UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití mapových služeb v aplikacích pro iphone Autor BP: Vít Bareš Vedoucí BP: Mgr. Peter Buchlák 2014 Praha

2

3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Využití mapových služeb v aplikacích pro iphone jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Vít Bareš

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Mgr. Peteru Buchlákovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Rád bych také na tomto místě poděkoval Mgr. Jiřímu Čtyrokému, PhD. a Mgr. Bohdanu Baronovi za odbornou pomoc v oblasti geografických informačních systémů a v neposlední řadě své rodině za psychickou podporu.

6 Využití mapových služeb v aplikacích pro iphone The Usage of Map Services in iphone Applications 6

7 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je pomocí současných technologií a dostupných mapových podkladů vytvořit pilotní aplikaci Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy, která bude vyvíjena nativně pro mobilní telefony iphone. Aplikace bude využívat mapových podkladů vytvořených pomocí nástrojů ArcGIS od společnosti Esri a také ArcGIS SDK pro ios. Tato aplikace bude vyvinuta pro potřeby Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), aby bylo možné zjistit, jaké jsou možnosti využití institutem vyvíjených a spravovaných mapových služeb v aplikacích pro chytré telefony. Uživatelé budou moci pomocí této mobilní aplikace zjistit aktuální cenu stavebních pozemků přímo na místě v terénu, kde se nacházejí. V první části bakalářské práce popíši technologie týkající se vývoje aplikací pro telefony iphone, zmíním historii mapových aplikací na telefonech iphone a následně popíši geografické informační systémy GIS a způsob vytváření, ukládání a spravování dat potřebných k vytvoření mapových služeb, které je následně možné využít v mapových aplikacích jak v mobilních telefonech, tak i ve webových aplikacích. V druhé praktické části mé práce popíšu vlastní proces vývoje samotné aplikace. Klíčová slova: ios, iphone, Apple Inc., Xcode, mapové aplikace, mapové služby, GIS, Esri, ArcGIS 7

8 ABSTRACT The goal of my bachelor s thesis is to create a pilot application for the Cenova mapa stavebnich pozemku hl. m. Prahy using contemporary technologies and available map services. The application will be developed as a native iphone application. This application will use map sources that were created using ArcGIS mapping tools provided by the Esri company, as well as ArcGIS SDK for ios. This application will be developed for the internal use of the Prague Institute of Planning and Development (IPR Praha), so the possibilities of using map services produced and maintained by the institute in mobile phone applications can be determined. The users of the application will be able to see the up- to- date price of a property right at the location they are standing at. In the first part of the thesis I will describe the technologies being used for iphone application development and will mention the history of map applications for iphone. In addition I will describe the geographic information systems- GIS and the procedure of creating, saving and maintaining data used for creating map services that are then being used in mobile or web map applications. In the second practical part of the thesis I will describe the actual process of creating the application itself. Keywords: ios, iphone, Apple Inc., Xcode, map applications, map services, GIS, Esri, ArcGIS 8

9 OBSAH 1. Úvod Teoretická část IPhone ios Důležité milníky ve verzích ios Cocoa Touch ios SDK Xcode Objective-C GPS a Location Services GIS Esri Geodatabáze Feature classes třídy prvků Rasterové datasety Geodatabáze v prostředí Oracle Popis ukládání features ArcMap Map service ArcGIS Runtime SDK for ios Praktická část Popis problému a návrh řešení Současný stav Řešení Cenová mapa stavebních pozemků hl. m. Prahy Specifikace nefunkčních požadavků Mapové služby Seznam use case UC 01 Načtení mapových služeb UC 02 Zjištění aktuální ceny pozemku UC 03 Vyhledání adresy UC 04 Zpět na aktuální pozici UC 05 Změna průhlednosti ortofotomapy UC 06 Zpět na výchozí lokalitu Využití MVC Třídní model Implementace Příprava vývojového prostředí Implementace UC 01 Načtení mapových služeb Implementace UC 02 Zjištění aktuální ceny pozemku Implementace UC 03 Vyhledání adresy Implementace UC 04 Zpět na aktuální pozici Implementace UC 05 Změna průhlednosti ortofotomapy Implementace UC 06 Zpět na výchozí lokalitu Nasazení Licence Další možnosti vylepšení aplikace a optimalizace mapových služeb Závěr

