HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení"

Transkript

1 HP JetAdvantage Management Oficiální zpráva o zabezpečení

2 Copyright a licence 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány, s výjimkou oprávnění vyplývajících z autorského zákona. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádný obsah tohoto dokumentu nesmí být chápán jako ustanovení poskytující další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Číslo dílu: c enw 2. vydání, 01/2015 Ochranné známky Microsoft, Windows, Windows XP a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Tento dokument a obsažené informace jsou důvěrným vlastnictvím společnosti HP. Tento dokument smí zobrazit pouze oprávněné osoby, mezi něž patří následující: technici správy zařízení s centry pro správu MS Remote; zaměstnanci zákaznické podpory společnosti HP; jednotlivci provádějící údržbu systému LES, kteří plánují a provádějí upgrade firmwaru zákazníků; pilotní týmy různé týmy a jednotlivci společnosti HP, kteří hodnotí řešení HP JetAdvantage Management za účelem budoucího vývoje.

3 Obsah HP JetAdvantage Management... 1 HP JetAdvantage Management Cloudově distribuovaná aplikace pro správu zařízení... 1 Architektura HP JetAdvantage Management... 2 Závazek společnosti HP poskytovat zabezpečení... 2 HP JetAdvantage Management a data zákazníků... 4 Úložiště dat HP JetAdvantage Management (data v úložištích)... 4 Komunikace HP JetAdvantage (přenášená data)... 4 HP JetAdvantage Management, shromažďování dat a používání... 4 Rozdělení dat zákazníků... 7 Zabezpečení zařízení... 8 Dodatek A Dodatek HP JetAdvantage Management Connector

4 Seznam obrázků Obrázek 1 Komunikace zařízení HP JetAdvantage Management... 2 Obrázek 2 Hierarchie klientů aplikace HP JetAdvantage Management... 7 Obrázek 3 Správa přihlašovacích údajů... 8 Obrázek A-1 Podrobnosti k internetovému připojení aplikace HP JetAdvantage Management Connector

5 HP JetAdvantage Management HP JetAdvantage Management Cloudově distribuovaná aplikace pro správu zařízení Aplikace HP JetAdvantage Management je škálovatelný cloudový nástroj pro správu tiskáren. Informační technologie (IT) společnosti HP jsou hostitelem aplikace HP JetAdvantage Management na serverové infrastruktuře, která je známá jako NGDC (Next Generation Data Center datové centrum příští generace). Aplikace je zákazníkům k dispozici prostřednictvím portálu hostovaném na Internetu. Není tedy nutné stahovat ani upgradovat žádný klientský software. Portál je založen na rozhraní prohlížeče a je dostupný v prohlížečích Chrome TM, Firefox a Internet Explorer 9, 10 nebo 11. Zákazník nemusí zavádět žádný serverový software kromě nenáročné podepsané aplikace společnosti HP s názvem HP JetAdvantage Management Connector, která zajišťuje komunikaci mezi síťovými zařízeními zákazníka (tiskárnami a multifunkčními zařízeními) a aplikací HP JetAdvantage Management. Nástroje pro vyrovnávání internetového zatížení spravují tok provozu mezi klientskými prohlížeči, aplikací HP JetAdvantage Management Connector a infrastrukturou aplikace. Vyhrazení členové týmu IT společnosti HP provádí aktualizaci serverů, které podporují infrastrukturu společně s pracovními a uloženými daty. U zákazníků nejsou vyžadovány žádné upgrady s výjimkou údržby počítačů hostitelů, kde je spuštěn prohlížeč, a systémů, kde je nainstalována aplikace HP JetAdvantage Management Connector. Zabezpečení aplikace HP JetAdvantage Management Týmy společnosti HP zajišťující vývoj a IT spolupracují na ochraně důvěrnosti, integrity a dostupnosti všech prostředků aplikace HP JetAdvantage Management. Vývoj aplikace HP JetAdvantage Management zahrnuje strategii zabezpečení softwaru dodržující globální bezpečnostní zásady společnosti Hewlett-Packard pro vývoj, včetně následujících klíčových postupů zabezpečení: školení, návrh, vývoj, testování/audit a nasazení. HP JetAdvantage Management Cloudově distribuovaná aplikace pro správu zařízení 1

