Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)"

Transkript

1 Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému a aktuálně instalovaných programů na daném počítači. Při vlastní instalaci se pouze potvrzují zobrazená okna podle níže uvedeného postupu. Program OCEP pracuje s MS SQL databází. Při instalaci zjišťuje, jestli je na počítači již instalovaná (SQL Server 2008 R2). Pokud ne, provede její instalaci, pokud ano, rozšíří databázi o potřebné tabulky. Jako prostředí pro práci vyžaduje Microsoft.NET Framework 4.0, jehož přítomnost je také testována. Pro instalaci v prostředí Windows XP je dále zapotřebí Windows Installer 4.5, které se také v případě potřeby nainstaluje automaticky. Dále se instaluje a konfiguruje vlastní program OCEP včetně dat. Ve Windows XP potřebuje program pro svoji činnost nainstalovaný Servis Pack 3 a ve Windows Vista alespoň Servis Pack 1. Servis Pack je záplata (oprava) na předchozí verzi operačního systému, kterou z bezpečnostních důvodů doporučuje nainstalovat Microsoft jako autor tohoto operačního systému. Informaci o aktuální verzi vašeho operačního systému najdete ve Vlastnostech na zástupci Tentopočítač na ploše monitoru, nebo po stisku tlačítka Start z kontextového menu (pravé tlačítko myši) na volbě Tento počítač ve Windows XP nebo Počítač ve Windows Vista. Instalační proces trvá deset a více minut (může to být i 30 minut) Závisí to na rychlosti počítače a na tom, co všechno z programů, které jsou zapotřebí, se bude instalovat. Nejvíce se instaluje ve Windows XP, jejichž součástí není Microsoft.NET Framework 4.0 ani Windows Installer 4.5. Po jeho instalaci se navíc provádí restart počítače. Delší dobu bez odezvy (pracuje na pozadí) je instalace a konfigurace SQL databáze. Mějte prosím při instalaci trpělivost Pro práci na síti se instaluje program jak na server, tak i na jednotlivé stanice, ze kterých bude program spouštěn. Při instalaci na server stačí instalovat DATA, ale doporučujeme instalovat i vlastní program OCEP. Při instalaci na stanici instalujte pouze program bez dat. Pro instalaci programu a jeho práci je zapotřebí spojení programu s databází. Ve většině případů dojde k otevření přístupových portů při instalaci. Některé doinstalované firewally nemusí toto otevření akceptovat a je nutné u nich port otevřít ručně. V takovém případě můžeme asistovat telefonicky, nebo se s vámi spojit pomocí sw vzdálené podpory TeamViewer a vyřešit problém přes internet. V případě demoverze rozbalíme stažený soubor Instalace_DEMO_OCEP11.zip. Rozbalení můžeme provést z kontextového menu na pravé tlačítko myši zmáčknuté na tomto souboru. Vybereme volbu Extrahovat soubory a zvolíme místo, kam soubory rozbalit. Doporučujeme vyrobit si nový adresář, který po úspěšné instalaci můžeme smazat. Po rozbalení archivu spustíme instalaci dvojím ťuknutím levého tlačítka myši na souboru SETUP.EXE (typ souboru = Aplikace s ikonou žárovky). Podle nastavení řízení uživatelských účtů ve Windows Vista, 7 a 8 se může po spuštění instalace nebo programu systém zeptat zda programu OCEP.EXE povolit provedení změn. Stiskem tlačítka Ano dovolíte programu, aby pracoval a nebyl systémem nijak omezován

2 - POZOR - Pokud se po instalaci programu a jeho spuštění zobrazí okno pro zadání přihlašovacích parametrů k databázi, znamená to, že nebylo možné se k Microsoft SQL Serveru připojit. S největší pravděpodobností to blokuje firewall nainstalovaný ve vašem počítači. Firewall je program zabezpečující počítač a jeho výchozí činností je blokovat komunikaci. Může se jednat i o kombinaci antivirového programu s firewallem. Ověření, zda se skutečně jedná o problém s firewallem, můžeme udělat jeho vypnutím a pak spustit program OCEP. Zástupce spuštěného firewallu (mimo výchozího firewall v operačním systému) najdeme na hlavním panelu Windows nejčastěji v pravém dolním rohu obrazovky. Vypnutí provedeme z kontextového menu po stisku pravého tlačítka myši na zástupci firewallu. Po vypnutí firewallu spustíme program OCEP. Pokud se při vypnutém firewallu program správně spustí a vyžádá si přihlašovací dialog uživatele, je problém v restrikcích tohoto firewallu. Firewall opět zapneme (stejným postupem jako při jeho vypínání). Pro správný chod programu OCEP bude zapotřebí vytvořit pro tento firewall ručně pravidlo, aby udělal výjimku pro číslo portu, na kterém má OCEP komunikovat s databází. Pro firewally různých výrobců se to provádí odlišně, takže není možné zde tento postup popsat. Pokud si na to osobně netroufáte, požádejte svého správce nebo dodavatele výpočetní techniky, nebo se s námi spojte a my se pokusíme tento problém s vámi vyřešit ( ). Další možností, proč se zobrazí při spuštění programu OCEP okno Připojovací parametry Databáze je, že je tento port (26742) ve vašem počítači již obsazen jinou službou. Je to ale málo pravděpodobné. Jaký port byl při instalaci pro komunikaci s databází určen, je zapsáno v souboru na pevném disku C:\OCEP_Konfigurace_DB\konfigurace_DB.txt. Pokud je v tomto souboru jiné číslo portu, stačí jej zadat v okně Připojovací parametry Databáze a zmáčknout tlačítko OK. Program se spojí s databází a začne pracovat