10 5. Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh

11 1. ÚVOD V současnosti si nelze představit jakýkoliv smartphone bez alespoň jedné mapové aplikace. Vždyť právě možnost zjištění hledané informace podle místa, kde se právě nacházíme, je jednou z nejsilnějších zbraní chytrých mobilních telefonů oproti nepřenosným desktopům. Již v minulosti bylo možné využívat mapových aplikací na GPS navigačních zařízeních třeba v automobilu. Data v těchto přístrojích byla ale v drtivé většině statická, předem uložená v zařízení, a tedy dynamické načítání aktuálních dat nebylo možné. Mapy v těchto zařízeních bylo nutné, většinou přes USB kabel, aktualizovat. Díky rychlejším procesorům, novým výkonnějším technologiím, levnějším a dostupnějším datovým tarifům mobilních operátorů, lepšímu pokrytí Wi-Fi signálem, vývojem nových aplikací využívajících lokalizaci, je používání smartphonů a tabletů stále oblíbenější. Již v říjnu 2012 v rozhovoru pro Lidové noviny se zmiňuje Karel Kršák z nakladatelství SHOCart, že pokles prodeje plánů měst a automap přisuzuje právě nástupu nových technologií. 1 Díky mapovým aplikacím a location services (služby, pomocí kterých je možné lokalizovat mobilní zařízení) máme v současné době možnost například sledovat, kde se nachází náš iphone, když jsme ho ztratili (aplikace Find My iphone). Pokud iphone vlastní i naše děti, můžeme sledovat, zda- li se třeba bezpečně dostaly do školy. Díky mapovým aplikacím můžeme najít i své auto na prostorném parkovišti u nákupního centra, pokud si nemůžeme vzpomenout, kde jsme ho zaparkovali. Pokud budeme na dovolené fotit pomocí iphone, je ke každé fotce možné přiřadit i souřadnice místa, kde jsme snímek pořídili. V aplikacích na prohlížení fotek, je pak snadné na mapě vybrat místo, které zobrazí všechny fotografie na tomto místě pořízené. Fotografie tedy již nemusíme prohlížet podle popisku nebo data pořízení, ale podle lokality. Lokalizace mobilního přístroje je samozřejmě také důležitá z marketingového hlediska. Konkrétně pro iads, reklamy v aplikacích na zařízeních s ios. Podle lokalizace přístroje může reklama obsahovat informace obsahující nabídky 1 NEVYHOŠTĚNÝ, Martin. Klasické mapy v ohrožení. Pohřbívají je mobily, navigace i politici. Lidovky.cz [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: /firmy-trhy.aspx?c=a121010_154238_firmy-trhy_mev 11

