UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití mapových služeb v aplikacích pro iphone Autor BP: Vít Bareš Vedoucí BP: Mgr. Peter Buchlák 2014 Praha

2

3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Využití mapových služeb v aplikacích pro iphone jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Vít Bareš

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Mgr. Peteru Buchlákovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Rád bych také na tomto místě poděkoval Mgr. Jiřímu Čtyrokému, PhD. a Mgr. Bohdanu Baronovi za odbornou pomoc v oblasti geografických informačních systémů a v neposlední řadě své rodině za psychickou podporu.

6 Využití mapových služeb v aplikacích pro iphone The Usage of Map Services in iphone Applications 6

7 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je pomocí současných technologií a dostupných mapových podkladů vytvořit pilotní aplikaci Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy, která bude vyvíjena nativně pro mobilní telefony iphone. Aplikace bude využívat mapových podkladů vytvořených pomocí nástrojů ArcGIS od společnosti Esri a také ArcGIS SDK pro ios. Tato aplikace bude vyvinuta pro potřeby Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), aby bylo možné zjistit, jaké jsou možnosti využití institutem vyvíjených a spravovaných mapových služeb v aplikacích pro chytré telefony. Uživatelé budou moci pomocí této mobilní aplikace zjistit aktuální cenu stavebních pozemků přímo na místě v terénu, kde se nacházejí. V první části bakalářské práce popíši technologie týkající se vývoje aplikací pro telefony iphone, zmíním historii mapových aplikací na telefonech iphone a následně popíši geografické informační systémy GIS a způsob vytváření, ukládání a spravování dat potřebných k vytvoření mapových služeb, které je následně možné využít v mapových aplikacích jak v mobilních telefonech, tak i ve webových aplikacích. V druhé praktické části mé práce popíšu vlastní proces vývoje samotné aplikace. Klíčová slova: ios, iphone, Apple Inc., Xcode, mapové aplikace, mapové služby, GIS, Esri, ArcGIS 7

8 ABSTRACT The goal of my bachelor s thesis is to create a pilot application for the Cenova mapa stavebnich pozemku hl. m. Prahy using contemporary technologies and available map services. The application will be developed as a native iphone application. This application will use map sources that were created using ArcGIS mapping tools provided by the Esri company, as well as ArcGIS SDK for ios. This application will be developed for the internal use of the Prague Institute of Planning and Development (IPR Praha), so the possibilities of using map services produced and maintained by the institute in mobile phone applications can be determined. The users of the application will be able to see the up- to- date price of a property right at the location they are standing at. In the first part of the thesis I will describe the technologies being used for iphone application development and will mention the history of map applications for iphone. In addition I will describe the geographic information systems- GIS and the procedure of creating, saving and maintaining data used for creating map services that are then being used in mobile or web map applications. In the second practical part of the thesis I will describe the actual process of creating the application itself. Keywords: ios, iphone, Apple Inc., Xcode, map applications, map services, GIS, Esri, ArcGIS 8

9 OBSAH 1. Úvod Teoretická část IPhone ios Důležité milníky ve verzích ios Cocoa Touch ios SDK Xcode Objective-C GPS a Location Services GIS Esri Geodatabáze Feature classes třídy prvků Rasterové datasety Geodatabáze v prostředí Oracle Popis ukládání features ArcMap Map service ArcGIS Runtime SDK for ios Praktická část Popis problému a návrh řešení Současný stav Řešení Cenová mapa stavebních pozemků hl. m. Prahy Specifikace nefunkčních požadavků Mapové služby Seznam use case UC 01 Načtení mapových služeb UC 02 Zjištění aktuální ceny pozemku UC 03 Vyhledání adresy UC 04 Zpět na aktuální pozici UC 05 Změna průhlednosti ortofotomapy UC 06 Zpět na výchozí lokalitu Využití MVC Třídní model Implementace Příprava vývojového prostředí Implementace UC 01 Načtení mapových služeb Implementace UC 02 Zjištění aktuální ceny pozemku Implementace UC 03 Vyhledání adresy Implementace UC 04 Zpět na aktuální pozici Implementace UC 05 Změna průhlednosti ortofotomapy Implementace UC 06 Zpět na výchozí lokalitu Nasazení Licence Další možnosti vylepšení aplikace a optimalizace mapových služeb Závěr