6 Architektura HP JetAdvantage Management Aplikace HP JetAdvantage Management je hostována na serverech společnosti HP. Uživatelské rozhraní (portál založený na prohlížeči) i software JetAdvantage Management Connector komunikují prostřednictvím internetu. Obrázek 1 zobrazuje technika FME (HP Fleet Management Engineer) používajícího portál JetAdvantage Management pomocí aplikace prohlížeče v počítači. Technik FME ovládá aplikaci HP JetAdvantage Management, která současně komunikuje se zařízeními prostřednictvím brány firewall zákazníka pomocí aplikace HP JetAdvantage Management Connector. Tento software JetAdvantage Management Connector může být spuštěn na serveru zákazníka nebo na zařízení HP, které je současně hostitelem dalších aplikací pro správu. V tomto dokumentu jsou dále popsány komunikační protokoly používané k usnadnění cloudové správy zařízení. Infrastruktura HP JetAdvantage Management se skládá z více serverů (také označovaných jako stoh), které obsahují pracovní části celého systému. Hlavními součástmi v pracovním systému jsou například nástroje pro vyrovnávání zatížení, aplikační servery, servery provozu protokolu XMPP, aplikační servery nástroje HP JetAdvantage Management a infrastruktura databází. Ověření identity uživatele pro přístup k rozhraní portálu proběhne pomocí služby HP Passport nebo HP Employee Logon a registrační proces s klíčem naváže zabezpečenou komunikaci mezi konektory dat a aplikací. Data zákazníka jsou zabezpečena v infrastruktuře databáze a citlivé podrobnosti jsou šifrovány standardními postupy, které jsou popsány dále v tomto dokumentu. POZNÁMKA: Podrobnosti naleznete v části Dodatek A HP Podrobnosti k připojení aplikace JetAdvantage Management Connector na straně 8. Můžete si také přečíst dokument Readme s poznámkami k aplikaci HP JetAdvantage Management Connector. Obrázek 1 Komunikace zařízení HP JetAdvantage Management Závazek společnosti HP poskytovat zabezpečení Testování společnost HP provádí manuální, praktické a automatizované testování softwaru HP JetAdvantage Management u každého sestavení softwaru. Tím je zajištěna kvalita a integrita. Pravost spustitelná aplikace HP JetAdvantage Management Connector je podepsaná. Po instalaci a spuštění bude aplikace HP JetAdvantage Management Connector používat identitu a heslo k ověření veškeré komunikace s aplikací HP JetAdvantage Management. Skenování zranitelností a další analýzy rizik společnost HP využívá při vývoji aplikace HP JetAdvantage Management množství standardních nástrojů ke kontrole. 6 HP JetAdvantage Management Nezávislé testování společnost HP provádí auditní testování interně i třetími stranami, aby bylo možné v softwaru HP JetAdvantage Management posoudit a vyřešit zranitelnosti společně s dalšími bezpečnostními problémy. Testování zahrnuje rozpoznávání bezpečnostních zranitelností v aplikaci HP JetAdvantage Management. Začleněno je řešení nedostatků v rámci oboru, které byly ohlášeny organizacemi, jako jsou OWASP, SANS, NIST, MITRE a další. Nezávislé testování je rozsáhlé a zahrnuje následující oblasti:

