V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA"

Transkript

1 V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA Jak kamenné tak elektronické obchody, ke svému úspěchu potřebují dobrou adresu. Zatímco v prvním případě je takovou adresou rušná ulice uprostřed města, tak v případě druhém je jí snadno zapamatovatelné, krátké a dostatečně odlišující doménové jméno. 5.1 Doménové jméno obecně Smyslem komunikace na internetu je přenos dat, která jsou rozdělena na pakety, přičemž každý paket, stejně jako dopisní obálka, je opatřen hlavičkou obsahující údaje komu je určen a kdo jej poslal. Paket je poté přenesen ke svému cíli samostatně, nezávisle na ostatních. Základem bezproblémové komunikace mezi počítači v síti internetu je jednoznačná identifikace odesílatele a adresáta a právě pro tyto účely mají jednotlivé počítače přidělenu jedinečnou adresu. Adresa počítače má dvě podoby, číselnou neboli IP adresu a symbolickou neboli DNS adresu (Domain Name System neboli hierarchický systém doménových jmen) IP adresa má pevný 32 bitový číselný formát, rozdělený na čtyři 8bitové části oddělené tečkami. Skutečný číselný tvar IP adresy se řídí mnoha pravidly, zabezpečujícími jedinečnost IP adresy v rámci celé dostupné sítě, a to z důvodu její naprosté jedinečnosti. Proto také existuje centrální správa přidělování IP adres, spadající pod Network Information Center (NIC), která na požádání přiděluje IP adresu nebo rozsah použitelných IP adres. Center NIC je v rámci celosvětové sítě více, ale obvykle za uživatele požádá o přidělení adresy příslušný poskytovatel připojení k internetu (Internet Service Provider neboli ISP), se kterým má uživatel smlouvu. V případě, že připojení není trvalé (např. klasická telefonní linka s modemem), přiděluje připojovanému uživateli IP adresu DHCP server (Dynamic Host Configuration Protocol neboli aplikační protokol pro automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti) příslušného poskytovatele. 34 Používání IP adresy je pro běžného uživatele internetu nepraktické, proto byly zavedeny i symbolické DNS adresy, které jsou lépe zapamatovatelné než sled číslic. Ačkoliv DNS adresy nejsou pro faktický provoz internetu nutné, těžko si bez nich představit každodenní užívání služby World Wide Web. Jelikož symbolická DNS adresa představuje jméno konkrétního počítače musí rovněž splňovat kritérium jedinečnosti. Ta je zabezpečována přímo správcem připojení k internetu, protože nedílnou součástí jména určitého počítače v síti je i jméno příslušné 34 Tvorba www stránek [on-line]. Olomouc : Libor Kvítek [cit ] Dostupné na WWW: 28

