V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA"

Transkript

1 V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA Jak kamenné tak elektronické obchody, ke svému úspěchu potřebují dobrou adresu. Zatímco v prvním případě je takovou adresou rušná ulice uprostřed města, tak v případě druhém je jí snadno zapamatovatelné, krátké a dostatečně odlišující doménové jméno. 5.1 Doménové jméno obecně Smyslem komunikace na internetu je přenos dat, která jsou rozdělena na pakety, přičemž každý paket, stejně jako dopisní obálka, je opatřen hlavičkou obsahující údaje komu je určen a kdo jej poslal. Paket je poté přenesen ke svému cíli samostatně, nezávisle na ostatních. Základem bezproblémové komunikace mezi počítači v síti internetu je jednoznačná identifikace odesílatele a adresáta a právě pro tyto účely mají jednotlivé počítače přidělenu jedinečnou adresu. Adresa počítače má dvě podoby, číselnou neboli IP adresu a symbolickou neboli DNS adresu (Domain Name System neboli hierarchický systém doménových jmen) IP adresa má pevný 32 bitový číselný formát, rozdělený na čtyři 8bitové části oddělené tečkami. Skutečný číselný tvar IP adresy se řídí mnoha pravidly, zabezpečujícími jedinečnost IP adresy v rámci celé dostupné sítě, a to z důvodu její naprosté jedinečnosti. Proto také existuje centrální správa přidělování IP adres, spadající pod Network Information Center (NIC), která na požádání přiděluje IP adresu nebo rozsah použitelných IP adres. Center NIC je v rámci celosvětové sítě více, ale obvykle za uživatele požádá o přidělení adresy příslušný poskytovatel připojení k internetu (Internet Service Provider neboli ISP), se kterým má uživatel smlouvu. V případě, že připojení není trvalé (např. klasická telefonní linka s modemem), přiděluje připojovanému uživateli IP adresu DHCP server (Dynamic Host Configuration Protocol neboli aplikační protokol pro automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti) příslušného poskytovatele. 34 Používání IP adresy je pro běžného uživatele internetu nepraktické, proto byly zavedeny i symbolické DNS adresy, které jsou lépe zapamatovatelné než sled číslic. Ačkoliv DNS adresy nejsou pro faktický provoz internetu nutné, těžko si bez nich představit každodenní užívání služby World Wide Web. Jelikož symbolická DNS adresa představuje jméno konkrétního počítače musí rovněž splňovat kritérium jedinečnosti. Ta je zabezpečována přímo správcem připojení k internetu, protože nedílnou součástí jména určitého počítače v síti je i jméno příslušné 34 Tvorba www stránek [on-line]. Olomouc : Libor Kvítek [cit ] Dostupné na WWW: 28

