Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti a.s. za rok 2013 a.s. jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým výkonem MW do 25 zemí světa. Spolu se Invest s.r.o. tvoří a.s. podnikatelský celek, jenž je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické a jaderné energetice, v oblasti teplárenství, stavíme paroplynové elektrárny, dodáváme obnovitelné zdroje energie. Dodáváme energetická díla od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu. Akciová společnost a.s. vznikla dne zápisem do obchodního rejstříku, transformací ze státního podniku, právního nástupce státního podniku Energostroj, založeného v roce a.s. je členem Skupiny ČEZ patřící k největším energetickým koncernům ve střední a jihovýchodní Evropě. Výroční zpráva a.s. za rok 2013

2 Úvod Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Posláním Skupiny ČEZ je především maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, výkon a stálý růst vnitřní efektivity. Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, přispívá k rozvoji společnosti a vytváří prostředí pro profesionální růst zaměstnanců. V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia a distribučních sítí, zejména příprava výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich potřebám. Výroční zpráva a.s. za rok

3 V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Působí zde hlavně v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku provozuje Skupina ČEZ dvě černouhelné a dvě vodní elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a vlastní developerskou společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země a vyrábí elektřinu zejména v uhelné elektrárně. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční a prodejní společnost, vyrábí elektřinu v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Výroční zpráva a.s. za rok

4 Obsah Úvod... 2 Obsah... 4 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu... 5 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti... 6 Přehled vybraných výsledků a.s Hlavní události roku Orgány společnosti a její management... 9 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Hospodaření společnosti Investice Řízení rizik a pojištění Majetkové účasti Hlavní předmět podnikání Popis hlavního předmětu podnikání společnosti Očekávaný vývoj Vlastnická struktura Lidské zdroje Plnění kodexu řízení a správy společnosti Legislativní rámec podnikání Řízení bezpečnosti a kvality Ochrana životního prostředí Výzkum a vývoj Dárcovství a sponzorský program Soudní spory Výrok auditora Účetní závěrka a.s. k Základní organizační schéma k Informace pro akcionáře a investory Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Identifikace společnosti Výroční zpráva a.s. za rok

5 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle našeho nejlepšího vědomí údaje obsažené ve výroční zprávě správné a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy. V Praze, dne Mgr. Martin Pohlodek místopředseda představenstva Ing. Andrej Žiarovský, MBA člen představenstva Výroční zpráva a.s. za rok

6 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, zaměstnanci, zákazníci, rok 2013 byl rokem přípravy na nové nastavení naší společnosti. S podporou našeho vlastníka a v souladu se závěry projektu Konsolidace inženýrských kapacit máme smělou ambici se úspěšně vrátit na trh dodavatelů energetických investičních celků. Naším klíčovým cílem je poskytovat našim zákazníkům služby generálního dodavatele, projektanta, EPCM dodavatele či odborného konzultanta a uplatnit tak nejlepší znalosti koncentrované v 60tileté historii dodavatele energetických celků a desítkách tisíc instalovaných megawattů. Naše odborné kapacity, které nabízíme, jsou skutečně kvalitní vybavené nejnovější a nejlepší praxí. Intenzivně pracujeme na posilování našich způsobilostí, abychom byli schopni prosadit se na mezinárodních trzích. Uplynulé období se již proto neslo ve znamení zvýšeného úsilí ve vyhledávání nových obchodních příležitostí a zvýšených aktivit v nabídkové činnosti. V roce 2013 jsme výrazně zintenzivnili naše aktivity na projektu nové uhelné elektrárny Pljevlja v Černé Hoře. Potvrzením vysokého úsilí a kvality naší práce je skutečnost, že naše nabídka v ostré konkurenci postoupila do užšího výběru. Naše veškeré úsilí v současné době směřuje k získání vítězství v této důležité soutěži. Pro náš budoucí úspěch bude klíčové, jak dokážeme uplatnit naše zkušenosti, náš um, znalosti, kapacity a též síť dodavatelů, kterou jsme za minulá období vytvořili. Proto pracujeme rovněž na zvyšování naší vnitřní efektivity. Společným jmenovatelem naší práce bude vždy důraz na dodržení smluvních harmonogramů a rozpočtů, se zásadním zřetelem na bezpečnost, ochranu životního prostředí, vysokou technickou úroveň, kvalitu naší práce, ohleduplnost ke všem zainteresovaným stranám a dodržování pravidel férového jednání. Přeji zaměstnancům naší společnosti a rovněž našim dodavatelům a partnerům hodně síly a trpělivosti ke zvládnutí uvedených cílů. Těším se na společnou náročnou práci a nepochybuji, že ji zvládneme, primárně s cílem zajištění fungujících, efektivních a moderních energetických zdrojů pro naše zákazníky a naplnění očekávání našeho vlastníka. Ing. Peter Bodnár předseda představenstva generální ředitel Výroční zpráva a.s. za rok

7 Přehled vybraných výsledků a.s. Ukazatel Jednotka Provozní výnosy mil. Kč Provozní náklady (bez odpisů) mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Aktiva celkem mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Investice (CAPEX) mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč Fyzický počet zaměstnanců k počet Výroční zpráva a.s. za rok

8 Vybrané události roku 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy červen Vystavovali jsme na Power Genu ve Vídni a náš stánek velmi hrdě a moderním a atraktivním způsobem prezentoval naši společnost a zval k hojné návštěvnosti. červenec říjen Obstáli jsme v kontrolních auditech dle norem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 Oslavili jsme 60. výročí založení naší společnosti a zahájení naší tradice reprezentované 40 tis. MW instalovaného výkonu. listopad duben Podali jsme nabídku na realizaci projektu výstavby nového zdroje v elektrárně Pljevlja v Černé Hoře, v konkurenci pěti firem z Číny a čtyř evropských. Naše nabídka byla nejlepší z evropských a v souladu s evropskými standardami. Máme novou obchodní strategii, jejímž cílem je primárně zužitkování nejlepších zkušeností a kapacit z projektů Obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ na externích trzích při realizaci projektů zejména v roli EPC a EPC-M. Výroční zpráva a.s. za rok

9 Orgány společnosti a její management Orgány společnosti a.s. a jejich působnost definují stanovy společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti a.s. je valná hromada akcionářů (s ohledem na existenci jediného akcionáře tento vykonává působnost valné hromady). Valná hromada volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady. Společnost má tříčlennou, od pak čtyřčlennou dozorčí radu. Ta vykonává kontrolní činnost definovanou zákonem a stanovami společnosti. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo vykonává obchodní vedení společnosti, resp. činnosti definované zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo rozhoduje o obsazení pracovních míst generálního ředitele a ředitelů úseků společnosti (podřízených generálnímu řediteli) a o odvolání z těchto pracovních míst. Výroční zpráva a.s. za rok

10 Valná hromada Společnost a.s. má jediného akcionáře. Působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Působnost valné hromady je dána obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování věcí, které náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady je vydáváno v písemné formě a překládáno představenstvu a dozorčí radě. V roce 2013 byla jediným akcionářem v působnosti valné hromady učiněna tato rozhodnutí: Rozhodnutí ze dne: Obsah rozhodnutí: rozhodnutí o vyhodnocení úkolů, jež podmiňují vyplacení roční odměny, za rok 2012 osobám, jež jsou zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň členy představenstva rozhodnutí o stanovení úkolů na rok 2013, jež podmiňují vyplacení roční odměny, osobám, jež jsou zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň členy představenstva schválení řádné účetní závěrky a.s. sestavené k schválení návrhu na rozdělení zisku ŠKODA PRAHA a.s. za účetní období roku 2012 určení auditora k ověření řádné účetní závěrky a.s. sestavené k schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady Výroční zpráva a.s. za rok

11 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti a.s. má tři členy, od členy čtyři. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Všichni členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou, neboť akciová společnost nadále nesplňuje zákonné podmínky pro obsazování třetiny členů dozorčí rady z řad zástupců zaměstnanců, resp. tyto podmínky nesplňovala v průběhu roku 2013 (viz 200 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Dozorčí rada ze stanov disponuje pravomocí za člena (zvoleného akcionáři), který odstoupí či jinak pozbude členství, zvolit člena náhradního. Působnost a činnost dozorčí rady je dána obchodním zákoníkem, resp. od zákonem o obchodních korporacích, a stanovami schvalovanými valnou hromadou. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo vykonává svoji působnost. Kontroluje zejména hospodaření společnosti, přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty. Úlohou dozorčí rady je zastávat kromě popsané kontrolní role i roli poradní autority, která představenstvu poskytuje při jeho strategickém rozhodování podporu, doporučení a stanoviska a přenáší do společnosti impulzy od akcionáře vycházející ze strategie Skupiny ČEZ, jíž je společnost součástí. Dozorčí rada ve stanovami vyjmenovaných případech potvrzuje některá zásadní rozhodnutí představenstva, resp. k určeným rozhodnutím a krokům představenstvu uděluje svůj předchozí souhlas. Dozorčí rada společnosti a.s. se v roce 2013 sešla šestkrát. Při své organizaci se dozorčí rada řídí jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto orgánu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, svá rozhodnutí přijímá i operativní cestou formou hlasování mimo svá zasedání. Na jednáních dozorčí rady jsou zpravidla přítomni dva členové představenstva, kteří osobně prezentují projednávané materiály. Zasedání se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy o zasedání dozorčí rady. Veškeré dokumenty, které dozorčí rada projednává, resp. jsou jí předloženy společností, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti. Výroční zpráva a.s. za rok