2 podsítě neboli domény. Tvar DNS adresy se skládá ze jména počítače a několika domén oddělených tečkami. Vlastní pojem doména souvisí s hierarchickou strukturou internetu, jelikož na vrcholu této hierarchie je kořenová doména (root domain), ve které pracuje několik kořenových DNS serverů (root servers). Pod touto doménou jsou domény nejvyšší úrovně (top levels domains), dělené dále na dvě kategorie - geografické domény, přiřazené všem státům světa s dvouznakovým kódem (např. CZ pro Českou republiku, JP pro Japonsko, AT pro Rakousko) a organizační domény s tříznakovým kódem (např. COM pro komerční organizace, EDU pro vzdělávací instituce, NET pro organizace udržující síť a ORG pro ostatní organizace). Protokol IP Next Generation a IP verze 6 Ačkoliv to zní nepravděpodobně, současná verze 4 protokolu IP (IPv4) přestává se svými více jak 4 miliardami možných adres dostačovat. Vzhledem k tomu, že se již téměř každá společnost či domácí počítač připojují k internetu a potenciálním kandidátem v blízké budoucnosti jsou také všechny opékače topinek, televizní přijímače, ledničky, mikrovlnné trouby a žárovky, nelze se divit, že současné množství IP adres protokolu IPv4 nestačí. Navíc IPv4 se příliš nehodí pro multimediální aplikace, které potřebují přenášet velké objemy časově kritických dat nebo vyžadují vysokou úroveň bezpečnosti a autentizace přístupu. Těmito problémy se pracovní skupina IETF (Internet Engineering Task Force), dobrovolné organizace standardizátorů pracující pod záštitou The Internet Society, zabývá již od začátku devadesátých let, kdy zahájila příslušnou iniciativu. Prvním konkrétním výsledkem bylo zveřejnění dokumentu RFC1752 již v roce 1995, který popisoval požadavky takzvaného protokolu IP příští generace (IP Next Generation, IPng). Další pomocné dokumenty popisovaly hlavičku, směrování, adresování a bezpečnostní otázky nového protokolu, který byl později oficiálně přejmenován na Internet Protokol verze 6 (IPv6). Správa domén na našem území Jména internetových domén v rámci samosprávného prostředí spravuje sdružení českých poskytovatelů internetových služeb (ISP) s názvem NIC.CZ, které bylo založeno v souladu s ustanovením 20f a násl. občanského zákoníku 35 zakladatelskou smlouvou ze dne 21. května 1998 za účelem správy domény nejvyšší úrovně cctld CZ (country-code Top Level Domain). V rámci podnikání tak sdružení: (i) definuje pravidla registrace doménových jmen pod cctld CZ, průběžně tato pravidla aktualizuje a vytváří mechanismy pro zabezpečení jejich dodržování, 35 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 29

3 (ii) zajišťuje registraci doménových jmen druhé úrovně pod cctld CZ, (iii) zajišťuje provoz jmenných serverů pro cctld CZ, (iv) zastupuje cctld CZ při koordinaci národních a regionálních registrářů a standardizačních institucí. 36 Sdružení vydalo s platností od 1. ledna 2006 nová Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz Tento dokument stanoví závazná pravidla pro registraci a delegaci doménových jmen druhé úrovně v síti internet pod Doménou.CZ mezi jednotlivými registrátory a žadateli o registraci doménových jmen, přičemž za registrátora je považován subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů v tomto registru vedených. Obsahem těchto pravidel je rovněž zřeknutí se odpovědnosti registrátora či sdružení NIC.CZ za případné porušení platného práva a vzniku následné škody samotnou registrací domény, a to ustanovením, že držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. 37 Zajímavostí je také implementování rozhodčí doložky v těchto pravidlech, která deleguje případný spor mezi držitelem a sdružením CZ.NIC, k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Toto rozhodčí řízení pak bude konáno před třemi rozhodci v Praze, v českém jazyce a podle řádu uvedeného rozhodčího soudu, přičemž rozhodčí nález bude pro smluvní strany konečný a závazný. Počet registrovaných domén.cz Neklamnou známkou rozvoje jak internetu, tak elektronického obchodování u nás, je skutečnost, že 5. května 2005 dosáhl počet registrovaných domén v doméně.cz již neuvěřitelného počtu 200 tisíc, přičemž drtivá většina z nich (199 tisíc) je registrována u komerčních registrátorů 38. Počet registrovaných domén vykazuje trvalý nárůst a jeho meziroční hodnota za minulý rok dosáhla výše 17 %. Doména.cz registruje navíc vyšší počet domén ve 36 Stanovy CZ.NIC - zájmové sdružení právnických osob (platné od ) [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2005 [cit ] Dostupné na WWW: 37 Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz - v platnosti od [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2005 [cit ] Dostupné na WWW: doménových jmen v.cz [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2005 [cit ] Dostupné na WWW: 30