12 z bezprostředního okolí uživatele. Dle vyjádření firmy Apple jsou z hlediska soukromí uživatele inzerentům poskytovány údajně pouze údaje o ZIP kódu (ekvivalent PSČ). 2 Využití mapových zdrojů v mobilních aplikacích je tedy široké. Možnost lokalizace přístroje umožňuje zrychlit, zpřesnit a zefektivnit služby, které jsou uživateli mobilního telefonu poskytovány. Z těchto důvodů jsem se také rozhodl vytvořit pilotní mapovou aplikaci, v které by bylo možné využít a otestovat dostupné technologie a mapové podklady, případně zjistit, kde a jak by bylo možné tyto podklady vylepšit nebo optimalizovat. Cílem mojí bakalářské práce je tedy pomocí současných technologií a dostupných mapových podkladů vytvořit pilotní aplikaci Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy, která bude vyvíjena nativně pro mobilní telefony iphone. Aplikace bude využívat mapových podkladů vytvořených pomocí nástrojů ArcGIS od společnosti Esri a také ArcGIS SDK pro ios. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nejprve popíši technologie týkající se vývoje aplikací pro mobilní telefony iphone a následně popíši geografické informační systémy GIS a způsob vytváření, ukládání a spravování dat potřebných k vytvoření mapových služeb, které je následně možné využít v mapových aplikacích jak v mobilních telefonech, tak i ve webových aplikacích. V druhé praktické části mé práce popíši vlastní proces vývoje samotné aplikace. 2 FORESMAN, Chris. Apple responds to Congress, swears location data is private. Ars Technica [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 2. TEORETICKÁ ČÁST Pro vývoj mapové aplikace jsem využil technologie, které v následujících kapitolách detailněji popíši. Dále popíši, co se za samotnou mapovou službou skrývá, co je potřeba k jejímu vytvoření a jak jsou samotná data uložena v databázi. 2.1 IPhone 9. ledna 2007 oznámil Steve Jobs na Macworld Conference and expo práci na vývoji mobilního telefonu iphone. První iphone si mohli zákazníci v USA koupit 29. června Na tento první iphone s verzí firmware 1.x.x nebylo však možné instalovat žádné aplikace třetích stran. To se změnilo až příchodem nového modelu iphone 3G s předinstalovanou verzí firmware 2.0, kdy pomocí nové služby AppStore již aplikace třetích stran instalovat možné bylo. Kromě toho již tento model uměl lokalizovat přístroj pomocí GPS, dřívější verze prováděli lokalizaci pouze podle nejbližších přístupových bodů Wi- Fi a BTS základnových převodních stanic mobilních operátorů. 3 Během let se stal iphone jedním z nejprodávanějších mobilních telefonů telefonů na světě. Jen ve fiskálním roce 2013 se prodalo celosvětově 150 milionů přístrojů iphone. 4 V současné době (jaro 2014) je na trhu dostupný model iphone 5s a levnější varianta iphone 5c. Oba modely disponují 4- palcovým Retina displejem s rozlišením 1136x640 při 326ppi. Model iphone 5s je vybaven dvoujádrovým čipem A7 s 64bitovou architekturou a M7 koprocesorem. Tyto telefony jsou dodávané s předinstalovaným systémem ios Apple Introduces the New iphone 3G. Apple [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Apple iphone global sales , by quarter. Statista [online]. [cit ]. Dostupné z: 5 Apple - iphone - Compare Models. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 2.2 ios Operační systém ios je postaven na jádře XNU, které je základem i operačního systému Mac OS. Jedná se o hybridní jádro unixového typu. Jádro XNU (X is Not Unix) 6 bylo původně vyvinuto firmou NeXT, založenou Stevem Jobsem v roce 1995 po jeho odchodu z firmy Apple, pro její operační systém NeXTSTEP. Systém byl představen v roce 1988 a NeXTSTEP verze 1.0 se dostal na trh 18. září Po návratu Steva Jobse do Apple a skoupení firmy NeXT firmou Apple v roce 1997 bylo využito jádra XNU pro vývoj systému Darwin, který je základem Mac OS a ios. Systém Darwin, stejně jako XNU, je poskytován jako open source v rámci licence Apple Public Source License Důležité milníky ve verzích ios První verze OS, byla uvedena na trh spolu s prvním modelem iphone, a to 29. června Až do verze ios 4 byl používán název iphone OS. Představení nové verze s novým jménem ios 4 došlo 7. června 2010 na konferenci WWDC v Kalifornii. Od označení iphone OS se upustilo, neboť nový operační systém byl instalován nejen na iphonu, ale nyní i na zařízeních ipod touch a ipad. 8 S příchodem verze ios 5 došlo ke změně správy paměti. Až doposud bylo nutné ručně naprogramovat každému objektu jak přistupovat k sdílené paměti. To se ale změnilo příchodem nového kompilátoru LLVM 3.0, který nabízí automatickou správu paměti, neboli automatické počítání referencí ARC. V červnu 2012 na konferenci WWDC v San Franciscu v Kalifornii představil Apple novou verzi operačního systému ios 6. Tato verze znamenala průlom v poskytovateli mapových podkladů pro nativní aplikaci Maps. Až do této chvíle byla hlavním poskytovatelem firma Google, která je zároveň jedním z konkurentů Apple. Apple tedy rozvázal spolupráci s Google a rozhodl se investovat do vývoje nových 6 Porting UNIX/Linux Applications to OS X. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/porting/conceptual/portingunix/glossary /glossary.html 7 SINGH, Amit. What is Mac OS X?. Osxbook.com [online]. prosinec 2003 [cit ]. Dostupné z: 8 CHARTIER, David. iphone OS gets new name, video calling. Macworld [online] , 11:56 [cit ]. Dostupné z: 14

