Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22"

Transkript

1 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express Instalace aplikace... 7 Lokální a síťová instalace... 7 Instalované součásti... 7 Kroky instalace... 8 První spuštění aplikace Invio (platí jen pro instalaci Invio serveru)... 9 Časté dotazy k aplikaci Invio Migrace aplikace Invio z SQL 2005 Express na SQL 2008 Express Přechod ze systému Windows XP Reinstalace aplikace Zálohování aplikace Aktualizace aplikace Nastavení firewallu pro síťovou instalaci Nastavení datové komunikace a proxy serveru Verze dokumentu: 1.4 ( )

2 Str. 2/22 1. Popis aplikace Aplikace Invio je aplikace typu klient, instalovaná na hardwarovém vybavení zákazníka, která slouží k zadávání balíkových a/nebo cargo zásilek a k přenosu dat o zásilkách od zákazníka do přepravních systémů společnosti Geis. Zároveň umožňuje zákazníkům tisk přepravních štítků, předávacích protokolů a také možnost hromadného importu dat zásilek z jeho vlastních informačních systémů. Detailní popis všech funkcí a ovládání aplikace je obsažen v samostatném dokumentu Uživatelský manuál aplikace Invio. Tento dokument je primárně určen pro administrátory a pokročilé uživatele, kteří provádějí vlastní instalaci aplikace Invio. Minimální požadavky operační systém Windows XP SP2 a vyšší doporučeno Windows 7 procesor Pentium 600 MHz a vyšší doporučeno 1 GHz paměť RAM 512 MB doporučeno 1 GB prohlížeč Internet Explorer verze 6.0 SP1 a vyšší doporučeno Internet Explorer 8.0 konektivita do Internetu (detaily v kapitole Nastavení datové komunikace a proxy serveru) Režimy fungování aplikace Aplikace Invio může fungovat ve dvou režimech. v demo režimu si může zákazník libovolně testovat vytváření zásilek a import zásilek, adresář příjemců a nastavení tisku. Vytvořené zásilky se do systémů společnosti Geis nepřenášejí, ani je není možné po přepnutí do ostrého provozu použít jako skutečné zásilky. Štítky vytištěné v demo režimu neobsahují skutečná data (obsahují text DEMO ), aby nedošlo k nechtěné záměně se štítky pro skutečné zásilky. v produkčním režimu se vytvořené zásilky přenášejí na servery společnosti Geis, jsou číslovány v rámci přiděleného rozsahu a štítky obsahují skutečná data včetně čárových kódů pro automatizované zpracování. Přechod z demo do produkčního režimu je možný pouze ve spolupráci s obchodním zástupcem společnosti Geis, který zajistí nastavení dalších parametrů v systémech společnosti Geis zejména přidělení číselné řady a kódu zákazníka. V aplikace Invio může být v rámci jedné instalace zavedeno více firem, výběr konkrétní firmy se provádí vždy při startu aplikace, přepnutí je možné i během práce přímo z aplikace.

3 Str. 3/22 Součásti aplikace Invio Hlavními součástmi aplikace Invio jsou Invio klient a databáze. Klient Invio Databáze aplikace, ve které se zadávají zásilky, udržuje adresář příjemců, provádí nastavení tisku a také probíhá komunikace se systémy společnosti Geis slouží k ukládání dat o zásilkách, číselník příjemců slouží k ukládání údajů firem, které jsou v aplikaci Invio zavedeny

4 Str. 4/22 K dispozici jsou následující verze aplikace Invio: 2. Programové verze aplikace 32bitová / 64bitová verze s verzí databáze SQL Server 2005 Express / SQL Server 2008 Express Níže je uvedena kompatibilita verze aplikace pro jednotlivé operační systémy: Invio s verzí databáze SQL 2005 Express je podporováno na následujících operačních systémech: Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows Server 2003 Windows Server 2008 (R2) Invio s verzí databáze SQL 2008 R2 Express je podporováno na následujících operačních systémech: Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows Server 2008 (R2) Windows Server 2012 (R2) Specifika instalace na některých operačních systémech jsou uvedena v další kapitole. Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express Windows 8: Rozhraní.NET Framework 3.5 je součástí systému Windows, ovšem je třeba jej zapnout. Bližší informace k tomuto tématu viz článek Během průběhu instalace se může objevit toto hlášení: Aplikace vyžaduje instalaci součásti.net Framework 3.5