7 injektáž SQL; správa relace; nedostatky obchodní logiky; injektáž skriptu. Bezpečnostní postupy společnosti HP: Týmy IT společnosti HP každý den nepřetržitě sledují aplikaci HP JetAdvantage Management. Požadavky na podporu vytvořené těmito týmy IT získávají okamžitou pozornost. Společnost HP zajišťuje redundanci dat v systému, aby mohla poskytovat ochranu před jejich ztrátou. Tým IT společnosti HP v pravidelných intervalech provádí zálohy. Také byla vytvořena dokumentace plánu obnovení pro případ katastrofických událostí. Společnost HP v rámci svých standardních postupů vytvoří v případě rozpoznání rizika bezpečnostní bulletin. Chcete-li získávat bezpečnostní bulletiny společnosti HP, zaregistrujte si odběr oznámení o ovladačích, podpoře a bezpečnosti na webu hp.com/support. Pravidelné posouzení vývojářů a školení v souladu se směrnicí HP Cyber Security Guideline (Kybernetická bezpečnost společnosti HP). Aplikace HP JetAdvantage Management existuje v rámci vícevrstvého serverového prostředí, které je provozováno ve fyzicky zabezpečeném datovém centru společnosti HP. Auditování aplikace HP JetAdvantage Management vytváří protokoly akcí uživatelů při jejich dokončení. Protokolovány jsou také akce na zařízeních. Protokoly auditu lze vyžádat pro jednotlivé zákazníky s aplikací HP JetAdvantage Management nebo uživatele prostřednictvím eskalace podpory na tým zabezpečení zákazníků společnosti HP. Závazek společnosti HP poskytovat zabezpečení 3

8 HP JetAdvantage Management a data zákazníků Podrobnosti o zákaznících jsou přenášeny do aplikace HP JetAdvantage Management a z ní. Jsou také bezpečně uloženy v serverové infrastruktuře. Úložiště dat HP JetAdvantage Management (data v úložištích) Zápis a načítání dat se provádí pomocí několika klíčových databází aplikace HP JetAdvantage Management ve vícevrstvé serverové infrastruktuře. Aplikace HP JetAdvantage Management používá vyhrazené databázové servery, které zahrnují služby zálohování. Všechna citlivá data (hesla účtů a identity pro uživatele i konektor společně s přihlašovacími údaji zařízení) jsou šifrována a uložena v databázi. POZNÁMKA: Hesla uživatelských účtů jsou uchovávána a ověřována pomocí účtů služby HP Passport. Všechna budoucí zařízení a ostatní podrobnosti o zákaznících jsou pokládány za citlivý obsah a při rozšiřování datových knihoven aplikace HP JetAdvantage Management jsou také šifrovány. Týmy vývojářů společnosti HP pravidelně kontrolují šifrovací algoritmy, ověřování a registrační funkce, společně s oborovými standardy zabezpečení. V aplikaci HP JetAdvantage Management Connector hostované v síti zákazníka se neukládají žádné podrobnosti o zařízeních zákazníka, s výjimkou několika protokolů o trasování konektoru. Komunikace HP JetAdvantage (přenášená data) Aplikace HP JetAdvantage Management používá k zajištění zabezpečení při přenosu a přijímání dat standard protokolů SSL/TLS. Tato komunikace je známá jako komunikace pomocí protokolu HTTPS. Jedná se o prostou komunikaci protokolem HTTP prostřednictvím protokolů SSL/TLS, které k ověřování a šifrování používají certifikát X.509. Certifikát je používán k navázání jednosměrného vztahu důvěryhodnosti mezi klienty a serverem HP JetAdvantage Management. Pokud je certifikát serveru platný, klienti serveru důvěřují. Jakmile bude zahájeno vyjednávání protokolu HTTPS a zahájí se komunikace s aplikací HP JetAdvantage Management, budou podrobnosti v síti přenášeny v zašifrovaném stavu. Společnost HP používá certifikát Class 3 Secure Server podepsaný organizací VeriSign pomocí 2048bitového klíče RSA. HP JetAdvantage Management, shromažďování dat a používání Všechna data shromážděná společností HP jsou zabezpečena podle jednotlivých klientů Prohlášení společnosti HP o soukromí online. Soukromí vaší společnosti pokládáme za maximálně důležité. Aplikace HP JetAdvantage Management je používána společností HP a našimi oprávněnými prodejci za účelem pomoci spravovat tiskárny a multifunkční zařízení zákazníků. Aplikace HP JetAdvantage Management nemá přístup k obsahu, který je tištěn vašimi zaměstnanci, ani k uloženým dokumentům ve vaší společnosti. Společnost HP nezachycuje ani neukládá protokoly zařízení s podrobnostmi o uživatelích a úlohách. Společnost HP bez výslovného souhlasu vaší společnosti nebude prodávat ani pronajímat žádné informace. Společnost HP bude uchovávat data zákazníků v aplikaci HP JetAdvantage Management po dobu 10 let od okamžiku, kdy zákazník nebo společnost HP deaktivuje účet. Po deaktivaci účtu budou data zákazníků uchovávána pouze v úložištích dat aplikace HP JetAdvantage Management a nebudou přístupná mimo společnost HP. Společnost HP shromažďuje následující data: Registrační data softwaru HP JetAdvantage Management Connector 4 HP JetAdvantage Management