2 podsítě neboli domény. Tvar DNS adresy se skládá ze jména počítače a několika domén oddělených tečkami. Vlastní pojem doména souvisí s hierarchickou strukturou internetu, jelikož na vrcholu této hierarchie je kořenová doména (root domain), ve které pracuje několik kořenových DNS serverů (root servers). Pod touto doménou jsou domény nejvyšší úrovně (top levels domains), dělené dále na dvě kategorie - geografické domény, přiřazené všem státům světa s dvouznakovým kódem (např. CZ pro Českou republiku, JP pro Japonsko, AT pro Rakousko) a organizační domény s tříznakovým kódem (např. COM pro komerční organizace, EDU pro vzdělávací instituce, NET pro organizace udržující síť a ORG pro ostatní organizace). Protokol IP Next Generation a IP verze 6 Ačkoliv to zní nepravděpodobně, současná verze 4 protokolu IP (IPv4) přestává se svými více jak 4 miliardami možných adres dostačovat. Vzhledem k tomu, že se již téměř každá společnost či domácí počítač připojují k internetu a potenciálním kandidátem v blízké budoucnosti jsou také všechny opékače topinek, televizní přijímače, ledničky, mikrovlnné trouby a žárovky, nelze se divit, že současné množství IP adres protokolu IPv4 nestačí. Navíc IPv4 se příliš nehodí pro multimediální aplikace, které potřebují přenášet velké objemy časově kritických dat nebo vyžadují vysokou úroveň bezpečnosti a autentizace přístupu. Těmito problémy se pracovní skupina IETF (Internet Engineering Task Force), dobrovolné organizace standardizátorů pracující pod záštitou The Internet Society, zabývá již od začátku devadesátých let, kdy zahájila příslušnou iniciativu. Prvním konkrétním výsledkem bylo zveřejnění dokumentu RFC1752 již v roce 1995, který popisoval požadavky takzvaného protokolu IP příští generace (IP Next Generation, IPng). Další pomocné dokumenty popisovaly hlavičku, směrování, adresování a bezpečnostní otázky nového protokolu, který byl později oficiálně přejmenován na Internet Protokol verze 6 (IPv6). Správa domén na našem území Jména internetových domén v rámci samosprávného prostředí spravuje sdružení českých poskytovatelů internetových služeb (ISP) s názvem NIC.CZ, které bylo založeno v souladu s ustanovením 20f a násl. občanského zákoníku 35 zakladatelskou smlouvou ze dne 21. května 1998 za účelem správy domény nejvyšší úrovně cctld CZ (country-code Top Level Domain). V rámci podnikání tak sdružení: (i) definuje pravidla registrace doménových jmen pod cctld CZ, průběžně tato pravidla aktualizuje a vytváří mechanismy pro zabezpečení jejich dodržování, 35 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 29

3 (ii) zajišťuje registraci doménových jmen druhé úrovně pod cctld CZ, (iii) zajišťuje provoz jmenných serverů pro cctld CZ, (iv) zastupuje cctld CZ při koordinaci národních a regionálních registrářů a standardizačních institucí. 36 Sdružení vydalo s platností od 1. ledna 2006 nová Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz Tento dokument stanoví závazná pravidla pro registraci a delegaci doménových jmen druhé úrovně v síti internet pod Doménou.CZ mezi jednotlivými registrátory a žadateli o registraci doménových jmen, přičemž za registrátora je považován subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů v tomto registru vedených. Obsahem těchto pravidel je rovněž zřeknutí se odpovědnosti registrátora či sdružení NIC.CZ za případné porušení platného práva a vzniku následné škody samotnou registrací domény, a to ustanovením, že držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. 37 Zajímavostí je také implementování rozhodčí doložky v těchto pravidlech, která deleguje případný spor mezi držitelem a sdružením CZ.NIC, k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Toto rozhodčí řízení pak bude konáno před třemi rozhodci v Praze, v českém jazyce a podle řádu uvedeného rozhodčího soudu, přičemž rozhodčí nález bude pro smluvní strany konečný a závazný. Počet registrovaných domén.cz Neklamnou známkou rozvoje jak internetu, tak elektronického obchodování u nás, je skutečnost, že 5. května 2005 dosáhl počet registrovaných domén v doméně.cz již neuvěřitelného počtu 200 tisíc, přičemž drtivá většina z nich (199 tisíc) je registrována u komerčních registrátorů 38. Počet registrovaných domén vykazuje trvalý nárůst a jeho meziroční hodnota za minulý rok dosáhla výše 17 %. Doména.cz registruje navíc vyšší počet domén ve 36 Stanovy CZ.NIC - zájmové sdružení právnických osob (platné od ) [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2005 [cit ] Dostupné na WWW: 37 Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz - v platnosti od [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2005 [cit ] Dostupné na WWW: doménových jmen v.cz [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2005 [cit ] Dostupné na WWW: 30