5 Str. 5/22 Při zvolení možnosti Přeskočit skončí instalace aplikace Invio neúspěšně (klient Invio není nainstalován). Při zvolení možnosti Instalovat tuto součást se ovšem v některých případech instalace komponenty nezdaří: V tom případě je možné nainstalovat tuto komponentu ručně z instalačního média Windows 8 zadáním tohoto příkazu z příkazového řádku: DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs kde D: je písmeno CD-ROM s instalačním médiem Windows 8. Pokud je třeba, písmeno v příkazu upravte. Ruční instalace komponenty.net může trvat až 20 minut. Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express Windows XP: Před samotnou instalací Invio s verzí databáze SQL Server 2008 je třeba nainstalovat ručně následující komponenty (v odpovídající bitové verzi): Windows 8:.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Installer 4.5 (KB942288) Powershell for Windows XP (KB926139) Při instalaci některých komponent se může zobrazit varování o potížích s kompatibilitou. V tomto případě zvolte možnost Pokračovat bez nápovědy (viz obrázek niže).

6 Str. 6/22 Windows Server 2012: Před samotnou instalací Invio s verzí databáze SQL Server 2008 je nutné nainstalovat přes konzolu Administrace serveru funkci.net Framework 3.5. K této akci bude vyžadován instalační zdroj (ISO nebo DVD). Při instalaci některých komponent se může zobrazit varování o potížích s kompatibilitou. V tomto případě zvolte možnost Pokračovat bez nápovědy.

7 Str. 7/22 3. Instalace aplikace Instalační program Invio je k dispozici ke stažení na adrese menu Ke stažení. Je třeba nainstalovat správnou bitovou verzi, podle verze instalovaného operačního systému (32 bit nebo 64 bit). Bitovou verzi operačního systému je možné zjistit v ovládacích panelech - kliknout pravým tlačítkem na ikonu Počítač nebo Tento počítač a vybrat menu Vlastnosti. Celou instalaci je třeba provést pod administrátorským účtem. Vlastní provoz aplikace Invio je pak možný pod právy běžného uživatele. Pokud je instalace spuštěna na počítači, kde je již nainstalován SQL server s jinou instancí, bude přidána instance GEIS. Pokud je instalace spuštěna na počítači, kde je již SQL server s instancí GEIS, bude tato instance přepsána! Lokální a síťová instalace Aplikace Invio může být instalována buď v režimu lokálním, nebo v režimu síťovém. Lokální instalace o klient Invio a databáze jsou instalovány na jednom počítači (Invio server) o zadávání zásilek probíhá pouze z tohoto počítače síťová instalace o klient Invio a databáze jsou instalovány na jednom počítači (Invio server) o klient Invio může být nainstalován na dalších počítačích (Invio klienti) o zadávání zásilek je možné z Invio serveru i všech Invio klientů o data o zásilkách a nastavení firem jsou centrálně uložena na Invio serveru Instalované součásti Při instalaci aplikace Invio se instalují následující součásti: o SQL Server 2005 Express (pouze při lokální instalaci) nebo SQL Server 2008 R2 Express instaluje se vždy samostatná instance pro Invio, pojmenovaná GEIS. o MS XML Parser (pokud již není instalován, pouze při lokální instalaci) o.net Framework 2.0 pro SQL Server 2005 Express (pokud již není instalován) o.net Framework 3.5 SP1 pro SQL Server 2008 R2 Express o Klient Invio Mohou být vyžadovány i další součásti v závislosti na hostitelském operačním systému, viz kapitola 2. Před vlastní instalací aplikace Invio zkontrolujte, že jsou tyto součásti nainstalovány.