10 5. Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh

11 1. ÚVOD V současnosti si nelze představit jakýkoliv smartphone bez alespoň jedné mapové aplikace. Vždyť právě možnost zjištění hledané informace podle místa, kde se právě nacházíme, je jednou z nejsilnějších zbraní chytrých mobilních telefonů oproti nepřenosným desktopům. Již v minulosti bylo možné využívat mapových aplikací na GPS navigačních zařízeních třeba v automobilu. Data v těchto přístrojích byla ale v drtivé většině statická, předem uložená v zařízení, a tedy dynamické načítání aktuálních dat nebylo možné. Mapy v těchto zařízeních bylo nutné, většinou přes USB kabel, aktualizovat. Díky rychlejším procesorům, novým výkonnějším technologiím, levnějším a dostupnějším datovým tarifům mobilních operátorů, lepšímu pokrytí Wi-Fi signálem, vývojem nových aplikací využívajících lokalizaci, je používání smartphonů a tabletů stále oblíbenější. Již v říjnu 2012 v rozhovoru pro Lidové noviny se zmiňuje Karel Kršák z nakladatelství SHOCart, že pokles prodeje plánů měst a automap přisuzuje právě nástupu nových technologií. 1 Díky mapovým aplikacím a location services (služby, pomocí kterých je možné lokalizovat mobilní zařízení) máme v současné době možnost například sledovat, kde se nachází náš iphone, když jsme ho ztratili (aplikace Find My iphone). Pokud iphone vlastní i naše děti, můžeme sledovat, zda- li se třeba bezpečně dostaly do školy. Díky mapovým aplikacím můžeme najít i své auto na prostorném parkovišti u nákupního centra, pokud si nemůžeme vzpomenout, kde jsme ho zaparkovali. Pokud budeme na dovolené fotit pomocí iphone, je ke každé fotce možné přiřadit i souřadnice místa, kde jsme snímek pořídili. V aplikacích na prohlížení fotek, je pak snadné na mapě vybrat místo, které zobrazí všechny fotografie na tomto místě pořízené. Fotografie tedy již nemusíme prohlížet podle popisku nebo data pořízení, ale podle lokality. Lokalizace mobilního přístroje je samozřejmě také důležitá z marketingového hlediska. Konkrétně pro iads, reklamy v aplikacích na zařízeních s ios. Podle lokalizace přístroje může reklama obsahovat informace obsahující nabídky 1 NEVYHOŠTĚNÝ, Martin. Klasické mapy v ohrožení. Pohřbívají je mobily, navigace i politici. Lidovky.cz [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: /firmy-trhy.aspx?c=a121010_154238_firmy-trhy_mev 11