4 srovnání s národními doménami v zemích Visegrádské čtyřky, jejichž orientační počty domén druhé úrovně, které jsou v těchto zemích registrovány jsou 75 tisíc na Slovensku, 180 tisíc v Polsku a 180 tisíc v Maďarsku. Jenom v minulém roce bylo zaregistrováno přes 35 tisíc domén.cz a počet registrujících subjektů se zvýšil o více jak 33 tisíc. K poslednímu dni měsíce února eviduje sdružení NIC.CZ celkem zaregistrovaných domén. 39 Doménová jména s diakritikou IDN neboli Internationalized Domain Names jsou internetové domény, které na rozdíl od původních pravidel pro tvorbu doménových jmen mohou obsahovat i znaky národních abeced. 40 Otázka speciálních znaků trápí především východní národy. Proto jistě nepřekvapí, že Čína zavedla podporu IDN již v prosinci 2000 a Japonsko v únoru První evropskou toplevel doménou podporující IDN je.pl., kdy od září 2003, kdy zahájilo Polsko registraci domén druhé úrovně obsahujících národní znaky, do února 2004 jich bylo zaregistrováno kolem tří tisíc. Sdružení CZ.NIC se v roce 2004 také připravovalo na zavedení IDN do národní domény.cz. V rámci těchto příprav se však rozhodlo provést průzkum na zjištění zájmu o zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky mezi organizacemi aktivně působícími v České republice. Z celkového počtu 432 oslovených poskytlo 313 kompetentních zástupců své názory, z nichž mimo jiné vyplynulo, že 76 % organizací nemá o zavedení diakritiky do doménových jmen zájem. Podle Závěrečné zprávy z výzkumu 41 respondenti nejčastěji uvedli, že za pozitivní přínos pro svou společnost považují při zavedení IDN ve správné češtině 32 %, zviditelnění na internetu 20 %, zjednodušení interních kontaktů v ČR 15 %, možnosti uvést skutečný název společnosti 10 %, lepší srozumitelnosti a čitelnosti 6,6 %, zvýšení návštěvnosti stránek 5,7 % a uživatelské vstřícnosti 5,6 %. Naopak za nevýhody zavedení byly nejčastěji uváděny komunikační problémy ze strany zahraničních zákazníků 47 %, složitost vyhledávání 27 %, nastane zmatek při zadávání adres 11 %, nutnost zkoušet více variant názvů 10 %, obtížný přístup uživatelů ze zahraničí 10 % a problémy se zahraniční klávesnicí 8 %. Na základě tohoto průzkumu se sdružení CZ.NIC rozhodlo IDN v doméně zatím nezavádět. Nová doména nejvyšší úrovně.eu Původní záměr Evropské unie byl, že doména nejvyšší úrovně (TLD neboli Top Level Domain).eu nebude určena pro každého. Evropská společenství předpokládala, že bude 39 Statistiky centrálního registru [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2006, [cit ] Dostupné na WWW: 40 IDN [on-line]. Wikipedie [cit ] Dostupné na WWW: 41 Závěrečná zpráva z výzkumu [on-line]. Praha : MARKENT s.r.o., 2004, [cit ] Dostupné na WWW: 31