8 Str. 8/22 Kroky instalace Nejprve zvolte správnou bitovou verzi instalátoru a zvolte mezi verzí SQL 2005 Express nebo SQL 2008 R2 Express. Dále se řiďte následujícími pokyny: Krok 1 Spusťte instalátor. Po potvrzení úvodní obrazovky je třeba v dalším kroku instalace zvolit Typ instalace: Zvolte Lokální, pokud instalujete ve firmě aplikaci Invio poprvé nebo budete používat Invio pouze na jediném počítači. Lokální instalace zahrnuje instalaci klienta Invio a databáze MS SQL Server 2005 Express. Po dokončení lokální instalace bude počítač pracovat v režimu Invio serveru. Zvolte Síťová, pokud se databáze již nachází na jiném počítači. Síťová instalace zahrnuje pouze instalaci klienta Invio. Po dokončení síťové instalace bude počítač pracovat v režimu Invio klienta. Krok 2 (pouze při instalaci Invio klienta) V tomto kroku se zadá IP adresa nebo DNS název počítače, kde je nainstalován Invio server.

9 Str. 9/22 Krok 3 V dalším kroku se volí instalační složka, doporučuje se ponechat defaultní. Krok 4 Zvolte, zda chcete vytvořit programovou skupinu v menu Start a zástupce aplikace na ploše Nyní následuje instalace všech komponent dle zvoleného typu instalace. Po instalaci všech komponent se zobrazí hlášení o dokončení instalace. Pokud jde o síťovou instalaci, je třeba dále zkontrolovat nastavení firewallu, viz příslušná kapitola. První spuštění aplikace Invio (platí jen pro instalaci Invio serveru) Po instalaci je třeba založit v aplikaci Invio nového zákazníka. K jeho založení je uživatel vyzván při prvním spuštění Invio klienta.

10 Str. 10/22 V následujícím dialogu jsou dostupné tři záložky, jejichž význam je popsán níže. 1. Záložka Demo zákazník o Zvolte, pokud s aplikací Invio začínáte a dosud jste ji nepoužívali o Po prvotní instalaci pokračujete vždy touto volbou Údaje zadané v tomto kroku je třeba vyplnit pečlivě a podle skutečnosti, později je může změnit pouze společnost Geis. Po vytvoření zákazníka je třeba aplikaci restartovat. Od tohoto okamžiku pracuje aplikace v tzv. demo režimu, který je vysvětlen výše. Tato skutečnost je uvedena v záhlaví hlavního okna aplikace za názvem firmy.

11 Str. 11/22 Následující dvě volby slouží pouze pro případ reinstalace aplikace Invio: 2. Záložka Z registračního souboru o Zvolte, pokud provádíte reinstalaci aplikace Invio (např. z důvodu reinstalace celého počítače nebo přenosu Invio serveru z jiného počítače) a nemáte dostupnou zálohu databáze 3. Záložka Ze zálohy o Zvolte, pokud provádíte reinstalaci aplikace Invio (např. z důvodu reinstalace celého počítače nebo přenosu Invio serveru z jiného počítače) a máte dostupnou zálohu databáze Po nové instalaci (nebo reinstalaci) ještě následuje kontrola verze a synchronizace dat se systémy společnosti Geis. Je-li počítač připojen k Internetu, proběhne aktualizace online. V případě off-line připojení je možné na záložce Importovat ze souboru vybrat aktualizační soubor. Časté dotazy k aplikaci Invio Otázka: Je možné instalovat Invio na plnohodnotný SQL Server 200x, který ve firmě již používáme? Odpověď: Není, protože by byl problém s oprávněním do databáze (účet sa ). Otázka: Můžete nám sdělit heslo sa k databázi? Odpověď: heslo nelze sdělit, ani společnost Geis nemá sa přístup. Otázka: je možné se z jednoho klienta Invio připojit k více databázím (např. k lokální a síťové)? Odpověď: ano, je to možné. Stačí upravit soubor C:\Program Files\Invio\db.cfg. Např. localhost\geis nebo <IP adresa>\geis.