12 Členové dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes (*1959) Předseda dozorčí rady od Člen dozorčí rady od do Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech byl poradcem ministra průmyslu a obchodu České republiky, v letech byl předsedou představenstva AB Barrandov a členem dozorčí rady Moravia Steel, v letech byl členem dozorčí rady Osinek a.s., od roku 2004 je předsedou dozorčí rady ČEPS (Česká energetická přenosová soustava), od je předsedou dozorčí rady společnosti Invest s.r.o. a od roku 2007 členem dozorčí rady distribuční energetické společnosti Elektrorazpredelenie Sofia, Oblast EAD. Ing. Přemysl Skočdopol (*1957) Místopředseda dozorčí rady od Člen dozorčí rady od Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako specialista majetkových účastí, předtím působil ve Spořitelní investiční společnosti a.s. jako vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny analýz a správy akciových účastí, ve společnosti CREDIT RATING, s.r.o., na pozici Security Analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České republice, působil též jako zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, oboru ekonomika průmyslu. Čestmír Čejka (*1928) Člen dozorčí rady od do Čestmír Čejka působí ve společnosti a.s. od roku 1997 střídavě ve funkcích předsedy představenstva, člena představenstva, předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady. Byl činný v dozorčích a statutárních orgánech společností První východní a.s. (člen dozorčí rady), ČPP Transgas s.p. (předseda dozorčí rady), SPT Telecom a.s. (člen dozorčí rady), Fondu národního majetku ČSFR (člen dozorčí rady) či Fondu národního majetku České republiky (člen prezidia). Čestmír Čejka je odborník s velkými praktickými zkušenostmi: coby generální ředitel a předseda představenstva řídil společnost Rapid, akciová společnost, působil jako náměstek ministra na Federálním ministerstvu kontroly ČSFR a jako náměstek primátora hl. města Prahy. Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, její absolvování mu však bylo komunistickým režimem znemožněno. Hovoří anglicky a německy. V roce 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení dozorčí rady a.s. V roce 2014 došlo k těmto změnám ve složení dozorčí rady a.s. - Dnem odstoupil z funkce člena a předsedy dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes. - Dnem uplynulo funkční období členu dozorčí rady, Ing. Přemyslu Skočdopolemu. - Dnem uplynulo funkční období členu dozorčí rady, panu Čestmíru Čejkovi. K byli novými členy dozorčí rady jmenování - Ing. Pavel Cyrani, MBA - Ing. Karel Křížek Výroční zpráva a.s. za rok

13 - Ing. Přemysl Skočdopol (uplynutí předchozího funkčního období k ) K byl novým členem dozorčí rady jmenován - Ing. Daniel Jiřička Výroční zpráva a.s. za rok

14 Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti a.s. je tříčlenné, s účinností od pětičlenné. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo je exekutivní, tj. členové představenstva mohou být zároveň členy výkonného vedení společnosti. Působnost a činnost představenstva je dána obchodním zákoníkem, od pak zákonem o obchodních korporacích, a stanovami společnosti schvalovanými valnou hromadou. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, zabezpečuje její obchodní vedení, výkon zaměstnavatelských práv a povinností a zastupuje společnost (za představenstvo jednají navenek jménem společnosti ve všech záležitostech společně alespoň dva členové představenstva). Působnost představenstva je podrobně vymezena ve stanovách společnosti a.s., které jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení koncepci podnikatelské činnosti a její změny, jejíž aspekty následně přenáší do strategického řízení společnosti. V rámci strategického směřování společnosti představenstvo jako klíčová hodnotí doporučení, která mu poskytuje dozorčí rada společnosti. Stanoviska dozorčí rady, případně dle stanov potřebné předchozí souhlasy jsou pro představenstvo jedním z vodítek při řízení společnosti. K úkonům, resp. rozhodnutím vyjmenovaným stanovami společnosti si dle povahy těchto úkonů (rozhodnutí) představenstvo vyžaduje (i) předchozí souhlas dozorčí rady, (ii) stanovisko dozorčí rady, resp. vybrané úkony, či dokumenty předkládá dozorčí radě k (i) projednání, (ii) přezkoumání, (iii) informaci. Představenstvo společnosti jedná za společnost navenek a interně ji v rámci obchodního vedení řídí, zejména prostřednictvím vytvoření řídicí struktury společnosti, personálního obsazení této struktury a pokynů vedoucím zaměstnancům společnosti, a dále prostřednictvím schvalování interních nástrojů řízení, kterými jsou především Organizační řád, Podpisový řád či Pracovní řád. V rámci Organizačního / Podpisového řádu představenstvo např. stanovuje působnost generálního ředitele a jemu podřízených pracovníků, které také ustanovuje na daná pracovní místa a odvolává. V souladu se stanovami zasedá představenstvo podle potřeb společnosti, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, v roce 2013 zasedalo celkem dvanáctkrát. Při své organizaci se představenstvo řídí svým jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto orgánu. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. Zasedání představenstva se pravidelně v návaznosti na projednávaná témata účastní odpovědní ředitelé úseků, kteří představenstvu osobně prezentují své materiály a návrhy. Zasedání představenstva se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy ze zasedání představenstva. Veškeré dokumenty, které představenstvo projednává, a dále ty, jež předkládá dozorčí radě, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti. Výroční zpráva a.s. za rok

15 Členové představenstva společnosti Ing. Daniel Jiřička (*1962) Člen představenstva od , resp do Předseda představenstva od Daniel Jiřička ve společnosti a.s. působí od jako člen představenstva, od je jednatelem společnosti Invest s.r.o., jejímž je zároveň od generálním ředitelem. Ve společnosti a.s. dále od působí ve funkci generálního ředitele a od stejného data ve funkci místopředsedy představenstva, resp. od jako předseda představenstva. Od roku 2002 až do svého příchodu do Skupiny ČEZ (2005) působil ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., v níž se jako člen vedení podílel na restrukturalizaci podnikatelských aktivit. Svou absolventskou praxi zahájil ve společnosti a.s., kde v nejrůznějších řídicích funkcích (zejména v rámci výstavby Jaderné elektrárny Temelín) působil do roku Daniel Jiřička je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Hovoří anglicky a německy. Ing. Josef Šára, MBA (*1972) Člen představenstva od , resp do Místopředseda představenstva od Josef Šára působí od listopadu 2006 ve společnosti a.s. na pozici ředitele Finančního úseku, resp. finančního ředitele. Od je členem představenstva, od dále pak předsedou představenstva a.s., resp. od místopředsedou představenstva. Od je zároveň jednatelem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., kde se k stal ředitelem úseku Finance a ekonomika. Předtím pracoval v letech 2004 až 2006 ve společnosti ČEZ, a. s. jako ředitel sekce Controlling Skupiny ČEZ, resp. v období 1999 až 2004 ve společnosti Západočeská energetika, a.s. na pozicích vedoucí oddělení Controlling / Analytik strategie. V letech 1996 až 1999 pracoval pro společnost GEOINDUSTRIA, a.s. jako vedoucí marketingu a poradce generálního ředitele. Josef Šára vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství, obor strojní inženýrství ekonomika a management strojního inženýrství, výroba. Absolvent Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh. Hovoří anglicky. Ing. Miloš Mostecký (*1980) Člen představenstva od do Miloš Mostecký je od jmenován obchodním ředitelem (předtím byl od k výkonu dané funkce zmocněn). V této funkci zahájil konsolidaci obchodního týmu. Jeho hlavním úkolem je strategické řízení a rozvoj obchodních aktivit. Miloš Mostecký vystudoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu Podnikohospodářskou. Po ukončení studia zahájil svoji profesní kariéru v Obchodním úseku, kde získával zkušenosti při řízení nabídkové činnosti do Vietnamu, Latinské Ameriky, Egypta, Turecka a zemí východní Evropy. Hovoří anglicky a rusky. Výroční zpráva a.s. za rok

16 V roce 2013 nedošlo ke změnám ve složení představenstva a.s. V roce 2014 došlo k těmto změnám ve složení představenstva a.s.: Dnem odstoupili z funkcí členů představenstva - Ing. Daniel Jiřička - Ing. Miloš Mostecký - Ing. Josef Šára, MBA Dnem byli do funkce členů představenstva jmenováni - Ing. Peter Bodnár - Ing. Viktor Chaloupka - Mgr. Martin Pohlodek - Ing. Andrej Žiarovský, MBA K uvedenému datu si členové představenstva mezi sebou rozdělili funkce v představenstvu takto: - Ing. Peter Bodnár předseda představenstva - Mgr. Martin Pohlodek místopředseda představenstva Výroční zpráva a.s. za rok

17 Management a.s. Činnosti společnosti a.s. vyžadují pružnou organizaci, umožňující mj. v realizační fázi výkon dodavatelských činností přímo na stavbách investičních celků dle pravidel procesního řízení projektu. Na základě smluvního vztahu mezi společností a společností Invest s.r.o. vykonává Invest s.r.o. pro ŠKODA PRAHA a.s. administrativně-správní a podpůrné služby. Zároveň společnosti poskytuje odborné služby pro nabídkové a realizační činnosti. Tomu je přizpůsobena štíhlá organizační struktura společnosti a.s. zaměřená na projektové řízení obchodních případů a obchodní činnost, a nastaveny řídicí smluvní vztahy vůči Invest s.r.o. Generálnímu řediteli byli k přímo podřízeni: ředitel Obchodního úseku finanční ředitel vedoucí odboru Kancelář generálního ředitele zmocněnec IMS. Generální ředitel společnosti, ředitelé úseků, vedoucí odborů přímo podřízených generálnímu řediteli a samostatné funkce přímo podřízené generálnímu řediteli společnosti zabezpečují v rozsahu svých působností, pravomocí a odpovědností daných organizačním řádem společnosti, vnitřními předpisy společnosti, popisy svých pracovních míst a pokyny generálního ředitele řídicí, kontrolní a organizační činnost společnosti. Při výkonu své činnosti navzájem spolupracují a koordinují činnost podřízených útvarů tak, aby byla zajištěna jednotnost a kompaktnost řízení společnosti. Generálního ředitele a ředitele úseků na daná vedoucí pracovní místa ustanovuje (a odvolává) představenstvo společnosti. Personální obsazení managementu k Ing. Daniel Jiřička, generální ředitel Ing. Josef Šára, finanční ředitel (1. zástupce generálního ředitele) Ing. Miloš Mostecký, ředitel Obchodního úseku Bc. Miroslav Pavlovič, zmocněnec pro IMS Výroční zpráva a.s. za rok