5 vyhrazena pro instituce Evropské unie, nekomerční společnosti a subjekty veřejné služby. Samotný záměr pořídit si vlastní TLD pojala Evropská unie již v roce 2000, kdy v červenci byla zaslána oficiální žádost Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Po obdržení požadavku ICANN zahájila obvyklé řízení ve věci vytvoření nové TLD. O měsíc později však odeslal Michael M. Roberts, prezident ICANN, do Bruselu překvapivé rozhodnutí. Požadovaná.eu sice formálně vykazovala znaky národní domény nejvyššího řáda neboli cctld (vázala se ke geografickému teritoriu atd.), avšak její registrace se řídí dle pravidel IANA. Podle nich jsou jako cctld registrovány jen dvouznakové kódy států uvedené v ISO (odpovídající téměř vždy kódu země) přičemž kód EU v seznamu není. Nakonec však jednání Evropské unie a ICANN dospěla do stádia, kdy se obě zúčastněné strany dohodly, že.eu bude zařazena do kořenové zóny, jakmile Evropská unie vybere registrátora a tento podepíše standardní kontrakt s ICANN. Tímto registrátorem se počátkem roku 2003 stal EURid, který představuje sdružení belgického, italského a švédského správce TLD. 42 Na jednání 21. března 2005 schválila správní rada organizace ICANN zřízení nové domény nejvyšší úrovně.eu a pověřila svého generálního ředitele, aby uzavřel dohodu se sdružením EURid, organizací vybranou Evropskou komisí k provozování domény.eu. Rozhodnutí bylo učiněno následně po smluvních jednáních mezi organizacemi ICANN a EURid během posledních několika měsíců a po schválení dohody Evropskou komisí. Rozhodnutí správní rady tak uvádí do pohybu další etapu, pomocí níž IANA poté, co zažádá o souhlas americké Ministerstvo obchodu, umístí doménu.eu do kořenového serveru. Od 7. února do 6. dubna 2006 mohou žádosti o doménu EU podávat instituce a společnosti odpovídající podmínkám 1. fáze období Sunrise (období s omezenou registrací určené pro státní instituce a firmy s registrovanými ochrannými známkami) a dále žadatelé o doménová jména odpovídající ostatním názvům společností, obchodním jménům nebo obchodním identifikačním názvům dle legislativy příslušné členské země. Ve 2. fázi období Sunrise je možné žádat o doménová jména odpovídající názvům a obchodním jménům společností, obchodním jménům produktů, výrobků či služeb, jménům chráněných uměleckých děl a neregistrovaným ochranným známkám. Po dvou měsících od zahájení registrace doménových jmen veřejných institucí bylo již více než 220 žádostí veřejných institucí z České republiky postoupeno sdružením EURid k takzvané validaci, přičemž jako Government Validation Point (správní validační úřad) v České republice funguje Ministerstvo informatiky. Úkolem ministerstva je sdružení EURid potvrdit, že konkrétní instituce má právo ucházet se o registraci v první fázi Sunrise období. Čeští registrátoři 42 Doména.eu na spadnutí [on-line]. Praha : Mirek Zeman, 2003 [cit ] Dostupné na WWW: 32

6 poslali k 3. únoru 2006 celkem žádostí o registraci EU domény, z toho je žádostí iniciovaných (přijaté žádosti bez požadované nebo schválené dokumentace), žádostí je expirovaných (ve lhůtě 40 dní nebyla doručena požadovaná dokumentace), 18 akceptovaných žádostí a 7 zamítnutých Doménové jméno a právní řád ČR Český právní řád neobsahuje žádný právní předpis, který by upravoval problematiku doménových jmen. Přímo ze zákona tak není možno dovodit nárok na registraci doménového jména. 44 Jakákoliv práva a povinnosti související s registrací a ochranou doménových jmen vycházejí z dobrovolného postupu subjektů na trhu v prostředí internetu. Registraci doménových jmen pod doménou.cz provádějí soukromé subjekty sdružené ve společné organizaci (CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob), které se při registraci a ochraně domén řídí pravidly, která si samy určily. Podle těchto pravidel 45 registrátoři nezaregistrují domény shodného znění pro dva různé subjekty, avšak domény zaměnitelné, jejichž názvy se liší byť v jediném znaku, registrují zcela bez omezení. Registrátoři také nekontrolují, zda doménové jméno, které má být registrováno pod doménou.cz, není registrováno ve stejném či podobném znění již pod jinou doménou, např..com. V případě, že český subjekt vlastnící určitou doménu nesouhlasí s registrací zaměnitelné domény jiným subjektem, musí zahájit s tímto subjektem soudní spor a na svou obranu použít obecné normy českého práva upravující ochranu duševního vlastnictví, popř. i obchodních vztahů, jsou-li vlastníci domén podnikateli. Doménová jména a nekalá soutěž Užíváním domény nelze zasahovat do práv nositele firmy zapsané do obchodního rejstříku, a to zejména tehdy, vyvíjí-li tento nositel firmy shodnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost s uživatelem domény. Problematika doménových jmen není, obzvláště u nás, nazírána ustáleným právním, a to jak teoretickým, tak praktickým způsobem. Speciální právní úprava chybí zcela, judikátů z této oblasti aplikujících vybraná ustanovení různých zákonů je jen velmi málo. Jednou z nejproblematičtějších oblastí jsou situace, kdy dochází ke střetu doménového jména s jinými právními instituty, zejména pak v případné hospodářské soutěži. 43 Začíná druhá fáze registrací domény EU [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2006, [cit ] Dostupné na WWW: 44 Doménová jména a nabízení právních služeb na Internetu [on-line]. Praha : Petr Kupka, 2003, [cit ] Dostupné na WWW: 45 Stanovy CZ.NIC - zájmové sdružení právnických osob (platné od ) [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2005 [cit ] Dostupné na WWW: 33