9 Jméno Příjmení ová adresa Telefonní číslo Název hostitele IP aplikace HP JetAdvantage Management Connector Adresa IPv4 aplikace HP JetAdvantage Management Connector Podrobnosti o webovém serveru proxy aplikace HP JetAdvantage Management Connector (je-li používán) Způsob používání těchto dat společností HP Společnost HP tato data uloží v aplikaci HP JetAdvantage Management, aby je bylo možné využít k identifikaci instalace vašeho softwaru a zajištění komunikace nezbytné ke správnému fungování softwaru. Aby společnost HP mohla poskytovat služby hostované v cloudu, software HP JetAdvantage Management Connector musí zůstat nainstalovaný a registrovaný. Oprávnění uživatelé aplikace HP JetAdvantage Management mohou odebrat prvek konektoru pomocí portálu aplikace a související reference již nebudou na portálu viditelné. Data registrace uživatele aplikace HP JetAdvantage Management Jméno Příjmení ová adresa Způsob používání těchto dat společností HP Podrobnosti uživatelského účtu jsou uloženy v aplikaci HP JetAdvantage Management při udělení přístupu uživatelům. Správci aplikace mohou kontaktovat uživatele em, aby jim poskytli aktualizované informace a pomohli jim s dalšími záležitostmi souvisejícími s uživateli. Správci mohou odebrat uživatele z aplikace HP JetAdvantage Management. Identifikační data zobrazovacích a tiskových zařízení Sériové číslo Název modelu IP adresa Název hostitele IP Adresa MAC (Medium Access Control) někdy se také označuje jako hardwarová adresa Verze firmwaru Model karty NIC (Network Interface Card) Firmware karty NIC (Network Interface Card) Podrobnosti o firmwaru (základního zařízení i síťového rozhraní) Podrobnosti o řešení (omezené, získané z prostředí řešení v zařízení) Protokoly chyb HP JetAdvantage Management a data zákazníků 5

10 POZNÁMKA: Aplikace HP JetAdvantage Management neukládá známá hesla zařízení pro jednotlivá zařízení. Společnost HP neshromažďuje ani neukládá žádné podrobnosti protokolu úloh, jako jsou uživatelská jména a podrobnosti o úlohách ze zařízení. Způsob používání těchto dat společností HP Při první komunikaci s libovolným zařízením budou informace uloženy v aplikaci HP JetAdvantage Management za účelem identifikace zařízení. Budou používány k následné správě zařízení a komunikaci s ním. Společnost HP používá podrobnosti o firmwaru a řešení k posouzení a správě zařízení zákazníka. Podrobnosti o chybách jsou používány k analýze výkonu zařízení. Všechna zařízení jsou odkazovaná pomocí identifikátoru zákazníka v aplikaci HP JetAdvantage Management, takže každé zařízení zůstává jedinečné pro konkrétního zákazníka. Správci aplikace HP JetAdvantage Management mohou odebrat poskytovatele služby nebo zákazníky. Touto akcí se přestanou zařízení zobrazovat. Data nastavení pro správu zobrazovacích a tiskových zařízení Podrobnosti o zařízeních související s operacemi konfigurace jsou prováděny podle funkcí zásad aplikace HP JetAdvantage Management. Způsob používání těchto dat společností HP Aplikace HP JetAdvantage Management odesílá konfigurační požadavky, na základě kterých je prováděna změna nastavení v zařízení. Tato nastavení jsou poté zpět načtena do aplikace, aby byla ověřena úspěšnost dokončení konfigurace. Data akcí uživatelů aplikace HP JetAdvantage Management Aplikace HP JetAdvantage Management uchovává záznamy akcí uživatelů v databázi aplikace. Způsob používání těchto dat společností HP Ke zlepšování produktů a služeb společnosti HP. 6 HP JetAdvantage Management