18 Principy odměňování Stanovování výše odměn za výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady, resp. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, je stanovami společnosti a.s. svěřeno do působnosti valné hromady společnosti. Valná hromada rovněž schvaluje na návrh představenstva znění vnitřního předpisu společnosti, který stanovuje pravidla pro poskytování plnění společnosti ve prospěch členů orgánů; valné hromadě dále přísluší udělení souhlasu ke všem plněním společnosti ve prospěch osob, jež jsou členy orgánů, na které neplyne nárok z právních předpisů, ze smlouvy o výkonu funkce či uvedeného vnitřního předpisu společnosti, včetně plnění, jež mají obdržet z pracovněprávního vztahu. Znění smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady podléhá rozhodování valné hromady (obvykle na návrh představenstva, které svůj návrh předkládá dozorčí radě ke stanovisku). Platí, že k uzavření pracovních, resp. manažerských smluv s těmi zaměstnanci, kteří jsou ustanovováni na vedoucí místa (v přímé podřízenosti představenstvu, resp. v přímé podřízenosti generálnímu řediteli, s podmínkou, že takový vedoucí zaměstnanec řídí další vedoucí zaměstnance) a jsou současně členy představenstva společnosti, a jejich změnám, stejně tak k odměňování a jeho změnám, stanovování úkolů, jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny těmto zaměstnancům, vyhodnocení splnění těchto úkolů a k souvisejícím záležitostem, musí vždy svůj předchozí souhlas udělit valná hromada, resp. jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady (stav do ). Členové exekutivního vedení společnosti (ředitelé úseků) jsou do funkcí ustanovováni rozhodnutím představenstva společnosti, obvykle na návrh generálního ředitele. Jejich odměňování a stanovování úkolů pro dosažení podnikatelské úspěšnosti společnosti, resp. výplaty bonusů za splnění takových úkolů jsou řešeny představenstvem společnosti, po předchozím souhlasu dozorčí rady. Výroční zpráva a.s. za rok

19 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Ukazatel Jednotka Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 8,6% 6,9% 6,2% 0,8% 10,4% Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 4,5% 3,8% 3,4% 0,4% 5,2% EBIT marže % -6,6% 16,1% 15,2% 15,6% 15,9% Celková likvidita % 1137% 1360% 1691% 709% 1216% Poměr provozního cash flow k závazkům % 45% -3% -11% -18% -4% Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 96% 100% 100% 100% 100% Krytí stálých aktiv % 617% 1462% 1176% 882% 857% Obrat aktiv počet 0,15 0,17 0,14 0,20 0,20 Komentář k výsledkům hospodaření společnosti Společnost a.s. dosáhla v roce 2013 výsledek hospodaření po zdanění 25 mil. Kč při dosažení obratu 98 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu zisku o 23 mil. Kč, přičemž obrat ve srovnání s rokem 2012 vzrostl o 4 mil. Kč. Struktura majetku a kapitálu Aktiva Celková výše aktiv a.s. k byla tis. Kč, přičemž tato jsou z 89 % tvořena oběžnými aktivy. Struktura oběžných aktiv je následující: Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny z 65 % pohledávkami z obchodních vztahů a 25 % tvoří dohadné účty aktivní. Krátkodobý finanční majetek představuje z 99 % prostředky na účtech v bankách. Výroční zpráva a.s. za rok

20 Pasiva Strukturu pasiv k popisuje následující graf: Vlastní kapitál je tvořen z největší části výsledkem hospodaření z minulých let (44 %) a základním kapitálem (38 %). Rezervy byly tvořeny zejména na garance a rizika spojená s výstavbou elektráren New Talkha a El Kureimat v Egyptě (98 %). Krátkodobé závazky jsou tvořeny zejména závazky z obchodních vztahů (29 %) a dohadnými účty pasivními (41 %). Společnost k nečerpala žádné bankovní úvěry. Investice Společnost nerealizovala v roce 2013 žádné investice. Očekávaný vývoj Pro rok 2014 plánuje společnost při obratu tis. Kč ztrátu ve výši tis. Kč. Výroční zpráva a.s. za rok

21 Financování společnosti V roce 2013 byly společnosti poskytnuty garanční úvěrové linky od ING Bank, N.V., BNP Paribas Fortis, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Československé obchodní banky a České spořitelny. Uvedené linky byly čerpány formou poskytnutých neplatebních bankovních garancí z příkazu společnosti ve prospěch třetích osob v souhrnné výši v přepočtu tis. Kč. Společnost byla v průběhu roku 2013 součástí reálného cash poolingu Skupiny ČEZ, na základě něhož byly poskytnuty vzájemné úvěrové rámce v měně Kč. Z reálného cash poolingu Skupiny ČEZ Společnost vystoupila k datu Platební schopnost Vzhledem k dostatečnému objemu disponibilních finančních prostředků a kladnému cash flow společnosti nebyl v roce 2013 čerpán vnitroskupinový úvěr od společnosti ČEZ, ani bankovní úvěr. Výroční zpráva a.s. za rok

22 Řízení rizik a pojištění Řízení rizik Společnost je součástí Skupiny ČEZ a v oblasti řízení rizik se řídí společnými pravidly. Nejvýznamnější rizika, kterým je Společnost vystavena, jsou rizika připravovaných a realizovaných projektů. Rizika každého projektu se dělí do dvou oblastí. První oblastí je správné ocenění potenciálních rizik projektu ve fázi kontraktační, tj. stanovení optimální ceny projektu se zahrnutím budoucích rizik. Ocenění rizik vychází z platné řídicí dokumentace. Hodnota vychází ze standardních charakteristik daného projektu a z požadovaných individuálních podmínek. Ocenění rizik pro kontraktační fázi prochází přes Oponentní komisi společnosti, a tímto je zajištěn stejný přístup k riziku u všech projektů. Druhou oblastí je řízení rizik během projektu. Řídicí dokumentací jsou dána pravidla a postupy v této oblasti. Je předepsána forma záznamu rizik včetně potřebných charakteristik. Mezi základní charakteristiky patří i opatření na snížení, případně eliminaci rizik včetně jednoznačné odpovědnosti za dané riziko. Záznamy jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány dopady do daného projektu. Pojištění typ pojištění pojišťovna Rozsah Pojištění obecné odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti XL Insurance ACE European Group a) obecná odpovědnost za škodu vyplývající z činnosti pojistníka/pojištěného a odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem včetně následných finančních škod s limitem pojistného plnění Kč b) regres zdravotní pojišťovny na zdravotní péči a regres náhrady orgánů sociálního zabezpečení ve prospěch zaměstnance i třetích osob c) škoda na věcech převzatých a věcech v užívání d) škoda vzniklá jinak než na zdraví nebo majetku ( čistá finanční škoda ) e) zachraňovací náklady f) škoda způsobená vzájemně mezi pojištěnými ( křížová odpovědnost ), tj. kryty jsou i vzájemné škody způsobené mezi společnostmi ve Skupině ČEZ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti Cestovní pojištění AIG EUROPE, S.A. skupinové cestovní pojištění Výroční zpráva a.s. za rok

23 Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění zboží během dopravy Skupinové pojištění úrazu ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. CHARTIS EUROPE S.A. ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. AIG Eerope Limited pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných nebo neautorizovaných osob, limit pojistného plnění Kč pojištění přepravy zásilek, zboží pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví nebo škodu na věci - pro členy představenstva společnosti Výroční zpráva a.s. za rok

24 Majetkové účasti Obchodní firma subjektu: EGI, a.s. v likvidaci IČ: Majetkový podíl (MP): 100 % Změny MP v průběhu roku 2013: žádné Výroční zpráva a.s. za rok