4 srovnání s národními doménami v zemích Visegrádské čtyřky, jejichž orientační počty domén druhé úrovně, které jsou v těchto zemích registrovány jsou 75 tisíc na Slovensku, 180 tisíc v Polsku a 180 tisíc v Maďarsku. Jenom v minulém roce bylo zaregistrováno přes 35 tisíc domén.cz a počet registrujících subjektů se zvýšil o více jak 33 tisíc. K poslednímu dni měsíce února eviduje sdružení NIC.CZ celkem zaregistrovaných domén. 39 Doménová jména s diakritikou IDN neboli Internationalized Domain Names jsou internetové domény, které na rozdíl od původních pravidel pro tvorbu doménových jmen mohou obsahovat i znaky národních abeced. 40 Otázka speciálních znaků trápí především východní národy. Proto jistě nepřekvapí, že Čína zavedla podporu IDN již v prosinci 2000 a Japonsko v únoru První evropskou toplevel doménou podporující IDN je.pl., kdy od září 2003, kdy zahájilo Polsko registraci domén druhé úrovně obsahujících národní znaky, do února 2004 jich bylo zaregistrováno kolem tří tisíc. Sdružení CZ.NIC se v roce 2004 také připravovalo na zavedení IDN do národní domény.cz. V rámci těchto příprav se však rozhodlo provést průzkum na zjištění zájmu o zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky mezi organizacemi aktivně působícími v České republice. Z celkového počtu 432 oslovených poskytlo 313 kompetentních zástupců své názory, z nichž mimo jiné vyplynulo, že 76 % organizací nemá o zavedení diakritiky do doménových jmen zájem. Podle Závěrečné zprávy z výzkumu 41 respondenti nejčastěji uvedli, že za pozitivní přínos pro svou společnost považují při zavedení IDN ve správné češtině 32 %, zviditelnění na internetu 20 %, zjednodušení interních kontaktů v ČR 15 %, možnosti uvést skutečný název společnosti 10 %, lepší srozumitelnosti a čitelnosti 6,6 %, zvýšení návštěvnosti stránek 5,7 % a uživatelské vstřícnosti 5,6 %. Naopak za nevýhody zavedení byly nejčastěji uváděny komunikační problémy ze strany zahraničních zákazníků 47 %, složitost vyhledávání 27 %, nastane zmatek při zadávání adres 11 %, nutnost zkoušet více variant názvů 10 %, obtížný přístup uživatelů ze zahraničí 10 % a problémy se zahraniční klávesnicí 8 %. Na základě tohoto průzkumu se sdružení CZ.NIC rozhodlo IDN v doméně zatím nezavádět. Nová doména nejvyšší úrovně.eu Původní záměr Evropské unie byl, že doména nejvyšší úrovně (TLD neboli Top Level Domain).eu nebude určena pro každého. Evropská společenství předpokládala, že bude 39 Statistiky centrálního registru [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2006, [cit ] Dostupné na WWW: 40 IDN [on-line]. Wikipedie [cit ] Dostupné na WWW: 41 Závěrečná zpráva z výzkumu [on-line]. Praha : MARKENT s.r.o., 2004, [cit ] Dostupné na WWW: 31

