Typické vlastnosti pro servery (bez ohledu na to, že to je hardware, nebo software)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typické vlastnosti pro servery (bez ohledu na to, že to je hardware, nebo software)"

Transkript

1 Serverove syste my Pojem SERVER Je to hardware, nebo software, který v rámci počítačových sítí hraje roli centrálního prvku, respektive funguje jako jednotka poskytující služby svému okolí. Poskytování služeb je také jeho jedinou a základní rolí. Opakem serveru je klient, který služby poskytované serverem využívá. Z toho plyne, že za server můžeme označit cokoliv, co nabízí svému okolí nějaké služby, tj. například webové stránky, soubory, ale i třeba IP adresy, nebo doménová jména. V reálném světě označíme za server počítač a aplikaci na něm běžící. Typické vlastnosti pro servery (bez ohledu na to, že to je hardware, nebo software) Předpokládá se chod 24x7x365 tedy nonstop Odolnost proti chybám (lidským i systémovým) Proaktivní a reaktivní reakce na vzniklé stavy Upraveny pro multitaskingové (víceúlohové) a multithreadové (vícevláknové) nasazení Jsou páteřními prvky sítí Tyto vlastnosti jsou jen logickým vyústěním toho, že na jednom počítači je závislých více klientů, čili výpadek serveru znamená větší pohromu, než výpadek klienta. Hardware vybavení Existuje mnoho druhů serverově orientovaných systémů. Za server lze považovat cokoliv, co splňuje standardní definici sítě Client-server. Server je tedy normálním počítačem, který by ovšem měl být vybaven něčím navíc. Specifické vlastnosti 1. Dostupnost (availability) 2. Spolehlivost (reliability) 3. Odolnost (fault-tolerance) 4. Sledovatelnost (monitoring) 5. Možnost ovládání (management) 6. Předporuchová detekce (prefailure detection)

2 Dostupnost (availability) klíčovým prvkem, udává se v procentech, udává procento dostupnosti počítačového systému pro klienty (tedy procento, kdy server je schopen dělat to, co má). U serverů by mělo toto procento začínat na čísle 95% a mělo by stoupat výše. Standardní dostupnost pro kvalitní servery by měla být kolem 99%. Nejlepší servery mají dostupnost přes 99,99999%. Číslo udává GARANTOVANOU dostupnost. Hodnota dostupnosti je jedním z určujících faktorů ceny serveru. Z hlediska dostupnosti dělíme servery: Entry level servery pro malé firmy pro základní jednoduché činnosti Mid Range level servery pro běžné výkony, například souborové servery, atd. Enterprise, Corporate level servery poskytující obvykle služby pro větší firmy, servery poskytující služby internetu (obvykle obchodního charakteru), servery při výpadku mohou způsobit krach firmy (příkladem jsou CRM systémy, ekonomické aplikace apod.) BCS (Business Critical Servers) servery s maximální dostupností, nezbytné páteřní servery internetu, lékařská zařízení, servery v elektrárnách, bankách apod. Strategický význam. 99,9999% Zvyšování dostupnosti: Kvalita komponent Servisní podpora Díly vyměnitelné za chodu Záložní systémy Spolehlivost (reliability) úzce souvisí s dostupností, bezvadný provoz bez následků na dostupnost a bez snížení výkonnosti. Zvyšování spolehlivosti: Kvalitní BIOS Kvalitní ovladače Pečlivé testování Sledování výkonnosti