12 z bezprostředního okolí uživatele. Dle vyjádření firmy Apple jsou z hlediska soukromí uživatele inzerentům poskytovány údajně pouze údaje o ZIP kódu (ekvivalent PSČ). 2 Využití mapových zdrojů v mobilních aplikacích je tedy široké. Možnost lokalizace přístroje umožňuje zrychlit, zpřesnit a zefektivnit služby, které jsou uživateli mobilního telefonu poskytovány. Z těchto důvodů jsem se také rozhodl vytvořit pilotní mapovou aplikaci, v které by bylo možné využít a otestovat dostupné technologie a mapové podklady, případně zjistit, kde a jak by bylo možné tyto podklady vylepšit nebo optimalizovat. Cílem mojí bakalářské práce je tedy pomocí současných technologií a dostupných mapových podkladů vytvořit pilotní aplikaci Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy, která bude vyvíjena nativně pro mobilní telefony iphone. Aplikace bude využívat mapových podkladů vytvořených pomocí nástrojů ArcGIS od společnosti Esri a také ArcGIS SDK pro ios. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nejprve popíši technologie týkající se vývoje aplikací pro mobilní telefony iphone a následně popíši geografické informační systémy GIS a způsob vytváření, ukládání a spravování dat potřebných k vytvoření mapových služeb, které je následně možné využít v mapových aplikacích jak v mobilních telefonech, tak i ve webových aplikacích. V druhé praktické části mé práce popíši vlastní proces vývoje samotné aplikace. 2 FORESMAN, Chris. Apple responds to Congress, swears location data is private. Ars Technica [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 2. TEORETICKÁ ČÁST Pro vývoj mapové aplikace jsem využil technologie, které v následujících kapitolách detailněji popíši. Dále popíši, co se za samotnou mapovou službou skrývá, co je potřeba k jejímu vytvoření a jak jsou samotná data uložena v databázi. 2.1 IPhone 9. ledna 2007 oznámil Steve Jobs na Macworld Conference and expo práci na vývoji mobilního telefonu iphone. První iphone si mohli zákazníci v USA koupit 29. června Na tento první iphone s verzí firmware 1.x.x nebylo však možné instalovat žádné aplikace třetích stran. To se změnilo až příchodem nového modelu iphone 3G s předinstalovanou verzí firmware 2.0, kdy pomocí nové služby AppStore již aplikace třetích stran instalovat možné bylo. Kromě toho již tento model uměl lokalizovat přístroj pomocí GPS, dřívější verze prováděli lokalizaci pouze podle nejbližších přístupových bodů Wi- Fi a BTS základnových převodních stanic mobilních operátorů. 3 Během let se stal iphone jedním z nejprodávanějších mobilních telefonů telefonů na světě. Jen ve fiskálním roce 2013 se prodalo celosvětově 150 milionů přístrojů iphone. 4 V současné době (jaro 2014) je na trhu dostupný model iphone 5s a levnější varianta iphone 5c. Oba modely disponují 4- palcovým Retina displejem s rozlišením 1136x640 při 326ppi. Model iphone 5s je vybaven dvoujádrovým čipem A7 s 64bitovou architekturou a M7 koprocesorem. Tyto telefony jsou dodávané s předinstalovaným systémem ios Apple Introduces the New iphone 3G. Apple [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Apple iphone global sales , by quarter. Statista [online]. [cit ]. Dostupné z: 5 Apple - iphone - Compare Models. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 2.2 ios Operační systém ios je postaven na jádře XNU, které je základem i operačního systému Mac OS. Jedná se o hybridní jádro unixového typu. Jádro XNU (X is Not Unix) 6 bylo původně vyvinuto firmou NeXT, založenou Stevem Jobsem v roce 1995 po jeho odchodu z firmy Apple, pro její operační systém NeXTSTEP. Systém byl představen v roce 1988 a NeXTSTEP verze 1.0 se dostal na trh 18. září Po návratu Steva Jobse do Apple a skoupení firmy NeXT firmou Apple v roce 1997 bylo využito jádra XNU pro vývoj systému Darwin, který je základem Mac OS a ios. Systém Darwin, stejně jako XNU, je poskytován jako open source v rámci licence Apple Public Source License Důležité milníky ve verzích ios První verze OS, byla uvedena na trh spolu s prvním modelem iphone, a to 29. června Až do verze ios 4 byl používán název iphone OS. Představení nové verze s novým jménem ios 4 došlo 7. června 2010 na konferenci WWDC v Kalifornii. Od označení iphone OS se upustilo, neboť nový operační systém byl instalován nejen na iphonu, ale nyní i na zařízeních ipod touch a ipad. 8 S příchodem verze ios 5 došlo ke změně správy paměti. Až doposud bylo nutné ručně naprogramovat každému objektu jak přistupovat k sdílené paměti. To se ale změnilo příchodem nového kompilátoru LLVM 3.0, který nabízí automatickou správu paměti, neboli automatické počítání referencí ARC. V červnu 2012 na konferenci WWDC v San Franciscu v Kalifornii představil Apple novou verzi operačního systému ios 6. Tato verze znamenala průlom v poskytovateli mapových podkladů pro nativní aplikaci Maps. Až do této chvíle byla hlavním poskytovatelem firma Google, která je zároveň jedním z konkurentů Apple. Apple tedy rozvázal spolupráci s Google a rozhodl se investovat do vývoje nových 6 Porting UNIX/Linux Applications to OS X. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/porting/conceptual/portingunix/glossary /glossary.html 7 SINGH, Amit. What is Mac OS X?. Osxbook.com [online]. prosinec 2003 [cit ]. Dostupné z: 8 CHARTIER, David. iphone OS gets new name, video calling. Macworld [online] , 11:56 [cit ]. Dostupné z: 14