5 vyhrazena pro instituce Evropské unie, nekomerční společnosti a subjekty veřejné služby. Samotný záměr pořídit si vlastní TLD pojala Evropská unie již v roce 2000, kdy v červenci byla zaslána oficiální žádost Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Po obdržení požadavku ICANN zahájila obvyklé řízení ve věci vytvoření nové TLD. O měsíc později však odeslal Michael M. Roberts, prezident ICANN, do Bruselu překvapivé rozhodnutí. Požadovaná.eu sice formálně vykazovala znaky národní domény nejvyššího řáda neboli cctld (vázala se ke geografickému teritoriu atd.), avšak její registrace se řídí dle pravidel IANA. Podle nich jsou jako cctld registrovány jen dvouznakové kódy států uvedené v ISO (odpovídající téměř vždy kódu země) přičemž kód EU v seznamu není. Nakonec však jednání Evropské unie a ICANN dospěla do stádia, kdy se obě zúčastněné strany dohodly, že.eu bude zařazena do kořenové zóny, jakmile Evropská unie vybere registrátora a tento podepíše standardní kontrakt s ICANN. Tímto registrátorem se počátkem roku 2003 stal EURid, který představuje sdružení belgického, italského a švédského správce TLD. 42 Na jednání 21. března 2005 schválila správní rada organizace ICANN zřízení nové domény nejvyšší úrovně.eu a pověřila svého generálního ředitele, aby uzavřel dohodu se sdružením EURid, organizací vybranou Evropskou komisí k provozování domény.eu. Rozhodnutí bylo učiněno následně po smluvních jednáních mezi organizacemi ICANN a EURid během posledních několika měsíců a po schválení dohody Evropskou komisí. Rozhodnutí správní rady tak uvádí do pohybu další etapu, pomocí níž IANA poté, co zažádá o souhlas americké Ministerstvo obchodu, umístí doménu.eu do kořenového serveru. Od 7. února do 6. dubna 2006 mohou žádosti o doménu EU podávat instituce a společnosti odpovídající podmínkám 1. fáze období Sunrise (období s omezenou registrací určené pro státní instituce a firmy s registrovanými ochrannými známkami) a dále žadatelé o doménová jména odpovídající ostatním názvům společností, obchodním jménům nebo obchodním identifikačním názvům dle legislativy příslušné členské země. Ve 2. fázi období Sunrise je možné žádat o doménová jména odpovídající názvům a obchodním jménům společností, obchodním jménům produktů, výrobků či služeb, jménům chráněných uměleckých děl a neregistrovaným ochranným známkám. Po dvou měsících od zahájení registrace doménových jmen veřejných institucí bylo již více než 220 žádostí veřejných institucí z České republiky postoupeno sdružením EURid k takzvané validaci, přičemž jako Government Validation Point (správní validační úřad) v České republice funguje Ministerstvo informatiky. Úkolem ministerstva je sdružení EURid potvrdit, že konkrétní instituce má právo ucházet se o registraci v první fázi Sunrise období. Čeští registrátoři 42 Doména.eu na spadnutí [on-line]. Praha : Mirek Zeman, 2003 [cit ] Dostupné na WWW: 32

6 poslali k 3. únoru 2006 celkem žádostí o registraci EU domény, z toho je žádostí iniciovaných (přijaté žádosti bez požadované nebo schválené dokumentace), žádostí je expirovaných (ve lhůtě 40 dní nebyla doručena požadovaná dokumentace), 18 akceptovaných žádostí a 7 zamítnutých Doménové jméno a právní řád ČR Český právní řád neobsahuje žádný právní předpis, který by upravoval problematiku doménových jmen. Přímo ze zákona tak není možno dovodit nárok na registraci doménového jména. 44 Jakákoliv práva a povinnosti související s registrací a ochranou doménových jmen vycházejí z dobrovolného postupu subjektů na trhu v prostředí internetu. Registraci doménových jmen pod doménou.cz provádějí soukromé subjekty sdružené ve společné organizaci (CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob), které se při registraci a ochraně domén řídí pravidly, která si samy určily. Podle těchto pravidel 45 registrátoři nezaregistrují domény shodného znění pro dva různé subjekty, avšak domény zaměnitelné, jejichž názvy se liší byť v jediném znaku, registrují zcela bez omezení. Registrátoři také nekontrolují, zda doménové jméno, které má být registrováno pod doménou.cz, není registrováno ve stejném či podobném znění již pod jinou doménou, např..com. V případě, že český subjekt vlastnící určitou doménu nesouhlasí s registrací zaměnitelné domény jiným subjektem, musí zahájit s tímto subjektem soudní spor a na svou obranu použít obecné normy českého práva upravující ochranu duševního vlastnictví, popř. i obchodních vztahů, jsou-li vlastníci domén podnikateli. Doménová jména a nekalá soutěž Užíváním domény nelze zasahovat do práv nositele firmy zapsané do obchodního rejstříku, a to zejména tehdy, vyvíjí-li tento nositel firmy shodnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost s uživatelem domény. Problematika doménových jmen není, obzvláště u nás, nazírána ustáleným právním, a to jak teoretickým, tak praktickým způsobem. Speciální právní úprava chybí zcela, judikátů z této oblasti aplikujících vybraná ustanovení různých zákonů je jen velmi málo. Jednou z nejproblematičtějších oblastí jsou situace, kdy dochází ke střetu doménového jména s jinými právními instituty, zejména pak v případné hospodářské soutěži. 43 Začíná druhá fáze registrací domény EU [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2006, [cit ] Dostupné na WWW: 44 Doménová jména a nabízení právních služeb na Internetu [on-line]. Praha : Petr Kupka, 2003, [cit ] Dostupné na WWW: 45 Stanovy CZ.NIC - zájmové sdružení právnických osob (platné od ) [on-line]. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2005 [cit ] Dostupné na WWW: 33

