Evolutionary archive structures

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evolutionary archive structures"

Transkript

1 Evolutionaryarchivestructures TRANZISTOR, FAMU PRAGUE Michal Klodner

2 insteadofonefilmpiecepresentedinsocialcontextasuniqueartisticarticulation ofcontemporaryaudiovisualmessage,anarchivemakespossibleimmediate viewingofhundreds,thousandsoffilmsfromvariousauthorsandhistoric periods,wecanseewholelifesofpeople,tunetoemotionalstatesandreinterpret thesocialexperience anarchiveisavisualcommunicationstructurewhichistranspersonaland transhistoricandgivesusentirelydifferentculturalposibilitiesthantheclassic environmentsbasedonsinglefilm,redefiningthevisualliteracyonhigherlevel

3 Memoryspace Themainideaofthearsmemoriaeistoimagineone'smemoryin"places" organizedintoanimaginaryarchitecture,e.g.theroomsofahouse.thisbasic architecturemustbewell knownandfamiliar,inordertoletoneselfwander easilywithinit.then,torememberparticularsequencesofthings,onewill populatetheseroomswith"images"thatshouldreferdirectlyorindirectlyto whathastoberemembered. Themainassumptionhere,whichgoesbackobviouslytoPlato,isthat(visual) imagesareeasiertorememberthanwords.withitsemphasisonthepowerof images,thistradition,especiallyinitslastincarnationssuchasgiordanobruno orleibniz,wouldthereforenaturallyleadtothenotionofaperfectlanguage basedonimagesinsteadofwords,asimages"speakmoredirectlytothesoul".

4 Memoryasaplace Chronicleof Dalimil,14th century fullyilluminated manuscripts allowedknowledge distributionintimes whenthebasic literacywasrare

5 Memoryasaplace wallpaintings illuminationofbiblicalorhistoricalstory squarehallwayinthechurchofemauzy,prague,14thcentury

6 Memoryasaplace Atechniqueputtouseby Comeniusandothersin 17thcenturyistoattach lettersornumbersto partsoftheimageandto refertothosesymbolsin thetext.hethereforehad recoursetoindexical signstomaketheimage workasaglobalpictorial diagram.

7 Memoryasaplace Abbeymemorysystem, 16thcentury Themainassumption imagesareeasierto rememberthanwords. Withitsemphasisonthe powerofimages,this tradition,especiallyinits lastincarnationssuchas GiordanoBrunoor Leibniz,wouldtherefore naturallyleadtothe notionofaperfect languagebasedon imagesinsteadofwords,

8 Reprezentationofhistoricreality After the war, everything was collected, what was left in cinemas, what remained after german companies, but also it was searched after such a materials, whichgermanswantedtoliquidateortodisallowtobeusedduringthewarbecause ofstrictcensorship.firstactivityafterthewar,itwasraceagainsttime.itwasabout who comes first, because there were two armies here, which had the same goals. They searched the territory Ofcourse there were no places to store the things. The first part was where is the Hotel Internacional indejvice. There was a brickworks building and a swimming pool. The things were gathered there, were identified, checked and taken to other places because there were no facility to store such an ammount of films. Yes, ofcourse then generation it was the generation of fans and collectors.theyhaddifferentapproachthanwehaveafter40years.theylikecertain kinds of cinematographies, certain genres ant it has precedence. There was no scientificapproach,itwasformulatedasfarasherein1965.

9 Reprezentationofhistoricreality EvenCinémathéquefrançaisewasinfactatfirstoneofthelargestcemeteriesof film.alotofworksdiedawaytherebeforecmc,archivalcentrehasarisen. Insteadofcatalogization,theyhadsuchbooklets,wheretherewaswrittenwhat theyhave.andwhentheirgreatestrepositoryburneddown,whichwasfivefloor departmentstore,andtothisdayisnotknowniftherewas8000or10000films, fromthestorageonlypiecesoftinremained.everythingevaporated.atfirstit wastotallydilettantearchive,theydidfabulouscine meetingsbuttheywereable toliquidatetheonlycopyintheworldandundertaketherisktheywouldplaythe filmanddamageitforever.sothiswastheapproachofthefirstgeneration.they werefans,enthusiasts,andtheywereabletodoanythingtoplaythefilmandnot topreserveit. Vladimir,Opela,NationalFilmArchivePrague