7 Jak bylo uvedeno již výše, doménové jméno žádným speciálním právním institutem chráněno není. V obecné rovině je předmětem práva podle ustanovení 118 občanského zákoníku 46 jako jiná majetková hodnota. Absence právního zakotvení postavení a povahy doménového jména je názorným příklad opožďování se právní regulace za realitou. Internet se svým globálním dosahem působení, více než jinde anonymním charakterem a neuvěřitelnou dynamikou vývoje představuje pro zákonodárce velmi nesnadný úkol. Příkladem ochrany doménového jména již existující úpravou jsou situace, kdy se do sporu s doménovým jménem dostane obchodní firma ve smyslu názvu společnosti nebo její ochranná známka a dochází tak k aplikaci 44 obchodního zákoníku, 47 tedy ustanovení o nekalé soutěži. Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Ve chvíli, kdy se doménové jméno shoduje nebo je velmi podobné obchodní firmě již zapsané v obchodník rejstříku se jistě dá podle ustanovení o nekalé soutěži posuzovat. Specifickým aspektem však je, že jednání v hospodářské soutěži jako první podmínka nekalé soutěže, může být v prostředí internetu posuzováno zásadně odlišným způsobem. Vydavatelství se specializací na domácí kuchařky a prodejce těžké důlní techniky mohou být v běžné soutěži jen stěží pokládáni za soutěžitele. Existuje však také výklad soudu, který hospodářskou soutěž v případě internetu pojímá jinak. Jedná se o předběžné opatření Městského soudu v Praze, kdy případ spočíval ve skutečnosti, že jeden subjekt používal doménu (www.wwwpaegas.cz) s velmi podobným názvem jako druhý, který ji měl zaregistrovanou dříve (www.paegas.cz). Zajímavé je ovšem to, že jeden z nich na těchto stránkách nabízel telekomunikační služby a druhý erotický obsah. Odůvodnění soudu pro zákaz užívání podobné domény spočívalo v poměrně extenzivním výkladu pojmu relevantní trh. V daném případě soud dospěl k závěru, že žalobce i žalovaný jsou soutěžiteli v hospodářské soutěži. Nejde o vztah přímého soutěžitele žalobce, neboť žalovaný neposkytuje telekomunikační služby, oba účastníci se však setkávají na Internetu, kde propagují a nabízejí své služby, byť každý z jiné oblasti. 48 Tento právní názor dále rozvíjí argument, že ačkoli v prostředí mimo síť internet neexistuje konkurenční (ani substituční) vztah příkladně mezi obuví a bulvárním zpravodajstvím, uvnitř tento konkurenční vztah funguje, neboť předmětem zájmu (zdrojem) je zde samotná komunikace, jejíž hospodářský význam je založen až jejím následným zužitkováním. 49 Z uvedeného by vyplývalo, že soutěžiteli na internetu jsou všichni, kdo propagují či nabízejí své služby, což je 46 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 47 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 48 rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne sp.zn. Nc 1072/ o vydání předběžného opatření. 49 Domény a právo proti nekalé soutěži (2) Znaky generální klauzule [on-line]. Brno : Polčák Radim., 2002, [cit ] Dostupné na WWW: 34