3 Vlastní instalace programu OCEP a dalších potřebných programů: Uvítací okno instalace předběžných souborů se zobrazí pouze v případě, když je zapotřebí instalovat Microsoft.NET Framework 4 nebo Microsoft Windows installer 4.5. Jinak můžeme pokračovat na straně 7 tohoto manuálu instalací vlastního programu OCEP. - pro potvrzení zmáčkneme tlačítko Další Dále jsou popsána jednotlivá okna instalačního programu. Pokud jsou některé programy již na počítači nainstalovány, budou při této instalaci přeskočeny. - instalátor testuje existenci požadovaných programů a podle toho zaškrtne nebo nezaškrtne jejich instalaci (tyto volby neměnit) - zmáčknout tlačítko Další - 3 -

4 - zaškrtnout souhlas s licenčními podmínkami Microsoft.NET Framework 4 - zmáčknout tlačítko Instalovat - vlastní instalace Microsoft.NET Framework 4 (nemačkat tlačítko Storno ) - 4 -

5 - potvrzení dokončení instalace Microsoft.NET Framework 4 tlačítkem Dokončit - instalace programu Microsoft Windows installer 4.5, zmáčkneme tlačítko Další - 5 -

6 - potvrdíme licenční podmínky (Souhlasím) a zmáčkneme tlačítko Další - vlastní instalace programu Microsoft Windows installer

7 - stiskem tlačítka Dokončit ukončíme instalaci programu Microsoft Windows installer instalační program provede restart počítače a bude pokračovat v instalaci Vlastní instalace programu OCEP včetně SQL databáze: - vlastní instalace programu OCEP, zmáčkneme tlačítko Další - 7 -

8 - necháme zaškrtnutou instalaci programu OCEP i dat - pokud chceme změnit, kam bude program nainstalován, přepneme se na záložku Cesta k instalaci - pokud necháme výchozí umístění programu, zmáčkneme tlačítko Další Výchozí umístění je C:\Program Files\Selpo\OCEP Demo\ podle verze systému (32 nebo 64 bitový). Pro práci na síti se instaluje program jak na server, tak i na jednotlivé stanice, ze kterých bude program spouštěn. Při instalaci na server stačí instalovat DATA, ale doporučujeme instalovat i vlastní program OCEP. Při instalaci na stanici instalujte pouze program bez dat. Doporučené nastavení lokální instalace a síťové instalace na server: - 8 -

9 Doporučené nastavení síťové instalace na stanici: - vybereme vhodnou variantu a zmáčkneme tlačítko Další - tlačítkem Procházet můžeme vybrat vlastní umístění instalace programu OCEP, nebo jej ručně naeditovat v buňce před tlačítkem - zmáčkneme tlačítko Další - 9 -

10 - přepneme na Souhlasím s licenčním ujednáním a zmáčkneme tlačítko Další Zadání uživatelských informací při instalaci ostré verze programu: - zadáme jméno uživatele, organizaci a sériové číslo instalace z instalačního CD - zmáčkneme tlačítko Další - program provede kontrolu na správnost zadaných údajů a zobrazí další okno instalace

11 - tlačítkem Instalovat potvrdíme instalaci programu OCEP V průběhu instalace SQL databáze se budou na obrazovce střídat různá okna, bude se konfigurovat databáze, což může vypadat, že se instalace zasekla. Mějte prosím trpělivost - instalace SQL databáze

12 - vyčkáme, až se provede instalace (nemačkat tlačítko Storno ) - vyčkáme, až se provede konfigurace databáze