10 Reprezentationofhistoricreality Censorship,politicsofselection decisionsofwhatwillgetintoarchivetiedtoestablishment,poweretc. Socialandculturalvalue whatpeopleusuallyseeasimportantorrubbish thesevaluescanbechanged every15 20yearsbyreasonofwars,revolutions,socialchanges Individualfactor Economicfactor reusingtheexpensivetapes,deleting,choosingwhatiseconomicallypossible

11 Accessibility societyvs.archive WestudyCinematographyofWeimarrepublicandthisperiodonfilms,filmpercepcionetc.VNěmeckutehdy nastupovalfašismus,tadybylastandartnídemokracieavrakouskusepřipravovalpuč.takžetobylataková republika,kterámělaspíšblížekmussolinimunežkdemokracii.anazákladětohosestudujícenzurnípramenya ztohovyplýváněcozajímavého.napříkladmátejedenfilmatenbylunáscenzurovánproto,žetamněkdořekl sprostéslovo,vněmeckuproto,žetambylžidavrakouskuproto,žetambylysukněpřílišvysoko. Jsoudvatypyarchívů,kterézažilynejvětšítotalitu:sovětskýarchívaarchívnacistický.Vsovětskémsvazusety zakázanéfilmynezničily,jenomsenemohlydostatven,bylyvespecielnímoddělení.astejnětakreischfilm archiv,kdyžzabavilvěcižidovskýchautorů,takjenelikvidoval.stbhlídala,abysenicneudálo,aleněkdynato zapomněli.takžezhrubavroce1980,kdyžužlaboratořenemělymísto,kamdávatnovéfilmy,takprostěvšechny tyzakázanéfilmypřišlydoarchivuanikdonetušil,žetujsou.vrámciskartačníkomisebylozkrátkadáno,žetyto materiályjetřebapředatdoarchívu.alefilmysenemohlyhrátvenku.celářadatvůrcůsenaněpřišlapodívat, třebapolovičkazakázanýchfilmůbylavoddělenísportu.tadílasetampakpolotajněpromítala. Letosnapř.rozšířiliprávavýkonnýchumělcůna70let,ačprotitomuprotestovalyvšechnyarchívnísvazy,které pečujíosvětovékulturnídědictví.tadynejdeoto,žejetoprotismyslné,kdyžnajednustranuchtějíinformační společnostanadruhoutoblokují.jdeoto,ževtomtopřípadějdeoúplnějinýdruhaudiovizuálníhodědictví,které potřebujemnohemvětšípéčinežobyčejnákniha.jestližetadymáte50letprodukčníprávaapak70letposmrti posledníhoautora,taktoznamená,žeběhemtěch120letmusítedvakrátprovéstrestaurování,abysezachovaly barvyfilmu.natožádnýautornepřispějeanikorunou,natožádnáspolečnostochranyautorskýchprávnedánic. Platítotedyspolečnostzesvýchdaníanemáaniprávo,abytomohlobýtpoužitoproedukativníneboarchívní účely.

12 Accessibility societyvs.archive Emergenceofarchives variousfactorstiedto individualpeople,latercomethesystematic administration(1960's) Reprezentationofthepastisbasedonunstable factors,whichchangeovertime Weneedtounderstandthedeeperprinciplesof humancultureandundergocomplicated internationalstandardization

13 TaxonomyofgenresFAMU1990's absurddrama,agitka,actionfilm,alegory,poll,bajka,balada,balet,barevnáetuda,biografickédrama,biografický dokument,biografickýfilm,bláznivákomedie,budovatelskákomedie,budovatelskédrama,budovatelskýfilm, černákomedie,cestopisnýdokument,detektivka,detektivníkomedie,dětskýfilm,dobrodružnýfilm,dobrodružný historickýfilm,drama,duchařskákomedie,epickýfilm,erotickýfilm,erotickýthriller,esej,etnickýfilm, etnografickýdokument,fantastickákomedie,fantastickýfilm.fantastickýthriller,filmovábáseň,filmováfreska, filozofickýfilm,fraška,futuristickýfilm,gangsterskýfilm,generačnífilm,groteska,historickákomedie,historické drama,historickýfilm,hořkákomedie,horror,hranýdokument,hudebněobrazováfantazie,hudebnídokument, hudebnífilm,hudebníkomedie,hudebnírevue,katastrofickýfilm,komedie,komornídrama,komornífilm, komunálnísatira,koncipovanáreportáž,kreslenýfilm,kriminálnídrama,kriminálnífilm,kriminálníkomedie, legenda,loutkovýfilm,lyrickákomedie,lyrickýfilm,mediálnídrama,melancholickákomedie,melodrama, metafora,milostnákomedie,milostnédrama,milostnýfilm,muzikál,mystery,mystifikace,náboženskýfilm, okupačnífilm,opera,opereta,osudovédrama,osvětovýfilm,parafráze,parodie,počítačováanimace,poetická koláž,poetickýfilm,poetickýhorror,pohádka,politickédrama,politickýfilm,politickýthriller,populárněnaučný dokument,portrét,poválečnédrama,poválečnýfilm,povídkovýfilm,přírodopisnýfilm,protiválečnákomedie, protiválečnédrama,psychedelickákomedie,psychologickédrama,psychologickýfilm,psychothriller, rekonstruovanýdokument,reportáž,retrofilm,revolučnídrama,roadmovie,rodinnákomedie,romance, romantickákomedie,romantickédrama,romantickýfilm,rozhovor,satira,satirická,komedie,sci fifilm,sci fi komedie,sci fithriller,sociálnídrama,sociologickýdokument,spaghettiwestern,špionážnífilm,společenská komedie,společenskédrama,společensko kritickýfilm,sportovnífilm,surrealistickýfilm,tanečnífilm,thriller, tragédie,tragikomedie,uměleckýdokument,válečnédrama,válečnýfilm,vesnickédrama,western