12 Str. 12/22 4. Migrace aplikace Invio z SQL 2005 Express na SQL 2008 Express Pokud je třeba aktualizovat instalaci Invio z verze 2005 na 2008, je třeba dodržet níže uvedený postup. Před migrací: 1. Zálohujte databázi. Detaily k zálohování databáze viz kapitola Zálohování aplikace. 2. Ručně odinstalujte SQL Server 2005 Express přes Ovládací panely. Jedná se o tyto položky v seznamu instalovaných programů: Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL server Native Client Pozor: Migrace na verzi SQL 2008 Express je možná pouze tehdy, pokud na daném počítači neběží žádná z instancí SQL Server 2005 Express nebo SQL Server Pokud používáte SQL Server 2005 (Express) pro jiné programy (existují další instance SQL Server 2005 Express), nemůžete provést migraci Invio na SQL Server 2008 Express. Před odinstalováním jakékoliv instance SQL Server 2005 (Express) se ujistěte, že jste provedli zálohu všech databází, abyste předešli ztrátě dat. Postup migrace: 1. Ujistěte se, že máte zálohovanou databázi Invio. 2. Zkontrolujte, že verze Invio SQL 2008 je pro OS na daném počítači podporována 3. Spusťte instalátor Invio SQL 2008 v příslušné bitové verzi 4. Provede se kontrola instalace předchozí verze (SQL Express 2005). Pokud je tato verze detekována, instalátor se ukončí a neprovedou se žádné změny. Verzi SQL 2005 (Express) je třeba nejprve ručně ze systému odebrat. 5. Proveďte instalaci dle pokynů průvodce instalací (s přihlédnutím ke specifickým požadavkům při instalaci na některé operační systémy uvedeným v předchozí kapitole). 6. Proveďte obnovu databáze. Detaily k obnově databáze viz příslušná kapitola.

13 Str. 13/22 5. Přechod ze systému Windows XP Pro operační systém (dále jen OS) Windows XP je ze strany společnosti Microsoft ukončena podpora ke dni Po tomto datu nebudou již společností Microsoft pro tento OS vydávány aktualizace ani opravné balíčky. Při přechodu z OS Windows XP na novější je třeba dodržet následující postup, aby byla i po přechodu na novější OS dodržena funkčnost klienta Invio včetně nastavení, kompletní historie zásilek a adresáře příjemců. 1. Zálohujte aplikaci Invio viz kapitola Zálohování aplikace. Soubor se zálohou si uložte na bezpečné místo (flash disk, externí disk). POZOR: Vynecháním tohoto kroku nebude možné obnovit data z původní instalace (historie zásilek, adresář příjemců, nastavení aplikace). 2. V závislosti na verzi nově zvoleného OS zkontrolujte kompatibilitu aplikace Invio viz kapitola Programové verze aplikace 3. zvolte správný instalátor Invio, jak je popsáno v kapitole Instalace aplikace a postupujte dále podle pokynů. Věnujte pozornost specifikům instalace na jednotlivé OS, jak je uvedeno v kapitole Programové verze aplikace 4. věnujte pozornost kapitole Reinstalace aplikace pro obnovení dat ze zálohy 5. pokud se jedná o síťovou instalaci, věnujte pozornost kapitole Nastavení firewallu pro síťovou instalaci