7 Jak bylo uvedeno již výše, doménové jméno žádným speciálním právním institutem chráněno není. V obecné rovině je předmětem práva podle ustanovení 118 občanského zákoníku 46 jako jiná majetková hodnota. Absence právního zakotvení postavení a povahy doménového jména je názorným příklad opožďování se právní regulace za realitou. Internet se svým globálním dosahem působení, více než jinde anonymním charakterem a neuvěřitelnou dynamikou vývoje představuje pro zákonodárce velmi nesnadný úkol. Příkladem ochrany doménového jména již existující úpravou jsou situace, kdy se do sporu s doménovým jménem dostane obchodní firma ve smyslu názvu společnosti nebo její ochranná známka a dochází tak k aplikaci 44 obchodního zákoníku, 47 tedy ustanovení o nekalé soutěži. Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Ve chvíli, kdy se doménové jméno shoduje nebo je velmi podobné obchodní firmě již zapsané v obchodník rejstříku se jistě dá podle ustanovení o nekalé soutěži posuzovat. Specifickým aspektem však je, že jednání v hospodářské soutěži jako první podmínka nekalé soutěže, může být v prostředí internetu posuzováno zásadně odlišným způsobem. Vydavatelství se specializací na domácí kuchařky a prodejce těžké důlní techniky mohou být v běžné soutěži jen stěží pokládáni za soutěžitele. Existuje však také výklad soudu, který hospodářskou soutěž v případě internetu pojímá jinak. Jedná se o předběžné opatření Městského soudu v Praze, kdy případ spočíval ve skutečnosti, že jeden subjekt používal doménu (www.wwwpaegas.cz) s velmi podobným názvem jako druhý, který ji měl zaregistrovanou dříve (www.paegas.cz). Zajímavé je ovšem to, že jeden z nich na těchto stránkách nabízel telekomunikační služby a druhý erotický obsah. Odůvodnění soudu pro zákaz užívání podobné domény spočívalo v poměrně extenzivním výkladu pojmu relevantní trh. V daném případě soud dospěl k závěru, že žalobce i žalovaný jsou soutěžiteli v hospodářské soutěži. Nejde o vztah přímého soutěžitele žalobce, neboť žalovaný neposkytuje telekomunikační služby, oba účastníci se však setkávají na Internetu, kde propagují a nabízejí své služby, byť každý z jiné oblasti. 48 Tento právní názor dále rozvíjí argument, že ačkoli v prostředí mimo síť internet neexistuje konkurenční (ani substituční) vztah příkladně mezi obuví a bulvárním zpravodajstvím, uvnitř tento konkurenční vztah funguje, neboť předmětem zájmu (zdrojem) je zde samotná komunikace, jejíž hospodářský význam je založen až jejím následným zužitkováním. 49 Z uvedeného by vyplývalo, že soutěžiteli na internetu jsou všichni, kdo propagují či nabízejí své služby, což je 46 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 47 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 48 rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne sp.zn. Nc 1072/ o vydání předběžného opatření. 49 Domény a právo proti nekalé soutěži (2) Znaky generální klauzule [on-line]. Brno : Polčák Radim., 2002, [cit ] Dostupné na WWW: 34