15 map, jejichž hlavním dodavatelem se stala společnost TomTom, která již od roku 2009 vyvíjela navigační aplikaci přímo pro iphone. 9 Nová verze maps přinášela nové pěkné funkcionality, třeba právě turn- by- turn navigaci nebo 3D režim FlyOver, kdy je využíváno snímkování velkých měst z vrtulníků (Poznámka: FlyOver je dostupný pouze na iphone 4s a vyšší). 10 S novým dodavatel ovšem došlo i k velkému množství nepřesností v mapách, které se staly terčem posměchu mnoha uživatelů i konkurence. Výčet některých chyb třeba popisoval článek na serveru mobil.idnes.cz 11, jednalo se o chyby v popisu měst a států, špatný popis oceánů, neaktuální informace ohledně ulic a podobně. Uživatelé si přáli zpět mapy od firmy Google jako nativní aplikaci od iphone. Toto však v dané chvíli nebylo možné, a uživatel mohl tyto mapy prohlížet pouze v okně prohlížeče Safari, nebo si vytvořit na ploše iphone přímo odkaz na tuto stránku. Obrázek 1: Chyby v prvních mapách systému ios6 - Runway ve Vilniusu, Litva Zdroj: 9 MIKUDÍK, Radek a Adam POSPÍŠIL. Nové mapy v iphonu navigují: po padesáti metrech skočte z mostu. idnes.cz [online] , 15:35 [cit ]. Dostupné z: /iphone.aspx?c=a120614_000509_iphone_ram 10 MIKUDÍK, Radek. Inovace pro iphone: ios 6 má nové mapy s úplnou navigací. idnes.cz [online] , 23:22 [cit ]. Dostupné z: 11 MIKUDÍK, Radek a Adam POSPÍŠIL. Nové mapy v iphonu navigují: po padesáti metrech skočte z mostu. idnes.cz [online] , 15:35 [cit ]. Dostupné z: /iphone.aspx?c=a120614_000509_iphone_ram 15

16 Firma Apple byla nucena se omluvit 12 uživatelům a zároveň povolila firmě Google opět dodávat svoji nativní aplikaci map jako alternativu k Apple Maps. Od mohli tedy uživatelé iphone opět plně využívat aplikaci Google Maps. 13 Poslední verze ios 7.0 přinesla především nový design uživatelského rozhraní. Zmizelo stínování, textury, plastický vzhled a byly nahrazeny plnou barvou a typografií. Někteří uživatelé byli novým vzhledem nadšeni, někteří volali po starém vzhledu. V současné době (duben 2014) je dostupná verze ios Cocoa Touch Cocoa Touch je jednou z vrstev architektury operačního systému ios, pomocí kterých je možné vyvíjet aplikace pro operační systém ios (iphone, ipod Touch, ipad). Jednotlivé vrstvy jsou uspořádány hierarchicky. Stejně jako Cocoa (pro operační systém Mac OS X), je Cocoa Touch psán převážně v jazyce Objective- C a respektuje architekturu MVC (Model- View- Controller). Obsahuje frameworky, které jsou běžně používány programátory při vývoji aplikací. Hlavním frameworkem je pak UIKit Framework, který je jakýmsi základem pro vytváření aplikací pro ios. 14 Cocoa Touch jako nejvyšší vrstva nabízí díky objektově orientované abstrakci využití i dalších frameworků z nižších vrstev ios technologií, jako například Core Location, Core Data, Core Audio a další. Při vývoji aplikací je doporučováno užití frameworku vyšší vrstvy před nižší A letter from Tim Cook on Maps. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.apple.com/letter-from-tim-cook-on-maps/ 13 SCHÖN, Otakar. Google vydal mapy pro ios, nechybí nic, ani streetview, informace o dopravě nebo navigace. IHNED.cz [online] , 10:24 [cit ]. ISSN Dostupné z: 14 ios 4 Architecture and SDK Frameworks (ios 4 Xcode 4). Techotopia [online]. [cit ]. Dostupné z: Xcode_4%29 15 Cocoa Touch Frameworks. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: https://developer.apple.com/technologies/ios/cocoa-touch.html 16

17 Obrázek 2: Jednotlivé vrstvy ios Zdroj: Vlastní zpracování 2.4 ios SDK ios Development Kit (SDK) obsahuje nástroje a rozhraní potřebné k vytváření, instalaci, běhu a testování nativních aplikací, které jsou zobrazeny na domovské stránce ios zařízení. Nativní aplikace jsou vyvíjeny pomocí ios systémových frameworků a jazyka Objective-C a jsou spouštěny přímo v ios. Na rozdíl od webových aplikací jsou tyto nativní aplikace fyzicky nainstalovány na zařízení a jsou proto uživateli dostupné vždy, i když je zařízení v režimu Airplane mode, tedy bez přístupu k internetu. 16 V říjnu roku 2007 oznámil Steve Jobs v otevřeném dopise v rámci weblogu Apple Hot News uvolnění ios SDK (Software development kit) pro vývojáře třetích stran. První verze ios SDK (tehdy ještě pod názvem iphone SDK) byla zveřejněna 6. března Tímto dnem bylo umožněno programátorům vyvíjet a testovat aplikace pro iphone a ipod Touch v nativním prostředí firmy Apple. Jednotlivé verze SDK bývají zveřejňovány s novými verzemi ios. Vývojářům, registrovaným v programu ios Developer Program, jsou k dispozici beta verze 16 About the ios Technologies. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/miscellaneous/conceptual/iphoneostec hoverview/introduction/introduction.html#//apple_ref/doc/uid/tp ch1-sw1 17 ios SDK. In: Wikipedie: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, , 12:40, stránka byla naposledy editována , 14:06 [cit ]. Dostupné z: 17