11 Rozdělení dat zákazníků Aplikace HP JetAdvantage Management je víceklientský systém umožňující poskytovat podporu více entitám pro poskytovatele služeb i zákazníky. Uživatelům je pomocí identit služby HP Passport udělen přístup k prvkům aplikace HP JetAdvantage Management, které určí zákazník a poskytovatel služby. Obrázek 2 znázorňuje hierarchickou strukturu používanou k oddělení těchto entit na úroveň zákazníka, kde jsou spravována zařízení. Obrázek 2 Hierarchie klientů aplikace HP JetAdvantage Management Aplikace HP JetAdvantage Management přiřadí jednotlivým zařízením jedinečnou identitu a propojí ji s prvkem zákazníka aplikace HP JetAdvantage Management. Toto oddělení definuje hranice mezi zařízeními zákazníka a hierarchiemi poskytovatele služeb. Uživateli udělený přístup k úrovni Poskytovatel služby v hierarchii poskytuje přístup ke všem úrovním níže. Uživateli udělený přístup k úrovni Zákazník poskytuje přístup k úrovni podrobností zahrnující zařízení a související funkce. HP JetAdvantage Management a data zákazníků 7

12 Zabezpečení zařízení Aplikace HP JetAdvantage Management používá přihlašovací údaje zařízení ke komunikaci se zařízeními, které obsahují hesla a další typy nastavení přihlašovacích údajů. Jsou zobrazeny na obrázku 3 znázorňující obrazovku pro správu přihlašovacích údajů. Po zjištění zařízení s přihlašovacími údaji se aplikace HP JetAdvantage Management pokusí použít globální hodnotu zákazníka, která je uložena pomocí rozhraní Manage Device Credentials (Správa přihlašovacích údajů zařízení) zobrazeném na obrázku 3. Obrázek 3 Správa přihlašovacích údajů POZNÁMKA: Tento dokument se nezabývá bezpečnostními doporučeními pro zařízení včetně používání hesla k ochraně zařízení nebo používání certifikátů x.509 v některých typech komunikace zařízení. Pokud zvažujete bezpečnost zařízení HP, prohlédněte si další zdroje informací společnosti HP, ve kterých naleznete nejlepší postupy. 8 HP JetAdvantage Management

13 A Dodatek HP JetAdvantage Management Connector Následující obrázky znázorňují podrobnosti k internetovému připojení pro aplikaci HP JetAdvantage Management Connector. Další podrobnosti si můžete přečíst také v dokumentu Readme s poznámkami k aplikaci HP JetAdvantage Management. Obrázek A-1 Podrobnosti k internetovému připojení aplikace HP JetAdvantage Management Connector 9

14 10 Dodatek A Dodatek HP JetAdvantage Management Connector

15

16 2015 HP Development Company, L.P.