25 Hlavní předmět podnikání Popis hlavního předmětu podnikání společnosti Společnost podniká v energetickém sektoru ve dvou hlavních oblastech. Za prvé provádí obchod a realizaci projektů vlastním jménem. Za druhé poskytuje zákazníkům služby obchodního developmentu pro jejich projekty. Podstatou podnikatelské činnosti obchod a realizace vlastních projektů je dodat zákazníkovi za úplatu projekt, energetické dílo, nebo funkční celek dle zadání, příp. kusovou dodávku, technickou pomoc. Součástí této činnosti je uzavření obchodu se zákazníkem, zajištění potřebných subdodávek a služeb prostřednictvím externích dodavatelů a řízení projektu dle typu zakázky. V případě dodávky energetického celku, příp. funkčního celku (na základě EPC kontraktu) je předmětem dodávky vyprojektování, nákup a koordinace dodávek a vybudování díla, příp. u technického celku vybudování jeho ucelené části, např. strojovna, úpravna vody, zauhlování apod. Kusovou dodávkou zpravidla bývá dodávka náhradních dílů pro stávající zařízení nebo dodávka komponentů pro nově budované zařízení. Technickou pomocí se rozumí poskytnutí odborných služeb v oblastech, kde je zákazník potřebuje a nemá je zajištěny v rámci svého projektu. Jedná se většinou o technickou podporu v souvislosti s projektováním, opravou nebo uváděním do provozu energetického zařízení. V oblasti obchodu a realizace vlastních projektů byla společnost v roce 2013 zaměřena na teritoria Argentina a Egypt. V Argentině společnost realizovala náhradní díly potřebné pro generální opravu 125MW bloku elektrárny Lujan de Cuyo. Kontrahované náhradní díly pro generální opravu turbíny jsou postupně expedovány. S realizací generální opravy se uvažuje v roce Pro elektrárnu Güemes byly dodány náhradní díly a technická pomoc dle požadavku zákazníka. Na jednání se zástupci elektrárny Güemes byla následně potvrzena další spolupráce. V Egyptě společnost zajišťovala generální opravu turbíny a generátoru pro elektrárnu 110 MW Kafr el Dawar. Práce na bloku č. 4 byly ukončeny, blok byl zprovozněn. Dále byly na samostatné zadání zákazníka provedeny práce k odstranění problémů a revizi bloků č. 1 a 3. Společnost v průběhu roku 2013 dále postupovala v dokončování projektů výstavba elektrárny New Talkha v Egyptě (kombinovaný paroplynový cyklus 750 MW) a výstavba elektrárny El Kureimat II v Egyptě (kombinovaný paroplynový cyklus 750 MW). Předmětem obou projektů jsou dodávky veškerého potrubí, zařízení pro měření a regulaci, elektrozařízení a ostatní zařízení, včetně montáže a uvedení do provozu. Projekty byly dokončeny a předány zákazníkovi. V průběhu roku 2013 probíhal jejich garanční provoz a příprava na finální předání zákazníkovi. Společnost se zároveň v roce 2013 intenzivně připravovala na kontraktaci nových EPC projektů, v souladu se svojí strategií a v návaznosti na 60tiletou tradici společnosti na trhu a aktuální zkušenosti a reference z projektů Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ. Výroční zpráva a.s. za rok

26 V rámci podnikatelské činnosti obchodní development jsou zákazníkovi za úplatu poskytovány služby v oblasti marketingu, přípravných prací projektů, přípravy nabídek, přípravy smluv a obchodní podpory při realizaci. Zejména probíhají obchodní činnosti pro společnost Invest s.r.o. formou developerských služeb. Pro Invest s.r.o. rozvíjíme příležitosti ve formě nových projektů, vytváříme strategii a nalézáme pro tuto strategii podnikatelský obsah, pracujeme s trhem a jeho účastníky a tvoříme strategická obchodní partnerství (tento druh služeb byl poskytován do ). V roce 2013 byla poskytnuta podpora např. v rámci přípravy nabídek a smluvního řízení pro nové projekty v elektrárnách Jaslovské Bohunice, Mochovce, Vojany a Nováky, v České republice v elektrárně Dukovany, Temelín, Počerady, Dalešice, byla zajištěna spolupráce na vývoji projektů ekologizace zdrojů Skupiny ČEZ, větrných elektráren, vodních elektráren, rekonstrukcí teplárenských provozů, elektráren spalujících biomasu a přednabídkové činnosti v rámci projektu dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Na poli marketingové činnosti, průzkumu trhu a vyhledávání nových projektů byly projednávány možné oblasti spolupráce s ČEZ, a. s. v rámci projektů v lokalitách Polsko a Maďarsko. Dále byly identifikovány a rozpracovány obchodní příležitosti v lokalitách Turecko, Černá Hora, Gruzie, Kazachstán, Indonésie a Ruská federace. V rozsahu nabízených činností AE a OE byli kontaktováni potenciální zákazníci v Egyptě, Srbsku či v Turecku. Výroční zpráva a.s. za rok

27 Vlastnická struktura Výše základního kapitálu společnosti: Kč Počet akcií vydaných společností celkem: Jmenovitá hodnota akcií: 76 Kč Identifikace osoby ovládající emitenta: ČEZ, a. s. IČ: Počet akcií v majetku: Výše podílu na akciích opravňujícího k hlasování: 100 % Výroční zpráva a.s. za rok

28 Lidské zdroje Společnost pokračovala v naplňování své nové strategie v rámci řízení lidských zdrojů a po výrazné strukturální změně prioritních úseku v průběhu roku 2012 přistoupila k nastavování stimulačních finančních pobídek prostřednictvím zcela nového motivačního systému. Na uvedené bylo reagováno i na míru šitými tréninky a vzděláváním v souladu s vytvořeným kompetenčním modelem pro stěžejní pozice s finanční investicí ve výši více jak 300 tis. Kč pro zaměstnance z Obchodního úseku. Společnost spolu s odborovými organizacemi, jež jsou sdruženy v koordinační radu odborů, nejen řídí a vymezuje sociální politiku, ale také dohlíží nad naplňováním principů spravedlnosti a etičnosti včetně souvisejících funkcí, kdy stěžejními jsou stimulační, stabilizační a preventivní. Tato deklarace je realizována jednak prostřednictvím uzavřené Kolektivní smlouvy a k ní odpovídající interní legislativy, ale také finanční investicí směrem k zaměstnancům, jež v roce 2013 dosáhla 350 tis. Kč. Stěžejním tématem v této oblasti vedle standardního naplňování bylo zaměření se na zatraktivnění některých forem zaměstnaneckých výhod a zefektivnění jejich poskytování, kdy plody tohoto zájmu budou nabídnuty zaměstnancům již v roce 2014 prostřednictvím benefitních kartiček a portálu zaměřeného na pestrou škálu benefitů. Výroční zpráva a.s. za rok

29 Plnění kodexu řízení a správy společnosti Společnost má za to, že splňuje kritéria daná Kodexem řízení a správy společnosti. Jeho základní kritéria jsou implementována a společnost dále pracuje na precizaci procesů dle doporučení daného kodexu. Výroční zpráva a.s. za rok

30 Legislativní rámec podnikání Společnost a.s. se při své podnikatelské činnosti řídí právním řádem České republiky, který v sobě od přistoupení České republiky do Evropské unie implementuje též evropské právo. Dále, s ohledem na převažující předmět činnosti se společnost řídí českými technickými normami ČSN a převzatými Evropskými normami, ať již právně závaznými, či pouze doporučujícími. V případě, že se tak strany ve smlouvě dohodnou, řídí se rovněž zahraničními technickými normami. Právní předpisy vztahující se ke specifickému předmětu podnikání společnosti: Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva a.s. za rok

31 Řízení bezpečnosti a kvality Bezpečnost práce a požární ochrana a.s. trvale zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a požární ochranu v souladu s platnou legislativou při všech svých podnikatelských i interních činnostech. Nástrojem řízení uvedených oblastí je zavedený systém. Jsou zpracovány příslušné řídicí dokumenty se stanovením pravomocí a odpovědností. Požadavky na zajištění bezpečnosti jsou neopomenutelným prvkem i při výběru a posuzování způsobilosti obchodních partnerů. V rámci činností na přípravě, obchodním zajištění nových projektů společnosti a jejich realizaci je problematika bezpečnosti práce a požární ochrany začleňována do všech obchodních a realizačních dokumentů. Při výkonu státního dozoru nebyla v roce 2013 uplatněna vůči společnosti žádná sankce. Integrovaný manažerský systém Integrované systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí jsou zásadními nástroji vedení a.s. k zajištění neustálého rozvoje společnosti, zvyšování konkurenceschopnosti a vnitřní kultury. Prostřednictvím těchto systémů je ve společnosti zaváděna do praxe a dodržována legislativa České republiky sekundárně vycházející z práva Evropské unie. Integrovaný systém řízení a dokumentované postupy v rámci tohoto systému podporují strategický záměr vedení společnosti prosadit značku a.s. do povědomí zákazníků na tuzemském a světovém trhu. Dále zvyšují důvěru partnerů, pomáhají zlepšovat interní komunikaci, pracovní kulturu, a tím i loajalitu zaměstnanců. Systém řízení kvality byl v roce 2012 recertifikovaný dle normy EN ISO 9001:2008 společností TÜV NORD Czech, s.r.o. pro obor platnosti obchodní a inženýrské činnosti v oblasti výstavby a provozu klasické a jaderné energetiky, v roce 2013 společnost úspěšně absolvovala kontrolní audit. Systém řízení ochrany životního prostředí byl ve stejném roce jako systém řízení kvality recertifikovaný podle normy EN ISO 14001:2004 společností TÜV NORD Czech, s.r.o. pro stejný obor platnosti certifikace a rovněž v roce kontrolně auditován. Součástí etického přístupu prosazovaného vedením společnosti a.s. je šetrný přístup k životnímu prostředí, který společnost zajišťuje při své podnikatelské činnosti zejména precizním dodržováním příslušných zákonných norem a následnou kontrolou prováděnou odbornými pracovníky při své interní činnosti, např. tříděním odpadů na pracovištích. Další součástí tohoto etického přístupu je realizace projektů s vysokým akcentem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a uplatňování podmínek pro zajištění vysoké bezpečnosti a kultury práce na stavbě u dodavatelů společnosti. Ochrana životního prostředí a.s. trvale akcentuje ochranu životního prostředí při všech svých podnikatelských i interních činnostech. Nástrojem řízení ochrany životního prostředí je zavedený systém EMS (Environmental Management System) recertifikovaný podle EN ISO 14001:2004. Přijatá politika sleduje principy prevence, zachování trvalého rozvoje a minimalizace dopadů na životní prostředí u prováděných činností a dodávaných technologií. Výroční zpráva a.s. za rok