8 vymezení poněkud odlišné od hospodářské soutěže mimo internet. Při aplikování tohoto právního názoru v praxi by každý uživatel domény, která by měla stejný či velmi podobný název jako existující obchodní firma, a subjekt zapsaný pod touto firmou taktéž podnikající (mimo jiné) na internetu, byli v hospodářské soutěži, i když by podnikali v úplně odlišných oborech. Dalším rozměrem je otázka času, jelikož pokud si subjekt registruje a užívá doménu, měl by hlavně on sám dávat bedlivý pozor, zda se nedopouští jednání v nekalé soutěži, pokud se název domény shoduje s již existující firmou. Především se může jednat o parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, vyvolávání nebezpečí záměny či zlehčování. Při důsledném respektování soudem vymezené šíře pojmu hospodářské soutěže, jak bylo uvedeno výše, by v podstatě každá shodná doména s firmou obchodní společnosti byla minimálně vyvoláním nebezpečí záměny, což lze považovat za poněkud nepřiměřené. Složitější právní posouzení je navíc za situace, kdy nově zapsána obchodní firma je shodná s již dříve zaregistrovanou doménou. Kdo se pak dopouští jednání v nekalé soutěži? Subjekt zapsaný pod firmou později, tedy v podstatě kopírující jméno domény, nebo uživatel domény, jejíž statut není narozdíl od názvu společnosti nijak speciálně upraven a chráněn? Stejná či podobná situace jako při kolizi firmy a domény je situace kolize dvou domén či domény a ochranné známky a samozřejmě přichází v úvahu i ochrana osobnosti či jména právnické i fyzické osoby. Vždy bude záležet na tom, jak soud posoudí konkrétní případ, zejména vzhledem k nekalé soutěži, a jak široce vyloží jednání v hospodářské soutěži v prostředí internetu. Služby advokátů na českém internetu Celá oblast sporů s doménovými jmény se vede i o jejich samotných názvech. Existují jisté tendence, zřejmě inspirované zahraničními judikáty, považovat některá doménová jména za nepřijatelná zejména pro určitý obsah. Jedná se především o obecná označení tak, jak to vychází z již proběhlých sporů v Německu. Pokud by například jeden konkrétní samostatně podnikající advokát užíval doménu advokáti.cz 50 a propagoval by zde pouze své služby, bylo by to samo o sobě nekalosoutěžní bez ohledu na fakt, že žádná firma či ochranná známka takového tvaru neexistuje. Spotřebitel by totiž mohl očekávat, že na tak obecné doméně bude seznam či sdružení všech advokátů, mezi kterými si bude moci vybírat a takovýto obsah domény s pouze jedním zástupcem by byl pro něj matoucí. Je to sice smělá představa, ale pokud se naše justice nechá zahraničním řešením inspirovat, nastane podobná situace brzy i u nás. Potom by však obecné 50 doména advokáti.cz je aktuálně k prodeji za nezveřejněnou cenu, NetGroup, s. r. o., Dostupné na WWW: 35

