Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby ( , 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)"

Transkript

1 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby ( , 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim Mudra a kolektiv oddělení hygieny vody Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, Ostrava tel: , fax:

2 Nová Karolina Ostrava nové centrum Ostravy Stavba na 32 ha Maloobchodní prostory m2 Bytové jednotky 1200 bytů Kancelářské prostory m2 Zábavní a sportovní centra m2 Centrální zdroj chladu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 2

3 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 3

4 Nová Karolina Ostrava nové centrum Ostravy Centrální zdroj chladu 4 chladicí otevřené věže s vodní náplní BALTIMORE AIRCOIL I.etapa + 3 chladicí věže II. etapa Celkový výkon 4,1 MW (1 věž) 16,4 MW (I etapa - 4 věže), výhledově 28,7 MW Provozní objem vody jedné věže 2650 l Celkový odpar (4 věže) 20 m 3 /hod Provozovatel česká firma Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 4

5 Centrální x individuální zdroj chladu - srovnání : 1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 5

6 Umístění chladicích věží centrum Zdroj: ČHMÚ nemocnice chladicí věže Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 6

7 Zdroj: ČHMÚ Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 7

8 8

9 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 9

10 Cetrální zdroj chladu Zdravotní rizika Fyzikální Hluk, prach Chemické Toxické, dráždivé, alergizující a karcinogenní látky Biologické Mikroorganismy - legionely Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 10

11 Cetrální zdroj chladu Zdravotní rizika Fyzikální Chemické Měřitelné, stanoveny limity (expoziční limit, NPK) Biologické Obtížně stanovitelná bezpečná hranice formou limitů (epidemiologická trojčlenka) Aerosol - legionela ovzduší - expozice se stává nepředvídatelná, nárazová a neměřitelná Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 11

12 Zdravotní rizika chladicích věží Expozice potencionálně kontaminovanému aerosolu dle převládajícího směru větru Krátkodobá návštěvníci vzdálenější obyvatelé Dlouhodobá obyvatelé v areálu Nová Karolina zaměstnanci Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 12

13 Související legislativa Zajištění bezpečných podmínek při práci Opatření při výskytu infekčního onemocnění u exponovaných osob Požadavky na kvalitu vody (teplá voda, bazénová voda) Zákon nezná kvalitu vody v otevřeném okruhu chladicích věží Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 13

14 Lze využít odborná doporučení Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci (2006) Vypracovány členy Evropské komise dohledu nad legionářskou nemocí vztahující se k cestování (EWGLINET) a Evropskou pracovní skupinou pro infekce Legionellou (EWGLI) Technické směrnice pro kontrolu a prevenci Legionelly ve vodních systémech chladicí věže Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 14

15 RISK ASSESSMENT RISK MANAGMENT Na základě požadavku KHS zpracován dokument Minimalizace rizika legionářské nemoci při provozu chladicího systému Nová Karolina Ostrava Na základě stavebně konstrukčního řešení chladicích věží jsou zde uvedeny principy řízení jakosti (zejména mikrobiologické) vody otevřeného systému chladicích věží Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 15

16 Zkušební provoz Rozhodnutí MMO o zkušebním provozu vydáno , zkušební provoz do Podmínka: monitorování kvality vody (L.pneumophila, CPM při 30 C s četností 1 x měsíčně) V případě nevyhovujících výsledků realizace nápravných opatření dle vydaného příkazu ředitele 16

17 Příkaz ředitele 17

18 Mimořádný úkol KHS MSK Červen 2012 uvádění objektů do provozu Vedle monitorování kvality chladicí vody provozovatelem bude rovněž KHS v rámci mimořádného úkolu sledovat po dobu 2 let kvalitu chladicí vody otevřeného chladicího systému v ukazatelích L.pneumophila,CPM při 30 C, kvasinky a plísně v četnosti stanovení 14 dní až měsíc Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 18

19 Monitorování kvality chladicí vody OOVZ Jiný princip předběžné opatrnosti v přístupu k mikrobiologickému riziku legionelám - ve vodním prostředí umělých koupališť se zařízením tvořícím aerosoly Požadavek vyhl. 238/2011 Sb. - stanovení legionely v četnosti 14 denní, v případě kontinuálního měření FCH ukazatelů možnost snížení na 1 měsíc v případě 5 po sobě jdoucích vyhovujících výsledků Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 19

20 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 20

21 21

22 CZCH - strojovna 22

23 Vzorkovací ventil 23

24 Výsledky sledování kvality vody chladících věží, prováděného KHS (2012) Datum Legionella pneumophila CPM při 30 C kvasinky plísně KTJ/l KTJ/g(ml) KTJ/100 ml KTJ/100 ml stanovena Legionella unknown 1 KTJ/ml Změna biocidu 24

