ČÍSELNÍK STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSELNÍK STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV"

Transkript

1 Verze : 4.3 ČÍSELNÍK STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SSHR [ Datum čas načtení dat: / 9:44:48 ] 1 HR Hmotné rezervy MJ se neuvádí HR-1. Potraviny 1 HR Pšenice t HR Žito t HR Ječmen t HR Kukuřice t HR Žitovec t HR Rýže loupaná t HR Hrách jedlý t HR Čočka jedlá t HR Fazol jedlý t HR Škrob t HR Cukr krystal t HR Maso t HR Masové konzervy tis. ks HR Máslo stolní t HR Sýry t HR Surové rostlinné oleje t HR Líh rafinovaný l HR Sůl kamenná t HR Káva zelená t HR-2. PHM 1 HR Ropa t HR Primární benzin - poloprodukt t HR Plynový olej - poloprodukt t HR Benzin automobilní t HR Nafta motorová t HR Petrolej letecký t HR Petrolej technický t HR Olej motorový t HR Olej převodový t HR Topný olej do 1% S t HR Topný olej nad 1% S t HR Olej tankový t HR Topné oleje t HR-3. Technické suroviny 1 HR Chemický uranový koncentrát kg HR Slída kg HR Kaučuk přírodní t HR Kaučuk syntetický t HR Parafin t HR Borité suroviny t HR PES technické vlákno t HR PAD kordové hedvábí t HR Usně vrchové dm2 HR Usně spodkové t HR-4. Textilní suroviny 1 HR Bavlna dlouhovlákná t HR Bavlna ostatní t HR Vlna jemná t HR Vlna střední t HR-5. Kovy 1 HR Ferosilicium t HR Feromangan aff. t HR Feromangan uhlíkatý t HR Ferochrom t HR Ferowolfram t HR Ferovanad t HR Feromolybden t HR Ferotitan t HR Nikl t HR Kobalt t HR Měď t Datum a čas tisku: / 12:14 Strana: 1 / 6

2 HR Hliník t HR Olovo t HR Zinek t HR Cín t HR Kadmium t HR Rtuť t HR Chrom t HR Křemík t HR Mangan t HR Hořčík t HR Zlato kg HR Stříbro kg HR Platina kg HR Rhodium kg HR Paládium kg 2 MR Mobilizační rezervy MJ se neuvádí MR-1. Výrobky, komponenty, suroviny a materiál pro výrobu trhavin a munice ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR-2. Nástroje, stroje a zařízení pro výrobu trhavin a munice kg MR , , ks MR-3. Výrobky, materiál a komponenty pro výrobu detekčních prostedků ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR ks MR-4. Nástroje, stroje a zařízení pro výrobu detekčních prostředků ks MR ks MR-5. Materiál a komponenty pro výrobu a opravy ochranných prostředků ks MR ks MR-5.2. nevyužito ks MR ks MR-6. Materiál a komponenty pro opravy pásové techniky ks MR ks MR ks MR-7. Materiál, komponenty a zařízení pro opravy radiové ks MR ks 3 PZ Pohotovostní zásoby MJ se neuvádí PZ-1. MZe - Nouzové zásobování pitnou vodou 1 PZ-1.1. Náhradní zdroje el.energie ks PZ Náhradní zdroje el.energie - Přívěs ks PZ Elektrocentrály do 7,5 kva ks PZ Elektrocentrály od 7,5-30 kva ks PZ Elektrocentrály od 30 kva - 75 kva ks PZ Elektrocentrály od 75 kva a více ks PZ Náhradní zdroje el.energie - Kontejner ks PZ Elektrocentrály do 7,5 kva ks PZ Elektrocentrály od 7,5-30 kva ks PZ Elektrocentrály od kva ks PZ Elektrocentrály od 75 kva a více ks PZ-1.2. Čerpadla ks PZ Čerpadla kalová ks PZ Čerpadla na pitnou vodu ks PZ Požární stříkačky ks Datum a čas tisku: / 12:14 Strana: 2 / 6

