Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září Rok v Banja Luce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce"

Transkript

1 VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině. Děkuji vám všem, kteří jste mě po celou dobu mé služby jakýmkoliv způsobem podporovali. Někteří z vás jste přišli na mou prezentaci, která proběhla v neděli v kostele ČCE Braník a již jste díky tomu toto celkové shrnutí a hodnocení slyšeli. Tento dopis je tedy určen především těm, kteří jste na prezentaci neměli možnost přijít. Přeji vám všem příjemné čtení a především hodně Božího požehnání do dalšího roku Eliška

2 2 V Banja Luce jsem pracovala pro organizace EUS BiH (Evangelikální Sdružení studentů (www.eus.ba), jež je součástí mezinárodního společenství IFES (www.ifesworld.org)). Banjalucký tým jsme tvořili David Symon a já. Další spolupracovníky jsme měli ve městě Sarajevo a Zenica. Cíle pro rok 2010/2011 a) Studentská studijní biblická skupinka při univerzitě v Banja Luce- její růst, jak co do počtu, tak i po duchovní stránce Počet spíš kolísal, i tak ale ti, kdo chodili, rostli v poznání Ježíše skrze čtení Janova evangelia b) Pozvat 2 studenty, aby dali svůj život Ježíši a následovali ho. : ( c) Zapojit Nevena (jediný obrácený student v EUS Banja Luka) do plánování Biblické skupinky a organizace dalších aktivit BYL SKVĚLÝ! d) Navázat se studenty, kteří byli na evangelizačním táboře v létě 2010 e) Přivést 10 studentů na tábor v létě 2011 Z BL s námi jeli jen 3 f) Poznat se s novými 15 studenty Těch jsme nakonec poznali mnohem více g) Příprava 5ti před-evangelizačních / evangelizačních událostí během roku h) Modlit se za více pracovníků (ptát se lidí, zda by se nechtěli stát dlouhodobými pracovníky v Banja Luce), prohlubování partnerství s českými sbory, českým hnutím IFES a hostování krátkodobých tymů MODLILI JSME SE, PROHLUBOVALI A HOSTOVALI : )

3 3 Struktura aktivit a počet studentů v nich zahrnutých PŘEDEVANGELIZAČNÍ AKTIVITY EVANGELIZAČNÍ AKTIVITY AKTIVITY K BUDOVÁNÍ A RŮSTU STUDENTŮ I. Ankety, kulturní večer, angličtina, semináře, tým cca 300 lidí II. Lyžování, filmový večer, káva se studenty, dobrovolnický program cca 50 lidí III. Konference, biblická skupinka cca 4 lidé I Ankety - Sloužili k zjištění toho, o co mají studenti zájem. Pro nás to znamenalo zjišťování toho, jakým způsobem je můžeme zasáhnout - Skrze ankety jsme získali velký počet kontaktů, za to však byla jen malá zpětná vazba od studentů. I Kulturní večery (spolupráce s Kulturně- vzdělávacím centrem Ihtus) - Proběhly tyto kulturní večery: Velikonoce a Pasha, Cestopis Finsko, Anglický večer, Finský večer, Multikulturní večer, Český večer - Možnost poznávat nové studenty v neutrálním, pro ně příjemném prostředí.

4 4 I Angličtina (spolupráce s Kulturně- vzdělávacím centrem Ihtus) - Skvělý nástroj k poznání nových studentů i k budování vztahů se stávajícími studenty - Pravidelné vídání se a poznávání skrze učení jazyka - V uplynulém roce proběhly tyto kurzy- Global Project (letní třítýdenní kurz), Angličtina s Belindou- jihoafrická misionářka (šestitýdenní kurz) Global Project - Měsíční projekt se studenty z Americké odnože IFESu. Letos přijelo celkem 9 studentů, z nichž 4 byly v Banja Luce. - První tři týdny probíhal intenzivní denní kurz angličtiny. Kurz úspěšně absolvovalo 12 studentů. - Na kurz navazoval evangelizační tábor. Toho se účastnili 3 studenti z BL (tedy méně, než těch 10, které jsme si na začátku stanovili jako cíl). Dohromady nás bylo 28, z toho 10 studentů ze tří měst. Celý projekt byl pro mě jedinečnou zkušeností, kdy jsem téměř poprvé mohla s takovou intenzitou sdílet evangelium- každý den s láskou přibližovat naději těm, kdo stále ještě hledají tu pravou cestu. Připomnělo mi to mé vlastní hledání Boha před několika lety a to, jak moc mi pomohli ti, které mi Pán do cesty poslal; stejně, jako teď poslal nás abychom sloužili těmto studentům.