14 Taxonomieschange EastSilvermarket,documentarydistribution 2008 Adventure,Anthropology,Archeology,Architecture,Art,Culture,Ecology, Entertainment,Ethnology,Experimental,Health,History,HumanInterest, Music,Mystification,Nature,PersonalView,Philosophy,Politics,Portrait, Religion,Science,ShortDocumentary,SocialIssues,Society,Sport, Technology,TravelFilm,YouthDocumentary,Zoology Thosetaxonomiescanberichandfine tunedfortelevisionprogramming,other hybridforquickandcleardistinction Withtaxonomiesthestructureofcategoriesisnotalawcuttedintostone.In CzechNationalLibrarycurrently50 100newkeywordsisaddedeverymonth toreflectthedevelopment(orparadigmchange)inparticularbranchesof science.moreover,theauthorsandpublisherscanparticipateonaccessibilityof theirpublications,createauthor'skeywords.

15 Organizationofarchiveand knowledge Taxonomiesarenotstaticsystems,theyare sociallyandculturallycontingent Thewaysofdiferentiation,vocabularies,values Differentmedia(institutionalstructureestablishesterminology) Differentscientificspecializations Differenthistoricperiods Differentwaysofuse Differentcountries

16 Folksonomies collaborativetagging,socialclassification,socialindexing,orsocialtagging Thepracticeandmethodofcollaborativelycreatingandmanagingtagsto annotateandcategorizecontent.folksonomyisthebottom upclassification system.incontrasttotraditionalsubjectindexing,metadataisgeneratednotonly byexpertsbutalsobycreatorsandconsumersofthecontent.usually,freely chosenkeywordsareusedinsteadofacontrolledvocabulary.

17 Folksonomies JorgeLuisBorges,literaryexampleofchineseencyclopedia,whereanimalsare dividedintofollowinggroups:a)belongingtoemperror;b)embalmed;c) domesticated;d)pigs;e)sirens;f)mythologic;g)piedogs;h)animalsinthis classification;i)thosewhoarelikecrazy;j)uncountable;k)paintedwiththin brushfromcamelhair;l)etcetera;m)thosewhichjustbrokethevase;n)those, whoarelikeflieslookingfromdistance. Thesamewaypeopleusetags.Withoutrespecttolargeterminologicalsystems theychooseforgiventopicatag,whichrepresentsimmediateassociation, personalandvalidonlyintheindividualspace.taggingismoreemotional accesstodistinction.thetermsareassumedfromfriendsandusedininformal coordinationandmixedwithestablishedtermsintheirexactmeaningthesame wayasinthemeaningshiftedbythewayofthinkingoftheindividualorhis network.inthecontentindexedsuchawaythesearchingisdifferent,, associative,broaderrange,notsosharp.