14 Str. 14/22 6. Reinstalace aplikace Instalační program Invio je k dispozici ke stažení na adrese menu Ke stažení. Pokud se aplikace Invio znovu instaluje na stejný počítač, je třeba nejprve provést odinstalaci aplikace a poté ještě ručně vymazat adresář C:\Program Files\Invio a zastavit službu MS SQL (GEIS) v ovládacím panelu Služby. Jednotlivé kroky instalace aplikace Invio jsou detailně popsány v příslušné kapitole. Při reinstalaci je třeba rozlišit následující dvě situace: a) Zákazník NEMÁ zálohu databáze při této variantě obnovy přijde zákazník o adresář a historii zásilek Zákazník musí kontaktovat svého obchodního zástupce Geis, který zajistí přípravu obnovení zákaznického účtu v systémech Geis. Po provedení těchto úkonů na svém počítači nainstaluje INVIO a při instalaci zvolí možnost instalace z registračního souboru, který obdrží mailem či jinou formou od společnosti Geis. b) Zákazník MÁ zálohu databáze historie zásilek i adresář zůstanou zachovány Zákazník provede zálohu databáze ve staré instalaci aplikace Invio (menu Nástroje Zálohovat databázi), viz kapitola 3. Soubor se zálohou databáze uloží na bezpečné místo (flash disk, externí disk atd.). Dále kontaktuje svého obchodního zástupce Geis, který zajistí přípravu obnovení zákaznického účtu v systémech Geis. Po provedení těchto úkonů na svém počítači nainstaluje INVIO a při instalaci zvolí možnost instalace ze zálohy, kterou si předtím vytvořil. Po reinstalaci Po každé reinstalaci zkontrolujte nastavení aplikace invio, zejména nastavení tiskárny pro tisk štítků a předávacích protokolů (menu Nástroje Nastavení). Pokud jde o síťovou instalaci a Invio server se nově instaluje se na počítač s jinou IP adresou nebo DNS jménem, je třeba na všech Invio klientech změnit v instalační složce aplikace Invio (defaultně C:\Program Files\Invio nebo C:\Program Files(x86)\Invio u 64bitové verze operačního systému) konfigurační soubor db.cfg. Tvar záznamu v konfiguračním souboru je následující: <Invio server>\geis, kde <Invio server> je buď IP adresa nebo DNS jméno počítače, kde je Invio server nainstalován. Pokud jde o síťovou instalaci, je třeba zkontrolovat také nastavení firewallu, viz příslušná kapitola.

15 Str. 15/22 7. Zálohování aplikace V případě síťové instalace se zálohování provádí pouze na počítači s instalovanou lokální databází (kde byla provedena lokální instalace). Existují tři možnosti zálohování: 1) ručně z aplikace (Nástroje Zálohovat databázi), ve zvoleném adresáři se vytvoří soubor se zálohou geis.bak. 2) automaticky z aplikace při tisku předávacího protokolu (Nástroje Nastavení, záložka Tisk a SMTP, sekce Zálohovat DB volba Po vytištění protokolu) 3) přes příkazový řádek v případě opakovaného zálohování vhodnější, neboť lze zadat jako job pro opakované spouštění. Postup: záloha se provede příkazem Invio -backup <cesta k zaloznimu souboru> Pokud je v aplikaci Invio zavedeno více firem, záloha (i obnova) je provedena automaticky pro všechny firmy. Při opakovaném zálohování z aplikace Invio do stejné složky se starší soubor přepíše novějším.

16 Str. 16/22 Možnosti aktualizace aplikace jsou následující: 8. Aktualizace aplikace 1) Aplikace se aktualizuje automaticky při spuštění, pokud je na centrálním serveru společnosti Geis nová aktualizace k dispozici 2) Pokud proces automatické aktualizace selže, je možné provést online aktualizaci před příkazový řádek Postup: aktualizace se provede příkazem Invio -update 3) Pokud nejsou online aktualizace dostupné, je možné provést offline aktualizaci databáze s použitím aktualizačního souboru, který vám byl zaslán technickou podporou (RegistrationFile_Full.zip). Postup: aktualizace se provede příkazem Invio -update <cesta k aktualizačnímu souboru.zip>