32 Podmínku dodržování environmentální legislativy České republiky a šetrného přístupu k životnímu prostředí a.s. uplatňuje i při výběru a posuzování způsobilosti obchodních partnerů. V rámci činností na přípravě a obchodním zajištění nových projektů společnosti je problematika ochrany životního prostředí začleňována do všech obchodních dokumentů. Rovněž návrhy postupů a technologií dodavatelů jsou posuzovány z hlediska minimalizace rizik pro životní prostředí. Mimořádná pozornost je věnována komunikování s dodavateli o zajištění jejich povinností vyplývajících z environmentální legislativy, zejména při nakládání s odpady, chemickými látkami a chemickými přípravky. Ochrana ovzduší a.s. plní požadavky platného zákona o ochraně ovzduší. V současné době není provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší, ani nevlastní takové zařízení. Ochrana vod a nakládání s vodami a.s. ve svém environmentálním profilu dbá na úsporu spotřeby pitné vody při svých činnostech na projektech. Při vyhledávání a plánování projektů je součástí studie i vhodnost lokality z hlediska ochrany vod a nakládání s vodami. Společnost nevlastní objekty a v pracovních prostorách, ve kterých se nachází, dodržuje podmínky vlastníka průmyslové kanalizace. Odpadové hospodářství V souladu s požadavky zákona o odpadech má a.s. zavedený systém třídění odpadů vznikajících při interní činnosti v administrativních objektech. Na realizovaných projektech je u dodavatelů vždy smluvně zajištěna povinnost třídění a zneškodnění odpadů vzniklých jejich činností ve vlastní režii. Společnost dodavatele kontroluje a vyžaduje doklady o zneškodnění. Sanace a rekultivace V roce 2013 nevznikla žádná mimořádná událost s potřebou sanace. Hluk Podnikatelské činnosti společnosti a.s. nezpůsobují žádný hluk. V případě, že společnost prováděla krátkodobé činnosti se zvýšenou hladinou hluku (např. čištění vnitřních povrchů parovodů profukem párou), byla provedena dosažitelná technická a organizační opatření ke snížení hluku na přijatelnou mez. Výroční zpráva a.s. za rok

33 Výzkum a vývoj Společnost a.s. se nezabývá vlastním výzkumem a vývojem; z povahy činnosti generálního dodavatele projektů plyne, že výzkumné a vývojové činnosti promítající se do projektů společnosti zajišťují odborní, kvalifikovaní dodavatelé společnosti. Patenty a licence Společnosti je úplatně poskytována licence k užívání slovní, obrazové i kombinované ochranné známky ŠKODA společností ŠKODA INVESTMENT a.s. Společnost a.s. úplatně poskytuje společnosti Invest s.r.o. podlicenci k užívání slovní, obrazové i kombinované ochranné známky ŠKODA. Výroční zpráva a.s. za rok

34 Dárcovství a sponzorský program Společnost a.s. v roce 2013 nerealizovala sponzorský program. Výroční zpráva a.s. za rok

35 Soudní spory Společnost a.s. je žalována v následujících soudních sporech: Žalobce Ing. Bohuslav Gašparovič Žalobce napadl žalobním návrhem platnost výpovědi, kterou obdržel z pracovně právního poměru od a.s. dne Maximální výši potenciálního závazku a.s. v tomto sporu lze odhadnout na EUR. Žalobce Ing. Jindřich Lukavský Žalobce jakožto bývalý zaměstnanec podal žalobu o určení mzdového zařazení a určení celkové výše náhrady mzdy svým návrhem ze dne S ohledem na skutečnost, že uvedený návrh žalobce je dosti zmatečný, lze odhadnout přibližnou nárokovanou částku žalobce na výši Kč, která představuje potenciální závazek a.s. Žalobce ŠKODA, a.s. V tomto soudním sporu je společnost žalována o částku Kč s příslušenstvím. Potenciální závazek ŠP tedy činí Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši 680 Kč. Výroční zpráva a.s. za rok

36 Výrok auditora Výroční zpráva a.s. za rok

37 Výroční zpráva a.s. za rok

38 Řádná účetní závěrka a.s. k Výroční zpráva a.s. za rok

39 Výroční zpráva a.s. za rok

40 Výroční zpráva a.s. za rok

41 Výroční zpráva a.s. za rok

42 Výroční zpráva a.s. za rok

43 Výroční zpráva a.s. za rok

44 Výroční zpráva a.s. za rok

45 Výroční zpráva a.s. za rok

46 Výroční zpráva a.s. za rok

47 Výroční zpráva a.s. za rok

48 Výroční zpráva a.s. za rok

49 Výroční zpráva a.s. za rok

50 Výroční zpráva a.s. za rok

51 Výroční zpráva a.s. za rok

52 Výroční zpráva a.s. za rok

53 Výroční zpráva a.s. za rok

54 Výroční zpráva a.s. za rok

55 Výroční zpráva a.s. za rok

56 Výroční zpráva a.s. za rok

57 Výroční zpráva a.s. za rok

58 Výroční zpráva a.s. za rok

59 Výroční zpráva a.s. za rok

60 Výroční zpráva a.s. za rok

61 Výroční zpráva a.s. za rok

62 Výroční zpráva a.s. za rok

63 Výroční zpráva a.s. za rok

64 Výroční zpráva a.s. za rok

65 Výroční zpráva a.s. za rok

66 Výroční zpráva a.s. za rok

67 Výroční zpráva a.s. za rok

68 Výroční zpráva a.s. za rok

69 Výroční zpráva a.s. za rok

70 Výroční zpráva a.s. za rok

71 Základní organizační schéma k VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ ŘEDITEL Kancelář generálního ředitele Zmocněnec IMS Finanční ředitel OBCHODNÍ ÚSEK Legenda: ORGÁNY SPOLEČNOSTI GENERÁLNÍ ŘEDITEL ÚSEKY SPOLEČNOSTI Útvary a funkce přímo podřízené generálnímu řediteli Funkce vykonávaná externím subjektem Výroční zpráva a.s. za rok

72 Základní organizační schéma k VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ ŘEDITEL Tajemník Zmocněnec IMS Právník PŘÍPRAVA NABÍDEK INŽENÝRING REALIZACE NÁKUP A KONTRAKTACE Správa a administrace Legenda: ORGÁNY SPOLEČNOSTI GENERÁLNÍ ŘEDITEL ÚSEKY SPOLEČNOSTI Funkce a odbory přímo podřízené generálnímu řediteli Funkce vykonávaná externím subjektem Výroční zpráva a.s. za rok

73 Informace pro akcionáře a investory Osobně (sídlo společnosti) Internetová prezentace (www.skodapraha.cz) Elektronicky na příslušného pracovníka společnosti Výroční zpráva a.s. za rok

74 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 Viz příloha č. 1 Výroční zpráva a.s. za rok

75 Identifikace společnosti Obchodní firma: a.s. Sídlo společnosti: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 372 Datum vzniku společnosti: Doba trvání společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č. ú.: /0100 Telefon: Fax: Internet: (na příslušného pracovníka): Organizační složka v zahraničí: a.s. Organizačná zložka Mochovce kpt. Nálepku 80, Levice, Slovenská republika Uzávěrka obsahu výroční zprávy: Výroční zpráva a.s. za rok

76 Příloha č. 1 Výroční zpráva a.s. za rok

77 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, zpracovaná společností a.s. 1. Schéma vztahů v koncernu Česká republika - Ministerstvo financí a.s. zpracovatel zprávy ČEZ, a. s. ovládající osoba dceřiné společnosti MF ČR dceřiné společnosti ČEZ, a. s. vnučky MF ČR osoby nepřímo ovládané MF ČR vnučky ČEZ, a. s. osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s. pravnučky MF ČR osoby nepřímo ovládané MF ČR pravnučky ČEZ, a. s. osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s. vlastnictví v rámci koncernu vztahy popisované v této zprávě 2. Schéma struktury koncernu viz příloha č. 1 této zprávy 1

78 3. Ovládající osoba a zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. ovládající osoba Společnost: ČEZ, a. s. Se sídlem na adrese: Duhová 2/1444, Praha 4 IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 a.s. ovládaná osoba Společnost: a.s. Se sídlem na adrese: Duhová 2/1444, Praha 4 IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 372 Způsob ovládání: 100% majetkový podíl ovládající osoby v ovládané osobě 4. Abecední seznam propojených osob členů koncernu Poř. č. Název společnosti IČ Sídlo 1 A.E. Wind sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 2 Akenerji Doğalgaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.Ş Akenerji Elektrik Üretim A.Ş Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.Ş. AKCEZ ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.Ş İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No. 15 Kat:3 Oda: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No , K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No.15, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 6 Aken B.V. in liquidation Rotterdam, Bergweg 133-A, PSČ 3037 EE, Nizozemské království 7 AK-EL KEMAH ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 2

79 8 AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.Ş Akka Elektrik Üretim A.Ş. in liquidation Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 15, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 11 Areál Třeboradice, a.s Praha 7, Partyzánská 1/7, Holešovice, PSČ Sofia, Georgi Sava Rakovski street 140, PSČ 1000, Bulharská Bara Group OOD republika 13 B. aircraft, a.s Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, okres Hlavní město Praha, PSČ Baltic Green I sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 15 Baltic Green II sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 16 Baltic Green III sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 17 Baltic Green IV sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 18 BH CAPITAL, a.s. v likvidaci Brno, Příkop 834/4, PSČ BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s Praha 2, Štěpánská 7, CENTRUM F, a.s Praha 2, Blanická 922/25, Vinohrady, PSČ Centrum výzkumu Řež s.r.o Husinec-Řež č.p. 130, PSČ CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o CEZ Bulgaria EAD CEZ Bulgarian Investments B.V CEZ Deutschland GmbH HRB Sarajevo, Sarajevo-Centar, Hadži Idrizova br.20, Bosna a Hercegovina Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království München, Karl-Theodor Str. 69, PSČ 80803, Spolková republika Německo 26 CEZ DISTRIBUTIE SA Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ , Rumunsko 3