5 5 I Semináře - Se semináři jsme v tomto roce začali poprvé. Vytvářeli jsme je s pomocí spolupracovníků v Sarajevu - Jednalo se o praktické semináře pro studenty s cílem podpořit je při studiu; zároveň semináře nabízeli hledání pomoci či východiska v Bibli - Proběhly tyto semináře (počet studentů, kteří přišli): Jak se vyrovnat se stresem (čtyři studenti), Jak uspět na fakultě (proběhl dvakrát; deset a dvacet jedna studentů), Peníze a já (pět studentů), Pravda o potratu (tři studenti) I Týmy - Pomoc při organizaci větších akcí, modlitební podpora - Pomoc při anketách, kulturních večerech - Postupně byly v BL v minulém roce tři týmy: VOŠMT Kolín (Vyšší odb. škola misijní a teologická)- kulturní večer, ankety v kampusu; Tým z UKH (Univerzitní křesťanské hnutí)- průzkumný tým, organizace výletu do hor; Tým z ČCE Braník- návštěva, koncert VOŠMT Kolín Deseti členný tým strávil v Bosně týden. Pomohl s anketami mezi studenty, připravil si kulturní večer na téma Velikonoce a Pesach, se svým velikonočním programem vystoupili i v místním dětském domově. Na cestě domů se zastavili ve městě Bihad, kde pomohli při rozdávání Biblí v ulicích.

6 6 II Lyžování - Akce velmi dobrá pro prohlubování vztahů se studenty. Společný pobyt a společné zážitky pomáhají vzájemnému otevírání se. - Akci lyžování jsme organizovali dvakrát a dohromady se jí účastnilo šest studentů. II Filmový večer - Filmové večery byly dva. Na oba přišly vždy tři studenti. II Káva - Hlavní nástroj k budování vztahů se studenty. - Pod pojmem Káva se studenty se neskrývá jen setkání se studenty v kavárně (i když o to jde především). Jde třeba i o společný sport, kulturní akci,vycházka, společné jídlo - Čas, kdy osobním rozhovorem poznávám studenta a vedu ho v cestě poznávání Ježíše Krista - Takto strávený kvalitní čas jsem v průběhu celého roku trávila s asi osmi studentkami. II Dobrovolnický program - Program určený těm studentům, kteří by měli zájem stát se dobrovolníky EUSu. Šlo o snahu zapojit studenty do příprav našich aktivit, přenést na ně část zodpovědnosti za chod těchto akcí a hlavně také o to dát jim příležitost být blíže tomu, jakým způsobem my jako pracovníci EUSu pracujeme a jaké hodnoty zastáváme. - Pro zájemce (byli tři) jsme připravili prezentaci o organizaci, našich aktivitách a prostoru pro dobrovolnictví.

7 7 III Konference Novi Sad (Srbsko) - Křesťanské konference pořádané studentským hnutím ať už v rámci Bosny nebo dalších balkánských zemí (soudružnost funguje hlavně mezi Bosnou, Srbskem a Černou Horou) jsou dobrou příležitostí pro studenty setkat se s dalšími studenty z jiných zemí. - Této konference se neúčastnil ani jeden student, i když jsme připravili pro studenty stipendia, aby pro ně cesta nebyla tak finančně náročná. III Biblická skupinka - Vrchol pyramidy aktivit EUSu - Budování studentova vztahu s Bohem, podpora růstu jeho víry - Skupinka nebyla svým tématem (rozhodli jsme se pro studium Janova evangelia) přímo nízkoprahová - I tak ale splnila svůj účel. Jelikož se nepodařilo, aby na skupinku chodilo pravidelně více nových studentů, náročnější program byl příležitostí k růstu pro věřícího studenta Nevena a dvě další členky našeho sboru, které byly také součástí skupinky. Služba ve sboru - V průběhu roku jsem chodila do protestantského sboru Křesťanské společenství a v rámci EUSu jsme s ním také spolupracovali. - Zde jsme s Davidem pomáhali při kurzech Alfa. Sama jsem pak byla součástí chválící skupinky mající na starost hudbu při bohoslužbách, s další misionářkou jsme začaly s dětskou nedělní školou