18 nových operačních systémů ještě před jejich oficiálním zveřejněním, tím mají možnost testovat kompatibilitu svých aplikací s novým systémem. V současné době (duben 2014) je k dispozici ios 7.1 SDK. 2.5 Xcode Vývojové prostředí Xcode je vývojové prostředí (IDE Integrated Development Environment), které je v současné době dostupné zdarma v Mac App Store, což je distribuční platforma firmy Apple. Jedná se o ucelený nástroj pro vývoj nativních aplikací nejen pro ios, tedy ipad, iphone respektive ipod Touch, ale i pro OSX. Obrázek 3: Aplikace CMP 2014 v prostředí Xcode Zdroj: Vlastní zpracování Díky prostředí Xcode je možné snadno definovat uživatelské rozhraní, psát optimalizovat a testovat zdrojový kód. Díky ios Simulátoru je možné testovat chování vyvíjené aplikace na rozdílných zařízeních, aniž bychom museli aplikaci nahrávat na fyzický přístroj. Hotovou aplikaci je pak možné prostřednictvím Xcode nahrát a distribuovat v App Store. V současné době (duben 2014) je poslední dostupná stabilní verze Xcode

19 2.6 Objective-C Počátky vzniku Objective- C sahají do počátku 80. let minulého století, kdy Brad Cox a Tom Love, inspirováni jazykem Smalltalk, začali vyvíjet nový programovací jazyk Objective- C. Jedním z důvodů, proč se rozhodli pro vývoj nového jazyka, byla přílišná složitost a náročnost jazyka Smalltalk a jeho nekompatibilita s jazykem C, který obsahoval celou řadu užitečných knihoven, které bylo dobré využít. Cox s Lovem se tedy snažili propojit jazyk C s řešením objektů v Smalltalku a posílání zpráv mezi těmito objekty. Ve svých počátcích Objective- C v porovnání s jazykem C, respektive C++ příliš populární nebyl, o jeho využití a popularitu se však zasadil Steve Jobs, který hledal vhodný programovací jazyk pro vývoj systému NeXTSTEP. Stalo se tak poté, co opustil firmu Apple a založil svou novou firmu NeXT. Od roku 1988 je programovací jazyk Objective- C součástí systému NeXTStep. 18 V roce 1997 firma Apple koupila NeXT i s jeho systémem, vyřešila tím své problémy se svým zastaralým operačním systémem Mac OS 19. Současný operační systém Mac OS X je tedy potomkem systému NeXTStep. Objective- C je slabě typovaný programovací jazyk. Jeho syntaxe je založená na posílání zpráv objektům. Tyto zprávy mají svoje jméno, parametry, a je- li třeba i návratovou hodnotu. Zprávy je možné ukládat a zpracovávat až v momentě, kdy je to potřeba, nebo je možné poslat je jako celek jinému objektu. Zpráva se tedy chová jako samostatná jednotka. Objective- C nepoužívá rozdělení tříd do jmenných prostorů (namespaces), ale místo toho používá v názvech jednotlivých tříd prefixy se dvěma, či třemi písmeny pro rozlišení tříd se shodným jménem. Tyto třídy se shodným prefixem jsou pak organizovány do jednotlivých frameworků. Jako například třída UILabel náleží do frameworku UIKit. Třídy NSArray a NSString patří do Foundation frameworku. Právě 18 PAVT. Programování na OS X Objective C a jeho výhody. In: Blog Živě.cz [online] [cit ]. Dostupné z: -objective-c-a-jeho-vyhody/ 19 ČADA, Ondřej. Cocoa: úvod do programování počítačů Apple. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 14. ISBN