9 domény, jakými například jsou pravni-sluzby.cz, 51 pravnici-cz.com, 52 nebo i-pravnik.cz, 53 stejně tak jako domény s názvy měst, mohli jejich majitelé užívat pouze takovým způsobem, aby spotřebitel, který zadá takové slovo do vyhledávače, našel přesně ty informace, které odpovídají povaze příslušného doménového jména. Inspirující může být například rozhodnutí Zemského soudu v Mnichově ve věci zákazu používání internetové adresy rechtsanwälte.de (advokáti.de) 54. Soud v tomto případě konstatoval, že užití domény rechtsanwälte.de jedinou advokátní kanceláří bez dalších rozlišujících dodatků, je jednáním omezujícím hospodářskou soutěž, neboť slovo rechtsanwälte (advokáti) je obecným pojmem. Dle přesvědčení soudu je tato second level domain charakterizována svou výstižností, lze ji snadno na internetu vyhledat a je tak zajímavá především z ekonomického hlediska. Užívání takové domény je způsobilé k zachycení všech potenciálních klientů žalované advokátní kanceláře, kteří vyhledávají advokáty pomocí výše uvedeného přímého způsobu zadání označení advokátní profese. Tím je znemožněno konkurujícím advokátům nabídnout příslušnému okruhu klientů své služby a je zmařena možnost věcného srovnání těchto služeb. Za zmínku stojí i rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Celle o internetové doméně 55 které je svým obsahem i výrokem soudu obdobné, neboť soud v daném případě shledal, že tato internetová doména je klamavou reklamou ve smyslu německého zákona o nekalé soutěži. Je zřejmé, že při právní kvalifikaci doménových kolizí již dnes běžně není možné argumentovat systémem registrace domén fisrt come, first serve. Monopolizace obecného termínu, zejména bez dalších rozlišovacích dodatků, jednomu subjektu pouze na základě toho, že přišel dříve, nevylučuje a priori zásah do starších a zákonem chráněných práv jiných osob. 56 Navíc při nabízení právních služeb na internetu není ani vyloučeno, že by nemohl být učiněn také závěr o rozpornosti či nesouladu určitého výsledku chování konkrétní osoby s ustanovením například čl. 25 etického kodexu 57, který stanoví, že advokát má právo informovat veřejnost o poskytovaných službách za předpokladu, že jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé a respektují povinnost mlčenlivosti a další základní hodnoty advokacie. Takový závěr však může závazně vyslovit pouze soud, případně stavovská organizace. 51 stránky obsahují prezentaci služeb JUDr. Hany Bachrachové LL.M., specializující se na spory o doménová jména, o nekalou soutěž a jiné problémy na Internetu. Dostupné na WWW: 52 stránky obsahují prezentaci služeb společné advokátní kanceláře se sídlem ve Frýdku-Místku. Dostupné na WWW: 53 stránky obsahují prezentaci služeb Mgr. Svatopluka Jedličky, se specializací na Právo informačních technologií. Dostupné na WWW: 54 Soudní rozhodnutí- soudy cizích států, Právní rozhledy, 2002, č. 7, str Soudní rozhodnutí- soudy cizích států, Právní rozhledy, 2002, č. 1, str Doménová jména a nabízení právních služeb na Internetu [on-line]. Praha : Kupka Petr., 2004, [cit ] Dostupné na WWW: 57 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31.října 1996, ve znění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex) 36

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů PRÁVO DOMÉNOVÝCH JMEN ODPOVĚDNÍKY Otazka č. 1 b) smluvní strany závazkového vztahu jsou následujicí: - správce domény - registrátor - držitel doménového jména Z

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1.Úvodní ustanovení...1 2.Definice pojmů... 1 3.Registrace Doménového jména...2 4.Prodloužení registrace Doménového jména...

Více

Doménová jména a doménové. Michal Koščík

Doménová jména a doménové. Michal Koščík Doménová jména a doménové spory II Michal Koščík Struktura doménového jména Root domain. Doména nejvyššího řádu top level domain (TLD) Generické -.com.gov.org.biz.edu Národní -.cz.uk.de.sk.ru Subdomény

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pravidla registrace doménových jmen prostřednictvím RegZone.cz, registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 1 2. Definice pojmů 1 3. Registrace Doménového jména

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK Historie prvního milionu Jiří Peterka KSI MFF UK 24.11.2012 možná to už víte, možná ještě ne 19.11.2012 byla zaregistrována milióntá doména (druhé úrovně pod TLD.cz) když se (kolem Internetu) hovoří o

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 30.9.2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO 1 IP adresa Počítače nerozumí jménům Počítače rozumí číslům Každý počítač v Internetu má (nejméně

Více

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz ENUM Nová dimenze telefonování CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz 1 Obsah Co je ENUM Jak funguje User ENUM Infrastructure ENUM Co je potřeba Výhody a přínosy

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu Tomáš Gongol Počet sporů Počet ADR.eu v jednotlivých letech 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Brand a jeho ochrana. Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík. 30. září 2015

Brand a jeho ochrana. Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík. 30. září 2015 Brand a jeho ochrana Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík 30. září 2015 Obsah I. Brand z právního hlediska III. Domény a doménové spory 1. Co je to brand 2. Brand z právního hlediska

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Zapojení Rozhodčího soudu do existujících systémů ADR/ODR:

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOMAIN EXPRES

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOMAIN EXPRES Č.j: Účinnost od: 25.9.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOMAIN EXPRES Článek 1 Úvodní ustanovení (1) O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ 60193336,

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Pravidla registrace doménových jmen v ENUM

Pravidla registrace doménových jmen v ENUM Pravidla registrace doménových jmen v ENUM V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé a dalších úrovní pod doménou.0.2.4.e164.arpa

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Zásady obchodních podmínek registrátora společnosti IGNUM s.r.o.