3 Odolnost (fault-tolerant) Schopnost chránit se proti předvídatelným chybám (nesouvisí přímo s předporuchovou detekcí). Jedná se o reaktivní systém. Reaguje na vznik poruchy. Fault-tolerant techniky umožňují přežít vznik a existenci chyby do doby, než bude opravena. S tím se obvykle pojí termín redundance. Redundance je technologie, která díky znásobení počtu některých komponent serveru dokáže přežít jednu, nebo více poruch. Mezi fault-tolerant komponenty patří: zdroje, paměti, pevné disky, ventilátory a omezeně některé procesory. Někdy funguje v režimu fault-tolerant i celý počítač, tomu se říká pak cluster. Redundantní mohou být i síťové prvky, síťová spojení, nebo dokonce celé sítě. Aby byl systém fault-tolerant obvykle obsahuje technologii označovanou jako hotswap, nebo hotplug apod. Tato technologie umožňuje měnit komponenty serveru za chodu. Účelem této techniky je elektricky ochránit komponentu proti poškozeni, když dochází k jejímu vyjmutí pod napětím. Tato technika ovšem nechrání server proti výpadku. Např. nelze vyjmout zdroj ze serveru, pokud je v serveru pouze jeden jediný, nebo vyjmout tři disky ze čtyř. HotSwap je JEN elektrická ochrana. Aby těch termínů nebylo málo: RAID technologie související s disky a paměťmi, řeší fault-tolerant konfigurace na těchto nejcitlivějších komponentech (RAID0,1,5,6, nebo RAID50,60, 100 atd.) ECC (nebo Advanced ECC, případně Chipkill) ochrana před provozními chybami Redundance u dalších komponent zdroje, ventilátory systém jeden jistí druhého Clustering Speciální technologie umožňující fault-tolerant konfigurace celých systémů, funguje buď jako fault tolerant, nebo výkonová verze, nebo kombinace NLB Network load balancing podobná technologie jako clustering s tím, že je určená pro zvýšení odolnosti a dostupnosti pro síťové prvky, nebo pro zvýšení výkonnosti Sledovatelnost (monitoring) Prvky serveru umožňující dohled na korektním fungováním serveru jak na hardwarové, tak softwarové úrovni. Patří sem všemožná čidla (teploty, výkonnosti), sledovací prvky limitů thresholdů), které jsou vyhodnocovány buď automaticky, nebo manuálně operátorem. Sledovatelnost je základním stavebním prvkem proaktivní formy údržby.

4 Možnost ovládání (management) řízení chodu serveru na úrovni operačního systému, nebo mimo něj, kdykoliv, odkudkoliv téměř bez ohledu na zdravotní stav serveru. Používají se speciální technologie, které umožňují řídit zařízení aniž by běžel operační systém. U HP například ilo (Integrated Lights-Out), u jiných výrobců například Intel vpro, DRAC, BMC apod. Dále pak sem patří nástavbové aplikace nad operační systém určené především ke sledování softwarových komponent serverů a hlavně výkonnostní části. Předporuchová detekce (prefailure detection) sada speciálních softwarových utilit integrovaných do čipů na některých komponentech, které sledují stav zařízení a v případě výchylky od limitu stanového administrátorem, nebo výrobcem dojde k vygenerování trapu (eventu, události), který upozorní na stav před vznikem chyby (chyba tedy ještě nenastala, ale systém informuje, že je pravděpodobné, že k ní dojde). Existuje pro kritická zařízení paměti, procesory a hlavně pevné disky. Některé funkce PFD najdeme i na normálních počítačích (technologie S.M.A.R.T). Dělení serveru dle typu Nejrozšířenější skupinou jsou x86 servery. Servery s procesory XEON, nebo Opteron. Obvykle uzpůsobené pro běh operačního systému Windows Server, nebo Linux. Leaderem na trhu x86 je společenost HP, v závěsu je společnost Dell, kterému sekunduje společnost IBM. X86 platforma je určena především pro nasazení od Entry level po Corporate, Enterprise servery. Má tedy relativně vysoký záběr. Majoritním dodavatelem základních technologií je společnost Intel. AMD ale zde získává na pověsti svými procesory Opteron. Hlavním rysem těchto serverů je univerzálnost. Další skupinou jsou Itanium servery Leaderem opět společnost HP, založené na procesorech Intel Itanium (Itanium 2). Značí se také jako ia64. Tyto servery jsou určené pro pro vyšší typy serverů a často se užívají i pro BCS. Je to vcelku malá skupina serverů. Výhodou kompatibilita s Windows, Linux,ale i Unix operačními systémy včetně specialit jako jsou OpenVMS apod. Speciální servery ryze specifické pro výrobce, vlastní procesory, vlastní komponenty, vlastní vnitřní architektura. Téměř výhradně vyrobené jako účelová zařízení, upravovaná podle přání zákazníka. Hlavním celosvětovým dodavatelem těchto řešení je společnost IBM. Převládají RISC procesory, obvykle v desítkách či stovkách. Výhradním operačním systémem na těchto počítačích jsou systémy na Unix platformě ve speciální úpravě. Téměř výlučně spadá do BCS sektoru. Mezi nejznámější patří HP Nonstop servery, nebo IBM eserver Z-series. Celosvětově to jsou stovky jednotek. X86 servery Industry standard servery (servery s daným průmyslovým standardem výroby)