17 Str. 17/22 9. Nastavení firewallu pro síťovou instalaci U síťové instalace je třeba vždy zkontrolovat a případně nastavit firewall na počítači, kde běží Invio server. V základním nastavení je v systému Windows aktivován vestavěný Windows Firewall (název používaný ve Windows 7) nebo Brána firewall (název používaný ve Windows XP). Pokud je firewall vypnutý, není třeba úpravu nastavení provádět. Pokud je na počítači provozován firewall třetí strany, je třeba provést nastavení dle dokumentace k tomuto firewallu. Pokud není firewall správně nastaven, může se na Invio klientech při pokusech o spuštění aplikace zobrazovat chybové hlášení dle obrázku níže nebo podobné (např. Neznámý uživatel ). Postup nastavení pro Windows XP: Nastavení firewall se provádí v Ovládacích panelech, ikona Brána firewall systému Windows. Po otevření nastavení je třeba na záložce Výjimky kliknout na tlačítko Přidat program a následně kliknout na tlačítko Procházet a zvolit postupně tyto programové soubory:

18 Str. 18/22 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1*\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe *Pokud je na počítači více instancí SQL Server 2005 Express, je třeba dohledat instanci, která patří k aplikaci Invio a zvolit podle ní správný adresář (každá instance má vlastní adresář, adresáře jsou pojmenovány číslem instance). Instance Invio je pojmenována GEIS. Výběr programu se potvrdí vždy tlačítkem OK. Na obrázku níže jsou již tyto soubory přidané (sqlbrowser.exe a sqlservr.exe). Kliknutím na tlačítko OK se ukončí nastavení Brány firewall.

19 Str. 19/22 Postup nastavení pro Windows 7: Ovládací panely Brána Windows Firewall, vlevo zvolit odkaz Povolit programu nebo funkci průchod bránou Windows Firewall V následujícím dialogu je třeba nahoře stisknout tlačítko Změnit nastavení, a dále zvolit dole tlačítko Povolit jiný program

20 Str. 20/22 V následujícím dialogu zvolit tlačítko Procházet a postupně vybrat tyto programy: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe Platnost pravidla upravte podle potřeby na připojení v doméně / privátní připojení (zaškrtnutím příslušných políček v příslušném sloupci), viz screenshot níže. Celé nastavení pak potvrdit tlačítkem OK. Výsledné nastavení vypadá jako na obrázku níže

21 Str. 21/22

22 Str. 22/ Nastavení datové komunikace a proxy serveru Pro správnou komunikaci mezi klientem Invio a servery skupiny Geis (tzn. aplikace Invio na straně zákazníka pracuje v on-line režimu) je zapotřebí povolit na korporátním firewallu (routeru) následující: Port: Typ komunikace: 80 (HTTP) TCP (obousměrně) Server: app1.geis.cz ( ) app2.geis.cz ( ) Pokud zákazník využívá pro připojení do Internetu proxy server, na který je třeba zadat přihlašovací údaje, provede se toto nastavení v klientovi Invio v menu Nástroje, volba Nastavení, záložka Tisk a SMTP. Údaje potřebné pro přihlášení vám sdělí váš správce infrastruktury.

BankKlient. První kroky. verze 9.50

BankKlient. První kroky. verze 9.50 BankKlient První kroky verze 9.50 2 BankKlient Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač... 3 Popis architektury aplikace... 3 Typy instalace... 4 Před

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

AVG Anti-Virus Business Edice 2011

AVG Anti-Virus Business Edice 2011 AVG Anti-Virus Business Edice 2011 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2011.08 (12.5.2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

NÁPOVĚDA PRO VERISIGNIT

NÁPOVĚDA PRO VERISIGNIT NÁPOVĚDA PRO VERISIGNIT PRO VERZI 2.0.6 1 OBSAH Úvod... 3 Vítejte v Nápovědě aplikace VerisignIT... 3 Certifikáty a Digitální podpis... 3 Instalace programu... 4 Systémové požadavky... 4 Kontaktní údaje...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více