15 map, jejichž hlavním dodavatelem se stala společnost TomTom, která již od roku 2009 vyvíjela navigační aplikaci přímo pro iphone. 9 Nová verze maps přinášela nové pěkné funkcionality, třeba právě turn- by- turn navigaci nebo 3D režim FlyOver, kdy je využíváno snímkování velkých měst z vrtulníků (Poznámka: FlyOver je dostupný pouze na iphone 4s a vyšší). 10 S novým dodavatel ovšem došlo i k velkému množství nepřesností v mapách, které se staly terčem posměchu mnoha uživatelů i konkurence. Výčet některých chyb třeba popisoval článek na serveru mobil.idnes.cz 11, jednalo se o chyby v popisu měst a států, špatný popis oceánů, neaktuální informace ohledně ulic a podobně. Uživatelé si přáli zpět mapy od firmy Google jako nativní aplikaci od iphone. Toto však v dané chvíli nebylo možné, a uživatel mohl tyto mapy prohlížet pouze v okně prohlížeče Safari, nebo si vytvořit na ploše iphone přímo odkaz na tuto stránku. Obrázek 1: Chyby v prvních mapách systému ios6 - Runway ve Vilniusu, Litva Zdroj: 9 MIKUDÍK, Radek a Adam POSPÍŠIL. Nové mapy v iphonu navigují: po padesáti metrech skočte z mostu. idnes.cz [online] , 15:35 [cit ]. Dostupné z: /iphone.aspx?c=a120614_000509_iphone_ram 10 MIKUDÍK, Radek. Inovace pro iphone: ios 6 má nové mapy s úplnou navigací. idnes.cz [online] , 23:22 [cit ]. Dostupné z: 11 MIKUDÍK, Radek a Adam POSPÍŠIL. Nové mapy v iphonu navigují: po padesáti metrech skočte z mostu. idnes.cz [online] , 15:35 [cit ]. Dostupné z: /iphone.aspx?c=a120614_000509_iphone_ram 15

16 Firma Apple byla nucena se omluvit 12 uživatelům a zároveň povolila firmě Google opět dodávat svoji nativní aplikaci map jako alternativu k Apple Maps. Od mohli tedy uživatelé iphone opět plně využívat aplikaci Google Maps. 13 Poslední verze ios 7.0 přinesla především nový design uživatelského rozhraní. Zmizelo stínování, textury, plastický vzhled a byly nahrazeny plnou barvou a typografií. Někteří uživatelé byli novým vzhledem nadšeni, někteří volali po starém vzhledu. V současné době (duben 2014) je dostupná verze ios Cocoa Touch Cocoa Touch je jednou z vrstev architektury operačního systému ios, pomocí kterých je možné vyvíjet aplikace pro operační systém ios (iphone, ipod Touch, ipad). Jednotlivé vrstvy jsou uspořádány hierarchicky. Stejně jako Cocoa (pro operační systém Mac OS X), je Cocoa Touch psán převážně v jazyce Objective- C a respektuje architekturu MVC (Model- View- Controller). Obsahuje frameworky, které jsou běžně používány programátory při vývoji aplikací. Hlavním frameworkem je pak UIKit Framework, který je jakýmsi základem pro vytváření aplikací pro ios. 14 Cocoa Touch jako nejvyšší vrstva nabízí díky objektově orientované abstrakci využití i dalších frameworků z nižších vrstev ios technologií, jako například Core Location, Core Data, Core Audio a další. Při vývoji aplikací je doporučováno užití frameworku vyšší vrstvy před nižší A letter from Tim Cook on Maps. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.apple.com/letter-from-tim-cook-on-maps/ 13 SCHÖN, Otakar. Google vydal mapy pro ios, nechybí nic, ani streetview, informace o dopravě nebo navigace. IHNED.cz [online] , 10:24 [cit ]. ISSN Dostupné z: 14 ios 4 Architecture and SDK Frameworks (ios 4 Xcode 4). Techotopia [online]. [cit ]. Dostupné z: Xcode_4%29 15 Cocoa Touch Frameworks. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: https://developer.apple.com/technologies/ios/cocoa-touch.html 16