5 Dělení: Tower servery Rackmount servery Blade servery Tower servery servery vhodné pro SMB sektor (tj. malé firmy), není potřeba zvláštní příprava místa. Jsou velmi dobře rozšiřitelné. Jsou univerzální, lze je namontovat i do datového rozvaděče. Typické jsou 1-4 procesorové varianty. Tyto servery bývají nejlevnější. Jsou určeny pro nasazení jedné, či dvou jednotek. Rackmount servery servery vhodné pro SMB i MidRange sektor (tj. malé a střední firmy). Jsou určeny pro montáž do datových rozvaděčů (rack je tedy vyžadován) a jsou upraveny tak, aby na malém prostoru poskytovaly hodně výkonu. Mají tím pádem menší rozšiřitelnost, ale do datového rozvaděče se jich vejde více. Obvykle se nasazují čtyři a více a často v kombinaci například s diskovým polem. Jsou velmi oblíbené pro Clustering. Blade servery Podstata Blade serveru spočívá v tom, že do pevně namontované police (zásobníku) můžeme prostým nasunutím (například jako kdybychom instalovali kartu do počítače) vložit nový server. Hlavní vlastností blade systémů je sdílená infrastruktura. Jde o to, že veškerá kabeláž je sdílena pro všechny servery v rámci police. Odpadá tak nutnost v případě přidání serveru cokoliv propojovat, prostě to zasuneme a jedeme. Proti rackmount serverům mají větší možnosti a při nasazení více jak 8 serverů se jeho pořízení vyplácí. Tyto systémy jsou navrženy jako systémy pro práci s centralizovaným datovým úložištěm. Obvykle je tedy Blade server vybavený připojením k SAN, nebo NAS strukturám. Blade servery jsou také velmi vhodné jako fault-tolerant clustery. Blade servery konsolidují napájení, chlazení, síťovou konektivitu, SAN infrastrukturu. Součástí police bývá například 6 zdrojů, 8 ventilátorů, dva switche pro LAN, dva switche pro SAN a to vše pro šestnáct serverů. Největšími producenty tohoto typu serverů jsou firmy HP a IBM.

6 Software V zásadě se servery v software oblasti dělí na dvě základní skupiny: Operační systémy Aplikační servery Operační systémy jsou základní skupinou serverových produktů. Je u nich kladen důraz především na absolutní spolehlivost, proto jsou u těchto operačních systémů zapovězeny některé potencionálně rizikové funkce jako je například u Windows 7 Aero, případně různé další multimediální doplňky. Je potřeba počítat s tím, že serverový operační systém není určený pro lokální práci v rámci konzole. Současná situace na trhu nabízí zcela vyrovnanou partii mezi oběma technologickými zástupci, tedy mezi Linuxem a rodinou systémů Windows Server. Operační systémy Microsoftu určené pro servery (Windows Server) jsou používány především pro základní služby v počítačových sítích ve firmách různých velikostí. Asi nejvyužívanější rolí je dnes ADDS (Active Directory Domain services). Tato role vytváří centrální databázi účtů (uživatelů, počítačů) a přidělených práv k nim. Ač Linux podporuje podobnou technologii (používá LDAP) není v této oblasti zatím příliš silný. Druhou nejčastější rolí Windows serverů jsou souborové služby, kde ale Linux získává na velké oblibě především v menších firmách. (různé NAS systémy) Doménou Linux-based operačních systémů jsou především webové aplikace, bezpečnostní funkce. Lze říct, že na Linuxu se dělá vše, co nepotřebuje klientskou aplikaci na straně klientských operačních systémů. Typickými rolemi jsou například servery DHCP, DNS apod. V současnosti probíhá boj v trochu jiné oblasti, než jsou např. souborové služby. Řeč je o virtualizaci formou hypervisoru. (viz později) Microsoft jde svou cestou a používá hypervisor Hyper-V. Na Linuxu je pak postaveno vše ostatní, ať už VMWare, tak XEN. Zásadním rozdílem bývá při porovnání Linux a Windows operačních systémů uživatelské rozhraní. Microsoft jde cestou grafické konfigurace s alternativou řízení z příkazové řádky (skripty v powershell), Linux systémy se naopak spravují téměř výlučně z příkazové řádky, některé pak umožňují i grafickou konfiguraci. Specifickou skupinou serverových operačních systémů jsou čisté Unix servery. Používají se především tam, kde je potřeba maximální dostupnost. Až na výjimky se používají na BCS serverech. Současné komerční Unix systémy jsou uzpůsobeny tak, aby se nemusely restartovat pokud možno vůbec. Běžně se tyto systémy upravují pro konkrétní typ počítače. Příklady operačních systémů: Microsoft: Windows server 2000 Standard, Advanced, Datacenter Windows server 2003 (R2) Standard, Enterprise, Datacenter Windows server 2008 Web edition, Standard, Enterprise, Datacenter