18 Informationmodel Informationmodelofartefact;information aktivitywithartefact Preservation keepingofinformationalintegrity andaccessibility Dichotomycontent carrier.thisideaallows accessiblecontentandpreservationofthecarrier Modelsofinformationalstructureareframeworks fordescription,analysisandstudy

19 3layersofon linearchive videographictimespace film,video,movingimage,text,soundastimespaceobjects continuumofhistoricandartisticreality themyth socialnetwork peoplemakearchives,socialrelationsareformingcollections,bringnew additionsandthegoalsofarchivesarebasedontheirdifferentbehaviors knowledgemanagement emergentknowledgefindsnaturalenvironmentatthesameplacewherethe researchisunderway

20 Interface Sphereofinterconnectionofthearchivelayers Clashofdifferentmedia(languages) Rendezvousofhumansandtechnology Interpretsandpresentscontentdependingon chosentaxonomies,navigationmodelandvisual code.inaninterdisciplinaryenvironmentevery communityneedsspecificinterface

21 Interface Interfaceasthetopoftheicebergreflects aktivitiesindifferentlayers: Archiveasagallery,meetingplace,research material,archivewithsocialnetworkingfeatures, asatoolforcollaborationknowledgemanagement Livingarchives

22 Interface Thesuccessofthecomputerasauniversalinformation processingmachineliesessentiallyinthefactthatthere existsauniversallanguageinwhichmanydifferent kindsofinformationcanbeencodedandthatthis languagecanbemechanized.thisoriginatesasadream ofleibniz universallanguagethatwouldbebotha linguacharacteristica,allowingthe"perfect"description ofknowledgebyexhibitingthe"realcharacters"of conceptsandthings,andacalculusratiocinator,making itpossibleforthemechanizationofreasoning. Themodernwayofmediaprocessingisbasedon developmentofcomputersoftwareandhardwareafter 1960'swhenNoamChomskyintroducedthetheoryog generativegrammars.theglobalelectronicmemory todayiscreatedbylanguages,whichoriginatedfromit

23 Interface Interfacelanguages WWW,DVD,VRML(3D)... VIDEO:RoyWroth,ChrisMarker

24 Interface videoannotation konvergence.info (FAMU) videoannotation system Anyregistereduser canaddtext, images,files,urls andtagstocertain timeofstreaming video Thisallowsfor collaborative research,study, knowledgesharing

25 Interface videoannotation Hyperkino (FAMU/) filmannotation systemfordvd Filmisoverlayedin certainpartswith numberedbuttons, whichleadintorich textualannotations withphotographs, analysis,otherfilm excerptsetc.

26 OneContentManyInterfaces

27 Evolutionofarchivalstructures Thepossibilitiesofrichon linetoolsetsandinterfacefeaturesarenotbrandnew, whatnewmediaandthetechnologybehindbrought.thosearebasedonthe experiencefromhundredsofyearsofhumanthinking,knowledgeandliteracy. Linear(quartesian)databaseorder Hypertextinterconnectionofinformation Contextualinterconnectionandkeywords Personalisedstructureofinformation,user generatedandindexedcontent,folksonomies, collaboration,differentkindsofactivities

28 Evolutionofarchivalstructures Whyaremediascatteringandtransforming,letitbeTV,radio,musicalindustry, film,whatisthenatureofstructures,wherearetheytryingtoanchorageandhow aretheyredefinedbyit? Wehavetogobeyondtheclassicalthinkingaboutmedia.Thetrendsoftoday crossmedia,intermedia,transmedia,digitization,compression,konvergence, remediation,aretheyneworonlyasideeffectofprocesses,whichhappenin differenttimesnaturallyagainandagain? Wehavetolearnhommediaareestablishedfrompre mediaformsof communication,whatistheirspecificwayofarticulation,whattypesofsemantic structuresaretheyusing(grammars,languages),whataretheinstitutional processesandapparatusneededfortheirfunction,themechanismstheyusefor spreadingthemessagesandthetheirabilitytorepresenthumanexperience.

29 Evolutionofarchivalstructures Usingtaxonomiesandfolksonomieswearecreatinga communicationspaceforsomehowlimitednumberofpeople,fora communitysharingsimilarphilosophyoflife.thereisalotof differentworlds,whichneedbridging. Thesameasaslettepresswasanamplificationoftextualcode,are artificialprogramminglanguagesabletoautomaticallymultiply semanticnetworks.it'sobviousthatthekeyforunderstanding postmediarealitytodayistolearngrammaticalstructuresof languages,whicharespokenhereandmultidimensionalpointsof networks,wherethelanguagesintersect.