13 - konfigurace databáze byla dokončena. Při prvním spuštění programu na síti si program vyžádá informace o konfiguraci databáze z tohoto okna. Tyto údaje si můžeme opsat. Budou také uloženy v souboru konfigurace_db.txt na disku C v adresáři OCEP_Konfigurace_DB. - zmáčkneme tlačítko Dokončit konfiguraci Vyčkáme na poslední okno instalace - zmáčkneme tlačítko Dokončit a tím dokončíme instalační proces programu OCEP a dalších programů, které jsou zapotřebí pro jeho provoz

14 Po instalaci programu je na ploše zástupce programu OCEP. Spustíme program poklepáním na zástupci (ikona žárovky) a obdržíme vstupní přihlašovací dialog. Pokud se po spuštění programu OCEP zobrazí okno pro zadání přihlašovacích parametrů k databázi, znamená to, že nebylo možné se k Microsoft SQL Serveru připojit. S největší pravděpodobností to blokuje firewall nainstalovaný ve vašem počítači. Firewall je program zabezpečující počítač a jeho výchozí činností je blokovat komunikaci. Může se jednat i o kombinaci antivirového programu s firewallem. Ověření, zda se skutečně jedná o problém s firewallem, můžeme udělat jeho vypnutím a pak spustit program OCEP. Zástupce spuštěného firewallu (mimo výchozího firewall v operačním systému) najdeme na hlavním panelu Windows nejčastěji v pravém dolním rohu obrazovky. Vypnutí provedeme z kontextového menu po stisku pravého tlačítka myši na zástupci firewallu. Po vypnutí firewallu spustíme program OCEP. Pokud se při vypnutém firewallu program správně spustí a vyžádá si přihlašovací dialog uživatele, je problém v restrikcích tohoto firewallu. Firewall opět zapneme (stejným postupem jako při jeho vypínání). Pro správný chod programu OCEP bude zapotřebí vytvořit pro tento firewall ručně pravidlo, aby udělal výjimku pro číslo portu, na kterém má OCEP komunikovat s databází. Pro firewally různých výrobců se to provádí odlišně, takže není možné zde tento postup popsat. Pokud si na to osobně netroufáte, požádejte svého správce nebo dodavatele výpočetní techniky, nebo se s námi spojte a my se pokusíme tento problém s vámi vyřešit ( ). Další možností, proč se zobrazí při spuštění programu OCEP okno Připojovací parametry Databáze je, že je tento port (26742) ve vašem počítači již obsazen jinou službou. Je to ale málo pravděpodobné. Jaký port byl při instalaci pro komunikaci s databází určen, je zapsáno v souboru na pevném disku C:\OCEP_Konfigurace_DB\konfigurace_DB.txt. Pokud je v tomto souboru jiné číslo portu, stačí jej zadat v okně Připojovací parametry Databáze a zmáčknout tlačítko OK. Program se spojí s databází a začne pracovat

15 Přihlášení do programu OCEP: Přístup do programu OCEP po jeho spuštění v DEMOVERZI lze provést bez vyplnění přihlašovacích údajů stiskem tlačítka OK. V ostré verzi programu pro přístup do programu zadáme osobní číslo správce a zmáčkneme tlačítko OK. Důrazně doporučujeme v číselníku pracovníků hlavního okna založit nový záznam na konkrétní jméno uživatele programu, protože údaje přihlášené osoby jsou ukládány do jím tvořených dokumentů. V případě problémů s instalací nebo ovládáním programu nás kontaktujte na telefonu nebo Můžeme se s vámi spojit i po internetu a problémy řešit bezpečným připojením pomocí programu Team Viewer. K programu OCEP zajišťujeme školení, pro lepší a rychlejší zvládnutí jeho obsluhy. Bližší informace najdete na našich stránkách kde jsou vypisovány aktuální termíny školení. Za stejným účelem jsme vytvořili i Multimediální nápovědu, která jako doplněk klasické nápovědy rozšiřuje jednotlivé kapitoly o názorná videa, popisující dané téma. Multimediální nápověda vyžaduje připojení k internetu, odkud jsou videa spouštěna. Rozsah Multimediální nápovědy je 77 videí celkového rozsahu cca 5 hodin. Příjemnou práci s programem přejí pracovníci firmy SELPO Broumy

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Program pro konstrukci oken WH OKNA Manuál k projekční části OKNA Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Tel.: 323 627 053-4 Fax: 323 627 059 www.winkhaus.cz, www.whokna.cz Strana 1 (celkem

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

1. Předpokládaný počítač Poznámka:

1. Předpokládaný počítač Poznámka: Quick Start (Rychlý start) Tento návod k programu Dr.Fox-X je velmi zkrácenou náhradou manuálu. Týká se rychlé instalace programu Dr.Fox-X, jeho primárního nastavení a převodu dat do něj. Návod je určen

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více