80 27 CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Finance Ireland Ltd CEZ Hungary Ltd CEZ Chorzow B.V CEZ International Finance B.V Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika Limerick, Doran Minehane, Crescent House, Upper hartstonge street, Irsko Budapest, Rétköz u. 5, PSČ 1118, Maďarsko Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království 32 CEZ International Finance Ireland Ltd Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko 33 CEZ MH B.V Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království 34 CEZ Nowa Skawina S.A Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ , Polská republika 35 CEZ Poland Distribution B.V Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království 36 CEZ Polska sp. z o.o Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ , Polská republika 37 CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o CEZ Razpredelenie Bulgaria AD Chorzow, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ , Polská republika Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PSČ 1309, Bulharská republika 39 CEZ Romania SA Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2B, Rumunsko 40 CEZ RUS OOO Moskva, Presnenskij val 19, PSČ , Ruská federace 41 CEZ Shpërndarje Sh.A. K H 42 CEZ Silesia B.V Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království 43 CEZ Slovensko, s.r.o Bratislava, Gorkého 3, PSČ , Slovenská republika 44 CEZ Srbija d.o.o Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Republika Srbsko 4

81 45 CEZTel, a.s Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ , Polská republika 47 CEZ Trade Albania Sh.P.K. K D 48 CEZ Trade Bulgaria EAD Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika 49 CEZ Trade Polska sp. z o.o Warszawa, Al. Jerozolimskie 63, PSČ , Polská republika 50 CEZ Trade Romania SRL Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko 51 CEZ Ukraine LLC Kyjev, Velika Vasilkivska street 5, PSČ 01004, Ukrajina 52 CEZ Vanzare SA Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ , Rumunsko 53 CM European Power International B.V Rotterdam, Weena 327, 3013 AL, Nizozemské království 54 CM European Power International s. r. o Bratislava, Lakeside Park, Tomášikova 64, PSČ Slovenská republika 55 CM European Power Slovakia s. r. o Vlčie hrdlo 1, Bratislava , Slovenská republika 56 CSA Services, s.r.o Praha 6, Za Teplárnou 1111/3, PSČ Czech Airlines Handling, a.s Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ Czech Airlines Technics, a.s Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ ČEPRO, a.s Praha 7, Dělnická č.p.213/12, PSČ Česká exportní banka, a.s Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ České aerolinie a.s Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ Český Aeroholding, a.s Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ ČEZ, a. s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ Bohunice a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ Distribuce, a. s Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ ČEZ Distribuční služby, s.r.o Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493/3, Pražské Předměstí, PSČ ČEZ Energetické služby, s.r.o Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ ČEZ Energetické produkty, s.r.o Hostivice, Komenského 534, PSČ ČEZ Energo, s.r.o Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ

82 70 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o Třebíč, Bráfova 16, PSČ ČEZ ICT Services, a. s Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ ČEZ Korporátní služby, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ ČEZ Logistika, s.r.o Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ ČEZ Měření, s.r.o Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ ČEZ Nová energetika, a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ Prodej, s.r.o Praha 4, Duhová 1/425, PSČ ČEZ Teplárenská, a.s Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ Eco Etropol AD Sofia, 140 Georgi Sava Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika 82 Eco-Wind Construction S.A Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 83 Egemer Elektrik Üretim A.Ş Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 84 EGI, a.s. v likvidaci Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ EGP INVEST, spol. s r.o Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ EKOPA D.O.O Tovarniška 18, Krško, PSČ 8270, Republika Slovinsko 87 Elektrárna Dětmarovice, a.s Dětmarovice 1202, PSČ Elektrárna Chvaletice a.s Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ Elektrárna Mělník III., a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ Elektrárna Počerady, a.s Praha 4, Duhová 1444/2 PSČ Elektrárna Tisová, a.s Březová - Tisová 2, PSČ Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ , Polská republika 93 Elektrownia Skawina S.A Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ , Polská republika 94 Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 95 Energetické centrum s.r.o Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ

83 96 ENERGIE KRUPKA, s.r.o Krupka 1, Mariánské nám. 22, PSČ Energotrans, a.s Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ Explosia a.s Pardubice, Semtín 107, PSČ Explosia SK s. r. o Bratislava, Dostojevského rad 5, PSČ , Slovenská republika 101 Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 102 Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 103 FM service s.r.o Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ FOSPOL SK, spol. s r. o. - v likvidácii Humenné, Brestovská 123, PSČ , Slovenská republika 105 Free Energy Project Oreshets EAD Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika 106 GALILEO REAL, k.s Praha 8, Thámova 181/20, PSČ HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci" Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ HOLIDAYS Czech Airlines, a.s Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ Hotelinvest a.s Praha 1, Nekázanka 857/4, PSČ IMOB a.s Praha 8, Thámova 181/20, PSČ in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o Louny, Na Valích 899, Istrochem Explosives a. s Bratislava, Nobelova 34, PSČ Slovenská republika 113 Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 82102, Slovenská republika 114 JESS Invest, s. r. o Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 82102, Slovenská republika 115 JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ Kongresové centrum Praha, a.s Praha 4, 5. května 65, PSČ KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ Letiště Praha, a. s Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ LEVAS KRŠKO d.o.o Tovarniška 18, Krško, PSČ 8270, Republika Slovinsko 120 LOMY MOŘINA spol. s r.o Mořina, okres Beroun, PSČ Martia a.s Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ Mega Energy sp. z o.o Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ , Polská republika 7

84 123 Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 124 MERO ČR, a.s Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ MERO Germany AG HRB 5271 Vohburg an der Donau, MERO-Weg 1, PSČ , Spolková republika Německo 126 MOL-CEZ European Power Hungary Kft Százhalombatta, Olajmunkás út. 2, PSČ 2440, Maďarsko 127 Municipální finanční společnost a.s. zkráceně MUFIS a.s Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ MW Team Invest SRL Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1, PSČ , Rumunsko 129 NERS d.o.o. RU Gacko, Industrijska zona bb, PSČ Bosna a Hercegovina 130 Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o Husinec-Řež č.p. 130, PSČ Ormilk, a.s.v likvidaci Žamberk, PSČ OSC, a.s Brno, Staňkova 557/18a, PSČ Ovidiu Development SRL Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, PSČ , Rumunsko 134 PORCELÁN HOLDING a.s. v likvidaci Praha 2, Trojanova 1993/5, PSČ PPC Úžín, a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ PRISKO a.s Praha 7, Janovského 438/2, PSČ PRODECO, a.s Bílina, Mostecké Předměstí, Důlní 437, PSČ Realitní developerská, a.s Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ Revitrans, a.s Bílina, Důlní 429, PSČ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş Sakarya Elektrik Perakende Satiş A.Ş SD - 1.strojírenská, a.s Bílina, Důlní 437, PSČ SD - Kolejová doprava, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ Adapazarı, SAKARYA, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri No:72 Oda:1, PSČ 54100, Turecko Adapazarı, SAKARYA, Maltepe Mahallesi,Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri No:72 Oda:1, PSČ 54100, Turecko 144 SD - KOMES, a.s Horní Jiřetín, Dolní Jiřetín, U Jezera 3, PSČ

85 145 SD - Rekultivace, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SERENUM, a.s Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ Severočeské mlékárny, a.s. Teplice Teplice, Libušina 2154, PSČ Severočeské doly a.s Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ Shared Services Albania Sh.A. K R Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika 150 SINIT,a.s Ostrava Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ Sky Venture a.s Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci" Praha 2, Jaromírova 64, PSČ STE - obchodní služby spol. s r.o. (zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci Praha 5, Zličín, K metru 312, PSČ a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Invest s.r.o Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ŠKO-ENERGO, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ Taidana Limited HE TEC Varna EAD Telco Pro Services, a. s Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PSČ 3101, Kyperská republika Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská republika Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ Teplárna Trmice, a.s Trmice, Edisonova 453, PSČ Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ Teplo Klášterec s.r.o Klášterec nad Ohří, Jana Ámose Komenského 450, Miřetice u Klášterce nad Ohří, PSČ T E P L O K R K O N O Š E a.s Vrchlabí, Labská 964, PSČ TI Energo, s.r.o Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ THERMAL-F, a.s Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ

86 168 TMK Hydroenergy Power SRL Tomis Team SRL Resita, 48 Primaverii St., 1st floor, Caras-Severin County, PSČ , Rumunsko Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, PSČ , Rumunsko 170 Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o Resslova 972/3, Veveří, Brno, PSČ ÚJV ŘEŽ, a. s Hlavní 130, Řež, Husinec, PSČ VIPAP VERTRIEBS UND HANDELS GmbH f Ternitz, Josef Huber Strasse 6, PSČ 2620, Rakousko 173 VIPAP VIDEM KRŠKO d.d Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Republika Slovinsko 174 VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o Vrchlabí, Labská 964, PSČ Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o Plzeň, Tylova 1581/46, PSČ VZLU TECHNOLOGIES, a.s Praha 9, Letňany, Beranových 130, PSČ Whitelines Industries a.s Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ LEGENDA: dcera ČEZ, a.s. vnučka ČEZ, a.s. pravnučka ČEZ, a.s. prapravnučka ČEZ, a.s. sestra ČEZ, a.s. dcera sestry ČEZ, a.s. vnučka sestry ČEZ, a.s. 10