20 prefix NS odkazuje na systém NeXTSTEP, pro který byly tyto třídy poprvé vyvinuty a celý systém NeXTSTEP se stal základem systému OS X a ios GPS a Location Services Mobilní telefony v současné době používají ke svojí lokalizaci několik zdrojů. Vedle GPS (Global Positioning Systém) jsou to informace o Wi- Fi hotspotech, IP adresy, Bluetooth MAC adresy a triangulace GSM respektive CDMA buněk. Tomuto způsobu geolokace, neboli informace o zeměpisné šířce a délce, kde se mobilní zařízení právě nachází, se říká Assisted GPS (A- GPS). Důvod proč kombinovat tyto technologie je jednoduchý, vyšší rychlost zjištění polohy a přesnost. Zjištění přesné polohy přístroje použitím čistě pomocí GPS by zabralo i několik minut. Jak zmiňuje článek na serveru Macworld, starším GPS přístrojům trvalo až 12,5 minuty, než získaly přesnou pozici ze satelitů. 21 Co se týká mobilních telefonů iphone, ty až do modelu iphone 3G touto technologií nedisponovaly. Ke své lokalizaci využívaly pouze informace z location- based služeb, neboli databáze, která mimo jiné obsahuje informace o Wi- Fi hotspotech a vysílačích mobilních operátorů. Jak je popsáno v článku na serveru Techcrunch.com 22, tyto databáze s informacemi byly firmě Apple na prvních přístrojích iphone (konkrétně iphone OS verze až 3.1) dodávány firmami Google a Skyhook Wireless. To se změnilo v dubnu 2010 s verzí ios 3.2, kde již Apple nevyužívá geolokační služby třetích stran a využívá vlastních databází a má tedy plnou kontrolu nad obsahem a službami poskytovanými koncovým zákazníkům. Způsob jakým mobilní aplikace získá údaje o lokalitě, kde se uživatel nachází je následující: Pokud jsou na přístroji povoleny Location Services, aplikace zažádá o lokalizaci přístroje. V té chvíli Apple shromáždí anonymně údaje o GPS souřadnicích, Wi- Fi hotspotech a buňkách GSM/CDMA nacházejících se v blízkosti 20 CONWAY, Joe a Aaron HILLEGASS. IOS programming: the big merd ranch guide. Atlanta: Big Nerd Ranch, 2012, s. 59. ISBN FLEISHMAN, Glenn. How the iphone knows where you are. Macworld [online] , 7:00 [cit ]. Dostupné z: 22 SIEGLER, MG. In April, Apple Ditched Google And Skyhook In Favor Of Its Own Location Databases. TechCrunch [online] , 7:00 [cit ]. Dostupné z: 20

21 přístroje a o síle signálu vůči těmto bodům. Z těchto informací jsou následně odeslány aplikaci zpět údaje se souřadnicemi, kde se přístroj nachází. 2.8 GIS Definice pojmu GIS není jednoznačná. existuje několik definic. Použiji tedy jen některé definice. Ján Tuček ve své knize cituje definici podle Esri, kde GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený na efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací. 23 Ve zkratce je možné říct, že GIS je počítačový systém schopný ukládat, udržovat a využívat údaje popisující místa na zemském povrchu Esri Společnost Esri (Environmental Systems Research Institute, Inc.) je jedním z nejvýznamějších vývojářů GIS nástrojů. Byla založena Jackem Dagermondem a jeho ženou Laurou v Kalifornském městě Redlands roku 1969 s jasným cílem uspořádat, spravovat a analyzovat geografická data, která budou využívána jako podklad pro územní plánování a jako zdroj používaný pro důležitá územní rozhodnutí. V polovině 70. let minulého století začala Esri na žádost okrsku San Diego v Kalifornii vyvíjet PIOS (Polygon Information Overlay System), který se vlastně stal základem budoucího GIS (Geografický informační systém). Roku 1982, vytvořila Esri první komerční geografický informační systém ARC/INFO, díky kterému bylo uživatelům umožněno jednodušeji a efektivněji propojit geografická data uložená v databázích s mapovými features, jako jsou body, linie a polygony. 23 TUČEK, Ján. Geografické informační systémy. Principy a praxe. 1. vyd. Brno: Computer Press, 1998, s. 20. ISBN X. 24 TUČEK, Ján. Geografické informační systémy. Principy a praxe. 1. vyd. Brno: Computer Press, 1998, s. 20. ISBN X. 21