3 PZ Příslušenství k čerpadlům ks PZ-1.3. Technika pro pitnou vodu ks PZ Autocisterny na pitnou vodu ks PZ Autocisterny na pitnou vodu do 7 m3 ks PZ Autocisterny na pitnou vodu nad 7 m3 ks PZ Cisternové přívěsy ks PZ Cisternové přívěsy 1 m3 ks PZ Cisternové přívěsy 2 m3 ks PZ Cisternové přívěsy 3 m3 ks PZ Cisternové přívěsy 4 m3 ks PZ Kontejnery na pitnou vodu ks PZ Kontejnery na pitnou vodu 2 m3 ks PZ Kontejnery na pitnou vodu 3 m3 ks PZ Nosiče kontejnerů ks PZ Nosiče kontejnerů 3 t ks PZ Nosiče kontejnerů 5 t ks PZ Nosiče kontejnerů více než 5 t ks PZ Trubky tlakové PE ks PZ Úpravny vody ks PZ-1.4. Přepravní technika ks PZ Autocisterny na PHM ks PZ Autojeřáb ks PZ Autofekál ks PZ Auto nákladní ks PZ Auto nákladní valník ks PZ Auto nákladní sklápěcí ks PZ Auto nákladní tahač ks PZ Autodílna ks PZ Další technika ks PZ Ostatní - valníková nástavba ks PZ Ostatní - přívěs podvalník ks PZ Ostatní ks PZ-1.5. Kompresory ks PZ-1.6. Zemní stroje ks PZ Rypadlo ks PZ Autobagr ks PZ Nakladač ks PZ Přídavná zařízení ks PZ-2. MZe - Likvidace nebezpečných nákaz zvířat a rostlin 1 PZ-2.1. Porážecí souprava na skot, prasata a ovce ks PZ-2.2. Porážecí souprava na drůbež ks PZ-2.3. Přepravní a obslužná technika ks PZ El.generátor soustrojí 30 kva ks PZ El.generátor soustrojí 15 kva ks PZ WAP ks PZ Souprava pěnogenerátor soupr. PZ Auto speciál LIAZ ks PZ Přívěs nákladní valník ks PZ Auto TATRA 815 ks PZ Kontejnery ks PZ-3. MD - Obnova sjízdnosti sítě dopravních cest ks PZ-3.1. Obnova železniční sítě ks PZ Železniční svršek a technické prostředky ks PZ Dřevěné pražce ks PZ Betonové pražce ks PZ Kolejnice ks PZ Drobný svrškový materiál ks PZ Výhybky, výhybkové pražce ks PZ Pokladače KP ks PZ Stroje pro úpravu svršku ks PZ Jeřáby kozlíkové ks PZ Soupravy stavební ks PZ Podvozky ks PZ Železniční mostní materiál a technické prostředky ks PZ IP nosníky (včetně příslušenství) ks PZ ŽM-16 (včetně příslušenství) ks Datum a čas tisku: / 12:14 Strana: 3 / 6