87 5. Smluvní vztahy Přehled uzavřených smluv V této kapitole jsou vyjmenovány smlouvy, resp. smluvní dodatky uzavřené společností a.s. (dále též ) v roce 2013 s propojenými osobami. NÁZEV DOKUMENTU PROPOJENÁ OSOBA IČO DATUM UZAVŘENÍ / ÚČINNOST SMLOUVY PŘEDMĚT PLNĚNÍ PROTIPLNĚNÍ OBCHODNÍHO PARTNERA Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora nabídek Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE výměna AKU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU koncový jímač Přeúčtování SP x ŠPI OE JE SVBR AKME Přeúčtování ŠP x ŠPI MVE Vojany Přeúčtování ŠP x ŠPI BRUSH pro SE Přeúčtování ŠP x ŠPI EMO chlazení chl. gen Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO A Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 11

88 Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO OpravaTG Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU rekonstrukce - SSZaSHZ Přeúčtování ŠP x ŠPI EMO3,4 montáž gen Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Rekonstrukce surové vody Přeúčtování EBO demontáž. stroj Přeúčtování ŠPI x ŠP PPC Duslo Přeúčtování ŠPI x ŠP PP Turow přeúčtování ŠPI x ŠP AXYS Engine Přeúčtování ŠPI x ŠP EPC Maoče Přeúčtování ŠPI x ŠP_ CPP Zemplín Přeúčtování ŠPI x ŠP OE Maoče Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora nabídkové činnosti Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 12

89 Přeúčtování ŠPI x ŠP PP Turow Přeúčtování ŠPI x ŠP Indie Bihar Přeúčtování ŠPI x ŠP YunusEmre Přeúčtování ŠP x ŠP EOR reverz Přeúčtování ŠPI x ŠP EnergoPro Gruzie Přeúčtování ŠPI x ŠP Nový zdroj ŽT Přeúčtování ŠPI x ŠP vývod tepla Sokolov Přeúčtování ŠPI x ŠP KIMIII Indonesie Přeúčtování ŠPI x ŠP A. T. Kearney Přeúčtování ŠPI x ŠP EPC600MWe Moskva Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora nabídkové činnosti Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora nabídkové činnosti Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 13

90 Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtování ŠPI x ŠP EPC DeNOx Přeúčtování ŠPI x ŠP EPC Karagandinská Přeúčtování ŠPI x ŠP CCPP Komsomolsk Přeúčtování ŠP x ŠPI EPC Kargandinska Přeúčtování ŠP x ŠPI EPC DeNOx Přeúčtování ŠP x ŠPI CCPP Komsomolsk Přeúčtování ŠP x ŠPI AXYSEngine Přeúčtování ŠP x ŠPI Vývod tepla Soko Přeúčtování ŠP x ŠPI Ekologizace Přeúčtování ŠP x ŠPI BRUSH Přeúčtování ŠP x ŠPI Maoče Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 14

91 Přeúčtování ŠP X ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI tebo Přeúčtování ŠP x ŠPI OE JE SVBR Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtování ŠP x ŠPI DUSLO SALA Přeúčtování ŠPI x ŠP Planá nad Lužnicí Přeúčtování ŠP x ŠPI marketing /3/26 Fakturace činnosti Marketing SM Škoda Praha, použití korporátního loga Přeúčtování ŠP x ŠPI Turow Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU, ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 15

92 Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI JE SVBR Přeúčtování ŠP x ŠPI EBO Přeúčtování ŠP x ŠPI AXYS Přeúčtování ŠP x ŠPI U.S. Steel Přeúčtování ŠP x ŠPI Indie Přeúčtování ŠP x ŠPI ŽT Přeúčtování ŠP x ŠPI Komsomolsk Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 16

93 Přeúčtování ŠP x ŠPI Spolchemie Přeúčtování ŠP x ŠPI EOR Přeúčtování ŠP x ŠPI DeNox Přeúčtování ŠP x ŠPI Lovochemie Přeúčtování ŠP x ŠPI SP Přeúčtování ŠP x ŠPI A.T.Kearney Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja Přeúčtování ŠP x ŠPI Gruzie Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI Planá Přeúčtování ŠP x ŠPI Moskva Přeúčtování ŠP x ŠPI Indonésie Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 17

94 Přeúčtování ŠP x ŠPI Kazachstán Přeúčtování ŠP x ŠPI Alpiq Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI teplárna ČB Přeúčtování ŠP x ŠPI Duslo Přeúčtování ŠP x ŠPI Metodika Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtování ŠP x ŠPI Alpiq Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI U.S.Steel Přeúčtování ŠP x ŠPI Mělník Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 18

95 Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI teplárna Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja Přeúčtování ŠP x ŠPI Lovochemie Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI Planá Přeúčtování ŠP x ŠPI Kazachstán Přeúčtování ŠP x ŠPI Moskva Přeúčtování ŠP x ŠPI Indonesie Přeúčtování ŠP x ŠPI Gruzie Přeúčtování ŠP x ŠPI Indie Přeúčtování ŠP x ŠPI Komsomolsk Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 19

96 Přeúčtování ŠP x ŠPI DeNox Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtování ŠP x ŠPI EBO Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE, EDU Přeúčtování ŠP x ŠP Duslo Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 20

97 Přeúčtování ŠP x ŠPI SR Kotle Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE /5/27 Fakturace Podpora n/r fáze Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přeúčtování ŠP x ŠPI EMO Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDUEDU, ETE Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 21

98 Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora n/r fáze Přeúčtování ŠP x ŠPI Metodické řízení Přeúčtování ŠP x ŠPI Indonésie Přeúčtování ŠP x ŠPI Moskva Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI Alpiq Přeúčtování ŠP x ŠPI Spolchemie Přeúčtován ŠP x ŠPI U.S.Steel Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 22

99 Přeúčtován ŠP x ŠPI ČB Přeúčtován ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtován ŠP x ŠPI Mělník Přeúčtován ŠP x ŠPI Teplice Přeúčtován ŠP x ŠPI_EPC Přeúčtován ŠP x ŠPI_EOR Přeúčtován ŠP x ŠPI Axys Přeúčtován ŠP x ŠPI Duslo Přeúčtován ŠP x ŠPI EPC Přeúčtován ŠP x ŠPI Planá Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU, ETE Přeúčtován ŠP x ŠPI Marketing Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 23

100 Přeúčtování ŠP x ŠPIEDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI Duslo Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI NJZ ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI EMO Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 24

101 Přeúčtování ŠP x ŠPI Metodické řízení Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora n/r fáze Přeúčtován ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtován ŠP x ŠPI Alpiq Přeúčtován ŠP x ŠPI Indonésie Přeúčtován ŠP x ŠPI Teplice Přeúčtován ŠP x ŠPI Mělník Přeúčtován ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtován ŠP x ŠPI ČB Přeúčtován ŠP x ŠPI Planá Přeúčtován ŠP x ŠPI Karagandinská Přeúčtován ŠP x ŠPI DeNox Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 25

102 Přeúčtován ŠP x ŠPI Plevlja Přeúčtován ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtován ŠP x ŠPI Moskva Přeúčtován ŠP x ŠPI U.S. Steel Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přeúčtování ŠPI x ŠP ETE Přeúčtován ŠP x ŠPI Indie Přeúčtován ŠP x ŠPI DeNox Přeúčtován ŠP x ŠPI ČB Přeúčtován ŠP x ŠPI EOR Přeúčtován ŠP x ŠPI U.S.STEEL Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 26

103 Přeúčtován ŠP x ŠPI Spolchemie Přeúčtován ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtován ŠP x ŠPI Mělník Přeúčtován ŠP x ŠPI Teplice Přeúčtován ŠP x ŠPI Varna Přeúčtován ŠP x ŠPI Unipetrol Přeúčtován ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtován ŠP x ŠPI Metodické řízení Přeúčtován ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtován ŠP x ŠPI ENO Přeúčtován ŠP x ŠPI Duslo Přeúčtován ŠP x ŠPI ENO Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 27

104 Přeúčtován ŠP x ŠPI Metodické řízení Přeúčtován ŠP x ŠPI EDU Přeúčtován ŠP x ŠPI EDU Přeúčtován ŠP x ŠPI EDU Přeúčtován ŠP x ŠPI EDU Přeúčtován ŠP x ŠPI EDU Přeúčtován ŠP x ŠPI Plevlja Přeúčtován ŠP x ŠPI Alpiq Přeúčtován ŠPI x ŠP Marketing Přeúčtován ŠP x ŠPI EPC Přeúčtování ŠP x ŠPI Velké kapušany Přeúčtován ŠP x ŠPI Spolchemie Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 28

105 Přeúčtován ŠP x ŠPI Unipetrol Přeúčtován ŠP x ŠPI ELE Přeúčtován ŠP x ŠPI NOx Přeúčtován ŠP x ŠP ČBI Přeúčtován ŠP x ŠPI U.S.Steel Přeúčtován ŠPI x ŠP Metodické řízení Přeúčtován ŠPI x ŠP Podpora Přeúčtován ŠP x ŠPI DeNOx Přeúčtován ŠP x ŠPI VARNA Přeúčtován ŠP x ŠPI ELE Přeúčtován ŠP x ŠPI NOx Přeúčtován ŠP x ŠPI ČB Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 29

106 Přeúčtován ŠP x ŠPI Plevlja Přeúčtován ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtován ŠP x ŠPI Unipetrol Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 30

107 Přeúčtování ŠP x ŠPI Metodické řízení Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora n/r fáze Přeúčtování ŠP x ŠPI kotle Přeúčtování ŠP x ŠPI Gardabani Přeúčtování ŠP x ŠPI denox Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE Přeúčtování ŠP x ŠPI Chvaletice Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 31