7 Windows Server 2008 R2 Web edition, Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation, Home Server Small Business Server 2003 a 2008 Hyper-V Server 2008 Hyper-V Server 2008 R2 Od verze 2008 je k dispozici jak plná verze, tak verze Core (umožňuje jen command line a powershell) Linux: Suse Enterprise Linux (SLES) 9,10 a 11 Redhat Enterprise Linux (RHEL) Debian 5 CentOs Serverové role nabízí i většina dalších Linuxů, výše uvedené příklady patří mezi obecně podporované od výrobců hardware, což je v oblasti serverů zcela zásadní. Aplikační servery Jmenovat všechny možné aplikační servery není možné, aplikací tohoto druhu je obrovské množství. Nicméně je lze rozdělit podle různých skupin. Dle účelu: a. Systémové servery DNS, AD, DHCP, RADIUS apod. b. Databázové SQL server, Oracle server, Firebird, MySQL server c. Webové IIS, Apache, Tomcat d. Ekonomické SAP, MS CRM, Abra G4 e. Bezpečnostní MS Forefront, Barracuda, pfsense f. Atd. Dle typu klienta: a. Tenký klient klientská aplikace pouze sbírá požadavky a posílá na server, který generuje výstupy, které následně posílá zpět typické pro ekonomické systémy (náročné na výkon serveru). Server zpracovává nejen samotné požadavky, ale je odpovědny i za generování větší části formulářů a reportů. Ze serveru se tedy stahuje uživatelské rozhraní. b. Těžký klient - klientská aplikace kompletně připravuje požadavky pro server tak, aby na server šlo jen minimum dat. Veškeré formuláře a reporty se vytvářejí na klientovi, server jen zpracovává vstupy. Vhodné tam, kde se předpokládají pomalé linky. c. Bez klienta aplikace se spouští přímo ze serveru a veškeré operace server zpracovává. d. Webový klient u uživatele se neprovádí žádná akce, formuláře a reporty se generují na webovém serveru, data se zpracovávají na aplikačním serveru. Je to nejčastější forma současných client-server aplikací.

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services)

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci a supervizní řízení technologických

Více

Co jsou PC - servery?

Co jsou PC - servery? Servery Co jsou PC - servery? Pojem server a charakteristika Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby, nebo počítačový program, který tyto služby realizuje. V

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím Windows nebo Linux: objektivní srovnání konkurenčních platforem Vychází 20. prosince 2005, ročník XI, cena 79 Kč / 119 SK 1 2006 PŘEJETE SI WEBHOSTING S VLASTNÍM SERVEREM? PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů

Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody kolektiv autorů Praha 2012 www.vasemoznosti.cz Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody Kolektiv autorů 2012 Institut pro informační společnost,

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

SPOLEHLIVOST, RYCHLOST, CENA A POUŽITÍ FIREWALL A DETEKCE ÚTOKŮ UŽ DÁVNO NESTAČÍ

SPOLEHLIVOST, RYCHLOST, CENA A POUŽITÍ FIREWALL A DETEKCE ÚTOKŮ UŽ DÁVNO NESTAČÍ SPOLEHLIVOST, RYCHLOST, CENA A POUŽITÍ FIREWALL A DETEKCE ÚTOKŮ UŽ DÁVNO NESTAČÍ STRAŠÁK, NEBO POMOCNÍK? NOVINKY AKTUÁLNĚ Z PODNIKOVÉHO IT BUDOVÁNÍ VLÁKEN MODERNÍ PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ II. OCHRANA PŘED

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VÝUKOVÝ KURZ PRO INSTALACI A ADMINISTRACI OS LINUX DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Nový Učitelství pro základní školy

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2011/2012 Na tvorbě inovativní příručky se podílel kolektiv autorů složený z odborných pracovníků projektu a pedagogických

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více