4 PZ Pilíř železniční mostní (PIŽMO) ks PZ Univerzální polní lešení (UPOL) ks PZ Univerzální nakládací ocelová rampa (UNOR) ks PZ Hranoly, fošny ks PZ Stavební prostředky k ŽM-16/M ks PZ Stavební soupravy mostní ks PZ Závěsy ks PZ Hydraulická zdvihací zařízení ks PZ Čluny a pontony ks PZ Beranidla ks PZ Montážní prostředky ks PZ Elektromaterál pro obnovu železniční sítě ks PZ Trakční vedení ks PZ Trakční měnírny a transformovny ks PZ Napájecí zabezp.zařízení 6kV ks PZ Zabezpečovací a sdělovací materiál pro obnovu železniční sítě ks PZ Nouzová staniční zabezp.zařízení ks PZ Souprava pomocného návěstidla a předvěsti (ANP) soupr. PZ Ostatní zab.mat.(výh.zámky, výkolejky, štítky, skříně na klíče) ks PZ Zabezpečovací kabely ks PZ Ostatní sdělovací mat.(tel.přístroje, tel.ústředny) ks PZ Sdělovací kabely ks PZ Technické prostředky kolové a pásové ks PZ Auta nákladní ks PZ Tahače ks PZ Návěsy ks PZ Autocisterny PHM ks PZ Přívěsy cisternové PHM ks PZ Prostředky pro přepravu a skladování PHM ks PZ Autojeřáby ks PZ Autodílny ks PZ Přívěsy speciální ks PZ Přívěsy nákladní ks PZ Vyprošťovací tanky ks PZ Auta speciální ks PZ Náhradní zdroje el.energie ks PZ Elektrocentrály do 7,5 kva ks PZ Elektrocentrály od 7,5-30 kva ks PZ Elektrocentrály od kva ks PZ Elektrocentrály od 75 kva a více ks PZ Rozvodné sítě ks PZ Osvětlení pracoviště ks PZ Nářadí a pomocné prostředky ks PZ Nářadí a pomocné prostředky motorové ks PZ Nářadí a pomocné prostředky elektrické ks PZ Nářadí a pomocné prostředky pneumatické ks PZ Nářadí a pomocné prostředky ruční ks PZ Nářadí a pomocné prostředky svářecí ks PZ Materiál spojovací ks PZ Měřičské pomůcky ks PZ Ostatní materiál ks PZ Hospodářský a výstrojní materiál ks PZ Materiál pro kolejová vozidla (KV) ks PZ Dokumentace ks PZ Materiál jinde neuvedený ks PZ Palety ks PZ-3.2. Obnova silniční sítě ks PZ Těžká mostová souprava TMS ks PZ Mostová souprava MS ks PZ Střední mostová souprava SMS ks PZ Pontonová mostní souprava PMS ks PZ Pilíř železniční mostní PIŽMO ks PZ Manipulační materiál ks PZ-4. MZ - Rozšíření lůžkového kapacity nemocnic 1 PZ-4.1. SET 2000 ks PZ-5. MZ - Zabezpečení prostředků zdravotnictví 1 Datum a čas tisku: / 12:14 Strana: 4 / 6

5 PZ-5.1. Antivirotikum ks PZ-5.2. Prostředky biologické ochrany ks PZ Přepravní ochranný prostředek ks PZ Izolační ochranný prostředek ks PZ-5.3. Ochranný materiál ks PZ Ochranné polomasky FFP3 ks PZ Ochranné brýle ks PZ Ochranné oděvy splňující EN ks PZ-6. MV - Prostředky pro likvidaci požárů 1 PZ-6.1. Hasivo - pěnidlo na polární kapaliny (Moussol) ks PZ-6.2. Hasivo - pěnidlo na nepolární kapaliny (Sthamex) ks PZ-6.3. Hasivo - speciální s vysokým ochlazovacím účinkem ks PZ-7. MV - Prostředky pro odstraňování následků povodní a ropných havárií ks PZ-7.1. Prostředky pro čerpání a přepravu vody ks PZ Čerpadla a čerpací stanice ks PZ Kontejnery ks PZ Hadice ks PZ-7.2. Protipovodňové zábrany ks PZ Protipovodňové stěny ks PZ Protipovodňové pytle ks PZ Plničky pytlů ks PZ-7.3. Vysoušeče zdiva ks PZ Vysoušeče teplovzdušné ks PZ Vysoušeče kondenzační ks PZ Vysoušeče kondenzační - kondenzát do 30l/den ks PZ Vysoušeče kondenzační - kondenzát nad 30l/den ks PZ-7.4. Prostředky na ropné havárie ks PZ Sběrače nečistot ks PZ Olejové separátory ks PZ-8. MV - Zabezpečení náhradních zdrojů el.energie 1 PZ-8.1. Elektocentrály ks PZ Elektrocentrály do 7,5 kva ks PZ Elektocentrály od 7,5 kva do 30 kva ks PZ Elektocentrály od 30 kva do 75 kva ks PZ Elektocentrály od 75 kva a více ks PZ-8.2. Kabelová souprava soupr. PZ-9. MV - Prostředky pro detekci a dekontaminaci ks PZ-9.1. Prostředky pro detekci ks PZ Detekční přístroje ks PZ Mobilní prostředky chemického a radiačního průzkumu ks PZ TACHP ks PZ Plynotěsná komora TACHP ks PZ Přívěs pro převoz plynové komory TACHP ks PZ-9.2. Prostředky pro dekontaminaci ks PZ Kontejner pro odvoz kontamin.kapalných odpadů ks PZ Zařízení pro dekontaminaci osob ks PZ Dekontaminační jednotka - přívěs ks PZ Dekontaminační jednotka osob - kontejner ks PZ Zařízení pro dekontaminaci techniky ks PZ Nosič CTS ks PZ-10. MV - Prostředky pro zabezpečení činnosti IZS ropnými produkty ks PZ Cisternový kontejner s možností plnění PHM do automobilové techniky ks PZ-11. MV - Prostředky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při ks doprav.nehodách PZ Kontejner vyprošťovací ks PZ Automobil vyprošťovací ks PZ-12. MV - Prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva ks PZ Kontejner pro nouzové přežití obyvatelstva ks PZ Mobilní malé úpravny vody ks PZ Stany pro základnu humanitární pomoci ks PZ-16. MPO - Přídělový lístek 1 PZ Egutér ks PZ Souprava pro tisk přídělových lístků soupr. PZ Ceninový papír ks Datum a čas tisku: / 12:14 Strana: 5 / 6