Zásady obchodních podmínek registrátora společnosti IGNUM s.r.o. Zásady obchodních podmínek registrátora společnosti IGNUM s.r.o. Zásady obchodních podmínek společnosti IGNUM s.r.o. jako registrátora (dále jen Obchodní podmínky ) upravují proces uzavírání smlouvy mezi

Více

Smlouva o poskytování služeb registrátora

Smlouva o poskytování služeb registrátora Smlouva o poskytování služeb registrátora Registrátor: GENERAL REGISTRY, s.r.o. sídlo: Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ: 26027267 Bankovní spojení: 1328036001/5500 Raiffeisenbank zastoupená jednatelem

Více

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák 1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Právní aspekty Internetu. Mgr. David Emr

Právní aspekty Internetu. Mgr. David Emr Právní aspekty Internetu Mgr. David Emr Obsah I.) Problematika doménových jmen a jejich ochrany II.) Právní úprava spamu III.) Právní regulace reklamy na Internetu IV.) Meta-tags I.) Problematika doménových

Více

Pravidla poskytování služby mojeid pro koncové uživatele

Pravidla poskytování služby mojeid pro koncové uživatele Pravidla poskytování služby mojeid pro koncové uživatele Datum účinnosti dokumentu: 1. 8. 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro poskytování služby mojeid Uživatelům a upravuje

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Název klíčové aktivity III/2 Inovace

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1. 3. 2015 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace... 3 4. Registrace Doménového

Více

Žalobní návrh. B1 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

Žalobní návrh. B1 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) Stránka č. 1 z 5 ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) Žalobní návrh B1

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.12.2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Podmínky registrace doménových jmen [.co.cz]

Podmínky registrace doménových jmen [.co.cz] Podmínky registrace doménových jmen [.co.cz] (účinnost od 1.2.2014) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví podmínky pro registraci a delegaci Doménových jmen třetí úrovně pod doménou.co.cz. 1.2.

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Domény.cz ve statistikách

Domény.cz ve statistikách Domény.cz ve statistikách IT15 28.5.2015 Martin Peterka martin.peterka@nic.cz Obsah Základní statistiky Trocha data miningu Prodlužování domén Opětovné registrace Trocha reklamy nakonec Základní statistiky

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY V platnosti od 1.1.2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2. doménových

Více

Doménová jména. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Doménová jména. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Doménová jména 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnické fakultě Univerzity

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Internet. svazu) a Západem (představovaným USA a jejich spojenci) v období druhé poloviny 20. století.

Internet. svazu) a Západem (představovaným USA a jejich spojenci) v období druhé poloviny 20. století. Internet Internet je označení celosvětové sítě. Vzniklo složením dvou anglických slov (international = mezinárodní, network = síť). Nejdříve se podívejme na jeho zrození. Objev internetu sahá zhruba 40

Více

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Obecná ustanovení 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Přístup

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Podmínky registrace doménového jména.eu

Podmínky registrace doménového jména.eu Podmínky registrace doménového jména.eu 1/14 OBSAH Obsah... 2 Definice... 3 Předmět a Rozsah... 5 Část 1. Požadavky na způsobilost... 5 Část 2. Princip zpracování podle pořadí příchodu; Technické požadavky

Více

DHCP, DNS, skupiny a domény

DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP DHCP je název protokolu z rodiny TCP/IP nebo označení odpovídajícího DHCP serveru či klienta. Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ JMÉNA NA INTERNETU

OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ JMÉNA NA INTERNETU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 10 Číslo 6, 2007 OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více