25 Výsledky sledování kvality vody chladících věží, prováděného provozovatelem (2012) Datum Legionella pneumophila KTJ/l CPM KTJ/g(ml) Změna biocidu bazén CHV výstupní ventil bazén CHV výstupní ventil 25

26 Leg. pneumophila CPM Datum Původce KTJ/l KTJ/g(ml) provozovatel provozovatel provozovatel KHS provozovatel KHS KHS provozovatel KHS KHS provozovatel KHS provozovatel KHS provozovatel Změna biocidu KHS provozovatel 26

27 Výsledky 2013 Datum Legionella pneumophila CPM Původce KTJ/l KTJ/g(ml) KHS provozovatel KHS KHS provozovatel KHS provozovatel KHS provozovatel KHS provozovatel KHS provozovatel provozovatel KHS

28 Výsledky sledování kvality vody chladících věží, prováděného KHS (2013) Datum Legionella pneumophila CPM kvasinky plísně KTJ/l KTJ/g(ml) KTJ/100 ml KTJ/100 ml

29 Souhrn L. pneumophila byla zjištěna pouze v jednom případě smluvní laboratoří provozovatele Analýzy obou laboratoří potvrzují významné oživení v ukazateli CPM při 30 C V časové řadě provedených stanovení byly zjišťovány spíše vyšší denzity CPM Obě akreditované laboratoře se v CPM liší až cca o jeden řád 29

30 Srovnání laboratoří Počty kolonií při 30 C, Laboratoř počet hodnot 90.percentil 95 percentil "KHS" "Dalkia"

31 Srovnání kultivace na půdách 31

32 Souhrn Po změně biocidu (chlornan - Preventol GDA 50) koncem října 2012 dochází k významnému poklesu CPM, plísní a kvasinek v chladicí vodě Provozovatel po celou dobu prokazuje vstřícný přístup a jasnou snahu minimalizovat všechna rizika vyplývající z provozu CZCH po celou dobu dosavadního zkušebního provozu. 32

33 Otázky Má by být Ministerstvem zdravotnictví ČR legislativně stanoven limit v ukazatelích Legionella pneumophila a celkový počet mikroorganismů (CPM) ve vodě otevřených okruhů chladicích věží? 33

34 Otázky Limit pro Legionellu pneumophilu dle EWGLI je v jednotkách KTJ/litr laboratorní stanovení L.p. se provádí z 1 ml KTJ/ml Limit pro CPM při 30 C laboratorní stanovení neakreditované akreditovaná stanovení při 36 C a 22 C Jak hodnotit plísně? 34

35 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 35

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ROČENKA 2013 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Obsah Obsah...1 Předmluva...3 Kontrolní činnost...5 Problematika vod...7 Zásobování obyvatel pitnou vodou...7 Koupaliště

Více

Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád

Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád Provozní řád Provozní řád Relaxačního centra (dálen je RC ) Sportcentra DDM Prostějov je vypracován a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví dle ustanovení 6c odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 258/2000

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15 Roční zpráva za rok 2011 Zpracovali:

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Zdravotní ústav se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno Hodnocení zdravotních rizik Vliv imisních koncentrací PM 10 a hluku ze záměru výstavby recyklační

Více

Obsah... 1. Předmluva... 3

Obsah... 1. Předmluva... 3 Obsah Obsah... 1 Předmluva... 3 Zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje... 5 Střední délka života... 5 Úmrtnost... 5 Celková standardizovaná úmrtnost... 6 Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz...

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 1 Obsah 1 KHS Souhrnný přehled základních činností 1.1.1 Plnění kontrolního plánu SZD str. 5 1.1.2 Uložené sankce

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Odbor hygieny obecné a komunální výroční zpráva za rok 2013

Odbor hygieny obecné a komunální výroční zpráva za rok 2013 1 Odbor hygieny obecné a komunální výroční zpráva za rok 2013 Obsah: I. Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální...1 II. Preventivní dozor...2 Stanoviska k územně plánovacím dokumentacím...2 Závazná

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení str. 4 ČÁST II. Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy

Více

SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014

SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014 SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014 OBSAH 1. Politika integrovaných systémů řízení SPOLANA a.s. str. 3 2. Přehled vykázaných indikátorů za rok 2014 str. 4-5 3. Ochrana ovzduší

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro zpracovatele mléka www.uniconsulting.cz 1 Správná á výrobní a hygienické i praxe pro zpracovatele mléka Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech

Více

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ top-normy PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel Řešitel Odborný gestor,

Více