6 PZ-17. SSHR - Řešení ropné nouze 1 PZ Náhradní zdroje elektrické energie ks PZ Elektrocentrály od 7,5 kva do 30 kva ks PZ Elektrocentrály od 30 kva do 75 kva ks PZ-18. MV - Prostředky pro trhací práce a pyrotecnickou činnost ks PZ Výbušniny ks PZ Trhaviny ks PZ Náložky TNT ks PZ Náložky speciální ks PZ Trhavina plastická ks PZ Trhavina šupinková TNT ks PZ Iniciátory ks PZ Pyrotechnické prostředky ks PZ Pyrotechnické prostředky dýmotvorné ks PZ Pyrotechnické prostředky světelné ks PZ Pomocné prostředky ks PZ-19. SÚJB - Detekce nebezpečných látek ks PZ Prostředky pro detekci ks PZ TACHP ks PZ Plynová komora TACHP ks PZ Přívěs pro převoz PK TACHP ks 4 ZHP SSHR - Zásoby pro humanitární pomoc MJ se neuvádí ZHP-1. Konzervované dávky potravin ks ZHP-2. Humanitární balíček ks ZHP-3. Přikrývky a spací pytle ks ZHP-3.1. Přikrývky ks ZHP-3.2. Spací pytle ks ZHP-4. Oděvy ks Datum a čas tisku: / 12:14 Strana: 6 / 6

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ. 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ. 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou

Více

oborové členění katalogu Made in CZ Industry

oborové členění katalogu Made in CZ Industry oborové členění katalogu Made in CZ Industry DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje

Více

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR Ing. Vojtěch Kolmaš, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Jindřich Vymětal Praha 2007 @ Ministerstvo obrany České republiky AVIS, duben 2007 ISBN 978-80-7278-382-3

Více

Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu

Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,

Více

- 36 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností

- 36 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností - 36 - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností Obor činnosti 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU P R A H A 2 0 0 6 ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905-20080101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3 1.1 Národní

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905_20100101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 905_20100101 Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

KONTEJNER NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA

KONTEJNER NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA KONTEJNER NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 2007 Kontejner automobilový pro nouzové přežití (typové označení KANP 50) je určen k rychlé, účinné a neodkladné pomoci

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva Nouzové přeţití Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva 2007 OBSAH 1 ORGANIZACE NOUZOVÉHO PŘEŢITÍ... 3 1.1 ÚVOD...

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Slovník pojmů a techniky. HZS MSK a OKD, HBZS, a.s.

Slovník pojmů a techniky. HZS MSK a OKD, HBZS, a.s. Slovník pojmů a techniky HZS MSK a OKD, HBZS, a.s. r. 2011-2012 1 Tento dokument vznikl na základě spolupráce záchranářů OKD, HBZS, a.s. a HZS MSK v rámci projektu,,komplexní vzdělávací program pro pracovníky

Více

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. 1 k č.j. HSPM-3576-3/2011 ÚE Počet listů: 8 Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové

Více

Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ PŘI ŘEŠENÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH V PODNIKU S CÍLEM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ PŘI ŘEŠENÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH V PODNIKU S CÍLEM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ PŘI ŘEŠENÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH V PODNIKU S CÍLEM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Vojtěch Vaněček Zelené údolí 309, 403 21 Ústí

Více