IP CCTV NOVÉ NORMY V OBLASTI CCTV. Tomáš Mikula člen CLC/TC79/WG7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IP CCTV NOVÉ NORMY V OBLASTI CCTV. Tomáš Mikula člen CLC/TC79/WG7"

Transkript

1 Bezpečnostní systémy: Pravidla a limity kamerových systémů, aneb příště již výhradně o IP NOVÉ NORMY V OBLASTI CCTV IP CCTV Tomáš Mikula člen CLC/TC79/WG7

2 SOUČASNÉ NORMY bezpečnostních kamerových systémů ČSN EN :2002 přenosy ČSN EN :1999 aplikační...pouze analogový a nekomprimovaný signál

3 SOUČASNÝ TREND bezpečnostních kamerových systémů IP (Internet Protocol) = Konvergence s ICT (Informační a komunikační technologie)

4 NOVÝ TERMÍN V OBORU INTEROPERABILITA INTEROPERABILITA KOMPATIBILITA (slučitelnost) DEFINICE: Interoperabilita je schopnost různých systémů a jednotek vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti. Cílem je využít služeb pro efektivní provoz informací, které mají být vyměňovány přímo a plynule mezi poskytovateli a spotřebiteli. Interoperabilita úzce souvisí s vrstveným modelem komunikace, který je základem celé ICT.

5 Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice Open Network Video Interface Forum Physical Security Interoperability Alliance

6 ONVIF vs. PSIA sdružuje firmy nejen z oblasti CCTV, ale i z ostatních systémů (ACS, IAS, integrace atd.) podíl na trhu cca 25% specifikace postavené na architektuře REST (Representational State Transfer) jednodušší a pružnější než Web services př: Pro detekci zařízení na síti na výběr 3 metody flexibilnější, ale není zaručena interoperabilita vyžaduje menší režii provozu - výkon a šířka pásma sdružuje firmy hlavně z oblasti CCTV podíl na trhu cca 40% specifikace postavené na Web services (Microsoft, IBM), SOAP (Simple Object Access Protocol) složité, ale striktní dodržení pravidel zaručena 100% interoperabilita př: Pro detekci zařízení na síti pouze metoda WS-Discovery (Microsoft) vyžaduje větší režii provozu (upovídanost) výkon a šířka pásma Na trhu již výrobci jako Cisco, Milestone a Genetec, kteří podporují jak ONVIF, tak PSIA.

7 založeno 02/2008, dnes 79členů založeno 11/2008, dnes 218členů

8 CO NA TO EVROPSKÁ NORMALIZACE? CENELEC V květnu 2009 na zasedání CLC/TC79 oznámeno zahájení prací na revizi pren a pren s cílem zapracovat IP Schválena spolupráce nejprve s ONVIF, později se přidala také PSIA Z důvodu velkého objemu prací schváleno rozdělení normy na přenos na 3 části: pren pren pren General Video Transmission Performance Reguirements IP Video Transission Protocols Analog and Digital Video Interface Standard Cílem je nekonkurovat, ale naopak spolupracovat s průmyslem zamezení duplikace prací Současný stav za necelý rok a půl jsou normy na přenos -5-1 až 3 převážně ve fázi schválení a z velké části hotová i aplikační norma -7 V březnu 2010 vyšla také základní EN System Reguirements v současné době v překladu (vyjde nejpozději 03/2011)

9 EN :2010 System Reguirements Základní systémové požadavky zachycení obrazu, propojení, management a zpracování Bezpečnostní aspekty (konečně) integrita systému a integrita dat Integrita systému: Detekce poruchy prvku, SW a propojení Detekce sabotáže prvku (tampering) Ochrana proti neautorizovanému přístupu do systém Integrita dat identifikace, autentifikace, autorizace Definice 4 stupňů zabezpečení (stejné jako u IAS) 1. st. nejnižší, 4. st. nejvyšší riziko Úroveň stupňů zabezpečení v závislosti na kombinaci 2 faktorů: 1. Pravděpodobnost incidentu 2. Důsledek incidentu Všechny systémové požadavky uvedeny v tabulkách v závislosti na stupni zabezpečení (podobně jako u IAS)