17 Obrázek 2: Jednotlivé vrstvy ios Zdroj: Vlastní zpracování 2.4 ios SDK ios Development Kit (SDK) obsahuje nástroje a rozhraní potřebné k vytváření, instalaci, běhu a testování nativních aplikací, které jsou zobrazeny na domovské stránce ios zařízení. Nativní aplikace jsou vyvíjeny pomocí ios systémových frameworků a jazyka Objective-C a jsou spouštěny přímo v ios. Na rozdíl od webových aplikací jsou tyto nativní aplikace fyzicky nainstalovány na zařízení a jsou proto uživateli dostupné vždy, i když je zařízení v režimu Airplane mode, tedy bez přístupu k internetu. 16 V říjnu roku 2007 oznámil Steve Jobs v otevřeném dopise v rámci weblogu Apple Hot News uvolnění ios SDK (Software development kit) pro vývojáře třetích stran. První verze ios SDK (tehdy ještě pod názvem iphone SDK) byla zveřejněna 6. března Tímto dnem bylo umožněno programátorům vyvíjet a testovat aplikace pro iphone a ipod Touch v nativním prostředí firmy Apple. Jednotlivé verze SDK bývají zveřejňovány s novými verzemi ios. Vývojářům, registrovaným v programu ios Developer Program, jsou k dispozici beta verze 16 About the ios Technologies. Apple [online]. [cit ]. Dostupné z: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/miscellaneous/conceptual/iphoneostec hoverview/introduction/introduction.html#//apple_ref/doc/uid/tp ch1-sw1 17 ios SDK. In: Wikipedie: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, , 12:40, stránka byla naposledy editována , 14:06 [cit ]. Dostupné z: 17

18 nových operačních systémů ještě před jejich oficiálním zveřejněním, tím mají možnost testovat kompatibilitu svých aplikací s novým systémem. V současné době (duben 2014) je k dispozici ios 7.1 SDK. 2.5 Xcode Vývojové prostředí Xcode je vývojové prostředí (IDE Integrated Development Environment), které je v současné době dostupné zdarma v Mac App Store, což je distribuční platforma firmy Apple. Jedná se o ucelený nástroj pro vývoj nativních aplikací nejen pro ios, tedy ipad, iphone respektive ipod Touch, ale i pro OSX. Obrázek 3: Aplikace CMP 2014 v prostředí Xcode Zdroj: Vlastní zpracování Díky prostředí Xcode je možné snadno definovat uživatelské rozhraní, psát optimalizovat a testovat zdrojový kód. Díky ios Simulátoru je možné testovat chování vyvíjené aplikace na rozdílných zařízeních, aniž bychom museli aplikaci nahrávat na fyzický přístroj. Hotovou aplikaci je pak možné prostřednictvím Xcode nahrát a distribuovat v App Store. V současné době (duben 2014) je poslední dostupná stabilní verze Xcode

19 2.6 Objective-C Počátky vzniku Objective- C sahají do počátku 80. let minulého století, kdy Brad Cox a Tom Love, inspirováni jazykem Smalltalk, začali vyvíjet nový programovací jazyk Objective- C. Jedním z důvodů, proč se rozhodli pro vývoj nového jazyka, byla přílišná složitost a náročnost jazyka Smalltalk a jeho nekompatibilita s jazykem C, který obsahoval celou řadu užitečných knihoven, které bylo dobré využít. Cox s Lovem se tedy snažili propojit jazyk C s řešením objektů v Smalltalku a posílání zpráv mezi těmito objekty. Ve svých počátcích Objective- C v porovnání s jazykem C, respektive C++ příliš populární nebyl, o jeho využití a popularitu se však zasadil Steve Jobs, který hledal vhodný programovací jazyk pro vývoj systému NeXTSTEP. Stalo se tak poté, co opustil firmu Apple a založil svou novou firmu NeXT. Od roku 1988 je programovací jazyk Objective- C součástí systému NeXTStep. 18 V roce 1997 firma Apple koupila NeXT i s jeho systémem, vyřešila tím své problémy se svým zastaralým operačním systémem Mac OS 19. Současný operační systém Mac OS X je tedy potomkem systému NeXTStep. Objective- C je slabě typovaný programovací jazyk. Jeho syntaxe je založená na posílání zpráv objektům. Tyto zprávy mají svoje jméno, parametry, a je- li třeba i návratovou hodnotu. Zprávy je možné ukládat a zpracovávat až v momentě, kdy je to potřeba, nebo je možné poslat je jako celek jinému objektu. Zpráva se tedy chová jako samostatná jednotka. Objective- C nepoužívá rozdělení tříd do jmenných prostorů (namespaces), ale místo toho používá v názvech jednotlivých tříd prefixy se dvěma, či třemi písmeny pro rozlišení tříd se shodným jménem. Tyto třídy se shodným prefixem jsou pak organizovány do jednotlivých frameworků. Jako například třída UILabel náleží do frameworku UIKit. Třídy NSArray a NSString patří do Foundation frameworku. Právě 18 PAVT. Programování na OS X Objective C a jeho výhody. In: Blog Živě.cz [online] [cit ]. Dostupné z: -objective-c-a-jeho-vyhody/ 19 ČADA, Ondřej. Cocoa: úvod do programování počítačů Apple. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 14. ISBN