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine Tyto podmínky stanoví technické podmínky a požadavky pro poskytování vybraných Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Článek 1. Použití

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

Jako příklady typicky ch hrozeb pro IT lze uvést: Útok

Jako příklady typicky ch hrozeb pro IT lze uvést: Útok Bezpečnost - úvod Zranitelné místo Slabinu IS využitelnou ke způsobení škod nebo ztrát útokem na IS nazýváme zranitelné místo. Existence zranitelných míst je důsledek chyb, selhání v analýze, v návrhu

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

BankKlient. FAQs. verze 9.50

BankKlient. FAQs. verze 9.50 BankKlient FAQs verze 9.50 2 BankKlient Obsah: Úvod... 3 Instalace BankKlient možné problémy... 3 1. Nejsou instalovány požadované aktualizace systému Windows... 3 2. Instalační program hlásí, že nemáte

Více

Elektronické bankovnictví. Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009

Elektronické bankovnictví. Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009 Elektronické bankovnictví Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009 Definice Elektronické bankovnictví = poskytování standardizovaných bankovních produktů a služeb klientele prostřednictvím elektronických cest (S.Polouček)

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Software popsaný

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Kompaktní úložiště pro malé a střední podniky a pobočky ETERNUS DX Úložiště dat pro podniky ETERNUS DX200 S3 Úložiště řady ETERNUS DX společnosti Fujitsu

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA. Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií

Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií Úvod Klíčové otázky Kolik stojí správa IT infrastruktury? Jaké jsou důsledky,

Více

Efektivní řízení rizik webových a portálových aplikací

Efektivní řízení rizik webových a portálových aplikací Efektivní řízení rizik webových a portálových aplikací CLEVERLANCE Enterprise Solutions a.s. Ing. Jan Guzanič, CISA, Senior IT Security Consultant Mob.: +420 602 566 693 Email: jan.guzanic@cleverlance.com

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

2 Popis softwaru Administrative Management Center

2 Popis softwaru Administrative Management Center Testovací protokol USB token ikey 4000 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: USB token ikey 4000 Software: Administrative Management Center 7.0 Service Pack 8 SafeNet Borderless Security 7.0 Service Pack

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele. Verze: 1.

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele. Verze: 1. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele Verze: 1.2 Test - Základy informační bezpečnosti pro uživatele Stránka 2 z

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Řada barevných. Barevné multifunkční zařízení HP LaserJet Pro M476nw. Datový list

Řada barevných. Barevné multifunkční zařízení HP LaserJet Pro M476nw. Datový list Datový list Řada barevných multifunkčních zařízení HP LaserJet Pro M476 Zapnutí všech možností připojení Toto multifunkční zařízení HP Color LaserJet Pro připojí celou kancelář k tisku v zářivých barvách,

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Č á s t 1 Příprava instalace

Č á s t 1 Příprava instalace Obsah Úvod 31 Seznámení se s rodinou produktů 31 Co je nového v systému Windows Server 2003 32 Práce s touto příručkou 32 Obsah této příručky 33 Obsah disku CD-ROM 34 Komunikujte s námi 35 Část 1 Příprava

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 1. března 2016 Datum vypracování: 2. února 2016 Datum schválení: 29. února 2016 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Konvence Další prvky Požadavky na systém Ukázkové databáze Ukázky kódu Použití ukázek kódu Další

Více

Fides Card Reader 2.0.0.8

Fides Card Reader 2.0.0.8 Trade FIDES, a.s. Fides Card Reader 2.0.0.8 (aktualizace - 8/2015) Popis software Manuál technika systému 2 Fides Card Reader 2 Obsah 1 Popis produktu...4 1.1 Úvod...4 2 Instalace software...5 2.1 Nutné

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419584-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Průvodce pro účast v elektronických dražbách (dále též jen Průvodce )

Průvodce pro účast v elektronických dražbách (dále též jen Průvodce ) Průvodce pro účast v elektronických dražbách (dále též jen Průvodce ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tento Průvodce upravuje užívání dražebního elektronického systému dražebníka, jehož prostřednictvím probíhají

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Soubor Readme pro systém Novell Filr 1.1. 1 Základní informace o produktu. 2 Systémové požadavky pro Filr. 3 Pokyny k instalaci. Novell.

Soubor Readme pro systém Novell Filr 1.1. 1 Základní informace o produktu. 2 Systémové požadavky pro Filr. 3 Pokyny k instalaci. Novell. Soubor Readme pro systém Novell Filr 1.1 Září 2014 Novell 1 Základní informace o produktu Systém Novell Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z klasické pracovní plochy, prohlížeče

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.3 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Zabezpečení dat pomocí SSL přehled důvěryhodných certifikačních autorit na trhu. Petr Komárek, Jindřich Zechmeister ZONER software, a.s.