10 pren General Video Transmission Performance Reguirements Zabývá se pouze IP přenosem (analog v připravované -5-3 a stávající -5) Nejsou detaily protokolů (součástí připravované -5-2) systémové požadavky Definuje základní požadavky na IP konektivitu video zařízení Definuje požadavky na výkonové minimum na přenos videa sítí časování, kvalita a dostupnost Kromě požadavků dány také postupy, jak toho docílit Odkazy nejen na EN x, ale také na sadu IETF RFC, ISO/IEC pro A/V kódování a SMPTE (HDTV) moře zkratek z ICT V přenosu zaměření na funkce video kódování/dekódování, záznam, streaming živého a zaznamenaného videa, řízení kamer, monitoring stavu přenosu po síti, videoanalýza (VCA), tvorba a přenos metadat Zaměření na parametry latence (zpoždění), jitter (kolísání zpoždění), bandwith (šířka pásma) a packet loss (ztráta paketů) Podrobně popsána problematika latence a jitter (dnes často uváděno jako jedna z nevýhod oproti analogu) definice zpoždění přenosového, přeposílacího a procesního Definice postupu při návrhu sítě, hlavně z pohledu QoS (Quality of Service), kam zahrnut např. také alternativní switching (redundance)

11 pren (pokračování) General Video Transmission Performance Reguirements Dalšími důležitými parametry spolehlivost a dostupnost Doporučení 5 devítek (99,999% = 5min/rok) v IP stejně jako u analogu Pro dosažení doporučeny techniky z IT jako redundance, load-balancing, share equipment and network Obecné doporučení pro nasazení technik UNICAST a MULTICAST Doporučená architektura sítě jako v IT (úrovně core, distibution a access) Doporučení pro (de)centralizaci záznamu doporučena centralizace (uvedeno pro a proti) Obecně upřednostňován UDP před TCP Výčet možných variant pro přenos (RTP over UDP, HTTP over TCP, RTP over TCP, JPEG over RTP/HTTP atd.) Není konkrétní specifikace pro metadata (SPZ, card ID, VCA, RFID apod. - v příští revizi) Pro Device Discovery podpora 3 metod (WS-Discovery, ZeroConf a UpnP) Pro management sítě podpora protokolu SNMP Bezpečnost sítě dle stupně zabezpečení požadavky na autentizaci, integritu dat a enkrypci (př. pro stupeň 4 povinná enkrypce všech dat opouštějící řídící místnost)

12 pren IP Video Transmission Protocols Věnuje se podrobně přenosovým protokolům - pouze IP Vznik ve spolupráci s ONVIF a PSIA Nejvýznamější norma pro dosažení Interoperability Prioritou je koncový zákazník, test. a certifik. instituce a státní orgány Norma rozdělena do 3 částí (4 část rezerva do budoucna) : 1. Základní popis prokolů a jejich významu v přenosu 2. Protokoly podporované ONVIF (Web services, SOAP) 3. Protokoly podporované PSIA (REST) Zabývá se pouze videem - jiná data (metada, audio) nejsou řešena Zásadní jsou všudypřítomné odkazy na IETF RFC Zdůraznění nutnosti rozumět základům vrstvené komunikace RM ISO/OSI, DoD Výčet základních protokolů pro zajištění Interoperability: Device discovery, video formát (Codec), transport videa a protokoly zajišťující QoS Normá má zatím cca 600 stran (nejvíce zabírají 2. a 3. část) Ze všech částí se bude zřejmě nejčastěji měnit vývoj v IT protokolech

13 pren Analog and Digital Video Interface Standard Věnuje se pouze definicím videorozhraní zobrazovacích jednotek analogová i digitální (nekomprimovaná) Do normy přesunuto jádro stávající EN Respektování standardů videa s vysokým rozlišením VESA, VGA, HDMI, DVI Odkaz na EN (DTV pro nekomprimovaný signál)

14 pren Aplication Guidelines V současné době rozpracovaná, nahradí stávající normu z roku 1999 Důvodem je harmonizace s novou EN a připravovanými pren až 3 Kostra shodná s původní normou, ale soustředí se hlavně na IP systémy V odkazech navíc ISO normy na ergonimii řídícího pracoviště a risk management Pro definici jednotlivých požadavků využívá stupňů zabezpečení z EN př: Dle stupně zabezpečení definice systémových odpovědí (reakce PTZ, změna alarm spot monitoru apod.) Nově tampering detekce sabotáže (jako u IAS) Budou zapracovány požadavky na integraci (soulad s TS 50398) Zásadní změna v definici úrovní identifikace osoby: 2 úrovně navíc: Observe (přehled) a Detail ID (detailní identifikace - např: markanty obličeje) ekvivalentní přepočet i pro vysoké rozlišení