8 vymezení poněkud odlišné od hospodářské soutěže mimo internet. Při aplikování tohoto právního názoru v praxi by každý uživatel domény, která by měla stejný či velmi podobný název jako existující obchodní firma, a subjekt zapsaný pod touto firmou taktéž podnikající (mimo jiné) na internetu, byli v hospodářské soutěži, i když by podnikali v úplně odlišných oborech. Dalším rozměrem je otázka času, jelikož pokud si subjekt registruje a užívá doménu, měl by hlavně on sám dávat bedlivý pozor, zda se nedopouští jednání v nekalé soutěži, pokud se název domény shoduje s již existující firmou. Především se může jednat o parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, vyvolávání nebezpečí záměny či zlehčování. Při důsledném respektování soudem vymezené šíře pojmu hospodářské soutěže, jak bylo uvedeno výše, by v podstatě každá shodná doména s firmou obchodní společnosti byla minimálně vyvoláním nebezpečí záměny, což lze považovat za poněkud nepřiměřené. Složitější právní posouzení je navíc za situace, kdy nově zapsána obchodní firma je shodná s již dříve zaregistrovanou doménou. Kdo se pak dopouští jednání v nekalé soutěži? Subjekt zapsaný pod firmou později, tedy v podstatě kopírující jméno domény, nebo uživatel domény, jejíž statut není narozdíl od názvu společnosti nijak speciálně upraven a chráněn? Stejná či podobná situace jako při kolizi firmy a domény je situace kolize dvou domén či domény a ochranné známky a samozřejmě přichází v úvahu i ochrana osobnosti či jména právnické i fyzické osoby. Vždy bude záležet na tom, jak soud posoudí konkrétní případ, zejména vzhledem k nekalé soutěži, a jak široce vyloží jednání v hospodářské soutěži v prostředí internetu. Služby advokátů na českém internetu Celá oblast sporů s doménovými jmény se vede i o jejich samotných názvech. Existují jisté tendence, zřejmě inspirované zahraničními judikáty, považovat některá doménová jména za nepřijatelná zejména pro určitý obsah. Jedná se především o obecná označení tak, jak to vychází z již proběhlých sporů v Německu. Pokud by například jeden konkrétní samostatně podnikající advokát užíval doménu advokáti.cz 50 a propagoval by zde pouze své služby, bylo by to samo o sobě nekalosoutěžní bez ohledu na fakt, že žádná firma či ochranná známka takového tvaru neexistuje. Spotřebitel by totiž mohl očekávat, že na tak obecné doméně bude seznam či sdružení všech advokátů, mezi kterými si bude moci vybírat a takovýto obsah domény s pouze jedním zástupcem by byl pro něj matoucí. Je to sice smělá představa, ale pokud se naše justice nechá zahraničním řešením inspirovat, nastane podobná situace brzy i u nás. Potom by však obecné 50 doména advokáti.cz je aktuálně k prodeji za nezveřejněnou cenu, NetGroup, s. r. o., Dostupné na WWW: 35

