS

Konfigurace směrovačů a přepínačů s Cisco IOS Konfigurace směrovačů a přepínačů s Cisco IOS Petr Grygárek Konfiguraci směrovače nebo přepínače s operačním systémem IOS firmy Cisco si můžeme představit jako textový soubor. Jednotlivé řádky tohoto souboru

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Technologie počítačových sítí

Technologie počítačových sítí Zpracovali: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 PTOSZEK Michal, PTO001 Datum prezentace: 8. 1. 2008 Datum odevzdání: 25. 1.2008 Verze: 2 Technologie počítačových sítí 1. Zadání Prostředky pro testování Service Level

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Operační systémy 2 Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Firewally a iptables Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo

Více

Konfigurace směrovače, CDP

Konfigurace směrovače, CDP Konfigurace směrovače, CDP CCNA2 modul č. 3 Datum: 1. dubna 2007 Autor: Petr Hanyáš xhanya01@stud.fit.vutbr.cz Tomáš Duda xdudat00@stud.fit.vutbr.cz Obsah Úvod...3 1. Režimy práce...3 1.1. Uživatelský

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12 Firewally a iptables Přednáška číslo 12 Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Druhy firewallu Podle

Více

KAPITOLA 23. Překlady adres NAT

KAPITOLA 23. Překlady adres NAT KAPITOLA 23 Překlady adres NAT V této kapitole najdete informace a příkazy k následujícím tématům: Privátní IP adresy: RFC 1918 Konfigurace dynamického NAT: překlad jedné privátní adresy na jednu veřejnou

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Bezpečnost v počítačových sítích

Bezpečnost v počítačových sítích Rozsah problematiky bezpečnosti Bezpečnost v počítačových sítích Petr Grygárek Bezpečnost je proces, ne technické opatření Zahrnuje i firemní politiky k použití sítě (vč. sankcí za porušení) Vždy je pro

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte, prakticky zkonstruujte a zdokumentujte síť přidělené lokality připojené do sítě WAN. Popis

Více

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Vypracoval: Marek Dovica DOV003 Milan Konár KON300 Cíl projektu Cílem projektu je přiblížit problematiku protokolu RSVP a ověřit jeho funkčnost

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Příkazy Cisco IOS. 1 Přehled módů. 1.2 Uživatelský mód (User Mode) 1.3 Privilegovaný mód (Privileged Mode) 1.1 Klávesové zkratky

Příkazy Cisco IOS. 1 Přehled módů. 1.2 Uživatelský mód (User Mode) 1.3 Privilegovaný mód (Privileged Mode) 1.1 Klávesové zkratky Příkazy Cisco IOS Cisco IOS (původně Internetwork Operating System) je operační systém používaný na směrovačích a přepínačích firmy Cisco Systems. 1 Přehled módů Základní módy a příkazy, kterými lze mezi

Více

Analýza síťového provozu. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča

Analýza síťového provozu. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča Analýza síťového provozu Ing. Dominik Breitenbacher ibreiten@fit.vutbr.cz Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Komunikace na síti a internetu Ukázka nejčastějších protokolů na internetu Zachytávání

Více

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU Pavel Bernat Abstrakt: Tato práce se zabývá způsobu konfigurace HSRP (protokol umožňující zřízení dvou výchozích bran a jejich seskupení

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Osobní firewall s iptables

Osobní firewall s iptables Osobní firewall s iptables Ondřej Caletka O.Caletka@sh.cvut.cz http://www.pslib.cz/caletka Osobní firewall s iptables Rychlokurz síťování z příkazového řádku Jak prochází paket počítačem Rychlokurz obsluhy

Více

MPLS ve VRF. Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123

MPLS ve VRF. Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123 MPLS ve VRF Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123 Abstrakt: Tento projekt navrhuje možnost řešení VPN sítí v MPLS, za použití virtuálních směrovacích tabulek. Součástí tohoto projektu je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Cisco IOS 8 - ACL - Access Control List

Cisco IOS 8 - ACL - Access Control List Cisco IOS 8 - ACL - Access Control List Vložil/a Samuraj [1], 20 Červenec, 2011-17:17 Networks & Protocols [2] Security [3] Další část seriálu o Cisco IOSu je trošku více teoretická a věnuje se tématu

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu Nastavení firewallu Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, jak v distribuci CentOS nastavit připojení k síti a firewall. Firewall v Linuxu je tvořen projektem Netfilter, který pracuje na úrovni

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP 32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP Jakub Martiník (MAR0178), Lukáš Dobrý (DOB0016) Abstrakt: Tento krátký dokument ověřuje kompatibilitu mezi autonomními systémy v protokolu BGP, které

Více

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP)

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Václav Stefek, Jan Krejčí, Dušan Griga, Martin Medera Abstrakt: Tato práce představuje výstup semestrálního projektu do předmětu Směrované

Více

Počítačové sítě - program cvičení

Počítačové sítě - program cvičení Počítačové sítě - program cvičení Zimní semestr 2009/2010 Pro zvládnutí úloh řešených na jednotlivých cvičeních se předpokládá znalost problematiky probrané na dříve proběhnuvších přednáškách a cvičeních.