8 Ačkoliv jsme během roku nedosáhli všech cílů, které jsme si na začátku vytyčili, myslím, že i tak šlo o velmi dobrý rok, kdy služba vysokoškolským studentům v BL mohla růst a také přinášet ovoce. Díky většímu počtu a různorodosti aktivit, které jsme organizovali, se nám podařilo navázat kontakt na poměrně velký počet studentů. Z výčtu aktivit je vidět, že většina z nich byla zaměřena před- nebo evangelizačně, tedy hlavně na zajištění prvního kontaktu studentů s námi a službou naší organizace a dále k získání zájmu studentů účastnit se našich dalších aktivity. Některých z našich aktivit se pravidelně účastnilo přibližně 20 studentů. V bezpočtu všech studentů, se kterými jsme se setkávali, bylo velice těžké rozpoznat ty, kteří měli skutečný zájem nejen o praktickou stránku našich aktivit, ale hlavně o tu duchovní. O to nám totiž především šlo- dostat se přes paletu všeho, co jsme organizovali, až k těm, kteří ve svém srdci hledají Boha a my bychom jim v jejich hledání mohli pomoci a vést je. Aktivity jako kulturní večery, semináře či kurzy angličtiny splňovaly svým účelem to, že jsme nabídli studentům určitý kulturně vzdělávací program, který ale zároveň odkazoval k tomu, že jsme křesťanská organizace a jsme tu pro ně. Přes tyto aktivity jsme získávaly kontakt se studenty a teprve na ně jsme v případě zájmu studentů mohli navázat třeba s lyžařským výletem, se scházením se se studenty na kávě (tedy, trávení osobního času se studenty) nebo dobrovolnickým programem. Samozřejmě, že počet studentů, se kterými jsme se takto scházeli, byl už o mnoho nižší než v první skupině aktivit. O to kvalitnější ale tento čas, který nám tato skupina aktivit poskytovala, byl. Nabízelo se mnohem více prostoru pro hlubší rozhovory, pro budování vztahu, pro vydávání svědectví evangelia skrze to, co děláme a to, co říkáme. Jedním z cílů pro letošní rok je právě snížení počtu před-evangelizačních aktivit ve prospěch těchto evangelizačních aktivit. Myslíme si, že je v EUS již dostatek studentů (i vzhledem k našim lidským kapacitám), kterým by bylo dobré se více věnovat, aby se staly pevným základem studentské křesťanské služby v Banja Luce, aby se tak pomyslné žezlo služby přeneslo z našich rukou, kteří do Banja Luky přicházíme 8

9 jako cizinci, do rukou těch, kteří tam jsou doma. Pevným bodem našeho programu byla biblická skupinka, středobod, ke kterému jsme vše směřovali. Pravidelně byla každý týden. Stálého jsme měli jednoho studenta, Nevena. I několik dalších na skupinku dorazilo, nanejvýš však přišli třikrát až čtyřikrát. S biblickou skupinkou souvisí i to, že se během celoroční práce se studenty nestalo, aby se některý z nich rozhodl vydat svůj život Ježíši. Rozhodně to ale není důvod pro to být zklamaný či nespokojený. Naopak, je potřeba vytrvat a být neodbytný, jak v neustálých modlitbách tak v láskyplném sdílení naděje. Ku pomoci nám byla možnost spolupráce s místním protestantským sborem a kulturně edukativním centrem Ihtus, který byl otevřen v lednu tohoto roku jako projekt finské misijní organizace Fida a jejích pracovníků v Banja Luce. Ke svým aktivitám jsme využívali jejich prostory, spoluorganizovali s nimi kulturní večery a kurzy angličtiny. Společně jsme fungovali jako jeden tým. Pravidelně jsme se scházeli a dohromady diskutovali vše, na čem jsme zrovna pracovali, společně měli modlitební setkání. Za příležitost jet do Banja Luky a rok tam sloužit jsem vděčná. Věřím, že si mě Bůh používal podle svého záměru, se kterým mě tam povolal. Společně s Davidem jsme mohli posunout službu dál, čelit novým výzvám, překonávat překážky, které měly různé podoby (například publikovaný článek v novinách, který nás označil za sektu). Během celého roku jsme s pomocí Boží zasévali semena, jejichž růst jsme již mohli vidět, anebo bude, doufejme, vidět v nejbližších měsících či letech. V této službě teď pokračují David se svou ženou Irenou, která se do BL přistěhovala v září Mottem pro mou službu byl verš z druhého listu Korintským: Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. (2. Kor 2:14) Tento verš mě provázel po celou dobu a věřím, že vůně Božího poznání byla ve všem, co jsme dělala ať už v týmu s Davidem, ve službě ve sboru či kdekoliv jinde. 9