9 domény, jakými například jsou pravni-sluzby.cz, 51 pravnici-cz.com, 52 nebo i-pravnik.cz, 53 stejně tak jako domény s názvy měst, mohli jejich majitelé užívat pouze takovým způsobem, aby spotřebitel, který zadá takové slovo do vyhledávače, našel přesně ty informace, které odpovídají povaze příslušného doménového jména. Inspirující může být například rozhodnutí Zemského soudu v Mnichově ve věci zákazu používání internetové adresy rechtsanwälte.de (advokáti.de) 54. Soud v tomto případě konstatoval, že užití domény rechtsanwälte.de jedinou advokátní kanceláří bez dalších rozlišujících dodatků, je jednáním omezujícím hospodářskou soutěž, neboť slovo rechtsanwälte (advokáti) je obecným pojmem. Dle přesvědčení soudu je tato second level domain charakterizována svou výstižností, lze ji snadno na internetu vyhledat a je tak zajímavá především z ekonomického hlediska. Užívání takové domény je způsobilé k zachycení všech potenciálních klientů žalované advokátní kanceláře, kteří vyhledávají advokáty pomocí výše uvedeného přímého způsobu zadání označení advokátní profese. Tím je znemožněno konkurujícím advokátům nabídnout příslušnému okruhu klientů své služby a je zmařena možnost věcného srovnání těchto služeb. Za zmínku stojí i rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Celle o internetové doméně 55 které je svým obsahem i výrokem soudu obdobné, neboť soud v daném případě shledal, že tato internetová doména je klamavou reklamou ve smyslu německého zákona o nekalé soutěži. Je zřejmé, že při právní kvalifikaci doménových kolizí již dnes běžně není možné argumentovat systémem registrace domén fisrt come, first serve. Monopolizace obecného termínu, zejména bez dalších rozlišovacích dodatků, jednomu subjektu pouze na základě toho, že přišel dříve, nevylučuje a priori zásah do starších a zákonem chráněných práv jiných osob. 56 Navíc při nabízení právních služeb na internetu není ani vyloučeno, že by nemohl být učiněn také závěr o rozpornosti či nesouladu určitého výsledku chování konkrétní osoby s ustanovením například čl. 25 etického kodexu 57, který stanoví, že advokát má právo informovat veřejnost o poskytovaných službách za předpokladu, že jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé a respektují povinnost mlčenlivosti a další základní hodnoty advokacie. Takový závěr však může závazně vyslovit pouze soud, případně stavovská organizace. 51 stránky obsahují prezentaci služeb JUDr. Hany Bachrachové LL.M., specializující se na spory o doménová jména, o nekalou soutěž a jiné problémy na Internetu. Dostupné na WWW: 52 stránky obsahují prezentaci služeb společné advokátní kanceláře se sídlem ve Frýdku-Místku. Dostupné na WWW: 53 stránky obsahují prezentaci služeb Mgr. Svatopluka Jedličky, se specializací na Právo informačních technologií. Dostupné na WWW: 54 Soudní rozhodnutí- soudy cizích států, Právní rozhledy, 2002, č. 7, str Soudní rozhodnutí- soudy cizích států, Právní rozhledy, 2002, č. 1, str Doménová jména a nabízení právních služeb na Internetu [on-line]. Praha : Kupka Petr., 2004, [cit ] Dostupné na WWW: 57 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31.října 1996, ve znění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex) 36

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1. 3. 2015 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace... 3 4. Registrace Doménového

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Lucie Hanušová Právo informačních technologií Problematika doménových jmen, jejich ochrany ve vzájemných vztazích se souvisejícími oblastmi Diplomová práce

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 30.9.2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1.Úvodní ustanovení...1 2.Definice pojmů... 1 3.Registrace Doménového jména...2 4.Prodloužení registrace Doménového jména...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

BULLETIN ADVOKACIE 20043 OBSAH. Roman Jelínek: K trestnímu stíhání advokátů 11

BULLETIN ADVOKACIE 20043 OBSAH. Roman Jelínek: K trestnímu stíhání advokátů 11 20043 OBSAH ÚVODNÍK Michal Račok: Komora a legislativa 7 AKTUÁLNÍ TÉMA Roman Jelínek: K trestnímu stíhání advokátů 11 ČLÁNKY Jiří Spáčil: Odročení soudního jednání a omluva účastníka nebo jeho právního

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Správa domény nejvyšší úrovně.cz Jan Kryl

Správa domény nejvyšší úrovně.cz Jan Kryl České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Diplomová práce Správa domény nejvyšší úrovně.cz Jan Kryl Vedoucí práce: Jan Kubr Studijní program: Elektrotechnika

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Internetové domény a jejich institucionální rámec. Studentská vědecká a odborná činnost

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Internetové domény a jejich institucionální rámec. Studentská vědecká a odborná činnost Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Internetové domény a jejich institucionální rámec Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2014 Autor: Pavel Brabec VII. ročník SVOČ

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze

JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze Úvod Nový občanský zákoník a nekalá soutěž Nový občanský zákoník a průmyslová práva Obecné otázky soutěžního práva-pojem soutěžitel, soutěž,

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více