20 prefix NS odkazuje na systém NeXTSTEP, pro který byly tyto třídy poprvé vyvinuty a celý systém NeXTSTEP se stal základem systému OS X a ios GPS a Location Services Mobilní telefony v současné době používají ke svojí lokalizaci několik zdrojů. Vedle GPS (Global Positioning Systém) jsou to informace o Wi- Fi hotspotech, IP adresy, Bluetooth MAC adresy a triangulace GSM respektive CDMA buněk. Tomuto způsobu geolokace, neboli informace o zeměpisné šířce a délce, kde se mobilní zařízení právě nachází, se říká Assisted GPS (A- GPS). Důvod proč kombinovat tyto technologie je jednoduchý, vyšší rychlost zjištění polohy a přesnost. Zjištění přesné polohy přístroje použitím čistě pomocí GPS by zabralo i několik minut. Jak zmiňuje článek na serveru Macworld, starším GPS přístrojům trvalo až 12,5 minuty, než získaly přesnou pozici ze satelitů. 21 Co se týká mobilních telefonů iphone, ty až do modelu iphone 3G touto technologií nedisponovaly. Ke své lokalizaci využívaly pouze informace z location- based služeb, neboli databáze, která mimo jiné obsahuje informace o Wi- Fi hotspotech a vysílačích mobilních operátorů. Jak je popsáno v článku na serveru Techcrunch.com 22, tyto databáze s informacemi byly firmě Apple na prvních přístrojích iphone (konkrétně iphone OS verze až 3.1) dodávány firmami Google a Skyhook Wireless. To se změnilo v dubnu 2010 s verzí ios 3.2, kde již Apple nevyužívá geolokační služby třetích stran a využívá vlastních databází a má tedy plnou kontrolu nad obsahem a službami poskytovanými koncovým zákazníkům. Způsob jakým mobilní aplikace získá údaje o lokalitě, kde se uživatel nachází je následující: Pokud jsou na přístroji povoleny Location Services, aplikace zažádá o lokalizaci přístroje. V té chvíli Apple shromáždí anonymně údaje o GPS souřadnicích, Wi- Fi hotspotech a buňkách GSM/CDMA nacházejících se v blízkosti 20 CONWAY, Joe a Aaron HILLEGASS. IOS programming: the big merd ranch guide. Atlanta: Big Nerd Ranch, 2012, s. 59. ISBN FLEISHMAN, Glenn. How the iphone knows where you are. Macworld [online] , 7:00 [cit ]. Dostupné z: 22 SIEGLER, MG. In April, Apple Ditched Google And Skyhook In Favor Of Its Own Location Databases. TechCrunch [online] , 7:00 [cit ]. Dostupné z: 20