Více

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení Podsíťování Počítačové sítě 7. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin. reprezentaci,

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU DMZ z pohledu akademické sféry Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. - děkan 19. 3. 2013 OBSAH Úvod Firewall a DMZ Modelové topologie DMZ Nejčastější

Více

QoS MIB na ISR routerech s Cisco IOS - možnosti čtení QoS konfigurace a aktuálních statistik

QoS MIB na ISR routerech s Cisco IOS - možnosti čtení QoS konfigurace a aktuálních statistik QoS MIB na ISR routerech s Cisco IOS - možnosti čtení QoS konfigurace a aktuálních statistik Bc. Filip Volný Bc Jakub Drešl Abstrakt: Tento dokument popisuje způsob čtení QoS konfigurace a aktuálních statistik

Více

Počítačové sítě ZS 2013/2014 Projekt návrhu sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2013/2014 Projekt návrhu sítě zadání Počítačové sítě ZS 2013/2014 Projekt návrhu sítě zadání Pavel Moravec, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci podnikové sítě připojené do Internetu. Řešení po částech realizujte,

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

i4 Portfolio s.r.o. -1- http://www.i4shop.net

i4 Portfolio s.r.o. -1- http://www.i4shop.net 6.8 QoS 6.8.1 Základní nastavení Klikněte na QoS -> Basic Setup, jak je ukázáno níže: Tato webová stránka slouží uživateli k tomu, aby si nastavil základní funkce QoS (tedy kvality služby), přístup k Internetu

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Computer Network Research Group at FEI UPCE V případě zájmu se ozvěte na email: Josef.horalek@upce.cz Host Intrusion Prevention System Cílem

Více

Y36SPS: Firewalling laborka

Y36SPS: Firewalling laborka Y36SPS: Firewalling laborka OBECNĚ firewall = IPTABLES = program, který hlida sitovou komunikaci - musi pres nej projit kazdy paket, který jde z nebo do PC - tzn. umi IN, OUT, FW a NAT (= network address

Více

Administrace Unixu (Nastavení firewallu)

Administrace Unixu (Nastavení firewallu) Administrace Unixu (Nastavení firewallu) 1. Packet filter (pf) Veškeré operace se provádějí pomocí příkazu pfctl. # pfctl -e ; enable # pfctl -d ; disable # pfctl -f /etc/pf.conf; load file # pfctl -nf

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

Bezpečnostní projekt Případová studie

Bezpečnostní projekt Případová studie Bezpečnostní projekt Případová studie V Brně dne 24. a 31.10.2013 Metodika zabezpečení síťové infrastruktury Potenciální hrozbou pro síťovou infrastrukturu jsou lidé (nedbalost či neznalost uživatelů nebo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN

Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN Bc. Michal Tabaček (tab0012), Bc. Jan Bonczek (bon0010) Abstrakt:Cílem projektu je provést šifrování MPLS provozu. Realizace šifrování bude provedena

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill. 22. února Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22.

Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill. 22. února Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22. IPv6 nové (ne)bezpečí? Ondřej Caletka Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill 22. února 2011 Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22. února 2011 1 / 14 Silicon Hill Studentský klub Studentské

Více

KAPITOLA 10. Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup

KAPITOLA 10. Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup KAPITOLA 10 Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup Tato kapitola se zabývá následujícími tématy: Vzdálený přístup protokolu IPv6 pomocí klienta Cisco AnyConnect tato část se týká poskytování

Více

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační 3. TCP/IP Z ISO/OSI vychází i množina protokolů TCP/IP. Protokol TCP/IP vznikl původně jako komunikační protokol ministerstva obrany USA pro sjednocení počítačové komunikace v rámci ARPANET. Slouží ke

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_5_Protokoly_a_porty Vyučovací předmět: Informatika

Více

Semestrální projekt 2. část

Semestrální projekt 2. část Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Semestrální projekt 2. část Počítačové sítě Pavel Příkaský (PRI205) Roman Zajíc (ZAJ34) Martin Dočkal (DOC068) Tomáš

Více

Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017. Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie.

Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017. Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie. Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017 Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie. Petr Grygárek Obecné hostname XXX ping vrf V ipv6

Více

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Správa sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Konfigurace síťových stanic

Konfigurace síťových stanic Konfigurace síťových stanic Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je porozumět správně nakonfigurovaným stanicím z hlediska připojení k datovým sítím. Studenti se seznámí se základními pojmy a principy konfigurace,

Více

Ochrana vnitřních a vnějších směrovacích protokolů proti DoS útokům na Cisco IOS

Ochrana vnitřních a vnějších směrovacích protokolů proti DoS útokům na Cisco IOS Ochrana vnitřních a vnějších směrovacích protokolů proti DoS útokům na Cisco IOS Jiří Vjater (vja006) Rostislav Žídek (zid092) Abstrakt: Tato práce pojednává o možnostech ochrany vnějších a vnitřních směrovacích

Více

Bezpečnost sí, na bázi IP

Bezpečnost sí, na bázi IP Bezpečnost sí, na bázi IP Intranet Vnitřní síť od Internetu izolována pomocí: filtrace, proxy a gateway, skrytých sí,, wrapperu, firewallu, za vyuţi, tunelu. Filtrace Filtrace Filtrace umožňuje oddělit

Více

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř Tomáš Bednár, BED163 Pavel Bílý, BIL208 Abstrakt: Tato práce se zabývá vytvořením VPN spojů mezi klientskými sítěmi pracujícími s adresami IPv6 skrze IPv4 MPLS páteř poskytovatele.

Více