30 ANNOTATION Demandsonarchivesaccesibilityfornetworkedresearchandparticipativeentertainmentmakethe archivesevolvefromsimpledatabaseandhypertextformstoopenlivingstructures.contentis rechargedwithhighlevelofinterconnectedcontextcreatingnewculturalvalues.thisnewparadigm makesusthinkaboutthreelayersinarchives.thevideographictimespaceasabasis,social networkinglayeraddingtoolsforcommunicationandcollaborationandthelayerofpersonal knowledgemanagement.thelivingarchivesallowdifferentuserbehaviorsandtheemergent knowledgefindsnaturalenvironmentatthesameplacewheretheresearchisunderway.publicand interdisciplinaryarchivesraisethequestionabouthowwethinkandorganizetheworldaroudus. Taxonomiesinarchivesaresubjecttospecialization,socio culturalenvironmentandhistoricalepoch. Seeminglyfixed,taxonomiesarerapidlyexpandingandchangingintimeandareuseddifferently dependingongivencommunity,leadingtopossibleunreachableorpoliticallyoreconomically rejectedcontent.thetopofthearchiveicebergisthepointwheredifferentmediaaremeetingor clashing,wherethedifferentmedialanguagesencounter theinterface.dependentonspecialization, peopleanticipationandexperience,trendsandstyles,theinterfaceremediatesandinterpretesthe contentandisouronlywayintothearchivespace.theformallanguageofcomputerinterfaces shouldcorrespondtothelanguagesofformermediaitcontains.mediataketheformsandmodesof archives,archivesarebecomingnewcommunicationmedia.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Agentura Ariane Poláčkova 1613 Strážnice 69662

Agentura Ariane Poláčkova 1613 Strážnice 69662 Personal Information Name and Surname: Age: Date of birth:. Citizenship: Religion:. Mother s occupation: Father s occupation:. Age of brothers/sisters:... What type of location do you currently live*?

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE Gameful is a partly student project established with six students or employees and we simply started with an idea. We all had experience in game

Více

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz. Michaela Opršalová Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

ANGLIČTINA. Osvědčení o základní znalosti jazyka úroveň B1 - písemná část - TESTOVÝ SEŠIT... Jméno a příjmení... Počet bodů celkově

ANGLIČTINA. Osvědčení o základní znalosti jazyka úroveň B1 - písemná část - TESTOVÝ SEŠIT... Jméno a příjmení... Počet bodů celkově Jméno a příjmení... Osvědčení o základní znalosti jazyka úroveň B1 - písemná část - ANGLIČTINA TESTOVÝ SEŠIT... POKYNY PRO KANDIDÁTY 1. Písemná část se skládá ze tří částí, které obsahují dva testy na

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Charles University in Prague Faculty of Human Studies Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Bc. Adéla Bělunková Management of Volunteering in the Czech Republic

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita II.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.2 English and American Life and Institutions

Více

Editorial: In our magazine we would like tov show you what we are intersted in and how we have mastered the English language. III.E class.

Editorial: In our magazine we would like tov show you what we are intersted in and how we have mastered the English language. III.E class. Editorial: In our magazine we would like tov show you what we are intersted in and how we have mastered the English language. III.E class Editor: Tomáš Dobrovský Redactors: Ondřej Šimera Veronika Bláhová

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

CONFUSING ENGLISH. kurz anglického jazyka

CONFUSING ENGLISH. kurz anglického jazyka CONFUSING ENGLISH kurz anglického jazyka Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme v sobotu v 13.30 a v neděli

Více

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše Proceedings Information Technology for Practice 2012 Sborník

Více

One person in five across the world has no access to safe drinking water; two in five have no proper sanitation.

One person in five across the world has no access to safe drinking water; two in five have no proper sanitation. Programme 1: Water 01 One person in five across the world has no access to safe drinking water; two in five have no proper sanitation. Helen Sewell There are issues like sanitation, the availability of

Více

IVRPA Prague 2015 Public Transit Tips Page 1 of 11

IVRPA Prague 2015 Public Transit Tips Page 1 of 11 IVRPA Prague 205 Public Transit Tips Page of Prague has a very well developed public transport system. Cheap, efficient and reliable. Underground Metro and a vast tram network is the backbone of public

Více

INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS

INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS Václav Bubeníček, Assistant Professor, Department of Humanities, Faculty of Economics, Czech University of Life Sciences, Kamýcká 129, 165 21 Prague 6 Suchdol,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

OUR TOWN MY NATIVE TOWN

OUR TOWN MY NATIVE TOWN OUR TOWN MY NATIVE TOWN Třebíč is a town situated in south-western Moravia. It occupies both banks of the Jihlava River, which flows through the town. Many of us who were born here continue to live here.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE What the World Bank is a poverty alleviation agency, that s our main call, and we do that by two means. One is projects, so we finance projects.

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více