15 pren Stupně identifikace osoby kritérium výška na obrazovce (PAL v eq. 400pixelů) DETAIL ID (nově) > 400% nebo 1mm/pixel (detailní identifikace) IDENTIFY > 100% nebo 4mm/pixel (identifikace) RECOGNISE > 50% nebo 8mm/pixel (rekognoskace obrysy) OBSERVE (nově) > 25% nebo 16mm/pixel (přehled) DETECT > 10% nebo 40mm/pixel (detekce osoby) MONITORING > 5% nebo 80mm/pixel (monitoring skupiny osob)

16 pren Identifikace osoby pro různá rozlišení Category PAL 1080 p 720p WSVG A SVGA 4CIF VGA 2CIF CIF QCIF Detail ID Identify Recognise Observe Detect Monitor

17 pren (pokračování) Aplication Guidelines Doporučení pro výběr typu monitoru zobrazovací technologie a rozlišení Kladen důraz na řešení QoS v každé aplikaci Zdůraznění nutnosti znát problematiku kolem síťového přenosu návrhář, dodavatel Definice video výkonu komprese, snímkovací frekvence, rozlišení Samostatná kapitola k záznamu vč. výpočtu odhadované velikosti záznamu formou příkladu Výčet současných kodeků využívaných v IP CCTV Samostatná kapitola pro popis řídícího pracoviště ergonomie, počet monitorů Připravované přílohy: Identifikace obličeje (test bude obsahovat náhodný výběr z 9 různých lidských tváří) Rozpoznání registračních značek (LPR)

18 a co závěrem trocha vize Podle IMS Research nejžhavější trendy ve video dohledu pro příští rok jsou: - Uvidíme řadu společností oznamující VSaaS řešení. - Ukládání na kameře horkým tématem. Podpora SD karet bude nabízena ve více síťových kamer a koncoví uživatelé budou tuto funkci využívat stále více. - Ceny síťových kamer se sníží v důsledku zvyšující se konkurence. - Vyhledávací analýzy budou další oblastí růstu v rámci video obrazových analýz (VCA). - Významně se změní konkurenční prostředí na trhu video dohledových systémů.fúze a akvizice budou pokračovat rychlým tempem. - Významnou pozici na trhu získají kamery s HD rozlišením. - Využití H.264 poroste se zvyšujícím se převládáním kamer s megapixelových a HD rozlišením. - Otevřené standardy budou i nadále pozitivně ovlivňovat trh a budou dále urychlovat přechod na síťové video - ONVIF a PSIA. - Video Management Software (VMS) se bude vyvíjet s nabídkami unikátních uživatelských vlastností, PSIM funkčností a mnohem, mnohem víc. uvidíme

19 Děkuji za VašIPozornost Tomáš Mikula

20 založeno 02/2008, dnes 79členů založeno 11/2008, dnes 218členů

Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu

Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu 1 Praha 31. července 2013 2 čj. ČTÚ-73 694/2013-610 3 4 5 Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu (návrh) 6 Obsah 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky VoIP hlasová komunikace v IP sítích Bakalářská práce Václav Beran Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 7 Přenos hlasu prostřednictvím

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Diplomant : Miroslav Matuška Vedoucí diplomové práce : Ing. Ivo Šmejkal (VC VŠE) TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE Internetový

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ

MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ OD PŘÍSTUPOVÉHO BODU K CENTRÁLNĚ SPRAVOVANÉ SÍTI CZECHACCELERATOR DOSTÁVÁ ČESKÉ FIRMY DO SVĚTA NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT ŠESTKA MÍSTO ČTYŘKY IPV6 V

Více

Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními

Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními Stručný souhrn 3 Úvod 4 Výzvy pro energetické společnosti 5 Údaje o řešení 6 Shrnutí 11 Interoperabilita s IDIS zabezpečení

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ

2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ Abstrakt MOŽNOSTI A TRENDY MULTIMEDIÁLNÍCH PŘENOSŮ A VIDEOKONFERENCÍ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra logistiky a technických disciplín e-mail: michal.sedlacek@vslg.cz

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více