Zabezpečení dat pomocí SSL přehled důvěryhodných certifikačních autorit na trhu. Petr Komárek, Jindřich Zechmeister ZONER software, a.s. Zabezpečení dat pomocí SSL přehled důvěryhodných certifikačních autorit na trhu Petr Komárek, Jindřich Zechmeister ZONER software, a.s. WWW a bezpečnost Nutnost bezpečné komunikace na internetu: e-komerční

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ P-355333 Digitální záznamník ZEPAREX 559 PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ typ 559 P-355333 Předmluva Děkujeme vám, že jste si zakoupili ZEPAREX 559. Tato příručka uživatele komunikačního rozhraní

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3. a IEEE802.3

Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3. a IEEE802.3 Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3 a IEEE802.3 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4.1 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

ENERGETICKÝ DISPEČINK. základní informace o službě

ENERGETICKÝ DISPEČINK. základní informace o službě ENERGETICKÝ DISPEČINK základní informace o službě EnD - Energetický dispečink Energetický dispečink EnD Služba pro vlastníky a provozovatele budov Primárně zaměřena na budovy státní správy, místní samosprávy,

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR.

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikace Xerox QR Code Příručka pro rychlé spuštění 702P03999 Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikaci QR (Quick Response) Code můžete použít s těmito aplikacemi: aplikace

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419665-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií v počítači. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Bezpečnostní zásady. d) Disponent je povinen při používání čipové karty nebo USB tokenu, na nichž je

Bezpečnostní zásady. d) Disponent je povinen při používání čipové karty nebo USB tokenu, na nichž je Bezpečnostní zásady Česká národní banka (ČNB) věnuje trvalou pozornost nadstandardnímu zabezpečení aplikace ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ), proto využívá moderní technologie pro ochranu

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Tiskárna řady HP Color LaserJet CP3525 Uživatelská příručka implementovaného webového serveru HP

Tiskárna řady HP Color LaserJet CP3525 Uživatelská příručka implementovaného webového serveru HP Tiskárna řady HP Color LaserJet CP3525 Uživatelská příručka implementovaného webového serveru HP www.hp.com/support/cljcp3525 Implementovaný webový server HP Color LaserJet CP3525 Uživatelská příručka

Více

Datasheet Fujitsu CELVIN NAS Q703 Úložiště dat

Datasheet Fujitsu CELVIN NAS Q703 Úložiště dat Datasheet Fujitsu CELVIN NAS Q703 Úložiště dat Ochrana RAID pro 2 disky Produkt CELVIN NAS Q703 uspokojí potřeby firem z hlediska centralizované správy dat. Umožňuje partnerům a uživatelům snadné nastavení

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Komunikace mezi doménami s různou bezpečnostní klasifikací

Komunikace mezi doménami s různou bezpečnostní klasifikací Komunikace mezi doménami s různou bezpečnostní klasifikací HP ProtectTools a HP SecureSolutions Bezpečnostní seminář Multi-Level security Marta Vohnoutová Listopad 2013 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development

Více

Kerio Operator. Kerio Technologies

Kerio Operator. Kerio Technologies Kerio Operator Příručka uživatele Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Operator ve verzi 1.1. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 4.2. Příručka instalace a implementace

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 4.2. Příručka instalace a implementace IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 4.2 Příručka instalace a implementace Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v části Upozornění na stránce

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k obsluze Terminál ita 7

Návod k obsluze Terminál ita 7 Návod k obsluze Terminál ita 7 MOBATIME CZ-801187.02-iTA 160508 MOBATIME 2 / 20 CZ-iTA 160508 Obsah 1 Terminál ita 7... 4 1.1. Základní vlastnosti... 4 2 Montáž... 5 2.1. Montáž na stěnu... 5 2.2. Montážní

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více