22 V devadesátých letech zaznamenala společnost Esri raketový růst, způsobený především rozvojem nových technologií, stále více cenově dostupnější výpočetní technikou, nástupem internetu a uvolněním globálního polohovacího systému - GPS pro veřejnost. Výsledkem bylo nové řešení pro desktopy ArcView. Koncem 90. let došlo redesignu produktu ARC/INFO, při němž byl kladen důraz na vytvoření modulárního a škálovatelného systému určeného nejen pro desktop, ale také jako enterprise řešení. Výsledkem vývoje byl produkt ArcGIS. V roce 2004 byla vydána verze ArcGIS9, která mimo desktopové řešení přinesla i řešení pro servery a vedle toho i framework pro vývojáře. Byla také vytvořen The Esri Developer Network, který poskytuje zdroje a pomoc pro rostoucí komunitu vývojářů. 25 Zatím poslední komerčně dostupná verze je ArcGIS10, tato verze je v prodeji od roku Produkt ArcGIS10 v sobě obsahuje mimo jiné: ArcMap jedná se o hlavní aplikaci produktu ArcGIS10 Desktop. Díky ArcMap můžeme provádět editace, analýzy prostorových dat, vizualizace, mapové kompozice a vytvářet mapové výstupy k dalšímu využití. ArcCatalog v ArCatalogu probíhá správa dat, vyhledávání a prohlížení datasetů tříd prvků. Jsou zde vytvářena a spravována metadata. ArcToolbox pomocí této aplikace, můžeme provádět transformace souřadnicových systémů, prostorové analýzy, tzv. geoprocessing. Podle výše licence jsou možné i konverze dat. ArcGIS Explorer jedná se o prohlížečku geoprostorových dat, jak 2D, tak i 3D. Nad těmito daty je i možné provádět analýzy. ArcGIS Explorer je volně dostupný i samostatně, plní vlastně podobnou funkci jako Adobe Acrobat Reader. Mimo desktopové řešení je k dispozici i řešení pro server, díky kterému je možné prohlížet, editovat i spravovat GIS data pomocí webových nebo mobilních aplikací. ArcGIS Server umožňuje vytvořit pomocí průvodců jednoduché webové mapové aplikace, které jsou velmi snadno konfigurovatelné. ArcGIS Server také nabízí doplňkové služby jako jsou geocoding, geoprocessing, 2D i 3D mapové služby a v neposlední řadě webové služby, například SOAP, REST, JSON, WMS, KML. Díky těmto službám mohou být GIS data dostupná i v jiných mapových aplikacích třeba na 25 History Up Close. Esri [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

23 mobilních zařízeních, ale také třeba v nástrojích pro CAD (Computer- aided design), jako jsou AutoCAD či Microstation. Esri také nabízí vývojářům ArcGIS Runtime SDKs for Smartphones and Tablets, díky kterému je možné jednoduše vyvíjet mapové aplikace pro chytré telefony a tablety. Tyto aplikace pak využívají data dostupná přes webové služby, která jsou poskytována právě ArcGIS Serverem. V současné době jsou k dispozici tato SDK (software development kit):! ArcGIS Runtime SDK for Android,! ArcGIS Runtime SDK for Windows Phone,! ArcGIS Runtime SDK for ios. Právě poslední z nabízených SDK pro ios použiji ve své práci Geodatabáze Mnou vyvíjená aplikace je závislá na práci s geodaty. Geodata jsou informace o geografických lokalitách, které jsou uložené ve formátu, který je použitelný v geografických informačních systémech (GIS). 26 Geodata mohou být uložena v různých formátech, jako například běžná databáze, geodatabáze, rastrový obrázek, shapefile, v excelových či DBF tabulkách, nebo coverage souborech. Moje vzorová aplikace bude využívat právě připojení ke geodatabázi. Geodatabáze je datová struktura vytvořená pro použití a práci v ArcGIS. Geodatabáze obsahuje geodata. Ve své podstatě je ArcGIS geodatabáze kolekcí geografických datasetů různých typů uložených v běžných systémových adresářích, v databázi Microsoft Access nebo v mnohouživatelských (multiuser) relačních databázích DBMS (jako například Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix, nebo IBM DB2) What is geodata?. Esri [online]. [cit ]. Dostupné z: 000/ 27 What is a geodatabase?. Esri [online]. [cit ]. Dostupné z: 23

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Sociodemografická data v GIS

Sociodemografická data v GIS Sociodemografická data v GIS Ing. Sylva Vorlová ARCDATA PRAHA, s.r.o. O čem budu hovořit Kdo jsme Komponenty webového GIS Sociodemografická data Esri Geografická databáze ArcČR 500 Geoportál Open Data

Více

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo(

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( geo)dat Lukáš MAREK & Vít PÁSZTO -Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc GOOGLE MAPS & EARTH Největší hráč na trhu určující celosvětové trendy v oblasti IT a intenetu

Více

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015 G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y Bc. Michalis Katapodis kat015 Použili jste před cestou na dovolenou internetový plánovač tras? Nechali jste si vyhotovit výpis z katastru nemovitostí?