10 10 Cíle 2011/2012 a) Pozvat 2 studenty k vydání svých životů Ježíši b) Vybudovat dočasnou kancelář EUSu v budově H.O. Most (vlastní kancelář je krokem k registraci organizace EUS BL a krokem před tím, než bude organizace mít 200KM na nájem kanceláře blízko kampusu) c) Rozdělit biblickou skupinku na dvě- skupinku sborovou a skupinku studentskou (do teď byla skupinka jedna, na kterou chodili, jak studenti, tak členové sboru) d) Navázat se studenty z letního tábora 2011 (jejich účast na biblické skupince nebo se s nimi scházet individuálně) e) Prohlubovat vztahy s těmi studenty, kteří mají skutečně zájem poznávat více Boha (rozpoznat mezi studenty, kteří to jsou) f) Vidět Nevena růst (říkat ostatním o Ježíši, sloužit v jeho sboru, vedoucí mladých) g) Přivést 3 studenty na mezinárodní velikonoční IFES konferenci v Maďarsku v dubnu 2012 a 10 studentů na tábor v létě 2012 h) Uspořádat 5 před-evangelizačních/evangelizačních událostí během roku i) Irena- zdravé přesunutí do BL, navyknutí na nové prostředí, zapadnutí do služby j) Modlit se za nové pracovníky, od září 2012 mít v Banja Luce 1 až 2 nové spolupracovníky

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 červenec září 2013 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů Misie na Ukrajině a v Rusku Na země

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole Vaše práce se třídami dosáhla jak mezi žáky, tak i mezi učiteli značné popularity a opravdu má velmi kladný ohlas. Proto zájem o spolupráci trvá, a poněvadž se ve třídách stále nějaké problémy vyskytují,

Více

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy Jaro 2009 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N.

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Omluva redakce. Omlouvám se, že toto číslo NI vychází se značným zpožděním. Časopis jsem dával dohromady už 30.9., ale vyskytly se problémy s tiskem. Formát k tisku, který jsme předávali do tiskárny, nefungoval

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801

Více

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus?

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus? Co je Cesta do Emaus? Upozornili nás, že Cesta do Emaus není emocionální pěnová koupel. Je to v podstatě cesta s Ježíšem Kristem. Podstatné není, jak jsme se navzájem báječně sblížili, ale o co blíž jsme

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Pravidelná shromáždění: Ostrava každá neděle každá středa Frenštát pod Radhoštěm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. neděle v 15,00 hodin každé 2.

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge Výroční zpráva 2013 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR Na oslavu 1. narozenin nových prostor jsme si nechali upéct stylový dort. Vystoupení dětí na oslavě 1. roku působení CDM

Více

www.bullet-in.cz https://picasaweb.google.com/tcsluknov

www.bullet-in.cz https://picasaweb.google.com/tcsluknov Teen Challenge vzniklo v roce 1958 v New Yorku, kde bylo založeno pastorem Davidem Wilkersonem. Nyní existuje ve více než 95 zemích světa. Teen Challenge Česká republika oficiálně vzniklo v roce 1994.

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více