21 přístroje a o síle signálu vůči těmto bodům. Z těchto informací jsou následně odeslány aplikaci zpět údaje se souřadnicemi, kde se přístroj nachází. 2.8 GIS Definice pojmu GIS není jednoznačná. existuje několik definic. Použiji tedy jen některé definice. Ján Tuček ve své knize cituje definici podle Esri, kde GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený na efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací. 23 Ve zkratce je možné říct, že GIS je počítačový systém schopný ukládat, udržovat a využívat údaje popisující místa na zemském povrchu Esri Společnost Esri (Environmental Systems Research Institute, Inc.) je jedním z nejvýznamějších vývojářů GIS nástrojů. Byla založena Jackem Dagermondem a jeho ženou Laurou v Kalifornském městě Redlands roku 1969 s jasným cílem uspořádat, spravovat a analyzovat geografická data, která budou využívána jako podklad pro územní plánování a jako zdroj používaný pro důležitá územní rozhodnutí. V polovině 70. let minulého století začala Esri na žádost okrsku San Diego v Kalifornii vyvíjet PIOS (Polygon Information Overlay System), který se vlastně stal základem budoucího GIS (Geografický informační systém). Roku 1982, vytvořila Esri první komerční geografický informační systém ARC/INFO, díky kterému bylo uživatelům umožněno jednodušeji a efektivněji propojit geografická data uložená v databázích s mapovými features, jako jsou body, linie a polygony. 23 TUČEK, Ján. Geografické informační systémy. Principy a praxe. 1. vyd. Brno: Computer Press, 1998, s. 20. ISBN X. 24 TUČEK, Ján. Geografické informační systémy. Principy a praxe. 1. vyd. Brno: Computer Press, 1998, s. 20. ISBN X. 21

22 V devadesátých letech zaznamenala společnost Esri raketový růst, způsobený především rozvojem nových technologií, stále více cenově dostupnější výpočetní technikou, nástupem internetu a uvolněním globálního polohovacího systému - GPS pro veřejnost. Výsledkem bylo nové řešení pro desktopy ArcView. Koncem 90. let došlo redesignu produktu ARC/INFO, při němž byl kladen důraz na vytvoření modulárního a škálovatelného systému určeného nejen pro desktop, ale také jako enterprise řešení. Výsledkem vývoje byl produkt ArcGIS. V roce 2004 byla vydána verze ArcGIS9, která mimo desktopové řešení přinesla i řešení pro servery a vedle toho i framework pro vývojáře. Byla také vytvořen The Esri Developer Network, který poskytuje zdroje a pomoc pro rostoucí komunitu vývojářů. 25 Zatím poslední komerčně dostupná verze je ArcGIS10, tato verze je v prodeji od roku Produkt ArcGIS10 v sobě obsahuje mimo jiné: ArcMap jedná se o hlavní aplikaci produktu ArcGIS10 Desktop. Díky ArcMap můžeme provádět editace, analýzy prostorových dat, vizualizace, mapové kompozice a vytvářet mapové výstupy k dalšímu využití. ArcCatalog v ArCatalogu probíhá správa dat, vyhledávání a prohlížení datasetů tříd prvků. Jsou zde vytvářena a spravována metadata. ArcToolbox pomocí této aplikace, můžeme provádět transformace souřadnicových systémů, prostorové analýzy, tzv. geoprocessing. Podle výše licence jsou možné i konverze dat. ArcGIS Explorer jedná se o prohlížečku geoprostorových dat, jak 2D, tak i 3D. Nad těmito daty je i možné provádět analýzy. ArcGIS Explorer je volně dostupný i samostatně, plní vlastně podobnou funkci jako Adobe Acrobat Reader. Mimo desktopové řešení je k dispozici i řešení pro server, díky kterému je možné prohlížet, editovat i spravovat GIS data pomocí webových nebo mobilních aplikací. ArcGIS Server umožňuje vytvořit pomocí průvodců jednoduché webové mapové aplikace, které jsou velmi snadno konfigurovatelné. ArcGIS Server také nabízí doplňkové služby jako jsou geocoding, geoprocessing, 2D i 3D mapové služby a v neposlední řadě webové služby, například SOAP, REST, JSON, WMS, KML. Díky těmto službám mohou být GIS data dostupná i v jiných mapových aplikacích třeba na 25 History Up Close. Esri [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