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Telekomunikační koncová zařízení

Telekomunikační koncová zařízení Telekomunikační koncová zařízení Projekt č.: 1 Datum: 6. 11. 2013 Název: Vypracoval: Bc. Lukáš Rygol login: ryg0007 1. Úvod Vnitřní struktura systému ios ios je mobilní operační systém vyvinutý firmou

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Geoportál a georeporty hl. m. Prahy Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Fáze rozvoje GIS hl. m. Prahy 1. Konsolidace datové základny stabilizace Digitální mapy Prahy vytvoření centrálního datového

Více

Praha na cestě k Open datům. Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Praha na cestě k Open datům. Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Praha na cestě k Open datům Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Otevřená data? 1. Transparentnost veřejné správy kvalitní informace kontrola rozhodování důvěra 2. Podpora přípravy investic

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Autodesk MapGuide Enterprise 2009. Nejrychlejší cesta na web.

Autodesk MapGuide Enterprise 2009. Nejrychlejší cesta na web. Autodesk MapGuide Enterprise 2009 Nejrychlejší cesta na web. Jednoduchost, rychlost, svoboda Profesionálové z oboru webových map vyžadují rychlejší inovace, flexibilnější vývojové nástroje a nižší náklady.

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Nasazení mapového redakčního systému Geocortex v prostředí Moravskoslezského kraje

Nasazení mapového redakčního systému Geocortex v prostředí Moravskoslezského kraje Nasazení mapového redakčního systému Geocortex v prostředí Moravskoslezského kraje Ing. Marek Gába VÍTKOVICE IT SOLUTIONS Ing. Martin Sikora Moravskoslezský kraj Datum: 23.10.2014 Témata prezentace 1.

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

WWW dotazovací služby pro prostorová data URM. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

WWW dotazovací služby pro prostorová data URM. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy WWW dotazovací služby pro prostorová data URM Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Zpřístupnění geodat hl. m. Prahy 1. Mapové aplikace Zpřístupnění geodat hl. m. Prahy 1. Mapové aplikace 2. Geoportál

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část Michaela Boďová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Úvod prezentace je první v pořadí

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Příručka k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Více

iphone - proč a jak mění svět mobilního Internetu Mobile Internet Forum 2008 Petr Mára, petrmara.com

iphone - proč a jak mění svět mobilního Internetu Mobile Internet Forum 2008 Petr Mára, petrmara.com iphone - proč a jak mění svět mobilního Internetu Mobile Internet Forum 2008 Petr Mára, petrmara.com Jak to začalo... iphone vzniká po zkušenostech s ipodem, obchodem itunes Store a na základech Mac OS

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA JOHN ŘEŠENÍ DOE INC. ENJOYS MOBILNÍHO TRUSTFUL RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing and the same level of service

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC OpenGIS Web Services Common Specification - OWS Web Map Service - WMS Web Feature Service - WFS Web Coverage Service - WCS Web Processing Service - WPS zhodnocení služeb Geography

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Co je to GIS? Tato zkratka se používá pro Geografické Informační Systémy. V současné literatuře se objevuje velké množství definic GIS. Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Knihovny v mobilních zařízeních. Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012

Knihovny v mobilních zařízeních. Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012 Knihovny v mobilních zařízeních Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012 Mobilita a komunikace Zánik lokálních služeb na úkor globálních => nutnost stále cestovat z místa na místo Díky technologiím nežijeme

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Mobilní navigace v Linuxu. martin.kolman@gmail.com www.modrana.org

Mobilní navigace v Linuxu. martin.kolman@gmail.com www.modrana.org Mobilní navigace v Linuxu martin.kolman@gmail.com www.modrana.org Stavební kameny geodata mapy POI hardware software Geodata navigovat jde i bez mapy vektorové mapy víceúčelové, stejná data pro vykreslení

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016 Geocoding Jaroslav Bližňák bli016 Obsah Geocoding Základní pojmy Historie Data pro geokódování Registr ÚIR- ADR Registr ČSU Geocoding aplikace Srovnání mapových portálů Geocoding Inverzní geocoding Závěr

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Kterou cestou se vydat? Tři základní operační systémy A z tohoto

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor:

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

Co je nového v ArcGIS 9.3

Co je nového v ArcGIS 9.3 Novinky v ArcGIS 9.3 ArcGIS 9.3 umožňuje maximální využití GIS v rámci organizace. Informace a analýzy GIS mohou být přístupné komukoli, kdo je potřebuje od specialistů v oboru GIS přes pracovníky s rozhodovacími

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE

METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracováno pro: Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČ: 634 81 901, DIČ: CZ634 81 901 Tel.:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více