108 Přeúčtování ŠP x ŠPI Gardabani Přeúčtování ŠP x ŠPI ŽT Přeúčtování ŠP x ŠPI Varna Přeúčtování ŠP x ŠPI Teplice Přeúčtování ŠP x ŠPI Mělník Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI ČB Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing Přeúčtování Metodické řízení Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace Přefakturace 32

109 Přeúčtování ŠPI x ŠP Podpora n/r fáze Dodatek č. 1 Confidentiality agreement 2011-NCNDCA Dodatek č. 3 k dílčí smlouvě o nájmu vozidel (autopůjčovna) , Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb Dodatek č. 5 k dílčí smlouvě o Full Service leasingu ČEZ SM DO _2009 Dodatek č. 7 k dílčí smlouvě o Full service leasingu ČEZ SM DO _2009 občerstvení - salonky na r Zajištění občerstvení v reprezentačních prostorech (salonky) Pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu od Pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti Aeneas Power AG Invest s.r.o. ČEZ Korporátní služby, s.r.o. - ČEZ, a.s. - Poskytovatel ČEZ Korporátní služby, s.r.o. - Pronajímatel ČEZ Korporátní služby, s.r.o. - Pronajímatel ČEZ Korporátní služby, s.r.o. - ČEZ Korporátní služby, s.r.o. - ČEZ, a. s. - ČEZ, a. s Přefakturace Přefakturace Dohoda o mlčenlivosti Dohoda o mlčenlivosti Změna některých článků Změna některých článků Změna některých článků Změna některých článků Změna některých článků Změna některých článků Změna některých článků Změna některých článků Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 33

110 Pojištění léčebných výloh - služební cesty DENOx EMĚ I - dokumentace TP ŠPI pro zakázku č Steam Turbine 100 MW, Moerdijk , TP ŠPI OKHA Port, CPP 1000 MW, Indie , TP ŠPI RFP HARIR Power Plant , TP ŠPI EMO - Podpora pro spouštěcí práce , TP ŠPI Teplárna USSK - čištění kotlů , TP ŠPI ČEZ, a. s Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 34

111 TEKO - Generální oprava TG , TP ŠPI ŠPI práce pro ŠP Ugljevik BaH Předkvalifikace EMO - odborný dozor , TP ŠPI Studie proveditelnosti - Karachi, Pákistán , TP ŠPI EDU - výměna olejových souprav , TP ŠPI Vyřazování JE z provozu - Německo TP ŠPI (příloha nelze otevřít) Hodiny ŠPI EDU - rekonstrukce eliminátorů Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 35

112 Hodiny ŠPI Adiyaman Golbasi, Turecko Technická pomoc ŠPI-New Talkha č. zakázky Hodiny ŠPI OE - Gardabani 230 MW Hodiny ŠPI Denitrifikace kotlů K1,K2 v Žilinské teplárenské Hodiny ŠPI SUSEN - tlakovodní smyčka Hodiny ŠPI SUSEN - simulace těžké havárie Hodiny ŠPI EDU Zčitelňování Hodiny ŠPI EDU - Zapracování modifikací Hodiny ŠPI ETE D102 Dopady změn legislativy Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 36

113 Hodiny ŠPI Náhrada systému EPS Cerberus Hodiny ŠPI EDU Rek. zdrojů 4. systémů Hodiny ŠPI FS Nový zdroj pro EJ, Unipetrol Hodiny ŠPI Varna - ekologizace zdroje Hodiny ŠPI na realizaci 1. fáze projektu - 3x200MW - KIM III, Medan Indonésie Hodiny ŠPI EPC 1x220MW - Pljevlja, ČH Hodiny ŠPI IEC Izrael - Technická pomoc Hodiny ŠPI ETE - B530 - Příčné hrazení, TP Hodiny ŠPI Spolchemie - FS - Paroplyn 40MW Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 37

114 Hodiny ŠPI EDU - Rekonstrukce SSZ a ASHZ Hodiny ŠPI Ekologizace teplárny Planá Zahraniční cestovné - Škoda Praha Invest - ostatní činnosti Letenky JAR - M. Mostecký, V. Chaloupka Hodiny ŠPI Synthesia - Teplárna Zelená louka Hodiny ŠPI JAR ISS Fáze Hodiny ŠPI Thar, Block II, Pakistan Hodiny ŠPI EMO 2 - separártory, uvedení do provozu Hodiny ŠPI ETE- Rekonstrukce potrubních řadů Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 38

115 Hodiny ŠPI EG-37-CZ Ostatní činnosti Hodiny ŠPI - Produktový management - EG-37-CZ Hodiny ŠPI Termolebrija, 1x99MW, Kolumbie Hodiny ŠPI VE Mangla, Pákistán Hodiny ŠPI Buyukefe 140 MW CCGT, Turecko Hodiny ŠPI Navoi 450MW CCGT, Uzbekistán Hodiny ŠPI EDU- Provoz TA 10,20 bez TVD Hodiny ŠPI NJZ ETE- Přivedení surové vody Hodiny ŠPI Mělníksnížení emisí NOx-K Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 39

116 Hodiny ŠPI Opatoviceretrofit kotelny Hodiny ŠPI ETEpřívodní řády surové vody Hodiny ŠPI U.S.Steelkotelna 1.etapa-K Hodiny ŠPI EDU- Aktualizace projektové databáze Hodiny ŠPI EDU- Přepojení čerpadel PV Hodiny ŠPI SPOLCHEMIE-výrobna el. energie Hodiny ŠPI EDU, ETE- Projektová dokumentace Hodiny ŠPI Alpiq Generation- Snížení emisí Hodiny ŠPI ENO B- Oprava VT RZRV,NT RZZV Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 40

117 cestovní náklady spojené s vedením GO generátoru - ing. Březina Hodiny ŠPI EPC 1x220 MW Pljevlja, ČH Hodiny ŠPI EDU- Koncový jímač tepla Hodiny ŠPI ETE? Rekonstrukce surové vody Hodiny ŠPI EPC- 600MWe CCPP, Moskva, Rusko Hodiny ŠPI EPC 2x165MW KIM III, Indonésie Hodiny ŠPI ENO A- Nový zdroj-fluidní kotel Hodiny ŠPI Energo Pro CCPP, Gruzie Hodiny ŠPI EORreverz. Soustr - mark. průzk Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 41

118 Hodiny ŠPI Dodání dokument. v AXYS Engine Hodiny ŠPI EPC DeNOx K3+K Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 42

119 Hodiny ŠPI PPC Duslo Hodiny ŠPI EPC 300MW Kakanj, B a H Hodiny ŠPI EDU-Obnova pružinových závěsů El.Kureimat - TP ŠPI - odstranění PL, seřízení a opravy MaR Hodiny ŠPI EDU a ETE- Projektová dokumentace-ig Hodiny ŠPI EDU-Koncový jímač tepla-na Hodiny ŠPI Dodání dokumentace Axsys-IG Hodiny ŠPI Dodávka středotlakých kotlů-na Hodiny ŠPI Indonésie Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky 43

120 Hodiny ŠPI Unipetrol Litvínov Hodiny ŠPI Lovochemie TDI Hodiny ŠPI ing. Březina přeúčtování z ŠPI - diety - náklady spojené s vedením GO generátoru cestovní náklady spojené s vedením GO generátoru - Ing. Březina ELK - TP ŠPI - navýšení objednávky pro práce na PL, WI+ claim hitachi ELK - TP ŠPI -ND -zajištění dodávky ND a dodatečných dodávek pro PL +WI + hitachi claim Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky Peněžní Plnění dle objednávky :06 Peněžní Plnění dle objednávky :37 Peněžní Plnění dle objednávky :58 Peněžní Plnění dle objednávky :49 Peněžní Plnění dle objednávky Všechny shora popisované smluvní vztahy byly uzavřeny, resp. všechna plnění byla poskytována, za obvyklých smluvních a obchodních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ŠKODA PRAHA a.s. z nich nevznikla žádná újma. 44

121 6. Jiné vztahy a.s. neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. 7. Ostatní informace 7.1. Důvěrnost údajů Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou: součástí obchodního tajemství ČEZ, a. s., součástí obchodního tajemství a.s., součástí obchodního tajemství propojených osob, dále informace, které byly za důvěrné označeny jakoukoliv osobou, která je součástí koncernu, a veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících koncern. Z tohoto důvodu tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 neobsahuje: informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech ani jiných finančních částkách, informace o množství Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 auditorem Název auditorské společnosti: Ernst & Young Audit, s.r.o. Číslo osvědčení auditorské společnosti: 401 Jméno a příjmení auditora: Martin Skácelík Číslo osvědčení: 2119 Správnost údajů uvedených v této zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 podléhá ověření auditorem. Stanovisko auditora je uvedeno ve výroční zprávě a.s. za rok

122 8. Závěr Zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 ke dni bylo zajištěno statutárním orgánem a.s. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením maximálního úsilí. Zpráva byla předložena k projednání dozorčí radě. Dozorčí rada v souladu s ustanovením článku 12 odst. 8 písm. d) platného znění stanov společnosti a.s. projednala na svém zasedání č. 4/2014 zprávu představenstva společnosti a.s. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a konstatovala, že k ní nemá výhrady. S ohledem na časovou příslušnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 je tato zpracována v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k V Praze dne

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem cesta za úspěchem malé radosti e-mail dospívání na cestě ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2014 návrhářka krajina pro život jediný kontakt osudové setkání za obzorem výhra 20 minut SEZONA

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: K 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 12,4 % Vlastní kapitál vzrostl o 17.129 tis. Kč Růst provozního zisku o 22,4 % Tržby meziročně vzrostly o 62.585

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2015 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2015 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu.

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu. Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1471 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více