23 mobilních zařízeních, ale také třeba v nástrojích pro CAD (Computer- aided design), jako jsou AutoCAD či Microstation. Esri také nabízí vývojářům ArcGIS Runtime SDKs for Smartphones and Tablets, díky kterému je možné jednoduše vyvíjet mapové aplikace pro chytré telefony a tablety. Tyto aplikace pak využívají data dostupná přes webové služby, která jsou poskytována právě ArcGIS Serverem. V současné době jsou k dispozici tato SDK (software development kit):! ArcGIS Runtime SDK for Android,! ArcGIS Runtime SDK for Windows Phone,! ArcGIS Runtime SDK for ios. Právě poslední z nabízených SDK pro ios použiji ve své práci Geodatabáze Mnou vyvíjená aplikace je závislá na práci s geodaty. Geodata jsou informace o geografických lokalitách, které jsou uložené ve formátu, který je použitelný v geografických informačních systémech (GIS). 26 Geodata mohou být uložena v různých formátech, jako například běžná databáze, geodatabáze, rastrový obrázek, shapefile, v excelových či DBF tabulkách, nebo coverage souborech. Moje vzorová aplikace bude využívat právě připojení ke geodatabázi. Geodatabáze je datová struktura vytvořená pro použití a práci v ArcGIS. Geodatabáze obsahuje geodata. Ve své podstatě je ArcGIS geodatabáze kolekcí geografických datasetů různých typů uložených v běžných systémových adresářích, v databázi Microsoft Access nebo v mnohouživatelských (multiuser) relačních databázích DBMS (jako například Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix, nebo IBM DB2) What is geodata?. Esri [online]. [cit ]. Dostupné z: 000/ 27 What is a geodatabase?. Esri [online]. [cit ]. Dostupné z: 23

UNICORN COLLEGE. Vývoj ap ikací pro p a formu io. Autor BP: Daniel Honzík. : Mgr. Peter Buchlák. 2012 Praha

UNICORN COLLEGE. Vývoj ap ikací pro p a formu io. Autor BP: Daniel Honzík. : Mgr. Peter Buchlák. 2012 Praha UNICORN COLLEGE Katedra informačních chno o ií Vývoj ap ikací pro p a formu io Autor BP: Daniel Honzík V doucí : Mgr. Peter Buchlák 2012 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci

Více

Technická univerzita v Liberci APLIKACE PRO SBĚR DAT S URČENOU ZEMĚPISNOU POLOHOU SOFTWARE APPLICATION FOR COLLECTING DATA WITH GEOSPATIAL INFORMATION

Technická univerzita v Liberci APLIKACE PRO SBĚR DAT S URČENOU ZEMĚPISNOU POLOHOU SOFTWARE APPLICATION FOR COLLECTING DATA WITH GEOSPATIAL INFORMATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Ústav nových technologií a aplikované informatiky Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace):

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza, design a implementace aplikace selftestů pro ios Autor BP: Vratislav Kalenda Vedoucí BP: Mgr. Petr Buchlák 2013 Praha ZADÁNÍ PROHLÁŠENÍ

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Jedlinský Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Jaroslav BURIAN INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít VOŽENÍLEK

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Diplomová práce. Rozvrh hodin pro

Diplomová práce. Rozvrh hodin pro Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Rozvrh hodin pro mobilní zařízení Plzeň, 2012 Veronika Dudová Prohlášení Prohlašuji, že

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Návrh aplikace pro mobilní OS Android ve vztahu k veřejné správě Jan Zamazal Bakalářská práce 2013 1 PROSTOR PRO ZADÁVACÍ LIST 2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vojtěch Bělovský Brno, podzim 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

19. konference. Informační bulletin. Vážení účastníci,

19. konference. Informační bulletin. Vážení účastníci, 19. konference Informační bulletin Vážení účastníci, je mou milou povinností Vás srdečně přivítat na tradiční konferenci GIS ESRI v České republice, kterou pro naše uživatele a zájemce o GIS Esri pořádáme

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Bezpečný záznam telefonních hovorů na chytrých mobilních telefonech. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Bezpečný záznam telefonních hovorů na chytrých mobilních telefonech. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bezpečný záznam telefonních hovorů na chytrých mobilních telefonech Bc. Ondřej Hrdý Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android. 2012 Roman Tiefenbach

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android. 2012 Roman Tiefenbach PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android 2012 Roman Tiefenbach Anotace Bakalářská

Více

Vývoj mobilních aplikací

Vývoj mobilních aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvalitativních metod Vývoj mobilních aplikací Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hochmuth Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing.

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Ondřej Berger Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové ondrej.berger@uhk.cz

Více

Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone. Development of mobile applications for Windows Phone

Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone. Development of mobile applications for Windows Phone ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone Development of mobile applications for Windows Phone bakalářská

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé obce.

Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé obce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

Operační systémy mobilních zařízení

Operační systémy mobilních zařízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Operační systémy mobilních zařízení Bakalářská práce Autor: Martin Icha Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více